خريد بک لينک
خريد سکه ساکر
خرید گیفت کارت
فلنج
کارکن شبکه اجتماعی اشتراک گذاری تیکفا
<-BloTitle->
<-BloText->

تاريخ : 9 دی 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:146
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت موضوع
اهداف موضوع
قلمرو تحقیق
تولید نرم‌افزارهای اسلامی
نرم‌افزارهای قرآنی
نرم‌افزارهای حدیثی
نرم‌افزارهای معارف شیعی
نرم‌افزارهای آموزشی
نرم‌افزارهای فرهنگ عمومی
عرضه نرم‌افزارهای اسلامی
نمایشگاه‌ها
یاسین رایانه (مرکز پخش)
خدمات جانبی
پیشینه تحقیق
ادبیات نظری
مدیریت در دوران باستان
تعریف مدیریت
مدیریت دانش چیست؟
انواع دانش
مزایای مدیریت دانش
آیا مدیریت دانش برای بخش دولتی هم نیاز است؟
مبانی زیر ساخت مدیریت دانش
فرهنگ سازمانی
حمایت مدیریت
حس تعلق سازمانی
مشارکت در تصمیم گیری
فرآیندهای دانش
پردازش دانش
انتقال دانش
تسهیم دانش
اهمیت مدیریت
مدیر و مدیریت موفق و موثر
سطوح مدیریت
مهارت های مدیریتی
نقش های مدیریتی
نقش های مراوده ای
نماینده تشریفاتی
رهبر
رابط
نقش های اطلاعاتی
مراقبت
توزیع کننده اطلاعات
سخنگو
نقش های تصمیم گیری
کار آفرینی
حل مشکلات
تحقیق منابع
مذاکره
مدیریت مشارکتی
فلسفه مدیریت مشارکتی
پیش نیازهای نظام مشارکت
مزایای حاصل از مدیریت مشارکتی
محدودیت های مدیریت مشارکتی
انواع برنامه های مدیریت مشارکتی
نظام پیشنهادها
مراحل پیاده سازی نظام پیشنهادها
نظام مدیریت کیفیت جامع
ارکان مدیریت کیفیت جامع
فلسفه ادوارد(دمینک)
گروه های کنترل کیفی
پیش فرض ها و فلسفه کنترل کیفی
چگونگی شکل گیری گروه کنترل کیفی تاثیر اهداف آن
تیم های خودگردان
طراحی های مالکیت کارکنان
مدیریت بر مبنای هدف
دیگر برنامه های مدیریت مشارکتی
تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم
نظری
عملیاتی
رضایت شغلی
عملکرد
کارکنان
شرایط کار
مولفه های موثر بر اشتغال
علل کارکردن
تگرش افراد نسبت به شغل
نظریه های سازش شغل
نظریه خصیصه عامل
نظریه های رضایت شغلی
نظریه سلسله مراتب مازلو
نظریه هرزبرگ
نظریه نیازها
نظریه انتظارات
نظریه نقشی
چارچوب نظری
تئوری های انگیزش
تئوری سلسله مواتب نیازهای مازلو
نمودار سلسله مراتب نیازهای مازلو
تئوری دو عاملی هرزبرگ
تئوری های نیازهای زیستی و تعلق و رشد
شباهت های بین تئوری ERG و مازلو
تئوری انتظار روم
تئوری برابری
تئوری تقویت انگیزش
تقویت مثبت
تقویت منفی
تضعیف رفتار نامطلوب
تنبیه
مدیریت و انگیزش
شکاف وابستگی
اندازه گیری میزان بهره وری
پنج مرحله برای کامیابی
رضایت شغلی و عملکرد
نمودار رابطه رضایت شغلی و عملکرد
ابعاد رضایت از شغل
روش های سنجش رضایت شغلی
روش شناسی تحقیق
جامعه آماری و روش نمونه گیری
متغییر مستقل
متغییر وابسته
فرضیات
تعریف فرضیه
فرضیه های این تحقیق
جامعه آماری و نمونه گیری
تعریف جامعه آماری
جامعه آماری این تحقیق
تعریف نمونه گیری
انواع نمونه گیری
نمونه گیری تصادفی
نمونه گیری طبقه ای
نمونه گیری خوشه ای یا گروهی
نمونه گیری این تحقیق
روش های تحقیق
تعریف روش تحقیق
انواع روش های تحقیق
روش بکار گرفته شده در این تحقیق
روشهای جمع آوری اطلاعات
مشاهده
پرسشنامه
مصاحبه
روش آماری
سیستم کتابداری
روش جمع آوری اطلاعات این تحقیق
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل اطلاعات
تجزیه و تحلیل فرضیه ها با جدول فراوانی و رسم نمودار ستونی
تجزیه و تحلیل فرضیه اول
تجزیه و تحلیل فرضیه دوم
تجزیه و تحلیل فرضیه سوم
تجزیه و تحلیل فرضیه چهارم
تجزیه و تحلیل و فرضیه پنجم
فصل پنجم – نتیجه گیری
نتایج این تحقیق
نتیجه فرضیه اول
نتیجه فرضیه دوم
نتیجه فرضیه سوم
نتیجه فرضیه چهارم
نتیجه فرضیه پنجم
نتیجه گیری کلی
پیشنهادات و راهکارها
موانع و مشکلات تحقیق
پیوست
فهرست منابع

مقدمه:
اشتغال در گذشته جهت درآمد مستمر و تامین معاش بود در حالی که امروزه روند جدیدی را طی مینماید. کارکنان در پی فرصت هایی برای نشان دادن توانایی خود در حین انجام وظایف و تامین رضایت خاطر از کارشان هستند. چنان چه در تصمیم گیری بیشتر دخالت کنند واکنش مطلوب و مناسب از خود نشان میدهند. اجرای استراتژی های مبتنی بر کیفیت زندگی کاری نتایج مثبتی در ابعاد مختلف حیات سازمان و تولید دارد و چون افراد دارای زمینه های خانوادگی متفاوتی هستند و استرس های مختلف (حجم زیاد کار، بدکاری، ناسازگاری افراد و …) که مختص محیط کار است بر روی زندگی کاری تاثیر میگذارد لذا این مقوله دستخوش تغییر ات بسیاری میباشد.

