خريد بک لينک
خريد سکه ساکر
خرید گیفت کارت
فلنج
احتشام الدوله شبکه اجتماعی اشتراک گذاری تیکفا
<-BloTitle->
<-BloText->

تاريخ : 9 دی 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:42
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
نفوذ بیگانگان
از عصر امیرکبیر تا عصر امین السلطان
برکناری میرزا آقاخان نوری
مسافرت ناصرالدین شاه به اروپا
سفر دوم ناصرالدین شاه به اروپا
تدبیر امیرکبیر
امیرکبیر و احتشام الدوله
ادب و تربیت میرزا آقاخان نوری
چاپلوسی میرزا آقاخان
این دیوارها به امیر خبر خواهند برد
نام مرا در روزنامه نیاورید
زندان در عصر ناصرالدین شاه
استنطاق حاجی مبارک
شاه به شکایت مردم رسیدگی میکند
مبارزه مردم در آذربایجان
سرانجام کار
ادب و اخلاق پادشاه ایران
ناصرالدین شاه و آخوند درباری
بیماری وبا
قیام مردم تهران و شهرستان ها
قیام دلیرانه مردم رشت
قیام دلیرانه مردم تهران، آذربایجان و شیراز
ظل السلطان کیست؟

مقدمه:
عصر سلطنت ناصرالدین شاه عصر تاریک و شرم آوری از تاریخ ایران است. عصری است مملو از ظلم و ستم و جنایت و دوره‌ای است آکنده از جهل و بی خبری. توده های وسیع مردم بیسواد بودند و نادان و شاه و درباریان از این بیسوادی و جهل حداکثر استفاده را میبردند. میر غضب های شاه آماده بودند تا هر زمان که او فرمان دهد جان انسان هایی را بگیرند و اجساد آن ها را برای عبرت دیگران در جلوی یکی از دروازه های شهر بیاوزیند.
نفوذ بیگانگان:
در دوره قاجاریه و مخصوصا در عصر ناصرالدین شاه، اقتصاد ایران در انحصار دو دولت استعمارگر روسیه و انگلستان بود. این دو کشور برای استفاده هر چه بیشتر از منابع و سرشار و ثروت عظیم میهن ما به رقابت پرداخته بودند. شرکت های تجاری بیگانه، از جمله شرکت های انگلیسی و روسی در بیشتر شهرهای ایران شعبه هایی دایر کرده و به خرید و فروش مشغول بودند. این امر برای بازرگانان ایرانی محدودیت بسیاری ایجاد میکرد و چون نمیتوانستند با سرمایه داران بزرگ خارجی رقابت کنند، روز به روز تنگدستی آنان افزوده میشد و رو به ورشکستگی مینهادند.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آقاخان نوری, احتشام الدوله, ادب, اروپا, اميركبير, امين السلطان, بيماری وبا, تاریخ, تربيت, ثروت, دانل,

<-BloTitle->
<-BloText->