خريد بک لينک

home theater in Los Angeles
فلنج
Barabas Ropa de hombre
مدي شبکه اجتماعی اشتراک گذاری تیکفا
<-BloTitle->
<-BloText->

تاريخ : 25 خرداد 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:46

نوع فايل:word

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول

مفهوم اخلاق

اخلاق مديريت

شرايط و لوازم مديريت و رهبري

دانش

دانش مديريت عمومي

دانش مديريت خاص

مهارت

اخلاق

مفهوم و موضوع اخلاق مديريت

اخلاق مديريت و روانشناسي مديريت

تفاوت اخلاق و روانشناسي

تفاوت اخلاق مديريت و روانشناسي مديريت

نكاتي پيرامون مجموعه اخلاق مديريت

هدف مجموعه اخلاق مديريت

كمك به مديران

محدوده بحث

روانشناسي مديريت در اخلاق مديريت

مباني اسلامي در اخلاق مديريت

محدوده مديريت

واژه هاي مديريت و رهبري در منابع انساني

امامت

ولايت

امارت

رياست

سياست

فصل دوم

مقدمه

موضوع مناسبات بعنوان جزيي عمده و لاينفك از اداره

بيان كلي از مناسبات انساني در مديريت امروز و مديريت اسلامي

 چگونگي مناسبات در مديريت امروز

چگونگي مناسبات انساني در اداره اسلامي

ايده محوري در مناسبات اسلامي و مناسبات غير اسلامي

تنها راه انسان

نحوه استقرار مناسبات اسلامي

كم و كيف مناسبات انساني در مديريت هاي غير اسلامي

نظري به چند و چون مناسبات اسلامي در مديريت غربي – شرقي با سيري در سه خط برجسته يا سه پايه اصلي اين مديريت

نگرشي بر انديشه ماكيا ويليسم

رساله حقوق امام سجاد بعنوان يك متن اصيل در زمينه مناسبات انساني

منابع

مقدمه :

امروزه شاهد پيشرفت چشمگير جوامع بشري هم از لحاظ فكري و عقيدتي و هم از لحاظ علمي و عملي هستيم. اما آن چيزي كه ميتواند انسان را به كمال و سعادت برساند واقعاً همين است؟ شايد در نگاه اول بگوئيم بلي و پيشرفت را با توسعه سعادت بشري هم تراز دانست اما با نگاهي ژرف تر، مسلماً به اين نكته خواهيم رسيد كه سعات بشري چيزي جز پيشرفت نسبي جوامع بشري است.

ما در اين تحقيق با نگاهي باز و وسيع سعي ميكنيم به يكي از اين عوامل اساسي و حياتي و لازمه تداوم هر جامعه اي كه همان مديريت و شكل صحيح انتخاب و ادارهه آن است بپردازيم. اما چيزي كه شايد مهم تر از آن باشد به موضوع اخلاق و مديريت از نظر اسلام و شيوه هاي درست آن ميپردازيم و بعد از آن با ذكر نمونه هايي از مكاتب نظري غربي و مقايسه آن مكاتب با شيوه و سبك صحيح آن از نظر اسلام و خصوصاً ائمه اطهار به مقايسه مناسبات انساني در مديريت اسلامي و مديريت غير اسلامي ميپردازيم .

لينك دانلود


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اخلاق, اخلاق مديريت, اداره اسلامي, امارت, امامت, دانلود پروژه, روانشناسي مديريت, رياست, سياست, مباني,

تاريخ : 25 خرداد 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:33

نوع فايل:word

فهرست مطالب:

اصول فنون مذاكره

مقدمه

تعريف مذاكره

هر مذاكره چهار عنصر عمده دارد

در هر مذاكره دو دسته هدف دنبال ميشود

چهار نوع مذاكره اساسي وجود دارد

توزيعي

مذاكره تلفيقي

فنوني كه با آن ميتوان به توافق جمعي رسيد

ساخته نگرشي

مذاكره درون سازماني

عناصر مذاكره

فرآيند مذاكره

مذاكره از 5 مرحله تشكيل شده است

شاخص هاي مذاكره اثر بخش

استراتژي هاي مذاكره

استراتژي رقابتي

استراتژي همكاري

اصول مذاكره

هنر و مهارت هاي شنيدن

تاثير شرايط و عوامل موقعيتي بر مذاكره

مكان

شرايط فيزيكي

گذر زمان

ويژگي هاي مخاطب

شيوه هاي عمومي بن بست شكني

تنفس

جدا كردن واقعيت‌ها از اوهام

توافق در اصول

ارائه اطلاعات جديد

استفاده از شخص ثالث

امتياز دادن

تغيير مذاكره كنندگان و ميانجي

تغيير اولويت‌بندي موضوع هاي مذاكره

خرد كردن موضوع بن بست آفرين

ملاحظاتي پيرامون آخرين لحظه‌هاي حساس مذاكره

آداب مذاكره حضوري

حركات ممنوعه در هنگام مذاكره با مشتري

نتيجه گيري

منابع


مقدمه:

بيشتر مديران حرفه اي به اهميت مذاكره در زندگي واقفند، زيرا زمان قابل توجهي از زندگي حرفه اي خود را صرف مذاكره ميكنند. به علاوه، زندگي شخصي شان هم با مذاكره همرا ه است. موفقيت و اثر بخشي حرفه اي آنان به شدت متاثر از توانايي آن ها در هنر و فن مذاكره است. اين مهارت يا ناشيگري آنان در مذاكره است كه نظر مديران، همكاران، زير دستان، مشتريان، رقبا و سايرين را درباره موفقيت كاري شان شكل ميدهد. مديران، زمان و كوشش بسياري را صرف مذاكره ميكنند، اما معدودي از آنان هنر و دانش مذاكره را به درستي ميدانند. از اين رو، بسياري از مديران حرفه اي نيازمند رويكرد بهينه در طرح ريزي و اجراي مذاكره‌ها هستند.

مذاكره يك فرآيند بسيار پويا، و نه يك جريان ايستا، است. يعني از زمان شروع تا پايان مذاكره، فرايند مذاكره در معرض ارزيابي و تغيير است. حتي پيش از هر كنش و واكنشي، دو طرف، جداگانه به بر آورد نيازها، علاقه ها و هدف ها ميپردازند تا موقعيت خود و طرف مقابل را بسنجند. معمولا طي تعاملاتي كه در مذاكره پيش مي‌آيد، اين ارزيابي ها و بر آوردها در معرض تغيير و تحول اند. اطلاعات جديدي كه ميرسند، بايد ارزيابي و طبقه بندي شوند اين پويايي و ماهيت تغيير پذير گفت‌وگو است كه سبب پيچيدگي و دشواري ميشود. توجه به مذاكره و ديدن آن به صورت فرآيندي پويا از تبادل كنترل شده اطلاعات، بر تاثيرهاي مثبت مذاكره‌ كننده مي آفزايد و مخاطره‌هاي ناشي از نقص و خلل در گردآوري، پنهان سازي، افشا يا توجه كامل به اطلاعات را به حداقل ميرساند.

لينك دانلود


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آداب مذاكره, استراتژي, اصول فنون مذاكره, اصول مذاكره, دانلود پروژه اصول و فنون مذاكره, شخص ثالث, مدي,