بیان مسئله:
انسان برای تامین نیازها به کار و تلاش پرداخته است و نقش کار چیزی فراتر از مایحتاج ضروری زندگی است. کار نه تنها منبع درآمد است بلکه برطرف کننده نیازهای روحی و روانی نیز میباشد. رضایت از کار یکی از عوامل مهم در رضایت از زندگی است. رضایت از کار باعث موفقت شغلی و به نوبه خود باعث افزایش کارآیی فردی و عوامل روانی و نوعی سازگاری عاطفی با شغل و شرایط اشتغال میباشد.
محیط کار، رضایت از مدیر و عوامل اجتماعی از جمله عوامل موثر بر رضایت کارکنان از شغل خود است. که اگر این رضایت به هر نحوی تامین نگردد موجبات عدم رضایت را ایجاب میکند که در نتیجه باعث تحلیل قوای جسمانی و روانی و نهایتاً بیماری کارکنان و در پی آن عامل کاهش قدرت سازگاری با عوامل فشارزاست که در نتیجه کاهش کیفیت و عملکرد افراد را شامل میشود.
نیروی انسانی، تجهیزات، سرمایه و اطلاعات از جمله عوامل عمده تولید و بهره وری میباشد در بین این عوامل نیروی انسانی از همه مهم تر است که بیشتر مورد توجه قرار میگیرد که این توجه اقداماتی تحت عنوان ارتقاء کیفیت زندگی را شامل میشود.
تاثیر محیط شغلی و برخورد مدیرات برای رضایت کارکنان امری غیر قابل انکار است. مدیرانی که با کارکنان خود روش های عملی و اعتدال را پیش گیرند باعث میشوند کارکنان کمتر دچار فشار روانی شوند و ارتباط دو سویه مناسب ایجاد شده باعث افزایش رضایت کار میشود.
نیازهای افراد از کار شامل (پول، ارضای حس امنیت خود، جهت ارتباط با دیگران، گذراندن وقت، احترام و تایید دیگران) که این فعالیت هدفدار باعث لذت درونی میشود که در نتیجه منتج به رضایت شغلی میگردد.
حال با توجه به آنچه در بالا به آن اشاره گردید باید دید رضایت شغلی در محیط مورد تحقیق شکل گرفته چگونه به وجود می آید و این رضایت تا چه میزان بر عملکرد کارکنان تاثیر گذار میباشد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
انتقال دانش, انگيزش, بهره وری, بهره وری کارکنان, تاثیر محیط شغلی, تامین, تجهیزات, تقويت انگيزش, تنبي,

تعداد صفحات:140
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول – کلیات تحقیق
چکیده
مقدمه
بیان مسئله
ضرورت و اهمیت پژوهش
اهداف پژوهش
سوالات پژوهش
فرضیه های تحقیق
مدل مفهومی تحقیق
تعریف مفاهیم و اصطلاحات
مفاهیم عملیاتی
فصل دوم – ادبیات تحقیق
بخش اول رهبری
مقدمه
سبک رهبری
مفهوم رهبری اخلاقی
تعریف رهبری اخلاقی
اصول پنج گانه اخلاق رهبری
قدرت و رهبری
اثربخشی، هدف رهبری
هوش اخلاقی و هوش معنوی
اخلاق و اقتصاد
مفاهیم ارزشی در ادبیات رهبری
دیدگاه مخالفان رهبری اخلاقی
روش ارزشیابی اخلاقی اقدام رهبری
معیارهای اثربخشی اقدامات رهبران
ابعاد نفوذ و انواع اخلاقی و غیراخلاقی آن در رهبری
مؤلفه های رهبری اخلاقی از دیدگاه های مختلف
جو اخلاقی سازمان
رهبری اخلاقی در محیط کار
بخش دوم تعهد سازمانی
تعهد سازمانی
دیدگاه هایی در مورد کانون های تعهد سازمانی
تعهد سازمانی مفهوم یک بعدی یا چند بعدی؟
مدل های تعهد سازمانی
دیدگاه های نظری عوامل موثر بر تعهد سازمانی
اهمیت تعهد
انواع تعهد
هدف های سازمانی
اهمیت تعهد سازمانی
ابعاد تعهد سازمانی از دیدگاه آلن و مییر
ابعاد تعهد سازمانی از نظر اتزیونی
سایر دیدگاه ها در مورد تعهد سازمانی
بخش سوم
اعتماد
رابطه اعتماد و تعهد سازمانی
رابطه بین انصاف و اعتماد
ویژگی رهبران موثر در تیم های کاری
بخش چهارم
مروری بر تحقیقات انجام شده
فصل سوم:روش تحقیق
روش تحقیق
جامعه آماری
نمونه آماری و روش نمونه‌گیری و حجم نمونه
ابزار گردآوری داده‌ها
تعیین اعتبار و پایایی ابزار گردآوری داده‌ها
روش تحلیل آماری
ملاحظات اخلاقی
فصل چهارم – تجزیه تحلیل داده ها
مقدمه
توصیف متغیرهای جمعیت‌شناختی
آزمون کولموگروف- اسمیرنف تک نمونه‌ای
آزمون فریدمن
بررسی فرضیات تحقیق
فرضیات جانبی پژوهش
فرضیه‌ اول – بین رهبری اخلاقی و اعتماد به‌ سرپرست رابطه وجود دارد
فرضیه‌ دوم – بین رهبری اخلاقی و تعهد عاطفی رابطه وجود دارد
فرضیه‌ سوم – بین رهبری اخلاقی و تعهد مستمر رابطه وجود دارد
فرضیه‌ چهارم – بین رهبری اخلاقی و تعهد هنجاری رابطه وجود دارد
فصل پنجم – نتیجه گیری
مقدمه
خلاصه تحقیق
بحث و نتیجه‌گیری
فرضیات جانبی تحقیق
پیشنهادات
پیشنهادات برای تحقیقات بعدی
محدودیت‌ها
منابع
پیوست ها
چکیده لاتین

