خريد بک لينک
خريد سکه ساکر
خرید گیفت کارت
فلنج
ف شبکه اجتماعی اشتراک گذاری تیکفا
<-BloTitle->
<-BloText->

تاريخ : 25 خرداد 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:18

نوع فايل:word

فهرست مطالب:

تاثير ارتفاع بر ورزش

مزاياي سلامت روحي ناشي از فعاليت هاي جسمي

كاهش اضطراب

كاهش افسردگي

كاهش اضطراب، در نتيجه انجام فعاليت هاي ورزشي

تمرين و افسردگي

خلاصه

خلاصه:

متن اين تحقيق در رابطه با ارائه پيشنهاد تمرين براي رفع افسردگي مي باشد كه بيان ميكند بسياري از متغيرهايي كه وجود دارند هم اكنون مدارك كافي دال بر وجود رابطه بين سلامتي بهبود يافته و تمرينات است.

تمريني كه مناسب باشد، نه تنها به كاهش علائم بيماري افسردگي و نگراني كمك ميكند بلكه بنظر ميرسد كه در افزايش خود ارزشي، ايجاد خواب آرام، كمك به افرادي كه دچار اضطراب هاي روانشناسي هستند، ميكند، ‌تا آن ها خود را به سرعت بازيابي نمايند. تمام اين نتايج مربوط به يك مطالعه نيست بلكه مطالعات زيادي به زبان انگليسي در زماني كه نيمي از بررسي ها (تجزيه و تحليل ها‌) انجام شده بود، انتشار يافت. نمونه هاي كلي مثبت دريافت هاي نيمي از اين آناليزها براي اين متغيرها، معطوف به اطمينان بيشتر به تمريناتي است كه نقش مهمي در ارتقاء سلامتي مردمي ايجاد ميكنند.

لينك دانلود


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
افسردگي, دانلود پروژه, رفع افسردگي, سلامتي, علائم بيماري افسردگي, فعاليت هاي ورزشي, كاهش اضطراب, كاه,

تاريخ : 25 خرداد 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:33

نوع فايل:word

فهرست مطالب:

اصول فنون مذاكره

مقدمه

تعريف مذاكره

هر مذاكره چهار عنصر عمده دارد

در هر مذاكره دو دسته هدف دنبال ميشود

چهار نوع مذاكره اساسي وجود دارد

توزيعي

مذاكره تلفيقي

فنوني كه با آن ميتوان به توافق جمعي رسيد

ساخته نگرشي

مذاكره درون سازماني

عناصر مذاكره

فرآيند مذاكره

مذاكره از 5 مرحله تشكيل شده است

شاخص هاي مذاكره اثر بخش

استراتژي هاي مذاكره

استراتژي رقابتي

استراتژي همكاري

اصول مذاكره

هنر و مهارت هاي شنيدن

تاثير شرايط و عوامل موقعيتي بر مذاكره

مكان

شرايط فيزيكي

گذر زمان

ويژگي هاي مخاطب

شيوه هاي عمومي بن بست شكني

تنفس

جدا كردن واقعيت‌ها از اوهام

توافق در اصول

ارائه اطلاعات جديد

استفاده از شخص ثالث

امتياز دادن

تغيير مذاكره كنندگان و ميانجي

تغيير اولويت‌بندي موضوع هاي مذاكره

خرد كردن موضوع بن بست آفرين

ملاحظاتي پيرامون آخرين لحظه‌هاي حساس مذاكره

آداب مذاكره حضوري

حركات ممنوعه در هنگام مذاكره با مشتري

نتيجه گيري

منابع


مقدمه:

بيشتر مديران حرفه اي به اهميت مذاكره در زندگي واقفند، زيرا زمان قابل توجهي از زندگي حرفه اي خود را صرف مذاكره ميكنند. به علاوه، زندگي شخصي شان هم با مذاكره همرا ه است. موفقيت و اثر بخشي حرفه اي آنان به شدت متاثر از توانايي آن ها در هنر و فن مذاكره است. اين مهارت يا ناشيگري آنان در مذاكره است كه نظر مديران، همكاران، زير دستان، مشتريان، رقبا و سايرين را درباره موفقيت كاري شان شكل ميدهد. مديران، زمان و كوشش بسياري را صرف مذاكره ميكنند، اما معدودي از آنان هنر و دانش مذاكره را به درستي ميدانند. از اين رو، بسياري از مديران حرفه اي نيازمند رويكرد بهينه در طرح ريزي و اجراي مذاكره‌ها هستند.

مذاكره يك فرآيند بسيار پويا، و نه يك جريان ايستا، است. يعني از زمان شروع تا پايان مذاكره، فرايند مذاكره در معرض ارزيابي و تغيير است. حتي پيش از هر كنش و واكنشي، دو طرف، جداگانه به بر آورد نيازها، علاقه ها و هدف ها ميپردازند تا موقعيت خود و طرف مقابل را بسنجند. معمولا طي تعاملاتي كه در مذاكره پيش مي‌آيد، اين ارزيابي ها و بر آوردها در معرض تغيير و تحول اند. اطلاعات جديدي كه ميرسند، بايد ارزيابي و طبقه بندي شوند اين پويايي و ماهيت تغيير پذير گفت‌وگو است كه سبب پيچيدگي و دشواري ميشود. توجه به مذاكره و ديدن آن به صورت فرآيندي پويا از تبادل كنترل شده اطلاعات، بر تاثيرهاي مثبت مذاكره‌ كننده مي آفزايد و مخاطره‌هاي ناشي از نقص و خلل در گردآوري، پنهان سازي، افشا يا توجه كامل به اطلاعات را به حداقل ميرساند.

لينك دانلود


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آداب مذاكره, استراتژي, اصول فنون مذاكره, اصول مذاكره, دانلود پروژه اصول و فنون مذاكره, شخص ثالث, مدي,

تعداد صفحات:199

نوع فايل:word

فهرست مطالب:

چكيده

فصل اول – موضوع پژوهش

مقدمه

واكنش ديگران

مقايسه با ديگران

ايفاي نقش

سوالات پژوهش

فرضيه پژوهش

اهداف پژوهش

تعاريف و اصطلاحات

تعاريف نظري متغير در پژوهش

خود پنداره

تعريف نظري استرس (فشار رواني)

تعاريف عملياتي متغيرهاي پژوهش

تعريف عملياتي خود پنداره

تعريف عملياتي استرس

فصل دوم – پيشينه پژوهش

بخش اول – مباني نظري پژوهش

مفهوم خودپنداره

ارتباط خودپنداره با عزت نفس

عوامل موثر بر تحول خودپنداره

خود در تعليم و تربيت اسلامي

عوامل موثر در خودپنداره

بررسي موضع گيري هاي نظري در قلمرو خودپنداره

ديدگاه اجتماعي

ديدگاه روان شناختي

ديدگاه شناختي اجتماعي

ديدگاه تحليلي

طرح واره خود ماركوس

نظريه هاي روانشناسان در ارتباط با خودپنداره

نظريه هاي مكتب روان پويايي

نظريه هاي مكتب روان شناسي در روان پزشكي اجتماعي

نظريه هاي مكتب انسان گرايي

نظريه هاي مبتني بر تحليل عوامل

مفهوم استرس

استرس چيست؟

عوامل خارجي موجب استرس

عوامل داخلي موجب استرس

مراحل فشار رواني

استرس زاهاي بالقوه

انواع استرس زاهاي بالقوه

گرفتاري هاي روزانه و دلگرم كننده ها

دلگرمي هاي روزانه

شرايط مزمن

انواع فشار رواني

كشمكش دروني (تعارض)

پيامدهاي استرس

اختلال هيجاني

اختلال شناختي

اختلال فيزيولوژيكي

اثرات فيزيولوژيايي فشار رواني

پزشكي روان تني

فشار رواني و بيماري قلبي

عوامل مؤثر در تشديد فشار رواني

امكان كنترل طول دوره فشار رواني

عوامل روان شناختي استرس

فشار خون اساسي دستگاه عصبي

نشانه هاي جسماني يا فيزيولوژيكي استرس

نشانه هاي رفتاري استرس

شيوه هاي مقابله يا كنار آمدن با استرس

انواع شيوه هاي مقابله

افراد مقاوم در برابر فشار رواني

نظريات موجود درباره اختلالات رواني – فيزيولوژيكي استرس

واكنش هاي بدن در پاسخ به استرس

استرس در گذشته و امروز

خسارت استرس

آنوتومي استرس

آيا دختران بيشتر در معرض فشار رواني و نگراني هستند يا پسران؟

هدف هاي كوتاه مدت استرس

هدف هاي دراز مدت استرس

واكنش فكري

هدف نهايي

واكنش عاطفي – رواني

اندازه­ گيري ميزان فشار رواني در زندگي

راه­ هاي از ميان بردن فشار رواني

بخش دوم : مطالعات انجام شده در رابطه با متغيرهاي پژوهش

تحقيقات انجام شده در خارج از كشور

تحقيقات انجام شده در داخل كشور

فصل سوم : روش پژوهش

جامعه آماري

نمونه آماري و روش نمونه گيري

ابزار اندازه­ گيري

طرح تحقيق

روش اجرا

روش تحليل داده­ ها

فصل چهارم : يافته­ هاي پژوهشي

مقدمه

يافته­ هاي توصيفي

يافته­ هاي مربوط به فرضيه هاي پژوهش

يافته­ هاي جانبي

فصل پنجم – بحث و نتيجه­ گيري

بحث و نتيجه­ گيري

محدوديت ها

پيشنهادات

منابع

ضمائم


فهرست جداول:

جدول 1-2

جدول 1-3 توزيع آزمودني ها بر حسب وضعيت تاهل

جدول 2-3 توزيع آزمودني ها بر حسب گروه هاي سني (سال)

جدول 3-3 توزيع آزمودني ها بر حسب سطح تحصيلات

جدول 4-3 توزيع آزمودني ها بر حسب سابقه خدمت (سال)

جدول 1-4 ميانگين، انحراف معيار، حداقل و حداكثر نمره آزمودني ها در متغيرهاي خود پنداره و استرس مربوطه به كل نمونه و تفكيك گروه ها (معلمين مدارس ابتدايي استثنايي و معلمين مدارس ابتدايي عادي

جدول 2-4 نتايج تحليل اريانس چند متغييري (مانوا) روي نمرات خود پنداره و استرس معلمين مدارس ابتدايي استثنايي و معلمين و مدارس ابتدايي عادي

جدول 3-4 نتايج اثرات بين آزمودني ها از لحاظ خود پنداره و استرس معلمين مدارس ابتدايي استثنايي و معلمين مدارس ابتدايي عادي

جدول 4-4 نتايج تحليل واريانس چند متغيري (مانوا) روي نمرات خود پنداره، استرس معلمين با گروه هاي سني مختلف

جدول 5-4 نتايج اثرات بين آزمودني ها از لحاظ خود پنداره، استرس و معلمين با گروه هاي سني مختلف

جدول 6-4 نتايج آزمون تعقيي شفه براي مقايسه ميانگين نمرات استرس معلمين با گروه هاي سني مختلف

جدول 7-4 نتايج تحليل واريانس چند متغيري (مانوا) روي نمرات خود پنداره و استرس معلمين با تحصيلات مختلف

جدول 8-4 نتايج اثرات بين آزمودني ها از لحاظ خود پنداره و استرس معلمين با تحصيلات مختلف

جدول 9-4 نتايج آزمون تعقيي شفه براي مقايسه ميانگين نمرات استرس معلمين با تحصيلات مختلف

جدول 10-4 نتايج تحليل واريانس چند متغييري (مانوا) روي نمرات خود پنداره و استرس معلمين مجرد و متاهل

جدول 11-4 نتايج اثرات بين آزمودني ها از لحاظ خود پنداره و استرس معلمين مجرد و متاهل

جدول 12-4 نتايج تحليل واريانس چند متغييري (مانوا) روي نمرات خود پنداره، استرس معلمين با سابقه خدمت مختلف

جدول 13-4 نتايج اثرات بين آزمودني ها از لحاظ خود پنداره، استرس و معلمين با سابقه خدمت مختلف

جدول 14-4 نتايج آزمون تتعقيي شفه براي مقايسه ميانگين نمرات استرس معلمين با سابقه خدمت مختلف

15-4 ضرايب هميستگي ساده بين خود پنداره با استرس

16-4 توزيع معلمين بر حسب وضعيت خود پنداره


فهرست نمودار:

نمودار 1-3 توزيع معلمين بر حسب وضعيت تاهل

نمودار 2-3 توزيع معلمين بر حسب گروه سني (سال)

نمودار 3-3 توزيع معلمين بر حسب سطح تحصيلات

نمودار 4-3 توزيع معلمين بر حسب سابقه خدمت (سال)

نمودار 1-4 توزيع معلمين بر حسب خود پنداره و استرسچكيده :

هدف از پژوهش حاضر بررسي رابطه بين خودپنداره و استرس معلمين مدارس ابتدايي استثناء و معلمين مدارس ابتدايي عادي است. نمونه پژوهش شامل 100 معلم ( 50 معلم مدارس عادي و 50 معلم مدارس استثنايي) بودند كه به طور تصادفي ساده انتخاب شدند و با آزمون هاي پرسش نامه خودپنداره را جزر و پرسشنامه استرس هلمز – راهه استفاده شده تحقيق حاضر از نوع علي – مقايسه اي بود و تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از تحليل واريانس چند متغييري ( MANOVA ) انجام شده است ضمناٌ براي كليه فرضيه ها سطح معني داري 5% =  در نظر گرفته شده است. نتايج نشان داد كه بين خودپنداره معلمين مدارس ابتدايي استثنايي و معلمين مدارس ابتدايي عادي تفاوت وجود ندارد و همچنين بين استرس معلمين مدارس ابتدايي استثنايي و معلمين مدارس ابتدايي عادي تفاوت معني داري وجود دارد.


مقدمه:

رواشناسي علم تحقيق در رفتار موجودات زنده به ويژه در تفكر، احساس و رفتار بشر است به همين دليل از چندي پس روانشناسان علاقه شديدي نسبت به مشكلات عملي كه براي افراد بشر پيش مي آيد و راه حل هايي كه ميتوان براي آن ها پيشنهاد داد پيدا كرده اند. منظور روانشنايي علاوه بر پيشرفت علمي و صنفي بهبود بخشيدن به زندگي انسان نيز هست اين علاقه روز افزون روانشناسان به مسائل روزمره و عملي بشر موجب شده كه دانش ما در افراد و به وي‍ژه كساني كه دچار مشكلات رواني هستند بطور قابل ملاحظه اي افزايش يابد. عدم سازش و وجود اختلالات رفتاري در جوامع انساني بسيار مشهود و فراوان است در هر طبقه و صنفي و در هر گروه و جمعي اشخاص نامتعادلي زندگي ميكنند. بنابراين در مورد همه افراد اعم از كارگر، دانش پژوه، زارع، پزشك و مهندس، معلم، استاد دانشگاه و.. خطر ابتلا به ناراحتي هاي رواني از جمله استرس (فشار رواني) وجود دارد به عبارت ديگر، هيچ فرد انساني در برابر امراض مصونيت ندارد. البته دانستن اين كه هر فردي ممكن است گرفتار ناراحتي و فشارهاي رواني شود خود به خود كافي نيست زيرا سلامت رواني تنها منحصر به تشريح عمل اختلالات رفتار نيست بلكه هدف اصلي آن پيشگيري از وقوع ناراحتي هاست. پيشگيري به معناي وسيع آن عبارت است از به وجود آوردن عواملي كه مكمل زندگي سالم و طبيعي است به علاوه درمان اختلالات جزيي رفتار به منظور جلوگيري از وقوع بيمارهاي شديد رواني. همچنين به موازات تغيير و تحولاتي كه در جسم انسان صورت ميگيرد روان او هم دستخوش تغييراتي ميگردد در اين مسير «خود» كه در مركز ساختار رواني انسان قرار دارد و بعنوان منبع و مرجع و فعاليت هاي فكري، عاطفي و رفتاري انسان ايفاي نقش ميكند شكل ميگيرد. روان انسان از بخش هاي متفاوتي تشكيل شده كه عبارتند از : توانائي هاي حسمي و حركتي، شناختي، هوشي، عاطفي، احساسي كه در رفتارهاي غريزي و فطري نشان داده ميشود. نوزاد ابتدا نسبت به خود و توانايي هاي خود و يا موضوعات و اشياء، محيط، گرايش عاطفي مثبت يا منفي ندارد ولي بتدريج در نتيجه عوامل مختلف، سمت گيري عاطفي پيدا ميكند و روي هر چيزي سرمايه گذاري عاطفي انجام ميدهد.واكنش هاي محيطي و اطرافيان كودك در تصويري كه او از خود پيدا ميكند بسيار موثر هستند. واكنش هاي والدين، معلم، فاميل، دوست شخصيت هاي خانوادگي و اجتماعي در شكل گيري عاطفي « خودپنداره » نقش مهمي را ايفا ميكند. انسان در فرآيند جامعه پذيري مي آموزد كه خود را بعنوان موجودي مستقل و جدا از ديگران باز شناسد خودمداري هويت شخصي است كه ديگران در برابر كنش و واكنش نشان ميدهند. نوزاد انسان در بدو تولد مفهومي از خود ندارد و آگاهي از هستي خويش را در فرآيند اجتماعي شدن مي يابد. «خود» شامل تمام افكار، ادراكات و ارزش هايي است كه «من» آن را تشكيل ميدهد.

«من» آن چه كه هستم و آن چه كه ميتوانم انجام دهم را شامل ميشود. اين «خود» ادراك شده به نوبه خود هم بر ادرك فرد از جهان و هم بر رفتار او تاثير ميگذارد. انديشه مفهوم خود در اصل بر توانايي انسان به تفكر مبتني است كه معمولاٌ آن را ويژگي خاص انسان ميدانند.

گروهي از روان شناسان اجتماعي كه خود را « تعامل گران نمادين » مي نامند معتقدند كه افراد بر اساس اين كه ديگران در مورد آن ها چه نظري دارند يا با آن ها چگونه رفتار ميكنند در مورد خود اظهار نظر ميكنند اين عقيده در مورد خود «خود آيينه اي» ناميده شده است و بر اين مسئله تاكيد ميكند كه مادر مورد خودمان انعكاسي آيينه وار از عقايد ديگران در مورد ماست.

تصورات افراد از خود از حالات عيني به حالات انتزاعي و متمايز تغيير ميكند،‌ تغييرات وابسته به سن در فهم كودكان از دنياي اجتماعي نيز بر شكل گيري خود پنداره هاي آنان تاثير مي گذارد. يكي از مفاهيم به كار رفته در اين پژوهش مفهوم خودپنداره است. مهم ترين مفهوم در نظريه پديدار شناختي درباره شخصيت مفهوم خويشتن است. خويشتن شامل تمام افكار، ادراكات و ارزش هايي است كه من را تشكيل ميدهد. من شامل آن چه هستم و آن چه كه ميتوانم باشم و مي توانم انجام دهم ميشود. اين خويشتن ادراك شده به نوبه خودم بر ادراك خود از جهان و هم بر رفتار او تاثير ميگذارد. فردي كه از يك خود پنداره ضعيف برخوردار است نظرگاه كاملاٌ متفاوتي نسبت به جهان خواهد داشت. خود پنداره لزوماً منعكس كننده واقعيت نيست بلكه ممكن است شخصي كه بسيار موفق و قابل احترام است خود را كاملاً آدم شكست خورده اي بپندارد. از نظر راجرز در خود پنداره فرد دست به ارزيابي تجربه ها ميزند، مردم ميل دارند به نحوي رفتار كنند كه با خود پنداره آنان همخوان و همساز باشد. تجربه ها و احساساتي كه با خود پنداره شخص همسازي ندارد تهديد كننده است و ممكن است به حيطه هوشياري راه داده نشود اين اساساً همان مفهوم واپس زني از نظر فرويد است. اما راجرز معتقد است كه اين گونه واپس زني نه لازم است و نه دائمي. جنبه هايي از تجارب كه شخص بايد آن ها را به خاطر ناهمخواني با خودپنداره اش انكار كند هر چه بيشتر باشد به همان نسبت شكاف بين خويشتن شخص و واقعيت ژرفتر ميشود و اضطراب بالقوه اش افزايش مي يابد، كسي كه خودپنداره اش با عواطف و تجاربش همساز نيست بايد از خود در مقابل واقعيت دفاع كند. زيرا اين واقعيت منجر به اضطراب مي شود اين ناهمسازي آن اضطراب شديد، افسردگي و يا انواع ديگر اختلالات رواني خواهد بود. اما در يك فرد سازگار خود پنداره، با تفكر، تجربه و رفتار همسازي دارد. به اين معنا خويشتن وي قالبي نيست بلكه انعطاف پذير است و از راه دروني تجارب و افكار تازه قابل تغيير است.

همان طور كه در سطرهاي بالا نيز اشاره كرديم تصوير خود يا هويت خود به معناي نگرش، ادارك، و برداشتي است كه شخص از خود دارد. محور اصلي اين تصوير از خود عبارت است از نام شخص، احساس نسبت به اندام و بدن خود، تصور از كل بدن، جنيسيت و سن. براي مرد شغل نيز موضوعي محوري است، زيرا براي زن، خانواده و شغل شوهر اهميت اساسي دارد. هسته مركزي تصوير خود، شامل خصوصيات ديگري است كه غير مستقيم نمود دارند مانند : طبقه اجتماعي، مذهب، پيشرفت هاي فردي و يا هر عاملي ديگري كه او را از ديگران جدا ميسازد.

لينك دانلود


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آنوتومي استرس, اختلال فيزيولوژيكي, استرس, بيماري قلبي, تربيت اسلامي, خود پنداره, دانلود پروژه, روانش,

تاريخ : 25 خرداد 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:22

نوع فايل:word

فهرست مطالب:

مقدمه

چه چيزي باعث لب شكري ميشود؟

علائم لب شكري چه چيزهايي هستند؟

تشخيص لب شكري چگونه است؟

معرفي

گونه‌ها

لب‌شكري (شكاف لب و كام) در كودكان

انواع شكاف لب و كام

علل شكاف لب و كام

مشكلات ناشي از شكاف لب و كام

عوامل لب شكري شدن كودكان

عامل ارث

عوامل محيطي

عوامل رواني

سندروم هاي موثر ديگر

مبتلايان شكاف لب و كام با چه مشكلاتي مواجه خواهند شد؟

عدم تناسب اندازه و شكل فك ها

وضعيت سلامت دهان و دندان در كودكان مبتلا به شكاف لب و كام

اپيدميولوژي شكاف لب و كام

بيشترين شكاف لب و كام در سن حاملگي ۳۰ -۳۱سال

شكاف لب و كام توام بيشتر در جنس مذكر

فراواني شكاف كام منفرد، كمتر از نوع توام و لب منفرد

نگاهي به ساير ناهنجاري هاي همراه با شكاف لب و كام

درمان شكاف لب و كام

توصيه هاي بعد از عمل جراحي شكاف لب و كام

استرس مادر باردار و لب شكري

چگونگي رفتار با لب شكري ها

لب شكري چيست؟ علل، علائم، تشخيص و درمان لب شكري

درمان لب شكري چگونه است؟

در خانه براي كمك به كودك مبتلا به لب شكري چه ميتوان كرد؟

شكاف لب (لب شكري)

انواع مختلف شكاف لب و كام

درمان

عوارض شكاف

منبع


مقدمه:

لَب‌شِكَري يا لَبِ شكافته، يكي از نواقص زايشي بدن است. در اين حالت بخشي از لب نوزاد باز ميماند و گوشت آن رشد كافي نداشته‌ است.

حالت لب‌شكري ممكن است همزمان با كام شكافته رخ بدهد.

در حالت كام شكافته، بخشهاي چپ و راست سخت‌كام پيوستگي ندارند. كام‌ها يا لب‌هاي شكافته در هر ۶۰۰ تا ۸۰۰ زايمان رخ ميدهد و امروزه ميتوان با جراحي سريع پس از زايمان آن را رفع كرد.

در زبان فارسي حالت لب‌شكري را با نامهاي خرگوش‌لب، شكافته‌لب، لب‌چاك، چهارلب، سه‌لبه، سه‌لنج، كفيده‌لب، و شكرلب نيز ميناميدند.

لب شكري يك نقص مادرزادي قابل درمان است. اين نقص زماني رخ ميدهد كه در هنگام رشد جنين، بافت هاي فك فوقاني و بيني آن گونه كه بايد رشد نميكنند. اين حالت باعث به وجود آمدن شكافي در لب بالايي و گاها كام ميشود كه به آن لب شكري ميگويند.

لب شكري معمولا موجب اختلال در سلامت فرد نميشود و ميتوان به كمك عمل جراحي مشكل را رفع و وضعيت ظاهري فرد مبتلا را بهبود داد.

چه چيزي باعث لب شكري ميشود؟

متخصصان هنوز در مورد علل بروز لب شكري مطمئن نيستند. اما موارد زير ميتواند خطر بروز لب شكري در نوزاد شما را بيشتر كند:

استفاده از برخي دارو هاي خاص در هنگام بارداري

مصرف الكل و مواد مخدر در هنگام بارداري

سيگار كشيدن و يا قرار گرفتن مداوم در معرض دود سيگار (مثلا سيگاري بودن همسر) در هنگام بارداري

قرار گرفتن در معرض تشعشعات و يا عفونت ها در دوران بارداري وجود سابقه خانوادگي در خانواده پدر يا مادر به ياد داشته باشيد كه تلاش براي حفظ سلامت فرد باردار، قبل و در هنگام بارداري ميتواند نقش مهمي در سلامتي نوزاد داشته باشد.

بهتر است افرادي كه سابقه خانوادگي لب شكري دارند قبل از اقدام به بارداري، آزمايش ژنتيك بدهند. آزمايش ژنتيك ميتواند ميزان احتمال ابتلاي نوزاد شما به لب شكري را مشخص كند.

لينك دانلود


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آزمايش ژنتيك, استرس, اپيدميولوژي, دانلود پروژه, درمان, زايمان, سندروم, فك, پزشكي, كودكان لب شكري, گو,

تاريخ : 25 خرداد 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:51

نوع فايل:word

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول – محاسبه بار حرارتي اتاق ها

بارهاي حرارتي بدست آمده از فضا ها به وسيله نرم افزار كرير

محاسبه بار حرارتي اتاق ها

مشخصات رادياتور

بار حرارتي آبدارخانه

محاسبه قطر لوله كشي رادياتور ها

محاسبه ميزان آب گرم مصرفي ساختمان و بار حرارتي آن

انتخاب ديگ

محاسبه و انتخاب مشعل

محاسبه حجم منبع انبساط باز

انتخاب پمپ سيركولاتور

محاسبه قطر لوله رفت و برگشت منبع انبساط

محاسبه قطر كلكتورهاي رفت و برگشت

فصل دوم – محاسبه قطر لوله هاي آب سرد و گرم

سيستم توزيع آب در ساختمان با فشار آب شهر

محاسبه نرخ تقريبي افت فشار در سيستم

محاسبه قطر لوله اصلي ساختمان

محاسبه افت فشار در كنتور آب

محاسبه قطر لوله ي آب

فصل سوم – محاسبه فاضلاب

تعيين قطر نامي لوله مورد نياز

محاسبه قطر لوله هاي اصلي قائم و فرعي قسمت غربي ساختمان

تعيين قطر لوله افقي اصلي

تعيين قطر نامي لوله هواكش فاضلاب

اندازه گذاري لوله ها در لوله كشي آب باران

تعيين قطر نامي لوله هاي قائم

تعيين قطر نامي لوله هاي افقي

فصل چهارم – سيستم آتش نشاني

شيلنگ قرقره

منابع


فهرست جداول و نمودارها:

مشخصات رادياتور

نرخ افت فشار

نام وسايل بهداشتي

نمودار جريان آب

نمودار افت فشار كنتور

نمودار جريان آب براي لوله هاي نيمه خشن

جدول اندازه گذاري شاخه هاي افقي و لوله هاي قائم فاضلاب

اندازه گذاري لوله  اصلي افقي پايين ترين قسمت و شاخه هاي افقي آن

جدول تعيين قطر لوله هواكش

قطر نامي لوله هاي آب باران بام

قطر نامي لوله هاي افقي باران


مقدمه:

با پيشرفت معماري و شهر سازي و عمليات بلند مرتبه سازي تاسيسات عريض و طويل كارخانجات به خانه هاي مردم نيز كشيده شد .

از آنجاييكه در دنياي امروز، تامين آسايش و ايمني بشر يكي از هدفهاي اصلي بوده و سعي شده كه با استفاده و به كارگيري تاسيسات مكانيكي، در طراحي و اجراي ساختمان سازي اين امر محقق گردد.

با به كارگيري علوم و تكنولوژي مربوطه جهت طرح و محاسبه و نصب و راه اندازي تاسيسات حرارتي و برودتي نظير تاسيسات حرارت مركزي و تهويه مطبوع ساختمان ها، تاسيسات برودتي و سردخانه ها، تاسيسات بهداشتي و گاز رساني، اطفا حريق و آسانسور و نيز توليد دستگاه هاي حرارتي و برودتي كه اساس آن ها مبتني بر تبديل انرژي و انتقال حرارت و جرم است، آسايش انسان را در كنار بهره وري مناسب از انرژي مد نظر قرار داده است.

تاسيسات حرارتي و برودتي يا خودماني تر بگوييم سرما ساز و گرما بخش آپارتمان هاي چند ده واحدي همه نيازمند اين بودند كه با قدرت و استحكام نيازهاي ساكنين خود را پاسخگو باشند.

با توجه به رشد روز افزون تاسيسات دانش مبارزه با طبيعت است. بر خلاف جاذبه آب را بالا كشيدن، گرما در فصل سرد و سرما در فصل گرم، هواي تازه در اجتماعي از انسان ها، تخليه گازها از محل توليد و … . تاسيسات دانش رفاه جانداران در مبارزه‌اي تمام عيار با طبيعت است. در دنياي امروز تامين آسايش بشر يكي از هدفهاي اصلي بوده و سعي شده است با استفاده و به كارگيري تاسيسات، در طراحي و اجراي ساختمان سازي اين امر مهم پي گيري شود؛ لذا فراگيري و شناخت علم تاسيسات براي كليه دست اندركاران تاسيسات ساختماني يكي از مباحث مهم و ضروري محسوب ميشود.

لينك دانلود


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آبدارخانه, افت فشار, بار حرارتي, تاسيسات, دانلود پايان نامه, رادياتور, ساختمان, شهر سازي, شيلنگ, فاض,

تاريخ : 25 خرداد 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:46

نوع فايل:word

فهرست مطالب:

چكيده گزارش

فصل اول

مقدمه

نوشابه و بازار

خطرات خاموش نوشابه هاي گازدار

علل انتخاب موضوع كارآموزي

تاريخچه سنتز و مصرف نوشابه ها در جهان

صداي پاپ؛ نام گذاري نوشيدني هاي گازدار

كولا و طراوت!

معرفي محل كارآموزي

نام، آدرس، تلفن و ساير مشخصات شركت

نام و مشخصات سرپرست كارآموز

مختصري از تاريخچه شركت زمزم گرگان

افتخارات درخشان گروه زمزم

ليست محصولات توليدي شركت

اطمينان از سلامت محصولات

مختصري درباره سايتهاي بازديد شده از كارخانه

سايت تصفيه آب

سايت عصاره خانه

سايت تصفيه فاضلاب سپتيك

تصفيه فاضلاب و صنعت سبز صنايع

آزمايشگاه كنترل كيفي

ليست آزمايشهاي انجام شده در آزمايشگاه هاي كنترلي كيفي

استراتژي گروه زمزم

سخنان مدير عامل

هدف و خط مشي سازمان خصوصي زمزم

معرفي موضوع كارآموزي

پيشينه مصرف نوشيدني ها در ايران

نوشابه، انتخاب عمومي جوامع براي مصرف

جزئيات بازديد از سايتهاي كارخانه

تفصيل و تشريح پروسه هاي سايت تصفيه آب

در عصاره خانه چه گذشت؟!

فاضلاب صنعتي بدون دخالت مواد شيميايي تصفيه مي شود؟!

آزمايشاتي با دستورات مدون و روزانه

گذر از خط توليد شركت

گزارش كامل كارآموزي

ايجاد پيش زمينه ذهني با توضيح نحوه نگارش اين مقاله

آزمايش اول – مواد جامد قابل حل در آب

آزمايش دوم – اندازه گيري PH

آزمايش سوم – مواد جامد كل

آزمايش چهارم – خاكستر

آزمايش پنجم – اسيديته كل

آزمايش ششم – اندازه گيري بنزوات سديم

آزمايش هفتم – اندازه گيري كافئين

آزمايش هشتم – اندازه گيري فسفريك اسيد

نتيجه گيري و پيشنهاد

ايراني و احساس مسئوليت

حذف نوشابه؟ يا پذيرش آن؟!

رسانه و فرهنگ سازي

صدور بخش نامه به معناي اجراي آن است؟!

پيشنهادات من

بياييد كمي هم خوشبينانه فكر كنيم!

منابع و مآخذ

منابع فارسي

منابع لاتين


چكيده گزارش:

نوشيدني هاي گازدار در جوامع امروز بعنوان يكي از پرمصرف ترين نوشيدني ها هستند و هر روز شكلي جديد از آن ها توليد و روانه بازار ميشود. در واقع يك نوشيدني گازدار در مقايسه با نمونه بدون گاز (FLAT) همان نوشيدني هيچ تفاوتي از نظر ارزش غذايي ندارد اما اين كه چرا مصرف كنندگان ترجيح ميدهند از نوشيدني هاي گازدار استفاده كنند تنها يك پاسخ دارد: تغيير ذائقه!

اما حقايق خطرناك ديگري درباره اين نوشيدني هاي متداول وجود دارد كه اينجانب در جاي جاي اين گزارش سعي در عنوان آن و بيان راه حل و پيشنهاداتي حول عبور از اين معضل بزرگ جهاني و اين خطر بزرگي كه با چهره ايي فريبنده خود را به انسان نزديك كرده اما در نهايت در طول زمان بشر تازه به خودش مي آيد و مي بيند كه مصرف اين نوشيدني در واقع همانند خوردن سمي مهلك و كشنده بوده است با اين تفاوت كه سم ها اثر خود را حداكثر ظرف چند ساعت اما اين نوشيدني ها در طول زمان و با گذشت چندين سال هويدا مي كنند. لذا خوب است به ياد داشته باشيم كه بيماري ها، يك شبه ايجاد نميشوند، بلكه در طي سالها و بر اثر پيروي از رژيم هاي غذايي نامناسب ايجاد ميشوند . بنابراين بايد مصرف نوشابه هاي گازدار را به كمترين برسانيم و به جاي آن، به نوشيدن آب و آب ميوه هاي طبيعي روي آوريم .

علاوه بر همه اينها يك آمار جالبي كه در اين خصوص وجود دارد اين است كه مصرف بيش از حد نوشابه در كنار ساير تنقلات بي ‌ارزش مانند چيپس و پفك باعث شده كه نسل جديد ايراني ها در مقايسه با قبل، 4 سانتي‌متر كوتاه تر باشند! پس اگر به فكر آينده فرزند خود هستيم، مراقب باشيم كه چه ميخورند.

طبع تنوع‌پذير انسان همواره او را به سمت و سوي خلق و ابداع چيزهاي نوين سوق داده است. آب كه همواره در تمام اعصار مايه‌ حيات نام داشته است نيز از اين امر مستثنا نبوده و همواره دستخوش تغييراتي براي برآورده كردن و ارضاء ذائقه تنوع‌پذير انسان شده است. به‌طبع، نخستين مواد اوليه‌اي كه براي طعم‌دار كردن آب به‌كار رفت، موادي بودند كه از دل طبيعت به‌دست مي‌آمدند و بسته به ذائقه‌هاي متفاوت قوميت‌هاي مختلف براي تهيه مواد غذايي جديد به‌ كار ميرفتند. آنچه در ايران نيز كاملاً مشهود است قدمت توليد انواع عرقيجات مانند گلاب، عرق بيدمشك، عرق نعنا و صدها محصول ديگر است كه به صدها سال ميرسد. در حقيقت اين گونه‌هاي گياهي بومي هر منطقه بوده است كه تعيين‌كننده ذائقه مردم آن منطقه و در نتيجه نوع فرآوري اين‌گونه محصولات بوده است. لذا باتوجه به وجود اين ذائقه از قديم در طبع ايرانيان، چه بسا مي توان به برگرداندن اين نوشدني ها به جاي نوشيدني هاي گازدار بر سر سفره هاي مردم اميدوار بود.چيزي كه با بررسي ها كندوكاوهاي بسيار، در پابان اين گزارش به آن خواهيم رسيد.

لينك دانلود


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آزمايشگاه, اسيديته, بنزوات سديم, تصفيه فاضلاب, دانلود كارآموزي, سنتز, عصاره خانه, فرهنگ سازي, فسفريك,

تاريخ : 25 خرداد 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:27

نوع فايل:word

فهرست مطالب:

چكيده

واژه‌هاي كليدي

مقدمه

تاريخچه شبكه‌هاي اجتماعي

انواع شبكه‌هاي اجتماعي

قابليت‌هاي شبكه‌هاي اجتماعي

چشم انداز رسانههاي اجتماعي

آناليز شبكه‌هاي اجتماعي

نقش اينترنت در اقتصاد ايران

فرهنگ سازي در زمينه خريد اينترنتي

آناليز شبكه اجتماعي با استفاده از نيروهاي پنج‌ گانه پورتر

پيشينه تحقيق (كسب و كار شبكه‌هاي اجتماعي)

پيشينه تحقيق داخلي

پيشينه تحقيق خارجي

اهميت استفاده از شبكههاي اجتماعي بعنوان يك استراتژي بازاريابي

رسانه‌هاي اجتماعي ابزاري براي بازاريابي است

شناخت برند

افزايش اعتماد

اشتراك گذاري

تهيه،توليد و توزيع محتوا

مزاياي بازاريابي با شبكههاي اجتماعي

افزايش شناخت نام تجاري (برند)

بهبود وفاداري به نام تجاري (برند)

فرصتهاي بيشتري براي امتياز گرفتن

نرخ تبديل عالي

عالي‌شدن مرتبه برند شما

افزايش ترافيك داخلي

كاهش هزينه‌هاي بازاريابي

بهتر شدن رتبه‌ بندي سايت در موتورهاي جستجو

SEO

تجارب مشتريان ثروتمند

بهبود بينش مشتري

جامعيت

معايب بازاريابي با شبكه‌هاي اجتماعي

چند مورد از باور هاي غلط در بازاريابي شبكههاي اجتماعي

شبكههاي اجتماعي و وفاداري مشتري

چگونه از شبكه‌هاي اجتماعي براي كسب و كار استفاده كنيد؟

فرآيند تغيير حقيقي

با نشان شخصي خودتان كار را آغاز كنيد

تخصصتان را توسعه بدهيد

به دنبال ايجاد رابطه با افرادي باشيد كه در تجارت تاثيرگذار هستند

مطالبتان را به اشتراك بگذاريد

محصولات يا خدمات اصلي خود را روانه بازار كنيد

شبكه هاي اجتماعي خود را به روز كنيد

ميزان موفقيت عملكرد شبكه‌هاي اجتماعي

نتيجه‌گيري

منابع


چكيده:

شبكه‌هاي اجتماعي به شكل چشمگيري تقريباً همه‌ چيزهاي اطراف‌مان را تغيير داده‌اند. با ظهور شبكه‌هاي اجتماعي، هدف قرار دادن مشتريان بالقوه، آسان‌تر از گذشته شده است.رسانه‌ها يا شبكه‌هاي اجتماعي يكي از بهترين نوآوري‌هاي فناوري هستند؛ نه به خاطر اين‌كه توانايي‌مان را در برقراري ارتباط افزايش داده‌اند، بلكه به اين خاطر كه مي‌توانيم از طريق آن‌ها مستقيماً با افراد مورد نظرمان معامله كنيم.يكي از بهترين ويژگي‌هايي كه بازاريابي شبكه‌هاي اجتماعي براي كسب‌ و كارهاي امروزي به همراه دارد، اين است كه مانع چنداني براي ورود و استفاده از امكانات آنها وجود ندارد. در دوره‌هاي گذشته صاحبان كسب‌ و كار بايد هزينه‌هاي زيادي را خرج تبليغات ميكردند تا به مشتري مورد نظرشان برسند.با ظهور شبكه‌هاي اجتماعي، هدف قرار‌دادن مشتريان بالقوه، آسان‌تر از گذشته شده است. به منظور ايجاد استراتژي موفق اجتماعي، بايد با نحوه‌ كار آنها آشنا بود. لذا اين مقاله به موضوعاتي از قبيل پيشينه شبكه‌هاي اجتماعي و نقش شبكه‌هاي اجتماعي در كسب و كار، انواع شبكه‌هاي اجتماعي، قابليت‌ها و مزايا و معايب بهره‌گيري از آن در بازاريابي، آناليز شبكه‌هاي اجتماعي و اهميت استفاده از شبكه‌هاي اجتماعي به عنوان يك استراتژي بازاريابي چشم انداز رسانه‌هاي اجتماعي، باورهاي غلط در بازاريابي شبكه‌هاي اجتماعي، ميزان موفقيت عملكرد شبكه‌هاي اجتماعي و چگونگي استفاده از شبكه‌هاي اجتماعي براي كسب و كار ميپردازد.

لينك دانلود


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آناليز, استراتژي, اشتراك گذاري, بازاريابي, تجارب, خريد اينترنتي, دانلود پروژه, شبكه هاي اجتماعي, فره,

تاريخ : 2 بهمن 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:20

نوع فایل:word

فهرست مطالب:

چكيده

مقدمه

تعریف حقوق مالکیت های معنوی

مراجع رسیدگی به حقوق مالکیت معنوی

حقوق مالکیت معنوی و انتقال تکنولوژی

اقسام حقوق مالکیت معنوی

اجزای مالکیت صنعتی

اختراع

تعریف اختراع

حق اختراع

شرایط ثبت اختراع

تازگی

گام ابتكاری

كاربرد صنعتی (قابليت استفاده در صنعت)

ورقه اختراع

واگذاری حق اختراع در قرارداهای انتقال تکنولوژی

دانش فنی

اقسام دانش فنی

دانش فنی محصول

دانش فنی ساخت

دانش فنی فرآيند

دانش فنی به شکل مجموعه ای از اطلاعات

انتقال مدارک

حفظ اسرار

نتیجه گیری

منابع و ماخذ

 

چكيده:

بخش اعظم رشد اقتصادی يک كشور در گرو رشد و توسعه تكنولوژيک آن است و انتقال تكنولوژی به معنی زنجيره ای منظم از فعاليت های هدفمند جهت به كار گيری مجموعه عناصر تكنولوژی در مكانی به جز مكان اوليه است و ايجاد آن گام مهمی در مسير صنعتی شدن و توسعه اقتصادی كشورهای كمتر توسعه يافته و در حال توسعه كه قادر به توليد تكنولوژی های پيشرفته نيستند، به شمار میرود.
نيازهای مادی و سطح زندگی در جامعه امروز به شدت ارتقا يافته است. پيشرفت علم و فناوری تقسيم كار در اجتماع را ناگزير ساخته است و تقريبا كسی نمیتواند همزمان با پرداختن اصولی و عميق به تلاش های فكری جهت خلق تكنولوژی نوين به اشتغال و كسب درآمد از مشاغل معمول نيز بيانديشد. پس برخلاف گذشته آثار فكری ارزش مادی نيز پيدا كرده اند و بعنوان اصلی ترين راه تامين نيازهای مادی پديد آورندگان شناخته میشوند. از سوی ديگر پيشرفت و تنوع روز افزون وسائل ارتباطی اين سرمايه ها را كه نقش مهمی در توسعه تمدن، فرهنگ، اقتصاد و صنعت بشری ايفا میكنند، در معرض خطرات بزرگی قرار داده است. به همين خاطر دولت ها و ملت های صاحب تكنولوژی روز دنيا به تدوين قوانين و دستورالعمل هايی جهت حمايت و نظارت بر مالكيت های معنوی خالقان تكنولوژی پرداخته و كشورهای ديگر را هم به متابعت و پيروی از اين قوانين وا داشته اند.
در اين مقاله پس از تعريف حقوق مالكيت معنوی به توصيف و تبيين اهم جنبه‌های حقوق مالكيت های معنوی در رابطه با انتقال تكنولوژی پرداخته میشود.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اقتصاد, انتقال فناوری, انتقال مدارک, تكنولوژی, تمدن, ثبت اختراع, حقوق, دانش فنی, دانلود پروژه, رشد ا,

تاريخ : 2 بهمن 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:70

نوع فایل:word

فهرست مطالب:

چکیده

مطالعات اکتشافی و زمین شناسی کائولن در ایران

كانسارهای هوا زده (كانسارهای برجای مانده)

كانسارهای گرمابی

كانسارهای سولفاتار Solfatara

ذخاير کائولن ثانويه

كائولن‌های رسوبی

ماسه‌های كائولينيتی

زمین شناسی و پراکندگی کانه در ایران

بررسی وضعیت کائولن در ایران و جهان

سراميک سازی

نسوز

كاربرد شيميايی

مصالح ساختمانی

با كاربری نسوز

توليدكنندگان کائولن در ايران

كارخانه كائولن شويی زنوز

فرآيند توليد

مراحل شستشو كائولن درخط توليد

مراحل مختلف توليد كائولن تغليظ نشده معدن زنوز

مصارف گوناگون كائولن فرآوری شده كارخانه زنوز

كارخانه كائولن شويی گناباد

كارخانه معدن فرآور

بیولوژی و تاثیرات زیست محیطی کائولن

منابع و ماخذ

 

چکیده:

این پروژه به بررسی کانی کائولینیت از نظر خواص میزان تولید اکتشاف و استخراج در ایران و سایر نقاط جهان و همچنین کاربرد آن در صنایع مختلف میپردازد و بطور مشخص بر روی این کانی در معدن کائولن منطقه زنوز در آذربایجان شرقی میپردازد.

 

مطالعات اکتشافی و زمین شناسی کائولن در ایران:

با بررسی مناطق پتانسيل‌دار كائولن مشاهده میگردد، مناطق آباده، طبس، شاهين دژ، اهر، سميرم، شهركرد، يزد، زنوز، ميانه، زنجان، ساوه، سمنان، تهران و قزوين از مناطق مستعد جهت سرمايه‌گذاری در زمينه اكتشاف هستند. از دلايل انتخاب مناطق فوق میتوان به ميزان ذخيره كيفيت، سرمايه‌گذاری در زمينه اكتشاف هستند. از دلايل انتخاب مناطق فوق میتوان به ميزان ذخيره كيفيت، وجود امكانات زيربنائی نسبتاً مناسب و امكان استقرار وجود كارخانجات مصرف‌كننده كائولن در مناطق فوق اشاره نمود.
در برنامه‌ريزی جهت اكتشاف به عنوان اولين قدم پيشنهاد میشود اكتشاف تفصيلی از 60 منطقه ذكر شده در صفحات قبل صورت پذيرد. از آن جایی كه به علت محدوديت‌های اعتباری، شروع عمليات در كليه مناطق مورد اشاره امكان‌پذير نمیباشد، مناطقي همچون آباده، زنوز، ميانه كه مطالعات مقدماتی بيانگر ذخيره احتمالی مناسب در آن ها بوده و توجهات كافی جهت اكتشاف تفصيلی بر روی آن ها موجود است میتواند مدنظر قرار گيرد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
استخراج, اکتشاف, دانلود پایان نامه, زمین شناسی, سراميک سازی, سولفاتار, فرآيند توليد, كانسار, ماسه , ,

تعداد صفحات:31

نوع فایل:word

فهرست مطالب:

مقدمه

نقش نظام آموزشی کشور در توسعه فرهنگ پژوهش در مدارس

نقش معلمان در توسعه فرهنگ پژوهش در مدارس

نقش خانواده در توسعه فرهنگ پژوهش در مدارس

نقش کتابداران و کتابخانه

نقش تبلیغات

نتیجه

فصل اول

عمومی کردن پرسش گری و تقویت روحیه پژوهشی در دانش آموزان

مراحل اجرای پژوهش علمی

مقدمه و بیان مساله

اهداف پژوهش

اهمیت و ضرورت پژوهش

فرضیه یا سوالهای پژوهشی

ادبیات پژوهش

روش پژوهش

برخی از دلایل و الزامات بایسته در رویکرد آموزشی به پژوهش

مراحل پژوهش دانش آموزی

فصل دوم

معلم و پژوهش دانش آموزان

فصل سوم

چگونه روحیه پژوهش گری را در مکانهای پژوهشی مانند آزمایشگاه مدارس تقویت كنیم

دستاوردهای شگرف پژوهش دانش آموزی

ضرورت راه اندازی آزمایشگاه های مجهز

چالشهای پیش روی مدیریت

آموزش و پرورش

الگوهای جدید برای تحول مدیریت آموزشی

منابع

 

مقدمه :

پیچیدگی امر تعلیم و تربیت و نیز دسترسی به حوزه ای از معرفت که ما را علیرغم همه معضلات در رسالتی که بر دوس داریم، راهبر باشد نیاز به پژوهشهای علمی دارد. هرچند تاکنون به دلایل عدیده، تحقیقات در آموزش و پرورش ایران، نتوانسته جایگاه اصلی خود را پیدا کند که شاید یکی از اصلی ترین دلایل آن، عدم باور و اعتقاد مدیران به نتایج این گونه تحقیقات باشد اما به هرحال نمیتوان بدون استناد به یافته های تحقیقاتی، پاسخ گوی این همه پرسش در نظام تعلیم و تربیت بود. برخی از کشورها با بهره گیری از نتایج تحقیقات به موفقیت های زیادی دست یافته اند و برخی دیگر در ابتدای راه بوده و لذا با مشکلات فراوانی دست به گریبان هستند و بدین جهت ضرورت یک تحول در اندیشه مربیان و مسئولان این قبیل کشورها، امر مهمی است که به خوبی احساس میشود و ایران ما نیز به دلیل ساختار عظیم تعلیم و تربیت و جمعیت بالای دانش آموزی از این قاعده مستثنی نمیباشد.

امروزه توسعه و رشد، یکی از مهمترین مباحثی است که توجه کشورهای در حال توسعه را به خود معظوف داشته است. محدودیت منابع، انرژی و نیروی انسانی کارآمد، رقابت فشرده ای میان این کشورها در زمینه دست یابی به راههایی که بتواند آنان را هرچه سریع تر به سرمنزل مقصود برساند، ایجاد کرده است. برای نیل به هدف مقدس توسعه "فرهنگ پژوهش در مدارس" به نظر میرسد که ابتدا باید در نگرش آموزش و پرورش تغییراتی حاصل گردد . بدیهی است که پایه و اساس هر اندیشه ای در آموزش و پرورش بستگی به حمایت دست اندرکاران تعلیم و تربیت آن کشور دارد که در ذیل به پاره ای از آن ها اشاره میشود.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آموزش و پرورش, انرژی, تبلیغات, تعلیم و تربیت, توسعه, دانش آموزان, دانلود پروژه, روانشناسی, روحیه, فر,

تاريخ : 2 بهمن 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:49

نوع فایل:word

فهرست مطالب:

چكيده

مقدمه

تعريف ورزش و تندرستی

از نظر سازمان بهداشت جهانی

چكيده ای از تاريخچه پيوند تن و روان

تاثير ورزش در اجتماعی شدن

تاثير ورزش در شخصيت

تاثير ورزش در اخلاق و رعايت حقوق ديگران

تاثير ورزش در كاهش افسردگی

تاثير ورزش در كاهش اضطراب

نقش ورزش در پر كردن اوقات فراغت

تاثير ورزش بر فرهنگ

تاثير ورزش بر حافظه

آثار و فواید روحی ـ روانی ورزش

شادابی و احساس آرامش

افزایش امید به زندگی و لذت بردن از آن

ایجاد انگیزه و روحیه بهتر

پرورش و تقویت نیروی اراده و رشد خلاقیت

افزایش اعتماد به نفس

ارتقای عزت نفس و خودپنداره مثبت

کمک به رشد مهارتهای اجتماعی و استحکام روابط خانوادگی

دست‌یابی به اخلاق حسنه و شخصیت بهتر و سالم

 تسهیل پیشرفت تحصیلی

خواب راحت

رضایت‌بخش‌تر شدن فعالیت جنسی

از بین بردن سندرم پیش از قاعدگی

چگونگی مقابله با بیماری روانی

توصیه های موثر بر افزایش نشاط از دید روانشناسان با ورزش

تلاش در وقت گذاری و رسیدگی به خود

سرمایه گذاری در روابط نزدیک و صمیمانه

تلاش در به انجام رساندن کارها مورد علاقه

دادن نیرو و انرژی به خود

پرهیز از افراط و تفریط

خوش بین بودن

نوع دوستی

شوخ طبعی

داشتن روابط اجتماعی

حفظ سلامت جسم

پیشنهادات

مبانی روانی اجتماعی در ورزش

از کجا باید آغاز کرد؟

تاثیر ورزش در رشد و پرورش اجتماعی کودکان و نوجوانان

تاثیر ورزش در ارضای نیازهای روانی کودکان و نوجوانان

تاثیر ورزش در پرورش استعدادها و رشد علاقه مندی کودکان و نوجوانان

تاثیر ورزش در رشد و پرورش اخلاقی کودکان و نوجوانان

روانشناسی ورزش

ورزشکار

مربی ورزش

صحبت تحریک آمیز قبل از بازی

محیط

روان‌شناسان ورزش چه میکنند؟

خدمات بالینی

خدمات آموزشی

خدمات پژوهشی

تاریخچه مختصر روان شناسی ورزش

نتيجه گيری

منابع

منابع کتابی

منابع اینترنتی

 

چكيده:

ورزش و حركات منظم بدنی علاوه بر سلامت جسم بر سلامت روحی و روانی و اجتماعی فرد فوائد زيادی دارد و در سازگاری فرد در جامعه و شخصيت فرد تاثير میگذارد. ورزش در درمان بيماریهایی نظیر افسردگی و نيز بر حافظه تاثير میگذارد. ورزش برای جوانان تكيه گاهی امن به حساب می آيد، تا در پناه آن به نهايت رشد و كمال مطلوب انسانی دست يابند.

مقدمه:

در دنيای معاصر، ورزش بعنوان پديده ای موثر در همه جوامع جايگاه ويژه ای پيدا كرده است. ارتباط فعاليتهای بدنی و ورزش با علوم مختلف زمينه های جديدی را برای مطالعه انسان فراهم كرده و گستردگی مطالب و مسائل مرتبط با ورزش و تربيت بدنی به حدی است كه نياز به علوم تخصصی و مطالعات ويژه را ايجاد كرده است در اين مقاله مطابق با موضوعی كه انتخاب شده است بخش روانی و اجتماعی ورزش مورد بررسي قرار گرفته است.

تعريف ورزش و تندرستی:

ورزش عبارت است از يک فعاليت نهادينه شده كه مستلزم كاربرد نيروی جسمانی شديد با استفاده از مهارتهای جسمانی پيچيده به وسيله شركت كنندگانی است كه توسط عوامل درونی و بيرونی تحريک میشوند. اين تعريف با فعاليتهای ورزشی سازمان يافته ارتباط پيدا میكند.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اجتماع, اخلاق, اضطراب, اعتماد به نفس, افسردگی, انرژی, اوقات فراغت, تربیت بدنی, تقویت, تندرستی, حافظه,

تاريخ : 2 بهمن 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:59

نوع فایل:word

فهرست مطالب:

چکیده

واژگان کلیدی

فصل اول - کلیات پژوهش

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت پژوهش

فرضیه ها

اهداف پژوهش

جنبه نوآوری پژوهش

روش پژوهش

مراحل انجام پژوهش

ساختار پایان نامه

فصل دوم - مفاهیم عمومی سیستم ارسال پیامک (تحت وب)

تاریخچه وب جهان گستر

وب مفهومی

اهداف اصلی وب مفهومی

مجتمع فضای مجازی

نمودار Use Case

جریان داده‌ها

جریان‌های فرعی

فصل سوم - طراحی پایگاه داده

پایگاه داده database چیست؟

مدل های پایگاه داده

مدل تخت

مدل شبکه ای (Network)

مدل رابطه ای

پایگاه داده های چند بعدی

پایگاه داده های شی

ویژگی های سیستم مدیریت پایگاه داده ها

فهرست سیستم های متداول مدیریت دادگان

معرفی جداول

نرمال سازی جداول

نرمال سازی جدول پیامک

نرمال سازی جدول مناطق

فصل چهارم - تشریح سیستم (سمت کاربر و سمت مدیر)

مقدمه

سمت کاربر

صفحه اول

کادر متن و شمارنده کاراکتر

نمایشگر وضعیت

افزودن شماره‌ها

محاسبه قیمت

ارسال پیامک

تشریح سیستم در سمت مدیر

صفحه ورود به پنل مدیریت

پنل مدیریت نرم افزار

ماژول ها

افزونه مرورگر فایرفاکس

فصل پنجم _ آزمایش ها و ارزیابی نتایج

مقدمه

نتیجه طرح

فصل ششم - نتیجه گیری و پیشنهادها

مقدمه

نتایج حاصل از تحقیق

پیشنهادها

فهرست منابع

 

فهرست اشکال:

مشخصات use case ارتباط مدیر یا مدیران با سیستم

نمودار use case بررسی درخواست‌های مشتریان و تعیین اقدام کننده فرم

نمودار use case بررسی گزارشات ارسالی کارشناسان (اقدام کنندگان) و ارسال برای مشتریان

نمودار use case تهیه گزارش از سیستم توسط مدیر

نمودار use case بررسی درخواست‌های تایید نشده مشتریان و تعیین مجدد کارشناس برای فرم در صورت انتخاب ورود به پانل مدیریت

نمودار use case ورود به پانل مدیریت در صورت انتخاب بررسی درخواست‌های اقدام نشده توسط کارشناسان در تاریخ مقرر شده

نمودار use case ورود به پانل مدیریت

نمودار use case

توالی ارسال پیامک

توالیphone book

نمودار تراکنش بانکی

 

چکیده:

در این پروژه به شرح تولید نرم افزار ارسال پیامک از طریق اینترنت بر روی موبایل میپردازیم. این سرویس به جهت سهولت در استفاده و طراحی کاربرپسند، می­ تواند گزینه خوبی باشد برای کسانی که می­ خواهند به گروه کثیری از مخاطبین خود پیامک ارسال کنند. برای این کار کافیست وارد محیط سایت شده و به راحتی با تنها چند کلیک، پیامک مورد نظر خود را به شماره­ هایی که مدنظر دارید ارسال کنید. این سیستم قابلیت ایجاد گروه مخاطبین و دفترچه تلفن را نیز دارد. یکی دیگر از قابلیت های این سیستم امکان ارسال منطقه ای پیامک است. در این سیستم، دیتابیسی از شماره های مختلف شهروندان مشهدی، به تفکیک منطقه تعبیه شده است که کاربر می­ تواند به هر تعداد از شماره­ های دلخواه از هر منطقه، پیامک ارسال کند. یکی دیگر از گزینه­ های ارسال در این سیستم، امکان ارسال بازه­ای شماره هاست. به این معنی که کاربر یک بازه از شماره ها را انتخاب کرده و به همه آن ها پیامک ارسال میکند؛ برای استفاده از این سیستم، کاربر باید حساب خود را شارژ کند. یکی دیگر از امکانات این سیستم، افزونه فایرفاکس است. پس از نصب این افزونه بر روی مرورگر فایرفاکس، یک آیکون در پایین مرورگر درج میشود که با کلیک بر روی این آیکون، سایت مربوط به این نرم افزار باز می­ شود و نیازی نیست که کاربر آدرس را در نوار آدرس تایپ کند.

