خريد بک لينک
خريد سکه ساکر
خرید گیفت کارت
فلنج
تقاضا شبکه اجتماعی اشتراک گذاری تیکفا
<-BloTitle->
<-BloText->

تاريخ : 1 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:53
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول
جهانی شدن اقتصادی ماهیت و عناصر
افزایش تملک ها و ادغام ها
فصل دوم
نقش دولتها در روند ادغام موثر کشورهای در حال توسعه در اقتصاد جهانی
تکامل تاریخی نقش دولت در توسعه
نتیجه گیری
اقتصاد خرد
فصل سوم
چه کالاهایی و چگونه باید تولید شوند؟
خلاصه
چگونه رشد اقتصادی ممکن است ؟
کمیابی، انتخاب و هزینه فرصت
کالاهای سرمایه ای و کالاهای مصرفی
هزینه های آشکار، هزینه های پنهان و سود اقتصادی
قانون بازده نزولی (کاهنده)
فصل چهارم
تقسیم کار و تخصیص منابع
لزوم دخالت دولت در اقتصاد کشاورزی
تاثیر قیت و در آمد بر مصرف کالا
کمک درآمدی به گروه های کم درآمد یا تصمیم گیری به جای آنها
اثرات کاهش و افزایش مالیات بر تولید و درآمد ملی
تورم رکودی یا کسادی همراه با تورم
تاثیر نرخ ارز بر افزایش صادرات
لزوم دخالت دولت در اقتصاد
تصویری از رونق اقتصاد
تورم بیکاری
انواع بیکاری
تعدیل فصلی در داده های اقتصادی
فصل پنجم
ساموری های اقتصادی
فصل ششم
دروان تجدد میجی
منابع

مقدمه:
امروز اقتصاد به لحاظ نظری تحول زیادی یافته و از نوع کاربردی خود فاصله بیشتری گرفته است بطوریکه برخی از تحولات جدید برای کارشناسان اقتصادی هنوز غیر قابل استفاده است. به علاوه اقتصاد در سال های بعد از جنگ جهانی دوم که در دو دهه اخیر با ویژگی همگایی اقتصاد جهانی و رشد سه تجرات و پیوستگی های بین المللی مشخص شده اهمیت ویژه ای یافته است. با تمام ناکامی های سیاسی و علمی و عدم قطعیت های حاکم بر سیاستکار تدابیر اقتصاد. این بخش از دانش بشری نقش بسزایی در کاهش نوسانات تجاری و ایجاد بستر مناسب رشد اقتصادی ایفا کرده و حداقل این که تاریخ را از تجربه مکدر کسادی بزرگ 1929-1933 مصون نگاه داشته است. اما توضیح دستاوردها و تحولات اقتصاد که روایت نظری و ناکامی های آن است هم بسیار مشکل است و هم بسیار طولانی است و مقصود ما از این اشارات بیان اقتصاد کلان و مدرن اهمیت مطالعه و کاربرد آن در تنظیم سطح فعالیت سیاست های اقتصادی است که دیگر بر کمتر اند پوشیده میباشد.
سیاستهای اقتصادی را بحث متعادل عمومی و ارتباط متقابل بازارهای کالا و پول تشکیل میدهد که مقابل این در بازار در نقطه تقاطع آنها تعادل عمومی طرف تقاضا را تعیین میکند. با اندازه گیری سطوح تعادلی تقاضای کل و انتقال آن به دستگاه مختصات عرضه و تقاضای کالا، تعادل کلی اقتصاد به دست می آید. سپس تاثیر سیاستهای اقتصادی به تغییرات تقاضا و عرضه کل مورد بحث قرار میگیرد و از جمله به بارزترین آنها که سیاست های مالی و پولی و در آمدی است پرداخته است.
اقتصاد تجربه جدید قدوم همراه با رکورد دهه 1970 را با موفقیت پشت سر نهاده و سپس از تجربه یک کسادی نیمه عمیق در 1982 دهه موفقیت خود را در کنترل قدوم و کاهش بیکاری اقتصادهای صنعتی و تازه صنعتی شده (که در دهه 1990 نیز تا کنون ادامه یافته) طی کرده است. اکنون دیگر اقتصاد دوران کودکی خود را سپری کرده و مراحل از دوران بلوغ خود را نیز پشت سر گذاشته است بطوریکه در ضرورت مطالعه اقتصاد و اثرات آن در کاهش نوسانات اقتصاد ملی و بین المللی دیگر تردیدی وجود ندارد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اقتصاد, اقتصاد خرد, اقتصاد ملی, اقتصاد کلان, بیکاری, تقاضا, تورم, تولید, دانلود پروژه, درآمد ملی, رش,