فهرست جداول:
معیارهای ارزشیابی رهبران بر مبنای روش نوسازی سازمان،
فرم ارزشیابی ویژگی های هر تصمیم یا اقدام از سه بعد
معیارهای‌ پیشنهادی ‌برای‌ ارزشیابی ‌رهبری‌ اخلاقی
پیش شرط های تعهد سازمانی
متغیرهای تحقیق
ضریب آلفای کرنباخ مربوط به پایایی پرسش نامه
توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان برحسب جنس
توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان برحسب سابقه‌ خدمت
توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان برحسب تحصیلات
توزیع فراوانی و درصد فراوانی متغیر رهبری اخلاقی
توزیع فراوانی و درصد فراوانی متغیر اعتماد به‌ سرپرست
توزیع فراوانی و درصد فراوانی تعهد عاطفی
توزیع فراوانی و درصد فراوانی تعهد مستمر
توزیع فراوانی و درصد فراوانی تعهد هنجاری
توزیع فراوانی و درصد فراوانی تعهد سازمانی
نتیجه آزمون کولموگروف- اسمیرنف برای متغیرهای تحقیق
آزمون رتبه‌بندی فریدمن در متغیرهای پژوهش
خی‌دو بین تعهد سازمانی و رهبری اخلاقی
آزمون همبستگی اسپیرمن
آزمون کروسکال- والیس
خی‌دو بین اعتماد به‌ سرپرست و رهبری اخلاقی
آزمون اسپیرمن
آزمون کروسکال – والیس
خی‌دو بین رهبری اخلاقی و تعهد عاطفی
ضریب همبستگی اسپیرمن بین متغیر رهبری
آزمون کروسکال – والیس
رابطه بین رهبری اخلاقی و تعهد مستمر
ضریب همبستگی اسپیرمن بین رهبری اخلاقی و تعهد مستمر
آزمون کروسکال – والیس
رابطه بین رهبری اخلاقی و تعهد هنجاری در واحدهای مالی همدان
ضریب همبستگی اسپیرمن بین رهبری اخلاقی و تعهد هنجاری
آزمون کروسکال – والیس

فهرست شکل ها:
مدل مفهومی تحقیق
نموادار استخوان ماهی عوامل موثر بر تعهد سازمانی
فرایند اعتماد

فهرست نمودارها:
توزیع فراوانی گروه نمونه بر حسب جنست
توزیع فراوانی گروه نمونه بر اساس سن
وزیع فراوانی گروه نمونه بر اساس تحصیلات
توصیف نظر پاسخگویان در مورد متغیر رهبری اخلاقی
توصیف نظر پاسخگویان در مورد متغیر اعتماد به‌سرپرست
توصیف نظر پاسخگویان در مورد متغیر تعهد عاطفی
توصیف نظر پاسخگویان در مورد تعهد مستمر
توصیف نظر پاسخگویان در مورد تعهد تکلیفی (تعهد هنجاری)
توصیف میان نظر پاسخگویان در مورد تعهد سازمانی

چکیده:
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین رهبری اخلاقی و تعهد سازمانی در واحدهای مالی دستگاه‌های اجرایی شهرستان همدان است. در این پژوهش کلیه کارشناسان واحدهای مالی دستگاه‌های اجرایی شهرستان همدان بعنوان جامعه‌ی آماری در نظر گرفته شد و از بین جامعه‌ی آماری کارشناسان مالی بر اساس جدول کرجسی – مورگان تعداد 91 نفر بعنوان نمونه آماری انتخاب گردید. جهت انتخاب نمونه آماری از نمونه‌ گیری تصادفی ساده با استفاده از جدول تصادفی اعداد استفاده شد. روش تحقیق در این تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی می‌باشد، برای جمع‌آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده گردید. پرسشنامه استاندارد که در مقیاس لیکرت شامل 38 سؤال بود و سه سؤال در مورد ویژگیهای جمعیت‌ شناختی بود. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش خی‌دو، آزمون‌های اسپیرمن، فریدمن، کروسکال، و کولموگروف- اسمیرنف استفاده شد. نتایج به‌دست آمده از این پژوهش، حاکی از آن است که بین تعهد سازمانی و رهبری اخلاقی در واحدهای مالی شهرستان همدان رابطه همبستگی در حد بالایی است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پایان نامه, مدیریت, کارکنان, رهبری, اخلاق, تعهد سازمانی, واحدهای مالی, سبک رهبری, هوش معنوی,,