 

مقدمه:

سامانه ارسال پیامک اسکارت، یک سامانه تبلیغاتی به منظور ارسال پیامک تبلیغاتی بر روی موبایل افرادی است که شماره موبایل آن ها به صورت دسته بندی شده (طبق محله و خیابان)  در سامانه موجود است.

این سیستم قابلیت درج و مدیریت مخاطبین را نیز دارد و کاربران میتوانند مخاطبان خود را به سامانه وارد کرده و به آن ها نیز پیامک ارسال نمایند. از قابلیتهای مهم این سیستم، طراحی کاربرپسند آن است. چرا که این سیستم طوری طراحی شده است که حتی کاربرانی که اشنایی زیادی به کامپیوتر ندارند بتوانند به راحتی از طریق این سیستم پیامک ارسال نمایند. و در واقع هر کاربر نهایتا با چند کلیک می­ تواند، پیامک خود را ارسال کند.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
افزونه, تبلیغات, تحت وب, تراکنش بانکی, دانلود پایان نامه, طراحی سیستم, فضای مجازی, ماژول, مدیریت, پا,

تعداد صفحات:107

نوع فایل:word

فهرست مطالب:

چكيده

کلمات کليدی

مقدمه

فصل اول - شناخت ترانسفورماتور

مقدمه

تعريف ترانسفورماتور

اصول اوليه

القاء متقابل

اصول کار ترانسفورماتور

مشخصات اسمی ترانسفورماتور

قدرت اسمی

ولتاژ اسمی اوليه

جريان اسمی

فرکانس اسمی

نسبت تبديل اسمی

تعيين تلفات در ترانسفورماتورها

تلفات آهنی

تلفات فوکو در هسته

تلفات هيسترزيس

مقدار تلفات هيسترزيس

تلفات مس

ساختمان ترانسفورماتور

مدار مغناطيسی (هسته)

مدار الكتريكی (سيم پيچ ها)

تپ چنجر

انواع تپ چنجر

مخزن روغن

مخزن انبساط

مواد عايق

كاغذهای عايق

روغن عايق

بوشينک های عايق

وسائل حفاظتی

رله بوخهلتس

رله كنترل درجه حرارت سيم پيچ

ظرفيت سيلی گاژل

جرقه گير

پيچ ارت

فصل دوم - بررسی بين منحنی B-H و آناليز هارمونيكی جريان مغناطيس كننده

مقدمه

منحنی مغناطيس شوندگی

پس ماند (هيسترزيس)

تلفات پس ماند (تلفات هيسترزيس)

تلفات هسته

جريان تحريک

پديده تحريک در ترانسفورماتورها

تعريف و مفهوم هارمونيک ها

هارمونيک ها

هارمونيک های ميانی

ناپايداری هارمونيكی مرتبط با هسته ترانس در سيستم های AC-DC

واكنش های فركانسی AC-DC

چگونگی ايجاد ناپايداری

تحليل ناپايداری

كنترل ناپايداری

جريان مغناطيس كننده ترانسفورماتور

عناصر قابل اشباع

وسائل فرومغناطيسی

فصل سوم - تاثير هارمونيک های جريان ولتاژ روی ترانسفورماتورهای قدرت

مقدمه

مروری بر تعاريف اساسی

اعوجاج هارمونيک ها در نمونه هايی از شبكه

اثرات هارمونيک ها

نقش ترميم در سيستم های قدرت با استفاده از اثر خازن ها

توزيع هارمونيک های جريان در يک سيستم قدرت بدون خازن

توزيع هارمونيک های جريان در يک سيستم پس از نصب خازن

رفتار ترانسفورماتور در اثر هارمونيک های جريان

عيوب هارمونيک ها در ترانسفورماتور

هارمونيک های جريان

اثر بر تلفات اهمی

تداخل الكترومغناطيسی با مدارهای مخابراتی

تاثير بر روی تلفات هسته

هارمونيک های ولتاژ

تنش ولتاژ روی عايق

تداخل الكترواستاتيكی در مدارهای مخابراتی

ولتاژ تشديد بزرگ

حذف هارمونيک ها

چگالی شار كمتر

نوع اتصال

اتصال مثلث سيم پيچی اوليه يا ثانويه

استفاده از سيم پيچ سومين

ترانسفورماتور ستاره – مثلث زمين

طراحی ترانسفورماتور برای سازگاری با هارمونيک ها

چگونگی تعيين هارمونيک ها

اثرات هارمونيک های جريان مرتبه بالا روی ترانسفورماتور

مفاهيم تئوری

مدلسازی

نتايج عمل

راه حل ها

نتيجه گيری نهايی

فصل چهارم - بررسی عملكرد هارمونيک ها در ترانسفورماتورهای قدرت

مقدمه

پديده هارمونيک در ترانسفورماتور سه فاز

اتصال ستاره

ترانسفورماتورهای با مدار مغناطيسی مجزا و مستقل

ترانسفورماتورها با مدار مغناطيسی پيوسته يا ترويج شده

اتصال Yy ستاره با نقطه خنثی

اتصال Dy

اتصال yd

اتصال Dd

هارمونيک های سوم در عمل ترانسفورماتور سه فاز

سيم پيچ ثالثيه يا پايداركننده

تلفات هارمونيک در ترانسفورماتور

تلفات جريان گردابی در هادی های ترانسفورماتور

تلفات هيسترزيس هسته

تلفات جريان گردابی در هسته

كاهش ظرفيت ترانسفورماتور

فصل پنجم - جبران كننده های استاتيک

مقدمه

راكتور كنترل شده با تريستور TCR

تركيب TCR و خازن های ثابت موازی

راكتور اشباع شده SCR

شيب مشخصه ولتاژ

نتيجه گيری

منابع و مآخذ

چكيده به زبان انگليسی

 

فهرست اشکال:

نمايش خطوط شار

شمای كلی ترانسفورماتور

رابطه فوران و نيروی محركه مغناطيسی

نمايش منحنی های هيستر زيس

نمايش بوشيگ های عايق

يک نمونه رله

رله كنترل درجه حرارت سيم پيچ ها

ظرف سيلی كاژل

شمای كلی يک ترانسفورماتور با مخزن روغن و سيستم جرقه گير

نمايش پيچ ارت

نمايش شدت جريان در هسته چنبره شكل

منحنی مغناطيس شوندگی

منحنی مغناطيس شوندگی

منحنی های هيستر زيس

حلقه های ايستا و پويا

شكل موج جريان مغناطيس كننده

شكل موج جريان تحريک با پسماند

شكل موج شار برای جريان مغناطيس كننده سينوسی

نمايش هارمونيک های توالی مثبت و منفی

تركيبdc توالی منفی توليد شده توسط مبدلHVDC

نمايش امپدانس های AC,DC در روش سيستم حوزه فركانس

مقايسه حالات مختلف اشباع

مشخصه مغناطيسی ترانسفورماتور

جريان مغناطيس كننده ترانس و محتوای هارمونيكی آن

مدار معادلT برای يک ترانسفورماتور

منحنی شار مغناطيسی برحسب جريان ترانسفورماتور

نمونه شكل موج جريان مغناطيسی برای يک ترانسفورماتور

مولدهای هارمونی جريان

هارمونيک پنجم با ضريب 35%

طيف هارمونيک ها

جريان تحميل شده روی جريان اصلی

طيف هارمونيک ها

جريان تحميل شده روی جريان اصلی

مسير هارمونيكی جريان در سيستم بدون خازن

مسير هارمونی های جريان در سيستم پس از نصب خازن

تداخل الكترو استاتيكی با مدارهای مغناطيسی

ولتاژ تشديد بزرگ در اثر هارمونيک سوم

ترانسفورماتور ستاره مثلث زمين، برای حذف هارمونيک های مضرب 3

طراحی ترانسفورماتور برای سازگاری با هارمونيک ها

مدار معادل ساده شده سيم پيچ ترانسفورماتور

توزيع ولتاژ در طول يک سيم پيچ

نمودار برداری ولتاژهای مولفه اصلی، سوم، پنجم و هفتم

نمودار برداری ولتاژهای اصلی، هارمونيک پنجم و هفتم

نمايش نيروی محركه الكتريكی emf اتصال ستاره در هر لحظه

نمايش هارمونيک های سوم در اتصال مثلث

مربوط به نوسان نقطه خنثی

مسير پارهای هارمونيک سوم (مضرب سه) در ترانسفورماتورهای سه فاز

نوع هسته ای

ترانسفورماتور با اتصال Y-y بدون بار

سيم پيچ سومين (ثالثيه)

ساختمان شماتيک TCR

منحنی تغييرات بر حسب زاويه هدايت و زاويه آتش

مشخصه ولتاژ - جريانTCR

يک نمونه صافی با استفاده از L.C

حذف هارمونيک سوم با استفاده از مدار TCR با اتصال ستاره

حدف هارمونيک های پنجم وهفتم با استفاده از مدار TCR با اتصال ستاره

بررسی اختلال در شبكه قدرت قبل و بعد از استفاده از جبران كننده با خازن

منحنی مشخصه ولتاژ - جريانSR

حذف هارمونيک های شبكه قدرت با استفاده از راكتور اشباع شده SR

منحنی مشخصه ولتاژ - جريانSR با خازن اصلاح شيب

حذف هارمونيک های شبكه قدرت با استفاده از راكتور اشباع شده SR

منحنی مشخصه ولتاژ – جريان SR با خازن اصلاح شيب

 

فهرست جداول:

مقادير هارمونيک ها در جريان مغناطيسی يک ترانسفورماتور

 

چكيده :

در اين پايان نامه به مطالعه ارتباط بين منحنی مغناطيس شوندگی هسته ترانسفور ماتور و ناپايداری های هارمونيکی ناشی از آن می پردازيم. سپس انواع هارمونيک های ولتاژ و جريان و اثرات آن ها را بر روی سيستم های قدرت، در حالات مختلف مورد بررسی قرار میدهيم. در قسمت بعد به بررسی چگونگی حذف هارمونيک ها در ترانسفور ماتورهای قدرت با استفاده از اتصالات ستاره و مثلث سيم پيچی ها می پردازيم. و در نهايت نيز جبران کننده های استاتيک و فيلترها را به منظور حذف هارمونيک های سيستم قدرت مورد مطالعه قرار میدهيم.

اين پروژه شامل پنج فصل است كه :

فصل اول - در مورد شناخت ترانسفورماتور و آشنايی كلی با اصول اوليه ترانسفورماتور اصول كار و مشخصات اسمی ترانسفورماتور و چگونگی تعيين تلفات در ترانسفورماتور و ساختمان و وسائل حفاظتی به كار رفته در ترانسفورماتور بحث میكند.

فصل دوم - در مورد رابطه بين B – H و منحنی مغناطيس شوندگی تلفات پس ماند هسته جريان تحريكی در ترانسفورماتورها و ناپايداری هارمونيكی مرتبط با هسته و چگونگی ايجاد ناپايداری كنترل ناپايداری و آناليز هارمونيكی جريان مغناطيس كننده و عناصر اشباع را مورد بررسی قرار میدهد .

فصل سوم - در اين فصل با هارمونيک های جريان ولتاژ اثرات آن ها و هارمونيک های جريان در يک سيستم خازن و يک سيستم پس از نصب خازن و عيوب هارمونيک های جريان و هارمونيک های ولتاژ و چگونگی تعيين آن ها را مورد بررسی قرار میدهد.

فصل چهارم - دراين فصل به بررسی عملكرد هارمونيک در ترانسفورماتور میپردازيم و انواع آن در اتصالات ترانس را مورد بررسی قرار میدهيم و هارمونيک سوم در ترانسفورماتور و ايجاد سيم پيچ ثالثيه يا پايداركننده برای حذف هارمونيک و همچنين تلفات هارمونيک ها در ترانسفورماتور میپردازيم .

فصل پنجم - در اين فصل به منظورحذف هارمونيک ها و اثرات آن ها در سيستم های قدرت، به مطالعه جبران کننده های استاتيک میپردازيم. امروزه در سيستم های قدرت مدرن جبران كننده های استاتيک به عنوان كامل ترين جبران كننده ها مطرح هستند.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
استاتيک, امپدانس, برق, ترانسفورماتور, جرقه گير, جريان, جريان اسمی, دانلود پایان نامه, رله, عايق, فرو,

تاريخ : 2 بهمن 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:26

نوع فایل:word

فهرست مطالب:

مقدمه

دیدکلی

تاریخچه

نقش و تاثیر در زندگی

ساختار

شیوه عمل

ارتباط با سایر علوم

کاربردها

فصل اول

روانشناسی تربیتی

تعریف روانشناسی تربیتی

موضوع روانشناسی تربیتی

یادگیرنده

محیط یادگیری

عملیه یادگیری

استفاده از وانشناسی در امر تعلیم

استفاده از روانشناسی در امر پرورش

نیازمندی های اساسی اطفال

نیازمندیهای فیزیولوژیکی

نیازمندی های روانی

نیازمندی به ایمنی

مصونیت

احتیاج به دوستی و تعلق

احتیاج به آزادی

احتیاج به کار و عمل (نیاز اجرائی)

نیاز به کرامت و حرمت

نیاز به ابراز خودی

احتیاج به درک و فهم چگونگی دنیای ماحول

مذهب

علم و تکنولوژی

فصل دوم

عواطف

عاطفه چیست؟

طبقه بندی عوطف

آثار جسمانی عواطف

دستگاه کشف درو (دروغ سنج)

فایده و ضرر عواطف

خشم و حسد

علل پیدایش خشم و حسد

راههای جلوگیری از خشم و حسد

ترس و کم روئی

علل ایجاد ترس و کم روئی

راه های جلوگیری از ترس و کم روئی

رشد عواطف در اطفال

مشکلات روانی کودک

بی اشتهایی

مکیدن انگشت

تیک

هیستری

بی اختیاری در نگهداری ادرار

فصل سـوم

هــــوش

تعریف هوش

تارندایک

ابینگهوس

ویلیام شترن

انوع هوش

هوش عملی

هوش نظری

هوش اجتماعی

عوامل موثر در هوش

عوامل جسمی

عوامل تربیتی

عوامل فرهنگی

عوامل اجتماعی و اقتصادی

خارج قسمت هوش(بهره هوشی)

رشد هوش

خصوصیات گروه های مختلف

نوابغ

افراد خیلی با هوش

افراد دارای هوش متوسط

افراد پائین تر از هوش متوسط

افراد کم هوش

افراد کودن

افراد سفیه

منابع

 

مقدمه:

روان شناسی تربیتی یکی از مهم ترین ریشه های است که به بحث و بررسی پیشرفت های درسی و نارسائی های تحصیلی یاد گیرندگان می پردازد به عبارتی روان شناسی تربیتی شاخه ای از علم روان شناسی است هدف آن کمک به دست اندرکاران تربیت در بر خورد درست با مسائل آموزشی و تربیتی است.

دیدکلی:

تربیت معادل اصطلاح انگلیسی education است که گاهی نیز به پرورش ترجمه شده است در هر حال تربیت عبارت است از جریانی منظم و مستمر که هدف آن کمک به رشد جسمانی، شناختی، روانی، اخلاقی و اجتماعی یا بطور کلی رشد شخصیت افراد در جهت کسب هنجارهای مورد پذیرش جامعه و نیز کمک به شکوفا شدن استعداد های آن هاست. به این ترتیب معنی کلی تری می یابد و از آن جا که نظام تربیتی نظامی گسترده است، روان شناسی تربیتی در بدو تاسیس عمده زمینه های تربیتی را شامل می شد، اما با رشد سایر حوزه های روان شناسی حیطه عمل آن محدود تر گشته و تنها مسائل تربیتی مربوط به شرایط آموزشگاهی و آموزش را شامل شد.

تاریخچه:

از زمانی که ویلهلم وونت در سال 1879 آزمایشگاه روانشناسی خود را در دانشگاه رایپزیک تاسیس نمود همه پژوهش هایی که از آن پس در مورد مسائل رشد آدمی تفاوت فردی هوش انگیزش یاد آوری و فراموشی ارزشیابی تحصیلی شیوه های یادگیری و هر نوع پژوهشی که با آموزش و پرورش ارتباط داشته است انجام گرفتند ستون اصلی روانشناسی تربیتی را تشکیل میدهند نخستین کتاب روانشناسی تربیتی که به وسیله ترندایک در سال 1913 انتشار یافت به تحقیق در مورد طبیعت و فطرت آدمی تفاوت های فردی و قانون های یادگیری پرداخت و مسائل آموزشی را با روش های علمی توصیفی و آزمایشی مورد بررسی قرار داد.

تعریف روانشناسی تربیتی:

روانشناسی تربیتی عبارت از بررسی اصول و قواعد روان شناسی و تطبیق آن ها در جریان های تربیتی است یکی از اموری که در روان شناسی مورد بحث قرار می گیرد احتیاجات اساسی جسمی و روانی افراد است از جمله احتیاجات اساسی چنانچه خواهیم دید احتیاج به ارتباط وتعلق به گروه می باشد.

افراد در دوره های مختلف زندگی برای حفظ موقعیت اجتماعی خویش نیاز به گروه دارد تعلق به گروه چه در فامیل هم سن ها چه میان همکاران و چه در میان دوستان در حفظ حیثیت اجتماعی افراد کاملا موثر است معلم با توجه به این امر باید مراقبت نماید که وضع اجتماعی هر یک از اطفال در صنف و مکتب مشخص باشد به مجرد اینکه مشاهده کرد طفل تنها بسر می برد یا از گروه طرد شده است باید به بررسی علل آن بپردازد و برای سازش دادن آن طفل به وضع دیگران اقدام کند در مورد آموزش نیز اصولی از قبیل اصل آمادگی اصل فعالیت و مانند آن ها مورد توجه روانشناسان است معلم باید ابتدا این اصول را فراگیرد و بعد آن ها را در موقعیت های مختلف آموزش چه در صنف و چه در خارج از صنف به کار بندد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
بهره هوشی, تربیت, تکنولوژی, دانلود, دروغ سنج, روانشناسی, روانشناسی تربیتی, عاطفه, فرهنگ, فیزیولوژیک,,

تاريخ : 2 بهمن 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:44

نوع فایل:word

فهرست مطالب:

فصل اول

اندازه گیری فرکانس

ویژگی های دستگاه اندازه گیری

کالیبراسیون (برسنجیدن)

تنظیم دستگاه اندازه گیری

قسمتهای مختلف دستگاه های اندازه گیری

اندازه گیری فرکانس

تقسیم بندی باندها و فرکانس ها

فرکانس متر ها و مدارات ارائه شده برای آن

فرکانس مترهای آنالوگ

دیودهای PIN

فرکانس مترهای دیجیتال

فصل دوم

پیش تقسیم کننده و شکل دهنده سیگنال

بخش تقسیم کننده فرکانس

معرفی تقسیم کننده SP8704

قسمت تقویت و شکل دهی سیگنال

فصل سوم

کنترل و شمارش تعداد پالس ها

کلاک سیستم

توزیع کلاک سیستم

کلاک واحد پردازش مرکزی

کلاک واحد های ورودی خروجی

کلاک حافظه

کلاک غیر همزمان تایمر

کلاک واحد آنالوگ به دیجیتال

منابع کلاک سیستم

اسیلاتور کریستالی

اسیلاتور کریستالی فرکانس پایین

اسیلاتور RC خارجی

اسیلاتور RC کالیبره شده داخلی

کلاک خارجی

اسیلاتور تایمر/ کانتر

تایمر / کانتر ها

تایمر / کانتر یک

معرفی تایمر / کانتریک

پیکره بندی تایمر/کانتر یک در حالت کانتر

تایمر/کانتر دو

معرفی تایمر/کانتر دو

پیکره بندی تایمر/ کانتر دو در حالت تایمر

نمایش اطلاعات

پیکره بندی و ارتباط LCD با میکروکنترلر AVR

فصل چهارم

تشریح عملی پروژه

تغذیه مدار

تعیین عملکرد دستگاه

قسمت تقسیم و شکل دهی سیگنال ورودی

شمارش پالس ها و کنترل مدار

نرم افزار پروژه

برنامه

مراجع

 

فهرست جداول و اشکال:

نمایش دقت و درستی

قسمت های مختلف دستگاه اندازه گیری

تقسیم بندی فرکانس ها

ساختار کلی دیود

شمای کلی دیود PIN

بایاس مستقیم

بایاس معکوس

MAGIC-T

رشته شمارش دودویی

شمارنده و نسبت تقسیم های به دست آمده

شکل موج پایه های شمارنده

شمارنده 4 بیتی

بلوک دیاگرام کلی تقسیم کننده ها

نسبت تقسیم تراشه

بخش تقویت و شکل دهی سیگنال

تعیین نقطه کار ترانزیستور

منحنی هیسترزیس تراشه اشمیت تریگر

توزیع کلاک میکرو

اسیلاتور کریستالی

اسیلاتور RC خارجی

کلاک خارجی

پایه های LCD

اتصال LCD به پورت A میکرو

مدار تغذیه

افزایش ولتاژ رگولاتور

تغییر عملکرد به وسیله رله

قسمت ورودی مدار

نحوه اتصال کریستال ها به میکرو

 

ویژگی های دستگاه اندازه گیری:

اصولا عمل یا حاصل مقایسه یک کمیت مفروض با یک استاندارد از پیش تعیین شده را، اندازه گیری می نامیم. برای این که نتیجه عمل اندازه گیری که با اعداد بیان میشود، معنی داشته باشد، باید اولا استانداردی که برای مقایسه به کار میرود، دقیقا معلوم و مورد قبول عام واقع شده باشد. ثانیا روش استفاده شده برای این مقایسه باید قابل تکرار بوده و قادر به امتحان کردن دستگاه اندازه گیری باشیم به عبارت دیگر دستگاه به کار رفته و روش اندازه گیری باید موجه باشد.

هر دستگاه اندازه گیری دارای ویژگی ها و محدودیت های خاص خود است و برای انتخاب دستگاه اندازه گیری باید کلیه جوانب در نظر گرفته شود و با توجه به و یژگی های مورد نیاز و قیمت دستگاه اندازه گیری بهترین انتخاب انجام شود.

1) گستره اندازه گیری: محدوده ای از تغییرات کمیت تحت اندازه گیری که وسیله قادر به اندازه گیری آن می باشد.

2) ریزنگری یا تفکیک پذیری: کوچکترین اندازه تغییرات کمیت تحت اندازه گیری که میتواند توسط دستگاه، اندازه گیری شود.

3) حساسیت: نسبت میزان تغییرات خروجی به تغییرات کمیت تحت اندازه گیری

با بیشترین بودن حساسیت، اندازه گیری تغییرات کوچک کمیت تحت اندازه گیری راحت تر است اما معمولا گستره اندازه گیری کم میشود.

4) درستی: میزان نزدیکی مقدار قرائت شده با مقدار واقعی کمیت

معمولا با افزایش گستره اندازه گیری درستی کم می شود (یا قیمت ها افزایش قابل توجه می یابد)

5) دقت : نشان دهنده میزان پراکندگی آماری مقادیر اندازه گیری شده در چندین بار اندازه گیری یک کمیت است. به عبارت دیگر میزان عاری بودن اندازه گیر از خطای تصادفی میزان دقت را نشان میدهد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آنالوگ, اسیلاتور, الکترونیک, برق, دانلود پایان نامه, دیجیتال, دیود, سیگنال, شمارنده, طراحی, فرکانس, ,

تاريخ : 2 بهمن 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:107

نوع فایل:word

فهرست مطالب:

چکیده

بخش اول

کلیات

پریدوتیت های با فابریک تکتونیکی

ساختمان

کانی شناسی و پتروگرافی

کمپلکس های کومه ای

مقدمه

ساختمان

مینرالوژی و پتروگرافی

سنگ های لوکوکراتیک

مقدمه

مینرالوژی و پتروگرافی

دسته دایک ها

مقدمه

ساختمان

منیرالوژی و پتروگرافی

سنگ های خروجی

مقدمه

ساختمان

مینرالوژی و پتروگرافی

پترو ژنز

بخش دوم

شکل گیری، جایگزینی، دگرگونی و گسترش افیولیت ها

افیولیت ها در کجا شکل می گیرند؟

جایگزینی کمپلکس های افیولیتی

رده بندی افیولیت ها از میاشیرو

دگرگونی

سرپانتینیزاسیون

رودنگیت ها

متامورفیزم گرمایی

عوامل متاسوماتیزم در گوشته

گسترش سنی و فضایی افیولیت ها در جهان

مقایسه افیولیت با پوسته اقیانوسی

بخش سوم

معرفی بعضی از سکانس های شناخته شده افیولیتی

افیولیت خلیج ایسلند در Newfoundland

کمپلکس افیولیتی Troodos در قبرس

افیولیت Semail در عمان

افیولیت های ترکیه

افیولیت Zambales در فیلیپین

پریدوتیت جزیره Zabargad در دریای سرخ

پریدوتیت Rhonda

کمینکس Lizard

پریدوتیت Trinity

افیولیت Papus در گینه جدید

منابع

 

چکیده:

در این بخش از مجموعه افیولیتی، سنگ ها اصولاً حاوی اولیوین، ارتوپیروکسن، کلینوپیروکسن و اسپینل هستند، و فابریک تکوتیکی دارند. در گذشته این سنگ ها تحت عنوان سنگ های اولترامافیک آلپی شناخته میشدند، ولی اکنون به پریدوتیت های دگرگونه (تکتونیت) معروف اند.

Jackson و Thayer (1972) برای این سنگ ها، توصیف عمومی زیر را ارائه کرده اند کمپلکس های آلپی با ویژگی دونیت، هارزبورژیت، اولیوین گابرو و گابرو بارزاند.

کلیات:

علت و توجیه ژنتیک انطباق و همراهی نزدیک سنگ های پلوتونیک اولترامافیک و سنگ های مافیک، در درون رسوبات ژئوسنکلینالی، دشوارترین ساختار یک مجموعته افیولیتی است در این بخش، یک مجموعه کامل افیولیتی با واحدهای مختلف زیر، مورد بررسی قرار میگیرد:

1) پریدوتیت دگرگونه (تکتونیت) در قاعده

2) کومه سنگ های پریدوتیتی، گابروهای لایه ای، پلاژیو گرانیت

3) دسته دایک های ورقه ای با ترکیب بازالت تا کراتوفیر.

4) گدازه های بالشی

5) رسوبات پلاژیک و نهشته های فلز دار، که بر روی سکانس و گاه به صورت بین لایه با گدازه ها، ظاهر میشوند.

وجود توالی چینه شناسی فوق، به قدر کافی و به صورتی مستند در مکان های مختلف جهان، مدل و ثابت شده است. در مناطقی که تنها بخش هایی از سکانس افیولیت در زون های کوهزایی رخنموده اند، هویت و منشا، آن ها همیشه مورد بحث بوده است. در این موارد می بایستی روابط واقعی زمین شناسی، هم به وسیله پترولوژی و هم از طریق ملاحظات ساختمانی: بدقت مورد بررسی قرار گیرد.

از آن جا که همه بخش های افیولیت به سری سنگ های آذرین اولترامافیک و مافیک تعلق دارند، می بایستی مساله منشا آن ها به دلیل تفاوت های موجود، در ارتباط با پترولوژی آذرین ارزیابی گردد. اگرچه واحدهای سنگی مختلف در افیولیت، فرآیندهای متفاوتی از قبیل تبلور مجدد گوشته، دگرگونی، سکانس های کومه ای آذرین، فرآورده های تغریق، و لکانیسم زیر دریایی، تزریق دایک ها، ولی این فرآیندها به ظاهر همزمانند و به تشکیل مجموعه افیولیتی وابسته اند. از این رو، در بررسی سکانس حوادثی که به توسعه مجموعه افیولیتی (یا پوسته اقیانوسی جدید) منجر میشود، این حوادث می بایستی به صورت Polygenetic و ته Cogenetic، مورد ارزیابی قرار گیرند، درست به همان شکل که اغلب برای توالی سنگ های آذرین یا سری های ماگمایی، متصور است.

فرآیندهای زمین شناسی که پیشینه افیولیت را به صورت پلی ژنتیک می نمایانند، تنها وقتی می توانند درک شوند که مکان و زمان هر یک از آن ها به طور جداگانه، شناسایی و مدلل گردد.

در یک مجموعه افیولیتی، قدیمی ترین سنگ ها، پریدوتیت های دگرگونه قاعده ای هستند. این سنگ ها در شرایط حرارت و فشاری که صرفاً در گوشته قابل حصول است، تبلور مجدد را در حالت نیمه جامد، نشان میدهند. این امر ممکن است با ذوب بخشی سازنده های ناپایدارتر آن ها، در ارتباط باشد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
افيوليت, اولیوین, تبلور, حرارت, دانلود, رودنگیت, زمین شناسی, سنگ, فشار, لوکوکراتیک, متامورفیزم, مینر,

تاريخ : 2 بهمن 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:97
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول - تشخیص بن بست در سیستم های توزیع شده
مفاهیم پایه
انواع مدل های بن‌بست بر اساس سیستم تبادل پیام
انواع مدل های بن‌بست بر اساس نوع درخواست
شرایط وجود بن‌بست
طبقه‌بندی الگوریتم‌های تشخیص بن‌بست
فصل دوم - مروری بر الگوریتم‌های تشخیص بن‌بست
مقدمه
نمونه‌ای از الگوریتم متمرکز جهت تشخیص بن‌بست در سیستم های توزیع‌شده
الگوریتم هو - رامامورتی
نمونه‌ای از الگوریتم‌های تشخیص بن‌بست سلسله‌مراتبی
الگوریتم منساس – مانتر
الگوایتم هو – رامامورثی
نمونه‌هایی از الگوریتم‌های توزیع‌ شده
الگوریتم تشخیص بن‌بست چندی – مسیرا – هاس
الگوریتم محاسبه پخش کردن چندی – مسیرا – هاس
الگوریتم براچا – توگ
الگوریتم منساس و مانتز
الگوریتم ابرمارک
الگوریتم بدالض
فصل سوم - مروری بر الگوریتم‌های تشخیص بن‌بست توزیع شده تعقیب یال
مقدمه
بررسی الگوریتم‌های تشخیص بن‌بست تعقیب یال
الگوریتم میچل و مریت
الگوریتم سینها و ناتارجان
الگوریتم چودهاری – کوهلر – استنکویچ و توسلی
الگوریتم سینقال و شمکالیانی
تشخیص بن‌بست توزیع شده و حل آن بر اساس ساعت های سخت‌افزاری
ارائه روشی برای حذف بن‌بست نادرست در الگوریتم‌های تشخیص بن‌بست
نتیجه‌گیری
فصل چهارم - الگوریتم‌های تشخیص بن‌بست توزیع شده تحمل خطاپذیر
مقدمه
مروری بر الگوریتم‌های تحمل‌پذیر خطا جهت تشخیص بن‌بست
معرفی مدل سیستم تشخیص خرابی بر اساس شاخص زمان اتصال
یک الگوریتم تشخیص بن‌بست توزیع شده تحمل‌پذیر خطا
اثبات درستی الگوریتم
نتیجه‌گیری
فصل پنجم - تشخیص و حل بن‌بست در سیستم های نماینده موبایل
مقدمه
معرفی سیستم های نماینده موبایل (نسل آینده سیستم های توزیع شده)
تشخیص بن‌بست توزیع‌شده در سیستم های نماینده موبایل
معایب الگوریتم اصلی و مشکلات کارآیی الگوریتم
الگوریتم تشخیص بن‌بست توزیع شده مبتنی بر اولویت بهبودیافته
آنالیز کارایی الگوریتم بهبود یافته
اثبات درستی الگوریتم
نتیجه‌گیری
فهرست منابع
پیوست‌ها

فهرست جداول:
مقایسه الگوریتم های بررسی شده تشخیص بن بست
مقایسه کارآیی الگوریتم های بررسی شده
مقایسه مدل های الگوریتم های بررسی شده کلاس تعقیب یال
بررسی صحت الگوریتم های بررسی شده

فهرست شکل ها:
سلسله مراتب الگوریتم های تشخیص بن بست
وضعیت فرآیندها در گراف -انتظار- برای
تشخیص دهنده خطا بر اساس CTI
مثالی از تشخیص خرابی، فلش ها نشان دهنده درخواست های منابع و خط چین نشان دهنده پیام آزادشدن منبع است.
شمای کلی یک محیط میزبان در سیستم نماینده موبایل
یک چرخه بن بست با درخواست قفل محلی، مربع ها نشان دهنده نماینده های مصرف کننده و دایره ها نشان دهنده منابع بوده و فلش های جهت دار نشان دهنده درخواست قفل محلی است.
مثالی از یک سیستم نماینده موبایل با دوچرخه بن بست

مقدمه:
امروزه کمتر سیستمی را میتوان یافت که روی یک کامپیوتر متمرکز باشد. رشد روزافزون استفاده از سیستم های توزیع شده، اهمیت تحقیق و پژوهش در راستای حل موانع و مشکلات موجود در این سیستم ها را بیشتر آشکار مینماید. از جمله سیستم های توزیع شده میتوان به بانک های اطلاعاتی توزیع شده، سیستم عامل های توزیع شده، و سیستم های کار گزار موبایل اشاره نمود.
سیستم توزیع شده از مجموعه ای از فرآیندهایی که از طریق ارسال پیام با یکدیگر در ارتباط اند، تشکیل شده است. یکی از مسائل مهم در سیستم های توزیع شده در راستای مدیریت منابع، تشخیص بن بست توزیع شده است. مدیریت منابع زمانی که فرآیندهای درخواست کننده در سطح شبکه در مکان های مختلف توزیع شده اند، فرآیند تشخیص را نسبت به سیستم های متمرکز، دشوارتر می نماید.
طی دهه اخیر الگوریتم های زیادی برای تشخیص بن بست در سیستم های توزیع شده ارائه شده است که تعداد زیادی از آن ها موفق به تشخیص بن بست نمی شوند و یا بن بست هایی را گزارش میکنند که در واقع وجود ندارند و یا این که اثبات شده است که نادرست اند.
هدف از این تحقیق مطالعه و بررسی روش های مختلف تشخیص بن بست در سیستم های توزیع شده، شناسایی مشکلات، محدودیت های آن ها و ارائه راه حل عملی مبتنی بر واقعیات موجود در سیستم های توزیع شده در خصوص مشکلات شناسایی شده است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آنالیز, ارسال پیام, الگوریتم, تحقیق, تشخیص خرابی, دانلود پایان نامه, سخت افزار, سیستم, سیستم عامل, ف,

تاريخ : 2 بهمن 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:62
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول : اساس کار موتورهای القایی
مقدمه
كلید واژه
اصل ساخت اولیه و کاربری
استاتور
رتور
سرعت موتور القایی
انواع موتور های القایی
موتورهای القایی تک فاز
موتورهای القایی تک فاز
موتور قفس سنجابی
طبقه بندی موتورهای القایی قفس سنجابی
موتورهای کلاس A
موتورهای کلاس B
موتورهای کلاس C
موتورهای کلاس D
موتور با روتور سیم پیچی شده
فصل دوم : کنترل سرعت
تغییر قطب ها
کنترل ولتاژ
کنترل فرکانس
کنترل مقاومت روتور
فصل سوم : شبیه سازی کنترل سرعت موتورهای القایی سه فاز آسنکرون
شبیه سازی کنترل سرعت موتورهای القایی سه فاز آسنکرون
مقدمه ای بر سیمولینک
آشنایی با نحوه عملکرد بلوک ها
بلوک ماشین آسنکرون
بلوک Scope
بلوک Demux
بلوک اندازه گیری شدت جریان
بلوک اندازه گيری ولتاژ (اندازه گيری ولتاژ در يک مدار)
بلوک Constant
بلوک Gain
بلوک RLC load
بلوک power gui
بلوک to workspace
بلوک GTO
بلوک دیود
مدار شبیه سازی شده کنترل سرعت موتور القایی حلقه باز، به وسیله کنترل مقاومت روتور
ضمائم
اتو ترانسفورماتورها
مبدل های نیمه هادی
فهرست منابع

فهرست اشکال:
استاتور موتور القایی
روتور موتور القایی
مدار موتور القایی با سیستم استارت و بدون سیستم استارت
مشخصه های گشتاور سرعت موتورهای کلاس A وB و C و D
مدار موتور القایی سه فاز روتور سیم پیچی شده
مشخصه گشتاور سرعت تحت ولتاژ های گوناگون
نحوه اعمال ولتاژ به استاتور
مدار کنترل حلقه باز جهت کنترل سرعت موتور القایی
ولتاژ مورد نیاز در قبال تغییرات فرکانس جهت تامین چگالی شار ثابت در شکاف هوایی
ولتاژ مورد نیاز در قبال تغببرات فرکانس جهت تامین چگالی شار ثابت در شکاف هوایی
جعبه محاوره ای ماشین آسنکرون
جعبه محاوره ای اندازه گیری جریان
جعبه محاوره ای اندازه گیری ولتاژ
جعبه محاوره ای GTO
مدار شبیه سازی شده برای تغییر مقاومت روتور
منحنی های جریان روتور و استاتور، سرعت و گشتاور موتور برای مقاومت
اتو ترانسفورماتور تک فاز
تریستور GTO
GTO موازی شده با دیود و مدار حفاظتی

مقدمه:
موتورهای القايی AC عمومی ترين موتورهايی هستند كه در سامانه های كنترل حركت صنعتی و همچنين خانگی استفاده میشوند. طراحی ساده و مستحكم، قيمت ارزان، هزينه نگهداری پايين و اتصال آسان و كامل به يک منبع نيروی AC، امتيازات اصلی موتورهای القايی AC هستند. انواع متنوعی از موتورهای القايی AC در بازار موجود است. موتورهای مختلف برای كارهای مختلفی مناسب اند. با اين كه طراحی موتورهای القايی AC آسان تر از موتورهای DC است، ولی كنترل سرعت و گشتاور در انواع مختلف موتورهای القايی AC نيازمند دركی عميق تر از طراحی و مشخصات اين نوع موتورهاست. اين نكته در اساس انواع مختلف، مشخصات آن ها، انتخاب شرايط برای كاربری های مختلف و روشهای كنترل مركزی موتورهای القايی AC را مورد بحث قرار میدهد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آسنکرون, استاتور, برق, ترانسفورماتور, دانلود پروژه, دیود, رتور, سرعت, سه فاز, شبیه سازی, شدت جریان, ,

تاريخ : 2 بهمن 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:143
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چكيده
فصل اول : نانو تكنولوژی و تاريخچه توليد الياف نانو
مقدمه
نانو مواد
طبقه بندی نانو مواد
نانو فيلم های نازک
نانو پوشش ها
نانو خوشه ها
نانو سيم ها و نانو لوله ها
روزنه های نانو
نانو ذرات
الياف نانو
تاريخچه توليد الياف نانو
فصل دوم : روش های توليد الياف نانو
تهيه الياف نانو به روش كاتا ليزور شناور
اثر سولفور
اثر دمای تبخير ماده خام
اثر هيدروژن
ريسندگی الكترو اسپينينگ
تئوری و فرآيند ريسندگی الكترو اسپينينگ
ريسندگی الكترو اسپينينگ
ريسندگی الكترو اسپری
ريسندگی الكترو مذاب
ريسندگی الكترو محلول
شروع جريان سيال پليمری و تشكيل مخروط تيلور
ناپايداری خمشی
ريسندگی الياف نانو پليمری
ساختار و مورفولوژی الياف نانو پليمری
پارامترهای فرآيند و مورفولوژی ليف
ولتاژ اعمال شده
فاصله جمع كننده - نازل
شدت جريان پليمر
محيط ريسندگی
پارامترهای محلول
غلظت محلول
رسانايی محلول
فراريت حلال
اثر ويسكوزيته
خواص الياف نانو
خواص حرارتی
خواص مكانيكی
مزايای ريسندگی الكترو
معايب ريسندگی الكترو
بررسی اهداف ايده ال در ريسندگی الكترو
ريسندگی الياف دو جزئی پهلو به پهلو
خصوصيات الياف الكترو ريسيده شده
ريسندگی الكتريكی الياف نانو از محلول های پليمری
ريسندگی الكترو الياف پر شده با نانو تيوب های كربن
تعيين خصوصيات مكانيكی و ساختاری الياف كربن الكترو ريسيده شده
فصل سوم : كاربردهای مختلف الياف نانو و نانو تكنولوژی در صنعت نساجی
مقدمه
الياف نانو گرافيت و كربن
نمونه بافت و تزريق دارو
الياف نانو با خاصيت كاتاليزوری
فيلتراسيون
كاربردهای كامپوزيتی
كاربردهای پزشكی
پيوندهای شيميايی
نمونه بافت
پوشش زخم
تزريق دارو
دندانپزشكی
مواد آرايشی
لباس محافظتی
كاربرد الكتريكی و نوری
كشاورزی
كاربردهای نانو تكنولوژی در نساجی
دفع آب (آب گريزی)
محافظت در برابر اشعه uv
ضد باكتری
آنتی استاتيک
ضد چروک
كنترل كيفيت در توليد كامپوزيت های الياف نانو الكترو اسپان
توزيع يكنواختی الياف نانو
سنجش الياف به صورت اتوماتيک
آزمايش مقاومت در برابر عوامل محيطی
دستگاه آزمايش خميدگی DL
الياف نانو كامپوزيت الكترو اسپان برای تشخيص بيو لوژيكی اوره
تاثير افرودن الياف كربن بر روی خواص مكانيكی و كريستالی شدن پلی پروپيلن
ضميمه
نتيجه
منابع و مآخذ

فهرست اشکال:
دستگاه اختراعی فرمالز
مقالات منتشر شده در مورد ريسندگی الكترو در چند سال اخير
توزيع انتشارات در سراسر جهان
سهم كشورها در اختراعات ثبت شده بين سال های 2003-2000
نمای شماتيک دستگاه
مرفولوژی محصول در مقادير مختلف تيوفن
مرفولوژی محصول در دماهای مختلف تبخير ماده خام
رابطه بين قطر الياف و شدت تبخير ماده خام
تاثير مقدار جريان هيدروژن بر روی قطر الياف نانو كربن
نمايش شماتيک ريسندگی الكترو
ريسندگی الكترو اسپری
ريسندگی الكترو مذاب
اجزاء دستگاه ريسندگی الكترو
مراحل شكلگيری مخروط تيلور
تفاوت قطر الياف در روش های مختلف ريسندگی
دستگاه ريسندگی الكترو پهلو به پهلو
تخلخل در الياف نانو
رابطه قطر الياف نانو با نسبت سطح مخصوص
تفاوت الياف نانو با موی انسان
طرح شماتيک فرآيند ريسندگی الكترو
تصوير ميكرسكوپی SEM الياف متقاطع نانو در پايه PEO جمع شده روي صفحه آلومينيومی
MCWNT آرايش يافته در MCWNT /PEO/ SDS
تصوير ميكروسكوپی TEM، مغزی و غلاف به ترتيب PSU و PEO
ريسندگی الكترو كامپوزيت های SWNT
طيف های رامان نانو فيبری های كامپوزيت
تصاوير TEM فيبريل های نانو كامپوزيت
بررسی منحنی های AFM نانوفيبريل های PAM/SWNT
پراش اشعه X دسته ای از الياف الكترواسپان
پراش اشعه X دسته ای از الياف الكترواسپان كربونيزه شده
طيف رامان نانو فيبريل های PAN كربونيزه شده
طيف های EELS لايه ليف كربونيزه شده و گرافيت با عنوان مرجع
تصاوير SEM از سطح شكست الياف PAN كربونيزه شده
ميكرو عكس های TEM از لبه شكسته الياف كربونيزه شده
تصاوير جنبی از بخش طولی الياف
تصوير SEM ليف نانو كه به سر Catilever، AFM نصب شده است
منحنی فراوانی - فركانس ليف نانو كربونيزه شده
تصاوير SEM سطوح شكست الياف كربونيزه شده بعد از كشش تا نقطه شكست
توزيع احتمال ويبول برای الياف كربونيزه شده
تنش شكست ليف كربن به عنوان تابعی از طول Gauge
تقسيم بندی كلی كاربردهای الياف نانو
موارد مصرف مختلف الياف نانو
تاثير كاهش قطر الياف در ميزان كارآيی فيلترها
كاربرد الياف نانو در توليد راكت تنيس به منظور بهبود قابليت های آن
پيوند رگ با استفاده از الياف نانو
پوشش زخم توسط ريسندگی الكترو
ماسک ساخته شده از الياف نانو
لباس های محافظ
الياف نوری نانو
استفاده از الياف نانو جهت دفع آفات
استفاده از الياف نانو جهت جلوگيری از حمله حشرات به گياهان
طرح شماتيک نحوه كنترل بازده online
فرآيند بدون كنترل
فرآيند تحت كنترل
تصوير SEM ليف نانو به منظور اندازه گيری قطر آن
نمونه بعد از تغيير شكل
نمونه قبل از تغيير شكل
تصاوير SEM نمونه های بدست آمده
توزيع اندازه الياف نانو
ميكرو عكس های SEM، كامپوزيت های PP و CNF/ PP

فهرست جداول:
تاثير مقدار تيوفن بر روی مرفولوژی محصول
ضرائب خمشی الياف نانو كربن الكترواسپان بر پايه PAN
خصوصيات مكانيكی كامپوزيت های CNF/ PP
نقطه ذوب و درجه كريستالی كامپوزيت های CNTF/ PP
پارامترهای محاسبه شده از فرآيند كريستالی شدن غير ايزوترمال كامپوزيت های CNF/ PP
پارامترهای محاسبه شده از فرآيند كريستالی شدن غير ايزوترمال كامپوزيت های CNF/ PP

چكيده:
به منظور توليد الياف نانو دو روش كلی وجود دارد، روش اول، توليد الياف با استفاده از كاتاليزور میباشد كه در اين روش الياف در بستر مخصوص يا محلول اختصاص داده شده منعقد میشوند، استفاده از كاتاليزور شناور برای توليد مناسب تر از كاتاليزور دانه دار شده
میباشد زيرا ميزان كاتاليزور موجود در بستر محلول همواره تحت كنترل میباشد. روش ديگر توليد الكتروريسی میباشد كه ميتوان نانو الياف منفرد و ممتد را به ميزان توليد بالا تهيه نمود. در اين روش نانو الياف پليمری میتوانند مستقيماً از محلول پليمری به نانو الياف پليمری تبديل شوند.
الكتروريسی ريسيدن نانو الياف پليمری تا قطر چند ده نانو متر، روشی است كه تكيه بر نيروهای الكترواستاتيكی دارد. در اين فرآيند، بين قطره ای از محلول پليمری يا مذاب كه در نوک نازل آويزان است و يک صفحه فلزی جمع كننده پتانسيل الكتريكی اعمال میشود. با بالا رفتن ميدان الكتريكی قطره پليمری شروع به كشيده شدن میكند تا اين كه اين نيرو بر نيروی تنش سطحی قطره غلبه كرده و يک جت شارژ شده بسيار نازک از محلول پليمری از سطح قطره خارج شده و به سمت فلز جمع كننده سرعت میگيرد. پس از طی مسير كوتاهی دافعه متقابل شارژهای حمل شده در سطح جت، آن را خم كرده و جت، مسير خود را به صورت مارپيچ و حلقه ای ادامه خواهد داد. بدين ترتيب جت در فاصله كم نازل تا جمع كننده میتواند مسير بسيار زيادی را طی كرده، تا نيروهای الكتريكی آن را هزاران بار كشيده و ظريف نمايند.
استفاده از اين تكنولوژی های جديد ما را در انجام كارهايی كه زمانی غير ممكن مینموده رهنمون میسازد، در سالهای اخير از اين شيوه برای ساخت الياف نانو در محدوده وسيعی از پليمرها و در كاربردهای مختلف نظير ساخت فيلترها، تقويت در كامپوزيت ها، كامپوزيت های شفاف، نانو الياف كربن، نانو الياف هادی، نانو الياف توخالی، نانو الياف سراميكی، سنسورهای بسيار حساس، قالب برای رشد بافت زنده بدن، پر كردن بافت های آسيب ديده، بافت های ضد باكتری، حمل دارو، پوشش زخم، ماسک های آرايشی و ... به كار رفته است.

مقدمه:
مفهوم نانو تکنولوژی جدید نمی باشد و از بیش از 40 سال پیش آغاز گردیده است، بر اساس تعریف NNI نانو تکنولوژی عبارت است از به کار بردن ساختارهایی با حداقل یک بعد در اندازه نانومتر برای ساخت مواد، وسایل و سیستم هايی با خواص بدیع و قابل توجه که مربوط به اندازه نانو آن ها میباشد. نانو تکنولوژی نه تنها ساختارهای کوچک تولید میکند بلکه تکنولوژی ساخت پیشرفته ای می باشد که می تواند کنترل کم هزینه ای برای ساختار ماده ایجاد نماید. نانو تکنولوژی در بهترین صورت به این گونه توصیف میشود که فعالیت هایی هستند در حد اتم ها و مولکول ها که کاربردهایی در دنیای واقعی دارند. قطعات نانو که بطور معمول در محصولات تجاری استفاده میشوند، در حدود یک تا صد نانومتر هستند.
نانو تکنولوژی بصورت روزافزونی توجه دنیا را به خود جلب نموده چرا که بعنوان ارائه کننده پتانسیل بالایی از محدوده های وسیع، مصارف شناخته شده است. خواص جدید و
بی نظیر مواد نانو نه تنها دانشمندان و محققین بلکه تجارت را به خود جلب کرده که به دلیل پتانسیل بالای اقتصادی آن میباشد.
همچنین نانو تکنولوژی پتانسیل تجاری واقعی برای صنعت نساجی دارد این امر بطور عمده به خاطر این واقعیت است که روشهای مرسوم که برای دادن خواص مختلف به پارچه استفاده میگردند معمولا اثر دائمی ندارند و کاآیی خود را بعد از شستشو و یا بر اثر پوشیدن از دست میدهند. نانو تکنولوژی میتواند دوام بالایی برای پارچه ها ایجاد کند چرا که قطعات نانو سطح بزرگی از نسبت مساحت به حجم و نیز انرژی سطحی بالایی دارند، بنابراین بستگی بیشتری با پارچه داشته و منجر به افزایش ماندگاری کاربردی آن میگردد. به علاوه پوششی از ذرات نانو روی پارچه بر خاصیت عبور هواو زیر دست آن اثری نمی گذارد بنابراین مزیت استفاده از نانو تکنولوژی در صنعت نساجی در حال افزایش است. خواصی که با استفاده از نانو تکنولوژی به پارچه داده میشود عبارتند از آب گریزی، ضد خاک، ضد چروک، ضد باکتری، آنتی استاتیک، مقاومت در برابر اشعه یو وی، کند کردن توسعه آتش، بهبود در رنگ پذیری و غیره که در فصل های بعدی به آن ها اشاره خواهد شد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
الياف فوق ظريف, الياف كربن, دانلود پایان نامه, ريسندگی, ضد باكتری, فرآيند, فرآيند توليد, فراريت, فرك,

تاريخ : 28 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:151
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول : تاریخچه تونلسازی
تعاریف مربوط به تونل ها
عمق تونل
شکل و اندازه تونل
وضعیت لایه بندی و جنس زمین
نحوه ساخت تونل
پوشش داخلی تونل
گزارشی از یک پروژه تونلسازی در نوع خود بی نظیر
پروژه تونل SMART
SMART درخشش مهندسی در اعماق زمین
روش ساخت تونل
ایمنی تونل
معرفی پروژه تونل رسالت
اهداف پروژه
مشخصات پروژه تونل رسالت
مطالعات اولیه
پایدار سازی
روشهای حفاری و خاک برداری Excavating Procedure
ابزار دقیق و رفتار سنجی
سیستم های تاسیساتی تونل
سیستم تهویه
سیستم اعلام و اطفاء حریق
سیستم روشنایی
سیستم تامین برق
انواع علامت ها و تابلوها
تابلوهای پیام رسان
مشخصات فنی تابلوها
پل – تونل ها (ترکیبی از پل و تونل)
پل – تونل اورساند بین سوئد و دانمارک
زمان بندی پروژه
پل اورساند
تونل اورساند
شبه جزیره و جزیره مصنوعی اورساند
پل – تونل واقع بر خلیج ChesaPeak
پل – تونل هامپتون رودز Hampton.Roads
ماشین آلات اجرای تونل
ماشین آلات حفاری
آشنایی با ماشین حفاری TBM
تقسیم بندی ماشینهای
قسمتهای اصلی
نحوه تخلیه مواد حفر شده توسط ماشین
قیمت این ماشین ها
یونیت ترانشه زن ATM
ماشین آلات حمل
بونکر حمل کننده
لودر بغل ریز
ماشین آلات بتن ریزی
شاتکریت
مروری اجمالی بر شاتکریت و موارد کاربرد آن
بتن پاشی
قالب های رونده و لغزنده
قالب های لغزنده
قالب های لغزنده قائم
قالب های لغزنده افقی
قالب های رونده
قالب های پرنده
شاتکریت نسوز
خلاصه
مقدمه
شاتکریت و انواع آن
مزیت اجرایی شاتکریت تر به خشک
لزوم مطالعه
عوامل موثر در آسیب رساندن آتش به شاتکریت
آزمایشات و راه حل ها
نتیجه آزمایش
نتیجه گیری
فصل دوم
مقایسه الیاف فولادی با الیاف مصنوعی در مخلوط شاتکریت تر
چکیده
مقدمه
معرفی
توصیف صنایع الیاف مصنوعی
نتایج
تحلیل اجزای محدود روش چتری در تونلسازی
خلاصه
مکانیزم رفتاری روش چتری
مطالعات میدانی و عددی انجام شده
مدل اجزای محدود
مدل سطح تماس
شرایط مرزی
پارامترهای فیزیکی مصالح
پارامترهای فیزیکی تسلیح کننده ها
تاثیر قطر فورپول های کاربردی در پایداری تونل
تاثیر نحوه چینش و فاصله بین تسلیح کننده ها در پایداری تونل
بحث و نتیجه گیری
فصل سوم
حفاری در تونل و کیفیت تزریق ملات
چکیده
روش های تزریق دوغاب
مصالح ملات
ملات های شیمیایی
نتیجه گیری
منابع و مراجع

چکیده:
ساخت تونل به عواملی نظیر حفاری، نگهدارنده های سنگ و تزریق ملات سیمان بستگی دارد. در سال های اخیر تکنولوژی حفاری و سیستم نگهدارنده رشد فزاینده ای داشته است ولی تزریق ملات و روش های وابسته به آن دارای همان نرخ پیشرفت نبوده است.
در مقاله حاضر سعی شده علاوه بر شناخت کلی از تکنولوژی تزریق ملات بررسی تاثیر ملات بر روی کیفیت سنگ ها، هزینه هاو زمان بندی و نیز روش های تزریق، مصالح و ملات های کاربردی مورد استفاده در این تکنولوژی پرداخته شود.
همچنین در این مقاله مزایای استفاده از الیاف در شاتکریت در مقایسه با مش فولادی بیان شده. همچنین دو نوع الیاف قابل استفاده در شاتکریت (الیاف فولادی و الیاف مصنوعی) مورد مقایسه قرار گرفته. در نهایت این مقاله پاسخی به این سوال خواهد بود که چگونه الیاف با کارایی بالای پلی پروپیلن (HPP) که به تازگی استفاده از آنها رایج شده را با الیاف فولادی مورد مقایسه قرار دهیم. همچنین نتایج آزمایشات انجام شده ارائه گردیده است.