تاريخ : 24 تير 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:60
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
پیشگفتار
فصل اول
کلیــــــات
چکیده
مقدمه
مسئله تحقیق
کلیات تحقیق
روش شناسی
اهداف تحقیق
زمان اجرای نظرسنجی
پرسشنامه نظرسنجی
روش گردآوری اطلاعات
جامعه نمونه
پرسشنامه
فصل دوم
پیشینه پژوهش
مقدمه
ادبیات و پیشینه تحقیق
الگوی مصرف و تلفات آب شهری
عوامل موثر بر کاهش تقاضای آب شهری
آب صنعت
فصل سوم
تجزیه و تحلیل داده ها
چکیده
جنس پاسخ‌گویان
سن پاسخ‌گویان
سطح تحصیلات پاسخ‌گویان
به نظر شما صرفه‌جویی یعنی چه؟
در مصرف چه چیزهایی میتوان صرفه جویی کرد؟
شما تا چه اندازه در مصرف آب صرفه‌جویی میکنید؟
در صورت عدم صرفه جویی در مصرف آب چه مشکلاتی برای مردم به وجود می آید ؟
به نظر شما برای صرفه جویی در مصرف آب چه کار می شود کرد؟
به نظر شما کدامیک از رسانه ها در جهت تشویق مردم به صرفه جویی نقش مهم تری دارند؟
تلویزیون در جهت تشویق مردم به صرفه‌جویی چه کاری میتواند انجام دهد؟
رایو در این رابطه چه کار میتوانند انجام دهد؟
روزنامه‌ها در این رابطه چه کار میتوانند انجام دهند؟
شهرداری برای صرفه‌جویی آب چه کاری میتواند انجام دهد؟
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
پیشنهادات
مشکلات تحقیق
محدودیت های تحقیق
منابع و ماخذ

فهرست جداول و نمودارها:
الگوی توصیه شده مصارف سرانه خانگی بر حسب لیتر در روز
جزئیات مصرف سرانه خانگی در تهران
آب به حساب نیامده شبکه های شهری برخی استان های کشور
آب به حساب نیامده شبکه های شهری برخی کشورها
مقایسه میانگین فروش آب شهری و قیمت تمام شده
توزیع پاسخ‌گویان بر اساس جنس
پراکندگی جنسی پاسخ‌گویان
توزیع پاسخ‌گویان بر اساس سن
پراکندگی سنی پاسخ‌گویان
توزیع پاسخ‌گویان بر اساس تحصیلات
پراکندگی تحصیلی پاسخ‌گویان
توزیع پاسخ‌گوها بر اساس نظر آن ها درباره معنی صرفه جویی
پراکندگی پاسخ‌گویان بر اساس نظر آن ها درباره معنی صرفه‌جویی
توزیع پاسخ‌گویان بر اساس موارد صرفه جویی
پراکندگی پاسخ‌گویان بر اساس موارد صرفه جویی
توزیع پاسخ‌گویان بر اساس میزان صرفه جویی در مصرف آب
پراکندگی پاسخ‌گویان بر اساس میزان صرفه جویی در مصرف آب
توزیع پاسخ‌گویان بر اساس نظر آن ها درباره مشکلاتی که بر اثر عدم صرفه‌جویی در مصرف آب به وجود می آید
پراکندگی پاسخ‌گویان بر اساس نظر آنها درباره مشکلات عدم صرفه جویی در مصرف آب
توزیع پاسخ‌گویان بر اساس راه های صرفه جویی در مصرف آب
پراکندگی پاسخ‌گویان بر اساس راه های صرفه جویی در مصرف آب
توزیع پاسخ‌گویان بر اساس نظر آن ها در مورد اهمیت نقش رسانه ها در ارتباط با تشویق مردم به صرفه جویی
پراکندگی پاسخ‌گویان بر اساس اهمیت نقش رسانه ها در ارتباط با تشویق مردم به صرفه جویی
توزیع پاسخ‌گویان بر اساس نظر آنها درباره نقش تلویزیون در جهت تشویق مردم به صرفه جویی
پراکندگی پاسخ‌گویان بر اساس نظر آنها درباره نقش تلویزیون در جهت تشویق مردم به صرفه جویی
نمودار چند بر فراوانی
نمودار جعبه ای
نمودار ساقه و برگ
توزیع پاسخ‌گویان بر اساس نظر آنها درباره نقش رادیو در جهت تشویق مردم به صرفه جویی
پراکندگی پاسخ‌گویان بر اساس نظر آنها درباره نقش رادیو در جهت تشویق مردم به صرفه‌جویی
توزیع پاسخ‌گویان بر اساس نظر آنها درباره نقش روزنامه ها در جهت تشویق مردم به صرفه جویی
پراکندگی پاسخ‌گویان بر اساس نقش روزنامه ها در جهت تشویق مردم به صرفه جویی
توزیع پاسخ‌گویان بر اساس نظر آنها درباره نقش شهرداری در جهت تشویق مردم به صرفه جویی
پراکندگی پاسخ‌گویان بر اساس نقش شهرداری در جهت تشویق مردم به صرفه جویی
نمودار میله ای
نمودار جعبه ای
نمودار ساقه و برگ