تعداد صفحات:217
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول – کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسأله
اهمیت موضوع و ضرورت انجام تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیه های تحقیق
قلمرو زمانی ،مکانی و موضوعی
تعاریف، اصطلاحات مفهومی و عملیاتی
فصل دوم – مروری بر ادبیات تحقیق
مقدمه
مفهوم و تعاریف رضایت شغلی
نظریه های رضایت شغلی
عوامل مؤثر در رضایت و نارضایتی شغلی در سازمان
عوامل موثر بر رضایت شغلی
اثرات رضایت شغلی بر عملکرد کارکنان
شیوه ابراز نارضایتی
مفهوم عدالت
عدالت سازمانی
کارکردهای درون سازمانی عدالت
عدالت توزیعی
عدالت رویه ای
عدالت تعاملی (مراوده ای)
اهمیت عدالت سازمانی
عوامل موثر بر ادراک عدالت
نتایج ادراک از عدالت
عدالت در روابط برون سازمانی
تعهد سازمانی
مفهوم و تعاریف تعهد
دیدگاه هایی در مورد کانون های تعهد سازمانی
طبقه بندی کانون های تعهد
دو دیدگاه درباره تعهد سازمانی
تعهد به دیگر سازمان ها
تعهد نسبت به مشتریان
رفتاراخلاقی
فاکتورهای سطح کلان اثر گذار بر رفتار اخلاقی
فاکتورهای سطح میانی اثر گذار بر رفتار اخلاقی
فاکتورهای سطح خرد اثر گذار بر رفتار اخلاقی
پیشینه تحقیق
چارچوب نظری ومدل مفهومی تحقیق
فصل سوم – روش اجرای تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
جامعه آماری و نمونه
روش های گردآوری داده ها
ابزار گردآوری اطلاعات
روایی و پایایی
روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
ویژگی های جمعیت شناختی نمونه آماری
وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر جنسیت
وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر تحصیلات
وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر میزان درآمد
آزمونهای برازندگی مدل کلی
ارزیابی مدل های ساختاری تحقیق
ارزیابی بخش اندازه گیری مدل
بررسی فرضیات تحقیق
آزمون فرضیه اول
آزمون فرضیه دوم
آزمون فرضیه سوم
آزمون فرضیه چهارم
آزمون فرضیه پنجم
آزمون فرضیه ششم
آزمون فرضیه هفتم
فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادها
مقدمه
بحث و نتیجه گیری
مقایسه نتایج با تحقیقات مشابه
پیشنهاد های کاربردی
پیشنهاداتی برای محققان آینده
موانع و محدودیت های پژوهش
منابع و مأخذ
پیوست‌ها
چکیده لاتین

فهرست جداول:
متغیرها و سوالات پرسشنامه
ضرایب مربوط به آلفای کرونباخ
وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر جنسیت
تعداد ودرصد سن افراد پاسخ دهنده
تعداد ودرصد سطح تحصیلات پاسخ دهنده گان
وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر میزان درآمد
آزمونهای برازندگی مدل کلی
مقیاس سنجش متغیرهای اندازه گیری
شاخص های برازندگی مدل پژوهش
نتایج ضرایب استاندارد و آماره T فرضیه اول
نتایج ضرایب استاندارد و آماره T فرضیه دوم
نتایج ضرایب استاندارد و آماره T فرضیه سوم
نتایج ضرایب استاندارد و آماره T فرضیه چهارم
نتایج ضرایب استاندارد و آماره T فرضیه پنجم
نتایج ضرایب استاندارد و آماره T فرضیه ششم
نتایج ضرایب استاندارد و آماره T فرضیه هفتم

فهرست نمودارها:
وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر جنسیت
وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظرسن
تعداد و درصد سطح تحصیلات پاسخ دهنده گان
تعداد و درصد سطح درآمد پاسخ دهنده گان

فهرست اشکال:
انواع عدالت سازمان
مدل مفهومی تحقیق
ضرایب استاندارد مدل ساختاری و اندازه‌گیری
آماره T برای ضرایب مدل ساختاری و اندازه‌گیری

چکیده:
مفاهیم رضایت شغلی، عدالت سازمانی، رفتار اخلاقی و تعهد سازمانی به دلیل اهمیت حفظ نیروی انسانی برای سازمان ها بسیار زیاد میباشد. شاید بتوان گفت که کارمندان، مشتریان کار در سازمان ها هستند و همچنان که سازمان ها جهت جلب رضایت مشتریان بیرونی از سیاست ها و استراتژی های مختلفی بهـره میبرند، می بایستی جهت راضی نگه داشتن نیروهای متخصص نیز راه کارهای علمی را مورد مطالعه و بررسی قرار دهند. بدین منظور باید از طریق بررسی های سالیانه نسبت به شناسایی نقاط ضعف و رفع آن در جهت تأمین رضایت و به تبع آن ایجاد تعهد اقدام نمایند. این پژوهش با هدف بررسی نقش عدالت، تعهد و رفتار اخلاقی بر رضایت کارکنان، در یک نمونه تصادفی 370 نفری از کارکنان صندوق مهر امام رضا، در تابستان 1391، به مرحله اجرا درآمده است. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نوع رابطه ای بوده و از نظر روش تجزیه و تحلیل داده‌ها، از نوع همبستگی و معادلات ساختاری محسوب میگردد. داده های حاصل از پرسشنامه های مربوط با استفاده از تکنیک تحلیل مسیر و مدل معادلات ساختاری استفاده گردیده است. بررسی فرضیات تحقیق از طریق معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل، بیانگر وجود رابطه بین عدالت توزیعی و رفتار اخلاقی کارکنان است. بین عدالت رویه ای و رفتار اخلاقی کارکنان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. بین رفتار اخلاقی و رضایت شغلی کارکنان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. بین عدالت توزیعی و رضایت شغلی کارکنان رابطه مثبت و معنی داری وجود ندارد. بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. بین رفتار اخلاقی و تعهد سازمان کارکنان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. اما بین عدالت رویه ای و رضایت شغلی کارکنان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