مقدمه:
رومی ها نیز در ساخت قنات‌ها و همچنین در حفاری تونلهای راه پر کار بودند. آن ها در ضمن اولین دوربین های مهندسی اولیه را در جهت کنترل تراز و حفاری تونلها به کار بردند.
این امر نشانگر این است که آن ها در تلاش هایشان جهت ایجاد حفریات به دنبال راهی برای بهبود شرایط زندگی خود بوده اند. پیش از تمدن روم باستان، در مصر، یونان، هند و خاور دور و ایتالیای شمالی، تماما تکنیک های تونل سازی دستی مورد استفاده قرار میگرفت که در اغلب آن ها نیز از فرایندهای مرتبط با آتش برای حفر تونلهای نظامی، انتقال آب و مقبره‌ها کمک گرفته شده است. در ایران نیز از چند هزار سال پیش، به منظور استفاده از آب های زیر زمینی تونلهایی موسوم به قنات حفر شده است که طول بعضی از آن ها به 70 کیلومتر و یا بیشتر نیز میرسد. تعداد قنات های ایران بالغ بر 50000 رشته برآورده شده است. جالب توجه است که این قناتهای متعدد، طویل و عمیق با وسائل بسیار ابتدایی حفر شده اند.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
ابزار دقیق, اطفاء حريق, الياف فولادی, الياف مصنوعی, ایمنی تونل, بتن ریزی, تابلو, تاسيسات, تكنولوژی, ,

تعداد صفحات:106
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول : کلیات
مقدمه
اهمیت کلکتورهای خورشیدی
کلکتورهای صفحه تخت
انتخاب جاذب
کلکتورهای لوله خلا
بازده کلکتور
انتخاب کلکتور اقتصادی
بازار کلکتورهای خورشیدی
فصل دوم : استاندارد بین المللی تست کلکتور خورشیدی (ISO 9806-1:1994)
تعاریف
جذب کننده
سطح جذب کننده
زاویه برخورد
دهانه
سطح دهانه
سطح ناخالص کلکتور
کلکتور متمرکز کننده
بازده کلکتور
کلکتور با لوله خلاء
کلکتور با صفحه تخت
سیال انتقال حرارت
پرتودهی
پرتودهی مستقیم خورشیدی
پرتودهی کل خورشیدی
جرم اپتیکی هوا
پیرانومتر
پیرجیومتر
پیرهلیومتر
انرژی تابشی
شار انرژی تابشی
تابش
پرتوسنج
شبیه ساز پرتودهی خورشیدی
کلکتور حرارتی خورشیدی
ثابت زمانی
نمادها و واحدها
نصب و تعیین مکان کلکتور
کلیات
چهارچوب نصب کلکتور
زاویه شیب
جهت گیری کلکتور
سایه گیری از پرتودهی خورشیدی مستقیم
پرتودهی خورشیدی انعکاسی و پخشا
پرتودهی گرمایی
باد
وسایل اندازه گیری
اندازه گیری تابش خورشیدی
پیرانومتر
مراقبت‌های لازم برای اثرات گرادیان دما
مراقبت‌های لازم برای اثرات رطوبت و نم
مراقبت‌های لازم برای اثرات تابش مادون قرمز بر روی درستی پیرانومتر
نصب پیرانومتر در فضای باز
استفاده از پیرانومترها در شبیه سازهای پرتودهی خورشیدی
فاصله زمانی کالیبراسیون پیرانومتر
اندازه گیری زاویه برخورد تابش خورشیدی مستقیم
اندازه گیری تابش حرارتی
اندازه گیری پرتودهی حرارتی در فضای باز
تعیین پرتودهی خورشیدی در فضای بسته و شبیه سازهای خورشیدی
اندازه گیری
محاسبه
اندازه گیری های دما
اندازه گیری دمای ورودی سیال انتقال حرارت (tin)
دقت مورد نیاز
نصب حسگرها
تعیین اختلاف دمای سیال انتقال حرارت
اندازه گیری دمای هوای اطراف (ta)
درستی مورد نیاز
نصب حسگرها
اندازه گیری دبی مایع در کلکتور
سرعت باد
دقت مورد نیاز
نصب حسگرها
کالیبراسیون
اندازه گیری های فشار
زمان طی شده
ثبات‌های داده‌ها/وسایل اندازه گیری
سطح کلکتور
ظرفیت سیال کلکتور
آرایش آزمون
ملاحظات عمومی
سیال انتقال حرارت
لوله کشی و اتصالات
پمپ و وسایل کنترل جریان
تنظیم دمای سیال انتقال حرارت
آزمون بازده حالت پایدار در فضای باز
آرایش آزمون
آماده سازی کلکتور
شرایط آزمون
روش اجرایی آزمون
اندازه گیری ها
دوره آزمون (در حالت پایدار)
ارائه نتایج
محاسبه بازده کلکتور
انرژی خورشیدی گردآوری شده توسط کلکتور
اختلاف دمای کاهش یافته
نمایش ترسیمی بازده لحظه ای
بازده لحظه ای براساس سطح ناخالص کلکتور
بازده لحظه ای براساس سطح جذب کننده
تبدیل ویژگی های آزمون عملکرد حرارتی
تعیین ظرفیت گرمایی موثر و ثابت زمانی کلکتور
کلیات
تعیین ظرفیت گرمایی
روش آزمون برای ثابت زمانی کلکتور
محاسبه ثابت زمانی کلکتور
ضریب تصحیح زاویه برخورد کلکتور
کلیات
روشهای آزمون
روش آزمون
محاسبه ضریب تصحیح زاویه برخورد کلکتور
تعیین افت فشار در کلکتور
کلیات
آرایش آزمون
آماده سازی کلکتور
روش آزمون
اندازه گیری ها
افت فشار ایجاد شده توسط اتصالات
شرایط آزمون
محاسبه و نتایج آزمون
فصل سوم : استاندارد اتحادیه اروپا جهت تست کلکتور خورشیدی (EN 12975-2:2001)
تستهای قابلیت اطمینان
تست فشار داخلی جاذب
تست مقاومت در برابر دمای بالا
تست قرارگیری در مقابل پرتو
تست شوک حرارتی خارجی
تست شوک حرارتی داخلی
تست نفوذ باران
مقاومت در برابر یخ زدگی
تست بار مکانیکی
تست فشار مثبت روی پوشش کلکتور
تست فشار منفی اتصالات بین بدنه کلکتور و پوشش آن
تست فشار منفی تجهیزات نصب کلکتور
تست مقاومت در برابر ضربه
تست کارایی حرارتی کلکتور‌های گرم کننده مایع
کلکتور‌های با پوشش شیشه در شرایط یکنواخت با در نظر گرفتن افت فشار
نحوه اتصال و محل نصب
نحوه اتصال
زاویه شیب
جهت گیری کلکتور
وجود سایه در مقابل تابش مستقیم خورشید
تشعشع پراکنده و بازتابی خورشید
تابش حرارتی
سرعت هوا
ابزار و لوازم
ابزارهای اندازه‌گیری تشعشع خورشید
پیرانومتر
اندازه‌گیری زاویه تابش از تشعشع عمودی
ابزارهای اندازه‌گیری تشعشع حرارتی
ابزارهای اندازه‌گیری دما
اندازه‌گیری دمای ورودی سیال انتقال حرارت
اندازه‌گیری اختلاف دمای سیال انتقال حرارت
اندازه‌گیری دمای هوای محیط
اندازه‌گیری دبی سیال کلکتور
اندازه‌گیری سرعت هوا
اندازه‌گیری فشار
زمان سپری شده
ابزار ثبت داده‌ها
سطح کلکتور
ظرفیت حجمی کلکتور
سیال انتقال حرارت
لوله‌کشی و اتصالات
پمپ و ابزارهای کنترل جریان
تنظیم دمای سیال انتقال حرارت
تست بازده جریان یکنواخت در فضای آزاد
آماده‌سازی کلکتور
شرایط تست
روش انجام تست
اندازه‌گیری‌ها
مدت انجام تست (شرایط یکنواخت)
محاسبات بازده کلکتور
تعیین ظرفیت حرارتی موثر و ثابت زمانی کلکتور
تعیین ظرفیت حرارتی موثر
روش تست برای ثابت زمانی کلکتور
محاسبه ثابت زمانی کلکتور
اصلاح کننده زاویه تابش کلکتور
روش انجام تست
محاسبه اصلاح کننده زاویه تابش
تعیین افت فشار در کلکتور
آماده سازی
روش انجام تست
اندازه‌گیری
افت فشار اتصالات
شرایط تست
محاسبه و ارائه نتایج
کلکتور‌های شیشه‌ای و بدون شیشه تحت شرایط شبه دینامیکی
طریقه و محل نصب کلکتور
ابزار و لوازم
طرح تست
تست بازده در فضای آزاد
طرح تست
شرایط تست
روش تست
اندازه‌گیری‌ها
الزامات دستیابی به داده‌ها
مدت زمان انجام تست
توصیف روزهای تست
وابستگی به زاویه شیب
دمای عملکردی پایین
متوسط دمای عملکردی
دمای عملکردی بالا
ارائه نتایج
مشخص نمودن پارامترها و محاسبه خروجی مفید کلکتور
ابزار تشخیص پارامتر کلکتور
فصل چهارم : استاندارد آمریکا جهت تست کلکتور خورشیدی (ASHRAE 93: 1991)
تعاریف
الزامات
ابزار و لوازم
اندازه‌گیری تشعشع خورشیدی
رادیومترها
تغییر واکنش نسبت به تغییر هوای محیط
واکنش نسبت به تغییر طیف
پاسخ غیرخطی
ثابت زمانی پیرانومتر و پرهلیومتر
تغییرات پاسخ نسبت به زاویه تابش
تغییرات پاسخ نسبت به شیب
ملاحظات جهت تاثیر اختلاف دما
بازه‌های کالیبراسیون
اندازه‌گیری دما
روش‌ها
صحت و دقت
ثابت زمانی
اندازه گیر یاختلاف دما در طول کلکتور
اندازه‌گیری دبی کلکتور
ابزار یا ثبت کننده‌های داده
ابزار با مقیاس اندازه‌گیری کوچک
ثبت کننده‌های داده
انتگرال گیرها
امپدانس ورودی
اندازه‌گیری فشار در کلکتورهای مایع
زمان سپری شده
سرعت باد
روش انجام تست
کلکتور‌های خورشیدی
دمای محیط
تشعشع خورشید
اندازه‌گیری اختلاف دما در طول کلکتور
اندازه‌گیری مضاعف دما
فشار در مدار تست و در طول کلکتور خورشیدی
دستگاه تامین شرایط مایع
سایر تجهیزات
شرایط باد – در فضای آزاد
مراحل تست و محاسبات
کلیات
معادلات عملکردی پایه
ثابت زمانی کلکتور
اصلاح کننده زاویه تابش کلکتور
پروسه تست
شرایط تست در فضای آزاد
حداقل تشعشع خورشیدی
حداکثر تغییرات تشعشع خورشیدی
تشعشع پراکنده
حدود دمای محیط
شرایط باد
نرخ سیال انتقال حرارت
تشعشع خورشیدی
تعیین تجربی ثابت زمانی کلکتور
تعیین تجربی بازده حرارتی کلکتور
توزیع دمای ورودی
تعداد نقاط داده
شرایط یکنواخت
بازرسی وجود گرد و غبار و رطوبت
تعیین تجربی اصلاح کننده زاویه تابش
محاسبات ثابت زمانی کلکتور
محاسبه بازده حرارتی کلکتور
محاسبه اصلاح کننده زاویه تابش
فصل پنجم : مقایسه استاندارد های تست کلکتور خورشیدی
مقایسه سه استاندارد 9806-1 ISO، EN 12975-2 وASHRAE 93
مقایسه دو استاندارد ISO 9806-1 و EN 12975-2
مراجع

فهرست اشکال:
نمونه ای از یک سیستم فعال خورشیدی به همراه تجهیزات و تاسیسات مورد نیاز
انواع دیگری از کلکتور لوله خلایی و متمرکز کننده
کلکتورتخت، مایع و هوایی
فرآیند حرارتی یک کلکتور صفحه تخت
کلکتور لوله ای تحت خلا
نمونه ای از یک کلکتور لوله خلا به همراه لوله حرارتی
بازده یک کلکتور در شدت تشعشع ها و اختلاف دماهای مختلف
موقعیت‌های توصیه شده مبدل برای اندازه گیری دماهای ورودی و خروجی سیال انتقال حرارت
مثالی از مدار آزمون بسته
مثالی از مدار آزمون باز
ثابت زمانی کلکتور
ضرایب تصحیح نوعی زاویه برخورد K_θ
موقعیت‌های توصیه شده مبدل برای اندازه گیری دماهای ورودی و خروجی سیال انتقال حرارت
مثالی از مدار آزمون بسته
مثالی از مدار آزمون باز
چیدمان سیستم بسته تست کلکتور خورشیدی وقتی که سیال انتقال حرارت مایع است
چیدمان سیستم باز تست کلکتور خورشیدی وقتی که سیال انتقال حرارت مایع است
چیدمان سیستم باز تست کلکتور خورشیدی وقتی که سیال به طور مداوم تامین میگردد
نمونه‌ای از نمودار بازده حرارتی
اصلاح کننده زاویه تابش برای سه کلکتور صفحه تخت خورشیدی فاقد روکش روی سطح جاذب

فهرست جداول:
انحراف مجاز پارامترهای اندازه گیری شده در طول دوره اندازه گیری
مقادیر فاکتورهای وزنی pi
نمادهای به کار رفته در استانداردها

چکیده:
استفاده از استاندارد‌ها و رعایت حداقل کیفیت مورد انتظار در محصولات و خدمات مختلف امروزه در سراسر جهان رایج است، بطوریکه بسیاری از صنایع بدون رعایت استاندارد‌ها مجاز به تولید یا ارائه خدمات نیستند. از انرژی خورشید میتوان به طرق مختلف، مثل تولید برق، گرمایش و سرمایش، تولید آب شیرین، تامین آب گرم و … استفاده نمود. در صنعت انرژی خورشیدی نیز همچون سایر صنایع، استاندارد‌های مختلفی تدوین شده است. در بخش گرمایش آب مصرفی برخی از استاندارد‌ها مربوط به تست و استفاده از سیستم‌ها و روش‌هاست و برخی دیگر از استاندارد‌ها به چگونگی تست کلکتور‌های خورشیدی که جزء اصلی و نقطه آغازین تبدیل انرژی خورشیدی به انرژی گرمایی است، پرداخته اند. در این گزارش به مطالعه و بررسی سه استاندارد ISO، DIN و ASHRAE که به ترتیب مربوط به استاندارد جهانی، اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا هستند پرداخته شده است و در پایان پارامتر‌های مختلف آن در قالب چند جدول مقایسه شده اند. لازم به ذکر است که به دلیل گستردگی و حجم زیاد استاندارد‌ها، در این گزارش تنها کلکتور‌های صفحه تخت مورد بررسی قرار گرفته اند.

مقدمه:
در جهان امروز، روند مصرف انرژی به سرعت در حال افزایش است و با توجه به محدودیت منابع فسیلی ضرورت استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر و پاک بر همگان روشن است. یکی از انواع انرژی‌های نو، انرژی خورشیدی است. کشور ایران در بین مدارهای 25 تا 40 درجه عرض شمالی قرار گرفته است و در منطقه‌ای واقع شده که به لحاظ دریافت انرژی خورشیدی در بین نقاط جهان در بالاترین رده‌ها قرار دارد. میزان تابش خورشیدی در ایران بین 1800 تا 2200 کیلووات ساعت بر مترمربع در سال تخمین زده شده است که البته بالاتر از میزان متوسط جهانی است. در ایران بطور متوسط سالیانه بیش از 280 روز آفتابی گزارش شده است که بسیار قابل توجه است. از این انرژی میتوان به طرق مختلف، مثل تولید برق، گرمایش و سرمایش، تولید آب شیرین، تامین آب گرم و … استفاده نمود.
امروزه لزوم رعایت استاندارد‌ها جهت دستیابی به بهترین کیفیت و اطمینان از دوام کالا یا خدمات بر همگان روشن است و صنعت انرژی خورشیدی نیز از این امر مستثنی نیست. به همین منظور کشور‌های مختلف استانداردهایی را برای تست ابزار و لوازم مورد استفاده در انرژی خورشیدی تدوین نموده اند که در این گزارش مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند و در پایان بین آن ها مقایسه صورت گرفته است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اتصالات, استاندارد بین المللی, استاندارد , افت فشار, اقتصاد, امپدانس, انتقال حرارت, انتگرال, انرژی ت,

تاريخ : 28 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:23
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
تاریخچه موسیقی
موسیقی ایرانی
رمز صوت تماشای صدا موسیقی ایران
موسیقی رپ چیست ؟
پیشینه
بیان مسئله
بررسی علل گرایش جوانان به موسیقی رپ
نظر این جوان نیز در باره موسیقی های غربی جالب بود
رشد نامتعارف فرهنگهای غربی به دلیل عدم معرفی موسیقی ایرانی به جوانان و محدود نمودن آن
ورود ماهواره به خانه ها و مجذوب گشتن جوانان در رنگ و لعاب موسیقی های نو
کمبود موسسات آموزش عالی و دانشگاه های موسیقی در کشور
هنرمندان بزرگترین مقصران آشفته بازار موسیقی

مقدمه:
چند دهه است که موسیقی ایرانی در انواع و گونه های مختلفی رواج یافته و جایگاه خود را پیدا کرده است. گونه هایی که هر کدام بنا بر ضرورت ادراکی و روانی، اجتماعی، اقتصادی و بازار تثبیت نشده اند. انواع موسیقی ایرانی هر کدام به تفکیک و یا ترکیب از مایه های اصیل ایرانی، غربی و عربی شکل و تاثیری یافته اند و آهنگسازان بزرگی به تصنیف و تکوین آن پرداختند تا به امروز که نوع و سبک غالبی را به وجود آورند. در همه گونه های موسیقی ایرانی حتی نازل ترین نوع آن یعنی موسیقی کوچه بازاری، رگه هایی از حالات و مایه های موسیقی اصیل ایرانی مشاهده میشود. در بعضی از انواع مانند موسیقی اصیل مردمی (ترانه ای دستگاهی) حالات موسیقی ایرانی پررنگ تر و غلیظ تر است. در غالب آهنگ های ترانه ای با تقلیل و سبک کردن زینت ها، تکنیک ها و ساختار مایه های موسیقی ایرانی، آن را به شکلی عامه پسند با احساسات کاملا بارز خصوصا خون آلود ارائه نموده اند.
در موسیقی عامه پسند ایرانی مایه های عربی و غربی رواج زیادی پیدا کرده، خصوصا در نوع پاپ ایرانی، مایه های ایرانی و غربی مخلوط و در نوع کوچه بازاری کافه ای مایه های عربی و ایرانی مخلوط شده اند.
درباره انواع موسیقی عامه پسند ایرانی، دکتر ساسان فاطمی پژوهشگر طبقه بندی و نظریاتی را مطرح کرده که در این جا بخش هایی از آن نقل به معنا میشود. نوعی موسیقی مردم پسند از موسیقی اصیل و کلاسیک ایرانی توسط استاتید بزرگی چون عارف، درویش خان، امیر جاهد و … به وجود آمد که به مرور زمان در شکل نازلتری به موسیقی دستگاهی ترانه ای مبدل شد. موسیقی که توسط ارکستر سازهای غربی اجرا میگردید و آهنگسازان و نوازندگان برجسته ای که شاگردان اساتید بزرگی چون صبا بودند: مانند مهدی خالدی، جواد و بزرگ لشگری، علی تجویدی، همایون خرم، پرویز یاحقی، حبیب الله بدیعی و … آهنگ های آن را تصنیف کردند و خوانندگانی چون دلکش، مرضیه، داریوش رفیعی، الهه، پوران، ایرج، گلپایگانی و دیگران ترانه های آن را خواندند.
نوع دیگری از موسیقی عامه پسند کوچه بازاری در اشکالی از مطربی غزل خوانی، کافه ای توسط آهنگسازانی چون امیر پازوکی و قاسم جبلی شکل گرفت که در بسیاری از آهنگ های آن مایه های موسیقی ایرانی در تلفیق با موسیقی عربی اجرا شد و خوانندگانی چون مهوش، پریوش، و معاصرینی چون علی نظری، داوود مقامی، عباس قادری، جواد یساری، آغاسی، معین، امید و … ترانه ها و اشعار آن را اجرا کردند. شاخه دیگر از موسیقی مردم پسند نوع نوع پاپ ایرانی آن است. موسیقی بینابینی از موسیقی غربی و ایرانی، که در مواردی از مایه های دستگاهی چون ماهور، همایون، چهارگاه، دشتی بهره گرفته و با سازهای غربی و ارکستری اجرا و نواخته میشود. ترانه ها و آوازها بر پایه ملودی ایرانی و غیر ایرانی خوانده شده است.
قابل ذکر است دو نوع موسیقی پاپ در ایران رواج دارد: نوع ایرانی و نوع غربی که در نوع غربی آن هیچ عنصر موسیقی ایرانی به جز کلماتی فارسی وجود ندارد. در موسیقی پاپ ایرانی آهنگسازانی چون انوشیروان روحانی، ناصر چشم آذر، بابک بیات و خوانندگانی چون روانبخش، عارف و… به چشم می خورد.
تفکیک و طبقه بندی انواع موسیقی عامه پسند و قرار دادن نام آهنگسازان و خوانندگان مقوله ای نسبی است. بسیاری از آهنگسازان آثار متعددی در گونه های مختلف تصنیف کرده اند که حالات مختلفی دارد، اما در کل آثار آن ها گرایش مردم پسند دارد. در میان گونه های اشاره شده موسیقی عامه پسند مطربی و کافه ای نازل ترین فرم به لحاظ صورت و محتوا است و در مقاطعی از دوره های اجتماعی پرشنونده ترین نوع موسیقی در ایران بوده و همچنان این نوع موسیقی (کوچه بازاری و کافه ای) بعد از موسیقی پاپ بیشترین مصرف را در خانه ها و ماشین های مردم دارد. موسیقی که اساس حال آن هیجانی و اغواگرانه است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آهنگسازان, ارکستر, تاریخچه موسیقی, ترانه, تصنیف, تکوین, دانشگاه, دانلود پروژه, غزل خوانی, فرهنگ غربی,

تاريخ : 28 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:78
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول
آشنایی بامفهوم و مشخصات T.R.V در سیستم قدرت
تعریف
جریانهای قطع
جریان خطا
جریانهای بدون خطا
تعریف ولتاژهای برگشتی
T.R.V واقعی و T.R.V ذاتی
انواع T.R.V ها
فصل دوم
بررسی و مقایسه انواع T.R.V در شبکه های قدرت
مقدمه
حالت های قطع مدار در حالات خطا
خطای باس های تغذیه
خطاهای باس تغذیه خط و ترانسفورماتور
خطاهای خط کوتاه
خطاهای بین ترانسفورماتور
حالت های عملکرد غیرمعقول در قطع مدار
بارهای معمولی
راکتورهای موازی
بانک های خازنی موازی
خط های بدون بار
کابل های بدون بار
ترانسفورماتورهای بدون بار
فصل سوم
T.R.V بررسی و انتخاب کلید قدرت بر اساس
مقدمه ای بر پارامترهای کلید و شبکه در رابطه با عمل سوئیچینگ
تعریف پدیده قوس الکتریک
دلایل شروع و پیدایش قوس در دیژنکتورها هنگام عمل قطع
مشخصات الکتریکی قوس
پدیده های مغناطیسی در قوس
پدیده های حرارتی در قوس
خواص اساسی قوس الکتریک
مقایسه
نقش روش و زمان کلیدزنی در پایداری گذرای شبکه
انرژی قوس در کلیدهای قدرت
مزایا و معایب انواع کلیدهای قدرت
نتیجه گیری
منابع

فهرست اشکال:
قطع سیستم به وسیله کلید
اجزای ولتاژ برگشتی
مشخصه ولتاژهای برگشتی نمایی
مشخصه T.R.V نوسانی
ولتاژهای گذرای برگشتی اهمی، خازنی، سلفی
قوس مجدد
TRV در 25/0 سیکل قطع
انواع روش کاهش TRV
TRV نوسای به همراه موج مثلثی
خطای باس تغذیه
خطای باس تغذیه با خطوط مختلف
خطای باس تغذیه خط و ترانسفورماتور
خطای مدار خط کوتاه
خطای طرف بار ترانسفورماتور
خطای طرف بار ترانسفورماتور با حضور وسایل حفاظتی
TRV در بارهای معمولی ضریب توان 7/0
TRV در بارهای معمولی ضریب توان 9/0
TRV درحالت جدا شدن راکتور
مدار مدل شده را با جریانهای بانک های خازنی و ولتاژهای برگشتی
مدار مدل شده خط بدون بار با خازن زمین نشده
جریان قطع شده ترانس بدون بار جداشده از باس تولید
ولتاژ استقرار گذرا پس از قطع جریان اتصال کوتاه
ولتاژ استقرار گذرای تک فرکانس
ولتاژ استقرار مانا و اولین پلی که قطع میگردد
ولتاژ استقرار با دو فرکانس نوسان
متد مشخص نمودن RRRV
مشخص نمودن TRV با چهار پارامتر
مشخص نمودن TRV با دو پارامتر
نمایش فشار وارده به ستون قوس توسط میدان مغناطیسی حول آن
منحنی های هدایت حرارتی
منحنی نمایش اثر حرارت روی ویسکوزیته
منحنی ولتاژ به جریان قوس
منحنی تقسیمات ولتاژ در قوس
منحنی مشخصه های ولتاژ جریان طول های متنوع قوس
روش پایدارسازی قوس
پایداری قوس در Eوi مشخص
کاهش جریان قوس با افزایش طول قوس
زمان تغییرات ولتاژ و جریان در قوس سرعت ثابت
منحنی مشخصه های اعوجاج الکترود ذغالی
منحنی مشخصه های اعوجاج الکترود مسی

چکیده:
اهمیت محافظت شبکه های قدرت در مقابل خطرات احتمالی از قبیل انواع اتصال کوتاه، انواع قطع شدگی های ناگهانی، انواع کلیدزنی ها و… بر کلیه مهندسان این امر مسجل می باشد. لذا برآن شدیم تا در مورد ولتاژهای برگشتی گذرا که از انواع کلید زنی ها با بارهای متنوع شبکه حاصل می شود و همچنین شناسایی و رفتار کلیدها و نحوه عملکردشان هنگام ایجاد این ولتاژها تحقیقاتی به عمل آوریم لازم به ذکر است که ولتاژ گذرای برگشتی بر اثر اتصال دو شبکه الکتریکی به هم پدید می آید امید است مجموعه گردآوری شده به آشنایی و نحوه محاسبه تقریبی انواع ولتاژ برگشتی در شبکه های قدرت و همچنین انتخاب کلیدهای قدرت مناسب به خوانندگان محترم کمکی در خور توجه بنماید.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
الکترود, انرژی, اهم, برق, ترانسفورماتور, حرارت, خازن, دانلود پایان نامه, راکتور, سوئیچینگ, شبکه, فرک,

تاريخ : 25 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:52
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
بخش اول – ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ از وارد ﺷﺪن ﺟﻨﮓ اﻓﺰار ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪ در ﻧﯿﺮوی ﻧﻈﺎﻣﯽ اﯾﺮان
ﻣﻘﺪﻣﻪ
آﺷﻨﺎﯾﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪ و ﺟﻨﮓ اﻓﺰارﻫﺎی آﺗﺸﯿﻦ
ورود ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪ در ﻧﯿﺮوی ﻧﻈﺎﻣﯽ اﯾﺮان و ﮐﺎرﺑﺮد آن
بخش دوم – ﭘﺎره ای اﺑﺘﮑﺎرات در ﮐﺎرﺑﺮد ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪ ﺧﻮدی در ﺗﻮﻗﻒ و ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻣﺘﺠﺎوز
ﺳﺎﺧﺖ ﺷﻌﻠﻪ ﭘﻮش دﻫﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﺗﻮپ ﻫﺎی 130 م م
ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﻮﯾﺘﺰرﻫﺎی 155 م م ﮐﺸﺸﯽ
ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﻮﺳﺎزی دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻋﺎﯾﺪ و دافع (BUFFER) ﻫﻮﯾﺘﺰرﻫﺎ
ﯾﮏ ﻣﺪل ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪ ﺧﻮدﮐﺸﺸﯽ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮕﺎن ﻫﺎی ﻣﻮﺷﮑﯽ در ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪ ﺻﺤﺮایی
بخش سوم – پدافند توپخانه ای
ﻣﻘﺪﻣﻪ
چرا پدافند توپخانه ای؟
سامانه های پدافند توپخانه ای در ایران
دفاع بسیار کوتاهبرد
دفاع دوربرد
نتیجه گیری و نقد
بخش چهارم – فناوری توپخانه های مدرن دنیا
آشنایی با شش توپ ناشناخته در جهان
تلاشهای ایران در حوزه توپهای خود کششی چرخ دار
هویتزر 777 بریتانیا
طراحی
هدایت آتش
مهمات
تاریخچه عملیاتی
مشخصات
آشنایی با پنج راکت انداز ناشناخته در جهان
RT2000
RM-70
Bateleur
FIROS
Jobaria
نبیره کاتیوشا
توپ خودکششی 150 میلیمتر هویتزر مدل pzh-2000
توپ خودکششی 130 میلیمتر “BERRG”2S9
توپ خودکششی چرخ دار ایرانی
بخش پایانی – نگاهی به آینده رسته توپخانه
منابع و ماخذ

فهرست اشکال:
پنتسایر نمونه اسی از ترکیب سیستم های موشکی و توپخانه ای پدافند مدرن
حمله یک موشک کروز به یک هدف آزمایشی
آتشبار هشت لول کوتاهبرد
آتشبارهای 14.5 میلی متری چهار لول
ZU-23M، یک نیاز بی پاسخ برای نیروهای مسلح ایران
Pzh-2000 آلمانی با جرم 55800 کیلوگرم در حال ورود به آنتونف-124
آرچر
توپ خودکششی چرخدار ایرانی

ﻣﻘﺪﻣﻪ:
در ﺳﺎل 1405 ﻣﯿﻼدی ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ از ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎروت ﺗﻮﺳﻂ ﭼﯿﻨﯽ ﻫﺎ ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﺷﺨﺼﯽ از اﻫﺎﻟﯽ ﺑﻮﻫﻢ (ﺑﺨﺸﯽ از چک اسلواکی ﮐﻨﻮﻧﯽ) ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﺎن زﯾﺰﮐﺎ (john ziska) ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎروت، ﯾﮏ ﺟﻨگ اﻓﺰار آﺗﺸﯿﻦ ﺳﺎﺧﺖ، ﮐﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﮔﺬر زﻣﺎن ﺗﻮپ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﻨﮓ افزار ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺤﻮﻟﯽ در ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﺑﻪ وﺟﻮد آمد.
آﺷﻨﺎﯾﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪ و ﺟﻨﮓ اﻓﺰارﻫﺎی آﺗﺸﯿﻦ
1) آﺷﻨﺎﯾﯽ اﯾﺮان با جنگ اﻓﺰاری ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﻮپ در دوم ماه رجب به سال 914 ه.ق (23 اوت 1520 ﻣﯿﻼدی) و در ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ ﭼﺎﻟﺪران ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺷﻠﯿﮏ اﯾﻦ جنگ اﻓﺰارﻫﺎی ﺳﺮ ﭘﺮ ﻗﺸﻮن عثمانی (200ﻋﺮاده) ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺖ و اﯾﺠﺎد ﺷﮑﺎف در ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺟﻨﮓ آور ﻗﺰﻟﺒﺎش ﺷﺎه اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺻﻔﻮی ﮔﺮدﯾﺪ و ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻞ اﺳﺎﺳﯽ ﺷﮑﺴﺖ اﯾﺮان در اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺑﻮد.
2) ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎبقه آﺷﻨﺎﯾﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺎ ﺳﻼح ﻫﺎی ﮔﺮم (ﺗﻔﻨﮓ) ﺑﻪ ﺣﺪود سالهای 868 ه .ق و ﻣﻘﺎرن ﺳﻠﻄﻨﺖ اﻣﯿﺮ ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮ و اوزون ﺣﺴﻦ آق ﻗﻮﯾﻮﻧﻠﻮ ﺑﺮ ﻣﯽگردد ﮐﻪ آﻏﺎز رواﺑﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ – ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺟﻤﻬﻮری وِ ﻧﯿﺰ با اﯾﺮان ﺑﻮد و ﺟﻤﻬﻮری وِ ﻧﯿﺰ در ﺗﻼش ﺑﺮآﻣﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻋﻘﺪ اﺗﺤﺎدی ﺑﺎ اوزون ﺣﺴﻦ آق ﻗﻮﯾﻮﻧﻠﻮ از ﻓﺸﺎر ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮ اروﭘﺎ و ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﮑﺎﻫﺪ و اوزون ﺣﺴﻦ ﻧﯿﺰ در ﺻﺪد ﺑﻮد ﺗﺎ ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن اروﭘﺎﯾﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ کند. اﮔﺮ ﭼﻪ از زﻣﺎن آق ﻗﻮﯾﻮﻧﻠﻮﻫﺎ ﮐﻢ ﮐﻢ ﭘﺎی ﺟﻨﮓ اﻓﺰار ﮔﺮم ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﻌﺪ از آن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ورود درﯾﺎﻧﻮردان ﭘﺮﺗﻘﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس، ﺟﺰﯾﺮه ﻗﺸﻢ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻓﺮوش ﺟﻨﮓ افزارهای آﺗﺸﯿﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻔﻨﮓ و ﭘﯿﺴﺘﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﺳﺮ ﭘﺮ (ﮐﻤﺮی ﺳﻼح) ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد اما ﻗﺰﻟﺒﺎش ها (ﻃﻮاﯾﻒ هفت ﮔﺎﻧﻪ آذری زﺑﺎن ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻪ اﺻﻠﯽ ﻗﺸﻮن ﺻﻔﻮی ﺑﻮدﻧﺪ) ﺟﻨﮕﯿﺪن ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﻨﮓ اﻓﺰارﻫﺎ را ﻧﺎﺟﻮاﻧﻤﺮدی ﺷﻤﺮده و ﺑﺎ دﯾﺪ ﭘﺴﺘﯽ ﺑﻪ آنها میﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻨﺪ و ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺗﯿﺮ و ﮐﻤﺎن و ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﺗﺒﺮزﯾﻦ و ﺳﭙﺮ را ﺑﺮﺗﺮ ﻣﯽﺷﻤﺮدﻧﺪ.
دوران ﺻﻔﻮﯾﺎن در اﯾﺮان (907-1145 ه.ق/ 880 – 1001 ﻫـ .ش) دوران اوج ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﻋﻈﯿﻢ و ﭘﻬﻨﺎور ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ در ﻏﺮب اﯾﺮان و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮوی ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن اﯾﻦ اﻣﭙﺮاﻃﻮری در اروﭘﺎ ﺑﻮد و از اﯾﻦ رو دولتهای اروﭘﺎﯾﯽ و ﮐﻠﯿﺴﺎی رم ﻫﻤﻮاره در اﻧﺪیشه ﺑﻪ ﻫﻢ اﻧﺪاﺧﺘﻦ دو دوﻟﺖ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﯾﺮان و ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ از ﭘﯿﺸﺮوی ﻗﺸﻮن ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻏﺮب ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎیند، زیرا دﻻوریهای ﻗﺸﻮن ﮐﻮﭼﮏ اﯾﺮان در ﺟﻨﮓ ﭼﺎﻟﺪران ﺑﺎ ﻗﻮای ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ، ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺎ در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ اﯾﻦ اﺑﺮ ﻗﺪرت ﻧﻈﺎﻣﯽ زﻣﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮای اروﭘﺎﯾﯿﺎن ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﺎﻧﯿﺪه ﺑﻮد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اﻣﭙﺮاﻃﻮری, تاکتیک, توپخانه, جنگ نوین, دانلود پروژه, سلاح, فناوری, مبانی دفاع مقدس, موشک, نیرو, هویتز,

تاريخ : 25 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:47
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
ابعاد تصمیمات استراتژیک
ماهیت و ارزش مدیریت استراتژیک
رسمیت در مدیریت استراتژیک
انواع ساختارهای مدیریت استراتژیک
ویژگی های تصمیمات مدیریت استراتژیک
رسمیت در مدیریت استراتژیک
استراتژی سازان
جریان تعامل و تکرار فرآیند استراتژیک
منافع مالی
مزایای مدیریت استراتژیک
خطرهای مدیریت استراتژیک
استراتژی
تعریف و محتوای استراتژی موسسه
اهمیت استراتژی و فوائد آن برای موسسه
محتوا و تاریخچه مدیریت استراتژیک
تعریف و هدف مدیریت استراتژیک
ویژگیهای مدیریت استراتژیک
استراتژی تغییر
وجود متولی تغییر
تعیین زمینه‌های تغییر
تعیین نوع تغییر
شناسایی افراد متاثر از تغییر
ارزیابی تغییرات ایجاد شده
استراتژیهای جهانی و چند ملیتی internatianal
تصمیم‌گیری استراتژیک در مورد جهانی شدن
تعریف مدیریت استراتژیک
مراحل مدیریت استراتژیک
الگوی جامع مدیریت استراتژیک
مزایای مدیریت استراتژیک
منافع مالی
منافع غیرمالی
تطبیق دادن ساختار با استراتژی
رابطه بین ساختار و استراتژی از نظر چاندلر
ساختار وظیفه‌ای
ساختار بخشی
ساختار مبتنی بر واحد تجاری استراتژیک
منابع

مقدمه:
جاذبه هر رویکرد مدیریتی، انتظار رهنمون شدن به سود بیشتر برای موسسه است. این، به ویژه درباره نظام مدیریت استراتژی با تاثیر عمده‌ای که بر تدوین و اجرای برنامه‌ها دارد، صادق است.
مجموعه‌ای از مطالعات انجام شده درباره سازمان‌های کسب و کار، تاثیر فرآیندهای مدیریت استراتژیک را بر نتیجه نهایی اندازه‌گیری کرده‌اند. یکی از نخستین مطالعات عمده توسط آنسوف و همکاران در سال 1970 اجرا گردید.
در بررسی 93 موسسه تولیدی آمریکایی، پژوهشگران دریافتند که برنامه ریزان رسمی که از رویکرد مدیریت استراتژیک استفاده میکرده‌اند، بر حسب معیارهای مالی که فروش، دارایی ها، قیمت فروش، درآمد هر سهم و رشد درآمد را اندازه میگرفت، نسبت به موسسات بدون برنامه‌ریزی، موفقیت بیشتری کسب نموده بودند. برنامه‌ریزان همچنین در پیش‌بینی نتیجه فعالیتهای عمده استراتژیک دقت بیشتری داشتند.
دومین پژوهش پیشاهنگ توسط تیون و هاوس در سال 1970 چاپ شد که 36 موسسه در شش صنعت مختلف را مطالعه کرده‌ بودند. آن ها دریافتند که برنامه‌ریزان رسمی در صنایع نفت، غذایی، دارویی، فولاد، شیمیایی و ماشین‌آلات به طور قابل ملاحظه‌ای از موسسات بدون برنامه در همان صنایع پیشی گرفته بودند. به علاوه، برنامه‌ریزان، عملکرد خودشان را به میزان متنابهی بعد از پیاده‌کردن فرآیند رسمی در مقایسه با عملکرد مالی در سال های بدون برنامه‌ریزی، بالا برده‌ بودند.
بعداً ( 1972) هارولد از تکرار بخشی از پژوهش تیون و هاوس درباره شرکت های دارویی و شیمیایی گزارش داد. یافته‌های او مطالعه پیشین را تایید کرد و در واقع نشان داد که تفاوت میان عملکرد مالی موسسات با برنامه‌ریزی موسسات بدون برنامه‌ریزی در طول زمان افزایش یافته بود.
در 1974 فولمر و رو، مطالعه‌ای از تجربه مدیریت استراتژیک 386 شرکت طی 2 سال منتشر کردند. نویسندگان دریافتند که موسسات تولیدکننده کالاهای بادوام، با مدیریت استراتژیک از موسسات بدون مدیریت استراتژیک از موسسات بدون مدیریت استراتژیک موفق‌تر بودند. مطالعه شرکت های تولید کننده کالاهای مصرفی و خدمات را شامل نمیشد. احتمالاً به این دلیل که پژوهشگران، فکر میکردند که مدیریتی استراتژیک در این موسسات پدیده جدیدی است و نتیجه آن کاملاً روشن نشده است.
در 1974 شوفلر و همکاران نتیجه مطالعه‌ای طراحی شده برای اندازه‌گیری تاثیر مطالعات بازار بر سود را منتشر ساختند. این پروژ اثرات برنامه‌ریزی استراتژیک را بازده سرمایه در بر میگرفت. پژوهش به این نتیجه میرسد که بازده سرمایه بیش از این که تحت تاثیر سهم بازار، تراکم سرمایه و تنوع فعالیت بود. پروژه کامل که 37 متغیر عملکرد را شامل میشد، نشان داد که تا 80 درصد پیشرفت ممکن در سودآوری موسسه از طریق تغییر در جهت استراتژیک شرکت حاصل شده بود.
مطالعه دیگری درباره تاثیر گسترده توسط کارگر و مالک در 1975 گزارش شد. پژوهش ایشان که 90 شرکت آمریکایی را در پنج صنعت در برمیگرفت، نشان داد که عملکرد شرکت هایی که از برنامه‌ریزی استراتژیک بلند مدت استفاده میکردند برحسب معیارهای معمول مالی به میزان قابل توجهی بهتر از شرکت هایی بود که برنامه‌ریزی رسمی داشتند.
سرانجام در حالی که بیشتر مطالعات، مدیریت استراتژیک را در شرکت های بزرگ آزمون کردند، گزارشی در سال 1982 نشان داد که برنامه‌ریزی استراتژیک تاثیر مطلوبی عملکرد کسب و کارهای کوچک داشته است. رابینسون پس از مطالعه 101 موسسه چک خرده‌ فروشی خدماتی و تولیدی ظرف مدت 3 سال، دریافت شرکت هایی که از برنامه‌ریزی استراتژیک استفاده میکردند، بهبود قابل توجهی از نظر فروش، سودآوری بهره‌وری نسبت به موسساتی که فعالیت سیستماتیک برنامه‌ریزی نداشتند به دست آورده بودند. الگوی کلی نتیجه‌های حاصل از هفت مطالعه،‌ارزش مدیریت استراتژیک را بر اساس معیارهای مختلف مالی به روشنی نشان میدهد. بر پایه شواهدی که در دست است، سازمانهایی که رویکرد مدیریت استراتژیک را به کار میبرند، به طور منطقی و جدی انتظار دارند که سیستم جدید، عملکرد مالی آن ها را بهبود بخشد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
استراتژی, برنامه ريزی, بهره وری, دارايی, دانلود پروژه, سازمان , سودآوری, صنايع نفت, عملكرد مالی, فرآ,

تاريخ : 25 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:34
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
انواع آسانسور
آسانسور حمل بار و مسافر
آسانسور خدماتی
آسانسور خودرو بر ساختمانهای خصوصی
انواع آسانسور
آسانسورهای بدون
آسانسورهای گیربکس دار
سیستمهای هیدرولیک
آسانسور خودرو بر ساختمانهای خصوصی
اجزای اصلی تشکیل دهنده آسانسور
سیستم محرکه
کابین
تابلو فرمان
ریل های راهنما
سیم بکسل
تراول کابل
درب طبقات
درب کابین
شاسی های احضار
نحوه کار آسانسور
حرکت آسانسور
آسانسور با رانش مثبت (وینچی)
آسانسور با سیستم محرکه کششی
انواع کابل کشی
کشش تک رشته ای
کشش دو رشته ای
کابل کشی ۲ به ۱
کابل کشی ۳ به ۱
کابل های توازن
اتاق ماشین آلات در سطح پایین
محرک استونه ای
کابل های سیمی
موتورهای کابل پیچی
موتورهای گیر بکسی تک سرعته کشش
موتورهای گیر بکسی دو سرعته کشش
موتورهای گیر بکسی ولتاژ متغیر کشش
موتورهای بدون گیر بکس ولتاژ متغیر کشش
ترمزها
اتاق ماشین آلات
مقررات و توصیه های ایمنی هنگام استفاده از آسانسور
نکاتی درباره ایمنی و استفاده از آسانسور
مقررات ایمنی سیستم محرکه و ترمز آسانسور
مقررات ایمنی ریلهای راهنما و وزنه تعادل
مقررات ایمنی سیم بکسل ها و ایمنی های مکانیکی (ترمز ایمنی، گاورنر، ضربه گیر)
پروژه
سخت افزارهای تشکیل دهنده
PLC
نقش PLC در اتوماسیون صنعتی
مزایای استفاده از PLC
کاربردهای PLC در صنعت
صنایع اتومبیل سازی
صنایع پلاستیک سازی
صنایع سنگین
صنایع شیمیایی
صنایع غذایی
صنایع ماشینی
صنایع حمل و نقل
صنایع تبدیل انرژی
خدمات ساختمانی
ورودی های PLC
خروجی های PLC
ترمینال
SYSTEM SAFE
POWER
گانگ
اندیکاتور
سنسور
سنسور حرارتی (PTC)
سنسور CAN,CA1
سنسور CUTOFF
موتور
نمای کلی طرح
نمایی از نرم افزار
منابع

چکیده:
آسانسوردستگاهی است دائمی که برای جا به جایی اشخاص یا کالا، بین طبقات ساختمان بوده و در طبقات مشخصی عمل مینماید. دارای کابینی است که ساختار، ابعاد و تجهیزات آن به اشخاص به سهولت اجازه استفاده میدهد و میان ریل های منصوبه عمودی با حداکثر انحراف 15 درجه حرکت میکند.
آسانسور وسیله نقلیه عمومی دائمی است که بین ترازهای از قبل تعریف شده حرکت میکند.
آسانسور تنها وسیله رفت و آمد ترافیکی است که مورد استفاده تمامی گروه سنی قرار میگیرد و عمومی ترین وسیله جابجایی عمودی در جهان است.
آسانسور وسیله نقلیه ای است که کنترل آن به یک سیستم سپرده شده. فرمان دادن به آن به اختیار مسافر است، اما ایستادن آن در محل مقرر به عهده سیستم است.
آسانسور در داخل محیطی نصب میشود که از 3 قسمت تشکیل شده است:
1) موتورخانه:برای برقراری موتور و گیربکس و تابلو کنترل آسانسور و تابلو برق
2) چاه آسانسور:برای نصب درها، ریل ها و همچنین محلی برای حرکت کابین و وزنه
3) چاهک:در پایین ترین قسمت چاه آسانسور، برای ضربه گیرها و بافرها
موتور گیربکس به عنوان قلب آسانسور و تابلو کنترل به عنوان مغز آسانسور عمل مینماید.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آسانسور, آسانسور خودرو بر, اتومبیل سازی, اندیکاتور, ايمنی, تابلو فرمان, تبدیل انرژی, تجهیزات, ترمز, ,

تاريخ : 25 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:75
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول : فراصوت
مبانی فراصوت
تولید موج صوتی
تشکیل و فروپاشی حباب ها
کاربردهای فراصوت
کابردهای فراصوت به تفکیک
کاربردهای بیولوژیکی، بیوشیمیایی
کاربرد مهندسی
صنعت
پزشکی
عوامل موثر در حباب سازی
خواص فیزیکی حلال
دمای واکنش
فرکانس پرتو افکنی
وجود گازهای حل شدنی
پراکندگی و آمیختگی فراصوت
فصل دوم : کاربردهای فراصوت
آزمایشات فراصوت در راستای بهبود رنگرزی
مواد آزمایش
رنگرزی
رمق کشی رنگ
راندمان فراصوت
مشخصات ثابت
نتایج
اثر تکمیل اولیه‌ فراصوت
تکمیل اولیه‌ پارچه
تکمیل اولیه محلول رنگ
رنگرزی در میدان مداوم فراصوت
رنگرزی در میدان فراصوت دوره‌ای
شرایط ثبات
نتایج
آزمایش
روش‌‌ها
اندازه‌گیری ها
نتایج
تاثیر PH
اثر دما
اثر زمان
اثر قدرت فراصوت
سرعت رنگرزی
افینیتی استاندارد
مشخصات ثبات
تجربه‌ اشعه‌ ایکس
آزمایش میکروسکوپ الکترونی
نتیجه
بهبود رنگبری توسط فراصوت
اثر فراصوت بر روی عملیات تکمیلی نساجی
مواد انتخابی و اصول ماشین ژیگر
آزمایشات استاتیک
روغن زدایی از پلی آمید
آهارگیری پنبه
آزمایشات دینامیکی
روغن زدایی پلی آمید
نتیجه‌گیری
بهبود انتقال جرم توسط فراصوت در نساجی
مدل پروسه‌ تر
سیستم آزمایشی
محفظه‌ آزمایشگاهی
دستگاه فراصوتی
کاربرد فراصوت در مرسریزاسیون
کاربرد فراصوت روی شستشوی منسوجات نساجی
مقدمه
توضیحات مراحل انجام کار
ساختن آزمایشگاه تجربی
تنظیمات نیمه صنعتی
نتیجه
کاربرد فراصوت در سفیدگری
خلاصه مطالب
معرفی
نتایج و بحث
فصل سوم : نتیجه گیری
مزایای استفاده از فراصوت در پروسه‌ رنگرزی در نساجی
مزایای کاربرد فراصوت در پروسه‌ رنگبری در نساجی
مزایای کاربرد فراصوت در تکمیل نساجی
منابع

فهرست اشکال:
دستگاه تمییز کننده فراصوتی
روش رنگرزی فراصوت
اسکن میکروسکوپ الکترونی پارچه اکریلیک
اساس کار ژیگر
دستگاه فراصوت برای آزمایشات استاتیک
رواغن زدایی منسوج بدون فراصوت
روغن زدایی منسوج با فراصوت
اسکن میکروسکوپی از پنبه
پنبه‌ آهارگیری شده بدون فراصوت
پنبه‌ آهارگیری شده با فراصوت
وسیله‌ استاتیکی بهبود بخشیدن دستگاه دینامیکی
شماتیک از تشکیلات آزمایشگاهی
رادیاتورهای فراصوتی
ترانسفورماتور مسطح
رادیاتور صفحه دنده‌دار
سیستم آزمایشگاهی

فهرست نمودارها:
افزایش‌ها دما حمام رنگرزی به کمک فراصوت
اثر تکمیل اولیه پارچه‌ها روی رمق کشی رنگ
اثر تکمیل اولیه محلول رنگ روی رمق‌کشی رنگ
تصویر رمق‌کشی نهایی ضمن پروسه‌‌ رنگرزی است
اثر تکمیل با فراصوت روی جذب رنگ
اثر فراصوت پیوسته روی رمق‌کشی رنگ
اثر غلظت رنگ روی قدرت رنگی پارچه‌های اکریلیک رنگ شده با استفاده از رنگ
اثر PH رنگ روی قدرت رنگی پارچه‌های اکریلیک رنگ شده توسط رنگ
اثر دما روی قدرت رنگی پارچه‌های الکریلیک رنگ شده با رنگ
اثر زمان روی قدرت رنگی پارچه اکریلیک رنگ شده
اثر نیروی فراصوت روی قدرت رنگی پارچه‌های اکریلیک رنگ شده با رنگ بازیک
سرعت رنگرزی فراصوتی و مرسوم پارچه‌ اکرلیک توسط رنگ بازیک
تجزیه شدند توسط بکار بردن مشتق از فرم عمومی از قانون اول سرعت
مسیر تکاملی آهار موجود در حمام را به تعداد پارچه عبرری از حمام
مقایسه‌ بهبود شستشو
تاثیرات شدت صوت بر بهبود شستشو
فعالیت لاکاز بعد از کاربرد فراصوت

فهرست جداول:
رمق کشی رنگ و تثبیت و راندمان در فراصوت پیوسته
رمق‌ کشی رنگ، تثبیت و راندمان در فراصوت دوره‌ای
ثبات سایشی خشک، ثبات سایشی تر، سنگ شور روی پنبه، سنگ شور روی پشم و تغییر رنگ
مشخصات ثبات رنگ
مواد انتخاب شده
شرایط روغن زدایی پلی آمید
روغن زدایی پلی آمید با کاهش غلظت مواد شیمیایی
ویژگیهای اصلی ترانسفورماتورها
فعالیت نسبی لاکازبعد از تکمیل با فراصوت

چکیده:
با مروری بر مقالات که در مورد فراصوت در نساجی کار شده به نتایج مثبتی در زمینه فراصوت در بهبود رنگرزی، رنگبری، انتقال جرم، تکمیل نساجی، شستشوی منسوج نساجی، سفیدگری و مرسریزاسیون رسیدیم در فصل یک ما به بررسی مفهوم و مبانی فراصوت و کاربردهای آن در صنایع مختلف میپردازیم و در فصل دو اختصاصاً به کاربرد فراصوت در فرآیندهای نساجی پرداختیم و مروری بر مقالات انجام شده در این زمینه و در فصل سه به نتایج بررسی کاربرد فراصوت در فرآیندهای نساجی پرداخته شده است.