پیشگفتار:
صرفه جویی کم مصرف کردن نیست، درست مصرف کردن است. هرچند همه ما بارها این جمله را شنیده یا خوانده ایم، اما اغلب از کنار آن بی تفاوت گذشته ایم. اینکه چرا در اغلب خانواده هاى ایرانی با وجود تربیت دینی و آموزه هاى اخلاقى، صرفه جویی هنوز نهادینه نشده یا رنگ و بویی ندارد پرسش مهمی است که گاه بی توجه از کنار آن عبور می کنیم.
در مبانی عقیدتى مسلمانان به مراتب این امر مورد توجه و تاکید قرار گرفته است. در قرآن کریم آمده است: (از نعمتهاى الهى بخورید و بیاشامید ولی اسراف نکنید که خداوند مسرفان را دوست ندارد.) صرفه جویی به تعبیرى ترسیم آینده در قالب برنامه ریزى صحیح و درست است. بنابراین صرفه جویی کردن به معناى داشتن تفکرى آینده نگرانه است به گونه اى که هم میتوان از زندگى امروز احساس رضایت و هم از آینده خیالی آسوده داشت.
حیات موجودات زنده در گرو آب بعنوان مایع حیات است. گرچه منابع آبی در جهان به شکلهای مختلفی همچون دریا، باران، رودخانه و… دیده میشود، اما عدم تناسب میان مصرف و چرخه تولید آب و عدم تناسب در پراکندگی جغرافیایی سبب شده است، معضلات عمده‌ای برای انسان پدید آید. هر گونه حیات محتاج آب است. امروزه معضل آب در جهان سبب شده است که جمله (انسانها برای ادامه حیات خود به آب آشامیدنی نیاز دارند) به یکی از سرفصل های مهم و بنیادین برنامه ریزان و سیاست گذاران مبدل شود.
با افزایش جمعیت شهرهایی مانند بجنورد، کمبود منابع آب طبیعی به نگرانی عمده این شهرها بدل شده است. گاهی بدلیل مشکلات کمبود آب، این ماده را جیره بندی میکنند تا مصرف آن تعدیل شود. اما به راستی مشکل از کجا آب میخورد؟
در پی اظهار نگرانی از کمبودها و یا افزایش تقاضای تامین به موقع و مناسب و عدم امکان تامین بیشتر آب در فصل تابستان به علل مختلف از جمله خشکسالی ها و جریان کم ورودی به سدها و یا افت سفره های زیرزمینی، زنگ های خطر کمبود و لزوم اعمال صرفه جویی و چاره جویی بحران به صدا درآمده‌است. اما واقعیت این است که بدون شناخت و توجه به نقش، اهمیت، خواست و فرهنگ مصرفی بخش های کوچک یا بزرگ مردم، صرفه جویی آب امکان پذیر نیست مصرف کنندگان باید ارزش واقعی آب های تامین شده و اهمیت حفاظت و نگهداری و مصرف بهینه آن ها را بیش از پیش شناخته و مورد توجه قراردهند تا هر یک به سهم خود، در رسیدن به اهداف صرفه جویی، تلاش کنند.
یکی از راه های افزایش آگاهی و ایجاد انگیزه و علاقه مندی برای صرفه جویی بین مردم تبلیغاتی است که رسانه های مختلف میتوانند انجام دهند. رسانه ها باید مردم را از مشکلاتی که در اثر مصرف بی رویه آب با آن دست بگریبان میشوند بهتر و بیشتر آگاه نمایند تا با جلب مشارکت مردم و هماهنگی گروه های مختلف مصرف کننده بتوان این معضل را تا حدودی بر طرف کرد. در واقع مصرف‌ کنندگان میدانند که تلاش امروز آنان برای رفاه بهتر فرزندانشان در آینده است و هدر دادن منابع فعلی آب، به معنی محروم کردن نسل های بعدی از این موهبت الهی است.
مدتی است که دولت، هفته اول تیرماه را بعنوان هفته صرفه جویی در مصرف آب انتخاب، معرفی و به کار گرفته است و با تمام توان و به کارگیری رسانه های گروهی، سعی در شناسایی و جلوگیری از اتلاف و یا به هدر دادن آب که یکی از نعمات گران قدر و بزرگ خداوندی است، می نماید.
صرفه جویی را میتوان به کمک سه لایه مهم جامعه، یعنی مدیران و تصمیم گیران؛ مصرف کنندگان عمده و خرده مصرف کنندگان یا ساکنین جوامع شهری اعمال کرد. اجرای صرفه جویی، به همکاری مسئولین، مدیران، مهندسان و همه مردم که حلقه های بهم پیوسته جامعه هستند بستگی دارد. تا بتوان آب مورد نیاز برای تداوم حیات و بقای نسل های آینده و آینده بسیار دور، را حفاظت و اقدامات صرفه جویی را کامل نمود.