تاريخ : 23 تير 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:110
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول : سبک ها و روش های مدیریت در معدن
تاریخچه مدیریت
دلایل موفقیت مدیران
عوامل شکست مدیران
انواع مکاتب مدیریت
پیدا کردن مدیریت آمریکایی
نارسایی کردن مدیریت آمریکایی
مکتب نئوکلاسیک یا مدیریت ژاپنی
تفاوت مدیریت کلاسیک و نئوکلاسیک
مکتب سیستم های اجتماعی
روش های مدیریت‌
فصل دوم : نوآوری و اهمیت آن در مدیریت معادن
مفهوم نوآوری و خلاقیت
خلاقیت و مدیریت
شخص نوآور و سازمان نوآور
نکات کاربردی در مدیریت
اهمیت نوآوری
فایده های خلاقیت و نوآوری
تکنولوژی ها، محصولات و خدمات جدید
متغیرهای محیطی و نوآوری
نوآوران
عوامل روانی و اجتماعی
شایستگی متمایز
تاسیس و راه اندازی یک سازمان جدید
انتخاب یک سازمان
خلاصه
فصل سوم : نقش مدیران و مدیریت در معدن
مقدمه
عملکرد مدیریت و سازمان
فرآیند مدیریت
برنامه ریزی
در برنامه ریزی هشت گام زیر را باید طی کرد
عوامل عدم موفقیت برنامه
طبقه بندی برنامه ها
روش Dispathing
سازماندهی
رهبری
کنترل
هشت عنصر مهم در نظام کنترلی
تصمیم گیری
درخت تصمیم گیری
سطح مدیریت و مهارت های مدیران
سطوح مدیریت
نقش مدیریت
نقشهای ارتباطی
نقش اطلاعاتی
نقشهای تصمیم گیری
چالش های مدیریت
فصل چهارم : مدیریت بهره وری در سطح موسسات
مقدمه
اصول بنیادی طرح ایمپروشر (Improshare)
کنترل طرح ایمپروشر
تعریف اصطلاحات طرح ایمپروشر
سقف درآمدها و بازخرید
تغییرات تجهیزات سرمایه ای و تکنولوژیکی
اندازه گیری بهره وری با استفاده از اصول ایمپروشر
بنیان اندازه گیری ایمپروشر
چند مورد اجرایی از مدیرت بهره وری در صنایع سنگین
شاخص های بهره وری
شاخص روحیه کاری
بهره وری ارزش افزوده
بهره وری کارگران
فصل پنجم : مدیریت بر مبنای هدف
انواع روش های مدیریت
منظور و مقصود از M.B.O
مراحل مدیریت بر مبنای هدف
تعیین نقش ها و ماموریت ها
اقدامات و نتایج مورد انتظار
تعیین شاخص ها
تعیین هدف ها
طرح های عملیاتی
کنترل
لزوم تعریف نقش ها و ماموریت ها
تعیین اقدامات و نتایج مورد انتظار
شناخت و تعیین شاخص های اثربخشی
انتخاب و تعیین هدف ها
دسته بندی هدف ها براساس اولویت
تهیه طرح عملیاتی
برنامه ریزی اجرایی
تنظیم برنامه اجرایی
برنامه ریزی زمانی
بودجه بندی
تعیین مسئولیت ها
بازنگری اصلاح
ایجاد مکانیسم های کنترل
تعیین استانداردها
اثرات تکنیک M.B.O
فصل ششم : بهره وری و شاخص های مهم در اندازه گیری آن مفهوم بهره وری و اندازه گیری آن در واحدهای صنعتی
مفهوم بهره وری
شاخص های بهره وری
بهره وری سرمایه
بهره وری مواد اولیه
بهره وری انرژی
محاسبه بهره وری کل
مدیریت بهره وری
سطوح بهره وری
بهره وری و رقابت
ارتقاء بهره وری
طرحریزی واحدهای صنعتی
مراحل شکل گیری یک واحد صنعتی
نتیجه گیری
منابع و مراجع

تاریخچه مدیریت:
مدیریت به مفهوم کلی سابقه ای برابر با زندگی اجتماعی انسان دارد. اولین کاربرد مدیریت توسط انسان غارنشین به شکل کار از طریق و توسط دیگران با رعایت اصل تقسیم کار آغاز شد. با روی آمدن انسان به زندگی قبیله ای و نیاز به رهبری، مدیریت سنتی شکل گرفت. با گسترش این نوع زندگی و نیاز به تصرف منابع تولید جدید بحث سازماندهی و تقسیم کار، نظارت و کنترل بوجود آمد که یک نوع مدیریت نظامی است. قید و بندهای این نوع مدیریت باعث شد مدیریت مذهبی جایگزین مدیریت نظامی شود و به مرور مدیریت سیاسی جایگزین مدیریت مذهبی شد بعد از رنسانس صنعتی در اروپا اداره امور به مدیران علمی واگذار شد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
ارزش افزوده, برنامه ريزی, تجهيزات, تكنولوژی, خدمات, خلاقيت, دانلود پایان نامه, دلايل موفقيت مديران, ,