مقدمه:
در طی 20 سال اخیر پیشرفت های زیادی در دنیا راجع به کاربرد فراصوت در صنایع مختلف و به ویژه فرآیندهای مختلف نساجی مثل رنگرزی، شستشو، رنگبری، سفیدگری و… روی الیاف طبیعی و مصنوعی صورت گرفته است در دهه های اخیر فراصوت بعنوان یک مکان مهم در پروسه های صنعتی مختلف و در زمینه هایی مانند پزشکی (مثل سونوگرافی) تثبیت شده و فراصوت تغییر اساسی در محافظت محیط زیست به وجود آورده است.
بطور کلی نشان داده شده استفاده از فراصوت در پروسه های نساجی اثر بهینه سازی داشته و سبب کم شدن زمان عملیات و افزایش سرعت پروسه هایی مثل رنگرزی در نساجی شده است و همین طور ذخیره سازی و صرفه جویی در میزان انرژی مصرفی و آب و بهبود انتقال جرم در خلل و فرج داخلی میانی و جانبی منسوجات نساجی شده و افزایش تمییزی در شستشو و همین طور بهبود سفیدی در سفیدگری کالای نساجی و افزایش سرعت در عملیات مرسریزاسیون شده است و میتوان بیان کرد که پدیده مافوق صوت به صورت یک تکنولوژی برای امروز درآمده است و تحقیقات و آزمایشات زیادی در این زمینه انجام و به نتایج مثبتی در این زمینه رسیده شده است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آهارگيری, استاتيک, اشعه ايكس, الكترون, بهبود فرآیند, بيوشيميايی, بيولوژيكی, حباب سازی, دانلود پایان ,

تاريخ : 25 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:52
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
مقدمه
وکالت بلاعزل انواع آن و نحوه ابطال
وکالت بلاعزل چیست؟
خرید و فروش به هنگام داشتن وکالت
شرط وکالت پس از فوت یا جنون
ابطال وکالت بلاعزل
فسخ یا انحلال عقد لازم که ضمن آن وکالت بلاعزل شده است
اما انحلال عقد لازم یا شرط ضمن عقد
فصل دوم : طریقه عزل وکیل در وکالتنامه رسمی
مقدمه
مبحث اول : عزل وکیل به صورت رسمی
مبحث دوم : لزوم اطلاع وکیل و سردفتر از عزل وکیل
نتیجه گیری
فصل سوم : آشنایی با وکالت بلاعزل یا وکالت بدون استعفا
مقدمه
مفهوم وکالت
فایده های وکالت و انگیزه های توسل به آن
توافق دوطرف در اسقاط حق یا تحدید اختیار
انگیزه های توسل به وکالت بلاعزل و وکالت بدون استعفا
سوء استفاده از این شیوه و نقد و برخی از استادان
تقسیم موضوع
بنداول – فقه اسلامی
فقه امامیه
فقه عامه
بند دوم – حقوق موضوعه ایران
مقتضای ذات عقد وکالت
نفوذ و اعتبار شرط بقاء وکالت پس از فوت یا جنون (اثرتراضی)
دایره شمول وکالت بلاعزل و وکالت بدون استعفاء
اثر تعیین مدت در وکالت
قراردادن وجه التزام
کفایت اقرار بر وقوع وکالت بلاعزل
گفتار دوم – حقوق خارجی
بند اول – قانون مدنی کشورعثمانی- سابق
المجله
کشورهای عربی
بند دوم – حقوق برخی از کشورهای عربی
برخی از کشورهایی که حقوق نوشته دارند
انگلیس و آمریکا
بخش دوم – صورت های مختلف
توافق موکل و وکیل
تقسیم بخش
گفتار اول – توافق ضمن عقد لازم
بند اول – شرط وکالت
شرط فعل
شرایط نتیجه
بنددوم – شرط عدم عزل یاعدم استعفا
شرط فعل
شرط نتیجه
گفتاردوم – توافق ضمن عقد جایز و توافق مستقل
بنداول – شرط ضمن عقد جایز
استحکام شرط ضمن عقد جایز
اقسام شرط ضمن عقد جایز
تکلیف حق اسقاط شده پس ازفسخ عقد جایز
بنددوم – شرط ضمن عقد وکالت
ماهیت وکالت مشروط
تصریح بر انعقاد وکالت بلاعزل و بدون استعفا
صورت های مختلف شرط ضمن وکالت
نتیجه و پیشنهاد
منبع

مقدمه:
امروز سری به آمار وبلاگ زدم ببینم چه خبر است واز کجا و چگونه به اینجا رسیده اند بیشتر آشنایان و همکاران بودند ولی چند نفری هم با طرح پرسش هایی در گوگل به این وبلاگ رسیده والبته دست خالی برگشته اند ضمن پوزش از ایشان یک مورد از پرسش ها را در این پست مطرح کردم تا همکاران پاسخ دهند تا اگر بنده خدایی بار دیگر با طرح چنین پرسشی به این جا رسید بی پاسخ بر نگردد واما آن پرسش این بود:ابطال وکالت بلاعزل چگونه است؟
آیا موکل بایستی به مراجع قضائی مراجعه کند و حکم به ابطال وکالت نامه بگیرد؟ واگر این حکم صادر شود آیا صرف صدور حکم آن وکالت نامه را ابطال میکند؟ به عبارت دیگر آیا چنین حکمی اعلامی است؟ یا اینکه بایستی اجرا شود؟ و اگر بایستی اجرا شود آن را چگونه بایستی اجرا کرد؟ و اگر اجرا شد آیا بایستی به وکیل هم ابلاغ گردد؟ حتی در موردی که حکم غیابی صادر نشده و وکیل خود در جلسه دادرسی در دادگاه حضور داشته است؟
در پست پرسش های مربوط به وکالت – که میتوانید برای دسترسی فوری به آن پرسش ها روی کلمه کلیدی پرسش های وکالت در کنار این وبلاگ کلیک کنید – در ابتدای پست عباراتی که معمولا در وکالتنامه های بلاعزل نوشته میشود آورده ام از همکاران درخواست میکنم با توجه به این عبارات – و یا اگر موارد دیگری هم بوده که فراموش شده – و موارد دیگر نظرات خود را مرقوم فرمایند.
موکل حق عزل وکیل مرقوم را از خود سلب و ساقط نمود- موکل حق عزل وکیل مرقوم را به مدت سه سال از خود سلب و ساقط نمود- موکل حق عزل وکیل مرقوم را به مدت پنجاه سال از خود سلب و ساقط نمود- موکل حق عزل وکیل مرقوم را به مدت نود و نه سال از خود سلب و ساقط نمود – موکل حق عزل وکیل مرقوم را ضمن عقد خارج لازم از خود سلب و ساقط نمود – موکل حق عزل وکیل مرقوم را ضمن عقد خارج لازم به اظهاره از خود سلب و ساقط نمود – موکل حق عزل وکیل مرقوم را ضمن عقد خارج لازم (که به اظهار موکل به صورت عادی منعقد گردیده) از خود سلب و ساقط نمود – موکل حق عزل وکیل مرقوم را ضمن عقد خارج لازم که به اظهار طرفین در خارج این سند انجام یافته از خود سلب و ساقط نمود – موکل حق عزل وکیل مرقوم را به مدت …. سال ضمن عقد خارج لازم از خود سلب و ساقط نمود – موکل حق عزل وکیل مرقوم و حق ضم امین و وکیل به وی را از خود سلب و ساقط نمود – موکل حق عزل وکیل مرقوم را و حق ضم وکیل و امین به وی را از خود سلب و ساقط نمود و همچنین حق انجام مورد وکالت را شخصا در مدت این وکالت از خود سلب و ساقط نمود – وکیل ضمن قبول انجام مورد وکالت حق استعفای از انجام مورد وکالت را …. از خود سلب و ساقط نمود!!!- این وکالت به مدت …. سال بلاعزل میباشد – مدت این وکالت سه سال است – این وکالت فقط تا تاریخ …. معتبراست – در این وکالت اختیار تعویض پلاک فقط به مدت سه ماه معتبر است واختیار فروش به مدت پنج سال از تاریخ زیر بلاعزل میباشد – موکل ضمن عقد خارج لازم؛ که حسب الاقرار به صورت شفاهی و خارج از دفترخانه بین طرفین منعقد گردیده است حق عزل وکیل و ضم وکیل و امین و انجام بالمباشره را تا انجام و خاتمه مورد وکالت را از خود سلب و ساقط نمود- موکل ضمن عقد خارج و لازم حق عزل و ضم وکیل را از تاریخ ذیل لغایت خاتمه انجام مورد وکالت از خود سلب و ساقط نمود.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
ابطال, حقوق, دانلود پروژه, سردفتر, عزل وکیل, فقه اسلامی, فقه امامیه, فقه عامه, قانون مدنی, موکل, وجه,

تاريخ : 25 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:180
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول – کلیات
امکانات نرم افزار مدیریت هتلداری
فصل دوم – سند چشم انداز
مقدمه
هدف
محدوده
تعاریف، اعتبارات و اختصارات
منابع
مرور
جایگاه
شرح مسئله
شرح موقعیت درخواست
شرح دست اندرکاران و کاربران
خلاصه مشخصات ذینفعان
خلاصه کاربران
محیط کاربر
نیازمندی های کلیدی ذینفعان و کاربران
دیدگاه
خلاصه توانایی ها
مجوز استفاده و نصب
مشخصات
چارچوب اطلاعات و خدمات قابل ارائه
استفاده از کاربران سیستم
محدودیت‌ها
دامنه‌های کیفی
اولویت‌ها
سایر نیازمندی های
استانداردهای کاربردی
نیازمندی های سیستم
نیازمندی های غیر وظیفه‌مندی
نیازمندی های محیطی
نیازمندی های مستند سازی
فصل سوم – مشخصات تکمیلی سند چشم انداز
نسخه ویندوز مورد استفاده
طراحی برای سهولت استفاده
ONLINE HELP
فصل چهارم – طرح تکرار
مقدمه
اهداف
دامنه
تعاریف و اصطلاحات
ارجاعات
دید کلی
طرح
فعالیتهای تکرار
موارد قابل تحویل
فصل پنجم – مورد کاری
هدف
یکپارچه شدن بانک اطلاعاتی
تسریع در عملیات مدیریت هتلداری
اطمینان به سیستم مدیریت هتلداری
هشدار بمنظور موجودی اتاق ها و سررسید زمان تحویل اتاق
انجام بهتر ارائه خدمات
فصل ششم – ریسک
فصل هفتم – معماری نرم افزار
محدودیت ها و اهداف معماری
دیدگاه موارد کاربری
دیدگاه منطقی
دیدگاه پروسس
دیدگاه استقرار
اندازه و کارایی
کیفیت
فصل هشتم – طرح آزمایش
نیازمندی های آزمایش
آزمایش رابط کاربر
آزمایش کارایی
آزمایش بار
آزمایش فشار
آزمایش پیکربندی
آزمایش نصب
استراتژی آزمایش
انواع آزمایش
آزمایش سیستم
آزمایش رابط کاربر
آزمایش کارایی
آزمایش فشار
آزمایش کنترل دستیابی و امنیت
آزمایش FAILOVER/RECOVERY
آزمایش پیکربندی
آزمایش نصب
فصل نهم – نگاهی دیگر به مسئله
شرح مسئله
ذینفعان و کاربران سیستم
کارکردهای سیستم
مدیریت
پذیرش
مالی
رزرو
مشخصات محصول
فصل دهم – نمودارها
نمودار موارد کاربردی
نمودار ترتیبی
نمودار ترتیبی رزرو میهمان
نمودار ترتیبی پذیرش میهمان
نمودار همکاری
نمودار همکاری پذیرش میهمان
نمودار همکاری رزرو
نمودار کلاس
فصل یازدهم – سناریو موارد کاربردی
فصل دوازدهم – مستند فرم ها، گزارش و کدها
فرم لاگین
فرم ابتدایی
فرم مشخصات اولیه میهمان
فرم عملیات رزرو میهمان
فرم پذیرش میهمان
فرم جستجوی میهمان
فرم جستجو گروه
فرم جستجو اتاق
فرم درج فاکتور
فرم مشاهده ی لیست فاکتورها
فرم درج و جستجوی اتاق ها
فرم مشاهده وضعیت اتاق ها
فرم پرسنلی
فرم سیستم مالی کارکنان
فرم مدیریت کاربران
فرم گزارش میهمانان
فرم گزارش پرسنل
فرم گزارش مالی یک پرسنل خاص
فرم تنظیمات
منابع و ماخذ
فهرست منابع لاتین
فهرست سایتهای اطلاع رسانی

فهرست جداول:
امکانات نرم افزار مدیریت هتل داری
جدول ریسک ها

فهرست نمودارها:
موارد کاربردی
نمودار ترتیبی رزرو میهمان
نمودار ترتیبی پذیرش میهمان
نمودار همکاری پذیرش میهمان
نمودار همکاری رزرو
نمودار کلاس

فهرست اشکال:
فرم لاگین
فرم ابتدایی
فرم مشخصات اولیه میهمان
فرم عملیات رزرو میهمان
فرم پذیرش میهمان
فرم جستجوی میهمان
فرم جستجو گروه
فرم جستجو اتاق
فرم درج فاکتور
فرم مشاهده ی لیست فاکتورها
فرم درج و جستجوی اتاق ها
فرم مشاهده ی وضعیت اتاق ها
فرم پرسنلی
فرم سیستم مالی کارکنان
فرم مدیریت کاربران
فرم گزارش میهمانان
فرم گزارش پرسنل
فرم گزارش مالی یک پرسنل خاص
فرم تنظیمات

چکیده:
هدف از سند حاضر، جمع آوری، تحلیل و تعریف ویژگی ها و نیازمندی های سطح بالا و حد و مرزهای سیستم‌ نرم افزاری هتل داری میباشد. از سوی دیگر در این سند به شناسایی اشخاص ذینفع در پروژه و محدودیت‌هایی که در تولید نرم افزار باید مدنظر قرار گیرند، پرداخته است. طرح کلی نیازمندی های محوری سیستم نرم افزار مذکور را بیان میسازد که مبنای قراردادی برای نیازمندی هایی است که در طول پروژه در قالب موارد کاربرد و نیازمندی های تکمیلی بطور کامل تشریح و پیاده‌سازی میشوند. این سند یک دید جامع از معماری سیستم مدیریت هتل داری را ارائه میدهد و همچنین طرحی را برای آزمایش سیستم مدیریت هتل داری شرح میدهد. این سیستم برای مکانیزه شدن قسمتی از امور بخش رزرواسیون هتل تقاضا کننده توسعه داده میشود.

مقدمه:
امروزه کامپیوتر به یک وسیله مورد نیاز برای بسیاری شرکت ها، کارخانجات و نهادها تبدیل شده است بطوریکه عدم حضور آن باعث اختلالهای بسیاری در کارها میشود و ممکن است حتی باعث از کار افتادن کلی قسمتی نیز شود.
پیشرفت سریع علوم کامپیوتری و کاربرد سریعی که این تکنولوژی جدید در کلیه امور زندگی بشر دارد، حجم زیاد اطلاعات، نیاز بشر به سرعت و دقت و انسجام اطلاعات موجب گردیده است تا امروزه تمام مراکز تحقیقاتی، علمی و خصوصی سازمان های کشور و… همسو با این روند اقدام به مکانیزه نمودن سیستم دستی خود نماید.
این پیشرفت روز افزون کامپیوتر و زمینه های کاربرد آن، نظیر تسهیل در انجام محاسبات دقیق و پیچیده و دستیابی سریع به اطلاعات، مدیران و مسئولان را برای مکانیزه کردن سیستم دستی ترغیب می نماید.
هدف از سند حاضر، جمع آوری، تحلیل و تعریف ویژگی ها و نیازمندی های سطح بالا و حد و مرزهای سیستم‌ نرم افزاری هتل داری میباشد. از سوی دیگر در این سند به شناسایی اشخاص ذینفع در پروژه و محدودیت‌های که در تولید نرم افزار باید مدنظر قرار گیرند، پرداخته است. طرح کلی نیازمندی های محوری سیستم نرم افزار مذکور بیان میسازد که مبنای قراردادی برای نیازمندیهایی است که در طول پروژه در قالب موارد کاربرد و نیازمندیهای تکمیلی به طور کامل تشریح و پیاده‌سازی میشوند. این سند معماری نرم افزار یک دید جامع از معماری سیستم مدیریت هتل داری را ارائه میدهد. این سیستم برای مکانیزه شدن قسمتی از امور بخش رزرواسیون هتل تقاضا کننده توسعه داده میشود.
مروری بر پروژه در بخش دوم، خلاصه مزایای تجاری سیستم نرم افزار پروژه طراحی و پیاده‌سازی نرم افزار مدیریت سیستم اطلاعاتی و جایگاه آن و نیز خلاصه شرح مشکلاتی، که مرتفع کردن آن ها در تعریف پروژه طراحی و پیاده‌سازی نرم افزار مدیریت سیستم اطلاعاتی مورد نظر بوده، بیان گردیده است.
شرح دست اندرکاران و کاربران برای تهیه یک سیستم قابل استفاده، مفید و کارا علاوه بر کاربران سیستم، لازم است که تمامی افراد ذینفع را بعنوان بخشی از فرآیند مدل سازی نیازمندیها مشخص کرده به انتظارات آن ها توجه نمود. در این بخش، افرادی که به نحوی درگیر پروژه هستند، مشخص و نیازهای هر یک از آن ها به اختصار بیان گردیده است.
دید کلی سیستم در این بخش خلاصه تواناییهای نرم افزاری و ارتباط بخش مرکزی این نرم افزار با سایر بخشهای آن به اختصار بیان گردیده است. نرم افزار بر اساس برخی مفروضات تهیه خواهد گردید که در این بخش مفروضات مزبور فهرست گردیده‌اند.
قابلیت‌ها، تواناییهای سطح بالای سیستم نرم افزاری هستند. از آن جا که سند چشم انداز توسط مجموعه‌ای از افراد با تخصص‌ها و نگاه‌های مختلف بازخوانی میشود، جهت ارائه ویژگیها و خصوصیات نرم افزار پورتال مدیریت منابع، این تواناییهای بصورت کلی و عام در این بخش بیان گردیده‌اند.
محدودیت‌ها در تعریف علمی، محدودیت عبارت است از هر عاملی که آزادی عمل مجری و دامنه راه‌حل‌های وی را در تولید نرم افزار بکاهد. از آن جا که این محدودیت‌ها در خصوصیات کار نهایی موثر میباشند، در این بخش خلاصه‌ای از محدودیت‌ها اعم از فنی یا غیر فنی که بر روند اجرای پروژه و کار نهایی تاثیر گذار خواهد بود، تشریح گردیده است.
دامنه‌های کیفی در این بخش موارد کیفی که باید در طراحی و ساخت منابع مدنظر قرار گیرد؛ تشریح گردیده است.
الویت‌ها در این بخش قابلیت‌ها و ویژگی های ارائه شده در بخش پنجم برای رویه ساخت الویت‌ بندی میگردند.
نیازمندیها در این بخش نیازمندیهای دیگری که باید نرم افزار نهایی آن ها تحت پوشش قرار دهد فهرست میگردد این موارد شامل استانداردهای کاربردی، نیازمندیهای سخت افزاری و بستر و محیط اجرای نرم افزار میباشد.
نیازمندیهای مستندسازی این بخش بیان کننده مستنداتی است که جهت نصب و راه اندازی نرم افزار نرم افزاری و نیز سهولت کاربران نهایی سیستم باید تهیه و ارائه گردند.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اتاق, امنيت, دانلود پایان نامه, رزرو, سيستم , شرکت, فاکتور, كاربران, كاربران سيستم, كنترل دستيابی, م,

تاريخ : 25 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:96
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول : کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مساله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
سوالات تحقیق
متغیرهای تحقیق
تعریف عملیاتی مفاهیم
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق
مقدمه
بزهکاری کودکان و نوجوانان
مفهوم جنایت کاری و بزهکاری
وضع کنونی شناسایی ها
علت‌ شناسی بزهکاری
تحول بهنجار و سازگاری اجتماعی
عوامل اجتماعی
عوامل بدنی و سرشتی
پسیکوپات سرشتی
نارسایی های عقلی
بیماری ها و نقیصه‌های عضوی
اختلالات رشد شخصیت
عیوب کیفی فرامن
تاخیرهای جزیی رشد
پسیکونورزها و نشانه‌های پسیکونورزی
پسیکوزها و نمودار پسیکوزی
عوامل اجتماعی ثانوی
نظریه ها و پژوهش های دیگران درباره دزدی
دزدی و مالکیت
طلاق
سرقت
تعاریف و مصادیق مربوط به سرقت اعم از عادی و مسلحانه
سرقت نوجوانان
مردودی
ترک تحصیل
عوامل موثر در ترک تحصیل دانش آموزان
شرایط اقتصادی
سواد والدین
برخورد معلم
محتوای کتب درسی
شیوه برگزاری امتحانات (شیوه ارزیابی)
عقب ماندگی درسی
نارسایی های جسمی
انگیزه
انواع دزدها و دزدی ها
دزدهای کند ذهن
دزدی پرهیجان
دزدهای وسواسی و آزار دهنده
دزدهای بیقرار
دزدهای برانگیخته
دزدهای افسانه گرا
دزدهای پارانوئیاک
دزدهای شیزوئید
دزدی های صرعی
دزدهای منحرف
دزدهای باندها
جریان عمل دزدی
برخورد دیگران
عوامل موثر در سرقت
سنین شروع سرقت
تعریف خانواده
خانواده‌های متلاشی شده
جدایی و طلاق
ناپدری و نامادری
آقای معلم
اختلافات خانوادگی
پیشینه و تحقیقات انجام شده
فصل سوم : روش و مراحل اجرای
جامعه آماری
نمونه و روش نمونه گیری
ابزار تحقیق
روش تحقیق
روش جمع آوری اطلاعات
روش تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده‌ها
جداول توصیفی و فراوانی ها
نتیجه فرضیه اول
نتیجه فرضیه دوم
نتیجه فرضیه سوم
فصل پنجم : بحث و نتیجه‌گیری
مقدمه
یافته‌های دیگر
تحصیلات نوجوانان سارق
پیشنهادات
آموزش و پرورش
خانواده
آموزش خانواده
جرم و مجازات
نحوه استفاده از اوقات فراغت
محدودیت‌های تحقیق
فهرست منابع
پیوست
پرسشنامه

فهرست جداول:
درصد گیری از هر یک از متغیرها
درصد گیری از هر یک از متغیرهای مربوط به گروه نوجوانان سارق
وضعیت تحصیلی نوجوانان سارق و غیر سارق
مربوط به وضعیت خانوادگی نوجوانان سارق و غیر سارق
وضعیت شغل نوجوانان سارق و غیر سارق
مربوط به اعتیاد خانواده و خود نوجوانان سارق
وضعیت سواد نوجوانان سارق و غیرسارق (18-11) ساله
فرضیه اول تحقیق
فرضیه دوم تحقیق
فرضیه سوم تحقیق

چکیده:
این تحقیق با هدف بررسی و مقایسه وضعیت خانوادگی نوجوانان بزهکار و عادی در شهر خرم آباد انجام شد. بدین منظور تعداد 100 نفر بزهکار و برابر با آن ها 100 نفر نوجوان عادی به روش در دسترس انتخاب شدند از پرسش نامه محقق ساخته جهت سنجش متغیرها استفاده شد. روش تحقیق پیمایشی و داده ها با استفاده از t-test گروه های مستقل تحلیل شدند. نتایج نشان داد که بین ضعف تحصیلی نوجوانان بزهکار و نوجوانان عادی تفاوت وجود دارد که در سطح p<./..1 معنی دار میباشد. بین روابط غیر صمیمی خانوادگی در گروه و وضعیت اعتیاد دو گروه تفاوت وجود دارد که در سطح P<../.1 معنی دار میباشد. مقدمه: خانواده یکی از مهم ترین و مقدس ترین نهادهای اجتماعی است که در طول تاریخ از جمله عوامل دوام و قوام جامعه بشری بوده و آن چه موجب نگرانی جوامع شده است صدمات و لطمات جبران‌ ناپذیری است که بر اثر فروپاشیدن این کانون ایجاد میشود. صدماتی که متوجه تمام اعضای خانواده منجمله فرزندان میشود. جدایی والدین برای فرزندان و خود آن ها بسیار حائز اهمیت و قابل بررسی است چرا که وضعیت فرزندان پس از طلاق و جدایی والدین از نگران‌ کننده‌ ترین و بحث‌ انگیزترین جنبه طلاق بوده است. و این مسئله در صورت ازدواج مجدد والدین با دیگری، ابعاد نگران کننده‌ای به خود میگیرد. دوره بلافاصله بعد از جدایی برای اکثر افراد یک دوره تضاد و دوگانگی عاطفی و تغییرات خلقی شدید است. این تضاد و دوگانگی موجبات تغییرات عمیق در رفتار خانواده به خصوص و فرزندان پدید می آورد که از جمله آن بزهکاری میباشد. از طرف دیگر مشخص شده است که بیشتر بزهکاران متعلق به خانواده‌هایی هستند که در آن از محبت و تفاهم اثر کمی وجود دارد و غالباً دارای خانواده‌های از هم پاشیده میباشند.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آموزش و پرورش, اختلافات خانوادگی, ازدواج مجدد, اوقات فراغت, بزهكاری, بزهکار, تحقيق, ترک تحصيل, جنايت,

تاريخ : 16 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:85
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول
آشنایی با AVR Atmega32
تفاوت microprocessor با microcontroller
ساختار کلی میکرو کنترلر AVR Atmega32
انواع حافظه در میکرو کنترلرهای خانواده AVR
حافظه FLASH داخلی قابل برنامه ریزی (programmable in system flash)
حافظه SRAM
حافظه EEPROM
نحوه برنامه ریزی حافظه FLASH
BASCOM AVR
پورت های میکرو کنترلر Atmega 32
رجیستر DDRX
رجیستر PINX
رجیستر PORTX
Timer/Counter در میکرو کنترلر Atmega32
رجیسترهای میکرو کنترلر Atmega32
فصل دوم
آشنایی با Key pad 4×4
ساختار درونی صفحه کلید
روش scanning
نحوه تعیین فواصل زمانی در روش scanning
فصل سوم
آشنایی با LCD 2×16
ال سی دی های کاراکتری
پایه های LCD 2*16
نحوه فرمان دادن به LCD
فصل چهارم
آشنایی با Programmer
ساختار یک Programmer
کابل انتقال فایل از کامپیوتر به میکرو
برنامه مدیریت پروگرام کردن میکرو
برنامه Pony prog
پروگرام کردن میکرو به وسیله کامپایلرها
پایه های مربوط به پروگرام کردن میکرو
برنامه پروگرامر PROGISP
فصل پنجم
آشنایی با Regulator ،Potentiometer ،Buzzer
ریگولاتور
پتانسیو متر
بازِر
فصل ششم
آشنایی با برُد سوراخ دار، Pin header، تک سوئیچMicro Box
برد سوراخ دار
Pin header
BOX
تک سویچ
فصل هفتم نحوه اتصال قطعات و شماتیک کلی مدار
فصل هشتم سورس برنامه
نتیجه ﮔﯿﺮی
ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺎﺧﺬ

چکیده:
هدف از این پروژه طراحی و ساخت تقویم دیجیتال بوده که در آن از تایمر خود میکری بمنظور تولید ثانیه استفاده شده است.
همچنین این سیستم قابلیت اعلام هشدار را نیز دارد و به کاربر اجازه می دهد توسط صفحه کلید پیام را دریافت کرده و در زمان و تاریخ مشخص بر روی صفحه نمایش دهد.

مقدمه:
در این پروژه ما به وسیله یک میکرو کنترلر AVR Atmega32 که محصولی از شرکت ATMEL میباشد اقدام به ساخت یک تقویم دیجیتال کرده ایم. ما از یک صفحه کلید (key pad) 4×4 برای وارد کردن اطلاعات استفاده کرده ایم برای ذخیره هشدار نیاز به یک حافظی دائمی داریم که با قطع برق اطلاعات آن از بین نرود که برای این کار ما از حافظه EEPROM خود میکرو کنترلر استفاده کرده ایم که در ادامه به تفضیل در مورد آن توضیح خواهیم داد. برای نمایش اطلاعات از یک LCD 2×16 کاراکتری استفاده نموده ایم که همان طور که از نامش پیداست دارای دو سط نمایش میباشد که هر سطرش قادر به نمایش 16 کاراکتری میباشد. همچنین از یک زنگ برای ایجاد هشدارهای مورد نیاز استفاده کرده ایم مثلاً هنگام زدن هر کلید به مدت یک دهم ثانیه صدای زنگ به صدا در میاید که به معنای تایید فشرده شدن کلید میباشد. در ضمن ما از فرکانس 1MHz کلاک داخلی خود میکرو کنترلر استفاده نموده ایم.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اتصال قطعات, انتقال فایل, برنامه, برنامه ریزی, تایمر, تقویم دیجیتال, حافظه, دانلود پایان نامه, رجیست,

تاريخ : 16 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:104
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول
دسته بندی مبدلهای حرارتی
مبدلهای حرارتی از نظر انتقال و یا بازیابی گرما
مبدلهای حرارتی از نظر فرآیند انتقال
مبدلهای حرارتی از نظر شکل و ساختار
مبدلهای لوله ای
مبدلهای حرارتی دو لوله ای
مبدلهای حرارتی پوسته و لوله ای
مبدلهای حرارتی لوله ای حلزونی
مبدلهای حرارتی صفحه ای
مبدلهای حرارتی صفحه ای واشردار
مبدلهای حرارتی صفحه ای حلزونی
مبدلهای حرارتی لاملا
مبدلهای حرارتی با سطوح پره دار
مبدلهای حرارتی صفحه ای پره دار
مبدلهای حرارتی لوله ای پره دار
مبدلهای حرارتی از نقطه نظر مکانیزم های انتقال حرارت
مبدلهای حرارتی از نظر آرایش های جریان های گرم و سرد
مبدلهای حرارتی از نظر کاربرد آن ها
انتخاب مبدلهای حرارتی
فصل دوم
روشهای پایه در طراحی مبدلهای حرارتی
معادلات پایه طراحی
ضریب کلی انتقال حرارت
روش متوسط لگاریتمی اختلاف دما برای تحلیل مبدل حرارتی
مبدلهای حرارتی با جریانهای چند گذر و متقاطع
روش NTU-ε برای تحلیل مبدلهای حرارتی
آشنایی با روشهای مختلف طراحی مبدلهای حرارتی
فصل سوم
آشنایی با مبدلهای حرارتی صفحه ای واشردار
خصوصات مکانیکی
مجموعه صفحه چارچوب
انواع صفحه
مشخصه های کارکرد
مزایای اصلی
محدودیت های عملکرد
گذرها و آرامش های جریان
کاربردها
خوردگی
تعمیر و نگهداری
محاسبات انتقال گرما و افت فشار
مساحت سطح انتقال گرما
قطر معادل کانل
ضریب انتقال گرما
افت فشار کانال
افت فشار دهانه های ورودی و خروجی
ضریب کلی انتقال گرما
سطح انتقال گرما
عملکرد حرارتی
فصل چهارم
مقایسه محاسبات انجام شده توسط فرمول ها و نرم افزار PWT
صورت مسئله اول (آب – آب)
اعداد بدست آمده بوسیله نرم افزار
اعداد بدست آمده بوسیله محاسبات
تحلیل انتقال گرما
صورت مسئله دوم (آب – بخار)
چارت مراحل انجام محاسبات
مراجع

فهرست اشکال:
معیارهای استفاده شده در دسته بندی مبدلهای حرارتی
انواع مبدلهای حرارتی تماس مستقیم
بازیاب های دوار
مبدلهای حرارتی دوار از نوع ذخیره ای
بازیاب گرم کن هوا با صفحه دوار در نیروگاه بخار بزرگ با سوخت ذغال سنگ
بازیاب پیش گرمکن هوا با صفحه ثابت
مبدلهای حرارتی نوع تماس مستقیم
عملکرد کندانسور تبخیری
چگالنده تبخیری
مبدلهای حرارتی دو لوله ای (دو شاخه ای یا سنجاقی) به همراه نمای مقطع و محفظه خم برگشت جریان
مبدلهای حرارتی پوسته و لوله ای بصورت چگالنده در سمت پوسته
مبدلهای حرارتی پوسته و لوله ای با دوگذر لوله و یک گذر پوسته با دیوارک
یک مبدل حرارتی پوسته و لوله ای با لوله های U شکل و یک گذر پوسته با دیوارک
یک مبدل حرارتی پوسته و لوله ای شبیه مبدل
نموداری که مسیرهای جریان در مبدل حرارتی صفحه ای واشردار را نشان میدهد
اجزای مبدل حرارتی صفحه ای واشردار
مبدلهای حرارتی صفحه ای حلزونی
مبدلهای حرارتی لاملا
دسته بندی مبدلهای حرارتی بر طبق آرایش های جریان
آرایش های چند گذر و چند گذر متقاطع
تغیر دمای سیال در مبدلها
مبدلهای حرارتی صفحه ای واشردار
صفحه مبدل حرارتی نوع شورون
نمودار جریان در یک آرایش یک گذر مخالف جهت
مونتاژ مبدل حرارتی واشردار
آرایش صفحات
الگوی زاویه شورون
زاویه شورون بروی صفحات مجاور معکوس میگردد
تمیز کردن صفحات با مواد شیمیایی
الگوی جریان
طرح ترسمی
طرح ترسمی آرایش سیستم دو گذر – یک گذر
سیستم خنک کاری مدار بسته
رژیم جریان بین صفحات
صفحه اول نرم افزار (وارد کردن دما و فشار طراحی)
صفحه دوم نرم افزار (وارد کردن دبی و دما و فشار کاری دو سمت)
صفحه دوم نرم افزار (انتخاب نوع، ضخامت،جنس ورق و همچنین نوع واشر و نحوه چسباندن آن)
صفحه دوم نرم افزار (انتخاب تعداد پاس ها و تعداد ورق های درون هر پاس )
صفحه سوم نتایج بدست آمده
صفحه سوم نتایج بدست آمده در رابطه با خواص فیزیکی سیالها و همچنین سرعتها و اعداد رینولدز دو سیال گرم و سرد

فهرست جداول:
جنس صفحات
برخی داده ها راجع به مبدلهای حرارتی صفحه ای
انتخاب مواد برای صفحه های مبدل
ضرایب توصیه شده برای مبدلهای صفحه ای
ثابت ها برای محاسبه افت فشار و انتقال گرمای یک فاز در مبدل حرارتی صفحه ای

چکیده:
مبدلهای حرارتی، ابزاری هستند که جریان انرژی گرمایی بین دو یا چند سیال در دماهای مختلف را فراهم میکنند. تولید برق، صنایع فرآیندی، شیمیایی، غذایی، الکترونیک، مهندسی محیط زیست، بازیابی گرمای استفاده نشده، صنایع ساخت و تولید، تهویه مطبوع، تبرید و کاربردهای فضایی از جمله کاربرد های مبدل های حرارتی هستند.

مقدمه:
رایج ترین مسائل در طراحی مبدلهای حرارتی، تعیین مقدار نامی عملکرد و تعیین اندازه های نامی است. مساله تعیین مقادیر نامی عملکرد به تعیین نرخ انتقال گرما و دماهای خروجی سیالهای سرد و گرم، برای نرخ ها و دماهای ورودی مشخص جریان ها و افت فشار مجاز مشخص برای مبدلهای حرارتی موجود مربوط است. از این رو مساحت سطح انتقالی گرما و ابعاد گذرگاه جریان در دست هستند.
از سوی دیگر، مساله تعیین اندازه های نامی، به تعیین ابعاد مبدلهای حرارتی مربوط میگردد. که به معنای نوع مناسب مبدلهای حرارتی و تعیین اندازه های آن برای برآورد کردن دماهای ورودی و خروجی سیالهای گرم و سرد، نرخ دبی های جریان و افت فشار های مورد نیاز است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
افت فشار, الکترونیک, انتقال, انتقال حرارت, انرژی گرمایی, بازیابی گرما, تبرید, تعمير, تعمير و نگهداری,

تاريخ : 16 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:106
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول : تلفات خطوط فشار ضعیف
مقدمه
تعریف تلفات
انواع تلفات
تلفات توان
تلفات انرژی
عوامل موثر بر تلفات
تغییر در سطح مقطع هادی ها
وضعیت اتصالات
نحوه اتصال مشترکین
نامتعادلی بار
نوع بار
ضریب قدرت
خازن گذاری
چند فازه بودن شبکه
مصارف روشنایی
روش های محاسبه تلفات در شبکه توزیع
روش اندازه گیری
روش محاسباتی
تلفات ناشی از تجهیزات مصرفی
تلفات ناشی از عوامل مدیریتی
استفاده غیر مجاز از برق
تلفات در روشنایی معابر
تلفات ناشی از عوامل فنی – مدیریتی
عدم بالانس خطوط و فیدرها
پایین بودن ضریب قدرت شبکه
افت ولتاژ شبکه
یک کیلو وات تلفات چقدر از ظرفیت اسمی نیروگاه را هدر میدهد؟
تلفات در نقاط مختلف شبکه
افت ظرفیت
مصرف داخلی
تلفات مسیر
ذخیره تولید
تعیین درصد افت توان
نتیجه
بهینه سازی و ساماندهی و کاهش تلفات شبکه
شناخت وضعیت شبکه موجود و موارد ضعف شبکه
پیشنهاد طرح های مناسب
حذف ترمینال ها
نصب یا منتقل نمودن پست های توزیع در مراکز نقل بار
طراحی مناسب شبکه های توزیع
فصل دوم : راهکارهای مناسب جهت کاهش تلفات
خازن گذاری
دستورالعمل های موجود
مدل سازی
مدل فیدر
مدل بار
توزیع بار
تابع هدف
خازن های مورد استفاده
آرایش های ممکن برای یک فیدر ساده
شناسایی پارامترهای تاثیر گذار
بازه تغییرات مشخصات فیدر
بازه تغییرات مشخصات بار
بازه تغییرات توزیع بار
استخراج یک روند از میان تمام آرایش ها
نکات عملی در خصوص خازن گذاری
عدم یکسان بودن هادی های فیدر
توزیع غیر یکنواخت بار فیدر
ترکیب توزیع بار یکنواخت و متمرکز
دستورالعمل کلی
خازن گذاری روی یک سکشن
خازن گذاری روی فیدر با شاخه های جانبی
نتایج عددی
فیدر ساده با بار توزیع شده
فیدر ساده با بار توزیع شده و بار انتهای فیدر
فیدر توزیع با چندین شاخه
نتیجه گیری و پیشنهادات
روش دوم – تجدید آرایش شبکه
چکیده
آرایش بهینه شبکه توزیع
نمایش آرایش های شبکه
معادل گذاری برای شاخه های سری و موازی
تعیین کلیه آرایش های ممکن یک شبکه با استفاده از معادل گذاری
شاخه های غیر سری و غیر موازی
تعیین کلیه آرایش های شعاعی برای یک شبکه توزیع نمونه
تعیین آرایش بهینه دارای کمترین تلفات
نتایج
متعادل سازی ولتاژ و بهبود کیفیت توان با استفاده از جبران سازی خازنی
مقدمه
توزیع انرژی در شبکه های نامتعادل
شبیه سازی مدار اولیه
مروری بر روابط
بررسی روش های سنتی
ایجاد تعادل بار تا حدامکان
تاثیرات زمین کردن نول شبکه
متعادل سازی ولتاژ با جبران ساز خازنی
تئوری حل مسئله
مطالعه عددی
نتیجه گیری و پیشنهادات
اصلاح اتصالات ثابت
مقدمه
اتصالات
ویژگی های اتصالات ثابت
افزایش مقاومت الکتریکی
نوسانات ولتاژ و جریان
قطع جریان انرژی
مقاومت نقاط اتصال
مقاومت فشاری
مقاومت لایه اس براساس اثر تونل
مقاومت لایه چسبنده
مقاومت ناشی از گرد و خاک
اثر عبور جریان الکتریکی در اتصالات
اثر حرارتی
اثر فشردگی
اثر کششی
نتیجه
نتیجه نهایی
منابع و ماخذ

مقدمه:
بخشی از انرژی الکتریکی تولید شده توسط نیروگاه ها در حد فاصل تولید تا مصرف به هدر میروند، همچنین مقدار قابل توجهی از این انرژی در داخل نیروگاه ها صرف مصارف داخلی میشوند. طبق نظر برخی از کارشناسان این انرژی که صرف تاسیسات میشود جزو تلفات محسوب نمیشوند. همچنین در مورد ترانسفورماتورهایی که سیستم خنک کننده آن ها و یا سیستم گردش روغن آن ها توسط پمپ کار میکند این انرژی مصرف شده برای پمپ ها را جزو تلفات محاسبه نمیکنند. اما نظرات دیگری نیز در مورد تلفات وجود دارد و تلفات از دیدگاه های مختلف تعاریف متفاوتی دارد. در این جا ابتدا تلفات را تعریف کرده و سپس عوامل موثر بر ایجاد تلفات را بیان میکنیم و در آخر راه حل های کاهش تلفات در خطوط فشار ضعیف را بررسی میکنیم.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آرايش شبکه, افت ولتاژ شبكه, بهينه سازی, ترانسفورماتور, تلفات, خازن, خطوط فشار ضعيف, دانلود پایان نام,

تاريخ : 16 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:96
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول
تحلیلی بر ساختمان و اجزای برج خنک کن
انواع برج های خنک کننده
برج های خنک کننده مرطوب – خشک
برج های خنک کننده مرطوب
کلاس بندی برج های خنک کننده مرطوب
سیستم خنک کننده باز
جلوگیری از تشکل رسوب
سیستم خنک کننده بسته
سیستم خنک کننده ترکیبی باز و بسته
سیستم های خنک کننده خشک
انواع برج های خنک کننده
برج خنک کننده با جریان طبیعی
استخرهای خنک کن
برج های با کوران طبیعی
برج خنک کننده مکانیکی
برج های دمنده
برج های مکنده
هزینه احداث برج ها و مقایسه آن ها با یکدیگر
ساختمان برج های خنک کننده
حوضچه های بتنی
لوله ها
توزیع کننده
حوضچه های فوقانی برج
ستون های برج
بادگیرها
تخته های بازیابی آب
تخته های پخش کننده آب (آکنه ها)
مشخصات و خصوصیات آکنه ها
دمنده ها یا مکنده ها
سازه ها و قطعات فرعی
مواد به کار رفته در ساختمان برج ها
چوب
آلومینیم
فولاد نرم گالوانیزه
پلاستیک
عوامل موثر در خنک کردن برج های خنک کننده
نقش شیمیست در قسمت آب
سختی آب و انواع آن
رشد میکرو ارگانیسم ها در سیستم برج های خنک کننده
خسارت های حاصل از جلبک ها در برج خنک کننده
نگهداری برج های خنک کننده
فصل دوم
معادلات حاکم بر کولینگ تاور
مراحل طراحی برج ها
بخش سازه
انواع برج های خنک کننده از لحاظ سازه ای
اجزا تشکیل دهنده برج خنک کننده بتنی
پایداری برج های خنک کننده
انواع سخت کننده ها
هندسه برج خنک کننده
بارگذاری برج
بارگذاری باد
بارگذاری زلزله
انواع آنالیز
نکات طراحی و جزئیات اجرایی
بخش مکانیکال طراحی
معادلات مربوط به بالانس جرم و حرارت
فصل سوم
محاسبات عددی و کاربردی برای تعیین ظرفیت
محاسبه دبی آب
سایز لوله آب
محاسبه دبی هوا
بازده برج
محاسبه مقدار آب جبرانی
انتخاب پمپ
محاسبه توان پمپ
معادلات مربوط به فن
پکینگ ها
مفهوم واژگان و علائم
نتیجه گیری
پیوست ها
منابع
لاتین

فهرست اشکال:
نمایی از برج های خنک کن مورد استفاده
نمایی از داخل یک برج خنک کن معمولی
استفاده برج خنک کن در سیستم های خنک کننده
برج خنک کن خشک
یک نمونه از پکینگ ها
یک نوع فن مکنده در برج خنک کن
بیان شماتیک دمای Range,Approach
شماتیک تغییرات در برج خنک کن
بالانس جرمی بخار آب در هوا
بالانس هوا و آب در بالا رفتن هوا و پایین ریختن آب
انتقال جرم و حرارت از سطح نازک آب به هوا
بالانس انرژی در حرکت رو به بالای هوا و رو به پایین آب
مشخصه عملکرد برج و دما
دیاگرام دما – آنتالپی مخصوص
یک نمونه منحنی مشخصه برج
منحنی آنتالپی – دما
تغییرات فاکتور اندازه برج نسبت به دمای حباب مرطوب
تغییرات فاکتور اندازه برج نسبت به دمای Approach
تغییرات فاکتور اندازه برج نسبت به دمای Range
تغییرات فاکتور اندازه برج نسبت به فاکتور بار حرارتی
آب جبرانی برج (make Up)
هد استاتیک
منحنی مشخصه ها پمپ
منحنی مشخصه پمپ و افت فشار
نمونه فن نصب شده در کولینگ تاور پالایشگاه
منحنی مشخصه فن
نمودار فشار کلی – جریان
برج خنک کن با پکینگ و بدون پکینگ

فهرست جداول:
تعیین دبی از تناژ برج
محدوده مجاز سرعت در دستگاه ها
حداکثر دبی مجاز در لوله
محاسبه دبی هوا از روی دبی آب
مقدار آب جبرانی
فشار بارومتریک و فشار بخار آب
محدودیت در توان قابل تحمل هر تیغه
محدودیت در تعداد تیغه
نوع پکینگ بر حسب L/G

چکیده:
با توجه به رشد روزافزون نیاز بشر به انرژی، به خصوص انرژی فسیلی و همچنین محصولات پتروشیمی و رقابتی شدن این بازار، بحث بازده و صرفه اقتصادی در پروسه کار پالایشگاه ها بسیار مهم میباشد. برای آن که تمام دستگاه های به کار رفته در پالایشگاه در شرایط بهره وری بالا کار کنند، نیازمند یک شرایط مناسب میباشند که از جمله آن میتوان به فاکتور دما اشاره کرد. در اکثر جاها آب نقش خنک کنندگی را دارد و چون منابع آبی محدود میباشند، نیاز به وجود دستگاهی پدید می آید که با کمترین هدر رفت آب، آن را مجددا به دمای مناسب برساند. این جا است که نام برج های خنک کن(کولینگ تاور) به گوش میرسد. برج خنک کن علاوه بر کاهش هزینه ها در بخش آب، به کمتر آلوده شدن محیط زیست کمک شایانی می کند. امروزه از برج های خنک کن در پالایشگاه ها بعنوان بخش حیاتی سیستم یاد می شود که عدم کارآیی آن موجب ایجاد فاجعه خواهد شد.

مقدمه:
در اکثر کارخانجات کوچک و بزرگ از جمله پالایشگاه ها از مهم ترین و اساسی ترین دستگاه ها میتوان انواع برج های خنک کننده را نام برد. برج خنک کننده دستگاهی است که با ایجاد سطح وسیع تماس آب با هوا تبخیر را آسان میکند و باعث خنک شدن سریع آب میگردد. عمل خنک شدن در اثر از دست دادن گرمای نهان تبخیر انجام میگیرد، در حالیکه مقدار کمی آب تبخیر میشود و باعث خنک شدن آب میگردد. باید توجه داشت که آب مقدار اندکی از گرمای خود را از طریق تشعشع و در حدود 1/4 آن را از راه هدایت و جابجایی و بقیه را از راه تبخیر از دست میدهد.
برج های خنک کننده علاوه بر آب به منظور خنک کردن سیالاتی دیگر در صورت لزوم مورد استفاده واقع میشود. با توجه به این که برج های خنک کننده معمولاًً حجیم میباشند و به علت پاشیدن آب در محیط اطراف خود و خرابی تجهیزات آن را معمولا در انتهای فرآیند نصب میکنند.
برج ها با توجه به شرایط فیزیکی و شیمیایی خاص خود دچار مشکلاتی میشوند ولی معمولا زمانی که لازم است تا این مشکلات برج را از کار بیاندازد طولانی است. ولی عملا اجتناب ناپذیر است.
بیشتر دستگاه های خنک کن از یک مدار بسته تشکیل شده اند که آب در این دستگاه ها نقش جذب، دفع و انتقال گرما را به عهده دارد، یعنی گرمای به وجود آمده توسط ماشین را جذب و از دستگاه دور میسازد. این کار باعث ادامه کار یکنواخت و پایداری دستگاه میشود.
در دستگاه هایی که به دلایلی مجبوریم آب را بگردش در آوریم و یا به کار ببریم باید به نحوی گرمای آب را دفع کرد. با بکار بردن برج های خنک کننده این کار انجام میگیرد. در تمام کارخانه ها تعداد زیادی دستگاه های تبدیل حرارتیوجود دارد که در بیشتر آن ها آب عامل سرد کنندگی است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آلومينيم, آناليز, استاتیک, افت فشار, انتقال جرم, انرژی فسیلی, بادگير, برج های خنک کن, جلبک, حرارت, د,

تاريخ : 16 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:62
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
مفهوم انقلاب
انقلاب از دیدگاه اسلام
انقلاب اسلامی
فرایند انقلاب اسلامی
ماهیت انقلاب اسلامی
بزرگ‏ ترین تحول قرن بیستم
انقلاب آزادی‏ بخش
انقلاب اجتماعی
انقلاب اسلامی و همگانی
زمینه‏ های تاثیر پذیری جنبش‏ های اسلامی از انقلاب اسلامی ایران
انقلاب اثر گذار
عقیده مشترک
هدف مشترک
وحدت‏ طلبی و مردم‏ گرایی
تاثیر انقلاب اسلامی ایران بر جنبش‏ های سیاسی اسلامی
جهان‏ شمولی
بازتاب انقلاب نور در جهان
آسیای مرکزی
جنوب شرقی آسیا
لبنان و فلسطین
غرب و آمریکا
ویژگی‏ های انقلاب اسلامی
گرایش دینی
مردمی بودن انقلاب
رهبری و مرجعیت
اصالت
اسلامی و دینی بودن انقلاب ایران
خاستگاه عاشورایی انقلاب
گونه‏ های تاثیر فرهنگ عاشورا در پیدایش انقلاب اسلامی
فرهنگ عاشورا و پیروزی انقلاب اسلامی
فرهنگ عاشورا و تداوم انقلاب
شعارهای راهبردی
ضرورت شناخت انقلاب اسلامى
دریافت ارزش انقلاب
جلوگیرى از انحراف انقلاب
تثبیت انقلاب
تداوم انقلاب
صدور انقلاب
ماهیت انقلاب
نظریه اقتصادى
نظریه سیاسى
نظریه ایدئولوژیکى
ماهیت انقلاب کبیر ایران چیست؟
عقیده و آرمان
آزادى
اسلامیت انقلاب
هویت اسلامى انقلاب و توطئه هاى دشمنان
بهره گیرى فریبکارانه از اصطلاحات ظاهر پسند
بررسى انقلاب از نظر کمیت
بررسى انقلاب از نظر کیفیت
بررسى انقلاب از نظر رهبرى
متولى و وارث انقلاب
علل و عوامل انقلاب
مذهب
اسلام زدایی نظام حاکم
مبانی نظری تحقیق
منشا تحولات اجتماعی
مبنای فکری و نظری انقلاب‏
مدل راهنما برای اندیشه انقلاب اسلامی
جریان‏ های فکری ایران‏
جریان‏ های فکری قبل از 1332
تحولات داخلی و خارجی در اوایل دهه 1340
حاکمیت آمریکا بر ایران و تحمیل اصلاحات اقتصادی و اجتماعی
وضع دین در جامعه و انحطاط مسلمانان‏
رحلت آیه اللَّه بروجردی و تحول در مرجعیت و حوزه‏ ها
قیام پانزده خرداد 42
اندیشه انقلاب اسلامی
نتیجه‏ گیری
منابع

مقدمه:
بررسی تحلیلی تاریخ دو قرن اخیر ایران، به خصوص سال های پس از ۱۳۰۰ از جهات بسیاری حائز اهمیت است. چگونگی نفوذ،‌ حضور و سلطه استعمار و جابه‌جایی دو امپراتوری استعماری و چگونگی برخورد جریان های فکری مختلف با مسائل سیاسی و فرهنگی و همچنین نقش مردم از زمان های مختلف و تاثیر حضور آنان در تحولات سیاسی و اجتماعی، برای سیاست گزاران و مدیران کشور بشدت مورد نیاز میباشد. علل و عوامل شکل‌گیری و چگونگی روند انقلاب اسلامی از دهه ۴۰ تا کنون همچنان مورد بحث و بررسی و اختلاف نظر میباشد. هر یک از گروه ها و جریان های سیاسی و اعتقادی به گونه‌ای موضوع را تجزیه وتحلیل و نتیجه گیری کرده‌اند.
اگر چه بسیاری سعی کرده‌اند این انقلاب را در ردیف سایر انقلاب ها و تحولات معمول دنیا بدانند اما در عمل نظرات آنان با واقعیت ها فاصله زیادی دارد. زیرا نیروی این انقلاب مردمی و اسلامی بدون هیچ‌گونه مرزبندی طبقاتی و گروهی بوده و ایدئولوژی آن اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله میباشد که سازش با نظام های رایج دنیا ندارد و رهبری آن توسط یکی از مردان کم نظیر تاریخ حضرت امام خمینی (ره) با ویژگی های خاص خود بود. به همین دلیل جریانات و تحولات قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مخالف غالب تحلیل ها و پیش بینی‌های سیاست مداران و تحلیل گران سیاسی بود. واقعیت این است که دنیا با چنین انقلابی آشنایی نداشت و لذا در برخورد با آن نیز شیوه‌ها و روش های معمول را به کار میگرفت که کارآیی و تاثیر چندانی در سیر جریان دیده نشد. اگر نظرهای مختلفی که در مورد علل تکوین وداوم انقلاب مطرح شده تدوین شود طبعاً صاحب نظران داخلی تایید میکنند، این است که عوامل اساسی انقلاب عبارتند از :
1) رهبری حضرت امام خمینی (ره) رهبر کبیر انقلاب اسلامی و بنیانگذار جمهوری اسلامی که با شیوه‌ای استثنایی و فوق‌العاده‌ رهبری و فرماندهی را به عهده گرفتند و تا پیروزی نهایی هدایت جریانات را به نحو احسن انجام دادند. ویژگی های شخصی و رهبری امام خود موضوع بحثی جدید در جامعه شناسی سیاسی میباشد.
2) حضور یکپارچه و متحد مردم در تمامی صحنه‌ها قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، آنچنان توان و قوتی ایجاد نمود که هیچگونه امکانی برای مقابله با آن در اختیار رژیم شاه و اربابانش نبود.
3) اعتقاد به اسلام و موازین و ارزش های آن و همچنین عشق به خاندان پیامبر و اسوه بودن آنان برای مردم و الهام از زندگی و شهادت آنان در راه خدا خصوصاً درس گرفتن از عاشورا، آنچنان تحولی به وجود آورد که نه تنها برای خارجیان بلکه برای سران و کارگزاران سیاسی و امنیتی رژیم شاه هم بخوبی شناخته شده نبود.
به همین دلیل در کلیه تجزیه و تحلیل های سیاسی و اقتصادی و امنیتی اعتقادات مردم و نقش و نفوذ علما مورد توجه نبود و اتفاقاً‌ مهم ترین انگیزه انقلاب هم بی‌اعتنایی و تضعیف اسلام در امور مختلف کشور توسط رژیم شاه بود. بعضی تلاش کرده‌اند تا مدرنیسم و صنعتی شدن، توسعه ارتباطات و مبادلات با غرب را علت اصلی بروز انقلاب اسلامی تحلیل و تبلیغ نمایند اما واقعیت این است که مقابله با مظاهر فاسد فرهنگ غرب و تهاجم همه جانبه سلطه استعماری برای از بین بردن هویت اعتقادی و فرهنگی یکی از عوامل اصلی انقلاب مردم مسلمان بود. زیرا اسلام با روابط مناسب و سازنده و مبادلات منطقی مخالف نیست بلکه تایید کننده و مشوق است. بطور خلاصه میتوان گفت ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ نه تنها سرآغاز دوران جدیدی در تاریخ تحولات ایران بود، بلکه تغییرات زیادی را در سطح منطقه و در سطح بین‌المللی به دنبال داشته است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
انديشه, انقلاب اثر گذار, انقلاب اسلامی, تحولات فكری, جهان شمولی, دانلود پروژه, دیدگاه اسلام, رهبری, ,

تاريخ : 6 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:69
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
بخش اول – آشنایی با تاسیسات الکتریکی
آشنایی با جریان سه فاز
روش های اندازه گیری توان
مزایای سیستم سه فاز
عایق کابل ها
علایم اختصاری کابل ها
فیوز
فیوز فشار قوی
انتخاب نوع فیوز
تعیین افت ولتاژ مجاز و انتخاب سطح مقطع هادی
حداکثر افت ولتاژ
بخش دوم – وسایل کنترل ساده
کلیدها
کلید اهرمی ساده
کلید غلطکی
کلید زبانه ای
راه اندازی موتورها با استفاده از کلید ستاره – مثلث
بخش سوم – کلیدهای مرکب
کلیدهای مرکب
تعریف رله
تعریف کنتاکتور
آشنایی با قطع کننده های ولتاژ (سکسیونرها) و کلیدهای قدرت (دیژنکتورها)
سکسیونر ساده
موارد استعمال سکسیونرها
سکسیونرهای قابل قطع زیربار
کلید قدرت یا دیژنکتور
تایمر(کلید زمانی)
بخش چهارم – کابل
معیارهای انتخاب کابل
ظرفیت جریان دهی کابل ها
افت ولتاژ
تحمل جریان اتصال کوتاه توسط کابل
جریان های اتصال کوتاه غیر متقارن
مقادیر جریان نامی

فهرست جداول:
دمای محیط و زمین بر حسب درجه سانتیگراد
حداکثر دمای کار هادی برای کابل های مختلف
مقاومت مخصوص حرارتی خاک
ضرایب تصحیح درجه حرارت های مختلف
ضریب تصحیح برای دماهای مختلف زمین
ضریب تصحیح برای مدارهایی با سه کابل تک رشته به صورت افقی یا مثلثی گروهی
ضریب تصحیح برای گروه کابل های چند رشته ای به صورت افقی
ضریب تصحیح برای عمق دفن کابل (تا مرکز کابل یا مرکز گروه مثلثی کابل)
ضریب تصحیح برای مقاومت مخصوص حرارتی خاک
ضریب تصحیح برای گروه کابل های تک رشته به صورت مثلثی و یا افقی در مجرا
ضریب تصحیح برای کابل های چند رشته در مجرا به صورت افقی
ضریب تصحیح برای عمق کابل (مراکز مجراها یا گروه مجرای مثلثی)
مشخصات الکتریکی کابل با عایق XLPE و ولتاژ 600/1000V
مشخصات الکتریکی کابل های XLPE و ولتاژ 19/33KV
حد دمای اتصال کوتاه
ثابت های محاسبات اتصال کوتاه
جریان اتصال کوتاه با عایق های مختلف
حداکثر جریان اتصال کوتاه نامتقارن مجاز به زمین

چکیده:
انرژی الکتریکی یکی از ارزان ترین انواع انرژی و در عین حال در دسترس ترین نوع انرژی محسوب می شود. نیاز به استفاده از انرژی الکتریکی بشر را وادار به ساخت دستگاه هایی برای انتقال و همچنین دریافت انرژی در سطوح مختلف انتقال، فوق توزیع و توزیع متناسب با آن نموده است. برای نصب وراه اندازی این دستگاه ها افراد آموزش دیده ای تربیت می کند که به آن ها تاسیساتی می گویند.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اتصال کوتاه, الکتریک, انرژی, تاسیسات الکتریکی, تايمر, جريان سه فاز, جریان نامی, دانلود پایان نامه, د,

تعداد صفحات:65
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
هدف از مطالعات ژئوفیزیکی
موقعیت جغرافیایی و راه های دسترسی محدوده مورد مطالعه
مطالعات ژئوفیزیک و بررسی نتایج
مقدمه
تفسیر داده های مغناطیس
شدت میدان مغناطیسی
کاهش داده های مغناطیسی به قطب (Reduction to the pole)
فیلتراسیون
شبه گرانی
ادامه فراسو (Upward continuation)
مشتق
بررسی های اویلر
مدل سازی
نتیجه گیری
آنومالی شماره 1
آنومالی شماره 2
آنومالی شماره 3
آنومالی شماره 4
پیوست
(داده‌های خام مگنتومتری)

فهرست جداول:
خوپذیری مغناطیسی تعدادی از سنگ ها و کانی ها

فهرست اشکال:
نقشه موقعیت ایستگاه های مغناطیس سنجی
نقشه آنومالی شدت میدان مغناطیسی
نقشه آنومالی کاهش به قطب
نقشه فیلتر بالا گذر با طول موج 250 متر
نقشه فیلتر پایین گذر با طول موج 250 متر
نقشه فیلتر بالا گذر با طول موج 500 متر
نقشه فیلتر پایین گذر با طول موج 500 متر
نقشه شبه گرانی منطقه
نقشه ادامه به فراسو به اندازه 10 متر
نقشه ادامه به فراسو به اندازه 20 متر
نقشه ادامه به فراسو به اندازه 30 متر
نقشه ادامه به فراسو به اندازه 50 متر
مشتق درجه اول عمودی
مشتق درجه دوم عمودی
محل پروفیل اویلر روی نقشه شدت میدان مغناطیسی
بررسی اویلر بر روی پروفیل 1
بررسی اویلر بر روی پروفیل 2
بررسی اویلر بر روی پروفیل 3
پروفیل های متقاطع بر روی آنومالی ها
نقشه توپوگرافی به همراه مدل های بدست آمده در دید سه بعدی
مدل های بدست آمده به همراه نقشه
آنومالی های بدست آمده در منطقه مورد مطالعه

