خريد بک لينک
خريد سکه ساکر
خرید گیفت کارت
فلنج
روانشناسی شبکه اجتماعی اشتراک گذاری تیکفا
<-BloTitle->
<-BloText->

تعداد صفحات:88

نوع فایل:word

فهرست مطالب:

فصل اول

کلیات پژوهش

بیان مسئله

اهداف تحقیق

ضرورت و اهميت انجام پژوهش

سوالات تحقیق

فرضیات تحقیق

متغیرهای پژوهش

رضایت شغلی

عزت نفس

تعاریف عملیاتی

فصل دوم

ادبیات پژوهش

تعریف عزت نفس

عزت نفس

ویژگی های شخصی كه عزت نفس بالا  دارد

مستقل عمل میكند

مسئولیت پذیر است

به پیشرفت هایش افتخار میكند

به چالشهای جدید مشتاقانه رو می آورد

دامنه وسیعی از هیجانات و احساسات را نشان میدهد

ناكامی را به خوبی تحمل میكند

میتواند خود را محاكمه كند

ویژگی های شخصی كه عزت نفس پایین  دارد

عوامل موثر بر عزت نفس

بلوغ

تاثیرات بیرونی

نظریات عزت نفس

نظریه كوپر اسمیت

نظریه مازلو

نظریه ویلیام جیمز

نظریه جرج مید

ابعاد عزت نفس

عزت نفس اجتماعی

عزت نفس بدنی

عزت نفس تحصیلی

عزت نفس خانوادگی

عزت نفس كلی

مولفه های اساسی عزت نفس

نظریه راجرز

نياز به توجه مثبت

نياز به توجه خود

رضایت شغلی

تلفيق زندگی کاری و خانوادگی

رابطه شخصيت متناسب با موفقيت شغلی

عوامل موثر در رضایت شغلی

افزایش رضایت شغلی

غنی‌سازی شغلی

مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها

 زمان کاری شناور

رضایت شغلی در سازمان

عوامل موثر در رضایت و نارضایتی شغلی در سازمان

ارتباط عمودی

ارتباط افقی

ارتباط تمایلی

سرپرستی و نظارت فنی

تعیین رضایت شغلی

تاثير رضايت شغلی در موفقيت سازمانی

رضايت درونی و رضايت بيرونی

رضايت شغلی كاركنان كليد طلايی رضايت مشتريان

نظریات رضایت شغلی

كوهلن

هاپاک

نظریه نیازها

نظریه انتظارات

نظریه نقشی

پژوهشهای صورت گرفته

فصل سوم

روش پژوهش

روش تحقيق

جامعه آماری

حجم نمونه و روش نمونه گيری

ابزار سنجش

روش تجزيه و تحليل آماری

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها

تحلیل توصیفی

جداول نمرات

جداول استنباطی

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری

خلاصه

نتیجه گیری

پیشنهادات مربوط به افزایش رضایت شغلی

پیشنهاد برای بالا بردن عزت نفس

منبع

 

خلاصه :

ما در فصل اول این پژوهش در پی کشف رابطه بین عزت نفس کارکنان و رضایت شغلی آن ها بودیم و همچنین به اهمیت و تعیین اهداف و فرضیات خود را مطرح کردیم.

در فصل دوم این پژوهش در ابتدای امر تعریفی از عزت نفس و رضایت شغلی مطرح کردیم و در بخش بعدی عواملی که موجب بالا بردن رضایت شغلی میشود و همچنین عوامل تاثیر گذار بر عزت نفس را معرفی نمودیم و به اختصار به توضیح آن ها پرداختیم. در بخش بعدی نظرات مربوط به رضایت شغلی و عزت نفس را مطرح و در انتها نیز پژوهشهای انجام گرفته را در این زمینه بازگو کرده ایم .

در فصل سوم جامعه آماری و روش نمونه گیری را مشخص نمودیم و ابزار پژوهشی که همان آزمون رضایت شغلی آیزنک و پرسش نامه عزت نفس میباشد را معرفی و ویژگی های آن آزمون را مطرح کردیم و همچنین روش آماری را مشخص کردیم.

در فصل چهارم در ابتدا به شرح جداول توزیع فراوانی پرداختیم و در بخش دوم به تشریح سطح معنی داری از طریق آزمون t پرداختیم و به یک نتیجه گیری کلی از اجرای آزمون دست یافتیم .


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
بلوغ, تحقیق, جرج مید, جمعیت, دانلود پایان نامه, راجرز, رضایت شغلی, روانشناسی, سازمان, عزت نفس, كوپر ,

تاريخ : 2 بهمن 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:30

نوع فایل:word

فهرست مطالب:

مقدمه

انواع خشونت خانوادگی علیه کودکان

خشونت جسمی

خشونت جنسی

غفلت (بی توجهی)

بی توجهی و غفلت جسمانی

غفلت و اهمال از جهت پزشکی

غفلت هیجانی

غفلت از جهت تعلیم و تربیت

طرد کودکان

خشونت روانی (عاطفی)

از سوء رفتار تا كودک آزاری

انواع كودک آزاری از دیدگاه روانشناسی

بررسی روانشناختی خشونت علیه کودکان کار

یونیسف و خشونت علیه کودکان

در اینجا به چند باور رایج ولی اشتباه در میان مردم اشاره میشود

عدم اعتماد و اطمینان به دیگران

احساس بی‌ارزشی و آسیب‌دیدگی

بی‌ثباتی عاطفی

انواع خشونت علیه کودک

خشونت روانی

خشونت در قالب بی‌اعتنایی

خشونت جسمی (فیزیکی)

 

مقدمه:

خشونت خانگی واقعیتی آزار دهنده و غیر قابل انکار در دنیای امروز است، در جهانی که محیط خانه میباید پناهگاهی باشد تا ساکنانش در آن بیاسایند و خستگی ها و رنج های ناشی از دشواری های محیط بیرون خانه را به فراموشی بسپارند، متاسفانه برای بسیاری از مردم، خانه به جهنمی می ماند که آتش دشمنی، خشم، خشونت، کینه و انتقام در آن هر لحظه شعله ورتر میشود. خشونتهای خانگی مخصوص جامعه یا طبقه خاصی نیست، بلکه اکنون همه کشورهای دنیا و طبقات اجتماعی مختلف با آن دست به گریبانند و تغییر و تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر روزه بر میزان آن افزوده است.

در تعریف خشونت خانگی میتوان گفت: «خشونت خانگی خشونتی است که در محیط (حوزه) خصوصی خانواده به وقوع میپیوندد و عمیقاً میان افرادی رخ میدهد که به سبب صمیمیت، ارتباط خونی یا قانونی به یکدیگر پیوند خورده اند.

همچنین براساس تعریفی دیگر «خشونت خانگی مراقبت سایر اعضای خانواده با بکارگیری زور و اعمال رفتارهایی است که از نظر جسمی، جنسی و روانی خشونت آمیز هستند.»

خشونت خانگی در ایران تا چند سال پیش به مفهوم پدیده و آسیب اجتماعی اصلاً مدنظر نبود، هر چند برخی موارد حاد خشونت خانگی در مطبوعات انعکاس مییافت، اما بصورت معمول خشونت به مثابه رفتار نا به هنجار فردی در نظر گرفته میشد و اگر در مورد آن بحث و گفت وگویی میشد، برای روشن کردن علل فردی رفتار خشن بود، از چند سال قبل به این طرف، سرانجام این پدیده مورد توجه سازمانها و محافل علمی قرار گرفت و اقدام های چندی در این زمینه صورت گرفت که از جمله آن ها میتوان برگزاری سمینارها، سخنرانی ها و حتی تشکیل گردهمایی هایی با هدف بررسی و مقابله با خشونت های خانگی اشاره کرد.

خشونت در خانه انواع و اقسام متعددی را شامل میشود و به اعتبار نوع و یا شخص قابل تقسیم بندی میباشد، اقسام خشونت خانگی به اعتبار نوع خشونت، شامل خشونت جسمی، خشونت روانی، خشونت جنسی، خشونت بهداشتی، خشونت مالی و... میشود. به اعتبار شخص نیز خشونت خانگی ممکن است در یکی از اشکال همسرآزاری، کودک آزاری، فرزندکشی، ضرب و جرح و یا قتل والدین و خشونت فرزندان درباره یکدیگر ظهور و بروز پیدا کند.

از میان مواردی که در فوق به آن اشاره رفت بحث نوشتار حاضر را تشکیل میدهد، انواع کودک آزاری و بررسی علل و عوامل آن در محیط خانه میباشد.

پرداختن به کودک آزاری و علل و زمینه های بروز آن در قالب یک مشکل و آسیب اجتماعی میتواند در شناخت مشکل و علل و بروز آن و ارایه راه کارهای لازم برای پیشگیری و مقابله با آن بسیار موثر و راهگشا باشد، ضرورت بحث مزبور از آن جا ناشی میشود که، اندیشمندان قرن حاضر را «عصر کودکان» نامیده اند و امروزه کودکان در جایی که باید امن ترین مکان برای آنان باشد، بیش از هر جای دیگر در معرض خطر هستند و در حقیقت احتمال این که کودکان توسط اعضای خانواده خود مورد انواع آزارها قرار گیرند بسیار بیشتر به این خطرات قرار دهند و از سوی دیگر در حال حاضر بخشی از منابع مادی و معنوی کشورهایی که به توسعه اقتصادی و اجتماعی مطلوب تری دست یافته اند، صرف توجه به مسایل کودکان و حمایت روانی و جسمی آنان شده است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آسیب اجتماعی, احساس, بهداشت, تعلیم و تربیت, خشونت, خشونت جسمی, دانلود پروژه, روانشناسی, سخنرانی, سمی,

تعداد صفحات:31

نوع فایل:word

فهرست مطالب:

مقدمه

نقش نظام آموزشی کشور در توسعه فرهنگ پژوهش در مدارس

نقش معلمان در توسعه فرهنگ پژوهش در مدارس

نقش خانواده در توسعه فرهنگ پژوهش در مدارس

نقش کتابداران و کتابخانه

نقش تبلیغات

نتیجه

فصل اول

عمومی کردن پرسش گری و تقویت روحیه پژوهشی در دانش آموزان

مراحل اجرای پژوهش علمی

مقدمه و بیان مساله

اهداف پژوهش

اهمیت و ضرورت پژوهش

فرضیه یا سوالهای پژوهشی

ادبیات پژوهش

روش پژوهش

برخی از دلایل و الزامات بایسته در رویکرد آموزشی به پژوهش

مراحل پژوهش دانش آموزی

فصل دوم

معلم و پژوهش دانش آموزان

فصل سوم

چگونه روحیه پژوهش گری را در مکانهای پژوهشی مانند آزمایشگاه مدارس تقویت كنیم

دستاوردهای شگرف پژوهش دانش آموزی

ضرورت راه اندازی آزمایشگاه های مجهز

چالشهای پیش روی مدیریت

آموزش و پرورش

الگوهای جدید برای تحول مدیریت آموزشی

منابع

 

مقدمه :

پیچیدگی امر تعلیم و تربیت و نیز دسترسی به حوزه ای از معرفت که ما را علیرغم همه معضلات در رسالتی که بر دوس داریم، راهبر باشد نیاز به پژوهشهای علمی دارد. هرچند تاکنون به دلایل عدیده، تحقیقات در آموزش و پرورش ایران، نتوانسته جایگاه اصلی خود را پیدا کند که شاید یکی از اصلی ترین دلایل آن، عدم باور و اعتقاد مدیران به نتایج این گونه تحقیقات باشد اما به هرحال نمیتوان بدون استناد به یافته های تحقیقاتی، پاسخ گوی این همه پرسش در نظام تعلیم و تربیت بود. برخی از کشورها با بهره گیری از نتایج تحقیقات به موفقیت های زیادی دست یافته اند و برخی دیگر در ابتدای راه بوده و لذا با مشکلات فراوانی دست به گریبان هستند و بدین جهت ضرورت یک تحول در اندیشه مربیان و مسئولان این قبیل کشورها، امر مهمی است که به خوبی احساس میشود و ایران ما نیز به دلیل ساختار عظیم تعلیم و تربیت و جمعیت بالای دانش آموزی از این قاعده مستثنی نمیباشد.

امروزه توسعه و رشد، یکی از مهمترین مباحثی است که توجه کشورهای در حال توسعه را به خود معظوف داشته است. محدودیت منابع، انرژی و نیروی انسانی کارآمد، رقابت فشرده ای میان این کشورها در زمینه دست یابی به راههایی که بتواند آنان را هرچه سریع تر به سرمنزل مقصود برساند، ایجاد کرده است. برای نیل به هدف مقدس توسعه "فرهنگ پژوهش در مدارس" به نظر میرسد که ابتدا باید در نگرش آموزش و پرورش تغییراتی حاصل گردد . بدیهی است که پایه و اساس هر اندیشه ای در آموزش و پرورش بستگی به حمایت دست اندرکاران تعلیم و تربیت آن کشور دارد که در ذیل به پاره ای از آن ها اشاره میشود.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آموزش و پرورش, انرژی, تبلیغات, تعلیم و تربیت, توسعه, دانش آموزان, دانلود پروژه, روانشناسی, روحیه, فر,

تاريخ : 2 بهمن 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:26

نوع فایل:word

فهرست مطالب:

مقدمه

دیدکلی

تاریخچه

نقش و تاثیر در زندگی

ساختار

شیوه عمل

ارتباط با سایر علوم

کاربردها

فصل اول

روانشناسی تربیتی

تعریف روانشناسی تربیتی

موضوع روانشناسی تربیتی

یادگیرنده

محیط یادگیری

عملیه یادگیری

استفاده از وانشناسی در امر تعلیم

استفاده از روانشناسی در امر پرورش

نیازمندی های اساسی اطفال

نیازمندیهای فیزیولوژیکی

نیازمندی های روانی

نیازمندی به ایمنی

مصونیت

احتیاج به دوستی و تعلق

احتیاج به آزادی

احتیاج به کار و عمل (نیاز اجرائی)

نیاز به کرامت و حرمت

نیاز به ابراز خودی

احتیاج به درک و فهم چگونگی دنیای ماحول

مذهب

علم و تکنولوژی

فصل دوم

عواطف

عاطفه چیست؟

طبقه بندی عوطف

آثار جسمانی عواطف

دستگاه کشف درو (دروغ سنج)

فایده و ضرر عواطف

خشم و حسد

علل پیدایش خشم و حسد

راههای جلوگیری از خشم و حسد

ترس و کم روئی

علل ایجاد ترس و کم روئی

راه های جلوگیری از ترس و کم روئی

رشد عواطف در اطفال

مشکلات روانی کودک

بی اشتهایی

مکیدن انگشت

تیک

هیستری

بی اختیاری در نگهداری ادرار

فصل سـوم

هــــوش

تعریف هوش

تارندایک

ابینگهوس

ویلیام شترن

انوع هوش

هوش عملی

هوش نظری

هوش اجتماعی

عوامل موثر در هوش

عوامل جسمی

عوامل تربیتی

عوامل فرهنگی

عوامل اجتماعی و اقتصادی

خارج قسمت هوش(بهره هوشی)

رشد هوش

خصوصیات گروه های مختلف

نوابغ

افراد خیلی با هوش

افراد دارای هوش متوسط

افراد پائین تر از هوش متوسط

افراد کم هوش

افراد کودن

افراد سفیه

منابع

 

مقدمه:

روان شناسی تربیتی یکی از مهم ترین ریشه های است که به بحث و بررسی پیشرفت های درسی و نارسائی های تحصیلی یاد گیرندگان می پردازد به عبارتی روان شناسی تربیتی شاخه ای از علم روان شناسی است هدف آن کمک به دست اندرکاران تربیت در بر خورد درست با مسائل آموزشی و تربیتی است.

دیدکلی:

تربیت معادل اصطلاح انگلیسی education است که گاهی نیز به پرورش ترجمه شده است در هر حال تربیت عبارت است از جریانی منظم و مستمر که هدف آن کمک به رشد جسمانی، شناختی، روانی، اخلاقی و اجتماعی یا بطور کلی رشد شخصیت افراد در جهت کسب هنجارهای مورد پذیرش جامعه و نیز کمک به شکوفا شدن استعداد های آن هاست. به این ترتیب معنی کلی تری می یابد و از آن جا که نظام تربیتی نظامی گسترده است، روان شناسی تربیتی در بدو تاسیس عمده زمینه های تربیتی را شامل می شد، اما با رشد سایر حوزه های روان شناسی حیطه عمل آن محدود تر گشته و تنها مسائل تربیتی مربوط به شرایط آموزشگاهی و آموزش را شامل شد.

تاریخچه:

از زمانی که ویلهلم وونت در سال 1879 آزمایشگاه روانشناسی خود را در دانشگاه رایپزیک تاسیس نمود همه پژوهش هایی که از آن پس در مورد مسائل رشد آدمی تفاوت فردی هوش انگیزش یاد آوری و فراموشی ارزشیابی تحصیلی شیوه های یادگیری و هر نوع پژوهشی که با آموزش و پرورش ارتباط داشته است انجام گرفتند ستون اصلی روانشناسی تربیتی را تشکیل میدهند نخستین کتاب روانشناسی تربیتی که به وسیله ترندایک در سال 1913 انتشار یافت به تحقیق در مورد طبیعت و فطرت آدمی تفاوت های فردی و قانون های یادگیری پرداخت و مسائل آموزشی را با روش های علمی توصیفی و آزمایشی مورد بررسی قرار داد.

تعریف روانشناسی تربیتی:

روانشناسی تربیتی عبارت از بررسی اصول و قواعد روان شناسی و تطبیق آن ها در جریان های تربیتی است یکی از اموری که در روان شناسی مورد بحث قرار می گیرد احتیاجات اساسی جسمی و روانی افراد است از جمله احتیاجات اساسی چنانچه خواهیم دید احتیاج به ارتباط وتعلق به گروه می باشد.

افراد در دوره های مختلف زندگی برای حفظ موقعیت اجتماعی خویش نیاز به گروه دارد تعلق به گروه چه در فامیل هم سن ها چه میان همکاران و چه در میان دوستان در حفظ حیثیت اجتماعی افراد کاملا موثر است معلم با توجه به این امر باید مراقبت نماید که وضع اجتماعی هر یک از اطفال در صنف و مکتب مشخص باشد به مجرد اینکه مشاهده کرد طفل تنها بسر می برد یا از گروه طرد شده است باید به بررسی علل آن بپردازد و برای سازش دادن آن طفل به وضع دیگران اقدام کند در مورد آموزش نیز اصولی از قبیل اصل آمادگی اصل فعالیت و مانند آن ها مورد توجه روانشناسان است معلم باید ابتدا این اصول را فراگیرد و بعد آن ها را در موقعیت های مختلف آموزش چه در صنف و چه در خارج از صنف به کار بندد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
بهره هوشی, تربیت, تکنولوژی, دانلود, دروغ سنج, روانشناسی, روانشناسی تربیتی, عاطفه, فرهنگ, فیزیولوژیک,,

تعداد صفحات:22
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول کلیات
مقدمه
بیان مساله
فرضیه های پژوهش
سوالات تحقیق
مراحل اجرای طرح
فصل دوم ادبیات تحقیق
نظریه اندیشمندان
تحقیقات انجام شده مرتبط با موضوع
منابع

مقدمه:
یادگیری رابطه ای است پویا بین دانش آموزان و واقعیت های فرهنگی خارج از او در متن زمینه اجتماعی است. برخی از صاحب نظران اعتقاد دارند که سه نیروی فرهنگی و اجتماعی وجود دارد که تعلیم و تربیت باید در زمینه آموزشی آن ها را فراهم کند. این سه نیرو عبارتند از:
1- آزادی
2- کثرت
3- مشارکت
در یک محیط غنی آموزشی فرد باید بدون جهت دادن بطور آزاد و متفکرانه به کاوش بپردازد، آموخته های خود را وحدت بخشد و به سوی تعالی گام بردارد. متاسفانه اغلب مدارس نه تنها چنین رسالتی را فراموش کرده اند، بلکه در جهت خلاف آن گام بر می دارند.
به اعتقاد آیزنر تنها هدف تعلیم و تربیت باید تقویت مباحثه و مناظره در کلاس باشد. معلمان باید بیشترین فرصت را برای تحقق چنین اهدافی در اختیار دانش آموزان قرار دهند. دانش آموزانی که از طریق یادگیری فعال به یادگیری میپردازند بهتر یاد میگیرند و از تجربه یادگیری لذت بیشتری میبرند به نظر پین و ویتاکر یکی از مهم ترین راهبردهای فعال کردن دانش آموزان در فرآیند یادگیری استفاده از گروه های مطالعه و فراهم کردن فرصت های بحث و تبادل نظر است. بنظر میرسد از طریق یادگیری مشارکتی بهتر میتوان چنین فرصتی را فراهم نمود. زیرا در این روند دانش آموزان در قالب گروه های کوچک یا همگون برای رسیدن به هدف مشترک با یکدیگر کار میکنند و تلاش میکنند تا یادگیری خود و دیگران را به حداکثر برسانند. یادگیری مشارکتی به معنای گروه بندی شاگردان بر اساس توانایی های مشابه نیست، بلکه ناهمگونی اعضای گروه از نظر نژاد، زبان، فرهنگ، هوش و پیشرفت تحصیلی کارآیی روش را افزایش میدهد. تاریخچه پژوهش های مربوط به یادگیری مشارکتی به دهه 1920 میلادی باز میگردد. جانسون و همکاران در یک بررسی گسترده به 164 مطالعه در زمینه یادگیری مشارکتی اشاره میکنند. از کل این پژوهش ها حدود 28 درصد از سال 1990 انجام گرفته و بقیه آن ها از دهه 1970 به بعد انجام شده است این پژوهش ها در همه سطوح آموزشی انجام شده است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آزادی, آموزش, اثر بخشی, اجتماع, تحقیق, تعلیم و تربیت, دانش آموزان, دانلود پروژه, روانشناسی, زبان, فر,

تاريخ : 23 تير 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:180
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول – کلیات
مقدمه
بیان مسئله
فصل دوم – مباحث نظری
زیگموند فروید
تعریف روانکاوی
ساختار شخصیت
دیدگاه روان پویشی
دیدگاه انسان گرایی
دیدگاه صفت
نظریه اجتماعی شناختی
مکانیزم های دفاعی
تاریخچه مکانیزم دفاعی
عملکرد مکانیزم دفاعی
ویژگی مکانیزم دفاعی
مکانیسم دفاعی و سبک های مقابله
سبک ها و مکانیسم های دفاعی- روانی
نظریه فروید در مورد مکانیسم دفاعی
طبقه بندی مکانیسم دفاعی
حمایت های تجربِی
سنجش مکانیزم های دفاعی
انواع آزمون ها
آزمون علاقه
آزمون شخصیت
آزمون سازگاری بل
آزمون شخصیت مینسوتا
روش های فرافکنی
آزمون رورشاخ
آزمون دریافت ذهنی
فصل سوم – بحث و نتیجه گیری
برآیند بحث
فهرست منابع
منابع فارسی
منابع انگلیسی

چکیده:
زیگموند فروید در 1909 طی یک سلسله سخنرانی در دانشگاه کلارک که به دعوت روانشناسی به نام جی. استانلی هال انجام شد، روانشناسی روانکاوانه را به ایالات متحده معرفی کرده بنابراین در ایالات متحده نخستین بار روان شناسها بودند که نظریات ووید را در مجامع علمی به رسمیت شناختند. امروزه تاثیر و نفوذ فروید چنان فراگیر شده است که برخی جز آشنایی مختصری با روانکاوی هیچ چیز دیگری از روان شناسی نمی دانند.
اگر بخواهیم در کنار رفتار گرایی و روان شناسی هیئت نگر به یکی از نظریه های مهمتر فروید اشاره کنیم، تفسیر او از ناخودآگاه مناسب تر است. مبنای نظریه فروید درباره ناخودآگاه این مفهوم است که خواسته های نامقبول (ممنوع شده یا مجازات شده) دوران کودکی از حوزه آگاهی رانده به بخشی از ناخودآگاه تبدیل می شوند و در آنجا همچنان تاثیر خود را اعمال میکنند. ناخودآگاه به راه های مختلفی از جمله رویا، لغزش زبان، و حرکات ادایی فشار می آورد تا محملی برای ابراز محتویات خود بیابد. روش روانکاوی یعنی تداعی آزاد با راهنمایی روانکاو نیز خود راهی است برای کمک به خواسته های ناخودآگاه تا به شکل کلامی ابراز شوند. طبق نظریه سنت فروید این خواسته های ناخودآگاه تقریباً فقط یک ماهیت دارن و آن ماهیت حسنی است. این تاکید نظریه فروید بر فعالیت مبنی کودکان یک یاز موانع قبول آن در ابتدای مطرح شدن این نظریه بود.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
انسان گرایی, حرکات ادایی, دانلود پایان نامه, رفتار گرایی, روان شناسی, روانشناسی, روانکاوی, رویا, زيگ,

تعداد صفحات:100
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
مقدمه
بیان مسئله
سوال های پژوهشی
اهداف پژوهش
اهمیت و ضرورت پژوهش
متغیرها و تعاریف مفهومی و عملیاتی آن ها
خلاصه مباحث مطرح شده
فصل دوم
پیشینه تحقیق
تاریخچه بهداشت روانی
تعریف سلامت روانی و نظریه های شناختی ارائه شده
هدف اصلی بهداشت روانی و دیدگاه های روان تحلیلگری و انسان گری در مورد بهداشت روانی
الگوی شخصیت سالم از دیدگاه رفتار گرایی
الگوی شخصیت سالم از دیدگاه پرلز
نظریه عقلانی هیجانی الیس
دیدگاه اریسکون در مورد مشخصات افراد سالم
انسان ها دارای شخصیت سالم از نظر الکساندر
دیدگاه انجمن ملی بهداشت جهان درباره افراد دارای سلامت
ذهنی و روانی
دیدگاه های نظری درباره سلامت روانی
نظریه سیستم ها
ودیکود اکولوژیکی
مفهوم تعادل حیاتی
فصل سوم
روش تحقیق
طرح تحقیق
انتخاب نمونه یا نمونه گیری
جامعه آماری
تعداد نمونه
روش نمونه گیری
معرفی ابزار پژوهش و پایایی آن ها
روش جمع آماری اطلاعات
روش آماری
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل آماری
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
مقدمه
محدودیت های پژوهشی
پیشنهادها
پیشنهادهای پژوهشی
پیشنهادهای اجرای
منابع

چکیده:
در‌ این پژوهش به بررسی مقایسه سلامت روانی دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی با دانشجویان دانشکده علوم پایه دانشگاه شهید بهشتی پرداخته شد سوال های این پژوهش آن بوده است که آیا بین سلامتی روانی دانشکده علوم تربیتی با دانشجویان علوم پایه تفاوت معنی داری وجود دارد؛ سوال دوم به‌این شکل بود که آیا بین سلامت روانی دانشجویان پسر دانشگاه علوم تربیتی روانشناسی با دانشجویان پسر دانشگاه علوم پایه تفاوت های معنا داری وجود دارد؛‌ سوال سوم به‌این شکل بود که آیا بین سلامت روانی دانشجویان دختر دانشگاه علوم تربیتی با دانشجویان دختر علوم پایه تفاوت معنی داری وجود دارد؟ سوال چهارم به‌این مورد پرداخته بود که آیا بین سلامتی روانی دانشجویان دختر دو دانشکده با دانشجویان پسر دو دانشکده تفاوت معنی داری وجود دارد؟ جامعه آماری این پژوهش همه دانشجویان دو دانشکده بود که از بین‌ این دانشجویان دو دانشکده تعداد 100 نفر بعنوان نمونه، از هر دو دانشکده با روش نمونه برداری تصادفی ساده انتخاب شد ابزار گردآوری اطلاعات در‌ این پژوهش عبارت بود از آزمون سلامت روانی (scl-90-R). روش تحقیق در‌این پژوهش روش همبستگی بود. آزمون t برای دو گروه مستقل.
بررس سوالات در‌ این پروژهش حاکی از آن است که ارتباط معنی داری بین سلامت روانی دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و علوم پایه وجود نداشت و در مورد سوال دوم و سوم هم سلامت روانی دانشجویان پسر و دانشجویان دختر دو دانشکده هم نتیجه مانند سوال اول بود یعنی تفاوت معنی داری بین سلامت روانی آن ها وجود نداشت ولی در مورد سوال چهارم نتیجه بر عکس بود یعنی این که تفاوت معنای داری بین سلامت روانی دانشجویان دختر دو دانشکده در مقایسه با دانشجویان پسر دو دانشکده وجود داشت به‌این معنی که سلامت روانی دانشجویان پسر دو دانشکده بیشتر از سلامت روانی دانشجویان دختر دو دانشکده بوده است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اكولوژيک, بهداشت روانی, تحقيق, تعادل حياتی, دانشجويان, دانلود پایان نامه, رفتار گرایی, روانشناسی, رو,

تعداد صفحات:42
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
مقدمه
بیان مساله
هدف تحقیق
فرضیات تحقیق
فرضیه اصلی
فرضیات فرعی
اهمیت و ضرورت تحقیق
پیشینه تحقیق
تعاریف عملیاتی
استرس
عملکرد
روابط انسانی
رضایت شغلی
سلامت روانی
بهداشت روانی
فصل دوم
مقدمه
تنیدگی حرفه ای
منابع وابسته به محیط کار
تنیدگی حرفه های کنترل و نگهبانی
تنیدگی وابسته به افراط یا تفریط در کار
صنابع وابسته به تطبیق فرد با محیط
تنیدگی ارتباطی
مدیران
افراد تابع
سبک مدیریت و روابط انسانی
تامین بهداشت روانی
ویژگی های افرادی که سلامت روانی دارند
عملیاتی که سلامتی روانی را به خطر می اندازد
روابط میان فردی
خستگی ناشی از شغل
فشار ناشی از کار
اهمیت رضایت شغلی
نگرش کلی فرد نسبت به شغلش
فصل سوم
تعریف آمار
جامعه آماری
روش نمونه‌گیری آماری
روش جمع آوری اطلاعات
ابزار پژوهش
فصل چهارم
تفسیر نتایج و تجزیه و تحلیل نتایج کمی و کلی پژوهش
فصل پنجم
نتیجه گیری
فهرست منابع

مقدمه:
افراد جامعه کنونی بیش از پیش نسبت به تنیدگی و پیامدهای آن هوشیار شده اند. والدین و فرزندان می دانند که هسته خانوادگی دگرگون شده زندگی عصر ما چنان است که در اغلب خانواده ها پدر و مادر هر دو باید کار کنند تا بتوانند هزینه های روز افزون را تامین کنند. هشیاری فزاینده افراد نسبت به رویدادهای ضربه آمیز زندگی لزوم توجه را به واکنش های افراد و شیوه ای که در رویارویی با عناصر تنیدگی را اتخاذ میکنند ضروری کرده است.
سازمان جهانی بهداشت، بهداشت روانی را چنین تعریف میکند: بهداشت روانی در دوران مفهوم کلی بهداشت جای میگیرد و بهداشت یعنی توانایی کامل برای ایفای نقش های اجتماعی، روانی و جسمی، بهداشت تنها نبود بیماری باعث عقب ماندگی نیست.
معیار اصلی قضاوت درباره بهداشت روانی شخص این است که او بتواند با محیط خود مبادلات هماهنگ داشته باشد.
انسان سالم توانایی را دارد که به طور دائم به دنبال رفع نیازهای خود برود و در محیط به جستجو بپردازد. برای نیل به این هدف او به همکاری دو عنصر حیاتی نیاز دارد:
1- شخص
2- محیط
اگر خود شخص را کنار بگذاریم هرچه در اطراف باقی میماند محیط محسوب خواهد شد. بنابراین برای هر شخص محیط های مختلفی وجود دارد: مدرسه، محیط کار، محل سکونت و غیره.
میتوان عوامل تشکیل دهنده محیط کار را به دو گروه عمده تقسیم کرد:
1- عوامل فیزیکی
2- عوامل انسانی
جای تردید نیست که هر دو عامل میتوانند بر بهداشت روانی مدیران اثر مثبت یا منفی داشته باشند.
امروزه استرس بعنوان مهم ترین فاکتور به وجود آورنده امراض روحی، جسمی و رفتاری انسان ها توجه پزشکان روانشناسان و دانشمندان علوم رفتاری و مدیریت را به خود معطوف نموده بطوری که باید عنوان نمود که فشارهای عصبی نقش مهمی در فراهم نمودن مشکلات روحی و جسمی در انسان ها ایفا میکند.
مدیران به واسطه سختی کار و مسئولیت زیاد عوامل تحت فشار میباشند، استرس بازده مدیران را کاهش میدهد و بر اساس یافته های مطالعات متعدد، استرس ضمن کاهش بازدهی کار مدیران لذت زندگی را از افراد سلب میکند. در نتیجه بر بازده کل نظام آموزشی اثر میگذارد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
استرس, بهداشت روانی, دانلود پروژه, رضايت شغلی, روابط انسانی, روانشناسی, سازمان جهانی بهداشت, سلامت ر,

تعداد صفحات:95
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول – طرح تحقیق
مقدمه
بیان مساله
اهداف تحقیق
فرضیه های تحقیق
تعریف اصطلاحات
شیوه های فرزندپروری
مکان کنترل
فصل دوم – پیشینه تحقیق
گفتار اول – خانواده
مقدمه
ابعاد شیوه های فرزندپروری
بعد گرم بودن والدین
بعد کنترل والدین
جنبه های مثبت کنترل والدین
جنبه های منفی کنترل والدین
بعد تعهد (دخیل شدن) والدین
الگوهای با وم ریند در مورد شیوه های فرزندپروری
والدین دارای اقتدار منطقی
والدین استبدادی
والدین آزاد گذار
والدین افراطی (زیاده رو) و والدین و مسالحه کار (سهل انگار)
الگوهای جدید فرزندپروری باوم ریند
تاثیر متقابل کودک و والد بر یکدیگر
نگرش های فرزندپروری – عمل فرزندپروری
گفتار دوم : مکان کنترل
مقدمه
مفاهیم و اصول در نظریه یادگیری اجتماعی راتر
درک سازه مکان کنترل
تحول شخصیت از دیدگاه راتر
جنبه های منفی احاطه و کنترل
پیامدهای شخصی منفی
پیامدهای منفی بین فردی و اجتماعی
بررسی مقیاس های مکان کنترل
گفتار سوم – سوابق پژوهشی
تحقیقات انجام شده درباره شیوه های فرزندپروری در داخل و خارج از کشور
تحقیقات انجام شده درباره مکان کنترل در داخل و خارج کشور
بررسی ارتباط شیوه های فرزندپروری و مکان کنترل در گستره تحقیقات
فصل سوم – روش تحقیق
مقدمه
جامعه آماری
نمونه آماری
روش نمونه گیری
ابزارهای گردآوری اطلاعات و شاخص های روان سنجی
پرسشنامه شیوه های فرزندپروری بانتون
روایی
پایایی
نمره گذاری
مقیاس مکان کنترل نوویکی – استریکلند
روایی
پایایی
نمره گذاری
روش تحقیق
شیوه اجرای تحقیق
روش های آماری تحلیل داده ها
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها
تحلیل توصیفی
تحلیل استنباطی
فصل پنجم – بحث و نتیجه گیری
خلاصه تحقیق
بحث و نتیجه گیری
محدودیت های تحقیق
محدودیت های خارج از کنترل پژوهشگر
محدودیت های در کنترل پژوهشگر
ارائه پیشنهادها (پیشنهادات)
کاربردها
منابع

چکیده:
پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین شیوه های فرزندپروری با مکان کنترل در دانش آموزان پسر پایه سوم راهنمایی می پردازد. به این منظور 180 نفر از دانش آموزان پسر پایه سوم راهنمایی منطقه انگوت در استان اردبیل مورد مطالعه قرار گرفتند. گروه نمونه به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب شده و در ابتدا پرسشنامه مکان کنترل نوویکی – استریکلند را پر کردند و سپس پرسشنامه شیوه ها فرزندپروری بانتون که 15 سوال داشت اجرا شد. طرح پژوهش از نوع همبستگی و مدل تحلیل داده ها رگرسیون گام به گام بود. نتایج پژوهش نشان داد خرده مقیاس های دیکتاتوری و دموکراتیک بطور معنی داری مکان کنترل را پیش بینی میکنند. اما خرده مقیاس هرج و مرج مکان کنترل را نمیتواند پیش بینی کند. این یافته ها بین معنی است که هر چه شیوه فرزندپروری ادراک شده توسط دانش آموزان دیکتاتوری تر باشد مکان کنترل بیرونی در آنان افزایش می یابد و هر چه شیوه فرزندپروری ادراک شده دموکراتیک تر باشد مکان کنترل بیرونی کاهش یافته و بر میزان مکان کنترل درونی اشخاص افزوه میشود.