تاريخ : 15 فروردين 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:40
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
گزارش کارآموزی شرکت آب و فاضلاب شهرستان کاشان
روابط عمومی
اشاره
مقدمه
تاریخچه روابط عمومى
روابط عمومى در ایران
کتاب شناسى روابط عمومى
روابط عمومى پس از انقلاب اسلامى
عوامل روابط عمومى موثر در کشور
انجمن روابط عمومى در ایران
آینده روابط عمومى
روابط عمومی و مدیریت تغییر
تاریخچه شرکت آب و فاضلاب شهرستان کاشان
چشم انداز شرکت
اهداف
مفهــوم چشم انداز سازمانـی
لـــزوم و اهمیت چشم انــداز
ضرورت تغییر فرهنگ سازمانی
منشور اخلاقی
ساختار سازمانی شرکت آب و فاضلاب کاشان
اطلاعات تماس
خدمات الکترونیک
شرح وظایف روابط عمومی شرکت آب کاشان
شرح وظایف کلی روابط عمومی
وظایف روابط عمومى
اصول روابط عمومى
ارتباط کاربردى روابط عمومى با وسایل ارتباط جمعى
نظرسنجی در شرکت آب
نظرسنجی مراجعین
تحقیقات و پژوهش
قوانین و مقررات
بخشنامه ها
قوانین
آیین نامه ها
دستورالعمل
پیگیری شکایات
تصاویر
منابع و مراجع

مقدمه:
روابط عمومی فعالیتی است ممتد، مداوم و طرح‌ریزی شده که از طریق آن، افراد و سازمان ها میکوشند تا تفاهم و پشتیبانی کسانی را که با آن ها سروکار دارند به دست آورند و در حقیقت بخشی از مدیریت است و در اغلب موارد نقش مغز متفکر، قلب تپنده، دست اجرا، پای پیشرفت، گوش شنوا، چشم بینا و زبان گویای سازمان مدیریت آن را ایفا میکند.
فعالیتی که روابط عمومی انجام میدهد در یک کلمه ارتباط از دیدگاه نظری علم از جنبه عملی و اجرایی خود فن و از جنبه خلاقانه و زیبایی شناختی هنر است و آیینه تمام نمای سازمان و جایگاه دریافت و انتقال اطلاعات است.
روابط عمومی در حقیقت شبکه هوشیار، بانک اطلاعات، مغز متفکر سازمان و پل ارتباطی آن با افکار عمومی و مخاطبان خاص و عام و با نگرش ها و تمایلات و عادات و سلایق متفاوت است و باید خصلت هایی چون قانون مداری، نظم، شجاعت، ابراز عقیده، تحمل شنیدن آرای مخالفان، احترام به حقوق فردی و اجتماعی دیگران و صداقت رشد و توسعه نماید.
روابط عمومی اعمال فلسفه، فلسفه اجتماعی، مشاور و کارکرد ارتباطی مدیریت است که؛ از این جهت یکی از اصلی ترین ارکان برای پایه گذاری یک روابط عمومی کارآمد و مسئولیت پذیر در دستگاه این است که زیر نظر بالاترین مقام دستگاه و سازمان انجام وظیفه نماید.
بی تردید، هر نگرشی گویای اهداف و شیوه‌هایی است که نحوه رسیدن به آن ها را مشخص میکند. بررسی نگرش های عمده به روابط عمومی مشخص کرد که شامل مسیر و هدف مستند: منظور از مسیر کار روابط عمومی تاکتیک هایی است که روابط عمومی برای رسیدن به اهداف خود انتخاب میکند پس هدف مشخص کننده افق‌ها و ارزش هایی است که روابط عمومی در پیام ها و برنامه‌های خود منظور میکند و در حقیقت به اختصار میتوان گفت هدف روابط عمومی کسب تفاهم و پشتیبانی از طریق ایجاد احساس اشتراک میان فرد یا سازمان از سویی و مخاطبان از سوی دیگر میباشد که باعث ایجاد ارتباطی تعاملی و دوسویه، مشارکتی و پیچیده است که بطور بالقوه به ایجاد حس اشتراک کمک میکند پس متخصصان روابط عمومی که نقش هماهنگ کننده درون سازمان و ارتباط سازمان با بیرون را ایفا میکنند از دانش مهارت‌های ارتباطی، روانشناسی، روانشناسی جامعه، جامعه‌شناسی، سیاست، اقتصاد، اصول مدیریت و علم اخلاق برخوردار باشند تا بتوانند از جایگاه ویژه خود بر عواملی چون تشخیص بازار جدید، شناخت تولیدات جدید روشهای نوین بطور کامل مشرف شوند تا هنگامی که سازمان در معرض هجوم مشکلات قرار میگیرد بتوانند وضعیت فعلی را حفظ نموده و برای جلوگیری از انزوای اجرایی که دیر یا زود متوجه هر سازمانی است کمک شایانی نمایند پس یکی دیگر از وظایف بس مهم و غیرقابل انکار هر متخصص روابط عمومی یک سازمان همان گونه که در بیانیه انجمن روابط عمومی آمریکا آمده است که بالاترین ارزش روابط عمومی در پیش‌بینی مسائل و شکل بخشیدن به رویدادهای آینده است نه در روایت گری و گزارش آن چه اتفاق می افتد یا مقابله با آن چه که پیش می آید.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آب و فاضلاب, آيين نامه, اصول مديريت, اطلاعات تماس, اقتصاد, انقلاب اسلامى, بانک اطلاعات, جامعه شناسی,,

