خريد بک لينک
خريد سکه ساکر
خرید گیفت کارت
فلنج
الگوریتم شبکه اجتماعی اشتراک گذاری تیکفا
<-BloTitle->
<-BloText->

تاريخ : 2 بهمن 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:97
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول - تشخیص بن بست در سیستم های توزیع شده
مفاهیم پایه
انواع مدل های بن‌بست بر اساس سیستم تبادل پیام
انواع مدل های بن‌بست بر اساس نوع درخواست
شرایط وجود بن‌بست
طبقه‌بندی الگوریتم‌های تشخیص بن‌بست
فصل دوم - مروری بر الگوریتم‌های تشخیص بن‌بست
مقدمه
نمونه‌ای از الگوریتم متمرکز جهت تشخیص بن‌بست در سیستم های توزیع‌شده
الگوریتم هو - رامامورتی
نمونه‌ای از الگوریتم‌های تشخیص بن‌بست سلسله‌مراتبی
الگوریتم منساس – مانتر
الگوایتم هو – رامامورثی
نمونه‌هایی از الگوریتم‌های توزیع‌ شده
الگوریتم تشخیص بن‌بست چندی – مسیرا – هاس
الگوریتم محاسبه پخش کردن چندی – مسیرا – هاس
الگوریتم براچا – توگ
الگوریتم منساس و مانتز
الگوریتم ابرمارک
الگوریتم بدالض
فصل سوم - مروری بر الگوریتم‌های تشخیص بن‌بست توزیع شده تعقیب یال
مقدمه
بررسی الگوریتم‌های تشخیص بن‌بست تعقیب یال
الگوریتم میچل و مریت
الگوریتم سینها و ناتارجان
الگوریتم چودهاری – کوهلر – استنکویچ و توسلی
الگوریتم سینقال و شمکالیانی
تشخیص بن‌بست توزیع شده و حل آن بر اساس ساعت های سخت‌افزاری
ارائه روشی برای حذف بن‌بست نادرست در الگوریتم‌های تشخیص بن‌بست
نتیجه‌گیری
فصل چهارم - الگوریتم‌های تشخیص بن‌بست توزیع شده تحمل خطاپذیر
مقدمه
مروری بر الگوریتم‌های تحمل‌پذیر خطا جهت تشخیص بن‌بست
معرفی مدل سیستم تشخیص خرابی بر اساس شاخص زمان اتصال
یک الگوریتم تشخیص بن‌بست توزیع شده تحمل‌پذیر خطا
اثبات درستی الگوریتم
نتیجه‌گیری
فصل پنجم - تشخیص و حل بن‌بست در سیستم های نماینده موبایل
مقدمه
معرفی سیستم های نماینده موبایل (نسل آینده سیستم های توزیع شده)
تشخیص بن‌بست توزیع‌شده در سیستم های نماینده موبایل
معایب الگوریتم اصلی و مشکلات کارآیی الگوریتم
الگوریتم تشخیص بن‌بست توزیع شده مبتنی بر اولویت بهبودیافته
آنالیز کارایی الگوریتم بهبود یافته
اثبات درستی الگوریتم
نتیجه‌گیری
فهرست منابع
پیوست‌ها

فهرست جداول:
مقایسه الگوریتم های بررسی شده تشخیص بن بست
مقایسه کارآیی الگوریتم های بررسی شده
مقایسه مدل های الگوریتم های بررسی شده کلاس تعقیب یال
بررسی صحت الگوریتم های بررسی شده

فهرست شکل ها:
سلسله مراتب الگوریتم های تشخیص بن بست
وضعیت فرآیندها در گراف -انتظار- برای
تشخیص دهنده خطا بر اساس CTI
مثالی از تشخیص خرابی، فلش ها نشان دهنده درخواست های منابع و خط چین نشان دهنده پیام آزادشدن منبع است.
شمای کلی یک محیط میزبان در سیستم نماینده موبایل
یک چرخه بن بست با درخواست قفل محلی، مربع ها نشان دهنده نماینده های مصرف کننده و دایره ها نشان دهنده منابع بوده و فلش های جهت دار نشان دهنده درخواست قفل محلی است.
مثالی از یک سیستم نماینده موبایل با دوچرخه بن بست

مقدمه:
امروزه کمتر سیستمی را میتوان یافت که روی یک کامپیوتر متمرکز باشد. رشد روزافزون استفاده از سیستم های توزیع شده، اهمیت تحقیق و پژوهش در راستای حل موانع و مشکلات موجود در این سیستم ها را بیشتر آشکار مینماید. از جمله سیستم های توزیع شده میتوان به بانک های اطلاعاتی توزیع شده، سیستم عامل های توزیع شده، و سیستم های کار گزار موبایل اشاره نمود.
سیستم توزیع شده از مجموعه ای از فرآیندهایی که از طریق ارسال پیام با یکدیگر در ارتباط اند، تشکیل شده است. یکی از مسائل مهم در سیستم های توزیع شده در راستای مدیریت منابع، تشخیص بن بست توزیع شده است. مدیریت منابع زمانی که فرآیندهای درخواست کننده در سطح شبکه در مکان های مختلف توزیع شده اند، فرآیند تشخیص را نسبت به سیستم های متمرکز، دشوارتر می نماید.
طی دهه اخیر الگوریتم های زیادی برای تشخیص بن بست در سیستم های توزیع شده ارائه شده است که تعداد زیادی از آن ها موفق به تشخیص بن بست نمی شوند و یا بن بست هایی را گزارش میکنند که در واقع وجود ندارند و یا این که اثبات شده است که نادرست اند.
هدف از این تحقیق مطالعه و بررسی روش های مختلف تشخیص بن بست در سیستم های توزیع شده، شناسایی مشکلات، محدودیت های آن ها و ارائه راه حل عملی مبتنی بر واقعیات موجود در سیستم های توزیع شده در خصوص مشکلات شناسایی شده است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آنالیز, ارسال پیام, الگوریتم, تحقیق, تشخیص خرابی, دانلود پایان نامه, سخت افزار, سیستم, سیستم عامل, ف,

تاريخ : 25 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:114
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
تئوری
انتشار موج الکترومغناطیس در ماده
معادلات مکسول و فرضهای اولیه
رسانش الکتریکی
گذردهی دی الکتریک
انتشار امواج الکترومغناطیس
امواج هدایت شده/نظریه خط انتقال
سنجش خواص مواد با استفاده از امواج الکترومغناطیس
ضریب بازتاب
مفهوم موجک
گذردهی دی الکتریک نسبی خاک
گذردهی نسبی آب
گذردهی نسبی ترکیبی
بازتاب سنجی در حوزه زمان
اصول اندازه گیری
بدست آوردن گذردهی دی الکتریک نسبی از روی سیگنال TDR
حجم اندازه گیری
رسانش الکتریکی
نکات کاربردی
رادار نفوذی در زمین
اصول اندازه گیری
سیستم اندازه گیری
چیدمان های اندازه گیری
هم دور افت (CO)
چند دورافت : هم میان نقطه و بازتاب و انکسار زاویه باز
GPR چندکاناله
اتلاف انرژی و عمق نفوذ
تفکیک پذیری سیگنال
نکات کاربردی
بخش آزمایشگاهی
ساختار و اهداف آزمایش
نکات راهنمای آزمایش
بخش اول – اندازه گیری های آزمایشگاهی با استفاده از TDR
اصول – انجام اندازه گیری های TDR
آماده سازی – واسنجی حسگرهای TDR
اندازه گیری – سیگنالهای TDR از یک ستون ماسه
اندازه گیری – برآورد تاثیر رسانش
بخش دوم – اندازه گیری های صحرایی
چک لیست تجهیزات
اندازه گیری ها
جمع بندی وظایف
راهنمای برنامه ها و الگوریتم های مورد استفاده برای برداشت و ارزیابی داده ها
برداشت سیگنالهای TDR با استفاده از PCTDR
ارزیابی سیگنالهای TDR
برداشت داده های GPR با استفاده از K2
برداشت یک اندازه گیری چند کاناله
تفاوتهای انجام اندازه گیری های CMP
ارزیابی داده های رادار نفوذی به زمین
ارزیابی توسط PickniG
ارزیابی توسط PiG
ارزیابی اندازه گیری ها
بخش اول – اندازه گیری های آزمایشگاهی با استفاده از TDR
توصیف کیفی سیگنالهای TDR
واسنجی حسگرهای TDR
ارزیابی سیگنالهای TDR بدست آمده از ستون ماسه
برآورد تاثیر رسانش
بخش دوم – اندازه گیری های صحرایی
ارزیابی داده های اندازه گیری شده
نتیجه گیری و تفسیر
مراجع

فهرست جداول:
ساختار فایل واسنجی

فهرست شکلها و نمودارها:
اصول اندازه گیری ردیاب TDR و سیگنال نمونه
تعیین زمان سیر از روی سیگنال TDR
کسرهای حجمی از کل حجم نمونه گیری
سیگنال های TDR مورد استفاده برای بدست آوردن رسانش الکتریکی
اصول اندازه گیری رادار نفوذی به زمین
مسیرهای سیر انواع مختلف امواج GPR در یک خاک دو لایه با مقادیر گذردهی نسبی متفاوت
مسیرهای سیر انواع مختلف امواج GPR در یک خاک دو لایه با مقادیر گذردهی نسبی متفاوت
رد GPR
(a) منشأ یک رادارگرام (b) رادارگرام نمونه
ساخت و ابعاد یک جعبه آنتن IDS (MHz 200)
هم دور افت
هم میان نقطه
رادارگرام CMP
بازتاب و انکسار زاویه باز
سیستم آنتن ها
فرآیندهایی که منجر به کاهش قدرت سیگنال میشوند
دستگاه TDR100
نمایی از چیدمان اندازه گیری برای ستون خاک
چیدمان سیستم آنتن GPR
رادارگرام یک اندازه گیری واسنجی در انتهای یک پروفایل چند کاناله
نمایی از نرم افزار PCTDR
پنجره آغازین برنامه K2
تنظیمات صحیح برای سیگنال یک کانال اندازه گیری
پنجره انتخاب برداشت
برداشت یک رادارگرام
پنجره PickniG
مغناطیس سنج پروتون PM-1A
مگنتومتر GPS دار کانادایی
دستگاه GPR ساخت شرکت مالا کشور سوئد

چکیده:
در این پژوهش روش های سنجش محتوای آب موجود در خاک تحت بررسی و مطالعه قرار گرفته اند. روش های مورد نظر این تحقیق شامل روش های الکترو مغناطیسی نظیر روش بازتاب سنجی در حوزه زمان (TDR) و روش رادار نفوذی به زمین (GPR) میشوند. در بخش اول مطالب مقدماتی درباره هیدرولوژی خاک و روش های سنجش آب موجود در خاک ارائه میشود. در ادامه در فصل اول این پژوهش تئوری های مربوط به انتشار امواج الکترو مغناطیس و نحوه عملکرد روش های الکترو مغناطیسی تحت بررسی قرار میگیرند. در فصل دوم روش بازتاب سنجی در حوزه زمان مطالعه میشود. در ادامه و در فصل سوم روش رادار نفوذی درون زمین را مطالعه و بررسی مینماییم. در فصل چهارم آزمایشات انجام شده جهت سنجش محتوای آب و نحوه بکار گیری دستگاه ها را تشریح نموده و دستگاه و نرم افزار بکار رفته را معرفی مینماییم و همچنین روش ارزیابی اندازه گیری ها را بیان میکنیم. در پایان در فصل نتیجه گیری و تفسیر، نتایج حاصل از این پژوهش را به صورت کامل ارائه می نماییم.

مقدمه:
هیدرولوژی علم مطالعه آب بر روی کره زمین است و در مورد پیدایش، چرخش و توزیع آب در طبیعت، خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب، واکنشهای آب در محیط و ارتباط آن با موجودات زنده بحث میکند.
اگر چه رطوبت خاک سهم ناچیزی از مقدار آب موجود در جهان را تشکیل میدهد، اما تقریباً همه فرآیندهای هیدرولوژی اتفاق افتاده در خاک را کنترل کرده بطوری که فرآیند بارش را به دو قسمت رواناب و ذخیره زیرزمینی تفکیک میکند. رطوبت خاک همچنین اجزاء انرژی قابل دسترس در سطح زمین که شامل دو قسمت گرمای نهان و آشکار (محسوس) میباشد را در مبادله با اتمسفر تنظیم میکند از این رو رطوبت خاک بر روی تبخیر و تعرق و در ادامه بر روی موفقیت کشاورزی تاثیر میگذارد. درصد رطوبت به عنوان یک واژه کلیدی در مطالعات محیطی، هیدرولوژی، علم هواشناسی و کشاورزی مورد استفاده قرار میگیرد
تا جایی که تاریخ نشان میدهد اولین تجارب آب شناسی مربوط به سومری ها و مصری ها در منطقه خاورمیانه است، به طوری که قدمت سد سازی روی رودخانه نیل به 4000 سال قبل از میلاد مسیح میرسد. در همین زمان فعالیت های مشابهی در چین نیز وجود داشته است. از بدو تاریخ تا حدود 1400 سال بعد از میلاد مسیح فلاسفه و دانشمندان مختلفی از جمله هومر طالس، افلاطون، ارسطو و پلنی در مورد سیکل هیدرولوژی اندیشه‌های گوناگونی ارائه کرده‌اند و کم کم مفاهیم فلسفی هیدرولوژی جای خود را به مشاهدات علمی دادند. شاید بتوان گفت هیدرولوژی جدید از قرن 17 با اندازه گیری های مختلف آغاز شد.
آب زیرزمینی، آبی است که در زیر سطح زمین، درزه‌ها و فضاهای حفره‌ای را در صخره‌ها و رسوبات پر میکند. اکثر آب های زیرزمینی به طور طبیعی خالص هستند. اکثر اوقات، آب های زیرزمینی سال ها حتی قرن ها قبل از مصرف دست نخورده باقی میمانند. بیش از 90% آب آشامیدنی کل جهان از آب زیرزمینی است. مردم ما هر روز 1700 میلیارد لیتر آب مصرف میکنند. 97% آب های کره زمین درون اقیانوس ها است و 2% آن یخ زده است. ما آب مورد نیاز خود را از 1% باقیمانده تهیه میکنیم که از یکی از دو منبع زیر بدست می آید: سطح زمین (رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و نهرها) و یا از آب های زیرزمینی.
در این پژوهش روی توزیع آب و حرکت آب در خاک تمرکز نموده ایم. اصلی ترین جنبه در آزمایشهای مورد نظر این تحقیق، اندازه گیری محتوای آبِ خاک در آزمایشگاه و صحراست. در این جا محتوای آب به وسیله دو روش ژئوفیزیکی اندازه گیری میشود: بازتاب سنجی در حوزه زمان (TDR) و رادار نفوذی به زمین (GPR).
محتوای آب سطحی، اهمیت زیادی برای حیات روی کره زمین دارد. واضح است که این پارامتر، دورنمای بنیانی پوشش گیاهی و در نتیجه حیات را مشخص میکند. بعنوان مثال، تغییرات شدید دمای روز و شب در بیابان ها در مقایسه با نواحی معتدل را میتوان به کمبود آب نسبت داد. در این جا تبخیر آب موجود در سطح خاک در طول روز، یکی از عوامل موثر به شمار میرود. این امر موجب خنک شدن سطح خاک میشود. علاوه بر این، آب موجود در خاک، انرژی حرارتی روز را در خود ذخیره میکند. این انرژی در طول شب دوباره آزاد میشود.
روشهای بسیار متعددی وجود دارند که به اندازه گیری محتوای آبِ خاک کمک میکنند. این روشها را میتوان به صورت روشهای مستقیم یا غیر مستقیم، هجومی یا غیر هجومی و همچنین برحسب مقیاس کاربردشان، تفکیک نمود. در این جا، روشهای اندازه گیری غیرمستقیم، آن دسته از روشهایی هستند که در آن ها محتوای آب از طریق کمیت های معرفی همچون خواص ماده دی الکتریک، بدست می آیند. در ادامه، صرفاً مثال های معدودی در مورد اندازه گیری محتوای آب خاک ارائه میشوند.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آب شناسی, آزمایشگاه, آنتن, اتلاف انرژی, اتمسفر, ارسطو, افلاطون, الکترومغناطیس, الگوریتم, امواج, بیاب,