چکیده:
کمبود آب در ایران یکی از عوامل محدود کننده اصلی توسعه فعالیت های اقتصادی در دهه های آینده به شمار میرود. متاسفانه در کشور ما هنوز استفاده مطلوب از آب به شکل یک فرهنگ جایگاه خاص خود را پیدا نکرده است، به همین جهت دستیابی به تعادل نسبی در زمینه عرضه و مصرف آب یک اصل اساسی و ضروری است که این مهم جز با ایجاد یک نظام جامع مدیریت آب میسر نیست. مجموعه اقداماتی که تاکنون در کشور در ارتباط با تامین آب کشاورزی، شهری و صنعتی انجام شده، عمدتاً در زمینه مدیریت تولید و عرضه آب بوده است و کمتر توجهی به مدیریت مصرف گردیده است.
در نگرش جدید جهانی، آب کالایی اقتصادی – اجتماعی و به عنوان نیاز اولیه انسان محسوب میشود. هر چند آب یکی از منابع تجدید شونده به شمار میرود، اما مقدار آن محدود است. با توجه به رشد جمعیت، گسترش صنعت، بالا رفتن سطح بهداشت و رفاه عمومی، سرانه منابع تجدید شونده رو به کاهش میباشد.
موضوع مدیریت تقاضا و صرفه جویی آب در بخش های شهری، کشاورزی و صنعتی به الگوی مصرف و تلفات آب شهری، عوامل موثر بر کاهش تقاضای آب شهری و وضعیت مصرف آب در بخش کشاورزی و صنعت پرداخته شده و سپس به گوشه ای از مطالعات و اقدامات انجام شده در کاهش تلفات در این بخش ها اشاره خواهد شد. در انتها روش هایی برای جلوگیری از کاهش مصرف و اسراف آب ارائه میگردد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آب به حساب نيامده, آب شهری, آب صنعت, آمار, اسراف, افزایش تقاضا, الگوی مصرف, تبلیغات, تحقیق, تلفات آب,

