خريد بک لينک
خريد سکه ساکر
خرید گیفت کارت
فلنج
آلودگی شبکه اجتماعی اشتراک گذاری تیکفا
<-BloTitle->
<-BloText->

تاريخ : 25 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:80
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول – آشنایی با روش استخراج روباز و بازسازی زمینهای استخراج شده
روش استخراج روباز
کلیات
مقایسه با دیگر روشها
ترابری
محل بازکردن معدن
حد نهایی معدن
طراحی پله
ارتفاع پله
عرض پله
شیب پله
شیب معدن
آماده سازی سطح معدن
آشنایی با معادن روباز مس
ذخایر مس در ایران
معدن مس سرچشمه
معدن مس میدوک
معدن مس سونگون
شرحی بر آسیبهای زیست محیطی ناشی از استخراج مس
مقدمه
بررسی مسائل زیست محیطی روش استخراج روباز
آلودگی هوا
آلودگی آب
تخریب زمین
صدمه به حیات وحش
آلودگی صوتی
شرحی بر بازسازی معادن در روش استخراج روباز
فصل دوم – آسیبهای زیست محیطی ناشی از استخراج مس
آسیبهای زیست محیطی معدن کاری
تاثیرات فعالیتهای معدنی بر آلودگی هوا
تاثیر فعالیتهای معدنی در آلودگی آب
تاثیر فعالیتهای معدنی در آلودگی زمین
تاثیر فعالیتهای معدنی در آلودگی صدا
مراحل و فرآیند استخراج معدن
مرحله اول – استخراج ماده معدنی و باطله
مرحله دوم – دپوی مواده باطله
مرحله سوم – سنگ شکنی
مرحله چهارم – آسیاب کردن
مرحله پنجم – فلوتاسیون
مرحله ششم – آبگیری
مرحله هفتم – فیلتراسیون
مرحله هفتم – دفع باطله ناشی از فرآور
مرحله آماده سازی و تاثیرات زیست محیطی آن
عملیات خاکی جهت ساخت جاده های دسترس
عملیات حفاری و آتش باری در محدوده معدن
آلاینده ها و پسمانده‌های تولید
آلاینده هوا در مرحله ساخت
آلاینده‌های هوا در مرحله بهره برداری
آلاینده های آب
آلاینده‌های خاک
آلاینده‌های صدا
خطرات و پیامدهای بهداشتی انواع آلودگی‌ها
آلودگی هوا
آلودگی آب
آلودگی صوتی
تاثیرات بر محیط فیزیکی
کیفیت هوا
شکل زمین
تاثیرات بر محیط طبیعی
پوشش گیاهی
زیست گاه‌های جانوری
بافت خاک
فرسایش خاک
کیفیت آب های سطحی
زهاب اسیدی معدن
فصل سوم – بازسازی معادن روباز مس
بازسازی زمین‌های استخراج شده
مورد استفاده کشاورزی
مورد استفاده جنگل کاری
آماده‌سازی برای پرورش حیوانات و گیاهان بومی
ایجاد تفریح گاه و چشم انداز مناسب
فصل چهارم – مطالعه موردی معدن مس سونگون
معرفی منطقه مورد مطالعه
کلیاتی در مورد منطقه مورد مطالعه
موقعیت جغرافیای منطقه مورد مطالعه
زمین شناسی منطقه مورد مطالعه
ژئومورفولوژی
آنالیز خوشه‌ای پارامتر‌های آب سطحی در فصل پر آبی
گسل ها
آب و هوا
میزان بارندگی، رطوبت و تبخیر
وضعیت هوای منطقه
اکو سیستم محل
جانوران
وضعیت شهرنشینی در محدوده مطالعه
محیط اجتماعی محدوده معدن مس سونگون
کلیات معدن مس سونگون
برآورد نوع و میزان محصولات اصلی
گزینه فنی طراحی معدن
شرح عملیات اجرایی
ایستگاه های نمونه برداری از آب سطحی
ایستگاه های نمونه برداری از آب گمانه های هیدروژئولوژیکی
پتانسیل تولید زهاب های اسیدی
روش انجام تحقیق
آماده سازی نمونه ها
مطالعات کانی شناسی
مطالعات XRD
مطالعات XRF
آزمایشات استاتیکی
تفسیر نتایج بدست آمده از آزمایشات استاتیکی
پسرفت خاک
آلودگی گیاهان با فلزات سنگین
نتیجه گیری
منابع و ماخذ

فهرست اشکال:
نمایی از معدن مس سرچشمه
نمایی از معدن مس میدوک
نمایی از معدن مس سونگون
محدوده مطالعاتی معدن مس سونگون
نمایش شماتیک فرآیند تولید کنسانتره مس در معدن سونگون
ایستگاه RI جهت نمونه برداری از آب های سطحی در محدوده منطقه سونگون
ایستگاه R2 جهت نمونه برداری از آب های سطحی در محدوده منطقه سونگون
ایستگاه R3 جهت نمونه برداری از آب های سطحی در محدوده منطقه سونگون
ایستگاه R4 جهت نمونه برداری از آب های سطحی در محدوده منطقه سونگون
نمونه ای از چشمه های موجود در محدوده منطقه سونگون
دستگاه تشخیص وجود آب در گمانه‌های هیدروژئولوژیکی
دستگاه برداشت آب از گمانه‌های هیدروژئولوژیکی
نمونه‌ای از گمانه‌های هیدروژئولوژیکی موجود در محل (همراه با پوشش)
نمونه‌ای از گمانه‌های هیدروژئولوژیکی موجود در محل (بدون پوشش)
نمودار مربوط به نمونه دایک – هیپوژن
نمودار مربوط به نمونه دایک – سوپرژن
نمودار مربوط به نمونه پتاسیک – سوپرژن
نمودار مربوط به نمونه فیلیک – هیپوژن
نمودار مربوط به نمونه فیلیک – سوپرژن
هدایت چشمه های معدن مس سونگون به چشمه های مجاور
خاکهای فاقد پوشش گیاهی در اطراف معدن مس سونگون

فهرست جداول:
میزان مس درآب که برای موجودات زنده میتواند مضر باشد
منابع تولید کننده صدا در معادن و شدت آن ها در مقیاس dBA
نوع و مقدار خروجی از کامیونهای حامل سنگ و مواد باطله
متوسط عمر و میزان رشد درختان و بوته‌ها در باطله‌های معادن مس
مختصات UTM ایستگاه های آب سطحی
مختصات UTM و ارتفاع گمانه های هیدروژئولوژیکی مورد مطالعه
مقادیر درصد وزنی سولفور کل، سولفات % S Sulfide و %S Sulfate ،AP، محتوی در زون های کانسار سونگون
تفسیر نتایج آزمایشهای ABA بر پایه نظر رابرتسون و براگتون

چکیده:
بهره برداری بی محابا از منابع معدنی در دهه های اخیر محیط زیست کشور را با مخاطره مواجه ساخته است. عدم توجه کافی به مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی قبل از آغاز به کار، در حین بهره برداری و پس از اتمام عمر مفید معادن را میتوان بعنوان مهمتربن عامل در این نابسامانی زیست محیطی مد نظر قرار داد. در این پروژه مطالبی راجع به منابع معدنی و آلودگی طبیعی و انسان ساز مرتبط با آن ها، همچنین اثرات زیست محیطی فعالیتهای استخراج معادن مس به روش روباز مورد بررسی قرار گرفته است.
همچنین برای درک و ملموس بودن مطالب و نکات گفته شده در ارتباط با ملاحظات زیست محیطی در فعالیتهای معدن کاری از مطالعه‌ موردی که در یکی از معادن مس کشور، معدن مس سونگون صورت گرفته نیز استفاده شده است.
با مطالعات انجام شده در معدن مس سونگون به دلیل افزایش اسیدیته، تغییرات بیولوژیک و افزایش فلزات سنگین موجب اثرات مخرب بر خاکهای اطراف معدن میگذارد. و با دارا بودن عناصری همچون آرسنیک، کبالت، جیوه و نیکل همراه مس در معدن باعث رشد نکردن گیاهان اطراف معدن میگردد.

مقدمه:
محیط زیست و حفظ آن، امروز یکی از مسائل بسیار مورد توجه برای کشورهای صنعتی و حتی کشورهای در حال توسعه میباشد. در این راستا، کشورهای جهان سوم نیز به منظور جلوگیری از مشکلات آینده در زمینه محیط زیست، باید به حفظ و بازسازی آن بپردازند.
کارخانه های صنعتی بخصوص ضایعات شیمیایی آن ها و فعالیت معدن کاری به همراه کارخانه های وابسته به آن ها، از عوامل اصلی مخرب محیط زیست میباشند. بازسازی معادن هم از نظر ایجاد آلایندگی و از بین بردن زمین های هموار و مناسب برای رشد و پرورش گونه های گیاهی و جانوری و هم از نظر جشم انداز و منظره نامناسب در منطقه مهم میباشد. بازسازی در مفهوم عمومی و رایج آن به صورت آماده سازی زمین های استخراج شده برای استفاده مجدد، طبق مطالعات و آمارهای حاصل، بیشتر در مورد معادن سطحی مطرح میباشد.
این پروژه در چهار فصل تهیه شده که به شرح ذیل می باشد:
فصل اول – آشنایی با روش استخراج روباز
فصل دوم – آسیب‌های زیست محیطی ناشی از استخراج مس
فصل سوم – بازسازی معادن روباز مس
فصل چهارم – مطالعه موردی معدن مس سونگون


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آب سطحی, آتش باری, آسياب كردن, آلاینده, آلودگی آب, آلودگی صوتی, آلودگی هوا, استخراج, اکو سیستم, بافت,

تاريخ : 6 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:129
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول
شناخت
تهران در گذرگاه تاریخ
اولین نقشه تهران
معرفی بناهای تهران قدیم
معرفی بازارها، بازاچه‏ ها و گذرها
نگاهی به سیمای امروز تهران
فصل دوم
موقعیت طبیعی تهران
رطوبت
بارش
آفتاب
باد
خصوصیات زمین و خاک
معماری اقلیمی تهران
فصل سوم
هویت
تقلید
بیگانگی
تجدد یا غرب زدگی
چرا باید تفکر غرب را بشناسیم؟
تهاجم یا تبادل
ریشه های تفکر غربی
خصوصیات تفکر و تمدن های شرقی
علل رکود تمدن های بزرگ شرق
ویژگی های فرهنگ ایران در مقابل فرهنگ بیگانه
فصل چهارم
مباحث تجاری
بررسی وضعیت عبور و مرور
ترافیک داخلی – پارکینگ ها
علائم راهنمایی
اصول طراحی
طراحی نمای خارجی
مفهوم و مصالح
حیاط‏ های مرکزی
بازارچه‏ ها
موسیقی
تهویه مطبوع
ابعاد و اندازه‏ های انسانی
فضاهای تجاری
خرده فروشی‏ ها
فصل پنجم
شناخت زمین پروژه
کاربری اراضی
انتخاب سایت
موقعیت مکانی
فصل ششم
طراح
طراحی
روند طراح
برنامه‏ ریزی فیزیکی طرح
منابع و ماخذ

فهرست اشکال:
نقشه برج و بارو و دروازه های تهران
نقشه تفکیک محلات دارالخلافه تهران
دروازه های دارالخلافه تهران
جدول بیوکلیماتیک ساختمانی تهران
موقعیت خورشید و تابش آفتاب در تابستان
موقعیت خورشید و تابش آفتاب در زمستان
موقعیت خورشید نسبت به زمین
تقسیمات اقلیمی تابستانی
تقسیمات اقلیمی زمستانی
موقعیت و زوایای تابش خورشید در عرض جغرافیایی 35 درجه
بازشو نمایش اجناس، سطح بهینه نمایش
ارایه روابط دیدگانی
پهنای راهروهای عمومی اصلی
مشتری در حالت نشسته، پیشخان با ارتفاع کم
قفسه بندی کتاب، محدوده نمایش کتاب
فروشگاه کفش، قسمت امتحان کفش
پیشخان های ناهار، میزان فاصله بین میزها
پیشخان ناهار، میزان فاصله بین صندلی ها
توزیع جمعیت در مناطق بیست گانه تهران – نمودر درصد زن و مرد