مقدمه:
خانواده اولین پایه گذار شخصیت، ارزش ها و معیارهای فکری فرد است که نقش مهمی در تعیین سرنوشت و سبک و خط مشی زندگی فرد در آینده دارد و اخلاق و صحت و سلامت روانی فرد تا حد زیادی در گرو آن است. واکنش کودک نسبت به محیط خود تحت تاثیر موازین اجتماعی و فرهنگی و گروهی است که در میان آن بزرگ شده است از آن جا که خانواده یک واحد اجتماعی است و ارزش ها و معیارهای اجتماعی از طریق آن به کودک منتقل میشود، بعنوان یک واسطه از لحاظ تاثیر محیط اجتماعی بر کودک، اهمیت فراوانی دارد.
محیط خانواده، اولین و بادوام ترین عاملی است که در رشد شخصیت فرزندان تاثیر میگذارد. نفوذ والدین در بچه ها تنها محدود به جنبه های ارثی نیست، بلکه در آشنایی کودک با زندگی اجتماعی و فرهنگ جامعه نیز، خانواده نقش بسیار موثری دارد. خانه محلی است که در آن کودک امور مختلف را فرا میگیرد و با مشاهده رفتار والدین راه و رسم زندگی را نیز با تقلید از رفتار و اعمال آن ها فرا میگیرد.
تاثیر خانواده بر رشد چنان بارز است که با وجود اختلاف های موجود بین صاحب نظران روانشناسی، بسیاری از آنان در زمینه اهمیت خانواده و تاثیر آن بر رشد، نقطه نظر مشترک دارند و اکثر روانشناسان صرف نظر از مکتبی که به آن معتقدند، کنش های متقابل بین والدین و فرزندانشان را اساس رشد عاطفی تلقی میکنند. خانواده بنیادی ترین نهاد اجتماعی در تمدن بشر است که از دیر باز مورد توجه بسیاری از اندیشمندان علوم مختلف به ویژه جامعه شناسان بوده است. اهمیت خانواده بعنوان کانون اصلی زندگی فردی، اجتماعی نقش و کارکرد آن در تکوین رشد و تعادل شخصیت و کنش های فردی، چگونگی هویت فردی و اجتماعی و همچنین روابط تنگاتنگ و بلند مدت اعضای خانواده دانست. سیر تکامل و تحول خانواده از گذشته تا به امروز نشان میدهد که به دلیل تغییر و کاهش کارکردهای خانواده امروزی نسبت به نقش ها و ضرورت های این نهاد اجتماعی در گذشته، همسران امروزی فقط به برآورد نیازهای اولیه گذران عمر و پرورش فرزندان نمی اندیشند. بلکه خواهان مصاحبت و همراهی و هم نوایی بیشتر با یکدیگر و انسجام و سازماندهی روابط انسانی و اجتماعی و زناشویی خود هستند.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
افراطی, خانواده, دانش آموزان, دانلود پایان نامه, ديكتاتوری, روان سنجی, روانشناسی, روش تحقيق, رگرسيون,

تعداد صفحات:103
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول – کلیات پژوهش
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت پژوهش
اهداف پژوهش
سوالات پژوهش
فرضیات پژوهش
فرضیات جزئی
انواع متغیر
متغییر مستقل
متغییر وابسته
تعریف مفاهیم و اصطلاحات اساسی
تحقیق
پیشرفت تحصیلی
دانشجو
دانشگاه پیام نور
موانع و تنگاناهای تحقیق
خلاصه فصل اول
فصل دوم – پیشینه تحقیق
مقدمه
تاریخچه تحقیق
ارائه نظریات درباره تحقیق
تحقیقات انجام شده
ویژگی های تحقیق از نظر تاک من
ویژگی های تحقیق از نظر جان بست
پیشرفت تحصیلی و عوامل مربوط به آن
خلاصه فصل دوم
فصل سوم – روش تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
جامعه آماری
حجم نمونه و روش نمونه گیری
روش جمع آوری اطلاعات
روش کتابخانه ای
روش میدانی
روایی
روایی محتوایی
روایی بیرونی
پایایی
ضریب آلفای کرونباخ
ابراز جمع آوری اطلاعات
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
خلاصه فصل سوم
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل یافته های پژوهشی
مقدمه
تجزیه و تحلیل آماری
بررسی سوالات پرسشنامه
بررسی فرضیات تحقیق
خلاصه فصل چهارم
فصل پنجم – خلاصه و نتیجه گیری
خلاصه فصل اول
خلاصه فصل دوم
خلاصه فصل سوم
خلاصه فصل چهارم
تفسیر نتایج تحقیق
پیشنهادات تحقیق
موانع و تنگاناهای تحقیق
منابع و مأخذ

چکیده:
ماهیت آموزش عالی که هدف های آن در موسساتی سازمان یافته و متشکل از گروهی طالب علم به نام دانشگاه به ثمر میرسد که چیزی جستجوی حقیقت و دانش نو و همچنین کشف روابط این دو با کل زندگی واقعی نیست. این حقیقت را میتوان به سادگی قبول کرد که توسعه و پیشرفت سریع علمی صرفاً مرهون و مدیون بکار بردن روشهای دقیق و صحیح علمی بوده است همچنان که ادعا شده است که « به ازای هر یک ریال سرمایه گذاریب تحقیقاتی، میتوان به طور متوسط 30 ریال برداشت کرد» شاید همین نکته برای بیان اهمیت کافی باشد.
هدف پژوهش که بررسی رابطه انجام تحقیق و پژوهش و افزایش انگیزه و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز سبزوار در نیمسال اول سال تحصیلی 87- 86 است که فرضیات آن شامل :
1) بیان انجام فعالیت های پژوهشی و تحقیقی در دانشجویان و افزایش انگیزه آن ها رابطه دارد.
2) بین افزایش فعالیت های پژوهشی و تحقیقی در دانشجویان و پیشرفت تحصیلی آنها رابطه دارد.
3) بین انجام فعالیت های پژوهشی و تحقیقی و علاقه مندی دانشجویان به ادامه تحصیلات در دوره های بالاتر رابطه وجود دارد.
4) بین انجام فعالیت های پژوهشی و یادگیری بهتر و پایدارتر موضوع درسی مرتبط با تحقیق رابطه وجود دارد.
5) بین انجام فعالیت های پژوهشی در دانشجویان و افزایش دانش و تخصص آنها رابطه دارد.
6) بین انجام تحقیق و پژوهش و افزایش بازده در شغل آینده دانشجویان رابطه دارد.
7) بین انجام تحقیق و پژوهش و علاقه مندی بیشتر دانشجویان به رشته تحصیلی شان رابطه وجود دارد. و متغیر مستقل آن تحقیق و پژوهش در دانشگاه پیام نور مرکز سبزوار میباشد.
بعد از آن به تعریف مفاهیم، اهمیت و بیان مسئله، بیان اهداف در پژوهش پرداخته شد.
در فصل دوم گفته شد که جستجو برای پیدا کردن مجهولات از همان آغاز پیدایش انسان صورت گرفته است، بعد تاریخچه تحقیق در ایران و ویژگی های تحقیق از نظر تاک من و جان بست بیان شد، در آخر در مورد تحقیقات انجام شده در رابطه با موضوع مطالبی گفته شد.
روش تحقیقی که در این پژوهش استفاده شده است روش تحقیق پیمایشی و زمینه یابی است که هدف آن شناسایی رفتارها و انگیزه آنها در بین افراد جامعه است. همچنین از نوع کاربردی است که از نتایج آن برای بهتر گذراندن تحقیق می توان استفاده نمود و نیز از روش مقایسه ای و فی 2 استفاده شده است. جامعه آماری کلیه دانشجویان (دختر و پسر) دانشگاه پیام نور مرکز سبزوار در سال تحصیلی 87 – 86 مشغول به تحصیل می باشند است که جامعه آماری (6553) نفر میباشند. روش نمونه گیری تصادفی است که 60 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. روش جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و میدانی و با استفاده از پرسشنامه خود ساخته میباشد که استاد راهنما آن را تایید نموده اند. در این پرسشنامه از مقیاس لایکرت استفاده شد که شامل 20 سوال دارای 5 گزینه (کاملاً موافق، موافق، تا حدودی، مخالف، کاملاً مخالف) میباشد.
روایی محتوایی پژوهش بعد از بررسی پرسشنامه خود ساخته توسط استاد راهنما مورد تایید واقع شده برای پایایی تحقیق از فرمول ضریب همبستگی آلفای کرونباخ استفاده گردید که عدد به دست آمده (71/0) میباشد در نتیجه سوالات از همبستگی مثبت برخوردارند و در فصل چهارم با استفاده از فرمول فی 2 فرضیه های تحقیق مورد بررسی قرار گرفت که هر فرضیه جزئی چون عدد به دست آمده از آن ها به ترتیب : فرضیه اول (5/241)، فرضیه دوم (5/229)، فرضیه سوم (5/306)، فرضیه چهارم (273)، فرضیه پنجم (253) میباشد که با درجه آزادی 4 از عدد جدول 28/13 با ضریب خطای 01/0 بیشتر است بنابراین هر 5 فرضیه تحقیق تایید گردید و فرضیات صفر رد شد.
بعد از آن میانگین (77)، واریانس (5/64) و انحراف استاندارد (8) بدست آمده و در آخر به بررسی تک تک سوالات پرداخته و برای هر کدام نموداری رسم گردید.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
افزایش انگیزه, انگیزه, تحقیق, دانشجو, دانشجویان, دانشگاه, دانلود پایان نامه, روانشناسی, سازمان, ضریب,

تعداد صفحات:38
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بیان مساله
هدف مطالعه
ضرورت تحقیق
فرضیه های تحقیق
تعاریف اصطلاحات تحقیق
نتیجه گیری فرضیه های پژوهش
پیشنهاد هایی برای پِژوهش های آینده
محدودیت های پژوهش
بیان مساله
پیشنهادات و محدودیت های تحقیق و ضمائیم
محدودیت ها و پیشنهادات
فهرست منابع

مقدمه:
انسان همواره نیازهایی دارد که سبب اصلی حرکت، تلاش در رفتارهای وی است. اگر نیازهای فرد به خوبی شناخته شود و شرایطی جهت رفع نیازها در حد تعادل فراهم شود،از سویی موجب پیشگیری از مشکلات، اختلالات و نابسامانی های جسمی و روانی میشود و از سوی دیگر سبب رشد و شکوفایی استعدادهای درونی میشود.
در یک دید اجمالی نیازها به دو دسته تقسیم میشوند:
الف) نیازهای فیزیولوژیک
ب) نیازهای روانی
بشر گذشته از نیازهای فیزیولوژیک نظیر آب، غذا، هوا و غیره به نیازهای عالی تر و بالاتری نیاز دارد بنا به تعریف نیاز یک حالت کمبود یا نقصان در موجود زنده است و انسان وقتی احساس نیاز می کند، یک حالت و احساس ناخوشایندی در او به وجود می آید و وقتی نیاز برطرف شد این حالت برای او یک حالت خوشایند است.
یکی از نیازهای روانی انسان نیاز به احساس خود ارزشمندی یا عزت نفس است. تحقیقات نشان میدهد، نوجوانی که از عزت نفس زیاد برخوردار است خیلی موثرتر می آموزد، روابط سود بخش تری برقرار میکند، بهتر می تواند از فرصت ها استفاده کند و خودکفا باشد، دیدگاه روشن تری نسبت به مسیر زندگی خود داشته باشد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
افسردگی, تحقیق, دانشجویان, دانلود پروژه, روانشناسی, روانی, شاغل, عزت نفس, فیزیولوژیک, پژوهش,

تعداد صفحات:92
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بیان مسئله
ضرورت و اهمیت تحقیق
اهداف تحقیق
تعریف مفاهیم و اصطلاحات
اوقات فراغت
اوقات فراغت در لغت
اوقات در لغت
فراغت در لغت
موفقیت در لغت
موفقیت تحصیلی
فصل دوم : پیشینه تحقیق
پژوهش های انجام شده در داخل کشور
چگونگی اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه اصفهان با تاکید بر فعالیت های ورزشی
نحوه گذران اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه کشور با تاکید بر فعالیت های ورزشی
بررسی مشکلات گذران اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه شهید چمران
اوقات فراغت و شکل گیری شخصیت فرهنگی در دبیرستان تهران
بررسی میزان علاقه مندی و تعیین اولویت های مورد علاقه دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی
بررسی نحوه گذران اوقات فراغت دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسلامی
بررسی اوقات فراغت شهروندان شهر مشهد
جنسیت و اوقات فراغت در عرصه های زندگی شهری
پژوهش های انجام در خارج از کشور
فراغت در شهر
اوقات فراغت جوانان
تئوری فراغت
فصل سوم : چهار چوب نظری
بررسی آراء و اندیشه های صاحب نظران
نظریات رایزرمن
نظریات رایت میلز
نظریات فلوئید هاوس
نظریات اسپنسر
تئوری رفتار واتسن
تئوری انگیزه جورج هومز
تئوری طبقات گرازیا
تئوری مربوط به رابطه فراغت بازی
فرضیات تحقیق
مدل تحلیلی تحقیق
فصل چهارم : مبانی روش تحقیق
روش تحقیق
جامعه آماری
واحد تحلیل
شیوه نمونه گیری
حجم نمونه
تعریف عملیاتی تحقیق
فصل پنجم : یافته های تحقیق
تحلیل های تک متغیره
دوره تحصیلی
معدل کل
وضعیت تاهل
رشته تحصیلی
شغل پدر
میزان تحصیلات پدر
درآمد ماهیانه خانوار
آیا در طول سال تحصیلی به فعالیت ورزشی میپردازید؟
نوع فعالیت ورزشی شما چیست؟
انگیزه شما از انجام فعالیت ورزشی چیست؟
میزان رضایت شما از انجام فعالیت ورزشی چیست؟
آیا در کلاس های فرهنگی ورزشی شرکت می کنید؟
در چه کلاسهای فرهنگی و آموزشی شرکت می کنید؟
انگیزه شما از انجام این فعالیت چیست؟
میزان رضایت شما از انجام این فعالیت چیست؟
آیا به فعالیت مذهبی هم می پردازید؟
نوع فعالیت مذهبی شما چیست؟
انگیزه شما از انجام این فعالیت چیست؟
میزان رضایت شما از انجام این فعالیت چیست؟
آیا در انجمن ها و تشکل های مذهبی شرکت می کنید؟
نوع انجمنی که در آن فعالیت می کنید چیست؟
انگیزه شما از انجام این فعالیت چیست؟
میزان رضایت شما از انجام این فعالیت چیست؟
در اوقات فراغت به چه تفریحاتی می پردازید؟
تحلیل های دو متغیره
رابطه بین دوره ی تحصیلی با میزان شرکت در فعالیت های فوق برنامه
رابطه وضعیت تاهل با میزان شرکت در فعالیت های فوق برنامه
رابطه بین نوع فعالیت های فوق برنامه با موفقیت تحصیلی
رابطه پایگاه اجتماعی با میزان شرکت در فعالیت های فوق برنامه
رابطه بین انگیزه شرکت در فعالیت های فوق برنامه با میزان شرکت در این فعالیت ها
رابطه بین میزان رضایت از شرکت در فعالیت های فوق برنامه با میزان شرکت در این فعالیت ها
رابطه بین میزان رضایت از شرکت در برنامه های فوق برنامه با موفقیت در تحصیل
فصل ششم : نتیجه گیری
نتیجه گیری
فهرست منابع و ماخذ
ضمائم

مقدمه:
یکی از عرصه‌هایی که زندگی روزمره را بازنمایی میکند و قدرت و مقاومت را در زندگی انسانها به نمایش می‌گذارد عرصه‌ فراغت است.
فراغت عرصه‌ای است که اختیار و آزادی انسانها در آن عرصه بیشتر قابل اعمال است. در نتیجه برخلاف کار که انضباط بیشتری را ایجاب میکند، فضای مناسبی برای مقاومت در برابر رویه‌های فرهنگی جا افتاده و برای پدید آوردن روال‌ها و کردارهای جدید است. از این روست که گفته‌اند فراغت میتواند فرهنگ ایجاد کند و هویت افراد را آشکار سازد.
برخی از پژوهشگران بر این باورند که پدیده فراغت در سرتاسر تاریخ زندگی بشر وجود داشته و خاص زمان مشخصی نیست. اما برخی دیگر فراغت را پدیده‌ای میدانند که با تمدن صنعتی پیوند دارد و معتقدند که دارای دو ویژگی و شرایط خاص است که عبارتند از:
1) تحت ‌تاثیر مراسم اجباری و الزامات فرهنگی و اجتماعی نیست، بلکه با اراده و اختیار فرد سپری میشود.
2) از سایر فعالیت های ضروری زندگی روزمره نظیر خوردن متفاوت است.
چنانچه این دو شرط ملاک باشد، اوقاعت فراغت در جواع بیش پیش صنعتی وجود نداشته زیرا افراد در گذراندن فراغت خود نظیر تفریحات و سرگرمی نوعی تابع الزامات فرهنگی اجتماعی بوده اند. واقعیت آن است که امروزه وجود و اهمیت بخشی به آن هم نتیجه‌ رشد صنعت و هم نتیجه‌ جامعه‌ مصرفی بوده است فعالیت های اوقات فراغت امروزه از چنان اهمیتی برخوردار است که حتی از آن به مثابه آینه فرهنگ جامعه یاد میکنند. به این معنی که چگونگی گذران اوقات فراغت افراد یک جامعه تا حد زیادی معرف ویژگی‌های فرهنگ آن جامعه است و ازاین نظرگاه، کوشش برای شناسایی چگونگی‌ گذران اوقات فراغت در یک جامعه یا یک گروه اجتماعی حائز اهمیت ویژه‌ای است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اوقات فراغت, تحقیق, جامعه آماری, دانلود پایان نامه, درآمد, رشته تحصیلی, رشد صنعت, روانشناسی, روش تحق,

تاريخ : 23 تير 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:47
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
اهداف
روانشناسی کودک
نگاه اجمالی
اهداف روانشناسی کودک
موضوعات مورد مطالعه در روانشناسی کودک
عوامل قطعی موثر در رشد هوش
فقر انگیزه های محیطی
کمبودهای عاطفی
مسائل بهداشتی و پزشکی
خلاقیت در کودکان
روانشناسی اتاق کودک
روشهای کاهش اضطراب با استفاده از رنگ
چیدمان میز مطالعه
تقویت حافظه با استفاده از رنگ و چیدمان مناسب میز تحریر
نور چراغ خواب کودک
بهترین تزئین برای اتاق کودک
خصوصیات کلی اتاق کودک
طراحی اتاق کودک
مشورت
مقیاس و مبلمان
تقسیمات فضا
محدودیت ها
رنگ اتاق خواب کودک
نور
نور چراغ خواب کودک
دمای اتاق کودک
پنجره ها
جاى بازى
اتاق شادی
پرسشنامه
نتایج بدست آمده از پرسشنامه
پیشنهادات برای طراحی وچیدمان اتاق کودک با توجه به آنالیز های انجام شده
منابع و ماخذ

چکیده:
اتاق‌ کودکک فضایی‌ است‌ که‌ شخصیت‌ او را تعریف‌ میکند و می‌سازد؛ به‌ همین‌ دلیل‌ باید آن‌ را به‌ مکانی‌ دلپذیر مبدل‌ ساخت. کودکان احتیاج به فضایی جدا برای خواب یا بازی یا مطالعه دارند و نسبت به والدین و بزرگترها فضای حرکتی بیشتری مورد احتیاج آن هاست. مهم ترین نکته این است که طوری طراحی کنیم که بنا به علایق در حال رشد کودک به راحتی قابل تغییر و محیطی انعطاف پذیر باشد. طراحی اتاق کودک میبایست با روحیه کودکان در تطبیق باشد و باید طوری طراحی شود که تا مدرسه رفتن کودک مورد استفاده قرار گیرد از این رو در طراحی فضاهای کودکان، شناخت کودک اهمیتی خاص می یابد. اولین چیزی که باید در دکوراسیون بندی اتاق کودکتان به آن توجه داشت، این است که این تزئینات باید مطابق با سن و روحیه کودکان انجام گیرد.اگر فضای اتاق کودک کوچک است، میتوان با استفاده از رنگ‌های ملایم و طرح‌های خلوت فضای اتاق را از نظر وسعت، بزرگتر نشان داد و از ایجاد شلوغی جلوگیری کرداما باید توجه داشت که طرح و خصوصیات رنگ‌های به کار رفته در آن، نقش مهمی ‌در روحیه، رفتار و حتی پایه‌ریزی شخصیتی کودک دارا هستند، کودکان با سنین 7 تا 15 سال کمتر به حیوانات روی دیوار و رنگ های ملایم احتیاج دارند بلکه به شور و شعف موجود در فضای اتاقشان که معمولا در شخصیت های فیلم و کارتونی مورد علاقه آن ها نمایان است مشخص می شود.
اما اگر بخواهیم انسان‌هایی موفق و فهمیده به جامعه و به دنیا تحویل دهیم اول از همه باید محیطی سالم و امن برای رشد کودکان فراهم بیاوریم.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اتاق شادی, اتاق كودک, بهداشت, تحقیق, خلاقیت در کودکان, دانلود, دانلود پروژه, رشد هوش, روانشناسی کودک,

تاريخ : 15 فروردين 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:23
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مفاهیم بنیادی در روانشناسی رشد
تعریف رشد
دوره حسی – حرکتی کودکی از دیدگاه پیاژه
مثال پیاژه در مورد فرزند خود (سه ماه و هفت روزه)
مقیاس رشد روانی حرکتی دوران اول کودکی بر اساس دیدگاه گزل
وضع حسی و حرکتی کودک
ماه اول (کودک یک ماهه)
ماه دوم (کودک دو ماهه)
ماه سوم (کودک سه ماه)
ماه چهارم (کودک چهارماهه)
ماه پنجم (کودک پنج ماهه)
ماه ششم (کودک شش ماهه)
ماه هفتم (کودک هفت ماه)
ماه هشتم (کودک هشت ماهه)
ماه نهم (کودک نه ماهه)
ماه دهم (کودک ده ماهه)
ماه دوازدهم (کودک دوازده ماهه)
ماه پانزدهم (کودک پانزده ماهه)
ماه هجدهم (کودک هجده ماهه)
ماه بیست و یکم (کودک بیست و یک ماهه)
ماه بیست و چهارم (کودک بیست و چهار ماهه)
ماه سی ام (کودک سی ماهه)

تعریف رشد:
رشد تعاریف گوناگونی دارد یکی از عام ترین تعاریف بدین شرح است :
رشد عبارت است از همه تغییرات و تحولاتی که از زمان تشکیل سلول تخم تا هنگام مرگ در انسان روی میدهد رشد حرکتی مستمر دائمی و پیوسته بوده گاهی آهسته و زمانی همراه با جوش و خروش است.
ممکن است کیفیت رشد ملموس نباشد ولی نباید تصور کرد که جریان رشد متوقف شده است. انسان پیوسته در حال تغییر است گاهی این تغییرات بطور ناگهانی نمایان میشود پیوستگی رشد در هر یک از جنبه های زندگی آدمی وجود دارد حرکت کردن کودک را در نظر میگیریم و میبینیم از مراحل مختلفی مثل : خزیدن، نشستن و سپس راه رفتن کامل تشکیل شده است این پیوستگی همچنین در مورد فعالیت گیرندگی کودک صادق است (مقصود از گیرندگی رسیدن کودک به شیی و گرفتن آن است) چند ماه وقت لازم است تا کودک بتواند به اشیای مورد نظرش برسد در ابتدا فعالیت های کودک برای رسیدن به شیی مورد نظر مانند راه رفتن بسیار زیاد است بعدها این فعالیت کم میشود و به حداقل میرسد.
کودک ابتدا به شیی نگاه میکند و دست های خود را به طور تصادفی حرکت میدهد ممکن است بعد از این که سی هفته از سن او گذشت از جای خود بلند شده و به شیی نگاه کند ولی هنوز نمیتواند آن را بگیرد بتدریج کودک رشد میکند و به موازات آن توانایی در دست گرفتن اشیاء در او بیشتر میشود کودک در حدود دوازده ماهگی میتواند با کمک شست و انگشتان دست خود اشیای کوچک را در دست بگیرد بنابراین ملاحظه میشود که این اعمال همه با هم پیوستگی دارند
در همه حال بتدریج که کودک رشد میکند تغییراتی چه از لحاظ کمی و چه از لحاظ کیفی در او ایجاد میشود.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
تربیت بدنی, دانلود پروژه, ديدگاه گزل, رشد حسی, روانشناسی, روانشناسی رشد, كودک, پياژه,

تاريخ : 15 فروردين 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:46
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
گستره علمی موضوع
مقدمه
بیان مسئله
سوال های مشخص این تحقیق
اهمیت و ضرورت تحقیق
از اهداف کلی این تحقیق
اهداف جزیی
فرضیه های تحقیق
محدودیت های تحقیق
تعاریف عملیاتی
فشار روانی
عملکرد تحصیلی
استرس
فصل دوم
فرآیند روش شناختی
مقدمه
روش تحقیق
جامعه آماری
نمونه آماری
روش نمونه گیری
ابزار اندازه گیری
نحوه جمع آوری اطلاعات
روش های آماری
فصل سوم
یافته های مربوط به سوال و فرضیه های تحقیق
یافته های توصیفی
فصل چهارم
بحث و نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع و ماخذ
پایان نامه
منابع خارجی
پیوست
پرسشنامه

مقدمه:
موضوع اصلی تحقیق بررسی تاثیر فشار روانی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه شاهد شهر تهران
نظر شخصی درباره تعاریف عملکرد تحصیلی یعنی سنجیدن عملکرد یاد گیرندگان و مقایسه نتایج حاصله با هدف های آموزشی از پیش تعیین شده به منظور تصمیم گیری در این باره است
وقتی از طریق آزمون ها دانشجویان با دانش آموزان سنجش میشوند این سنجش باعث میشود تا عملکردها به صورت واقع نمایان شود.
یک تحلیل اسنادی از واکنش ها و عملکردهای دانشجویان به بازدهای تحصیلی آن ها فرض میکند که دانشجویان بطور فسخی علل موفقیت و شکست خودرا شناسایی میکند و این فرایند اسنادی نه تنها در اسناد دادن به علل خاص و واحد از قبیل استعداد، کوشش،‌ دشواری، شانسی و فشارهای روحی و روانی است. بلکه همین طور در استنباط های مربوط به ابعاد اسنادی از قبیل درونی بودن و قابلیت کنترل نیز وجود دارد بعضی از دانشجویان عملکرد و نتایج تحصیلی خوبی دارند که عموما موفقیت خود را درون سازی میکنند. حال آنکه دانشجویان ناموفق براهمیت علی عوامل محیطی تاکید میورزند اما این الگوی اسنادی ممکن است وابسته به چندین فرآیند مربوط به هم از جمله سوگیریهای خدمت به خود، خبر پردازی منطقی و ملاحظات خود – شناساندن باشد.
اسنادها همچنین به صورتی نظام دار به انتظارات مربوط به عملکرد آینده در یک درس و تحصیل و همین طور به واکنش نسیت به باز خود دریافتی از آزمون پیوند دارند طیق یک الگوی چند وجهی پیوند اسناد روان و عواطف، این روابط میان روان و اسنادها هم در سطح چند وجهی و هم در سطوح واحد به وقوع میپیوندند. به علاوه اسنادها بر رفتار اثر دارند، زیرا بعضی از الگوهای اسنادی منجر به عملکرد ضعیف، کاهش پایداری درماندگی و ناتوانی در طب کمک کارهای درسی میشود. چندین تحقیق نشان داده است که اسناد پس داده به عوامل قابل کنترل و ناپایدار ممکن است عملکردهای تحصیلی را پس از شکست تسهیل کند.
راه های دیگر وجود دارد برای اینکه عملکردهای را بتوانیم مشاهده کنیم و آن را مورد سنجش قرار دهیم برای سنجیدن عملکرد دانش آموزان یا دانشجویان میتوان از طریق ارزشیابی کردن عملکرد یا امتحان و ‍آزمون استفاده کرد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
استرس, استعداد, تحقیق, جامعه آماری, دانش آموزان, دانشجويان, دانلود پروژه, دشواری, روانشناسی, روش تحق,

تاريخ : 15 فروردين 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:36
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
اعتماد به نفس برای یک عمر
ده کلید برای تقویت روحیه
خود را بشناسید
به خودتان ارزش بدهید و به خود اعتماد داشته باشید
بیش از حد توان تان کار نکنید
از افراد منفی دوری کنید
مثبت فکر کنید
ورزش، ورزش، ورزش
بخشی از اوقاتتان را تنها بگذارید
به دیگران کمک کنید و اجازه دهید دیگران به شما کمک کنند
ارتباط و مراودات
موقع احتیاج، کمک بطلبید
شادی، بهترین داروی جسم و روان
بخندید تا شاداب بمانید
چگونه فردی دوست داشتنی شویم
چگونه یکدیگررا بهتر بفهمیم؟
ده روش کار آمد جهت کاهش فشار روانی (استرس)
با صرف غذا آرامش بیابید
از خود سه سوال بپرسید
با دویدن از بار مشکلاتتان بکاهید
دیدگاه های خودتان را بررسی کنید
نفس های عمیق بکشید
خنده کنان تنش زدایی کنید
چای سبز فشار روحی را کاهش میدهد
به فکر بی کاری و استراحت خود هم باشید
عبادت کنید
تمرینات آرام بخشی (ریلکسیشین)انجام دهید
با افسردگی چه کنیم؟
علائم بیماری
ناگهانی و تدریجی
منابع

چکیده:
رابطه جسم و روان (جسم و رفتار) آن چنان نزدیک است که روان را مجموعه تجربه انسانی که تابع یک نظام عصبی است. تعریف کرده‌اند.
در این تحقیق سعی شده است مشکلات اساسی و تقریباً گسترده تر روحی و روانی بررسی شود و راه کارهای کلیدی در رابطه با آن ها به صورت خلاصه و نکته نکته بیان گردد. مسائلی از قبیل اعتماد به نفس، استرس، افسردگی و… بررسی میشود.

مقدمه:
میتوان گفت هیچ موضوع روانی وجود ندارد که نتوان آن را از دیدگاه فیزیولوژیک بررسی کرد. از طرف دیگر، مرز مشخصی بین فیزیولوژی (جسم) و روان شناسی (روان) وجود ندارد. برای مثال، وقتی بینایی را مطالعه میکنیم، در قلمرو فیزیولوژی هستیم، حال آن که مطالعه ادراک بینایی جزء روانشناسی است، ولی به درستی نمی‌دانیم مطالعه حس بینایی در کجا خاتمه پیدا میکند و مطالعه ادراک بینایی از کجا آغاز میشود.
در یک دید کلی میتوانیم بگوییم که تجزیه و تحلیل روانی رفتارهای مختلف در واقع دنباله تجزیه و تحلیل‌های فیزیولوژیکی رفتار اعضا مختلف است، با یک حرکت مضاعف از روانشناسی به فیزیولوژی و از فیزیولوژی به روانشناسی.
با مطالعات روانشناختی به تدریج راه های گسترده ای در رابطه شناخت بین جسم و روان آدمی کشف شد و راه حل های مختلفی برای مواجهه با مشکلات روحی مشخص گردید. امیدواریم با مطالعه این تحقیق بتوانید گام های موفقیت را بهتر بردارید. اهداف، احساسات و محدودیت های خویش را بشناسید و با آرامش با آن ها برخورد نمایید. اما مهم این است که تعادل را در زندگی حفظ کنیم. بهتر است در تعیین اولویت ها بازنگری کنید.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
استرس, اعتماد به نفس, افراد منفی, افسردگی, تقويت روحيه, جسم, دارو, دانلود پروژه, روانشناسی, ريلكسيشي,

تاريخ : 15 فروردين 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:21
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
افسردگی چیست؟
حالت غمگینی با افسردگی چه تفاوتی دارد؟
منظور از افسردگی حاد یا گذرا چیست؟
افسردگی پایدار و مداوم چیست؟
فراوانی افسردگی در بین گروه‌های مختلف مردم در چه حد است؟
اهداف هیجانی، انگیزشی، رفتاری و فیزیولوژیکی
هدف درمانی: کاهش عدم رضایت (پایین بودن میزان فعالیت‌های خوشایند)
مداخله درمانی
هدف درمانی :‌ شیوه مقابله با اندیشه خودکشی یا اقدام به آن
ارزیابی احتمال خودکشی
مداخله درمانی
هدف درمانی : به حداقل رساندن بی انگیزگی (تنبلی)‌
مداخله درمانی
هدف درمانی :‌ کاهش علائم و نشانه‌های جسمانی افسردگی
مداخله درمانی
منابع

افسردگی چیست؟
افسردگی شایع‌ترین اختلال خلقی و عاطفی و بزرگترین بیماری روانی قرن حاضر است. به بیان ساده‌تر، افسردگی یک واکنش روانی ـ زیستی در برابر فشارها و استرس‌های زندگی است. چنین حالت واکنشی و اختلال خلقی محدود به زمان و مکان خاصی نیست و میتواند در هر زمان و هر مکان و برای هر شخصی در هر موقعیتی که باشد، پدید آید.
در واقع خلق آدمی حاصل مجموعه‌ای از واکنش‌های عاطفی در یک موقعیت خاص و زمان معین است. به سخن دیگر، خلق یک زمینه عاطفی زیربنایی است که آکنده از گرایش‌های هیجانی و غریزی بوده، به حالت‌های روانی، احساسی انسان طعم خوشایند یا ناخوشایند میدهد و در بین دو قطب لذت و درد در نوسان است. یک تغییر محسوس یا انحراف از حالت طبیعی و متعادل خلق میتواند به صورت اندوه و غم‌زدگی مشخص گردد. اگر شدت یا مدت زمان اندوه از حد متعارف تجاوز کند، یا در یک شرایط خاص به صورت یک اختلال قابل توجه و بیمار گونه ظاهر شود، میتواند به یک خلق افسرده تبدیل گردد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
افسردگی, انديشه خودكشی, تنبلی, دانلود پروژه, درمان, روانشناسی, غمگينی, فيزيولوژيک, نوجوانان, هيجانی,

تعداد صفحات:71
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول – طرح تحقیق
مقدمه
موضوع تحقیق
مساله‌های تحقیق
هدف و اهمیت تحقیق
فرضیه تحقیق
مشخص کردن متغیرها
تعریف مفاهیم و اصطلاحات
فصل دوم – ادبیات تحقیق
تاریخچه و تعریف
شکل‌گیری شخصیت
عوامل ارثی
عوامل محیطی
نظریه‌های شخصیت
نظریه روان پویایی
ارزیابی
نظریه صفات
نظریه یادگیری
نظریه پدیدار شناختی
دیدگاهی در مورد دیدگاه ها
ارزیابی شخصیت
طبقه‌بندی آزمون ها
انواع آزمون ها
فصل سوم – روش تحقیق
روش و نوع تحقیق
جامعه تحقیق
نمونه و روش نمونه‌گیری
ابزار تحقیق
روش اجرا
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده‌ها
جدول خی دو
تفسیر
فصل پنجم – خلاصه بحث و نتیجه‌گیری
خلاصه بحث
محدودیت ها و مشکلات
پیشنهادات
فهرست منابع
پیوست نمونه پرسشنامه اجرا شده

چکیده:
موضوع تحقیق حاضر عبارت است از مقایسه تفاوت ویژگیهای شخصیتی دانشجویان پسر رشته‌های کامپیوتر، روانشناسی، معماری. فرض تحقیق نیز عبارت است از این که بین ویژگی های کامپیوتر، روانشناسی، معماری رابطه وجود دارد. جامعه مورد مطالعه تمامی دانشجویان مشغول به تحصیل در رشته‌های کامپیوتر، روانشناسی و در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن است، و نمونه تحقیق از هر گروه تحصیلی به تعداد 30 نفر انتخاب شده که مجموعاً 90 نفر میباشند. ابزار مورد استفاده آزمون شخصیت آیزنک است بر طبق استف اده از روش آماری جدول خی 2 فرض تحقیق شد بدین معنی که دانشجویان هر رشته ویژگی های شخصیتی خاصی دارند.

مقدمه:
برخی از روانشناسان اروپایی و آمریکایی هر وقت میخواهند از ریشه‌های اختلاف نظر درباره موضوعی حرف بزنند از داستان پیلی در تاریکی مولوی مثالی می آورند. داستانی که در آن سه نفر که تا به حال فیل ندیده‌اند در اطاقی تاریک فیلی را لمس میکنند و بر اساس آن قسمت از بدن فیل که به دستشان می آید تصویری خاص و مطابق شناخت خود، از فیل عنوان میکنند.
این داستان، در مورد روانشناسان مصداق دارد. آن ها بنا به اطلاعات اولیه خود و بنا به دیدگاه خاصی که دارند اشخاص را به صورت های مختلف در نظر میگیرند. از آنجا که نمیتوان شخصیت را بطور عینی لمس کرد و کلیت آن را یکسان در نظر گرفت، مفاهیم مربوط به آن مانند داستان لمس فیل در تاریکی است.
نظریه پردزاان، شخصیت را به صورت الگوهای رفتاری تقریباً ثابت و الگوهای فکری و هیجانی تقریباً ثابت که از شخصی به شخص دیگر تغییر مییابند، تعریف میکنند. این رفتارها شیوه سازگاری فرد با الزام های زندگی را نشان میدهند. پس میتوان گفت که شخصیت یعنی فرقه ای رفتاری مشاهده شده در افراد.
از آن جا که رشته‌های تحصیلی و در نتیجه رشته‌های شغلی متفاوت دارای ویژگی های متفاوتی هستند که هر کدام از آن ها با جنبه‌ای خاص از شخصیت یک فرد سازگار است،‌ به نظر میرسد لازم است که بین ویژگی های شغلی و ویژگی های شخصیتی فرد هماهنگی وجود داشته باشد تا پیشرفت در کار حاصل آید. امروزه به موازات گسترش اجتماعات و رشد جمعیت، تعداد افراد لازم‌التعلیم افزایش پیدا کرده و همچنین با پیشرفت علوم و تکنولوژی، تخصص و مهارت در کار نیز مورد تاکید قرار گرفته است و بنابراین برخلاف گذشته مشاغل از طریق استاد – شاگردی و توسط پدر به فرزند تعلیم داده نمیشود و به فرد و خصایص ویژه‌اش توجه میگردد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اختلاف نظر, ارزيابی, تجزيه و تحليل, تحقيق, تخصص و مهارت, دانشجويان, دانلود پایان نامه, روانشناسی, رو,

تاريخ : 15 فروردين 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:90
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول – کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت موضوع
اهداف پژوهش
سوالات تحقیق
فصل دوم – مبانی نظری تحقیق
ادبیات موضوع
تاریخچه تحقیق
پیشینه تحقیق
مبانی نظری تحقیق
سلامت اجتماعی
نظریه های جامعه شناسی
نظریه های روانشناسی
نظریات نوین مبتنی بر شناخت درمانی
چارچوب نظری
مدل تحلیلی تحقیق
فرضیه های تحقیق
فصل سوم – روش شناسی
مقدمه
مفاهیم
تعریف نظری سلامت اجتماعی و مولفه های آن
روش پژوهش
تکنیک ها و ابزارهای گردآوری اطلاعات
جامعه آماری پژوهش
فرمول و برآورد حجم نمونه
فنون مورد استفاده در تجزیه و تحلیل اطلاعات
اعتبار(validity) و پایایی (reliability)
فصل چهارم – یافته های تحقیق
مقدمه
توصیف داده ها
تحلیل داده ها
اعتبار یابی
فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
نتایج توصیفی تحقیق
نتایج تحلیلی تحقیق
پیشنهادات
محدودیت های تحقیق
منابع
ضمیمه

چکیده:
مفهوم سلامتی در عصر حاضر دارای ابعاد مختلف جسمی، روانی، معنوی و اجتماعی میباشد. طرح مفهوم سلامت اجتماعی، در کنار سایر ابعاد سلامتی از جایگاه قابل توجهی برخوردار میباشد. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر رسانه بر سلامت اجتماعی میباشد که در این زمینه جامعه آماری از بین شهروندان بالای 18 سال شهرستان کاشان انتخاب شده اند. جامعه آماری 200 نفری تحقیق شامل 95 زن و 105 مرد که به روش نمونه گیری ساده انتخاب شده اند، میباشد. پژوهش حاضر از نوع پیمایش و با ابزار پرسشنامه میباشد.
پرسشنامه مورد استفاده در این تحقیق بر مبنای طرح آقای کییز در بنیاد علمی مک آرتور ایالات متحده آمریکا می باشد که دارای دو بخش اطلاعات فردی و سوالات پرسشنامه می باشد. اعتبار ابزار سنجش با استفاده از اعتبار محتوایی از نوع صوری و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ در سطح مطلوبی مورد تایید قرار گرفت.
یافته های حاصل از آزمون های آماری انجام شده با استفاده از نرم افزار spss نشان داد که رابطه معناداری بین رسانه و سلامت اجتماعی وجود دارد. همچنین بین سطح تحصیلات و میزان سلامت اجتماعی، پایگاه اقتصادی – اجتماعی و میزان سلامت اجتماعی، جنسیت و میزان سلامت اجتماعی و محل سکونت و میزان سلامت اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اطلاعات, تحقیق, جامعه شناسی, دانلود, رسانه, روانشناسی, روش شناسی, سلامت, شناخت درمانی, علوم اجتماعی,,

تعداد صفحات:105
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول – کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
ضرورت و اهمیت به نقاشی کودکان
کاربرد نتایج تحقیق
اهداف پژوهش
سوالات تحقیق
مفاهیم کلیدی
فصل دوم – ادبیات تحقیق
مقدمه
نقاشی چیست
سیر تحول نقاشی در کودک
عوامل موثر بر نقاشی کودک
انگیزه نقاشی
تحلیل و تفسیر نقاشی براساس معنی رمزی عناصر نقاشی
تفسیر کلی تست ترسیم آدمک
روش بررسی عواطف بر اساس تست ترسیم آدمک
روش تحلیل نقاشی آدمک
جنبه های کلی نقاشی
رمز گرایی رنگ ها
جنبه های تحلیلی نقاشی
نظریات نقاشی
پیشینه تحقیق
فصل سوم – روش شناسی
مقدمه
روش تحقیق
جامعه آماری
نمونه گیری و روش نوشتن نمونه
متغیرها
ابزار پژوهش
روش اجرای پژوهش
تجزیه و تحلیل داده های آماری
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل اطلاعات
مقدمه
توصیف داده ها
تحلیل داده ها
فصل پنجم – نتیجه گیری و ارائه راهکارها و پیشنهادات
مقدمه
آزمون فرضیات
فرضیه اصلی پژوهش
فرضیات فرعی پژوهش
پیشنهادات
پیشنهادات برای تحقیقات آتی
محدودیت های پژوهش
منابع

مقدمه:
نقاشی کودکان یک پیام است آن چه را که او نمی تواند به لفظ در آورد به ما انتقال میدهد. بررسی و درک (زبان) نقاشی، اطلاعات ارزنده ای در اختیار والدین، مربیان، روانشناسان و همه کسانی میگذارد که خواهان درک و دریافت راز و رمز جهان کودک هستند. اکتشافات نظام دار این قلمرو به آخرین دهه های قرن گذشته باز میگردد و بر قوانینی متکی است که خط شناسی نیز از آنها سود جسته است. همچنین دیدگاه روان تحلیل گری بر اساس بررسی گسترده معانی نمادهایی که در خواب دیده ها، اسطوره، افسانه ها و در زندگی باز یافته میشوند به غنای آن در قرن حاضر کمک کرده است.
کودک همهی مسائل زندگی خود را به واسطه نقاشی به تجزیه در می آورد. خود را می آزماید و (من) خویشتن را بنا می کند. خطوط ترسیمی، انعکاسی از دنیای هیجانی او هستند و نقاشی به تنهایی به منزله ی جهانی است که به موازات افزایش هشیاری و دگرگونی های کودک، متحول میگردد.
کودکان با استفاده از شیوه های متفاوت، تصویر خود را از جهان ترسیم میکنند. بین فعالیت های کودک، نقاشی فعالیتی است که از تحول شناختی، عاطفی و اجتماعی تاثیر می پذیرد و به همین دلیل، به مقیاس وسیع در تشخیص روانی و روان درمانگری به کار گرفته میشود. کودک با محتوای ترسیمی و نیز با سبک ترسیمی خود، سازماندهی مشخصی را منعکس میکند. انتخاب رنگ ها، سازماندهی صفحه کاغذ، انواع محدود سازی های موضوع مورد تجسم، در حکم ابعاد صوری هستند که بر اساس تحلیل نقاشی به منزله یک فعالیت بیانی، میتوان به مفهوم آن ها دست یافت. ارزش بیانی نقاشی، مانند ارزش خط و حرکات طبیعی معنا دار، مورد قبول همه مولفان است و تولیدات رسمی وسیعا بعنوان یک وسیله تشخیص به کار گرفته میشوند (پیشین). روانشناسان، به اتکای ویژگی های صوری نقاشی ها و محتوای آنها و نیز بر اساس بیانات لفظی کودکان و باز خوردی که از خود نشان میدهند، به مواد و مصالحی بسیار غنی دست می یابند.
از زمان اشاعه فرافکن، یعنی از دهه 1940، بررسی های وسیعی به منظور یافتن روش هایی برای تشخیص ویژگی های مرضی انجام پذیرفته اند. کودکان، عواطف خود را در نقاشی هایشان فرافکنی میکنند و تفسیر آن چه بدین صورت انعکاس می یابد، راهی برای سنجش شخصیت است.
چرا که کودک با بیان مستقیم حالات عاطفی و شناختی خود، جلوه هایی از شخصیت خود را آشکار میکند. امروزه استفاده از نتایج این فعالیت به پیشرفت های تشخیصی قابل ملاحظه ای منتهی شده است.
مک هوور و آبرهام از آزمون ترسیم آدمک برای ایجاد موقعیت فرافکنی سود می جویند. طبق فرضیه بنیادی آن ها، در آزمون ترسیم آدمک، کودک تصویری را که از خود دارد فرافکنی میکند و تکمیل این ترسیم نخستین، با به ثمر رساندن ترسیم یک شخص از جنس مخالف، موجب میشود که چگونگی روابط کودک با تصویر خود و تصویری که از اطرافیان خود دارد، مشخص شود.
کرمن، بر اساس دستورالعمل ترسیم یک منظومه خانوادگی کوشش میکند تات چگونگی مسائل ارتباطی را روشن سازد وی پیشنهاد میکند، با استفاده از یک مصاحبه نیمه رهنمودی، معنای رمزهای محتوای نقاشی، با روشی که مشابه روش تست های فرافکن موضوعی است، تفسیر شود.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اختلالات, اکتشافات, تجزیه و تحلیل اطلاعات, جامعه آماری, دانش آموزان, دانلود, رنگ, روانشناسی, روش تحق,

تاريخ : 15 فروردين 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:33
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فرضیه
تفاوت های زن و مرد
چرا زوج ها در شرایط خوشی با هم مشاجره میکنند
مهم ترین چیزهایی را که اول باید انجام داد
راه حل ها
شوهر خود را تحسین کنید
خود را با همسرتان وفق دهید
از شوهرتان قدردانی کنید
لباس پوشیدن برای همسر
یک رابطه خوب چگونه به وجود می آید
احترام به زن
چگونه از مشاجره بپرهیزیم
جنگ کردن
گریز
وانمود کردن
تسلیم شدن
نوشتن نامه ای محبت آمیز
نمونه آمارگیری شده
نتیجه گیری و پیشنهاد
فهرست منابع و مآخذ
نمونه پرسشنامه

مقدمه:
در این تحقیق تلاش شده است راههای روابط زناشویی موفق را نشان دهیم و دستورالعملی برای ایجاد یک رابطه مبتنی بر عشق و علاقه را بازگو گردانیم. این تحقیق نشان میدهد که زن و مرد چگونه در همه زمینه ها تفاوت دارند. زن و مرد نه تنها متفاوت از یکدیگر با هم ارتباط برقرار می سازند، بلکه در احساس، اندیشه، درک، واکنش و عشق با هم تفاوت هایی اصولی دارند. و شاید بتوان گفت که زن و مرد حتی از دو سیاره متفاوتند. با درک تفاوت های اصولی زن و مرد در موقعیتی قرار میگیریم که بسیاری از ناراحتی ها موجود میان خود و همسرانمان را از میان برداریم و میتوان سوء تفاهم را تخفیف داد و یا حتی از آن بطور کلی اجتناب کرد. یا با استفاده از روشهای مختلف، تنش ها را تخفیف داد و در مقابل در روابط زناشویی عشق و مهر را بیشتر کرد.
تنش های موجود در روابط زناشویی اغلب مردم از آن روست که یکدیگر را درک نمیکنند به همین علت بسیاری از زوج ها از مناسبات زناشویی خود ناراحتند. بسیاری از افراد صادقانه به شرکای زندگی خود عشق میورزند ولی با این حال چون تنش از راه میرسد نمیدانند که برای رفع آن چه باید بکنند. غالب اختلاف های زندگی از عدم اطلاع افراد از نیروهای روحی سرچشمه میگیرد و اگر هر دو به هدف والای زندگی مشترک زناشویی به دیده احترام بنگرند و قدر زندگی خویش را بدانند و از جوانی هم لدت ببرند هرگز غبار کدورت آیینه پیونده مقدسشان را تیره و تار نخواهد کرد و باید تفاوت ها را شناخت و به آن ها احترام گذاشت و این سبب کاسته شدن اختلاف ها میشود البته باید متذکر شد که این تحقیق به مدت تقریبی چهار ماه برای جمع آوری و تکمیل پرسشنامه و تهیه نهایی آن وقت صرف شده و بیش از بیست پرسشنامه تهیه گردید که هر دو پرسشنامه توسط یک زوج تکمیل شد و فقط دو پرسشنامه تکمیل نشده برگشت. نمودارهای آماری بر اساس اطلاعات همین پرسشنامه بوده که از اسفند سال هشتاد و چهار تا اول خرداد هشتاد و پنج بوده با امید اینکه مجموعه ایی از این اطلاعات راهنمای کوچکی به تحقق بهتر شدن زندگی افراد باشد.
و در طول تحقیق از چندین کتاب و مجله نیز استفاده شده که به اختصار اسامی آن ها را در فهرست مأخذ و منابع آمده است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
احساس, اختلافات زوجين, انديشه, تحقيق, دانلود, روابط زناشويی, روابط زناشويی موفق, روانشناسی, شوهر, عش,