چکیده:
مطالعات ژئوفیزیک یکی از مراحل اصلی اکتشاف است که باید قبل از حفاری های اکتشافی انجام گیرد. روشهای ژئوفیزیک بر مبنای خواص فیزیکی کانی ها و شرایط زمین شناسی آن متفاوت میباشد. در مورد اکتشاف ذخایر آهن با توجه به وجود کانی های منیتیت و هماتیت که دارای خواص مغناطیسی می باشند روش مغناطیس سنجی بهترین روشی است که اکتشاف مستقیم آن ها را شامل میشود. لازم به یادآوری است که از روش ثقل سنجی نیز در مواردی بعنوان روش کمکی استفاده میشود.
بی هنجاری های مغناطیسی بر اثر تفاوت در خاصیت مغناطیسی سنگ تولید میشود و لذا قبل از اقدام به تعبیر و تفسیر این آنومالی ها بایستی ابتدا نگاهی به طبیعت مغناطیس سنگ داشته باشیم. کانی ها از نظر داشتن خاصیت مغناطیسی به سه دسته تقسیم میشوند:
1) کانی های پارامغناطیس
2) کانی های دیامغناطیس
3) کانی های فرومفناطیس


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آنومالی, اکتشاف, بررسی های اويلر, توپوگرافی, ثقل سنجی, حفاری, خواص فیزیکی, دانلود پایان نامه, دیامغن,

تاريخ : 6 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:36
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول : کلیات
مقدمه و طرح مساله
فرضیه‌ها
اهمیت و ضرورت مساله
اهداف تحقیق
فصل دوم : ادبیات تحقیق
پیشینه تحقیق (مروری بر ادبیات موضوع)
تعریف مساله
انحراف
طلاق
خانواده
نظم
بررسی تئوری ها و نظریات بزهکاری (انحراف) و نظم خانواده
نظریه روانشناختی در مورد انحرافات
نظریات جامعه شناختی انحراف StructuralStrain
نظریه فشار ساختاری
همنوایی
نوآوری
شعائر گرایی
انزوا طلبی
شورش
انحراف اولیه
کاربرد نظریه برچسب
ارزیابی نظریه برچسب
نظریه انتقال فرهنگی
نظریه والتر میلر
ارزیابی نظریه انتقال فرهنگی
نظریه کنترل اجتماعی – علل هیرشی از بزهکاری
دیاگرام متغیرها و روابط علی تئوری هیرشی
نظریه تضاد Conflict Theory The
طبقه، دولت، جرم
نظریه آلبرت کوهن
نظریه دیوید ماتزا – بزهکاری و دنباله روی
نظریه بوم شناسی انحراف – مکتب شیکاگو
ارزیابی نظریه مکتب شیکاگو در مورد انحراف
نظریه ویلیامزهال – عوامل خانواده موثر بر بزهکاری
خانواده گسسته شده
کشش یا فشار خانواده
انضباط و روابط خانواده
مجرمیت در خانواده
اهمال و غفلت
نظریه امیل دورکیم
نظریه ویلیام گود
انواع گسیختگی خانواده
تحلیل مسیر از تضاد بین والدین بعد از طلاق و سازگاری رفتاری فرزندان
انواع گسیختگی خانواده
خصوصیات خانواده های تک والدینی
فهرست منابع

مقدمه و طرح مساله:
بزهکاری پدیده ای اجتماعی و دارای بستر اجتماعی است هر چند که عوامل زیستی، روانی، جغرافیایی، قومی، نژادی و موارد دیگر در نحوه شکل‌ گیری و بروز نوع بزه بسیار مهمی ایفاء میکنند، تبیین مساله بر اساس عامل محیط اجتماعی، تحدید نگرش حوزه جامعه شناسی اجتماعی است خصوصاً نحوه عملکرد کوچک ترین و مهم ترین نهاد اجتماعی یعنی خانواده که نقش مهمی را در همکاری و متجانس کردن رفتارهای هنجاری افراد با محیط اجتماع بر عهده دارد. در این جا به بررسی نقش خانواده بعنوان عامل و مانع بزهکاری نوجوانان (با تکیه بر نظم در خانواده) میپردازیم. این کار به خصوص به لحاظ تحدید عوامل مورد بررسی در یک کار علمی اهمیت دارد چرا که نمیتوان در آن حد در یک کار پژوهشی تمام ابعاد و زوایا را بطور دقیق در نظر داشته و مورد بررسی قرار داد. اگر خانواده میتواند عامل مهم بزهکاری باشد و شرایط نامطلوب آن بزهکار پرورش دهد، به همان نسبت وجود شرایط مطلوب در خانواده رشد ذهنی، عاطفی، روانی و اجتماعی نوجوان را امکان‌پذیر ساخته، مهم ترین گام در پیشگیری از بزهکاری است. به نظر میرسد افزایش میزان بزهکاری حاکی از تضعیف مناسبات گروهی خانواده بوده، بطوریکه وحدت گروهی از هم پاشیده است. به هر میزانی که روابط اعضاء از سیطره روابط صمیمی، عاطفی و اخلاقی خارج شود، خطر از بین رفتن کارکرد بسیار مهم خانواده آموزش هنجارها و ارزش های اجتماعی به فرزندان دور نخواهد بود. آن چه مهم است مناسبات و پیوندهای گروه خانواده است به شکلی که افراد بعنوان حاملین و عاملین نقش ها باید به گونه‌ای ایفاء نمایند که کارکرد اساسی حفظ وحدت و انسجام خانواده را به دنبال داشته باشد. خانه‌ای که از سخن محبت‌ آمیز خالی است آفت رشد ذهنی، عاطفی و اجتماعی نوجوان است، عدم عشق و محبت و نبود ثبات و هماهنگی در خانواده زمینه‌ساز رفتار بزهکارانه است.
هر گاه بنیان عاطفی و اخلاقی خانواده سست گردد روی نظم خانواده (طلاق) تاثیر گذاشته، بزهکاری نیز رخ می نماید. نظم و تعدل در خانواده رابطه معکوس با روند بزهکاری داد. آن گاه که طلاق رو به فزونی میرود، کشمکش های درونی خانواده اوج می یابد و فرزندان در سنین نوجوانی به دور از نظر والدین در ورطه آلامی چون اعتیاد، بزهکاری و … گرفتار می آیند. به هر حال روابط بین والدین و فرزند، از هم پاشیدگی خانواده و فقدان نظم و تعادل در خانواده، سست شدن عقاید مذهبی و اخلاقی در بزهکاری نوجوانان نقش مهمی دارد.
اگر ارزش های یک نفر و ارزش های افرادی که بر اثر او تاثیر شدید دارند به جای حمایت از رفتار از رفتار غیر مجرمانه را رفتار تبهکارانه حمایت کنند، احتمالاً آن شخص مجرم خواهد شد. همبستگی و پیوستگی و ثبات ارکان خانواده کانون مناسبی را پدید می آورد تا افراد به صورت نسبتاً کاملی هنجارهای مقبول تعمیم یافته را ملکه‌سازی و درونی کرده و به سهولت در عرضه اجتماعی، نقش های محول و محقق را به نحوی که از آن انتظار میرود به اجراء گذارند. خانواده، گروه کوچکی است که ویژگی اساسی و غیر قابل تفکیک آن صمیمت آن است. اجتماعی کردن نسل آینده جزء بدیهی ترین و اساسی ترین وظایف خانواده است. محبت موجب استواری کانون خانوادگی است، نفرت در جهت معکوس آن جریان دارد و متضمن نفاق و جدایی و مخاصمه و جدال است. هنگامی که نفرت و اختلاف عمیق و مخاصمه به کانونی راه یافت، بقای نظم خانوادگی بین افراد آن متزلزل و دشوار میشود.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آلبرت كوهن, اجتماع, اميل دوركيم, انتقال فرهنگی, انحراف, انزوا طلبی, بزهکاری, تحقیق, جامعه شناختی, حق,

تاريخ : 1 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:51
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول
کلیات
مقدمه
ذخایر آپاتیت در جهان
آمریکای شمالی
آفریقا
آمریکای جنوبی
اروپا
کشورهای مستقل مشترک المنافع
خاورمیانه
آسیا
استرالیا، زلاندنو و اقیانوسیه
فصل دوم
تاثیر پارامترهای اجرایی در فلوتاسیون آپاتیت
مقدمه
کار تجربی و تحلیل اطلاعات
فصل سوم
فلوتاسیون اپاتیت با استفاده از کلکتورهای معمولی و ترکیبی و میزان جذب زاویه تماس در آن ها
مقدمه
مواد و روش ها
مواد معدنی آپاتیت خالص
معرف ها
خرد کردن و براق کردن مواد اولیه
آزمایشات بر روی چگالش
سنجش های زوایه تماس
نتایج تجربی
جذب
تاثیر یون های کلسیم در جذب اُلئات
جذب اُلئات از ترکیبات کلکتورها
تشکیل و جذب نمک های کلکتورها
جذب کلکتورهای غیر یونی
تجربیات زاویه تماس
زاویه تماس محلول های کلکتورها
تاثیر یون های کلسیم در زاویه تماس
فصل چهارم
مطالعه فلوتاسیون انتخاب کانسارهای فسفاته
مقدمه
ویژگی های کانی شناسی
مواد و روش ها
فصل پنجم
مواد شیمیایی مورد استفاده در فلوتاسیون کانه های فسفاته آذرین
مقدمه
فلوتاسیون باریت
کلکتورها
بازداشت کنندها
فصل ششم
نتایج و پیشهادات
با توجه به نتایج فصل دوم
با توجه به نتایج فصل سوم
با توجه به نتایج فصل چهارم
با توجه به نتایج فصل پنجم
منابع و مآخذ

چکیده:
فلوتاسیون آپا تیت، یک ماده معدنی مهم حامل فسفات، سازه پیروکسنیت و فسکوریت توسط تشابه نزدیک در محتویات فیزیک و شیمی با مواد معدنی دیگر موجود در سنگ های معدنی فسفات پیچیده میشود.
اگر چه برخی مطالعات برای افزایش فهم اصول فلوتاسیون آپا تیت و جداسازی اش از مواد معدنی دیگر انجام شده به طور قابل مقایسه مطالعات کمی در مورد اثرات پارامترهای اجرای در اجرای فلوتاسیون آپا تیت انجام شده است.

مقدمه:
منابع فسفات در جهان به طور عمده از سنگ های رسوبی فسفاتی (فسفریت ها) آپاتیت های آذرین و فسفات های آلی (گوانو) تشکیل شده است. سنگ های رسوبی فسفاته حدود 85 درصد از کل ذخایر فسفات جهان را در بر میگیرند و ذخایر فسفات با منشاء آلی و آپاتیت های آذرین از اهمیت کمتری برخوردار هستند. منابع گوانو کم و بیش از اهمیت تجاری برخوردار میباشند و از تجمع فضولات پرندگان دریایی و خفاش ها که به صورت عمومی در جزایر اقیانوسی و یا در مورد خفاش ها در درون بزرگ به وجود آمده اند. منابع مکشوفه در کشورهای مختلف جهان تا سال 1985 بیش از 108 میلیارد تن با بین 6 تا 25 درصد. از ذخایر فوق 6/36 میلیارد تن آپاتیت (سنگ فسفات کنسانتره) باعیار 31 درصد قابل استحصال گزارش شده است. بر اساس مطالعات (IGCP) در دهه اواخر 80 میزان ذخایر انواع فسفات در جهان در حدود 163 میلیارد تن اعلام نموده که از نظر جغرافیایی قاره آفریقا با 41 درصد، آمریکا 21 درصد در رده های اول و دوم جهان قرار گرفته اند.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آزمايش, آسيا, آفريقا, آمريكای جنوبی, آمريكای شمالی, اروپا, استراليا, اقيانوسيه, اکتشاف, اکتشاف فسفات,

تاريخ : 1 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:104
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول : فازی
منطق فازی
مجموعه مساوی یا تراز
زیرمجموعه
مجموعه تهی فازی
اعمال اساسی مجموعه‌ها
خواص اعمال مجموعه‌ای
تفاوت مجموعه کلاسیک و مجموعه فازی
انگیزه‌ها و اهداف
متغیرهای زبان شناختی
اجزای ابتدایی و اصول اولیه تئوری مجموعه فازی
نتیجه
کاربردها
معرفی پروفسور دکتر لطفی عسکرزاده
فصل دوم : همبستگی
آزمون ضریب همبستگی
همبستگی (Correlation)
حالت های مختلف برای r
انواع ضریب همبستگی با توجه به نوع متغیرهای مورد مطالعه
کاربردهای منطق فازی
دوربین های فیلم برداری
دستگاه تنظیم سرعت اتومبیل
دیگ بخار کشتی
دستگاه تهویه مطبوع
ماشین لباسشویی
احتمال فازی
تابع عضویت و درجه عضویت
از نگاه تابع مشخصه
از نگاه ویژگی‌های مجموعه
نحوه مشخص کردن یک مجموعه فازی
ضریب همبستگی ساده یا پیرسون
برآورد پارامتر ρ
توزیع تقریبی برآوردگر R
ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن
ضریب همبستگی کندال
فصل سوم : همبستگی فازی
همبستگی مجموعه های فازی شهودی در فضاهای احتمالی
ضریب همبستگی مجموعه های فازی شهودی
همبستگی مجموعه های فازی شهودی
همبستگی آماری مجموعه های فازی شهودی
همبستگی بین دو تابع عضویت فازی
منابع

چکیده:
هدف از بررسی های انجام شده اثبات همبستگی فازی و بهره وری از این منطق در صنعت و زندگی میباشد.
منطق فازی چیست؟ شاید ساده ترین پاسخ بر اساس شنیده ها این باشد که Fuzzy Logic یا Fuzzy Theory یک نوع منطق است که روشهای نتیجه گیری در مغز بشر را جایگزین میکند. مفهوم منطق فازی توسط دکتر لطفی زاده، پروفسور دانشگاه کالیفورنیا در برکلی، ارائه گردید و نه تنها بعنوان متدولوژی کنترل ارائه شد بلکه راهی برای پردازش داده ها، بر مبنای مجاز کردن عضویت گروهی کوچک به جای عضویت گروهی دسته ای ارائه کرد. به جهت نارسا و نا بسنده بودن قابلیت کامپیوترهای ابتدایی تا دهه 70 این تئوری در سیستم های کنترلی به کار برده نشد.

فصل اول : فازی
مفاهیم نادقیق بسیاری در پیرامون ما وجود دارند که آن ها را بصورت روزمره در قالب عبارت های مختلف بیان میکنیم. به این جمله دقت کنید: (هوا خوب است.) هیچ کمیتی برای خوب بودن هوا مطرح نیست تا آن را اندازه بگیریم بلکه این یک حس کیفی است. در واقع مغز انسان با در نظر گرفتن فاکتور های مختلف و بر اساس تفکر استنتاجی جملات را تعریف و ارزش گذاری مینماید که مدلسازی آن ها به زبان و فرمول های ریاضی اگر غیر ممکن نباشد کاری بسیار پیچیده خواهد بود. منطق فازی تکنولوژی جدیدی است که شیوه هایی را که برای طراحی و مدل سازی یک سیستم نیازمند ریاضیات پیچیده و پیشرفته است، با استفاده از مقادیر زبانی و دانش فرد خبره جایگزین میسازد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
احتمال, احتمال فازی, تهویه مطبوع, تکنولوژی, دانلود, دستگاه تهویه مطبوع, دوربین, ضریب همبستگی, ماشین ,

تعداد صفحات:82
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول – تقسیم بندی سنگ های نما
سنگ های آذرین
گرانیت
سایر سنگ های آذرین
دیوریت
گابرو
ریولیت پورفیری
تراکیت
گنایس
دیاباز
بازالت
آندزیت
توف
پامیس
سنگ های رسوبی
سنگ آهک
خواص سنگ آهک
طبقه بندی سنگ آهک
کاربرد سنگ آهک
تراورتن
آراگونیت
ماسه سنگ
کنگلومرا
سنگ های دگرگونی
مرمریت
سنگ چینی
کریستال
ابری
مرمر
سنگ لوح
طبقه بندی سنگ لوح
ویژگی های سنگ لوح
کوارتزیت
فصل دوم – روش های استخراج روباز سنگ های ساختمانی
روش های استخراج روباز سنگ های ساختمانی
حفر چاه ها
استفاده از پارس و گوه (نعل و پارس)
جدا کردن بلوک به روش مکانیکی
مزایای استفاده از دستگاه
استفاده از مواد ناریه ضعیف با روشهای آتشکاری کنترل شده
استفاده از مواد منبسط شونده
استخراج بلوک های سنگ توسط ماشین ضربه زن
برش با سیم های برش فولادی (حلزونی)
روش برش با سیم الماسه
ایجاد برش در سنگ توسط دستگاه های سنگ بر
سنگ بر با بازوی زنجیری (هاواژ)
سنگ بر با دیسک برنده
سنگ بر با صفحه فرز
برش سنگ با استفاده از فشار آب
روش استخراج با شعله
جدا کردن سنگ به کمک روش ترموالاستیک
بریدن سنگ توسط اشعه لیزر
جدا کردن سنگ به روش الکتروترمیک
فصل سوم – معادن سنگ تزئینی، انواع، ویژگی ها و مشکلات
انواع و ویژگی ها
معادن سطحی
معادن سنگ سطح
معادن سنگ کاواکی
معادن سنگ روباز
معادن سنگ تپه ای یا کوهستانی
معادن سنگ کوهپایه ای
معادن سنگ واقع بر نوک تپه ها یا قله کوه ها
معادن سنگ روباز
مشکلات
تحلیل آثار متقابل معدن و محیط زیست
انواع تاثیرات زیست محیطی
ارزیابی تاثیرات
آماده سازی ناحیه استخراج و انباشت کردن مواد همراه با برش جبهه کار و حمل مواد
ارزیابی کاهش تاثیرات
فصل چهارم – روش های استخراج زیر زمینی سنگ های تزئینی
روش های استخراج زیر زمینی سنگ های تزئینی
مزایای روش زیر زمینی نسبت به روش های رو باز
معرفی روش
روش با حالت نامنظم اتاق ها و پایه ها
معیارهای طراحی
ابعاد و فضای استخراجی
ابعاد پایه ها
تنش پایه
مقاومت پایه
نگهداری و کنترل سقف
طراحی شبکه بولت گذاری
تهویه
مزایا و معایب روش اتاق و پایه در معادن بالاخص معادن سنگ تزئینی
ماشین آلات و ابزار مورداستفاده در معادن سنگ تزئینی زیرزمینی
ارزیابی مزایای استفاده از ماشین اره زنجیری در معادن
فصل پنجم – نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
منابع فارسی
منابع لاتین
سایت های اینترنتی

فهرست نمودار ها:
انواع آثار زیست محیطی فعالیت های معدنی

فهرست شکل ها:
نمای معدن کوهستانی
نمای معدن گودالی
نمای اتاق و پایه منظم
نمای اتاق و پایه نامنظم (کارگاه و پایه)
پلان اتاق و پایه نامنظم
پلان اتاق و پایه منظم
نمایی از یک سطح آزاد و دو سطح آزاد در کارگاه اتاق و پایه
بازیافت پایه روش انتهای باز Open ending
نمای ورودی کارگاه اتاق و پایه و محل قرارگیری پایه ها
پلان کارگاه و پایه با نشان دادن ابعاد اتاق ها و پایه ها و تنش وارد بر پایه ها

فهرست جداول:
ویژگی های سنگ های آهکی
مشخصات فیزیکی و مکانیکی لازم برای انواع سنگ های آهکی
ویژگی های ماسه سنگ ها
ویژگی های مطلوب ماسه سنگ ها طبق استاندارد آمریکا
ویژگی های مرمریت ها
ویژگی های مطلوب مرمریت ها طبق استاندارد آمریکا
ویژگی های مرمرها
مشخصات فیزیکی لازم برای سنگ لوح
ویژگی های سنگ لوح
عمق چال ها در روش پارس و گوه برای سنگ های مختلف
تدابیر کاهش تاثیرات زیست محیطی

چکیده:
در مطالب جمع آوری شده سعی بر آن بوده است که مشکلات معدن کاری روباز سنگ های تزئینی اعم از اقتصادی و زیست محیطی عنوان شود و رهنمونی به سمت استخراج زیرزمینی این معادن باشد تا انشاالله بتوانیم در آینده نه چندان دور با توجه به گستردگی این منابع در ایران همانند دیگر کشورها این مشکلات را مرتفع نماییم لذا مطالب در بنج فصل به قرار زیر دسته بندی شده است
فصل اول – تقسیم بندی سنگ های نما
فصل دوم – روشهای استخراج روباز سنگ های ساختمانی
فصل سوم – معادن سنگ تزئینی انواع،‌ ویژگی ها و مشکلات
فصل چهارم – روش های استخراج زیرزمینی سنگ های تزئینی
فصل بنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات
هم چنین لازم به ذکر است که محاسبات کامل و تحلیل اقتصادی جایگزینی روش ها با مبنا قرار دادن معدن تراورتن حاجی آباد محلات بعنوان مورد مطالعاتی همراه با پیشنهادات در دو فصل دیگر تدوین شده که در پروژه اینجانب در مقطع کارشناسی آورده شده است.

مقدمه:
از زمانی که بشر به فکر ساختن مسکنی مستحکم بود استخراج سنگ های ساختمانی آغاز شده است لذا تاریخ استفاده بشر از سنگ دقیقاً به تاریخ خلقت او بر میگردد بشر از سنگ به وجود آمده و کلیه عناصر متشکله سنگ را داراست روی سنگ به دنیا آمده و در آن پناه گرفته و از آن برای خود پناهگاه ساخته و وسائل مختلف زندگی خود را از قبیل لوازم زندگی و اسباب شکار، زارعت، دفاع،‌ وسائل زینتی و …. از آن تهیه کرده که آثار باستانی و بقایای تاریخی موجود گواه این مدعاست.
به لحاظ اینکه ذخایر معدنی یکبار قابل استخراج است و مثل مواد کشاورزی بطور مکرر قابل استفاده نیست باید در روش بهره برداری یا انتخاب روش استخراج مسئولیت بیشتری حس کرد و توجه بیشتری به فن معدن کاری و روش های استخراج داشت. ذخایر معدنی ثروت خدادادی و هدر دادنش ناشکری است روش استخراج،‌ نوع و محل (فضای کارگاه استخراج) را تعیین و عملاً‌ ابعاد هندسی فضای لازم را مشخص میکند کارگاه استخراجی منبع اصلی سود دهی یک معدن بوده و به همین دلیل با انتخاب صحیح روش استخراج میتوان اقتصاد معدن کمک کرد. در پاره ای موارد برای سوددهی بیشتر و یا شتاب بخشیدن به تولید مقداری از ماده معدنی که استخراج آن مشکل است به جا گذارده میشود.
انسان اولیه به دلیل عدم دسترسی به مواد منفجره و ماشین آلات استخراجی از بلوک ها و یا قواره های طبیعی استفاده میکرد در زمانهای بسیار قدیم در رم باستان برای جدا کردن قواره های تراورتن در معدن تیوپی در نزدیکی رم ابتدا با استفاده از چکش در دو یا سه قسمت جانبی سنگ شکاف و یا به عبارت دیگر تراشه هایی با عرض کم ایجاد میکردند بدین ترتیب بلوک سنگ از پنج سطح آزاد میشد. برای سهولت در جابه جا کردن بلوک چال هایی موازی در امتداد سطح ششم که روی سطح زمین قرار داشته حفر میکردند سپس با استفاده از ضربات پتک چوب هایی استوانه ای شکل که قطر آن ها کمی از قطر چالها بیشتر بود در داخل چالها قرار دادند این چوب ها در اثر رطوبت آبی که بر روی آن ها پاشیده میشود متورم میشوند در اثر تنش های حاصله بلوک سنگی از سمت قاعده نیز بطور کامل آزاد میشود. به تدریج با توجه به امکانات موجود این سیستم تغییر کرد و استفاده از مواد ناریه مانند باروت و آنفو در سال های 1600 تا 1650 میلادی متداول شد در معادنی که برای استخراج از مواد ناریه استفاده میشود غالباً‌ قسمت اعظم سنگ استخراج شده را سنگ لاشه تشکیل میداد. سنگ های بزرگ تر نیز معمولاً‌ شکل هندسی نداشته اند و در اثر امواج ناشی از انفجار ترک های مویی متعددی در آن ها ایجاد میشود لذا کیفیت پلاک حاصل به میزان قابل توجهی کاهش یافته و در مواردی نیز تهیه پلاک غیر ممکن میشد و یا این که لااقل پلاک در ابعاد محدودی به دست می آمد از این رو با تغییر میزان مصرف مواد ناریه،‌ عمق قطر و فاصله چال ها و تغییر نوع مواد ناریه تا حدی شده است بلوک های سالم تر و ابعاد بزرگ تری به دست آید در حال حاضر کار استخراج سنگ بر مبنای عدم استفاده از مواد ناریه قرار گرفته است یعنی سعی بر آن است که با به کارگیری ماشین و ابزارآلات شش سطح یک قواره از سینه کار آزاد شود تا بدین ترتیب قطعات نسبتاً‌ بزرگی از سنگ با کمترین ضایعات از معدن جدا شود سپس سنگ به قطعات منظم قابل حمل و قابل مصرف تبدیل میشود که به این عمل قواره کردن گفته میشود.
برش های اولیه برای جداسازی سنگ از کوه و برش های بعدی برای تهیه سنگ های قواره با ابعاد تجاری و قابل قبول با استفاده از تکنیک های مختلف و یا ترکیبی از تکنیک ها صورت میپذیرد انتخاب روش بهینه به نوع سنگ،‌ اندازه تشکیلات قابل استخراج و‌ تولید برنامه ریزی شود،‌ عوامل زمین ساختی،‌ وضعیت توپوگرافی،‌ موقعیت معدن وضعیت ترک ها دسترسی به امکانات (برق و آب) به عوامل اقتصادی و زیست محیطی بستگی دارد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آتشکاری, آراگونیت, آندزیت, استخراج, اشعه لیزر, الکتروترمیک, بازالت, برش فولادی, بولت گذاری, تراورتن,,

تعداد صفحات:22
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول کلیات
مقدمه
بیان مساله
فرضیه های پژوهش
سوالات تحقیق
مراحل اجرای طرح
فصل دوم ادبیات تحقیق
نظریه اندیشمندان
تحقیقات انجام شده مرتبط با موضوع
منابع

مقدمه:
یادگیری رابطه ای است پویا بین دانش آموزان و واقعیت های فرهنگی خارج از او در متن زمینه اجتماعی است. برخی از صاحب نظران اعتقاد دارند که سه نیروی فرهنگی و اجتماعی وجود دارد که تعلیم و تربیت باید در زمینه آموزشی آن ها را فراهم کند. این سه نیرو عبارتند از:
1- آزادی
2- کثرت
3- مشارکت
در یک محیط غنی آموزشی فرد باید بدون جهت دادن بطور آزاد و متفکرانه به کاوش بپردازد، آموخته های خود را وحدت بخشد و به سوی تعالی گام بردارد. متاسفانه اغلب مدارس نه تنها چنین رسالتی را فراموش کرده اند، بلکه در جهت خلاف آن گام بر می دارند.
به اعتقاد آیزنر تنها هدف تعلیم و تربیت باید تقویت مباحثه و مناظره در کلاس باشد. معلمان باید بیشترین فرصت را برای تحقق چنین اهدافی در اختیار دانش آموزان قرار دهند. دانش آموزانی که از طریق یادگیری فعال به یادگیری میپردازند بهتر یاد میگیرند و از تجربه یادگیری لذت بیشتری میبرند به نظر پین و ویتاکر یکی از مهم ترین راهبردهای فعال کردن دانش آموزان در فرآیند یادگیری استفاده از گروه های مطالعه و فراهم کردن فرصت های بحث و تبادل نظر است. بنظر میرسد از طریق یادگیری مشارکتی بهتر میتوان چنین فرصتی را فراهم نمود. زیرا در این روند دانش آموزان در قالب گروه های کوچک یا همگون برای رسیدن به هدف مشترک با یکدیگر کار میکنند و تلاش میکنند تا یادگیری خود و دیگران را به حداکثر برسانند. یادگیری مشارکتی به معنای گروه بندی شاگردان بر اساس توانایی های مشابه نیست، بلکه ناهمگونی اعضای گروه از نظر نژاد، زبان، فرهنگ، هوش و پیشرفت تحصیلی کارآیی روش را افزایش میدهد. تاریخچه پژوهش های مربوط به یادگیری مشارکتی به دهه 1920 میلادی باز میگردد. جانسون و همکاران در یک بررسی گسترده به 164 مطالعه در زمینه یادگیری مشارکتی اشاره میکنند. از کل این پژوهش ها حدود 28 درصد از سال 1990 انجام گرفته و بقیه آن ها از دهه 1970 به بعد انجام شده است این پژوهش ها در همه سطوح آموزشی انجام شده است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آزادی, آموزش, اثر بخشی, اجتماع, تحقیق, تعلیم و تربیت, دانش آموزان, دانلود پروژه, روانشناسی, زبان, فر,

تاريخ : 1 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:105
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول : کلیات
تعریف و تبیین موضوع
چکیده
فوائد تحقیق
پیشینه موضوع
روش گردآوری اطلاعات
اهداف تحقیق
واژگان کلیدی
یتیم در اصطلاح مفسران
یتیم در اصطلاح حقوق دانان
فصل دوم : یتیم از دیدگاه اسلام
اسلام دین همه جانبه و کامل است
توجه به یتیم قبل از اسلام
یتیم در دیگر ادیان الهی
سنت فرزند خواندگی در امت های گذشته
یتیم در دوره جاهلیت
اسلام و نقش خانواده در تربیت کودک
نقش ریشه ای خانواده در تربیت
نقش پدر در تربیت کودک
وظایف پدر در خانواده
نقش مادر
خانواده اسلامی و یتیمان
نقش یتیمی در بالندگی و شکوفایی
کودکی حضرت محمد (ص)
حکمت و راز یتیم بودن پیامبر اکرم (ص)
یتیمان دیروز، بزرگان امروز
سعدی
شمس الدین محمد حافظ
لئونیکلایویچ تولستوی
برتراند راسل
فصل سوم : حمایت تربیتی و اجتماعی از یتیم در دین اسلام
اسلام و توجه همه جانبه به یتیمان
حمایت اجتماعی
جنبه مالی یتیم
وظایف فردی مسلمانان نسبت به یتیم
اکرام یتیم
نهی از ظلم به یتیم
برخورد صحیح با دختران یتیم
خطر عقوبت در برخورد نادرست با یتیم
وظایف اجتماعی مسلمانان در برابر ایتام
احسان
تربیت و نگهداری از یتیمان
توصیه به انفاق در قرآن کریم
وظایف حکومت اسلامی در قبال ایتام
حاکم جامعه اسلامی، پدر یتیمان است
منابع حکومتی تامین نیازهای ایتام
زکات
خمس
توضیحی درباره غنم
مصارف خمس
شبهه اول
شبهه دوم
امام با سهمش چه میکند؟
فیء
الگوهای نمونه برای حاکمان جامعه اسلامی
فصل چهارم : حمایت مالی و حقوقی از یتیمان در قرآن
سرپرستی یتیمان
فرزند خواندگی
ارث از دیدگاه اسلام
ضرورت حفظ و مراقبت از اموال یتیم
زکات در مال یتیم
تحویل دادن اموال ایتام به ایشان
شاهد گرفتن به هنگام تحویل مال
احکام فقهی حجر در قرآن
حجر یعنی چه؟
منابع و ماخذ

1) تعریف و تبیین موضوع:
یتیم شدن برای آدمی اتفاقی است که غالباً غیر قابل پیش بینی و پیشگیری میباشد و ممکن است هر لحظه و در هر کجا، هر فردی با واقعه فوت و از دست دادن پدر و مادرش مواجه شود و این رخداد رویه و روال زندگی او را تغییر دهد.
اما خداوند متعال که بنابر مصلحت عالیه خویش، بعضی از بندگانش را در چنین شرایطی قرار میدهد، علاوه بر توجه و عنایت خاص خودش نسبت به آن ها، دستورات و سفارش هایی برای سایر مردم نسبت به رفتار خردمندانه با ایتام فرموده است. امید آن که در این تحقیق، گوشه ای از وظایف ما مسلمانان نسبت به یتیمان با استناد به آیات شریفه قرآن بررسی و بازگو شود.

2) چکیده:
نوشتاری که پیش روی شماست متشکل از چهار فصل است و هر فصل به نوبه خود شامل بخش هایی میشود.
فصل اول که کلیات نام دارد درباره این مطالب با شما سخن میگوید:
تعریف و تبیین موضوع، چکیده، فوائد تحقیق، پیشینه موضوع، روش گردآوری اطلاعات و در آخر تعریف مفاهیم تحقیق.
در فصل دوم به معرفی شرایط یتیم این گونه میپردازد:
1- میزان توجه دین اسلام نسبت به پدیده یتیمی
2- همچنین این که کودک به هنگام یتیمی چه چیزهایی را از دست میدهد.
3- بیان این مطلب که یتیمی پایان همه چیز نیست بلکه میتواند فرصتی برای رشد و شکوفایی استعدادهای فرد شود. سفارش های اسلام درباره یتیمی از جنبه تربیتی و اجتماعی در سه بعد وظایف فردی، اجتماعی و حکومتی آشنا میشوید.
و اما سفارش های اسلام درباره یتیمان از جنبه مالی و حقوقی در فصل چهارم تشریح شده است که با مطالعه آن با مسائلی چون سرپرستی، ارث، اموال سیستم و احکام فقهی مربوط به آن ها آشنا میشوید.

3) فوائد تحقیق:
توضیح علت روان شناختی حساسیت و توصیه به مراقبت اسلام درباره یتیم.
آسیب شناسی بی توجهی و رها کردن یتیمان به حال خود.
آشنایی با نوع نگاه فقهی نسبت به یتیمان جامعه.

4) پیشینه موضوع:
موضوع بررسی شده در این پایان نامه یکی از نکات ظریف و بسیار مهم است که در آیات قرآن به آن توجه شده است و پیشینه آن را عمدتا در تفاسیر و روایات میتوان جستجو کرد.
و نیز کتاب هایی در رابطه با مقوله بی سرپرستی نگاشته شده است، اما تالیفاتی که از منظر قرآنی و روایی به این موضوع پرداخته اند معدود و انگشت شمار هستند.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
احکام, احکام فقهی, اديان الهی, اسلام, اکرام يتيم, تحقیق, تربیت کودک, تولستوی, جامعه اسلامی, حافظ, حج,

تاريخ : 20 مرداد 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->
تعداد صفحات:38
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
گفتار اول - سابقه تاريخی ضمان عاقله
گفتار دوم - جايگاه ضمان‌ عاقله در اسلام
گفتار سوم - معنای ضمان عاقله
بخش اول) ماهيت ضمان
بخش دوم) معنای عاقله
گفتار چهارم - مسئوليت عاقله
فصل اول) ضمان در انواع قتل
فصل دوم) تفاوت حكم تكليفی و وضعی
فصل سوم) ضمان عاقله حكم وضعی است يا تلكيفی؟
گفتار پنجم - عاقله‌ به چه كسانی میگويند؟
گفتار ششم - آيا در غاقله غنی معتبر است؟
فصل اول) مقدار توزيع ديه
فصل دوم) مسئوليت عاقله در جراحت ها
گفتار هفتم - اصل شخصی بودن مجازات ها
گفتار هشتم - علت تحميل ديه بر عاقله
نتيجه
گفتار نهم -  نظرات فقها
گفتاردهم - آيا ضمان عاقله امروزه قابل اجرا میباشد. يا نه؟
منابع و مآخذ


مقدمه:
شرح و نقد و بررسی قوانين و مقررات بمنظور دقت بيشتر در تفضيل و تكميل آن ها و رفع نواقص و اصطلاحات امری ضروری میباشد.
بديهی است بايد مورد عنايت و توجه دانشكده‌های حقوق و اساتيد قرار گيرد چون يكی از منابع نظامی حقوقی هر كشور عقايد دانشمندان حقوق آن كشور است گرچه تاثير دكترين در نظام های حقوقی قابل توجه نيست و به راحتی مورد توجه قانون گزاران و كارگزاران قرار نمیگيرد. اما گذشت زمان متصديان امر را وا‌میدارد برای پيشرفت و تكامل جامعه به نظريات و تحقيقات علمای حقوق جامعه عمل بپوشانند.
با در نظر گرفتن اين واقعيت كه تحولات ناشی از انقلاب اسلامی و حاكم شدن اين نظر كه همه قوانين و مقررات میبايست بر پايه موازين اسلامی وضع شود بر كسی پوشيده نيست نوعی سيستم فضايی جديد به وجود آمده است خصوصاً در حقوق كيفری بسياری قوانين عوض شده و يا نسخ گشته است و قوانين جديدی كه ريشه در فكر اسلامی و فقه شيعه دارد ايجاد شده است.
يک سلسله مسائل حقوقی در قانون مجازات اسلامی تصويب شد و برای اجراء به محاكم فرستاده شده است كه برای بسياری از حقوقدانان و جامعه تازگی داشته است در بعضی موارد با موجی از اعتراضات مواجه شده است و سوالات انبوهی را در ذهن به وجود آورده است اولين مشكلی كه در اذهان عمومی ايجاد كرده است كيفيت اجرای آن است و آيا اصولاً در جامعه امروزی قابليت اجرا را دارد يانه؟ قوانين فراوانی وجود دارد كه هنوز جواب قاطع و روشن به اين سوالات داده نشده است از جمله قسامه، و ناهمگون موارد ديات با متقضيان زمان و ضمان عاقله و...
با توجه به اين مقدمه كوتاه بايد اذعان داشت كه جامعه كنونی ما اقتصادی نوين از دكترين حقوق اسلامی را دارد كه نمیتوان به آسانی از كنارش گذشت و اهميت آن زمانی بيشتر ميشود كه قانون گزاران ناچار باشند مبانی حقوقی خود را در وضع قوانين در چارچوب مذهب خاصی طرحريزی كنند و عدول از آن و وضع خودسرانه قوانين را نامشروع بدانند و جامعه پذيرای چنين قوانين نباشد. مشكل زمانی بيشتر به چشم می آيد كه در طول قرن ها اين قوانين در جامعه جامع عمل نپوشيده و فقط در كتاب ها و حجرات مدارس علمی مورد بررسی قرار ميگرفت و مشكل تر از آن است كه علماء بخواهند همان دستورات اسلامی را به شكل ترجمه به صورت قانون در‌آورند و برای اجرا به محاكم بفرستند و بخواهند به واسطه همان قوانين جامعه فعلی را اداره كنند غافل از شرايط زمانی و مكانی بسياری از اين قوانين و دستورات را موضوعاً از قابليت اجراء خارج كرده است و جزء قوانين گذشته با شرايط خاص آن زمان بوده است و امروزه قابليت اجرا را ندارد بعنوان مثال در كتاب های فقهی با بحث عتق رقبه مواجه ميشويم كه دستورات و احكام شرعی زيادی را به خود اختصاص داده از جمله كيفيت برخورد با رقبه و شرايط به ملک در‌آوردن و آزادی رقبه... و قوانين خاص ذمه و فرزند آن و احكام ازدواج با امه كه هنوز هم در رساله‌های علميه‌ بعنوان كفاره روزه قضا و مسائل ديگر بحث عتق رقبه بيان میشود كه البته امروزه اين مطلب به طور كلی وجود ندارد و در بلاد مختلف يكسان نبوده است حتی در آن زمان نيز در ايران چيزی به نام برده‌داری و بردگی نبوده است تا چه رسد امروزه كه در جامعه اسلامی چنين مطلبی نيست.
يكی از مسائل مهمی كه در قانون مجازات اسلامی مطرح گرديده است و بعد از انقلاب تصويب شده است ضمان عاقله است.
اين مساله گرچه زمان پيامبر (ص) و در جامعه عرب قابل اجراء بوده است ولی تاكنون در جامعه ما با اين كه در قانون مجازات اسلامی آمده است عمل نشده است و در محاكم ديده نشد كه كسی يا كسانی بعنوان ضمان عاقله محكوم به پرداخت ديده شده باشد. و بدواً اين طور بنظر میرسد كه با مقتضيات زمان هماهنگ نميباشد.
آن چه ما در اين تحقيق در صدد آن هستيم بررسی كيفيت تقنين و علت آن در دين مبين اسلام و اين كه آيا در جامعه كنونی ما قابل اجرا است؟ و همينطور در مورد نقد و بررسی اين قانون میباشد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
احكام شرعی, جراحت, حقوق, دانلود, ديه, ضمان عاقله, فقها, قانون مجازات اسلامی, قانون گزاران, قوانين, ك,

تاريخ : 9 مرداد 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:92
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول
مقدمه
تاریخچه در جهان
سیر تاریخی گذران اوقات فراغت
مشخصات فراغت در دوران جدید
تاریخچه در ایران
فصل دوم
کلیات تحقیق
طرح مساله
روش تحقیق
روش اسنادی و مطالعه کتابخانه ای
مشاهده
مصاحبه
اهداف تحقیق
فایده تحقیق
سوالات تحقیق
تعریف عملیاتی واژه ها
تعاریف اوقات فراغت
فرهنگ
خرده فرهنگ
فصل سوم
چارچوب نظری
بررسی آرا صاحب نظران
عوامل موثر بر چگونگی گذران اوقات فراغت
عامل زمان
عامل سن
عامل فضا و عامل جغرافیایی
عامل درآمد دسترسی به امکانات و وسایل و طبقات اجتماعی
عامل جنسیت
نوع نگرش ها، اعتقادات و دیدگاه
فصل چهارم
پیشینه تحقیقی اوقات فراغت
بخش مقالات
بخش جزوات درسی
پایان نامه ها
فصل پنجم
ویژگی ها و خصوصیات کلی جامعه مورد مطالعه
دلائل انتخاب و خصوصیات کلی جامعه مورد مطالعه
بررسی وضعیت جغرافیایی مناطق
جامعه مورد مطالعه
فصل ششم
یافته های تحقیق
مشاهدات اولیه
موضوع مشاهده
مشاهدات مربوط به گروه A
مشاهدات مربوط به گروه B
مقایسه
مصاحبه با مدیریت و معاونت دبیرستان ها
مصاحبه با تعدادی از دانش آموزان
مقایسه
فصل هفتم
نتیجه گیری و پیشنهادات
فهرست منابع و ماخذ

چکیده:
اوقات فراغت و چگونگی گذران آن از مباحث تازه ای است که بعد از انقلاب صنعتی و رشد منابع و تکنولوژی ها، توجه عالمان را برانگیخته و موضوعی مهم در حوزه علوم اجتماعی شده است. پژوهش حاضر به بررسی نحوه گذران اوقات فراغت در دو گروه از دانش آموزان دختر سال سوم رشته ادبیات و علوم انسانی در دو دبیرستان شهید بهشتی و شهید اول به (ترتیب واقع در منطقه 1 و 16 شهر تهران) میپردازد.
توجه به اوقات فراغت در این پژوهش از ابعاد ذیل حائز اهمیت میباشد. اوقات فراغت یک امر فرهنگی است. بر شخصیت افراد و از جمله شکل گیری شخصیت اثر میگذارد، آثار و نتایجی به صورت مثبت و منفی (انحراف و بزهکاری) برجای میگذارد. به فراغت جوانان و نوجوانان (که تعداد زیادی از جمعیت جامعه را به خود اختصاص میدهند) میپردازد، به فراغت دختران که از محرومیت و محدودیت بیشتری در مقایسه با پسران برخوردارند توجه میکند، توجه به فراغت در تعطیلات طولانی مدت تابستان و ایام نوروز، تطبیقی و مقایسه ای بودن، رویکرد انسان شناسی شهری و نهایتاً کاربردی بودن پژوهش حاضر از رئوس مهم توجه به اوقات فراغت و نحوه گذران آن میباشد. جامعه مورد مطالعه در پژوهش حاضر دو کلاس 21 نفره دانش آموزان دختر دبیرستانی در سال سوم رشته ادبیات و علوم انسانی است که در دو قشر کاملاً متفاوت (قشر بالا و پایین) قرار دارند. در این پژوهش از سه روش اسنادی، مشاهده، مصاحبه استفاد شده است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
ادبیات, اعتقادات, انحراف, انقلاب صنعتی, اوقات فراغت, بزهکاری, تکنولوژی, جغرافیا, دانش آموزان, دانلود,

تعداد صفحات:24
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول
قسمت اول
کلیاتی درباره حقوق و آزادی فردی
تعریف حقوق فردی
انواع حقوق فردی
بحث تطبیقی در آزادی فردی
تعریف آزادی فردی
انواع آزادی عملکرد فردی
حق حیات
امنیت
آزادی و مصونیت مسکن
تعرض ناپذیری مکاتبات
آزادی رفت و آمد
آزادی اندیشه
آزادی گردهمایی
فصل دوم
قسمت اول
بررسی قانون اساسی فرانسه در باب حقوق وآزادی های فردی
اعلامیه ها و قوانین اساسی مطروحه از جمهوری اول تا سوم فرانسه
اصول و محورهای قانون اساسی جمهوری چهارم
مقدمه
اصول و مبانی
کلیات قانون اساسی جمهوری پنجم
اصول و محورهای قانون اساسی جمهوری پنجم
بررسی قانون اساسی ایران در باب حقوق و آزادی های افراد
نتیجه گیری
فهرست منابع

مقدمه:
زمزمه سرود آزادی چنان طبیعی و دلنواز است که تاریخ آغاز آن را باید زمان خود شناسی انسان شمرد: در روایت آفرینش آدم، خودآگاهی انسان با انتخابی سرگرفت که به مکافات آن از فردوس برین رانده شد و در کره خاکی ما وی گزید.
داستان تقدیس آزادی را در نوشته های حکیمان و معلمان تاریخ فراوان می بینیم.
در فلسفه کانت، آزادی از مقوله هایی است که در عقل عملی بی هیچ واسطه به آن میرسد و ارزش والا و حیاتی آن را تصدیق میکند.
از اندیشمندان و حکیمان دیگری که پس از کانت به ارزش آزادی و اثر آن در جهان هستی پرداخته اند باید از هگل نام برد: شاید در نظر هیچ فیلسوفی به اندازه هگل آزادی ارج و ارزش ندارد. هگل رسیدن به آزادی را هدف جهان خلقت میداند.
ارزش آزادی قراردادی و اعتباری نیست، ارزشی است معقول که بر جهان تحمیل شده است. آزادی ضرورت است نه اختیار.
در دوران معاصر، به ویژه آزادی افراد در جنبه های مختلف، بعنوان حیاتی ترین نیاز معنوی انسان و عامل بیداری توده های مردم بیش از سایر شاخه های آزادی مطرح شده است.
حق داشتن آزادی قوانین اساسی بیشتر کشورها تضمین شده و مدنظر قرار گرفته است.
در این پژوهش تلاش شده است که در ابتدای امر تعریفی در خصوص حقوق و ‌آزادی فردی ارائه شود و این که آزادی فردی چه مواردی را در بر میگیرد سپس در بخش دوم به بررسی قوانین اساسی دو کشور ایران و فرانسه خواهیم پرداخت و این که قانون اساسی کشور فرانسه چه نکاتی را در خصوص حقوق و آزادی های فردی در نظر دارد در مقابل به موارد ذکر شده در قانون اساسی ایران در خصوص حقوق و آزادی فردی اشاراتی خواهیم داشت.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
امنيت, حق حيات, حقوق, حكيمان, دانلود پروژه, فرانسه, فلسفه, فيلسوف, قانون اساسی, قوانين اساسی, معلمان,

تعداد صفحات:144
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
مقدمه
اهمیت کشت سیب زمینی
اهمیت سیب زمینی در ایران
منطقه مورد مطالعه
استان خراسان
استان سمنان
فصل دوم
سابقه تحقیقات در زمینه تبخیر – تعرق
عوامل موثر بر تبخیر و تعرق
عوامل هواشناسی
فاکتورهای گیاهی
شرایط محیطی و مدیریتی
روش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO)
روش فائو – پنمن – مانتیس
تعیین گرمای نهان تبخیر
تعیین شیب منحنی فشار بخار
تعیین ضریب رطوبتی
تعیین فشار بخار اشباع (ea)
تعیین فشار واقعی بخار (ed)
تعیین مقدار تابش برون زمینی (Ra)
تعداد ساعات روشنایی (N)
تابش خالص (Rn)
شار گرما به داخل خاک (G)
سرعت باد در ارتفاع 2 متری
لایسیمتر
تارخچه ساخت لایسیمتر
انواع لایسیمتر
لایسیمتر زهکشدار
لایسیمتر وزنی
لایسیمتر‌های وزنی هیدرولیک
میکرو لایسیمتر‌های وزنی
طبقه بندی لایسیمترها از نظر ساختمانی
لایسیمترهای با خاک دست نخورده
لایسیمتر‌های با خاک دست خورده
لایسیمترهای قیفی ابر مایر
فصل سوم
محل انجام طرح
معرفی طرح و نحوه ساخت لایسیمتر
تهیه بستر و نحوه کشت
محاسبه ضریب گیاهی
انتخاب روش مناسب برآورد تبخیر – تعرق
پهنه بندی نیاز آبی سیب زمینی
فصل چهارم
بافت خاک
اندازه گیری پتانسیل آب در گیاه
محاسبه ضریب گیاهی (kc) سیب زمینی
محاسبه تبخیر ـ تعرق و تحلیل های آماری
پهنه بندی نیاز آبی گیاه سیب زمینی
بحث در مورد نتایج
نتیجه گیری
منابع و ماخذ

فهرست جداول:
میزان سطح زیر کشت و عملکرد کل سیب زمینی در سطح جهان
وضعیت تولید محصولات زراعی استان خراسان در سال زراعی 81-1380
محل و میزان کشت گیاه سیب زمینی در استان خراسان
وضعیت تولید محصولات زراعی استان سمنان در سال زراعی 81-1380
محل و میزان کشت گیاه سیب زمینی در استان سمنان
تبخیر – تعرق محاسبه شده گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو – پنمن – مانتیس (میلیمتر بر روز) در شاهرود
تبخیر ـ تعرق محاسبه شده گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو – پنمن – مانتیس (میلیمتر بر روز) در بیرجند
تبخیر – تعرق محاسبه شده گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو – پنمن – مانتیس (میلیمتر بر روز) در بشرویه
تبخیر – تعرق محاسبه شده گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو – پنمن – مانتیس (میلیمتر بر روز) در سمنان
سال های آماری تبخیر و تعرق گیاه مرجع در ایستگاه سینوپتیک بیرجند
تبخیر – تعرق محاسبه شده گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو – پنمن – مانتیس (میلیمتر بر روز) در گرمسار
تبخیر – تعرق محاسبه شده گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو – پنمن – مانتیس (میلیمتر بر روز) در بجنورد
تبخیر – تعرق محاسبه شده گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو – پنمن – مانتیس (میلیمتر بر روز) در سرخس
تبخیر – تعرق محاسبه شده گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو – پنمن – مانتیس (میلیمتر بر روز) در سبزوار
تبخیر – تعرق محاسبه شده گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو – پنمن – مانتیس (میلیمتر بر روز) در تربت جام
تبخیر – تعرق محاسبه شده گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو – پنمن – مانتیس (میلیمتر بر روز) در تربت حیدریه
تبخیر – تعرق محاسبه شده گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو – پنمن – مانتیس (میلیمتر بر روز) در فردوس
تبخیر – تعرق محاسبه شده گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو – پنمن – مانتیس (میلیمتر بر روز) در گلمکان
تبخیر – تعرق محاسبه شده گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو – پنمن – مانتیس (میلیمتر بر روز) در کاشمر
تبخیر – تعرق محاسبه شده گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو – پنمن – مانتیس (میلیمتر بر روز) در مشهد
تبخیر – تعرق محاسبه شده گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو – پنمن – مانتیس (میلیمتر بر روز) در گناباد
تبخیر – تعرق محاسبه شده گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو – پنمن – مانتیس (میلیمتر بر روز) در نیشابور
تبخیر – تعرق محاسبه شده گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو – پنمن – مانتیس (میلیمتر بر روز) در نهبندان
میانگین تبخیر و تعرق در سال های تر (استان سمنان)
میانگین تبخیر و تعرق در سال های تر (استان خراسان)
میانگین تبخیر و تعرق در سال های متعارف (استان سمنان)
میانگین تبخیر و تعرق در سال های متعارف (استان خراسان)
میانگین تبخیر و تعرق در سال های تر (استان سمنان)
میانگین تبخیر و تعرق در سال های تر (استان خراسان)
میانگین نیاز آبی سیب زمینی با احتمالات 25، 50 و 75 درصد خشکسالی
اندازه گیری پتانسیل گیاه در مرحله ابتدایی رشد
اندازه گیری پتانسیل گیاه در مرحله میانی رشد
اندازه گیری پتانسیل گیاه در مرحله نهایی رشد

فهرست اشکال:
نمودار توزیع میزان تولید سیب زمینی استان ها نسبت به کل کشور – سال زراعی 81-1380
نمودار توزیع سطح سیب زمینی استان ها نسبت به کل کشور – سال زراعی 81-1380
تغییرات ضریب گیاهی در طول دوره رشد گیاه سیب زمینی
نیاز آبی سیب زمینی در ماه خرداد با 25 درصد احتمال (میانگین سال های تر)
نیاز آبی سیب زمینی در ماه تیر با احتمال 25 درصد خشکسالی (سال های تر)
نیاز آبی سیب زمینی در ماه مرداد با احتمال 25 درصد خشکسالی (سال های تر)
نیاز آبی سیب زمینی در ماه شهریور با احتمال 25 درصد خشکسالی (سال های تر)
نیاز آبی سیب زمینی در ماه خرداد با احتمال 50 درصد خشکسالی (سال های متعارف)
نیاز آبی سیب زمینی در ماه تیر با احتمال 50 درصد خشکسالی (سال های متعارف)
نیاز آبی سیب زمینی در ماه مرداد با احتمال 50 درصد خشکسالی (سال های متعارف)
نیاز آبی سیب زمینی در ماه شهریور با احتمال 50 درصد خشکسالی (سال های متعارف)
نیاز آبی سیب زمینی در ماه خرداد با احتمال 75 درصد خشکسالی (سال های خشک)
نیاز آبی سیب زمینی در ماه تیر با احتمال 75 درصد خشکسالی (سال های خشک)
نیاز آبی سیب زمینی در ماه مرداد با احتمال 75 درصد خشکسالی (سال های خشک)
نیاز آبی سیب زمینی در ماه شهریور با احتمال 75 درصد خشکسالی (سال های خشک)

مقدمه:
کشاورزی و زراعت در ایران بدون توجه به تامین آب مورد نیاز گیاهان میسر نیست. بنابراین بایستی برنامه ریزی صحیح برای آن به خصوص درشرایط خشکسالی صورت گیرد. برنامه ریزی صحیح مستلزم محاسبه دقیق نیاز آبی گیاهان میباشد. بر اساس روشهای موجود مبنای محاسبات نیاز آبی گیاهان، تبخیر – تعرق مرجع و ضرائب گیاهی است. تبخیر – تعرق مرجع توسط لایسیمتر اندازه گیری میشود و برای سادگی کار میتوان آن را با توجه به نوع منطقه از روشهای تجربی نیز تخمین زد. ضرائب گیاهی نیز از مطالعات لایسیمتر قابل محاسبه است. این ضرائب تابعی از عوامل مختلفی از جمله اقلیم میباشد. بنابراین بایستی در هر منطقه ای با دقت برای هر محصولی محاسبه شود. برای محاسبه و برآورد مقدار تبخیر – تعرق سازمان خواربار و کشاورزی ملل و متحد (FAO) تقسیم بندی زیر را منظور نموده است:
اندازه گیری مستقیم تبخیر – تعرق به وسیله لایسیمتر
اندازه گیری مستقیم تبخیر به وسیله تشتک یا تبخیر سنج
فرمول‌های تجربی
روش های آئرودینامیک
روش تراز انرژی (5)
بعضی از روش ها فقط جنبه تحقیقاتی داشته تا بتوانند فرآیند‌های انتقالی بخار آب را بهتر و عمیق تر بررسی نمایند. برخی دیگر به جهت نیاز در برنامه‌های روزانه کشاورزی بکار میروند. ولی دقت و اصالت روش‌های تحقیقاتی را ندارد. به هر حال برای عملیات روزانه در مزارع میتوان از روش هایی که نتیجه آن ها بیش از ده درصد با مقدار واقعی تبخیر – تعرق متفاوت نباشد استفاده نمود.
هدف از انجام این طرح بدست آوردن ضرایب گیاهی و تعیین نیاز آبی سیب زمینی در استان های خراسان و سمنان میباشد که به وسیله لایسیمتر زهکش دار در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شده است. در مورد لایسیمتر و نحوه عملکرد آن و روابط تجربی بکار رفته در این طرح در فصل بعدی توضیح داده میشود.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
ئروديناميک, بافت خاک, برنامه ريزی, تبخير, تعرق, خواربار, دانلود پایان نامه, سيب زمينی, فاكتورهای گيا,