چکیده:
شهرهای بزرگ کشورهای جهان دارای دو نوع طرح و نقشه هستند. نوع اول شهرهایی که از قبل برای توسعه آن ها پیش‏ بینی شده و بصورت شطرنجی و چند قطبی توسعه یافته‏ اند و هر منطقه آن به لحاظ داشتن امکانات مورد نیاز از قبیل مراکز تجاری، اداری، خدماتی و…. خودکفا هستند. نوع دوم شهرهایی که دارای یک هسته مرکزی بوده و دارای قطبی به نام بازار می‏ باشند، ادارات و وزاتخانه‏ ها در نزدیکی و حواشی آن بنا شده و اکثر خیابان‏ های مادر منتهی به آن مرکز شده و جمع و توزیع جمعیت به آن محور انجام می‏ گیرد و این امر باعث بروز مشکلات فراوانی از جمله ترافیک و تراکم خودروها و پیامدهای ناشی از آن از قبیل آلودگی هوا و …. شده است.
شهرهای تک قطبی همراه با توسعه خود به دلیل عدم برنامه‏ ریزی مناسب و جامع با مشکلات فراوانی مواجه هستند که روز به روز بر آن ها افزوده می‏ شود. با توجه به این که این شهرها، نقاط استراتژیک در سطح کشور می‏ باشند، مشکلات خود را بر مردم کل کشور که به نوعی برای انجام کارهای خود به این شهرها مراجعه می‏ نمایند تحمیل می‏ کنند. اکثر اقشار مردم بنا به ضرورت‏ هایی می‏ بایست به این مراکز اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مراجعه نموده و با صرف هزینه و وقت زیاد و تحمل خستگی به رفع مشکلات و انجام کارهای خود بپردازند.
مراجعه و حضور ساکنین شهرهای دور و نزدیک در این گونه شهرها عامل تشدید بحران‏ های داخلی شده و همچنان بر مشکلات آن ها می‏ افزاید، آمار و محاسبات را غیر واقعی و همراه با خطاهای فاحش مواجه می‏ نماید. در آمارگیری این شهرها بین آن چه بعنوان آمار رسمی منتشر می‏ شود با آن چه که در واقع وجود دارد اختلاف قابل توجه‏ ای به چشم می‏ خورد.
توسعه‏ شهر تهران در طول یکصد سال گذشته و خصوصا در دهه‏ های اخیر و ایجاد تحولات و دگرگونی‏ های ساختاری در اقتصاد کشور، تهران را با آن چنان ابعاد گسترده‏ ای مواجه ساخته که اینک در سطح بزرگ ترین شهرها و مراکز سیاسی و اقتصادی جهان قرار گرفته است. ابعاد شهر تهران که روزی در محدوده‏ مرکزی و جنوبی شهر بوده به حدی توسعه یافته که با گذشته خود غیر قابل مقایسه شده است، توسعه در سطح و ارتفاع و ایجاد برج های مسکونی و اداری و مجموعه‏ های آپارتمانی و احداث دکان‏ ها و پاساژهایی در کنار خیابان بعنوان مراکز تجاری همچنان به تراکم و وسعت شهر می‏ افزاید.
توسعه‏ بدون برنامه باعث شده که شهری با بافت ناهمگن و نابسامان و بدون امکانات کافی برای رفع نیازهای ساکنین مناطق مختلف آن ایجاد شود و بسیاری از مشکلات شهری از جمله تراکم و عدم توزیع مناسب کالا و دسترسی لازم، ناشی از گسترش بی‏ رویه به وجود آید.
آن چه بعنوان ساخت و سازهای تجاری در شهر مطرح است با توجه به پراکندگی آن ها و در نظر نگرفتن برنامه‏ ریزی جامع برای ایجاد مجموعه‏ هایی در ابعاد مکان شهری و در مقیاس تهران بزرگ، همچنان مرکزیت شهر را بعنوان منشاء اصلی فعالیت‏ های تجاری و اداری حفظ کرده و بر اهمیت آن تاکید می‏ نماید.
در پیش‏ بینی فضاهای تجاری -اداری برای ارائه‏ خدمات بهتر به اقشار جامعه بایستی سعی نمود کلیه‏ مسائل و مشکلات شهری را با ارایه‏ پیشنهادات و راه‏ حل‏ های بهینه به نتایج مطلوبی رساند. در این راستا می‏ توان مراکز تجاری را در مجموعه‏ ای جمع آوری نمود که بعنوان عناصر شاخص شهرسازی و معماری مطرح شوند و مسائل جنبی آن ها از جمله مکانیابی و دسترسی به شریان‏ های ارتباطی در این گونه مجموعه‏ ها بعنوان عامل مهم و تعیین کننده در ساختار شهر می‏ تواند یک روش اجرایی برای ساماندهی شهری باشد و مشکلات عدیده‏ ارایه‏ خدمات را برطرف نماید.
ایجاد مراکز تجاری با یک برنامه‏ ریزی حساب شده، در امر تجارت صحیح (توزیع سریع، کالایابی سهل) به اقتصاد شهر کمک می‏ نماید. مشکلات توقف ناشی از تراکم عبور و مرور به راه‏ حل‏ های ضد و نقیض منجر می‏ شود. ولی این راه‏ حل‏ ها دیگر جواب گوی احتیاجات یک شهر در مراحل تکامل کنونی‏ اش نمی‏ باشد. از طرفی این شرایط اثرات نامساعدی بر روی توسعه و در آمد واقعی می‏ گذارد. مثلا تجهیزات زیاد در سطح محدود، فن بهره‏ برداری و عدم امکان توقف در محل مورد نظر و عبور آزاد در مراکز داد و ستد به ایجاد شلوغی و راه‏بندان‏ های بی‏ حاصل در قلب شهر منجر می‏ گردد. پس در زیر فشار دو جانبه، یک مساله‏ لاینحل شهرسازی و ضروریات جدید زندگی، به مفهوم مرکز تجارتی جدید دست می‏ یابیم.
امید است با استفاده از این مطالعات و اجرای این مرکز تجاری در این منطقه از تهران بتوان بخشی از رفت و آمدهای غیر ضروری در تهران را کاهش داد و با ایجاد مراکز منطقه‏ ای و سازماندهی فعالیت‏ های اقتصادی و اجتماعی محدوده‏ های مختلف را سامان بخشید.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آفتاب, آلودگی هوا, ادارات, بارش, بازار, بازاچه, بيگانگی, ترافیک, تقليد, تمدن, تهویه مطبوع, خیابان , ,

تعداد صفحات:84
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
تاریخچه طلا در ایران
معادن طلای قدیمی
اولین سابقه زری سکه طلا
معدن قدیمی طلای الدهاب عربستان
تجارت طلا و اهمیت اقتصادی آن
مشخصات شیمیایی طلا
تجارت کانی طلا
طلا، تاریخچه، ویژگی ها، کاربردها و ارزش
کاربردها
ترکیبات
ایزوتوپ ها
کانی شناسی طلا
کانی های اصلی طلا
اکسیدهای طلا
خواص فیزیکی
خواص شیمیایی
زمان نیمه عمر
سایر مطالب در مورد طلا
مواد جایگزین
محصولات فرعی (طلا بعنوان یک محصول فرعی)
کانی هرزه سنگ طلا
کانسارهای برجا
کانسارهای آبرفتی
چگونگی پیدایش پلاسر طلا
رنگ بندی طلا
آلیاژهای طلا
فرمول کاهش عیار
استراتژی سرمایه‌گذاری طلا در جهان و ایران
نتایج اقتصادی
بهره برداری ها
مس
کانه‌آرایی مس
تغلیظ کانه‌های مس‌دار
اثرات زیست محیطی طلا
منابع آلودگی
بیماری های ناشی از قرار گیری در معرض طلا
نتیجه گیری
منابع

فهرست اشکال:
سکه های قدیمی طلا
تزئینات طلایی در یک معبد در کشور چین
بخشی از تابوت فرعون توتانخامون
بدست آوردن طلا به طریق لاوک شویی در گذشته
استحصال طلا در گذشته
نمایی از کار قدیمی در منطقه معدنی زرترشت
موته و کارخانه آن
معدن زرشوران و معدن کاری آن
موقعیت جغرافیایی معدن بر روی نقشه
عکس هوایی معدن الدهاب عربستان
الگوی عمومی تبدیل مس از کانه تا فرآورده
نمایی از آسیاهای گلوله‌ای در مدار آسیای پرعیارکنی
حمل مواد‌ معدنی به سمت آسیاب‌
تصویری نمادین از ساخت منطقه ای در کمربند مس زامبیا
نمایی از کوره‌ تشویه
نمایی از سلول‌های فلوتاسیون در کارخانه‌ پرعیارکنی مس سرچشمه
ذوب مات
کوره‌ دمشی
عمل تبدیل
نماهای طولی و انتهایی رآکتور صنعتی تک مرحله‌ای نراندا

فهرست نمودارها و جداول:
میزان صادرات کشورهای عمده صادر کننده فلز طلا در سال های 2001-1997
نمودار میزان صادرات کشورهای عمده صادر کننده فلز طلا در سال های 2001-1997
میزان صادرات کشورهای عمده صادر کننده طلای قراضه در سال های 2001-1997
نمودار صادرات کشورهای عمده صادر کننده طلای قراضه در سال های 2001-1997
تولید معدنی طلا، در سال های 83-1973
میزان تقاضای کشورهای با اقتصاد آزاد (بلوک آزاد) به ساخت طلای اولیه در سال های 83-1973
میزان صادرات شمش طلا به تفکیک کشورهای صادر کننده عمده
میزان صادرات طلای قراضه و سنگ معدن به تفکیک کشورهای صادر کننده عمده جهان
میزان صادرات جهانی طلای شمش و قراضه بین سال های 2001-1997
میزان صادرات جهانی طلای شمش و قراضه بین سال های 2001-1997
میانگین طلا در سنگ های پوسته زمین
مقدار طلا در آب دریا
توزیع طلا در گیاهان
میانگین درصد فراوانی طلا در لیتوسفر
مقایسه خصوصیات الکترونگاتیوی عناصر Te, S, O

چکیده:
طلا از گذشته‌های بسیار دور، به ‌دلیل جلای زیبا، مقاومت بالا در مقابل اکسیداسیون و دیگر عوامل شیمیایی، شکل‌پذیری خوب و کمیابی، در طول تاریخ مورد توجه بشر بوده و دارای اهمیت ویژه‌ای میباشد.
طلا بعنوان مهم ترین استاندارد پولی جهان مطرح بوده و بیش ترین مورد مصرف آن در ساخت سکه و شمش طلا بعنوان ذخایر پولی بین‌المللی است. این فلز به علت زیبایی و مقاومت، بصورت زیورآلات و کارهای هنری نیز استفاده میشود. این فلز همچنین در ساخت لوازم الکترونیکی دقیق مورد استفاده است بطوری که در آینده رده اول مصرف طلا را به خود اختصاص خواهد داد.
فلز طلا بعنوان یک سرمایه ملی و پشتوانه اقتصادی کشور مطرح میباشد، بنابراین اطلاع رسانی در مورد آمار قیمت، تولید، ذخیره و … این فلز گرانبها در ایران در مقایسه با دیگر کشورها برای برنامه‌ریزی بهتر در جهت استخراج و استفاده از آن مفید و حتی ضروری میباشد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آسیب های زیست محیطی, آلودگی, آلياژ, استخراج طلا, اكسيداسيون, الكترونگاتيو, اکسيدهای طلا, ایزوتوپ, تج,