تعداد صفحات:22
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
کلمات کلیدی
مقدمه
متدولوژی تحقیق
ارزیابی محیط کلان بین المللی
ارزیابی عوامل سیاسی
ارزیابی عوامل اقتصادی
ارزیابی عوامل اجتماعی
ارزیابی عوامل تکنولوژیک
ارزیابی بازار منطقه و بررسی تقاضای داخلی
آمار تولید فولاد در دنیا به تفکیک کشور
آمار مصرف داخلی فولاد در دنیا به تفکیک ناحیه
ارزیابی شرایط صنعت فولاد در داخل کشور
تهدید جدید الورودها
چانه زنی تامین کنندگان
چانه زنی مشتریان
شدت رقابت
کالای جانشین
منابع

چکیده:
امروزه ورود به بازارهای بین المللی از اهمیت روزافزونی در فضای کسب و کار برخوردار است. بسیاری از شرکت ها و صنایع بزرگ به دنبال ارزیابی شرایط بازارهای مختلف و اتخاذ استراتژی های متناسب با آن بازار می باشند. ایران نیز که برای ورود به بازارهای مختلف بین المللی برنامه ریزی می کند خارج از این قاعده نیست. همان طور که مشخص است سیاست گذاران کشور بر روی سه صنعت مادر تمرکز دارند و در تلاش اند با این صنایع بتوانند به بازارهای جهانی راه یابند. این صنایع را میتوان به نوعی موتورهای توسعه اقتصادی نیز دانست.
1) صنعت نفت، گاز و پتروشیمی
2) صنعت خودروسازی
3) صنعت تولید فولاد و محصولات فولادی
در این مقاله سعی بر آن است تا از بین صنایع فوق الذکر شرایط رقابت بین المللی صنعت فولاد مورد توجه قرار گیرد. برای بررسی توانمندی های رقابتی ابتدا کشورهای بزرگ تولید کننده فولا شناسایی شده و سپس عوامل تاثیر گذار به دو گروه طبقه بندی خواهد شد. گروه اول عواملی هستند که بعنوان فاکتورهای محیطی در آن ها یاد میشود. این عوامل عمدتا برای شرکت های تولیدی غیر قابل کنترل بوده و در پاره ای از موارد توسط سیاست های مختلف دولت و دیگر کشورها تحت تاثیر قرار می گیرند. اما گروه دوم عواملی است که در لایه های مختلف خود صنعت فولاد وجود دارند. در مورد عوامل گروه اول با نظر خبرگان اولویت بندی صورت گرفته و مقایسه بین کشورهای عمده تولید کننده فولاد و ایران صورت خواهد گرفت.
در بخش دوم با استفاده از مدل عامل نیروی رقابتی مایکل پورتر عوامل تاثیرگذار مورد بررسی قرار خواهد گرفت. سپس استراتژی های کلانی که در سطح ملی میتواند مورد استفاده قرار گیرد، این استراتژی ها عمدتا در جهت تقویت صنعت فولاد بوده و می تواند در دو جنبه عمومی طبقه بندی شود که عبارتند از:
1) کاهش بهای تمام شده کالا
2) استراتژی های ادغام تولید کنندگان فولاد


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
ارزیابی, ارزیابی بازار, اقتصاد, بازارهای بین المللی, بازارهای جهانی, تامين كنندگان, تحقیق, تقاضا, تو,