تاريخ : 24 تير 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:22
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
چگونه ویروس ها کار میکنند
ویروس ها چگونه منتشر میشوند
انواع دستکاری و تخریب ویروس های کامپیوتری
اختلال در کار سیستم (تخریب نرم افزاری)
بعضی از دلایل اختلال در سیستم به دلیل ویروس ها
تخریب سخت افزاری
ساختار کلی فایل های COM و EXE تحت DOS
ساختار کلی فایل های اجرایی از نوع COM تحت DOS
ساختار کلی فایل های اجرایی از نوع EXE تحت DOS
دلایل خراب شدن فایل های اجرایی
نتیجه گیری
مراجع
کرم ها
ویروس های بوت سکتور
ویروس ها و مشکلات آن ها در اینترنت
کرم ها
فایروال (firewall) چیست؟
فایروال های نرم افزاری
فایروال NAT ساده
فایروال های با ویژگی stateful packet inspection
منبع

چکیده:
امروزه با توجه به فراوانی ویروس های کامپیوتری از یک طرف و صدمات حاصل از انتشار آن ها از سویی دیگر شناخت و نحوه مبارزه با آن ها بسیار حائز اهمیت میباشد. در این مقاله آشنایی با نحوه عملکرد ویروس های کامپیوتری بیان شده است.
مقدمه:
امروزه با توجه به تعدد ویروس های کامپیوتری در کشور، که اغلب آن ها نیز ایرانی میباشند، شناخت و جلوگیری از تخریب آن ها مفید و لازم به نظر میرسد. پیش از هر گونه بحث فنی لازم است توضیحی در مورد ویروس و خوب و بد بودن ویروس سازی از دیدگاه مثبت آن بررسی شود تا مبادا افراد بد گمان و احتمالا متنفر از ویروس، سیل بد و بیراه خود را نثار ویروس نویسان کنند بد نیست بدانیم جدای از هنر و تکنیک زیبای عملکرد ویروس های مختلف و شیرینی جدال با ویروس یاب ها، خود ویروس عاملی برای حمایت از برنامه های کاربردی میتوامند به شمار آید، چرا که اولین ویروس ها در راه جلوگیری از کپی برداری های غیر مجاز طرح و نوشته شده و زمان فعالیت آن را موکول به وقتی کرده اند که فرد خاطی از خواهش عدم کپی غیر مجاز نیاز به گوش مالی دارد. تا شاید همین فرد عادت به خرید و تهیه برنامه های مورد استفاده خود از طریق اصولی بنماید.
و اما ویروس ها برنامه هایی هستند که به شکل پنهانی، موقع اجرا شدن برنامه آلوده خود را به برنامه های اجرایی نظیر فایل های COM و EXE میچسبانند و معمولا بدون اینکه تاثیری در کار اصلی برنامه آلوده بگذارند، منتظر زمان فعالیت نهایی یا برقراری شرط خاصی میشوند. حال این فعالیت میتواند بزرگتر کردن فایل های مختلف DATA باشد، یا آلوده کردن فایل های اجرایی و یا از بین بردن اطلاعات PARTITION TABLE، معدوم کردن اطلاعات با ارزش یا از کار انداختن فایل های اجرایی و … باشد.
ولی در هر حال یک چیز در اکثر ویروس ها مشترک میباشد و آن انتقال ویروس از فایل های آلوده به فایل های سالم است.
ویروس ها برنامه کامپیوتری هستند و نه چیز دیگری و میتوانند با انواع زبان های برنامه سازیAssenbly، C++، Pascal،Basic، … طراحی شوند و ما از قوی ترین زبان یعنی اسمبلی جهت این کار استفاده کرده ایم.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اسمبلی, اطلاعات, اينترنت, برنامه, برنامه سازی, دانلود پروژه, سخت افزار, فايروال, فايل, كرم, نرم افزا,

تاريخ : 23 تير 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:138
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول – کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف
چارچوب نظری تحقیق
مدل تحقیق
فرضیه ها
تعریف واژگان
فصل دوم – مروری بر ادبیات تحقیق
مقدمه
مبانی نظری تحقیق
هزینه سرمایه
تعیین هزینه های بخش های ترکیب سرمایه
مدل های هزینه سرمایه
اهرم مالی و ارزش گذاری
مفهوم ساختار سرمایه
عوامل موثر بر ساختار سرمایه
عوامل داخلی موثر بر ساختار سرمایه
عوامل خارجی موثر بر ساختار سرمایه
ضرورت توجه به پارامتر های داخلی
دیدگاه موثر بر ساختار سرمایه
الگوی میلر-مودیگلیانی بدون مالیات
الگوی میلر
انتقادی بر الگوی میلر و الگوی میلر و مودیلیانی
تئوری توازی ایستا
تئوری سلسله مراتبی
نظریه ساختار سرمایه در چهارچوب مدل قیمت گذاری
دارایی های سرمایه ای
مالیات و ساختار سرمایه
مالیات بر درآمد شرکت
اثر هزینه های ورشکستگی
مالیات و هزینه های ورشکستگی
سایر نواقص بازار
اهرم شخصی و اهرم شرکتی جایگزین کاملی نیست
تفاوت هزینه های وام گیری
هزینه های نمایندگی
سیگنال های مالی
تئوری اطلاعات نامتقارن یا تئوری هشدار دهنده
ساختار مطلوب در عمل
انعطاف پذیری مالی
پیشینه تحقیق
فصل سوم – روش شناسی تحقیق
مقدمه
فرضیات تحقیق
روش تحقیق
جامعه آماری
نمونه آماری
نحوه جمع آوری اطلاعات
متغیر های مدل
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
آزمون مفروضات رگرسیون کلاسیک
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل اطلاعات
مقدمه
آمار توصیفی
آمار استنباطی
آزمون فرضیه اول
آزمون فرضیه دوم
آزمون فرضیه سوم
فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
نتایج حاصل از فرضیه ها
محدودیت های تحقیق
پیشنهادات
منابع و ماخذ
منابع فارسی
منابع انگلیسی
پیوست ها
نمونه آماری
جداول آماری
چکیده انگلیسی

فهرست جداول:
آزمون رمزی فرضیه اول به روش فارکلند بازدهی غیر عادی متوسط 3 سال
آزمون برش پاگان فرضیه اول به روش فارکلند بازدهی غیر عادی متوسط 3 سال
آزمون چاو فرضیه اول به روش فارکلند بازدهی غیر عادی متوسط 3 سال
آزمون مدل فرضیه اول به روش فارکلند بازدهی غیر عادی متوسط 3 سال
آزمون نرمال بودن فرضیه اول به روش فارکلند بازدهی غیر عادی متوسط 3 سال
آزمون برش پاگان فرضیه اول به روش فارکلند بازدهی غیر عادی به روش بازار
آزمون چاو فرضیه اول به روش فارکلند بازدهی غیر عادی به روش بازار
آزمون مدل فرضیه اول به روش فارکلند بازدهی غیر عادی روش بازار
آزمون رمزی فرضیه اول به روش فارکلند بازدهی به روش بازار
آزمون نرمال بودن فرضیه اول به روش فارکلند بازدهی غیر عادی به روش بازار
آزمون چاو برای مدل 3
آزمون هاسمن برای مدل 3
آزمون گلجسر برای مدل 3
آزمون مدل 3
آزمون رمزی برای مدل 3
آزمون برش پاگان برای مدل 3
آزمون چاو برای فرضیه اول به روش کلارک بازدهی غیرعادی متوسط 3 سال
آزمون رمزی برای فرضیه اول به روش کلارک بازدهی غیرعادی متوسط 3 سال
آزمون برش پاگان برای فرضیه اول به روش کلارک بازدهی غیرعادی متوسط 3 سال
آزمون مدل برای فرضیه اول به روش کلارک بازدهی غیرعادی متوسط 3 سال
آزمون نرمال بودن برای فرضیه اول به روش کلارک بازدهی غیرعادی متوسط 3 سال
آزمون چاو برای فرضیه اول به روش کلارک به روش بازدهی بازار
آزمون مدل برای فرضیه اول به روش کلارک به روش بازدهی بازار
آزمون هاسمن برای فرضیه اول به روش کلارک به روش بازدهی بازار
چاو برای آزمون فرضیه دوم
برش پاگان برای آزمون فرضیه دوم
آزمون رمزی برای فرضیه دوم
آزمون هاسمن برای فرضیه دوم
آزمون هاسمن برای فرضیه دوم
آزمون نرمال بودن برای فرضیه دوم
توزیع ارزش نهایی وجه نقد به روش فارکلند
توزیع ارزش نهایی وجه نقد به روش کلارک
جداول دهک ها برای فرضیه سوم
آزمون فرضیه سوم مدل 6 بدون انعطاف پذیری
آزمون فرضیه 3 مدل 6 با انعطاف پذیری مالی
آزمون فرضیه سوم مدل 6 با نعطاف پذیری و با متغیرهای
شکل های نرمال سازی به روش جوهانسون

چکیده تحقیق:
هدف از این تحقیق بررسی ارزش نهایی وجه نقد برای سرمایه گذاران و بررسی رابطه انعطاف پذیری مالی با ساختار سرمایه و همچنین تاثیر انعطاف پذیری بر تصمیمات ساختار سرمایه است. در این تحقیق از اطلاعات 94 شرکت طی 6 سال از سال 83 تا 88 برای شرکت های تولیدی مورد آزمون قرار گرفت. آزمون فرضیات بر مبنای روش پانل میباشد روش تحقیق بصورت همبستگی است و از نظر هدف از نوع کاربردی است. مطابق فرضیه اول آزمون شد که آیا در بورس اوراق بهادار تهران ارزش نهایی وجه نقد دارای ارزش مثبتی است و اینکه آیا سرمایه گذاران بهایی برای انعطاف پذیری مالی شرکت ها قائلند. نتایج نشان داد که ارزش نهایی وجه نقد به روش فارکلند مثبت بود و ارزش نهایی وجه نقد به روش کلارک معنادار نمی باشد. نتایج حاصل از فرضیه دوم حاکی از آن است که بین انعطاف پذیری مالی و نسبت بدهی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از فرضیه سوم نیز بیان میکند که ارزش نهایی وجه نقد بیشترین تاثیر را بر تصمیمات ساختار سرمایه دارد. و فرضیه سوم تحقیق تائید میگردد.

مقدمه:
شرکت برای این که بتواند تاسیس شود به سرمایه نیاز دارد و برای توسعه به مبلغ بیشتری سرمایه نیاز خواهد داشت. وجوه مورد نیاز از منابع گوناگون و به شکلهای مختلف تامین میشوند ولی همه سرمایه را می توان در دو گروه اصلی قرارداد : وام و سهام
یکی از پیچیده ترین مساله هایی که دامنگیر مدیران مالی کنونی است، رابطه بین اجزای تشکیل دهنده ساختار سرمایه است و آن عبارت است از آمیزه ای از اوراق قرضه و سهام برای تامین مالی و قیمت سهام شرکت.
تصمیم گیری در مورد ساختار سرمایه به معنی نحوه تامین مالی شرکت، همچون سایر تصمیمات مدیران مالی بر روی ارزش شرکت تاثیر می گذارد. ارزش شرکت، مانند هر دارائی سرمایه، برابر ارزش فعلی بازدهی های آتی آن بر اساس یک نرخ تنزیل معین است. این نرخ تنزیل برای بدست آوردن ارزش شرکت، همان هزینه سرمایه است. مدیران بعنوان نمایندگان صاحبان سهام می بایست تلاش نمایند، ساختار سرمایه شرکت را به گونه ای تنظیم نمایند که هزینه سرمایه شرکت حداقل و در نتیجه ارزش شرکت و ثروت سهامداران حداکثر گردد. وجوه تشکیل دهنده ساختار سرمایه دو گونه اند، دسته اول، بر جریانات نقدی حاصل از شرکت ادعائی ثابت داشته و بدهی ها نامیده می شوند. دسته دوم، باقیمانده این جریانات را نصیب می برند که حقوق مالکانه نام دارند. وجوه دسته اول به دلیل تامین یک بازدهی ثابت برای طلبکاران، ارزان تر از وجوه دسته دوم هستند، لکن هرچه بدهی شرکت بیشت رشود ریسک ورشکستگی آن افزایش مییابد و سهامداران که تامین کننده وجوه دسته دوم می باشند و در صورت ورشکستگی تحمل کننده هزینه های آن هستند، بازدهی بیشتری طلب میکنند.
در فصل اول به بیان مسئله و اهمیت و ضرورت تحقیق پرداخته میشود و همچنین اشاره ای کوتاه به چارچوب نظری تحقیق میشود و هدف از تحقیق بیان میگردد. فرضیات و سئوالات تحقیق همراه با مدل تحقیق در ادامه توضیح داده شده و در نهایت در فصل اول تعریف مفاهیم و واژگان تخصصی بیان میشود.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
ارزش فعلی, ارزش نهايی, ارزش گذاری, انعطاف پذیری, اهرم مالی, بازار, بدهی, تحقیق, ثروت, حسابداری, دارا,

تاريخ : 23 تير 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:37
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
پیشگفتار
چکیده
مقدمه
ادبیات و سوابق موضوعی
بیان داده ها اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها
ید در خدمت سلامتی بدن
نقش ید در بدن
کمبود ید
کمبود ید در دنیا
چه بخوریم تا به کمبود ید دچار نشویم؟
ماهی غذای سلامتی
نقش تغذیه در سلامت دهان
نقش تغذیه در تکامل دندان
پوسیدگى دندانی
عوامل تغذیه اى موثر بر ایجاد پوسیدگى
عوامل موثر بر پوسیدگى زایی مواد غذایی
انواع پوسیدگى
فلوراید
افزودن فلوراید به آب
مراقبت هاى پیشگیرانه
انواع حافظه
مواد مغذی ضروری برای فعالیت مناسب مغز
مواد معدنی
غذاهای کمک کننده به حافظه
مواد غذایی نامناسب برای مغز
برنامه غذایی برای ارتقای حافظه
مشکلات فعلی غذای انسان
غذای انسان در قرآن کریم
نتیجه گیری
منابع

پیشگفتار:
غذیه نقش بسیار حائز اهمیتی در تامین سلامت انسان دارد و این امر به خصوص در مورد سالمندان که سامانه ایمنی بدن آنان نسبت به دیگر گروه های سنی ضعیف تر است، بیشتر صدق میکند.
نتایج بررسی تازه ای که دانش پژوهان علوم پزشکی در آمریکا بر روی بیش از صد تن از سالمندان با متوسط 87 سال سن، نشان داده است تغذیه صحیح و بهتر از سرعت روند تحلیل مغز میکاهد و از بروز عوارض ذهنی مانند بیماری فراموشی یا آلزایمر پیشگیری میکند.
نتایج این بررسی همچنین نشان داده که ویتامین های B ،C و E، چربی های ترانس یا چربی های سالم که بیش از همه در ماهی وجود دارد، نقش تعیین کننده ای در تقویت قوای ذهنی و عدم کاهش تحلیل مغز در سالمندان دارند.
نتایج پژوهش دیگری که از سوی پژوهشگران علوم پزشکی آمریکا صورت گرفته، نشان دهنده نقش حیاتی و بسیار مهم ویتامین D در تامین سلامت و طول عمر سالمندان است.
پژوهشگران آمریکایی با بررسی هایی که بر روی نمونه خون گروهی از سالمندان سفید پوست و سیاه پوست این کشور در سنین بالای 70 سال انجام داده، دریافتند پایین بودن سطح ویتامین D در خون به معنای تضعیف و تحلیل سامانه ایمنی و مرگ و میر سالمندان است.

چکیده:
تغییرات اجتماعی در کشور ایران و بسیاری از کشورهای منطقه، طی 30 سال اخیر، وضع سلامت مردم را مورد دستخوش و دگرگونی قرار داده است. تغییر سنت‌های گذشته و شیوه‌های جدید زندگی به تغییر در الگوهای غذایی از جمله افزایش دریافت چربی های اشباع و کاهش دریافت میوه و سبزی منجر شده، که این امر موجب افزایش شیوع بیماریهای غیر واگیر مانند بیماریهای قلبی عروقی، سرطان، دیابت و… شده است. بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت در سال 2005 میلادی؛ بیماری‌های مزمن (بیماریهای قلبی عروقی، دیابت، چاقی، انواع سرطان و بیماریهای تنفسی) علت 60 درصد از مرگ‌ها بوده و 35 میلیون مرگ در سال به دلیل این بیماری‌ها رخ داده است. همچنین 80 درصد از مرگ‌های فوق در کشور‌های در حال توسعه کم درآمد مشاهده شده است. رژیم غذایی در دست کم، 35 درصد از کل موارد سرطان‌ها دخالت دارد که این رقم در زنان به 50 درصد میرسد. براساس پیش‌بینی سازمان جهانی بهداشت تا سال2020 موارد جدید سرطان‌ها به 15 میلیون میرسد.
بنابراین سرطان از جمله بیماری‌هایی است که تغذیه صحیح در پیشگیری و درمان آن میتواند نقش مهمی ‌داشته باشد. بعنوان مثال افرادی که کمتر از پنج بار در روز میوه و سبزی مصرف میکنند بیشتر در معرض خطر سرطان‌های دستگاه گوارش قراردارند. با توجه به نقش تغذیه در پیشگیری از سرطان‌ها در زیر به برخی از اجزای مواد غذایی که نقش پیشگیری کننده در سرطان‌ها را به عهده دارند اشاره میشود:
آنتی اکسیدان‌ها – آنتی اکسیدان‌های موجود در برخی از مواد غذایی با کاهش رادیکال‌های آزاد در بدن، در پیشگیری از انواع سرطانها نقش مهمی‌ دارنــد. مواد آنتی اکسیدانی مانند کاروتنوئیدها (رنگدانه‌های گیاهی)، ویتامین C، ویتامین E، سلنیوم که مانع از آسیب سلول‌ها و بافت‌ها میشوند، میتوانند از بروز تغییرات سلول‌های بدخیم جلوگیری کنند. سبزی‌های برگ سبز و زرد و میوه‌های رنگی مانند اسفناج، هویج، مرکبات، زردآلو و طالبی (منابع کاروتنوئیدی)، میوه‌ها به ویژه مرکبات و سبزی‌ها (منبع ویتامین C)؛ روغن جوانه گندم و آفتابگردان؛ مغزها مانند بادام و سبزی‌های برگ سبز (منبع ویتامین E) و غذاهای دریایی، گوشت و جگر منبع سلنیوم هستند. نتایج برخی مطالعات نشان داده است که مصرف منابع غذایی حاوی سلنیوم به کاهش خطر بروز سرطان ‌های پروستات، ریه و روده بزرگ منجر شده است. هچننین مصرف 10 بار گوجه فرنگی در هفته موجب کاهش خطر سرطان پروستات به میزان 35 درصد شده است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آفتابگردان, آلزایمر, آنتی اكسيدان , اسفناج, بادام, بيماريهای تنفسی, بیماری فراموشی, تغذیه, حافظه, دا,

تاريخ : 23 تير 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:102
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
طرح مسئله
اهمیت و فوائد موضوع تحقیق
اهداف تحقیق
فرهنگ‌ پذیری
جامعه و علوم اجتماعی جامعه شناسی
خرده فرهنگ
جامعه و علوم اجتماعی علوم اجتماعی جامعه شناسی
التقاط فرهنگ
التقاط فرهنگی
تعریف فرهنگ و تهاجم فرهنگی
هدف از تهاجم فرهنگی
اولین و آخرین قدم تهاجم فرهنگی
نمونه تهاجم فرهنگی
جمع‌بندی
تاریخچه تلویزیون
تاریخچه تلویزیون در ایران
چارچوب نظری
چارچوب تئوریکی
جامعه‌ معنوی
در این جامعه شاخص های ارتباطی زیر قابل سنجش است
اداره اورگانیک
ارتباطات عمقی
امتداد تاریخی ارتباط
کوچکی جمع و ارتباط تام
جامعه صوری
وسعت
اراده اندیشیده
بی نامی
ارتباط سطحی
نظریه دایزمن
نظریه لئوناردو برکویتز
نظریه بلسون
نظریه اجتماعی مابعد نوین ژان بودریلار
کلنر در جمع‌بندی این نظریه چنین نتیجه میگیرد
نظریه بندوراد نظریه شناختی و اجتماعی
نظریه دکتر لارنس فریدمن
فرضیه‌های تحقیق
فرضیه‌های اصلی
فرضیه‌های فرعی
متغیرهای تحقیق
معرف سازی
طبقه بندی اجتماعی
اوقات فراغت
خشونت
از خودبیگانگی
بزهکاری
تعریف مفاهیم نظری
طبقه اجتماعی
اوقات فراغت
خشونت
از خود بیگانگی
بزهکاری
جنس
مقدمه
فصل تاریخ ادبیات
خشونت در تلویزیون
اثرات تلویزیون بر کودکان و نوجوانان
رابطه رشد شناختی کودکان با ادراک برنامه‌های تلویزیون
رابطه رشد شناختی کودکان باادراک آگهی های تلویزیون
تلویزیون و دشواری های رفتاری
تلویزیون و اثرات منفی آن بر تحصیل کودکان
تلویزیون و اثرات منفی بر تخیلات کودکان
چرا کودکان و نوجوان تلویزیون تماشا میکنند
تماشای تلویزیون با هدف یادگیری
تلویزیون درحکم مصاحب
تماشای تلویزیون برای فرار از واقعیت‌ها
تماشای تلویزیون برای بیداری و تحریک
تماشای تلویزیون برای کسب اطمینان خاطر و آرامش
اثرات منفی و مثبت تلویزیون بر کودکان و نوجوانان در افزایش پرخاشگری
تلویزیون و کودکان مطالعه تجربی تاثیرات تلویزیون بر نوجوانان
تلویزیون در زندگی جوانان؟ مالتزک؛ هامبورگ ( 1959)
دلایلی برای بیزاری جستن از تلویزیون
تاثیر تلویزیون ازدیدگاه روانشناسی
برون فکنی
خانم هیمل وایت
از دیدگاه جامعه شناسان
از دیدگاه اخلاق و اجتماعی
نقش رسانه‌های جمعی در اجتماع
نتیجه
نتیجه آخر مطلب
پیشنهادات
مشکلات تحقیق
منابع

چکیده:
بسیاری از دانش پژوهان، متفکران و مصلحان اجتماعی عصر حاضر را با نام های متفاوتی چون عصر تکنیک، عصر ارتباطات، دهکده جهانی و رهبری از راه دور نامیده اند البته رهبری از راه دور نه تنها در مورد ماهواره ها و فضا پیماها صادق است، بلکه هدایت از مسافت دور به وسیله رسانه های گروهی در مورد انسان نیز صدق میکند.
تا قرن 20، رهبری و ارشاد انسان رویا رو و بر اساس ارتباط بود، در صورتیکه در عصر حاضر ارتباطات یک طرفه و از راه دور صورت میگیرد. بطوری که بین شنونده و گوینده، یا بهتر بگوییم بین موثر و متاثر بطور نسبی فاصله زیادی وجود دارد. برخی معتقدند که رسانه های گروهی دارای چنان قدرتی هستند که میتوانند نسلی تازه در تاریخ بشر پدید آورند، نسلی که با نسلهای پیشین بسیار متفاوت است.
لارو سفلدومرتن (Lazerseld & Merton) در تشریح این عقاید متفکران مینویسند:
«وسایل ارتباط جمعی جدید ابزاری بس نیرومندند که میتوان از آن در راه خیر و شر با تاثیری شگرف سود برد و چنان چه کنترل مطلوب وجود نداشته باشد، امکان استفاده از این وسائل در راه شر بیشتر از خیر آن است.
تقریباً در اکثر کشورها، به ویژه کشورهای در حال رشد تعداد نسل جوان بیشتر و دلبستگی آنان بر رسانه های جمعی فزونتر است. تحقیقات انجام شده در شهر تهران، حاکی از آن است که بیشتر تماشا کنندگان تلویزیون کودکان زیر 15 ساله و بعد از آنان بانوان خانه دار و سپس جوانان بیشتر از 15 سال هستند.
امروزه بررسی اثرات این وسایل از پیچیده ترین مباحث انحرافات اجتماعی است. به همین دلیل، جامعه شناسان در صحت نتایج و پژوهش هایی از این قبیل، تردید نشان میدهند. البته علی رغم تاثیر انکار ناپذیر رسانه های جمعی در آموزش فرهنگ سازی، القاء عقیده و غیره باید اذعان داشت که در زمینه اثر این وسایل در رفتار انسان، تحقیقاتی به عمل آمده است که البته تحقیقاتی که بتواند اثرات تلویزیون سینما و مطبوعات را در انحراف و بزهکاری جوانان در کشور ثابت کند بسیار کم است در این تحقیق تاثیرات رسانه هایی تصویری چون تلویزیون، بر رفتار کودکان و نوجوانان مورد بررسی قرار میگیرد.

مقدمه:
از دیرباز ارتباط، برقراری ارتباط و انتقال پیام به مخاطبان مورد توجه جوامع بشری بوده و میباشد از زمانی که انسان به فکر ایجاد ارتباط با همنوعان خود افتاد در صدد برآمد تا ابزار آن را شناخته و بدست آورد تا به وسیله آن از موقعیت انسان های دیگر با خبر شود به همین منظور ابتدا از کشیدن تصاویر روی سنگ ها و تنه های درخت و بعد گفتار و نوشتار با یکدیگر ارتباط برقرار میکردند ولی به همان شکل باقی نماند و رفته رفته بر حسب نیاز جامعه پیشرفت میکرد و تحولات عظیمی در آن رخ میداد.
از عوامل بسیار مهمی که باعث گسترش روابط از لحاظ تجاری و تبادل فرهنگی گردید بوجود آمده راه های ارتباطی بین روستاها و شهرهای کوچک و بزرگ بودن با نزدیک شدن مسیر شهرها و روستاها روابط انسان ها شکل جدیدی به خود گرفت و باعث تغییر الگوها و ارزش های جوامع روستایی و شهری گردید راه اطلاع سریع انسان ها را از دستاوردهای جدید کشاورزی و صنعتی میسر ساخت و این امر سبب دگرگونی در روابط اقتصادی سیاسی اجتماعی فرهنگی و همچنین در تعیین الگوهای مصرف، سیستم معیشتی و هنجارها بود.
برقراری ارتباط بین افراد گروه ها مستلزم وسایل خاصی است که به کمک آن ها بتواند پیام ها و خواسته های خود را به یکدیگر منتقل کنند با محیط زندگی بهتر آشنا شوند خود را با آن هماهنگ سازد و یا برای بهبود شرایط آن اقدام نمایند برای آن که چگونگی انعکاس واقعیت عینی اشیاء در فکر انسان به دیگران منتقل شود باید بار دیگر آن را عینی ساخت و افکار را که محصول انعکاس دنیای خارج است به صورت عادی و قابل فهم در آورد عادی کردن و قابل انتقال ساختن انعکاس واقعیت ها محیط زندگی در فکر انسان با وسایل و روشهای گوناگون صورت میگیرد بطور کلی استفاده از وسایل مختلفی که برای بیان اندیشه های انسانی و شناخت محیط زندگی به کار میروند تابع شرایط و اوضاع تاریخی جوامع انسانی است زیرا در هر جامعه به تناسب نیازها و پیشرفت های آن برای برقراری ارتباط بین افراد و انتقال افکار و اطلاعات وسایل معینی ایجاد میشوند.
بطور مثال ورود وسایل ارتباط جمعی نظیر روزنامه، رادیو، تلویزیون، به درون یک قبیله دور افتاده با یک روستای منزوی موجبات باز شدن آن را بسوی دیگر قبایل و روستاها و بطور کلی جهان فراهم میسازد و جامعه به سوی اقتصاد بازار و بطور کلی پیدایی عصر مبادله چه به صورت پایاپای چه با استفاده از ابزار مبادله صورت میپذیرد.
پیدایش تلویزیون اروپایی بعنوان اولین گام در راه جهانی شدن ارتباطات جمعی علی رغم همه موانعش نظیر مشکلات زبان فرهنگ آداب و سنن و … نوید بخش تجربه ها و اندیشه های نو در این باب گردید و آنچنان که هم امروزه سخن از تلویزیون آسیایی به میان آمده است تمامی این تجربیات به نزدیکی بیشتر با یکدیگر در پرتو عصر ارتباطات خواهد انجامید.
در جهان امروز، وسایل ارتباط جمعی روزنامه، رادیو و تلویزیون و سینما با انتقال اطلاعات و معلومات جدیدی و مبادله افکار و عقاید عمومی در راه پیشرفت فرهنگ و تمدن بشری نقش بزرگی به عهده گرفته اند و بطوری که بسیاری از دانشمندان قرن بیستم را عصر ارتباطات نام گذاشته اند. رسانه های جمیعی عبارتند از مطبوعات رادیو تلویزیون فیلم سینمایی تصاویر و انواع کاست صوتی و ویدئو.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
التقاط فرهنگی, اورگانيک, اوقات فراغت, بزهكاری, بلسون, تحقيق, تلويزيون, تهاجم فرهنگی, جامعه, جامعه شن,

تعداد صفحات:229
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل 1 – توضیح درباره موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاه
مقدمه
تاریخچه موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی
توضیح وظایف اساسی موسسه
تشکیلات موسسه
بخش تحقیقات آ‍فت کش‌ها
بخش تحقیقات حشرات زیان آور به گیاهان
بخش تحقیقات علف‌های هرز و انگل‌های گلدار
بخش تحقیقات سن گندم
بخش تحقیقات بیماریهای گیاهان
بخش تحقیقات رده‌بندی حشرات
بخش تحقیقات جانور شناسی کشاورزی
بخش تحقیقات نماتود شناسی گیاهی
بخش تحقیقات مبارزه بیولوژیک
بخش تحقیقات ویروس شناسی و بیماریهای ویروسی گیاهی
بخش تحقیقات شناسایی رستنی ها
بخش تحقیقات بیولوژی مولکولی و بیوتکنولوژی
نیروی انسانی
طرح‌های تحقیقاتی
انتشارات
منابع فصل
فصل 2 – معرفی محل کارآموزی
معرفی محل کارآموزی
فصل 3 – کلیات
کلیات
فصل 4 – پرپاراسیون میکروسکوپی حشرات و اتاله کردن حشرات
اتاله کردن حشرات
تهیه پرپاراسیون از حشرات کوچک
منبع این فصل
فصل 5 – آزمایشات مربوط به مگس سفید گلخانه‌ای و پروژه مربوط به آن
مقدمه
مرفولوژی مراحل رشدی
دموگرافی و دینامیسم جمعیت
پروژه مگس سفیدگلخانه‌ای
مگس سفید
سم آندوسولفان و مبارزه شیمیایی با مگس‌های سفید گلخانه‌ای
انواع آندوسولفان
عسلک پنبه
کنه دو نقطه‌ای
شپشک آرد آلود ساحلی
منابع این فصل
فصل6 – پروژه سن گندم و تاثیر روی کاهش سن‌زدگی در مزرعه آسیب‌دیده توسط این آفت
زیرراسته ناجور بالان
کلید شناسایی خانواده‌های مهم سن‌ها
رده‌بندی سن‌ها
زیر راسته سن‌های آبزی
زیر راسته سن‌های خاکزی
سن گندم
پروژه سن گندم و تاثیر سموم در کاهش سن زدگی روی مزرعه آسیب دیده
مواد و روش‌ها
نتایج
بحث
نتیجه این آزمایشات
منابع این فصل
فصل هفتم – پروژه مگس قهوه‌ای جالیز و جداول مربوط به آن بعد از تاثیر سموم مربوطه
مگس قهوه‌ای جالیز
24 SC Tracer
سم دلتامترین 5/2% EC
دپیترکس 80% SP
موسپیلان 4/20%
مگس خربزه
سرخرطومی هندوانه
منابع این فصل
فصل هشتم – آزمایشات جهت بررسی اثرات سموم بر روی درصد جوانه‌زنی بذور کلزا
آزمایشاتی جهت بررسی اثرات سموم بر روی درصد جوانه‌زنی بذور کلزا
فصل نهم – UAV،GPS،GIS‌ و نقش آن ها در حفظ نباتات
مقدمه
ابعاد کشاورزی دقیق
امکان بالقوه وجود آفات در کشت دقیق
PIPM‌ درون مزرعه
سیستم‌های حس کننده از راه دور UAV
تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به عکس‌های حاصله از دستگاه UAV
PIPM‌ در سطوح وسیع
اطلاعات منطقه‌ای
اطلاعات مربوط به مقیاس محلی
سیستم حمایت از تصمیم
ذخیره و بازیافت GIS
به کارگیری GIS و IPM‌ حشرات
IPM و تکنولوژی حشرات
منابع این فصل
فصل دهم – منابع
منابع لاتین
منابع فارسی

مقدمه:
آدمی از سپیده دم ظهور بر این کره خاکی و از آن هنگام که دوران شکارگری دانه‌ها و میوه‌ها را پشت سر گذاشت و برای تهیه غذای کافی به کشاورزی پرداخت، همواره درگیر نبردی بی امان با عواملی بوده است که بعضی تندرستی و بقای او را با ایجاد بیماری های گوناگون به چالش طلبیده اند و برخی با نابودسازی قوت و غذای او قحطی و مرگ‌های ناشی از گرسنگی و بی غذایی را باعث شده‌اند.
کشتار بی رحمانه و گسترده بیماری های همه‌گیری همچون طاعون، وبا، مالاریا، تب زرد، سل و … در دوران‌های گذشته گهگاه نسل بشر را حتی تا آستانه نیستی و نابودی بوده است و زیان‌های وسیع آفات و بیماری های گیاهی نظیر ملخ، سن، بیماری های قارچی و …. با ایجاد قحطی های هولناک، مرگ‌های دسته جمعی ناشی از گرسنگی را به دنبال داشته است. در تاریخ بشری تلفیق زیان‌های این دو گروه کراراً دیده شد که فجایع سهمگینی آفریده است.
تا حدود یک قرن پیش، به واقع بشر پس مانده خوار سفره آفات و بیماری های گیاهی بود که حاصل دسترنج او در کشتزارها و انبارها را نابود می ساخت و تنها از اوایل قرن بیستم میلادی، بشر توانسته است به کمک دانش و فناوری، مبارزه موثری را با این عوامل آغاز کند.
تحقیقات گیاه پزشکی و جستجو برای یافتن راه‌حل‌های موثر در مبارزه با آفات کشاورزی زمانی ممکن شد که انسان بر خلاف گذشته این عوامل را سرنوشت محکوم و گریزناپذیر ندانست بلکه عوامل طبیعی به شمار آورد که میتوان به کمک هوش و دانش بر آن ها چیره شد.
به واقع تحقیقات گیاه پزشکی حاصل تفکر نوین و نگرش جدید انسان به طبیعت پیرامونی است و گیاه پزشکان امروزه بخش مهمی از مسئولیت سنگین تامین خوراک بیش از 6 میلیارد نفوس بشری را بر دوش دارند.
گیاه پزشک ایرانی باید هم فون و فلور طبیعی ایران را مد نظر داشته باشد و هم گونه‌های وارداتی را که اکثرا بومی شده‌اند مورد بررسی قرار دهد و هم به موجودات زنده‌ای که مداوماً از مبادی ورودی رسمی و یا از مرزهای طولانی کشور به صورت غیر قانونی (از جمله آفات و بیماری ها و علف‌های هرز قرنطینه‌ای) وارد میشوند در چالش باشد. در مطالعه جانوران و حشرات و گیاهان و غیره هم باید فون و فلور Afrotropical و هم با منطقه Oriental‌ و هم با منطقه پاله آرکتیک (که بخش اعظم سرزمین در آن قرار دارد) آشنا باشد که عناصر فراوانی از هر سه منطقه اصلی جغرافیایی جانوری (zoo geography) در ایران وجود دارند توجه به این پیچیدگی ها، دشواری کار و مسئولیت سنگین گیاه پزشکان ایران را به خوبی نشان میدهد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آفات, آفات گياهی, آندوسولفان, آ فت كش , انگل , بيماری, بيوتكنولوژی, بيولوژيک, بيولوژی, تب زرد, تكنول,

تاريخ : 23 تير 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:129
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
تقویت فشار گاز
بررسی فرآیند کمپرس گاز از شیر ورودی تا ولو خروجی
سیستم های اصلی توربو کمپرسور
سیستم روغن کاری
سیستم استارت
سیستم گاز سوخت
طراحی سیستم
ساختمان سیستم کنترل
سیستم حفاظتی
سیستم متوالی
بهره برداری از واحدها
واحد استپ
انواع حسگرهای مورد استفاده در واحد
سنسورهای سرعت و حرکت شافت
سنسورهای لرزش
اندازه گیری و تبدیل فشار گاز (عناصر برقی)
پل وستون
مبدل ترانسفورماتور تفاضلی متغیر خطی
مبدل برقی فشار
سیستم ترانسفور تفاضلی متغییر خطی
مبدل پتانسیمتری
مبدل خازن متغییر خطی
سنسور فشار، نوع القاء کننده متغییر
المان های اندازه گیری فشار با استفاده از روش اندازه گیری طول نسبی
المان های الکترونیکی فشار با استفاده از روش اندازه گیری اضافه طول نسبی
اندازه گیری فشار به روش یونیزاسیون
گیج کاتد گرم
گیج کاتد سرد
مبدل پی زو الکتریکی
گیج پیرانی
اندازه گیری جریان سیالات بشیوه قیاسی و یا استنباطی
دستگاه های اندازه گیری و ثبت کننده
دستگاه های اندازه گیری و انتقال دهنده
وسیله و یا عنصر اولیه جریان سنج های وابسته به اختلاف فشار
عناصر اولیه
صفحه های سوراخ دار
صفحه هایی با سوراخ خارج از مرکز
صفحه با سوراخ قطاعی
اریفیس، با لبه ربع دایره یا اریفیس لبه گرد
سوراخ های خروج گاز و یا عبور مایع
گستردگی میدان اندازه گیری جریان سیالات
محاسن صفحه های سوراخ دار
معایب صفحه های سوراخ دار
انواع اتصالات شیر اریفیس
اتصال فلنج
اتصال گوشه ای
اتصال وناکانترکتا
اتصال شعاعی
اتصال لوله
انشعابات فشار
اقسام انشعابات
انشعاب فشار از فلنج
انشعاب فشار از از وناکانترکتا
لوله و نچوری
طراحی لوله ونچوری
عملکرد شیرهای خودکار کنترل عددی
شرح میکروپروسسوری مدل 800و650
آشکارسازی فشار کم در خط لوله
دیده بانی فشار و اندازه گیری نرخ افت فشار
دیده بانی جریان با اندازه گیری اختلاف فشار دو سر شیشه نیمه بسته
سیستم های هشدار دهنده
ملاحظات طراحی
اعتبار
ارتباط فنی
نیازهای فنی
طبقه بندی
آنالیز و کاهش آلارم ها
دسته بندی آلارم ها
غلبه بر آلارم ها
درخت های آلارم
شناسائی و الگوسازی
احتمالات
دستگاه های هشدار دهنده
نشاندهنده آلارم نوع VCD
نحوه برخورد با آلارم ها
نمایشگرهای کامپیوتری
روش های طراحی، مکان های نمایش اطلاعات
کنترل ابزار دقیق
منابع تغذیه الکتریکی برای سیستم های IوC
منابع تغذیه AC با فرکانس 50 هرتز
ادوات ابزار دقیق با باتری پشتیبان
سیستم مرسوم برای منبع تغذیه ابزار دقیق با باطری پشتیبان
عملکرد سیستم منبع تغذیه ابزار دقیق با باطری پشتیبان
منابع تغذیه DC
استفاده از منابع تغذیه DC در تجهیزات کنترل و ابزار دقیق
باطری های 110و48 ولت
منابع DC دیگر
دلایل و لزوم طراحی تجهیزات الکترونیکی
تغییرات منبع تغذیه
قطعی های قابل تحمل
نویز میخی شکل و حالت های گذرا
منابع تغذیه داخلی در تجهیزات کنترل و ابزار دقیق
نحوه آرایش عمومی
منابع تغذیه سوئیچینگ
نوع ترکیبی منبع تغذیه
منابع هوای فشرده سیستم ابزار دقیق
نیازهای اولیه
سیم کشی سیستم کنترل و ابزار دقیق، ترمینال بندی و اتصال زمین
ترمینال بندی
اتصال زمین وسایل کنترل و ابزار دقیق
احتیاج به اتصال زمین
تداخل با تجهیزات کنترل و ابزار دقیق
سطوح قدرت سنسورها و مبدل ها
اثرات تداخل
کوپلاژ مغناطیسی
کوپلاژ الکترومغناطیسی
سیگنال های دریافت شده از دستگاه های دیجیتال
انواع سیگنال های دیجیتال
ولتاژ و جریان عملیاتی
خصوصیات سیگنال های ورودی دیجیتال نوعی
کنترل محیطی
نیازمندی ها
طراحی تجهیزات
ساختار سیستم های کنترل
ساختار PLC
مزایای PLC
سخت افزار PLC
واحد منبع تغذیه
واحد پردازش مرکزی
حافظه
ترمینال ورودی
ترمینال خروجی
ماژول ارتباط پروسسوری
ماژول رابط
تصویر ورودی PII
تصویر خروجی ها PIO
Flagها و تایمرها و شمارنده ها
انبارک
گذرگاه عمومی خروجی و ورودی
اشکال مختلف نمایش برنامه
زبان برنامه نویسی های پی ال سی
سیکل اجرای برنامه
برنامه نویسی سازمان یافته
انواع بلوک FB
بلوک های سازمانی دهی
دستورعمل زبان S5
به روش LAD
بررسی یک نمونه سنسور موقعیت زاویه ای مطلق
سنسورهای مگنتورزیستیو
کاربردهای خطی
کاربردهای زاویه ای
واژنامه انگلیسی – فارسی
منابع و ماخذ
پیوست ها

فهرست اشکال و جداول:
مبدل پتانسیمتری
سنسور فشار، هز نوع القاءکننده متغییر
پل و ستون
بلوک دیاگرام مربوط به سیستم های Accu Tect نشان داده شده است
سیستم سلسله مراتب نمایش های VDU
روش طبقه بندی آلارم ها
مثال هایی از چک لیست اعمال شده بر آلارم ها
درخت تجزیه و تحلیل آلارم
آرایه الگوی آلارم
مثالی از آنالیز درختی آلارم از یک سیستم با داشتن قابلیت رزرو. پمپ A معمولا ” جهت کار و پمپ B بعنوان رزرو انتخاب میگردد
هشدار دهنده 6 تایی
هشدار دهنده 4 تایی با کنترل
هشدار دهنده 12 تایی
متدولوژی طراحی فورمت VCD که نمایش دهنده ارتباط داخلی در فرآیند است
شمای اصلی منبع تغذیه با پشتیبان باطری برای تغذیه باطری تغذیه تجهیزات IوC
دامنه و مدت اعوجاج های منبع تغذیه AC,DC
تغییرات ولتاژ سیستم باطری DC
مشخصات نمونه منبع تغذیه سازندگان کامپیوتر
اساس منبع تغذیه خطی ولتاژ پایین با تنظیم کننده از نوع سری
اساس منبع تغذیه سوئیچینگ با تنظیم کننده ولتاژ
مقایسه منبع تغذیه خطی با سوئیچینگ
منبع تغذیه سوئیچینگ
نمای منبع تغذیه مستقیم DC دوتایی
سیستم هوای فشرده برای ادوات بادی
نمونه ای از ترمینال های کشویی
مثالی از واحد اتصالات سیم بندی شده با جداکننده اتصالات و نقاط آزمایش خصوصیات الکتریکی کابل های کنترل و ابزار دقیق
انتشار و حذف تداخل الکترو مغناطیسی
تداخل وحذف کوپلاژ مغناطیسی، به طریق زیر کاهش می یابد
کوپلاژ الکتراستاتیکی (خازنی) بین کابل های تغذیه و کابل های سیگنال
اصول فیلتر سازی الکتروستاتیکی بمنظور کاهش تداخل ناشی از کوپلاژ خازنی طراحی تقویت کننده ها برای حذف تداخل
نوع تداخل سری و مشترک و راه های کاهش اثرات آن ها
رابطه بین ولتاژ منبع تغذیه مورد نیاز و حداکثر مقاومت بار
کلاس های محیط های مربوط به درجه حرارت و رطوبت
معرفی حفاظت با توجه به محل نصب
نحوه ارتباط cup با سایر قسمت های plc


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آلارم, آناليز, ابزار دقيق, اريفيس, استارت, انشعابات, ايستگاه تقويت فشار گاز, باطری, برق, ترانسفورمات,

تعداد صفحات:72
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول : کلیات
مقدمه
بیان مسئله
اهداف تحقیق
اهداف اختصاصی
ضرورت و اهمیت تحقیق
فرضیه های پژوهش
تعریف نظری واژه ها
سازگاری زناشویی
تعریف عملیاتی واژه ها
سازگاری زناشویی
فصل دوم : پیشینه تحقیق
مقدمه
قرارداد اجتماعی
مداومت و پایایی
تخالف جنسی
ارتباط جسمانی
نظریه مثلثی عشق
انواع عشق
فقدان عشق
عشق دوستانه
عشق شهوانی
عشق پوچ
عشق خیال انگیز
عشق مشفقانه
عشق ابلهانه
عشق کامل
دلایل درست ازدواج
مصاحبت و همراهی
عشق و صمیمیت
شریک حمایت کننده
شریک جنسی
والد شدن
روش های مطالعه برای انتخاب همسر
روش های غیر مستقیم
روش های مستقیم
عوامل مربوط به شرایط زندگی
درآمد و اشتغال
فرزندان
بیماری
حسادت
معیارهای ازدواج موفق
تعریف سازگاری
خصوصیات سازگاری
راه های سازش یا سازگاری
مراحل بحران
مرحله اول
مرحله دوم
مرحله سوم
مرحله چهارم
روش های مداخله در بحران
مشاوره تلفنی
مشاوره در بخش اورژانس
ملاقات در خانه
درمان بحران در خانواده
تشکیل گروه های بحران
خصوصیات انسان سازگار
تعارضات در زندگی زناشویی
عواملی که سازگاری زناشویی را دشوار می سازند
عوامل موثر در سازگاری زناشویی
تشابه
جذابیت جسمانی
تحصیلات
عوامل اقتصادی و درآمد
عامل سن
هم جواری جغرافیایی و عوامل فرهنگی
اعتقادات و باورها
اشتغال
ویژگی های فرزندان
راه های مقابله با اختلالات زناشویی
مهارت اول : مسئولیت پذیری فعالانه
مهارت دوم : ایجاد تعادل بین اعمال مثبت و منفی
مهارت سوم : دست زدن به اقدامات مثبت
مهارت چهارم : خوش بین بودن در قضاوت نسبت به دیگران (ارفاق کردن)
مهارت پنجم : بیان صریح احساسات خود
رابطه ملاک های گزینش همسر با موفقیت در زندگی زناشویی
لازمه حفظ روابط زناشویی
تعهد در زندگی زناشویی
عواملی که موفقیت را در زندگی زناشویی ممکن میسازند
خوشبختی ازدواج والدین
خوشبختی در کودکی
سن ازدواج
دلیل ازدواج
تایید والدین
طول آشنایی
چالش های زندگی مشترک
ایجاد اعتماد
تعادل بین نیاز به وابستگی و نیاز به استقلال
مرحله بسط
مرحله قبض
مرحله عزم
خانواده نابسامان
علل خانواده نابسامان
علل فردی
علل خانوادگی
علل اجتماعی
علل فرهنگی
علل اقتصادی
عوارض خانواده نابسامان
عوارض فردی
عوارض خانوادگی
عوارض اجتماعی ـ فرهنگی
عوارض اقتصادی ـ سیاسی
عوارض روانی
تحقیقات انجام شده درباره موضوع
فصل سوم : روش اجرای تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
جامعه آماری
نمونه و روش نمونه گیری
ابزار جمع آوری اطلاعات
آزمون سازگاری زناشویی لاک ـ والاس
روش اجرا و نمره گذاری
روش های گردآوری اطلاعات
روش های آماری
آمار توصیفی
آمار استنباطی
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات
شاخص های مرکزی و پراکندگی نمرات سازگاری زناشویی
توزیع فراوانی نمرات سازگاری زناشویی
توزیع فراوانی نمرات سازگاری زناشویی
مقایسه میانگین نمرات سازگاری زناشویی زنان و مردان
فرضیه 1
آزمون t برای بررسی تفاوت بین سازگاری زناشویی مردان و زنان
مقایسه میانگین نمرات سازگاری زناشویی افرادی که ازدواج فامیلی داشته اند و آن ها که ازدواج غیر فامیلی داشته اند.
فرضیه 2
آزمون t به منظور بررسی تفاوت نمره سازگاری افراد دارای ازدواج فامیلی و افراد دارای ازدواج غیر فامیلی
مقایسه میانگین نمرات سازگاری زناشویی افرادی که دارای فرزند هستند و افرادی که دارای فرزند نمی باشند.
فرضیه 3
آزمون t به منظور بررسی تفاوت نمرات سازگاری زناشویی افراد دارای فرزند و افراد بی فرزند
جدول آزمون نسبت F به منظور بررسی رابطه بین وضعیت شغلی افراد و سازگاری زناشویی آنان
فرضیه 4
فصل پنجم : نتیجه گیری و بحث
مقدمه
بحث و نتیجه گیری
محدودیت های تحقیق
پیشنهادات
منابع و ماخذ
پیوست ها
پرسشنامه سازگاری زنا شویی لاکوالاس

چکیده:
این تحقیق به بررسی عوامل موثر در سازگاری زناشویی بعنوان یک ویژگی شخصیتی میپردازد شاید بتوان با اندکی احتیاط رابطه بین پژوهش های روانی – اجتماعی را با بعضی از مشکلاتی که جامعه خاص و معاصر ما در برگرفته اند روشن ساخت. شاید بتوان گفت که یکی از بهترین موقعیت هایی که میتوان از سازگاری سخن گفت زمانی باشد که از سلامت روانی و بهداشت روانی گفتگو میشود سلامت روانی رابطه تنگاتنگ و نزدیکی بسیار با سازگاری دارد.
هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه بین عوامل مختلف با سازگاری زناشویی دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد قوچان میباشد.
نمونه هایی از فرضیه پژوهش عبارتند از :
1) بین مردان و زنان از نظر سازگاری زناشویی تفاوت معنی داری وجود دارد.
2) بین افرادی که ازدواج فامیلی دارند و افرادی که ازدواج غیر فامیلی دارند از نظر سازگاری زناشویی تفاوت معنی داری وجود دارد.
جامعه آماری و روش نمونه گیری:
جامعه آماری در این پژوهش دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد واحد قوچان میباشد.
در این پژوهش، نمونه گیری از کل جامع مورد نظر صورت گرفت که 100 نفر را با استفاده از نمونه برداری تصادفی ساده انتخاب کردیم. قابل ذکر است که از این 100 نفر، 70 نفر زن و 30 نفر مرد انتخاب شدند.
در این نوع نمونه گیری، نشانه ها یا واحد های مورد مطالعه برای گروه نمونه به گونه ای انتخاب میشود که همه آن ها فرصت برابری در انتخاب شدن دارد و هر انتخاب نیز از انتخاب دیگر مستقل میباشد.
نتیجه گیری:
بطور کلی با بررسی رابطه بین عوامل مختلف شغلی، نوع ازدواج و تعداد فرزندان با سازگاری زناشویی دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد قوچان، این عوامل در سازگاری زناشویی تاثیر گذار نمی باشند.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
ارتباط جسمانی, ازدواج, اشتغال, اعتقادات, انتخاب همسر, اورژانس, بیماری, تحصیلات, تحقیق, تعداد فرزندان,

تاريخ : 23 تير 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:76
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
عنوان تحقیق
موضوع تحقیق
طرح تحقیق
بیان مسئله
دیاگرام – نمودار متغیرهای مستقل و وابسته
تعاریف نظری
فرهنگ
نحوه برخوردها
نحوه
برخورد
نحوه برخوردها
دین
نوع حکومت
نوع
حکومت
نوع حکومت
تقدس آتش
تقدس
آتش
تقدس آتش
آداب و رسوم
قومیت
جامعه آن زمان
جامعه
جامعه آن زمان
ضرورت و اهمیت پژوهش تحقیق
اهداف تحقیق
اهداف کلی
اهداف جزیی
مقدمه
فصل دوم
جشن ماهیانه
نام دوازده ماه
نام سی روز
جشن
آتش به طور عموم
آتش در اوستا
آتش در تورات، انجیل و قرآن
داوری یا بازشناسی آتش
انتقال آتش
نور و فروغ و روشنایی و اخگر فروزان
انگیزه رو آوردن به سوی روشنایی و فروغ به هنگام نیایش
دَرِ مهر
روشنایی و تاریکی
آتش نزد اقوام مختلف
اهمیت اجاق خانواده و روشن نگه داشتن آن
آتش در زمان مادها
آتش در زمان هخامنشیان
آتش در دوره ساسانیان
آتشکده
انواع آتشکده
فصل سوم
چهارشنبه سوری
آجیل مشکل گشا
فال کوزه
آش نذری
کجاوه اندازی
شال اندازی
فالگوش
قاشق زنی
تطهیر و خانه تکانی
بخت گشایی
فصل چهارم
جشن سده
سبب نامیدن این جشن به سده
مراسم جشن سده
نام سده
انگیزه های داستانی جشن سده
نوسده، برسده
جشن سده در دوران اسلامی
برگزاری جشن سده در دوران اسلامی
مراسم جشن سده میان زردتشتیان
جشن سده پس از ساسانیان
فصل پنجم
جشن های آتش آذرگان، شهریورگان
آذرگان یا آذرخش
اردیبهشت گان، گلستان جشن
منابع و مآخذ

بیان مسئله:
آتش و جشنهای مربوط به آن دارای چه جایگاهی در ایران باستان بوده است؟ در نگاهی اجمالی و مختصر آتش از کلمه آتر گرفته شده که در گذشته آتربان یا آذربان به کسی گفته میشده که پاسبان آتش یا آتر بوده است و در بیانی ساده تر آتش از برخورد و سایش دو شی و ایجاد جرقه بوجود می آید.
واژه جشن از کلمه اوستایی سینه Yasna آمده و این کلمه از ریشه Yaz اوستایی مشتق شده که معنی ستایش کردن میدهد. از این رو واژه جشن به معنی ستایش و پرستش میباشد. کلمه دیگری که از همین ریشه آمده و در بین زرتشتیان متداول میباشد واژه جشن Jashen است که معنی بخصوصی به خود گرفته زرتشتیان واژه جشن را به طور کلی به مراسم عید و ایام خوشی و سرور اطلاق میکنند در حالی که مراسم مذهبی و سرودن اوستا در آن ایام را جشن میخوانند.
به نظر میرسد که یک سری علل و عواملی از قبیل فرهنگ، دین، تقدس آتش، قومیت، آداب و رسوم، جامعه آن زمان، نوع حکومت، نحوه برخوردها، و … در بوجود آمدن این امر دخیل میباشند.
امید است با انجام این تحقیق و بررسی علل و عوامل یاد شده گامی در جهت شناخت این سنت دیرینه برداشته شود.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آتش, آتشكده, آجيل مشكل گشا, آداب و رسوم, آذرخش, آذرگان, اخگر فروزان, ارديبهشت گان, انجیل, اوستا, بخت,

تعداد صفحات:159
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول – کلیات تحقیق
تعریف و بیان مسأله
تفکر سیستمی
تسلط فردی
مدل‌های ذهنی
نگاه مشترک به آینده
یادگیری سیستمی
اهمیت مسأله
جایگاه سازمان یادگیرنده در آموزش و پرورش
هدف تحقیق
سوالات تحقیق
تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق
مدرسه دولتی
مدرسه غیر انتفاعی
سازمان یادگیرنده
تفکر سیستمی
تسلط فردی
مدل های ذهنی پویا
نگاه مشترک به آینده
یادگیری تیمی
یادگیری سازمانی
تفاوت بین دو مفهوم یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده
فصل دوم – ادبیات تحقیق
بخش اول – پیشینه نظری تحقیق
سیر تحولات نظریه‌های سازمان و مدیریت
سابقه سازمان یادگیرنده
تئوری یادگیری سازمانی
تعاریفی از یادگیری سازمانی
سازمان یادگیرنده
یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده
نقش مکاتب فکری در سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمانی
اصول سازمان‌های فراگیر از نظر پیترسنج
تفاوت سازمان های یادگیرنده با سازمانهای سنتی
بررسی و مقایسه نظریه پیترسنج با نظریه صاحب نظران دیگر
چگونه یک سازمان یادگیرنده با سازمان‌های دیگر متفاوت است؟
اجزای سازنده سازمان یادگیرنده
سازمان یادگیرنده در آینده
راهبردهای ایجاد و گسترش سازمان یادگیرنده
راهکارهای اجرایی سازمان‌های یادگیرنده
مزایای ایجاد سازمان یادگیرنده
تغیرات ساختاری لازم براساس سازمان یادگیرنده در درون سازمان موجود (مدارس)
مدارس یادگیرنده
ویژگی های مدرسه یادگیرنده
مقایسه‌ مدارس دولتی و غیرانتفاعی
بخش دوم – بررسی پیشینه تحقیق
نتیجه‌گیری
فصل سوم – روش تحقیق
روش تحقیق
جامعه آماری
نمونه و روش نمونه‌گیری
روش جمع‌آوری اطلاعات
روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل یافته‌ها
اطلاعات توصیفی گروه نمونه
جمع‌بندی
فصل پنجم – نتیجه‌گیری و پیشنهادات
بحث و نتیجه‌گیری
محدودیت‌های پژوهشی
فهرست منابع
ضمائم

فهرست اشکال:
مکاتب فکری، مفاهیم و سطوح یادگیری
ابعاد یادگیری سازمانی
تفاوت سازمان یادگیرنده با سازمان سنتی
مقایسه اصول سازمان یادگیرنده پیترسنج، صاحب نظران دیگر
سازمان یادگیرنده در مقایسه‌ با سازمان غیر یادگیرنده
طبقه‌بندی کلی سازمان‌ها (با ویژگیهای مشابه)
ساختار تعاملی مدارس یادگیرنده
چرخه یادگیری
ارتباط واضح چهارچوب تئوریک بین دو جریان (سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمانی)
تعداد افراد تکمیل کننده پرسشنامه به تفکیک سمت در دو نوع مدرسه در منطقه 2 شهر تهران سال 87-86
تناظر سوالات پرسشنامه دبیران و مدیران با 5 اصل سازمان یادگیرنده پیترسنج
توزیع فراوانی و درصد مدارس
توزیع فراوانی مدارس
توزیع فراوانی و درصد افراد نمونه بر حسب سمت
توزیع فراوانی بر درصد افراد نمونه بر حسب سمت
توزیع فراوانی و درصد افراد نمونه برحسب سابقه خدمت
توزیع فراوانی و درصد افراد نمونه بر حسب سابقه خدمت
توزیع فروانی و درصد افراد نمونه برحسب مدرک تحصیلی
توزیع فراوانی و درصد افراد نمونه بر حسب مدرک تحصیلی
توزیع فراوانی و درصد افراد نمونه برحسب رشته تحصیلی
توزیع فراوانی بر حسب رشته تحصیلی

چکیده:
امروزه مفهوم نوینی که با پیچیده شدن محیط سازمان‌ها مطرح میشود، مفهوم سازمان یادگیرنده میباشد. هر چقدر عدم اطمینان محیطی (پیچیدگی و تغییرات محیطی) بالا باشد، سازمان‌ها نیاز بیشتری به دانستن و آگاهی گسترده از عوامل محیطی دارند تا بتوانند خود را با تغییرات و تحولات محیطی تطبیق دهند. سازمان یادگیرنده را نوعی از سازمان به شمار می آورند که هدف اصلی آن یادگیری است و آموزش و یادگیری در آن نهادینه شده است.
سازمان یادگیرنده در طول زمان می آموزد، تغییر میکند و عملکردش را متحول میسازد. سازمان یادگیرنده سازمانی است که عملکردهایش از طریق آگاه شدن و درک بهتر بهبود می یابد و اصلاح میشود.
برای ایجاد و توسعه سازمان‌های یادگیرنده لازم است گام‌های اولیه را از مدارس و ایجاد عادت به تفکر خلاق و یادگیری دائمی در تربیت شوندگان آغاز کنیم. کسب اطلاعات درست یادگیری در سنین خردسالی و در سال های نخستین مدرسه شکل میگیرد و در طول حیات ادامه مییابد. مهارت‌های شناختی درست لازمه پیشرفت تحصیلی و ایجاد رغبت و انگیزه برای یادگیری میباشد. یادگیری تنها به سال هایی که در مدرسه میگذرد اختصاص ندارد ایجاد فرهنگ یادگیری و تبدیل مدارس به سازمان‌های یادگیری مستلزم نگاهی دیگر به آموزش و برنامه‌ریزی آن است.
در تحقیق حاضر، حجم نمونه تحقیق 94 نفر شامل 75 دبیر و 19 مدیر بوده که البته این افراد از 7 دبیرستان یعنی 2 دولتی و 5 غیرانتفاعی با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای از جامعه‌ 25 مدرسه‌ای انتخاب شده است. با استفاده از روش تحقیق توصیفی و به کاربردن پرسشنامه‌ای که حاوی 30 سوال 5 گزینه‌ای بود، دیدگاه دبیران و مدیران دبیرستان های دخترانه منطقه 2 شهر تهران، نسبت به یادگیرنده بودن سازمانشان (مدرسه) سنجیده شد. اطلاعات حاصله با بهره‌گیری از آمار توصیفی(فراوانی،درصد، جداول، نمودارها) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و از تجزیه و تحلیل دیدگاه دبیران و مدیران، رشته تحصیلی، مدرک تحصیلی، سابقه خدمت و … نتایج زیر به دست آمد.
1) مدارس غیرانتفاعی منطقه 2 شهر تهران بیش از مدارس دولتی این منطقه از ویژگی ها و اصول یک سازمان یادگیرنده برخوردارند.
2) اصول و ویژگی های سازمان یادگیرنده در گروه دبیران بیش از گروه مدیران است.
3) با بالا رفتن سابقه خدمت و مدرک تحصیلی افراد به سمت ویژگی ها واصول سازمان یادگیرنده میروند.
4) با توجه به رشته تحصیلی بیشترین افراد نمونه از رشته علوم انسانی هستند که این نشان‌ دهنده بالاتر بودن این ویژگی ها در این گروه است.

