خريد بک لينک
خريد سکه ساکر
خرید گیفت کارت
فلنج
ایران باستان شبکه اجتماعی اشتراک گذاری تیکفا
<-BloTitle->
<-BloText->

تاريخ : 23 تير 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->
تعداد صفحات:168
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول – تاریخچه حقوق اساسی ایران
جغرافیای طبیعی ایران
نگاهی اجمالی بر تاریخ سیاسی – مذهبی ایران
ایران در ادوار پیش از اسلام (ایران باستان)
حکومت هخامنشی
دوره سلوکیها و اشکانیان
دوره ساسانیان
ایران در ادوار بعد از ظهور اسلام (ایران اسلامی)
ایران در دوران خلافت امویان و اوایل خلافت عباسیان
ایران از نیمه قرن 8 میلادی تا حمله مغول‌ها
ایران از حمله مغول‌ها تا جلوس صفویه بر سرید سلطنت
ایران از صفویه به بعد (ایران شیعه)
اول – ایران از صفویه تا انقلاب مشروطیت
دوران صفویه‌ها
حکمرانان زند
قاجاریه
وضع عمومی ایران در اواخر قرن 13 هجری
اختیارات پادشاه
صدر اعظم یا وزیر اعظم
قوانین
مجازات‌ها
نهضت مشروطیت
دوم – ایران از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی
نگاهی‌جمعی و کلی بر مطالب آمده در قانون‌اساسی مشروطیت و متمم آن در وظایف مجلس – حدود و حقوق آن
در اظهار مطالب به مجلس شورای ملی
عنوان مطلب از طرف مجلس
در شرایط تشکیل مجلس سنا
حقوق ملت ایران
قوای مملکت
حقوق اعضای مجلسی
حقوق سلطنت ایران
راجع به وزراء
اقتدارات محاکمات
تجدید نظرات و تغییرات قانون اساسی مشروطیت
عدم تجانس اصول قانون اساسی مشروطیت
اجمالی از اثرات مثبت انقلاب مشروطیت
خاندان پهلوی و دین اسلام
سوم – ایران از انقلاب اسلامی به بعد
تولد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
کرنولوژی سقوط پادشاهی پهلوی
تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
فصل دوم- شکل و محتوای نظامی جمهوری اسلامی ایران
کلمه جمهوری بیانگر شکل حکومت است
حکومت یک تن
حکومت عده‌ای معدود
حکومت عده‌ای بیشمار
تقسیم بندی شکل حکومت از نظر ارسطو
نقدی بر تقسیم بندی شکل حکومت
نتیجه
کلمه اسلامی مبین محتوای نظام است
فصل سوم- مبانی اعتقادی نظام جمهوری اسلامی ایران
ویژگی بنیادی نظام جمهوری اسلامی ایران
ایمان به خدای یکتا – (توحید)
ایمان به وحی الهی – (نبوت)
ایمان به معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان بسوی خدا – (معاد)
ایمان به عدل خدا در خلقت و قانونگذاری – (عدل)
ایمان به امامت و رهبری مستمر- (امامت)
کرامت انسان و ارزش والای انسان
فصل چهارم – حاکمیت مذهبی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
حاکمیت مطلق از آن خداوند است
نتیجه فصل
فصل پنجم – حاکمیت ملی در جمهوری اسلامی ایران
اول- مفهوم
حاکمیت اقتداراتی مطلق و عالی است
اراده عمومی در کشورهای غربی
مفهوم حاکمیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
نتیجه
دوم- اعمال حاکمیت ملی
رفراندم تایید استقرار جمهوری اسلامی ایران
انتخابات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی
رفراندم برای تایید قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
اعمال حاکمیت ملی، از زمان تدوین قانون اساسی
اول – راه انتخابات
انتخابات ریاست جمهوری
انتخابات اولین دوره ریاست جمهوری
انتخابات دومین دوره ریاست جمهوری
انتخابات سومین دوره ریاست جمهوری
انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی
انتخابات مجلس خبرگان
دوم – راه رفراندم
فصل ششم – تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران
نگرش اسلام به تقسیم امور و وظایف عمومی
نتیجه
فصل هفتم – حقوق و آزادی‌هایی فردی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران- حقوق ملت
کلیات
تساوی حقوق افراد
مصونیت جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض
منع تفتیش عقاید، وجود آزادی نشریات و مطبوعات
منع بازرسی و نرساندن نامه‌ها و غیره
آزادی احزاب و اجتماعات
حق داشتن شغل، برخورداری از تامین اجتماعی و غیره
منع دستگیری و توقیف افراد
حق دادخواهی، حق داشتن وکیل
منع هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار
علنی بودن محاکمات
فصل هشتم – رهبری در جمهوری اسلامی ایران
اول – کلیات
مقدمه
تولد دولت اسلامی
تشیع چگونه پیدا شد؟
شیعه چگونه بوجود آمد؟
مفهوم قدرت از دیدگاه شیعه
دوم – رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
نگاه کلی


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اشکانیان, امامت, انقلاب اسلامی, انقلاب مشروطیت, ایران باستان, توحید, حاکمیت ملی, حقوق, حقوق اساسی, خ,