تاريخ : 23 تير 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:78
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول – معرفی نامه
معرفی فصل دوم پایان نامه
روش های مختلف تقسیم بندی صفحات وب
تقسیم بندی صفحات وب بطور مختصر
تقسیم یندی صفحات وب با استفاده از الگوریتم اجتماع مورچه ها
تقسیم بندی صفحات وب بر اساس ساختار پوشه ای
معرفی فصل سوم پایان نامه
جستجوی وب با استفاده از طبقه بندی خودکار
فصل دوم – روشهای متفاوت تقسیم بندی صفحات وب
تقسیم بندی صفحات وب به طور مختصر
روش خلاصه سازی تعدیل شده Luhn
روش تحلیل معنایی نهفته (LSA)
شناسایی مضمون بدنه اصلی توسط تجزیه و تحلیل لایه‌ای
شی اطلاعاتی
شی واسط کاربر
شی عکس العمل
شی تزئینی
شی تابع خاص
خلاصه سازی نظارت شده
یک دسته بندی کلی از خلاصه سازی
آزمایشات
مجموعه داده
دسته کننده ها
دسته کننده‌ بیس ساده (NB)
ماشین بردار پشتیبان (SVM)
مقیاس ارزیابی
نتایج و تحلیل های تجربی
خط مبنا
نتایج خلاصه سازی توسط انسان
نتایج الگوریتم های خلاصه سازی نظارت نشده
نتایج الگوریتم خلاصه سازی نظارت شده
نتایج الگوریتم خلاصه سازی پیوندی
درجه بندی سرعت اختصار عملکردهای متفاوت
اثر نمونه اوزان متفاوت
مورد پژوهش
نتیجه گیری و عملکرد آینده
تقسیم بندی صفحات وب با استفاده از الگوریتم اجتماع مورچه ها
پیش پردازش متنی وابسته به زبان شناسی و استخراج وب
الگوریتم Ant- Miner
نتایج محاسباتی
تنظیم به صورت عملی
نتایج تاثیر تکنیک های پیش پردازش متنی وابسته به زبان شناسی
بحث و تحقیقات آینده
تقسیم بندی صفحات وب بر اساس ساختار پوشه‌ای
الگوریتم های تقسیم بندی صفحات وب
تقسیم بندی دستی
شیوه های دسته بندی ترتیبی
تقسیم بندی بر اساس برچسب های META
تقسیم بندی بر اساس مضمون متنی
تجزیه و تحلیل محتوا و پیوند
روش مبتنی بر ساختار
یک کاربرد خاص
صفحات اطلاعات
صفحات پژوهش
صفحات خانگی شخصی
استخراج مهم ترین خصوصیات
اطلاعات متنی
اطلاعات تصویری
عمل دسته بندی
نتایج
نتیجه گیری و عملکرد آینده
فصل سوم – جستجوی وب با استفاده از طبقه بندی خودکار
معماری
دسته کننده‌ خودکار
واسط جستجو
آزمایش معتبر سازی
برپایی آزمایش
نتایج تجربی
فهرست لغات هر دسته
تشخیص هرزنامه وب
تاثیرات تبعیضات
عملکردهای بعدی

فهرست جداول و اشکال:
سه بخش بزرگتر
سه بخش کوچکتر
نتایج تجربی روش NB
نتایج تجربی SVM
یک مثال از خلاصه خوب توسط انسان توصیف،عنوان و داده های یک صفحه
اجرای CB با آستانه ی متفاوت با NB
اجرای تحقیق با سرعت اختصار متفاوت با NB
اثر نمونه اوزان متفاوت با NB
مثال شرح رویکرد ما
پیدا کردن بهترین روابط تعمیم کلمه
شبه برنامه سطح بالای Ant – Miner
نتایج الگوریتم Ant- Miner در وب سایت BBC با استفاده از نام ها
نتایج Ant – Miner در وب سایت BBC – با استفاده از تمامی کلمات
دسته بندی به طور نادرست
مرور کلی عمل طبقه بندی
معماری جستجو
بیست دسته ی مورد آزمایش
درصد فراخوانی کلی
درصد فراخوانی بخش اختصاصی
نزدیکترین همسایه دسته های مختلف
لیست ده کلمه کلیدی برتر هر بخش

چکیده:
همان طور که میدانیم مجموع اطلاعات در دسترس روی وب بسیار زیاد میباشد و هر ساله شاهد روند رو به رشد تصاعدی در مقدار اطلاعات روی صفحات وب می باشیم. در حقیقت، وب یک انبار بزرگ اطلاعات است و با یک بررسی اجمالی در میابیم که شمارش صفحات قابل دسترس در وب در حدود یک میلیارد صفحه میباشد و چیزی در حدود یک و نیم میلیون صفحه نیز بطور روزانه اضافه میشوند. بعنوان مثال در حال حاضر سایت گوگل بیشتر از 2/4 میلیارد صفحه را جستجو می کند. این مقدار هنگفت اطلاعات به اضافه طبیعت فعل و انفعالی و پر محتوای وب آن را بسیار پر طرفدار کرده است. به علاوه سازماندهی این صفحات امکان جستجوی آسان را نمیدهد.
بنابراین با توجه به رشد سریع وب گسترده جهانی (www) به طور دائم نیازمند فراهم کردن یک روش خودکار برای کاربران تقسیم بندی و طبقه بندی صفحات وب میباشیم. در بخش نتیجه یک قاعده، نتیجه، دسته ای از پیش بینی های یک قانون است که پیش بینی کننده آن ها را ثبت کرده است. بعنوان مثال این موضوع میتواند یک قانون باشد که:
If and then
اگر شما حقوق بالایی داشته باشید و هیچ رهن و قرضی هم نداشته باشید پس اعتبار بالایی دارید. این نوع ارائه اطلاعات نتایج جامع و کلی برای کاربر دارند. زیرا هدف عمومی نگهداری اطلاعات کشف و دستیابی به اطلاعات دقیق نیست بلکه ارائه اطلاعات عمومی و جامع به کاربران است. در پروسه دسته بندی اهداف کشف قوانین از یک مجموعه اطلاعات پایه و آموزشی و بکار بردن این قوانین در یک مجموعه اطلاعات آزمایشی ( که در اطلاعات پایه دیده نشده) و ارائه یک پیش بینی قابل قبول از دسته مجموعه آزمایشی است. در این پروژه هدف کشف یک مجموعه خوب از قواعد دسته بندی برای طبقه بندی صفحات وب بر اساس موضوع آن هاست.
هدف این پروژه تقسیم بندی صفحات وب به منظور آسان سازی کار سرویس های جستجوی آینده میباشد و بنابراین توانایی استخراج کردن اطلاعات خاص از میان انبوه صفحات وب به اندازه خود صفحات وب مهم میباشد. بنابراین روش های موثر و صحیح برای طبقه بندی این حجم عظیم اطلاعات ضروری است.
این پروژه با تحقیق و بررسی فراوان در سه فصل گردآوری شده و به توصیف و کشف قوانین مختلف تقسیم بندی و قیاس آن ها با یکدیگر میپردازد و در نهایت به معرفی کاراترین روش و ارائه پیشنهادات و راهکارهای اصلاحی می پردازد. در نهایت مطالبی که در این پروژه ارائه میشود همگی بر پایه قوانین تقسیم بندی است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
ارزيابی, اطلاعات تصويری, اطلاعات متنی, الگوریتم, تجزيه و تحليل, تحقيقات, تقسيم بندی صفحات وب, جستجوی,

تاريخ : 23 تير 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:81
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل یک : تشخیص وسایل نقلیه جاده ای در تصاویر دوربینی
نواحی کاندید شده مورد نظر
تشخیص و ردیابی خط
وسایل نقلیه مورد نظر
تشخیص وسایل نقلیه
فصل دوم : سیستم تشخیص وسایل نقلیه مبتنی بر ویژگیهای محلی با استفاده از برد بینایی موازی
الگوریتم تشخیص
تکنیک پنجره مشخصه
تکنیک فضای مشخصه
انتخاب مشخصه ویژگی
عملیات انتخاب
الگوریتم بردار تدریجی
آزمایشات تشخیص وسایل نقلیه
وسایل نقلیه همراه با موانع جاده ای
تشخیص وسایل نقلیه
فصل سوم : تشخیص اتوماتیک وسایل نقلیه در توالی از تصاویر هوایی با نرخ فریمی پایین
نظارت ترافیک
خط مشی کلی
تشخیص وسیله نقلیه
روند تشخیص
پارامترهای وسیله نقلیه
تطبیق
ارزیابی تشخیص
طرح ارزیابی
اجرای تشخیص و ردیابی
هماهنگی حرکتی
مقدار نهایی
بررسی الگوریتم
فصل چهارم : تشخیص و مکان یابی وسایل نقلیه جاده ای بطور همزمان به وسیله مدلی مبتنی بر بینایی متمرکز
پردازش مراحل تشخیص و ردیابی
شناسایی جهت تشخیص و توابع هزینه آن
ارزیابی الگوریتم
کاربرد تشخیص و مکان یابی وسایل نقلیه جاده ای
مدلسازی شی در دنیای سه بعدی
فازهای یادگیری
تشخیص و توابع هزینه
مکان یابی وسایل نقلیه
ردیابی وسایل نقلیه
فصل پنجم : تشخیص وسایل نقلیه با استفاده از یادگیری با ناظر
طرح کلی مدل پیشنهادی
بهبود تابع تشخیص نمایی اصلاح شده (ام کیو دی اف)
آزمایشات انجام شده
فصل ششم : تشخیص وسایل نقلیه مبتنی بر تغییر شکل های فوریه، موج ضربه ای کوچک و منحنی ضربه ای
استخراج ویژگی
تغییر شکل یافتن فوریه
تغییر شکل یافتن از طریق موج ضربه ای کوچک
تغییر شکل یافتن از طریق منحنی ضربه ای
طبقه بندی
نتایج آزمایشات
آنالیز تطبیقی توصیف گر فوریه ای، موج ضربه ای و منحنی ضربه ای
تغییر شکل فوریه ای
تغییر شکل موج ضربه ای
تغییر شکل منحنی ضربه ای
کاهش ابعاد بردارهای مشخصه (عوامل مشترک فوریه، موج ضربه ای و منحنی ضربه ای)
فصل هفتم : مدل تغییر پذیر عمومی برای تشخیص وسایل نقلیه
مدل پارامتریزه شده
جمع آوری اطلاعات
پایداری ساختار بهبود یافته
تجزیه و تحلیل اجزای اصلی
فصل هشتم : تشخیص واگن های ریلی در طرح های بازتابشی
تشخیص سیگنالی
روش کار
توضیح سناریو
روش انجام آزمایش
تئوری تشخیص سیگنالی
آزمایش فاصله ی تشخیص
روش کار
طراحی آزمایش
توضیح سناریو
روش انجام آزمایش
نیتجه گیری
منابع و ماخذ

فهرست شکل ها:
نمونه های تشخیص خطی در توالی از تصاویر
ایجاد نواحی کاندیده مورد نظر در توالی از تصاویر
تجزیه یک ناحیه کاندیده به 3 زیر ناحیه
ورودی نرمال سازی شده در دسته بندی
ساختار کلی 2 مرحله از دسته کننده اس وی ام
تشخیص وسایل نقلیه در توالی از تصاویر
تکنیک پنجره مشخصه
تصاویر با زاویه دید بالا در آزمایشات
مدل هایی از دو وسیله نقلیه( تصاویر آموزشی، مشخصه های محلی، مشخصه های کد، مجموعه ای از کدهای مشخصه)
نقاط مشخصه در 9 تصویر آموزشی و مجموعه کد مشخصه
9 تصویر آموزشی
نقاط مشخصه در 9 تصویر آموزشی و مجموعه کد مشخصه
نمونه های از تشخیص
نتایجی از استخراج خطوط
نتایجی از تشخیص حبابی
نمونه هایی برای حرکات ممکن و ناممکن خودرو
رفتار صف گونه وسایل نقلیه
(a اولین تصویر تشخیص خودرو، (b دومین تصویر با دو تطبیق M12 برای C1
(c سومین تصویر با سه تطبیق M23 برای هر C2 ، (d چهارمین تصویر با تطبیق های M13
تخمینی از مسیر حرکت خودرو
قاعده کلی از تصویر مبتنی بر روش تطبیقی
نمودار پردازش ارزیابی تطبیقی برای یک خودرو
نتایج تشخیص خودرو در تصویر آزمایشی : (a تشخیص ویایل نقلیه در اولین تصویر،
(b خودروهای وابسته در دومین تصویر c ) موقعیت های تشخیص نهایی در سومین تصویر
نمودار سازمانی ساده شده از پردازش تشخیص
18 مشخصه تطبیقی Fi مدل وسیله نقلیه
سیستم مختصاتی جهان، دوربین، شی
تشخیص وسیله نقلیه سطح بالا
فاصله تقریبی وسایل نقلیه
موقعیت جانبی وسایل نقلیه
نمونه هایی از تشخیص و مکان یابی وسایل نقلیه
طرح کلی مدل پیشنهادی تشخیص وسایل نقلیه
نمونه هایی از مناظر جاده
نرخ طبقه بندی
مقایسه کارایی تقریب منحنی ضربه ای و موج ضربه ای
یک نمونه از تغییر شکل منحنی ضربه ای دیجیتال از تصویر پژو 206
نمونه هایی از مدل 29 پارامتری
منظره آزمایشی برای مجموعه داده نمونه
8 زیر مدل
اولین و آخرین فریم از توالی استفاده شده برای آزمایش پایداری ساختار تکنیک بهبود یافته
درصد واریانس در 29 پارامتر تغییر پذیر
مدل تغییر پذیری خودرو
طرح های بازتابشی واگن باربری
طرح های بازتابشی واگن باربری روباز (طرح کامیون)
طرح سناریوی پایه
ابعاد وسیله نقلیه
میدان دید پیشروی ناظر ساکن
چهار خروجی تئوری تشخیص سیگنالی
مسیر شبیه ساز
میدان دید پیشروی راننده

چکیده:
سیستم های تشخیص وسایل نقلیه
در سالهای اخیر نظارت بر ترافیک و ایمنی وسایل نقلیه اعم از خودروها، قطارها، کامیون ها، …. مورد توجه کمیته های حمل و نقل هوشمند قرار گرفته است. جهت بررسی سیستم های که ما را به اهداف فوق برساند، نیاز به تشخیص وسیله نقلیه است تا بتوان پردازش ها و اقدامات لازم را به عمل آورد. لذا طبق تحقیقات به عمل آمده، تجهیزات و روش های مختلفی ما را در این مقوله یاری میکنند و عبارتند از :
1) پردازش تصاویر بدست آمده توسط دوربین های تامین شده بدین منظور
2) سیستم های ویدئویی نصب شده بر سکوهای هوایی
3) بررسی تصاویر جاده ای مبتنی برپارامترهای سه بعدی
4) سیستم های مبتنی بر مشخصه های محلی وسیله نقلیه در یک تصویر
5) بکار گیری الگوریتم مبتنی بر استخراج ویژگی از طریق تغییر شکل های خاص
6) بکارگیری مدل سه بعدی توسعه داده شده بر پایه عناصر لبه وسیله نقلیه
7) سیستم های مبتنی بر یادگیری با ناظر (شامل یک سیستم کک راننده و یک سیستم وسیله نقلیه خود گردان)
8) تشخیص مبتنی بر تشخیص سیگنال های ویژه ارسالی
از طریق روش های فوق، به کمک یک بانک اطلاعاتی شامل چندین وسیله نقلیه نمونه که از تصاویر واقعی جاده استخراج شده اند، آزمایشات ویژه و متنوعی بر روی وسایل نقلیه انجام میشود و کارآیی هر روش جهت تشخیص صحیح در کوتاه ترین زمان ممکن ثبت میشود و مورد استفاده های بعدی قرار خواهد گرفت.