تاريخ : 21 بهمن 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:85
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
تقدیر و تشکر
قدردانی
چکیده
فصل اول – کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مساله
اهمیت تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیه تحقیق
تعاریف عملیاتی
فصل دوم – پیشینه تحقیق
تاریخچه افسردگی
تعریف افسردگی
نشانه های افسردگی
شخصیت افسردگی
محیط های افسردگی زا
علل افسردگی
به چه دلیل احتمال ابتلا زنان به افسردگی بیشتر از مردان است
طبقه بندی افسردگی روانی
انواع افسردگی
انواع نظریه درباره افسردگی
آشنایی با داروهای ضد افسردگی
درمان افسردگی
فصل سوم – روش اجرای تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
طرح تحقیق
جامعه آماری
نمونه و روش نمونه گیری
ابزار اندازه گیری
روش جمع آوری اطلاعات
روش های آماری
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل آماری
مقدمه
آزمون فرضیه
جداول و نمودارها
فصل پنجم – خلاصه بحث و نتیجه گیری
ارائه یک خلاصه کوتاه از فصل های گذشته
بحث در زمینه یافته ها (اهمیت، تفسیر نتیجه گیری)
نتیجه
پیشنهاداتی برای مقابله با افسردگی
پیشنهادات تحقیق
محدودیت های تحقیق
منابع و ماخذ
ضمائم

فهرست جداول:
مقایسه میانگین انحراف استاندارد و t محاسبه شده
توزیع فرمانی میزان افسردگی افراد نمونه بر اساس شاغل بودن
توزیع فراوانی میزان افسردگی افراد نمونه بر اساس غیرشاغل بودن
توزیع فراوانی میزان افسردگی افراد نمونه بر اساس وضعیت شغلی

فهرست نمودارها:
درصد میزان افسردگی شاغلین
درصد میزان افسردگی غیرشاغلین
میزان افسردگی شاغلین و غیرشاغلین

چکیده:
افسردگی پاسخ طبیعی فرد به فشارهای زندگی است. در این اختلال فرد دارای حالات غمگینی گرفتگی و بی حوصلگی است خصوصیات اصلی حالات افسردگی کاهش عمیق میل به فعالیت های لذت بخش روزمره مثل معاشرت تفریح ورزش و تغذیه است افسردگی تنها برنامه ناهنجاری تلقی میشود که با واقعه ایجاد کننده آن متناسب نباشد.
امروزه متاسفانه بیماری افسردگی یکی از بیماری های رایج در میان اقشار مختلف مردم است. در بیماری افسردگی واکنش ها غیر طبیعی هستند یعنی انسان در برابر ناملایمات و شکست ها بیش از حد افسرده میشود.
علل ابتلا به این بیماری ارث، تغییرات شیمیایی، از دست دادن والدین در کودکی و حوادث ناخوشایند زندگی و بیماری های جسمی مختلف و استفاده از داروها میتواند باشد. مطالعات ثابت کرده است که اگر کسی در دوران رشد مصیبت و غم بزرگی مثل مرگ یکی از والدین یا فرد مهمی از خانواده دیده باشد نسبت به افسردگی حساسیت بیشتری دارد. افسردگی از شایع ترین مشکلات روانی افراد است به طوری که حدس زده می شود 75% افرادی که در موسسات درمانی بستری میشوند دچار افسردگی هستند.
میزان افسردگی در میان زنان افزایش چشمگیری پیدا کرده است به طوری که در برخی پژوهش های به عمل آمده افسردگی در زنان 3 الی 4 برابر بیشتر از مردان است در این میان زنان خانه دار بیشترین میزان افسردگی را به خود اختصاص داده اند.
مجموعه مورد بحث بررسی میزان افسردگی بین زنان شاغل در اداره آموزش و پرورش که 383 نفر از معلمین را در مقطع راهنمایی تشکیل میدهد و زنان غیرشاغل را در نظر میگیرد. فرضیه مورد پژوهش مربوط میشود به بررسی میزان افسردگی در بین این دو گروه بدان معنی که بین میزان افسردگی زنان شاغل و غیرشاغل تفاوت معنا داری وجود دارد. جامعه آماری این پژوهش را 383 نفر از معلمین زن در مقطع راهنمایی تشکیل میدهد و نمونه آماری متشکل از 60 نفر میباشد که به صورت تصادفی انتخاب شده اند ابزار جمع آوری اطلاعات استفاده از پرسشنامه افسردگی بک (BDI) میباشد و روش آماری مورد استفاده آمار توصیفی محاسبه تجزیه و تحلیل داده ها و آمار استنباطی جهت آزمون فرضیه و مشخص کردن ارتباط معنادار بین متغیرها میباشد و در نهایت نتایج بدست آمده در این پژوهش تفاوت معنا دار بین میزان افسردگی در دو گروه از زنان شاغل و غیرشاغل را نشان میدهد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اختلال, افسردگی, بيماری, تجزيه و تحليل, تحقیق, تغذيه, تفريح, دارو, دانلود, روانشناسی, زنان, شاغل, شخ,

تاريخ : 21 بهمن 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:60
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول – کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
سوال مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
متغیرهای تحقیق
فرضیه تحقیق
فصل دوم – پیشینه و ادبیات تحقیق
ویژگی های شخصیت های ضد اجتماعی
علل رفتار ضد اجتماعی
بررسی دوقلوها
بررسی فرزند خواندگی
اضافه بودن کروموزوم y
بد عملکرد فیزیرلوژیائی
مثال وحشتناک از اختلال شخصیت ضد اجنماعی
خلاصه ای از بحث و بررسی اختلال شصیت زا اجتماعی
اختلال سلوکی
نمونه هایی از اختلال سلوکی
نوجوان آشفته
درماندگی آموخته شده
یادگرفتن در ماندگی
فصل سوم – روش تحقیق
جامعه مورد مطالعه
حجم نمونه
روش نمونه گیری
ابزار اندازه گیری در تحقیق حاضر
روش تحقیق
روش آماری مربوط به زمینه
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق
مقدمه و فصل چهارم
فصل پنجم – بحث و نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری
پیشنهادات
محدودیت های پژوهش
ضمائم پرسشنامه M.M.PI و بررسی مقیاس رفتار ضد اجتماعی
منابع و ماخذ

چکیده:
هدف از تحقیق حاضر مقایسه رفتار ضداجتماعی در بین جوانان حدود سنی 22 ساله شهر قزوین در دو گروه معتاد و غیر معتاد که زمینه عنوان شده عبارتند از رفتار ضداجتماعی در بین جوانان معتاد بیشتر از جوانان غیر معتاد است که جامعه مورد مطالعه جوانان حدود سنی 22 ساله شهر قزوین است که 120 نفر عنوان نمونه انتخاب گردیده و آزمون m.m.p.l بر روی آن اجرا گردیده و مقیاس pd رفتار خود اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است و بعد از بدست آوردن نمرات از این پرسشنامه که دارای یک سؤال در گزینه های بله و خیر است و نمره گذاری این آزمون از طریق کلید صورت میگیرد که جهت آزمون فرضیه از روش آماری t متغیر مستقل استفاده گردیده که نتایج بدست آمده نشان میدهد که رفتار ضد اجتماعی در بین جوانان معتاد بیشتر از جوانان غیر معتاد است و بین دو گروه از لحاظ رفتار ضد اجتماعی تفاوت وجود دارد و سطح معنی داری آن برابر 5%است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اجتماع, اختلال, تحقيق, جوانان, حجم نمونه, دانلود, رفتار اجتماعی, روانشناسی, روش نمونه گيری, شخصيت, ك,

تاريخ : 21 بهمن 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:16
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بیان مسئله
روش های گردآوری اطلاعات
تجزیه و تحلیل داده ها
ویژگی های راه پیشنهادی
چگونگی اجرا و نظارت بر راه حل جدید
گردآوری اطلاعات
ارزشیابی تاثیر راه حل جدید و تعیین اعتبار آن
منابع و ماخذ

چکیده تحقیق:
در این تحقیق من تلاش کرده ام پرخاشگری غیر عادی یک دانش آموز را بررسی کرده زیرا این گونه دانش آموزان هم برای خود و هم برای والدین و مربیانشان مشکل آفرین بوده که شناخت علل و انگیزه های این رفتار ضروری و لازم است برای ریشه یابی رفتارهای چنین دانش آموزانی باید علل مختلفی را که باعث پدید آمدن این دسته از اختلالات رفتاری میشوند مورد بررسی قرار داد. برای گرد آوری اطلاعات از مشاهده، مصاحبه، مشاوره و شواهد(1) استفاده کرده ایم.

مقدمه:
یکی از مسائل مورد بحث در تربیت کودکان و یکی از عوامل موثر در تعلیم و تربیت محیط سالم و پویایی است که افراد در آن زندگی میکنند. اما امروزه ما شاهد رفتارهای نا بهنجاری هستیم که باعث بر هم زدن نظم جامعه میشوند از جمله این رفتارها میتوان به پرخاشگری اشاره کرد.
روانشناسان علت اصلی این پدیده (پرخاشگری) شکست ها و ناکامی های طولانی مدت میدانند. و معتقدند در مورد پرخاشگری کودکان (از نو جهت دادن رفتار آنان)
به مراتب بهتر از تلاش برای سرکوبی آن میباشد. تنبیه شدید و انضباط خشک و انعطاف ناپذیر از جمله علل پرخاشگری است.
اگر پرخاشگری کودک در مدرسه با خصومت پاسخ داده شود، سبب تشدید این رفتار شده و امکان دارد آن را به صورت یک رفتار دائمی درآید.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اختلالات رفتاری, انگيزه, تربيت كودكان, تعليم, تنبيه, دانش آموز, دانلود, درس, روانشناسی, شواهد, محيط ,

تعداد صفحات:70
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول – کلیات
کلیات
مقدمه
بیان مسأله
اهمیت و ضرورت
اهداف پژوهش
اهداف کلی
اهداف جزیی
فرضیه های پژوهش
تعاریف نظری و عملیاتی
تعاریف نظری
اضطراب اجتماعی
مهارت های ارتباطی
نگرش های ناکارآمد
تعاریف عملیاتی
اضطراب اجتماعی
مهارت های ارتباطی
نگرش های ناکارآمد
فصل دوم – نظریات و پیشینه تحقیقاتی
نظریات و پیشینه تحقیقاتی
مقدمه
هراس اجتماعی
تعریف هراس اجتماعی
سن شروع
جنسیت
شیوع
علائم اضطراب
تشخیص اختلال اضطراب
علل احتمالی هراس اجتماعی
علل زیست شناختی هراس اجتماعی
علل ژنتیک هراس اجتماعی
سبک فرزند پروری و هراس اجتماعی
عوامل محیطی
ارتباط
تعریف ارتباط
شکل های ارتباط
ارتباط با خود
ارتباط با دیگران
ارتباط جمعی یا گروهی
عوامل موثر در برقراری ارتباط
راههای عملی برای ارتباط موثر
نظریات
نظریه زیستی و انتقال دهنده ها
نظریات روان تحلیل گری
نظریه فروید
نظریه آدلر
نظریه رفتارگرایی
نظریه واتسون
نظریه بندورا
نظریه سلیگمن
نظریه اسکینر
نظریه انسان گرایی (نظریه راجرز)
نظریه شناخت گرایی
نظریه الیس
نظریه بک
نظریه گشتالت (پرلز)
پیشینه تحقیق
پیشینه خارجی
پیشینه داخلی
فصل سوم – روش جمع آوری داده ها
روش جمع آوری داده ها
مقدمه
جامعه
حجم نمونه و روش نمونه گیری
طرح پژوهش
ابزار مورد استفاده پژوهش
پرسشنامه هراس اجتماعی
پرسشنامه مهارتهای ارتباطی
پرشسنامه نگرش های ناکارآمد (DAS)
روش آماری پژوهش
فصل چهارم – یافته های تحقیق
یافته های تحقیق
مقدمه
آمار توصیفی
بررسی حجم نمونه به تفکیک سن
بررسی حجم نمونه به تفکیک جنسیت
بررسی حجم نمونه به تفکیک تأهل
بررسی حجم نمونه به تفکیک میزان تحصیلات
بررسی حجم نمونه به تفکیک رشته تحصیلی
آمار استنباطی
فصل پنجم – بحث و نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری
مقدمه
محدودیت ها
پیشنهادات
منابع
ضمائم
پرسشنامه

فهرست جداول:
توزیع پاسخگویان به تفکیک سن
توزیع پاسخگویان به تفکیک جنسیت
توزیع پاسخگویان به تفکیک تأهل
توزیع پاسخگویان به تفکیک میزان تحصیلات
توزیع پاسخگویان به تفکیک نوع رشته تحصیلی
نتایج آزمون همبستگی پیرسون جهت بررسی رابطه بین مهارت های ارتباطی با اضطراب اجتماعی
نتایج آزمون همبستگی پیرسون جهت بررسی رابطه بین نگرش های ناکارآمد با اضطراب اجتماعی
میانگین و انحراف استاندارد اضطراب اجتماعی در دو گروه مذکر و مونث
نتایج آزمون جهت مقایسه اضطراب اجتماعی در دو گروه مذکر و مونث
نتایج آزمون جهت مقایسه اضطراب اجتماعی در دو گروه مجرد و متاهل
میانگین و انحراف استاندارد مهارت های ارتباطی در دو گروه مذکر و مونث
نتایج آزمون جهت مقایسه مهارت های ارتباطی در دو گروه مذکر و مونث

چکیده:
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه نگرش های ناکارآمد و مهارت های ارتباطی با اضطراب اجتماعی در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور آران و بیدگل در سال تحصیلی 92-91 صورت گرفت.
نمونه تحقیق شامل 151 دانشجوی دانشگاه پیام نور آران و بیدگل (93 دختر و58 پسر) بود که به روش نمونه گیری تصادفی ساده از بین دانشجویان حاضر در محوطه و کلاس ها انتخاب گردید. ابزار های پژوهش عبارتند از: پرسشنامه هراس اجتماعی کانور و همکاران (SPIN) و پرسشنامه نگرش های ناکارآمد بک و وایزمن (DAS) و پرسشنامه مهارت های ارتباطی کوئین دام استفاده گردید. ابزارهای مورد استفاده از اعتبار و پایایی قابل قبولی برخوردار بودند. تحقیق حاضر از نوع همبستگی بود.
نتایج به دست آمده نشان داد که بین مهارت های ارتباطی با میزان اضطراب اجتماعی رابطه ای وجود ندارد ولی بین نگرش های ناکارآمد با میزان اضطراب اجتماعی رابطه معنی داری وجود داشت (P<0/001). همچنین، نتایج نشان داد که اضطراب اجتماعی بین گروه های مجرد و متاهل، دختر و پسر تفاوت معنادار نداشت. بین میانگین دو گروه دختر و پسر در مهارت های ارتباطی نیز تفاوتی مشاهده نشد. مقدمه: یکی از شایع ترین مشکلات بالینی در جوانان و نوجوانان، اختلال های اضطرابی هستند که با اضطراب کودکی پیوند خورده اند. اضطراب اجتماعی نتیجه ای است از احتمال یا وقوع نوعی ارزیابی شخصی در موقعیت های مختلف اجتماعی. به دیگر سخن، فردی که دچار اضطراب اجتماعی است هیچ گونه تمایلی به آغاز ارتباط با دیگران ندارد و با احساسی از ترس و پایداری غیر معقول، از هر موقعیتی که ممکن است در معرض داوری دیگران قرار گیرد، اجتناب می ورزد. یکی از ویژگی های افراد مضطرب، نگرانی آن ها درباره اشتباهات خویش است و حتی وقتی به گونه ای مناسب عمل می کنند عملکرد خودرا نا مناسب ارزیابی میکنند. برداشت یا تصور شخص از موقعیت های اجتماعی که احتمال دارد شخصیت او مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرد میتواند واقعی یا خیالی باشد. در واقع شخصی که به شدت دچار اضطراب اجتماعی است، تصور میکند در هر موقعیت یا شرایط اجتماعی فرد یا افرادی به محض مواجه شدن با او رفتار و شخصیتش را مورد نقادی و ارزیابی خواهند داد و یا ممکن است طوری رفتار کند که مورد تحقیر دیگران واقع شود و در فشار و مخمصه قرار گیرد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
ارتباط, اضطراب, اضطراب اجتماعی, انسان گرایی, جنسیت, دانلود, روانشناسی, زیست شناختی, شناخت گرایی, شیو,

تاريخ : 7 بهمن 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:22
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
ملاکهای افسردگی در جانبازان
دیدگاه های رایج در مورد افسردگی قربانیان جنگ
دیدگاه اول – افسردگی در دوران جانبازی گذراست
دیدگاه دوم – افسردگی در قربانیان جنگ همتای افسردگی در بزرگسالان است
دیدگاه رشدی
نظریه‌ اسنادی افسردگی
دیدگاه تحلیل پردازش اطلاعات
دیدگاه انسان گرایی ـ هستی گرایی
سبب شناسی
نظریه‌های زیست شناختی
دیدگاه روان پویشی
دیدگاه رفتاری
دیدگاه شناختی
سیر افسردگی در دوران کودکی
شیوع افسردگی در میان قربانیان جنگ
اختلال های همبود با اختلال افسردگی در میان نظامیان
افسردگی و اختلال های اضطرابی در میان نظامیان
اختلال افسردگی و وسواس فکری – عملی
همبودی افسردگی در میان نظامیان و سایر اختلال ها
فشار روانی پس از سانحه
اختلال یادگیری
اختلال خوردن
تشخیص و ارزیابی افسردگی در میان افراد نظامی
درمان افسردگی در میان نظامیان
دارو درمانی
روان درمانی
درمان روان تحلیلی
درمان شناختی – رفتاری
خانواده درمانی
سایر روش های درمانی

مقدمه:
در زبان روزمره اصطلاح افسرده برای اشاره به یک حالت احساسی، واکنش به یک موقعیت و سبک رفتار مختص به فرد بکار میرود، احساس افسردگی معمولا بعنوان اندوه شناخته میشود و امکان دارد در هوای بارانی، سرمای گزنده یا بعد از منازعه با یک دوست رخ دهد. نوع دیگر افسردگی داغ دیدگی یا واکنش سوگ است غمی که از فوت نزدیکان یا نا امیدی از پایان رابطه ای عاشقانه نشات میگیرد. از آنجا که احساس افسردگی را تقریبا همه مردم داشته اند این احساس به تنهایی برای تشخیص اختلال افسردگی کافی نیست. شاید باور این موضوع سخت باشد،‌ اما زمانی تصور میشد افسردگی اختلالی صرفاً خاص دوران بزرگسالی است. روشن است که اختلال افسردگی عملکرد بسیاری از بزرگسالان را مختل میکند. اما در حال حاضر کارشناسان اذعان دارند که کودکان نیز ممکن است دچار افسردگی بالینی شوند پیش از اینکه، به افسردگی کودکی به راحتی بی اعتنایی میشد زیرا هیچ کس از خود کودک در مورد احساسات و خلقش چیزی نمی پرسید.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
افسرده, افسردگی, افسردگی بالينی, انسان گرايی, جانبازان, جنگ, دانلود, درمان, روان پويشی, روانشناسی, ز,

تاريخ : 7 بهمن 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:70
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول – کلیات تحقیق
مقدمه
موضوع تحقیق
اهداف تحقیق
اهمیت موضوع
دلایل انتخاب موضوع
سوالات تحقیق
تعاریف عملیاتی واژه ها
فصل دوم – موضع گیری های نظری و یافته های پژوهشی در خصوص موضوع
موضع گیری نظری در خصوص هویت و عزت نفس
تعریف هویت و عزت نفس
شکل گیری هویت
نظریه های هویت
نظریه بلوز
نظریه کگان
نظریه لووینگر
نظریه اریکسون
نظریه گلاسر
نظریه های عزت نفس
نظر فروم
نظریه اریکسون
نظریه بندورا
نظریه کلی
نظریه مزلو
نظریه راجرز
یافته های پژوهشی در خصوص موضوع
نتیجه گیری
فصل سوم – روش پژوهش
روش تحقیق
جامعه و نمونه آماری
روش جمع آوری اطلاعات
ابزار اندازه گیری هویت
پرسشنامه گسترش یافته عینی پایگاه هویت من
نحوه اجرای پرسشنامه گسترش یافته عینی پایگاه هویت من
نحوه نمره گذاری پرسشنامه گسترش یافته عینی پایگاه هویت من
اعتبار و روایی پرسشنامه گسترش یافته عینی پایگاه هویت من
ابزار اندازه گیری عزت نفس
پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت
نحوه اجرای پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت
نحوه نمره گذاری پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت
اعتبار و روایی پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش
بررسی جمعیت شناختی
بررسی توصیفی و استنباطی فرضیه ها
فصل پنجم – بحث و نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری
نتیجه گیری نهایی
محدودیت ها
پیشنهادات
پژوهش هایی که در این زمینه انجام شده
منابع
منابع فارسی
منابع خارجی

فهرست جداول:
توزیع فراوانی آزمودنی ها بر حسب سن
توزیع فراوانی ازمودنی ها برحسب وضعیت تاهل
توزیع فراوانی آزمودنی ها بر حسب تحصیلات پدر
توزیع فراوانی آزمودنی ها بر حسب تحصیلات مادر
توزیع فراوانی آزمودنی ها بر حسب رشته تحصیلی
توزیع فراوانی بر حسب ترتیب تولد
توزیع فراوانی هویت دستیابی و عزت نفس
همبستگی بین عزت نفس و پایگاه هویت دستیابی
توزیع فراوانی هویت تعلیق و عزت نفس
همبستگی بین عزت نفس و پایگاه هویت تعلیق
توزیع فراوانی هویت ممانعت و عزت نفس
همبستگی بین عزت نفس و پایگاه هویت ممانعت
توزیع فراوانی هویت پراکندگی و عزت نفس
همبستگی بین عزت نفس و پایگاه هویت پراکندگی
نمرات میانگین واریانس عزت نفس و پایگاهای هویت دستیابی، تعلیق،‌ ممانعت و پراکندگی

مقدمه:
به طورخلاصه میتوان اظهار داشت که در فصل اول پژوهش، ابتدا در مورد چگونگی رشد شخصیت و نقش مهم آن در تبیین و تشریح اختلالات روانشناختی مطالبی بیان شد. چرا که از دیر باز مورد توجه روانشناسان بوده است و سهم قابل توجهی در تعیین مسیر بهنجار رشد دارد علاوه بر آن دو مولفه دیگر که در طول تاریخچه روانشناسی بحث ها و نظریات فراوانی را به خود اختصاص داده است هویت و عزت نفس میباشد که در تمامی اختلالات روانی دارای نقش تعیین کننده ای هستند. همچنین این دو مسئله بیشتر خود را در دوره نوجوانی و جوانی نشان میدهد و نقش کلیدی در این دوران ایفا میکند. آن چه که در واقع، پژوهش
حاضر باید جوابگو باشد، میزان همبستگی و چگونگی ارتباط هر یک از پایگاه های هویت با عزت نفس میباشد.
همانطور که در فصل های گذشته راجع به آن بحث شد ما در این پژوهش از نظریات روان شناسان بسیاری سود جستیم.
مارسیا در مطالعاتش به این نتیجه رسید که افراد پایگاه های تعلیق دارای منابع درونی اطمینان و امنیت و عزت نفس پایدار هستند و افراد پایگاه ممانعت و پراکندگی فاقد چنین منابعی هستند. در مطالعه ای دیگر، کرامر، متذکر شد که افراد پایگاه های هویت ممانعت و دستیابی هر دو از عزت نفس بالایی برخوردارند در صورتی که افراد پایگاه های تعلیق و پراکندگی که فاقد تعهد هستند از عزت نفس پایینی برخوردارند گلاسرد وسینی در مورد روابط متقابل عزت نفس و هویت مینویسند: (چگونگی برداشت ها و نظریات دیگران نسبت به ما در روشن کردن هویت ما نقش عمده ای بر عهده دارد. ارزشیابی های ما از خودمان در ارتباط با شرایط زندگی، اوضاع اجتماعی و اقتصادی نیز مبین هویت ماست و همچنین تصورات ما درباره وضع جسمانی و شیوه لباس پوشیدن، نوع هویت ما را در مقایسه با دیگران نشان میدهد.
فصل دوم که شامل عناوینی ازجمله موضع گیری های نظری در خصوص هویت و عزت نفس که خود شامل بخش هایی از قبیل تعریف هویت و عزت نفس میباشد که در این بخش به تعریف مفهوم هویت و عزت نفس پرداخته شده است و سپس به بحث شکل گیری هویت پرداخته میشود طبق نظریه اریکسون در مورد رشد روانی اجتماعی انسان، پنجمین مرحله از رشد روانی – اجتماعی شکل گیری هویت در مقابل پراکندگی میباشد. او در این مورد تاکید دارد که مراحل رشد هر یک به طور مجزا در درون خود پایان نمی یابد بلکه بهم پیوسته و وابسته است. عوامل مختلفی بر شکل گیری هویت تاثیر میگذارد از جمله: عوامل شناختی، والدین، مدرسه و عوامل اجتماعی – فرهنگی، تربیت تولد و فاصله سنی فرزندان در رفتار خود نوجوان و خیال پردازی ها و …
در بخش بعدی نیز به نظریه های مربوط به هویت از جمله نظریات بلوز – کگان – لووینگر – اریکون – گلاسر پرداخته میشود و همچنین در بخش بعدی به نظریه های مربوط به عزت نفس از جمله نظریات مردم – اریکسون – بندورا – کلی – مزلو و راجرز
و در دو بخش پایانی به مباحثی از جمله یافته های پژوهش در خصوص موضوع و نتیجه گیری نیز پرداخته شده است.
فصل سوم روش پژوهش رامعرفی میکند. این روش بصورت همبستگی میباشد و در نمونه گیری نیز از روش نمونه گیری خوشه ای استفاده کرده ایم. جامعه مورد مطالعه ما، دانش آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی و سوم دبیرستان شهرستان کاشان میباشند که از میان این تعداد ما 160 نفر را به عنوان حجم نمونه در اختیار گرفتیم. دو آزمون اجرا شده –آزمون گسترش یافته عینی پایگاه هویت من و دیگری آزمون عزت نفس کوپراسمیت – اجرای آزمون گروهی بود و داخل کلاس و حدود 20 الی 25 دقیقه وقت لازم بود تا آزمونی به هر دو آزمون پاسخ دهد. برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده کردیم و برای بررسی تفاوت میانگین ها نیز از آزمون استفاده نمودیم.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اختلالات روانی, تاهل, تحصيلات, جمعيت شناختی, دانلود, رشته تحصيلی, روانشناسی, سن, عزت نفس, كوپر اسميت,

تعداد صفحات:97
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
بیان مساله
ضرورت و اهمیت مساله
زمینه مختصری از موضوع تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیه‌ها
متغییرها
تعاریف
فصل دوم
مقدمه
چگونه اعتماد به نفس را تعریف کنیم؟
انواع اعتماد به نفس
اعتماد به نفس رفتاری
اعتماد به نفس احساسی و عاطفی
اعتماد به نفس روحی و معنوی
علائم و نشانه‌های فقدان یا کمبود اعتماد به نفس روحی و معنوی
چگونه عدم اعتماد به نفس شکل میگیرد؟
چگونه اعتماد به نفس را در خود تقویت کنیم؟‌
چگونه اعتماد به نفس را وارد زندگی مان کنیم؟
تفاوت زنان شاغل و غیرشاغل
موانع فرهنگی و اجتماعی زنان
دلایل عدم پیشرفت زنان در ایران
زنان شاغل ایرانی
بررسی مسائل زنان شاغل
بررسی مسائل زنان غیر شاغل
دیدگاه اسلام در خصوص اشتغال زنان
عزت نفس در روایات
نکاتی جهت بالابردن اعتماد به نفس زنان
فصل سوم
آیا اعتماد به نفس قابل اندازه‌گیری است؟
جامعه آماری
نمونه‌گیری
روش نمونه‌گیری
طرح پژوهش
مکان پژوهش
ابزار پژوهش
شیوه نمره‌گذاری آزمون کوپر اسمیت
تجزیه و تحلیل داده‌ها
فصل چهارم
فرضیه اول
بررسی فرضیه اول
فرضیه دوم
بررسی فرضیه دوم
فرضیه سوم
بررسی فرضیه سوم
فرضیه چهارم
فصل پنجم
تجزیه و تحلیل اطلاعات
محدودیت‌ها و موانع و مشکلات تحقیق
پیشنهادها
پیوست ها
منابع

چکیده تحقیق:
در این تحقیق سعی کردیم به بررسی مقایسه اعتماد به نفس زنان شاغل و زنان غیرشاغل بپردازیم.
در رابطه با موضوع تحقیق چهار فرضیه مطرح گردید که به شرح ذیل میباشد:
1) بین اعتماد به نفس زنان شاغل و غیر شاغل تفاوت معناداری وجود دارد.
2) بین اعتماد به نفس زنان متاهل و مجرد تفاوت معناداری وجود دارد.
3) بین اعتماد به نفس دانشجویان رشته روانشناسی با سایر رشته‌ها تفاوت معناداری وجود دارد.
4) بین اعتماد به نفس دانشجویانی که پیشرفت تحصیلی مطلوبی دارند نسبت به سایر دانشجویان اعتماد به نفس بالاتری وجود دارد.
در واقع جامعه آماری مورد نظر در این پژوهش دانشجویان و کارمندان زن دانشگاه پیام نور اراک میباشد که با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده 63 نفر آزمودنی را انتخاب کرده‌ایم که شامل 22 نفرزن شاغل و 41 نفر غیر شاغل می باشد.
برای دستیابی به اطلاعات لازم، آزمون عزت نفس کوپراسمیت را در اختیار آنان قرار دادیم. سپس با استفاده از فرمول t مستقل فرضیه اول، دوم و سوم را مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهیم. برای بررسی فرضیه چهارم از فرمول x2 استفاده میکنیم. شرح کامل فرمول t مستقل و 2x در فصل سوم آمده است.
نتایج حاصل از بررسی های آماری نشان داده که:
1) ارتباط معناداری بین اعتماد به نفس زنان شاغل و غیر شاغل وجود ندارد.
2) ارتباط معناداری بین اعتماد به نفس زنان متاهل و مجرد وجود ندارد.
3) بین اعتماد به نفس دانشجویان رشته روانشناسی با سایر رشته‌ها تفاوت معناداری وجود ندارد.
4) ارتباط معناداری بین اعتماد به نفس دانشجویانی که پیشرفت تحصیلی مطلوبی دارند نسبت به سایر دانشجویان وجود دارد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اعتماد به نفس, جامعه آماری, دانلود, روانشناسی, زنان شاغل, متاهل, مجرد, موانع فرهنگی, نفس احساسی, نفس,

تعداد صفحات:72
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
مقدمه
بیان مسئله
اهداف تحقیق
فصل دوم
انگیزه هاى فیزیولوژیائی در سطح تحقق نفس
تفاوت عزت نفس با خود پنداره
ریشه ها و ابعاد عزت نفس
عزت نفس بالا و پایین
شیوه پرورش
بدرفتاری جسمانی یا جنسی
ظاهر جسمانی
تغییرات در خود پنداره
تغییرات در عزت نفس
راه هایی بسوی هویت
عواملی که بر رشد هویت تاثیر میگذارند
فصل سوم
جامعه تحقیق
روش نمونه گیری
اعتبار و روانی ابزار تحقیق
روش آمارى
فصل چهارم
جداول پرسشنامه
یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها
یافته ها و تجزیه و تحلیل آن ها
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیرى
پیشنهادات
پرسشنامه عزت نفس
مقیاس تایید خویشتن راتوس
منابع

مقدمه:
شخصیت و اخلاق کودک تنها در ارتباط با والدین رنگ نمی گیرد بلکه افراد دیگری هم وجود دارند که در برخی موارد نه تنها تاثیر فوق العاده ای در کودک میگذارند بلکه بسیار از یافته های والدین را در طریق تربیت نابود و زحمات و تلاشی آن ها را خنثی میسازند بدین نظر ضروری است که نقش آن ها و میزان اهمیت شان را در تربیت شناخت و تاثیر مثبت یا منفی که آنان در ساختن یا ویران کردن بتای اخلاقی و دیگر ابعاد وجود و شخصیت کودک دارند بدانیم بتدریج که طفل رشد میکند و پرورش می یابد با کسان و بستگان و والدین نزدیک خویش و دستی با آن ها و فرزندانشان در سنین بالاتر با دوستان و همسالان کوچه و محله خویش و همین طور بعد ما با افراد دیگر همه میتواند در تایید خویشتن تاثیر بسزایی داشته باشد به حقیقت باید اعتراف کرد که افراد محیط زندگی کودک یعنی همان ها که بر شمرده شدند در زندگی او نقش مثبت یا منفی میتواند داشته باشد کودک با فطرت پاک و با اندک مسامحه ای میتوان گفت بی رنگ و بی تفاوت به دنیا می آید این خانواده است که او صالح و با اعتقاد ببار می آورد و حتی روابط دوستانه و سنجیده شده والدین هم می تواند موثر باشد ما اهمیت نقش وراثت و صفاتی را که از اجداد به کودک منتقل میشود را نادیده نمیگیریم ولی قائلیم که تربیت مخصوصا در خانواده این خصایص و صفات را تحت الشعاع قرار میدهد و حتی در برخی موارد اثر آن را خنثی میکند کودک مانند دفتری است که چیزی روی آن نوشته نشده و این خانواده است که در آن دفتر جملات افتخار آمیز یا ذلت آفرین مینویسد و چیزهای ناخوانا را خوانا میکند خانواده شخصیت کودک را رنگ میدهد حال با رفتار مناسب خود که آن را در درک از خویشتن به حد خود شکوفایی میرساند و اعتقاد را در آن بالا میبرد و خواء با رفتار نامناسب خود باعث یک کودک بدون عزت نفس و اعتماد به نفس بالا میشود بر اساس روش تربیتی والدین است که طفل در آینده آرام و متعادل میشود و یابی قرار آزاد بار ی آید با چاکر، غلام و بالاخره خوش فکر و خوش مرام، عقیده کودک عقیده والدین است زیرا فکر و اندیشه اش هنوز آن چنان رشد و کمال نیافته که شخصا به تحلیل مسائل بپردازد در حقایق ماوراء ماده را کشف واز منابع استخراج نماید روی این نظر در سخنی از پیامبر آمده که هر مولودی بر منبای اساس فطرت به دنیا می آید واین والدین او هستند که او را یهودی، نصرانی و…. بار می آورند.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اخلاق, انگيزه, بدرفتاری, بستگان, تربيت, جامعه تحقيق, خصايص, خود پنداره, دانلود, رنگ, روانشناسی, روش ,

تعداد صفحات:75
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول : کلیات پژوهش
مقدمه
بیان مساله
اهمیت و ضرورت پژوهش
اهداف پژوهش
هدف کلی
اهداف فرعی
فرفیه های پژوهش
فرضیه کلی
فرضیه های جزیی
تعریف نظری و عملیاتی
تعریف نظری
تعریف عملیاتی
فصل دوم : ادبیات پژوهش
بخش اول – شخصیت و ویژگی های شخصیت
شخصیت چیست؟
ویژگی‌های شخصیت
مطالعه شخصیت
تاریخ‌های مهم در روانشناسی شخصیت
نظریه‌های شخصیت
افراد مهم در روانشناسی شخصیت
واژه‌های کلیدی شخصیت
بخش دوم – پیشرفت تحصیلی چیست و عوامل موثر بر آن کدام است؟
وضعیت فرهنگی خانواده
آرامش روانی و عاطفی خانواده
نوع دوستان دانش آموز و ویژگی های آن ها
آموزش های تقویتی
انجام منظم تکالیف درسی در منزل
آشنایی والدین با ویژگی های روانی فرزندان
رفتار معلم و نوع برخورد او در کلاس
افت تحصیلی چیست و عوامل موثر بر آن کدام است؟
ضریب هوشی پایین
بیسواد بودن والدین و عدم رفع اشکالات درسی دانش آموز
مدرسه هراسی و ترس از معلم
نداشتن ارتباط بین والدین و مدرسه
نبودن آرامش روانی و عاطفی در منزل
بکار بردن واژه های تحقیر آمیز در منزل
روش مطالعه غلط و معنی دار نبودن آموخته ها
کارا نبودن معلم در تدریس
اختلات شخصیتی و مشکلات جسمانی کودک
اضطراب در امتحان و ترس از نمره کم
از دیگرعوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
برنامه درسی
کتاب های درسی و مواد آموزشی
معلم، روش تدریس و تربیت معلم
نقش اقتصاد در خانواده
مسکن و وضع اقتصادی خانواده
تاثیر انگیزش در پیشرفت تحصیلی
انگیزه پیشرفت چیست؟
ویژگی های افراد پیشرفت گرا چیست؟
آموزش انگیزه پیشرفت
بخش سوم – پیشینه تحقیق
تحقیقات انجام شده در داخل کشور
تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
خلاصه و جمع بندی تحقیق
فصل سوم : روش تحقیق
طرح پژوهش
جامعه آماری
نمونه و روش نمونه گیری
ابزار اندازه گیری
پرسشنامه سنجش صفات پنج گانه شخصیتی (NEO)
توصیف آزمون
شرایط آزمودنی ها
نحوه تکمیل پاسخنامه
نمره گذاری
اعتبار و روایی آزمون NEO
روش جمع آوری اطلاعات
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
جدول توصیفی
جدول استنباطی
تحلیل عاملی
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
مقدمه
پیشنهادات
پیشنهادات بنیادی
پیشنهادات کاربردی
منابع و ماخذ

فهرست جداول:
نتایج آزمون KMO و بارتلت
مشخصه های آماری عامل های استخراج شده
ماترس چرخش یافته تحلیل عاملی مربوط به عامل اول
ماتریس چرخش یافته تحلیل عاملی مربوط به عامل دوم
ماتریس چرخش یافته تحلیل عاملی مربوط به عامل سوم
ماتریس چرخش یافته تحلیل عاملی مربوط به عامل چهارم
ماتریس چرخش یافته تحلیل عاملی مربوط به عامل پنجم

چکیده:
هدف – هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی مادران با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی مدارس دولتی شهرستان کاشان که در سال تحصیلی 94-1393 مشغول به تحصیل بوده اند، است.
روش – جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش آموزان مقطع ابتدایی مدارس دولتی شهرستان کاشان که در سال 94-1393 مشغول به تحصیل بوده اند. نمونه پژوهش حاضر به حجم 60 نفر دانش آموز (30 نفر دانش آموز دختر و 30 نفر دانش آموز پسر) از مقطع پنجم دبستان انتخاب گردیده است.
روش نمونه گیری پژوهش از نوع تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب گردیده است.
در این پژوهش برای سنجش ویژگی های شخصیتی از پرسشنامه پنج عاملی NEO -FFI استفاده شد است.
برای سنجش سطح عملکرد تحصیلی نیز از نمرات دانش آموزان در پایان ترم در مقطع پنجم دبستان استفاده گردیده است.
یافته ها : بین معدل دانش آموزان و عامل های روانرنجوری N ،دلپذیری A و وجدان C رابطه معنی داری یافت شد. و بین معدل دانش آموزان با عوامل برونگرایی E،انعطاف پذیری O و جنسیت رابطه معنی داری یافت نشد.
نتیجه گیری : میان صفات شخصیتی مادران و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه معنادار وجود دارد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آرامش روانی, تاریخ‌, تحقیر آمیز, ترس, جامعه آماری, خانواده, دانش آموز, دانلود, دلپذيری, روانشناسی, ر,

تاريخ : 9 دی 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:44
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
کلیات
اثرات ورزش روی قاعدگی
خطر فقدان قاعدگی در چیست؟
فوائد فعالیت بدنی و ورزش در یک زن باردار
توسعه ورزش زنان
ایجاد انگیزه در ورزشکاران زن
زن و روانشناسی ورزش
عملکرد روانی، حرکتی و میانسالی
تاریخچه ورود زنان به مجامع ورزشی
تاثیر کوهنوردی بر سلامت جسمی بانوان
اهمیت ورزش برای بانوان
تفاوت فیزیولوژیک بین زنان و مردان ورزشکار
سودمندی ورزش در بانوان
موارد منع ورزش در بانوان
اثرات ورزش روی قاعدگی
فوائد فعالیت بدنی و ورزش در یک زن باردار
ورزش مادر، تقویت قلب نوزاد
فوائد ورزش در دوران بارداری
کمک به کاهش درد کمر
پنج نکته درباره ورزش‌های بارداری
نتیجه گیری
منابع

مقدمه:
میتوان گفت که حضور زنان در جوامع ورزشی از سال 1912 میلادی به بعد بوده است که البته به تدریج شاهد آن بودیم که زنان تقریبا در تمام رشته‌های ورزشی همچون مردان شرکت کردند. وزنه برداری زنان، بوکس زنان، کشتی زنان و …
زنان از نظر قدرت بدنی آن قدرها هم که تصورش میرود ضعیف نیستند. در حقیقت بله! زنان بطور کلی از نظر ماهیچه‌ای 30 درصد نسبت به مردان ضعیفترند. اما این ضعف با تمرین های بدنسازی منسجم و استفاده از پروتئین های درست قابل جبران است. بطور کلی میتوان گفت که اکثر مردان از اکثر زنان قوی ترند. یا قوی ترین مرد جهان از قوی ترین زن جهان قوی تر است. اما موارد زیادی هم دیده میشود که این فرمول کلیت ندارد. مخصوصاً در سنین نوجوانی دختران زیادی هستند از پسرهای همسن شان قوی ترند.
آیا یک زن میان وزن میتواند یک مرد سنگین وزن را بلند کند؟ پاسخ مثبت است. موارد زیادی دیده شده که یک زن شصت کیلوگرمی توانسته است که یک فرد صد کیلویی را به راحتی بلند کند. البته یک زن شصت کیلوگرمی گاهی هم میتواند یک فرد فوق سنگین مثلاً 120 کیلوگرمی را نیز روی پشتش کول کند.
آیا یک زن میتواند یک مرد را در کشتی آزاد شکست بدهد؟ به ندرت اما پاسخ مثبت است. مخصوصا اگر مهارت های کشتی زن بالاتر باشد این امر امکان پذیر است. در کشورهایی مثل آمریکا در مسابقات کشتی آزاد دبیرستانی، گاهی دخترانی هم پیدا می شوند که در مسابقات پسرانه شرکت میکنند و عنوان می‌آورند.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
بدنسازی, بوکس زنان, تربیت بدنی, تقويت قلب نوزاد, دانلود, رشته‌های ورزشی, روانشناسی ورزش, زن باردار, ,