تاريخ : 15 فروردين 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->
تعداد صفحات:43
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
گزارش کارورزی در شرکت ایسکرا
پیشگفتار
میزان رضایت دانشجو از این دوره
معرفی شرکت
تاریخچه شرکت
دیدگاه شرکت ایسکرا
ارزش های شرکت
اهداف شرکت
خط تولید
واحد تحقیق و توسعه
آزمایشگاه
قطعات
استراتوژی خرید
معیار تامین کننده ها
کیفیت
صادرات
محصولات
استارت
دفتر شرکت
کارخانه
چارت سازمانی
منشور اخلاقی شرکت ایسکرا
نظام اداری و منابع انسانی
بهره وری نیروی کار و مکانیزه های افزایش آنها
عوامل موثر بر بهره وری نیروی کار
کنترل کیفیت جامع
ری بریکر
پاساژها
رینگ
بررسی تقسیم کار
تعریف جدول تقسیم کار
مزایای تهیه جدول تقسیم کار
محدودیت های جدول تقسیم کار
خط تولید
تعادل خط تولید
ایجاد انبار موجودی نیمه ساخته
تعویض کارگران
شرایط فعلی نگهداری و تعمیرات و امور مدیریت فنی در منابع ایران
ایجاد خطرات جانی برای کارکنان
پایین آمدن کیفیت محصولات ساخته شده
طراحی محل کار از نظر ارگودرفر
کار کردن به صورت ایستاده یا نشسته
طراحی محل کار از دیدگاه فیزیولوژی
انتقادات و پیشنهادات
تعریف حمل و نقل مواد
محدوده بحث
نکات مرتبط با بکارگیری نیروی انسانی
جمع آوری اطلاعات دقیق در مورد مشکلات
اهداف اجرایی سیستم پیشنهادها
نمودار OPC
تبلیغات شرکت ایسکرا
نقاط قوت و ضعف، نتیجه گیری و پیشنهادات
نقاط ضعف شرکت ایسکرا کاشان
نقاط مثبت شرکت ایسکرا
پیشنهادات کاربردی
پیشنهادات دیگر
نتیجه گیری


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آزمايشگاه, استارت, امور مديريت فنی, بهره وری, خط توليد, دانلود, رينگ, صادرات, فيزيولوژی, قطعات, كارخ,

تاريخ : 15 فروردين 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:14
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
موسسات کارآفرینی کوچک در اقتصادهای پیشرفته
فرهنگ موسسات کارآفرینی کوچک
موسسات کارآفرینی کوچک و اتحادیه های تجاری
اندازه سازمان بعنوان عاملی در محدود کردن تغییر
آموزش و فراگیری
پذیرش اندک شیوه های جدید استخدامی
رفاه کارکنان
نتیجه گیری
منبع