مقدمه:
سازمان سیستمی اجتماعی است که حیات و پایداری آن وابسته به وجود پیوندی قوی میان اجزا و عناصر تشکیل دهنده آن است. ادراک بی عدالتی اثرات مخربی بر روحیه کار جمعی دارد؛ زیرا اهتمام نیروی انسانی و انگیزش کارکنان را تحت الشعاع خود قرار میدهد. بی عدالتی و توزیع غیر منصفانه دستاوردها و ستاده های سازمان، موجب تضعیف روحیه کارکنان و تنزل روحیه تلاش و فعالیت در آنان می شود؛ بنابراین رعایت عدالت، رمز بقا و پایداری جریان توسعه و پیشرفت سازمان و کارکنان آن است. بنابراین از جمله وظایف اصلی مدیریت، حفظ و توسعه رفتارهای عادلانه در مدیران، و احساس عدالت در کارکنان است. رعایت عدالت به ویژه در برخی رفتارهای مدیریت با کارکنان ( توزیع پاداش ها، روابط سرپرستی، ارتقاها و انتصاب) برای کارکنان حائز اهمیت است. در فراگرد توسعه رفتارهای عادلانه و رفتارهای اخلاقی کارکنان و مهم تر از آن شکل دادن احساس عدالت در کارکنان، شناخت چگونگی تاثیر گذاری رفتارهای مبتنی بر عدالت بر هر یک از ابعاد رضایت و انگیزش کارکنان حائز اهمیت است. با دست یابی به شناخت مناسب از نحوه تاثیرگذاری ابعا دعدالت سازمانی، رفتاراخلاقی و تعهد کارکنان بر ابعاد گوناگون رضایت شغلی، مدیران این امکان را می بایند که اقدامات مناسب تری را در جهت توسعه احساس عدالت پسر و ایجاد تعهد و رفتار اخلاقی در سازمان برنامه ریزی و مدیریت نمایند. براین اساس در این تحقیق محققی سعی دارد به بررسی ابعاد عدالت سازمانی، تعهد و رفتاراخلاقی کارکنان در رضایت شغلی کارکنان در موسسات صندوق مهر امام رضا بپردازد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پایان نامه, رضایت شغلی, رفتار اخلاقی, کارکنان, سازمان, نارضایتی شغلی, عدالت سازمانی, روابط ب,

تاريخ : 1 آذر 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:22
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
تاریخچه آموزش کارکنان
دوره به درجه استادی رسیدن کارگران
دوره کارآیی کارکنان یا کارگران
دوره رضایت مندی کارکنان
دوره رشد کارکنان
مفهوم آموزش
اهداف آموزش‌
تفاوت آموزش عمومی و آموزش کارکنان
اهمیت آموزش
انواع آموزش کارکنان
آموزش قبل از خدمت
آموزش بدو خدمت
آموزش ضمن خدمت
آموزش بعد از خدمت
مزایای آموزش
نتیجه
فهرست منابع

چکیده:
با توجه به گسترش روزافزون علم و فناوری و همچنین ضرورت به روز شدن عوامل سازمانی، آگاهی ها و مهارت‌های نیروی انسانی شاغل در سازمانها، توجه به آموزش به معنی تمام فرآیندهایی که باعث توسعه فردی و صلاحیت‌های لازم در رابطه با شغل مورد نظر در کارکنان میشود، ضروری مینماید که البته این آموزشها بایستی با توجه به یک سیستم منظم و معتبر نیازسنجی آموزشی، برنامه‌ریزی و به اجرا درآید. بسیاری از سازمانها آموزش را هزینه تلقی مینمایند و به همین منظور بودجه اندکی را به امر آموزش نیروی انسانی اختصاص میدهند که این طرز تفکر اشتباه باعث عقب‌ ماندگی سازمان از فناوری و دانش روز شده است. آموزش هزینه نیست، بلکه سرمایه‌گذاری در زمینه تحقق اهداف سازمانی میباشد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود پروژه, پایان نامه, آموزش, بهره وری, نیروی انسانی, آموزش کارکنان, کارگران, رضایت مندی کارکنان,,