مقدمه:
سازمان یادگیرنده سازمانی است که با ارتقای دائمی و یادگیری فردی، گروهی و در نتیجه یادگیری سازمانی کارکنان، موجبات تکامل و بالندگی و پویایی افراد و سازمان را در تعادل با محیط متغیر فراهم میسازد. در یادگیری سازمانی ترتیبی اتخاذ میشود که با ایجاد ارتباط بین آگاهی ها و دانش فردی اعضای سازمان که از تجربیات کاری و سایر مجاری کسب دانش فرا گرفته شده نوعی دانش جمعی و سازمانی حاصل آید.
سازمان یادگیرنده مفهوم نوینی است که همراه با پیچیده شدن محیط سازمان‌ها مطرح شده است. هر چقدر عدم اطمینان محیطی ناشی از پچیدگی و تغییرات آن بالاتر باشد سازمان‌ها برای تطبیق خود با تحولات محیطی نیاز شدیدتری به دانش و آگاهی گسترده از عوامل محیطی پیدا میکنند.
مفهوم سازمان یادگیرنده با توجه به پیچیدگی روزافزون محیط سازمانی و افزایش عدم اطمینان در محیط، مفهوم بسیار معتبری است توانایی سازگاری سازمان با محیط متغیر به یادگیری بستگی دارد. برای رقابت با سازمان‌های دیگر، یک سازمان باید بهتر از آن ها یاد بگیرد و دانش خود را سریع تر و گسترده‌تر از آن ها در سراسر سازمان به کار بندد. امروزه، سازمان‌ها و کارکنان آن ها، باید پیوسته خود را با شرایط و موقعیت‌های جدید سازگار سازند تا بتوانند در دراز مدت دوام بیاورند. این، واقعیت سازمان‌های جدید است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آموزش و پرورش, انگيزه, برنامه ريزی, تحقيق, تسلط فردی, تغييرات محيطی, تفكر خلاق, تفكر سيستمی, دانلود ,

تاريخ : 23 تير 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:29
نوع فایل:wrod
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
طرح مساله
پرسش های تحقیق
روش های تحقیق
یافته های پژوهش
تعاریف سالمند و سالمند ی چیست ؟
تعریف سالمند و سالمندی با رجوع به برخی منابع مکتوب ( اسناد، اینترنت و…)
تعریف سالمند و سالمندی از دیدگاه خود افراد سالمند
چرا افراد سالمند پس از بازنشستگی به اشتغال روی می آورند ؟
چه کسانی کار فروش بلیط را انجام میدهند؟
سیستم اشتغال (غیر رسمی) در باجه های فروش بلیط به چه صورت می باشد؟
دلیل اصلی آن ها که به اشتغال بعد از بازنشستگی روی آورده اند چیست؟
نتیجه گیری
منابع

چکیده:
با توجه به درصد بالای جوان بودن جمعیت کشور ایران و لزوم برنامه ریزی هایی جهت تامین نیازهای این جمعیت برای آینده شان به ویژه در سن کهولت (بالا رفتن درصد سالمندی در چند سال آینده)، مطالعه مساله سالمندان در ایران از اهمیت بالایی برخوردار میگردد.
در این تحقیق قصد آن داریم تا یکی از مسایل سالمندی که درصد بالایی از سالمندان در ایران با آن روبرویند؛ یعنی اشتغال در دوران بعد از بازنشستگی را مورد مطالعه قرار دهیم.
ابتدا سالمند و سالمندی را در منابع مختلف و از دید خود سالمندان مورد تعریف و بررسی قرار میدهیم.
مشاهده خواهیم کرد که چه فاکتورهایی در این تعاریف نقش اساسی را بازی میکنند.
سپس می پردازیم به مساله اصلی تحقیق؛ اینکه دلایل رجوع افراد به فعالیت اقتصادی و مشاغل غیر رسمی چه چیز هایی می تواند باشد؟
تا چه حد بحث نیاز های سالمندان و برخورد جامعه با افراد سالمند در این رجوع مجدد به اشتغال مطرح است؟
آیا ویژگی های زیستی نیز در این رجوع نقش خواهد داشت؟
در این در واقع ما در این تحقیق به سوالات اصلی زیر پاسخ خواهیم داد:
تعاریف سالمند و سالمندی چیست؟
چرا افراد سالمند پس از بازنشستگی به اشتغال می پردازند؟
آ ن چه در این جا تحت عنوان اشتغال غیر رسمی سالمندان مطرح میشود، در واقع در ارتباط با افرادی است که این افراد، مردان با محدوده ی سنی 59 تا 80 سال میباشند و بعد از بازنشستگی از شغل اول خویش، به کار فروش بلیط شرکت واحد مشغول می باشند.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اشتغال, اینترنت, بازنشستگی, برنامه ریزی, تحقیق, دانلود پروژه, سالمندان, علوم اجتماعی, فروش بلیط, فعا,

تاريخ : 23 تير 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:34
نوع فایل:wrod
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول : تعریف جرم
پدیده مجرمانه
عناصر تشکیل دهنده جرم
فصل دوم : کلیات
جرائم رایانه ای
تعریف جرائم رایانه ای
از طرف دیگر متخصصان سازمان
تقسیم بندی جرائم رایانه ای
دسترسی غیر مجاز به دادها یا سیستم رایانه ای یا مخابراتی
جرائم علیه امنیت سیستم های رایانه ای یا مخابراتی
کلاهبرداری اینترنتی
فصل سوم : تعریف
توسل به وسایل تقلبی
بخش دوم : کلاهبرداری رایانه ای
مقدمه
تعریف کلاهبرداری سنتی
تعریف اینترنت
وسایل ارتباط از راه دور
مقایسه کلاهبرداری سنتی با کلاهبرداری رایانه ای
تفاوت تحصیل با بردن مال
فهرست منابع تحقیق
منابع مستقیم
منابع اینترنتی

مقدمه:
بدون شک، انجام کارهای مطالعاتی و تحقیقاتی در زمینه موضوعات مهم، حساس و مبتلا به جامعه یکی از ضروریات حوزه های دانشگاهی است.
و پر واضح است که تساهل و کم کاری در قلمرو تحقیق و پژوهش، نه تنها مانعی بر ارتقاء داده های علمی و آموزشی میباشد بلکه متاسفانه و به طور حتم عادت به کم کاری در این بخش، بی مایگی تحقیقات و لزوما عقب افتادگی جامعه علمی را در برخواهد داشت. حوزه تحقیق در کشورهای جهان سوم و بالاخص رشته های علوم انسانی همواره با محدودیت منابع جامع روبرو بوده و با توجه به عقب ماندگی این کشورها از فناوری ها و تکنولوژی های روز دنیا به تاسی از آن قوانین و مقررات معمولا چندین سال پس از ورود فناوری های جدید به این کشورها تصویب و به بالتبع دارای نواقص و معایبی چند خواهد بود. از آن جا که روش تحقیق علی الاصول در علم حقوق کتابخانه ای است و تنها منابع یک پژوهشگر کتاب میباشد که عده ای از حقوق دان با توجه به قوانین موجود دست به تالیف آن ها می زنند و در صورتی که منابع لازم برای انجام تحقیق یافت نشود مشخص خواهد بود که کار تحقیق با مشکلات فراوانی روبرو خواهد بود. با ورود انسان به عصر جدید (هزاره دوم میلادی) و گسترش و رشد وسایل ارتباطی و یا به تعبیری دیگر بوجود آمدن (دهکده جهانی) بالتبع با توجه به نیازهای اجتماعی ضرورت هایی مطرح میشود. از آن جا که امروزه سیستم ها رایانه ای و اطلاعاتی مختلف با زندگی اجتماعی انسان ها عجین شده یکی از موضوعات اجتماعی و به روز در جامعه مطرح میباشد. با ورود این پدیده اجتماعی در ابعاد مختلف زندگی بشر مانند پدیده ها دیگر اجتماعی همواره با مزایا و معایبی روبرو بوده است. برای نظم بخشیدن به پدیده های اجتماعی نیاز به راهکارهای مناسبی هستیم. در حوزه علوم اجتماعی این وظیفه بر عهده علم حقوق است که با ارائه راهکارهای مناسب سعی بر ایجاد نظم بر پدیده های اجتماعی را دارد. از این رو وقوع ناهنجاری های اجتماعی قابل تصور است. وقوع جرائم مختلف با توجه به مقتضیات زمانی و مکانی متفاوت در هر عصر و زمانی اشکال خاص خود را مییابد، با ورود رایانه ها در زندگی شخصی افراد و گسترش فناوری اطلاعات (اینترنت) سوء استفاده از این وسایل اشکال گوناگونی به خود گرفته است. که تحت عنوان جرائم رایانه ای از آن بحث میشود. انواع جرائم رایانه ای توسط افرادی موسوم به هکرها صورت میگیرد. از جمله شایع ترین این جرائم که روز به روز نیز بیشتر گسترش می یابد کلاهبرداری اینترنتی است البته در کنار آن جرائم دیگری چون جعل کامپیوتری، سرقت اینترنتی، افشای اطلاعات و… نیز از شایع ترین این موارد است.
با توجه به ضرورت بررسی این مقوله مهم در این برهه از زمان که تجارت کالا و تکنولوژی، دانش فنی و آفرینش فکری برای دولت ها مهم تر از تجارت کالا و خدمات شناخته میشود.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
امنیت سیستم, اینترنت, تجارت کالا, تحقیق, تکنولوژی, جرائم, جرم, حقوق, دانش فنی, دانلود پروژه, دهکده ج,

تاريخ : 23 تير 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:99
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل 1
فناوری نانو چیست؟
مقدمه
انواع رویکردهای نانو تکنولوژی
فناوری نانو در آینده نه چندان دور
چقدر کوچک است؟ نانو
نانو تکنولوژی در ایران
چشم انداز علم نانو تکنولوژی
تاریخچه نانو تکنولوژی
فصل 2
کاربردهای نانو تکنولوژی
نانوتکنولوژی انقلاب صنعتی آینده
کاربردهای نانو تکنولوژی
پزشکی و بدن انسان
دوام‌ پذیری منابع
هوا و فضا
امنیت ملّی
کاربرد نانو تکنولوژی در صنعت الکترونیک
ذخیره‌سازی اطلاعات در مقیاس فوق‌‌العاده کوچک
فناوری نانو و شیمی
فناوری نانو و پزشکی
فناوری نانو و حمل و نقل
علم نانو یک تحول بزرگ در مقیاس بسیار کوچک
مواد نانو
آلودگی
نانو تکنولوژی و افزایش بازده موتورها
اشاره‌ای به کاربردهای فناوری نانو در صنعت خودرو
نانو تکنولوژی و صنعت نفت
سنسورهای هیدروژن خود تمیز کننده
سنسورهای جدید در خدمت بهبود استخراج نفت
نانو تکنولوژی در صنایع نیمه‌ هادی
حافظه غیر فرار
الکترونیک پلیمری
نانو حسگر
آینده زیر سایه نانو
چند محصول تجارى شده با استفاده از فناورى نانو
پارچه هاى ضد چروک و ضد لکه
محافظت پوست، با قابلیت نفوذ عمیق
عینک هاى آفتابی با کیفیت بالا
نانو جوراب
کرم هاى ضدآفتاب
فشرده‌ کردن نانو پودرها در دمای پایین
کاربرد نانو تکنولوژی در پزشکی
نانو پوسته
فصل 3
تحولات نانو تکنولوژی
ایجاد رشته‌های نانو لوله‌ای
شناسایی طیف نوری نانو لوله‌های کربنی
یکسو سازهای کوانتومی
آهنرباهای دو فازی جدید
رشد مصنوعی رگ های خونی در دانشگاه ویرجینیا
کشف روشی جدید برا‌ی ساماندهی نانو ذرات
آینده سیستم‌های نانوالکترو مکانیکی
یک سیستم الکترومکانیکی چیست؟
فایده نانو ماشین‌ها
چالش های NEMS
نقش فیزیک سطح
نانوکاتالیست و آینده سوخت های فسیلی
پیشرفت‎های نانوکاتالیست
ده روند برتر نانو تکنولوژی در قرن بیست و یکم
استفاده از نانو ذرات در تبدیل انرژی خورشیدی
کوچکترین منبع نور الکترولومین سنس
تبدیل الکل به نانوفیبرهای کربنی
باکی فروسن ها
ذخیره‎سازی نانو ذره‎ای
تولیــد مـــواد هوشمـنـد
شکستن محدودیت های ذخیره‎سازی
تولید مواد دلخواه به تقلید از عنکبوت
وابستگی هدایت نوری نانو ذرات به اندازه
آنتروپی در مقیاس نانومتری
اختراع آشکار ساز نانولوله کربنی مادون قرمز
اختراع افزایش انتقال حرارت با نانو پودر
اسمبلی مولکولی Molecular Assembly چیست؟
چرا نوآفرینی مصنوعی مهم است؟
سطح تماس زیاد الکترود – الکترولیت
مسیر انتقال کوتاه
الکترودهای نانو ساختار برای عملکرد پایدار چرخه
فصل 4
نانو تکنولوژی و جهان امروز
نانو تکنولوژی از دیدگاه جامعه شناختی
نانو تکنولوژی به زبان ساده
سه فناوری تسخیر کننده
ابزارهای جدید برای کارهای ظریف
وضعیت جهانی
و اما به طور کلی و خلاصه این که
نانو تکنولوژی چست؟
چرا Nano ؟
نانو تکنولوژی از کجا آمده است؟
چه انتظاری باید از نانو تکنولوژی داشت
آیا نانو تکنولوژی واقعی است؟
آیا کشورهای توسعه نیافته بایستی به این موضوع فکر کنند ؟
آیا نانو تکنولوژی خیالی تر از علم است؟
نتیجه گیری
منابع

مقدمه:
فناوری نانو واژه‌ای است کلی که به تمام فناوری های پیشرفته در عرصه کار با مقیاس نانو اطلاق میشود.
معمولاً منظور از مقیاس نانو ابعادی در حدود 1 نانو متر تا 100 نانو متر میباشد. (1 نانومتر یک میلیاردیم متر است).
اولین جرقه فناوری نانو (البته در آن زمان هنوز به این نام شناخته نشده بود) در سال 1959 زده شد. در این سال ریچارد فاینمن طی یک سخنرانی با عنوان « فضای زیادی در سطوح پایین وجود دارد» ایده فناوری نانو را مطرح ساخت. وی این نظریه را ارائه داد که در آینده‌ای نزدیک میتوانیم مولکول‌ها و اتم‌ها را بصورت مسقیم دستکاری کنیم.
واژه فناوری نانو اولین بار توسط نوریوتاینگوچی استاد دانشگاه علوم توکیو در سال 1974 بر زبان ها جاری شد.
او این واژه را برای توصیف ساخت مواد (وسائل) دقیقی که تلورانس ابعادی آن ها در حد نانومتر میباشد، به کار برد. در سال 1986 این واژه توسط کی اریک درکسلر در کتابی تحت عنوان : «موتور آفرینش: آغاز دوران فناوری نانو» بازآفرینی و تعریف مجدد شد. وی این واژه را به شکل عمیق‌تری در رساله دکترای خود مورد بررسی قرار داده و بعدها آن را در کتابی تحت عنوان « نانو سیستم‌ها ماشین‌های مولکولی چگونگی ساخت و محاسبات آن ها» توسعه داد.
هدف فناوری نانو یا نانو تکنولوژی تولید مولکولی یا ساخت اتم به اتم و مولکول به مولکول مواد و ماشین‌ها توسط بازوهای روبات برنامه‌ریزی شده در مقیاس نانومتریک است (نانومتر یک میلیاردم متر است یعنی پهنای معادل با 3 تا 4 اتم).
رایانه‌ها اطلاعات را تقریباً بدون صرف هیچ هزینه‌ای باز تولید میکنند. اقداماتی در دست اجراست تا دستگاه هایی ساخته شوند که تقریباً بدون هزینه – شبیه عمل بیت ها در رایانه – اتم ها را به صورت مجزا به هم اضافه کنند (کنار هم قرار دهند). این امر ساختن خودکار فراورده‌ها را بدون نیروی کار سنتی همانند عمل کپی در ماشین های زیراکس میسر می‌کند. صنعت الکترونیک با روند کوچک‌سازی احیاء می‌گردد و کار در ابعاد کوچکتر منجر به ساخت ابزاری می‌شود که قادر به دستکاری اتم‌های منفرد مثل پروتئین‌ها در سیب‌زمینی و همانندسازی اتم‌های خاک، هوا و آب از خودشان می‌گردد.
نانوتکنولوژی تولید کارآمد مواد و دستگاه ها و سیستم ها با کنترل ماده در مقیاس طولی نانومتر و بهره برداری از خواص و پدیده‌های نو ظهوری است که در مقیاس نانو توسعه یافته‌اند .


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آلودگی, الكترونيک, امنیت مل ی, انقلاب صنعتی, تكنولوژی, حمل و نقل, دانلود پروژه, سنسور, سوخت های فسيل,

تاريخ : 23 تير 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:40
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
اهمیت موضوع
بیان موضوع
روش تحقیق
تابلوهای فشار متوسط
تابلوهای تولیدی شن و ماسه
تابلوهای وسایل اندازه گیری
مراحل کلی ساخت تابلو
بخش فلز و جوشکاری
رنگ کاری
مونتاژ بدنه و اسکلت داخلی
مونتاژ الکتریکی
ملاحضات فنی پیرامون تولید محصول
کنتاکتورها
کلیدهای اتوماتیک و فیوزهای کاردی
کلیدهای مینیاتوری
شینه ها
سیم کشی
بخش های کنترل کیفیت تابلو
ماشین آلات مورد استفاده برای تولید محصول
دستگاه برش (گیوتین لنگی)
پانچ 8 تنی
دریل دستی
خم کن
دستگاه فرم دهی شمش ها
دریل ستونی
دستگاه جوش
سیستم مشعل و کوره
قطعات و المان هایی که برای ساخت تابلو های برق مورد استفاده قرار میگیرند
کابلشو
انگشتی
ترمینال
گلند
مقره
شینه
ترانس جریان (ct)
جعبه فیوز
خازن
فیوزها
فیوز فشنگی
کاربرد فیوزهای فشنگی
فیوز اتوماتیک یا آلفا
فیوزهای مینیاتوری
فیوزهای فشار قوی
مدار فرمان
فتوسل
تایمر
کنتاکتورها
تعریف کنتاکتور
ساختمان و طرز کار کنتاکتور
حلقه‌های اتصال کوتاه روی هسته بوبین کنتاکتور (حلقه فراژه)
قسمت های کنتاکتور
مقادیر نامی کنتاکتورها
مقادیر نامی که بر روی کنتاکتور قید میشوند
جریان نامی
جریان دائمی
جریان هفتگی
جریان هشت ساعتی
جریان کار نامی
جریان هفتگی اتصال کوتاه ضربه‌ای
ولتاژهای نامی
ولتاژ کار نامی
ولتاژ عایقی نامی
ولتاژ تغذیه نامی
قدرت قطع
طول عمر کنتاکتور
کنتاکتورهای کمکی
شستی ها
شستی استارت START
شستی استوپ (STOP)
شستی استارت ـ استوپ یا دوبل (DOBLL – START – STOP)
کلیدها
کلید فیوز
کلید مینیاتوری
منابع

مقدمه:
برق یکی از صنایعی است اگر نتوان گفت بیشترین بازار را در جهان به خود اختصاص داده است ولی با اطمینان کامل میتوان یکی از صنایع مهم در جهان میباشد.
در حال حاضر بیشترین بازار کار را در رشته های برق سیستم های قدرت به خود اختصاص داده اند که در این رشته ها یکی از مهم ترین مشاغلی که در کشورهای بزرگ دنیا وجو دارد صنعت تابلو سازی مدارهای فرمان و قدرت میباشد که توانسته بازار خوبی را برای افراد ایجاد کند، زیرا تمامی کارخانجات و اداره ها و موسسات و حتی ساختمان های بزرگ و کوچک به این صنعت نیازمندند. امروزه در شهرهای بزرگ و کوچک کارگاه ها و شرکت های زیادی مشغول به کار میباشند که توانسته اند افراد زیادی را از نظر شغلی تامین کنند و این صنعت روز به روز پیشرفته تر میشود تا جایی که سیستم های کنترل میکانیکی در تابلوهای برق کم کم از رده خارج میشوند و سیستم های هوشمند (PLC) توانسته بازار کار را در دست بگیرند و کشور ما نیز در حال توسعه در این زمینه ها می باشد ولی هنوز تمامی کارخانجات و شرکت ها نتوانسته اند این سیستم جدید را بر روی دستگاه ها و وسائل خود پیاده کنند زیرا در کشور ما متخصصان زیادی در این زمینه وجود ندارند ولی چندین شرکت و کارگاه اقدام به تولید این نوع تابلوی سیستم هوشمند کرده اند و باید مسئولان توجه بیشتری را به این مورد داشته باشند.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
برق صنعتی, تابلوهای برق صنعتی, تایمر, ترانس, تولید, جعبه فیوز, جوشكاری, خازن, دانلود, دريل, دستگاه ج,

تعداد صفحات:38
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بیان مساله
هدف مطالعه
ضرورت تحقیق
فرضیه های تحقیق
تعاریف اصطلاحات تحقیق
نتیجه گیری فرضیه های پژوهش
پیشنهاد هایی برای پِژوهش های آینده
محدودیت های پژوهش
بیان مساله
پیشنهادات و محدودیت های تحقیق و ضمائیم
محدودیت ها و پیشنهادات
فهرست منابع

مقدمه:
انسان همواره نیازهایی دارد که سبب اصلی حرکت، تلاش در رفتارهای وی است. اگر نیازهای فرد به خوبی شناخته شود و شرایطی جهت رفع نیازها در حد تعادل فراهم شود،از سویی موجب پیشگیری از مشکلات، اختلالات و نابسامانی های جسمی و روانی میشود و از سوی دیگر سبب رشد و شکوفایی استعدادهای درونی میشود.
در یک دید اجمالی نیازها به دو دسته تقسیم میشوند:
الف) نیازهای فیزیولوژیک
ب) نیازهای روانی
بشر گذشته از نیازهای فیزیولوژیک نظیر آب، غذا، هوا و غیره به نیازهای عالی تر و بالاتری نیاز دارد بنا به تعریف نیاز یک حالت کمبود یا نقصان در موجود زنده است و انسان وقتی احساس نیاز می کند، یک حالت و احساس ناخوشایندی در او به وجود می آید و وقتی نیاز برطرف شد این حالت برای او یک حالت خوشایند است.
یکی از نیازهای روانی انسان نیاز به احساس خود ارزشمندی یا عزت نفس است. تحقیقات نشان میدهد، نوجوانی که از عزت نفس زیاد برخوردار است خیلی موثرتر می آموزد، روابط سود بخش تری برقرار میکند، بهتر می تواند از فرصت ها استفاده کند و خودکفا باشد، دیدگاه روشن تری نسبت به مسیر زندگی خود داشته باشد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
افسردگی, تحقیق, دانشجویان, دانلود پروژه, روانشناسی, روانی, شاغل, عزت نفس, فیزیولوژیک, پژوهش,

تعداد صفحات:92
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بیان مسئله
ضرورت و اهمیت تحقیق
اهداف تحقیق
تعریف مفاهیم و اصطلاحات
اوقات فراغت
اوقات فراغت در لغت
اوقات در لغت
فراغت در لغت
موفقیت در لغت
موفقیت تحصیلی
فصل دوم : پیشینه تحقیق
پژوهش های انجام شده در داخل کشور
چگونگی اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه اصفهان با تاکید بر فعالیت های ورزشی
نحوه گذران اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه کشور با تاکید بر فعالیت های ورزشی
بررسی مشکلات گذران اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه شهید چمران
اوقات فراغت و شکل گیری شخصیت فرهنگی در دبیرستان تهران
بررسی میزان علاقه مندی و تعیین اولویت های مورد علاقه دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی
بررسی نحوه گذران اوقات فراغت دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسلامی
بررسی اوقات فراغت شهروندان شهر مشهد
جنسیت و اوقات فراغت در عرصه های زندگی شهری
پژوهش های انجام در خارج از کشور
فراغت در شهر
اوقات فراغت جوانان
تئوری فراغت
فصل سوم : چهار چوب نظری
بررسی آراء و اندیشه های صاحب نظران
نظریات رایزرمن
نظریات رایت میلز
نظریات فلوئید هاوس
نظریات اسپنسر
تئوری رفتار واتسن
تئوری انگیزه جورج هومز
تئوری طبقات گرازیا
تئوری مربوط به رابطه فراغت بازی
فرضیات تحقیق
مدل تحلیلی تحقیق
فصل چهارم : مبانی روش تحقیق
روش تحقیق
جامعه آماری
واحد تحلیل
شیوه نمونه گیری
حجم نمونه
تعریف عملیاتی تحقیق
فصل پنجم : یافته های تحقیق
تحلیل های تک متغیره
دوره تحصیلی
معدل کل
وضعیت تاهل
رشته تحصیلی
شغل پدر
میزان تحصیلات پدر
درآمد ماهیانه خانوار
آیا در طول سال تحصیلی به فعالیت ورزشی میپردازید؟
نوع فعالیت ورزشی شما چیست؟
انگیزه شما از انجام فعالیت ورزشی چیست؟
میزان رضایت شما از انجام فعالیت ورزشی چیست؟
آیا در کلاس های فرهنگی ورزشی شرکت می کنید؟
در چه کلاسهای فرهنگی و آموزشی شرکت می کنید؟
انگیزه شما از انجام این فعالیت چیست؟
میزان رضایت شما از انجام این فعالیت چیست؟
آیا به فعالیت مذهبی هم می پردازید؟
نوع فعالیت مذهبی شما چیست؟
انگیزه شما از انجام این فعالیت چیست؟
میزان رضایت شما از انجام این فعالیت چیست؟
آیا در انجمن ها و تشکل های مذهبی شرکت می کنید؟
نوع انجمنی که در آن فعالیت می کنید چیست؟
انگیزه شما از انجام این فعالیت چیست؟
میزان رضایت شما از انجام این فعالیت چیست؟
در اوقات فراغت به چه تفریحاتی می پردازید؟
تحلیل های دو متغیره
رابطه بین دوره ی تحصیلی با میزان شرکت در فعالیت های فوق برنامه
رابطه وضعیت تاهل با میزان شرکت در فعالیت های فوق برنامه
رابطه بین نوع فعالیت های فوق برنامه با موفقیت تحصیلی
رابطه پایگاه اجتماعی با میزان شرکت در فعالیت های فوق برنامه
رابطه بین انگیزه شرکت در فعالیت های فوق برنامه با میزان شرکت در این فعالیت ها
رابطه بین میزان رضایت از شرکت در فعالیت های فوق برنامه با میزان شرکت در این فعالیت ها
رابطه بین میزان رضایت از شرکت در برنامه های فوق برنامه با موفقیت در تحصیل
فصل ششم : نتیجه گیری
نتیجه گیری
فهرست منابع و ماخذ
ضمائم

مقدمه:
یکی از عرصه‌هایی که زندگی روزمره را بازنمایی میکند و قدرت و مقاومت را در زندگی انسانها به نمایش می‌گذارد عرصه‌ فراغت است.
فراغت عرصه‌ای است که اختیار و آزادی انسانها در آن عرصه بیشتر قابل اعمال است. در نتیجه برخلاف کار که انضباط بیشتری را ایجاب میکند، فضای مناسبی برای مقاومت در برابر رویه‌های فرهنگی جا افتاده و برای پدید آوردن روال‌ها و کردارهای جدید است. از این روست که گفته‌اند فراغت میتواند فرهنگ ایجاد کند و هویت افراد را آشکار سازد.
برخی از پژوهشگران بر این باورند که پدیده فراغت در سرتاسر تاریخ زندگی بشر وجود داشته و خاص زمان مشخصی نیست. اما برخی دیگر فراغت را پدیده‌ای میدانند که با تمدن صنعتی پیوند دارد و معتقدند که دارای دو ویژگی و شرایط خاص است که عبارتند از:
1) تحت ‌تاثیر مراسم اجباری و الزامات فرهنگی و اجتماعی نیست، بلکه با اراده و اختیار فرد سپری میشود.
2) از سایر فعالیت های ضروری زندگی روزمره نظیر خوردن متفاوت است.
چنانچه این دو شرط ملاک باشد، اوقاعت فراغت در جواع بیش پیش صنعتی وجود نداشته زیرا افراد در گذراندن فراغت خود نظیر تفریحات و سرگرمی نوعی تابع الزامات فرهنگی اجتماعی بوده اند. واقعیت آن است که امروزه وجود و اهمیت بخشی به آن هم نتیجه‌ رشد صنعت و هم نتیجه‌ جامعه‌ مصرفی بوده است فعالیت های اوقات فراغت امروزه از چنان اهمیتی برخوردار است که حتی از آن به مثابه آینه فرهنگ جامعه یاد میکنند. به این معنی که چگونگی گذران اوقات فراغت افراد یک جامعه تا حد زیادی معرف ویژگی‌های فرهنگ آن جامعه است و ازاین نظرگاه، کوشش برای شناسایی چگونگی‌ گذران اوقات فراغت در یک جامعه یا یک گروه اجتماعی حائز اهمیت ویژه‌ای است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اوقات فراغت, تحقیق, جامعه آماری, دانلود پایان نامه, درآمد, رشته تحصیلی, رشد صنعت, روانشناسی, روش تحق,

تاريخ : 23 تير 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:83
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
پیشگفتار
چکیده
مقدمه
بیان مسئله
فرضیه های تحقیق
اهمیت موضوع
فصل اول :
کلیات تحقیق
انواع قتل در قانون مجازات عمومی
قتل عمد
قتل در حکم عمد
قتل شبه عمد
قتل غیر عمدی
انواع قتل در فقه امامیه
قتل عمدی
قتل شبه عمد
قتل خطای محض
انواع قتل در قانون مجازات اسلامی
اشتباه در قتل
اشتباه در هویت مقتول
اشتباه در هدف
اشتباه در قصد
فصل دوم
مجازات شروع به قتل عمدی
مجازات شروع به قتل عمدی توام با ضرب و جرح مجنی علیه
فصل سوم
قتل در حکم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی
هدف، مبنا و عناصر قتل در حکم شبه عمد
هدف از تشریع
مبنای وضع عنوان
تعریف و عناصر قتل در حکم شبه عمد
عنصر قانونی
عنصر مادی
رفتار مرتکب
وسیله ارتکاب جرم
عنصر معنوی
مجازات
مقایسه قتل در حکم شبه عمده با سایر انواع قتل
مقایسه با قتل غیر عمدی در قانون مجازات عمومی سابق
مقایسه با قتل خطا محض
از نظر عنصر معنوی
از نظر عنصر مادی
از نظر مجازات
فصل چهارم
قتل از روی ترحم (اتانازی)
فصل پنجم
قتل غیر عمدی
قتل در حکم شبه عمدی
فصل ششم
قتل در فراش
وجود علقه زوجیت
مشاهده زن و مرد اجنبی در حال زنا توسط شوهر
ارتکاب قتل در حین مشاهده
علم به تمکین
اثبات موضوع از نظر حقوقی
اثبات موضوع از نظر فقهی
فصل هفتم
مجازات قتل در نتیجه تیر اندازی
کشتن به اعتقاد مهدورالدم؛ قتلی خودسرانه
فصل هشتم
تبیین جایگاه جرم قتل عمدی در حقوق و فقه
بررسی فقهی قتل عمدی
قتل در آیات و روایات و احادیث
تعریف قتل عمدی
مفهوم عمد و قصد در شرع مقدس اسلام
قتل ازجرائم حق الناس است
فصل نهم
قتل فرزند توسط مادر
قتل فرزند توسط مادر در حقوِ خارجی
قتل فرزند توسط مادر در حقوِق ایران
قتل فرزند توسط مادر در فقه شیعه
ادله قصاص مادر برای قتل فرزند
قتل فرزند توسط مادر از دیدگاه فقهای اهل سنت
نتیجه گیری
پاورقی و منابع

پیشگفتار:
شروع به جرم بعنوان مفهومی جدید، در یکی یا دو قرن اخیر شکل گرفته و بعنوان نهادی جدید و مستقل در حقوق کیفری امروز مطرح گردیده است. در گذشته آن چه که از اهمیت برخوردار بود، صرف ارتکاب جرم بود؛ به عبارتی، جرم یا ارتکاب می یافت و یا ارتکاب پیدا نمیکرد و در صورت اخیر، مجازاتی هم بر کسی که نتوانسته بود فعل مجرمانه خویش را به اتمام برساند، بار نمیگردید؛ اما، بتدریج مفهوم نظم عمومی بعنوان ملاک تعیین جرایم و مجازات ها مورد توجه جوامع مختلف قرار گرفت؛ به گونه ای که امروزه هر عملی که بتواند مراتب اخلال در نظم عمومی جامعه را فراهم نماید، از لحاظ اصول و قواعد حاکم بر حقوق کیفری قابلیت جرم انگاری، تعقیب و مجازات را دارد که شروع به جرم نیز بعنوان مفهومی جدید یکی از این موارد است.
از نظر قانونی در کشور ایران، شروع به جرم در قانون سال 1304 و قانون مجازات عمومی سال 1352، مورد توجه مقنن قرار گرفته بود و به عبارتی، شروع به جرم در جنایات، خود بعنوان جرمی مستقل، قابلیت تعقیب و مجازات داشت و در امور جنحه نیز وفق ماده (23) این قانون، منوط به تصریح در قانون گردیده بود، که این معنا تا سال 1362؛ یعنی، تا زمان تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی به قوت خود باقی بود، اما پس از آن با تصویب ماده (15) قانون راجع به مجازات اسلامی، عنوان مستقل شروع به جرم مخدوش گردید و مقنن آن را بعنوان جرمی مستقل واجد تعقیب و مجازات ندانست و تنها در صورتی امکان تعقیب و مجازات فردی که شروع به ارتکاب جرمی کرده بود وجود داشت که عملیات و اقداماتی را که وی در راستای ارتکاب جرم مورد نظر خویش انجام میداد، واجد عنوان مستقل مجرمانه باشد. در سال 1370 نیز که قانون مجازات اسلامی به تصویب رسید، مقنن مجدداً از همین رویه پیروی نمود؛ لذا در حال حاضر از نظر قانونی، اصل بر عدم جرم بودن شروع به جرم محسوب است مگر در مواردی که مقنن خلاف آن را تصریح نموده باشد، همچون موارد شروع به کلاهبرداری و یا اینکه همان اندازه از عملیات اجرایی، خود واجد عنوان مستقل مجرمانه باشد که در صورت اخیر، تعقیب و مجازات مرتکب به اعتبار ارتکاب شروع به جرمی که ناتمام مانده نخواهد بود، بلکه به اعتبار ارتکاب جرم تا میخواهد بود که مرتکب در راستای وصول به نتیجه جرم مورد نظر خویش انجام داده است.
با توجه به مراتب مذکور، شروع به قتل عمدی نیز علیرغم اهمیت موضوع به لحاظ اخلال در نظم عمومی، از نظر قانونی غیر قابل تعقیب و مجازات می نمود؛ چرا که، بعنوان مثال در مواردی که فردی به قصد سلب حیات از مجنی علیه مبادرت به پرتاب کردن وی در آب می نمود و یا اینکه با ریختن سم در غذای او قصد ازهاق نفس از وی را داشت؛ ولی از مجنی علیه به عللی خارج از اراده مرتکب سلب حیات نمی گردید، از نظر قانونی غیر قابل تعقیب و مجازات بود؛ چرا که صرف در آب انداختن کسی یا سم دادن به غیر، از نظر قانونی جرم تلقی نمی گردید تا مرتکب آن قابل تعقیب و مجازات باشد. نهایتاً در سال 1375، مقنن با تصویب ماده (613) ق.م.ا، شروع به قتل عمد را بعنوان جرمی مستقل مورد توجه قرار داد و آن را واجد عنوان مستقل مجرمانه دانست که ما در این مقوله، به بررسی ماده مذکور و مسئله مجازات مندرج در این ماده با توجه به مصادیق قابل فرض آن می پردازیم.

چکیده:
پژوهش حاضر با هدف بررسی و قتل و عوامل موثر بر قتل صورت گرفته است. که قبل از شروع به موضوع قتل به تعریفی از جرم پرداخته ایم به خاطر این که قتل در جوامع بشری بعنوان جرم محسوب میشود و بعد از این موضوع در جهت بررسی پژوهش حاضر به صورت نه فصل مشخص در مورد قتل و مجازات های قتل انجام گرفته و نتیجه به دست آمده از تحلیل نه فصل تحقیق مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اتانازی, ارتكاب جرم, اسلام, تحقيق, حق الناس, حقوق, دانلود پروژه, فقه اماميه, قانون مجازات عمومی, قتل,

تاريخ : 23 تير 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:126
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول
تاریخچه ورود عکاسی به ایران
منابع ایرانی
منابع فرانسوی و ایتالیایی
منابع آلمانی
اهمیت عکاسی در دوره ناصرالدین شاه
عکاسی شاهانه
ظهور صنعت عکس
عکس حرم
عکس زندانیان
عکاسباشی و عکاسخانه
رساله های عکاسی
فصل دوم
تاریخچه پرتره در عکاسی ایران
تاریخچه تحقیقی
پادشاهان
دیوانیان و درباریان
مستوفیان
مبارزان دوره مشروطه
دانشمندان
عشایر و طوایف
زنان
زندگانی ایرانی
تجار و پیشه وران
مدارس
عکاسان و مهرهای آنان
فصل سوم
فیلم و ملزومات آن
فیلم چگونه عمل میکند؟
لایه های فیلم
حساسیت فیلم
در فیلمی که کم نور ببندید چه اتفاقی می افتد
فیلم سیاه و سفید رنگ را چگونه میبینید
فهرست وسائل مورد نیاز ظهور فیلم
وسائل چاپ عکس
فصل چهارم
نور پردازی
نورپردازی مرکزی
نورپردازی غیر مرکزی
نورپردازی اریب
نورپردازی کناری
نورپردازی کناری – پشت سر
نورپردازی حاشیه یی
نورپردازی پشت سر
کاربرد انواع نورپردازی برای صورت
فصل پنجم
عکاسان معاصر پرتره در ایران
فخرالدین فخرالدینی
نمایش و بررسی چند عکس از فخرالدینی
مریم زندی
نمایش و بررسی چند عکس از مریم زندی
فصل ششم
پروژه عملی
عکس های پروژه عملی زینب کیانی
نقد و بررسی آثار
نتیجه گیری
منابع و مواخذ

مقدمه:
عکاسی را باید بعنوان تنها هنری بیان کرد که تاریخ ساز است، این هنر آن چنان قوی، عظیم و تاثیر گذار است که به آن استناد میشود، به واسطه آن میشناسیم، می آموزیم و درس میگیریم و گاهی با آن سفر میکنیم، آنچنان قوی است که میتواند ما را با خود به عمق ببرد، این هنر لحضه ها را ثبت میکند ثابت میکند و در واقع می میراند ولی در عین حال برای همیشه جاودانه میکند. موضوع این تحقیق بخش خاصی از عکاسی است که به آن عکاسی پرتره (چهره نگار) میگوئیم، این بخش از هنر عکاسی افراد را به ما می شناساند، حالات و درونیات آن ها را به نمایش می گذارد و بیننده با آن ها همسفر میشود، گاهی فقط با نگاه به یکی از این تصاویر ما هر آن چه را که مدل میخواهد بیان کند در سکوت ژرف تصویر فرا می گیریم و شاید همین ویژگی از خواص جادویی و بهت انگیز هنر عکاسی و خصوصا عکاسی پرتره باشد و نیز انگیزه اصلی من برای انتخاب و تحقیق بر روی این موضوع، در این رهگذر گذری کوتاه داشته ام بر تاریخچه عکاسی در ایران و نیز عکاسی پرتره در این مرز و بوم، متاسفانه، تاریخ یا سند دقیقی از این بخش از هنر صنعت عکاسی در دست نیست و به درستی به آن پرداخته نشده است. هر آن چه از تاریخ پرتره در این مجموعه می خوانیم حاصل جمع بندی شخصی محقق و نظریه سازی وی از روی شواهد و مدارک تاریخی بوده است، پس از این مرحله نیز به سراغ عکاسان معاصر پرتره می رویم برخی از آثار آن ها را دیده و بررسی می کنیم و در آخر نیز به نمایش آثار پروژه عملی می نشینیم، با امید به آن که از هر آن چه داریم حفاظت عمیق و هوشمندانه انجام داده و هر روز آن را پربار تر کنیم تا رنگ فراموشی و خاطره نگیرد و تا همیشه جاودانه بماند.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
تجار, دانلود پایان نامه, درباریان, دوره مشروطه, دوره ناصرالدین شاه, صنعت عکس, ظهور فیلم, عکاسباشی, ع,

تاريخ : 23 تير 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:44
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول : بررسی مالکیت فکری بطور عام
ویژگیی های مالکیت فکری
تاریخچه‏ ای کوتاه از پیدایش مالکیت فکری
بررسی شاخه‏ های مالکیت فکری و نقدی بر آن
شاخه مالکیت صنعتی
شاخه مالکیت ادبی و هنری
عزم جهانی
WIPO
توضیحاتی کوتاه پیرامون موضوعات داخل در محدوده کپی رایت و حقوق مشابه آن
حقوق مشابه کپی رایت
فصل دوم : حقوق مالکیت فکری در ایران
سوابق توجه قانون گذار ایرانی به مالکیت فکری
درباره مالکیت ادبی و هنری
بررسی جایگاه مالکیت ادبی و هنری در نقد قوانین مربوطه
نرم افزارهای رایانه‏ ای
بررسی ضعف‎ها، موانع و بیان راهکارها
در لزوم الحاق ایران به کنوانسیون‏‎های مربوط به کپی رایت و آثار آن
تحول در قانون گذاری
تحول در دستگاه‏ های اجرایی
تحول در ابعاد رسیدگی قضایی
وجود تنگنا در صدور رای
جوان گرایی در کادر قضایی
کمبود آرای وحدت رویه
لزوم دیپلماتیک و حرکت یکپارچه در سطح بین‏ المللی
منابع فارسی
سایر منابع

مقدمه:
از آغاز زندگی بشر، تا دوران تکامل اولیه‏ ای که به تولد مفاهیمی چون حق، مالکیت، و.. منتهی شد، اعمال مالکیت و سلطه مالکانه انسان بر اشیاء، اموال و حتی افراد، تابع فرهنگ و عرف دوران مخصوص به خود است که از موضوع مورد بحث خارج میی باشد. با پیدایش مفهومی مالکیت، مال و حق مالکیت تنها به شکل سلطه بر اشیاء مادی و در غالب منقول و غیرمنقول و در مواردی نیز به شکل سلطه بر فرد انسان یا جاندار دیگر متصور بود. اما در طی قرون متمادی جایگاه حقوقی مالکیت فکری به مرور شکل گرفت و امروزه یکی از به روزترین و مهم ترین انواع مالکیت هاست که با جنبه‏ های خاص فرهنگی، اجتماعی، تجاری و صنعتی در یک بستر حقوقی دچار تحول کامل‏ تری می شود.
به عقیده بیشتر نویسندگان حقوقی، واژه مالکیت فکری برآمده از واژه انگلیسی «Intellectual property» است و ترجمه «مالکیت معنوی» برای آن چندان شایسته نمی باشد. به هر صورت از مطالعه اجماع بین‏ المللی چنین بدست می آید که کشورهای جهان به این مقوله اهمیت بسیار داده و از آن جهت افزایش پیشرفت فناوری و تولیدات مختلف صنعتی، تجاری و فرهنگی بهره می برند و در کشور ما نیز به نظر می رسد غفلت قانون گذار روبه پایان است و شاهد حرکت‏ های مثبت و قدم‏ های بزرگی در این زمینه هستیم.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
حق مالكيت, حقوق, دانلود پروژه, ديپلماتيک, زندگی بشر, صدور رای, غيرمنقول, فرهنگ, قانون گذار, كنوانسيو,

تاريخ : 23 تير 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:104
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول
کیهان شناسی
کیهان شناسی پیش نسبیتی
کیهان شناسی نسبیتی
اصل کیهان شناسی
اصل وایل
متریک رابرستون- واکر
مدل فرید من
مشکل افق
مشکل مسطح بودن
مشکل تک قطبی مغناطیسی
مدل تورمی
فصل دوم
بررسی تغییر نشانگان متریک
شرط معمول بر متریک
فرضیات مدل پیشنهادی
ارائه مدل و معادلات دینامیکی
پتانسیل
بحث و تحلیل
نمودارها
فصل سوم
کیهان شناسی کوانتومی
تاریخچه مختصری از گرانش کوانتومی
فرمول بندی هامیلتونی در نسبیت عام
انحنای بیرونی
تابع لپس و بردار جابجایی
معادلات گوس – کودازی
هامیلتونی در نسبیت عام
کوانتش
شرایط مرزی
فصل چهارم
بررسی گذار نشانگان متریک در کیهان شناسی کوانتومی
مسیرهای کلاسیکی
حل
بسته موج همدوس
بدست آوردن ضریب Cl
نمودارها
ضمیمه 1
ضمیمه 2
منابع

چکیده:
در این پایان نامه مدلی مطرح شده است که در آن در یک کیهان شناسی رابرستون – واکر با حضور میدان نرده ای حقیقی خود برهم کنشی و متریک های تبهگن (که در آن نشانگان متریک گذاری از اقلیدسی به لورنتسی دارند) برای معادلات میدان اینشتین حل های کاملاً هموار بدست می آید ضمناً تابع موج حاصل از معادلات ویلر- دویت برای هامیلتونی مدل ذکر شده در یک ابر فضای خرد پیکهایی دارند که بر مسیرهای کلاسیکی منطبق میباشند.

مقدمه:
آن گاه که بشر متفکر، متوجه آسمان و اجرام بی شمار آن شد، آن گاه که جهان اطراف را در نظمی تحیرانگیز یافت و خود را جزء کوچکی از این کل شگفت، با طرح چیستی هستی، وجود و هر آن چه در آن است، اولین گام را در مسیری نهاد که شاید آغاز تمام تحولات فکری و علمی پس از آن باشد.
این سوال که جهان با همه جزئیاتش، چگونه ایجاد شده؟ به سوال اساسی فلسفه معروف است.
پاسخ این سوال که زمانی، صرفاً متفکران علوم عقلانی را به مبارزه میطلبید، در طی طریق مسیر فکری بشر، به ناچار وارد عرصه‌هایی دقیق و علمی تر شد و بی شک امروزه سوال اساسی کیهان شناسی است.
تاریخ تحول علمی و عقلانی، با نقاط عطفی همراه است که شاید مهم ترین آن ها خلق کتاب اصول ریاضی فلسفه طبیعت نیوتن و طرح نظریه‌های مکانیک کوانتمی و نسبیت خاص و عام اینشتین باشد.
نیوتن در کتاب اصول که حاصل و منتج از تمام رصدها، آزمون‌ها و تلاش های علمی اسلاف پیش از او بود، ریاضیات پیچیده حرکت و نظریه گرانشی اش را مطرح کرد و نشان داد که قانون های حاکم بر دینامیک اجرام آسمانی، همان هایی است که کنش‌های جرم های کوچک زمینی را توضیح میدهد. از دید او زمان مفهومی مطلق داشت و برای همه ناظرها یکسان. اما قانون های او، علیرغم میل نیوتن، برای مکان مفهومی نسبی قائل میشدند (قانون اول). زمان و مکان در این دیدگاه هیچ ارتباطی با هم نداشتند.
مدل کیهان شناسی نیوتن که براساس نظریه گرانشی او سازماندهی شده بود، شاید اولین مدل علمی در این زمینه باشد. جهان در این مدل، دارای توزیعی یکنواخت از ماده، در فضایی نامحدود اقلیدسی، ایستا اما ناپایدار بود.
حدود دو قرن بعد، انقلاب دیگری رخ داد. نظریه نسبیت خاص اینشتین در سال 1905، بر مفهوم مطلق بودن زمان خط بطلان کشید. بر این اساس زمان وقوع یک رویداد از دید ناظرهای مختلف، متفاوت بود؛ همان طور که مکان رویداد از دید این ناظرها تفاوت داشت.
فضا (مکان) و زمان که پیش از این دو مفهوم مجرد و جدا از هم بودند بعنوان دو جزء از یک مفهوم کلی، یعنی فضا زمان مطرح شدند. در این نظریه ناظران در چارچوب های لخت درک یکسانی از رویدادهای اطراف داشتند، اما در فضازمانی تخت.
ده سال پس از آن در سال 1915 اینشتین، اعلام کرد که قانون های فیزیکی برای همه مشاهده‌گرها چه لخت و چه غیر لخت یکسان‌اند، و در ناحیه کوچکی از فضازمان نمیتوان بین سقوط آزاد یک جسم در میدان گرانشی و حرکت با شتاب یکنواخت در غیاب میدان گرانشی تفاوتی قائل شد.
همچنین توزیع ماده، تعیین کننده هندسه فضازمانی است که خمیده میباشد. این موضوعات تحت عنوان اصول، هموردایی کلی، هم ارزی و ماخ از مهم ترین اصولی هستند که تفکر نسبیت عام بر پایه‌های آن ها ساخته شده است. از این پس بود که هندسه و ماده لازم و ملزوم هم شدند. این که آیا انرژی ممنتم، فضازمان را تحت تاثیر قرار داده و موجد انحنای آن شده است یا تاثیر انحنای فضازمان روی ماده، خودش را به شکل گرانش نشان میدهد، دیگر دو برداشت از یک معنا بودند.
معادلات میدان اینشتین این ارتباط را در قالب فرمولی نشان داد. حل این معادلات با در نظر گرفتن شرایط خاص مادی و هندسی، منجر به مدل های متعددی در توصیف جهان گردید. به این ترتیب کیهان شناسی نسبیتی – کلاسیکی خلق شد.
یکی از نتایج مهم نظریه نسبیت عام، پیش‌ بینی وجود نقاطی که دارای چگالی زیاد و نتیجتاً انحنای فضازمان بینهایت‌اند، بود. تکینگی های موجود در مدل های استاندارد نسبیتی – کلاسیکی و سیاه چاله‌ها مثال هایی از این نقاط‌اند. قضایای تکینگی در نسبیت عام کلاسیکی به وسیله پنروز و هاوکینگ اثبات شدند.
این تکینگی که در زمان های بسیار اولیه جهان به وقوع میپیوندد، شروع جهان را از نقطه‌ای با ابعاد زیر اتمی نشان میدهد. نسبیت عام نظریه‌ای کلاسیکی است و در توصیف چنین نقاطی عاجز میماند.
پس بررسی چنین نقاطی نظریه‌ای کوانتمی را میطلبد که با گرانش (نسبیت عام) سازگار شده و قادر به تعیین شرایط اولیه حاکم بر حالت های نخستین جهان باشد.
تلاش برای ایجاد یک نظریه کامل و جامع کوانتم گرانشی که در حد، با گرانش کلاسیکی هماهنگ باشد. از دهه 30 میلادی، تقریباً پس از خلق نظریه مکانیک کوانتمی آغاز شد و تا امروز ادامه دارد.
در این جستجو، یکی از موثرترین پیشنهادات در کوانتمی کردن گرانش، استفاده از روش کوانتش کانونیکی دیراک است، که حالت کوانتمی سیستم توسط تابع موجی که تابعیتی از متریک ها و میدان های مادی است به وسیله اعمال یک اپراتور هامیلتونی که شامل بخش هندسی و مادی است، بدست می آید و منجر به معادله دیفرانسیلی درجه دومی از متریک ها و مشتقات آن ها میشود. حل این معادلات حالت های کوانتمی جهان را نشان میدهد.
روش دیگر استفاده از انتگرال مسیر فاینمن است که در آن تابع حالت سیستم از جمع تاریخی کلیه متریک های اقلیدسی فضای چهار بعدی که مرزی بر فضای سه بعدی لورنتسی دارند، حاصل میگردد.
بدین طریق یک گذار توپولوژیکی در هندسه فضا رخ میدهد. این روش در رفع مشکل تکنیگی و شرایط اولیه تا حدودی موفق بوده است.
روش ذکر شده اخیر همراه با فرضیات دیگر دستمایه این نوشته میباشد که در چهار فصل تنظیم شده است.
در فصل اول، کیهان شناسی نسبیتی، متریک رابرستون – واکر، مدل های استاندارد، موفقیت ها و نقایص و برخی طرح ها در رفع آن ها مطرح شده است.
در فصل دوم مدلی پیشنهاد شده که با یک زمینه کیهان شناسی رابرستون – واکر در حضور میدان های حقیقی نرده‌ای خود برهم کنشی و با متریک های تبهگن و اعمال شرایط خاصی که با انتخاب چارت ویژه‌ای حاصل میگردد برای معادلات میدان اینشتین جواب هایی کاملاً هموار بدست می آوریم. در فصل سوم کیهان شناسی کوانتمی مورد نقد و بررسی قرار میگیرد.
در فصل چهارم با استفاده از نتایج حاصل از فصل سوم، مدل مطرح شده در فصل دوم، در محدوده کوانتمی حل و تحلیل شده است. در این بررسی توابع موجی که از حل معادله ویلر – دویت بدست می آیند بر مسیرهای کلاسیکی منطبق‌اند.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اجرام آسمانی, اينشتين, تغيير نشانگان متريک, توپولوژيك, دانلود پایان نامه, رياضی, طبيعت, فلسفه, فیزیک,

تعداد صفحات:32
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
مباحث نظری درباره دولت و سیاست در جهان سوم
نظریات متفکران کلاسیک درباره ویژگی های سیاسی جوامع شرقی
مباحث نظریه پردازان نوسازی درباره دولت و سیاست
فرهنگ سیاسی محدود
فرهنگ سیاسی تبعی
فرهنگ سیاسی مشارکتی
دموکراسی های صنعتی
نظام های اقتدارگری صنعتی
نظام های اقتدارگری در حال گذر
دموکراسی های غیر صنعتی
مباحث نظریه پردازان وابستگی درباره دولت و سیاست
مباحث نظریه پردازان نظام جهانی درباره دولت و سیاست
خلاصه و نتیجه گیری
منابع و ماخذ

مقدمه:
مباحث نظری درباره دولت و سیاست در جهان سوم:
در مورد خصوصیات سیاسی کشورهای جهان سوم نیز همچون ویژگی های اقتصادی این کشورها دو دیدگاه متفاوت وجود دارد:
1) یک دیدگاه در مورد نقاط اشتراک موجود میان این کشورها تاکید میکند و میکوشد به نظریه هایی عام (قابل تعمیم) درباره ماهیت دولت و سیاست در این کشورها دست یابد.
2) دیدگاه دیگر به تفاوت های موجود میان آن ها توجه دارد و میکوشد ویژگی های خاص هر کشور و یا هر دسته از کشورهای جهان سوم را در زمینه دولت و سیاست توضیح دهد. پژوهشگران مسائل جهان سوم طی سال های اخیر به دیدگاه دوم توجه بیشتری نشان داده اند، با وجود این دیدگاه اول نیز از سابقه پرباری برخوردار است و میراث مفیدی برای فهم مسائل سیاسی کشورهای جهان سوم به جای گذاشته اند. در این تحقیق با مرور برخی از نوشته ها و نظریات مبتنی بر دیدگاه اول برخی از خصوصیات کلی و مشترک دولت و سیاست را در جهان سوم نشان داده و در برخی تمایزات و تنوعات موجود در زمینه دولت و سیاست وجود دارد که به شرح آن نیز میپردازیم.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
تحقيق, جهان سوم, دانلود پروژه, دموكراسی, دولت, سياست, علوم سیاسی, فرهنگ سياسی, كشورهای جهان سوم, مسا,

تاريخ : 23 تير 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:30
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول : تعریف
بررسی تعلیق در قوانین قبل و بعد از انقلاب
بخش دوم : فلسفه و فایده تعلیق اجرای مجازات
بخش سوم : ماهیت حقوقی تعلیق
بخش چهارم : آثار تعلیق
گفتار اول : آثار تعلیق نسبت به محکوم علیه
عدم اجرای مجازات
زوال پیشینه کیفری
گفتار دوم : آثار تعلیق نسبت به مراجع دادگستری
آزاد کردن محکوم علیه زندان
پاک شدن سجل کیفری
لغو حکم تعلیق
حالات لغو حکم تعلیق
لغو حکم تعلیق به علت ارتکاب جرم جدید
لغو حکم تعلیق به علت کشف سابقه محکومیت موثر کیفری
افزایش مدت تعلیق
لغو حکم تعلیق به علت عدم اجرای دستورات دادگاه
نتیجه گیری
منابع و ماخذ

مقدمه:
در اثر تحولاتی که در چند قرن اخیر در جوامع پیشرفته پدیدار گردید ملاحظه میشود که مبانی حقوق قضایی از نظر اهمیتی که جامعه برای اجرای مجازات ملحوظ میداشت نیز دستخوش تغییر و تبدیل شده و اساس و پایه اعمال مجازات در قرن حاضر با آن چه که در قرون گذشته به آن نگریسته میشد تفاوت کلی یافته است. که مباحث جامع آن در بحث مکتب شناسی عنوان شده است و بمنظور پرهیز از اطاله کلام از بیان آن ها خودداری میشود در مجموع میتوان گفت که امروزه مجرم را بیشتر یک بیمار اجتماعی میپندارند تا یک عنصر فاسد و ضد اجتماعی و بر اساس این طرز تفکر است که آن اعتقادی که در قرون گذشته نسبت به اجرای عدالت نمودن در اعمال مجازات وجود داشت دیگر وجود ندارد و کمتر کسی است که بزهکار را صد در صد مسئول اعمال و رفتار ضد اجتماعی خود دانسته و او را در ارتکب جرم از تاثیر و نفوذ محیط بطور کلی مستثنی و دور بداند.
با توسعه و نفوذ این طرز تفکر و با شناخت بهتر بزهکار و بزهکاری بر اساس مبانی نوین حقوق جزایی و جرم شناسی، فلسفه مجازات نیز تغییر کلی پیدا کرده و آن را بیشتر عاملی برای اعاده نظم جامعه و تربیت و اصلاح و درمان بزهکار میدانند تا تظاهری از انتقام ارعاب یا اجرای عدالت. با تغییر فایده مجازات، هدف از مجازات نیز لاجرم تغییر پیدا میکند و برای هدف جدید، مجازات های جدید یا طرق جدید پیش بینی میشود. در مسیر این طرز تفکر و این تحول بوده است که عدهای از علمای حقوق جزایی و جامعه شناسان به این فکر افتاده اند که شاید بهتر باشد در پاره ای از موارد اجرای مجازات موقتا معلق بماند و این مجازات اجرا نشود مگر آن که محکوم علیه خود را با شرایطی که به وسیله قانون گذار و محکمه برای استفاده او از تعلیق مقرر داشته اند منطبق نسازد و در جهت خلاف آن چه که برای او مقرر شده است گام بردارد. این تاسیس حقوقی که آن را تعلیق اجرای مجازات مینامند از زمان تدوین قانون مجازات عمومی مصوب 1304 در حقوق جزایی ایران راه یافته است و بعد از انقلاب نیز مقنن اسلامی آن را در قانون مجازات اسلامی ذکر نموده است.