تاريخ : 9 دی 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:103
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
چارچوب نظری و مدل تحقیق
ضرورت و اهمیت تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیه های تحقیق
روش تحقیق
تعاریف واژه ها
تعاریف عملیاتی
فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
مقدمه
سیاستهای سازمانی
تعاریف مختلف از سیاستهای سازمانی
راههای کاهش اثرات ناشی از سیاستهای سازمانی
تعهد سازمانی
تعاریف مختلف از تعهد سازمانی
اهمیت تعهد سازمانی
انواع تعهد سازمانی
تعهد نسبت به مشتری
تعهد نسبت به سازمان
تعهد نسبت به خود
تعهد نسبت به مردم
تعهد نسبت به وظیفه تکلیف
تعهد نسبت به سیاست های سازمانی (تعهد سیاسی)
دیدگاه هایی در مورد کانون های تعهد سازمانی
تعهد سازمانی مفهوم یک بعدی یا چند بعدی
الگوهای چند بعدی تعهد
عوامل مؤثر در تعهد سازمانی کارکنان
نظام اداری
شالوده سازمانی
نتایج و پیامدهای تعهد سازمانی
تعهد متوسط
تعهد زیاد
مطالعه ماتیو و زاجاک
ویژگیهای شخصی مؤثر بر تعهد سازمانی
عوامل مؤثر بر تعهد به سیاست ها (تعهد سیاسی)
تأثیرات ناشی از تعهد به سیاست ها روی رفتار شهروندی سازمان
نقش تعهد سازمانی در تمایل به قصد ماندن در سازمان
قصد ماندن در سازمان
اهمیت و ضرورت قصد ماندن در سازمان
هزینه های ترک خدمت کارکنان
تاثیر انواع تعهد سازمانی بر ترک خدمت طبق مدل آلن و مییر
نقش عوامل فردی در تمایل به ترک شغل
پیشینیه نظری پژوهش
پیشینه میدانی پژوهش
فصل سوم
روش اجرای تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
جامعه آماری
تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری
روش گردآوری اطلاعات
ابزار گردآوری اطلاعات
شفافیت نقش
تضاد نقش
تعهد به سیاست های سازمان (تعهد سیاسی)
وجدان کاری
ویژگی شهروندی سازمانی (فضیلت شهروندی)
روایی و پایایی ابزار جمع آوری داده ها
روش تجزیه و تحلیل داده ها
تحلیل عامل تاییدی
مدل معادلات ساختاری
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل اطلاعات
مقدمه
آمار توصیفی
تعداد و درصد وضعیت تحصیلات پاسخ دهندگان
تعداد و درصد وضعیت تجربه پاسخ دهندگان
تجزیه و تحلیل داده ها
بررسی اثرات متغیرها بر یکدیگر
آزمون های نیکویی برازش
آزمون فرضیه ها
آزمون فرضیه اول
آزمون فرضیه دوم
آزمون فرضیه چهارم
آزمون فرضیه پنجم
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
نتایج بدست آمده از فرضیات تحقیق
نتیجه فرضیه اول
نتیجه فرضیه دوم
نتیجه فرضیه سوم
نتیجه فرضیه چهارم
نتیجه فرضیه پنجم
نتیجه گیری کلی
پیشنهادات
سایر پیشنهادات
محدودیت های تحقیق و پیشهادات برای محققین آینده
محدودیتها
پیشنهادات برای محققین آینده

مقدمه:
سازماندهی و نگهداری نظام سازمانی یکی از مهم ترین وظایف و مسئولیت های مدیر محسوب میشود و انجام چنین وظیفه خطیری بدان معناست که تعهد سازمانی کارمندان و احساس مسئولیت شاغلان رشد روزافزونی یابد. بنابراین مدیر یک سازمان، در واقع مسئول و نوع تعهد کارمندان نسبت به ارزشهای رسمی و سیاست های سازمانی است.
تعهد سازمانی یک نگرش مهم شغلی سازمانی است که در طول سالهای گذشته مورد علاقه بسیاری از محققان رشته های رفتار سازمانی در روانشناسی، خصوصا روانشناسی اجتماعی بوده است. همچنین با توجه به تحولات اخیر در حیطه کسب و کار از جمله کوچک سازمان ها و ادغام شرکت ها در یکدیگر عده ای از صاحب نظران را بر آن داشته تا اظهار کنند که اثر تعهد سازمانی بر دیگر متغیرهای مهم در حوزه مدیریت همچون: ترک شغل، غیبت و عملکرد کاهش یافته است و به همین جهت بررسی آن بی مورد است. اما عده ای دیگر از محققان این دیدگاه را نپذیرفته و معتقدند تعهد سازمانی اهمیت خود را از دست نداده و همچنان میتواند مورد تحقیق قرار گیرد.
پایبندی به گروه، متعهد بودن به اهداف و التزام به شرایط تیم شاید معنایی دقیق از تعهد باشد. تعهد به کار و تیم کاری در شرایط سخت کاری مهم تر و سرنوشت سازتر است. شاید زمان مناسب برای آزمایش تعهد کارمندان، در مشکلات و سختی های کاری باشد. البته تعهد اعضای گروه هنگامی استوارتر خواهد بود که مبتنی بر ارزش های اخلاقی و فطری (انسانی) بوده و همچنین در نتیجه انتخاب آگاهانه صورت گرفته باشد زیرا که اجبار و تحمیل در جهت عکس تعهد عمل میکند.
آنچه که قابل تأمل به نظر میرسد این نکته است که تعهد به کار و تیم کاری، ارتباط با استعداد و هوش افراد ندارد، اگرچه سطح دانش و آگاهی های اعضا، سطح تعهد را بالا و بالاتر میبرد.
بررسی رابطه میان تعهد کارمندان با سیاست های سازمانی از آن جهت حائز اهمیت است که میتواند بر رفتار کارمند اثر بگذارد و تحقیقات نشان میدهند که بین تعهد کاری، غیبت و جابجایی کارکنان رابطه معکوس وجود دارد. برای پیش بینی و توجیه رفتار افراد تعهد به مراتب بیش از رضایت شغلی مورد استفاده قرار میگیرد. همچنین تعهد کارمندان بر میزان وفاداری آن ها به سازمان و رضایت مندی ارباب رجوع نیز اثر گذار است.
در این فصل شمایی کلی از تحقیق ارائه شده است، بدین صورت که ابتدا به تشریح بیان مسئله پرداخته شده است و سپس از آن چهارچوب مفهومی تحقیق ارائه شده است. ضرورت و اهمیت انجام تحقیق مبحث دیگری است که در این فصل به آن پرداخته شده است و در ادامه اهداف محقق از انجام این تحقیق در خصوص موضوع تحقیق مورد بررسی قرار گرفته و پس از آن فرضیات تحقیق آورده شده است.
پس از آن بطور خلاصه روش تحقیق مورد استفاده توضیح داده شده است. در پایان نیز پس از ارائه تعریف مفهومی، تعاریف عملیاتی مربوط به هریک از شاخص ها به طور جداگانه بیان شده است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اجتماعی, ارزش های اخلاقی, تحصیلات, ترک شغل, تعهد سازمانی, تعهد کارمند, دانلود, روانشناسی, زاجاک, ساز,

تاريخ : 14 آذر 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:43
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول
بیان مسئله
ضرورت و اهمیت بررسی
سوابق پژوهش
چارچوب نظری پژوهش
نظریه‏ های روان‏شناسی و روان‏شناسی اجتماعی
اهمیت و نقش خانواده در رشد اجتماعی
محیط خانوادگی و رشد اجتماعی فرزندان
مقام و موقعیت کودک در خانواده
درگیری و اصطکاک بین والدین
خواهران، برادران و اجتماعی شدن
آثار طلاق بر رشد اجتماعی فرزندان
مرزهای خانواده و رشد اجتماعی فرزندان
فرضیه‏ ها یا سوالات اساسی تحقیق
سنجش متغیرها
متغیرهای مستقل
روش تحقیق و جمعیت مورد بررسی
حجم نمونه و شیوه‏ نمونه گیری
یافته‏ های تحقیق
نتایج توصیفی متغیرها
رشد اجتماعی دانش آموزان (متغیر وابسته)
متغیرهای مستقل
آزمون فرضیه‏ ها و تحلیل نتایج
تحلیل رگرسیون چند متغیره
وزن خالص و ناخالص متغیرهای مستقل
مدل تحلیل مسیر
نتیجه گیری
منابع و مآخذ

چکیده:
این تحقیق به منظور بررسی تأثیر خانواده بر رشد اجتماعی دانش‏ آموزان دوره‏ متوسطه‏ استان کرمانشاه انجام شده است. که در آن متغیرهایی از قبیل ساختار قدرت خانواده، مرزهای خانواده، تضاد والدین با یکدیگر، بدرفتاری والدین با فرزندان، سبک‏ های تربیتی و پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی والدین بررسی شده است. این تحقیق به صورت پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه اجرا شده است که 625 نفر از دانش‏ آموزان دختر و پسر دبیرستانی با استفاده از روش نمونه‏ گیری سیستماتیک برای تکمیل پرسشنامه انتخاب شدند. نتایج به دست‏ آمده از تحقیق نشان داد که متغیرهای مرزهای خانواده (گسسته، مشخص و به هم تنیده)، ساختار قدرت خانواده و سبک تربیتی دموکراتیک با رشد اجتماعی دانش‏ آموزان همبستگی مستقیم و معناداری داشته‏ اند. همچنین متغییرهای سبک‏ های تربیتی اقتدار طلبی، بی‏ مسئولیتی، بدرفتاری والدین با فرزندان و تضاد والدین با هم با رشد اجتماعی دانش‏ آموزان همبستگی معکوس و معناداری داشته‏ اند. متغیرهای پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی والدین و سبک تربیتی سهل‏ گیرانه با رشد اجتماعی دانش‏ آموزان رابطه‏ ای نداشته‏ اند. نتایج تحلیل رگرسیونی نیز نشان داد که متغیرهای مرزهای خانواده، ساختار قدرت خانواده و بدرفتاری والدین با فرزندان با هم تأثیر مستقیم و معناداری بر رشد اجتماعی دانش ‏آموزان داشته‏ اند.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پایان نامه, روانشناسی, پروژه, دانلود پایان نامه, بد رفتاری, رشد اجتماعی فرزندان, اجتماع, کود,

تاريخ : 14 آذر 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:41
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول
مقدمه
سوالات پژوهش
بیان مسئله
اهمیت پژوهش
هدف از پژوهش
فصل دوم
هوش هیجانی
هوش هیجانی ضعیف و بیماری روانی
هوش هیجانی کاربردی
ابراز هیجانی و پیامدهای سلامت
فرونشاندن هیجانی و پیامدهای سلامت
آموختن تنظیم هیجانات خود برای سلامت بهتر
تاثیر مثبت بر حرفه و تجارب
تاثیر منفی بر کار و تجارت
فصل سوم
تجزیه تحلیل
فصل چهارم
نتیجه گیری
پیشنهاد
منبع

چکیده:
نخستین بار دانشمندی به نام سالوی در سال 1990 اصطلاح هوش هیجانی را برای بیان کیفیت، درک احساسات، هم دردی با دیگران و نیز اداره مطلوب خلق و ضوبه کار برد.
هوش هیجانی EQ موضوعی است که در آن به توانایی تشخیص و توصیف هیجانات همچنین مدیریت بر هیجانات می پردازند.
این هوش در زندگی افراد نقش مهمی را ایفا کرده و همچنین بر سلامتی روانی و جسمانی تأثیر می گذارد.
توانایی برخورداری از این هوش میتواند این مسئله را برای ما روشن کند که چرا گاهی افراد با سطح پایین تحصیلات میتوانند موفق تر از افراد با تحصیلات عالی باشند.
بنابراین با کسب این هوش از طریق محیط خانواده میتوان به موفقیت دست یابی پیدا کرد.

مقدمه:
اولین بار در سال 1990 دانشمندی به نام سالوی اصطلاح هوش هیجانی را برای بیان کیفیت و درک احساسات فرد، هم دردی با احساسات دیگران و توانایی اداره مطلوب خلق و خو به کاربرد و این هوش عاملی است که در هنگام شکست در شخص ایجاد انگیزه می نماید. تئوری هوش هیجانی دیدگاه جدیدی درباره پیش بینی عوامل موثر بر موفقیت و همچنین پیش گیری اولیه از اختلالات روانی هم فراهم میکند.
روانشناسی به نام لگمن اظهار دارد که هوش شناختی در بهترین شرایط تنها 20 درصد از موفقیت ها را موجب میشود و 80 درصد از موفقیت ها به عوامل دیگر وابسته است و سرنوشت افراد در بسیاری از موقعیت ها در گروه مهارت های هیجانی است. هوش هیجانی عدم موفقیت با ضریب هوشی بالا و موفقیت غیر منتظره افراد دارای هوش متوسط را تعیین میکند. افراد باهوش عمومی متوسط هوش هیجانی بالا موفق تر از افراد باهوش عمومی بالا و هوش هیجانی پایین هستند.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, هوش هیجانی, روانشناسی, بیماری روانی, ضعف, سلامت, هیجانات, تجزیه تحلیل, کیفیت, درک احس,

تاريخ : 14 آذر 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:108
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده تحقیق
فصل اول
مقدمه
بیان مسئله
فرضیه تحقیق
هدف تحقیق
فایده و اهمیت تحقیق
ضرورت اجرای تحقیق
عوارض مشکل مورد تحقیق
تعریف اصطلاحات و متغیرهای تحقیق
فصل دوم
تاریخ تعلیم و تربیت کرولال ها در جهان و ایران
روش های آموزش و پرورش دانش‌ آموزان ناشنوا
تشریح و فیزیولوژی دستگاه شنوایی
نظریه‌های مختلف در رشد زبان
تئوری مربوط به رغبت
پیشینه تحقیق
فصل سوم
جامعه تحقیق
نمونه تحقیق
روش نمونه‌برداری
ابزار تحقیق
اعتبار یا پایایی تست
روایی
فصل چهارم
محاسبات آماری
جدول توزیع فراوان سوالات
فصل پنجم
خلاصه یک تا چهار
پیشنهادات و محدودیت های تحقیق
منابع تحقیق
پرسشنامه

چکیده تحقیق:
بعضی از افراد درانتخاب شغل تسلیم حوادث میشوند و برخی بدون نقشه و فکر تحت تأثیر اعضای فامیل، شغلی راانتخاب میکنند که با خصوصیات فردی آن ها منطبق نیست برخی از مردم نیز تحت تأثیر ارزش های اجتماعی بدون در نظر گرفتن خصوصیات روانی و طرح نقشه خاص شغل خود را انتخاب میکنند.
به طور کلی هدف از این پژوهش مقایسه و بررسی رغبت ها و گرایشات شغلی بین دانش‌آموزان دبیرستانی عادی و ناشنوا میباشد. اهمیت این پژوهش از آن جهت است که با در نظر گرفتن تفاوت های فردی و گرایشات مختلف افراد بتوان ملاک هایی را که برای هر فرد در هر کشور و با هر فرهنگی مهم میباشد تعیین نمود.
فرض صفر در این تحقیق این است که تفاوتی بین رغبت های شغلی دانش‌آموزان عادی و ناشنوا وجود ندارد جامعه تحقیق در این پژوهش شامل دانش‌آموزان دختر عادی ناشنوا دبیرستانی می باشد و نمونه تحقیق شامل 50 نفر عادی و 5 نفر ناشنوا می باشد.
روش نمونه‌برداری به صورت نمونه‌برداری کومه‌ای یا در دسترس است که به دلیل راحتی و در دسترس بودن دانش‌آموزان از این روش استفاده میگردد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, رغبت, شغل, روانشناسی, علوم اجتماعی, ناشنوا, کر و لال, فیزیولوژی, آموزش و پرورش, رشد زبان, دس,

تعداد صفحات:186
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول – کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت پژوهش
اهداف کلی و جزیی
سوالات ویژه
تعریف نظری
تعریف عملیاتی
فصل دوم – ادبیات و پیشینه تحقیق
مقدمه
تاریخچه اختلال‌های یادگیری
نظریات مرتبط با نارسایی ویژه در یادگیری
مراحل رشد پیاژه
نظریات رشدی
کاربرد نظریات رشدی در نارسایی ویژه در یادگیری
ویژگیهای کودکان با نارساییهای ویژه در یادگیری
علل احتمالی نارسایی ویژه در یادگیری
طبقه‌بندی نارساییهای ویژه در کودکان
هوش‌های چندگانه و ناتوانی های یادگیری
ویژگی های معلم نارسایی های ویژه در یادگیری
مطالعات مغزی
ارتباط نوشتاری در نظامک یکپارچه زبان
روش فرنال
ناتوانی در ریاضیات
رفتار اجتماعی و هیجانی
راهبردهای ایجاد اعتماد به نفس
پیامدهای ناتوانی های خواندن
نارساخوانی
مطالعات تشریحی مغز مرده
علوم اعصاب و مطالعه مغز
اختلال کارکرد دستگاه عصبی مرکزی
الگوی رشد ناهماهنگ
دشواری در انجام دادن تکالیف تحصیلی و یادگیری
نقش معلم در اجرای موفق‌تر برنامه‌های درسی
یادگیری مبتنی بر مغز
تئوریهای شناخت مغز و آموزش
پیامدهای پژوهش های مغز در برنامه درسی
فعالیت های یادگیری
یادگیری پیش‌دبستانی – دستگاه‌های ادراکی
مفهوم جهت ادراکی
اضافه بار دستگاه‌های ادراکی
ادراک شنیداری
ادراک دیداری
روابط فضایی
ادراک کل و جزء
ادراک بساوایی و حرکتی
نظام‌های زبان‌شناختی
زبان شفاهی
اشکال گوناگون زبان
زبان به منزله فرآیند برقراری ارتباط
نظریه‌های چگونگی فراگیری زبان در کودکان
نظریه‌های فطری نگر
نظریه‌های شناختی
نظریه‌های اجتماعی
مشکلات زبانی دانش‌آموزان دچار ناتوانی های یادگیری
اختلالات زبانی
گوش دادن
درک واژه‌ها و مفاهیم، درک جمله
تخصص‌های پزشکی که با ناتوانی های یادگیری سر و کار دارند
سایر تخصص‌های پزشکی
الگوهای برنامه درسی دوره اول کودکی
تمرین خاص رشد ذهنی
برنامه درسی غنی سازی
استفاده از فناوری برای کودکان خردسال دچار ناتوانی
آموزش بالینی
چرخه آموزش بالینی
ملاحظات زیست محیطی
طبقه‌بندی روش های تدریس
رویکردهای پردازش شناختی
رویکردهای راهبردی یادگیری
تحلیل برنامه درس
رویکرد فنون ویژه
رویکرد آموزش و پرورش
مهار متغیرهای آموزش
پژوهش‌ در داخل کشور
پژوهش در خارج کشور
جمع‌بندی
فصل سوم – روش‌شناسی تحقیق
مقدمه
روش و نوع تحقیق
جامعه آماری
نمونه و روش نمونه‌گیری
ابزار گردآوری اطلاعات
جدول تناظر سوالات پرسشنامه یا سوالات
روش تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده‌ها
بخش اول – مقدمه
بررسی ویژگیهای دموگرافیک نمونه‌ها
تجزیه و تحلیل اطلاعات
بررسی سوال اول تحقیق
بررسی سوال دوم تحقیق
بررسی سوال سوم تحقیق
بررسی سوال چهارم تحقیق
بررسی سوال پنجم تحقیق
بررسی سوال ششم تحقیق
بخش دوم – تحلیل آماری مربوط به سوال ویژه شماره یک
تحلیل آماری مربوط به سوال ویژه شماره دو
تحلیل آماری مربوط به سوال ویژه شماره سه
تحلیل آماری مربوط به سوال ویژه شماره چهار
تحلیل آماری مربوط به سوال ویژه شماره پنج
تحلیل آماری مربوط به سوال ویژه شماره شش
فصل پنجم – خلاصه، نتیجه‌گیری، پیشنهادات
جمع‌بندی
یافته‌های تحقیق
بحث و تفسیر
پاسخ به سوال تحقیق
محدودیت‌های تحت کنترل محقق
پیشنهادات
منابع
ضمائم

فهرست جداول:
تناظر سوالات پرسشنامه با سوالات تحقیق
 اطلاعات مربوط به جنسیت
 اطلاعات مربوط به مدرک تحصیلی
اطلاعات مربوط به سابقه خدمت
توزیع پاسخگویان برحسب سوال ویژه اول تحقیق
توزیع پاسخگویان برحسب سوال ویژه دوم تحقیق
توزیع پاسخگویان برحسب سوال ویژه سوم تحقیق
توزیع پاسخگویان برحسب سوال ویژه چهارم تحقیق
توزیع پاسخگویان برحسب سوال ویژه پنجم تحقیق
توزیع پاسخگویان برحسب سوال ویژه ششم تحقیق
سوال ویژه اول
سوال ویژه دوم
سوال ویژه سوم
 سوال ویژه چهارم
سوال ویژه پنجم
سوال ویژه ششم
نتایج تحلیل آماری سوال شماره اول
نتایج تحلیل آماری سوال شماره دوم
 نتایج تحلیل آماری سوال شماره سوم
نتایج تحلیل آماری سوال شماره چهارم
نتایج تحلیل آماری سوال شماره پنجم
نتایج تحلیل آماری سوال شماره ششم

فهرست نمودارها:
نمودار ستونی پاسخ‌دهندگان به پرسشنامه برحسب جنسیت
نمودار ستونی پاسخ‌دهندگان به پرسشنامه برحسب مدرک تحصیلی
نمودار ستونی پاسخ‌دهندگان به پرسشنامه برحسب سابقه خدمت

چکیده:
اصطلاح نارسایی در یادگیری بوسیله روان‌شناسان و متخصصین تعلیم و تربیت مورد استفاده قرار میگیرد در حالی که متخصصان پزشکی اختلال یادگیری را ترجیح میدهند مشکل یادگیری به یکی از منابع زیر نسبت داده میشود:
1: آسیبهای عصبی
2: بدکاری و نارسایی در فهم و درک مطالب
3: اختلال حسی
4: بی نظمی و آشفتگی زبان
5: عقب‌ماندگی ذهنی
6: محرومیت فرهنگی
7: نقص و نارسایی زبان
8: مشکلات آموزشی
این پایان‌نامه به منظور دستیابی به نقطه نظرات و دیدگاه‌های معلمان در زمینه رابطه اختلال‌های یادگیری بر عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دوره ابتدایی شهرستان آمل انجام گردید.
محقق در این تحقیق به دنبال رابطه بین عوامل نارسایی در فهمو درک مطلب یادگیرنده، عقب‌ماندگی ذهنی، اختلال حسی، محرومیت فرهنگی، نقض و نارسایی زبان، مشکلات آموزشی به عنوان عوامل اختلال در یادگیری با عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان میباشد جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه معلمان مقطع ابتدایی شهرستان آمل تعداد 1002 نفر میباشد. حجم نمونه در این تحقیق 278 نفر میباشد که برای برآورد حجم نمونه از جدول کرجسی و مورگان استفاده شده است. روش نمونه‌گیری که از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شده است
ابزار گردآوری اطلاعات:
الف) کتابخانه‌ای : با استفاده از کتاب ها، مجلات و مقالات
ب) پرسشنامه: که پایایی آن با محاسبه آلفای کرونباخ 85% میباشد.
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:
الف) روش توصیفی، جهت دسته‌بندی داده‌ها، تنظیم جداول، محاسبه درصدها و انحراف معیار و واریانس و پراکندگی ب) روش آمار استنباطی : از آزمون T-test استفاده شده است.
نتایج بدست آمده تحقیق با توجه به سوال‌های ویژه اول و داده‌های فصل چهارم و تفسیر فصل پنجم نشان میدهد که شش سوال ویژه تحقیق مورد تأئید قرار گرفته است.
برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار) و برای آمار استنباطی از آزمون T-test استفاده شده است که نشان میدهد T مشاهده شده هر یک از شش سوال ویژه تحقیق از T جدول (96/1) با درجه آزادی 277 و سطح معناداری 5% بزرگ‌تر است در نتیجه فرض صفر رد شده و فرضیه تحقیق تأئید میگردد و سپس میتوان نتیجه گرفت که بین شش متغیر عامل اختلال در یادگیری با متغیر عملکرد تحصیلی رابطه وجود دارد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پایان نامه, اختلال, یادگیری, عملکرد تحصیلی, دانش آموزان, یادگیری, روانشناسی, اختلال در یادگی,

تاريخ : 14 آذر 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:41
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
زمینه
عوامل مؤثر در آموزش
شاگرد
توصیه‌هایی در شیوه‌های تدریس
استــاد
ویژگیهای استاد
داشتن و اطلاعات کافی
آشنایی با شیوه‌های تدریس
شخصیت
قدرت و رهبری
تفکر حرفه‌ای
بهسازی شیوه تدریس
مداومت در استفاده از شیوه صحیح تدریس
ارزیابی شیوه‌های تدریس
رفع معایب شیوه تدریس
دستیابی به بهترین شیوه تدریس
توجه به جنبه‌های خاصی از آموزش
عوامل مؤثر در بهسازی شیوه‌های تدریس
تدریس
تهیه
ارائه
اجرا (عمل)
آزمون
مرور / بحث و انتقاد
ارتباط تدریس و یادگیری
عوامل مؤثر در کیفیت درس
ارزشیابی کیفیت تدریس
مهارت های ارائه درس
مقدمه‌چینی (مهارت زمینه‌سازی)
جمع‌بندی (اختتام)
تنوع انگیزه‌ها
حرکات معلم
تمرکز بخشی رفتاری
تغییرات در الگوهای سخنرانی
تغییر در واکنشهای متقابل
کانال های ارتباطی حسی
واضح بودن توضیح
تداوم
سادگی
روشن بودن
استفاده از مثال‌ها
طرح سوال و پرسش
عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی
هدف
آمادگی
انگیزش
فعالیت
تمرکز
سازماندهی
پاسخ
فهم
تمرین یا تکرار
واکنش نسبت به ناکامی
نمودار عوامل مؤثر در تدریس از نظر پروفسور شولمن
الـگوی تـدریـس
خانواده اجتماعی
یاران در یادگیری (از تفحص دو نفری تا گروهی)
ایفای نقش (بررسی ارزش ها و رفتار اجتماعی)
کاوشگری به روش محاکم قضایی (یادگیری تفکر در باب خط مشی اجتماعی)
تطبیق با تفاوت های فردی (نظریه سیستم‌های مفهومی)
خانواده اطلاعات‌ پردازی
تفکر استقرایی (گردآوری، سازماندهی، کنترل اطلاعات اولیه)
دریافت مفاهیم (مهارت‌های اساسی تفکر)
یادسپاری (دریافت درست حقایق)
یادگیری از عرضه مطالب (پیش‌سازمان دهنده‌ها)
آموزش کاوشگری ( از حقایق تا نظریه‌ها)
بدیعه‌پردازی (افزایش تفکر خلاق)
عقل رشد یابنده (وفق دادن الگوها با رشد شناختی)
خانواده فردی (قراردادن فرد در کانون توجه)
تدریسی که امر و فرمان در آن نباشد (غیردستوری)
مفاهیم خود (الگوسازی حالات خوب نشو و نما)
خانواده سیستم‌های رفتاری (نظریه رفتار)
یادگیری تسلط‌ یاب، آموزش مستقیم و نظریه‌های یادگیری اجتماعی
خودگردانی در یادگیری (استفاده از بازخورد برای تغییر رفتار)
تربیت و خودتربیتی: یادگیری از شبیه‌سازها ( از مهارت های اساسی تا اکتشافات فضایی)
شرایط یادگیری (دقیق ساختن آموزش)
نتیجه‌گیری
منابع و مآخذ

مقدمه:
دنیای امروز دنیایی است با ابعاد و ویژگی های مختلف و گوناگون که ماهیت این ابعاد نحوه زندگی را در جوامع و کشورهای مختلف روشن مینماید. برای زیستن در این جهان پارامترها و فاکتورهای بسیاری وجود دارد که در صورت آگاهی از روش صحیح برخورد با این عوامل و استفاده از این روش ها میتوان به بهترین نحو زیست به جرأت میتوان یکی از مهم ترین مواردیکه از ابتدای خلقت تاکنون بشر یا آن برخورد داشته و سعی در بهبود آن همواره در نظرش بوده را آموزش و پرورش یا تعلیم و تربیت دانست. با مراجعه به قرآن کریم در می یابیم که حتی قبل از این که انسان پای به عالم خاکی بگذارد نیز در حال آموزش بوده است. خداوند به آدم (ع) علم اسرار آفرینش را آموخت تا از اسرار معنوی و مادی جهان آگاه یابد. این آیه مؤید چند نکته اساس و مهم میباشد که به این شرح میباشد.
الف- اهمیت آموزش و پرورش در زندگی
ب- اینکه اولین آموزگار انسان خداوند متعال میباشد
ج- این که اولین دانش‌آموز حضرت آدم بوده است
باید این مسئله را دانست که برای دست یابی به آموزش بهتر و مفیدتر نیاز به آگاهی و استفاده از مواردی میباشد که مهم ترین آن‌ها شیوه تدریس معلم در کلاس درس میباشد. با نگاهی به گذشته متوجه میشویم که در هر عصر و دوره‌ای با توجه به تعداد شاگردان، موضوع درس و شخص مدرس شیوه‌ها متفاوت بود و با گذشت زمان و نحوه تحقیقات مختلف بر تنوع و تعداد این شیوه‌ها افزوده شده است. و بایستی اذعان داشت که هدف از پیدایش و استفاده از این شیوه‌ها یادگیری و فهم هر چه بیشتر مطالب و موضوعات درسی و در نهایت رشد همه جانبه دانش‌آموز میباشد، بدیهی است که هر آموزگاری در کلاس درس از روش یا روش هایی استفاده مینماید که این روش ها با توجه به عواملی از قبیل ماهیت و محتوای درس، سن و سال دانش‌آموز، علاقمندی وی به مطلب آموزشی و … میتواند در رشد همه جانبه فراگیران مفید و یا بی بهره واقع شوند پس در تعیین و استفاده از این روش ها هم بایستی دقت و اهتمام لازم را به عمل آورده، و این که کدامیک از روش ها مفیدتر میباشد را تشخیص دهد.
امروزه در شناساندن روش های مناسب آموزش و پرورش تحقیقات فراوانی صورت گرفته است. دفتر بین‌المللی تعلیم و تربیت وابسته به یونسکو تعداد بیش از 300 روش تدریس شناخته شده را ذکر مینماید.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, الگوهای تدریس, یادگیری, دانش آموز, آموزش, استاد, روانشناسی, علوم اجتماعی, شیوه تدریس,,

تاريخ : 1 آذر 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:30
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
هدف کلی
پیشینه تحقیق
مطالعه تحقیقات انجام شده در زمینه حجاب دانش آموزان مدارس
بررسی حجاب از دیدگاه اسلام
مفهوم و ابعاد حجاب در قرآن
هدف و فلسفه حجاب
حجاب چشم
حجاب در گفتار
حجاب رفتاری
حجاب و عفت
اهمیت و ضرورت تحقیق
بی حجابی و عوارض مخرب آن
نمونه های بارز بی حجابی در به بار آوردن مفاسد اجتماعی و انحطاط جامعه
بیان مسئله
تعاریف عملیاتی مفاهیم
معنای لغوی حجاب
تعریف حجاب
حد و حدود حجاب
ملاک های تشخیص بدحجابی
روش پژوهش
منابع

مقدمه:
هیچ چیز نبود، جز دیکتاتوری وحشی، او که میخواست با سرنیزه، پرده از اندام عفاف براندازد. هر چند میدانست زنان این خاک، سپاهیان آموزش دیده در اصالت فاطمه اند و مردان را قامت غیرت فرونریخته است و تبر ابراهیم، هنوز هم سبز میدرخشد، وطن را به سود خنده های نامتناهی شیطان فروخت و آزادی را در نماد مسلمانی هم محکوم کرد.
بانوی ایران، تا آن زمان پشت پرچین حجب و حیا، دامان پاک خود را گسترانیده بود تا گلهای خوش آب و رنگی که سر به زانویش نهاده بودند، با لالایی هر قصه‌ آسمانی بیارامند.
اما، چشم هایی که پشت حریر نقاب، اعتماد خود را از زاویه‌ نورانی تری مینگریست، دانست که باید تحمیل عریانی را گریه کند و گیسوانی که در امنیت حریم حجاب، بافته‌های محبوبیت و لطافت بود، باید در کوچه بازار هر نگاه آلوده رها میشد.
و اینک زنان ایرانی که همواره از چشمه‌ حیا آب مینوشیدند و چادر عفت بر سر میکردند باید در برابر تیرهای زهرآلود نگاه نامحرمان، بدون حجاب ظاهر شوند و چه سخت است تصور مرواریدی صدف!
دژخیم، پا در پوتین ابلهانه ترین تفکرات تجددگرایی، بر جاده‌های شرافت ایران زمین گام بر میداشت تا چشم های خودبین استعمار را به روی شرف خود ساخته‌ ایرانی بدراند، تا لکه‌دار کند دامان عفت ایرانی را و به خاک بکشاند عصمت عفاف را.
اما تاریخ به یاد می آورد استقامت ایرانی را، ایستادگی غیرت را! ‌تاریخ میبالد به سرزمین زنان عفیف؛ زنانی که سیاهی چادرهایشان با خون عفتشان آمیخت و حجابشان حفظ ماند تا پیش دردانه‌ رسول اکرم (ص)، فاطمه‌ زهرا (س) روسپید شوند.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود پروژه, پایان نامه, رعایت حجاب, روانشناسی, علوم اجتماعی, دانش آموزان دختر, دیدگاه اسلام, بی حج,

تاريخ : 1 آذر 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:41
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فرضیه
اهداف
هدف کلی
اهداف اختصاصی
سیاست ها
فرصت ها
تهدیدها
گروه هدف
تعاریف
کودک
کودک آزاری
انواع کودک آزاری
کودک آزاری جسمانی
کودک آزاری جنسی
کودک آزاری هیجانی
اهمال کاری جنسی
اهمال کاری هیجانی – عاطفی
اهمال کاری از نظر مراقبت های پزشکی
اختلال ساختگی وکالتی
کودک آزاری اقتصادی
کودک آزاری سیاسی
سبب شناسی (ایتو لوژی)
علل مربوط به کودک
علل مربوط به والدین
علل محیطی و اجتماعی
اقدامات اجرایی
پیشگیری سطح اول : شناسایی، اطلاع رسانی، آگاه سازی
پیشگیری سطح دوم: ارایه خدمات و مداخلات
پیشگیری سطح سوم: بازتوانی (توانمند سازی)
امور مربوط به سازمانهای غیر دولتی
امور حقوقی و قضایی
امور علمی و پژوهشی
امور فرا ملی و بین المللی
نظارت و ارزشیابی
نکته
مستند سازی
منابع مالی
قانون حکایت از کودکان و نوجوانان
قانون مجازات اسلامی
بررسی و تحلیل آماری وضعیت موجود
تحلیل آمار
کلام آخر
فهرست منابع

مقدمه:
انسان در طول دوران کودکی یکی از آسیب پذیرترین دوره های عمر خود را میگذراند و به نظر میرسد با وجود پیشرفت های همه جانبه در علوم و تکنولوژی این روند همچنان ادامه دارد همه روزه کودکان بسیاری در جهان بر اثر بیماری های قابل پیشگیری جان خود ار از دست میدهند و تعداد بیشماری نیز با مخاطراتی روبرو میشوند که مانع حفظ سلامت و رشد آنان میگردد. فقر بیسوادی سو تغذیه جنگ انواع سود استفاده ها تبعیض نژادی و نداشتن امنیت از جمله مواردی هستند که همواره کودکان را در سراسر جهان مورد تهدید جدی قرار داده اند.
پیامدهای ناگوار کودک آزاری تنها متوجه کودک و خانواده وی نبوده و همه جامعه را در بر میگیرد زیرا کودکان آزار دیده امروزه اشخاص آزار گر فردا خواهند بود و این تسلسل همچنان ادامه خواهد داشت. افرادی که در کودکی در معرض اذیت و آزار قرار گرفته اند نمیتوانند در آینده تعاملی سالم و منطقی با دیگر اعضای جامعه بر قرار کنند بنابراین هزینه های بالایی برای از دست رفتن ظرفیت های به همه جامعه تحلیل میشود.
بررسی های انجام شده ثابت میکند که افراد خشن در دوران کودکی قربانی یا شاهد خشونت بوده اند. به این ترتیب خشونت خانگی به یک فرد خاتمه نمییابد و قربانی در بزرگسالی و پس از تشکیل خانواده همان رفتار را فرا گرفته و در خانواده آن را جهت حل تعارض ها و تنش های خانوادگی به کار میگیرد. اثرات سو آزار و اذیت کودکان به دو صورت کوتاه مدت و دراز مدت بروز میکند.
اثرات طولانی مدت سو رفتار بر کودکان میتواند باعث تاخیر در رشد و نمو آن ها گردد.
در جوامع اولیه با این که قوانین و مقررات مدون وجود نداشت اما برای حفظ نظم و امنیت در اجتماع نظامات سختی حکم فرما بود و مختلف از نظام اجتماعی یک فرد خبیث و غیر قابل ترحم محسوب میشد و مردم برای در امان بودن از غصب الهی او را به شدت مجازات میکردند. عفو و گذشت جزو معایب به شمار میرفت انتقام حد و حصری نداشت و غالبل اطفال قربانی انتقام جویی میشدند.
از قرون وسطی تا آغاز دوران انقلاب صنعتی کودکان همواره به صورت قشر زیر دست و آسیب پذیر جامعه بشمار میرفته اند آغاز دوران صنعتی مصادف بود با بیکاری کشیدن از کودکان در کارخانجات صنعتی که نهایتا این موضوع منجر به وضع «قانون کار کودکان» در ایالات متحده باشد با این حال موضوع کودک آزاری طی چند دهه اخیر یعنی از زمانی که اصلاح نشانگان کودک مصدوم توسط هنری کمپ در سال 1962 ابلاغ گردید به شکل جدی مطرح شده است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود پروژه, پایان نامه, روانشناسی, حقوق, علوم اجتماعی, کودک آزاری, سیاست, کودک آزاری جسمانی, مراقب,

تعداد صفحات:89
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول : مبادی تحقیق
مقدمه
موضوع تحقیق و تبیین آن
بیان مسأله مورد پژوهش (مشکل چیست؟)
انگیزه محقق در انتخاب موضوع
هدف تحقیق
ضرورت تحقیق (اهمیت مسأله مورد پژوهش)
واژه ها و اصطلاحات این تحقیق
فصل دوم : بررسی پیشینه پژوهش
سابقه نظری تحقیق
تاریخچه
سابقه عملی تحقیق
بررسی پژوهش های مشابه موضوع تحقیق در جهان
بررسی پژوهش های مشابه موضوع تحقیق در ایران
بررسی پژوهش های مشابه موضوع تحقیق در محل تحقیق
نقد و بررسی پ‍ژوهش های انجام شده مشابه موضوع تحقیق
فصل سوم : روش تحقیق (متدلوژی)
فرضیات
تعریف فرضیه
انواع فرضیه
فرضیات این تحقیق
سوالات پژوهشی
جامعه آماری و نمونه گیری
تعریف جامعه آماری
جامعه آماری این تحقیق
تعریف نمونه گیری
انواع نمونه گیری
نمونه گیری در این تحقیق
جمع آوری اطلاعات
تعریف روش جمع آوری اطلاعات
انواع روش های جمع آوری اطلاعات
روش جمع آوری اطلاعات در این تحقیق
تعیین روایی روش جمع آوری اطلاعات
تعیین پایایی روش جمع آوری اطلاعات
روش تحقیق
تعریف روش تحقیق
انواع و روش های تحقیق
نوع و روش این تحقیق
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات
تجزیه و تحلیل سوالات چند جوابی پرسشنامه (با جدول فراوانی و درصدی و رسم نمودار ستونی)
تجزیه و تحلیل سوالات تشریحی پرسشنامه (با جدول فراوانی و درصدی)
تجزیه و تحلیل فرضیات (با جدول فراوانی و درصدی و رسم نمودار دایره ای)
فصل پنجم : تفسیر نتایج پژوهش
نتیجه تحقیق
نتایج کلی و فرضیات
نتایج کلی سوالات تشریحی
پیشنهادات و نظرات اصلاحی
پیشنهادات محقق
استنتاج کلی از پیشنهادات پاسخ دهندگان
مقایسه نتایج این تحقیق با پژوهش های مشابه این موضوع
محدودیت ها و مشکلات این تحقیق
فهرست منابع (کتابنامه)
پیوست (ضمائم)
نمونه پرسشنامه

چکیده:
امروزه در سراسر جهان مسئله فراغت از جایگاه خاص برخوردار است،‌ پیشرفت صنعتی و اقتصادی در سالهای اخیر که رفاه و آسایش بیشتری را به ارمغان آورده است و به شمار بیشتری از مردم این امکان را بخشیده است که نسبت به گذشته بخش بیشتری از اوقات خود را به امور معنوی – فرهنگی بپردازند.
در واقع نوع گذراندن اوقات فراغت با زندگی معنوی و فرهنگی هر جامعه بسیار نزدیک است همین امر ارتباط تنگاتنگ جوامع آگاه را بر آن داشته تا با اجرای سیاست های مناسب فرهنگی،‌ ورزشی،‌اتخاذ روش تشویق آمیز و مانند این ها از هدر رفتن آن جلوگیری کند.
این تحقیق با طرح این سؤال که در دانش آموزان دختر مقطع متوسط ناحیه 2 شهر یزد اوقات فراغت خود را به انجام چه کارهایی میپردازند؟ آغاز میشود و با هدف بررسی چگونگی نحوه گذراندن اوقات فراغت و نوع فعالیت های فراغت و کم و کیف پرداختن به هر کدام از فعالیت های فراغت و تعیین علایق دانش آموزان و نیز بررسی میزان دخالت امکانات در نحوه گذران اوقات فراغت میباشد.
این تحقیق شامل 7 سؤال پژوهشی که میزان اوقات فراغت،‌ سهم والدین و همسالان‌، تلویزیون، ‌اینترنت، موسیقی، …،‌ مطالعه علمی و غیر علمی و نیز رضایت دانش آموزان از نحوه گذران اوقات فراغتشان،‌ خواست و انتظاراتشان از مسؤلان را میسنجد که نتایج به طور کامل در فصل پنجم آمده است.
اطلاعات این تحقیق از طریق پرسشنامه جمع آوری گردیده است و در قالب جداول فراوانی،‌ درصدها،‌ نمودارها تجزیه و تحلیل شده است.
جامعه آماری نیز 120 نفر از دانش آموزان دختر مقطع متوسط ناحیه 2 شهر یزد هستند که به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب شدند و پایایی تحقیق هم از طریق آلفای کرابناخ (69%)‌ سنجیده شد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود پایان نامه, روانشناسی, پروژه, اوقات فراغت, دانش آوزان, پژوهش, تحقیق, متدلوژی, جامعه آماری, نم,