تعداد صفحات:171
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول – درآمدی بر آلودگی آب
آلاینده های آب و تاثیرات آن ها بر حیات انسان
مقایسه آلودگی و پاکیزگی آب
وسعت آلودگی آب
طبقه بندی آلوده کننده های آب
زباله های متقاضی اکسیژن (اکسیژن خواه)
عوامل بیماری زا
مواد غذایی گیاهی
ترکیبات آلی سنتز شده
نفت
مواد شیمیایی معدنی و کانی ها
رسوبات
مواد رادیو اکتیو (پرتوزا)
گرما
آلودگی آب، فراتر از یک مسئله‌ ساده
جوشاندن در سطح خانوار و گروه های محدود جمعیتی
انبار کردن آب
پالایش آب
آلاینده های صنعتی آب
صنایع نساجی
صنایع کاغذ سازی
صنایع شیمیایی
صنایع پتروشیمی
صنایع فلزی آهنی و غیرآهنی
صنایع ساختمانی
تاثیر فعالیت هایی کشاورزی بر کیفیت‌ آب های سطحی و زیرزمینی
بخش دوم – دامنه‌ها و پیامدهای بحران
تهران، شهر بی دفاع
آلودگی روزافزون رودخانه‌های تامین آب تهران یک مسئله‌ ملی است
تهران، کلان‌شهر بدون فاضلاب
آب تهران به هیچ‌وجه آلودگی میکروبی ندارد
ساخت و سازهای غیر قانونی در حریم رودخانه‌های تامین کننده‌ آب تهران
ذبح گوسفند و آلودگی آب در تهران
آلودگی آب تهران، تحلیل کارشناسان، آشفتگی ذهن شهروندان
پیامدهای آلودگی آب تهران
درصد قنات های تهران آلوده اند
کارون، یادگار ایرانی
آلودگی کارون، تهدیدی برای خوزستان
آلودگی کارون و جلسه‌های پی در پی مسئولین
انتقال آب کارون به استان کرمان، نابودی محیط زیست خوزستان
کارگاه های لنج‌ سازی در سواحل کارون و بهمنشیر باعث آلودگی محیط زیست شده‌ است
کارون یک بمب آلوده است
انتقال کمتر از یک درصد از منابع آبی کارون به مناطق خشک حاشیه کویر مرکزی خلاف قانون نیست
آلودگی نفتی روستای اسماعیل‌آباد شهرری، یک قدم تا پایتخت
انکار آلودگی نفتی، ترفند جدید مسئولین
آلودگی آب شهرری و احتمال انتقال ساکنان جنوب تهران
پالایشگاه تهران به خاطر آلودگی آب ۲۲ میلیون دلار جریمه شد
زاینده‌رود، رود مرده
بیش از 2 میلیون دلار از پروژه‌های بانک جهانی در اصفهان اجرا میشود
خزر زیبا، میان مرگ و زندگی
خزر، محیط زیست مشترک
آلودگی آب های خزر و مرگ ماهی ها
آلودگی‎‎ نفتی دریای‎ مازندران‎ ادامه‎ دارد
تخلیه زباله های عفونی بیمارستانی، آفت جدید دریای شمال
ماهی با طعم نفت
هشدار در زمینه افزایش آلودگی محیط زیست دریای خزر
مشهد – آیا آب آلوده است؟
آب آشامیدنی مشهد هیچ گونه آلودگی ندارد
انشعابات غیر مجاز آب شهر را آلوده میکنند
بحران بی آبی، جدی تر از آلودگی آب
حاشیه نشینان مشهد آب آشامیدنی غیر مجاز مصرف میکنند
باز هم کم آبی، آلودگی فراموش شده است؟
سد قشلاق، زیبای آلوده
حادثه دریاچه سد سنندج خطر زیادی ندارد!
رئیس جمهور مهربان
رفع آلودگی از سد قشلاق
رودخانه‌ها، شریان های حیات
رودخانه های شمال آلوده تر شده اند
آلودگی آب های سطحی و انقراض نسل گونه های جانوری در رودخانه‌های غرب مازندران
رودخانه‌ها، اکوسیستم فراموش‌شده
بحران آلودگی در رودخانه ها، فاضلاب های صنعتی و شیمیایی
غیر قابل مصرف بودن ماهیان بر اثر آلودگی آب های داخلی ر ا تکذیب میکنم
رودخانه‌های مازندران در مرز نابودی قرار دارند
ماهی نخورید، رودخانه ها و دریاهای کشور آلوده به مواد آلی و شیمیایی است
امکان تخم ریزی ماهیان در رودخانه‌های آلوده گیلان از بین رفته‌است
بحران رودخانه جاجرود
روخانه های مهم کشور آلوده اند
تمام ایران، سرای من است
فاضلاب مریوان، دریاچه زریوار را تهدید میکند
این بار، آلودگی آب در سیستان و بلوچستان
آلودگی آب در دشت بهار همدان
مرگ دو کودک ماهشهرى بر اثر مصرف آب آلوده
نمره های ناپلئونی در کارنامه سازمان محیط زیست!
آب های قیرگون خلیج فارس
آلودگی آب های زیرزمینی اصفهان
فاضلاب نیروگاه ها و کارخانجات، از مهم ترین منابع آلودگی آب های سطحی است
فاضلاب دزفول زهکش شبکه آبیاری دز در منطقه را آلوده کرده‌است
آلودگی نفتی در سواحل بندر گناوه
زباله ها در ایلام به شیوه غیر بهداشتی دفع میشود
بخش سوم – قانون های بسیار، ضمانت اجرایی اندک
آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب (مصوب 1373/02/18)
آیین‌ نامه‌ بهداشت محیط، مصوب هیات دولت
متن کامل کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریای خزر
تعاریف
هدف
دامنه شمول
تعهدات کلی
اصول
تعهد به همکاری
آلودگی ناشی از منابع واقعی در خشکی
آلودگی ناشی از فعالیت های بستر
آلودگی ناشی از شناورها
آلودگی ناشی از مواد زائد
آلودگی ناشی از سایر فعالیت های انسان
جلوگیری از ورود، کنترل و از بین بردن گونه‌های غیربومی مهاجم
موارد اضطراری زیست محیطی
حفاظت، نگهداری و احیای منابع زنده دریایی
مدیریت مناطق ساحلی
نوسان سطح آب دریای خزر
ارزیابی اثرات زیست محیطی
همکاری بین‌ طرف های متعاهد
پایش
تحقیق و توسعه
تبادل و دسترسی به اطلاعات
اجلاس طرف های متعاهد
دبیرخانه کنوانسیون
تصویب پروتکل‌ها
تصویب ضمائم و اصلاحات
اجرای کنوانسیون
گزارش ها
اجرا و قبول
مسئولیت و جبران خسارت
حل اختلاف
امضاء، تصویب، پذیرش، موافقت و الحاق
حق شرط
لازم‌الاجرا شدن
اصلاح کنوانسیون و پروتکل ها
امین کنوانسیون
متون معتبر
در رابطه با مذاکرات وضعیت حقوقی دریای خزر
قطعنامه هفدهمین کنگره بین المللی آبیاری و زهکشی اسپانیا – گرانادا
آیین‌نامه اجرایی ماده 134 قانون برنامه سوم توسعه
بخش چهارم – چه کرده‌ایم؟ چه باید کرد؟
تشکیل کمیته کشوری حفاظت از رودخانه ها، میراث طبیعی بی جان را نجات میدهد
بررسی تخلف سازمان های مسئول حفاظت از رودخانه ها در مجلس
حفاظت از رودخانه های کشور متولی مشخصی ندارد
طرح مجلس برای جلوگیری از آلودگی
نشست مشترک مدیران آب منطقه ای مازندران و گلستان با قضات به منظور بررسی راه کارهای حفاظت از انفال عمومی
ایران عضو دائم منابع زیست محیطی خزر شد
آموزش خانه به خانه‌‌ مقابله با آلودگی آب، طرح اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان
دفتر بررسی آلودگی آب و خاک، گامی به جلو
الگوی ارزیابی زیست محیطی کارخانجات فولاد تدوین شد
پالایشگاه تهران بیش از 200 میلیارد ریال جریمه شد
اجرای پروژه جمع آوری فاضلاب روستاه های اطراف شهر تهران
عملیات اجرایی شش واحد تصفیه خانه فاضلاب تهران آغاز میشود
نتیجه گیری
فهرست منابع و ماخذ

مقدمه:
مساله آلودگی یکی از مهم ترین و حادترین مسائل ناشی از تمدن انسانی در جهان امروز به شمار میرود، چرا که از اعماق چند هزار متری زمین گرفته تا معادن، آب های تحت الارضی، بیوسفر، تروپوسفر و حتی در داخل هواپیماهای بلند پرواز و جو خارجی زمین، چرخه و سیستم حیات را مورد تهدید قرار داده است. مولکول آلاینده ای که امروزه از کارخانه یا منبع آلوده کننده دیگری مثلا در اروپا، وارد محیط میشود، اگر تجزیه نشود یا تغییر شکل ندهد، احتمالاَ بعد از چندی میتواند در ریه انسان هایی که در قلب جنگل های آفریقا یا دشت های وسیع آسیا زندگی میکنند وارد شود.
آلودگی برای افراد مختلف مفهوم و معنی متفاوتی دارد. مردم معمولی ممکن است تحریک چشم ناشی از یک گاز یا آب آلوده را آلودگی به حساب آورند. برای کشاورزی که یک عامل به گیاهان یا حیواناتش آسیب میرساند آلودگی محسوب میشود؛ اما هر گاه بخواهیم تعریف جامع و کلی و در عین حال ساده و همه فهمی برای آلودگی محیط زیست در نظر بگیریم چنین میتوان گفت که آلودگی محیط عبارت است از (وجود یک یا چند ماده آلوده کنند در محیط زیست به مقدار و مدتی که کیفیت یا چرخه طبیعی را بطوری که مضر به حال انسان یا حیوان، گیاه و یا آثار و ابنیه باشد، تغییر دهد. به بیان ساده تر هرگاه ماده یا موادی بیگانه با غلظتی خاص وارد عناصر محیطی شوند و تعادل طبیعی آن ها را بر هم بزنند صحبت از آلودگی میشود.)
این که جهان کنونی با بحران محیط زیست رو به رو است، مسئله تازه ای نیست که این جا از آن صحبت شود. کتاب ها و مقاله های بسیاری روزانه در سراسر جهان منتشر میشود که هشدار دهنده این مسئله است. در کشور ما هم تاکنون کتاب های زیادی منتشر شده، مقاله های زیادی منتشر شده و روزنامه ها و نشریات بارها و بارها به این نکته مهم پرداخته اند که تکرار آن این جا ضرورتی ندارد و از موضوع بحث دور است. چیزی که حائز اهمیت است و کارشناسی تخصصی میطلبد این است که بطور ویژه در ایران برای مقابله با این آلودگی ها چه اقداماتی شده است؟ سازمان های متولی محیط زیست تا چه اندازه توانسته اند در این راستا موفق عمل کنند و باری از آلودگی روز افزون محیط زیست ایران را بردارند؟ آن هم در کشوری که با بحران محیط زیست رو به رو است و این را همه میدانند؛ حتی عموم مردم، هر چند که این مطلب را ابتدایی درک کرده باشند؛ چه این که مردم ایران هر روز شاهد آلودگی های بسیاری هستند؛ از آلودگی هوای شهرها گرفته تا طعم بد آبی که استفاده میشود. طراوت جنگل ها و رودخانه ها و دریاهای زیبای ایران از بین رفته و مردم بطور فزاینده ای با این بحران رو به رو هستند و شاید وقت آن رسیده باسشد که صراحتا اعلام شود اگر فکری به حال این معضل نشود آلودگی همچون یک بمب ساعتی عمل میکند و بالاخره روزی منفجر میشود و آن گاه تمام سازمان هایی که خود را مدافع این مهم میدانند باید پاسخگو باشند.
نمیتوان گفت که کدام آلودگی بیشتر است و کدام خطرناک تر؛ اما بیایید فرض کنیم که مثلاً آلودگی هوا را با رفتن به مناطق غیر آلوده و حتی خیلی ساده تر با زدن یک ماسک حل کنیم (کلاه بزرگی که شاید خود مردم سر خود گذاشته اند)، آلودگی آب را چه میکنیم؟
فراموش نکنیم که آب یک منبع محدود دارد و تجدید آن سال های سال طول میکشد. در جهان کنونی که تفکر غلط لازمه پیشرفت بیشتر به ازای مصرف بیشتر منابع، روند رو به رشدی دارد، وقتی ما به سادگی شیر آب منزل خود را باز میکنیم و آب سرد و گوارا مینوشیم، تصور این که این مایه حیات روزی تمام شود سخت است، اما به راستی این گونه است.
بحران آلودگی آب در ایران بسیار جدی تر از چیزی است که رسانه ها بیان میکنند و بی گمان این وظیفه دولت است که با این مشکل رو به رو شود و آن را حل کند؛ اما دولت ایران چه کرده است؟ این تحقیق با عنایت به این موضوع و ضرورت آن اقدامات دولت را برای حل بحران آلودگی آب ایران مورد بررسی قرار داده است و با نگاهی اجمالی به فعالیت های دولت در راستا، بحران آلودگی آب در ایران و سیاست های دولت برای رفع آلودگی پرداخته است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آلاينده, آلودگی, آلودگی آب, اكسيژن, انقراض نسل, برنامه سوم توسعه, بيماری, بيوسفر, تخم ريزی ماهيان, ت,