تاريخ : 15 فروردين 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:109
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول – کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت تحقیق
اهداف تحقیق
فرآیند تاریخی موضوع
طلاق در آیین برهما
طلاق در ایران باستان
طلاق در قانون حمورابی
طلاق در آیین یهود
طلاق در عربستان قبل از اسلام
ظهار
ایلاء
مساله طلاق در اسلام
توکیل در طلاق
طلاق خلع
فصل دوم – مبانی نظری تحقیق
پیشینه تحقیق
اعتیاد طلاق
بیماری روانی و طلاق
عدم صبر و گذشت و طلاق
مشکلات اقتصادی و طلاق
مروری بر ادبیات تحقیق
جان استوارت میل
بورچینال و چنسلور
دبی فورد
چهارچوب نظری تحقیق
مدل علّی تحقیق
فرضیه های تحقیق
متغییرهای تحقیق
متغیرهای مستقل
متغیرهای وابسته
تعاریف نظری و عملی متغییرها
تحصیلات
شغل
درآمد
داشتن حضانت فرزند
مهریه
کانون های حمایتی
اعتیاد
امنیت
تعیین ابعاد و شاخص ها
تحصیلات
شغل
درآمد
حضانت
مهریه
کانون های حمایتی
اعتیاد
عدم امنیت
فصل سوم – مبانی روش شناسی تحقیق
قلمرو تحقیق
زمانی
مکانی
روش تحقیق
تکنیک گردآوری داده ها
ابزار گردآوری داده ها
سوالات تحقیق
جامعه آماری
حجم نمونه
فصل چهارم – آمار توصیفی و استنباطی
فصل پنجم – بحث و نتیجه گیری
ارائه پیشنهادها و راه حل ها
کتابنامه

فهرست جداول:
توزیع فراوانی بر حسب سن
توزیع فراوانی بر حسب محل تولد
توزیع فراوانی بر حسب خاستگاه اجتماعی
توزیع فراوانی بر حسب مدت طلاق
توزیع فراوانی بر حسب وضعیت اشتغال
توزیع فراوانی بر حسب نوع شغل
توزیع فراوانی بر حسب درآمد ماهیانه
توزیع فراونی بر حسب محل سکونت
توزیع فراوانی بر حسب میزان تحصیلات
توزیع فراوانی بر حسب داشتن فرزند
توزیع فراوانی بر حسب تعداد فرزند
توزیع فروانی بر حسب داشتن حضانت فرزندان
توزیع فراوانی بر حسب وضعیت مهریه
توزیع فروانی بر حسب تقاضای طلاق
توزیع فراوانی بر حسب دلیل طلاق
توزیع فراوانی آیا پوشش کانون های حمایتی هستید؟
توزیع فراوانی بر حسب قبل از طلاق چقدر فکر خودکشی به ذهن شما خطور کرد
توزیع فراوانی بر حسب موافقت خانواده با طلاق
توزیع فراوانی فکربه طلاق قبل از انجام طلاق
توزیع فراوانی بر حسب تقاضا برای طلاق در دادگاه
توزیع فراوانی از اینکه طلاق گرفته ام احساس پشیمانی نمی کنم
توزیع فراوانی از وقتی که طلاق گرفته ام آرامش بیشتری در زندگی دارم
توزیع فراوانی از وقتی که طلاق گرفته ام استقلال بیشتری در زندگی دارم
توزیع فراوانی از وقتی که طلاق گرفته ام تمایل بیشتری به ادامه تحصیل دارم
توزیع فراونی از وقتی که طلاق گرفته ام احساس توانایی بیشتری می کنم
توزیع فراوانی از اینکه کارهای مردانه را انجام می دهم رضایت دارم و احساس عزت نفس می کنم
توزیع فراونی طلاق باعث افزایش مسئولیت پذیری من درزندگی شده است

فهرست نمودارها:
توزیع فراوانی بر حسب سن
توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب محل تولد
توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب خاستگاه اجتماعی
توزیع فراوانی مورد مطالعه بر حسب مدت طلاق
توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب وضعیت اشتغال
توزیع فراوانی بر حسب نوع شغل
توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب میزان درآمد ماهیانه
توزیع فراوانی موردمطالعه بر حسب وضعیت سکونت
توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب میزان تحصیلات
توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب داشتن فرزند
توزیع فراوانی بر حسب تعداد فرزندان
توزیع فراوانی بر حسب داشتن حضانت فرزند
توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب وضعیت مهریه
توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب تقاضای طلاق
توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب دلیل طلاق
توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب تحت پوشش بودن کانون های حمایتی
توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب فکر به خودکشی قبل از طلاق
توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب موافقت خانواده ها با طلاق
توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب فکر به طلاق قبل از طلاق
توزیع فراوانی افراد مورد مطلعه برحسب تقاضا برای طلاق دردادگاه
توزیع فراوانی از اینکه طلاق گرفته ام احساس پشیمانی نمی کنم
توزیع فراوانی از وقتی که طلاق گرفته ام آرامش بیشتری در زندگی دارم
توزیع فراوانی از وقتی که طلاق گرفته ام استقلال بیشتری در زندگی دارم
توزیع فراوانی از وقتی که طلاق گرفته ام تمایل بیشتری به ادامه تحصیل دارم
توزیع فراوانی از وقتی که طلاق گرفته ام احساس توانایی بیشتری می کنم
توزیع فراونی از اینکه کارهای مردانه را انجام می دهم رضایت دارم و احساس عزت نفس می کنم
توزیع فراوانی طلاق باعث افزایش مسئولیت پذیری من در زندگی شده است

مقدمه:
آن چه در سیرت پیشوایان دین مبین اسلام مشاهده شده این است که حتی الامکان سعی داشته اند از طلاق پرهیز نمایند و اگر به ندرت طلاقی صورت گرفته علت منطقی و معقولی داشته است. چنان چه امام محمد باقر (ع) زنی را اختیار میکند که بسیار مورد عاقه ایشان بوده است در طول زندگی زناشویی حضرت متوجه میشوند که این زن با حضرت امیرالمومنین علی (ع) دشمنی داشته و بغض آن حضرت را در دل دارد نهایتا حضرت امام باقر (ع) همسر خود را طلاق میدهد. وقتی که از امام سوال میشود که با وجود علاقه ای که به همسرتان داشته اید چرا او را مطلقه کردید؟ پاسخ دادند:
نخواستم قطعه ای از آتش های جهنم در کنارم باشد.
طلاق در عین این که امری مغبوض و مورد نفرت است و زیان های عظیم برای فرد و جامعه در پی دارد. خالی از فوائد و مزایا نیست، نخستین فایده آن این است که از زندان زندگی خانوادگی دریچه ای به سوی فضای آزاد و باز میگشاید. به هنگامی که در خانه ای سازش و الفت نباشد آن خانه جهنمی سوزان و حتی از آن نیز خطرناک تر و وحشت انگیزتر است. اگر بنا بود زن و شوهر در عین نفرت نسبت به هم مجبور به زندگی میبودند مرگ بر این زندگی ترجیح داشت مفاسدی پدید می آمد که موجب بدبختی های عظیم میشد و حتی ممکن بود در مواردی به شرف و عزت آدمی لطمه وارد سازد.
طلاق میتواند زمینه ای برای آگاهی و تنبیه فرد باشد و او را از وضعی که در آن است بیدار کرده و هوشیار سازد. معمولاً پس از طلاق اندیشه ها تعدیل، فکرها منظم تر و از ادامه اشتباهات جلوگیری به عمل می آید.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آیین برهما, آیین یهود, اعتیاد, امنیت, ایران باستان, تحصیلات, تحقیق, جهنم, حضانت فرزند, دانلود پایان ,

تعداد صفحات:164
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول: طرح تحقیق
مقدمه
بیان مسأله
ضرورت و اهمیت پژوهش
اهداف پژوهش
هدف کلی پژوهش
اهداف ویژه پژوهش
فرضیه های پژوهش
فرضیه اصلی پژوهش
فرضیه های فرعی پژوهش
پیش فرض های پژوهش
محدودیت های پژوهش
تعاریف نظری
تعاریف عملیاتی
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
مقدمه
بخش اول: مبانی نظری پژوهش
مفهوم تربیت بدنی
تعریف ورزش
ورزش
تعاریف ورزش همگانی
مفهوم جهانی ورزش
مفهوم ورزش
کیفیت زندگی
حق به دنبال خوشحالی بودن
انگیزه و گرایش مردم کشورهای مختلف جهان به ورزش همگانی
فوائد شرکت در فعالیتهای ورزش همگانی
تأثیر ورزش همگانی در تغییر رفتار
طبقه بندی ورزش های همگانی
گرایش به ورزش همگانی به عنوان فعالیتی برای اوقات فراغت
تعادل در ورزش
مفهوم فراغت
توسعه تاریخی ورزش همگانی در کشورهای جهان
فدراسیون ورزش های همگانی ایران و اهداف آن
نگرش و چارچوب مفهومی آن
تعریف نگرش
گرایش به ورزش و فعالیت بدنی
انگیزش و گرایش به مشارکت ورزشی
بخش دوم : بررسی پیشینه پژوهش
بررسی پژوهش های انجام شده در داخل کشور
بررسی پژوهش های انجام شده در خارج کشور
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
مقدمه
روش پژوهش
جامعه آماری
نمونه آماری و روش نمونه گیری
ابزار پژوهش
متغیرهای پژوهش
اعتبار و روایی ابزار پژوهش
شیوه جمع آوری داده ها
روش های آماری
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های آماری
بخش اول : توصیف آماری متغیرهای تحقیق
مشخصات فردی افراد تحت بررسی
بررسی پاسخ به سؤالات انگیزه مردم به ورزش همگانی
توزیع فراوانی سؤالات دو وجهی
مقایسه عوامل مؤثر در گرایش مردم به ورزش همگانی
بخش دوم: استنباط فرضیه های تحقیق
سایر یافته های پژوهش
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
مقدمه
خلاصه پژوهش
یافته های اصلی پژوهش
سایر یافته های پژوهش
بحث و تحلیل و نتیجه گیری
روش های گسترش ورزش همگانی
پیشنهادهای مبتنی بر یافته های پژوهش
پیشنهادات برای محققین دیگر
منابع

فهرست جداول:
مشخصات کمیته های تحت پوشش و افراد شرکت کننده
رشد مشارکت مردم آلمان
حجم نمونه به صورت متناسب در زنان و مردان
سؤالات مربوط به هریک از مؤلفه های انگیزه پرداختن به ورزش همگانی
توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب جنسیت
توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب سن
توزیع فراونی نمونه مورد بررسی به تفکیک رشته
توزیع فراونی نمونه مورد بررسی برحسب تأهل
توزیع فراونی نمونه مورد بررسی برحسب تحصیلات
توزیع فراونی برحسب تعداد جلسات تمرین در هفته
توزیع فراونی برحسب میزان ساعت تمرین در روز
توزیع فراونی عامل آرامش و فراغت
آماره های توصیفی گزاره های عامل آرامش و فراغت
توزیع فراوانی عامل اجتماعی
آماره های توصیفی گزاره های عامل اجتماعی
توزیع فراوانی عامل درمانی
آماره های توصیفی گزاره های عامل پیشگیرنده و درمانی
توزیع فراوانی عامل آمادگی جسمانی
آماره های توصیفی گزاره های عامل آمادگی جسمانی
توزیع فراوانی عامل بهبود و یادگیری مهارت ها
آماره های توصیفی گزاره های عامل بهبود و یادگیری مهارت ها
توزیع فراوانی عامل اختصاصی
آماره های توصیفی گزاره های عامل اختصاصی
توزیع فراوانی سؤالات دو وجهی مطرح شده
میانگین نمرات مربوط به عوامل
میانگین نمرات مربوط به عوامل به تفکیک جنس
آزمون مربوط به فرضیه اصلی
آزمون مربوط به فرضیه فرعی اول
آزمون مربوط به فرضیه فرعی دوم
آزمون مربوط به فرضیه فرعی سوم
آزمون مربوط به فرضیه فرعی چهارم
آزمون مربوط به فرضیه فرعی پنجم
آزمون مربوط به فرضیه فرعی ششم
عوامل تأثیر گذار در پرداختن مردم به ورزش همگانی بر حسب تأهل
عوامل تأثیر گذار در پرداختن مردم به ورزش همگانی بر حسب سطح تحصیلات
عوامل تأثیر گذار در پرداختن مردم به ورزش همگانی بر حسب سن