تاريخ : 1 آذر 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:32
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
عوامل بروز جرایم جنسی به عنف و راه های پیشگیری از آن
بخش اول : عوامل بروز جرایم جنسی به عنف
گفتار اول : عوامل شخصی (مستقیم)
اختلالات روانی و شخصیتی
اختلالات جنسی
اختلال عملکرد جنسی
اختلالات رفتاری جنسی (پارافیلیا)
گفتار دوم : عوامل اجتماعی و فرهنگی (غیر مستقیم)
ناهنجاری های اخلاقی و ضعف تقلیدات دینی در جامعه
الکل
نقش رسانه‌ها
مشکلات اقتصادی و فقر
خانواده
بخش دوم : راه های پیشگیری از بزهکاری و بزه‌دیدگی جرایم جنسی
گفتار اول : پیشگیری اصلاحی
رفع نابسامانی های اقتصادی و اجتماعی
نقش تربیتی خانواده و ازدواج
گسترش ارزش های اخلاقی و دینی و مبارزه با ناهنجاری های فرهنگی
گفتار دوم : پیشگیری وضعی
محافظت از آماج های جرم
آموزش و آگاهی بزده دیدگان در جهت اجتناب از وضعیت های جرم زا
پرهیز از تحریک بزهکار توسط بزه دیده
فهرست منابع

چکیده:
در سیاست جنایی ایران، بزه‌ دیده جایگاه واقعی خود را نداشته و لذا حمایت از بزه‌ دیده نیز چندان مورد توجه دادگاه‌ها نیست. اما در جرایم جنسی به عنف، با توجه به اثرات نامطلوب و بلندمدت آن بر عواطف و روان بزه‌ دیده که حتی ممکن است روند زندگی عادی او را برای همیشه مختل کند، این نقص بیشتر جلوه میکند و باید در خصوص آن چاره‌اندیشی شود. در این راستا اصلاح قوانین موجود در گسترش دامنه و ابعاد حمایت‌ها ضروری است. ضمن اینکه قانون گذار باید زمینه رسیدگی سریع و دقیق به این پرونده‌ها را ایجاد و راه‌ کارهایی عینی، ملموس و مفید را جهت کاهش اثرات منفی جرم بر بزه‌ دیده و جبران تاملات و خسارات عاطفی و معنوی او و همچنین اعاده موقعیت بزه‌ دیده ارائه دهد. از طرف دیگر تلاش برای سلب موقعیتهای مناسب بزه کاری و بالا بردن هزینه ارتکاب جرم باید مورد توجه قرار گیرد که این مهم نیازمند اصلاح قوانین مجازات و دادرسی کیفری نیز میباشد.
علاوه بر اصلاح قوانین، اصلاح نوع نگاه و برخورد محاکم با بزه‌دیده و توجه جدی به ضرورت حمایت از بزه‌ دیدگان جرایم جنسی توسط مراجع قضایی و انتظامی که اولین پناهگاه بزه‌ دیده هستند نیز ضروری است. همچنین این مراجع باید تعاملی مثبت و جدی با مراجع غیردولتی حامی بزه دیده نیز داشته باشند.
البته ظرفیتهای قانونی موجود (خصوصا مقررات شکلی) در صورتیکه به نحو صحیح و با یک نگاه حمایتی مورد بهره‌ برداری قرار گیرد میتواند تا حدود زیادی مشکلات موجود را در دستیابی به یک چتر حمایتی گسترده رفع کند.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود پروژه, پایان نامه, روانشناسی, جرایم, اختلالات روانی, پارافیلیا, ناهنجاری های اخلاقی, ارزش اخل,

تاريخ : 1 آذر 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:31
نوع فایل:word
رشته روانشناسی
فهرست مطالب:
مقدمه
پیشینه نظری
نظریه وابستگی
عوامل افزاینده‌ تاثیرات منفی طلاق
کودکان شیرخوار و نوپا
سنین 3 تا 9 سال
سنین 9 به بالا
وضعیت اقتصادی – اجتماعی
رابطه با هر والد قبل از طلاق
دعواهای ادامه دار بین همسران
درک فقدان والد غیر سرپرست
استفاده از کودک بعنوان یک سلاح بر علیه والد دیگر
کیفیت رابطه
برخورد کودکان با طلاق
والد در زندگی روزانه
تاسف – احساس ناراحتی از دست دادن خانواده
اثرات کوتاه مدت طلاق بر بچه ها
سازگاری های بعد از طلاق
اثرات دراز مدت طلاق
تاثیر تعارض های وفاداری روی کودک
چرا والدین بچه ها را وادار به انتخاب میکنند؟
خشم داشتن نسبت به همسر سابق
موجه جلوه دادن طلاق
اعمال کنترل کردن
احساس شکست
ائتلاف و اتحاد خانوادگی
رسم موافقتنامه همکاری خانوادگی
اعمال موثر در کاهش تاثیرات منفی طلاق
منابع

مقدمه:
وقتی تصمیم برای انجام طلاق گرفته میشود، چه تاثیری بر والدین و فرزندان به وجود می آورد؟ به یاد داشته باشید گرچه طلاق جوانب حقوقی دارد بیشتر جوانب عاطفی طلاق بیرون از دادگاه رخ میدهد. والدین باید یاد بگیرند که چگونه با تاثیرات طلاق هم برای خود و هم برای فرزندانشان کنار بیایند.
نکته مهمی که باید خاطر نشان کنیم این است که این موضوع مورد اختلاف و بحث است که آیا اثرات منفی طلاق نتیجه خود طلاق است یا نتیجه مشاجرات داخل خانه که منجر به طلاق میشود. به عبارت دیگر آیا صدماتی که به کودک وارد می آید، برخاسته از تغییر در ساختار خانواده است که در نتیجه طلاق انجام میشود یا نتیجه کشمکش والدین، فشار اقتصادی، یا نداشتن والدین خوب؟ اگر اثرات به کشمکش با خانواده مربوط میشود و تنها به جدایی والدین ربط نداشته باشد این اثرات ممکن است خیلی گسترده باشند. اگر چنین باشد بچه هایی که در خانواده بدون طلاق زندگی میکنند نیز احتمال دارد با مشکلات مشابهی برخورد کنند.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود پروژه, اثرات روانی, طلاق, کودک, روانشناسی, نظریه وابستگی, کودکان شیر خوار, نوپا, وضعیت اقتصاد,

تعداد صفحات:104
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول – طرح تحقیق
مقدمه
انگیزه تحقیق
فایده و اهمیت تحقیق
اهداف تحقیق
بیان مسئله
موضوع تحقیق
فرضیه تحقیق
تعریف عملیاتی تحقیق
فصل دوم – ادبیات (پیشینه تحقیق)
تاریخچه ای از روانشناسی نوجوانی
تعاریف نوجوانی
دنیای تازه افکار نوجوانی
بزهکاری
تعریف بزهکاری
طبقه بندی بزه
دیدگاه کلاسیک
نظریه یادگیری اجتماعی
نظریه ناکامی یا فرصت های نابرابر
تفاوت بزهکاری و مجرم
عوامل خانوادگی
عوامل موجود در مدرسه
عدالت برای نوجوانان
نظریه آنزیک در مورد تأثیر شخصیت در بزهکاری
جمع بندی و نتیجه گیری
پیشینه تحقیق
پژوهش های معاصر
راههای پیشگیری
نظریه فلاسفه یونان
عزت نفس
ابعاد عزت نفس
مفهوم خود
ابعاد خویشتن
عوامل موثر بر سطح خود پنداری
فصل سوم – روش اجرای تحقیق
تعریف جامعه آماری
نمونه آماری و شیوه نمونه گیری
نوع و روش تحقیق
ابزارهای اندازه گیری متغیرهای تحقیق
شیوه نمره گذاری گزینه ها
روش آماری تحقیق
فصل چهارم – بیان و تحلیل داده ها
تجزیه و تحلیل آماری
توصیف داده ها
نمودار شماره 1
جدول شماره 3
نمودار شماره 2
تحلیل داده ها
فصل پنجم – خلاصه بحث و نتیجه گیری
محدودیتهای تحقیق
پیشنهادات تحقیق
منابع
ضمائم
آزمون خود پنداره بک
شیوه نمره گذاری گزینه های تست بک

مقدمه:
از زمانی که انسان پا به عرصه وجود گذاشت، تنوع در رفتار، افکار، احساسات و نگرش های او چیزی بود که همواره جلب توجه کرده است. تنوع در ویژگیهای شخصیتی موجب گردیده است که هر یک از افراد بشر شخصیت منحصر به فردی داشته باشند حتی در بین دوقلوهای همزاد که ظاهرا شبیه به هم هستند، این تفاوت و افتراق در ویژگی های شخصیتی آن ها کاملاً آشکار است از آن جایی که دوران نوجوانی یکی از مهم ترین مراحل زندگی بشری است با این وجود، مرحله ای پر کشمکش و گاه دشواری در زندگی است چرا چنین است؟ اولین و آشکار ترین پاسخ این است که نوجوانی و به خصوص سال های اول نوجوانی قبل از هر چیز، دوران تغییرات جسمانی، روانی و شناختی و نیز تغییر در الزامات اجتماعی است این ناعادلانه است که درست زمانی که نوجوان با سرعت بی سابقه ای بلوغ جسمانی را میگذراند، اجتماع از او میخواهد در مستقل باشد، روابطش را با همسالان و بزرگسالان تغییر دهد و سازگاری جنسی و آمادگی شغلی داشته باشد. نوجوان علاوه بر کنار آمدن با همه این تغییرات رشدی باید بکوشند تا هویتی برای خود کسب کنند. پاسخی برای این سوال بیابند که من کیستم؟
مردم غالباً در دوران های تغییرات اجتماعی، شناختی دچار اختلالات روانی و فیزیولوژیکی میشوند که موقتاً تعادل آنان را بر هم میزند. دوران اولیه نوجوانی زمانی برای تغییر سریع و نیز اختلالات روانی و روانی – فیزیولوژیکی است که این تغییرات و اختلالات در تعدادی از نوجوانان به درجات مختلفی بروز میکند. این اختلالات ممکن است برای گروهی از نوجوانان نسبتاً کم یا گذرا باشد، در مورد بعضی دیگر ممکن است شدید و درمان آن مشکل باشد و از جمله اضطراب و افسردگی و … و یا داشتن شخصیت ضد اجتماعی و بزهکاری و اعمالی مانند دزدی، حمله شدید، تجاوز، آدمکشی یا استفاده از مواد مخدر و یا نقض مقررات رفت و آمد در اماکن یا اوقات خاص، فرار از مدرسه، تکرار جرم، را پیش از سن مشخصه و یا صفات منقوش در شخصیت وی میباشد.
از رفتارهای سطحی شخصی و عادات مصلحتی او گرفته تا عمیق ترین و درونی ترین ارزش هایی که جهت او در زندگی را مشخص میکند.
پس باید دانست چه عواملی باعث میشوند که نوجوانان در آن مرحله بحرانی اعمالی را به طور عمد یا غیر عمد مرتکب شوند. از جمله بزهکاری که پاشیده شدن نظام خانواده، فقر مالی، عدم نظارت صحیح بر رفتارهای نوجوانان، نداشتن وسایل تفریح سالم، پرخاشجویی یکی از والدین و عدم تحمل رفتار آن ها به وسیله نوجوانان عواملی هستند که دختران و پسران را به فرار از خانواده، شرکت در باند نوجوانان بزهکار، پناه بردن به اعتیاد، دزدی و یا فحشا وا میدارند.

انگیزه تحقیق :
از آن جایی که مطالعات اجتماعی نشان میدهد که بیش ترین بزهکاران آسیب دیدگان بهنجار یک جامعه نابهنجارند یعنی افرادی که از نظر روانی، طبیعی و بهنجارند ولی به علت شرایط جامعه نابهنجار دست به بزهکاری میزنند و نیز جمعیت کثیری از افراد کشورمان را نوجوان تشکیل میدهند که آینده سازان جامعه محسوب میگردند.
بنابراین رسیدگی به امور و مسائل آن باید از اولویت خاصی برخوردار باشد. با توجه به این که عده کثیری از نوجوانان جامعه که در آینده نه چندان دور باید از نیروی آن ها جهت سازندگی کشور استفاده شود تحت عنوان افراد مجرم و بزهکار در کانون های اصلاح و تربیت بسر میبرند. بنابراین مطالب فوق محقق را بر آن داشت تا بررسی و مقایسه بین ویژگیهای شخصیتی نوجوانان بزهکار پسر با نوجوانان عادی انجام دهد تا با شناسایی بهتر ویژگیهای شخصیتی این گروه بتوان خدمات راهنمایی مشاوره ای بیشتر و مطلوب تری به آنان ارائه داد و این قشر آسیب پذیر را با ذکر علل و عوامل بزهکاری یاری نمود.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود پایان نامه, خود پنداره, نوجوان بزهکار, روانشناسی, دیدگاه کلاسیک, اجتماع, نظریه ناکامی, مجرم, ,

تعداد صفحات:135
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول : کلیات پژوهش
مقدمه
بیان مسئله
ضرورت و اهمیت پژوهش
هدف پژوهش
سئوالات پژوهش
فصل دوم : پیشینه پژوهش
هویت جنسی
پیدایی هویت جنسی
نظریه طرح واره جنسی
نقش یابی جنسی در اوایل کودکی
تاثیرات ژنتیکی بر نقش یابی جنسی اوایل کودکی
تاثیرات محیطی بر نقش یابی جنسی اوایل کودکی
هویت و رفتار جنسی در اواسط کودکی
تاثیرات فرهنگی بر نقش یابی جنسی در اواسط کودکی
نقش یابی جنسی در نوجوانی
هویت جنسی در میان سالی
کلیشه ها یا تصورات قالبی جنسیتی چیست؟
تصورات قالبی جنسی
عقاید و رفتارهای قالبی مربوط به جنسیت در اوایل کودکی
عقاید جنسیت کلیشه ای در اواسط کودکی
تصورات قالبی و کلیشه ای در مورد زنان
ویژگیهای جنس زن
ویژگیهای جنس مرد
دیدگاه های کلیشه ای راجع به مردان
تغییرات نقشهای مردان
عوامل موثر در تفویت تفاوت های زن و مرد
تفاوت های زن و مرد از لحاظ خلقی
نحوه برخورد با فشارهای روحی و عصبی
تفاوت های مرد و زن در کمک کردن به دیگران
نظریه طرح واره جنسیتی
سازمان دهی طرح واره های جنسیتی
رشد طرح واره جنسیتی
زنان و اقلیت های قومی
حضور کم رنگ زنان در عرصه های مدیریتی
وجود نگاه های سنتی
آیا زنان میتوانند رهبر باشند؟
زنان، جرم، خلافکاری
شیوه های سنجش مردانگی و زنانگی
مقیاس های نقش جنسیت مردانه و نقش جنسیت زنانه
تفسیر نره های مقیاس GM و GF
فصل سوم : روش شناسی پژوهش
طرح تحقیق
جامعه آماری
نمونه آماری
روش نمونه گیری
ابزارهای پژوهش
پایانی و اعتبار
فصل چهارم : نتایج
توصیف داده های آماری
تحلیل داده آماری
فصل پنجم : بحث در نتایج
بحث در نتایج
محدودیت ها
پیشنهادات
منابع
پیوست

چکیده
تحقیق حاضر به مقایسه ویژگی های شخصیتی مردانه و زنانه در دانشجویان پسر رشته فنی مهندسی و رشته هنر می پردازد. جامعه آماری این تحقیق دانشجویان پسر دانشگاه های سطح شهر تهران هستند که از بین آنها 198 نفر به عنوان نمونه و بطور تصادفی از دو دانشگاه علم و صنعت و دانشگاه تهران انتخاب شدند.
از مقیاس تکمیلی مردانگی و زنانگی آزمون MMPI-2 به عنوان ابزار پژوهش استفاده شده است. نتایج نشان داد که بین دانشجویان رشته فنی مهندسی و دانشجویان رشته هنر از نظر میزان زنانگی و مردانگی تفاوت معنی داری وجود ندارد. همین طور بین دانشجویان مجرد و متاهل مورد بررسی تفاوت معنی داری دیده نشد.
به علاوه بین دانشجویان کارشناسی و ارشد نیز از نظر میزان زنانگی و مردانگی رابطه تفاوت معنی داری وجود نداشت. بین شاغلین رشته فنی مهندسی و شاغلین رشته هنر نیز تفاوت معنی داری وجود نداشت.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, روانشناسی, هوش هیجانی, مهارت ادراکی, گلمن, گاردنر, جامعه آماری, تجریه و ت,

تاريخ : 9 آبان 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:23
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
اتگیزه و هدف تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
توصیف وضعیت موجود
ویژگی های گردآوری اطلاعات
تجزیه و تحلیل داده ها
ویژگی های راه پیشنهادی برای تغییر داده ها
چگونگی اجرای تغییر پیشنهادی
چگونگی نظارت بر راه حل جدید
بیان پیشنهاد
نتیجه گیری
منابع و مآخذ

انگیزه و هدف تحقیق:
جامعه اسلامی و انقلابی ما در مسیر رشد و تعالی خود مسئولیت خطیر و مقدس انسان سازی را بر دوش معلمین نهاده است و هزاران خانواده با امید و آرزو و کودکان و نوجوانان خود را در آغوش مدارس میسپارند تا اولیا مدرسه با علم و ایمان دلسوزی به تربیت و آموزش فرزندانشان بپردازند معلمی که از توانایی های یادگیری آگاهی ندارد و شاید بطور مستمر کودکانی را که رفتارهای ویژه ای از خود نشان میدهند مورد توبیخ قرار دهد و از آنان بخواهد که بیشتر توجه کنند و در حل مسئله پویاتر باشند در جریان این بی توجهی و مورد توبیخ قرار گرفتن توسط معلم باید منتظر بروز ناتوانایی های یادگیری جدیدی باشند. هدف از انجام این تحقیق این است که در مورد یک دانش آموز که دچار ناتوانی در یادگیری است ارزیابی به عمل آید، عواملی را که باعث بروز اختلال در یادگیری او شده شناسایی و به یاری خداوند متعال راه حل های مناسبی برای از بین بردن مشکلات و مشکلی که بر سرراه این دانش آموز قرار داد ارائه شود. و از آنجایی که خداوند متعال عنایت فرمود من توانستم در این راه قدم بردارم و با شناختی که از نظر اخلاقی، شخصیتی، اقتصادی، فرهنگی دانش آموز پیدا کردم در این راه موفق شدم.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, روانشناسی, هوش هیجانی, مهارت ادراکی, گلمن, گاردنر, جامعه آماری, تجریه و ت,

تاريخ : 9 آبان 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:32
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
ضرورت تحقیق
تعریف مساله
انواع افسردگی
بررسی علل افسردگی
درمان افسردگی
تاثیرات افسردگی
تبعیض ها
زنان و فعالیت بدنی
افسردگی و تغذیه
پیشینه تحقیق
روشهای جمع آوری اطلاعات
جامعه و نمونه آماری و روش نمونه گیری
نتیجه گیری
پیشنهادات
فهرست منابع

چکیده:
افسردگى هر چند که از شایع ترین اختلالات روانى انسان است، با این حال شاید بیش از هر اختلال روانى دیگر ناشناخته مانده یا در تشخیص آن اشتباه میشود. یکى از علل پنهان ماندن و عدم تشخیص افسردگى، در آمیختن آن با غمگینى معمولى است. در زندگى هر کس موقعیت هایی پیش می آید که خواه ناخواه او را غمگین میسازد، اما این حالت با آشفتگى واقعى روانی و تقلیل بینش معنوى شخص همراه نیست. برعکس، افسردگى حالتی است که بر کیفیت خلق شخص تاثیر عمیق گذاشته و نحوه ادراک او را از خویش و از محیطش دگرگون میسازد.
این بیمارى اختصاص به یک طبقه معین اجتماع یا کشور به خصوصى ندارد. علائم زجر دهنده آن را در میان مردم از ثروتمند و فقیر گرفته تا دانشمند و بی سواد و شاه و گدا، زن و مرد و در هر گوشه‏اى از عالم می توان یافت.

مقدمه:
افسردگی چیست و به چه صورت در زنان و دختران نمود پیدا میکند؟
افسردگی یک اختلال عاطفی است که در بعد عواطف فرد اختلال ایجاد میکند. افسردگی میتواند هم دلایل بیرونی و محیطی و هم علل ژنی و درونی داشته باشد. به لحاظ ژنی هورمون ها تغییراتی در بدن ایجاد میکند.
ما در زبان روزمره، از کلمه افسردگی جهت توصیف ترکیبی از احساسات غمگینی، ناکامی، نا امیدی، و شاید رخوت و بی حالی استفاده کنیم اما زمانی که در می یابیم پزشکان، روانپزشکان و روانشناسان بالینی این کلمه را به شیوه ای متفاوت به کار میبرند، سردرگم میشویم. ازدید آنان، افسردگی یا بیماری افسردگی، حالتی است که به درمان ویژه نیاز دارد. به علت این درهم شدن واژه ها افراد عادی و درمانگرانی که بیماری افسردگی مبتلا نشده اند، احتمالا همدردی و مساعدتی کمتر از آن چه جدی بودن موضوع افسردگی میطلبند، از خود ظاهر میسازند. آنان ممکن است چنین تصور کنند که افراد افسرده تن پرور، خودخواه، یا اهل تمارضند و آنان را با چنین عباراتی نصیحت میکنند : ( سعی کن خودت را جمع و جور کنی ) یا ( خودت را از این حالت خارج کن، به آن بدی هم که فکر میکنی نیست )
افراد مبتلا به خوبی این مسئله را احساس میکنند که دوستان، همکاران و خانواده های آن ها نمیتوانند مشکل آن ها را درک کنند و با آنان همدلی نشان دهند و با نگرانی از این که دیگران آن ها را بعنوان فردی متمارض تلقی کنند، ناراحتی شان را دو چندان میسازد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, افسردگی, روانشناسی, زنان, درمان, تغذیه, نمونه آماری, نمونه گیری, اختلالات,

تاريخ : 9 آبان 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:40
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول
توصیف وضع موجود
بیان مسئله
اهمیت تحقیق
اهداف تحقیق
سوالهای تحقیق
تعریف واژه ها
آمادگی
انگیزش
آموزش
انضباط و نظم
روش تدریس
فصل دوم
پیشینه تحقیق
معلم خوب و موفق
معیار و شرایط دبیری
مدیریت و نظارت کلاس درس
جلسات اولیه کلاس
تهیه طرح درس
کلاس داری و انضباط
فصل سوم
روش تحقیق
روش توصیفی
جامعه آماری
حجم نمونه
ابزار اندازه گیری
سوالات پرسشنامه
متغیر مستقل
متغیر وابسته
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل
نمونه پرسشنامه
نتایج بدست آمده و نمایش نمودار
فصل پنجم
نتیجه گیری
منابع

چکیده:
در این تحقیق ابتدا به بیان مسئله و هدف و ضرورت تحقیق پرداخته، آن گاه واژه های تحقیق را توضیح داده سپس در فصل دوم به پیشینه تحقیق پرداخته و در فصل سوم مجموعه آماری خود را معرفی و پرسش نامه تهیه شده را ضمیمه نموده و به تحلیل و استنتاج پرداخته و در پایان نتیجه گیری و پیشنهادها و انتقادهای خود را از نتایج تحقیق ارائه نموده ام که انشاءا… روزنه ای در ارائه بهتر و ذخیره سازی سرمایه ملی کشور گردد.

مقدمه:
در دنیای پیچیده امروز هیچکس بینیاز از تعلیم و تربیت نیست. امروز فعالیت در مدرسه و آموختن، خود بخش عظیمی از زندگی انسان هاست، دیگر نمیتوان با طرز تلقی گذشته به شاگرد و تربیت او نگریست، اگر معلمان با اصول و مبانی و هدف های تعلیم و تربیت، ویژگی های دانش آموزان و نیازهای آنان و روش ها و فنون تدریس آشنایی نداشته باشند. هرگز قادر نیستند بعنوان سازندگان جامعه ایفای نقش کنند. مهم ترین عامل توسعه پرورش ذهنی علمی در یک جامعه نظام آموزشی است، در این نظام از بدو ورود تا آخرین دوره تخصصی، اخلاق علمی، اجتماعی، شیوه برخورد با مسائل و مشکلات به طور مستقیم آموزش داده میشود.
تدریس یکی از عناصر اصلی فرآیند، آموزش و پرورش است که در کارایی نظام آموزشی نقش مؤثری دارد.
اندیشه ها، برخوردها، روش های نو و بدیع و خلاق عمدتا از نظام آموزشی ما مایه میگیرد، تفکر استنباط و استنتاج در تمامی ابعاد زندگی وجود دارد، جامعه فرهنگی ما جامعه عقلی است که شیوه تفکر را منتقل میکند. تربیت عقلی است که فرد را برای تمامی کارزارهای حیات آماده میسازد.
مهم ترین محتوای تربیت فرهنگی اتخاذ رویکرد عقل و منطق و تدبیر در نظام آموزشی و نظام اجتماعی جامعه است، با توجه به پیشرفت های سریع علوم و تکنولوژی نمیتوان به تمام دانش موجود دست یافت و نمیتوان هر شخصی را به هر خصوصیتی به کار تدریس و معلمی واداشت. اگر به دانش آموزان روش یادگیری را یاد بدهیم آنان خود خواهند آموخت که چگونه یاد بگیرند.
از این رو بر آن شدم روش تدریس خود را که تلفیقی از حل مسئله با استفاده از تقویت دید دانش آموزان است و به کارگیری توان ناشناخته آنان (استعداد کار عملی) که خود به آن آگاهی نداشته و هر یک بر اساس اجبار و یا اکراه به این رشته روی آورده اند، ایجاد علاقه و انگیزه نموده به تدریس بپردازم و آنان را در درک بهتر رشته ای که، صرفا جهت اخذ دیپلم و جا نماندن از فرهنگ خانواده پذیرفته اند به صورت یک هدف در آورم و در ادامه تحصیل و یا اشتغال زایی آن ها در گروه های فنی و مهندسی آماده سازم.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, روانشناسی, هوش هیجانی, مهارت ادراکی, گلمن, گاردنر, جامعه آماری, تجریه و ت,

تاريخ : 9 آبان 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:84
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
مقدمه
بیان مسئله
هدف از تحقیق و اهمیت مساله
فرضیه تحقیق
متغیرهای پژوهش
فصل دوم : ادبیات پیشینه در تحقیق
اضطراب و فشار روانی
اجزای اضطراب
انواع اضطراب
اندازه‌گیری اضطراب
اضطراب امتحان
رویکردهای درمانی اضطراب (رفتار درمانی، درمان شناختی – رفتاری)
بحران اضطراب در نوجوانی
دیدگاه های نظری درباره روانشناختی اضطراب
نظریه‌های اضطراب
کنار آمدن با اضطراب
مکانیسم‌های دفاعی
اضطراب طبیعی و اضطراب بیمارگونه
اضطراب و یادگیری
علت های رایج اضطراب
آشوب و اضطراب نوجوانی (Adolescent Turmoil)
نظریه‌های روانکاوی، رفتار، وجودی و زیست شناختی درباره اضطراب اجتماعی
فصل سوم : طرح تحقیق
جامعه مورد تحقیق
روش نمونه‌گیری
ابزار تحقیق
روش نمره‌گذاری
فصل چهارم
ارائه داده ها
محاسبات آماری
فصل پنجم
خلاصه و نتیجه‌گیری
محدودیت ها و پیشنهادات تحقیقی
فهرست منابع
پیوست

مقدمه:
اضطراب اجتماعی، اضطرابی است که خصوصاً هنگام برخوردهای اجتماعی متقابل افراد با یکدیگر به وجود می آید افرادی که از اضطراب اجتماعی رنج میبرند با افزایش مسائل روانی، ناتوانی در تمرکز حواس و حالت های عصبی روبرو هستند. اشخاص دچار اضطراب اجتماعی به منبع ناراحتی خود که برخوردهای اجتماعی است که اکنون یا بزودی با آن مواجه خواهند شد آگاه هستند.
اگر چه هر کسی گاهی حداقل کمی از مصاحبه‌ای که قرار است در آن شرکت کند دچار حالت عصبی میشود. در واقع یعنی هر یک از ما در اضطراب اجتماعی قرار میگیریم، اضطراب اجتماعی مانند خیلی از مسائلی است که روانشناسان و محققین ارتباطات در آن به تحقیق مشغول هستند.
اسامی که به این نظریه‌ها داده میشود عبارت اند از:
خجالتی بودن، اضطراب زمانی، اضطراب ارتباطی، کم‌گویی، وحشت در اثر ظهور در مقابل دیگران.
اگر چه برخی از روانشناسان بین اضطراب اجتماعی و نظریه‌های فوق تفاوتی قائل هستند. اما بیشتر محققین امروزه اصطلاح اضطراب اجتماعی را با خجالت‌زدگی هم معنی به کار میبرند. نظریه‌های اضطراب زمانی، وحشت در اثر ظهور در مقابل دیگران اغلب بعنوان نمونه های خاص برای نظریه اضطراب اجتماعی عنوان میشود. علاوه بر این بررسی های آماری نشان میدهد بین اضطراب اجتماعی و خجالت‌زدگی و دیگر نظریه‌ها ارتباط همبستگی وجود دارد. بنابراین ما اصطلاح اضطراب اجتماعی و خجالت‌زدگی را میتوانیم در این مقاله به جای همدیگر به کار ببریم.
به هر حال باید توجه داشت که اضطراب اجتماعی را نباید با درون گرایی همانند دانست. در حالی که درون گراها اغلب به جای حضور در اجتماع با خودشان تنها هستند. بیشتر اشخاصی که دچار اضطراب اجتماعی هستند از خجالت‌زدگی متنفر‌اند.
تقریباً دو سوم این اشخاص در یک تحقیق، خجالتی بودن خود را یک مشکل واقعی بیان نمودند و یک چهارم این افراد تمایل خود را برای یافتن راه‌حل این مشکل بیان نمودند.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, اضطراب, اجتماع, روانشناسی, نوجوان, جوان, فشار روانی, درمان, شناخت, رفتار,,

تعداد صفحات:167
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
سئوالات تحقیق
فرضیه های تحقیق
تعاریف عملیاتی
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق
تعاریف مفهومی انگیزه
انگیزه شناسی معلمان
ویژگی های معلمان با انگیزه
رابطه نیازه با انگیزه
انواع طبقه بندی انگیزه ها
انگیزه های اولیه و ثانویه
انگیزه های گرایشی و اجتنابی
انگیزه های فیزیکی،اجتماعی، روانی
نظریه های انگیزش
نظریه های انگیزه و رفتار
نظریه کورت لوین
نظریه مزلو
نظریه انتظار
طبقه بندی معاصراز تئوری های انگیزش
تئوری های درون زاد و برون زاد
تئوری دو جنبه ای انسان
تئوری انگیزش موفقیت
تئوری نیازهای زیستی تا تعلق و رشد
انگیزش در عمل
برخی راهکارهای ایجاد انگیزه در معلمین
روش های نوین تدریس
تکنولوژی آموزشی و روش های جدید تدریس
استفاده از ابزار تکنولوژی جدید درامرآموزش و پرورش
پیشینه تحقیق
فصل سوم : روش اجرای تحقیق
جامعه آماری
حجم نمونه
ابزار اندازه گیری
روایی و اعتبار ابزار اندازه گیری
روش جمع آوری اطلاعات
روش آماری
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
یافته های تحقیق
پیشنهادات
محدودیت ها
ضمائم و منابع

فهرست جداول:
توزیع فراوانی سطح تحصیلات معلمان حجم نمونه
توزیع فراوانی سن معلمان حجم نمونه
توزیع فراوانی جنس معلمان حجم نمونه
توزیع فراوانی سابقه کار معلمین حجم نمونه
توزیع فراوانی نتایج پاسخ های پرسشنامه
رتبه بندی میانگین واریانس عوامل مؤثر درایجاد انگیزه جهت استفاده از روش های نوین تدریس در معلمان
توزیع فراوانی میزان تحصیلات
درصد فراوانی میزان تحصیلات
توزیع فراوانی سن
درصد فراوانی سن
توزیع فراوانی جنس
درصد فراوانی جنسیت
توزیع فراوانی سابقه کار
درصد فراوانی سابقه کار

مقدمه :
تاریخ همواره شاهد نبردها و مصیبت هایی بوده که به دلیل سرکشی نفس بشر پدیدآمده اند دیروز صدای شمشیرها و امروز غرش انواع سلاح های جنگی را کسانی برپا کرده اند که یا تعلیم ندیده اند یا تعلیم آن ها همراه با تهذیب نفس نبوده پس هیچ گاه نباید نقش و جایگاه ارزشمند معلم را نادیده گرفت. معلم امانتی خطیر و پر ارزش را در اختیار دارد و باید امانت دار باشد او چه در تربیت فرزندان در محیط خانه و چه رهبری سیاسی – اجتماعی نقش مهمی دارد و باید برای معلم شرایطی فراهم باشد تا به این وظیفه مهم خودجامعه عمل بپوشاند و در قرآن کریم نیز به نقش ارزشمند معلمان اشاره شده است و نهج البلاغه بهای معلم را با بهشت مقایسه کرده است. بهترین برنامه ها و غنی ترین محتوای آموزشی بدون وجود مربیانی کارآزموده و با انگیزه به ثمر نخواهد رسید پس میتوان با افزایش انگیزه در فرد کارآیی او را افزایش داد تا از اتلاف وقت و هدر رفتن نیروهای بالقوه جلوگیری کرد امروزه رابطه انگیزه و کارآمد بودن کارکنان و بازده سازمانی اهمیت فراوان دارد.
در دهه های اخیر به این مطلب تأکید شده است که آموزش و پرورش زیربنای توسعه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی هر جامعه است . بررسی عوامل مؤثر در پیشرفت و ترقی جوامع نشان میدهد که همه این کشورها، آموزش و پرورش توانمند و کارآمدی داشته اند. نگاهی به تاریخ ملل نیز بیان کننده این واقعیت است که دوران شکوفایی و درخشیدن آن ها با رشد و پویایی نظام های آموزشی و پرورش آنان مقارن بوده است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, روانشناسی, هوش هیجانی, مهارت ادراکی, گلمن, گاردنر, جامعه آماری, تجریه و ت,

تعداد صفحات:53
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
تقدیر و تشکر
چکیده
فهرست مطالب
فهرست جداول
فصل اول: طرح تحقیق
مقدمه
بیان مسأله
اهمیت و ضرورت مسأله
اهداف
سؤالات و فرضیه‌ها
متغیرها و تعاریف عملیاتی
فصل دوم: پیشینه تحقیق
مبانی نظری
مبانی تجربی
مدل تحلیلی
فصل سوم: رو‌ش‌شناسی
روش تحقیق
جامعه آماری
نمونه آماری
ابزارها
روش های آماری
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
فصل پنجم: نتیجه‌گیری
بحث بر یافته‌ها
محدودیت‌ها
پیشنهادات
منابع و مأخذ
ضمائم
پرسش نامه

مقدمه:
یکی از مهمترین صفات بشری برای رسیدن به هدف‌هایی که انسان در پیش دارد عزت نفس است برخورداری از اراده و اعتماد به نفس قوی، قدرت تصمیم‌گیری و ابتکار، خلاقیت، سلامت فکر و بهداشت روانی ارتباط مستقیمی با میزان عزت نفس و احساس خود ارزشمندی دارد.
منظور از عزت نفس، احساس و تصوری است که فرد به مرور زمان نسبت به خویشتن در ذهن میپروراند. به عبارت ساده‌تر، عزت نفس یعنی، ارزیابی فرد از خودش، حال این برداشت و ارزیابی میتواند مثبت و خوشایند باشد، یا منفی و ناخوشایند.
کودکانی که از عزت نفس بالایی برخوردارند، معمولاً احساس خوبی نسبت به خود دارند و بهتر میتوانند اختلافات خود را با سایر کودکان حل کنند و در مقابله با مشکلات، ناملایمات و ناکامی‌ها مقاوم‌ترند این کودکان اغلب خنده‌رو و خوش‌بین، منطقی و دارای خودپنداری مثبت هستند و از زندگیشان لذت میبرند. برعکس، کودکانی که دارای عزت نفس پایینی هستند، اغلب در مواجهه با مشکلات و سختی‌ها دچار اضطراب فراوان و ناکامی میشوند. این گروه از کودکان معمولاً در حل تعارضات و اختلافات موجود با سایر هم سن و سالانشان مشکل دارند آن‌ها دائم با افکار انتقادی از خویشتن، موجب اذیت و آزار خود می‌شوند.
برای این که کودکان و نوجوانان بتوانند از حداکثر ظرفیت ذهنی و توانمندی‌های بالقوه‌ی فرد برخوردار شوند می‌بایست از نگرش مثبت نسبت به فرد و محیط اطراف و انگیزه‌ای غنی برای تلاش و کوشش بهره‌مند شوند بی‌شک نوجوانانی که دارای عزت نفس قابل توجهی هستند، نسبت به همسالان خود در شرایط مشابه، پیشرفت تحصیلی و کارآیی بیشتری از خود نشان می‌دهند و نیز از بارزترین ویژگی‌های صاحبان تفکر واگرا و افراد خلاق، داشتن اعتماد به نفس و عزت نفس بالاست.
لذا پرورش عزت نفس در کودکان و نوجوانان از مهمترین وظایف اولیاء و مربیان میباشد که در این ارتباط بیشترین نقش برعهده‌ی الگوهای رفتاری است.
موفقیت‌های تحصیلی و شکست‌های تحصیلی فرد در مدرسه و مسائل مربوط به تحصیل متقابلاً بر عزت نفس و عزت نفس بر تحصیل تأثیر می‌گذارند که میزان تأثیر آن از جامعه‌ای به جامعه دیگر فرق می‌کند.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, دانش آموز, روانشناسی, متدلوژی, افت تحصیلی, آموزش و پرورش, جهان سوم, صرفه ,

تاريخ : 9 آبان 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:60
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول: کلیات تحقیق
اهمیت مسئله
تعریف علمی واژه‌ها
نوجوانی
کجروی یا انحراف
فصل دوم: فرار دختران از خانه
مقام زن در جهان‌بینی اسلامی
فرار دختران
نقش عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و خانوادگی در انحراف
نقش مسائل اجتماعی در انحراف
تراکم جمعیت
محل سکونت
مناطق جرم‌خیز
مهاجرت
ماهیت زندگی شهری
دوستان و رفقا
تأثیر عوامل فرهنگی بر انحراف
تأثیر عوامل اقتصادی بر انحراف
خانواده و انحراف
خشونت والدین و اثرات آن
فساد و آلودگی والدین
فصل سوم: علل فرار
چه کسانی از خانه فرار میکنند؟
شرایط عمومی افراد فراری
از نظر خانوادگی
از نظر اجتماعی
اقسام فرار
علل فرار
فقدان یکی یا هر دو والدین
جدایی و طلاق
وجود ناپدری یا نامادری
فقر عاطفی
شکست تحصیلی و نگرانی از سرزنش یا تنبیه والدین
سخت‌گیری و وجود شرایط تنبیه
تمایل به دیدن نقاط دیدنی
فصل چهارم: نحوه ارائه خدمات به دختران فراری
نحوه ارائه خدمات در ایران به افرادی که از خانه فرار میکنند
مرکز بازپروری زنان و دختران آسیب‌دیده اجتماعی
خانه سلامت
اهداف
شرایط پذیرش
نحوه پذیرش
کمیته امور آسیب‌دیدگان اجتماعی استان
شرایط و مراحل ترخیص و تحویل به خانواده یا بستگان
شرایط و مراحل زندگی مستقل
شرایط ترخیص از طریق ازدواج
شرایط ترخیص از طریق ادامه تحصیل
فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری
توصیه و پیشنهادات برای مسئولین
چند توصیه به والدین
نتایج پژوهش‌هایی که در خصوص دختران انجام شده است
منابع

مقدمه :
همه روزه شاهد درج عکس هایی از کودکان و نوجوانان در جراید رسمی کشور هستیم که بدون اطلاع والدین، خانه و کاشانه خود را ترک نموده و به دیگر سخن اقدام به فرار از خانه نموده‌اند و چشمان مضطرب خانواده‌ای را بی صبرانه در انتظار بازگشت خویش به دور انداخته‌اند. البته این تنها بخش کوچکی از جامعه آشنا با مطبوعات را شامل شده که دسترسی به جراید داشته و با درج آگهی در آن، ملتمسانه مردم را در یافتن فرزند خویش به استمداد طلبیده‌اند در صورتی که بسیاری از خانواده‌های بحران زده آشنایی چندانی با جراید نداشته تا بنابر دلایلی! «بالاخص در ترس از آبرو» از درج آگهی در مطبوعات خودداری نموده‌اند. به علاوه هیچ آمار دقیقی از تعداد فراریان از منزل در ایران وجود ندارد و مسئولین اداره آگاهی نیز از ارئه آمار به دلایل مختلف طفره رفته‌اند. همچنین مشخص نیست از میان فراریان نوجوانان، چه تعدادی دوباره پس از برخورد با مشکلات خود به منزل مراجعت میکنند؟ یا آن که به وسیله نیروهای انتظامی دستگیر شده و به والدین تحویل میگردند؟ یا با در پیش گرفتن کاری شرافتمندانه مستقل از والدین خانواده به زندگی خود ادامه میدهند؟ و تعداد زیادی نیز پس از ارتکاب جرمی دستگیر شده و پس از تشکیل پرونده تحویل کانون اصلاح و تربیت گردیده تا اقدامات تعلیمی و تربیتی لازم در مورد آنان صورت گیرد و این تنها قسمتی است که در صورت همکاری مقامات زیربط در آگاهی آمار دقیقی دارد که متأسفانه ارائه نگردیده است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, فرار, دختر, روانشناسی, کجروی, انحراف, خانه, اجتماع, اقتصاد, فرهنگ, خانواد,