تاريخ : 23 تير 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:30
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
تعریف آژانس محیط زیست از زباله
مواد زائد جامد
سه استراتژی کلی مورد توجه
مواد زائد سمی و خطرناک
تعریف سازمان حفاظت و بازیابی
تعریف WHO
تعریف EPA
انواع زباله
زباله‌های شهری
زباله‌های صنعتی
زباله‌ها بیمارستانی
گردآوری و ترابری زباله‌های شهری
روش‌های دفع زباله
بازیافت
نگهداری و جمع آوری
حمل و نقل
کمپوست
روش های مختلف تهیه کمپوست
سوزاندن
زباله سوزهای صنعتی
دفن بهداشتی
شیرابه
روش های دفن بهداشتی
روش سطحی
روش سراشیبی
روش گودالی یا ترانشه ای
روش دره ای
دفن زباله در زمین های مرطوب و باتلاقی
طبقه بندی مواد زائد خطرناک
مواد زائد رادیو اکتیو
خصوصیات زباله های هسته ای در هنگام دفع
جمع و نگهداری
دفع زباله های رادیو اکتیو قوی
ذخیره موقت
ذخیره دائم
آخرین تکنولوژی حاضر
روش شیشه ای کردن
زباله های الکترونیکی از مشکل تا معضل
ایران و زباله‌های رایانه‌ای
جهان و زباله‌های رایانه‌ای
ارتباط فرهنگ و زباله های خانگی
عملکرد کشورهای پیشرفته در بازیافت زباله
یک تجربه بازیافتی موفق
نتیجه گیری
منابع

چکیده:
توجه به محیط زیست و حفظ سلامتی انسان و کلیه موجودات کره زمین یکی از اصول اساسی در بقای زندگی و استفاده از مواهب خدادادی است که به وفور در اختیار ما قرار دارد. کنترل آلودگی های محیط از جمله مواد زاید جامد، بخش مهمی از این وظیفه را تشکیل میدهد که با توجه به اصول و موازین بهداشتی، اقتصادی جایگاه ویژه ای را در علوم و فنون جدید به خود اختصاص داده است. به طور کلی در رابطه با کنترل آلودگی محیط زیست موارد زیر مورد بررسی قرار میگیرد : آلودگی هوا، آلودگی آب (فاضلاب)، پسماندهای جامد، آلودگی صدا، آلودگی پرتوها. مدیریت مواد زائد جامد در کشورهای صنعتی سابقه طولانی هفتاد ساله دارد. امر جمع آوری، دفع، بازیافت و اصولا مدیریت مواد زائد جامد در ایران با توجه به نوع و کیفیت زباله های ایران تفاوت فاحشی با سایر کشورهای جهان دارد، لذا بکارگیری هر گونه تکنولوژی بدون شناخت مواد و سازگاری عوامل محل، کار ارزنده ای نیست.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آلودگی صدا, آلودگی پرتوها, بازیافت, بازیافت زباله, تکنولوژی, دانلود پروژه, رادیو اکتیو, روش های دفع ,

تاريخ : 23 تير 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:130
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
تاریخچه و مقدمه
تاریخچه ماکارونی در ایران
فصل اول
غلات
گندم و ویژگی های آرد و ماکارنی
گندم
خصوصیات گندم
میزان پروتئین
خاکستر
رطوبت
کیفیت پروتئین
میزان چربی
نشاسته
اندازه ذرات
تجانس ذرات
اختلاف واریته ها
ویژگی های عمومی
بو و طعم
رنگ
آفت و آفت زدگی
آلودگی های میکروبی
میزان فلزات سنگین
باقیمانده سموم
مواد خارجی
ذرات شن
ویژگی های اختصاصی
خصوصیات کیفی آردهای مصرفی در داخل برای تولید ماکارونی
انواع ماکارونی
ابعاد
انواع فرآورده های توپر
ورمیشل
اسپاگتی
نودل اکسترود شده
انواع مخصوص (ماکارونی های فرمی)
انواع فرآورده های توخالی
ماکارونی
الباو (ماکارونی زانوئی شکل)
سایر فرآورده ها
فرآورده های غلطکی
فرآورده های غلطکی نقش دار
راویولی
رشته آش و پلو
ارزش غذایی فرآورده های ماکارونی
کالری
پروتئین ها (اسید آمینه)
ویتامین ها و مواد معدنی
موقعیت و محل کارخانه
فصل دوم
مواد اولیه مورد استفاده در تولید ماکارونی
سمولینا
میزان رطوبت مناسب سمولینا
میزان خاکستر در سمولینا
میزان سبوس در سمولینا
گلوتن موجود در سمولینا
آب
تخم مرغ
مواد افزودنی مجاز
نمک
ال سیتئین هیدروکلراید
منوودی گلیسرید
بتاکاروتن
ویتامین C
پودر اسفناج یا آب اسفناج
ویتامین های گروه B
غنی کردن ماکارونی
فصل سوم
ساخت ماکارونی
روش های ساخت انواع ماکارونی به تفصیل
روش غیر پیوسته
روش پیوسته یا مداوم Countinious Process
انتقال دهنده ها
انتقال دهنده افقی
انتقال دهنده های عمودی
انتقال دهنده بادی
فصل چهارم
روش های خشک کردن
یک روش دیگر خشک کردن
مرحله خشک کردن سریع
مرحله کوتاه میانی
مرحله نهایی
خشک کردن اولیه
اهداف خشک کردن اولیه
خشک کردن میانی
خشک کردن نهایی
روش طبق های نوری
استوانه های چرخان
تونل های خشک کن
خشک کردن محصولات بلند (رشته ای)
یک دیاگرام (طرح) خشک کردن موفقیت آمیز
منحنی خشک کردن
فصل پنجم
گرمخانه های ماکارونی
سیستم گرمایش
فن ها
سیستم مکش رطوبت
سنسورها یا حس کننده ها
نور
رادیاتورها
فصل ششم
بسته بندی و برش
بسته بندی توسط کارگر
بسته بندی اتوماتیک
ویژگی بسته بندی مطابق استاندارد
فصل هفتم
نگهداری و انبار کردن محصول
فصل هشتم
بهداشت کارخانه
رعایت بهداشت توسط کارگران خط تولید
استفاده از عینک
استفاده از گوشی
استفاده از دستکش
استفاده از روپوش
استفاده از چکمه های مخصوص
رعایت بهداشت توسط کارگران بخش بسته بندی و انبار
نظافت قسمت های مختلف کارخانه
انبار آرد
خط تولید
گرمخانه ها
انبار نگهداری محصول
آزمایشگاه کنترل کیفی
فصل نهم
آزمایشگاه – کنترل کیفی
آزمایشات شیمیایی ماکارونی
تعیین PH ماکارونی
آزمایش پخت
آزمایش جهت تعیین وزن مواد جامد در آب
آزمایش رطوبت
طرز تهیه محیط های کشت
تهیه محیط کشت پلیت کانت آکار
پلیت
تهیه محیط کشت فنل رد آکار
دستور تهیه سوسپانسیون زرده تخم مرغ
تهیه کشت محیط سوبرو دکستروز آکار
طریقه کشت و شمارش آزمون های میکروبی
طرز عمل کشت
طریقه کشت برای تشخیص با سیلوس یرئوس
طریقه کشت کپک
آزمون های کنترل کیفی مواد اولیه
الک کردن سمولینا
آزمون آلودگی به بقایای حشرات
اندازه ذرات سمولینا
خاکستر
آزمون فعالیت آنزیم لیپواکسیداز
سایر آزمون ها
کنترل کیفیت فرآورده نهایی
ترک خودرگی رشته های ماکارونی طی مرحله خشک کردن
کنترل PH
نشاسته در آب پخت
آزمون قوام رشته ها Bitetest
انحنا پذیری یا مقاومت به خمش
وجود لک
رنگ
چسبندگی رشته ها
افزایش وزن حین پخت
سایر آزمون ها
Grit test
ارزیابی حسی محصول نهایی
فصل دهم
استاندار (213) ویژگی های ماکارونی
هدف
دامن کاربرد
تعاریف و اصطلاحات
سمولینا
ماکارونی
اسپاگتی
ورمیشل
رطوبت
پروتئین
خاکستر
خاکستر غیر محلول در اسید
ذرات تیره
فعالیت لیپواکسیداز
وزن ماکارونی پخته شده
مقدار مواد جدا شده
ویژگی ها
مواد اولیه اصلی
سمولینا
ویژگی های عمومی
ویژگی های عمومی ماکارونی
بسته بندی و نشانه گذاری
نمونه برداری
روش های آزمون
وسائل مورد نیاز
معرف های مورد نیاز
اندازه گیری ذرات تیره
تعیین کیفیت پخت ماکارونی
روش کار
میزان وزن ماکارونی پخته شده
فصل یازدهم
بحث و نتیجه گیری
پیشنهادها
بالا بردن کیفیت
بالا بردن کیفیت بسته بندی
کاهش قیمت فروش
تبلیغات و بازاریابی
مشکلات موجود بر سر راه تولید آرد با کیفیت مطلوب
منابع و ماخذ

تاریخچه و مقدمه:
بر طبق گواهی افسانه های قدیمی برای اولین بار مارکوپولو (Marco polo) در قرن 13 پس از بازگشت از چین غذایی آردی شبیه به ماکارونی را به دربار هدیه کرد. به طور کلی برای مردم آن زمان علی الخصوص دریانوردان حمل و نگهداری آذوقه سفر امری مهم تلقی میشد چرا که گاه سفر چندین ماه به طول می انجامید و آن ها نیاز به غذایی داشتند که فاسد و خراب نشود. همچنین مرغوبیت و ارزش غذایی خود را حفظ کند. ظاهر همه این ویژگی ها در ماکارونی وجود دارد این محصول در طی نگهداری به مدت طولانی طعم مزه و کیفیت خود را حفظ مینماید.
هر چند تولید ماکارونی از یک ریشه تاریخی منشا میگیرد اما بطور وسیع در قرن بیستم با تغییرات اساسی وارد بازار مصرف عمومی و تجارت گردید در اولیل این قرن و قبل از صنعتی شدن تولیدات تهیه و تولید این محصول به صورت خانگی و یا به مقادیر کم، در کارگاه های کوچک انجام میشود و در مجموع مقدار قابل توجهی را در بر نمی گرفت. طبق بررسی، از سال 1850 میلادی تولید به صورت ماشینی و صنعتی با ابداع و اختراع ماشین های پرس کننده خمیر شروع شد مجموعه ای از این ماشین آلات متشکل از یک سیستم ورز دهنده خمیر (kneading device) با پیستون و سیلندر مربوطه و یک صفحه مشبک که منتهی از یک مارپیچ بودند کار تولید را در مقیاس صنعتی شروع کردند. در آغاز قرن بیستم لوازم موجود برای ساخت ماکارونی شامل مخلوط کن و پرس و قفسه های مخصوص خشک کردن ساخته شدند در سال 1934 یک شرکت فرانسوی که قبلا اکسترودرهای ساده میساخت سیستم پیوسته را جایگزین نمود و در همان سال ها سوئیسی ها پرس های مداوم اتوماتیک را مورد بهره برداری قرار دادند امروزه این ماشین آلات به سیستم های تولید پیوسته تبدیل شده اند و میتوانند با ظرفیت های بسیار بالا کار کنند استفاده نیروی انسانی برای این سیستم ها نیز بسیار اندک است تولید در این سیستم ها نیازمند دقت فراوان و ماده اولیه همگون میباشد.

تاریخچه ماکارونی در ایران:
در ایران در سال 1315 اولین کارخانه ماکارونی بنام نوبل در تهران راه اندازی شد که عمده تولیدات آن برای سفارتخانه ها و خارجیان مقیم ایران مصرف میگردید. سپس کارگاهی در خیابان طالقانی مقابل سفارت سابق آمریکا احداث شد این واحد دارای یک پرس یک سیلندری بود سیستم آرد و الک در طبقه پایین تر قرار داشت آرد توسط مارپیچ به مخلوط کن و رشته ساز منتقل میشد ماکارونی ها پس از برش در روی نی های خیزران آویخته میشدند و سپس به گرمخانه انتقال می یافتند عمده تولید این واحد نیز برای خارجیان مقیم تهران اختصاص داشت بقایای این کارگاه تا سال 1373 در محل باقی بود در حال حاضر حدود 250 واحد فعال ماکارونی در ایران دایر است ظرفیت کل این واحدها حدود 340 هزارتن در سال میباشد حدود یک سوم این و احدها در استان تهران مستقرند.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آرد, آفت, آلودگی های ميكروبی, ارزش غذايی, اسيد آمينه, اسپاگتی, انبار كردن محصول, بتاكاروتن, بسته بند,