فهرست نمودارها:
توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب جنسیت
توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب سن
توزیع فراونی نمونه مورد بررسی برحسب سن
توزیع فراونی نمونه مورد بررسی برحسب تأهل
توزیع فراونی نمونه مورد بررسی برحسب تحصیلات
توزیع فراونی برحسب تعداد جلسات تمرین در هفته
توزیع فراونی برحسب میزان ساعت تمرین در روز
مقایسه میانگین ها در گزاره های عامل آرامش و فراغت
مقایسه میانگین ها در گزاره های عامل اجتماعی
مقایسه میانگین ها در گزاره های عامل پیشگیرنده و درمانی
مقایسه میانگین ها در گزاره های عامل آمادگی جسمانی
مقایسه میانگین ها در گزاره های عامل بهبود و یادگیری مهارت ها
مقایسه میانگین ها در گزاره های عامل اختصاصی
توزیع فراوانی پاسخ «بلی» به سؤالات دو وجهی مطرح شده
میانگین انگیزه مردم از پرداختن به ورزش همگانی
میانگین عامل آرامش و فراغت در انگیزه مردم از پرداختن به ورزش همگانی
میانگین عامل اجتماعی به عنوان یک انگیزه از پرداختن به ورزش همگانی
میانگین عامل پیشگیرنده و درمانی به عنوان یک انگیزه از پرداختن به ورزش همگانی
میانگین عامل آمادگی جسمانی به عنوان یک انگیزه از پرداختن به ورزش همگانی
میانگین عامل بهبود و یادگیری مهارت ها به عنوان یک انگیزه از پرداختن به ورزش همگانی
میانگین عامل اختصاصی به عنوان یک انگیزه از پرداختن به ورزش همگانی
عوامل تأثیر گذار در پرداختن به ورزش همگانی بر حسب تأهل
عوامل تأثیر گذار در پرداختن به ورزش همگانی بر حسب تحصیلات
عوامل تأثیر گذار در پرداختن به ورزش همگانی بر حسب سن
مدل سلسله مراتبی ورزش (مول )
طبقه بندی ورزش همگانی

مقدمه:
ورزش و تربیت بدنی و اصولاً فعالیت های جسمانی در دنیای امروز نه تنها به دلیل داشتن اثرات تربیتی و بهداشتی بلکه به دلیل نیاز انسان به حرکت و فعالیت دارای موقعیت های ممتازی میباشد.
ورزش بعنوان یک رفتار مرتبط با سلامتی و نشاط مورد توجه و امعان نظر میباشد، به گونه ای که بسیاری از مؤسسات زیبایی و سلامتی در نقاط مختلف دنیا، با استفاده از علوم روانشناختی و جامعه شناختی پیرامون علل و عوامل گرایش و مشارکت در فعالیت های بدنی و نیز شناسایی عوامل مؤثر بر آن تحقیقات دامنه داری را آغاز نموده اند.
تحقیقات انجام شده در مورد اثر فعالیت های ورزشی بر سلامتی جسمی و روانی، طول عمر، شادابی، گسترش روابط اجتماعی، غنی سازی اوقات فراغت باعث شده تا مشارکت مردم در ورزش ها و به ویژه شرکت آن ها در انواع ورزش های همگانی در جهان افزایش یابد و به همین دلیل است که امروز اغلب کشورهای پیشرفته جهان در برنامه ریزی و سازماندهی ورزش همگانی کشور خود با دیگر کشورها رقابت میکنند و مرتباً در حال ارایه برنامه های خلاق برای رشد این ورزش هستند. بدیهی است هر کشوری از این موج فزاینده عقب بیافتد، به هیچ وجه نمی تواند خلا ایجاد شده را پر نماید و نهایتاً تفاوت ها در بهره وری از تأثیرات ورزش و فعالیت های حرکتی روشن و واضح خواهند بود.
در پژوهشی که در دانمارک انجام شده معلوم گردید انگیزه مردم از شرکت در فعالیت های ورزشی، رسیدن به درجات بالا و دستیابی به شعار المپیک (سریع تر، بالاتر و قوی تر) نیست بلکه تندرستی، نشاط و روابط اجتماعی دلایل مهم شرکت در ورزش اند (لارسن گراد ، 2002).
این پژوهش با اولویت سنجی چنین موضوعی و با در نظر گرفتن اهمیت مضاعف ورزش همگانی برای عموم مردم درصدد است تا در نخستین گام های اعتلای فرهنگ ورزش همگانی سهیم باشد. زیرا ارتقا فرهنگ مشارکت های ورزشی، مستلزم نگرش علمی افراد نسبت به ورزش و بهره مندی مفید و مؤثر از آن میباشد. هدف پژوهش حاضر سنجش انگیزه مردم از مشارکت در ورزش همگانی باشد، لذا شناخت این عوامل و مقایسه آن در زنان و مردان شرکت کننده شاید بتواند زمینه های لازم را برای توسعه هرچه بیشتر این ورزش که یک تقاضا و نیاز اجتماعی است فراهم آورد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, ورزش, تربیت بدنی, مجموعه ورزشی, ورزش ایران باستان, توریسم, جهانگردی, المپ,