لینک دانلود


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
ارتكاب جرم, انقلاب, جرم شناسی, حقوق, حقوق جزايی, حقوق قضایی, حكم تعليق, دانلود, زندان, سجل, فلسفه, ق,

تاريخ : 15 فروردين 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:206
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
تاریخچه توسعه
بحث اهمیت و تاریخچه توسعه
بیان مساله
صورت مساله
ضرورت تحقیق
رویکرد مطالعاتی
چارچوب مفهومی
تعریف توسعه
تعریف توسعه اجتماعی
توسعه در جوامع انسانی
جامعه شناسی توسعه
جامعه شناسی زنان
چارچوب نظری تحقیق
مشارکت سیاسی زنان
سطح توده
سطح نخبگان
قلمرو مطالعاتی
مکان
زمان
روش مطالعه
پیشینه مطالعاتی
موانع و تنگناها
برنامه زمان بندی
بخش اول
تعریف توانمندسازی
معیارهای توانمندسازی زنان
دیدگاه رفاه و خیریه
دیدگاه تساوی حقوق و برابری
دیدگاه ضد فقر
دیدگاه کارآیی
دیدگاه تواناسازی
انسان کیست؟
آیا هدف توسعه انسانی، توسعه کدام انسان است؟
رابطه زن و توسعه
آیا در این شرایط تحصیلات زنان میتواند شاخص توسعه باشد؟
محور توسعه چیست؟
خلاصه کلام
بخش دوم
وضعیت زنان در جمهوری اسلامی ایران
زن، هویت ملی، سیاست گذاری های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
گزارش تحول وضعیت زنان طی سال های 1383-1376
توانمندسازی جنسیتی
مشارکت اقتصادی و اجتماعی
بخش سوم
چالش های فراروی زنان
راه کارهای افزایش مشارکت سیاسی زنان در ایران و دیگر کشورهای اسلامی
مساله زنان در کشورهای اسلامی
سمینار نقش زن در توسعه جامعه اسلامی
شرکت فعال در کنفرانس جهانی زن
بررسی جایگاه زن در کشورهای اسلامی
بخش چهارم
مالزی و موقعیت زنان
ساختار جمعیتی مالزی
الگوهای سکونت شهری در مالزی غربی و شرقی
گویش و خط در مالزی
اهمیت استراتژیک مالزی
ادیان و مذاهب در مالزی
بافت فرهنگی در مالزی
حکومت در مالزی
خصوصیات ویژه اجتماعی مالزی
نقش زنان در جامعه مالزی
نقش زنان در کشاورزی
ویژگی های سیستم اقتصادی مالزی و نقش زنان در این سیستم
زنان مالزیایی و امر قضاوت و حقوق
زن و سیاست در مالزی
زنان و آموزش و پرورش در مالزی
نقش حجاب در جامعه مالزی
سازمان های فعال زنان در مالزی
استراتژی اجرای سیایت ملی زن
سخن آخر
خاورمیانه کجاست؟
اهمیت خاورمیانه
موقعیت ژئوپلتیکی
موقعیت تمدنی
انرژی
زنان در طرح خاورمیانه بزرگ
توسعه فرهنگی اجتماعی
مبارزه با بی سوادی
اصلاحات فرهنگی و اجتماعی
اصلاحات اقتصادی
زنان و بازخوانی هویت
وضعیت زنان در کشورهای عربی – اسلامی خاورمیانه
آرمان زنان و زن غربی از سراب تا واقعیت
زنان مسلمان خاورمیانه
سیمای زن در جهان (کشور مصر)
موقعیت جغرافیایی
جمعیت
تقسیمات کشوری
حکومت
اقتصاد
تاریخچه فعالیت اقتصادی
فعالیت زنان در بخش غیر رسمی اقتصاد
بررسی آماری
نگاهی به وضعیت زندگی زنان عربستان سعودی
وضعیت زن در کشورهای شورای همکاری خلیج فارسی
در چارچوب قوانین
فعالیت های میدانی سیاسی زنان
عربستان
قطر
عمان
کویت
ارایه راهکارها
نگاهی به وضعیت زنان در کشور اندونزی
حقوق و وضعیت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی زنان
خشونت قبل از ازدواج
خشونت علیه زنان
جوانب و زمینه تبعیض جنسی
قوانین و نهادهای حمایت از زنان
حقوق زنان در ازدواج
تحقیق در خصوص تعدد زوجات در اندونزی
بخش پنجم
جمع بندی مباحث
ارایه راهکارها
منابع و مآخذ

چکیده:
جهان آنگونه که هست نشان از بحران های درهم پیچیده بسیار دارد که عمدتا برآمده از روند توسعه ای ناپاپدار است. درک عمیق این بحران که آینده حیات بشر و زیست کره را بصورت گسترده ای به مخاطره افکنده نیازمند پژوهشی همه جانبه است تا ابعاد اسفبار آن روشن شود. تردید نباید داشت تداوم این روند بیمار، فاجعه به بار خواهد آورد.
توسعه پایدار که به دلیل جامعیه مباحث و اقبال گسترده در آخرین سالهای قرن بیستم به بالنده ترین مناظره جهانی تبدیل شد. بر مبنای بسیاری از تحلیل ها و نظریه ها چالش محوری قرن بیست و یکم خواهد بود.
در این میان انسان مرکز توجه قرار گرفته است و هر آنچه حیات بقا و آزادی او را مورد تهدید قرار دهد مردود شناخته شده است. به بیان دیگر تحقق آرمان ها و نیز به کارگیری انرژی های بالقوه نهفته در توسعه پایدار تنها در پرتو به رسمیت شناختن نقش محوری انسان فارغ از رنگ، نژاد، جنسیت، ملیت و دین متصور خواهد بود.
در این میان مسئله لزوم مشارکت زن در توسعه، کشف جدیدی نیست، دیر زمانی است که لزوم استفاده از نیروی تمام انسان ها در جامعه صحبت می شود و بر این اساس در قوانین و مقررات موجود در بیانیه های رسمی از برابری زن و مرد به کرات سخن رفته است.
اما عملا طبق گزارشات سازمان ملل در زمینه های اقتصادی و اجتماعی و مدیریتی سیاسی و سطح جهان شکاف عمیقی بین زنان و مردان وجود دارد و گستره این تبعیض در کل جهان است. چنانچه طبق آمارهای جهانی سهم بزرگی از مسئولیت تولید در جهان به زنان تعلق دارد و 3/2 کل ساعات کار به عهده آن هاست و این در حالی است که فقط 3/1 نیروی انسانی رسمی کار را تشکیل میدهند و البته در میزان دستمزد آن ها تبعیض وجود دارد.
اقدام در جهت تواناسازی اقتصادی زنان مستلزم دسترسی آنها به منابع، کنترل روش های منابع اقتصادی، درآمدها، موقعیت ها و مزایای مبتنی بر پایه های درازمدت و مداوم می باشد.
این برنامه، زندگی معیشتی زنان را حمایت کرده و روابط و ظرفیت آنها را برای بهره گیری از منافع، موقعیت های اقتصادی جدید را ایجاد میکند. جهت تواناسازی اقتصادی – اجتماعی ضرورت دارد که زنان بر زندگی خودشان در درون و بیرون خانه تسلط داشته و قدرت تاثیر گذاری جهت تغییر اجتماع به سمتی پایدار و عادلانه در سطح ملی و بین المللی را داشته باشند.
زنان جوامع جهان سوم که در دوران استعمار با مخدوش شرق مشارکت های سنتی شان در جوامع بیشتر به کنج خانه ها روانه شده بودند، در دوران توسعه نیز با تبعیض های بیشتری مواجه شدند.
توسعه فرایندی است که اشکال مختلف خود را به صورت های گوناگون بروز میدهد. که در این نوشته به توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با تکیه بر نقش زنان در کشورهای مسلمان به آن پرداخته می شود و عوامل موثر در تحقق توسعه را بررسی خواهیم کرد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آموزش و پرورش, ادیان, استراتژی, استراتژیک, اصلاحات اقتصادی, امر قضاوت, انرژی, بافت فرهنگی, تحصیلات ز,

تاريخ : 15 فروردين 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:36
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
تعریف بلوغ و نوجوانی
دگرگونی های رشد نوجوانی
تعبیر اجتماعی نوجوانی و رشد آن
مکان های رشد اجتماعی نوجوان
رشد اجتماعی نوجوان از دیدگاه جامعه شناسی
اجتماعی نوجوان و گسترش مناسبات اجتماعی
روابط اجتماعی نوجوان در مسیر تحول رشد اجتماعی
رفتارهای مرضی اجتماعی نوجوان
رفتار اجتماعی نوجوان و نقش فرهنگ در این دوره
هدایت اجتماعی و مقابله با تهاجم فرهنگی در نوجوان
عوامل اجتماعی موثر در تکوین شخصیت اجتماعی نوجوان
قرآن و تربیت شخصیت اجتماعی انسان
اهمیت توجه به نیازهای نوجوانی
نیازهای زیستی دوره نوجوانی
نیازهای عاطفی مرحله نوجوانی
نیازهای اجتماعی نوجوان
اهمیت خانواده در دوران نوجوانی
اهمیت توجه به نیازهای نوجوانی
نگاهی بر شخصیت نوجوانان در این رده سنی
ویژه های دوره نوجوانی
حس استقلال طلبی در نوجوانی
خلاصه ای از موانع رشد یک فرد در جامعه
هویت یابی و بحران هویت نوجوانان
رشد هویت
هویت یابی زودرس
سردرگمی در هویت یابی
پراکندگی هویت
تسلیم طلبی
وقفه
پیشرفت هویت
عوامل موثر بر شکل گیری هویت
شخصیت
ترتیب تولد و فاصله سنی فرزندان در خانواده
عوامل اجتماعی و فرهنگی
نقش والدین در هویت یابی فرزندان
مشکلات ناشی از ناتوانی در هویت یابی
زیر بنای شخصیت
اصل پرهیز از تحمیل کردن
اصل پذیرش و احترام
اصل پرهیز از مقایسه کردن
اصل توجه به کسب هویت نوجوان
منابع و ماخذ

تعریف بلوغ و نوجوانی:
منظور از بلوغ یا نوجوانی رشد در کلیه جنبه ها اعم از فیزیکی – عقلی و اجتماعی است به همین جهت این واژه نسبت به واژه های بلوغ جنسی که مفهوم بسته تری دارد وسیع تر است. نوجوانی دوره ای است است حد فاصل میان کودکی و بزرگسالی و بسته به افراد و جوامع گوناگون و متغیر است شروع آن با بلوغ جنسی است. طول مدت نوجوانی در جوامع گوناگون متفاوت است از دوازده تا هجده الی بیست و یک سالگی طول میکشد برخی بلوغ را از واژه (crise) و به معنی بحران مشتق کرده اند و تغییرات قاطعی است که در جریان یک تحول پیش می آید و دارای ویژگی ها و شرایط زیر است:
1) تغیرات ناگهانی و مهم در ارگانسیم – ذوق و علایق – نگرش و احساس و داوری ارتباط با دیگران.
2) بروز مشکلات جدی که موجب عدم سازگاری نوجوان با محیط میشود.
نوجوانی مثل یک طوفان است و ژانژاک روسو آن را به یک انقلاب زایش دوباره تعبیر میکند. در نوجوانی تغییرات شامل رشد طولی و وزنی – پیدایش صفات ثانویه جنسی – رشد غده های جنسی و توانایی تولید مثل است.
دگرگونی های رشد نوجوانی:
بلوغ جنسی : بلوغ جنسی با پیدایش صفات ثانویه جنسی همراه است که تا پیش از آن وجود نداشته است و طی سه مرحله میباشد:
1) مرحله بیش از بلوغ که در هر دو جنس به وسیله صفاتی مانند : ازیاد سرعت رشد – آغاز پیدایش صفات جنسی یعنی رشد پستان ها – رشد غدد تناسلی – روئیدن مو در اعضای تناسلی و زیر بغل آشکار میباشد
2) مرحله بلوغ که طی آن سرعت رشد کمتر میشود و صفات جنسی رشد خود را ادامه میدهد.
3) مرحله پس از بلوغ که کمال رشد جنسی است و طی آن اعضای تناسلیی به رشد خود ادامه میدهد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
احساس, استقلال طلبی, بلوغ, بلوغ جنسی, تربيت شخصيت, تسلیم طلبی, تهاجم فرهنگی, تولد, جامعه شناسی, خانو,

تاريخ : 15 فروردين 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:109
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول – کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت تحقیق
اهداف تحقیق
فرآیند تاریخی موضوع
طلاق در آیین برهما
طلاق در ایران باستان
طلاق در قانون حمورابی
طلاق در آیین یهود
طلاق در عربستان قبل از اسلام
ظهار
ایلاء
مساله طلاق در اسلام
توکیل در طلاق
طلاق خلع
فصل دوم – مبانی نظری تحقیق
پیشینه تحقیق
اعتیاد طلاق
بیماری روانی و طلاق
عدم صبر و گذشت و طلاق
مشکلات اقتصادی و طلاق
مروری بر ادبیات تحقیق
جان استوارت میل
بورچینال و چنسلور
دبی فورد
چهارچوب نظری تحقیق
مدل علّی تحقیق
فرضیه های تحقیق
متغییرهای تحقیق
متغیرهای مستقل
متغیرهای وابسته
تعاریف نظری و عملی متغییرها
تحصیلات
شغل
درآمد
داشتن حضانت فرزند
مهریه
کانون های حمایتی
اعتیاد
امنیت
تعیین ابعاد و شاخص ها
تحصیلات
شغل
درآمد
حضانت
مهریه
کانون های حمایتی
اعتیاد
عدم امنیت
فصل سوم – مبانی روش شناسی تحقیق
قلمرو تحقیق
زمانی
مکانی
روش تحقیق
تکنیک گردآوری داده ها
ابزار گردآوری داده ها
سوالات تحقیق
جامعه آماری
حجم نمونه
فصل چهارم – آمار توصیفی و استنباطی
فصل پنجم – بحث و نتیجه گیری
ارائه پیشنهادها و راه حل ها
کتابنامه

فهرست جداول:
توزیع فراوانی بر حسب سن
توزیع فراوانی بر حسب محل تولد
توزیع فراوانی بر حسب خاستگاه اجتماعی
توزیع فراوانی بر حسب مدت طلاق
توزیع فراوانی بر حسب وضعیت اشتغال
توزیع فراوانی بر حسب نوع شغل
توزیع فراوانی بر حسب درآمد ماهیانه
توزیع فراونی بر حسب محل سکونت
توزیع فراوانی بر حسب میزان تحصیلات
توزیع فراوانی بر حسب داشتن فرزند
توزیع فراوانی بر حسب تعداد فرزند
توزیع فروانی بر حسب داشتن حضانت فرزندان
توزیع فراوانی بر حسب وضعیت مهریه
توزیع فروانی بر حسب تقاضای طلاق
توزیع فراوانی بر حسب دلیل طلاق
توزیع فراوانی آیا پوشش کانون های حمایتی هستید؟
توزیع فراوانی بر حسب قبل از طلاق چقدر فکر خودکشی به ذهن شما خطور کرد
توزیع فراوانی بر حسب موافقت خانواده با طلاق
توزیع فراوانی فکربه طلاق قبل از انجام طلاق
توزیع فراوانی بر حسب تقاضا برای طلاق در دادگاه
توزیع فراوانی از اینکه طلاق گرفته ام احساس پشیمانی نمی کنم
توزیع فراوانی از وقتی که طلاق گرفته ام آرامش بیشتری در زندگی دارم
توزیع فراوانی از وقتی که طلاق گرفته ام استقلال بیشتری در زندگی دارم
توزیع فراوانی از وقتی که طلاق گرفته ام تمایل بیشتری به ادامه تحصیل دارم
توزیع فراونی از وقتی که طلاق گرفته ام احساس توانایی بیشتری می کنم
توزیع فراوانی از اینکه کارهای مردانه را انجام می دهم رضایت دارم و احساس عزت نفس می کنم
توزیع فراونی طلاق باعث افزایش مسئولیت پذیری من درزندگی شده است

فهرست نمودارها:
توزیع فراوانی بر حسب سن
توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب محل تولد
توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب خاستگاه اجتماعی
توزیع فراوانی مورد مطالعه بر حسب مدت طلاق
توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب وضعیت اشتغال
توزیع فراوانی بر حسب نوع شغل
توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب میزان درآمد ماهیانه
توزیع فراوانی موردمطالعه بر حسب وضعیت سکونت
توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب میزان تحصیلات
توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب داشتن فرزند
توزیع فراوانی بر حسب تعداد فرزندان
توزیع فراوانی بر حسب داشتن حضانت فرزند
توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب وضعیت مهریه
توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب تقاضای طلاق
توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب دلیل طلاق
توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب تحت پوشش بودن کانون های حمایتی
توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب فکر به خودکشی قبل از طلاق
توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب موافقت خانواده ها با طلاق
توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب فکر به طلاق قبل از طلاق
توزیع فراوانی افراد مورد مطلعه برحسب تقاضا برای طلاق دردادگاه
توزیع فراوانی از اینکه طلاق گرفته ام احساس پشیمانی نمی کنم
توزیع فراوانی از وقتی که طلاق گرفته ام آرامش بیشتری در زندگی دارم
توزیع فراوانی از وقتی که طلاق گرفته ام استقلال بیشتری در زندگی دارم
توزیع فراوانی از وقتی که طلاق گرفته ام تمایل بیشتری به ادامه تحصیل دارم
توزیع فراوانی از وقتی که طلاق گرفته ام احساس توانایی بیشتری می کنم
توزیع فراونی از اینکه کارهای مردانه را انجام می دهم رضایت دارم و احساس عزت نفس می کنم
توزیع فراوانی طلاق باعث افزایش مسئولیت پذیری من در زندگی شده است

مقدمه:
آن چه در سیرت پیشوایان دین مبین اسلام مشاهده شده این است که حتی الامکان سعی داشته اند از طلاق پرهیز نمایند و اگر به ندرت طلاقی صورت گرفته علت منطقی و معقولی داشته است. چنان چه امام محمد باقر (ع) زنی را اختیار میکند که بسیار مورد عاقه ایشان بوده است در طول زندگی زناشویی حضرت متوجه میشوند که این زن با حضرت امیرالمومنین علی (ع) دشمنی داشته و بغض آن حضرت را در دل دارد نهایتا حضرت امام باقر (ع) همسر خود را طلاق میدهد. وقتی که از امام سوال میشود که با وجود علاقه ای که به همسرتان داشته اید چرا او را مطلقه کردید؟ پاسخ دادند:
نخواستم قطعه ای از آتش های جهنم در کنارم باشد.
طلاق در عین این که امری مغبوض و مورد نفرت است و زیان های عظیم برای فرد و جامعه در پی دارد. خالی از فوائد و مزایا نیست، نخستین فایده آن این است که از زندان زندگی خانوادگی دریچه ای به سوی فضای آزاد و باز میگشاید. به هنگامی که در خانه ای سازش و الفت نباشد آن خانه جهنمی سوزان و حتی از آن نیز خطرناک تر و وحشت انگیزتر است. اگر بنا بود زن و شوهر در عین نفرت نسبت به هم مجبور به زندگی میبودند مرگ بر این زندگی ترجیح داشت مفاسدی پدید می آمد که موجب بدبختی های عظیم میشد و حتی ممکن بود در مواردی به شرف و عزت آدمی لطمه وارد سازد.
طلاق میتواند زمینه ای برای آگاهی و تنبیه فرد باشد و او را از وضعی که در آن است بیدار کرده و هوشیار سازد. معمولاً پس از طلاق اندیشه ها تعدیل، فکرها منظم تر و از ادامه اشتباهات جلوگیری به عمل می آید.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آیین برهما, آیین یهود, اعتیاد, امنیت, ایران باستان, تحصیلات, تحقیق, جهنم, حضانت فرزند, دانلود پایان ,

تاريخ : 15 فروردين 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:28
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
وضعیت زنان از دیرینه سنگی تا دومین انقلاب نوسنگی
جوامع شکارچی در دوران دیرینه ‌سنگی
نخستین انقلاب نوسنگی
وضعیت زنان از دومین انقلاب دوره نوسنگی تا دوره باستان
وضعیت زنان در نوسنگی میانه
مذاهب بزرگ پدر سالار و وضعیت زنان
وضعیت زنان از سقوط امپراطوری روم تا پایان رنسانس
دوره ماقبل فئودالی (قرن پنجم تا نهم میلادی)
ارتقا زنان در آغاز دوره فئودالی (قرون 10 و 11)
دوره قرن 12 تا رنسانس (قرون 12 تا 14 میلادی)
زنان در دوره رنسانس (قرون 15 و 16 میلادی)
وضعیت زنان در قرون هفدهم و هجدهم
وضعیت زنان در قرن نوزدهم
جنبش فمینیست در قرن 19
جنبش فمینیستی و وضعیت زنان در قرن بیستم
موج اول
موج دوم
موج سوم
جمع بندی
نتیجه گیری
نقد و بررسی
منابع و ماخذ

مقدمه:
بی گمان ستم به زنان یکی از سیاه‏ ترین نقطه‏ های تمدن بشرى است؛ چه آن زمان که زن، انسان شناخته نمیشد و مانند حیوانات اهلى به شمار می آمد و هنگام قحطى براى استفاده از گوشتش به قتل میرسید؛ و چه همین اواخر که قوانین اروپا زن را از اغلب و اهمّ حقوق محروم میساخت. هر گونه تلاش در بهبود این روند موجّه و معقول مینماید.‌‌‌‍‌
تبعیض جنسی، یعنی اعمال و رفتار، پیشداوری ها و ایدئولوژی هایی که زنان را فرودست تر و کم ارزش تر از مردان و مردان را مسلط بر زنان میدانند، هنوز نیز در ردیف بدترین مصیبت هایی هستند که مایه درد و رنج و محرومیت بشر میشوند، زیرا که از یک سو، زنان از این وضعیت عذاب میکشند و از سوی دیگر تمام جوامع ذخیره ای عظیم از توانایی های فکری و انسانی را که نادیده گرفته شده یا تحقیر گشته اند، از دست میدهند. تحت تاثیر جنبش های طرفدار حقوق و آزادی زنان است که مفهوم تبعیض جنسی رواج یافته است. اما در پی ابداع عبارت تبعیض جنسی برای رسوا کردن همه انواع این تبعیض ها، پیشرفت اجتماعی بزرگی حاصل شده است. رواج این عبارت نشان دهنده آن است که تفاوت های تحقیر کننده جنس زن نه ناشی از اراده خداوند است، نه حاصل یک نظم طبیعی، نه مبتنی بر زیست شناسی، بلکه نتیجه رفتار اجتماعی نادرست و ناعادلانه با زنان است و چنین رفتاری از این پس باید کنار گذاشته شود و موقعیت عادلانه و شایسته زنان جایگزین آن گردد، موقعیتی که در آن جایگاه زن، همتای مردان در تمام عرصه های جامعه باشد. مثل همیشه طرفداران حقوق و آزادی زنان فمینیست ها بودند که نخستین گام ها را برای افشای انواع تبعیض نسبت به زنان، برداشتند.
فمینیسم (feminism) واژه‏اى فرانسوى است که در سال 1837 وارد زبان فرانسه شد و فرهنگ لغت رٌبر این کلمه را چنین تعریف میکند: آئینی که طرفدار گسترش حقوق و نقش زن در جامعه است؛ حدود 15 سال است که نظریه فمینیستی مفاهیم جدیدی را بمنظور تحلیل وضعیت زنان مطرح نموده، مفاهیمی که خود را به زبان فرانسه تحمیل کرده اند و فرهنگ رٌبر بدان مشروعیت بخشیده است. همان گونه که سیاهان در ایالات متحده و یا کارگران رنگین پوست در فرانسه نژاد پرستی را متهم میکنند، فمینیست های امروزه تبعیض جنسی را مردود میشمارند. تبعیض جنسی نتیجه سروری نرینگی است که اینگونه تعریف میشود: واژه مونث، نیمه قرن بیستم، تسلط مردان (و نماد نرینگی) بر زنان. اما برای فمینیست‌ها، سروری نرینگی که بعضی آن را مرد سالاری و یا نظام پدر سالار معنا کرده‌اند فقط نوعی تسلط نیست بلکه نظامی است که، خواه آشکار و خواه نهان، تمام مکانیسم‌های نهادی و ایدئولوژیکی در دسترس خود مانند حقوق، سیاست، اقتصاد، اخلاق، علوم، پزشکی، مد، فرهنگ، آموزش و پرورش، رسانه‌های گروهی و غیره را به منظور تحقق سلطه مردان بر زنان به کار میگیرد همانگونه که سرمایه‌داری از این ابزار برای تثبیت خود استفاده میکند. پس میبینیم که در ده سال اخیر تعاریف مربوط به فمینیسم و مفاهیم تحمیل شده بر زبان فرانسه توسط مبارزه فمینیستی، بسیار متنوع بوده و از معانی موجود در فرهنگ‌های لغت بسی فراتر میرود.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آزادی زنان, آموزش و پرورش, اخلاق, اقتصاد, انقلاب نوسنگی, جايگاه زن, جنبش زنان, جنبش فمينيست, حقوق, د,

تاريخ : 15 فروردين 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:35
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مفهوم شناسی جهانی شدن
تاثیر جهانی شدن بر تعلیم و تربیت
مفهوم جهانی شدن
ابعاد جهانی شدن
بعد فرهنگی
جهانی شدن و تعلیم و تربیت
جهانی شدن و آموزش و پرورش (فرصت ها و تهدیدها)
استفاده از جدیدترین اطلاعات در آموزش و پرورش ایران
اهمیت یافتن اصل اخلاقی همکاری و تفاهم بعنوان هدف اصلی در تعلیم و تربیت
آموزش الکترونیکی (e-learning)
شکافت حلقه های بسته دانش
تک فرهنگی شدن و تضعیف فرهنگ های بومی
تهدید روند های مربوط به تربیت دینی در ایران
تاثیر بر زبان و آموزش آن
آموزش ها و کلاس های چند فرهنگی
نتیجه
نتیجه گیری
منابع

تاثیر جهانی شدن بر تعلیم و تربیت:
از جمله موضوعاتی که امروزه در محافل مختلف به آن پرداخته میشود، مسئله جهانی شدن است. فرآیند جهانی شدن در حال حاضر تمامی جوانب اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی کشورهای جهان را تحت تاثیر قرار داده است. از جمله پیامدهای جهانی شدن تاثیر آن بر نظام تعلیم و تربیت کشورها و اهداف و برنامه و کارکردهای این نظام در صحنه زندگی اجتماعی است. تعلیم و تربیت که با تمام اجزا جامعه ارتباط دارد یکی از عرصه هایی است که هم از فرآیند جهانی شدن متاثر شده و هم میتواند بر آن اثر بگذارد. از جمله اهداف تهیه این مقاله عبارت است جواب از به این پرسش ها که :
جهانی شدن چه تاثیراتی بر مولفه های تعلیم و تربیت داشته است؟ چالش هایی که تعلیم و تربیت در اثر جهانی شدن فرهنگ با آن روبه روست کدامند؟ در نتیجه جهانی شدن چه تغییراتی باید دراهداف، برنامه های درسی و روش های تعلیم و تربیت کشورها صورت گیرد تا بتواند به مسائل جدید پاسخ دهد؟
جهانی شدن از جمله مفاهیمی است که در طول چند دهه گذشته به مجموعه واژگان مفاهیم، علوم سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی افزوده شده است. این مفهوم به دلیل تازگی و گستردگی از ابهام معنایی برخوردار است. با توجه به ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این پدیده و ارتباط این ابعاد با فرآیند تعلیم و تربیت، مسلما جهانی شدن بر فرآیند تعلیم و تربیت اثر خواهد گذاشت و به آن سمت و سو خواهد داشت. در این مقاله سعی بر آن است که بعد فرهنگی جهانی شدن مورد توجه قرار گیرد و چالش های روبروی نظام آموزشی یا به عبارت کلی تر تعلیم و تربیت مورد بحث قرار گیرد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آموزش الكترونيكی, آموزش و پرورش, اقتصادی, بسته دانش, بعد فرهنگی, تربيت دينی, تعليم و تربيت, جهانی شد,

تاريخ : 15 فروردين 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:74
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
سخنی چند
چکیده مقاله
پیشگفتار
فصل اول – کلیات تحقیق
مقدمه(کلیات)
فصل دوم
جامعه
امت
ولایت
قرآن و عدالت اجتماعی
نخبگان و دانشجویان
فرهنگ
موانع پیشرفت
موانع پیشرفت از نظر رئیس جمهور
راز و رمز سقوط و پیشرفت جامعه از دیدگاه امام علی (ع)
توسعه
توسعه از نظر اسلام و قرآن
توسعه و پیشرفت ایران
چشم انداز بیست ساله ایران اسلامی
مقایسه ایران با سایر کشورهای توسعه یافته
عوامل پیشرفت
پیشرفت فناوری
عوامل پیشرفت در جامعه در زمینه رشد و تکنولوژی
بهره وری
انگیزه پیشرفت
فصل سوم
روش تحقیق
فصل چهارم
بیان داده ها و تجزیه و تحلیل
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهاد راه کارها
مناجات
منابع و ماخذ

چکیده مقاله:
توسعه یعنی پیشرفته شدن، رشد کمی و کوشش و راه‌حلی جهت برطرف کردن فشارها و مشکلات که در ابعاد فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی میباشد در اسلام به معنی عمران است یعنی علاوه بر معنای کمی معنای کیفی هم دارد.
پیشرفت آرمانی است که همه‌ افراد، اقوام، اقوام، مذاهب، سیلقه‌ها، گرایش‌ها و اعتقادات را زیر چتر همبستگی قرار میدهد. کشوری پیشرفته‌ای که از این اصول پیروی کند اخلاق بعنوان اصل پایه، وحدت، مسئولیت‌ پذیری، احترام به قانون و مقررات، احترام به حقوق شهروندی، عشق و علاقه به کار، تحمل سختی ها به منظور سرمایه‌گذاری آینده، میل به ارائه کارهای برتر و فوق‌العاده نظم‌پذیری، فناوری، رشد تکنولوژی، بهره‌وری در کلیه سطوح فردی تا سازمانی.
از موانع پیشرفت، عدم شناخت جایگاه واقعی فردی یا اجتماعی، بحران آفرینی های سیاسی و فرهنگی توسط کشورهای سلطه‌گر، عدم هماهنگی بین مراکز علمی و تحقیقاتی با صنایع مختلف و سایر منابع، عدم اعتماد به نفس و عدم باور توانایی های خود، عقب‌ نشینی از اصول اسلام عدم جذب نخبگان و مغزهای متفکر، عدم شناخت مشکلات مردم از سوی مسئولان، و برای برداشتن این موانع میتوان موارد زیر را نام برد:
عزم و اراده جدی و نشاط و امید، بالا بردن توانمندی ها، تقویت روحیه ایمانی و و تقوی، ارتقای دانش و سطح علمی، توکل به خدا، داشتن اعتماد، انگیزها را مشخص کنیم مسئولیت‌ پذیر باشیم، سخت‌کوش باشیم، استقامت و پشتکار داشته باشیم، همدلی و اتحاد و یکپارچگی داشته و آن را حفظ نمائیم پس برای پیشرفت و ترقی حداقل در تولید علم و فناوری و رفاه و عدالت اجتماعی و معنویت و استفاده صحیح از نعمات الهی و حرفه‌جویی حرف اول را میزند و برای رسیدن به این هدف بر تک تک افراد جامعه بخصوص بر صاحب منصبان اجرایی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی فرض است که در برنامه‌ریزی و قانون گذاری ها به نحوی عمل نمایند که کاملاً این افق متعالی تبیین شده باشد و بر مجریان امور نیز فرض است که با اتکای به لطف و عنایت خداوند متعال در این راه گام‌های استوار و دقیقی برداشته و از هیچ خدمتی فروگذاری ننمایند و به طبع آن سایر قوا و سازمان ها و نهادها نیز موظف هستند در این دولت گام بردارند و در این میان نقش مردم و تک تک آحاد جامعه نیز در هر زمینه‌ای که مربوط به آن ها میشود از دست‌اندکاران امور در این زمینه پشتیبانی نموده و در اجرای امور و هم چنین در رفع موانع و مشکلات دولت دوش خدمت گزاران صدیق این مرز و بوم تلاش وافر نمایند. هیچ وقت همبستگی ملی و دینی و همدلی خود را از دست ندهیم و به ریسمان الهی چنگ بزنیم که این مهم ترین سلاح ملت ایران است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
ابعاد فرهنگی, استقامت, اسلام, اعتقادات, اقتصادی, امت, بهره وری, تحقیق, تعالی فرهنگی, تقويت روحيه, تک,

تاريخ : 15 فروردين 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:21
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
افسردگی چیست؟
حالت غمگینی با افسردگی چه تفاوتی دارد؟
منظور از افسردگی حاد یا گذرا چیست؟
افسردگی پایدار و مداوم چیست؟
فراوانی افسردگی در بین گروه‌های مختلف مردم در چه حد است؟
اهداف هیجانی، انگیزشی، رفتاری و فیزیولوژیکی
هدف درمانی: کاهش عدم رضایت (پایین بودن میزان فعالیت‌های خوشایند)
مداخله درمانی
هدف درمانی :‌ شیوه مقابله با اندیشه خودکشی یا اقدام به آن
ارزیابی احتمال خودکشی
مداخله درمانی
هدف درمانی : به حداقل رساندن بی انگیزگی (تنبلی)‌
مداخله درمانی
هدف درمانی :‌ کاهش علائم و نشانه‌های جسمانی افسردگی
مداخله درمانی
منابع

افسردگی چیست؟
افسردگی شایع‌ترین اختلال خلقی و عاطفی و بزرگترین بیماری روانی قرن حاضر است. به بیان ساده‌تر، افسردگی یک واکنش روانی ـ زیستی در برابر فشارها و استرس‌های زندگی است. چنین حالت واکنشی و اختلال خلقی محدود به زمان و مکان خاصی نیست و میتواند در هر زمان و هر مکان و برای هر شخصی در هر موقعیتی که باشد، پدید آید.
در واقع خلق آدمی حاصل مجموعه‌ای از واکنش‌های عاطفی در یک موقعیت خاص و زمان معین است. به سخن دیگر، خلق یک زمینه عاطفی زیربنایی است که آکنده از گرایش‌های هیجانی و غریزی بوده، به حالت‌های روانی، احساسی انسان طعم خوشایند یا ناخوشایند میدهد و در بین دو قطب لذت و درد در نوسان است. یک تغییر محسوس یا انحراف از حالت طبیعی و متعادل خلق میتواند به صورت اندوه و غم‌زدگی مشخص گردد. اگر شدت یا مدت زمان اندوه از حد متعارف تجاوز کند، یا در یک شرایط خاص به صورت یک اختلال قابل توجه و بیمار گونه ظاهر شود، میتواند به یک خلق افسرده تبدیل گردد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
افسردگی, انديشه خودكشی, تنبلی, دانلود پروژه, درمان, روانشناسی, غمگينی, فيزيولوژيک, نوجوانان, هيجانی,

تاريخ : 15 فروردين 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:115
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول – کلیات (طرح تحقیق)
طرح مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
پیشینه تحقیق
فصل دوم – مرور رویکردهای نظری
نگاهی اجمالی بر روند تاریخی اوقات فراغت
صور مختلف گذران اوقات فراغت در ایران
اوقات فراغت از دیدگاه اسلام
ادبیات موضوع تحقیق
اوقات فراغت از دیدگاه جامعه شناسان و اندیشمندان
چارچوب نظری
فرضیه های تحقیق
انواع وقت
ابعاد فراغت
متغیرها
فصل سوم – روش شناسی تحقیق
روش تحقیق
تعریف مفاهیم
تعریف عملیاتی مفاهیم
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل اطلاعات
تجزیه و تحلیل داده ها
آزمون فرضیه ها
فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه تحقیق
مشکلات تحقیق
پیشنهادات
منابع

چکیده:
این تحقیق جهت بررسی چگونگی گذران اوقات فراغت معلمان زن شهرری میباشد. روش انجام این تحقیق کتابخانه ای و میدانی میباشد که تعداد 40 پرسشنامه بین معلمان تعدادی از مدارس دخترانه راهنمایی و دبیرستان شهرری توزیع شد که تمامی این پرسشنامه ها برگردانده شدند.
این تحقیق 6 فرضیه دارد که عبارتند از:
1- سنجش اینکه آیا بین میزان در آمد و نحوه گذران اوقات فراغت رابطه معناداری وجود دارد یا خیر؟
2- سنجش این موضوع که آیا بین سن و نحوه گذران اوقات فراغت رابطه معناداری وجود دارد یا خیر؟
3- سنجش اینکه آیا بین وضعیت تاهل و نحوه گذران اوقات فراغت رابطه معنا داری وجود دارد یا خیر؟
4- سنجش این موضوع که آیا بین سابقه و نحوه گذران اوقات فراغت رابطه معناداری وجود دارد یا خیر؟
5- سنجش این موضوع که آیا بین تعداد فرزندان و نحوه گذراندن اوقات فراغت رابطه معناداری وجود دارد یا خیر؟ 6- سنجش این موضوع که آیا بین رشته تدریسی و نحوه گذران اوقات فراغت رابطه معنا داری وجود دارد یا خیر؟
از فرضیه های بالا فرضیه های 1 و 3 رد شدند بقیه فرضیه ها معنا دار بودند. همچنین در این تحقیق جداول توصیفی و تحلیلی نیز ترسیم شده اند.

مقدمه:
اوقات فراغت دلپذیرترین اوقات آدمی است، بخشی از عمر او که از آن خود اوست، ساعاتی فارغ از کار روزانه و رنج ایام که صرف آن چیزی میکند که خود میخواهد، خود بر میگزیند و اگر عاملی بیرونی دخالت نکند، به رضا و رغبت دل میگذراند. این اوقات برای مومنان لحظه های خلوت و نیایش معبود، برای عالمان و اندیشمندان دقایق تعمق و تحقیق و تفکر، برای هنرمندان زمان پدید آوردن و ساختن و برای افراد بی ذکر و فکر و بی هنر، ملال آورترین اوقات است، خلاء هایی که نمیدانند چگونه و با چه وسیله ای پر کنند. و از این روست که این اوقات برای دسته ای بارورترین و شاید گاه مفسده انگیز ترین اوقات است. همین تفاوت بارز، به ویژه اگر مجموع اوقات سالم و پربار و ناسالم و بی بار را در یک جامعه یا همه جوامع بشری در نظر بگیریم، نشان میدهد که این بخش از عمل آدمی چه اهمیتی میتواند داشته باشد. زمان عظیمی که یک سوی آن بارور کردن عمر زندگی و سوی دیگر آن ضایع شدن و هدر رفتن لحظه های شیرین و زود گذر است.
تا روزگاران دراز ساعات زندگی مردم، به گونه ای که ما امروز معمولا به بخش های مختلف تقسیم و از یکدیگر متمایز میکنیم مرز مشخصی وجود نداشت. هنوز هم جامعه هایی که این گونه مرز بندی ها در آن نیست و کار فراغت و تفریح در آن ها به گونه ای باهم عجین است. البته در جامعه ها و در طبقات و قشرهای مختلف عمر به یکسان نمیگذشت، اما بطور کلی چیزی بعنوان و نام برنامه عمومی و منظم زندگی که گذران روز و شب آدمی را تحت قاعده هایی نسبتا معینی درآورد و بخشی از آن را نیز به خود واگذارد وجود نداشت و چنین پدیده ای در واقع متعلق به عصر جدید است. عصری که پس از انقلاب صنعتی در تمدن بشری آغاز گردید، عصری که گروه های وسیع مردم را به کارهای منظم در محیط های معین واداشت، آن ها را وادار کرد قسمتی از ساعات شبانه روز خود را فقط به کار، آن هم با شرایط و ضوابطی که جامعه تعیین میکرد اختصاص میدهد، قسمتی را صرف بر طرف کردن احتیاجات روزانه و اگر وقت دیگری باقی میماند به اختیار خود بگذرانند.
تا سالیان سال پس از وقوع انقلاب صنعتی و ایجاد جامعه ماشینی کار همراه با استثمار شدید برای قشرها و طبقاتی از جامعه مجالی برای فراغت باقی نمیگذاشت. کشمکش ها و مبارزه ها در گرفت تا سرانجام ساعات کار محدود و محدود تر شد، از شدت استثمار قدری کاسته شد و بقای جامعه های صنعتی در این دیده شده که دولت ها با ایجاد نظارت بر وضع کار و معیشت و گذران زندگی مردم، توازنی را در زندگی اتباع خود برقرار سازند که حفظ و مراعات آن در نهایت چیزی جز بقاء و نیز غنای بیشتر جامعه نیست. در این دوره جدید بود که مفهوم فراغت با ابعاد و ملالی تازه ای که امروزه هم تا حد زیادی رایج است، به تدریج در جامعه شکل گرفت و به ویژه در کشور هایی که پیشرفت صنعتی و اقتصادی چشمگیر داشتند، از جایگاه خاصی برخور دار شد.
پیشرفت های دیگر اقتصادی که با خود رفاه و آسایش بیشتر به همراه آورد، به گروه های عظیمتری از مردم این امکان را بخشید که وقت بیشتری از اوقات خود را صرف امور معنوی، ذوقی و بطور کلی فرهنگی کنند. نتایج سودمند این تجربه نشان داد که داشتن برنامه های هدایت شده برای صرف درست تر و بارورتر اوقات فراغت میتواند در دور کردن جامعه از خطر انواع فسادها، جنایت ها و هرز روی ها تا چه حد موثر باشد.
نکته دیگر آن که چیزی که اختصاصا امروز با نام اوقات فراغت از آن یاد میکنیم در روزگاران گذشته با این نام شناخته نبود.
اوقات فراغت با وقت آزاد فرق دارد، با بیکاری، اوقات مرده و نظایر آن نیز فرق دارد. وقت آزاد اعم و اوقات فراغت اخص میباشد. در اوقات فراغت کارهای متعددی چون خوردن، خوابیدن، شست و شو، دید و بازدید و مانند آن ها انجام میشود که فراغت بخشی از آن و گاه بخش بسیار کوچکی از آن را تشکیل میدهد. زیرا لحظه هایی که بتوان فارغ از وظایف اجتماعی، خانوادگی و دیگر، مالک آن ها شد براستی کم است. به ویژه در جامعه هایی که بنیاد زندگی بر هدف های مادی و بدور از ملاحظات انسانی بنا شده است، این لحظه ها اندکتراست.
در هر حال هرچه هست اوقات فراغت نزدیک ترین پیوند را با زندگی معنوی و فرهنگ دارد. اوقاتی که به میل و اختیار در راه آموختن، آفریدن، ساختن، پژوهش، تربیت، مشارکت های داوطلبانه اجتماعی، خدمات رایگان انسانی، گسترش افق های فکری و در بسیاری از عرصه های دیگر صرف میشود، طبعا ارتباط آن با محیط معنوی و فرهنگی جامعه تنگاتنگ است.
همین پیوند بسیار نزدیک و تاثیر بسیار عمیق داشتن اوقات فراغت است که جوامع آگاه را بر آن داشته است تا با اجرای سیاست های سنجیده تر و حساب شده تر اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی، ایجاد تسهیلات و خدمات، فراهم آوردن فضاها و محیط های مناسب فرهنگی، در پیش گرفتن روش های تشویق آمیز و تدابیر دیگر، اوقات فراغت از هرز روی و بطالت دور و به باروری و زایایی نزدیک بگردانند و از این راه موثر بر فضای علمی و فرهنگی بطور کلی بر ارزش های معنوی جامعه بیفزایند.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آفريدن, آموختن, اقتصاد, انديشمندان, انقلاب صنعتی, اوقات فراغت, اوقات مرده, بيكاری, تجزيه و تحليل اطل,

تاريخ : 15 فروردين 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:61
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
اعتیاد
اعتیادچیست؟
آنچه در مورد اعتیاد باید بدانیم
مراحل اعتیاد
مرحله آشنایی
مرحله شک و تردید
مرحله عتیاد واقعی
مواد مخدر
مواد سستی زا
طبیعی
مصنوعی
مواد توهم زا
طبیعی
مصنوعی
مواد توان افزا
طبیعی
مصنوعی
اعتیاد و خانواده
توصیه پیشگیرانه به والدین
توصیه پیشگیرانه به جوانان و نوجوانان
عوامل گرایش به مواد مخدر
عوامل فردی
عوامل خانوادگی
ارتباطات کمرنگ عاطفی
عدم مهارت والدین در تربیت فرزندان
خانواده های بد سرپرست، بی سرپرست و تک سرپرست
عوامل اجتماعی
علائم استعمال مواد مخدر
آثار و عوارض اعتیاد
عوارض جسمی
عوارض روانی
عوارض خانوادگی
عوارض اجتماعی
عوارض اقتصادی
قانون مبارزه با مواد مخدر
منابع

اعتیاد:
اعتیادچیست؟
اعتیاد یک بیماری اجتماعی است که عوارض جسمی و روانی دارد و تا زمانی که به علل گرایش بیمار توجه نشود درمان جسمی و روانی فقط برای مدتی نتیجه بخش خواهد بود و فرد معتاد دوباره گرفتار مواد اعتیادآور می گردد.
اعتیاد به مواد مخدر یکی از مهم ترین مشکلات اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی است که عوارض ناشی را آن تهدیدی جدی برای جامعه بشری محسوب شده و موجب رکود اجتماعی در زمینه های مختلف میگردد همچنین ویرانگری های حاصل از آن زمینه ساز سقوط بسیاری از ارزش های و هنجارهای فرهنگی اختلای شده و بدین ترتیب سلامت جامعه را به طور جدی به مخاطظره می اندزد.
پدیده دوم قاچاق مواد مخدر بیش از آن که فعالیتی سوداگرانه، تجاری و اقتصادی در عرصه مافیای اقتصاد بین المللی باشد، بازاری کارآمد، موثر و راهبردی در گسترش نظام سلطه صاحبان قدرت جهان بر کشورهای توسعه نیافته است.
تحلیلگران مسائل سیاسی و اجتماعی بر این باورند که در تهاجم و نفوذ فرهنگی، پدیده مواد مخدر مهم ترین عامل به تباهی کشیدن و انحطاط اخلاقی جوامع به شمار میرود. متاسفانه گسترش دامنه مصرف مواد مخدر در جامعه امروزی به حدی است که حتی قشر متفکر و تحصیل کرده را نیز به سمت خود کشانده است. مبارزه با اعتیاد نیز قطعاً بیش از آن که ماموریتی در راستای وظایف مصرحه نیروی انتظامی باشد، اقدامی است استراتژیک در مقابله با ابزار نظام سلطه جهانی در انحطاط اخلاقی جوامع با اهداف خاص سیاسی.
اعتیاد به عنوان یک آسیب اجتماعی، هیچ گاه به طور کامل ریشه کن نخواهد شد، اما با تدبیر، اندیشه و تلاشی مخلصانه حداقل میتوان آن را به کنترل درآورد. در راستای تلاش براین است تا با ارتقاء سطح آگاهی اقشار مختلف جامعه پیشگیری از اعتیاد را بر درمان معتادین و مقدم بداریم. به امید روزی که جامعه ای داشته باشیم که اگر هم درآن فرد معتادی وجود دارد، درصد نجات خویشتن باشد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آسیب اجتماعی, ارتباطات, استراتژیک, اعتیاد, اعتیاد و خانواده, اقتصاد, تربیت فرزندان, جامعه بشری, حقوق,

تاريخ : 15 فروردين 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:33
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
جهانی شدن
پیامدهای جهانی شدن از دیدگاه برخی نویسندگان
نتیجه پیامدهای جهانی شدن
فصل دوم
هویت ملی
تاثیرات عمده جهانی شدن بر هویت ملی
رابطه فرهنگ و هویت
اهمیت هویت
هویت در علوم سیاسی
فصل سوم
تحول تاریخی هویت ایرانی
جهانی شدن و هویت ایران
نتیجه گیری
فهرست منابع

مقدمه:
نوع تعامل و در نهایت تطابق با جهانی شدن بدون تردید مهمترین چالش کشورهای در حال توسعه در نظام بین الملل فعلی است. این پدیده پیچیده که در دو دهه گذشته تمامی حوزه های اقتصادی، تجاری، مالی، صنعتی و فناوری را تحت الشعاع خود قرار داده است هم اکنون مقتضیات و مناسبات جدیدی در عرصه های اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی نیز به همراه آورده است. اگر جهانی شدن را فرآیندی تلقی کنیم که از چند قرن گذشته آغاز شده و هم اکنون در مراحل تکاملی خود قرار دارد طبعاً میتوانیم آن را غیر برنامه ریزی شده ولی هدایت شده تفسیر کنیم. کشورهای صنعتی در طی این مدت و به صورت تدریجی سعی کرده اند یک سیستم قاعده مند جهانی ایجاد کنند و اقتصاد و سرمایه داری را از جغرافیای غرب به کل نظام بین الملل تسری بخشند. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، چنین تحرک و عزم کشورهای صنعتی را نیرویی نوین بخشید و به جهانی تر شدن این فرآیند مساعدت کرد. کشورهای مهم و مستقل در حال توسعه جهان مانند چین، هند و برزیل که از حساسیت های جدی حاکمیت و استقلال ملی برخوردارند در طی دو دهه گذشته سعی کرده اند فرمول پیچیده ای از تعامل ضمن نهادینه کردن پایه های حاکمیت ملی خود را دنبال کنند. این کشورها ورود در فرآیندهای اقتصادی و فناوری جهانی شدن را اجتناب ناپذیر تصور کرده و ضمن اجماع سازی در درون حاکمیت خود، از امکانات موجود جهانی بهره برداری نموده اند. در عین حال، این گونه ها کشورها، مبنای قدرت خود را در آینده، افزایش تدریجی مازاد سرمایه و دسترسی به فناوری پیچیده تفسیر نموده‌اند و نوعی توازن میان قدرت اقتصادی و حاکمیت ملی برقرار کرده اند. جمهوری اسلامی ایران به دلایل متعدد فرهنگی و تاریخی به پیچیدگی های فراوانی در درجه مواجهه با میزان انطباق با جهانی شدن روبروست. حساسیت دینی و ملی نسبت به تعامل نامعقول و حساب نشده با محیط بین المللی در گذشته تاریخ کشور ما زمینه ساز احتیاط و حتی نوعی بدبینی در ارتباطات بین المللی شده است.
سوالی را که در این تحقیق میتوانیم مد نظر داشته باشیم این است که چه ارتباطی بین هویت ملی و جهانی شدن وجود دارد و جهانی شدن چه تاثیراتی بر هویت میگذارند؟ البته میتوان سوالات دیگری هم مطرح کرد از جمله این که برخورد ایران با جهانی شدن چگونه است؟
این تحقیق از سه فصل تشکیل شده است. در فصل اول به مساله جهانی شدن و ارائه تعریفی از آن میپردازیم در فصل دوم به مسئله هویت ملی پرداخته خواهد شد و در فصل سوم هم به مسئله جهانی شدن و هویت ملی در ایران میپردازیم.
در این گزارش از آثار نویسندگان برجسته ای مدد گرفته شده که از جمله آن ها میتوان به کتاب ایران و جهانی شدن نوشته دکتر محمود سریع القلم اشاره کرد. لیست کامل سایر منابع هم در پایان گزارش ارائه خواهد شد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :