خريد بک لينک
خريد سکه ساکر
خرید گیفت کارت
فلنج
گاردنر شبکه اجتماعی اشتراک گذاری تیکفا
<-BloTitle->
<-BloText->

تعداد صفحات:135
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول : کلیات پژوهش
مقدمه
بیان مسئله
ضرورت و اهمیت پژوهش
هدف پژوهش
سئوالات پژوهش
فصل دوم : پیشینه پژوهش
هویت جنسی
پیدایی هویت جنسی
نظریه طرح واره جنسی
نقش یابی جنسی در اوایل کودکی
تاثیرات ژنتیکی بر نقش یابی جنسی اوایل کودکی
تاثیرات محیطی بر نقش یابی جنسی اوایل کودکی
هویت و رفتار جنسی در اواسط کودکی
تاثیرات فرهنگی بر نقش یابی جنسی در اواسط کودکی
نقش یابی جنسی در نوجوانی
هویت جنسی در میان سالی
کلیشه ها یا تصورات قالبی جنسیتی چیست؟
تصورات قالبی جنسی
عقاید و رفتارهای قالبی مربوط به جنسیت در اوایل کودکی
عقاید جنسیت کلیشه ای در اواسط کودکی
تصورات قالبی و کلیشه ای در مورد زنان
ویژگیهای جنس زن
ویژگیهای جنس مرد
دیدگاه های کلیشه ای راجع به مردان
تغییرات نقشهای مردان
عوامل موثر در تفویت تفاوت های زن و مرد
تفاوت های زن و مرد از لحاظ خلقی
نحوه برخورد با فشارهای روحی و عصبی
تفاوت های مرد و زن در کمک کردن به دیگران
نظریه طرح واره جنسیتی
سازمان دهی طرح واره های جنسیتی
رشد طرح واره جنسیتی
زنان و اقلیت های قومی
حضور کم رنگ زنان در عرصه های مدیریتی
وجود نگاه های سنتی
آیا زنان میتوانند رهبر باشند؟
زنان، جرم، خلافکاری
شیوه های سنجش مردانگی و زنانگی
مقیاس های نقش جنسیت مردانه و نقش جنسیت زنانه
تفسیر نره های مقیاس GM و GF
فصل سوم : روش شناسی پژوهش
طرح تحقیق
جامعه آماری
نمونه آماری
روش نمونه گیری
ابزارهای پژوهش
پایانی و اعتبار
فصل چهارم : نتایج
توصیف داده های آماری
تحلیل داده آماری
فصل پنجم : بحث در نتایج
بحث در نتایج
محدودیت ها
پیشنهادات
منابع
پیوست

چکیده
تحقیق حاضر به مقایسه ویژگی های شخصیتی مردانه و زنانه در دانشجویان پسر رشته فنی مهندسی و رشته هنر می پردازد. جامعه آماری این تحقیق دانشجویان پسر دانشگاه های سطح شهر تهران هستند که از بین آنها 198 نفر به عنوان نمونه و بطور تصادفی از دو دانشگاه علم و صنعت و دانشگاه تهران انتخاب شدند.
از مقیاس تکمیلی مردانگی و زنانگی آزمون MMPI-2 به عنوان ابزار پژوهش استفاده شده است. نتایج نشان داد که بین دانشجویان رشته فنی مهندسی و دانشجویان رشته هنر از نظر میزان زنانگی و مردانگی تفاوت معنی داری وجود ندارد. همین طور بین دانشجویان مجرد و متاهل مورد بررسی تفاوت معنی داری دیده نشد.
به علاوه بین دانشجویان کارشناسی و ارشد نیز از نظر میزان زنانگی و مردانگی رابطه تفاوت معنی داری وجود نداشت. بین شاغلین رشته فنی مهندسی و شاغلین رشته هنر نیز تفاوت معنی داری وجود نداشت.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, روانشناسی, هوش هیجانی, مهارت ادراکی, گلمن, گاردنر, جامعه آماری, تجریه و ت,

تاريخ : 9 آبان 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:23
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
اتگیزه و هدف تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
توصیف وضعیت موجود
ویژگی های گردآوری اطلاعات
تجزیه و تحلیل داده ها
ویژگی های راه پیشنهادی برای تغییر داده ها
چگونگی اجرای تغییر پیشنهادی
چگونگی نظارت بر راه حل جدید
بیان پیشنهاد
نتیجه گیری
منابع و مآخذ

انگیزه و هدف تحقیق:
جامعه اسلامی و انقلابی ما در مسیر رشد و تعالی خود مسئولیت خطیر و مقدس انسان سازی را بر دوش معلمین نهاده است و هزاران خانواده با امید و آرزو و کودکان و نوجوانان خود را در آغوش مدارس میسپارند تا اولیا مدرسه با علم و ایمان دلسوزی به تربیت و آموزش فرزندانشان بپردازند معلمی که از توانایی های یادگیری آگاهی ندارد و شاید بطور مستمر کودکانی را که رفتارهای ویژه ای از خود نشان میدهند مورد توبیخ قرار دهد و از آنان بخواهد که بیشتر توجه کنند و در حل مسئله پویاتر باشند در جریان این بی توجهی و مورد توبیخ قرار گرفتن توسط معلم باید منتظر بروز ناتوانایی های یادگیری جدیدی باشند. هدف از انجام این تحقیق این است که در مورد یک دانش آموز که دچار ناتوانی در یادگیری است ارزیابی به عمل آید، عواملی را که باعث بروز اختلال در یادگیری او شده شناسایی و به یاری خداوند متعال راه حل های مناسبی برای از بین بردن مشکلات و مشکلی که بر سرراه این دانش آموز قرار داد ارائه شود. و از آنجایی که خداوند متعال عنایت فرمود من توانستم در این راه قدم بردارم و با شناختی که از نظر اخلاقی، شخصیتی، اقتصادی، فرهنگی دانش آموز پیدا کردم در این راه موفق شدم.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, روانشناسی, هوش هیجانی, مهارت ادراکی, گلمن, گاردنر, جامعه آماری, تجریه و ت,

تاريخ : 9 آبان 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:40
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول
توصیف وضع موجود
بیان مسئله
اهمیت تحقیق
اهداف تحقیق
سوالهای تحقیق
تعریف واژه ها
آمادگی
انگیزش
آموزش
انضباط و نظم
روش تدریس
فصل دوم
پیشینه تحقیق
معلم خوب و موفق
معیار و شرایط دبیری
مدیریت و نظارت کلاس درس
جلسات اولیه کلاس
تهیه طرح درس
کلاس داری و انضباط
فصل سوم
روش تحقیق
روش توصیفی
جامعه آماری
حجم نمونه
ابزار اندازه گیری
سوالات پرسشنامه
متغیر مستقل
متغیر وابسته
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل
نمونه پرسشنامه
نتایج بدست آمده و نمایش نمودار
فصل پنجم
نتیجه گیری
منابع

چکیده:
در این تحقیق ابتدا به بیان مسئله و هدف و ضرورت تحقیق پرداخته، آن گاه واژه های تحقیق را توضیح داده سپس در فصل دوم به پیشینه تحقیق پرداخته و در فصل سوم مجموعه آماری خود را معرفی و پرسش نامه تهیه شده را ضمیمه نموده و به تحلیل و استنتاج پرداخته و در پایان نتیجه گیری و پیشنهادها و انتقادهای خود را از نتایج تحقیق ارائه نموده ام که انشاءا… روزنه ای در ارائه بهتر و ذخیره سازی سرمایه ملی کشور گردد.

مقدمه:
در دنیای پیچیده امروز هیچکس بینیاز از تعلیم و تربیت نیست. امروز فعالیت در مدرسه و آموختن، خود بخش عظیمی از زندگی انسان هاست، دیگر نمیتوان با طرز تلقی گذشته به شاگرد و تربیت او نگریست، اگر معلمان با اصول و مبانی و هدف های تعلیم و تربیت، ویژگی های دانش آموزان و نیازهای آنان و روش ها و فنون تدریس آشنایی نداشته باشند. هرگز قادر نیستند بعنوان سازندگان جامعه ایفای نقش کنند. مهم ترین عامل توسعه پرورش ذهنی علمی در یک جامعه نظام آموزشی است، در این نظام از بدو ورود تا آخرین دوره تخصصی، اخلاق علمی، اجتماعی، شیوه برخورد با مسائل و مشکلات به طور مستقیم آموزش داده میشود.
تدریس یکی از عناصر اصلی فرآیند، آموزش و پرورش است که در کارایی نظام آموزشی نقش مؤثری دارد.
اندیشه ها، برخوردها، روش های نو و بدیع و خلاق عمدتا از نظام آموزشی ما مایه میگیرد، تفکر استنباط و استنتاج در تمامی ابعاد زندگی وجود دارد، جامعه فرهنگی ما جامعه عقلی است که شیوه تفکر را منتقل میکند. تربیت عقلی است که فرد را برای تمامی کارزارهای حیات آماده میسازد.
مهم ترین محتوای تربیت فرهنگی اتخاذ رویکرد عقل و منطق و تدبیر در نظام آموزشی و نظام اجتماعی جامعه است، با توجه به پیشرفت های سریع علوم و تکنولوژی نمیتوان به تمام دانش موجود دست یافت و نمیتوان هر شخصی را به هر خصوصیتی به کار تدریس و معلمی واداشت. اگر به دانش آموزان روش یادگیری را یاد بدهیم آنان خود خواهند آموخت که چگونه یاد بگیرند.
از این رو بر آن شدم روش تدریس خود را که تلفیقی از حل مسئله با استفاده از تقویت دید دانش آموزان است و به کارگیری توان ناشناخته آنان (استعداد کار عملی) که خود به آن آگاهی نداشته و هر یک بر اساس اجبار و یا اکراه به این رشته روی آورده اند، ایجاد علاقه و انگیزه نموده به تدریس بپردازم و آنان را در درک بهتر رشته ای که، صرفا جهت اخذ دیپلم و جا نماندن از فرهنگ خانواده پذیرفته اند به صورت یک هدف در آورم و در ادامه تحصیل و یا اشتغال زایی آن ها در گروه های فنی و مهندسی آماده سازم.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, روانشناسی, هوش هیجانی, مهارت ادراکی, گلمن, گاردنر, جامعه آماری, تجریه و ت,

تعداد صفحات:167
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
سئوالات تحقیق
فرضیه های تحقیق
تعاریف عملیاتی
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق
تعاریف مفهومی انگیزه
انگیزه شناسی معلمان
ویژگی های معلمان با انگیزه
رابطه نیازه با انگیزه
انواع طبقه بندی انگیزه ها
انگیزه های اولیه و ثانویه
انگیزه های گرایشی و اجتنابی
انگیزه های فیزیکی،اجتماعی، روانی
نظریه های انگیزش
نظریه های انگیزه و رفتار
نظریه کورت لوین
نظریه مزلو
نظریه انتظار
طبقه بندی معاصراز تئوری های انگیزش
تئوری های درون زاد و برون زاد
تئوری دو جنبه ای انسان
تئوری انگیزش موفقیت
تئوری نیازهای زیستی تا تعلق و رشد
انگیزش در عمل
برخی راهکارهای ایجاد انگیزه در معلمین
روش های نوین تدریس
تکنولوژی آموزشی و روش های جدید تدریس
استفاده از ابزار تکنولوژی جدید درامرآموزش و پرورش
پیشینه تحقیق
فصل سوم : روش اجرای تحقیق
جامعه آماری
حجم نمونه
ابزار اندازه گیری
روایی و اعتبار ابزار اندازه گیری
روش جمع آوری اطلاعات
روش آماری
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
یافته های تحقیق
پیشنهادات
محدودیت ها
ضمائم و منابع