تاريخ : 8 مهر 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:130
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
خلاصه تحقیق
مقدمه
بخش اول: کلیات
فصل اول: حقوق زن
فصل دوم: نکاح
فصل سوم: طلاق
فصل چهارم: قاعده‌ی عسر و حرج
بخش دوم: نکاح
فصل اول: جایگاه ازدواج در ادیان
گفتار اول: جایگاه ازدواج در ایران باستان
گفتار دوم: جایگاه ازدواج در دین مسیح
گفتار سوم: جایگاه ازدواج در دین یهود
گفتار چهارم: جایگاه ازدواج در دین اسلام
فصل دوم: شرایط نکاح
گفتار اول: اختلاف جنسی
گفتار دوم: اراده
گفتار سوم: توکل در عقد
گفتار چهارم: شرط خیار در عقد
گفتار پنجم: سن قانونی برای ازدواج
گفتار ششم: نکاح سفید
گفتار هفتم: نکاح جنون
فصل سوم: عوامل موثر در موانع نکاح
گفتار اول: قرابت
گفتار دوم: شواهد داشتن
گفتار سوم: عده‌ی زن
گفتار چهارم: طلاق با رسوم و فهم
گفتار پنجم: کفر، اعاده، احرام
کفر
لعان
احرام
گفتار ششم: خارجی بودن
نکاح مرد ایرانی با خارجی
نکاح زن ایرانی با خارجی
بخش سوم: طلاق
فصل اول: مفهوم طلاق
فصل دوم: تاریخچه‌ی طلاق
فصل سوم: مختصری در ارتباط با جایگاه طلاق در ادیان مختلف
فصل چهارم: علل و انگیزه‌ی طلاق
فصل پنجم: شرایط طلاق
گفتار اول: قصد و رضای شوهر
گفتار دوم: اهلیت
طلاق مجنون
طلاق سفیه
گفتار سوم: شرایط لازم در زن
پاکیزگی زن
جدایی جسمی زن و مرد
فصل ششم: تشریفات طلاق
گفتار اول: گواهی عدم امکان و سازش
گفتار دوم: صلاحیت دادگاه
گفتار سوم: اجرای صیغه‌ی طلاق
گفتار چهارم: ثبت طلاق
فصل هفتم: انواع طلاق و آثار آن
گفتار اول: آثار طلاق بائن
گفتار دوم: آثار طلاق رجعی
فصل هشتم: عده
گفتار اول: تعریف عده
گفتار دوم: اقسام عده
عده‌ی وفات
عده‌ی طلاق
عده‌ی بند ل یا انقضاء مدت در ازدواج موقت
فصل نهم: قوانین طلاق
بخش چهارم: قاعده‌ی عسر و حرج
فصل اول: تعریف قاعده
فصل دوم: مستندات قاعده
گفتار اول: کتاب
گفتار دوم: سنت
گفتار سوم: عقل
گفتار چهارم: اجماع
فصل سوم: محدوده‌ی قاعده
فصل چهارم: پیشینیه کاربرد قاعده
فصل پنجم: شرایط و محدوده اعمال ماده‌ی 113ق.م.
فصل ششم: چند نکته در خصوص زمینه‌ی محدوده و آثار
این ماده (1130)
فصل هفتم: مبنای فقهی اصلاح ماده‌ی 1130 ق.م.
فصل هشتم: مصادیق خاص عسر و حرج زوجه
فصل نهم: ماهیت عسر و حرج زوجه در ماده‌ی 1130 ق.م
فصل دهم: عسر و حرج در نتیجه‌ی عوامل خارجی یا عسر و
حرج واقعی
گفتار اول: حبس قطعی و طولانی زوج
گفتار دوم: غیبت طولانی شوهر و عسر و حرج واقعی زن
گفتار سوم: ترک زندگی خانوادگی از ناحیه‌ی شوهر و
حرج زن
فصل یازدهم: مبنای تشخیص مصادیق عسر و حرج
گفتار اول: ملاک عرف
گفتار دوم: ملک مصالح و مفاسد
نتیجه
پیشنهاد
نمونه‌ی دادخواست
منابع و ماخذ

خلاصه:
بی‌شک یافته‌های علمی دانش فراوانی از چگونگی تحولات زندگی انسان‌ها از گذشته دور را تاکنون عرضه داشته‌اند. کاوش‌های علمی و تاریخی و مدارک و مستندات به دست آمده، جملگی نمایانگر آنند که انسان‌ها به تدریج و در فرایند زمان، از یکسو با پیچیده‌شدن ذهن و اندیشه‌شان و از سوی دیگر با بسط نیازهایشان به منظور تطبیق با محیط، بساط زندگی آغازین را پشت سرگذاشته و در هر مرحله، حوزه عمومی زندگی‌شان متحول گردیده است.
همزمان با دگرگونی زندگی انسان‌ها، اجتماعات و نهادها برخواسته از ساختارهای اجتماعی نیز طی زمان متحول ردیده و سبب شده که انسان در فرایند زندگی اجتماعی‌اش درگیر معضلات نوینی گیرد.
همچنین میزان تطابق افراد با اجتماع به فراخور اعتقادات، رسوم، سنت‌‌ها، بایدها، نبایدها و … متفاوت بوده است. تنوع طبع انسان‌ها طبیعتاً رفتارها و کردارهای گوناگون را منصه ظهور گذارده که سبب ناهمگونی رفتارهای انسانی می‌گردد. از این رو برخی از افراد جامعه از هنجارهای عمومی پیروی نکرده دارای رفتارهای مخالف با شئون اخلاقی و سبب عدم تحکیم مبانی ارتباطی بین فرد و اعضاء خانواده خود می‌گردد.
ازدواج و تشکیل خانواده از بنیان‌های خویشاوندی درهر جامعه به شمار می‌رود. در اسلام پیمان زناشویی و تشکیل خانواده دارای اهمیت خاصی است و مسلمانان به وسایل گوناگون به این امر تشویق شده‌اند در مقابل طلاق به عنوان پدیده‌ای ناپسند و مغضوب تلقی شده است. طلاق مهمترین عامل از هم گسیختگی ساختار بنیادی‌ترین بخش جامعه یعنی خانواده است.
در این تحقیق سعی شده است که شرایط نکاح را در دین اسلام، طلاق و در نهایت قاعده‌ی عسر و حرج مورد بررسی قرار گیرد.
در دین اسلام برای ازدواج برخلاف طلاق سخت‌گیری خاصی وجود ندارد. از جمله شرایط ازدواج و نکاح وجود دو جنس مذکر و مونث است و ازدواج دو همجنس در دین اسلام حرام است.
یکی دیگر از شرایط وجود اراده است که طرفین عقد نکاح باید با اراده و خواست خود مایل به انعقاد عقد نکاح باشند و نبودن اراده باعث می شود که عقد به طور صحیح واقع نشود.
یکی دیگر از شرایط سن قانونی برای نکاح است و رسیدن به سن بلوغ یکی از شرایط نکاح است.
یکی دیگر از شرایط نکاح این است که زوجین می‌توانند برای عقد نکاح به دیگری وکالت دهند زیرا نکاح قابل نیابت است.
همچنین درباره‌ی نکاح سفیه و مجنون در این تحقیق بررسی شده است که سفیه می‌تواند بدون اجازه‌ی ولی یا قیم عقد نکاح را منعقد کند اما مجنون چنین توانایی را ندارد و باید با اجازه‌ی ولی و قیم خود عقد نکاح را انجام دهد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوق زن, نکاح, طلاق, عسر و حرج, ازدواج, ادیان, ایران باستان, دین مسیح, دی,

تاريخ : 8 مهر 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:84
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول : مقدمه
فصل دوم : مغان در اوستا و کتیبه‌های فارسی باستان
واژه مگه و مغه نظر نیبرگ راجع به مگه در اوستا
رابطه واژه مگه و مغه
نظر نیبرگ راجع به مگه در اوستا
ترجمه چند بند از گاهان که در آن واژه مگه آمده
ارتباط مذهبی و مقام روحانیت در هند و ایران باستان
مغ در کتیبه بیستون
فصل سوم : تحول معنایی واژه مغ و موبد در ایران باستان
تحول معنایی واژه مغ
تحول معنایی واژه موبد
فصل چهارم : مغان و نقش مذهبی و اجتماعی آن در دوران ماد و هخامنشی
مغان در دوره پادشاهی ماد
مغان در دوره پادشاهی هخامنشی
موروثی بودن شغل مغ‌ها در این دوران
سلسله مراتب مغان در دوران ماد و هخامنشی
شورش گئومات مغ (بردیای دروغین) و چگونگی به سلطنت رسیدن داریوش اول هخامنشی
وضعیت مغان بعد از داریوش اول
فصل پنجم : مغان و نقش مذهبی و اجتماعی آن در دوران اشکانی
مغان و نقش مذهبی و اجتماعی آن در دوران اشکانی
پارس در دوره سلوکی اشکانی
فصل ششم : مغان و نقش مذهبی و اجتماعی آن در دوران ساسانیان
دین زردشتی و رسمیت آن در دوران ساسانیان
رابطه دستگاه دینی با دولت در دوره ساسانی
تقسیم بندی طبقات اجتماعی در دوره ساسانی
سلسله مراتب مغان در دوره ساسانی
وظایف مذهبی و آداب و رسوم مغان
فصل هفتم
فهرست منابع و مآخذ

مقدمه :
دین و عقاید مذهبی در ایران باستان، همچون کلیه ملت‌های باستانی نقش موثری را بر حیات و نظام اجتماعی – سیاسی جامعه بر عهده داشته است.
این تحقیق شرح سرگذشت مغان ایران است که جامعه روحانیت ایران باستان را تشکیل می دادند و چگونگی شکل گیری این جامعه و عقاید و آداب و رسوم آنان و نیز تأثیرات اجتماعی – سیاسی و مذهبی آنان را در ایران پیش از اسلام، از دیرترین زمان ها نشان میدهد و سپس نقش آنان در چگونگی شکل گیری دولت ساسانی و رسمیت دین زرتشتی در دوره ساسانی را مورد بررسی و نقد و تحلیل قرار میدهد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, هنر, ایران باستان, کتیبه, اوستا, نیبرگ, ارتباط مذهبی, نقش مذهبی, هخامنش, ,