مقدمه:
هدف اصلی از تشخیص وسایل نقلیه این است که تعداد وسایل نقلیه مشاهده شده در هر نقطه جهت تخمین و پیش بینی جریان خودرو ها را در یک بازه ترافیکی، اندازه گیری نمائیم. بدین وسیله میتوانیم امنیت و بهره وری ترافیک را بهبود بخشیم. سیستم های متنوعی که هر کدام کارایی ویژه ای دارند، رسیدن به اهداف فوق را آسان گردانیده اند.
یکی از این سیستم ها، سیستم تشخیص وسایل نقلیه جاده ای در تصاویر دوربینی با نرخ فریمی پایین
میباشد. اجزای پایه ای وسایل نقلیه از تصاویر استخراج میشود و سپس توسط دسته کننده های برداری با نام «اس وی ام» با یکدیگر ترکیب میشوند. این قبیل سیستم ها، مشکل اصلی تشخیص وسایل نقلیه را در تصاویر ایستا بر طرف نموده اند، به علاوه از تکنیک های مبتنی بر نمونه های جمع آوری شده استفاده میکنند.
گاهی اوقات اجزایی از وسایل نقلیه در تصاویر قابل دسترسی نیستند و با موانعی مسدود شده اند. با کمک یک الگوریتم تشخیص وسایل نقلیه مبتنی بر مشخصات محلی روی تصاویر بدست آمده از طریق مادون قرمز، این مشکل حل می شوند.
سیستم های ویدئویی نصب شده بر روی سکوهای هوایی بر اساس انعطاف پذیری و تغییر پذیری آن ها معرفی میشوند و توانایی دارند نواحی وسیعی را جهت تشخیص از روی تراکم زمانی و فضایی داده نمونه پوشش دهند. الگوریتمی بدین منظور طراحی شده است که از تصاویر سه جزئی استفاده میکند و پس از تشخیص وسیله نقلیه در اولین تصویر، آن را در دو تصویر بعدی تطبیق میدهد و دید گسترده ای را فراهم می آورد.
همچنین در راستای عملیات ردیابی و مکان یابی وسایل نقلیه، نیاز به تشخیص آنها داریم. هدف این است که یک شی (وسیله نقلیه) با یافتن پارامترهای سه بعدی از موانع مشاهده شده در تصاویر جاده ای تشخیص داده شود. نمونه ای دیگر از این قبیل سیستم ها، سیستم های مبتنی بر یادگیری با ناظر است که از طریق یک سیستم کمک راننده و یک سیستم وسیله نقلیه خودگردان، توسعه یافته است و در این سیستم تابعی برای تشخیص محیط جاده و وسایل نقلیه وجود دارد و تعداد کمی از تصاویر وسایل نقلیه در حال حرکت را به کار میگیرد.
سیستم های دیگری وجود دارند که از طریق الگوریتم مبتنی بر نمونه های ساختاری که از تکنیک های استخراجی و بدست آمده از مشخصات ویژه تصویر وسیله نقلیه عمل می کند، استخراج ویژگی می نماید. این ویژگی ها توسط تغییر شکل های فوریه ای، تغییر موج ضربه ای و تغییر شکل منحنی ضربه ای به دست می آید. عملیات روی یک مجموعه داده انجام میشود.
تشخیص وسایل نقلیه از طریق تکنیک هایی که مبتنی بر مدلهای ایجاد شده از اشیاء سه بعدی است، نیز امکان پذیر میباشد و بوسیله نقاط، خطوط و سطوح ویژه وسیله نقلیه و مدل سازی آن ها با ساختارهای مکان نگر عمل میکند.
آخرین نوع سیستم های بررسی شده، سیستم هایی هستند که با کمک یک ناظر و تعدادی شرکت کننده، از طریق یکسری آزمایشات، در یک محیط شبیه سازی شده از جاده و از طریق سیگنال های ارسالی عملیات تشخیص را انجام میدهند.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
ارزیابی, اس وی ام, الگوریتم, بانک اطلاعاتی, تجزیه و تحلیل, تشخيص سیگنالی, دانلود پایان نامه, دوربین,,

تاريخ : 15 فروردين 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:70
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
مقایسه انواع توربین ژنراتورهای بادی رایج و ژنراتور القایی دو تحریکه بدون جاروبک
مقایسه کلی BDFIG و سایر توربین ژنراتورهای بادی
مقایسه قابلیت گذار از ولتاژِ کم BDFIG و انواع توربین های بادی
رله و حفاظت در توربین های بادی
دیاگرام تک خطی برای توربین بادی 2 مگاواتی
الزامات حفاظتی و کنترلی یک توربین بادی
آموزش شبکه عصبی
الگوریتم آموزش
شبیه سازی حالت کار عادی
شبیه سازی حالت کار ترکیبی
پیش پردازش الگوی آموزشی
ساختار شبکه عصبی فازی
بررسی عملکرد رله دیفرانسیل
طراحی حفاظت رله ای توربین 2 مگاواتی
سیستم حفاظت روتور
مقایسه ساختارهای گوناگون مزارع بادی با اتصال AC یا DC به شبکه از دیدگاه اضافه ولتاژهای ناشی از برخورد صاعقه
اتصالات و ساختارهای مزارع بادی
بررسی اضافه ولتاژهای ناشی از صاعقه
شبیه سازی ساختارها و نتایج
بررسی اضافه ولتاژهای تولیدی بر روی دریچه های سیستم انتقال DC مبتنی بر VSC
مدلسازی، شبیه سازی و کنترل نیروگاه بادی ایزوله از شبکه
مدلسازی توربین بادی
مدل توربین ایده آل
توربین بادی محور افقی با جریان حلقوی پره ها
مدل پره ها در توربین های چند پره ای
روابط کامل مدل توربین (با جریان های گردشی باد)
اثر تعداد پره ها بر عملکرد بهینه توربین بادی
شبیه سازی نیروگاه بادی
استفاده از ادوات FACTS بمنظور بهبود پایداری ولتاژ گذرای توربین های بادی مجهز به ژنراتور القایی از دو سو تغذیه (DFIG)
سیستم نمونه مورد مطالعه
پاسخ مزرعه باد قبل و بعد از جبرانسازی
مقایسه ژنراتورهای القایی و سنکرون
تاثیر سرعت باد بر پایداری ولتاژ
اهمیت پشتیبانی راکتیو شبکه
مقایسه STATCOM و کندانسور سنکرون
تاثیر الحاق باتری به STATCOM
توربین های سرعت ثابت و DFIG در کنار هم
مدلسازی توربین بادی دارای DFIG
بلوک ژنراتور القایی و کانورتر سمت روتور
بلوک کانورتر سمت شبکه
پاسخ یک مزرعه باد با دو نوع توربین
نتیجه گیری
مراجع

مقدمه:
انرژی باد نظیر سایر منابع انرژی تجدیدپذیر، به طور گسترده ولی پراکنده در دسترس میباشد. از انرژی های بادی جهت تولید الکتریسیته و نیز پمپاژ آب از چاه ها و رودخانه ها، گرمایش خانه و نظیر این ها میتوان استفاده کرد. با افزایش روزافزون هزینه تولید انرژی و همچنین کمبود و به پایان رسیدن منابع تولید انرژی، نیاز به بهره گیری از انرژی های طبیعی و منابع تجدیدپذیر برای تولید انرژی، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. انرژی حاصل از باد یکی از منابع طبیعی تولید انرژی میباشد که با توجه به مهیا بودن بستر لازم، در بسیاری از کشورهای جهان نظیر آلمان و تا حدودی کشور ما مورد توجه قرار گرفته است.
حفاظت از توربین های بادی و سیستم های جمع کننده یا کلکتور مزارع بادی موضوع چندین نشریه فنی در سالهای اخیر را به خود اختصاص داده است. دو نوع مزارع بادی وجود دارد: مزارع بادی بزرگ که در خشکی یا ساحل دریا نصب شده و شامل تعداد زیادی توربین بادی متصل به هم میباشند و یک توربین بادی تنها که از طریق خطوط توزیع به سیستم قدرت متصل میگردد.
یک وحد توربین ژنراتور بادی شامل بدنه توربین بادی، یک ژنراتور القایی، کنترل توربین ژنراتور، بریکر، ژنراتور و ترانسفورماتور افزاینده میباشد. ولتاژ تولید شده ژنراتور معمولا 690 ولت بوده و برای انتقال، به سطح 20 یا 5/34 کیلوولت تبدیل میشوند. تعدادی از خروجی های این ترانسفورماتورهای قدرت توربین هااز طریق بریکر خود به یک باس متصل میشوند. این باس کلکتور یا جمع کننده نام دارد. چندین کلکتور با یکدیگر ترکیب شده و ترانسفورماتور اصلی را تغذیه میکنند. توان الکتریکی تولید شده از انرژی بادی، از طریف این ترانسفورماتور با خطوط انتقال به شبکه قدرت متصل خواهد شد. اگر نیاز به جبران سازی توان راکتیو باشد، خازن ها یا سایر ادوات FACTS به باس اصلی متصل خواهند شد.
باید توجه شود که با افزایش توان و کارآیی توربین های بادی، طرح های حفاظتی ساده که شامل فیوزها می باشند، دیگر به اندازه کافی از توربین و ادوات دیگر آن حفاظت نخواهند کرد و باید از طرح های کامل و جامع تری برای حفاظت رله ای جامع برای حفاظت از تجهیزات گرانقیمت توربین مورد استفاده قرار گیرد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آموزش, اتصالات, الزامات حفاظتی, الگوریتم, انرژی تجدیدپذیر, ایزوله, برق, بریکر, ترانسفورماتور, توربین,

تعداد صفحات:97
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
انواع توربین های بادی
توربین های بادی با محور چرخش عمودی
توربین های بادی با محور چرخش افقی
توربین های بادی با محور چرخشی عمودی
توربین های بادی با محور چرخشی افقی
این توربین‌ها چگونه کار میکنند؟
نحوه کارکرد توربین های بادی
اجزای اصلی توربین
فصل اول
انواع توربین های بادی
انواع کاربرد توربین های بادی
کاربردهای غیر نیروگاهی
پمپ های بادی آبکش
تامین برق جزیره های مصرف
شارژ باتری
کاربردهای نیروگاهی
انرژی باد و محیط زیست
تعاریف اولیه
گشتاور پیچشی
بررسی روش تحلیل بازو
نیروهای وارده
بحث تعدد مجهولات و راه حل آن
تحلیل استاتیکی
مساله طراحی اجزا بازو
انتخاب ماده
فصل دوم
محاسبات توان و نیرو در پره
محاسبه توان نیروی باد
معرفی نمونه‏ های ساخته شده
آزمایش انواع پره های ساونیوس در تونل باد
حل عددی
مدل اغتشاشات
نحوه حل معادلات حاکم بر جریان هوا
نتایج
فصل سوم
پیش بینی عملکرد و بررسی تلفات کمپرسور محوری توربین گاز بر مبنای مدلسازی یک بعدی و مقایسه آن با نتایج تجربی
مدل سازی یک بعدی
روش مدل سازی
تشریح الگوریتم حل و محاسبه پارامترهای نسبی و مطلق جریان
تلفات انرژی
افت های مختلف کمپرسور جریان محوری
افت های گروه 1
افت های گروه 2
افت های گروه 3
بازده آیزنتروپیک
افت پروفیل پره
افت جریان ثانویه
تحلیل لایه مرزی دیواره
افت انتهای دیواره
افت نشتی نوک پره
پیش بینی سرج و استال در کمپرسور
نتایج حاصل از مدلسازی
فصل چهارم
جمع بندی و نتیجه‌گیری
مراجع

فهرست اشکال:
روتور سیکلوژیرو
روتور داریوس
روتور ساونیوس
روتور ساونیوس نیم‏ دایره
منحنی پره روتورهای مورد آزمایش
مقایسه ضریب توان روتورهای I تا III
مقایسه ضریب توان روتورهای IV تا VI
مقایسه ضریب توان کل، در روتورهای I تا VI
ضریب توان روتور I در اعداد رینولدز مختلف
ضریب توان روتورIV در اعداد رینولدز مختلف جریان
مقایسه ضریب توان متوسط روتورهای مختلف بر حسب عدد رینولدز جریان
بردارهای سرعت اطراف روتور I
بردارهای سرعت اطراف روتور V
گشتاور روتور ساونیوس نوع I برای سرعت های مختلف باد
گشتاور روتور ساونیوس نوع II برای سرعت های مختلف باد
گشتاور روتور ساونیوس نوع IV برای سرعت های مختلف باد
گشتاور روتور ساونیوس نوع Vبرای سرعت های مختلف باد
مقایسه گشتاور خروجی روتور های مختلف در سرعت باد 12 متر بر ثانیه
مقایسه نسبت گشتاور به مجذور سرعت در روتور I
شماتیک فرآیند مدلسازی
شکل شماتیک مقاطع مختلف کمپرسور محوری
نمایش افت ها در دیاگرام انتالپی-انتروپی
نمودار نسبت فشار کمپرسور بر حسب دبی جرمی در دورrpm 11230 و مقایسه با داده های تجربی ناسا در کمپرسور جریان محوری دو طبقه
نمودارنسبت فشار کمپرسور برحسب دبی جرمی در دورهای مختلف کمپرسور جریان محوری دو طبقه
نمودار راندمان برحسب دبی جرمی در دورهای مختلف در کمپرسور جریان محوری دو طبقه
نمودار راندمان برحسب نسبت فشار در دورهای مختلف در کمپرسور جریان محوری دو طبقه
نمودار توزیع افت های مختلف در دور rpm11230 در کمپرسور جریان محوری دو طبقه

چکیده:
پروِژه حاضر به بررسی نیروها و گشتاورهای وارد بر پره های توربین بادی پرداخته است.
در ابتدا نحوه عملکرد توربین بادی و انواع آن مورد بررسی قرار گرفته است. سپس روابط نیرو و گشتاور از چندین منظر مورد توجه قرار گرفته است.
در نهایت از بحث مورد نظر نتیجه گیری به عمل آمده است.