چکیده:
مدیریت موثر کارکنان بطور روز افزون در ادبیات موضوعی آن، بعنوان عاملی که سهمی حیاتی در نیل به عملکرد و بقای سازمانی دارد، شناخته میشود. با این وجود، مطالعات صورت گرفته روی پویایی های مدیریت منابع انسانی در موسسات کارآفرینی کوچک، نسبتا پراکنده هستند. این مقاله به دامنه ای از انتشارات پژوهشی توصیفی میپردازد تا نشان دهد که فرهنگ فرد گرایی مالک – محور و عدم رسمیت، درحال شیوع در این شرکت هاست. در نتیجه این عوامل، مقولات اساسی منابع انسانی همچون، فعالیت های مرتبط با عملکرد،‌ آموزش و توسعه، ‌توازن نیروی کار و دیگر ابعاد حساس رفاه نیروی کار را متاثر میسازند. عدم رسمیت و فقدان راهبرد جهت آگاهی نسبت به روابط مالک – کارمند، در تقابل با فشارهای روز افزون سیاسی در جهت تدوین قوانین در حوزه مدیریت کارکنان در موسسات کارآفرینی کوچک قرار دارند. پاسخ به این فشارها، احتمالا مفاهیم ضمنی مهمی، ‌هم در زمینه روابط با کارکنان و هم عملکرد سازمانی، در بر خواهند داشت.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آسيب شناسی مديريت, آموزش و توسعه, آموزش و فراگيری, اقتصاد, تجاری, دانلود, دانلود پروژه, رفاه كاركنان,

تاريخ : 21 بهمن 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:118
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
بخش اول – مفاهیم و تعاریف، کارهای انجام شده
فصل اول – کلیات
مقدمه
مروری بر فصول پایان‌نامه
فصل دوم – پایگاه داده فعال
مدیریت داده
مدیریت قوانین
تعریف قانون
رویداد
شرط
واکنش
مدل اجرایی
اولویت اجرایی در قوانین
معماری پایگاه داده فعال
آشکارساز رویداد
ارزیابی شرط
زمان بندی
اجرا
نمونه‌های پیاده‌سازی شده
Starburst
Ariel
NAOS
نتیجه
فصل سوم – مفاهیم فازی
مجموعه‌های فازی
عملگرهای فازی
استنتاج فازی
ابهام‌زدایی
نتیجه
فصل چهارم – پایگاه داده فعال فازی
تعریف فازی قوانین
رویداد فازی
رویدادهای مرکب
انتخاب فازی اجزاء رویدادهای مرکب
شرط فازی
واکنش فازی
تعیین فازی موقعیت زمان بندی
معماری و مدل اجرایی قوانین
آشکارساز رویداد
بررسی شرط
اجرا
زمان بندی
نتیجه
بخش دوم – کاربردی جدید از تریگر فازی، رونوشت برداری فازی، نتایج آزمایشات
فصل پنجم – رونوشت برداری فازی
رونوشت برداری
رونوشت برداری همگام
رونوشت برداری ناهمگام
ماشین پایه رونوشت برداری داده
مقایسه دو روش همگام و ناهمگام
رونوشت برداری فازی
استفاده از تریگرها برای فازی نمودن رونوشت برداری
کمیت سنج های فازی
روش محاسبه کمیت سنج های فازی
کمیت سنج عمومی
کمیت سنج جزئی
کمیت سنج جزئی توسعه یافته
روش جدید محاسبه حد آستانه در تریگرهای فازی برای رونوشت برداری فازی
معماری ماشین رونوشت بردار فازی
مثال
کارایی
ترافیک در رونوشت برداری مشتاق
ترافیک در رونوشت برداری تنبل
ترافیک در رونوشت برداری فازی
مقایسه تئوری هزینه رونوشت برداری فازی و تنبل
جمع بندی
فصل ششم – پیاده سازی
Fuzzy SQL Server
عملکرد اجزای Fuzzy SQL Server
پیاده سازی تریگرهای فازی در پایگاه داده غیر فازی
اجزاء تریگر فازی در پایگاه داده غیر فازی
جداول سیستمی مورد نیاز
مثال
کارهای آتی
مراجع و منابع
واژه نامه لاتین
واژه نامه فارسی