تاريخ : 4 مرداد 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:60
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
پیشگفتار
مقدمه
فصل اول
حقوق در دولتها
بخش اول : پیشدادیان
نامگذاری
قانون در این زمان
بخش دوم : هخامنشیان
دادگاه‌های کیفری و اصول قضایی
توجه به عدالت
بخش سوم : اشکانیان
نظام کیفری دوران اشکانیان
تشکیلات نظام قضایی دوره اشکانی
بخش چهارم : ساسانیان
قضاوت و اصول دادرسی در زمان ساسانیان
دادگاه‌های زمان ساسانیان
فصل دوم
حقوق در ادیان و متون باستانی
بخش اول : میترا
بخش دوم : مزدسینا
بخش سوم : ماتیکان هزار دادشان
فصل چهارم
حقوق و جایگاه زنان
بخش اول : حقوق عمومی زن
بخش دوم : ازدواج
فصل پنجم
تاریخچه‌ی سازمان قضاوتی ایران
بخش اول : سازمان قضاوتی ایران از دوره‌ی هخامنشیان تا دوره‌ی ساسانیان
بخش دوم : سازمان قضاوتی ایران از دوره ساسانیان تا ظهور اسلام در ایران
فصل ششم
قوانین پیشین
بخش اول : قوانین پیش از بابلی‌ها
بخش دوم : بابلی‌ها و مجموعه قوانین حمورابی
شرح قانون
امتیاز مجموعه حمورابی
قراردادها
بانکداری و حقوق دریایی
آیین دادرسی بابل
روابط خانوادگی
اموال منقول و غیرمنقول
کیفر شگفت‌آور
نخستین اعلام حقوق بشر
بخش سوم : هیتا
بخش چهارم : در پایان

مقدمه:
اگر چه در زمینه‌ تاریخ حقوق، کتاب‌ها، جزوه‌ها و مقاله‌های فراوانی به قلم استادان و پژوهشگران به رشته‌ تحریر درآمده و عرضه شده است اما زمانی تمامی این تلاشها موجد نتیجه خواهد شد که با ملاحظه‌ راستی‌ها، بدون توجه به زمان و مکان وقوع‌شان و بدون تعصبات بی‌مورد و البته با توجه به گذر زمان و وقوع تغییرات در تمامی سطوح، قواعد مذکور را اجرا کنیم و در مقابل، با ملاحظه‌ کجی‌ها و نقطه‌های تاریک و عوامل فریب و تباهی مردم و کشف همان قواعد زشت در دنیای امروز خود، به اصلاح و حتی پاک نمودن برخی بایدها و نبایدها بپردازیم.
تاریخ هزاران داستان گفته و ناگفته در خود دارد، او هم‌چون کتابی است با میلیون‌ها صفحه که در گوشه‌ای به انتظار افرادی است که به سویش آیند و از گنجینه‌های پنهان در آن استفاده کنند. او کتابی است بسیار باارزش، برابر با عمر تمامی انسان‌های موجود در آن، برابر با دستاوردهای بی‌نظیر اندیشمندانه‌اش، اما تفاوت فاحش تاریخ با کتب دیگر این است که؛ هزینه‌ای که نویسندگان آن برای به رقم خوردنش پرداخت نموده‌اند بسیار بسیار گزاف‌تر از هزینه‌ای است که ما برای مطالعه‌ آن می‌پردازیم. نویسندگان این کتاب عظیم، عمر، علم، جان و تمام زندگانی خویش را صرف آن کرده‌اند و چیزی در مقابل آن دریافت ننموده‌اند اما ما با مطالعه‌ی آن قادر خواهیم بود که از اشتباهاتشان عبرت بگیریم و هرگز، آزموده‌ها را نیازماییم. مانند این‌که از فاصله‌ای دور بر نقشی بنگریم و قوت‌ها و ضعف‌های آن‌را بشناسیم و در صدد رفع آن‌ها برآئیم.
چرا خود را از این موهبت محروم نماییم؟
در این متن، به وضع قانون و اجرای آن در دوره‌ی پیش از اسلام پرداخته‌ام، چرا که قانون و به طور کلی حقوق در کشور ما سه مرحله‌ی اصلی را پیموده است:
1- دوران پیش از اسلام
2- دوران اسلامی
3- دوران معاصر
لاعلم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم
ما چیزی جز آن‌چه به ما تعلیم داده‌ای، نمی‌دانیم، تو دانا و حکیمی


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, ایران باستان, حقوق, دولت, دادگاه, اصول قضایی, عدالت, نظام کیفری, ساسانیان,