توربین های بادی با محور چرخشی عمودی:
توربین‌های بادی با محور عمودی نظیر (ساوینوس، داریوس، صفحه‌ای و کاسه‌ای …) از دو بخش اصلی تشکیل شده‌اند. یک میله اصلی که رو به باد قرار میگیرد و میله‌های عمودی دیگری که عمود بر جهت باد کار گذاشته میشوند. این توربین شامل قطعاتی با اشکال گوناگون بوده که باد را در خود جمع کرده و باعث چرخش محور اصلی میگردد. ساخت این توربین بسیار ساده است ولی بازده پایینی دارد. در این نوع توربین ها یک طرف توربین باد را بیشتر از طرف دیگر جذب میکند و باعث میشود سیستم لنگر پیدا کرده و بچرخد. نتیجه این نوع طراحی این است که سرعت چرخش سیستم دقیقاً با سرعت باد برابر بوده و در مناطقی که سرعت باد کم است، چندان کارآمد نیست. یکی از مزایای آن وابسته نبودن سیستم به جهت وزش باد میباشد.
توربین های بادی با محور چرخشی افقی
این نوع توربین‌ها نسبت به مدل با محور عمودی رایج‌تر میباشد، توربین‌های باید با محور افقی پیچیده‌تر و گران‌تر از نوع قبلی هستند و ساخت آن ها هم مشکل‌تر است ولی راندمان بسیار بالایی دارند. در همه سرعت‌ها حتی سرعت‌های پایین باد هم کار میکنند و در انواع پیشرفته‌تر میتوان جهت آن ها را با جهت وزش باد تنظیم کرد. نمای ظاهری این توربین ها ۳ یا در مواردی ۲ پره است که روی یک پایه بلند نصب شده‌اند. این پره‌ها همواره در جهت وزش باد قرار میگیرند.
این توربین‌ها چگونه کار میکنند؟
مراحل کار یک توربین کاملاً برعکس مراحل کار یک پنکه است. در پنکه انرژی الکتریسیته به انرژی مکانیکی تبدیل شده و باعث چرخیدن پره میشود. در توربین‌ها، چرخش پره‌ها انرژی جنبشی باد را به انرژی مکانیکی تبدیل کرده، سپس به الکتریسیته تبدیل میشود. باد به پره‌ها برخورد میکند و آن ها را می‌چرخاند. چرخش پره‌ها باعث چرخش محور اصلی میشود که این محور نیز به یک ژنراتور برق متصل است. چرخش این ژنراتور برق متناوب تولید میکند.
توربین‌های باید عمودی امروزه میتوانند بین ۵ تا ۶۵۰۰ کیلووات برق تولید کنند. یک توربین بادی مستقل با سایز کوچک میتواند مصرف یک خانه یا انرژی مورد نیاز برای پمپ کردن آب از چاه را تامین کند، ولی توربین‌های سایز بزرگتر برای تولید برق و تزریق آن به شبکه سراسری مورد استفاده قرار میگیرند.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آزمايش, آیرودینامیک, آیزنتروپیک, الگوریتم, اندازه گیری, انرژی, انرژی الکتریسیته, انرژی جنبشی باد, ان,

تاريخ : 15 فروردين 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:20
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
الگوریتم ژنتیک
مقدمه
مفاهیم اولیه در الگوریتم ژنتیک
کد کردن
رشته
جمعیت
مقدار برازندگی
عملگر ترکیب
عملگر جهش
فرآیند نتخاب
تعیین مراحل اولیه قبل از اجرای الگوریتم
تعیین نحوه نمایش یا کد بندی نقاط فضای جستجو
تعریف میزان برازندگی
تعیین پارامترها و متغیرها
مشخص کردن شرط پایان تکرار و نحوه انتخاب خروجی الگوریتم
الگوریتم ژنتیک ترکیبی ابتکاری برای زمان بندی JOB SHOP
نتایج محاسباتی
منابع

چکیده:
زمان بندی برای تولید کارگاهی (job shop) از دو زمینه مدیریت محصول و بهره وری گروهی خیلی مهم است.
هر چند که این امر کاملا متفاوت است با بدست آوردن یک جواب بهینه با متدهای بهینه یابی مرسوم، زیرا مسئله مورد نظر دارای محاسبات خیلی پیچیده میباشد.(مسئله فوق از نوع NP-Hardاست.)
اثبات شده است که الگوریتم ژنتیک (GA) برای تنوع وضعیت هایی که شامل زمان بندی و توالی می باشند(S.S) موثر می باشد.
در این مقاله یک نوع الگوریتم ژنتیکی ابتکاری هایبرید برای مسئله n/m/G/Cmax پیشنهاد شده است، هایبرید به این خاطر که قوانین زمان بندی از قبیل SPT و MWKR با الگوریتم ژنتیک ادغام شده اند، همچنین از تکنیک جستجوی محلی (NST ) بعنوان رویه ای کمکی جهت بهبود حل عملکردی کمک گرفته ایم.
کارایی و اثر بخشی این الگوریتم جدید به وسیله مقایسه با برخی متدهای معروف دیگر از قبیل الگوریتم های NST (تکنیک جستجوی محلی)، SA (تبرید شبیه سازی شده) و ژنتیک، به اثبات رسیده است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اثر بخشی, الگوریتم, الگوریتم ژنتیک, برازندگی, بهره وری, تولید, جمعیت, دانلود, دانلود پروژه, رشته, زم,

تعداد صفحات:126
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول – کلیات تحقیق
اهمیت بینایی استریو
انواع روش های فاصله یابی
آشنایی با بینایی استریو
الگوریتم‌های بینایی استریو
مفاهیم اصطلاحات رایج در بینایی استریو
فصل دوم – بینایی استریو
مقدمه
مروری بر بینایی استریو
استریو مبتنی بر ناحیه و مبتنی بر ویژگی
استریو پویا
استریو فعال
نقشه عمق متراکم
محدودیت هایی بر اساس دوربین و مبتنی بر صحنه
محدودیت های هندسه تصویر
محدودیت استفاده از خصوصیات شی
انسداد و شفافیت
کالیبراسیون دوربین ها
روشی برای کالیبراسیون
کالیبراسیون استریو
همراستاسازی تصاویر
محاسبه ناهمخوانی ها
محاسبه مختصات سه بعدی یک ویژگی از جسم
محاسبه میزان دوران و انتقال یک جسم سه بعدی نسبت به یک موقعیت مرجع
نشانه های یافتن عمق
بررسی نقش ناهمخوانی و تاری در یافتن عمق
فواید تاری
رفتار حرکتی
شکاف مردمک ها
فصل سوم – طراحی و ساخت
شرح اجزای سازنده تعقیب گر
سروو موتور
معرفی آردینو
محیط برنامه نویسی آردینو
کتابخانه ها
معماری و ساختار AVR
کالیبراسیون دوربین و بازسازی سه بعدی
تشخیص اشیا
روش های براساس ظاهر در تشخیص شی
شیوه های تطبیق فضای ویژگی
شیوه های طرح زیرفضا
تبدیل هاف
نمایش پارامتری
انباره
الگوریتم تبدیل هاف
پیاده سازی
تناظر پیکسل ها در صفحات موازی با صفحه تصویر دوربین ها
انسداد پیکسلی در تناظر استریو
نرم افزار پردازش تصویر
فصل چهارم – ارزیابی عملکرد
کالیبراسیون
تصحیح تصاویر
تشخیص اشیا
محاسبه سرعت جسم
ارزیابی عملکرد تعقیب گر
نتایج تست استاتیکی
نتایج تست دینامیکی
فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری
پیشنهادات
مراجع
پیوست ها

فهرست اشکال:
هندسه اپیپولار و خطوط اپیپولار
انواع مختلف لبه ها (ناپیوستگی ها)
گرادیان ناهمخوانی و تفکیک سیکلوپن
ترتیب نقاط نگاشت شده در خطوط اپی پولار متناظر در تصاویر
دستگاه مختصات جهانی که در گوشه صفحه تعریف شده است
هندسه دید استریو برای تنظیمات دوربین
هندسه سیستم استریو مبنا
هندسه تاری و ناهمخوانی
محرک و اطلاعات
شکاف مردمک ها و عمق آستیگماتیک از میدان
دوربین اولیه انتخاب شده برای تعقیب گر
دوربین نهایی انتخاب شده برای تعقیب گر
نمای تعقیب گر
سمت راست سروو موتور مدل S35STD و سمت چپ سروو موتور مدل SG5010
فلوچارت عملکرد آردینو
محیط برنامه نویسی آردینو
معماری کلی هسته AVR
چگونگی اتصال سروو موتورها به برد کنترلی آردینو
نیاز به جداسازی در تصویر
انسداد تصویر در بینایی استریو
مراحل بینایی استریو
تصویر صفحه شطرنجی پس از گوشه یابی در حین اجرای کد کالیبراسیون استریو
نمونه ای از دایره تشخیص داده شده در تصویر چپ (بالا) و تصویر راست (پایین)
نمونه ای از تشخیص دایره‌ی سبز از میان دایره‌های رنگی دیگر در تصویر چپ (بالا) و تصویر راست (پایین)
نمونه ای از تشخیص دایره‌ی سبز از میان اشکال مختلف رنگی در تصویر چپ (بالا) و تصویر راست (پایین)
جهت در نظر گرفته شده برای دستگاه مختصات تعقیب‌ گر
نتایج تست استاتیکی طول
نتایج تست استاتیکی عرض
نتایج تست استاتیکی عمق
نمودار سرعت-زمان یک شی متحرک
نتایج تست دینامیکی ربات با جابه‌جایی بر روی محور X
نتایج تست دینامیکی ربات با جابه‌جایی بر روی محور Y
نتایج تست دینامیکی ربات با جابه‌جایی بر روی محور Z
نتایج تست دینامیکی ربات در سرعت‌های مختلف

فهرست جداول:
مشخصات دوربین مدل PK-750MJ از برند A4TECH
مشخصات دوربین Logitech HD Webcam C270
مشخصات سرووو موتور
نقشه فضای حافظه
نتایج تست استاتیکی با جابه‌جایی در عمق
نتایج تست استاتیکی با جابه‌جایی در طول
نتایج تست استاتیکی با جابه‌جایی در عرض

چکیده:
در این پایان نامه به معرفی و پیاده سازی مدل جدید بینایی استریو به منظور اجرا بر روی ربات تعقیب گر می‌پردازیم. مدل بینایی استریو برای دستیابی به موقعیت سه بعدی اجسام کاربرد دارد، این مدل متشکل از یک شی و دو دوربین با محور اپتیکی موازی یا متقاطع و یا دیگر چیدما‌ن‌ها است. کالیبراسیون دوربین یکی از پردازش های اساسی مورد نیاز در بینایی ماشین سه بعدی بمنظور استخراج داده های مربوط به ابعاد و موقعیت سه بعدی اجسام از روی تصاویر دو بعدی میباشد. روشی که در این تحقیق برای کالیبراسیون استفاده میشود بطور کامل در دو دسته‌ی کلاسیک و خود کالیبراسیون قرار نمی‌گیرد و نسبت به آن‌ها دارای انعطاف بیشتری می‌باشد و مزیت اصلی این روش، راه اندازی آسان آن است به گونه‌ای که هر فردی با ایجاد یک صفحه کالیبراسیون می‌تواند آن را به کار گیرد. با بینایی استریو به فاصله‌ای بادقت معقول خواهیم رسید که حجم بالای محاسباتی آن، بلادرنگ ساختن آن را با مشکل روبه‌رو می‌سازد، اما با روش های بهینه سازی الگوریتم بر اساس کاهش فضای جستجو و بهبود سخت‌افزاری، توانستیم تا حدودی بر این مشکل غلبه کنیم. در هر حال مناسب ترین سیستم برای هر کاربردی باید با لحاظ کردن تمام شرایط بکارگیری انتخاب شود.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آستیگماتیک, استاتیک, استریو, استریو فعال, استریو پویا, الگوریتم, انباره, اپیپولار, برنامه نویسی آردی,

تاريخ : 21 بهمن 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:81
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل1 – مقدمه ای بر داده کاوی
تعریف داده کاوی
تاریخچه داده کاوی
چه چیزی سبب پیدایش داده کاوی شده است؟
اجزای سیستم داده کاوی
جایگاه داده کاوی در میان علوم مختلف
قابلیت های داده کاوی
چرا به داده کاوی نیاز داریم؟
داده کاوی چه کارهایی نمیتواند انجام دهد؟
کاربردهای داده کاوی
کاربردهای پیش بینی کننده
کاربردهای توصیف کننده
ابزارهای تجاری داده کاوی
داده کاوی و انبار داده ها
تعاریف انبار داده
چهار خصوصیت اصلی انبار داده
موارد تفاوت انبار داده و پایگاه داده
داده کاوی و OLAP
OLAP
انواع OLAP
مراحل فرآیند کشف دانش از پایگاه داده ها
انبارش داده ها
انتخاب داده ها
پاکسازی، پیش پردازش و آماده سازی
تبدیل داده ها
کاوش در داده ها (Data Mining)
تفسیر نتیجه
فصل 2 – قوانین ارتباطی
قوانین ارتباطی
اصول پایه
شرح مشکل جدی
پیمایش فضای جستجو
مشخص کردن درجه حمایت مجموعه اقلام
الگوریتم های عمومی
دسته بندی
BFS و شمارش رویدادها
BFS و دونیم سازی TID-list
DFS و شمارش رویداد
DFS و دو نیم سازی TID-list
الگوریتم Apriori
مفاهیم کلیدی
پیاده سازی الگوریتم Apriori
معایب Apriori و رفع آن ها
الگوریتم رشد الگوی تکرار شونده
چرا رشد الگوی تکرار سریع است؟
مقایسه دو الگوریتم Apriori و FP-growth
تحلیل ارتباطات
فصل 3 – وب کاوی و متن کاوی
وب کاوی
الگوریتم های هیتس و لاگسام
کاوش الگوهای پیمایش مسیر
متن کاوی
کاربردهای متن کاوی
جستجو و بازیابی
گروه بندی و طبقه بندی
خلاصه سازی
روابط میان مفاهیم
یافتن و تحلیل گرایشات
برچسب زدن نحوی (pos)
ایجاد Thesaurus و آنتولوژی به صورت اتوماتیک
فرآیند متن کاوی
روش های متن کاوی
مراجع

فهرست اشکال:
مراحل فرآیند کشف دانش
سیر تکاملی صنعت پایگاه داده
معماری یک نمونه سیستم داده کاوی
نرخ رشد اطلاعات
کاربرد پیش بینی کننده
داده ها از انبار داده ها استخراج میگردند
داده ها از از چند پایگاه داده استخراج میگردند
دسته بندی الگوریتم ها
پایان الگوریتم Apriori
درخت الگوی تکرار
اندازه گیری کارکرد درجه حمایت برای پایگاه داده D1 40K
اندازه گیری Apriori با درجه حمایت/تراکنش
اندازه گیری FP-growth با درجه حمایت/تراکنش
مقداردهی اولیه الگوریتم HITS
مثالی از الگوهای پیمایش
فرآیند متن کاوی
مثال یافتن روابط

فهرست جداول:
کاوش FP-tree با ایجاد پایگاه های الگو شرطی
پارامترها
نتایج برای فاکتور درجه حمایت 5%
نتایج برای D1 150K با درجه حمایت
تراکنشهای توصیف شده توسط مجموعه ای از URLها
نمایش URLها بعنوان بردارهایی از فعالیت گروه تراکنش
یک SOM مرسوم که توسط توصیف URLها تولید شده است

چکیده:
در دو دهه قبل توانایی های فنی بشر برای تولید و جمع آوری داده‌ها به سرعت افزایش یافته است. عواملی نظیر استفاده گسترده از بارکد برای تولیدات تجاری، به خدمت گرفتن کامپیوتر در کسب و کار، علوم، خدمات دولتی و پیشرفت در وسائل جمع آوری داده، از اسکن کردن متون و تصاویر تا سیستم های سنجش از دور ماهواره ای، در این تغییرات نقش مهمی دارند.
به طور کلی استفاده همگانی از وب و اینترنت بعنوان یک سیستم اطلاع رسانی جهانی ما را مواجه با حجم زیادی از داده و اطلاعات میکند. این رشد انفجاری در داده‌های ذخیره شده، نیاز مبرم وجود تکنولوژی های جدید و ابزارهای خودکاری را ایجاد کرده که بصورت هوشمند به انسان یاری رسانند تا این حجم زیاد داده را به اطلاعات و دانش تبدیل کند. داده کاوی بعنوان یک راه حل برای این مسائل مطرح میباشد. در یک تعریف غیر رسمی داده کاوی فرآیندی است، خودکار برای استخراج الگوهایی که دانش را بازنمایی میکنند، که این دانش بصورت ضمنی در پایگاه داده های عظیم، انباره داده و دیگر مخازن بزرگ اطلاعات، ذخیره شده است.
به لحاظ این که در چند سال اخیر مبحث داده کاوی و اکتشاف دانش موضوع بسیاری از مقالات و کنفرانس ها قرار گرفته و نرم افزارهای آن در بازار به شدت مورد توجه قرار گرفته، از این رو در مقاله سعی بر آن شده تا گذری بر آن داشته باشیم.
در این مقاله در فصل اول مروری بر داده کاوی خواهیم داشت. که بطور عمده به تاریخچه، تعاریف، کاربردها و ارتباط آن با انبار داده و OLAP خواهیم پرداخت. در پایان فصل مراحل فرآیند کشف دانش از پایگاه داده ها را ذکر کردیم که داده کاوی یکی از مراحل آن است.
در فصل 2 یکی از شیوه های داده کاوی که از سبد خرید گرفته شده است توضیح داده شده است. در این فصل به شرح قوانین ارتباطی خواهیم پرداخت که در آن بعد از دسته بندی الگوریتم ها، الگوریتم Apriori (که یک الگوریتم پایه در این زمینه است) و الگوریتم FP-Growth (یک الگوریتم جدید می باشد) را با شرح یک مثال توضیح میدهیم و در آخر آن دو را با هم مقایسه میکنیم.
در فصل 3 مباحث وب کاوی و متن کاوی را که در بسیاری از مراجع جزء کاربردهای داده کاوی به حساب می آید شرح داده خواهد شد.