تعداد صفحات:63
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: طرح تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت پژوهش
اهداف پژوهش
سوال های پژوهش
تعاریف نظری
تعاریف عملیاتی
فصل دوم: پیشینه تحقیق
پیشینه تحقیق
پیشینه نظری
تاریخچه روانشناسی بلوغ
مفهوم بلوغ و تفاوت آن با نوجوانی
عوامل مؤثر در بلوغ
بلوغ از دیدگاه روانشناسان
عاطفه چیست؟
جایگاه عاطفه در مغز از نظر زیستی
مراحل تشکیل هویت در جوانان دانشگاهی
الگوی تحور روانی – اجتماعی
تکالیف تحولی هویهورست برای نوجوانان
رشد و تکامل هیجانی – عاطفی
رشد هیجانی و عاطفی در نوجوانان
نیازهای عاطفی فرد و اهمیت آن ها
رشد و تکامل اجتماعی
ترک خانه پدری
تأثیر روانی وارد شدن به دانشگاه
تعادل عاطفی روانی نوجوان
خود محوری نوجوانان
خود پنداره و انواع خود
الگوی اریک اریکسون درباره هویت
آسیب پذیری و انعطاف پذیری در فرد
عوامل حفاظتی انعطاف پذیری
انواع هویت
بحران های دوره نوجوانی
پیشینه عملی
فصل سوم: اجرای تحقیق
جامعه آماری
نمونه آماری و روش نمونه گیری
ابزار گردآوری داده ها
روش گردآوری داده ها
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته ها
تجزیه و تحلیل یافته ها
اطلاعات مربوط به سؤال اول پژوهش
اطلاعات مربوط به سؤال های 2 تا 5 پژوهش
داده های جانبی
نمودار چند ضلعی فراوانی مشاهده شده
نمودار ستونی فراوانی مشاهده شده
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری
محدودیت ها
پیشنهادات
پیوست
منابع و مآخذ

چکیده:
پژوهش حاضر بررسی تفاوت بلوغ عاطفی در میان خانم های مجرد و متأهل در مقطع کارشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان است.
جامعه این پژوهش که نمونه ما از آن انتخاب شده کل دانشجویان خانم دانشگاه سیستان و بلوچستان است. نمونه این پژوهش شامل 160 نفر میباشد که 80 نفر مجرد و 80 نفر متأهل میباشد که به روش تصادفی انتخاب شده است. پژوهش حاضر به این سوال محقق پاسخ میدهد که آیا بین دانشجویان خانم مجرد یا متأهل از نظر بلوغ عاطفی تفاوت معناداری وجود دارد یا نه؟
ابراز تحقیق پرسشنامه مقیاس بلوغ عاطفی از بهارگاوا میباشد که مشتمل بر 48 سؤال است بعد از اجرای پرسشنامه و تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده با استفاده از آمار توصیفی شامل محاسبه جداول فراوانی و نمودارها میباشد و آمار استنباطی که شامل آزمون خی 2 میباشد پژوهش به صورت زیر بدست آمد:
«در بین دانشجویان خانم مجرد و متأهل دانشگاه سیستان و بلوچستان تفاوتی از نظر بلوغ عاطفی وجود ندارد و تفاوت بی معنی است»

مقدمه:
دوره بلوغ دورانی مبهم از نظر شناخت خصایص و دوران تمایلات متضاد است. با ورود کودک به دنیای نوجوانی و بلوغ، ولادتی تازه و مرحله ویژه و مستقل از دوره های قبل و بعد پدید می آید که آن را مرحله انتقال، مرحله نجات از کودکی دوران تحولات همراه با دگرگونی های سریع و غافلگیر کننده، مرحله طوفان حیات و مرحله نجات از طفیلی گری نیز می نامند.
افراد در این دوران احیاناً‌ با ترس و بیم هایی مواجه میگردند که رفع و تعدیل آن نیازمند به حمایت از سوی والدین و مربیان است.
موارد زیر از جمله تغییرات دوران بلوغ است:
-تحولی در اندام او ایجاد شده و شرایط جدید، تعادل اندامی او را بهم میزند.
-در عواطف و احساسات او نیز تغییر پدید می آید و موجب دگرگونی هایی در خشم و ترس و محبت او و … میشود.
-در جنبه ذهن او نیز تحولات رو به رشدی ایجاد میگردد و هوش و عقل و اندیشه و تخیل او را دگرگون میسازد.
-در جنبه روان او در عرصه های فطری و وجدانی،‌ آزادی خواهی و استقلال طلبی، ستایش و نیایش، حقیقت دوستی، و … دگرگونی هایی ایجاد میشود.
-و بالاخره در غدد درونی جوش و خروش و دو غده جنسی شکفتگی و بیداری خاصی پدید می آید که موجد خواسته هایی در اقناع غریزی میگردد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, روانشناسی, هوش هیجانی, مهارت ادراکی, گلمن, گاردنر, جامعه آماری, تجریه و ت,

تاريخ : 9 آبان 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:105
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مساله
ضرورت و اهمیت پژوهش
هدف تحقیق
فرضیه های تحقیق
متغیرهای تحقیق
تعاریف عملیاتی اصطلاحات
فصل دوم: ادبیات تحقیق
مقدمه
بخش اول: خانواده
کار کرد مطلوب خانواده
معنی و مفهوم خانواده متعادل
خانواده مدرن
زیر منظومه زن و شوهری
بخش دوم: تفاوت های زنان و مردان
نقش کروموزوم y در ایجاد تفاوت ها
تفاوت در رشد
تفاوت در علایق و رغبت ها
پرخاشگری
اضطراب
بخش سوم: رضایت زناشویی و عوامل موثر بر آن
رضایت زناشویی
ایجاد رضایت زناشویی
زوج خوشبخت و کامل
علل مشکلات و تعارضات در میان زوجین
اثرات طلاق
نقش عشق در ازدواج و تداوم زندگی
مدل مثلث عشق استرنبرگ
اثرات نزدیکی و فاصله در تداوم زندگی
نقش فشارهای فرهنگی در رضایت زن و شوهر
پیشرفت فردی در زوجین
روابط جنسی
اختلافات مالی
روابط والدین و کودک
عوامل شخصی
حسادت
خشونت زناشویی
رضایت زناشویی و عقاید مذهبی
توصیه های تربیتی برای بحران زدایی
هفت اصل زندگی زناشویی کارآمد
بخش چهارم: اشتغال زنان
زنان شاغل
زنان خانه دار
تعارض بین نقش های شغلی و نقش های زوج ها در خانه
راه حل های پیشنهادی برای کاهش تعارض
نکات مثبت و منفی کار کردن زن
بخش پنجم: مروری بر پژوهش ها
تحقیقات انجام شده داخلی
تحقیقات انجام شده خارجی
فصل سوم: فرایندهای روش شناختی
مقدمه
طرح تحقیق
جامعه آماری
روش نمونه گیری و حجم نمونه
ابزار گرد آوری اطلاعات
روش جمع آوری اطلاعات
روش های آماری تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
فصل چهارم: یافته ها و نتایج تحقیق
یافته های پژوهش
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
مقدمه
بحث و نتیجه گیری
محدودیت های پژوهش
پیشنهادات کاربردی
پیشنهادات پژوهشی
منابع و ماخذ
ضمایم

چکیده:
امروزه شاهد افزایش روز افزون شاغل بودن زنان نسبت به گذشته میباشیم که این تغییر نقش ها میتواند رضایت زناشویی زوجین و همچنین جنبه های مختلف زندگی و فرزندان را تحت تاثیر قرار دهد و از آن میتوان بعنوان عنصری موثر در تعارضات زناشویی یاد کرد بر این اساس در این پژوهش به مقایسه رضایت زناشویی زنان شاغل اداره هواشناسی استان آذربایجان شرقی و خانه دار و مردان دارای همسر شاغل و یا خانه دار در شهر تبریز پرداخته شد. جهت دستیابی به هدف کلی دو فرضیه تدوین گردید:
1_ بین شاغل بودن یا خانه دار بودن زنان و سطح رضایت از زندگی شان رابطه مستقیم وجود دارد
2_ سطح رضایت از زندگی مردانی که زنان خانه دار دارند بیشتر از سطح رضایت از زندگی مردانی است که زنان شاغل دارند.
بدین منظور شصت نفر از زنان متاهل که سی نفر شاغل و سی نفر خانه دار بودند و شصت نفر از مردان متاهل که آنها نیز سی نفر شان دارای همسر خانه دار و سی نفر دیگر دارای همسر شاغل بودند انتخاب و بررسی شدند. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی نوع پس رویدادی بوده است برای سنجش میزان رضایت زناشویی از پرسشنامه انریچ استفاده شد داده های حاصل از این پرسشنامه از طریق آزمون t برای دو گروه مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت نتایج حاکی از آن بود که رضایت زناشویی زنان خانه دار بیشتر از زنان شاغل میباشد همچنین نتایج نشان داد که رضایت زناشویی مردان دارای همسر خانه دار بیشتر از مردان دارای همسر شاغل است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, زناشویی, روانشناسی, رضایت, شاغل, خانه دار, خانواده, شوهر, زن, کروموزوم, ع,

تاريخ : 9 آبان 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:44
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
پیشگفتار
فصل اول طرح تحقیق
بیان موضوع تحقیق
پیشینه تحقیق
بیان مسئله یا مشکل احساس شده
بیان هدف های کلی
بیان هدف های جزیی
فرضیه های تحقیق
بیان روش تحقیق
بیان اهمیت موضوع
بیان محدودیت های تحقیق
تعریف مفاهیم و واژه های موضوع تحقیق
فصل دوم
پیشینه تحقیق
فصل سوم
روش تحقیق یا متدلوژی
فصل چهارم
یافته های تحقیق
فصل پنجم
تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
فصل ششم
بیان نتایج یا پیشنهادات تحقیق
منابع و مآخذ

پیش گفتار:
مسئله افت تحصیلی در نظام آموزش و پرورش در بسیاری از کشورهای جهان سوم به صورت حاد مطرح است. همان طور که میدانیم منابع و امکانات اغلب کشورهای جهان سوم محدود است و این امر، صرفه جویی، دقت در مصرف، تخصیص این منابع به بخش های مختلف اقتصادی – اجتماعی را الزامی سازد. علاوه بر آن به علت افزایش جمعیت این کشورها، بخش عمده ای از درآمدهای ملی شان به گسترش آموزش و پرورش اختصاص مییابد، در حالیکه در غالب کشورها هنوز همه کودکان لازم التعلیم به مدارس راه نیافته اند. هنوز تعدادی از بزرگسالان و جمعیت فعال آنها بی سواد مانده اند. مشکل افت تحصیلی در مدارس نیز به این مشکلات افزوده شده است. بنابر آمار یونسکو در سال های 1980 که ناظر به 121 کشور است نرخ رد شدن شاگردان یا تکرار پایه تحصیلی به ترتیب زیر بوده است:
برای 42 کشور آفریقایی 17% برای کشورهای آمریکایی لاتین و حوزه کارائیب 13% و برای 32 کشور آسیایی و اقیانوسه 6% برای کشورهای اروپایی و اتحاد شوروی 2% در کشورهای آفریقایی نرخ رد شدن شاگردان از صفر درصد تا 47% در کشورهای آمریکایی لاتین از 4 تا 26% و در کشورهای آسیا و اقیانوسه از صفر تا 18% در نوسان بوده است.
در کشور ما هم افت تحصیلی یکی از مهم ترین مسائل و مشکلات کنونی نظام آموزش و پرورش است که هر سال ده ها میلیارد ریال بودجه کشور را به هدر میدهد و نیروهای بالقوه انسانی جامعه را از آموزش و پرورش خارج میکند و به این ترتیب عظیم ترین سرمایه های جامعه که همان نیروی انسان است. بی ثمر میماند. آمارهای بدست آمده از تحقیقات در مدارس کشور نشان دهنده آن است که افت تحصیلی بصورت مردودی، ترک تحصیل زودرس و یا صورتگر،‌ مقدار زیادی از منابع مالی و استعدادهای انسانی جامعه ما را تلف کرده و آثار شومی در بر جای میگذارد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, دانش آموز, روانشناسی, متدلوژی, افت تحصیلی, آموزش و پرورش, جهان سوم, صرفه ,

تعداد صفحات:32
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
هدف پژوهش
تعاریف نظری و عملیاتی واژه ها
تعاریف نظری
رضایت شغلی
سلامت روان
تعاریف عملیاتی
رضایت شغلی
سلامت روان
فصل دوم: پیشینه تحقیق
مقدمه
مفهوم سلامت روان در نظریه انسانگرایی
مفهوم سلامت روان در نظریه روانی- اجتماعی اریک اریکسون
مفهوم سلامت روان در نظریه هنری موری
مفهوم سلامت روان در نظریه اسلام
نقش خانواده در سلامت روان
نقش مدرسه در سلامت روان
نقش معلم در رابطه با سلامت روان دانش آموزان
پیامدهای سلامتی
تحقیقات انجام شده در رابطه با موضوع پژوهش
تحقیقات انجام شده در داخل کشور
تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
فصل سوم: روش تحقیق
متغیرهای تحقیق
جامعه آماری
نمونه آماری
روش نمونه گیری
روش و ابزار جمع آوری اطلاعات
پرسشنامه سلامت عمومی(GHQ)
نمره گذاری
روایی
پایایی
پرسشنامه رضایت شغلی
نمره گذاری 144-85 رضایت شغلی متوسط
اعتبار روایی
پایایی
شیوه اجرای پژوهش
روش های آماری برای تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم: تحلیل آماری
مقدمه
یافته های تحقیق
فرضیه
فصل پنجم
مقدمه
بحث و نتیجه گیری
محدودیت ها
محدودیت های در دسترس محقق
محدودیت های خارج از دسترس محقق
پیشنهادات
منابع

چکیده :
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه سلامت روان و رضایت شغلی بین معلمان ابتدایی شهرستان خمین است. نمونه مورد بررسی با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای به دست آمد و شامل 46 نفر از معلمان ابتدایی شهرستان خمین در سال تحصیلی 85- 84 است.
ابزار پژوهش عبارت است از مقیاس سلامت روان (GHQ) طرح 28 سئوالی و پرسشنامه رضایت شغلی برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی و همچنین از نرم افزار SPSS استفاده شد.
نتایج همبستگی نشان داد که بین سلامت روان و رضایت شغلی معلمان مرد تفاوت معناداری وجود ندارد یعنی متغیر رضایت شغلی یک عامل اثرگذار درسلامت روانی آزمودنی ها نیست.
دراین نتیجه درمقایسه با نتایج تحقیقات دیگر مثل پژوهش محمد کریم خداپناهی (1383) در مورد بررسی رابطه و باورهای خود کارآمدی برسلامت روانی و موفقیت دانشجویان مغایرت دارد.

مقدمه:
یکی از منابع ضروری و همواره مورد بحث در دنیای پیچیدهی انسانی که قدمتی به بلندای هستی دارد، مفهوم سلامتی است. سلامتی کیفیتی از زندگی است که تعریف آن شکل و اندازه گیری واقعی آن تقریبا غیرممکن است.
انحراف روانی در زندگی انسان ها از نظر تعداد قربانی، بار مالی و ویرانگری در سطح بالاتری از بیماری های جسمی (مانند بیماری های قلبی و سرطان ) قرار دارد. برای آن که جامعه ای سالم و کارآمد داشته باشیم تا افراد انسانی درآن سرشار از شور و نشاط همراه با انگیزه و هدف در زندگی باشند و پویای فردای فرزندان و جامعه را بسازند، فراهم آوردن امکانات لازم و ایجاد زمینه ای مناسب برای این گونه سازندگی ها مستلزم به وجود آوردن فضای سالم و عاری از هرگونه مشکلات جدی رفتاری است که در آن انسان ها بتوانند با فکری آسوده و خلاقیت درخورد توجه، سازنده زندگی حال و آینده خود باشند. برای رسیدن به این هدف ها طرح، بررسی و همچنین برنامه ریزی های اصولی برای تأمین سلامت روانی سطح کودکی در درون خانواده ها گرفته تا مدرسه و دانشگاه و دوران بزرگسالی و پیری امری لازم می نماید که این وظیفه خطیر برعهده متخصصان علم انسانی و اجتماعی از جمله روانشناسان، جامعه شناسان، روانپزشکان و سایرین سنگینی خواهد کرد.
حفظ بهداشت روانی مستلزم رعایت اصولی است از قبیل عدالت اجتماعی فراهم آوردن
فرصت های شکوفایی برای افراد رفع تبعیض های غیر منطقی ایجاد امنیت اجتماعی و فضای زاینده و بالنده تا این که بتوانند درآن آینده خود را برنامه ریزی کند.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, سلامت روانی, رضایت شغلی, روانشناسی, انسان گرایی, روان, اجتماع, اریک اریکس,

تاريخ : 9 آبان 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:32
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
مقدمه
کلیات
الگوی عمومی تدریس
الگوی عمومی تدریس (generd teadhing)
انتخاب روش تدریس
انواع روش های تدریس
مراحل اجرای روش نمایشی
روش سخنرانی
مرحله دوم مقدمه سخنرانی
مرحله دوم متن و محتوای سخنرانی
محاسن و محدودیت های روش سخنرانی
فصل دوم
ادبیات تحقیق
فصل سوم
کلیات
فصل چهارم
روش های تدریس خلاق
روش های علمی پرورش خلاقیت
روش های پرورش خلاقیت
یادگیری از طریق همیاری
فصل پنجم
تجزیه و تحلیل
نتیجه گیری
فصل ششم
پیشنهادات
منابع

مقدمه:
در روند تعلیم و تربیت روش های فعا ل تدریس به منزله ابراز های کار معلمان تلقی میگردند و هر اندازه که با روش های متفاوت آشنا باشیم ابرازهای متعددی را در اختیار خواهیم داشت توسط این ابزاهاست که میتوان محتوا و مواد دلخواه را با توجه به عامل زمان و مکان در اختیار دانش آموزان قرار داد.
روش های معال تدریس جزو مهارت های حرفه ای معلمان محسوب میشود و هنر معلم در کیفیت انتخاب و اجرای آنهاست. از آنجا که اطلاعات و توانایی های افراد متفاوت است نحوه یادگیری و چگونگی آموزش آن ها نیز متفاوت است به این سبب معلمان باید به روش های گوناگون تدریس مجهز باشند تا بتوانند بر اساس توانایی فرا گیران خود تدرسی مطلوبی را ارائه دهند .
امروزه روش های فعال تدریسی که بتوانند فعالیت های دانش آموزان را تقویت و یادگیری را به یک جریان دو سویه تبدیل کند از اهمیت ویژه ای برخوردار میباشد ولی متاسفانه امروزه اغلب فرایندهای آموزشی آثار و اهداف مورد نظر یادگیری را به دست نمی آورند و کلاس محل تکثیر دانش و اطلاعات میشود و معلم میکوشد کلیه مفاهیم را در ذهن دانش آموزان انبار کند و خلاقیت، نوآوری و رشد استعداد های آنان را نادیده بگیرد که چنین یادگیری نیز پایدار نخواهد بود.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, تدریس, معلم, مدرسه, دانش آموز, روانشناسی, سخنرانی, تدریس خلاق, پرورش, آمو,

تاريخ : 9 آبان 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:69
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده تحقیق
فصل اول
مقدمه
نظریه پژوهش
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف کلی
اهداف جزیی
فرضیه های پژوهش
سوالات پژوهش
مفاهیم
تعاریف نظری واژه ها
فصل دوم : بررسی پیشینه یا ادبیات موضوع
فلسفه ازدواج
انتخاب همسر
آثار ازدواج
وظیفه مسئولان در قبال ازدواج جوانان
معیار های گزینش امثال
هدف ازدواج
منشا خانواده و تحولات تاریخی آن
ضرورت در نظر گرفتن ملاک ها و معیار ها در انتخاب همسر
معیار و ملاک های مشترک
اشکال مختلف خانواده و خصوصیات آنها به اختصار
فصل سوم : روش و متالوژی پژوهش
روش تحقیق
جامعه آماری
نمونه آماری
روش نمونه گیری
ابزار تحقیق
روش استخراج داده ها
فصل چهارم : ارائه یافته های پژوهش
پرسشنامه
فصل پنجم : تفسیر و استنتاج نتایج پژوهش
بیان مسئله پژوهش
مشکلات و محدودیت تحقیق
خلاصه تحقیق
منابع

چکیده:
بررسی علل و عوامل موثر بر ازدواج موفق دانشجویان عنوان پژوهشی است که پیش رو دارید. هدف از پژوهش حاضر شناخت علل و عوامل موثر بر ازدواج موفق دانشجویان بوده وسعی شده بعضی از معیار ها از نظر دانشجویان مورد بررسی قرار گیرد تا نمتایج حاصل از آن برای سایر دانشجویان مفید واقع شود. جامعه آماری تحقیق دانشجویان مجتمع علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد و نمونه آماری پنجاه نفر از دانشجویان میباشند. روش تحقیق نیز توصیفی و جمع آوری اطلاعات با استفاده از پرسش نامه و مطالعات کتابخانه ای صورت گرفته و در آخر داده ها از طریق روش آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

مقدمه پژوهش:
یکی از نمادهای مهم اجتماعی که به لحاظ اهمیت نقش و کارکردهای مختلف مورد توجه علمای مذهبی، اخلاقی و صاحبن ظران تعلیم و تربیت، جامعه شناسی و روانشناسی قرار گرفته است. نهاد خانواده میباشد نهادی که بر اثر ازدواج یک زن و مرد پدید می آید و وجود فرزندان آن را تکمیل می کند.
خانواده عبارت است از کوچک ترین مسئله اجتماعی که از زن و مرد و فرزندان آنها تشکیل می شود. خانواده هسته کوچکی از اجتماع در همه جوامع بشری بوده و در انتقال مواریث اجتماعی تاثیر زیادی داشته است.
خانواده اولین پایگاه انتقال عناصر فرهنگی به نسل جدید است و عاملی موثر در رشد و شکوفایی استعداد های آدمی و گسترش فرهنگ بشری به شمار میرود.
در فرآیند زندگی مواردی است که فرد باید از بین چند راه یک راه را انتخاب نماید گزینش یک راه از بین چند راه چنانچه با مطالعه و بصیرت انجام نگیرد، ممکن استا نتایج مطلوبی در بر نداشته باشد. لذا کمک گرفتن از مشاور در انتخاب مناسب می تواند در توفیقات بعدی اثرات مفیدی داشته باشد.
عدم تعادل جنسی، فشارهای اقتصادی و معیشتی تامین یک زندگی خانوادگی، شرایط فرهنگی جامعه و سنت هایی که کاکرد مطلوب خود را از دست داده و بلکه کارکرد منفی پیدا کرده اند و امکان ازدواج درست و تشکیل زندگی خانوادگی پایدار را برای خیل عظیمی از جوانان کشور دشوار کرده است. و بالاخره گروهی نیز با هنجار شکنی و بی وفایی، ازدواج نا خواسته و نا مطلوب را در ظاهر ادامه میدهند اما با نوعی طلاق عاطفی، دل گروهی دیگری دارند و آشیانه ای دیگر بنا می کنند.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, روانشناسی, هوش هیجانی, مهارت ادراکی, گلمن, گاردنر, جامعه آماری, تجریه و ت,

تعداد صفحات:78
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیات و سوالات تحقیق
تعریف عملیاتی متغیرها در تحقیق
قلمرو تحقیق
واژه ها و اصطلاحات به کار رفته در تحقیق
فصل دوم: ادبیات موضوع
معرفی شرکت
ماهیت انگیزش
اهمیت انگیزش
چهارچوب انگیزش
دیدگاه های تاریخی در انگیزش
دیدگاه های اولیه انگیزش
دیدگاه مدیریت علمی
دیدگاه روابط انسانی
نظریه های انگیزش
نظریه های محتوایی (تئوری نیازها)
نظریه های فرایندی انگیزش
نظریه های معاصر انگیزش
رابطه بین نیاز و انگیزش
فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
جامعه آماری
نمونه و روش نمونه گیری
ابزار گردآوری داده ها
روش تجزیه و تحلیل داده ها
محدودیت های تحقیق
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته ها
توصیف داده ها
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع
پیوست ها

چکیده:
در شرکت های خدماتی افراد عنصر اصلی سازمان محسوب میشوند. بالطبع افراد موجود در این سازمان ها دارای یکسری نیاز هستند که با برآوردن این نیازها، انگیزش در آنان افزایش می یابد. در تحقیق حاضر به دنبال شناسایی نیازها و ارزیابی تأثیر نیازها در انگیزش کارکنان هستیم. روش تحقیق، روش توصیفی از نوع همبستگی است. برای جمع آوری اطلاعات از ابزار مطالعه مصاحبه و پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان امور اداری شرکت ملی گاز تهران بزرگ بوده است. روش نمونه گیری تصادفی ساده بوده است.
حجم نمونه برابر با 20 نفر از کارکنان اداره مذکور بود. از بررسی و تجزیه و تحلیل اطلاعات و نتایج حاصله مشخص گردید که ترکیب نیازهای شدید کارکنان در مقطع زمانی انجام پژوهش نیاز به کسب موفقیت، نیاز ایمنی، نیاز به رشد و پیشرفت، نیاز به نظم، نیازهای زیستی، نیاز به استقلال، نیازهای اجتماعی بوده که با نادیده گرفته شدن این نیازها، میزان انگیزش کارکنان تقلیل یافته است.

مقدمه:
نیروی انسانی موجود در هر جامعه عامل اساسی و تعیین کننده ای است که با شرکت مستقیم در تولید و خدمات یا به صورت اعمال تراوشات فکری در انواع فعالیت ها موجبات توسعه و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی هر کشوری را فراهم میسازد. عملکرد نیروی انسانی بعنوان عامل اساسی بستگی به توانایی و انگیزش وی دارد.
توانایی ها و مهارت ها تنها فرد را قادر میسازد، عملکرد نیروی انسانی بعنوان عامل اساسی بستگی به توانایی و انگیزش وی دارد.
توانایی ها و مهارت ها تنها فرد را قادر میسازد که وظیفه اش را انجام دهد اما برای این که او کارش را به نحو مطلوب انجام دهد نیاز به انگیزش دارد.
انگیزش به معنای تحرک درآوردن رفتار فعال برای ارضای نیاز است. بعضی از نیازها مانند احتیاح زیستی به آب و هوا، غذا، خواب، سرپناه جزو نیازهای اولیه است و سایر نیازها را میتوان بعنوان نیازهای ثانویه تلقی کرد که مانند نیاز به قدر و منزلت، مقام، وابستگی به دیگران، محبت و موفقیت و … که درجه شدت این نیازها در اشخاص مختلف متفاوت است. در تحقیق حاضر به دنبال آن هستیم که نیازهای کارکنان شرکت را مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم که مهم ترین عامل مؤثر بر نظام انگیزش به شمار میرود. در سنجش نیازهای شدید کارکنان از مدل پنج طبقه ای سلسله مراتب نیازهای مازلو که به ترتیب عبارتند از نیازهای فیزیولوژیک، ایمنی، امنیت، اجتماعی و تعلق، احترام و خودشکوفایی و همچنین نیازهای آشکار ماری، تئوری دو عاملی هرزبرگ و تئوری مک کلند بعنوان الگو استفاده شده است.
ترکیب نیازهای شدید کارکنان وضعیت انگیزشی آنان را نشان خواهد داد و با مطالعه و بررسی بیشتر مشخص خواهد گردید که سازمان مذکور تا چه حد به ارضای این نیازها توجه جدی دارد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, نیازها, ارزیابی, انگیزش, امور اداری, روانشناسی, شرکت گاز, مدیریت علمی, رو,

تاريخ : 9 آبان 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:65
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول
مقدمه
بیان مساله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
تعریف اصطلاحات
فصل دوم
پیشینه تحقیق
مقدمه
دیدگاه هایی درباره شخصیت
شخصیت از نظر فروم
شخصیت از نظر یونگر
شخصیت از نظر ماری
نگرش فرانکل به شخصیت
نگرش مزلو به شخصیت
چشم اندازی به رشد شخصیت
دیدگاه هایی در باره رشد شخصیت
رشد شخصیت از نظر یونگر
رشد شخصیت از نظر ماری
عوامل موثر بر رشد شخصیت
نظریه های نسخ شناسی شخصیت
نظریه های تحلیلی عاملی شخصیت
نظریه کاتل
نظریه انسان گرایی در شخصیت
نظریه های شناختی شخصیت
ماهیت شخصیت
سنجش شخصیت
مسائل اساسی در سنجش شخصیت
اعتبار
مهار
میل به مهار
توهم مهار
پیامدهای اعتقاد داشتن به مهار
تفاوت های فردی در درک جایگاه مهار
واکنش در برابر از دست دادن مهار
جایگاه مهار
جایگاه مهار درونی – بیرونی
طبقه بندی سه بعدی از نظر واینر
جایگاه مهار درونی و بیرونی از نظر واینر
نظریه یادگیری اجتماعی
توان رفتاری
انتظار
ارزش تقویت
موقعیت روان شناختی
آزادی حرکت
روشهای راتر برای سنجش مفاهیم خود
انگیزش رفتار از نظر راتر
انتظارات مربوط به جایگاه هندسی مهار
نظریه اسناد
اسنادهای بعد از موفقیت و شکست
تغییر دادن اسنادها برای بهبود عملکرد
دیدهای بازده تحصیلی بر اسناد
زمینه های کاربردی آزمونها
زمینه تحصیلی
پیشنهادات
نتیجه گیری
خلاصه
منابع

چکیده:
تعاریف مختلفی از شخصیت ارائه شده است که هر یک بر وجهی از شخصیت تأکید کرده‌اند. هیلگارد(Hilgard) شخصیت را الگوهای رفتار و شیوه‌های تفکر که نحوه سازگاری شخص را با محیط تعیین می‌کند تعریف کرده است در حالی که برخی دیگر «شخصیت» را به ویژگی های «پایدار فرد» نسبت داده و آن را بصورت «مجموعه ویژگیهایی که با ثبات و پایداری داشتن مشخص هستند و باعث پیش بینی رفتار فرد می‌شوند» تعریف می‌کنند.
شخصیت (Personality) از ریشه لاتین (Persona) که به معنی «نقاب و ماسک» است گرفته شده است و اشاره به ماسک و نقابی دارد که بازیگران یونان و روم قدیم بر چهره می‌گذاشتند و این تعبیر تلویحا به این موضوع اشاره دارد که «شخصیت هر فرد ماسکی است که او بر چهره خود می‌زند تا وجه تمایز (تفاوت) او از دیگران باشد.
شخصیت به همه خصلتها و ویژگیهایی اطلاق می‌شود که معرف رفتار یک شخص است، از جمله می‌توان این خصلت ها را شامل اندیشه، احساسات، ادراک شخص از خود، وجهه نظرها ، طرز فکر و بسیاری عادات دانست. اصطلاح ویژگی شخصیتی به جنبه خاصی از کل شخصیت آدمی اطلاق می‌شود.
شخصیت یک «مفهوم انتزاعی» است، یعنی آن چیزی مثل انرژی در فیزیک است که قابل مشاهده نیست، بلکه آن از طریق ترکیب رفتار (Behavior)، افکار (Thoughts) ، انگیزش (Motivation)، هیجان (Emotion) و … استنباط می‌شود. شخصیت باعث تفاوت (Difference) کل افراد (انسانها) از همدیگر میشود. اما این تفاوت ها فقط در بعضی ویژگی ها و خصوصیات است. به عبارت دیگر افراد در خیلی از ویژگیهای شخصیتی به همدیگر شباهت دارند بنابراین شخصیت را می‌توان از این جهت که چگونه مردم با هم متفاوت هستند؟ و از جهت این که در چه چیزی به همدیگر شباهت دارند؟ مورد مطالعه قرار داد.
از طرف دیگر شخصیت یک موضوع پیچیده است ولی از زمان های قدیم برای شناخت آن کوشش های فراوانی شده است که برخی از آن ها غیرعملی، بعضی دیگر خرافاتی و تعداد کمی علمی و معتبر هستند. این تنوع در دیدگاه ها به تفاوت در تعریف و نگرش از انسان و ماهیت او مربوط میشود. هر جامعه برای آن که بتواند در قالب فرهنگ معینی زندگی کرده، ارتباط متقابل و موفقیت آمیزی داشته باشد، گونه‌های شخصیتی خاصی را که با فرهنگش هماهنگی داشته باشد، پرورش میدهد. در حالی که برخی تجربه‌ها بین همه فرهنگ ها مشترک است، بعید نیست که تجربیات خاص یک فرهنگ در دسترس فرهنگ دیگر نباشد.
واژه شخصیت در زبان روزمره مردم معانی گوناگونی دارد. یکی از معانی آن مربوط به هر نوع صفت اخلاقی یا برجسته است که سبب تمایز و برتری فردی نسبت به افراد دیگر می‌شود مثلا وقتی گفته نمیشود او با شخصیت است یعنی او فردی با ویژگی هایی است که میتواند افراد دیگر را با کارآیی و جاذبه اجتماعی خود تحت تأثیر قرار دهد. در درس هایی که با عنوان پرورش شخصیت تبلیغ و دایر میشود، سعی بر این است که به افراد مهارت های اجتماعی به خصوصی یاد داده، وضع ظاهر و شیوه سخن گفتن را بهبود بخشند با آنها واکنش مطبوعی در دیگران ایجاد کنند همچنین در برابر این کلمه، کلمه بی‌شخصیت قرار دارد که به معنی داشتن ویژگی های منفی است که البته به هم دیگران را تحت تأثیر قرار میدهد، اما در جهت منفی.
در اجتماع گاهی به جای این کلمات از مترادف آن ها شخصیت خوب یا بد صحبت میشود که هر یک ویژگی هایی را میرسانند و گاهی از کلمه شخصیت به منظور توصیف بارزترین ویژگی افراد استفاده میشود مثلا وقتی گفته می‌شوداو پرخاشگر است یعنی ویژگی و خصوصیت غالب او پرخاشگری است. در کنار این موضوعات گاهی کلمه شخصیت جهت احترام به چهره‌های مشهور و صاحب صلاحیت علمی، اخلاقی یا سیاسی بکار میرود نظیر شخصیت سیاسی، شخصیت مذهبی و شخصیت هنری و …
دیدگاه روانشناسی در مورد شخصیت چیزی متفاوت از دیدگاههای مردم و جامعه است در روانشناسی افراد به گروه های با شخصیت و بی‌شخصیت یا شخصیت خوب و شخصیت بد تقسیم نمیشوند؛ بلکه از نظر این علم همه افراد دارای شخصیت هستند که باید به صورت علمی مورد مطالعه قرار گیرد این دیدگاه به شخصیت و انسان باعث پیدایش نظریه‌های متعددی از جمله : نظریه روانکاوی کلاسیک (Classical Psychoanaly Theory)، نظریه روانکاوی نوین (Neopsychoanalytic Theory)، نظریه انسان گرایی (Humanities Theory)، نظریه شناختی (Cognitive Theory)، نظریه یادگیری اجتماعی (Social-learning Theory) و … در حوزه مطالعه این گرایش از علم روانشناسی شده است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, روانشناسی, هوش هیجانی, مهارت ادراکی, گلمن, گاردنر, جامعه آماری, تجریه و ت,

تعداد صفحات:178
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
پیشگفتار
مقدمه
فصل اول – مبانی نظری تحقیق
بیان مساله و اهمیت موضوع تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیات تحقیق
روش تحقیق
فصل دوم – رسانه چیست و چه توانایی هایی دارد؟
ارتباط جمعی تاریخچه رسانه‌های جمعی
کارکرد رسانه‌های جمعی
وظیفه رسانه چیست؟
قدرت تأثیر رسانه‌های جمعی
فصل سوم – جهان جدید تلویزیون
یک کودک چه وقت استفاده از تلویزیون را شروع میکند؟
کودک چه مقدار وقت صرف تلویزیون میکند؟
چه کسانی بیننده پروپا قرص هستند؟
توضیحی درباره سایر رسانه‌ها
استفاده کودکان از رسانه‌ها در سنین مختلف
کودکان چه چیزهایی را میبینند؟
برخی معیارهای پیش بینی سلیقه کودکان در مورد تلویزیون
کودکان درباره تلویزیون چگونه فکر میکنند؟
وجهه تلویزیون
آیا تلویزیون در نظر کودکان شگفت انگیز است؟
بچه‌ها دوست دارند شاهد چه تغییراتی در تلویزیون باشند؟
والدین دوست دارند شاهد چه تغییراتی باشند؟
چرا کودک از تلویزیون استفاده میکند؟
عملکرد تلویزیون
چرا ما دارای رسانه‌های جمعی هستیم؟
نیازهای ویژه کودکان که تلویزیون آن ها را برآورده میکند، کدامند؟
محتوای خیال
محتوای واقعیت
تلویزیون به عنوان خیال
آیا تلویزیون مانعی بر سرا راه مسائل زندگی است؟
تلویزیون به عنوان واقعیت
دو جهان
اهمیت خیال
فصل چهارم – یادگیری از تلویزیون
چگونگی یادگیری از تلویزیون
موارد یادگیری اتفاقی
میزان هوش و رفتار کودک در ارتباط با برنامه‌های تلویزیون
چه آموزشی را باید انتظار داشته باشیم؟
تلویزیون در مدرسه
چگونگی اکتساب در کودکان
مقایسه
فصل پنجم – تاثیرات جسمی و روانی تلویزیون بر کودکان
الگوی تأثیر رسانه
تلویزیون به کودکان چه میدهد؟
الگوی تأثیر کودک
الگوی تأثیر تعامل
دیگر ویژگی های تعامل
اثرات فیزیکی تلویزیون بر کودکان
آیا تلویزیون بر بینایی کودکان اثر بدی دارد؟
آیا تلویزیون کودکان را خواب آلود و خسته به مدرسه میفرستد؟
اثرات عاطفی تلویزیون بر کودکان
اثرات شناختی تلویزیون بر کودکان
آیا تلویزیون حاوی تصویر غیر دقیقی از زندگی بزرگسالان است؟
آیا تلویزیون موجب بزرگسالی زودرس می شود؟
اثرات رفتاری
آیا تلویزیون کودکان را منفعل میکند؟
آیا خشونت ارائه شده در تلویزیون، آموزش خشونت میدهد؟
نتیجه گیری
پیامدهای منفی تلویزیون
فصل ششم – اینترنت رسانه جدید قرن بیستم
اینترنت چیست؟
فواید اینترنت برای کودکان
خطرات اینترنت
سودجویان از اینترنت برای به دام انداختن کودکان استفاده میکنند
مطالب نامناسب و غیر مجاز در اینترنت
ارتکاب جرایم – بمب ها، مواد مخدر، دزدی و شخصیت های غیر واقعی
تهاجم به حریم خصوصی
چگونگی اجتناب و کاهش خطراتی که کودکان در ایترنت با آن مواجه اند
نتیجه گیری و آزمون فرضیات
منابع مآخذ

پیشگفتار:
تحقیق حاضر با عنوان بررسی نقش رسانه‌های جمعی (با تاکید بر تلویزیون) در الگوپذیری و رفتار کودکان سعی دارد، تاثیرات مثبت و پیامدهای منفی وابستگی کودکان به تلویزیون را مورد بررسی قرار دهد. در راستای رسیدن به هدف مذکور ابتدا مبانی نظری تحقیق در مورد تاریخچه پیدایش رسانه‌های گروهی و بخصوص تلویزیون مطرح شده، سپس انواع کارکردهای تلویزیون، وظایف رسانه بعنوان یک وسیله ارتباطی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. در فصل دوم تحقیق مقدار زمانیکه کودکان در شرایط مختلف سنی صرف تماشای تلویزیون می کنند، آغاز سن تماشای تلویزیون، دلایل تماشای تلویزیون توسط کودکان و انتظاراتی که کودکان و والدین آن ها از تلویزیون دارند مورد بررسی قرار میگیرد. لازم به ذکر است آمار و ارقام مربوط به این فصل از تحقیق، در مورد جامعه آمریکا و بر اساس اطلاعات کتاب تلویزیون در زندگی کودکان ما نوشته ویلبر شرام و دیگران، ترجمه محمود حقیقت کاشانی میباشد. امید است با عنایتی که مسئولین تعلیم و تربیت ایران اسلامی به الگو گیری کودکان این مرز و بوم از رسانه‌های گروهی و به ویژه رسانه‌های تصویری دارند، زمینه انجام این چنین پژوهش های گسترده ای در سیستم آموزش و پرورش کشور ما نیز فراهم گردد که این مهم حمایت همه جانبه مسئولین امر را می‌طلبد.
فصل سوم با عنوان جهان جدید تلویزیون مسایلی از جمله سن شروع تماشای تلویزیون و شرایط زمانی و انواع موضوعاتی که مورد توجه کودکان با توجه به شرایط سنی و جنسی و همچنین تواناییهای ذهنی آن ها است مورد بررسی قرار گرفته است.
فصل چهارم مربوط به نحوه و میزان یادگیری کودکان از این رسانه و عوامل تاثیر گذار بر این مساله است.
در فصل پنجم تحقیق، تاثیرات روحی، روانی و جسمی تلویزیون بر کودکان مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و در نهایت در فصل ششم به رسانه جدید اینترنت و رابطه آن با مسئله یادگیری و الگو پذیری کودکان و انواع خطراتی که این رسانه برای کودکان دارد اشاره شده است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, روانشناسی, هوش هیجانی, مهارت ادراکی, گلمن, گاردنر, جامعه آماری, تجریه و ت,

تعداد صفحات:64
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول – مقدمه
تاریخچه مطالعاتی
بیان مسئله
فرضیات یا پرسش های تحقیق
اهداف مطالعاتی
حدود مطالعاتی
اهمیت مطالعاتی
تعریف اصطلاحات
فصل دوم – مرور مطالعاتی
خشونت های خانگی
آزار جنسی
تحریک زنان توسط مردان
بی اعتنایی به ارزش های اخلاقی
پست انگاشتن نقش های زنانه
فصل سوم – روش تحقیق
پرسش تحقیق
طرح تحقیق
فن تحقیق
طرح تحلیلی
طرح اجرایی
فصل چهارم – ارائه و تجزیه و تحلیل اطلاعات
دختران خشن
رسانه های خشن
نادیده انگاشتن نهاد خانواده
فرهنگ سازی بر اساس حقوق اسلامی و انسانی
همگام با پیشرفت صنعتی
مدارس آگاه
تشنجات خانوادگی و دختران نوجوان
اوقات فراغت
فصل پنجم – استنتاج
استنتاج
پیشنهادات
ضمائم
کتابنامه