فهرست جداول:
توزیع فراوانی سطح تحصیلات معلمان حجم نمونه
توزیع فراوانی سن معلمان حجم نمونه
توزیع فراوانی جنس معلمان حجم نمونه
توزیع فراوانی سابقه کار معلمین حجم نمونه
توزیع فراوانی نتایج پاسخ های پرسشنامه
رتبه بندی میانگین واریانس عوامل مؤثر درایجاد انگیزه جهت استفاده از روش های نوین تدریس در معلمان
توزیع فراوانی میزان تحصیلات
درصد فراوانی میزان تحصیلات
توزیع فراوانی سن
درصد فراوانی سن
توزیع فراوانی جنس
درصد فراوانی جنسیت
توزیع فراوانی سابقه کار
درصد فراوانی سابقه کار

مقدمه :
تاریخ همواره شاهد نبردها و مصیبت هایی بوده که به دلیل سرکشی نفس بشر پدیدآمده اند دیروز صدای شمشیرها و امروز غرش انواع سلاح های جنگی را کسانی برپا کرده اند که یا تعلیم ندیده اند یا تعلیم آن ها همراه با تهذیب نفس نبوده پس هیچ گاه نباید نقش و جایگاه ارزشمند معلم را نادیده گرفت. معلم امانتی خطیر و پر ارزش را در اختیار دارد و باید امانت دار باشد او چه در تربیت فرزندان در محیط خانه و چه رهبری سیاسی – اجتماعی نقش مهمی دارد و باید برای معلم شرایطی فراهم باشد تا به این وظیفه مهم خودجامعه عمل بپوشاند و در قرآن کریم نیز به نقش ارزشمند معلمان اشاره شده است و نهج البلاغه بهای معلم را با بهشت مقایسه کرده است. بهترین برنامه ها و غنی ترین محتوای آموزشی بدون وجود مربیانی کارآزموده و با انگیزه به ثمر نخواهد رسید پس میتوان با افزایش انگیزه در فرد کارآیی او را افزایش داد تا از اتلاف وقت و هدر رفتن نیروهای بالقوه جلوگیری کرد امروزه رابطه انگیزه و کارآمد بودن کارکنان و بازده سازمانی اهمیت فراوان دارد.
در دهه های اخیر به این مطلب تأکید شده است که آموزش و پرورش زیربنای توسعه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی هر جامعه است . بررسی عوامل مؤثر در پیشرفت و ترقی جوامع نشان میدهد که همه این کشورها، آموزش و پرورش توانمند و کارآمدی داشته اند. نگاهی به تاریخ ملل نیز بیان کننده این واقعیت است که دوران شکوفایی و درخشیدن آن ها با رشد و پویایی نظام های آموزشی و پرورش آنان مقارن بوده است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, روانشناسی, هوش هیجانی, مهارت ادراکی, گلمن, گاردنر, جامعه آماری, تجریه و ت,

تعداد صفحات:63
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: طرح تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت پژوهش
اهداف پژوهش
سوال های پژوهش
تعاریف نظری
تعاریف عملیاتی
فصل دوم: پیشینه تحقیق
پیشینه تحقیق
پیشینه نظری
تاریخچه روانشناسی بلوغ
مفهوم بلوغ و تفاوت آن با نوجوانی
عوامل مؤثر در بلوغ
بلوغ از دیدگاه روانشناسان
عاطفه چیست؟
جایگاه عاطفه در مغز از نظر زیستی
مراحل تشکیل هویت در جوانان دانشگاهی
الگوی تحور روانی – اجتماعی
تکالیف تحولی هویهورست برای نوجوانان
رشد و تکامل هیجانی – عاطفی
رشد هیجانی و عاطفی در نوجوانان
نیازهای عاطفی فرد و اهمیت آن ها
رشد و تکامل اجتماعی
ترک خانه پدری
تأثیر روانی وارد شدن به دانشگاه
تعادل عاطفی روانی نوجوان
خود محوری نوجوانان
خود پنداره و انواع خود
الگوی اریک اریکسون درباره هویت
آسیب پذیری و انعطاف پذیری در فرد
عوامل حفاظتی انعطاف پذیری
انواع هویت
بحران های دوره نوجوانی
پیشینه عملی
فصل سوم: اجرای تحقیق
جامعه آماری
نمونه آماری و روش نمونه گیری
ابزار گردآوری داده ها
روش گردآوری داده ها
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته ها
تجزیه و تحلیل یافته ها
اطلاعات مربوط به سؤال اول پژوهش
اطلاعات مربوط به سؤال های 2 تا 5 پژوهش
داده های جانبی
نمودار چند ضلعی فراوانی مشاهده شده
نمودار ستونی فراوانی مشاهده شده
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری
محدودیت ها
پیشنهادات
پیوست
منابع و مآخذ

چکیده:
پژوهش حاضر بررسی تفاوت بلوغ عاطفی در میان خانم های مجرد و متأهل در مقطع کارشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان است.
جامعه این پژوهش که نمونه ما از آن انتخاب شده کل دانشجویان خانم دانشگاه سیستان و بلوچستان است. نمونه این پژوهش شامل 160 نفر میباشد که 80 نفر مجرد و 80 نفر متأهل میباشد که به روش تصادفی انتخاب شده است. پژوهش حاضر به این سوال محقق پاسخ میدهد که آیا بین دانشجویان خانم مجرد یا متأهل از نظر بلوغ عاطفی تفاوت معناداری وجود دارد یا نه؟
ابراز تحقیق پرسشنامه مقیاس بلوغ عاطفی از بهارگاوا میباشد که مشتمل بر 48 سؤال است بعد از اجرای پرسشنامه و تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده با استفاده از آمار توصیفی شامل محاسبه جداول فراوانی و نمودارها میباشد و آمار استنباطی که شامل آزمون خی 2 میباشد پژوهش به صورت زیر بدست آمد:
«در بین دانشجویان خانم مجرد و متأهل دانشگاه سیستان و بلوچستان تفاوتی از نظر بلوغ عاطفی وجود ندارد و تفاوت بی معنی است»

مقدمه:
دوره بلوغ دورانی مبهم از نظر شناخت خصایص و دوران تمایلات متضاد است. با ورود کودک به دنیای نوجوانی و بلوغ، ولادتی تازه و مرحله ویژه و مستقل از دوره های قبل و بعد پدید می آید که آن را مرحله انتقال، مرحله نجات از کودکی دوران تحولات همراه با دگرگونی های سریع و غافلگیر کننده، مرحله طوفان حیات و مرحله نجات از طفیلی گری نیز می نامند.
افراد در این دوران احیاناً‌ با ترس و بیم هایی مواجه میگردند که رفع و تعدیل آن نیازمند به حمایت از سوی والدین و مربیان است.
موارد زیر از جمله تغییرات دوران بلوغ است:
-تحولی در اندام او ایجاد شده و شرایط جدید، تعادل اندامی او را بهم میزند.
-در عواطف و احساسات او نیز تغییر پدید می آید و موجب دگرگونی هایی در خشم و ترس و محبت او و … میشود.
-در جنبه ذهن او نیز تحولات رو به رشدی ایجاد میگردد و هوش و عقل و اندیشه و تخیل او را دگرگون میسازد.
-در جنبه روان او در عرصه های فطری و وجدانی،‌ آزادی خواهی و استقلال طلبی، ستایش و نیایش، حقیقت دوستی، و … دگرگونی هایی ایجاد میشود.
-و بالاخره در غدد درونی جوش و خروش و دو غده جنسی شکفتگی و بیداری خاصی پدید می آید که موجد خواسته هایی در اقناع غریزی میگردد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, روانشناسی, هوش هیجانی, مهارت ادراکی, گلمن, گاردنر, جامعه آماری, تجریه و ت,

تاريخ : 9 آبان 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:69
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده تحقیق
فصل اول
مقدمه
نظریه پژوهش
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف کلی
اهداف جزیی
فرضیه های پژوهش
سوالات پژوهش
مفاهیم
تعاریف نظری واژه ها
فصل دوم : بررسی پیشینه یا ادبیات موضوع
فلسفه ازدواج
انتخاب همسر
آثار ازدواج
وظیفه مسئولان در قبال ازدواج جوانان
معیار های گزینش امثال
هدف ازدواج
منشا خانواده و تحولات تاریخی آن
ضرورت در نظر گرفتن ملاک ها و معیار ها در انتخاب همسر
معیار و ملاک های مشترک
اشکال مختلف خانواده و خصوصیات آنها به اختصار
فصل سوم : روش و متالوژی پژوهش
روش تحقیق
جامعه آماری
نمونه آماری
روش نمونه گیری
ابزار تحقیق
روش استخراج داده ها
فصل چهارم : ارائه یافته های پژوهش
پرسشنامه
فصل پنجم : تفسیر و استنتاج نتایج پژوهش
بیان مسئله پژوهش
مشکلات و محدودیت تحقیق
خلاصه تحقیق
منابع

چکیده:
بررسی علل و عوامل موثر بر ازدواج موفق دانشجویان عنوان پژوهشی است که پیش رو دارید. هدف از پژوهش حاضر شناخت علل و عوامل موثر بر ازدواج موفق دانشجویان بوده وسعی شده بعضی از معیار ها از نظر دانشجویان مورد بررسی قرار گیرد تا نمتایج حاصل از آن برای سایر دانشجویان مفید واقع شود. جامعه آماری تحقیق دانشجویان مجتمع علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد و نمونه آماری پنجاه نفر از دانشجویان میباشند. روش تحقیق نیز توصیفی و جمع آوری اطلاعات با استفاده از پرسش نامه و مطالعات کتابخانه ای صورت گرفته و در آخر داده ها از طریق روش آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

مقدمه پژوهش:
یکی از نمادهای مهم اجتماعی که به لحاظ اهمیت نقش و کارکردهای مختلف مورد توجه علمای مذهبی، اخلاقی و صاحبن ظران تعلیم و تربیت، جامعه شناسی و روانشناسی قرار گرفته است. نهاد خانواده میباشد نهادی که بر اثر ازدواج یک زن و مرد پدید می آید و وجود فرزندان آن را تکمیل می کند.
خانواده عبارت است از کوچک ترین مسئله اجتماعی که از زن و مرد و فرزندان آنها تشکیل می شود. خانواده هسته کوچکی از اجتماع در همه جوامع بشری بوده و در انتقال مواریث اجتماعی تاثیر زیادی داشته است.
خانواده اولین پایگاه انتقال عناصر فرهنگی به نسل جدید است و عاملی موثر در رشد و شکوفایی استعداد های آدمی و گسترش فرهنگ بشری به شمار میرود.
در فرآیند زندگی مواردی است که فرد باید از بین چند راه یک راه را انتخاب نماید گزینش یک راه از بین چند راه چنانچه با مطالعه و بصیرت انجام نگیرد، ممکن استا نتایج مطلوبی در بر نداشته باشد. لذا کمک گرفتن از مشاور در انتخاب مناسب می تواند در توفیقات بعدی اثرات مفیدی داشته باشد.
عدم تعادل جنسی، فشارهای اقتصادی و معیشتی تامین یک زندگی خانوادگی، شرایط فرهنگی جامعه و سنت هایی که کاکرد مطلوب خود را از دست داده و بلکه کارکرد منفی پیدا کرده اند و امکان ازدواج درست و تشکیل زندگی خانوادگی پایدار را برای خیل عظیمی از جوانان کشور دشوار کرده است. و بالاخره گروهی نیز با هنجار شکنی و بی وفایی، ازدواج نا خواسته و نا مطلوب را در ظاهر ادامه میدهند اما با نوعی طلاق عاطفی، دل گروهی دیگری دارند و آشیانه ای دیگر بنا می کنند.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, روانشناسی, هوش هیجانی, مهارت ادراکی, گلمن, گاردنر, جامعه آماری, تجریه و ت,