تاريخ : 4 مرداد 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:66
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول: عوامل مؤثر بر تقاضای کالاهای قاچاق
تقاضا
زیبایی و نوآوری در طرح و رنگ تولیدات
کیفیت کالا
تبلیغ
فرهنگ مصرف در جامعه
اختلاف قیمت
مناطق آزاد
فصل دوم: عوامل مؤثر بر عرضه و توزیع کالاهای قاچاق
تفاوت نرخ ارز
مبادلات مرزی
بازارچه‌های مرزی
قاچاق از طریق ترانزیت
قاچاق از طریق ورود موقت کالا
اسکله‌های غیرمجاز
بالا نبودن ریسک تجارت پنهان
دمپینگ
کالاهای ممنوعه و لوکس
تورم
فصل سوم: سیاستهای دولت و دستگاه‌های متولی مبارزه با قاچاق
سیاستهای حمایتی دولت در مورد واردات
کنترل و دخالت دولت در امر صادرات و واردات
کنترل نرخ صادرات و واردات کالا
اختلال سیاست تجاری و مالی دولت
بوروکراسی اداری
سیاست ارزی و اقتصادی
ناهنماهنگی ارگان‌های مسئول مبارزه با قاچاق
عدم تجهیز نیروی انتظامی
کم ارزیابی نمودن کالاها
فصل چهارم: سایر عوامل مؤثر بر قاچاق کالاها
ملوانان و کارگران و ایرانیان شاغل در خارج کشور
پیله‌وری
وضعیت اقتصادی و تجاری کشورهای همسایه
تقابل ملت با دولت
سنت و قانون گریزی
تحریم اقتصادی (بایکوت)
رابطه
فساد اداری
رانت‌خواران
فقدان آموزش و تخصص
کالای زیر یک میلیون تومان
قاچاق از لحاظ حقوق تطبیقی و بین‌المللی
سرعت عمل در امر ارتکاب قاچاق
فصل پنجم: راه‌های مبارزه با قاچاق
مبارزه فیزیکی
ایجاد اشتغال
کیفیت و رقابت
تقلیل سود بازرگانی
اجازه ورود کالای لوکس و لوازم بهداشتی و مواد خوراکی
کاهش تشریفات و مقررات
شناسایی رانت‌خواران و عوامل نفوذی در مراجع رسمی و قاچاقچیان عمده
تبلیغات
سایر
نتیجه‌گیری
فهرست منابع

مقدمه:
یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی دولت‌ها در حال حاضر درآمدهای گمرکی است که با نظارت و اعمال قانون بر ورود و خروج کالا از کشور تحقق مییابد. در کشور ما درآمدهای گمرکی سومین درآمد دولت بعد از مالیات و نفت است. و مهم ترین اثر جرم قاچاق نیز محروم کردن دولت از این منابع درآمدی است. البته اثرات مخرب قاچاق به این مورد محدود نمیشود. از بین بردن فضای اقتصادی کشور برای فعالیت اقتصادی سالم و خارج شدن جریان ورود و خروج کالا از نظارت دولت نیز از تبعات قاچاق محسوب میشو. در سالیان اخیر افزایش حجم قاچاق کالا و ارز به کشور باعث توجه خاص مقامات عالی نظام به این معضل شده است.
قاچاق در حقیقت جرم فرار از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی است. بنابراین جرم قاچاق کالا و ارز، از حیث حقوقی، ریشه در قانون امور گمرکی، قانون مقررات صادرات و واردات و مقررات مبادلات مرزی دارد.
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با توجه به وظیفه سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرایی مبارزه با قاچاق بر آن شده است که مجموعه مدونی از قوانین و مقرراتی را در این ارتباط منتشر سازد که در انتهای این نوشته تحت عنوان ضمائم آورده میشود.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوق, فقه اسلامی, قاچاق کالا, قاچاق ارز, ارز, تقاضا, کیفیت کالا, تبلیغ, ف,

تاريخ : 17 خرداد 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->


آپلود عکس , آپلود دائمی عکس

تعداد صفحات:93

نوع فایل:word

فهرست مطالب:

مقدمه ای بر صنعت نساجی و مشکلات و بحران های مربوط به آن در ایران

تاریخچه صنعت نساجی در ایران

مشکلات و بحران در صنعت نساجی

علل وجود بحران در صنایع نساجی ایران

لزوم بهبود وضعیت موجود

تقاضا (بررسی بازار)