مقدمه:
امروزه با گسترش سیستم‌های پایگاهی و حجم بالای داده‌های ذخیره شده در این سیستم‌ها، نیاز به ابزاری است تا بتوان داده‌های ذخیره شده را پردازش کرد و اطلاعات حاصل از این پردازش را در اختیار کاربران قرار داد.
با استفاده از پرسشهای ساده در SQL و ابزارهای گوناگون گزارش‌گیری معمولی، میتوان اطلاعاتی را در اختیار کاربران قرار داد تا بتوانند به نتیجه‌گیری در مورد داده‌ها و روابط منطقی میان آن ها بپردازند. اما وقتی که حجم داده‌ها بالا باشد، کاربران هرچند زبر دست و باتجربه باشند نمی‌توانند الگوها مفید را در میان حجم انبوه داده‌ها تشخیص دهند و یا اگر قادر به این کار هم باشند، هزینه عملیات از نظر نیروی انسانی و مادی بسیار بالا است. از سوی دیگر، کاربران معمولاً فرضیه‌ای را مطرح می‌کنند و سپس بر اساس گزارشات مشاهده شده به اثبات یا رد فرضیه میپردازند، در حالی که امروزه نیاز به روش هایی است که اصطلاحاً به کشف دانش بپردازند یعنی با کمترین دخالت کاربر و به صورت خودکار الگوها و رابطه‌های منطقی را بیان نمایند.
داده کاوی یکی از مهم ترین این روش ها است که به الگوهای مفید در داده‌ها با حداقل دخالت کاربران شناخته میشوند واطلاعاتی را در اختیار کاربران و تحلیل گران قرار میدهند تا براساس آن تصمیمات مهم و حیاتی در سازمان ها اتخاذ شوند.
اصطلاح داده کاوی زمانی به کار برده میشود که با حجم بزرگی از داده‌ها، در حد مگا یا ترابایت، مواجه باشیم. در تمامی منابع داده کاوی بر این مطلب تاکید شده است. هرچه حجم داده‌ها بیشتر و روابط آن ها پیچیده تر باشد دسترسی به اطلاعات نهفته در میان داده ها مشکل تر میشود و نقش داده کاوی به عنوان یکی از روشهای کشف دانش، روشن‌تر میگردد.
داده کاوی به طور همزمان از چندین رشته علمی بهره میبرد نظیر: تکنولوژی پایگاه داده، هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، شبکه‌های عصبی، آمار، الگو، سیستم‌های مبتنی بر دانش، حصول دانش، بازیابی اطلاعات، محاسبات سرعت بالا و بازنمایی بصری داده.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
OLAP, آماده سازی, آنتولوژی, ابزارهای تجاری, اتوماتیک, اسکن کردن متون, اطلاعات, الگوریتم, انبار داده,,

تاريخ : 7 بهمن 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:61
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول – مقدمه
مقدمه
فصل دوم – داده کاوی
مقدمه ای بر داده کاوی
چه چیزی سبب پیدایش داده کاوی شده است؟
مراحل کشف دانش
جایگاه داده کاوی در میان علوم مختلف
داده کاوی چه کارهایی نمیتواند انجام دهد؟
داده کاوی و انبار داده ها
داده کاوی و OLAP
کاربرد یادگیری ماشین و آمار در داده کاوی
توصیف داده ها در داده کاوی
خلاصه سازی و به تصویر در آوردن داده ها
خوشه بندی
تحلیل لینک
مدلهای پیش بینی داده ها
دسته بندی
رگرسیون
سری های زمانی
مدل ها و الگوریتم های داده کاوی
شبکه های عصبی
درخت تصمیم
Multivariate Adaptive Regression Splines(MARS)
Rule induction
K-nearest neibour and memory-based reansoning(MBR)
رگرسیون منطقی
تحلیل تفکیکی
مدل افزودنی کلی (GAM)
Boosting
سلسله مراتب انتخاب ها
داده کاوی و مدیریت بهینه وب سایت ها
داده‌کاوی و مدیریت دانش
فصل سوم – وب کاوی
تعریف وب کاوی
مراحل وب کاوی
وب کاوی و زمینه های تحقیقاتی مرتبط
وب کاوی و داده کاوی
وب کاوی و بازیابی اطلاعات
وب کاوی و استخراج اطلاعات
وب کاوی و یادگیری ماشین
انواع وب کاوی
چالش های وب کاوی
مشکلات و محدودیت های وب کاوی در سایت های فارسی زبان
محتوا کاوی وب
فصل چهارم – وب کاوی در صنعت
انواع وب کاوی در صنعت
وب کاوی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی
مهندسی مخازن – اکتشاف
مهندسی بهره برداری
مهندسی حفاری
بخش های مدیریتی
کاربرد های دانش داده کاوی در صنعت بیمه
کاربردهای دانش داده کاوی در مدیریت شهری
کاربردهای داده کاوی در صنعت بانک داری
بخش بندی مشتریان
پژوهش های کاربردی
نتیجه گیری
منابع و ماخذ فارسی
مراجع و ماخذ لاتین و سایت های اینترنتی

فهرست اشکال:
داده کاوی بعنوان یک مرحله از فرآیند کشف دانش
سیر تکاملی صنعت پایگاه داده
معماری یک نمونه سیستم داده کاوی
داده ها از انباره داه ها استخراج می گردند
داده ها از چند پایگاه داده استخراج شده اند
شبکه عصبی با یک لایه نهان
Wx,y وزن یال بین X و Y است
درخت تصمیم گیری
روش MBR

چکیده:
با افزایش چشمگیر حجم اطلاعات و توسعه وب، نیاز به روش ها و تکنیک هایی که بتوانند امکان دستیابی کارا به داده‌ها و استخراج اطلاعات از آن ها را فراهم کنند، بیش از پیش احساس میشود. وب کاوی یکی از زمینه های تحقیقاتی است که با به کارگیری تکنیک های داده کاوی به کشف و استخراج خودکار اطلاعات از اسناد و سرویس‌های وب میپردازد. در واقع وب کاوی، فرآیند کشف اطلاعات و دانش ناشناخته و مفید از داده های وب میباشد. روشهای وب کاوی بر اساس آن که چه نوع داده ای را مورد کاوش قرار میدهند، به سه دسته کاوش محتوای وب، کاوش ساختار وب و کاوش استفاده از وب تقسیم میشوند. طی این گزارش پس از معرفی وب کاوی و بررسی مراحل آن، ارتباط وب کاوی با سایر زمینه های تحقیقاتی بررسی شده و به چالشها، مشکلات و کاربردهای این زمینه تحقیقاتی اشاره میشود. همچنین هر یک از انواع وب کاوی به تفصیل مورد بررسی قرار میگیرند که در این پروژه بیشتر به وب کاوی در صنعت می پردازم. برای این منظور مدلها، الگوریتم ها و کاربردهای هر طبقه معرفی میشوند.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آمار, الگوریتم, اکتشاف, خوشه بندی, داده کاوی, دانلود, درخت تصمیم, رگرسیون, سلسله مراتب, شبکه های عصب,

تاريخ : 7 بهمن 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:42
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
شبکه کامپپوتری چیست ؟
مفهوم گره Node وایستگاه های کاری Work Stations
مدل های شبکه
مدل شبکه نظیر به نظیر
مدل شبکه مبتنی بر سرویس دهنده
انواع شبکه از لحاظ جغرافیایی
ریخت شناسی شبکه Net work Topology
توپولوژی حلقوی Ring
توپولوژی اتوبوسی Bus
توپولوژی توری Mesh
توپولوژی درختی Tree
توپولوژی ترکیبی Hybrid
پروتکل
پروتکل های شبکه
مدل Open System Interconnection یا OSI
ابزارهای اتصال دهنده Connectivity Devices
پل ها Bridge
مفاهیم مربوط به ارسال سیگنال و پهنای باند
عملکرد یک شبکه packet-switching
ابزار های اتصال دهنده
استفاده از کابل coaxial در شبکه اتوبوسی
connector RJ45
کابل UTP
فیبر نوری
تنظیمات مربوط به ویندوز
شبکه های بی سیم
مفاهیم و تعاریف
تصویر یک WLAN
شبکهWLAN با یک AccessPoint
پارامترهای موثر در انتخاب و پیاده‌سازی یک سیستم WLAN
شبکه های بیسیم مش
تاریخچه
ساختار شبکه
معماری
مدیریت
کاربردها
عملکرد
شبکه رادیویی چند گانه
تکنیک های رادیویی
طیف مدیریتی انعطاف پذیری
پروتکل ها

چکیده:
شبکه های کامپیوتری امروزی فصل نوینی در انفورماتیک است. با وجود شبکه های کامپیوتری محققین میتوانند در اقصی نقاط دنیا تنها با فشردن کلیدهایی از صفحه کلید کامپیوتر در چند ساعت بعد از تازه ترین اطلاعات موضوعات مورد نظر خود باخبر شوند. تکنولوژی شبکه به سرعت در حال رشد است. رشد و توسعه شبکه های کامپیوتری بر کسی پوشیده نیست مدت هاست که جمع آوری و پردازش اطلاعات توسط کامپیوتر انجام میشود. علاوه بر این کامپیوتر در توزیع اطلاعات و برقراری ارتباطات از طریق شبکه های کامپیوتری نقش مهمی را بازی می کند. برای برقراری بین شبکه ها نیازمند یک ستون فقرات می باشیم. این شبکه زیر بنایی که از تعداد زیادی مسیریاب تشکیل شده است وظیفه انتقال اطلاعات را بر عهده دارد. بر روی این مسیریاب ها باید الگوریتم هایی اجرا شوند تا بتوانند بهترین مسیر را برای انتقال اطلاعات در این دهکده انتخاب کنند.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
ارتباطات, الگوریتم, انتقال اطلاعات, توپولوژی, دانلود, ریخت شناسی, سرویس دهنده, سيستم, سيگنال, شبكه ا,

تاريخ : 7 بهمن 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:65
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
مقدمه ای بر رایانش ابری
مقدمه
تعریف رایانش ابری
رده‌ بندی رایانش ابری
معماری ابر
مدیریت مجازی‌ سازی
سرویس‌ ها
تحمل‌ پذیری عیب
متعادل کردن بار
قابلیت همکاری
ویژگی‌های رایانش ابری
سرویس خودکار بر مبنای درخواست
دسترسی گسترده از طریق شبکه
انباره‌ سازی منابع
انعطاف‌ پذیری سریع
سرویس اندازه‌ گیری شده
چالش‌های موجود در رایانش ابری
کارایی
امنیت و حریم خصوصی
سیاست‌های امنیتی
قابلیت اطمینان
کنترل
نظارت
سرویس‌های سطح بالا
عدم ایجاد قابلیت همکاری
توافق‌نامه‌ سطح سرویس
قفل شدن داده و استاندارد سازی
دسترس‌ پذیری سرویس
معیارها
هزینه‌ها
هزینه‌های پهنای باند
مدیریت تغییرات
مدیریت منبع و راندمان انرژی
زمان‌ بندی
لایه‌ها و خدمات در رایانش ابر
نرم افزار به عنوان سرویس
پلتفرم به عنوان سرویس
زیر ساخت به عنوان سرویس
نتیجه‌گیری
فصل دوم
مقدمه ای بر چند مستاجری
مقدمه
تعریف چند مستاجری
چند مستاجری در برابر چند کاربری
چند مستاجری در برابر چند نمونه‌ایی
مشخصات کلیدی از چند مستاجری
بهره‌وری بیشتر از منابع سخت‌ افزاری
استفاده ارزان‌ تر از برنامه‌ها
مفید بودن
کار مرتبط
معماری چند مستاجره
مدل‌های تکامل یافته
رویکرد مفهومی ماژولار برای مهندسی معماری SaaS چند مستاجره
طراحی ماژولار چند مستاجری
مدل سازی ماژولار
تزریق ماژولار
معماری پیشنهاد شده در مهندسی SaaS چند مستاجری
نتیجه‌ گیری
فصل سوم
مدیریت داده چند مستاجری
انواع چند مستاجری
مدل تک شمایی (مدل مشترک)
مدل چند شمایی
رویکردهای مدیریت داده چند مستاجری
پایگاه داده جداگانه
پایگاه داده مشترک، شماهای مجزا
پایگاه داده مشترک، شما مشترک
انتخاب رویکرد
ملاحظات اقتصادی
ملاحظات امنیتی
ملاحظات مستاجر
فصل چهارم
مدیریت منابع نرم افزارهای چند مستاجره
مقدمه
هدف از تخصیص منابع سیستم برای برنامه‌های کاربردی SaaS چند مستاجره
مدل ریاضی مسئله تخصیص منابع سیستم
الگوریتم تخصیص منابع سیستم با مستاجرQoS گرا
آزمایش و آنالیز
نتیجه گیری
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع و مآخذ

فهرست اشکال:
همگرایی فیلدهای تکنولوژی و مشارکت در ظهور رایانش ابری
نرم‌افزار به عنوان سرویس
پلتفرم به عنوان سرویس
زیرساخت به عنوان سرویس
چهارلایه مدل تکامل یافته SaaS
معماری پیشنهاد شده در مهندسی SaaS چند مستاجر
چند مستاجری با استفاده از مدل تک شمایی
چند مستاجری با استفاده از مدل چند شمایی
پایگاه داده جداگانه برای هر مستاجر
مجموعه مجزا از جداول در یک پایگاه داده مشترک برای هر مستاجر
تمام مستاجران مجموعه یکسان از جداول را به اشتراک می‌گذارند و یک ID مستاجر هر مستاجر را به ردیف‌های یکه صاحب آن است،اختصاصمی‌ دهد
مقایسه هزینه بین رویکرد مجزا و رویکرد مشترک
عوامل تاثیرگذار ملاحظات مستاجر در رویکرد مجزا و رویکرد مشترک

فهرست جداول:
کیفیت نتایج از 2 الگوریتم
زمان اجرای 2 الگوریتم
سیاست انتخاب از 2 الگوریتم

چکیده:
مدل رایانشی بر پایه شبکه‌های بزرگ کامپیوتری مانند اینترنت است که الگویی تازه برای عرضه، مصرف و تحویل سرویس‌های فناوری اطلاعات (شامل سخت افزار، نرم افزار، اطلاعات، و سایر منابع اشتراکی رایانشی) با به کار گیری اینترنت ارائه میکند. رایانش ابری راه کارهایی برای ارائه خدمات فناوری اطلاعات به شیوه‌های مشابه با صنایع همگانی (آب، برق، تلفن و …) پیشنهاد میکند. این بدین معنی است که دسترسی به منابع فناوری اطلاعات در زمان تقاضا و بر اساس میزان تقاضای کاربر به گونه‌ای انعطاف‌ پذیر و مقیاس‌ پذیر از راه اینترنت به کاربر تحویل داده میشود. معماری رایانش ابری در درجه اول یک معماری مبتنی بر سرویس چند مستاجرهاست. چند مستاجری در دانش رایانه اشاره به شیوه ای در طراحی معماری سیستم هایی است که نرم افزار را بصورت سرویس ارائه میدهند(SaaS ). یک سیستم چند مستاجری یک نمونه در حال اجرای برنامه را بین گروهی از اجاره کنندگان (مشتری‌های سرویس) به اشتراک میگذارد. به جای اینکه هر کاربر از یک نمونه در حال اجرای برنامه اختصاصی استفاده کند، این نمونه بین چندین کاربر به اشتراک گذارده میشود. در رایانش ابری نیز از معماری چند مستاجری استفاده میشود، به همین خاطر از چند مستاجری به عنوان یکی از مزایای رایانش ابری یاد میشود. در این پروژه قصد داریم، مفهوم چند مستاجری در رایانش ابری، انواع رویکردهای چند مستاجری در رایانش ابری، پایگاه داده چند مستاجری، رویکردهایی برای مدیریت داده را به همراه مزایا و معایب آن ها و در پایان برخی از الگوریتم‌های تخصیص منابع برای برنامه کاربردی SaaS را مورد بررسی قرار دهیم.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آزمایش, آنالیز, استاندارد سازی, اقتصاد, الگوریتم, امنیت, انعطاف‌ پذیر, اینترنت, برنامه‌, توافق‌نامه‌,

تاريخ : 9 دی 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:71
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
عناصر داده کاوی
پردازش تحلیلی پیوسته
قوانین وابستگی
شبکه های عصبی
الگوریتم ژنتیکی
نرم افزار
کاربردهای داده کاوی
داده کاوی و کاربرد آن در کسب و کار هوشمند بانک
داده کاوی در مدیریت ارتباط با مشتری
کاربردهای داده کاوی در کتابخانه ها و محیط های دانشگاهی
مدیریت موسسات دانشگاهی
داده کاوی آماری و مدیریت بهینه وب سایت ها
داده کاوی در مقابل پایگاه داده Data Mining vsdatabase
ابزارهای تجاری داده کاوی
منابع اطلاعاتی مورد استفاده
انبار داده
مسائل کسب و کار برای داده کاوی
چرخه تعالی داده کاوی چیست؟
متدلوژی داده‌کاوی و بهترین تمرین های آن
یادگیری چیزهایی که درست نیستند
الگوهایی که ممکن است هیچ قانون اصولی را ارائه نکنند
چیدمان مدل ممکن است بازتاب دهنده جمعیت وابسته نباشد
ممکن است داده در سطح اشتباهی از جزئیات باشد
یادگیری چیزهایی که درست ولی بلااستفاده اند
مدل‌ها، پروفایل سازی، و پیش‌ بینی
پیش بینی
متدلوژی
تبدیل مسئله کسب و کار به مسئله داده‌کاوی
انتخاب داده مناسب
پیش به سوی شناخت داده
ساختن یک مجموعه مدل
تثبیت مسئله با داده‌ها
تبدیل داده برای آوردن اطلاعات به سطح
ساختن مدل ها
ارزیابی مدل ها
استقرار مدل ها
ارزیابی نتایج
شروع دوباره
وظایف داده کاوی
دسته بندی
خوشه‌بندی
تخمین
وابستگی
رگرسیون
پیشگویی
تحلیل توالی
تحلیل انحراف
نمایه‌سازی
منابع

مقدمه:
از هنگامی که رایانه در تحلیل و ذخیره سازی داده ها بکار رفت (1950) پس از حدود 20 سال، حجم داده ها در پایگاه داده ها دو برابر شد. ولی پس از گذشت دو دهه و همزمان با پیشرفت فن آوری اطلاعات (IT) هر دو سال یکبار حجم داده ها، دو برابر شده و همچنین تعداد پایگاه داده ها با سرعت بیشتری رشد نمود. این در حالی است که تعداد متخصصین تحلیل داده ها با این سرعت رشد نکرد. حتی اگر چنین امری اتفاق می افتاد، بسیاری از پایگاه داده ها چنان گسترش یافته‌اند که شامل چند صد میلیون یا چند صد میلیارد رکورد ثبت شده هستند. امکان تحلیل و استخراج اطلاعات با روشهای معمول آماری از دل انبوه داده ها مستلزم چند روز کار با رایانه های موجود است. حال با وجود سیستم های یکپارچه اطلاعاتی، سیستم های یکپارچه بانکی و تجارت الکترونیک، لحظه به لحظه به حجم داده ها در پایگاه داده های مربوط اضافه شده و باعث به وجود آمدن انبارهای عظیمی از داده ها شده است.
این واقعیت، ضرورت کشف و استخراج سریع و دقیق دانش از این پایگاه داده ها را بیش از پیش نمایان کرده است، چنان که در عصر حاضر گفته میشود اطلاعات طلاست.
هم اکنون در هر کشور، سازمان، شرکت و غیره برای امور بازرگانی، پرسنلی، آموزشی، آماری و غیره پایگاه داده ها ایجاد یا خریداری شده است. بطوری که این پایگاه داده ها برای مدیران، برنامه ریزان، پژوهشگران جهت، تصمیم گیری های راهبردی، تهیه گزارش های مختلف، توصیف وضعیت جاری خود و سایر اهداف می تواند مفید باشد. بسیاری از این داده ها از نرم افزارهای تجاری، مثل کاربردهای مالی، ERPها، CRMها و web log ها، می آیند. نتیجه این جمع آوری داده ها این میشود که در سازمان ها، داده ها غنی ولی دانش ضعیف، است. جمع آوری داده ها، بسیار انبوه میشود و به سرعت اندازه آن افزایش می یابد و استفاده عملی از داده ها را محدود می سازد.
داده‌کاوی استخراج و تحلیل مقدار زیادی داده به منظور کشف قوانین و الگوهای معنی دار در آن هاست. هدف اصلی داده کاوی، استخراج الگوهایی از داده ها، افزایش ارزش اصلی آن ها و انتقال داده ها به صورت دانش است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
ابزارهای تجاری, الگوریتم ژنتیک, تجارت الکترونيک, تحلیل, تحلیل انحراف, تحلیل توالی, تخمین, خوشه‌بندی,,

تعداد صفحات:137
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
مفاهیم پایه
XML چیست؟
معرفی اجزا اصلی XML
مدل درختی XML
مفهوم شما در XML
انواع زبان‌های کوئری در XML
رابطه XML و پایگاه داده‌ها
پایگاه‌ داده‌های مبتنی بر XML‌
پایگاه‌ داده‌های پشتیبان XML
مقدمه ای بر نحوه پردازش پرس و جوها
مروری بر کارهای انجام شده
روش حلقه های تودرتو
روش Structural Join
روش StairCase Join
روش Holistic Twig Join
روش TJFast
روش هایی مبتنی بر شاخص های مسیری
کاستی‌های موجود در روش‌های پردازش کوئری
روش پیشنهادی
طرح مسئله
روش‌ شماره گذاری سند
مدل سه مرحله طرح جدول شاخص
راهنمای پرس وجو
انتخاب شاخص مسیری
نقطه اتصال
تجزیه پرس وجو
مرحله اول) اجرای کوئری بر روی راهنمای تطابق الگو
مرحله دوم) تولید جدول شاخص
مرحله سوم) تولید نتایج نهایی
کاربرد جدول شاخص در کوئری های پیچیده
نقاط اتصالی با بیش از دو زیر شاخه
کوئری هایی با بیش از دو نقطه اتصال
کوئری هایی با عملگرهای مختلف
نمایش سمبولیک جدول شاخص
بهینه سازی جدول شاخص از روی شمای سند
ارزیابی روش جدول شاخص
توسعه روش جدول شاخص
کاربرد روش در پاسخ به عملگرهای نقیض
کاربرد جدول شاخص در پرش از روی گره های بی فایده
کاربرد جدول شاخص روی برگ های شاخص شده
پیاده سازی و ارزیابی
محیط پیاده سازی و معیارهای مقایسه
مقایسه با روش های مشابه
نتیجه گیری و کارهای آینده
نتیجه گیری
کارهای آینده
منابع

فهرست اشکال و جداول:
ساختار درختی یک سند
یک نمونه TPQ
نمونه‌ای از یک سند داده
مقایسه دو لیست برای پی بردن به رابطه ما بین گره‌‌ها
نحوه شماره گذاری درخت
شبه کد الگوریتم Tree- Merge-Anc
روش شماره گذاری پسوندی و پیشوندی
پیوند پلکانی
روش شماره گذاری در TJFast
یک نمونه FST
نمونه‌ای از کد گذاری Dewey
روش سه مرحله ای جدول شاخص
یک نمونه نقطه اتصال
یک نمونه جدول شاخص
مراحل حذف پیچیدگی پرس و جوهای چند شاخه ای
یک نمونه IT_Model
یک نمونه از نقطه استخراج
عملگر AND میان گره‌های یک نمونه TPQ
یک نمونه عملگر NOT
یک نمونه کوئریی دو شاخه ای Q4
عملگر NOT در کوئری‌های دو شاخه ای
حذف داده‌ها در کوئری های دوشاخه‌ای با عملگر NOT
تعداد گره‌های خوانده شده
مقدار فضای برده شده در حافظه اصلی
زمان اجرا
تعداد گره‌های پردازش شده
کوئری های تک شاخه‌ای
کوئری‌ های چند شاخه‌ای
کوئری هایی با عملگر نقیض
مشخصات دیتاست‌ها معروف
مشخصات جدول رندوم دیتاست
اندازه کد گذاری Dewey
کوئری های اجرا شده روی IT و TJFast
کوئری‌ های اجرا شده روی T2S

چکیده:
امروزه XML به یکی از قالب‌های مهم برای ذخیره و تبادل داده‌ها تبدیل شده است. انعطاف ساختار XML موجب گسترش استفاده از آن گردیده و حجم اسناد XML روز به روز در حال افزایش است. در نتیجه به منظور مدیریت اسناد XML نیاز به یک سیستم مدیریت جامع میباشد؛ زیرا سیستم مدیریت فایلی توانایی مدیریت چنین حجمی از داده‌ها را ندارد. با رشد چشمگیر این پایگاه‌های ‌داده نیاز به تسریع در عملیات اجرای کوئری ها حس می شود. بیشتر محققان به این جنبه XML پرداخته‌اند و روش های زیادی در این زمینه ارائه شده است. اما از آن‌جایی که ساختار XML با ساختار رابطه ای قدیمی بسیار متفاوت است، اصولا این روش ها ناکارآمد هستند و به‌صورت یک استاندارد پذیرفته نشده‌اند، از این رو تلاش محققان برای حل این مشکل دو چندان شده است. تاکنون روشهای زیادی برای حل این مشکل در دنیای XML ارائه شده‌اند، اما هر روش تنها به جنبه‌ای از نواقص پرداخته و تنها برای دسته کوچکی از کوئری ها کارایی دارد در نتیجه برای قسمت عمده کوئری‌ها ناکارآمد است. در نتیجه هنوز روش خاصی به عنوان یک استاندارد، مانند SQL در پایگاه داده‌های رابطه‌ای سنتی، وجود ندارد و میتوان گفت هنوز استفاده از XML به مرحله بلوغ و بهره‌برداری کامل نرسیده است.
دراین پایان نامه ما به دنبال روشی هستیم که برای دسته بزرگی از کوئری ها کارآیی لازم را داشته باشد. روشی که در مقایسه با روشهای مشابه تعداد گره‌های کمتری را مورد دستیابی قرار داده و در زمان کمتری به پاسخ برسد. روشی که قابلیت تلفیق با شاخص‌ روشهای مشابه را داشته و بتواند از آنها برای تسریع کوئری ها استفاده نماید. ما به دنبال روشی هستیم که قابلیت پرش از روی گره‌های بی‌فایده را داشته باشد و داده‌های میانی کمتری در مقایسه با روشهای مشابه تولید نماید. روشی که با استفاده از یک راهنمای تطابق الگو، به طور مستقیم و کورکورانه به پردازش گره‌ها در سند نپردازد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
ارزیابی, الگوریتم, بهینه سازی, تبادل داده‌, جدول شاخص, دانلود, روش حلقه های تودرتو, روش‌ شماره گذاری,

تاريخ : 14 آذر 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:25
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
گیربکس اتوماتیک
مزایای سیستم
اجزاء و قطعات سیستم گیربکس اتوماتیک هوشمند
عیوب گیربکس های اتوماتیک
کدهای مربوط به عیوب مختلف گیربکس
الگوریتم عیب یابی گیربکس اتوماتیک ZF 4HP20
پروسه عیب یابی
بررسی های اولیه
عیب یابی سریع
نشتی روغن گیربکس اتوماتیک
تجهیزات عیب یابی گیربکس اتوماتیک
الگوریتم های عیب یابی
لیست عیوب احتمالی گیربکس اتوماتیک
سیگنال سرعت موتور
سرعت ورودی گیربکس اتوماتیک
سرعت خروجی گیربکس اتوماتیک
سوئیچ چند کاره
نتیجه گیری
مراجع

چکیده:
با پیچیده تر شدن سیستم های اتومبیل نیاز به یکپارچه سازی تحقیقات علمی و نرم افزارهای مهندسی رو به افزایش است. بعنوان ابزار شبیه سازی میتوان از نرم افزارهای مختلف برای مدلسازی فرآیند سیستم های مختلف خودرو نظیر سیستم گیربکس اتوماتیک استفاده نمود. برای عیب یابی سیستم گیربکس اتوماتیک نیز یک سری الگوریتم تعریف شده است. در این مقاله در فصل یک مطالب مقدماتی در زمینه گیربکس های اتوماتیک ارائه میشود. سپس در فصل دو به بررسی عیوب گیربکس های اتوماتیک و کدهای عیوب آن می پردازیم. در پایان نیز الگوریتم و پروسه عیب یابی گیربکس اتوماتیک و متعلقات آن را مورد بررسی و پژوهش قرار میدهیم.

مقدمه:
کلاچ گیری در خودرو یکی از عملیات مکرر رانندگی است که به ویژه در شرایط ترافیکی سنگین شهری تنشهای عصبی و خستگی های بسیار مزمن و شدیدی را برای رانندگان ایجاد میکند. به علاوه استفاده از پدال کلاچ برای جانبازان و معلولین و کلیه رانندگانی که از دردهای مزمن کمر، پا و ستون فقرات رنج میبرند، غیر ممکن یا بسیار مشکل است. کاهش فعالیتهای فیزیکی راننده با حذف عمل کلاچ گیری و عدم نیاز به دقت و تمرکز لازم برای سنکرونیزه کردن عمل کلاچ گیری با دیگر عملیات هدایت خودرو (مانند فرمان حرکت و تعویض دنده و هدایت خودرو)، باعث عدم خستگی و تمرکز بیشتر بر روی هدایت خودرو میشود. کاهش تنشهای ناشی از خستگی، علاوه بر افزایش ایمنی رانندگی و بهبود مشکلات ترافیکی، برخوردهای عصبی رانندگان خودرو را نیز کاهش میدهد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, مکانیک, الگوریتم, عیب یابی, گیربکس اتوماتیک, هوشمند, مزایای سیستم, پروسه عیب یابی, نش,

تاريخ : 8 مهر 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:96
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول:مقدمه
مقدمه
فصل دوم:مقدمه ای بر الگوریتم ژنتیک
مقدمه
پیشینه
اصطلاحات زیستی
تشریح کلی الگوریتم ژنتیک
حل مسأله با استفاده از الگوریتم ژنتیک
اجزای الگوریتم ژنتیک
جمعیت
کدگذاری
کدگذاری دودویی
کدگذاری مقادیر
کدگذاری درختی
عملگرهای الگوریتم ژنتیک
fitness (برازش)
selection (انتخاب)
crossover (ترکیب)
mutation (جهش)
مفاهیم تکمیلی
برتری ها و ضعف های الگوریتم ژنتیک
نکات مهم در الگوریتم های ژنتیک
نتیجه گیری
فصل سوم:کاهش اثرات زیست محیطی آلاینده های Cox، NOx و SOx در کوره ها
مقدمه
احتراق
روش محاسبه ترکیبات تعادلی با استفاده از ثابت تعادل
روش محاسبه دمای آدیاباتیک شعله
انتخاب سیستم شیمیایی
تأثیر دمای هوا و میزان هوای اضافی بر تولید محصولات
بهینه سازی
روش های حل مسائل بهینه سازی
روش تابع پنالتی
الگوریتم حل تابع پنالتی
برنامه کامپیوتری و مراحل آن
تشکیل تابع هدف
تشکیل مدل مسئله بهینه سازی
روش حل
فصل چهارم:توضیحاتی در رابطه با gatool نرم افزار متلب
gatool
تنظیم گزینه ها برای الگوریتم ژنتیک
Plot Options
Population Options
Fitness Scaling Options
Selection Options
Reproduction Options
Mutation Options
Crossover Options
Migration Options
Output Function Options
Stopping Criteria Options
Hybrid Function Options
Vectorize Options
فصل پنجم:نتایج
نتایج حاصل از تابع پنالتی و الگوریتم ژنتیک
نتیجه گیری
فهرست مراجع

فهرست شکل:
مراحل الگوریتم ژنتیک
مثالی از کروموزوم ها به روش کدگذاری دودویی
مثالی از کروموزوم ها با استفاده از روش کدگذاری مقادیر
انتخاب چرخ رولت
ترکیب تک نقطه ای
ترکیب دو نقطه ای
ترکیب یکنواخت
وارونه سازی بیت
تغییر ترتیب قرارگیری
تغییر مقدار
نمای برنامه ی کامپیوتری
عملیات برازش برای تولید NO در مقایسه با نتایج اصلی در احتراق گازوئیل
نمای gatool نرم افزار مطلب
نمای gatool ، Cox برای گاز طبیعی
نمودارهای Best fitness و Best individual آلاینده ی Cox برای گاز طبیعی
نمای gatool ، NOx برای گاز طبیعی
نمودارهای Best fitness و Best individual آلاینده ی NOx برای گاز طبیعی
نمای gatool ، Cox + NOx برای گاز طبیعی
نمودارهای Best fitness و Best individual مجموع آلاینده های Cox و NOxبرای گاز طبیعی
نمای gatool ، Cox برای گازوئیل
نمودارهای Best fitness و Best individual آلاینده ی Cox برای گازوئیل
نمای gatool ، NOx برای گازوئیل
نمودارهای Best fitness و Best individual آلاینده ی NOx برای گازوئیل
نمای gatool ، Sox برای گازوئیل
نمودارهای Best fitness و Best individual آلاینده ی Sox برای گازوئیل
نمای gatool ، Cox + NOx برای گازوئیل
نمودارهای Best fitness و Best individual مجموع آلاینده های Cox و NOx برای گازوئیل
نمای gatool ، Cox+NOx+Sox برای گازوئیل
نمودارهای Best fitness و Best individual مجموع آلاینده های Cox و NOx وSOx برای گازوئیل
نمای gatool ، Cox برای نفت کوره
نمودارهای Best fitness و Best individual آلاینده ی Cox برای نفت کوره
نمای gatool ، NOx برای نفت کوره
نمودارهای Best fitness و Best individual آلاینده ی NOx برای نفت کوره
نمای gatool ، Sox برای نفت کوره
نمودارهای Best fitness و Best individual آلاینده ی SOx برای نفت کوره
نمای gatool ، Cox + NOx برای نفت کوره
نمودارهای Best fitness و Best individual مجموع آلاینده های Cox و NOx برای نفت کوره
نمای gatool ، COx+NOx+SOx برای نفت کوره
نمودارهای Best fitness و Best individual مجموع آلاینده های COx و NOx و SOx برای نفت کوره

فهرست جدول:
تغییر نرخ تولید (mole/hr) NO در اثر تغییر دمای هوا و درصد هوای اضافی
تشکیل تابع هدف برای گاز طبیعی
تشکیل تابع هدف برای گازوئیل
تشکیل تابع هدف برای نفت کوره
مقایسه نتایج تابع پنالتی و الگوریتم ژنتیک

چکیده :
الگوریتم های ژنتیک یکی از الگوریتم های جستجوی تصادفی است که ایده آن برگرفته از طبیعت می باشد. نسل های موجودات قوی تر بیشتر زندگی می کنند و نسل های بعدی نیز قوی تر می شوند به عبارت دیگر طبیعت افراد قوی تر را برای زندگی بر می گزیند. در طبیعت از ترکیب کروموزوم های بهتر ، نسل های بهتری پدید می آیند. در این بین گاهی اوقات جهش هایی نیز در کروموزوم ها روی می دهد که ممکن است باعث بهتر شدن نسل بعدی شوند. الگوریتم ژنتیک نیز با استفاده از این ایده اقدام به حل مسائل می کند. الگوریتم های ژنتیک در حل مسائل بهینه سازی کاربرد فراوانی دارند.
مسئله کاهش آلاینده های Cox ، NOx و Sox در کوره های صنعتی، یکی از مسائل بهینه سازی می باشد، که هدف آن بهینه کردن عملکرد کوره های احتراقی بر حسب پارامترهای درصد هوای اضافی (E) و دمای هوای خروجی از پیش گرمکن (T)، به منظور کاهش میزان آلاینده های تولید شده در اثر انجام عملیات احتراق است.
در این پایان نامه ابتدا مروری بر مفاهیم مقدماتی الگوریتم های ژنتیک کرده سپس مشخصات کلی مسئله عنوان می شود، در انتها مسئله ی مورد نظر توسط الگوریتم ژنتیک اجرا و نتایج آن با روش تابع پنالتی مقایسه میشود.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, الگوریتم, ژنتیک, کد گذاری, جهش, ترکیب, اثرات زیست محیطی, آلاینده, کوره, د,

تاريخ : 4 مرداد 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:83
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
جمع آوری مطالب واطلاعات لازم
تعریف پروژه
زبان برنامه نویسی و بانک اطلاعاتی مورد استفاده
ساختمان و شرح عملکرد نرم افزار
شرح بانک اطلاعاتی
جدول Employee
جدول RECEPTION
جدولSERVICE
جدول RESERVATION
جدول ROOM
پیشنهادات
خلاصه و نتیجه گیری
ضمیمه 1
راهنمای کاربر
بخش اینترنتی
بخش برنامه کاربردی
فرم های گزارش گیری
فرم های ویرایش کردن
فرم های حذف
ضمیمه 2
سورس برنامه

فهرست شکل ها:
جدول Employee
جدول Receeption
جدول Service
جدولReservation
جدولRoom
فرم رزرو اینترنتی
فرم ورود به برنامه
فرم صفحه اصلی
فرم انتخاب
فرم پذیرش مسافر
فرم پذیرش بوسیله کد رزرو
فرم ثبت کارمندان
فرم اضافه کردن سرویس
فرم گزارش از مسافران
فرم گزارش از کارمندان
فرم گزارش ازسرویسها
فرم ویرایش مسافر
فرم ویرایش کارمند
فرم ویرایش سرویس
فرم حذف مسافر
فرم حذف کارمند
فرم حذف سرویس

چکیده:
سیستم های کامپیوتری در مدت زمانی که وارد جامعه ما شده اند جای خود را در میان افراد جامعه باز کرده اند. همچنین جامعه نیز نیاز به این سیستم ها را احساس کرده است تا بتواند با این سیستم ها کارها را روند سریع تر انجام دهد.سیستم های کامپیوتری نیز نرم افزارهای پیشرفته تری را طلب می کنند،از این رو بر ماست که با ساخت نرم افزارهای لازم این نیازها را برطرف کنیم.
سیستم رزرو هتل نیز میتواند یکی از این نرم افزارها باشد تا بتواند قسمتی از این نیازها را برطرف کند.از طرفی برای تولید این نرم افزارها نیاز به دانستن زبان های برنامه نویسی میباشد که زبان برنامه نویسی ویژوال استودیو دات نت نیز یکی از این زبان ها میباشد که با فرا گرفتن مهارت های لازم در این زبان میتوان به سادگی نرم افزارهای مورد نیاز را تولید کرد. دانشکده ها نیز موظف میباشند که در مورد اجرای پروژه ها سخت گیر باشند و دانشجوها نیز باید بتوانند پروژه خود را پیاده سازی نمایند.مدرس دانشکده نیز میتواند در مورد ساختار برنامه و همچنین در مورد چگونگی برنامه نویسی دانشجو را راهنمایی کند تا دانشجو هم سریع تر و هم بهتر به جواب برسد.
سیستم رزرو هتل برای رزرو و پذیرش مسافر در هتل میباشد.این سیستم برای رزرو اینترنتی و همچنین پذیرش مسافر میباشد که دارای امکاناتی از قبیل رزرو اینترنتی مسافر، پذیرش حضوری مسافر، حذف مسافر از لیست مسافران، جستجو در میان مسافران و جستجو در میان کارکنان هتل و جستجو در میان سرویس های هتل، گزارش از لیست مسافران موجود در هتل و گزارش از کارکنان هتل، و امکاناتی از قبیل امکان ویرایش کردن و تصحیح کردن اطلاعات مسافران و کارکنان و …میباشد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, مهندسی کامپیوتر, نرم افزار, الگوریتم, برنامه, ژنتیک, برنامه نویسی ژنتیکی,,

تاريخ : 4 مرداد 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:33
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
واژه های کلیدی
مقدمه
سرویس ها چه هستند؟
معماری سرویس
معرفی SOA و چند کاربرد آن
SOAP, WSDL, UDDI
چرا SOA؟
SOA سرویس‌ وب نیست
معرفی WS-IBasic Profile
نقل و انتقال (Tranport )
پیغام رسانی (Messaging)
تشریح (Description)
ضمانت های سرویس (Service Assurances)
ترکیب سرویس (Service Composition)
معرفی.NET for Web Services Enhancements 2.0
معماری سرویس گرای مقدماتی
معماری سرویس گرای توسعه یافته
معماری سرویس گرا در تولید نرم افزار
ویژگیهای سیستم های نرم افزاری مبتنی بر معماری سرویس گرا
سرویس های وب بعنوان پایه معماری سرویس گرا
ویژگی های سرویس و محاسبات سرویس گرا
نرم افزار بعنوان سرویس
رابطه بین BPM , SOA و EA
EAI with SOA
چرا معماری سرویس گرا (SOA) ؟!
نتیجه گیری
منابع

چکیده:
معماری سرویس گرا بعنوان یکی از آخرین دستاوردها در تولید نرم افزار، به نظر میرسد، در سال های آتی معماری غالب صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات باشد. علت بوجود آمدن این معماری، ایده ای بود که در ذهن تعدادی از معماران آن وجود داشت و آن نرم افزار بعنوان سرویس بود. در مدل نرم افزار بعنوان سرویس، شما نرم افزار خود را بگونه ای طراحی میکنید که قابل استفاده توسط سیستم های دیگر باشد یعنی دیگران میتوانند برای استفاده از سرویس شما ثبت نام کنند و هر موقع که لازم داشتند از خدمات آن بهره ببرند، همانند حالتی که در مورد شبکه های تلویزیون کابلی وجود دارد. تا زمانی که شما به سرویس متصل هستید، میتوانید هر لحظه که خواستید از سرویس استفاده کنید.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, مهندسی کامپیوتر, نرم افزار, الگوریتم, برنامه, ژنتیک, برنامه نویسی ژنتیکی,,

تاريخ : 4 مرداد 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:128
نوع فایل:word
رشته مهندسی کامپیوتر گرایش سخت افزار
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول: آشنایی با موتور جستجوگر
1-1- موتورهای جستجو
1-1-2- وب
1-1-3- تگ های متا
1-1-4- ایجاد ایندکس
1-1-5- جستجو
1-1-6- آینده مراکز جستجو
1-2- چگونگی رتبه بندی سایت ها توسط موتورهای جستجو
1-3- اهمیت موتورهای جستجو برای سایت ها
1-3-1- موتور های جستجوگر معروف
1-3-2- چگونه صفحات در پایگاه داده لیست می شوند
1-3-3- فایل robots.txt چیست؟
1-3-4- نقش متاتگ ها برای موتورهای جستجو
1-3-5- منظور از رتبه بندی چیست؟
1-4- بازاریابی موتورهای جستجوگر
1-4-1- اعمال کردن تکنیک های بهینه سازی موتورهای جستجو
1-4-2- سایت خود را به گوگل معرفی کنید
1-5- ادبیات موتورهای جستجوگر
1-6- موتورهای جستجوگر در خدمت بازاریابی نوی
1-7- فرهنگ اصطلاحات موتورهای جستجوگر
فصل دوم: ابزارهای کمکی موتورهای جستجو
2-1- عنکبوت های موتورهای جستجوگر
2-2- نحوه علمی کارکرد ابزار موتور جستجو
2-2-1- موتورهای جستجوی پیمایشی
2-2-2- فهرستهای تکمیل دستی
2-2-3- موتورهای جستجوی ترکیبی با نتایج مختلط
2-2-4-چگونه موتورهای جستجو صفحات وب را رتبه ‌بندی می‌کنند؟
2-3- دلیل نیاز به رتبه بندی وب سایت توسط موتور جستجو
2-3-1- SEO چیست؟
2-3-2- انتخاب کلمات کلیدی مناسب
2-3-3- فرمول انتخاب کلمه کلیدی مناسب
2-3-4- انتخاب بهترین کلمات کلیدی
2-3-5- شناساندن کلمات کلیدی به موتور جستجو
2-3-6- نحوه ثبت وب سایت در موتور جستجوی گوگل
فصل سوم: موتور جستجوی گوگل
3-1- چشم اندازی به گوگل
3-2- الگوریتم موتور جستجوی گوگل
3-2-1- الگوریتم گوگل پاندا
3-2-2- الگوریتم پنگوئن
3-3- ترکیب گوگل: نواوری سخت افزار و نرم افزار
3-4- چگونه گوگل از یاهو و MSN متمایز می‌شود
3-5- مقررات تکنولوژی
3-6- سخت افزار ارزان و نرم افزار هوشمند
3-7- معماری منطقی
3-8- سرعت و سپس سرعت بیشتر
3-9- حذف یا کاهش مخارج سیستم های معین
3-10- تصاویری لحظه ای از تکنولوژی گوگل
3-11- اشکالات Googleplex
3-12- رفتن خیلی سریع: تسریع کننده وب گوگل
3-13- قانون های فیزیک : گرما و توان 101
3-14- دیگر مراکز داده انتشار یافته
3-15- Sergey چیست؟
3-16- پیش بینی نکردن نقص ها
3-17- چکیده ایرادهای گوگل
3-18- اهرم بندی Googleplex
فصل چهارم: اشتباهات در مورد موتورهای جستجو
4-1- چرا سایت ما در موتورهای جستجو ثبت نمی شود؟
4-1-۱- سایت دو قلو
4-1-۲- مخفی سازی
4-1-۳- متون غیر قابل مشاهده
4-1-۴- اقدام به ثبت سایت به مقدار زیاد
4-1-۵- استفاده از کلمه های کلیدی نامربوط
4-1-۶- اقدام به ثبت سایت بصورت خودکار
4-1-۷- صفحات ورودی
4-1-۸- استفاده از وب سایتهای رایگان
4-2- رابطه نام دامنه با رتبه در موتورهای جستجو
4-2-1- آیا وجود کلمه کلیدی سایت شما، در نام سایت، مهم است ؟
4-2-2- آیا آدرس جهانی کوتاه تر، در رتبه بندی تاثیر دارد ؟
4-2-3- آیا وجود “/” در انتهای آدرس جهانی سایت، در رتبه بندی موثر است ؟
4-2-4- آیا آدرس .net در رتبه بندی موثر است ؟
4-2-5- آیا آدرس منتهی به .html در رتبه بندی موثر است ؟
4-3- بهینه سازی و ارتقاء رتبه سایت در موتورهای جستجو
4-3-1- شناخت دقیق و تجزیه و تحلیل سایت شما
4-3-2- شناخت دقیق و تجزیه و تحلیل سایت رقبا
4-3-3- تهیه نقشه سایت شما
4-3-4- بهینه سازی تگهای صفحه بر اساس آخرین استاندارد های کنسرسیوم جهانی وب
4-3-5- انتخاب کلید واژگان و توضیحات مختصر سایت
4-3-6- انتخاب کلید واژگان و توضیحات مختصر هر مطلب
4-3-7- معرفی به موتورهای جستجوگر
4-3-8- گسترش لینک سایت در وب سایت های مرتبط و ثبت در فهرست های وب
نتیجه گیری
منابع

چکیده
یک موتور جستجوگر در واقع سایتی است که کاربر با نوشتن عباراتی مختصر در قسمت جستجوی این سایت می تواند به اطلاعات مورد نظر خود در سایت های دیگر دسترسی پیدا کند. حاصل این جستجو برای کاربر یک لیستی از سایت ها می باشد که با موضوع کاربر ارتباط دارند.
با توجه به نوع عملکردی که این سایت ها (گوگل ، یاهو و…)دارند نام موتور به انها نسبت داده شده و اصلا شبیه موتور نیستند.
امروزه در جهان وب حجم زیادی از اطلاعات وجود دارد که روز به روز بر این اطلاعات افزوده می شود. این انبوه اطلاعات بر روی میلیاردها صفحه وب که در سرورهای مختلفی در سراسر دنیا قرار دارند جای داده شده اند.
این میزان افزایش اطلاعات در دنیای امروز این مشکل دسترسی به اطلاعات را بوجود اورده است.
در مقابل این مشکل کاربر اگر دنبال موضوعی باشد کدام صفحه را باید مطالعه کند و این صفحه را چگونه در بین این میلیارد صفحه پیدا کند؟!
پس اگر برای یافتن این صفحه یک سایتی وجود داشته باشد تا به کاربر کمک کند قطعا این سایت در بین این انبوه کاربر مورد توجه زیادی قرار می گیرد. این سایت همان موتور جستجوگر می باشد.
کاربرانی که فکر می‌کنند باید به طور حتم ابتدا وارد یکی از این سایت‌ها شده و سپس از سایت‌های دیگر استفاده کنند کم و بیش با پیچ و خم آنها آشنا شده‌اند. این رویکرد فوق‌العاده در جهان باعث شده تا موتورهای جستجو از جهات بسیاری در کانون توجه سیاستمداران و همچنین بازرگانان قرار بگیرند.
امروزه موتورهای جستجوگر زیادی به موجود امده اند. پایه کار انها مشابه هم بوده ولی الگوریتم های متفاوتی را در فرایند کاری خود بکار می برند. لازم است ابتدا مسائل کلی موتور جستجوگر اشنا شده و سپس در مورد موتور جستجوی گوگل به صحبت بپردازیم.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, مهندسی کامپیوتر, نرم افزار, الگوریتم, برنامه, ژنتیک, برنامه نویسی ژنتیکی,,

تاريخ : 4 مرداد 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:100
نوع فایل:word
رشته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل یکم – تعاریف اولیه در رمزنگاری
1-1- برخی اصطلاحات در رمز نگاری
1-2- سرویس رمزنگاری
1-2-1- محرمانگی یا امنیت محتوا
1-2-2- سلامت محتوا
1-2-3- احراز هویت یا اصالت محتوا
1-2-4- عدم انکار
1-3- پنهان نگاری
1-3-1- فشرده سازی jpeg
1-3-2- الگوریتم پنهان نگاری jpeg-jsteg
1-4- تفاوت پنهان نگاری و رمزنگاری
1-5- موارد کاربرد رمزنگاری
1-6- رمزنگاری و انواع آن
1-6-1- رمزنگاری متقارن
1-6-2- رمزنگاری نامتقارن
1-7- پروتکل های انتقال در رمزنگاری
1-7-1- پروتکل ها
1-8- پروتکل های انتقال در رمزنگاری
1-8-1- تکنولوژی SSL(Secure Socket Layer) اساس World Wide
1-8-2- TLS
1-8-3- S/MIME
1-8-4- SSH
1-9- نتیجه گیری
فصل دوم – آشنایی با توابع آشوب و معرفی سیستم
2-1- مقدمه
2-2- تعریف آشوب
2-3- سایفرهای رمزنگاری تصویر
2-4- سیستم های رمزنگاری آشوبگون تصویر
2-4-1- سیستم لورنز
2-4-2- نگاشت لجستیک
2-4-3- نگاشت تنت
2-4-4- هنون
2-5- نتیجه گیری

فصل سوم – تاثیر مدل های رنگ بر نحوه ی رمزنگاری در تصویر
3-1- مقدمه
3-2- مدل رنگ RGB
3-3- مدل رنگ CMY
3-4- مدل رنگ YIQ
3-5- مدل رنگ HIS
3-6- تبدیل رنگ ها از RGB به HSI
3-7- تبدیل رنگ ها از HSI به RGB
3-8- نتیجه گیری
فصل چهارم – تعریف پروژه
4-1- مقدمه
4-2- هیستوگرام
4-3- تسهیم هیستوگرام
4-4- هیستوگرام تصاویر رنگی
4-5- رابطه ی بیشترین نسبت تفاوت (PSNR)
4-6- معرفی ابزارهای توسعه
4-7- محیط برنامه ی پیاده سازی شده
4-8- نتیجه گیری

فصل پنجم – نظریه آشوب و کاربرد آن در اقتصاد
5-1- مقدمه
5-2- نظریه آشوب
5-2-1- شکل تابعی یک فرآیند آشوبناک
5-2-2- برخی ویژگی های مهم فرآیندهای آشوبی
5-2-2-1- جذب کننده های پیچیده
5-2-2-2- حساسیت بسیار زیاد به شرایط اولیه
5-2-2-3- شکستگیهای ناگهانی ساختاری در مسیر زمانی
5-3- آشوب در اقتصاد
5-3-1- نظریه آشوب در یک مدل اقتصاد کلان
5-3-2- سایر کاربردهای نظریه آشوب در اقتصاد
5-3-2-1- آشوب در مدلهای کلان دوران زندگی
5-3-2-2- نظریه آشوب و نهادگرایان
5-3-2-3- نظریه آشوب و مدل رشد سولو
5-3-2-4- نظریه آشوب و رشد کارآیی
5-4- آزمون های آشوب
5-4-1- مشاهده
5-4-2- آزمون بعد همبستگی
5-4-3- آزمون توان لیاپونوف
5-4-4- آزمون پایداری یا آنتروپیکو لموگروف
5-4-5- آزمون BDS
5-4-6- آزمون نمای هرست
5-4-7- آزمون شبکه های عصبی مصنوعی
5-4-7- ملاحظاتی پیرامون روشهای آزمون آشوب
5-5- نتیجه گیری
فصل ششم – جمع بندی و نتیجه گیری
منابع و مراجع

فهرست شکلها
شکل 1-1- ماتریس کوانتیزاسیون استاندارد
شکل 1-2- نمونه یک بلاک 8*8 بعد از کوانتیزاسیون
شکل 2-1- تصویر جاذب سیستم در فضای فاز (x-y)
شکل 2-2- تصویر جاذب سیستم در فضای فاز (x-z)
شکل 2-3- تصویر جاذب سیستم در فضای فاز (y-z)
شکل 2-4- تصویر جاذب سیستم در فضای فاز (x-y-z)
شکل 2-5- پاسخ های زمانی متغیرهای حالت سیستم آشوبناک لورنز
شکل 2-6- مسیر فضای حالت (الف : یک سیستم تصادفی،ب: یک سیستم آشوبناک
شکل 2-7- رفتار آشوبناک نگاشت لجستیک
شکل 2-8- مسیر فضای حالت نگاشت لجستیک
شکل 2-9- نگاشت لجستیک با توجه به مقادیر مختلف
شکل 2-10- رفتار آشوبناک سیستم تنت در بازه زمانی
شکل 2-11- مسیر فضای حالت نگاشت تنت
شکل 2-12- دیاگرام فضای حالت نگاشت هنون
شکل 3-1- مکعب رنگی RGB نقاط در امتداد قطر اصلی،دارای مقادیر خاکستری از مبدا تا سفید
شکل 3-2- مکعب رنگی 24 بیتی
شکل 3-3- روابط ادراکی بین مدل های رنگ RGB و HIS
شکل 3-4- شش ضلعی های پایین
شکل 3-5- مدل رنگ HSI مبتنی بر صفحات مثلثی و دایره ای
شکل 4-1- تصویر و هیستوگرامش
شکل 4-2- تقسیم هیستوگرام تصویر قبل
شکل 4-3- تصویری با کنتراست پایین
شکل 4-4- محیط نرم افزار متلب
شکل 4-5- یک تصویر رنگی
شکل 4-6- تصویر اصلی و رمز شده و هیستوگرام آنها
شکل 4-7- تصویر رمزگشایی شده و هیستوگرام آن
شکل 4-8- تصویر رمز شده
شکل 4-9- تصویر رمز شده
شکل 4-10- نمایی از محیط برنامه نوشته شده در نرم افزار متلب

فهرست جدولها
جدول 2-1- ماهیت رفتار سیستم به ازای مقادیر مختلف r
جدول 4-1- مدت زمان انجام عملیات رمزنگاری/رمزگشایی تصاویر و انتروپی آن ها
جدول 5-1- ماهیت مسبرهای زمانی Y به ازای مقادیر گوناگون پارامتر W


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پایان نامه, رمز نگاری, سرویس, امنیت محتوا, احراز هویت, پنهان نگاری, الگوریتم, پروتکل, توابع ,

تاريخ : 4 مرداد 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:93
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
شبکه عصبی چیست ؟
یادگیری در سیستم های بیولوژیک
سازمان مغز
نرون پایه
عملیات شبکه های عصبی
آموزش شبکه های عصبی
معرفی چند نوع شبکه عصبی
پرسپترون تک لایه
پرسپترون چند لایه
backpropagation
هاپفیلد
ماشین بولتزمن
کوهونن
کاربردهای شبکه های عصبی
منابع

مقدمه
الگوریتم ها در کامپیوتر ها اعمال مشخص و واضحی هستند که بصورت پی در پی و در جهت رسیدن به هدف خاصی انجام میشوند.حتی در تعریف الگوریتم این گونه آمده است که الگوریتم عبارت است از مجموعه ای ازاعمال واضح که دنبال ای از عملیات را برای رسیدن به هدف خاصی دنبال میکنند.آنچه در این تعریف خود نمایی میکند کلمه دنباله میباشد که به معنای انجام کار ها بصورت گام به گام می باشد. این امر مشخص میکند که همه چیز در الگوریتم های سنتی باید قدم به قدم برای کامپیوتر مشخص و قابل فهم و درک باشد. حتی در اولین الگوریتم های هوش مصنوعی نیز بر همین پایه و کار قدم به قدم بنا نهاده شده اند.
در اواخر قرن بیستم رویکرد به الگوریتم های جدید صورت گرفت که علت های مختلفی داشت مثل حجیم بودن میزان محاسبات برخی مسایل و بالا بودن مرتبه زمانی الگوریتم های سنتی در مورد این مسایل باعث شد نیاز به الگوریتم های جدید احساس شود.همچنین برخی کارهای انسان که هنوز قابل انجام توسط کامپیوتر نبودندو یا به خوبی توسط کامپیوتر انجام نمی شدند باعث این رویکرد شد.
مهمترین الگوریتم های جدید عبارتند از :
1- شبکه های عصبی
2- منطق فازی
3- محاسبات تکاملی


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, هوش مصنوعی, شبکه, شبکه عصبی, سیستم, بیولوژیک, الگوریتم, عملیات, منطق فازی,

تعداد صفحات:66
نوع فایل:word
رشته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل یکم – الگوریتم های تکاملی
1-1- یک الگوریتم تکاملی چیست؟ ایده اصلی
1-2- جنبه های بحرانی الگوریتم تکاملی نامه
1-3- مولفه های الگوریتم های تکاملی
1-3-1- نمایش
1-3-2- جهش
1-3-3- مناظره تاریخی
1-4- انواع الگوریتم های تکاملی
1-5- نواحی کاربردی
1-6- مقدمه الگوریتم ژنتیک
1-7- تشریح الگوریتم ژنتیک
1-8- چهارچوب کلی الگوریتم ژنتیک
1-9- مزایا و معایب الگوریتم ژنتیک
1-10- برنامه نویسی ژنتیکی
1-11- عملگرهای ژنتیک (Genetic Operators)
1-12- الگوریتم ژنتیک در طبیعت
1-13- الگوریتم ژنتیک استاندارد
1-14- علت استفاده از الگوریتم های تکاملی
1-15- استراتژی های تکامل
1-16- برنامه ریزی تکاملی
فصل دوم- معرفی مسئله توالی flow shop ها
2-1- مسئله توالی flow shop
2-2- مسئله flow-shop با دو ماشین
فصل سوم- روش‌های حل هیورستیک مسئله flow-shop
3-1- مسئله m ماشین عمومی
-2- الگوریتم گوپتا (Guptan’s
3-3- الگوریتم RA
3-4- الگوریتم NEH Heuristic Algorithm
فصل چهارم- حل مسئله flow-shop با استفاده از الگوریتم ژنتیک
4-1- دسترسی
4-2- مثال ها
4-3- دسترسی Reeves
4-4- جمعیت ابتدایی
4-5- عملگرهای ژنتیک
4-6- الگوریتم ژنتیک پیوندی
4-7- پیاده سازی الگوریتم ژنتیکی
4-8- الگوریت ژنتیک تکاملی سیمبیوتیک(SEA
4-8-1-علت معرفی SEA
4-8-2- عملگر ترکیب سیمبیوتیک
4-9-ایده کلی SEA
4-10-الگوریتم های جست و جوی نا آگاهانه
4-10-1-جست و جوی لیست
4-10-2-جست و جوی درختی
4-10-3-جست و جوی گراف
4-11-الگوریتم های جست و جوی آگاهانه
4-11-1-جست و جوی خصمانه
4-12- مسائل NP-Hard
4-13- الگوریتم‌های مکاشفه‌ای
4-14- روش های کد کردن
4-15- محاسبه برازندگی (تابع ارزش)
4-16- انواع روش‌های انتخاب
4-17- انتخاب حالت پایدار
فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات
منابع و مراجع

چکیده:
در این مقاله به مسئله flow-shop sequencing پرداخته می‌شود که جزء مسائل سخت است و به صورت زیر تعریف می‌شود. فرض کنید m ماشین و n کار وجود دارند که هر کار شامل m عمل می‌باشد و هر عمل به یک ماشین متفاوت نیاز دارد. هدف پیدا کردن توالی کارهاست که حداکثر زمان گردش را کمینه سازد. از آنجایکه این مسئله جزء مسائل سخت است، یکی از روش‌های حل آن استفاده از الگوریتم ژنتیک است. در این پایان‌نامه هدف مطالعه روش‌های ارائه شده برای حل این مسئله با استفاده از الگوریتم ژنتیک است. فصل‌های پایان‌نامه به شرح روبروست، در فصل یک الگوریتم‌های تکاملی مخصوصا الگوریتم ژنتیک و مسئله flow-shop در فصل دوم بررسی می‌شود و روش‌های حل هیورستیک آن در فصل سوم مطرح می‌گردد. در فصل چهارم چگونگی حل این مسئله با استفاده از الگوریتم ژنتیک بررسی می‌گردد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, مهندسی کامپیوتر, نرم افزار, الگوریتم, برنامه, ژنتیک, برنامه نویسی ژنتیکی,,

تاريخ : 17 خرداد 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

آپلود عکس , آپلود دائمی عکس

تعداد صفحات:80

نوع فایل:word

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول

سابقه تاریخی

استفاده های شبکه عصبی

مزیت های شبکه عصبی

شبکه های عصبی در مقابل کامپیوتر های معمولی

شباهت های انسان و سلول های عصبی مصنوعی

چگونه مغز انسان می آموزد

انواع یادگیری برای شبکه های عصبی

هوش جمعی

فصل دوم:

معرفی

نورون با خاصیت آشوبگونه

شکل شبکه

قانون آموزش شبکه

مدلسازی ژنراتور سنکرون دریایی

نتایج فصل

فصل سوم :

معرفی

منحنی طول – کشش

فهرست

شبکه های عصبی

نتایج تجربی

نتیجه فصل

فصل چهارم

معرفی

نمادها و مقدمات

نتایج مهم

شرح مثال

نتیجه فصل

فصل پنجم:

معرفی

شبکه های feedforward رگولاریزاسیون

طراحی شبیه سازی

شبیه سازی ها

نتیجه فصل

فصل ششم

فناوری شبکه عصبی

فناوری الگوریتم ژنتیک

بازاریابی

بانکداری و حوزه های مالی

منابع

مقدمه

این مقاله مقدمه ای برشبکه های عصبی مصنوعی است. گونه های مختلف شبکه های عصبی توضیح و شرح داده شده استو کاربرد های شبکه های عصبی، نظیر ANN ها درپزشکیبیان شده و همچنین سابقه ای تاریخی از آن به تفصیل آورده شده است. همچنین رابطه بینچیزهای ساختگی و واقعی مورد بررسی قرار گرفته و در مورد آن توضیح داده شده است و به شرح مدل های ریاضی در رابطه با این موضوع و آنالیز رفتار آشوب گونه مدل شبکه عصبی مکانیسم لرزش عضله و هماهنگ سازی نمایی شبکه های عصبی آشوبگونه با اغتشاش تصادفی و شناسایی شبکه های آشوبگونه آغشته به نویز بر مبنای شبکه های عصبی feedforward رگولاریزاسیون و همچنین شبکه های عصبی و الگوریتم های ژنتیک در تجارت می پردازیم.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, شبکه, کامپیوتر, شبیه سازی, الگوریتم, ژنتیک, بازاریابی, منحنی, آموزش, شبکه,

<-BloTitle->
<-BloText->