تعداد صفحات:84
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول – کلیات پژوهش
مقدمه
شرح و بیان مسأله
اهمیت و ارزش تحقیق
اهداف پژوهش
هدف کلی
اهداف جزئی
تعاریف نظری و عملیاتی
فصل دوم – ادبیات و پیشینه‌ تحقیق
مقدمه
رویکردهای تدریس
رویکرد مدیریتی
دیدگاه‌های انتقادی درباره‌ رویکرد مدیریتی (اجرایی)
رویکرد تسهیل گر
دیدگاه‌های انتقادی درباره رویکرد تسهیل‌گر
رویکرد آزاداندیشانه
دیدگاه‌های انتقادی درباره‌ رویکرد آزاداندیشانه
تدریس رهایی‌ بخش
چهارچوب مشترک: رشدها (ر ش د ه ا)
استفاده از ر ش د ه ا در رویکردهای تدریس
خلاصه‌ای از رشدها در سه رویکرد
پژوهش در عمل
تحقیقات مرتبط با موضوع
تحقیقات داخلی
یافته‌های خارجی
فصل سوم – روش تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
جامعه آماری
تعیین حجم نمونه
روش نمونه گیری
ابزار اندازه‌گیری
پایایی پرسش نامه‌ها
روایی پرسش نامه ها
روشهای آماری تجزیه و تحلیل داده ها
ضریب همبستگی پیرسون
آزمون t تک متغیر
آزمون تحلیل واریانس
آزمون کمترین تفاوت معنادار LSD
فصل چهارم – یافته‌های پژوهش
مقدمه
فصل پنجم – بحث و نتیجه‌گیری
مقدمه
بیان نتایج به وسیله تفکیک فرضیه های تحقیق
بحث و نتیجه گیری
محدودیت های تحقیق
پیشنهادات پژوهشی
پیشنهادات کاربردی
فصل ششم – منابع
فهرست منابع
ضمائم

فهرست جداول:
میانگین و انحراف استاندارد نمرات رویکردهای تدریس و اقدام پژوهی معلمان مقطع دبیرستان و راهنمایی شهرستان کاشان
نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون در خصوص رابطه بین رویکرد های تدریس و اقدام پژوهی معلمان مقطع دبیرستان و راهنمایی شهرستان کاشان
نتایج تحلیل رگرسیون در خصوص رابطه بین رویکردهای تدریس و اقدام پژوهی معلمان مقطع دبیرستان و راهنمایی شهرستان کاشان
میانگین و انحراف استاندارد نمرات رویکرد مدیریتی و اقدام پژوهی معلمان مقطع دبیرستان و راهنمایی شهرستان کاشان
نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون در خصوص رابطه بین رویکرد مدیریتی و اقدام پژوهی معلمان مقطع دبیرستان و راهنمایی شهرستان کاشان
نتایج تحلیل رگرسیون در خصوص رابطه بین رویکرد مدیریتی و اقدام پژوهی معلمان مقطع دبیرستان و راهنمایی شهرستان کاشان
میانگین و انحراف استاندارد نمرات رویکرد تسهیل گر و اقدام پژوهی معلمان مقطع دبیرستان و راهنمایی شهرستان کاشان
نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون در خصوص رابطه بین رویکرد تسهیل گر و اقدام پژوهی معلمان مقطع دبیرستان و راهنمایی شهرستان کاشان
نتایج تحلیل رگرسیون در خصوص رابطه بین رویکرد تسهیل گر و اقدام پژوهی معلمان مقطع دبیرستان و راهنمایی شهرستان کاشان
میانگین و انحراف استاندارد نمرات رویکرد آزاد اندیشانه و اقدام پژوهی معلمان مقطع دبیرستان و راهنمایی شهرستان کاشان
نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون در خصوص رابطه بین رویکرد آزاد اندیشانه و اقدام پژوهی معلمان مقطع دبیرستان و راهنمایی شهرستان کاشان
نتایج تحلیل رگرسیون در خصوص رابطه بین رویکرد آزاد اندیشانه و اقدام پژوهی معلمان مقطع دبیرستان و راهنمایی شهرستان کاشان
میانگین و انحراف استاندارد نمرات سبک های تدریس و سن معلمان مقطع دبیرستان و راهنمایی شهرستان کاشان
نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون در خصوص رابطه بین سبک های تدریس با سن معلمان مقطع دبیرستان و راهنمایی شهرستان کاشان
نتایج تحلیل رگرسیون در خصوص رابطه بین سبک های تدریس با سن معلمان مقطع دبیرستان و راهنمایی شهرستان کاشان

فهرست نمودارها:
میانگین نمرات رویکردهای تدریس و اقدام پژوهی معلمان مقطع دبیرستان و راهنمایی شهرستان کاشان
میانگین نمرات رویکرد مدیریتی و اقدام پژوهی معلمان مقطع دبیرستان و راهنمایی شهرستان کاشان
میانگین نمرات رویکرد تسهیل گر و اقدام پژوهی معلمان مقطع دبیرستان و راهنمایی شهرستان کاشان
میانگین نمرات رویکرد آزاد اندیشانه و اقدام پژوهی معلمان مقطع دبیرستان و راهنمایی شهرستان کاشان
میانگین نمرات سبک های تدریس و سن معلمان مقطع دبیرستان و راهنمایی شهرستان کاشان

مقدمه:
آموزش به آن تعامل فکری و هوشی، اطلاق میشود که با استدلال،شواهد و نتیجه گیری همراه باشد. که از یک سو هدف غایی آموزش و تعلیم و تربیت اسلامی پروراندن انسان‌هایی است خداگونه که در اثر دور شدن از رذایل و آلودگی‌ها، استعدادهای عالیه‌ روحشان شکوفا شده و چنان به کمالات روحی و فضائل انسانی آراسته شوند که لیاقت رسیدن به سعادت جاوید را کسب کنند و از سوی دیگر سایر نظام‌های آموزش و پرورش جهانی رسالت تعلیم و تربیت را پرورانیدن انسانی پرسش جو می‌داند که می‌خواهد از قیدهای بی‌‌‌‌شمار و گوناگون وجودی‌اش رها گردد، راه تکامل همه جانبه خود را هموار سازد، به رموز موقع فردی و اجتماعی خود و دنیای متغیری که در آن زندگی میکند تا آنجا که ممکن است آشنا شود، با دنیا و انسان‌هایش مرتبط گردد، زندگی دهد، زندگی کند و حیات خود و دیگران را با عشق و دانش شکوفا سازد. حال که هدف و رسالت تعلیم و تربیت انسان سازی است، باید دید که این وظیفه را چه نهادها و افرادی بر عهده دارند. البته انسان آموختن را از هنگام تولد آغاز میکند و در طول زندگی آن را ادامه می‌دهد. بخشی از آموختنی‌ها بصورت غیر عمدی و یا تصادفی در خانواده و جامعه صورت میگیرد و بخشی دیگر به نهادها و موسسات رسمی از قبیل مدرسه و انجمن‌ها سپرده میشود. در این میان، مدرسه بیش ترین سهم را بر عهده دارد و سرانجام این مسئولیت خطیر به عهده معلمین واگذار میگردد و آنها هستند که باید بتوانند دانش‌آموزان را به درستی تربیت کنند و آنان را برای کار و شرکت در اجتماع آماده سازند. در میان مجموعه فعالیت‌هایی که برای تعلیم و تربیت دانش‌آموزان انجام میشود، بیشترین سهم به تدریس معلم در کلاس درس اختصاص مییابد. تدریس را میتوان به فعالیت‌های دو جانبه‌ای که بین معلم و شاگردان جریان دارد و هدفش یادگیری است، تعریف کرد. این فعالیت چنانچه منتج به یادگیری شود، برای شاگرد موثر و مفید خواهد بود. بنا به تعریف ، هر فعالیتی با قصد و عمد همراه است.
معلم در فرآیند تدریس به دنبال تحقق بخشیدن به هدف‌های معینی است. اگر وی هدف‌های مورد نظر را به درستی تحلیل و اولویت آن ها را به روشنی تعیین نکرده باشد امکان حرکت و فعالیت صحیح خود او و فراگیران در کلاس درس غیر ممکن خواهد بود.
بنابراین تدریس یک فعالیت است،اما نه هر نوع فعالیتی،اعمال و فعالیتی که بطور عمدی و بر اساس هدف خاصی انجام میگیرد. فعالیتی که بر پایه و مطابق وضع شناختی شاگردان انجام پذیرد و موجب تغییر آنان گردد.
اصل مهم در آموزش و تدریس، جلب توجه افراد به مطالب درس است که همچنان در تمام طول کلاس ادامه پیدا کند، رابطه رضایت‌ بخشی بین مدرس و متعلم برقرار شود و مدیریت موثر در کلاس برقرار باشد.
معمولا افراد هنگامی به درس توجه کافی میکنند که نسبت به آن علاقه پیدا کنند. علاقه حالت فکری است که به فرد توانایی و میل توجه فراگیری بیشتر میدهد.
مدرسین با آگاهی از شیوه‌های مطلوب تدریس مهارتهای تدریس، روشها و فنون تدریس، الگو‌های تدریس و … میتوانند علاقه و آمادگی بیشتر افراد را نسبت به فراگیری درس و توجه به بیانات خود، جلب کنند و بخش مهمی فرآیند تدریس را تسهیل نمایند.
این پژوهش کمکی است برای افراد جهت تدریس بهتر، زیرا آشنایی با این موارد و بکارگیری آن ها سبب سهولت تحقق اهداف تدریس در مدت زمانی کوتاه میشود.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آزاداندیش, آلودگی‌, آموزش, آموزش و پرورش, اسلام, انجمن‌, انسان‌, تحقیق, تحلیل رگرسیون, تدریس, تعليم ,

تعداد صفحات:136
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
تعریف مساله و سوال های اصلی تحقیق
سابقه و ضرورت تحقیق
فرضیات تحقیق
دلیل انتخاب موضوع
روش بررسی
اصطلاحات و مفاهیم پایه (واژه شناسی)
قانون
جرم
پدیده جنایی
سیاست جنایی
قضازدایی
جرم زدایی
کیفر زدایی
فصل اول : جرم انگاری
جرم انگاری و هدف آن
جرم انگاری از دیدگاه مکاتب حقوق کیفری
مکتب فایده اجتماعی
مکتب عدالت مطلق
مکتب کلاسیک
مکتب تحققی
مکتب دفاع اجتماعی
مکتب اثباتی انتقادی
مکتب اصالت عمل کیفری
دفاع اجتماعی ترکیبی
مکتب نفی حقوق جزا
مکتب دفاع اجتماعی نوین
دفاع اجتماعی بر مبنای عدالت ترمیمی
مکتب نئوکلاسیک
مکتب نئوکلاسیک جدید
منابع شرعی جرم انگاری
کتاب
سنت
اجماع
عقل یا قیاس
مراجع داخلی جرم انگاری
قانون
آئین نامه
مراجع مکمل
علوم مرتبط با جرم زدایی
جامعه شناسی کیفری
جرم شناسی
روانشناسی جنایی
فصل دوم : راهکارهای نوین در عرصه سیاست جنایی
راهکارهای قوه قضاییه در راستای بهبود بخشیدن به مشکلات قوه قضاییه
اصلاح ساختار نظام قضایی کشور
استفاده از تعدد قضات
تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی
تثبیت و توسعه شوراهای حل اختلاف و استفاده از روش داوری و حکمیت در
حل و فصل دعاوی
بالا بردن سطح علمی مراکز آموزش حقوقی و قضات
بازنگری و اصلاح قوانین
لایحه قضازدایی
قضازدایی و جرم زدایی
قضازدایی
مفهوم قضازدایی
مفهوم قضازدایی در عمل
قضازدایی و قانون اساسی
قضازدایی و حقوق اداری
جرم زدایی
مفهوم جرم زدایی
انواع و کارکردهای جرم زدایی
جرم زدایی عملی
نسبت جرم زدایی و قضازدایی
جرم زدایی و قانون اساسی
جرم زدایی و حقوق اداری
نتیجه گیری
فصل سوم : دلایل توجیهی لایحه
مقدمه
مقتضیات زمان و مکان
مقتضیات زمان و مکان در قلمرو حقوق کیفری
تورم کیفری
علل و افزایش جمعیت کیفری
قضازدایی راهی به سوی تعدیل قوانین کیفری
فصل چهارم : لایحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قانون
تقدیم لایحه قضازدایی به مجلس از سوی رئیس جمهور
فرآیند کار لایحه
ملاحظاتی درباره محتوی لایحه
مقدمه توجیهی
کمیسون های مربوطه
تفکیک حوزه ها و بررسی مواد
حوزه آلودگی هوا
حوزه منابع طبیعی
حوزه شکار و صید
حوزه آب
حوزه امور پزشکی، بهداشتی، درمانی و دامپزشکی
حوزه کار و امور اجتماعی
حوزه حمل و نقل
حوزه مالیات های مستقیم و غیر مستقیم
حوزه ثبت احوال
حوزه ثبت اسناد
بررسی کلی لایحه
اصلاح قوانین و تصحیح سیاست جنایی
اقدام های پیشنهادی
نتیجه گیری
منابع و مأخذ

چکیده :
شناخت جرم و مجازات و نحوه اجرای آن به گونه ای که نتیجه بخش باشد و موجبات حفظ جامعه را در مقابل خطرات مجرمین فراهم کند از جمله مسائلی است که ذهن اکثریت افرادی که به نوعی مرتبط با این موضوع هستند را به خود جلب کرده.
در این میان تبیین جرم و تلاش در جهت تعیین مبانی آن و شناخت معیارها و اصول لازم برای جرم انگاری از زمان ظهور مکاتب حقوق کیفری تا حال حاضر می تواند نقش اساسی را در داشتن یک سیستم جنایی عالی داشته باشد.
تحقیق حاضر برای رسیدن به مجازات فایده مند، مجازات های اجتماعی را مدنظر قرارداده و در صدد بررسی قضازدایی به عنوان بهترین راهکار است به همین منظور به بررسی لایحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه که در 6 حوزه (زیست محیطی – امور پزشکی، بهداشتی، درمانی و دامپزشکی- امور اقتصادی و دارا ئی- کار و امور اجتماعی، حمل و نقل و نظام مهندسی معدن و ساختمان – ثبت اسناد واملاک و ثبت احوال ) مطرح شده پرداخته، عوامل توجیهی قضازدایی را عنوان کرده و در آخر اصلاح سیاست جنایی را پیشنهاد میکند.