تاريخ : 9 آبان 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:65
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول
مقدمه
بیان مساله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
تعریف اصطلاحات
فصل دوم
پیشینه تحقیق
مقدمه
دیدگاه هایی درباره شخصیت
شخصیت از نظر فروم
شخصیت از نظر یونگر
شخصیت از نظر ماری
نگرش فرانکل به شخصیت
نگرش مزلو به شخصیت
چشم اندازی به رشد شخصیت
دیدگاه هایی در باره رشد شخصیت
رشد شخصیت از نظر یونگر
رشد شخصیت از نظر ماری
عوامل موثر بر رشد شخصیت
نظریه های نسخ شناسی شخصیت
نظریه های تحلیلی عاملی شخصیت
نظریه کاتل
نظریه انسان گرایی در شخصیت
نظریه های شناختی شخصیت
ماهیت شخصیت
سنجش شخصیت
مسائل اساسی در سنجش شخصیت
اعتبار
مهار
میل به مهار
توهم مهار
پیامدهای اعتقاد داشتن به مهار
تفاوت های فردی در درک جایگاه مهار
واکنش در برابر از دست دادن مهار
جایگاه مهار
جایگاه مهار درونی – بیرونی
طبقه بندی سه بعدی از نظر واینر
جایگاه مهار درونی و بیرونی از نظر واینر
نظریه یادگیری اجتماعی
توان رفتاری
انتظار
ارزش تقویت
موقعیت روان شناختی
آزادی حرکت
روشهای راتر برای سنجش مفاهیم خود
انگیزش رفتار از نظر راتر
انتظارات مربوط به جایگاه هندسی مهار
نظریه اسناد
اسنادهای بعد از موفقیت و شکست
تغییر دادن اسنادها برای بهبود عملکرد
دیدهای بازده تحصیلی بر اسناد
زمینه های کاربردی آزمونها
زمینه تحصیلی
پیشنهادات
نتیجه گیری
خلاصه
منابع

چکیده:
تعاریف مختلفی از شخصیت ارائه شده است که هر یک بر وجهی از شخصیت تأکید کرده‌اند. هیلگارد(Hilgard) شخصیت را الگوهای رفتار و شیوه‌های تفکر که نحوه سازگاری شخص را با محیط تعیین می‌کند تعریف کرده است در حالی که برخی دیگر «شخصیت» را به ویژگی های «پایدار فرد» نسبت داده و آن را بصورت «مجموعه ویژگیهایی که با ثبات و پایداری داشتن مشخص هستند و باعث پیش بینی رفتار فرد می‌شوند» تعریف می‌کنند.
شخصیت (Personality) از ریشه لاتین (Persona) که به معنی «نقاب و ماسک» است گرفته شده است و اشاره به ماسک و نقابی دارد که بازیگران یونان و روم قدیم بر چهره می‌گذاشتند و این تعبیر تلویحا به این موضوع اشاره دارد که «شخصیت هر فرد ماسکی است که او بر چهره خود می‌زند تا وجه تمایز (تفاوت) او از دیگران باشد.
شخصیت به همه خصلتها و ویژگیهایی اطلاق می‌شود که معرف رفتار یک شخص است، از جمله می‌توان این خصلت ها را شامل اندیشه، احساسات، ادراک شخص از خود، وجهه نظرها ، طرز فکر و بسیاری عادات دانست. اصطلاح ویژگی شخصیتی به جنبه خاصی از کل شخصیت آدمی اطلاق می‌شود.
شخصیت یک «مفهوم انتزاعی» است، یعنی آن چیزی مثل انرژی در فیزیک است که قابل مشاهده نیست، بلکه آن از طریق ترکیب رفتار (Behavior)، افکار (Thoughts) ، انگیزش (Motivation)، هیجان (Emotion) و … استنباط می‌شود. شخصیت باعث تفاوت (Difference) کل افراد (انسانها) از همدیگر میشود. اما این تفاوت ها فقط در بعضی ویژگی ها و خصوصیات است. به عبارت دیگر افراد در خیلی از ویژگیهای شخصیتی به همدیگر شباهت دارند بنابراین شخصیت را می‌توان از این جهت که چگونه مردم با هم متفاوت هستند؟ و از جهت این که در چه چیزی به همدیگر شباهت دارند؟ مورد مطالعه قرار داد.
از طرف دیگر شخصیت یک موضوع پیچیده است ولی از زمان های قدیم برای شناخت آن کوشش های فراوانی شده است که برخی از آن ها غیرعملی، بعضی دیگر خرافاتی و تعداد کمی علمی و معتبر هستند. این تنوع در دیدگاه ها به تفاوت در تعریف و نگرش از انسان و ماهیت او مربوط میشود. هر جامعه برای آن که بتواند در قالب فرهنگ معینی زندگی کرده، ارتباط متقابل و موفقیت آمیزی داشته باشد، گونه‌های شخصیتی خاصی را که با فرهنگش هماهنگی داشته باشد، پرورش میدهد. در حالی که برخی تجربه‌ها بین همه فرهنگ ها مشترک است، بعید نیست که تجربیات خاص یک فرهنگ در دسترس فرهنگ دیگر نباشد.
واژه شخصیت در زبان روزمره مردم معانی گوناگونی دارد. یکی از معانی آن مربوط به هر نوع صفت اخلاقی یا برجسته است که سبب تمایز و برتری فردی نسبت به افراد دیگر می‌شود مثلا وقتی گفته نمیشود او با شخصیت است یعنی او فردی با ویژگی هایی است که میتواند افراد دیگر را با کارآیی و جاذبه اجتماعی خود تحت تأثیر قرار دهد. در درس هایی که با عنوان پرورش شخصیت تبلیغ و دایر میشود، سعی بر این است که به افراد مهارت های اجتماعی به خصوصی یاد داده، وضع ظاهر و شیوه سخن گفتن را بهبود بخشند با آنها واکنش مطبوعی در دیگران ایجاد کنند همچنین در برابر این کلمه، کلمه بی‌شخصیت قرار دارد که به معنی داشتن ویژگی های منفی است که البته به هم دیگران را تحت تأثیر قرار میدهد، اما در جهت منفی.
در اجتماع گاهی به جای این کلمات از مترادف آن ها شخصیت خوب یا بد صحبت میشود که هر یک ویژگی هایی را میرسانند و گاهی از کلمه شخصیت به منظور توصیف بارزترین ویژگی افراد استفاده میشود مثلا وقتی گفته می‌شوداو پرخاشگر است یعنی ویژگی و خصوصیت غالب او پرخاشگری است. در کنار این موضوعات گاهی کلمه شخصیت جهت احترام به چهره‌های مشهور و صاحب صلاحیت علمی، اخلاقی یا سیاسی بکار میرود نظیر شخصیت سیاسی، شخصیت مذهبی و شخصیت هنری و …
دیدگاه روانشناسی در مورد شخصیت چیزی متفاوت از دیدگاههای مردم و جامعه است در روانشناسی افراد به گروه های با شخصیت و بی‌شخصیت یا شخصیت خوب و شخصیت بد تقسیم نمیشوند؛ بلکه از نظر این علم همه افراد دارای شخصیت هستند که باید به صورت علمی مورد مطالعه قرار گیرد این دیدگاه به شخصیت و انسان باعث پیدایش نظریه‌های متعددی از جمله : نظریه روانکاوی کلاسیک (Classical Psychoanaly Theory)، نظریه روانکاوی نوین (Neopsychoanalytic Theory)، نظریه انسان گرایی (Humanities Theory)، نظریه شناختی (Cognitive Theory)، نظریه یادگیری اجتماعی (Social-learning Theory) و … در حوزه مطالعه این گرایش از علم روانشناسی شده است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, روانشناسی, هوش هیجانی, مهارت ادراکی, گلمن, گاردنر, جامعه آماری, تجریه و ت,

تعداد صفحات:178
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
پیشگفتار
مقدمه
فصل اول – مبانی نظری تحقیق
بیان مساله و اهمیت موضوع تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیات تحقیق
روش تحقیق
فصل دوم – رسانه چیست و چه توانایی هایی دارد؟
ارتباط جمعی تاریخچه رسانه‌های جمعی
کارکرد رسانه‌های جمعی
وظیفه رسانه چیست؟
قدرت تأثیر رسانه‌های جمعی
فصل سوم – جهان جدید تلویزیون
یک کودک چه وقت استفاده از تلویزیون را شروع میکند؟
کودک چه مقدار وقت صرف تلویزیون میکند؟
چه کسانی بیننده پروپا قرص هستند؟
توضیحی درباره سایر رسانه‌ها
استفاده کودکان از رسانه‌ها در سنین مختلف
کودکان چه چیزهایی را میبینند؟
برخی معیارهای پیش بینی سلیقه کودکان در مورد تلویزیون
کودکان درباره تلویزیون چگونه فکر میکنند؟
وجهه تلویزیون
آیا تلویزیون در نظر کودکان شگفت انگیز است؟
بچه‌ها دوست دارند شاهد چه تغییراتی در تلویزیون باشند؟
والدین دوست دارند شاهد چه تغییراتی باشند؟
چرا کودک از تلویزیون استفاده میکند؟
عملکرد تلویزیون
چرا ما دارای رسانه‌های جمعی هستیم؟
نیازهای ویژه کودکان که تلویزیون آن ها را برآورده میکند، کدامند؟
محتوای خیال
محتوای واقعیت
تلویزیون به عنوان خیال
آیا تلویزیون مانعی بر سرا راه مسائل زندگی است؟
تلویزیون به عنوان واقعیت
دو جهان
اهمیت خیال
فصل چهارم – یادگیری از تلویزیون
چگونگی یادگیری از تلویزیون
موارد یادگیری اتفاقی
میزان هوش و رفتار کودک در ارتباط با برنامه‌های تلویزیون
چه آموزشی را باید انتظار داشته باشیم؟
تلویزیون در مدرسه
چگونگی اکتساب در کودکان
مقایسه
فصل پنجم – تاثیرات جسمی و روانی تلویزیون بر کودکان
الگوی تأثیر رسانه
تلویزیون به کودکان چه میدهد؟
الگوی تأثیر کودک
الگوی تأثیر تعامل
دیگر ویژگی های تعامل
اثرات فیزیکی تلویزیون بر کودکان
آیا تلویزیون بر بینایی کودکان اثر بدی دارد؟
آیا تلویزیون کودکان را خواب آلود و خسته به مدرسه میفرستد؟
اثرات عاطفی تلویزیون بر کودکان
اثرات شناختی تلویزیون بر کودکان
آیا تلویزیون حاوی تصویر غیر دقیقی از زندگی بزرگسالان است؟
آیا تلویزیون موجب بزرگسالی زودرس می شود؟
اثرات رفتاری
آیا تلویزیون کودکان را منفعل میکند؟
آیا خشونت ارائه شده در تلویزیون، آموزش خشونت میدهد؟
نتیجه گیری
پیامدهای منفی تلویزیون
فصل ششم – اینترنت رسانه جدید قرن بیستم
اینترنت چیست؟
فواید اینترنت برای کودکان
خطرات اینترنت
سودجویان از اینترنت برای به دام انداختن کودکان استفاده میکنند
مطالب نامناسب و غیر مجاز در اینترنت
ارتکاب جرایم – بمب ها، مواد مخدر، دزدی و شخصیت های غیر واقعی
تهاجم به حریم خصوصی
چگونگی اجتناب و کاهش خطراتی که کودکان در ایترنت با آن مواجه اند
نتیجه گیری و آزمون فرضیات
منابع مآخذ