تعداد صفحات:87
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول : معرفی تحقیق
چکیده
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف
فرضیه های تحقیق
تعریف عملیاتی
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق
مقدمه
مبانی نظری پژوهش
مکاتب و نظریات مدیریت
نظریات سازمانی
آدام اسمیت
مدیریت علمی
مدیریت اداری نظریه کلاسیک سازمان
کاربرد تئوری کلاسیک در مدارس
انگیزش
ادراک
ارتباط
ساختار قدرت
اختیار
روحیه
پویایی گروه
رهبری
نظریه های رهبری
نظریه پیوستگی رفتار رهبری
سبک مدیریت
انواع سبک های مدیریت
سبک آمرانه
سبک مشورتی
سبک مشارکتی
سبک انتقال قدرت
سبک های مدیریت لیکرت
نظریات مدیریت
نظریه جایگزین های مدیریت
نظریه مدیریت بعنوان یک اقدام نمادین
نظریه مسیر- هدف در ارتباط با رفتار مدیر
نظریه مدیریت عملکرد و سبک مدیریت تحول گرا
نظریه مدیریت دور اندیش مارشال ساشکین
مروری بر رضایت شغلی و نظریات و تحقیقات مرتبط با آن
انواع رضایت شغلی
عوامل موثر بر رضایت شغلی
عوامل سازمانی
عوامل محیطی
ماهیت کار
عوامل فردی
ابعاد رضایت از شغل
تحقیقات خارجی
مطالعات تحقیقی میشیگان
تحقیقات رابینسون
تحقیقات یانگ وریکی
تحقیقات اینینگ وهیسانگ
فصل سوم : روش اجرای تحقیق
روش پژوهش
جامعه آماری
نمونه آماری
روش نمونه گیری
ابزار گردآوری اطلاعات
پایایی ابزار گردآوری اطلاعات
روایی ابزار گردآوری اطلاعات
روش تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
جدول شماره 1-4
توزیع فراوانی کارکنان برحسب مدرک تحصیلی
جدول شماره 2-4
جدول شماره 3-4
جدول شماره 4-4
جدول شماره 5-4
جدول شماره 6-4
جدول شماره 7-4
فصل پنجم : خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهاد
مقدمه
خلاصه پژوهش
بحث و نتیجه گیری
محدودیت های پژوهش
پیشنهادها
پیشنهادات حاصل از بررسی نتایج پژوهش
پیشنهاد به محققان و سایر پژوهشگران
منابع و ماخذ
ضمائم

چکیده:
این پژوهش بمنظور بررسی سبک های مدیریتی مدیران و رضایت شغلی کارکنان انجام گرفت برای انجام این پژوهش مدیران و کارکنان مدارس منطقه 7 به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه، پرسشنامه سبک سنج لوتانزکه پایایی آن را با روش آلفای کرانباخ 89/0 و پرسشنامه رضایت شغلی اسپکتور با آلفای کرانباخ 90/0 استفاده شد این پرسش نامه ها بین 252 نفر از کارکنان و مدیران منطقه 7 توزیع شد حاصل تجزیه و تحلیل سوالات با استفاده از نرم افزار SPSS نشان میدهد که بین سبک های مدیریتی رابطه مداری ( 042/3= t با سطح معنی داری 001/0)، ضابطه مداری (226/35= t با سطح معنی داری 001/0) رابطه معنی دار وجود دارد.

مقدمه:
با توجه به این که در عصر حاضر مدیریت به شدت زیادتری مورد تاکید است این حقیقت روز به روز نمایان تر میگردد که موفقیت سازمان ها بستگی کامل به استفاده صحیح و کاربرد موثر نیروی انسانی بر پایه علوم رفتاری دارد. در جامعه ایران نیز مانند سایر نقاط جهان هر مدیر برای اداره سازمان خود از روش یا روش های خاص استفاده میکند که اگر به صورت کلی به این روش ها نگاه کنیم از آن ها با اصطلاح سبک های مدیریت نام میبرند. برای مثال مدیریت سنتی، مدیریت روابط انسانی، مدیریت سیستمی سه نمونه از سبک های شناخت شده مدیریت در دنیا محسوب میشود. هنگامی که مشکلات چالش برانگیز مدیریت را در سازمان های مختلف در نظر میگیریم در می یابیم که آزمون واقعی ویژگی های مدیران و رهبران تاچه اندازه اهمیت دارد. ازجمله این ویژگی ها که بیش از همه موارد مطالعه پژوهشگران قرار گرفته، سبک مدیریت است. این مفهوم یکی از مهم ترین عناصر موفقیت رهبری و تعیین کننده جو، فرهنگ و راهبردهای حاکم بر سازمان است.
تقریبا بیشتر متخصصان علم مدیریت بر این نکته توافق دارند که سبک رهبری مجموعه ای از نگرش ها، صفات و مهارت های مدیران است که بر پایه چهار عامل نظام ارزش ها، اعتماد به کارمندان، تمایلات رهبری و احساس امنیت در موقعیت های مبهم شکل می گیرد.
سبک مدیر میتواند زمینه های بلوغ کارکنان را فراهم سازد در واقع او میتواند با اتخاذ سبکی مناسب، زمینه های تشویق آنان به قبول مسئولیت های بیشتر و سنگین تر را فراهم آورد در این صورت میزان تعلق آنان به سازمان بیشتر و افزون تر شده سازمان را در رسیدن به اهدافش یاری خواهد کرد. واضح است یکی از مسائل مهم سازمان های اجتماعی و آموزشی کاستن اثرات مختلف فشار روانی است محیط کار و فعالیت های آدمی از جمله مواردی است که احساس های متفاوتی را در انسان های مختلف به وجود می آورد که یکی از مهم ترین آن ها احساس رضایت یا عدم رضایت است بنابراین رضایت شغلی یکی از عوامل بسیار مهم در موفقیت شغلی است و یکی از عوامل مهم افزایش کارایی و احساس رضایت فردی نیز محسوب میشود. زیرا این عامل عبارت است از نوعی احساس مثبت فرد نسبت به شغل و روابط حاکم بر محیط کاری اش که البته از عوامل متعدد از جمله فرهنگی یا فرهنگ سازمانی متاثر است حال با توجه به اهمیت رضایت شغلی و تاثیر آن بر کارایی و عملکرد افراد میتوان به این نتیجه رسید که این فاکتور اساسی نقش مهمی در زندگی افراد شاغل دارد. با عنایت به موارد فوق در پژوهش حاضر سعی بر این است که رابطه بین سبک های مدیران و رضایت شغلی کارکنان مشخص گردد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, مدیریت, رضایت شغلی, کارکنان, مدرسه, آدام اسمیت, سازمان, انگیزش, ادراک, ار,