مقدمه:
با ایجاد سیستم‌های مدیریت پایگاه داده عمده مشکلات ساختار، پشتیبانی و مدیریت داده‌های حجیم در سیستم‌های فایلی برطرف شد اما توجهی به جنبه‌های رفتاری پایگاه داده نشد. به این معنا که با استفاده از قیود جامعیت شاید بتوان از منفی شدن مبلغ حقوق کارمندان جلوگیری نمود اما نمیتوان مانع از بیشتر شدن حقوق آنها از مدیرانشان شد. در چنین مواردی کاربران پایگاه داده با اجرای یک پرس و جو موارد نقض محدودیت‌هایی از این قبیل را پیدا نموده و خود اقدام به اصلاح آنها مینمایند.
مواردی این چنین و نیز گزارشات مدیریتی در آغاز ماه از جمله کارهای مشخص و دارای ضابطه‌ای میباشند که انجام آن‌ها تکراری و قابل تفویض به سیستم است.
کاربران غیرمجاز با استفاده از یک سری گزارشات، غیرمستقیم به اطلاعات کلیدی دست یافته و اقدام به تغییر آن‌ها مینمایند. پیدا نمودن چنین تغییراتی که معمولاً بعد از گزارشات اتفاق می افتند، به راحتی امکان‌پذیر نیست. همان طور که مشاهده میشود در یک پایگاه داده معمولی ردیابی رویدادهایی که در سیستم اتفاق افتاده‌اند (رخدادها) نیز ممکن نبوده و نیاز به یک سیستم با پشتیبانی جنبه‌های رفتاری میباشد.
یک پایگاه داده فعال نظیر Oracle قادر به تشخیص رویدادهای نظیر اضافه، حذف و تغییر مقادیر در پایگاه داده میباشد. به عبارت دیگر این سیستم‌ها با ایجاد تغییر در یک قلم داده عکس‌العمل نشان میدهند.
پایگاه داده فعال با افزودن قوانین به پایگاه‌های داده امکان تعامل (کنش و واکنش) بین سیستم و پایگاه داده را ایجاد نمود. این نوع پایگاه داده دارای دو بخش مدیریت داده و مدیریت قوانین میباشد. بخش مدیریت داده مسئول حفظ خواص پایگاه داده در سیستم‌های کاربردی بوده و بخش دوم با مدیریت قوانین مسئول واکنش به رویدادهای سیستم میباشد. در این نوع پایگاه داده طراحان سیستم قادرند با تعریف قوانین که نزدیک ترین بیان به زبان طبیعی میباشد، سیستم را وادار به عکس‌العمل مناسب در مقابل رویدادهای مهم نمایند.
پایگاه داده فعال با استفاده از قوانین قادر به (پشتیبانی گسترده‌تر قیود جامعیت و سازگاری داده‌ها، واکنش در مقابل رخدادهای سیستم کاربردی، عدم اجرای تقاضاهای مشکوک، ردیابی رویدادها، گزارشات ماهانه و…) میباشد.
همان طور که گفته شد آن چه که بطور معمول باعث میشود یک پایگاه داده را فعال بدانیم، عکس‌العمل سیستم در مقابل وضعیت‌هایی است که در پایگاه داده و یا حتی خارج از آن به وجود می آید. این وضعیت‌ها میتواند شامل یک حذف غیرمجاز و یا تغییر وضعیت پایگاه داده باشد. باید توجه داشت که داشتن تعامل برای یک پایگاه داده لازم اما کافی نیست. بسیاری از سیستم‌های پایگاه داده با رعایت اصول پایه‌ای که در زیر به آن اشاره میشود بطور عام پایگاه داده فعال نامیده میشوند.
این گونه سیستم‌ها باید یک پایگاه داده باشند، یعنی در صورتی که کاربر فراموش کرد، سیستم مورد نظر پایگاه داده فعال است بتواند از آن بعنوان یک پایگاه داده معمولی استفاده نماید (در صورت لزوم بتوان بعنوان یک پایگاه داده معمولی از آن استفاده نمود).
در این گونه سیستم‌ها باید امکان تعریف و مدیریت قوانین وجود داشته باشد. این قوانین در پایگاه داده فعال دارای سه جزء رویداد، شرط و واکنش میباشند.
این سیستم‌ها باید دارای یک مدل اجرایی باشند. به این ترتیب که با بروز رویداد و صحت شرط، واکنش قانون اجرا شود. یک پایگاه داده فعال باید قادر به آشکارسازی رویدادها و بررسی شرط قوانین فعال و اجرای فرامین واکنش باشد.
علاوه بر موارد فوق، بهتر است در این سیستم‌ها محیط مناسبی برای تعریف و امکان کامپایل کردن قوانین فراهم شود که به کاربر در تعریف قوانین کمک کند.
فازی سازی پایگاه‌های داده فعال با هدف نزدیک تر نمودن زبان بیان قوانین به زبان طبیعی طراحان مطرح شد. اغلب تقاضاهای کاربران پایگاه داده فعال، فازی میباشد. به عنوان نمونه در تقاضاهایی نظیر عدم تعلق پاداش به کارمندان کم‌کار، افزایش فشارخون، محاسبه حقوق کارمندان در پایان هر ماه و… از کلمات فازی استفاده شده است که عدم پشتیبانی مفاهیم فازی و به کار بردن مقادیر دقیق منجر به حصول نتایج نامطلوب در برخی سیستم‌های کاربردی میشود.
تفاوت اصلی در فازی سازی پایگاه داده فعال با سایر سیستم‌های فازی، در نوع تعریف قوانین میباشد. به این ترتیب که در تعریف قوانین در اینجا از سه جزء اصلی رویداد، شرط و واکنش استفاده میشود در صورتی که سیستم‌های مبتنی بر قانون عموماً از دو جزء شرط و واکنش تشکیل شده‌اند اما فازی نمودن شرط و واکنش قوانین در پایگاه‌های داده فعال تفاوت چندانی با شرط و واکنش فازی در سیستم‌های مبتنی بر قانون ندارد و در فازی نمودن رویداد نیز میتوان از همان سیاق رویدادهای فازی استفاده نمود این بحث توسط ولسکی و بوازیز در مطرح شده است.
در این پایان‌نامه سعی شده است بحث‌های مطرح شده در پایگاه‌های داده فعال فازی به طور خلاصه بررسی شود. همچنین در ادامه با معرفی عمل رونوشت برداری و بکارگیری قوانین فازی (تریگرهای فازی) در عمل رونوشت برداری روش بهبود یافته جدیدی معرفی میشود.