چکیده تحقیق:
این تحقیق در نظر دارد به بررسی علل خشونت زنان علیه مردان با رجوع به روزنامه های کثیر الانتشار (مورد ارزیابی قرار دهد 2 پرسش زیرمبنای کار پژوهشگر بوده است:
1- خشونت های زنان علیه مردان بررسی شده در روزنامه های کشور کدامند؟
2- چه عواملی موجب افزایش فراوان خشونت زنان علیه مردان در سال های اخیر شده است؟
3- پدیده خشونت زنان علیه مردان چه پیامدهای اجتماعی برای جامعه خواهد داشت؟
در این فصل به تعریف اصطلاح خشونت روزنامه کیهان، اطلاعات، همشهری، و جام جم پرداختیم.
در فصل دوم به بررسی خشونت های خانگی مسائل مربوط به آن (چه خشونت زنان علیه مردان و برعکس)، آزار جنسی و مسائل زنان را وادار به جبهه گیری میکند، مسئله تحریک زنان توسط مردان به یکی از عوامل بسیار مهمی است که باعث اعمال خشونت زنان شده است.
همچنین بی اعتنایی به ارزش های اخلاقی که باعث سست شدن پایه های اخلاقی جامعه شده و راه را برای نفوذ ناهنجاری ها باز میکند اشاره شد.
پست انگاشتن نقش های زنانه مسئله ای بسیار مهم است با توجه به خطیر و سخت بودن آن برای زنان و به تفاوت داشتن جامعه نیست به آن بار روانی منفی را برای زنان جامعه به ارمغان می آورد.
در فصل سوم، روش تحقیق، طرح تحقیق، فن تحقیق، طرح تحلیلی، طرح اجرایی را بیان کردیم.
با توجه به آن این تحقیق دارای پایگاه اکتشافی است، از آن جا که علل پیدایش این نوع خشونت درمان بیشتر نمود دارد و با توجه به مسائل فرهنگی و اجتماعی جامعه پیش بینی م‎شود که به دلیل این که این امر در گذشته ای نه چندان دور اتفاق افتاده است از رشد تاریخی نیز استفاده شده است.
در رابطه با بررسی و شناخت و علل گرایی زنان به خشونت در چارچوب رشد اکتشافی و مطالعه توضیحی انتخاب شده است که به علت یابی و علل گرایش آنان به خشونت پرداخته شده است. و در رابطه با بررسی کلی خشونت های زنان علیه مردان طرح تحقیق از نوع مطالعه انتقادی است. در رابطه با بررسی پدیده خشونت و خشونت زنان علیه مردان از فن کتابخانه استفاده شده است. در رابطه با بررسی و تأثیر نموندگی مورد مطالعه در روزنامه ها در چهارچوب رشد آینده از فن مشاهده استفاده میگردد.
تحلیل تخصصی این تحقیق در چارچوب مجموعه داده ها بدست آمده از مطالعه کتابخانه ای ازیکسو و داده ها حاصل از بکارگیری فنون و مشاهده موارد خشونت از سوی دیگر صورت گرفته است.
تحلیل تئوریک این پژوهش با توجه به اهداف اعلام شده به واسطه تعقیب تأثیر است اجتماعی این پدیده در چهارچوب مطالعات علم جامعه شناسی ارتباطات تحلیل فونکیسونی یا کارکردی خواهد بود.
در فصل چهارم به ارائه و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوطه پرداختیم که این فصل در نظر دارد مسئله دختران خشن که تقریبا در جوامع امروزی با پسران خشن برابری میکند مورد بررسی قرار دهد.
همچنین نقش رسانه های جمعی و اثرات آن بر افزایش یا کاهش خشونت و تبلیغ آن بعنوان یک هنجار را مورد بررسی قرار دهد.
مسئله بسیار مهم نهاد خانواده که نقش اساسی و حساس دارد را در تربیت کودکان سالم را دارد نیز در این فصل مورد توجه قرار گرفته است.
فرهنگ سازی براساس حقوقی اسلامی انسانی نه به عنوان یک شعار بلکه به عنوان یک طرح مهم و اساسی مطرح گردیده که باید مسئولین را بیشتر متوجه امور فرهنگی و حقوقی زنان نماید.
با توجه به این که کشور ما در حال توسعه میباشد لازم دیده شد که همگام با پیشرفت صنعتی پیشرفت های فرهنگی و اجتماعی نیز مد نظر قرار گیرد تا به طور کلی از جامعه سنتی فاصله بگیریم.
نقش مدرسه به عنوان خانه دوم کودک لازم دیده شد مورد بررسی قرار گیرد.
تشنجات خانوادگی که باعث بسیاری از آسیب های اجتماعی است و از جمله مسئله دختران فرار را با خود به ارمغان می آورد لحاظ شده است.
اوقات فراغت به عنوان مسئله پایان این فصل از جوانب و بعدهای گوناگون قضیه مورد بررسی قرار گرفته است.
در فصل پنجم با توجه به اطلاعات و تحقیقات انجام گرفته نتیجه گیری های انجام شده است که مسئولین و پژوهشگران را در جریان و پیشنهاداتی به مسئولین مربوطه جهت رفع این آسیب بسیار مهم اجتماعی که در زمانه حاضر بیشتر نمود پیدا کرده شده است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پایان نامه, پروژه, روانشناسی, تحقیق, اهمیت, کنترل, نگرش, بهداشت روانی, شغل, رضایت شغلی, جامع,

تعداد صفحات:106
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده تحقیق
عنوان تحقیق
چکیده
فصل اول
مقدمه
نگرش دینی
نگرش دینی مثبت
نگرش دینی منفی
تفکر
انتقاد
تفکر انتقادی
بیان مساله
اهداف پژوهش
هدف کلی
هدف جزیی
فرضیات تحقیق
متغیرهای پژوهش
متغیر مستقل
متغیر وابسته
متغیر کنترل
متغیر مزاحم
متغیر تعدیل کننده
متغیر مستقل از نظر آماری
تعاریف نظری متغیرها
نگرش دینی
نگرش دینی مثبت
نگرش دینی منفی
تفکر انتقادی
تعاریف عملی متغیرها
فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق
تعریف و تشریح مفاهیم اصلی
نگرش چیست؟
دین چیست؟
فطری بودن دین
تعریف دین از دیدگاه قرآن
مراتب دین
فلسفه دین چیست؟
دین از دیدگاه مطهری
دین از دیدگاه کانت
تفکر انتقادی
ویژگیهای تفکر انتقادی
معیار
دلیل و برهان
دیدگاه
ویژگیهای متفکران منتقد
ویژگیهای تفکر انتقادی
صفات متفکران انتقادی
ویژگیهای یاددهی و یادگیری در آموزش تفکر انتقادی
مهارت های ویژه در تفکر انتقادی
تفکر انتقادی، مهارت های حل مسائل
ابعاد شناختی و عاطفی تفکر انتقادی
رابطه بین تفکر انتقادی و تفکر منطقی، حل مسئله، تصمیم گیری و تفکر خلاق
تفکر انتقادی و تفکر منطقی
تفکر انتقادی و حل مسئله
مراحل تفکر انتقادی
روحیه انتقادی داشتن
پیشینه پژوهشی تحقیق
سوابق تحقیق
تحقیقات خارجی
سابقه تحقیق
پیشینه دین در تاریخ
پیشینه مربوط به تفکر انتقادی
پیشینه تحقیق
پیشینه تحقیق در ایران
نقد و بررسی پیشینه و دیدگاه ها
نگرش دینی مثبت
نگرش دینی منفی
فصل سوم
روش تحقیق و روش گردآوری اطلاعات
جامعه آماری
نمونه آماری (حجم نمونه) و روش نمونه‌گیری
تعیین حجم نمونه
ابزارهای گردآوری اطلاعات
مقیاس سنجش نگرش مذهبی دانشجویان
آزمون نگرش دینی
روایی و پایایی
شواهد اعتبار
اعتبار محتوایی
اعتبار (روایی) صوری
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
توصیفی
آمار استنباطی
پیشنهاد به محقق آینده
ضمیمه و پیوست
پرسشنامه 1
بخش اول
بخش دوم
بخش سوم
پرسشنامه 2
آزمون تفکر انتقادی
متن دستورالعمل در پیش آزمون
متن دستورالعمل در پس آزمون
سوال های آزمون تفکر انتقادی
محدودیت های تحقیق
منابع و مأخذ

چکیده:
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر نگرش دینی (مثبت و منفی) بر تفکر انتقادی
دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند است.
فرضیات پژوهش عبارتند از :
1- بین نگرش دینی مثبت و تفکر انتقادی رابطه وجود دارد
2- بین نگرش دینی منفی و تفکر انتقادی رابطه وجود دارد.
همان طوری که ملاحظه میکنید جامعه آماری کلیه دانشجویان علوم تربیتی دانشگاه آزاد
اسلامی واحد دماوند است و نمونه آماری صد نفر است که از میان این جامعه آماری به صورت تصادفی ساده انتخاب شده است. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسش نامه
نگرش دینی و تفکر انتقادی خودساخته است که در اختیار گروه نمونه قرار گرفته و بعد از پاسخ جمع آوری شده و اطلاعات مورد بررسی قرار گرفت. در تجزیه و تحلیل اطلاعات از دو روش توصیفی و استنباطی استفاده شد و جداول و نمودارهای آماری ارائه شد.
نتایج این پژوهش به شرح ذیل است :
1-بین نگرش دینی و تفکر انتقادی رابطه معناداری وجود دارد.
2-بین نگرش دینی مثبت و تفکر انتقادی رابطه معناداری وجود دارد.
3-بین نگرش دینی منفی و تفکر انتقادی رابطه معناداری وجود دارد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, روانشناسی, هوش هیجانی, مهارت ادراکی, گلمن, گاردنر, جامعه آماری, تجریه و ت,

تاريخ : 9 آبان 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:67
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول : کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
اثرات و عوارض طلاق
آثار اجتماعی طلاق
عوامل مؤثر بر طلاق
راه حل مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهمیت تحقیق از لحاظ اجتماعی
اهمیت تحقیق از لحاظ شخصی
ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
هدف کلی
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مبانی نظری
طلاق از دیدگاه اسلام
طلاق از دیدگاه قرآن
طلاق از دیدگاه مسیحیت
تاریخچه طلاق
طلاق و انواع آن
پیشینه تحقیق
مدل
فرضیه های تحقیق
مفاهیم و متغیر ها
فصل سوم : روش تحقیق
روش تحقیق
نحوه انجام کار
جامعه آماری
جمعیت نمونه و شیوه نمونه گیری
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات
نمودار و جداول مربوط به طلاق
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
نتایج یافته ها
پیشنهادات
پرسشنامه
منابع و مأخذ

مقدمه:
بلافصل طلاق والدین خویشند. اگر نتوانستیم فضای مطلوب و شادی بخش خانوادگی را برایشان فراهم کنیم دست کم باید بیاموزیم که چگونه آن ها را از صدمات ناشی از طلاق تا حد امکان در امان داریم.
طلاق یکی از غامض ترین پدیده های اجتماعی عصر ما را از دیدگاه کسانی که بیش از همه آن ها لطمه میبینند بررسی میکند. پدیده طلاق (راه حل) رایج و قانونی، عدم سازش زن و شوهر، فروریختن ساختمان خانواده، قطع پیوند زناشویی و اختلاف ارتباط پدرو مادر با فرزند، توجه اصلی به پیامدهای طلاق و اثرات روحی، عاطفی، اجتماعی و اقتصادی آن بر فرزند است و در کنار آن به علل و موجبات طلاق اشاره کوتاهی کرده، سابقه طلاق به بیست قرن میرسد. مذاهب عمده همان گونه که در زمینه ازدواج و روابط زن و مرد رهنمودها و معیارهایی مقرر کرده اند به امکان قطع این رابطه و نحوه آن نیز پرداخته اند اما فقط در چند دهه اخیر است که طلاق بعنوان یک مسأله جدی اجتماع مطرح است.
من با طرح این مسأله و تحقیق در این مورد و با بیان اینکه طلاق بلای خانمان سوز است در صدد بررسی علل و عوامل اصلی این پدیده شوم برآمدم تا خوانندگان این تحقیق این مسأله را جدی تر گرفته و راهکارهای آن را برای زندگی خود در نظر گیرند تا بتوانند خود را از دام این بلا برهانند.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, روانشناسی, هوش هیجانی, مهارت ادراکی, گلمن, گاردنر, جامعه آماری, تجریه و ت,

تعداد صفحات:74
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول – ادبیات پژوهش
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت پژوهش
اهداف پژوهش
فرضیه‌های پژوهش
تعریف متغیرها
فصل دوم – پایه‌های نظری و پیشنه تحقیق
مقدمه
اضطراب
علائم اضطراب
بیماریهای که در اثر اضطراب ایجاد میشوند
رویکردهای نظری به اضطراب
اضطراب امتحان
پیشینه تحقیقات
فصل سوم – روش تحقیق
مقدمه
جامعه آماری
نمونه آماری
شیوه اجرای تحقیق
روشهای آماری
فصل چهارم – یافته‌های پژوهشی
مقدمه
یافته‌های توصیفی
یافته‌های استنباطی
فصل پنجم – بحث و نتیجه‌گیری
مقدمه
بحث و نتیجه‌گیری
پیشنهادهای کاربردی
پیشنهادهای پژوهشی
محدودیت‌های پژوهش
منابع و ضمائم

مقدمه :
قرن حاضر قرن فناوری، قرن اضطراب و قرن پیچیدگی هاست که هر کدام انسان را محاصره کرده‌اند. در میان این گرداب، آنچه از انسان امروزی انتظار میرود دانش آموزی و کنار آمدن با پیچیدگی های دنیاست. این پیچیدگی، انسان امروزی را بر آن داشته تا با آن کنار آید و برای کنار آمدن بر این وضع، از مکانیزم تعادل حیاتی سود میجوید. انسان مجموعه‌ای از هیجانات است که برای مقابله با این پیچیدگی با آن ها توسل میجوید. در این میان اضطراب مشهود و بارز است. همه ما از معنای واژه اضطراب و چگونگی احساس‌مان در زمانی که میگوییم مضطربیم، تصور کلی داریم. ما میتوانیم تا حدی در مورد تجربه‌ درونی مرتبط با چنین احساس‌هایی هم داستان‌ باشیم. جدا از نظریه‌‌ پردازی های که در مورد اضطراب شده، اضطراب نقش یک علامت خطر را مبنی بر این که جریان بر وقف مراد نیست برای فرد ایفا میکند. در این تلاطم قرن، نقش انسان بر کسب دانش رقم زده است. انسان دانش را کسب کرده و به پیش میرود و هرچه می آموزد در انبار ذهن خویش آن ها را اندوزش میکند.
انسان در عصر پر اضطراب به پیش میرود و علم می آموزد ولی ارتباط مخزن اندوزش ذهنی وی با این هیجانات، او را با مشکلات عدیده‌ای مواجه ساخته است. ارتباط بین هیجانات و حافظه بسیار پیچیده است؛ زیرا این دو در بسیاری از زمینه‌ها با یکدیگر روابط متقابل دارند.
به هر حال اضطراب به منزله بخشی از زندگی هر انسان، در همه افراد در حد اعتدال آمیز وجود دارد و در این حد به عنوان یک پاسخ سازش یافته تلقی میشود، به گونه‌ای که میتوان گفت اگر اضطراب نبود همه ما پشت میزهایمان به خواب میرفتیم، یا فقدان اضطراب ممکن است ما را مشکلات و خطرات قابل ملاحظه‌ای مواجه کند. ولی با این حال اضطراب میتواند عملکرد شناختی را مختل سازد و بایستی این پدیده را در موسسات آموزشی مد نظر قرار داد. عملکرد یک دانش آموز در جلسه امتحان تحت تأثیر اضطراب قرار میگیرد، این امر نباید سبب شود فکر کنند یادگیری صورت نگرفته است، این دانش آموز ممکن است، جواب سوال‌ها را به خوبی یاد گرفته باشد، اما اضطراب او باعث ناتوانی اش در دادن جواب کامل سوال گرددک
اگر موقعیتی فراهم شود تا افراد در سطح بهینه هیجانی به آموزش بپردازند در این صورت اضطراب نه بعنوان عامل مختل، بلکه به عنوان یاری رسان در یادگیری ایفای نقش میکند. همه میدانند که در پایین‌ترین سطح هیجانی، انسان دچار کسالت و خواب‌آلودگی میشود و در بالاترین سطوح هیجانی، فرد دچار آشفتگی روانی میشود، ولی با این حال در سطح بهینه هیجانی، فرد به بهترین عملکرد دست مییابد. سطح پایین انگیختگی با محرومیت حسی ارتباط دارد و انگیختگی زیاد به احساس استرس فشار و ناکامی می انجامد و در سطح بهینه انگیختگی، عملکرد به بهترین شکل بروز میکند.
اضطراب بعنوان یک انگیختگی هیجانی در نظر گرفته میشود و در دهه‌های اخیر در پرداخت به اضطراب متخصصان بالینی و آموزشی، یکی از نشانه‌های حاصل از اضطرابی سطح بالا را افت تحصیلی نامیده‌اند و از آن به بعد تحقیقاتی در این زمینه انجام گرفته است و افرادی چون دارک 1989، و بسیاری کسان دیگر، در این زمینه دست به تحقیق زده‌اند و تأثیر اضطراب بر هوش، حافظه، پیشرفت تحصیلی، عزت نفس و … را مورد توجه قرار داده‌اند.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پایان نامه, پروژه, روانشناسی, تحقیق, اهمیت, کنترل, نگرش, بهداشت روانی, شغل, رضایت شغلی, جامع,

تعداد صفحات:98
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
چکیده تحقیق
شروع موضوع تحقیق
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
طرح سوال پژوهشی
فرضیه های تحقیق
تعریف اصطلاحات عملی و نظری
شرح موضوع تحقیق
اهمیت و ضرورت تحقیق
خصوصیات عاطفی در دوره نوجوانی و جوانی
رشد اجتماعی در دوره نوجوانی
رشد روانی در دوره نوجوانی
عوامل مؤثر در ایجاد مسائل و مشکلات دوره نوجوانی
چگونگی رفتار با نوجوانان و جوانان
اهداف طرح تحقیق
طرح سوال پژوهشی
فرضیه های تحقیق
تعریف اصطلاحات و مفاهیم
نوجوانی
بهزیستی
خانواده
روانی – اجتماعی
خود پنداری
ادبیات پژوهش
تاریخچه کوتاه از بهزیستی در ایران
مجموع بررسی ها و برداشت های اولیه و کلی
ادبیات پژوهش
تاریخچه کوتاه از بهزیستی در ایران
مجموع بررسی ها و برداشت های اولیه و کلی و دستورالعمل اجرایی
توصیف نوع و روش تحقیق
توصیف جامعه آماری
تعداد افراد نمونه و روش نمونه گیری
روش آماری
توصیف نوع و روش تحقیق
توصیف جامعه آماری
تعداد افراد نمونه و روش نمونه گیری
روش جمع آوری اطلاعات
روش آماری
مقدمه
تحلیل مجذور نمرات T/student
تجزیه و تحلیل آماری داده ها
مقدمه
اثبات فرضیه ها
نتیجه گیری کلی
محدودیت های تحقیق
پیشنهادات
اثبات فرضیه ها
فرضیه
اثبات فرضیه
فرضیه
اثبات فرضیه
فرضیه
اثبات فرضیه
فرضیه
اثبات فرضیه
نتیجه گیری کلی
توصیف نوع روش تحقیق
جامعه آماری
روش آماری
متغیرهای حاضر در این پروژه
محدودیت های تحقیق
پیشنهادات
ضمائم
مقیاس خودپنداری راجرز
مقیاس عزت نفس رونبرگ
منابع و مأخذ

چکیده تحقیق:
تحقیق حاضر تحقیقی است مقایسه ای – نیمه تجربی که به بررسی مسائل و مشکلات روانی – اجتماعی نوجوانان تحت سرپرستی بهزیستی در مقایسه با نوجوانان تحت سرپرستی خانواده پرداخته است.
برای بررسی موضوع فوق، از پرسشنامه استاندارد که روایی شده و به تأیید استاد راهنما، رسیده است، به عنوان ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات استفاده شده است.
نتایج این بررسی بر اثر اطلاعاتی به دست آمده که از طریق پرسشنامه مقیاس خود پنداری راجرز و مقیاس عزت نفس روزنبرگ تهیه و بین 40 نفر از نوجوانان پسر که 20 نفر آن نوجوانان عادی به طریق نمونه گیری تصادفی توزیع شد.
اطلاعات حاصله از این پرسشنامه با استخراج جدول نمره و مجذور نمرات و با استفاده از تحلیل مجذور نمرات t/student جهت اثبات فرضیه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. با توجه به نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل پرسشنامه های پاسخگویان، تأثیر بررسی مشکلات روانی – اجتماعی نوجوانان بررسی شد و نتیجه گرفته شد که بین میزان خودپنداری و عزت نفس نوجوانان بهزیستی در مقایسه با نوجوانان تحت سرپرستی خانواده تقاوتی وجود ندارد و تنها اختلاف درصد پرخاشگری میان دو گروه است. یعنی پرخاشگری نوجوانان پسر تحت سرپرستی بهزیستی بیشتر از نوجوانان پسر تحت سرپرستی خانواده است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, روانشناسی, هوش هیجانی, مهارت ادراکی, گلمن, گاردنر, جامعه آماری, تجریه و ت,

تاريخ : 9 آبان 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:37
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول، موضوع پژوهش
مقدمه
بیان مسئله
موانع اشتغال زنان
موانع اجتماعی
موانع آموزشی
اهمیت موضوع
اهداف تحقیق
اهداف جزئی
تعریف نظری و عملیاتی متغیرها
تعریف عملیاتی بهداشت روانی
فصل دوم: پیشینه پژوهش
تحقیقات داخل کشور
فصل سوم: روش تحقیق
پایایی پرسشنامه
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
تجزیه و تحلیل داده ها
آمار توصیفی
توصیف وضعیت پاسخگویان براساس جنسیت
توصیف وضعیت تحصیلی پاسخگویان
توصیف وضعیت سابقه اشتغال پاسخگویان
توصیف وضعیت سنی پاسخگویان
آمار استنباطی
بررسی سوال اول پژوهش
بررسی سوال دوم پژوهش
بررسی سوال سوم پژوهش
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری
منابع و ماخذ

چکیده :
پژوهش حاضر با هدف بررسی و مقایسه بهداشت روانی زنان و مردان شاغل صورت گرفته است. جهت بررسی پژوهش حاضر از تعداد شصت نفر از شاغلین آموزش و پرورش ناحیه 1 شیراز (30 زن و 20 مرد) درسال 87-86 به طور تصادفی انتخاب شدند و به پرسشنامه بهداشت روانی پاسخ دادند. و نتایج به دست آمده از تحلیل داده‌ها که در فصل چهارم ارائه گردید مورد بحث و بررسی قرار میگیرد و تبیین‌های احتمالی برای نتایج به دست آمده مطرح می‌شود.

مقدمه:
روانشناسی علم تحقیق در رفتار موجودات زنده و به ویژه در تفکر، احساس و رفتار بشر است. به همین دلیل از چندی پیش روانشناسان علاقه شدیدی نسبت به مشکلات عملی که برای افراد بشر پیش می آید و راه حل هایی که میتوان برای آن ها پیشنهاد داد، پیدا کردند. منظور روانشناسی، علاوه بر پیشرفت علمی و صنفی، بهبود بخشیدن به زندگی انسان نیز هست. این علاقه روز افزون روانشناسان به مسائل روزمره و علمی بشر موجب شده است که دانش ما در افراد، به ویژه کسانی که دچار مشکلات روانی هستند بطور قابل ملاحظه ای افزایش یابد. عدم سازش و وجود اختلالات رفتار در جوامع انسانی بسیار مشهود و فراوان است.
در هر طبقه و صنفی و در هر گروه و جمعی اشخاص نامتعادلی زندگی میکنند. بنابر این در مورد همه افراد، اعم از کارگر، دانش پژوه، پزشک، مهندس، کشاورز، استاد دانشگاه و …، خطر ابتلا به ناراحتی های روانی وجود دارد. به عبارت دیگر هیچ فرد انسانی در برابر امراض مصونیت ندارد. البته دانستن اینکه هر شخصی ممکن است گرفتار ناراحتی روانی شود، خود به خود کافی نیست؛ زیرا بهداشت روانی تنها منحصر به تشریح علل اختلالات رفتار نیست، بلکه هدف اصلی آن پیشگیری از وقوع ناراحتی هاست. پیشگیری به معنای وسیع آن، عبارتست از به وجود آوردن عواملی که مکمل زندگی سالم و طبیعی است، به علاوه درمان اختلالات جزئی رفتار، بمنظور جلوگیری از وقوع بیماری های شدید روانی
نشانه ها، یافته های عینی هستند که متخصص بالینی مشاهده میکند مثل عواطف محدود و کندی روانی – حرکتی. علائم، تجارب ذهنی توصیف شده توسط بیمار هستند مثل خلق افسرده و کاهش نیرو. نشانگان گروهی از علائم و نشانه ها است که تواماً به صورت یک حالت قابل شناخت ظاهر میشوند و ممکن است نسبت به یک بیماری یا اختلال جنبه که اختصاصی کمتری داشته باشند اکثر اختلالات روانی در واقع نشانگان هستند. روانپزشکی ممکن است از علل متعددی ناشی شود به همین دلیل طرحی برای طبقه بندی علل ضروری است برخی علل اختلالات روانی را به دو دسته تقسیم کرده اند :
1- علل جسمانی یا محیط داخلی: شامل عوامل ارثی، مادر زادی، شرایط فیزیکی و فیزیولوژیکی بدن
2- علل محیطی یا محیط خارجی: شامل عوامل جغرافیایی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، عفونت، مسمومیت، ضربه و فشار روانی و … یکی ازعلل اختلالات روانی عوامل محیطی – اجتماعی میباشد. سنن یک فرهنگ ممکن است ایجاد مشکل نماید به ویژه اگر فرد به محیط دیگر مهاجرت نموده و در فرایند جذب آن قرار گرفته باشد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, روانشناسی, هوش هیجانی, مهارت ادراکی, گلمن, گاردنر, جامعه آماری, تجریه و ت,

تاريخ : 9 آبان 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:65
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
دیباچه
موضوع تحقیق
اهمیت و فایده تحقیق
هدف تحقیق
فرضیه تحقیق
تعاریف اصطلاحات
فصل دوم
بررسی تاریخی
خشنودی شغلی چیست؟
ریشه و سرچشمه خشنودی چیست؟
رضایت شغلی به عنوان یک متغیر وابسته
رضایت شغلی به عنوان یک متغیر مستقل
همبسته‌‌‌‌های خشنودی شغلی
اهمیت خشنودی شغلی
نظریه‌‌‌‌های در ارتباط با خشنودی شغلی
خشنودی شغلی و کارکرد
بررسی خشنودی شغلی
ناخشنودی شغلی و پیامدها
نقش ارزش‌ها و انتظارات شغلی کارمند
پیشنهادات
منابع

دیباچه:
این قولی است که جملگی برآنند و از دیر زمان تاکنون مهم ترین عامل پیشرفت یک کشور را نیروی انسانی آن به شمار می‌آورند. برای اثبات مطلب به بازکاوی گذشته نیازی نیست. چرا که نگاهی به تاریخ قرن اخیر، به ویژه پس از جنگ جهانی دوم، نشان میدهد بسیاری از کشور‌‌های پیشرفته کنونی در آن زمان در وضع بسیار نابسامانی به سر میبرند آنان بطور مستقیم و غیرمستقیم درگیر بزرگ ترین جنگ تاریخ بودند و برخی از آنها هست و نیز خود را در این جنگ باختند. اما طولی نکشید که دوباره قد برافراشتند و اینک در شمار غول‌‌ها و بزرگان علم و تکنولوژی جهان هستند.
بی‌شک این شکوفایی و نوزایی دوباره دلایل بسیاری دارد که از این میان نقش نیروی انسانی از مهم ترین آنها است. مدیران ارشد و تصمیم گیران رده بالای آنها به خوبی دریافتند که پرورش نیروی انسانی و توسعه منابع انسانی راه میان بری است که میتواند آنها را به سر منزل مقصود برساند و به همین دلیل در برنامه ریزی خود برای مدیریت نیروی انسانی اهمیت ویژه‌ای قایل هستند.
نیروی انسانی ماهر و کارآمد پربهاترین و ارزنده ترین ثروت و دارائی هر کشور است. بسیاری از جوامع با وجود برخورداری از منابع طبیعی سرشار، به دلیل فقدان نیروی انسانی شایسته و لایق توان استفاده از این مواهب الهی را ندارند و روزگار به سختی و مشقت می‌گذرانند. دیگر ملت‌ها به رغم کمبود منابع طبیعی، در نتیجه داشتن نیروی انسانی کارآزموده و مناسب به آسایش و رفاه رسیده اند و با گام‌‌های بلند و استوار مسیر پیشرفت و ترّقی را طی می‌کنند.
یکی از شاخه‌‌‌‌های جدید علم و معرفت که مسأله نیرو‌‌های انسانی و دیگر جنبه‌‌‌‌های مربوط به دنیای کار را در کانون توجه خود دارد، روانشناسی صنعتی و سازمانی است. این شاخه از دانش مطالعه علمی رابطه میان انسان و دنیای کار را وجهه همت خود قرار داده است و سازگاری مردم را در جریان امرار معاش خود با خصوصیات و ویژگی‌‌های محل کار، با افرادی که در محل کار با آنان سروکار پیدا میکنند، و با کار‌ها و مشاغلی که انجام میدهند، مورد مطالعه قرار میدهد. روانشناسی صنعتی و سازمانی، در واقع، کاربرد و بسط گسترش اصول روانشناسی است به مسائلی که انسان در تجارت و صناعت با آن‌ها دست به گریبان است.
روانشناسی صنعتی و سازمانی اینک آمیزه‌ای است از علم و عمل که زمینه‌‌‌‌های تخصصی متعدد و گسترده‌ای از قبیل روانشناسی امور استخدامی، رفتار سازمانی، روانشناسی مهندسی، مشاور حرفه‌ای، روابط صنعتی، روانشناسی مدیریت، روانشناسی مصرف‌کننده و جز اینها را با مباحث فرعی متنوع در بر می‌گیرد. از لحاظ علمی در پی بسط و گسترش علم و معرفت در خصوص مردم در دنیای کار است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, روانشناسی, هوش هیجانی, مهارت ادراکی, گلمن, گاردنر, جامعه آماری, تجریه و ت,

تعداد صفحات:55
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده تحقیق
بیان مسأله
اهداف پژوهش
روش شناسایی پژوهش
جامعه آماری و نمونه گیری
نتیجه گیری و پیشنهادات
فصل اول
طرح تحقیق
مقدمه
بیان مسأله
اهمیت موضوع و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
فصل دوم
ادبیات تحقیق
مقدمه
پیشینه تحقیق
فصل سوم
نتایج
نتایج مربوط به جداول توصیفی (تک بعدی)
نتایج مربوط به جداول تحلیلی (دوبعدی)
مشکلات و محدودیت های تحقیقی
پیشنهادات
فهرست منابع
فهرست مجلات و پایان نامه‌ها

بیان مسأله:
نیروی انسانی کمیاب ترین و گرانقیمت‌ ترین سرمایه هر سازمانی به حساب می آید. نیروی کار مقدم بر سرمایه و مستقل از آن است. داشتن شغل برای تأمین معیشت زندگی از ضروریات زندگی است و امدادگران نیز از این قاعده مستثنی نیستند. هرچند که انسان در پی رسیدن به شغلی است که آرزوی آن را داشته لکن بسیاری از افراد به شغل مورد نظر خود دست نمی یابند و ناگزیر در سایر مشاغل فعالیت می کنند. مدیران نیز بایستی توجه داشته باشند که برخوردی را که با سایر منابع مادی و شی ای سازمانی دارند نمی توانند با منابع انسانی داشته باشند زیرا که انسان موجودی با شعور و با احساساتی پیچیده است و اعتقادات و باورها، ارزش ها بر عملکردش تأثیرگذار است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, روانشناسی, هوش هیجانی, مهارت ادراکی, گلمن, گاردنر, جامعه آماری, تجریه و ت,

تعداد صفحات:71
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
ضرورت تحقیق
اهداف پژوهش
هدف کلی
اهداف ویژه
سوالات تحقیق
تعاریف نظری
افسردگی
سلامت روان
تعاریف عملیاتی اصلاحات
افسردگی
سلامت روان
فصل دوم
پیشینه تحقیق
مقدمه
نقش تفاوت های جنسیتی در سلامت روان
مفهوم سلامت و بیماری روانی در اسلام
معیارهای سلامت روان
از قوه به فعل در آوردن استعدادهای ذاتی خود
استقلال
دوستی و کمک نسبت به کودکان
رعایت اعتدال در رفتار جنسی
امنیت عاطفی
ادراک واقع بینانه
دیدگاه های مختلف در مورد سلامت روان
دیدگاه زیست گرایی
مکتب شخص شناسی
دیدگاه های پدیدار شناختی
بهداشت روانی در دوران مختلف رشد
قبل از تولد و زمان تولد
کودکی ( 1 تا 7 – 6 سالگی)
دوره بلوغ(12-11تا 18سالگی)
دوران جوانی(30تا40سالگی)
دوران میان سالی(40تا65سالگی)
دوارن پیری
افسردگی چیست؟
اختلال افسردگی
افسرده بودن
علایم اصلی اختلال افسردگی
کناره گیری
غمگینی
منفی گرایی
نگرش منفی نسبت به خود
اظهار نا امیدی
کاهش انرژی حیاتی
بی دقتی به هنگام انجام وظایف
ناتوانی در تصمیم گیری قاطع
ویژگی حمله افسردگی بر اساس DSN IIIR
معیارهای DSM. IV. IR
علل افسردگی کدامند؟
عامل زیست شناختی چه نقشی دارد؟
توارث
تغییرات مغز
هورمون ها
ناقل های عصبی
نظریات مختلف در مورد افسردگی
نظریه های روانکاوی
نظریه های یادگیری
رویکرد تقویت
رویکرد های شناختی
نظریه های زیست شناختی
نظریه شناختی بک
تحقیقات انجام شده
تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
تحقیقات انجام شده در داخل کشور
فصل سوم
روش تحقیق
جامعه آماری
نمونه آماری
روش نمونه گیری
نحوه اجرای آزمون
ابزار جمع آوری اطلاعات
روایی و پایانی تست بک
پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) گلدبرگ و هیلر
روایی و پایایی آزمون
روش آماری
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده های
مقدمه
یافته های توصیفی
یافته های استنباطی
فصل پنجم
خلاصه، بحث و نتیجه گیری
مقدمه
خلاصه پژوهش
تحلیل و تفسیر
تفسیر
نتیجه گیری
محدودیت های پژوهش
محدودیت های در دسترس پژوهشگر
محدودیت های خارج از دسترس پژوهشگر
پیشنهادات
منابع و مأخذ
فهرست منابع

چکیده:
پژوهش حاضر با مقایسه سطح افسردگی و سلامت روان در بین دانشجویان فنی و مهندسی و روانشناسی میپردازد، سوال اصلی پژوهش حاضر این میباشد که آیا بین افسردگی و سلامت روان دانشجویان فنی و مهندسی و روان شناسی تفاوت وجود دارد یا خیر؟
به همین منظور از میان کلیه دانشجویان فنی و مهندسی و روانشناسی 100 نفر به صورت نمونه گیری طبقه ای انتخاب گردید.
برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه افسردگی بک که دارای 21 سوال 4 گزینه ای می باشد، استفاده گردید و پرسشنامه سلامت عمومی که شامل 28 سوال 4 عبارتی میباشد استفاده شد.
برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از آزمون t مستقل استفاده گردید.

مقدمه:
موضوع سلامیی از بدو پیدایش بشر در قرون و اعصار متمادی مطرح بوده است اما هرگاه ازآن سخن به میان آمده عموماً بعد جسمی آن مد نظر قرار گرفته و کمتر به سایر ابعاد سلامتی به خصوص بعد روانی آن توجه شده است. سازمان جهانی بهداشت، ضمن توجه دادن مسئولین کشورها در راستای تامین سلامت جسمی، روانی، اجتماعی افراد جامعه همواره بر این نکته تاکید دارد که هر یک از این سه بعد بر دیگری برتری ندارد طبق گزارشات این سازمان، جهان در طول دو دهه آینده شاهد تغییرات عمده ای در زمینه اییدمیولوژی بیماری ها و نیازهای بهداشتی افراد است. به گونه ای که بسیاری غیر واگیردار هم چون بیماری های روانی به سرعت جای گزین بیمارهای عفونی و واگیر دار گردیده و درصد عوامل ایجاد کننده ناتوانی و مرگ های زودرس قرار می گیرند. طبق برآوردهای این سازمان، این در حالی است که در برنامه ریزی های توسعه اجتماعی و اقتصادی پایین ترین اولویت به آن ها داده میشود.
موضوع بهداشت و سلامتی و روانی از زمانی که بشر وجود داشته و خصوصاً از زمانی که اجتماع را شرح کرده، مطرح بوده است . زیرا انسان همواره سلامتی خویش را دوست می داشته، تمهیدات فراوانی را در پیشگیری از ابتلا به انواع بیماری ها و گرفتاری های روانی که آرامش را به هم میزد، فراهم می ساخته، جهت مقابله با فشارهای روانی که آرامش را به هم میزد، فراهم میساخته،و جهت مقابله با فشارهای روانی هم میکرده است.
پس یکی از شایع ترین عواملی که موجب اختلال در سلامت روانی یعنی افسردگی میباشد می پردازیم.
افسردگی یکی از رایج ترین بیماری های روانی است که باعث مراجعه به روانشناسان و دیگر متخصصان بهداشت روانی میگردد اگر چه افسردگی از دیر باز بعنوان یکی از نابه سامانی های عمده شناخته شده است، اما در دو دهه اخیر این دو بیماری، هم از حیث رنج و آزاری که مبتلایان آن را تحمل میکنند و هم از لحاظ بار سنگینی که این ناراحتی بر منابع درمانی ملت ها تحمل مینماید، پیش از پیش مود توجه قرار گرفته است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, روانشناسی, هوش هیجانی, مهارت ادراکی, گلمن, گاردنر, جامعه آماری, تجریه و ت,

تعداد صفحات:25
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
بخش اول
پیشگفتار
بخش دوم
فصل اول
مبادی تحقیق
مقدمه
عنوان تحقیق
تعریف و تحدید موضوع تحقیق
تعریف مسئله مورد پژوهش
هدف تحقیق
ضرورت و اهمیت تحقیق
فرضیه ها
محدودیت ها و مشکلات تحقیق
تعریف اصطلاحات و واژه ها
فصل دوم
زمینه و پیشینه تحقیقات انجام شده
فصل سوم
بیان روش تحقیق
تعیین جامعه آماری و روش نمونه گیری
توصیف ابزارها و وسایل جمع آوری داده ها
روش آماری
بررسی فرضیه های الف و ب
فصل چهارم
خلاصه و نتیجه گیری
یافته های اصلی و نتیجه گیری ها
پیشنهادات
پیشنهادات عملی
پیشنهاد به محققان بعدی
بخش سوم
خلاصه تحقیق
فهرست منابع

مقدمه:
در عصر حاضر هر روز ما شاهد تغییر و تحولاتی در سطح جهان هستیم که این تغییرات بر روی افراد آن جامعه اثر میگذارد.
افراد می خواهند به نوعی، از تغییر و تحول جهان خود آگاه شوند که در این راستا رسانه‌های گروهی میتوانند به ما کمک بنمایند و از طریق این رسانه ها بسیاری از اطلاعات را بدست آوریم یکی از این دسته رسانه ها تلویزیون می باشد که هر روز بیشتر و بیشتر جای خود را در میان باز کرده است. کمتر خانه ای را شاهد هستیم که در آن تلویزیون نباشد و افراد خانواده از برنامه های آن استفاده نکنند.
در میان بییندگان و تماشاکنندگان تلویزیون فرزندان خانواده بیننده پر و پا قرص تلویزیون هستند تلویزیون میتواند اثرات بسیاری را بر روی دانش آموزان بگذارد که در بین دختران و پسران و همچنین سنین مختلف متفاوت است. اما چگونگی استفاده از این رسانه و کیفیت برنامه های تلویزیون میتواند موضوع مهمی باشد مسئولین سینما نیز در نظر دارند با بالا بردن کیفیت برنامه های خود اطلاعات مفید و مناسبی در گروه های سنی مختلف بر جای بگذارند، اما گاه با زیاده روی در تماشای این وسیله و استفاده نامطلوب، آثار منفی را بر جای میگذارد این آثار می تواند دانش آموزان را از انجام تکلیف و یا به موقع خوابیدن باز دارد و بچه ها نتوانند در دروس خود موفقیت حاصل کنند.
در این تحقیق که کنکاشی است پیرامون تأثیر تماشای تلویزیون بر کیفیت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی سعی شده است واقعیات موجود، بدون تعصب و اظهارنظر شخصی مورد مداقه قرار گیرد.
باید اذعان نمود که کار مذکور حالی از اشکال نخواهد بود ولی حداقل توجهی است به این موضوع که می توان مسائل را با برخورد علمی و پژوهشی مورد بررسی قرار داد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, کیفیت, تحصیل, تلویزیون, دانش آموز, ابتدایی, روانشناسی, جامعه آماری, نمونه,

تاريخ : 8 مهر 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:106
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیه های تحقیق
تعاریف عملیاتی متغیرها
فصل دوم: پیشینه و ادبیات تحقیق
مقدمه
تعریف اضطراب
علل پیدایش اضطراب
تجربه اضطراب
تاریخچه اضطراب
مفهوم اضطراب از دیدگاه نظریه واقعیت درمانی (گلاسر)
مفهوم اضطراب از دیدگاه نظریه رفتار درمانی
انواع اضطراب
اضطراب بهنجار و نابهنجار
علایم و نشانه های اختلالات اضطراری
پنج قاعده برای مقابله با اضطراب
عوامل موثر در زمینه های اضطراب
کنترل صفات اضطراب زا
نحوه مدارا با اضطراب
فهرست مهارت های مقابله با اضطراب
اضطراب در چه کسانی بیشتر است
روش های درمانی برای اضطراب
اضطراب امتحان
علایم و نشانه های اضطراب امتحان
شیوع اضطراب امتحان
راه های شناسایی اضطراب امتحان
راه های کاهش اضطراب امتحان
پیشینه تحقیق
جمع بندی
فصل سوم: روش تحقیق
جامعه آماری
نمونه و روش نمونه گیری
ابزار اندازه گیری
روش های آماری و تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
یافته های توصیفی
جداول شماره 1 الی 20
یافته های استنباطی
فرضیه شماره (1)
فرضیه شماره (2)
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
هدف پژوهش و نتیجه گیری
پیشنهادات
محدودیت های تحقیق
منابع
پرسشنامه

مقدمه:
اضطراب یکی از مشکلات جامعه بشری است و هر کس در زندگی خود به نوعی دچار اضطراب میگردد تجارب روزمره نشان می دهد که امروزه افراد زیادی در زندگی دنیوی وجود دارند که هر یک به نحوی دچار اضطراب اند و به خاطر آن در سستی و انزوا بسر می برند. در زمان ما و در قرن حاضر که روانشناسان از جمله «آیودیون» آن را قرن اضطراب می نامند، سرعت تغییر و پیچیدگی های جاری قرن و بی توجهی که مذهب و ارزشهای خانوادگی، طولانی شدن دوران نوجوانی، پیچیدگی های تهاجم، عمیق شدن فاصله نسل قدیم و جدید و هم چنین تغییرات آموزشی در کشور بخصوص در دوره توسعه جامعه‌ امروزی را در معرض ابتلا به انواع بیماری های روانی بخصوص اضطراب و افسردگی قرار داده است.
هر قدر جامعه‌ بشری از نظر تکنولوژی و صنعت پیشرفت کند انسان از طبیعت خود دور میشود و احساس تنهایی به او دست میدهد. تقریباً همه افراد آدمی احساس تنش و ناراحتی و یا انتظار وقوع رویدادهای ناگوار را تجربه کرده اند در چنین مواقعی علت تنش به تنهایی تشخیص داده نمیشود که در این مواقع اصطلاح اضطراب را در ارتباط با این گونه پدیده ها به کار میبریم. اضطراب و ترس از بزرگترین دشمنانی هستند که بشر مجبور است با آن روبرو شود. نظام اضطرابی انسان عصر جدید، هم پا با وحشت ها و هراس‌های مربوط به آن، از پیشینه‌ اجدادی او برخاسته است. نیمی زمانی که بقا و ادامه‌ زندگی در یک دنیای بسیار متخاصم ایجاب کننده یک ابزار باشد تا بتواند از خطر آگاه کند شیوه‌ گریز عامل را به ما می آموزد و به میدان می آورد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پایان نامه, پروژه, روانشناسی, تحقیق, اهمیت, کنترل, نگرش, بهداشت روانی, شغل, رضایت شغلی, جامع,