پیشگفتار:
تحقیق حاضر با عنوان بررسی نقش رسانه‌های جمعی (با تاکید بر تلویزیون) در الگوپذیری و رفتار کودکان سعی دارد، تاثیرات مثبت و پیامدهای منفی وابستگی کودکان به تلویزیون را مورد بررسی قرار دهد. در راستای رسیدن به هدف مذکور ابتدا مبانی نظری تحقیق در مورد تاریخچه پیدایش رسانه‌های گروهی و بخصوص تلویزیون مطرح شده، سپس انواع کارکردهای تلویزیون، وظایف رسانه بعنوان یک وسیله ارتباطی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. در فصل دوم تحقیق مقدار زمانیکه کودکان در شرایط مختلف سنی صرف تماشای تلویزیون می کنند، آغاز سن تماشای تلویزیون، دلایل تماشای تلویزیون توسط کودکان و انتظاراتی که کودکان و والدین آن ها از تلویزیون دارند مورد بررسی قرار میگیرد. لازم به ذکر است آمار و ارقام مربوط به این فصل از تحقیق، در مورد جامعه آمریکا و بر اساس اطلاعات کتاب تلویزیون در زندگی کودکان ما نوشته ویلبر شرام و دیگران، ترجمه محمود حقیقت کاشانی میباشد. امید است با عنایتی که مسئولین تعلیم و تربیت ایران اسلامی به الگو گیری کودکان این مرز و بوم از رسانه‌های گروهی و به ویژه رسانه‌های تصویری دارند، زمینه انجام این چنین پژوهش های گسترده ای در سیستم آموزش و پرورش کشور ما نیز فراهم گردد که این مهم حمایت همه جانبه مسئولین امر را می‌طلبد.
فصل سوم با عنوان جهان جدید تلویزیون مسایلی از جمله سن شروع تماشای تلویزیون و شرایط زمانی و انواع موضوعاتی که مورد توجه کودکان با توجه به شرایط سنی و جنسی و همچنین تواناییهای ذهنی آن ها است مورد بررسی قرار گرفته است.
فصل چهارم مربوط به نحوه و میزان یادگیری کودکان از این رسانه و عوامل تاثیر گذار بر این مساله است.
در فصل پنجم تحقیق، تاثیرات روحی، روانی و جسمی تلویزیون بر کودکان مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و در نهایت در فصل ششم به رسانه جدید اینترنت و رابطه آن با مسئله یادگیری و الگو پذیری کودکان و انواع خطراتی که این رسانه برای کودکان دارد اشاره شده است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, روانشناسی, هوش هیجانی, مهارت ادراکی, گلمن, گاردنر, جامعه آماری, تجریه و ت,

تعداد صفحات:106
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده تحقیق
عنوان تحقیق
چکیده
فصل اول
مقدمه
نگرش دینی
نگرش دینی مثبت
نگرش دینی منفی
تفکر
انتقاد
تفکر انتقادی
بیان مساله
اهداف پژوهش
هدف کلی
هدف جزیی
فرضیات تحقیق
متغیرهای پژوهش
متغیر مستقل
متغیر وابسته
متغیر کنترل
متغیر مزاحم
متغیر تعدیل کننده
متغیر مستقل از نظر آماری
تعاریف نظری متغیرها
نگرش دینی
نگرش دینی مثبت
نگرش دینی منفی
تفکر انتقادی
تعاریف عملی متغیرها
فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق
تعریف و تشریح مفاهیم اصلی
نگرش چیست؟
دین چیست؟
فطری بودن دین
تعریف دین از دیدگاه قرآن
مراتب دین
فلسفه دین چیست؟
دین از دیدگاه مطهری
دین از دیدگاه کانت
تفکر انتقادی
ویژگیهای تفکر انتقادی
معیار
دلیل و برهان
دیدگاه
ویژگیهای متفکران منتقد
ویژگیهای تفکر انتقادی
صفات متفکران انتقادی
ویژگیهای یاددهی و یادگیری در آموزش تفکر انتقادی
مهارت های ویژه در تفکر انتقادی
تفکر انتقادی، مهارت های حل مسائل
ابعاد شناختی و عاطفی تفکر انتقادی
رابطه بین تفکر انتقادی و تفکر منطقی، حل مسئله، تصمیم گیری و تفکر خلاق
تفکر انتقادی و تفکر منطقی
تفکر انتقادی و حل مسئله
مراحل تفکر انتقادی
روحیه انتقادی داشتن
پیشینه پژوهشی تحقیق
سوابق تحقیق
تحقیقات خارجی
سابقه تحقیق
پیشینه دین در تاریخ
پیشینه مربوط به تفکر انتقادی
پیشینه تحقیق
پیشینه تحقیق در ایران
نقد و بررسی پیشینه و دیدگاه ها
نگرش دینی مثبت
نگرش دینی منفی
فصل سوم
روش تحقیق و روش گردآوری اطلاعات
جامعه آماری
نمونه آماری (حجم نمونه) و روش نمونه‌گیری
تعیین حجم نمونه
ابزارهای گردآوری اطلاعات
مقیاس سنجش نگرش مذهبی دانشجویان
آزمون نگرش دینی
روایی و پایایی
شواهد اعتبار
اعتبار محتوایی
اعتبار (روایی) صوری
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
توصیفی
آمار استنباطی
پیشنهاد به محقق آینده
ضمیمه و پیوست
پرسشنامه 1
بخش اول
بخش دوم
بخش سوم
پرسشنامه 2
آزمون تفکر انتقادی
متن دستورالعمل در پیش آزمون
متن دستورالعمل در پس آزمون
سوال های آزمون تفکر انتقادی
محدودیت های تحقیق
منابع و مأخذ

چکیده:
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر نگرش دینی (مثبت و منفی) بر تفکر انتقادی
دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند است.
فرضیات پژوهش عبارتند از :
1- بین نگرش دینی مثبت و تفکر انتقادی رابطه وجود دارد
2- بین نگرش دینی منفی و تفکر انتقادی رابطه وجود دارد.
همان طوری که ملاحظه میکنید جامعه آماری کلیه دانشجویان علوم تربیتی دانشگاه آزاد
اسلامی واحد دماوند است و نمونه آماری صد نفر است که از میان این جامعه آماری به صورت تصادفی ساده انتخاب شده است. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسش نامه
نگرش دینی و تفکر انتقادی خودساخته است که در اختیار گروه نمونه قرار گرفته و بعد از پاسخ جمع آوری شده و اطلاعات مورد بررسی قرار گرفت. در تجزیه و تحلیل اطلاعات از دو روش توصیفی و استنباطی استفاده شد و جداول و نمودارهای آماری ارائه شد.
نتایج این پژوهش به شرح ذیل است :
1-بین نگرش دینی و تفکر انتقادی رابطه معناداری وجود دارد.
2-بین نگرش دینی مثبت و تفکر انتقادی رابطه معناداری وجود دارد.
3-بین نگرش دینی منفی و تفکر انتقادی رابطه معناداری وجود دارد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, روانشناسی, هوش هیجانی, مهارت ادراکی, گلمن, گاردنر, جامعه آماری, تجریه و ت,

تاريخ : 9 آبان 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:67
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول : کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
اثرات و عوارض طلاق
آثار اجتماعی طلاق
عوامل مؤثر بر طلاق
راه حل مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهمیت تحقیق از لحاظ اجتماعی
اهمیت تحقیق از لحاظ شخصی
ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
هدف کلی
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مبانی نظری
طلاق از دیدگاه اسلام
طلاق از دیدگاه قرآن
طلاق از دیدگاه مسیحیت
تاریخچه طلاق
طلاق و انواع آن
پیشینه تحقیق
مدل
فرضیه های تحقیق
مفاهیم و متغیر ها
فصل سوم : روش تحقیق
روش تحقیق
نحوه انجام کار
جامعه آماری
جمعیت نمونه و شیوه نمونه گیری
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات
نمودار و جداول مربوط به طلاق
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
نتایج یافته ها
پیشنهادات
پرسشنامه
منابع و مأخذ

مقدمه:
بلافصل طلاق والدین خویشند. اگر نتوانستیم فضای مطلوب و شادی بخش خانوادگی را برایشان فراهم کنیم دست کم باید بیاموزیم که چگونه آن ها را از صدمات ناشی از طلاق تا حد امکان در امان داریم.
طلاق یکی از غامض ترین پدیده های اجتماعی عصر ما را از دیدگاه کسانی که بیش از همه آن ها لطمه میبینند بررسی میکند. پدیده طلاق (راه حل) رایج و قانونی، عدم سازش زن و شوهر، فروریختن ساختمان خانواده، قطع پیوند زناشویی و اختلاف ارتباط پدرو مادر با فرزند، توجه اصلی به پیامدهای طلاق و اثرات روحی، عاطفی، اجتماعی و اقتصادی آن بر فرزند است و در کنار آن به علل و موجبات طلاق اشاره کوتاهی کرده، سابقه طلاق به بیست قرن میرسد. مذاهب عمده همان گونه که در زمینه ازدواج و روابط زن و مرد رهنمودها و معیارهایی مقرر کرده اند به امکان قطع این رابطه و نحوه آن نیز پرداخته اند اما فقط در چند دهه اخیر است که طلاق بعنوان یک مسأله جدی اجتماع مطرح است.
من با طرح این مسأله و تحقیق در این مورد و با بیان اینکه طلاق بلای خانمان سوز است در صدد بررسی علل و عوامل اصلی این پدیده شوم برآمدم تا خوانندگان این تحقیق این مسأله را جدی تر گرفته و راهکارهای آن را برای زندگی خود در نظر گیرند تا بتوانند خود را از دام این بلا برهانند.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, روانشناسی, هوش هیجانی, مهارت ادراکی, گلمن, گاردنر, جامعه آماری, تجریه و ت,