تاريخ : 4 مرداد 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:81
نوع فایل:word
رشته محیط زیست، شیلات، کشاورزی
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول : نقش صنایع در رویکردهای زیست محیطی
تاریخچه فعالیت صنعتی درایران
توسعه صنعتی و محیط زیست
نمای عمومی فرایند تولید در واحدهای صنعتی
روش های جلوگیری از آلودگی
وضعیت صنایع کشور از دیدگاه نوع صنعت و تعداد کارکنان
فعالیت های زیست محیطی بخش صنعت و معدن
ساختارهای حمایتی و هدایتی
اقدامات زیست محیطی در سطح ستادی
اقدامات زیست محیطی در شهرک های صنعتی
اقدامات زیست محیطی طرح تحقیقات صنعتی – آموزشی اطلاع رسانی وزارت صنایع و معادن
فعالیت های مهندسی مبتنی بر کنترل آلودگی
فعالیت های مبتنی بر پایش و پیشگیری از آلودگی
ارزیابی اثرات توسعه
سیستم مدیریت زیست محیطی
بهره وری سبز
تولید پاکتر
بازیافت مواد
ممیزی محیط زیست
فعالیت های مبتنی بر تولید محصولات سازگار با محیط زیست
زمینه سازی جهت کنترل آلودگی خودروهای تولید داخل
حذف و جایگزینی مواد مخرب لایه ازن
فصل دوم : راهبردهای زیست محیطی در صنعت
نادیده گرفتن مشکل
رقیق کردن
کنترل آلودگی در انتهای خط
پیشگیری از آلودگی
شیوه های اصلی راهبرد تولید پاکتر
وی‍‍‍ژگیهای رویکرد تولید پاکتر
تنوع و گستردگی
حفاظت محیط زیست
سادگی
خلاقیت و نوآوری
مقبولیت
بازدهی اقتصادی
مقایسه رویکرد کنترل آلودگی در انتهای خط و تولید پاکتر
تولید پاکتر و توسعه پایدار
دلایل سرمایه گذاری در تولید پاکتر
سیاست ها و اهرم های مورد استفاده برای هدایت صنایع به سمت تولید پاکتر
موانع و مشکلات اجرایی نمودن استراتژی های تولید پاکتر
موانع ناشی از فقدان درک صحیح
موانع ساختاری
موانع مربوط به کمبو اطلاعات
موانع فنی
موانع اقتصادی
فصل سوم : نگاهی اجمالی به محیط زیست
تاریخچه سازمان حفاظت محیط زیست
هدف
وظایف اساسی سازمان
تشکیلات سازمان
دفاتر مستقل
دفتر حوزه ریاست و دبیرخانه شورایعالی محیط زیست
اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل
اداره کل نظارت و بررسی
حراست
ادارات کل استان ها
معاونت آموزش و پرورش و برنامه ریزی
دفتر آموزش زیست محیطی
دفتر طرح و برنامه و اطلاع رسانی
دفتر مشارکت های مردمی
معاونت محیط زیست انسانی
دفتر ارزیابی زیست محیطی
دفتر بررسی آلودگی هوا
دفتر بررسی آلودگی آب و خاک
دفتر امور آزمایشگاه ها
معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی
دفتر زیستگاه ها و امور مناطق
دفتر امور حیات وحش و آبزیان
دفتر موزه تاریخ طبیعی
دفتر محیط زیست دریایی
معاونت پشتیبانی و امور مجلس
فصل چهارم : دستورالعمل اجرایی عملی تولید پاکتر
فاز اول : برنامه ریزی و سازماندهی
کسب توافق مدیریت واحد
تشکیل تیم پروژه
توسعه سیاست ها، اقدامات و اهداف زیست محیطی
برنامه ریزی و ارزیابی تولید پاکتر
فاز دوم : پیش ارزیابی
توصیف شرکت و نمودارهای جریانی
بازرسی عینی و دقیق
انتخاب نقاط تمرکز
فاز سوم : ارزیابی
جمع آوری اطلاعات کمی
موازنه مواد
شناسایی گزینه های تولید پاکتر
ثبت و مرتب سازی گزینه ها
فاز چهارم : بررسی و مطالعات امکان سنجی
امکان سنجی اولیه
امکان سنجی فنی
امکان سنجی اقتصادی
امکان سنجی زیست محیطی
ملاحظات مراحل ارزیابی
انتخاب گزینه ها برای اجرای نهایی
فاز پنجم : اجرا و استمرار
آماده سازی یک برنامه اجرایی
اجرای گزینه های منتخب
فهرست منابع