بازار مصرف و تولدی داخلی کشور

واردات پارچه ثبت شده

عرضه، تقاضا و تولید ماشین های بافندگی

عرضه

افق سرمایه گذاری در ایران

علل عدم سرمایه گذاری

مشکلات صنعت نساجی در حال حاضر از دیدگاه مدیران این صنعت

طبقه بندی مشکلات صنعت نساجی با توجه به نظریه فشارهای تجاری

بررسی و تجزیه و تحلیل فشارهای تجاری

ورود قاچاق پاچه به کشور

ورود محصولات مشابه توسط برخی از سازمان ها

اخذ عوارض و مالیات های متعدد و مکرر

وجود قوانین ضد و نقیض

پرسنل مازاد

قیمت گران مواد اولیه

بررسی و تجزیه و تحلیل غشارهای تکنولوژیکی

کهنگی و قدمت ماشن آلات

عدم توان رقابت با کالاهای خارجی

عدم تناسب تکنولوژی کارخانه ها با فرهنگ مدخواهی و سیستم سفارشی

عدم وجود طراحان و بخش طراحی کارآ

تجهیزات و ماشین آلات نساجی

نگاهی به آمار ماشن آلات نساجی در جهان

آمار ماشین آلات بافندگی حمل شده در سال های 2001-1992 میلادی و نصب شده در سال 2000 میلادی به کشورهای مختلف جهان

آمار ماشین آلات بافندگی حمل شده به قاره های مختلف در سال 2001 میلادی

آکار ماشین آلات کشباف تخت حمل شده در سال2001 میلادی به نقاط مختلف جهان

نتیجه گیری

مواد اولیه مصرفی در صنایع نساجی تولید ایران و  وارداتی

یکنواختی نخ در بهبود صنایع نساجی

تعریف

اهمیت یکنواختی

دسته بندی نایکنواختی

عیوب متناوب

عیوب نامتناوب

تاثیرات نایکنواختی

اثرات نایکنواختی بر خواص نخ

تاثیر یکنواختی بر عملکرد پروسه تبدیل نخ به پارچه

بوبین پیچی

چله کشی

آهار

بافندگی

تأثیر یکنواختی بر کیفیت پارچه

عوامل ایجاد کننده نایکنواختی

مواد اولیه

مراحل ریسندگی

مشکلات و معضلات پنبه در صنعت نساجی داخلی

واردات پنبه ضربه ای به تولید داخلی یا حمایت از نساجی؟

وضعیت نابسامان پنبه ایران

بررسی موانع و مشکلات و چالش های وضع موجود

شواهدی از مشکلات کشت پنبه

علل بروز مشکلات کشت پنبه در کشور

علل اقتصادی

رشد بی رویه تولید و واردات الیاف مصنوعی

واردات پنیه و الیاف پنبه ای

کوچک شدن قطعات زراعی پنبه به ویژه در استان گلستان

عقب نشینی محصول پنبه از اراضی

بالا بودن هزینه برداشت وش توسط کارگر

بررسی تولید و واردات مواد اولیه طی سال های 1380-1376

آمار و اطلاعات پشم و اهمیت آن در ایران

منابع

 

تاریخچه صنعت نساجی در ایران

صنعت نساجی در ایران از دیرباز به سبب ضرورت مصرف و کاربرد وسیع آن مورد توجه خاص بوده و در طول تاریخ کشورمان فراز و نشیب های فراوانی را طی کرده است. در زمان اشکانیان ایرانیان به تحول جدیدی دست یافتند و در پرورش کرم ابریشم و تولید پارچه های ابریشیمی به طریقی همت گماردند که اکثریت ابریشم های تولید چین را از آن کشور خریداری می نمودند و جهت تولید پارچه به ایران می آوردند و پارچه هایی با طرح ها و نقوش بسیار زیبا تولید و به دنیا عرضه می کردند.

شکوفایی صنعت تولید پارچه های مخمل در کاشان و یزد در دوره اشکانیان و عرضه آن به جهان خصوصا اروپا قسمت دیگری از تاریخ پرشکوه صنعت نساجی ایران است که صنعتگر ایرانی را قانع نکرده و همچنان به دنبال نوآوری و تسخیر بازارهای جهانی بوده است.

اوج صنعت نساجی را در تاریخ ایران زمین، هنرمندان دوره سلجوقی و صفوی رقم زدند و در زمان شاه عباس صفوی تولیدات بی نظیری آفریده شد و پارچه های زربافت ایرانی از شهرت جهانی برخوردار گردید.