تعداد صفحات:98
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
چکیده تحقیق
شروع موضوع تحقیق
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
طرح سوال پژوهشی
فرضیه های تحقیق
تعریف اصطلاحات عملی و نظری
شرح موضوع تحقیق
اهمیت و ضرورت تحقیق
خصوصیات عاطفی در دوره نوجوانی و جوانی
رشد اجتماعی در دوره نوجوانی
رشد روانی در دوره نوجوانی
عوامل مؤثر در ایجاد مسائل و مشکلات دوره نوجوانی
چگونگی رفتار با نوجوانان و جوانان
اهداف طرح تحقیق
طرح سوال پژوهشی
فرضیه های تحقیق
تعریف اصطلاحات و مفاهیم
نوجوانی
بهزیستی
خانواده
روانی – اجتماعی
خود پنداری
ادبیات پژوهش
تاریخچه کوتاه از بهزیستی در ایران
مجموع بررسی ها و برداشت های اولیه و کلی
ادبیات پژوهش
تاریخچه کوتاه از بهزیستی در ایران
مجموع بررسی ها و برداشت های اولیه و کلی و دستورالعمل اجرایی
توصیف نوع و روش تحقیق
توصیف جامعه آماری
تعداد افراد نمونه و روش نمونه گیری
روش آماری
توصیف نوع و روش تحقیق
توصیف جامعه آماری
تعداد افراد نمونه و روش نمونه گیری
روش جمع آوری اطلاعات
روش آماری
مقدمه
تحلیل مجذور نمرات T/student
تجزیه و تحلیل آماری داده ها
مقدمه
اثبات فرضیه ها
نتیجه گیری کلی
محدودیت های تحقیق
پیشنهادات
اثبات فرضیه ها
فرضیه
اثبات فرضیه
فرضیه
اثبات فرضیه
فرضیه
اثبات فرضیه
فرضیه
اثبات فرضیه
نتیجه گیری کلی
توصیف نوع روش تحقیق
جامعه آماری
روش آماری
متغیرهای حاضر در این پروژه
محدودیت های تحقیق
پیشنهادات
ضمائم
مقیاس خودپنداری راجرز
مقیاس عزت نفس رونبرگ
منابع و مأخذ

چکیده تحقیق:
تحقیق حاضر تحقیقی است مقایسه ای – نیمه تجربی که به بررسی مسائل و مشکلات روانی – اجتماعی نوجوانان تحت سرپرستی بهزیستی در مقایسه با نوجوانان تحت سرپرستی خانواده پرداخته است.
برای بررسی موضوع فوق، از پرسشنامه استاندارد که روایی شده و به تأیید استاد راهنما، رسیده است، به عنوان ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات استفاده شده است.
نتایج این بررسی بر اثر اطلاعاتی به دست آمده که از طریق پرسشنامه مقیاس خود پنداری راجرز و مقیاس عزت نفس روزنبرگ تهیه و بین 40 نفر از نوجوانان پسر که 20 نفر آن نوجوانان عادی به طریق نمونه گیری تصادفی توزیع شد.
اطلاعات حاصله از این پرسشنامه با استخراج جدول نمره و مجذور نمرات و با استفاده از تحلیل مجذور نمرات t/student جهت اثبات فرضیه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. با توجه به نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل پرسشنامه های پاسخگویان، تأثیر بررسی مشکلات روانی – اجتماعی نوجوانان بررسی شد و نتیجه گرفته شد که بین میزان خودپنداری و عزت نفس نوجوانان بهزیستی در مقایسه با نوجوانان تحت سرپرستی خانواده تقاوتی وجود ندارد و تنها اختلاف درصد پرخاشگری میان دو گروه است. یعنی پرخاشگری نوجوانان پسر تحت سرپرستی بهزیستی بیشتر از نوجوانان پسر تحت سرپرستی خانواده است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, روانشناسی, هوش هیجانی, مهارت ادراکی, گلمن, گاردنر, جامعه آماری, تجریه و ت,

تاريخ : 9 آبان 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:37
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول، موضوع پژوهش
مقدمه
بیان مسئله
موانع اشتغال زنان
موانع اجتماعی
موانع آموزشی
اهمیت موضوع
اهداف تحقیق
اهداف جزئی
تعریف نظری و عملیاتی متغیرها
تعریف عملیاتی بهداشت روانی
فصل دوم: پیشینه پژوهش
تحقیقات داخل کشور
فصل سوم: روش تحقیق
پایایی پرسشنامه
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
تجزیه و تحلیل داده ها
آمار توصیفی
توصیف وضعیت پاسخگویان براساس جنسیت
توصیف وضعیت تحصیلی پاسخگویان
توصیف وضعیت سابقه اشتغال پاسخگویان
توصیف وضعیت سنی پاسخگویان
آمار استنباطی
بررسی سوال اول پژوهش
بررسی سوال دوم پژوهش
بررسی سوال سوم پژوهش
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری
منابع و ماخذ

چکیده :
پژوهش حاضر با هدف بررسی و مقایسه بهداشت روانی زنان و مردان شاغل صورت گرفته است. جهت بررسی پژوهش حاضر از تعداد شصت نفر از شاغلین آموزش و پرورش ناحیه 1 شیراز (30 زن و 20 مرد) درسال 87-86 به طور تصادفی انتخاب شدند و به پرسشنامه بهداشت روانی پاسخ دادند. و نتایج به دست آمده از تحلیل داده‌ها که در فصل چهارم ارائه گردید مورد بحث و بررسی قرار میگیرد و تبیین‌های احتمالی برای نتایج به دست آمده مطرح می‌شود.

مقدمه:
روانشناسی علم تحقیق در رفتار موجودات زنده و به ویژه در تفکر، احساس و رفتار بشر است. به همین دلیل از چندی پیش روانشناسان علاقه شدیدی نسبت به مشکلات عملی که برای افراد بشر پیش می آید و راه حل هایی که میتوان برای آن ها پیشنهاد داد، پیدا کردند. منظور روانشناسی، علاوه بر پیشرفت علمی و صنفی، بهبود بخشیدن به زندگی انسان نیز هست. این علاقه روز افزون روانشناسان به مسائل روزمره و علمی بشر موجب شده است که دانش ما در افراد، به ویژه کسانی که دچار مشکلات روانی هستند بطور قابل ملاحظه ای افزایش یابد. عدم سازش و وجود اختلالات رفتار در جوامع انسانی بسیار مشهود و فراوان است.
در هر طبقه و صنفی و در هر گروه و جمعی اشخاص نامتعادلی زندگی میکنند. بنابر این در مورد همه افراد، اعم از کارگر، دانش پژوه، پزشک، مهندس، کشاورز، استاد دانشگاه و …، خطر ابتلا به ناراحتی های روانی وجود دارد. به عبارت دیگر هیچ فرد انسانی در برابر امراض مصونیت ندارد. البته دانستن اینکه هر شخصی ممکن است گرفتار ناراحتی روانی شود، خود به خود کافی نیست؛ زیرا بهداشت روانی تنها منحصر به تشریح علل اختلالات رفتار نیست، بلکه هدف اصلی آن پیشگیری از وقوع ناراحتی هاست. پیشگیری به معنای وسیع آن، عبارتست از به وجود آوردن عواملی که مکمل زندگی سالم و طبیعی است، به علاوه درمان اختلالات جزئی رفتار، بمنظور جلوگیری از وقوع بیماری های شدید روانی
نشانه ها، یافته های عینی هستند که متخصص بالینی مشاهده میکند مثل عواطف محدود و کندی روانی – حرکتی. علائم، تجارب ذهنی توصیف شده توسط بیمار هستند مثل خلق افسرده و کاهش نیرو. نشانگان گروهی از علائم و نشانه ها است که تواماً به صورت یک حالت قابل شناخت ظاهر میشوند و ممکن است نسبت به یک بیماری یا اختلال جنبه که اختصاصی کمتری داشته باشند اکثر اختلالات روانی در واقع نشانگان هستند. روانپزشکی ممکن است از علل متعددی ناشی شود به همین دلیل طرحی برای طبقه بندی علل ضروری است برخی علل اختلالات روانی را به دو دسته تقسیم کرده اند :
1- علل جسمانی یا محیط داخلی: شامل عوامل ارثی، مادر زادی، شرایط فیزیکی و فیزیولوژیکی بدن
2- علل محیطی یا محیط خارجی: شامل عوامل جغرافیایی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، عفونت، مسمومیت، ضربه و فشار روانی و … یکی ازعلل اختلالات روانی عوامل محیطی – اجتماعی میباشد. سنن یک فرهنگ ممکن است ایجاد مشکل نماید به ویژه اگر فرد به محیط دیگر مهاجرت نموده و در فرایند جذب آن قرار گرفته باشد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, روانشناسی, هوش هیجانی, مهارت ادراکی, گلمن, گاردنر, جامعه آماری, تجریه و ت,

تاريخ : 9 آبان 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:65
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
دیباچه
موضوع تحقیق
اهمیت و فایده تحقیق
هدف تحقیق
فرضیه تحقیق
تعاریف اصطلاحات
فصل دوم
بررسی تاریخی
خشنودی شغلی چیست؟
ریشه و سرچشمه خشنودی چیست؟
رضایت شغلی به عنوان یک متغیر وابسته
رضایت شغلی به عنوان یک متغیر مستقل
همبسته‌‌‌‌های خشنودی شغلی
اهمیت خشنودی شغلی
نظریه‌‌‌‌های در ارتباط با خشنودی شغلی
خشنودی شغلی و کارکرد
بررسی خشنودی شغلی
ناخشنودی شغلی و پیامدها
نقش ارزش‌ها و انتظارات شغلی کارمند
پیشنهادات
منابع

دیباچه:
این قولی است که جملگی برآنند و از دیر زمان تاکنون مهم ترین عامل پیشرفت یک کشور را نیروی انسانی آن به شمار می‌آورند. برای اثبات مطلب به بازکاوی گذشته نیازی نیست. چرا که نگاهی به تاریخ قرن اخیر، به ویژه پس از جنگ جهانی دوم، نشان میدهد بسیاری از کشور‌‌های پیشرفته کنونی در آن زمان در وضع بسیار نابسامانی به سر میبرند آنان بطور مستقیم و غیرمستقیم درگیر بزرگ ترین جنگ تاریخ بودند و برخی از آنها هست و نیز خود را در این جنگ باختند. اما طولی نکشید که دوباره قد برافراشتند و اینک در شمار غول‌‌ها و بزرگان علم و تکنولوژی جهان هستند.
بی‌شک این شکوفایی و نوزایی دوباره دلایل بسیاری دارد که از این میان نقش نیروی انسانی از مهم ترین آنها است. مدیران ارشد و تصمیم گیران رده بالای آنها به خوبی دریافتند که پرورش نیروی انسانی و توسعه منابع انسانی راه میان بری است که میتواند آنها را به سر منزل مقصود برساند و به همین دلیل در برنامه ریزی خود برای مدیریت نیروی انسانی اهمیت ویژه‌ای قایل هستند.
نیروی انسانی ماهر و کارآمد پربهاترین و ارزنده ترین ثروت و دارائی هر کشور است. بسیاری از جوامع با وجود برخورداری از منابع طبیعی سرشار، به دلیل فقدان نیروی انسانی شایسته و لایق توان استفاده از این مواهب الهی را ندارند و روزگار به سختی و مشقت می‌گذرانند. دیگر ملت‌ها به رغم کمبود منابع طبیعی، در نتیجه داشتن نیروی انسانی کارآزموده و مناسب به آسایش و رفاه رسیده اند و با گام‌‌های بلند و استوار مسیر پیشرفت و ترّقی را طی می‌کنند.
یکی از شاخه‌‌‌‌های جدید علم و معرفت که مسأله نیرو‌‌های انسانی و دیگر جنبه‌‌‌‌های مربوط به دنیای کار را در کانون توجه خود دارد، روانشناسی صنعتی و سازمانی است. این شاخه از دانش مطالعه علمی رابطه میان انسان و دنیای کار را وجهه همت خود قرار داده است و سازگاری مردم را در جریان امرار معاش خود با خصوصیات و ویژگی‌‌های محل کار، با افرادی که در محل کار با آنان سروکار پیدا میکنند، و با کار‌ها و مشاغلی که انجام میدهند، مورد مطالعه قرار میدهد. روانشناسی صنعتی و سازمانی، در واقع، کاربرد و بسط گسترش اصول روانشناسی است به مسائلی که انسان در تجارت و صناعت با آن‌ها دست به گریبان است.
روانشناسی صنعتی و سازمانی اینک آمیزه‌ای است از علم و عمل که زمینه‌‌‌‌های تخصصی متعدد و گسترده‌ای از قبیل روانشناسی امور استخدامی، رفتار سازمانی، روانشناسی مهندسی، مشاور حرفه‌ای، روابط صنعتی، روانشناسی مدیریت، روانشناسی مصرف‌کننده و جز اینها را با مباحث فرعی متنوع در بر می‌گیرد. از لحاظ علمی در پی بسط و گسترش علم و معرفت در خصوص مردم در دنیای کار است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, روانشناسی, هوش هیجانی, مهارت ادراکی, گلمن, گاردنر, جامعه آماری, تجریه و ت,