مروری بر فصول پایان‌نامه:
در ادامه این پایان‌نامه در فصل دوم مفاهیم پایگاه داده فعال ارائه شده است. همچنین مدل اجرایی، نمونه‌هایی از این نوع پایگاه داده و برخی کاربردهای پایگاه داده فعال در ادامه این فصل آمده است.
در فصل سوم مختصری از مفاهیم فازی ارائه شده است.
فصل چهارم شامل چگونگی پشتیبانی مفاهیم فازی در بخش‌های مختلف یک پایگاه داده فعال میباشد.
فصل پنجم به بیان طرح استفاده از تریگرهای فازی در پایگاه داده فعال جهت ارائه روش جدید رونوشت برداری فازی میپردازد و مزایای استفاده از روش رونوشت برداری فازی نسبت به روش های مرسوم قدیمی غیر فازی با یک نمونه پیاده‌سازی شده مقایسه میگردد.
فصل ششم به بیان چگونگی پیاده سازی تریگرهای فازی در پایگاه داده فعال غیر فازی و نیز پیاده سازی رونوشت برداری فازی به وسیله آن میپردازد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آزمایش, آشكارساز, ارزيابی, ترافيک, تریگر, دانلود, رديابی, رويداد, شرط فازی, قانون, كنش و واكنش, مدير,

<-BloTitle->
<-BloText->