مقدمه:
حقوق کیفری اعمالی را که عموماً برای جامعه مضر محسوب می شود تعریف و کیفرهای مباشران آن اعمال را نیز مشخص می نماید در پی احراز عملی ارتکاب یک بزه، ضروری است که مباشر آن کشف شود، ادله جمع آوری گردد و در پایان یک فرآیند که عموماً قضائی است مجرم به کیفر خود برسد. در سال های دور تمام دغدغه سیستم کیفری بر این بوده که با تحمیل شکنجه روحی و گاهی نیز بدنی، بعنوان انتقام، عمل مجرمانه مجرم را کیفر دهند اما آن چه امروزه مدنظر است شناخت شخصیت روان شناختی و واقعی مجرم علاوه بر شخصیت حقوقی بزهکار است.
بنظر میرسد نگرشی که نسبت به جرم و مجرم وجود داشته است (اینکه جرم عملی مذبون و مجرم باید طرد گردد) در قانون ما نیز نفوذ کرده بود تمامی جرم ها با مجازات های سنگین پاسخ داده می شدند هر چند قانون کشور ما قبل و بعد از انقلاب بارها اصلاح شده هنوز در بعضی از آن ها سختی را میتوان احساس کرد، هنوز هم در بسیاری از آن ها مجازات های سالب آزادی که به منزله حذف موقت از جامعه است حرف اول را میزند هنوز در برخی از آن ها طرد کلی بزهکار (اغدام) از جامعه به چشم میخورد. مطمئناً چنین قوانینی نمی تواند با وضع امروزی جامعه تطابق داشته باشد علاوه بر این موجب ناکارآمدی نظام قضایی خواهد شد چرا که رسیدگی به تک تک جرایمی که مجازات حبس یا سنگین تر در قانون برای آن مقدر شده حتی اگر عمل ارتکابی بسیار بی اهمیت باشد باید تحت سیطره قوه قضائیه صورت گیرد و همین دلیل اطاله دادرسی و ده ها مشکل دیگر را به وجود می آورد.
راه حلی که بیشتر صاحبنظران ارائه می کنند قضازدایی و جرم زدایی است در این تحقیق سعی شده به بررسی این دو موضوع پرداخته شود و به طور خاص لایحه ای که تقدیم مجلس شده مورد ارزیابی قرار گیرد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آئین نامه, آلودگی هوا, امور پزشکی, بهداشت, ثبت احوال, ثبت اسناد, جامعه شناسی, جرم انگاری, جرم زدایی,,

تاريخ : 9 دی 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:55
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
ارگانیسم ها و روابط همزیستی در تثبیت ازت
آلی پرورهای آزادزی
نور پرورهای آزادزی
دی آزوتروف های همیار گندمیان
لگوم ها
همزیستی های اکتینوریزی
همزیستی های نور پروری
عامل ژنتیکی کنترل کننده
مجموعه آنزیم نیتروژنتز
احیاکننده‌ها
لگ هموگلوبین (در غده‌های بقولات)
ATP
حفاظت از اکسیژن (O2)
عوامل محیطی
نسبت کربن ـ ازت
مواد غذایی معدنی
آفت‌ کش‌ها
عوامل آب و هوایی
کلسیم و PH
گاز کربنیک
اولین مرحله تثبیت ازت به روش همزیستی
آلودگی ریشه‌های لگوم توسط ریزوبیوم
فرآیند بیوشیمیایی تثبیت ازت
منابع

مقدمه:
ازت بعنوان یک عنصر کلیدی در ساختمان بسیاری از ترکیبات موجود در سلول های گیاهی مطرح است. این عنصردر فسفونوکلئوتید و اسیدهای آمینه هم وجود دارد که این ترکیبات نیز به نوبه خود به ترتیب اسیدهای نوکلئیک و پروتئین ها را میسازند. دسترسی به ازت برای گیاهان زراعی از عوامل مهم محدود‌ کننده تولیدات کشاورزی است. این واقعیت که فقط اکسیژن، کربن و هیدروژن بیش از ازت در سلول های گیاهی وجود دارند، مبین اهمیت این عنصراست.
در بیوسفر، ازت به اشکال متفاوتی وجود دارد. 78% حجم هوای اتمسفر را ازت ملکولی (N2) تشکیل میدهد. در بسیاری از موارد این مقدار فراوان ازت مستقیماً در دسترس گیاهان قرار نمیگیرد. استفاده از ازت اتمسفر، مستلزم شکستن پیوند سه‌گانه بین اتم های (N = N) آن است که گیاهان عالی مستقیما و به تنهایی توان انجام این واکنش را ندارند. از سوی دیگر اشکال نیتراته و آمونیاکی ازت به راحتی جذب گیاه میگردند. مصرف گیاهان توسط حیوانات علفخوار موجب حرکت بیشتر ازت در زنجیره‌های غذایی میشود و ازت سرانجام از طریق تجزیه اجساد حیوانات و گیاهان به زمین باز میگردد. این مراحل بخشی از چرخه ازت را تشکیل میدهند.
تبدیل ازت مولکولی به اشکال دیگر آن نظیر نیترات یا آمونیاک را تثبیت ازت میگویند. این فرآیند در غالب فرآیندهای طبیعی و مصنوعی قابل انجام است. درشرایط دمای بالا (حدود C 200 ) و فشار بالا حدود (200 اتمسفر)، ازت مولکولی با هیدروژن ترکیب شده و آمونیاک (NH3) تولید میشود. برای انجام این واکنش شرایط خاصی لازم است تا برای انرژی فعال بالای آن غلبه کند. این واکنش که به نام فرآیندها بر موسوم است نقطه آغازین در تولیدات متنوع صنعتی و کشاورزی به شمار می آید. در جهان سالانه حدود 50 میلیون تن ازت به روش صنعتی تثبیت میگردد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آفت‌ كش‌, آلودگی, آمونياک, آنزيم, اتمسفر, ارگانيسم, ازت, اسيدهای آمينه, اكسيژن, بيولوژيك, حيوانات, د,

تاريخ : 14 آذر 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:44
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول – کلیات
مفهوم بهداشت عمومی و محیط زیست
تاریخچه قانون گذاری
بخش دوم: – عناصر تشکیل دهنده جرائم تهدید علیه بهداشت عمومی وآلودگی محیط زیست
عنصر قانونی
ماده 688 قانون مجازات اسلامی
آلودگی آب
آلودگی هوا
آلودگی صوتی
آلودگی خاک
آلودگی شیمیایی و هسته ای
آلودگی ناشی از زباله و نخاله
آلودگی ناشی از پسماندها
عنصر مادی
رفتار مرتکب
فعل
ترک فعل
موضوع جرم
وسیله
نتیجه
رابطه سببیت
عنصر معنوی
جرم عمدی
جرم عمدی مقید
جرم عمدی مطلق
جرم غیر عمدی
جمع بندی
نتیجه گیری
فهرست منابع

مقدمه:
محیط زیست موضوعی است که هر چند از دیرباز مورد توجه بشر و اجتماعات گوناگون انسانی بوده است؛ اما به اهمیت و جایگاه والای آن همانند امروز عنایت نشده است و اکنون نیز آن چنان که باید مورد حمایت و حفاظت قرار نگرفته است. در چند دهه گذشته، به ویژه چند سال اخیر، به تدریج آگاهی مردم جهان درباره خطراتی که محیط زندگی آنان را تهدید میکند، فزونی یافته. در همین راستا، انجمن‌ها و گروه‌ها و سازمان‌های طرفدار محیط زیست تشکیل شدند و به گونه فعال و مستمر با علل و عوامل مخرب زیست محیطی به مبارزه برخاستند. این تشکیلات موسوم به سبزها و یا صلح سبز و مانند آن تلاش میکنند تا توجه مردم جهان را بیش از پیش به واقعیات زیست محیطی و لزوم حمایت از آن در جهت حفظ و استمرار نسل بشر و دیگر موجودات و منابع طبیعی موجود جهان، جلب کنند. در ایران نیز، از چندی پیش این اقدامات آغاز شده است و باید همواره بر گستره آن افزوده شود تا جایی که تلاش آنان در کنار کوشش‌های دیگر مسئولان و مبادی ذیربط قانونی، قضایی و اجرایی و هم گاهی طبقات گوناگون اجتماعی، منجر به کاهش هر چه بیشتر آلودگیهای زیست محیطی و افزایش بهبود و بهسازی محیط زیست که در بهداشت محیط و سلامت آن، به ویژه تندرستی مردم، اثر و افرو عمیق دارد؛ گردد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, تهدید, بهداشت عمومی, آلودگی محیط زیست, بهداشت, قانون مجازات اسلامی, زباله, نخاله, عنص,

تاريخ : 9 آبان 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:65
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
انواع آب پنیر
آب پنیر شیرین
آب پنیر اسیدی متوسط
آب پنیر اسیدی
ترکیب و ماهیت انواع آب پنیر
پروتئین‌های آب پنیر
فوائد پروتئین‌های آب پنیر
مصارف پروتئین‌های آب پنیر
روش های حذف و بکارگیری آب پنیر
کاربردهای آب پنیر
تهیه لاکتوز از آب پنیر
مراحل فرآیند
جدا سازی لاکتوز
خشک کردن
کاربرد آب پنیر در اسید لاکتیک
تولید اسید لاکتیک از آب پنیر
خلاصه فرآیند
کاربرد پودر آب پنیر در بستنی
تهیه پروتئین تک یاخته
خواص تغذیه ای
میکرو ارگانیسم های مورد استفاده برای تولید پروتئین تک یاخته
مخمرهای مورد استفاده برای تولید پروتئین تک یاخته
تولید SCP از آب پنیر
تولید نوشابه گاز دار از آب پنیر
انواع نوشیدنی های حاصل از آب پنیر
نوشیدنی های برطرف کننده عطش و حاوی گاز
کاربرد آب پنیر در غنی سازی ارزش غذایی کاه گندم
نوشیدنی های آب پنیر
نوشیدنی بر پایه آب پنیر طبیعی
دیگر روش های تولید نوشیدنی بر پایه آب پنیر
کاربرد آب پنیر در تهیه نوشابه در ایران

مقدمه:
آب پنیر whey بخش آبکی و جدا شده از شیر است که معمولا بر اثر اضافه کردن اسید، حرارت دادن یا انعقاد مایع پنیری بدست می آید. این ماده غیر شفاف و رنگ آن زرد مایل به سبز است. براساس تعریف ارائه شده توسط فدراسیون بین المللی محصولات لبنی (IDF) تعریف پنیر بصورت زیر آمده است: « پنیر فراورده ای است تخمیری یا تخمیر نشده که به دنبال انعقاد شیر کامل، پس چرخ و مخلوط این مواد بدست می آید و حداقل ماده خشک آن 24% است و قسمت جدا شده از آن آب پنیر نامیده میشود».
در واقع پنیر از فاز امولسیون ( چربی ) و سوسپانسیون مسیلی تشکیل میشود. این فاز در برگیرنده مواد محلول در چربی مانند ویتامین‌ها و مواد کلوئیدی همراه با کازئین است در حالی که آب پنیر شامل فاز محلول شیر است و عمدتا حاوی لاکتوز، پروتئین یا پروتئین محلول یا پروتئین آب پنیر، مواد معدنی محلول، اسیدهای آلی و ویتامین و آنزیم است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, صنایع غذایی, تصفیه, فاضلاب, منابع آب, آلودگی, قند و شکر, کمپوت, کنسرو, گو,