مقدمه:
امروزه مباحث تخصصی و کاربردی در حوزه صنعت از وسعت شایان توجهی برخوردار است و با توجه به وجود رویه های مختلف در عملکرد عوامل مرتبط با امور محیط زیست انسانی، برقراری ارتباط و استفاده از تجربیات مثبت گروه های داوطلب ایجاد وحدت رویه بین واحدهای استفاده کننده از خدمات زیست محیطی و بالاخره شناخت فراگیر و سهل الوصول شرکت های مشاور طراح و سازنده تجهیزات و تاسیسات مربوطه دارای اولویت مهمی میباشد. خوشبختانه دسترسی به شبکه های جهانی اطلاعات، دستیابی به بخشی از موارد فوق را تسهیل نموده ولیکن با نگاهی واقع بینانه فقر اطلاعاتی غیر قابل انکاری در حوزه محیط زیست صنعتی کشور مشهود است که انجام اقدامات موثر و ضربتی را توجیه پذیر و الزامی مینماید.
تحول در راهبردهای حفاظت محیط زیست، حاکی از تحول رو به تکامل رویکردهای زیست محیطی میباشد که در رابطه با بسط مفهوم توسعه قرار میگیرند. در چند دهه اخیر، تحول های مختلف صنعتی عبارت بوده اند از نادیده گرفتن مشکل، رقیق کردن(Dilution)، کنترل آلودگی در انتهای خط(End-of-pipe)، بازیافت، استفاده مجدد و پیشگیری از آلودگی (Pollution Prevention) که هر یک از این رویکردها در دوره زمانی خاصی مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به روند رو به رشد صنایع و فراگیر شدن آلودگی ناشی از آن ها، اخیراً توجه به رویکردهای بیولوژیک رشد فزاینده ای یافته است.
روشهای مختلف تصفیه بیولوژیک پساب شهری و صنعتی، طی نیمه دوم قرن بیستم توسعه یافت و شاید لجن فعال به عنوان متداولترین آن ها مطرح گردید. اما واقعیت این است که روشهای هوازی تصفیه پساب دارای یک محدودیت اساسی میباشند زیرا هزینه های جاری تصفیه خانه های پساب با استفاده از روشهای متعارف بسیار بالاست به عنوان مثال در روش لجن فعال، تنها مصرف برق برای حذف هر تن … حدود 1200 کیلو وات ساعت است که نیازمند برق ارزان و یا پرداختی ماهانه بسیار زیاد خواهد بود. براین اساس توسعه روشهای تصفیه روش تصفیه بی هوازی برای تصفیه پساب های شهری و صنعتی در سال های اخیر رویکرد سرمایه گذاری در سیستم های تصفیه متحول ساخته است. تصفیه بی هوازی که همیشه به علت وجود محدودیت در تولید بوی نامطبوع به فراموشی سپرده میشد، امروزه به دلیل ظرفیت قابل قبول در تصفیه پساب های با بالا، با هدف استفاده مهندسین، سرپرستان و تکنسین های تصفیه خانه های پساب به عنوان قدم اول در این زمینه مطرح می گردد و بدون شک در قرن جدید سایر روش های تصفیه فاضلاب را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, توسعه صنعتی, محیط زیست, ارزیابی, صنایع, فعالیت صنعتی, آلودگی, صنعت, کارکن,

تاريخ : 19 خرداد 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:58
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول
طرح تحقیق
ضرورت و اهمیت مساله
بیان مساله
اهداف پژوهش
فرضیات پژوهش
سوالات پژوهش
تعریف متغیرهای پژوهش
فصل دوم
ادبیات محقق ( بررسی پیشنیه پژوهش)
بخش اول
مقدمه
مفاهیم و تعاریف تعهد و انواع آن
تمایل باطنی به تعهد
مفاهیم و تعاریف تعهد سازمانی
اهمیت تعهد سازمانی
ایجاد تعهد سازمانی
مدل سه بخشی آلن و می یر
دو دیدگاه کلی در تعهد سازمانی
فرایند ابعاد تعهد سازمانی
مطالعات در زمینه عوامل موثر بر ابعاد تعهد سازمانی
سطوح تعهد سازمانی
نتایج و پیامدهای تعهد سازمانی
شیوه های تقویت تعهد کارکنان در سازمان
بازار کار داخلی و تعهد سازمانی
تاثیر فرایند جامعه پذیری بر تعهد سازمانی
منابع و ماخذ

مقدمه :
لزوم توجه به انسان و ابعاد وجودی او در مدیریت و مطرح شدن بحث مدیریت روابط انسانی در سازمان ها،‌ تحقیقات مربوط به رفتار انسانی را وسعت بخشید، و دریچه‌های تازه ای را به روی اندیشمندان اجتماعی گشود که یکی از آن هااخلاق کار و تعهد کاری است. این مفهوم که امروزه جایگاه مهمی را در تحقیقات مذکور از آن خود ساخته است، بیش از هر چیز ناشی از اعتقاد شدید فرد به سازمان و پذیرش اهداف آن و تلاش در جهت رسیدن به آن اهداف است. در نتیجه این دو عامل، نوعی وابستگی عاطفی و روانی در فرد شکل میگیرد که او را مایل به ابقا در سازمان میکند.
درباره اینکه چه عاملی بوجود آورنده این تعهد در افراد است دو دیدگاه کاملا متفاوت ارایه شده است که یکی از آن ها تعهد را امری عاطفی یا نگرشی میداند. و دیدگاه دیگر به آن بعنوان امری رفتاری مینگرد که در جهت کسب منافع بیشتر در فرد شکل میگیرد.

لینک دانلود


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
تعهد, دانلود, پروژه, پایان نامه, مدیریت, سازمان, مساله, پژوهش, تعهد سازمانی, کارکنان,

<-BloTitle->
<-BloText->