تعداد صفحات:93
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش
اهداف پژوهش
پرسش یا فرضیه های پژوهش
تعاریف نظری و عملیاتی
معرفی متغیرهای مستقل و وابسته
فصل دوم : بررسی پیشینه پژوهش
تاریخچه اعتیاد
بررسی نظریه ها و مفاهیم مربوط به موضوع پژوهش
بررسی پژوهش های انجام شده در داخل و خارج از کشور
نقد و بررسی پژوهش های انجام شده
فصل سوم : متودولوژی
جامعه آماری
نمونه آماری و روش نمونه گیری
روش محاسبه حجم نمونه
فصل چهارم : یافته های پژوهش
بررسی و توصیف و تحلیل داده ها
توصیف داده ها با استفاده از جداول و داده ها
تحلیل داده ها (تحلیل بر اساس داده های آماری)
سایر یافته های پژوهش
فصل پنجم : نتیجه گیری
تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش به ترتیب ارائه داده ها
محدودیت های پژوهش
پیشنهادات کاربردی از نتایج بدست آمده و پیشنهاد برای مراحل بعدی
فصل ششم : ضمائم ، منابع و مأخذ
ضمائم
منابع و مآخذ

چکیده:
پژوهش حاضر به منظور بررسی علل و عوامل اجتماعی و عاطفی در گرایش به اعتیاد در بین جوانان مشهد انجام گرفت. فرض اصلی این تحقیق این بود که عوامل بر ایجاد اعتیاد تأثیر میگذارد و فرضیه ها و سوال های متعددی در پژوهش بیان شده است که مورد بررسی قرار گرفته جامعه آماری با مشورت استاد راهنما 200 نفر انتخاب شده و روش نمونه گیری تصادفی است و ابزار مورد استفاده سنجش پرسش نامه میباشد که شامل سوال پنج گزینه ای می باشد و شامل یک جدول فراوانی و یک نمودار هیستوگرام می باشد نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر به شرط زیر است :
عوامل اجتماعی در گرایش به اعتیاد تأثیر مستقیم دارد.
عوامل عاطفی در گرایش به اعتیاد تأثیر مستقیم دارد.
وضعیت دوران تحصیل در گرایش به اعتیاد تأثیر مستقیم دارد.
وضعیت اقتصادی در گرایش به اعتیاد تأثیر مستقیم دارد.
میزان تحصیلات افراد در گرایش به اعتیاد تأثیر مستقیم دارد.
میزان فرهنگ خانواده در گرایش به اعتیاد تأثیر مستقیم دارد.
نتایج تحقیق با توجه به یافته ها در آخر ارائه شده است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, روانشناسی, هوش هیجانی, مهارت ادراکی, گلمن, گاردنر, جامعه آماری, تجریه و ت,

تعداد صفحات:129
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت پژوهش
هدف پژوهش
بیان فرضیه
تعاریف عملیاتی واژه ها
فصل دوم
پیشینه پژوهش و مطالعه منابع مربوط به موضوع مورد تحقیق
مقدمه
تعریف پرخاشگری
پرخاشگری از دیدگاه زیست شناسی در مبانی فیزیولوژی
آمیگدال و رفتار پرخاشگرانه
نقش تستوسترون در پرخاشگری
سیناپس های سروتونینی و رفتار پرخاشگرانه
پرخاشگری، فیزیولوژی و تیره شناسی
پرخاشگری از دیدگاه روانکاوی
اوهام پرخاشگرانه
تحول پرخاشگری
کنشهای از پیش ساخته پرخاش نسبت به دیگران
آدم کشی
پرخاشگری نسبت به خود
پرخاشگری نسبت به خود در حال تحول و رشد
پرخاشگری با دوام نسبت به خود
نظریه یادگیری اجتماعی تأثیرات الگویی
تقویت پرخاشگری
مشاهده خشونت
فرضیه پالایش
فرضیه ناکامی و پرخاشگری
تعریف ناکامی
رابطه ناکامی و پرخاشگری
شکست نامطلوب در کسب هدف
هدف ناکامی و پرخاشگری
رقابت و ناکامی
عوامل انتقال ناکامی به پرخاشگری
پرخاشگری ناشی از ناخوشایندی
ناکامی به منزله حادثه ای ناخوشایند
واکنش به حوادث ناخوشایند
سایر تأثیرات منفی محرکهای ناخوشایند
انتساب تحقق هدف و ناخوشایندی
تمایزات گروهی و اجتماعی
تأثیرات جبری محرکهای محیطی
پیوند با شرایط ناخوشایند
پیوند اهداف موجود
اشخاص معلول به منزله محرکهای ناخوشایند
پیوند با پرخاشگری تأثیر تسلیح
فرایندهای شناختی در رفتار پرخاشگرتنه
شناخت وقوع حادثه
کیفیت تسکین
تطابق با خودشناسی
اداره عقیده
عوامل موثر بر تمایزات جنسی
نقش های جنسی و پرخاشگری
کاهش و کنترل پرخاشگری
کاهش پرخاشگری
تربیت نادرست والدین
والدین به منزله الگوهای پرخاشگری
کنترل پرخاشگری
تنبیه
فرو خوردن خشم
نقش زمان در اطفا پرخاشگری
پرفشاری خون چیست
فشار خون بالای اولیه یا لازم و ضروری
علایم فشار خون بالا به طور معمولی یا مزمن
علایم فشار خون بالا به طور حاد یا شدید
مکانیسم کنترل فشار خون توسط اعصاب
برخی از اثرات فشار خون بر بدن
خطر پاره شدن رگ های مغز یا سکته قلبی
تأثیر فشار خون بر قلب
تأثیر فشار خون بر کلیه ها
بیماری سرخرگ ها در اثر فشار خون
دلایل افزایش فشار خون
تاثیر چای و قهوه
تاثیر الکل
تاثیر استرس یا فشارهای عصبی
فشار خون بالا و خوردن نمک
برخی از راههای جلوگیری از افزایش فشار خون
نتیجه گیری
فصل سوم
روش اجرای تحقیق
روش اجرایی تحقیق
جامعه آماری و نمونه آماری
روش نمونه گیری
ابزار تحقیق
اعتبار روایی و مقیاس
روش اجرای آزمون
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
تجزیه و تحلیل توصیفی
تجزیه و تحلیل مقایسه ای
فصل پنجم
خلاصه و نتیجه گیری
بحث و گفتگو درباره داده ها
خلاصه و نتیجه گیری
بیان محدودیتها
بیان پیشنهادات و نظرات
منابع و مآخذ

فهرست جداول و نمودارها:
جدول نمرات مربوط به افراد مبتلا به بیماری پر فشاری خون در آزمون AGQ
جدول نمرات مربوط به افراد عادی در آمزون AGQ
جدول فراوانی نمرات افراد مبتلا به بیماری پرفشاری خون در آزمون AGQ
جدول فراوانی نمرات افراد عادی در آزمون AGQجدول فراوانی نمرات افراد عادی در آزمون AGQ
جدول مقایسه میانگین و انحراف استاندارد نمرات دو گروه
جدول فراوانی نمرات دو گروه افراد مبتلا به بیماری پرفشاری خون و افراد عادی
جدول فراوانی نمرات دو گروه که به صورت درصد مشخص شده است.
جدول مقایسه نمرات دو گروه افراد مبتلا به پرفشاری خون و افراد عادی که به صورت مجذور می باشد
نمودار مقایسه میانگین دو گروه افراد عادی و پرفشاری خون در آزمون AGQ
نمودار مقایسه انحراف استاندارد دو گروه افراد عادی و پرفشاری خون در آزمون
هیستوگرام نمرات مربوط به افراد مبتلا به بیماری پرفشاری خون در آزمون AGQ
هیستوگرام نمرات افراد عادی در آزمون AGQ
نمودار چند ضلعی مقایسه نمرات دو گروه افراد عادی و مبتلایان به پرفشاری خون که به صورت فراوانی میباشد.
نمودار چند ضلعی مقایسه نمرات دو گروه افراد عادی و مبتلایان به پرفشاری خون که به صورت درصد می باشد.

اهمیت پژوهش :
بیماری پرفشاری خون در طبقه بندی های متخصصان بهداشت روان ‹‹ICD ›› طبقه بندی بین المللی بیماری های روانی در دسته بیماری های روان تنی ‹‹Psy chosomatic ›› قرار دارد. این بیماری همه ساله تعداد زیادی از افراد جامعه را مبتلا ساخته و در صورت عدم تشخیص و درمان مناسب در موارد وخیم میتواند بسیار خطرناک باشد و افراد را در معرض سکته های قلبی و مغزی قرار دهد و حتی ممکن است منجر به مرگ افراد شود. با توجه به اینکه افزایش میزان پرخاشگری و فشارهای عصبی میتواند یکی از عوامل سبب ساز ابتلا به بیماری پرفشاری خون باشد پی بردن به تفاوت میزان پرخاشگری بین افراد مبتلا به بیماری پرفشاری خون و افراد عادی میتواند گام موثری درجهت کمک به افراد مبتلا به بیماری پرفشاری خون در کنترل فشارهای عصبی، خشم و رفتاهای پرخاشگرانه باشد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, روانشناسی, هوش هیجانی, مهارت ادراکی, گلمن, گاردنر, جامعه آماری, تجریه و ت,

تاريخ : 8 مهر 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:56
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
استرس و بهداشت روانی
تعریف استرس
استرس مثبت و استرس منفی
علت‌های استرس، دگرگونی ها و گرفتاری های زندگی
دگرگونی های زندگی
مقیاس ارزشیابی دگرگونی های زندگی
مقیاس هولمز و راهه برای ارزشیابی دگرگونی های زندگی
استرس بلندمدت
گرفتاری های زندگی
پیامدهای استرس، واکنش‌های ارگانیسم
آثار فیزیولوژیک استرس
جنگ یا گریز
استرس و دستگاه ایمنی
استرس و بیماریهای خطرناک
سرطان، علت‌های اصلی، از جمله استرس
بیماریهای قلبی
شخصیت تیپ A
آثار شیوه زندگی بر بهداشت جسمی و روانی
زندگی با استرس
شکل‌های سازگاری با هیجان‌های استرس، ارزشیابی مجدد موقعیت
شکل‌های سازگاری با حل مسائل حاصل از استرس
منابع لازم برای مبارزه با استرس، از سلامتی تا امکانات مالی
سلامتی و توانایی
افکار مثبت
منبع کنترل
توانایی اجتماعی شدن
حمایت اطرافیان
امکانات مالی
راهبردهای سازگاری خاص، چگونگی کاهش استرس
آرمیدگی
ورزش
توصیه‌های دیگر
مسائل اجتماعی و بهداشتی روانی
چند سوال
طبقات اجتماعی
فقیر یا غنی به دنیا آمدن
کاش همه غنی بودیم و سالم نه فقیر و بیمار
نابرابریهای جوانان
فقرا چه کسانی هستند؟
پیامدهای فقر
آثار روانی فقر
بیگانگی در روابط اجتماعی
مهاجرت
افزایش فردگرایی
مسائل سیاسی

تعریف استرس:
پژوهشگرانی که استرس و رابطه آن با بهداشت روانی را مطالعه کرده‌اند، از استرس تعاریف زیادی ارائه داده‌اند. در اینجا تعریف سلیه (1994)، فیزیولوژیست کانادایی آورده میشود. سلیه، که تحقیقات و نوشته‌های او درباره استرس، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، استرس را چنین تعریف میکند: مجموعه واکنشهای غیراختصاصی ارگانیسم در مقابل هر نوع تقاضای سازگاری از آن. مثال زیر مطلب را روشن تر میکند. اگر در چله زمستان فوتبال بازی کنیم، بدن ما با سرعت بخشیدن به ضربان قلب و تنفس و با تحریک غدد مولد عرق، واکنش نشان خواهد داد. اگر ده دقیقه مانده به شروع کلاس، مطلع شویم که باید گزارش تحقیقی خود را همین امروز تحویل دهیم، تعداد ضربان‌های قلب و آهنگ تنفس افزایش خواهد یافت و عرق سرد سرتاپای وجود ما را خواهد گرفت. بدین ترتیب، میتوان گفت: استرس عبارت از یک واکنش جسمی است که به دنبال یک تحریک درونی(شناختی) یا بیرونی(محیطی) به وجود می آید. محرکی که استرس بوجود می آورد، عامل استرس‌زا نامیده میشود.
برای آن که استرس و عوامل استرس‌زا روشنتر تعریف شود، باز هم مثال می آوریم. فرض کنید درس سمینار دارید و از شما خواسته‌اند تا درباره موضوعی مطلب جمع‌آوری کنید و آن را در کلاس بصورت سخنران (کاری که در تخصص شما نیست) ارائه دهید. واکنش‌های جسمی، مثل افزایش تعداد ضربان‌های قلب و آهنگ تنفس، بالا رفتن فشار خون، درد معده، خشک شدن دهان، عرق کردن دست ها و. . . . نشانه‌های استرس خواهد بود. عوامل استرس‌زا، که این واکنشها را راه می اندازد، عبارتند از: انتقاد درونی از خود، دلهره ناشی از نگاه‌های کنجکاوانه برخی دانشجویان، لب و لوچه آویزان کردن برخی دیگر، تفسیرها و واکنشهای استاد. بنابراین، عامل استرس‌زا، یعنی هر محرکی که استرس بوجود آورد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, روانشناسی, هوش هیجانی, مهارت ادراکی, گلمن, گاردنر, جامعه آماری, تجریه و ت,

تاريخ : 8 مهر 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:49
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
رنگ
تاریخچه رنگ
تعریف رنگ
رنگ
تعریف رنگ از نظر روان شناسی
منشا اهمیت رنگ
فیزیولوژی رنگ
رنگ از دیدگاه اسلام
انسان و رنگ
انواع رنگ ها
سردی و گرمی رنگ ها
کاربرد رنگ ها
صفات رنگ و استفاده های گوناگون از آن
عوامل موثر در انتخاب رنگ ها
سن
محل زندگی
فصول سال
فرهنگ جامعه
زمینه و عاطفی
طبقه اجتماعی از جهت میزان درآمد
اثر روانی رنگ در تزیینات داخل خانه
نماد رنگ ها
پاره ای از معانی روانشناسی و فیزیولوژی رنگ ها
خاکستری
آبی
سبز
قرمز
زرد
بنفش
قهوه ای
سیاه
سفید
روان شناسی رنگ ها
آبی
سبز
قرمز
زرد
بنفش
قهوه ای
سیاه
خاکستری
رنگ درمانی

مقدمه:
ما میتوانیم با رنگ ها احساس نزدیکی کنیم زیرا که رنگ بر درمان دردها و مشکلات ما تاثیر مطلوبی دارد رنگ ها قادرند ما را تسخیر کنند میتوانند کاری کنند که به احساس درون خود توجه کنیم رنگ ها بیانگر نگرانی ها و ناراحتی های روحی و ذهنی هستند، حالت هایی که جرات بیان آن ها را به دیگران نداریم و رنگ ها به ما تعادل روحی میدهند و این چیزی جز سلامتی روانی نیست (معمار، 1376) در این تحقیق که در مورد رنگ ها، خواص، ویژگی و تاثیرات آن ها در زندگی ما صحبت شده است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, روانشناسی, هوش هیجانی, مهارت ادراکی, گلمن, گاردنر, جامعه آماری, تجریه و ت,

تاريخ : 4 مرداد 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:64
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
شرح حال آلفرد آدلر
تاریخچه تحول فکر آدلر
مفاهیم بنیادی نظریه آدلر
نظریه شخصیت
ماهیت انسان
مفهوم اضطراب و بیماری روانی
روان درمانی
تعریف
انتظار از روان درمانی
فرآیند درمان
زمینه های کاربرد
خلاصه
منابع

شرح حال آلفرد آلرد:
آلفرد آدلر در 7 فوریه 1870 در ردلفهایم حومه شهر وین در یک خانواده متوسط به دنیا آمد (شفیع آبادی و ناصری، 1387). پدرش تاجر غلات و مادرش خانه دار بود وی دومین پسر و سومین فرزند از شش فرزند خانواده خود بود (چهار پسر و دو دختر) و این موضوع در زندگی او و بیان نظریه ها بیش (ترتیب تولد) تاثیر زیادی داشت (شیلینگ، 1984 با ترجمه آرین، 1382). در جامعه آن ها یهودیان کمی زندگی می کردند، به همین جهت او هرگز یک هویت قوی یهودی پیدا نکرد. اگرچه در کودکی به پرستشگاه یهودیان میرفت اما در سن 34 سالگی خود را یک مسیحی میدانست (شولتز، ترجمه ی کریمی و همکاران، 1378؛ ارگلر 1963 به نقل از کریمی 1379). دوران کودکی آدلر از مرگ و بدبختی و حسادت نسبت به برادر بزرگتر و طرد شدن از سوی مادر مشخص می شد. او خود را شخصی زشت و کوچک اندام تلقی می کرد و این موضوع روی خود انگاره اش تاثیر می گذاشت. او دچار نرمی استخوان و کمبود ویتامین D بود که این مشکل او را ازدیدن و بازی کردن با بچه های دیگر باز می داشت زیرا توان راه رفتن نداشت. او به دلیل دچار شدن به اسپاسم حنجره مشکل تنفسی نیزداشت و هنگام گریه احساس خفگی می کرد. آدلر در 5 سالگی ذات الریه گرفت و تا حد مرگ پیش رفت، وی هم چنین در 3 سالگی شاهد مرگ برادرش ردلف در تختخواب کناری اش بود. این دو قضیه تاثیر زیادی روی او داشت و وقتی در 5 سالگی در طی جریان همان بیکاری از دکترش شینه که به پدرش می گفت پسرتان از دست رفته است تصمیم گرفت خودش پزشک شود (فیروز بخت، 1381 به نقل از شارن؛ شولتز ترجمه کریمی و همکاران، 1378؛ فیست 2002 ترجمه ی سید محمدی، 1386).


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, روانشناسی, هوش هیجانی, مهارت ادراکی, گلمن, گاردنر, ج,

تاريخ : 4 مرداد 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:175
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول : کلیات
مقدمه
بیان مسئله
فصل دوم : مباحث نظری
تاریخچه
شکل گیری و رشد رفتاری درمانی
کاربرد اولیه اصول رفتاری در زمینه بالینی
کاربرد فنون کنشگر : تحلیل کاربردی رفتاری
تکنیک های رفتار درمانی
خاستگاه رویکرد رفتاری
فنون سنتی رفتار درمانی
ارزیابی رفتار درمانی
پیدایی شناخت درمانی
رویکردهای شناختی نسبت به شخصیت
مفروضات کلی شناخت درمانی
تلفیق رویکردهای شناختی رفتاری
ویژگیها و مفروضه های رویکرد شناختی – رفتاری
درمان شناختی – رفتاری
تکنیک های رفتار درمان شناختی
پژوهش در زمینه مداخله رفتاری – شناختی
پژوهش در زمینه مداخله رفتاری – شناختی و دارویی
بنیاد علمی درمان رفتاری – شناختی
اصول کلی در شیوه های درمانی شناختی – رفتاری
ارزشیابی شناختی – رفتاری
سنجش در ارزیابی و درمان شناختی – رفتاری
فصل سوم : بحث و نتیجه گیری
پیش بینی روندها
برآیند بحث
اصطلاحات مهم
فهرست منابع
منابع فارسی
منابع انگلیسی

چکیده:
در شیوه های رفتار درمانی مستقیماً بر رفتار تأکید میشد و به تفکر و استدلال فرد کمتر توجه میشد.
در آغاز درمانگران به اهمیت شناخت اعتقاد نداشتند و نگرش محرک – پاسخ سفت و سختی را ترجیح می دادند. آن ها هر ملاحظه ای در مورد اعتقادات و نگرش ها را بعنوان بازگشتی به گونه ای از درونگری غیر علمی میدانستند. اما در پاسخ به شواهدی که نشان میداد عوامل شناختی (یعنی افکار شخص، انتظارات و تفسیر وی از رویدادها) اهمیت تعیین کننده در رفتار شخص دارد، بسیاری از رفتار درمانگران تأکید بر شناخت را هم وارد درمان کردند (بندورا 1986).
رفتار درمان شناختی اصلاح کلی است برای روش های درمانی که در آن ها از فنون تغییر رفتار استفاده میشود و علاوه بر آن راهکارهای طراحی شده برای تغییر عقاید ناسازگار نیز به آن فنون الحاق شده است. درمانگر به فرد کمک میکند که واکنش های هیجانی ناراحتی کننده نظیر اضطراب و افسردگی را با یاد گرفتن شیوه های موثر تری برای تفسیر و تفکر درباره تجاربش کنترل کند. مثلاً در نظریه شناختی بک در مورد افسردگی، افراد افسرده تمایل دارند رویدادها را از دیدگاهی منفی و خود منتقدانه ارزیابی کنند. آن ها شکست را به جای موفقیت انتظار میکشند و در ارزیابی عملکردشان تمایل به بزرگ کردن شکست ها و کوچک کردن موفقیت هادارند. رفتار درمانگران شناختی در درمان افسردگی، به مراجعان کمک میکنند که تحریف را در تفکرشان تشخیص دهند و آن ها را به واقعیت نزدیک کنند.
برنامه رفتاری – شناختی برای کمک به کسی که میخواهد به بازار هراسی خود غلبه کند، میتواند شامل آموزش مثبت اندیشی همراه با مواجهه زنده باشد. درمان گر به مراجع یاد میدهد که گفت و گوهای خودشکنانه درونی را با دستورات مثبت به خود جایگزین کند. رفتار درمانگران شناختی اتفاق نظر دارند که تغییر عقاید فرد برای ایجاد تغییری با ثبات در رفتار مهم است. اغلب اعتقاد دارند که شیوه های رفتاری قدرتمند از شیوه های کلامی در تأثیر گذاری بر فرایندهای شناختی اند. برای مثال، برای غلبه بر اضطراب صحبت کردن در کلاس، تفکر مثبت مفید است : «من درس را خوب میدانم و مطمئن هستم که میتوانم ایده هایم را بطور موثر بیان کنم »؛ «موضوع جذاب است و بقیه بچه ها از آنچه من میگویم لذت میبرند». اما ارائه موفق سخنرانی به یک همکلاسی و دوباره برای گروهی از دوستان نیز احتمالاً از شدت اضطراب کم خواهد کرد. عملکرد موفق احساس مهارت و تسلط ما را افزایش میدهد. در واقع گفته شده است که همه فرایندهای درمانی موثر به فرد احساس تسلط یا خودکارایی میدهند.
با مشاهده افراد موفق و مسلط، متقاعد شدن به این که میتوانیم مشکل را حل کنیم و قضاوت از روی نشانه های درونی که، آرام و مسلط هستیم، در ایجاد احساس خود کارایی دخیل است. اما بیشترین احساس کارایی و عملکرد واقعی و احساس تسلط شخص ناشی میشود. خلاصه این که هیچ چیز مثل موفقیت فرد را موفق نمیکند (بندور، 1995).


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, رفتار درمانی, روانشناسی, روانشناسی بالینی, فنون سنتی, شناخت درمانی, دارو,,

تعداد صفحات:82
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول: گستره علمی مسئله مورد بررسی
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت پژوهش
اهداف
فرضیه‌های پژوهش
متغیرها و تعریف عملیاتی آن ها
خلاصه
فصل دوم: مرور تحلیل یافته‌ها در زمینه بررسی حاضر
مبانی نظری
افسردگی (مفهوم و نظریه‌های مربوط به آن)
روان تحلیل‌گری
رفتاری نگر
شناختی
زیست‌ شناختی
انواع
میزان شیوع
پیشرفت تحصیلی
یافته‌های پژوهشی
خلاصه
فصل سوم: فرآیند روش شناختی
انتخاب نمونه
جامعه و نمونه
ابزار گردآوری اطلاعات
معرفی سیاهه
روش اجرا و نمره‌گذاری
اعتبار و پایایی
طرح تحقیق و روش های آماری
طرح تحقیق
روش های آماری
خلاصه
فصل چهارم: ارائه و تحلیل نتایج کمی
ارائه داده‌های توصیفی بدست آمده
بررسی نتایج در چهارچوب بدست آمده
نتایج حاصل از رابطه بین افسردگی و پیشرفت تحصیلی
نتایج آزمون t در متغیر افسردگی
نتایج آزمون t در متغیر پیشرفت تحصیلی
خلاصه
فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری
بحث و بررسی درباره یافته‌ها
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
کاربرد نتایج
محدودیت‌ها
پیشنهادات
منابع

چکیده:
پژوهش حاضر قصد دارد به بررسی رابطه بین افسردگی و پیشرفت تحصیلی و تفاوت آن در دو گروه خوابگاهی و غیر خوابگاهی بپردازد. در واقع به دنبال پاسخ به این سوال است که آیا محیطی مانند خوابگاه میتواند با ایجاد افسردگی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان تأثیر بگذارد؟
برای رسیدن به هدف مذکور از طرح ـ پس رویدادی (علی ـ مقایسه‌ای) استفاده کردیم جامعه و نمونه پژوهش حاضر کل دانشجویان دختر در حال تحصیل رشته روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران میباشد که کل جامعه به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفت.
داده‌های مورد نظر برای متغیر افسردگی از طریق پر کردن سیاهه افسردگی بک و برای پیشرفت تحصیلی معدل ترم گذشته دانشجویان جمع‌آوری شد.
برای تجزیه و تحلیل آماری داده‌های از ضریب همبستگی پیرسون و t دو گروه مستقل استفاده گردید نتایج پژوهش نشان داد بین میزان افسردگی و پیشرفت تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, روانشناسی, هوش هیجانی, مهارت ادراکی, گلمن, گاردنر, جامعه آماری, تجریه و ت,

تعدا صفحات:81
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول
مقدمه
بیان مسئله
سوال های تحقیق
موضوع تحقیق
فرضیه تحقیق
اهمیت و ضرورت و هدف تحقیق
تعریف اصطلاحات
فصل دوم (ادبیات و پیشینه تحقیق)
انگیزش
تظاهرات انگیزش
هیجان
هیجان به مثابه الگوهای پاسخ
ابزار و بازشناسی هیجان ها
ابزار هیجان در چهره پاسخ های فطری
بازشناسی حالت های هیجانی افراد بهنجار
پسخورانه حاصل از هیجان های برانگیخته
بازشناسی حالت های هیحان افرادی که دچار آسیب مغزی شده اند
رابطه بین هیجان و انگیزش
دیدگاه ها و نظریه های هیجان
1-نظریه جیمز لانگه
2- دیدگاه شاخته: انگیختگی بی علت
3- دیدگاه ماندار: اهمیت هیجانی و قفسه ها
4- دیدگاه آرنولد: ارزیابی نخستین
5- دیدگاه لازاروس: ارزیابی نخستین
6- دیدگاه ونیر
7- فرضیه پسخورانه صورتی
آزمایش فرضیه و پسخورانه صورتی
8- دیدگاه ایزارد: نظریه هیجان های متمایز
9- دیدگاه دوسیستمی
ویژگی های افراد هیجان خواه
فرایندهای شناختی و هیجان خواهی
ترجیحات شغل و نگرش ها
تفاوت های فیزیولوژیکی
رشد نقش های جنسیتی
الگویابی جنسیتی
رشد الگویابی جنسیتی
گرفتن رفتار الگویابی جنسیتی
الگویابی جنسیتی از کجا شروع میشود؟
فصل سوم
جامعه مورد مطالعه و روش نمونه گیری و مدل آماری
فصل چهارم
محاسبات آماری و نتایج
فصل پنجم
خلاصه و نتیجه گیری
محدودیت ها
منابع
پیوست(آزمون هیجان خواهی زاکرمن)

فهرست اشکال:
برداشت لازاروس از هیجان به صورت یک فرایند
شکل ترکیب رویدادهای عصب شناختی در فرضیه پسخورانه صورت
شکل دیدگاه دوسیستمی هیجان

فهرست جداول:
جدول هیجان اصلی ایزارد
جدول محاسبات فصل چهارم

چکیده:
موضوع این تحقیق بررسی رابطه بین هیجان خواهی و جنسیت در بین دانش آموزان سال سوم مقطع متوسطه شهر تهران بوده است روش نمونه گیری دراین پژوهش روش خوشه ایی چند مرحله ای میباشد برای سنجش میزان هیجان خواهی از آزمون هیجان خواهی زاکرمن استفاده گردیده است و روش آمار آزمون T میباشد. نتیجه پژوهش نشان داد که بین میزان هیجان خواهی پسران و دختران تفاوت معنی دار وجود ندارد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پایان نامه, پروژه, روانشناسی, تحقیق, اهمیت, کنترل, نگرش, بهداشت روانی, شغل, رضایت شغلی, جامع,

تعداد صفحات:102
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
گواهی
سپاسگذاری
تقدیم
فصل اول: طرح تحقیق
مقدمه
موضوع پژوهش
بیان مسئله
هدف پژوهش
فرضیه پژوهش
اهمیت مساله
متغیرهای تحقیق
تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق
تعریف رنگ
تعریف عملیاتی شخصیت
فصل دوم: ادبیات (پیشینه) تحقیق
بخش اول: رنگ ها
مقدمه
تاریخچه رنگ
منشا و اهمیت رنگ
صفات رنگ
روانشناسی رنگ ها
تاثیرات رنگ ها بر روی احساس و فکر و روان انسان
رنگ های اصلی و کمکی
جنبه های عاطفی شخصیت
رنگ های کمکی
پیشینه پژوهش (آزمایش لوشر)
رنگ قرمز
رنگ زرد
رنگ نارنجی
رنگ آبی
رنگ سبز
رنگ بنفش
رنگ قهوه ای
رنگ خاکستری
رنگ سیاه
تداعی رنگ و نماد گرایی رنگ
بخش دوم- شخصیت و انواع آن
تاریخچه ای از نظریه های شخصیت
ریشه و معنای واژه شخصیت
تعریف شخصیت
انواع شخصیت
سنخ شناسی یونگ
نظریه آیزنیک
جنبه های توصیفی شخصیت از دیدگاه آیزنیک
بعد درون گرایی- برون گرایی
روان نژندان
روان پریشان
عوامل سببی
فصل سوم: طرح پژوهش
جامعه تحقیق
نمونه تحقیق
روش نمونه گیری
ابزار تحقیق
اعتبار (پایایی) ورودی پرسش نامه شخصیت آیزنیک
نحوه طرح و اجرا آزمون
شیوه آماری مورد استفاده
فصل چهارم: بیان و تحلیل داده ها
تجزیه و تحلیل داده های آماری
جدول شماره 2
تفسیر و نتیجه کلی جدول شماره 2
فصل پنجم: خلاصه، بحث و نتیجه گیری
خلاصه تحقیق
توصیه هایی برای پژوهش های بعدی
محدودیت های پژوهش
تحلیل و نتایج کلی تحقیق
فهرست منابع فارسی
پیوست
پرسشنامه آیزنک
جدول تبدیل نمره خام به رتبه درصدی آیزنک

مقدمه:
انسان دارای حسی است به نام بینایی، که این عمل را جز چشم های او چیز دیگر میسر نمی گردند. جهان هستی را به وسیله این دو عضو کوچک پیچیده و حساس میتوانیم ببینیم جهانی که تمام اجزا و اشیاء آن مشخصه ای به نام رنگ دارند.
هنگامی که چشمان، بسته‌اند، جز سیاهی و تاریکی چیزی وجود ندارد ولی به محض گشودن آن ها دنیا پراز رنگ های مختلف تصویر وارونه پرده حساس اتاق تاریک چشمانمان می گردد و عمل دیدن انجام میپذیرد در واقع اگر رنگ های مختلف تصویر نداشت. چرا که همان گونه که صدا اعصاب شنوایی را تحریک می کند و عمل شنیدن به وقوع می پیوندد و به دنبال آن عکس العمل در فرد به وجود می آید، رنگ نیز پس از تأثیر و تحریک اعصاب گیرنده خود موجب دیدن و مهمتر از آن سبب ایجاد دخالت انگیختگی در فرد میشود.
روانشناسی و فیزیولوژی رنگ ها و نحوه تأثیر آن ها در حالت های رفتاری و روانی افراد از مباحث بسیار مهمی اند که در زمینه رنگ ها قابل طرح و بررسی اند.
هر رنگی به مقتضای خاصیت خود به نوعی در روان انسان اثر می گذارد. که بی ربط به رفتارهای اجتماعی روانی او نیست. انتخاب رنگ اتاق، کتاب، میز، لباس و … همیشه مورد توجه آدمی بوده و کسی می خواهد رنگ دیوارهای اتاقش کرم باشد یا دیگری سبز کم رنگ و …
این ها همه گویایی تأثیر رنگ در انسان اند. به طوری که هر فردی بنا به مسایل درونی خود به رنگی انس دارد و آن را می پسندد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پایان نامه, پروژه, دانشگاه آزاد اسلامی, تیپ, شخصیت, تعریف رنگ, روانشناسی, آزمایش لوشر, نماد,,

تاريخ : 4 مرداد 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->
تعداد صفحات:22
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
ایجاد جذابیت در تبلیغات
پیش‌بینی رفتار خریداران با استفاده از مدل مازلو
مرحله اول: نیازهای جسمانی (physiological needs)
مرحله دوم: نیاز به امنیت (Safty needs)
مرحله سوم: نیاز به محبت و تعلق (love and Belonging needs)
مرحله چهارم: نیاز به احترام (Esteem needs)
مرحله پنجم: نیاز به خودیابی و کمال (Self Actualization needs)
در برخورد با افراد مختلف چه باید کرد؟
کسب و کارتان چه رنگی است؟
علم رنگ‌ها
تبلیغات نقطه خرید
روش‌های چاپ برای تبلیغ در نقطه خرید
مزایای چاپ دیجیتال
نگاهی به روانشناسی بازار و تبلیغات
ایجاد انگیزه
معنای آشکار، پیام پنهان
هیجان در برابر منطق
عناصر پیام
کنترل افکار و اعتقادات


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, روانشناسی, هوش هیجانی, مهارت ادراکی, گلمن, گاردنر, جامعه آماری, تجریه و ت,

تاريخ : 4 مرداد 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:48
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
مقدمه
بیان مسأله
هدف تحقیق
فرضیات تحقیق
اهمیت و ضرورت تحقیق
پیشینه تحقیق
تعاریف عملیاتی
فصل دوم
مقدمه
تنیدگی حرفه ای
منابع وابسته به محیط کار
تنیدگی حرفه های کنترل و نگهبانی
تنیدگی وابسته به افراط یا تفریط در کار
منابع وابسته به تطبیق فرد با محیط
تنیدگی ارتباطی
الف- مدیران
ب- افراد تابع
سبک مدیریت و روابط انسانی
تامین بهداشت روانی
ویژگی های افرادی که سلامت روانی دارند
عملیاتی که سلامتی روانی را به خطر می اندازد
روابط میان فردی
خستگی ناشی از شغل
فشار ناشی از کار
اهمیت رضایت شغلی
نگرش کلی فرد نسبت به شغلش
فصل سوم
تعریف آمار
جامعه آماری
روش نمونه‌گیری آماری
روش جمع آوری اطلاعات
ابزار پژوهش
فصل چهارم
تفسیر نتایج و تجزیه و تحلیل نتایج کمی و کلی پژوهش
فصل پنجم
نتیجه گیری
فهرست منابع

مقدمه:
افراد جامعه کنونی بیش از پیش نسبت به تنیدگی و پیامدهای آن هوشیار شده اند. والدین و فرزندان می دانند که هسته خانوادگی دگرگون شده زندگی عصر ما چنان است که در اغلب خانواده ها پدر و مادر هر دو باید کار کنند تا بتوانند هزینه های روز افزون را تامین کنند. هشیاری فزاینده افراد نسبت به رویدادهای ضربه آمیز زندگی لزوم توجه را به واکنش های افراد و شیوه ای که در رویارویی با عناصر نتیدگی را اتخاذ میکنند ضروری کرده است.
سازمان جهانی بهداشت، بهداشت روانی را چنین تعریف می کند: بهداشت روانی در دوران مفهوم کلی بهداشت جای می گیرد و بهداشت یعنی توانایی کامل برای ایفای نقش های اجتماعی، روانی و جسمی، بهداشت تنها نبود بیماری باعث عقب ماندگی نیست.
معیار اصلی قضاوت درباره بهداشت روانی شخص این است که او بتواند با محیط خود مبادلات هماهنگ داشته باشد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پایان نامه, پروژه, روانشناسی, تحقیق, اهمیت, کنترل, نگرش, بهداشت روانی, شغل, رضایت شغلی, جامع,

تاريخ : 19 خرداد 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:47
نوع فایل:word
فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
اهداف اصلی
اهداف فرعی
کاربرد نتایج تحقیق
تعاریف
تعاریف مفهومی
هوش هیجانی
مهارت ادراکی
تعاریف عملیاتی
هوش هیجانی
مهارت ادراکی
فصل دوم:مبانی نظری وتحقیقات پیشین
مقدمه
پیشینه ی داخلی
پیشینه ی خارجی
مبانی نظری پژوهش
تعاریف مفهومی
تعاریف مفهومی
تعریف گلمن
تعریف گاردنر
تعریف مایر و سالووی
موسوی شوشتری
مروری بر نظریه های مرتبط
نظریه ی لیپر
نظریه ی فریدمن
نظریه ی دکتر قائدی
نظریه ی دکتر یحیئ کاظمی
نظریه ی صغرئ استوار
بار-آن
مهارت ادراکی
الزامات مهارت های ادراکی
تعریف ادراک اجتماعی
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
مقدمه
روش پژوهش
جامعه آماری
نمونه آماری و روش نمونه گیری
روش جمع آوری اطلاعات (ابزاراندازه گیری)
چگونگی تعیین پایایی ابزار پژوهش
طرح تحقیق
روش اجرا
روش تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده های آماری
مقدمه
یافته های توصیفی
میزان مدیریت بحران
میزان تصمیم گیری به موقع
میزان مهارت های عملکردی
میزان هوش هیجانی
نتایج شاخص های مرکزی و پراکندگی نمره های متغیر های مستقل و وابسته
یافته های استنباطی
آزمون فرضیه ها
تحلیل رگرسیون چند متغیره
فصل پنجم: نتیجه گیری
خلاصه ی پژوهش
بحث و نتیجه گیری
محدودیتها
پیشنهادات
فهرست منابع
پیوست ها

مقدمه
سازمان ها و موسسه ها که افراد خاص را برای انجام امری معین به کار میگیرند،موفقیت آن ها لزوما در گرو به کار گیری موثر و کارآمد منابع انسانی است. لذا در این راستا مدارس خصوصا مدارس ابتدایی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و همواره در جهت بهبود مستمر خود نیازمند اجرای مطلوب وظایف و مهارت های مدیریتی در تمام سطوح و لایه های سازمانی در سطح کشور میباشند.
مهارت به توانایی های قابل پرورش شخص اتلاق میشود که در عملکرد و بقای وظایف منعکس میشود. لذا منظور از مهارت، توانایی به کار بردن موثر دانش و تجربه شخصی است. ضابطه ی اصلی مهارت داشتن،اقدام و عمل موثر در شرایط متغیر انسان برای رسیدن به زندگی بهتر و سالم تر است و نیاز دارد بین فکر،احساسات وعواطف خود هماهنگی لازم را به وجود آورد و مناسب با موقعیت های زندگی از آن ها استفاده نماید. هوش هیجانی از جمله مواردی است که میتواند به زندگی افراد جهت دهد و سازگاری مناسب تری را نسبت به محیط در آن ها به وجود آورد.

لینک دانلود


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
انلود, پروژه, پایان نامه, روانشناسی, هوش هیجانی, مهارت ادراکی, گلمن, گاردنر, جامعه آماری, تجریه و تح,

تاريخ : 17 خرداد 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->
آپلود عکس , آپلود دائمی عکس

تعداد صفحات:16

نوع فایل:word

فهرست:

مقدمه

پیشگفتار

اهمیت طرح و موضوع

فصل اول

تعریف رنگ

۱- تعریف رنگ (چیستی رنگ)

۲- تئوری رنگ

۳- تاریخچه رنگ

فصل دوم

روان شناسی رنگ

۱- تأثیر رنگ ها بر انسان

۲- کمپوزیسیون رنگ ها

۳- رابطۀ رنگ و فرم

فصل سوم

کاربرد رنگ

۱- کاربرد رنگ در معماری داخلی

۲- کاربرد رنگ در شهرسازی

منابع و مراجع

چکیده

 

چکیده:

رنگ ها تأثیرات عمیقی را بر فضاها و محیط پیرامون خود دارند و نیروها و انرژی های درخشنده ای هستند که چه آگاه و چه ناخودآگاه روی ما اگر مثبت و منفی خواهند داشت. هنرمندانی که شیشه های رنگین خلق می کنند از رنگ برای خلق چنان محیطی معنوی و اسرار آمیز استفاده می کردند که اندیشه های پرستش کنندگان را بر دوش شاهین معنویت به پرواز در می آورند. رنگ از باستان تا کنون در تمام دوره ها نقش مهمی داشته. اثرات رنگ نه تنها از لحاظ بصری بلکه از جنبه های روان شناسی و روان شناختی نیز شناخته شده است که بر اساس نوع رنگ و گرمی و سردی آن و ترکیب آن با سیار رنگ ها و همجواری با رنگ های دیگر می تواند آن تأثیرات روانشناسی را بر روی انسان بگذارد. و در حالت روحی فرد تأثیر مثبت و منفی بگذارند. البته باید با توجه به نوع فضا و عملکرد آن در انتخاب رنگ دقت کرد. در معماری داخلی رنگ نقش بسزایی دارد. رفتارهای افراد و حالات روحی روانی آنان را با استفاده از آن می توان کنترل و تصحیح کرد. و زندگی پر نشاط و همراه با آرامش را برای هر خانواده ای بدست آورد. چیزی که کمتر در مساکن ما یافت می شود و در طراحی شهری هم رنگ تأثیرات با اهمیتی را در روحیه افراد که در شهر عبور و مرور و یا مشغول به کار هستند یا اوقات فراغت خود را می گذرانند دارد. به طور کلی، رنگ مایه ی زندگی و زیبایی محیط است که بیشتر از همیشه و حال باید به آن توجه کنیم.

                                                جهت دانلود کليک نماييد


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
پروژه, پایان نامه, دانلود, معماری, رنگ, معماری داخلی, شهرسازی, روانشناسی, فضا, محیط, شیشه, مهندسی مع,

<-BloTitle->
<-BloText->