تاريخ : 9 آبان 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:78
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول: خصوصیات سلنیوم
مقدمه
خصوصیات فیزیکی و شیمیایی : سلینوم
خصوصیات و اشکال سلنیوم در طبیعت
حضور و تولید سلنیوم در طبیعت
موارد استفاده سلنیوم در صنایع
فصل دوم تاثیرات و خطرات سلنیوم
تاثیرات سلنیوم جانداران
نقش سلنیوم در بدن انسان و بررسی نیاز روزانه به آن
نقش فیزیولوژیکی سلنیوم
خطرات مصرف بیش از حد سلنیوم
خطرات مصرف زیاد سلنیوم برای سلامتی
خطرات کمبود سلنیوم در بدن
روش اول : تزریق سلنیوم
روش دوم : دادن سلنیوم خوراکی
نمونه هایی از خواراکی های حاوی سلنیوم زیاد
فصل سوم: آلودگی سلنیوم و نحوه از بین بردن آن
نمونه هایی از خاک های حاوی سلنیوم زیاد
غلظت سلنیوم در خاک
آلودگی سلنیوم در خاک
نحوه از بین بردن آلودگی به روش گیاه پالایی
معرفی برخی از گونه ها و گیاهان مفید در phytoremediation
بررسی و نتایج آزمایش های مربوط به Phytoremediation
وارد شدن علم بیوتکنولوژی در phytoremediation
نتایج و بحث
منابع و ماخذ

مقدمه:
اولین اطلاعات ثبت شده در این مورد توسط مارکو پولو در سال 1295 میلادی بوده است که در مناطق غربی چین و نزدیک تبت و مغولستان حیواناتش بعد از چرای گیاهان آن منطقه شروع به تلو خوردن مینمودند که امروزه میدانیم ناشی سمیت حاد سلنیوم بوده است.
برای اولین بار سلنیوم توسط Berzelius که در سال 1817 یا 1818 رسوبات و لجن هایی که از اکسیداسیون اکسید سولفور سنگ مس بدست می آمد را مورد بررسی قرار داد کشف شد وی متوجه شد که در بین آن عنصر جدیدی وجود دارد اما در آن هنگام آن را با تلوریم اشتباه گرفتند بعد از گذشت ربع قرن Arnold به گوگرد قرمز توجه کرد و متوجه موادی در رسوبات آن شد و آن را Sulfurrubeum نامید. به هر حال تا سال 1950 کسی متوجه وجود سلنیوم نبود فقط میدانستند که درجدول تناوبی عنصری وجود دارد که بار گوگرد (s) و عنصر تلوریم (Ti) هم خصوصیات است. و حتی خصوصیاتی بطور مشترک با هر یک از آن ها دارد یعنی هم خصوصیات فلزی و هم غیر فلزی را داراست و در حالت سمیت، 5 برابر خطرناک تر از آرسنیک میباشد؛ در نهایت آن را سلنیوم نامیدند و بیان نمودند که این عنصر در محدوده خیلی کوچکی برای جانواران قابل استفاده میباشد.
در کل سلنیوم از عناصر کم مصرف میباشد که باعث سلامتی فرد یا گیاه یا حیوان میگردد، ولی همان طور که گفته شد مقدار نیاز به سلنیوم خیلی کم است.
سلنیوم اغلب در پروتئین ها موجب ساختن سلنوپروتئن ها میگردد که برای تولید آنزیم های آنتی اکسیدان مهم هستند این آنتی اکسیدان ها به کمک Se-Ptها در حفظ سلامتی سلول ها که مورد خطر رادیکال های آزاد اکسیژن میباشند موثرند به صورت خلاصه باید گفت رادیکال های آزاد به طور طبیعی در متابولیسم اکسیژن ساخته میشوند که ممکن است در ایجاد بیمارهای مزمن مثل سرطان و بیمار قلبی و عروقی و یا حتی در انجام فعالیت های منظم غده تیروئید و سیستم دفاعی بدن نقش داشته باشند.
یکی از راه های مطمئن جذب سلنیوم خوردن غذاهای گوشتی و گیاهانی است که در مناطقی با خاک های سرشار از سلنیوم میرویند که در ادامه به طور مفصل راجع به آن بحث خواهد شد. و در نهایت نتجه گیری میگردد که کمبود یا سمیت سلنیوم در بدن انسان تحت تاثیر مقدار سلینوم در بدن دام ها و حیواناتی است که انسان از آن تغذیه میکند و آن ها هم به نوبه خود متاثر از گیاهان منطقه و خاک آن نواحی اند البته در این میان عواملی چون اقلیم و pH هم موثر خواهند بود.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, کشاورزی, خاک, سلنیوم, آلودگی, فیزیک, شیمی, طبیعت, جانداران, بدن انسان, فی,

تاريخ : 8 مهر 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:75
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول:کلیات
مقدمه
مفهوم آلودگی
فصل دوم: آلودگی هوا
آلودگی هوا
فلزات سنگین
اثر سرب بر رفتار کودکان
اثر سرب در بروز رفتارهای ضد اجتماعی پسران
تاثیر دود سیگار در سلامت رفتار و روان
رایطه سیگار کشیدن مادر باردار و مشکلات رفتاری کودکان
پلی کلرید بی فنیل
تاثیر سرب و پلی کلرید بی فنیل بر رفتار رت ها
تاثیر آلودگی سموم بر رفتار
تاثیرات عصبی – رفتاری متیل مرکوری بر نوزادان و حیوانات
تاثیر گاز خردل بر جانبازان شیمیایی جنگ تحمیلی
تاثیر آلودگی هوا بر رفتار حشرات انگل گیاهی
عوامل مختلف اکولوژیکی متاثراز آلودگی هوا و تاثیرآن برانسان
فصل سوم: آلودگی صوتی
آلودگی صوتی
تاثیرات روانی و رفتاری آلودگی صوتی
سرو صدای محیط کار
تاثیر سروصدای بخش NICU بر نوزادان
تاثیر صداهای زیر آب بر پستانداران دریایی
آلودگی صوتی آب ورفتار خودکشی دلفین ها
فصل چهارم: آلودگی آب
آلودگی آب
تاثیر حلال های شیمیایی در سلامت رفتار
اثر رفتاری استات سرب در سیاه ماهی قنات
تاثیر رفتاری مس بر موجودات آبزی
فصل پنجم: آلودگی نوری
آلودگی نوری
اثر بر انسان
اثر برحیوانات
اثر بر گیاهان
نتیجه گیری

مقدمه:
در قرن اخیر با پیشرفت تکنولوژی و توسعه فناوری، ساخت ابزار آلات گوناگونی که به ارتباط موثر و سهل الوصول ترانسانها و برطرف کردن بسیاری از نیازهای آنان منجر گردیده، از یک طرف نوید زندگی راحت تررا داده است و از طرفی استفاده بیش از اندازه و یا غیرصحیح ازاین ابزار آلات پیامدهای مخربی برای انسان و محیط زیست او به همراه داشته است.
یک مثال روشن دراین زمینه، رشد روز افزون وسایط نقلیه شهری است که از طرفی باعث گردیده رفت و آمد انسان ها در شهرهای بزرگ راحت تر گردد، و از طرفی بسیاری از آلودگی ها، از جمله آلودگی هوا و آلودگی صوتی و به دنبال آن بسیاری از ناراحتی های جسمی و روحی را ایجاد کرده است. لطمات روحی روانی و حتی جسمانی میتواند در رفتارهای انسان نیز تاثیر گذار باشد و نحوه ارتباط او را با دیگران و با محیط اطرافش تحت تاثیر قرار دهد.
البته نباید از این نکته غافل شد که اثرات منفی آلودگی ها فقط گریبان انسان رانخواهد گرفت، بلکه می تواند روی تمام اکوسیستم های طبیعی که قطعا بی ارتباط با هم نخواهند بود، تاثیرات مخرب خود را اعمال کند. هیچکس نمی تواند این حقیقت راانکار کند که آلودگی آب ها چه تاثیرات مخربی را بر زندگی آبزیان خواهد داشت و انسان هم که از این منابع استفاده میکند از تاثیرات مخرب آن درامان نخواهد ماند.
البته شاید به آن اندازه که به تحقیقات مختلف درزمینه تاثیرات جسمانی آلودگی ها پرداخته شده در زمینه تاثیرات رفتاری آن کوتاهی شده باشد. چه بسا بسیاری از افراد، نمیتوانند بین دو پدیده آلودگی و رفتار ارتباط برقرار کنند.
بنابراین دراین تحقیق سعی شده است که تا حدامکان به بررسی تاثیرات این آلودگی ها برروان و رفتار انسان ها دیگر موجودات پرداخته شود .
البته لازم است قبل از اینکه این ارتباط توسط تحقیقاتی که صورت گرفته است مشخص گردد، یک تعریف کلی ازآلودگی وانواع آن ارائه شود تا درک درست تری نسبت به این مسئله بدست آید.
لازم به توضیح است که جمع آوری اطلاعات،به اجبار از سایت های مختلف که به ارتباط این دو پدیده مهم زیست محیطی و بهداشتی توجه کرده، استفاده گردیده است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پایان نامه, پروژه, آلودگی, بهداشت, محیط زیست, فلزات سنگین, سرب, دود سیگار, گاز خردل, حشرات, ,

تاريخ : 8 مهر 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:30
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
نانو تکنولوژی، فناوری نوین
تعریف نانو تکنولوژی
تاریخچه نانو در جهان
اصول پایه نانو تکنولوژی
اساس ارتباط نانو تکنولوژی و علم و تکنولوژی غذا
ارتباط نانو تکنولوژی با مهندسی کشاورزی و سیستمهای غذایی
عناصر پایه در فناوری نانو
نانو بیو مواد، نانو مواد و کاربردهای آن ها
نانولوله ها
نانو کامپوزیت ها
نانو کپسول
نانو تکنولوژی برای توزیع تحت کنترل و سیستم کپسولی
مزایای متعدد سیستم کپسولی
نانوسنسورها
برخی از کاربردهای نانو سنسورهای بیو آنالیتیکال
پتانسیل نانو سنسورها و تحقیقات در صنعت کشاورزی و غذا
نانوفیلترها و کاربرد آن ها در بیوتکنولوژی
ماشینهای نانو تکنولوژی
میکرو سیال
نانو بیو پروسس
نانو سنسورهای بیو آنالیزی
سطوح بیو سلکتیو
بسته بندی نانو Nano packaging
کاربردهای نانو در صنعت بسته بندی
غذاهای نانو Nano Food
نتیجه گیری
واژه نامه
منابع
ضمائم

تعریف نانو تکنولوژی:
نانو تکنولوژی، توانمندی تولید مواد،ابزار ها و سیستم های جدید با در دست گرفتن کنترل در سطح مولکولی و اتمی و استفاده از خواص آن ها درمقیاس نانو میباشد.
علم نانو، عبارت است از مطالعه و پژوهش وسایل و ساختارهایی که در کوچکترین واحد دیمانسیون ( 200 )نانومتر یا کوچکتر وجود دارند. از تعاریف فوق بر می آید که نانو تکنولوژی یک رشته نیست بلکه رویکرد جدیدی در تمام رشته هاست .برای نانو تکنولوژی کاربردهایی را در حوزه های مختلف از غذا، دارو تشخیص پزشکی و بیوتکنولوژی تا الکترونیک، کامپیوتر، ارتباطات، حمل ونقل، انرژی، محیط زیست، مواد هوا و فضا و امنیت ملی بر شمرده اند : کاربردهای وسیع این عرصه و پیامدهای اجتماعی سیاسی و حقوقی آن، این فناوری را بعنوان زمینه فرا رشته ای و فرا بخش مطرح نموده است.
هر چند آزمایش ها و تحقیقات پیرامون نانوتکنولوژی از ابتدای دهه قرن بیستم بطور جدی پیگیری شده اما اثرات تحول آفرین،معجزه آور و باور نکردنی نانو تکنولوژی در روند تحقیق و توسعه باعث گردید که نظر تمامی کشورهای بزرگ به این موضوع جلب گردد و فناوری نانو را بهعنوان یکی از مهمترین اولویت های تحقیقاتی خویش طی دهه اول قرن بیست و یکم محسوب نمایند .بطوری که ژاپن درسال 2001، 400 میلیون دلار و در سال 2004، 960 میلیون دلار هزینه کرده است و آمریکا برای این امر در سال های 2005-2008 حدود 7/3 بیلیون دلار اختصاص داده است.
استفاده از این فناوری در کلیه علوم باعث شده است که تحقیقات در زمینه نانو بعنوان چالش اصلی علمی و صنعتی پیش روی جهانیان باشد . لذا محققین، اساتید و صنعت گران ایرانی نیز باید در یک بسیج همگانی، جایگاه و موقعیت خویش را در خصوص این موضوع مشخص نمایند و حضوری فعال و حتی رقابتی در این جایگاه ایجاد نمایند . برای چنین کاری طراحی یک برنامه منسجم فراگیر و همه جانبه اجتناب ناپذیر است .
نانو تکنولوژی دارای سه شاخه نانو فناوری خشک، مرطوب، محاسبه ای است که از نظر کاربردی در علوم مختلف بخصوص در ساخت و تولید مواد الکترونیکی پزشکی و صنایع غذایی کاربرد دارد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, صنایع غذایی, تصفیه, فاضلاب, منابع آب, آلودگی, قند و شکر, کمپوت, کنسرو, گو,