تعداد صفحات:55
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده تحقیق
بیان مسأله
اهداف پژوهش
روش شناسایی پژوهش
جامعه آماری و نمونه گیری
نتیجه گیری و پیشنهادات
فصل اول
طرح تحقیق
مقدمه
بیان مسأله
اهمیت موضوع و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
فصل دوم
ادبیات تحقیق
مقدمه
پیشینه تحقیق
فصل سوم
نتایج
نتایج مربوط به جداول توصیفی (تک بعدی)
نتایج مربوط به جداول تحلیلی (دوبعدی)
مشکلات و محدودیت های تحقیقی
پیشنهادات
فهرست منابع
فهرست مجلات و پایان نامه‌ها

بیان مسأله:
نیروی انسانی کمیاب ترین و گرانقیمت‌ ترین سرمایه هر سازمانی به حساب می آید. نیروی کار مقدم بر سرمایه و مستقل از آن است. داشتن شغل برای تأمین معیشت زندگی از ضروریات زندگی است و امدادگران نیز از این قاعده مستثنی نیستند. هرچند که انسان در پی رسیدن به شغلی است که آرزوی آن را داشته لکن بسیاری از افراد به شغل مورد نظر خود دست نمی یابند و ناگزیر در سایر مشاغل فعالیت می کنند. مدیران نیز بایستی توجه داشته باشند که برخوردی را که با سایر منابع مادی و شی ای سازمانی دارند نمی توانند با منابع انسانی داشته باشند زیرا که انسان موجودی با شعور و با احساساتی پیچیده است و اعتقادات و باورها، ارزش ها بر عملکردش تأثیرگذار است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, روانشناسی, هوش هیجانی, مهارت ادراکی, گلمن, گاردنر, جامعه آماری, تجریه و ت,

تعداد صفحات:71
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
ضرورت تحقیق
اهداف پژوهش
هدف کلی
اهداف ویژه
سوالات تحقیق
تعاریف نظری
افسردگی
سلامت روان
تعاریف عملیاتی اصلاحات
افسردگی
سلامت روان
فصل دوم
پیشینه تحقیق
مقدمه
نقش تفاوت های جنسیتی در سلامت روان
مفهوم سلامت و بیماری روانی در اسلام
معیارهای سلامت روان
از قوه به فعل در آوردن استعدادهای ذاتی خود
استقلال
دوستی و کمک نسبت به کودکان
رعایت اعتدال در رفتار جنسی
امنیت عاطفی
ادراک واقع بینانه
دیدگاه های مختلف در مورد سلامت روان
دیدگاه زیست گرایی
مکتب شخص شناسی
دیدگاه های پدیدار شناختی
بهداشت روانی در دوران مختلف رشد
قبل از تولد و زمان تولد
کودکی ( 1 تا 7 – 6 سالگی)
دوره بلوغ(12-11تا 18سالگی)
دوران جوانی(30تا40سالگی)
دوران میان سالی(40تا65سالگی)
دوارن پیری
افسردگی چیست؟
اختلال افسردگی
افسرده بودن
علایم اصلی اختلال افسردگی
کناره گیری
غمگینی
منفی گرایی
نگرش منفی نسبت به خود
اظهار نا امیدی
کاهش انرژی حیاتی
بی دقتی به هنگام انجام وظایف
ناتوانی در تصمیم گیری قاطع
ویژگی حمله افسردگی بر اساس DSN IIIR
معیارهای DSM. IV. IR
علل افسردگی کدامند؟
عامل زیست شناختی چه نقشی دارد؟
توارث
تغییرات مغز
هورمون ها
ناقل های عصبی
نظریات مختلف در مورد افسردگی
نظریه های روانکاوی
نظریه های یادگیری
رویکرد تقویت
رویکرد های شناختی
نظریه های زیست شناختی
نظریه شناختی بک
تحقیقات انجام شده
تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
تحقیقات انجام شده در داخل کشور
فصل سوم
روش تحقیق
جامعه آماری
نمونه آماری
روش نمونه گیری
نحوه اجرای آزمون
ابزار جمع آوری اطلاعات
روایی و پایانی تست بک
پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) گلدبرگ و هیلر
روایی و پایایی آزمون
روش آماری
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده های
مقدمه
یافته های توصیفی
یافته های استنباطی
فصل پنجم
خلاصه، بحث و نتیجه گیری
مقدمه
خلاصه پژوهش
تحلیل و تفسیر
تفسیر
نتیجه گیری
محدودیت های پژوهش
محدودیت های در دسترس پژوهشگر
محدودیت های خارج از دسترس پژوهشگر
پیشنهادات
منابع و مأخذ
فهرست منابع

چکیده:
پژوهش حاضر با مقایسه سطح افسردگی و سلامت روان در بین دانشجویان فنی و مهندسی و روانشناسی میپردازد، سوال اصلی پژوهش حاضر این میباشد که آیا بین افسردگی و سلامت روان دانشجویان فنی و مهندسی و روان شناسی تفاوت وجود دارد یا خیر؟
به همین منظور از میان کلیه دانشجویان فنی و مهندسی و روانشناسی 100 نفر به صورت نمونه گیری طبقه ای انتخاب گردید.
برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه افسردگی بک که دارای 21 سوال 4 گزینه ای می باشد، استفاده گردید و پرسشنامه سلامت عمومی که شامل 28 سوال 4 عبارتی میباشد استفاده شد.
برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از آزمون t مستقل استفاده گردید.

مقدمه:
موضوع سلامیی از بدو پیدایش بشر در قرون و اعصار متمادی مطرح بوده است اما هرگاه ازآن سخن به میان آمده عموماً بعد جسمی آن مد نظر قرار گرفته و کمتر به سایر ابعاد سلامتی به خصوص بعد روانی آن توجه شده است. سازمان جهانی بهداشت، ضمن توجه دادن مسئولین کشورها در راستای تامین سلامت جسمی، روانی، اجتماعی افراد جامعه همواره بر این نکته تاکید دارد که هر یک از این سه بعد بر دیگری برتری ندارد طبق گزارشات این سازمان، جهان در طول دو دهه آینده شاهد تغییرات عمده ای در زمینه اییدمیولوژی بیماری ها و نیازهای بهداشتی افراد است. به گونه ای که بسیاری غیر واگیردار هم چون بیماری های روانی به سرعت جای گزین بیمارهای عفونی و واگیر دار گردیده و درصد عوامل ایجاد کننده ناتوانی و مرگ های زودرس قرار می گیرند. طبق برآوردهای این سازمان، این در حالی است که در برنامه ریزی های توسعه اجتماعی و اقتصادی پایین ترین اولویت به آن ها داده میشود.
موضوع بهداشت و سلامتی و روانی از زمانی که بشر وجود داشته و خصوصاً از زمانی که اجتماع را شرح کرده، مطرح بوده است . زیرا انسان همواره سلامتی خویش را دوست می داشته، تمهیدات فراوانی را در پیشگیری از ابتلا به انواع بیماری ها و گرفتاری های روانی که آرامش را به هم میزد، فراهم می ساخته، جهت مقابله با فشارهای روانی که آرامش را به هم میزد، فراهم میساخته،و جهت مقابله با فشارهای روانی هم میکرده است.
پس یکی از شایع ترین عواملی که موجب اختلال در سلامت روانی یعنی افسردگی میباشد می پردازیم.
افسردگی یکی از رایج ترین بیماری های روانی است که باعث مراجعه به روانشناسان و دیگر متخصصان بهداشت روانی میگردد اگر چه افسردگی از دیر باز بعنوان یکی از نابه سامانی های عمده شناخته شده است، اما در دو دهه اخیر این دو بیماری، هم از حیث رنج و آزاری که مبتلایان آن را تحمل میکنند و هم از لحاظ بار سنگینی که این ناراحتی بر منابع درمانی ملت ها تحمل مینماید، پیش از پیش مود توجه قرار گرفته است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, روانشناسی, هوش هیجانی, مهارت ادراکی, گلمن, گاردنر, جامعه آماری, تجریه و ت,

تعداد صفحات:93
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش
اهداف پژوهش
پرسش یا فرضیه های پژوهش
تعاریف نظری و عملیاتی
معرفی متغیرهای مستقل و وابسته
فصل دوم : بررسی پیشینه پژوهش
تاریخچه اعتیاد
بررسی نظریه ها و مفاهیم مربوط به موضوع پژوهش
بررسی پژوهش های انجام شده در داخل و خارج از کشور
نقد و بررسی پژوهش های انجام شده
فصل سوم : متودولوژی
جامعه آماری
نمونه آماری و روش نمونه گیری
روش محاسبه حجم نمونه
فصل چهارم : یافته های پژوهش
بررسی و توصیف و تحلیل داده ها
توصیف داده ها با استفاده از جداول و داده ها
تحلیل داده ها (تحلیل بر اساس داده های آماری)
سایر یافته های پژوهش
فصل پنجم : نتیجه گیری
تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش به ترتیب ارائه داده ها
محدودیت های پژوهش
پیشنهادات کاربردی از نتایج بدست آمده و پیشنهاد برای مراحل بعدی
فصل ششم : ضمائم ، منابع و مأخذ
ضمائم
منابع و مآخذ

چکیده:
پژوهش حاضر به منظور بررسی علل و عوامل اجتماعی و عاطفی در گرایش به اعتیاد در بین جوانان مشهد انجام گرفت. فرض اصلی این تحقیق این بود که عوامل بر ایجاد اعتیاد تأثیر میگذارد و فرضیه ها و سوال های متعددی در پژوهش بیان شده است که مورد بررسی قرار گرفته جامعه آماری با مشورت استاد راهنما 200 نفر انتخاب شده و روش نمونه گیری تصادفی است و ابزار مورد استفاده سنجش پرسش نامه میباشد که شامل سوال پنج گزینه ای می باشد و شامل یک جدول فراوانی و یک نمودار هیستوگرام می باشد نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر به شرط زیر است :
عوامل اجتماعی در گرایش به اعتیاد تأثیر مستقیم دارد.
عوامل عاطفی در گرایش به اعتیاد تأثیر مستقیم دارد.
وضعیت دوران تحصیل در گرایش به اعتیاد تأثیر مستقیم دارد.
وضعیت اقتصادی در گرایش به اعتیاد تأثیر مستقیم دارد.
میزان تحصیلات افراد در گرایش به اعتیاد تأثیر مستقیم دارد.
میزان فرهنگ خانواده در گرایش به اعتیاد تأثیر مستقیم دارد.
نتایج تحقیق با توجه به یافته ها در آخر ارائه شده است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, روانشناسی, هوش هیجانی, مهارت ادراکی, گلمن, گاردنر, جامعه آماری, تجریه و ت,

تعداد صفحات:129
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت پژوهش
هدف پژوهش
بیان فرضیه
تعاریف عملیاتی واژه ها
فصل دوم
پیشینه پژوهش و مطالعه منابع مربوط به موضوع مورد تحقیق
مقدمه
تعریف پرخاشگری
پرخاشگری از دیدگاه زیست شناسی در مبانی فیزیولوژی
آمیگدال و رفتار پرخاشگرانه
نقش تستوسترون در پرخاشگری
سیناپس های سروتونینی و رفتار پرخاشگرانه
پرخاشگری، فیزیولوژی و تیره شناسی
پرخاشگری از دیدگاه روانکاوی
اوهام پرخاشگرانه
تحول پرخاشگری
کنشهای از پیش ساخته پرخاش نسبت به دیگران
آدم کشی
پرخاشگری نسبت به خود
پرخاشگری نسبت به خود در حال تحول و رشد
پرخاشگری با دوام نسبت به خود
نظریه یادگیری اجتماعی تأثیرات الگویی
تقویت پرخاشگری
مشاهده خشونت
فرضیه پالایش
فرضیه ناکامی و پرخاشگری
تعریف ناکامی
رابطه ناکامی و پرخاشگری
شکست نامطلوب در کسب هدف
هدف ناکامی و پرخاشگری
رقابت و ناکامی
عوامل انتقال ناکامی به پرخاشگری
پرخاشگری ناشی از ناخوشایندی
ناکامی به منزله حادثه ای ناخوشایند
واکنش به حوادث ناخوشایند
سایر تأثیرات منفی محرکهای ناخوشایند
انتساب تحقق هدف و ناخوشایندی
تمایزات گروهی و اجتماعی
تأثیرات جبری محرکهای محیطی
پیوند با شرایط ناخوشایند
پیوند اهداف موجود
اشخاص معلول به منزله محرکهای ناخوشایند
پیوند با پرخاشگری تأثیر تسلیح
فرایندهای شناختی در رفتار پرخاشگرتنه
شناخت وقوع حادثه
کیفیت تسکین
تطابق با خودشناسی
اداره عقیده
عوامل موثر بر تمایزات جنسی
نقش های جنسی و پرخاشگری
کاهش و کنترل پرخاشگری
کاهش پرخاشگری
تربیت نادرست والدین
والدین به منزله الگوهای پرخاشگری
کنترل پرخاشگری
تنبیه
فرو خوردن خشم
نقش زمان در اطفا پرخاشگری
پرفشاری خون چیست
فشار خون بالای اولیه یا لازم و ضروری
علایم فشار خون بالا به طور معمولی یا مزمن
علایم فشار خون بالا به طور حاد یا شدید
مکانیسم کنترل فشار خون توسط اعصاب
برخی از اثرات فشار خون بر بدن
خطر پاره شدن رگ های مغز یا سکته قلبی
تأثیر فشار خون بر قلب
تأثیر فشار خون بر کلیه ها
بیماری سرخرگ ها در اثر فشار خون
دلایل افزایش فشار خون
تاثیر چای و قهوه
تاثیر الکل
تاثیر استرس یا فشارهای عصبی
فشار خون بالا و خوردن نمک
برخی از راههای جلوگیری از افزایش فشار خون
نتیجه گیری
فصل سوم
روش اجرای تحقیق
روش اجرایی تحقیق
جامعه آماری و نمونه آماری
روش نمونه گیری
ابزار تحقیق
اعتبار روایی و مقیاس
روش اجرای آزمون
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
تجزیه و تحلیل توصیفی
تجزیه و تحلیل مقایسه ای
فصل پنجم
خلاصه و نتیجه گیری
بحث و گفتگو درباره داده ها
خلاصه و نتیجه گیری
بیان محدودیتها
بیان پیشنهادات و نظرات
منابع و مآخذ

فهرست جداول و نمودارها:
جدول نمرات مربوط به افراد مبتلا به بیماری پر فشاری خون در آزمون AGQ
جدول نمرات مربوط به افراد عادی در آمزون AGQ
جدول فراوانی نمرات افراد مبتلا به بیماری پرفشاری خون در آزمون AGQ
جدول فراوانی نمرات افراد عادی در آزمون AGQجدول فراوانی نمرات افراد عادی در آزمون AGQ
جدول مقایسه میانگین و انحراف استاندارد نمرات دو گروه
جدول فراوانی نمرات دو گروه افراد مبتلا به بیماری پرفشاری خون و افراد عادی
جدول فراوانی نمرات دو گروه که به صورت درصد مشخص شده است.
جدول مقایسه نمرات دو گروه افراد مبتلا به پرفشاری خون و افراد عادی که به صورت مجذور می باشد
نمودار مقایسه میانگین دو گروه افراد عادی و پرفشاری خون در آزمون AGQ
نمودار مقایسه انحراف استاندارد دو گروه افراد عادی و پرفشاری خون در آزمون
هیستوگرام نمرات مربوط به افراد مبتلا به بیماری پرفشاری خون در آزمون AGQ
هیستوگرام نمرات افراد عادی در آزمون AGQ
نمودار چند ضلعی مقایسه نمرات دو گروه افراد عادی و مبتلایان به پرفشاری خون که به صورت فراوانی میباشد.
نمودار چند ضلعی مقایسه نمرات دو گروه افراد عادی و مبتلایان به پرفشاری خون که به صورت درصد می باشد.

اهمیت پژوهش :
بیماری پرفشاری خون در طبقه بندی های متخصصان بهداشت روان ‹‹ICD ›› طبقه بندی بین المللی بیماری های روانی در دسته بیماری های روان تنی ‹‹Psy chosomatic ›› قرار دارد. این بیماری همه ساله تعداد زیادی از افراد جامعه را مبتلا ساخته و در صورت عدم تشخیص و درمان مناسب در موارد وخیم میتواند بسیار خطرناک باشد و افراد را در معرض سکته های قلبی و مغزی قرار دهد و حتی ممکن است منجر به مرگ افراد شود. با توجه به اینکه افزایش میزان پرخاشگری و فشارهای عصبی میتواند یکی از عوامل سبب ساز ابتلا به بیماری پرفشاری خون باشد پی بردن به تفاوت میزان پرخاشگری بین افراد مبتلا به بیماری پرفشاری خون و افراد عادی میتواند گام موثری درجهت کمک به افراد مبتلا به بیماری پرفشاری خون در کنترل فشارهای عصبی، خشم و رفتاهای پرخاشگرانه باشد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, روانشناسی, هوش هیجانی, مهارت ادراکی, گلمن, گاردنر, جامعه آماری, تجریه و ت,

تاريخ : 8 مهر 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:56
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
استرس و بهداشت روانی
تعریف استرس
استرس مثبت و استرس منفی
علت‌های استرس، دگرگونی ها و گرفتاری های زندگی
دگرگونی های زندگی
مقیاس ارزشیابی دگرگونی های زندگی
مقیاس هولمز و راهه برای ارزشیابی دگرگونی های زندگی
استرس بلندمدت
گرفتاری های زندگی
پیامدهای استرس، واکنش‌های ارگانیسم
آثار فیزیولوژیک استرس
جنگ یا گریز
استرس و دستگاه ایمنی
استرس و بیماریهای خطرناک
سرطان، علت‌های اصلی، از جمله استرس
بیماریهای قلبی
شخصیت تیپ A
آثار شیوه زندگی بر بهداشت جسمی و روانی
زندگی با استرس
شکل‌های سازگاری با هیجان‌های استرس، ارزشیابی مجدد موقعیت
شکل‌های سازگاری با حل مسائل حاصل از استرس
منابع لازم برای مبارزه با استرس، از سلامتی تا امکانات مالی
سلامتی و توانایی
افکار مثبت
منبع کنترل
توانایی اجتماعی شدن
حمایت اطرافیان
امکانات مالی
راهبردهای سازگاری خاص، چگونگی کاهش استرس
آرمیدگی
ورزش
توصیه‌های دیگر
مسائل اجتماعی و بهداشتی روانی
چند سوال
طبقات اجتماعی
فقیر یا غنی به دنیا آمدن
کاش همه غنی بودیم و سالم نه فقیر و بیمار
نابرابریهای جوانان
فقرا چه کسانی هستند؟
پیامدهای فقر
آثار روانی فقر
بیگانگی در روابط اجتماعی
مهاجرت
افزایش فردگرایی
مسائل سیاسی

تعریف استرس:
پژوهشگرانی که استرس و رابطه آن با بهداشت روانی را مطالعه کرده‌اند، از استرس تعاریف زیادی ارائه داده‌اند. در اینجا تعریف سلیه (1994)، فیزیولوژیست کانادایی آورده میشود. سلیه، که تحقیقات و نوشته‌های او درباره استرس، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، استرس را چنین تعریف میکند: مجموعه واکنشهای غیراختصاصی ارگانیسم در مقابل هر نوع تقاضای سازگاری از آن. مثال زیر مطلب را روشن تر میکند. اگر در چله زمستان فوتبال بازی کنیم، بدن ما با سرعت بخشیدن به ضربان قلب و تنفس و با تحریک غدد مولد عرق، واکنش نشان خواهد داد. اگر ده دقیقه مانده به شروع کلاس، مطلع شویم که باید گزارش تحقیقی خود را همین امروز تحویل دهیم، تعداد ضربان‌های قلب و آهنگ تنفس افزایش خواهد یافت و عرق سرد سرتاپای وجود ما را خواهد گرفت. بدین ترتیب، میتوان گفت: استرس عبارت از یک واکنش جسمی است که به دنبال یک تحریک درونی(شناختی) یا بیرونی(محیطی) به وجود می آید. محرکی که استرس بوجود می آورد، عامل استرس‌زا نامیده میشود.
برای آن که استرس و عوامل استرس‌زا روشنتر تعریف شود، باز هم مثال می آوریم. فرض کنید درس سمینار دارید و از شما خواسته‌اند تا درباره موضوعی مطلب جمع‌آوری کنید و آن را در کلاس بصورت سخنران (کاری که در تخصص شما نیست) ارائه دهید. واکنش‌های جسمی، مثل افزایش تعداد ضربان‌های قلب و آهنگ تنفس، بالا رفتن فشار خون، درد معده، خشک شدن دهان، عرق کردن دست ها و. . . . نشانه‌های استرس خواهد بود. عوامل استرس‌زا، که این واکنشها را راه می اندازد، عبارتند از: انتقاد درونی از خود، دلهره ناشی از نگاه‌های کنجکاوانه برخی دانشجویان، لب و لوچه آویزان کردن برخی دیگر، تفسیرها و واکنشهای استاد. بنابراین، عامل استرس‌زا، یعنی هر محرکی که استرس بوجود آورد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, روانشناسی, هوش هیجانی, مهارت ادراکی, گلمن, گاردنر, جامعه آماری, تجریه و ت,

تاريخ : 8 مهر 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:49
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
رنگ
تاریخچه رنگ
تعریف رنگ
رنگ
تعریف رنگ از نظر روان شناسی
منشا اهمیت رنگ
فیزیولوژی رنگ
رنگ از دیدگاه اسلام
انسان و رنگ
انواع رنگ ها
سردی و گرمی رنگ ها
کاربرد رنگ ها
صفات رنگ و استفاده های گوناگون از آن
عوامل موثر در انتخاب رنگ ها
سن
محل زندگی
فصول سال
فرهنگ جامعه
زمینه و عاطفی
طبقه اجتماعی از جهت میزان درآمد
اثر روانی رنگ در تزیینات داخل خانه
نماد رنگ ها
پاره ای از معانی روانشناسی و فیزیولوژی رنگ ها
خاکستری
آبی
سبز
قرمز
زرد
بنفش
قهوه ای
سیاه
سفید
روان شناسی رنگ ها
آبی
سبز
قرمز
زرد
بنفش
قهوه ای
سیاه
خاکستری
رنگ درمانی

مقدمه:
ما میتوانیم با رنگ ها احساس نزدیکی کنیم زیرا که رنگ بر درمان دردها و مشکلات ما تاثیر مطلوبی دارد رنگ ها قادرند ما را تسخیر کنند میتوانند کاری کنند که به احساس درون خود توجه کنیم رنگ ها بیانگر نگرانی ها و ناراحتی های روحی و ذهنی هستند، حالت هایی که جرات بیان آن ها را به دیگران نداریم و رنگ ها به ما تعادل روحی میدهند و این چیزی جز سلامتی روانی نیست (معمار، 1376) در این تحقیق که در مورد رنگ ها، خواص، ویژگی و تاثیرات آن ها در زندگی ما صحبت شده است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, روانشناسی, هوش هیجانی, مهارت ادراکی, گلمن, گاردنر, جامعه آماری, تجریه و ت,

تاريخ : 4 مرداد 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:64
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
شرح حال آلفرد آدلر
تاریخچه تحول فکر آدلر
مفاهیم بنیادی نظریه آدلر
نظریه شخصیت
ماهیت انسان
مفهوم اضطراب و بیماری روانی
روان درمانی
تعریف
انتظار از روان درمانی
فرآیند درمان
زمینه های کاربرد
خلاصه
منابع

شرح حال آلفرد آلرد:
آلفرد آدلر در 7 فوریه 1870 در ردلفهایم حومه شهر وین در یک خانواده متوسط به دنیا آمد (شفیع آبادی و ناصری، 1387). پدرش تاجر غلات و مادرش خانه دار بود وی دومین پسر و سومین فرزند از شش فرزند خانواده خود بود (چهار پسر و دو دختر) و این موضوع در زندگی او و بیان نظریه ها بیش (ترتیب تولد) تاثیر زیادی داشت (شیلینگ، 1984 با ترجمه آرین، 1382). در جامعه آن ها یهودیان کمی زندگی می کردند، به همین جهت او هرگز یک هویت قوی یهودی پیدا نکرد. اگرچه در کودکی به پرستشگاه یهودیان میرفت اما در سن 34 سالگی خود را یک مسیحی میدانست (شولتز، ترجمه ی کریمی و همکاران، 1378؛ ارگلر 1963 به نقل از کریمی 1379). دوران کودکی آدلر از مرگ و بدبختی و حسادت نسبت به برادر بزرگتر و طرد شدن از سوی مادر مشخص می شد. او خود را شخصی زشت و کوچک اندام تلقی می کرد و این موضوع روی خود انگاره اش تاثیر می گذاشت. او دچار نرمی استخوان و کمبود ویتامین D بود که این مشکل او را ازدیدن و بازی کردن با بچه های دیگر باز می داشت زیرا توان راه رفتن نداشت. او به دلیل دچار شدن به اسپاسم حنجره مشکل تنفسی نیزداشت و هنگام گریه احساس خفگی می کرد. آدلر در 5 سالگی ذات الریه گرفت و تا حد مرگ پیش رفت، وی هم چنین در 3 سالگی شاهد مرگ برادرش ردلف در تختخواب کناری اش بود. این دو قضیه تاثیر زیادی روی او داشت و وقتی در 5 سالگی در طی جریان همان بیکاری از دکترش شینه که به پدرش می گفت پسرتان از دست رفته است تصمیم گرفت خودش پزشک شود (فیروز بخت، 1381 به نقل از شارن؛ شولتز ترجمه کریمی و همکاران، 1378؛ فیست 2002 ترجمه ی سید محمدی، 1386).


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, روانشناسی, هوش هیجانی, مهارت ادراکی, گلمن, گاردنر, ج,

تعداد صفحات:82
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول: گستره علمی مسئله مورد بررسی
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت پژوهش
اهداف
فرضیه‌های پژوهش
متغیرها و تعریف عملیاتی آن ها
خلاصه
فصل دوم: مرور تحلیل یافته‌ها در زمینه بررسی حاضر
مبانی نظری
افسردگی (مفهوم و نظریه‌های مربوط به آن)
روان تحلیل‌گری
رفتاری نگر
شناختی
زیست‌ شناختی
انواع
میزان شیوع
پیشرفت تحصیلی
یافته‌های پژوهشی
خلاصه
فصل سوم: فرآیند روش شناختی
انتخاب نمونه
جامعه و نمونه
ابزار گردآوری اطلاعات
معرفی سیاهه
روش اجرا و نمره‌گذاری
اعتبار و پایایی
طرح تحقیق و روش های آماری
طرح تحقیق
روش های آماری
خلاصه
فصل چهارم: ارائه و تحلیل نتایج کمی
ارائه داده‌های توصیفی بدست آمده
بررسی نتایج در چهارچوب بدست آمده
نتایج حاصل از رابطه بین افسردگی و پیشرفت تحصیلی
نتایج آزمون t در متغیر افسردگی
نتایج آزمون t در متغیر پیشرفت تحصیلی
خلاصه
فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری
بحث و بررسی درباره یافته‌ها
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
کاربرد نتایج
محدودیت‌ها
پیشنهادات
منابع

چکیده:
پژوهش حاضر قصد دارد به بررسی رابطه بین افسردگی و پیشرفت تحصیلی و تفاوت آن در دو گروه خوابگاهی و غیر خوابگاهی بپردازد. در واقع به دنبال پاسخ به این سوال است که آیا محیطی مانند خوابگاه میتواند با ایجاد افسردگی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان تأثیر بگذارد؟
برای رسیدن به هدف مذکور از طرح ـ پس رویدادی (علی ـ مقایسه‌ای) استفاده کردیم جامعه و نمونه پژوهش حاضر کل دانشجویان دختر در حال تحصیل رشته روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران میباشد که کل جامعه به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفت.
داده‌های مورد نظر برای متغیر افسردگی از طریق پر کردن سیاهه افسردگی بک و برای پیشرفت تحصیلی معدل ترم گذشته دانشجویان جمع‌آوری شد.
برای تجزیه و تحلیل آماری داده‌های از ضریب همبستگی پیرسون و t دو گروه مستقل استفاده گردید نتایج پژوهش نشان داد بین میزان افسردگی و پیشرفت تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, روانشناسی, هوش هیجانی, مهارت ادراکی, گلمن, گاردنر, جامعه آماری, تجریه و ت,

تاريخ : 4 مرداد 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->
تعداد صفحات:22
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
ایجاد جذابیت در تبلیغات
پیش‌بینی رفتار خریداران با استفاده از مدل مازلو
مرحله اول: نیازهای جسمانی (physiological needs)
مرحله دوم: نیاز به امنیت (Safty needs)
مرحله سوم: نیاز به محبت و تعلق (love and Belonging needs)
مرحله چهارم: نیاز به احترام (Esteem needs)
مرحله پنجم: نیاز به خودیابی و کمال (Self Actualization needs)
در برخورد با افراد مختلف چه باید کرد؟
کسب و کارتان چه رنگی است؟
علم رنگ‌ها
تبلیغات نقطه خرید
روش‌های چاپ برای تبلیغ در نقطه خرید
مزایای چاپ دیجیتال
نگاهی به روانشناسی بازار و تبلیغات
ایجاد انگیزه
معنای آشکار، پیام پنهان
هیجان در برابر منطق
عناصر پیام
کنترل افکار و اعتقادات


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, روانشناسی, هوش هیجانی, مهارت ادراکی, گلمن, گاردنر, جامعه آماری, تجریه و ت,

تاريخ : 19 خرداد 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:47
نوع فایل:word
فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
اهداف اصلی
اهداف فرعی
کاربرد نتایج تحقیق
تعاریف
تعاریف مفهومی
هوش هیجانی
مهارت ادراکی
تعاریف عملیاتی
هوش هیجانی
مهارت ادراکی
فصل دوم:مبانی نظری وتحقیقات پیشین
مقدمه
پیشینه ی داخلی
پیشینه ی خارجی
مبانی نظری پژوهش
تعاریف مفهومی
تعاریف مفهومی
تعریف گلمن
تعریف گاردنر
تعریف مایر و سالووی
موسوی شوشتری
مروری بر نظریه های مرتبط
نظریه ی لیپر
نظریه ی فریدمن
نظریه ی دکتر قائدی
نظریه ی دکتر یحیئ کاظمی
نظریه ی صغرئ استوار
بار-آن
مهارت ادراکی
الزامات مهارت های ادراکی
تعریف ادراک اجتماعی
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
مقدمه
روش پژوهش
جامعه آماری
نمونه آماری و روش نمونه گیری
روش جمع آوری اطلاعات (ابزاراندازه گیری)
چگونگی تعیین پایایی ابزار پژوهش
طرح تحقیق
روش اجرا
روش تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده های آماری
مقدمه
یافته های توصیفی
میزان مدیریت بحران
میزان تصمیم گیری به موقع
میزان مهارت های عملکردی
میزان هوش هیجانی
نتایج شاخص های مرکزی و پراکندگی نمره های متغیر های مستقل و وابسته
یافته های استنباطی
آزمون فرضیه ها
تحلیل رگرسیون چند متغیره
فصل پنجم: نتیجه گیری
خلاصه ی پژوهش
بحث و نتیجه گیری
محدودیتها
پیشنهادات
فهرست منابع
پیوست ها

مقدمه
سازمان ها و موسسه ها که افراد خاص را برای انجام امری معین به کار میگیرند،موفقیت آن ها لزوما در گرو به کار گیری موثر و کارآمد منابع انسانی است. لذا در این راستا مدارس خصوصا مدارس ابتدایی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و همواره در جهت بهبود مستمر خود نیازمند اجرای مطلوب وظایف و مهارت های مدیریتی در تمام سطوح و لایه های سازمانی در سطح کشور میباشند.
مهارت به توانایی های قابل پرورش شخص اتلاق میشود که در عملکرد و بقای وظایف منعکس میشود. لذا منظور از مهارت، توانایی به کار بردن موثر دانش و تجربه شخصی است. ضابطه ی اصلی مهارت داشتن،اقدام و عمل موثر در شرایط متغیر انسان برای رسیدن به زندگی بهتر و سالم تر است و نیاز دارد بین فکر،احساسات وعواطف خود هماهنگی لازم را به وجود آورد و مناسب با موقعیت های زندگی از آن ها استفاده نماید. هوش هیجانی از جمله مواردی است که میتواند به زندگی افراد جهت دهد و سازگاری مناسب تری را نسبت به محیط در آن ها به وجود آورد.

لینک دانلود


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
انلود, پروژه, پایان نامه, روانشناسی, هوش هیجانی, مهارت ادراکی, گلمن, گاردنر, جامعه آماری, تجریه و تح,

<-BloTitle->
<-BloText->