در دوران اخیر نیز صنعت نساجی در ایران نقش موثر و تعیین کننده ای در کشور ایفا نموده است. اولین کارخانه نساجی در ایران در سال 1281 شمسی دقیقا یکصد یک سال پیش به وسیله صنیع الدوله در تهران و دومین کارخانه در سال 1288 توسط شخصی بنام حاج آقا رحیمی در تبریز ایجاد گردید. در فاصله سال های 1300 تا 1320 به سبب سود سرشار دو کارخانه قبلی و تاییدات دولت، به سرعت برشمار کارخانجات در ایران افزوده شد و جمعا در این دوره 40 کارخانه نساجی دایر گردید که قسمتی از احتیاجات مملکت را تامین نمود.

در طی سال های 1320 تا 1328 بروز جنگ، افزایش قیمت منسوجات خارجی و کاهش واردات آن موجب رونق بازار محصولات نساجیی داخلی شد. صاحبان صنایع نساجی کشور به منظور استفاده حداکثر از این شرایط، بی آنکه به مسائل نگهداری و استهلاک ماشین آلات توجه نمایند و به تولید خود با ظرفیت بالا ولی با کیفیت پایین ادامه دادند که حاصل این بی توجهی در طی سال های بعد نیز موجب رکود صنایع نساجی گردید.

صنعت نساجی در طی سال های اخیر دچار مشکلات و مسائل بسیاری بوده و روزهای سختی را می گذراند تا حدی که اصطلاح بحران برای این مشکلات رایج شده و در اذهان عمومی و حتی اذهان مدیران و مسئولین و دست اندرکاران جا افتاده است. اطلاق کلمه بحران به وضعیت موجود به طور اتوماتیک اذهان را از انجام تلاش ها باز می دارد. مشکلاتی که در حال حاضر گریبانگیر این صنعت می باشند از دیدگاه های مختلف قابل طبقه بندی و بررسی می باشند.

یکی از دیدگاه ها نگرش مدیریتی به مسائل و مشکلات است. به عبارت دیگر از دیدگاه مدیریتی چه تعدادی از این مشکلات را می توان با اعمال مدیریت صحیح و کارآ منتفی نمود یعنی جزء مسائل عادی مدیریتی به شمار می آیند و چه تعدادی را می توان بحران نامید که می توان با اتخاذ روش ها و سیاست های مناسب مدیریتی حداقل نقش آن ها را کم رنگ و کم اثر تر نمود.

با عنایت به این موضوع که بحران نیز در هر صنعتی جزء مسائل عادی مدیریتی به شمار می آید منتها قدری پارامترهای پیچیده و خارج از کنترل دارد، در واقع گذر از بحران نیز از وظایف مدیران است و به هیچ وجه رسیدن به نقطه بحران، نقطه اتمام وظایف و تدابیر مدیریتی نیست بلکه دقیقا برعکس نقطه شروع و شدت گرفتن تدابیر مدیریتی است. اساسا صنایعی در دنیا پایدارتر و قابلیت اطمینان بالایی دارند که از یک بحرانی که به هر دلیلی برایشان پیش آمده است عبور کرده و در کوره مشکلات آبدیده و رویین تن گشته اند. با تجزیه و تحلیل درست و منطقی از مشکلات گریبانگیر صنعت نساجی قسمت اعظمی از آنها به عنوان مشکلات عادی و مسائل روزمره مدیریتی پذیرفته می شوند و در مورد آن بخش از مشکلات نیز که واقعا بتوان بحران نامید، میدان عمل برای هنرنمایی یک مدیر باز شده است. سکانداری یک صنعت در شرایط ایستا و ثابت و یا پارامترهای معین و مشخص در مورد مواد اولیه، فرآیند تولید، بازار و … هنر نیست و اوج هنر مدیریت آنجاست که صنعتی را از میان امواج متلاطم تغییرات که منبعد گریبان هر صنعتی را خواهد گرفت نجات داد.

در آستانه ورود به سده 21 پارامترهای غیرقابل کنترل بسیاری همه صنایع جهان را دستخوش تغییر و تحول اساسی و زلزله های ویرانگر قرار خواهد داد و این خاص کشور ما یا صنعت نساجی نیست.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, نساجی, تقاضا, تولید, ماشین بافندگی, سازمان, پرسنل, جهان, ایران, چله کشی, ,

<-BloTitle->
<-BloText->