تاريخ : 4 مرداد 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:91
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
مقدمه
تاریخ ورزش در ایران
ورزش در ایران باستان
ورزش در ایران قدیم
ورزش در ایران معاصر
توریسم
جهانگردی چیست؟
تاریخ جهانگردی
جهانگردی داخلی
جهانگردی بین المللی
فصل جهانگردی خارجی
جهانگردی داخلی در ایران
فصل دوم
تجربه ها
نمونه ها و مصادیق راه گشا
بررسی نمونه ها
مجموعه تفریحی – ورزشی شرکت نفت فلات قاره
مجموعه ورزشی رفسنجان
مجموعه ورزشی در شهر نانت فرانسه
استادیوم المپیک گواندنگ
مرکز تفریحی ورزشی ایست هامپتون
استخر شنای سرپوشیده بیوتی
فصل سوّم
بررسی اقلیم مورد نظر
میزان بارندگی
مطالعات زمین لرزه در یزد
تاریخچه و وضع موجود
نتیجه و پیشنهاد
تأثیر عوامل اقلیمی بر معماری
مشکلات اقلیمی در شهر یزد
مقابله با مشکلات اقلیمی در شهر یزد
اصول طرح ریزی در رابطه با مشکلات اقلیمی گرم و خشک
اشاره
نتیجه
بررسی سایت مورد نظر
فصل چهارم
ضوابط و استانداردهای طراحی
مجموعه های ورزشی
فضاهای ورزشی
خصوصیات اصلی کف های ورزشی
ضوابط برنامه – استانداردهای برنامه ریزی
فضاهای ورزشی
ورزش
ملاحظات اولیه
بازی تنیس
بازی بسکتبال
بازی والیبال
تنیس روی میز
بازی هندبال
بازی بدمینتون
بدنسازی
بازی اسکواش
پیست اسکیت
دوچرخه سواری
استخر شنا
استخر آموزشی (کودکان)
استخر های مسابقه
استخر تفریحی
سونا
فضاهای تفریحی
بیلیارد
بازیهای کامپیوتری
سالن اجتماعات چند منظوره (آمفی تئاتر)
برنامه ریزی فضایی
بخش ورزشی
فضاهای فرهنگی
شرح خصوصیات اجزاء برنامه – خصوصیات کیفی و کمی
سالن سرپوشیده ورزشی
سالن ورزشهای آبی
زمینهای روباز ورزشی
پیست اسکیت
جاده تندرستی
مسیر دوچرخه سواری
پارک بازی کودکان
سالن بیلیارد
بازیهای کامپیوتری و کافی نت
آمفی تئاتر سرپوشیده
گالری
رستوران
بخش مدیریتی واداری
بخش تجاری
پارکینگ
تأسیسات
رفاهی – خدماتی
خلاصه برنامه
منابع لاتین

ورزش در ایران قدیم:
با ظهوراسلام و تسلط اعراب بر ایران که با زوال حکومت ساسانیان همراه بود به یک دوره خاص از تاریخ ورزش ایران میرسیم. حکومت اعراب بر ایران که در بسیاری از موارد بر خلاف دستورات اسلام با ظلم و تبعیض همراه بود، مقاومت هایی را در میان ایرانیان نو مسلمان بر می انگیخت. این حرکت ها به علت سرکوب حکومت های حاکم اموی و عباسی شکل مخفی به خود گرفت، که عده ای این امر را منشأ پیدایش زورخانه ها می دانند. توجه به وسائل موجود در ورزش زورخانه ای که هم اینک مورد استفاده قرار می گیرد می تواند این مطلب را تایید نماید تشابه میل با گرز، سنگ با سپر و کباده با کمان موید همین مطلب است با زوال حکومت اعراب در ایران در دوره های کوتاهی حکومت های محلی، پدید آمدند که عموما کم قدرت وغیر فراگیر بودند و اغلب چندین نفر همزمان در نقاط مختلف کشور حکومت می کردند و با یکدیگر در نبرد بودند.
حکومت صفاریان، سامانیان و دیالمه از این گروه هستند. علاوه بر این حکومتهایی مانند سلجوقیان، غزنویان و … که بنیان گذاران آنها غیر ایرانی (اغلب ترک) بودند چند صباحی بر ایران حاکم بود. حمله مغولها و استیلای آنها و اعقابشان که تا احیای یک حکومت مقتدر مرکزی ایرانی توسط صفویان ادامه یافت شرایط را برای روی آوردن مردم به زندگی عادی فراهم نمی آورد.
در طول نه قرن حکومت اعراب، ترکان آسیای میانه و مغولان بر ایران، شاید تنها ورزش کشتی بود که توانست به حیات خود ادامه دهد که آن نیز به جهت خطراتی که متوجه حکومتها می نمود بیشتر در اختفاء انجام می شد. با این وجود در طی این دورانها نیز همواره از پهلوانان بنام در تاریخ یاد شده است. پهلوانانی نظیر پوریای ولی که اسطوره ای در تاریخ است.
با آغاز حکومت صفویان، که با یکپارچگی ایران و حاکم شدن مذهب شیعه که مذهب اکثریت مردم ایران بود، تا حدودی توجه به ورزش نیز، مد نظر قرار گرفت. مهمترین ورزش ثبت شده در تاریخ صفوی چوگان است که اصالتی ایرانی دارد و در این زمان مجددا احیاء گردید. میادینی برای انجام بازی چوگان ساخته شد که مهمترین آنها میدان نقش جهان اصفهان است. علاوه برچوگان در زمان حکومت صفویان، خیمه شب بازی، اکروبات و کشتی گیری نیز در میادینی که به همین منظور ساخته شده بود انجام می شد و شاه و درباریان و مردم به تماشای آنها می نشستند.
با رسمی شدن و به قدرت رسیدن مذهب شیعه، فعالیت های ورزشی که در خفا انجام می شد (بخصوص کشتی) بعد تازه ای به خود گرفت و آن مذهب بود. زورخانه ها که با حال و هوائی جدید و همراه شدن اشعار مذهبی و تمسک به اهل بیت بخصوص حضرت علی (ع) گسترش یافته بودند در قرون بعدی و در زمان حکومت های افشاریه، زندیه و قاجار نیز به حیات خود ادامه دادند در زمان قاجار پادشاهان به برگزاری مراسم ورزشی و تربیت دادن جلسات کشتی گیری و عملیات پهلوانی علاقه فراوانی نشان می دادند و همه ساله در میدان ارگ تهران مراسم ورزشی ومسابقات بزرگی ترتیب داده می شد و به ورزشکاران برتر جوایز و القابی نظیر جهان پهلوانی اعطا می شد. پهلوان اکبر خراسانی و پهلوان یزدی از جمله نامدارترین پهلوانان در این زمان هستند.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, ورزش, تربیت بدنی, مجموعه ورزشی, ورزش ایران باستان, توریسم, جهانگردی, المپ,

<-BloTitle->
<-BloText->