تاريخ : 8 مهر 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:25
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
بیوتکنولوژی چیست؟
کاربردهای بیو تکنولوژی
کاربردهای بیوتکنولوژی در صنایع غذایی
بیوتکنولوژی گیاهی
بیوتکنولوژی حیوانی
تکنیک های DNA نوترکیب
کاربردهای مختلف بیوتکنولوژی میکروارگانیسم ها
بعضی راه حل های مهندسی ژنیتک برای حل بعضی مسائل صنایع غذایی
کیفیت غذایی
تولیدات میکروبی
آنزیمولوژی
بعضی از تولیدات بالقوه و حقیقی بعضی از
میکروارگانیسم ها
اسیدهای آمینه
آنزیم های مهم مورد استفاده در صنایع غذایی
ویتامین ها
پلی ساکاریدهای خارج سلولی
تأثیر بیوتکنولوژی بر روی کیفیت تغذیه ای گیاهی غذایی
فاکتورهای استرس تغذیه ای در گیاهان غذایی
تخمیر
رویش Germination
ابزارها و روش های سریع تشخیص
مدیریت مواد زائد
بعضی روش های مدرن تشخیص میکروب های بیماری زای غذایی
ایمنی غذایی
نتیجه
حالا وعده بیوتکنولوژی مواد غذایی چیست؟
مراجع

چکیده:
امروزه کمتر کسی در جوامع علمی وجود دارد که به اهمیت بیوتکنولوژی و تأثیر آن بر روی زمینه های مختلف آگاهی نداشته باشد. دانشی که محور پیشرفت و توسعه در بسیاری از کشورها گردیده است و سبب ایجاد تحولات عظیمی در بخش های پزشکی، داروسازی، کشاورزی، صنعت و معدن و غیره شده است. بیوتکنولوژی در بخش کشاورزی که تأمین کننده نیاز غذایی بشر از هزاران سال پیش تاکنون بوده است تأثیر مهم عمیق داشته است تا آن چه واقعا بشر خواهان آن است را برای وی تأمین نماید. صنایع غذایی که آخرین حلقه زنجیره بخش کشاورزی میباشد. یکی از مستعدترین زمنیه های حضور و فعالیت بیوتکنولوژی میباشد زیرا این صنعت برای برآورده ساختن نیازهای غذایی سالم، ارزان، بهداشتی و کافی برای جمعیت کنونی و آینده نیاز به روش های جدید، سریع و کاربردی تر دارد که میتواند آن ها را در دنیای بیوتکنولوژی بیابد. در این مقاله سعی گردیده است نقش هایی از بیوتکنولوژی در صنایع غذایی که شامل نقش مهندسی ژنتیک و DNA نو ترکیب در صنایع غذایی، جنبه های مختلف استفاده از میکروارگانیسم ها برای تولید مواد غذایی از قبیل اسیدهای آمینه، افزودنی های غذایی، طعم دهنده ها، ویتامین ها، پروتئین میکروبی و غیره، تأثیر بیوتکنولوژی بر روی کیفیت غذایی، روش های تشخیص سریع میکروب های بیماری زای غذایی، ایمنی غذایی و مدیریت مواد زائد و… بطور کلی اشاره گردد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, صنایع غذایی, تصفیه, فاضلاب, منابع آب, آلودگی, قند و شکر, کمپوت, کنسرو, گو,

تاريخ : 4 مرداد 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:81
نوع فایل:word
رشته محیط زیست، شیلات، کشاورزی
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول : نقش صنایع در رویکردهای زیست محیطی
تاریخچه فعالیت صنعتی درایران
توسعه صنعتی و محیط زیست
نمای عمومی فرایند تولید در واحدهای صنعتی
روش های جلوگیری از آلودگی
وضعیت صنایع کشور از دیدگاه نوع صنعت و تعداد کارکنان
فعالیت های زیست محیطی بخش صنعت و معدن
ساختارهای حمایتی و هدایتی
اقدامات زیست محیطی در سطح ستادی
اقدامات زیست محیطی در شهرک های صنعتی
اقدامات زیست محیطی طرح تحقیقات صنعتی – آموزشی اطلاع رسانی وزارت صنایع و معادن
فعالیت های مهندسی مبتنی بر کنترل آلودگی
فعالیت های مبتنی بر پایش و پیشگیری از آلودگی
ارزیابی اثرات توسعه
سیستم مدیریت زیست محیطی
بهره وری سبز
تولید پاکتر
بازیافت مواد
ممیزی محیط زیست
فعالیت های مبتنی بر تولید محصولات سازگار با محیط زیست
زمینه سازی جهت کنترل آلودگی خودروهای تولید داخل
حذف و جایگزینی مواد مخرب لایه ازن
فصل دوم : راهبردهای زیست محیطی در صنعت
نادیده گرفتن مشکل
رقیق کردن
کنترل آلودگی در انتهای خط
پیشگیری از آلودگی
شیوه های اصلی راهبرد تولید پاکتر
وی‍‍‍ژگیهای رویکرد تولید پاکتر
تنوع و گستردگی
حفاظت محیط زیست
سادگی
خلاقیت و نوآوری
مقبولیت
بازدهی اقتصادی
مقایسه رویکرد کنترل آلودگی در انتهای خط و تولید پاکتر
تولید پاکتر و توسعه پایدار
دلایل سرمایه گذاری در تولید پاکتر
سیاست ها و اهرم های مورد استفاده برای هدایت صنایع به سمت تولید پاکتر
موانع و مشکلات اجرایی نمودن استراتژی های تولید پاکتر
موانع ناشی از فقدان درک صحیح
موانع ساختاری
موانع مربوط به کمبو اطلاعات
موانع فنی
موانع اقتصادی
فصل سوم : نگاهی اجمالی به محیط زیست
تاریخچه سازمان حفاظت محیط زیست
هدف
وظایف اساسی سازمان
تشکیلات سازمان
دفاتر مستقل
دفتر حوزه ریاست و دبیرخانه شورایعالی محیط زیست
اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل
اداره کل نظارت و بررسی
حراست
ادارات کل استان ها
معاونت آموزش و پرورش و برنامه ریزی
دفتر آموزش زیست محیطی
دفتر طرح و برنامه و اطلاع رسانی
دفتر مشارکت های مردمی
معاونت محیط زیست انسانی
دفتر ارزیابی زیست محیطی
دفتر بررسی آلودگی هوا
دفتر بررسی آلودگی آب و خاک
دفتر امور آزمایشگاه ها
معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی
دفتر زیستگاه ها و امور مناطق
دفتر امور حیات وحش و آبزیان
دفتر موزه تاریخ طبیعی
دفتر محیط زیست دریایی
معاونت پشتیبانی و امور مجلس
فصل چهارم : دستورالعمل اجرایی عملی تولید پاکتر
فاز اول : برنامه ریزی و سازماندهی
کسب توافق مدیریت واحد
تشکیل تیم پروژه
توسعه سیاست ها، اقدامات و اهداف زیست محیطی
برنامه ریزی و ارزیابی تولید پاکتر
فاز دوم : پیش ارزیابی
توصیف شرکت و نمودارهای جریانی
بازرسی عینی و دقیق
انتخاب نقاط تمرکز
فاز سوم : ارزیابی
جمع آوری اطلاعات کمی
موازنه مواد
شناسایی گزینه های تولید پاکتر
ثبت و مرتب سازی گزینه ها
فاز چهارم : بررسی و مطالعات امکان سنجی
امکان سنجی اولیه
امکان سنجی فنی
امکان سنجی اقتصادی
امکان سنجی زیست محیطی
ملاحظات مراحل ارزیابی
انتخاب گزینه ها برای اجرای نهایی
فاز پنجم : اجرا و استمرار
آماده سازی یک برنامه اجرایی
اجرای گزینه های منتخب
فهرست منابع

مقدمه:
امروزه مباحث تخصصی و کاربردی در حوزه صنعت از وسعت شایان توجهی برخوردار است و با توجه به وجود رویه های مختلف در عملکرد عوامل مرتبط با امور محیط زیست انسانی، برقراری ارتباط و استفاده از تجربیات مثبت گروه های داوطلب ایجاد وحدت رویه بین واحدهای استفاده کننده از خدمات زیست محیطی و بالاخره شناخت فراگیر و سهل الوصول شرکت های مشاور طراح و سازنده تجهیزات و تاسیسات مربوطه دارای اولویت مهمی میباشد. خوشبختانه دسترسی به شبکه های جهانی اطلاعات، دستیابی به بخشی از موارد فوق را تسهیل نموده ولیکن با نگاهی واقع بینانه فقر اطلاعاتی غیر قابل انکاری در حوزه محیط زیست صنعتی کشور مشهود است که انجام اقدامات موثر و ضربتی را توجیه پذیر و الزامی مینماید.
تحول در راهبردهای حفاظت محیط زیست، حاکی از تحول رو به تکامل رویکردهای زیست محیطی میباشد که در رابطه با بسط مفهوم توسعه قرار میگیرند. در چند دهه اخیر، تحول های مختلف صنعتی عبارت بوده اند از نادیده گرفتن مشکل، رقیق کردن(Dilution)، کنترل آلودگی در انتهای خط(End-of-pipe)، بازیافت، استفاده مجدد و پیشگیری از آلودگی (Pollution Prevention) که هر یک از این رویکردها در دوره زمانی خاصی مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به روند رو به رشد صنایع و فراگیر شدن آلودگی ناشی از آن ها، اخیراً توجه به رویکردهای بیولوژیک رشد فزاینده ای یافته است.
روشهای مختلف تصفیه بیولوژیک پساب شهری و صنعتی، طی نیمه دوم قرن بیستم توسعه یافت و شاید لجن فعال به عنوان متداولترین آن ها مطرح گردید. اما واقعیت این است که روشهای هوازی تصفیه پساب دارای یک محدودیت اساسی میباشند زیرا هزینه های جاری تصفیه خانه های پساب با استفاده از روشهای متعارف بسیار بالاست به عنوان مثال در روش لجن فعال، تنها مصرف برق برای حذف هر تن … حدود 1200 کیلو وات ساعت است که نیازمند برق ارزان و یا پرداختی ماهانه بسیار زیاد خواهد بود. براین اساس توسعه روشهای تصفیه روش تصفیه بی هوازی برای تصفیه پساب های شهری و صنعتی در سال های اخیر رویکرد سرمایه گذاری در سیستم های تصفیه متحول ساخته است. تصفیه بی هوازی که همیشه به علت وجود محدودیت در تولید بوی نامطبوع به فراموشی سپرده میشد، امروزه به دلیل ظرفیت قابل قبول در تصفیه پساب های با بالا، با هدف استفاده مهندسین، سرپرستان و تکنسین های تصفیه خانه های پساب به عنوان قدم اول در این زمینه مطرح می گردد و بدون شک در قرن جدید سایر روش های تصفیه فاضلاب را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, توسعه صنعتی, محیط زیست, ارزیابی, صنایع, فعالیت صنعتی, آلودگی, صنعت, کارکن,

تاريخ : 4 مرداد 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:38
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
آلودگی آب و هوا
آشنایی با فشار هوا
پراکندگی فشار در سطح زمین
اوزون چیست؟
ماهیت طوفان ها
آب و هواى مغشوش
مدل سازى آب و هواى مغشوش
خاصیت پیش بینى
سرچشمه اصلی نیروی مانسون
چرخه تابستانی مانسون هند
باران‌های موسمی
باران‌های موسمی در مالزی-استرالیا
مانسون غرب آفریقا
مانسون در اروپا و امریکای شمالی (مانسون‌های تکامل نیافته)
مفاهیم رطوبت
آشنایی با لایه های جو
تعریف چند واژه؛ ایستگاه ها
مراکز پیش بینی و اطلاعات جوی
آمار تحقیقات هواشناسی
هیدرولوژی چیست ؟
سیکل (چرخه)هیدرولوژی
بارندگی: Precipitation
تبخیر:evaporation
اهمیت آب در ایران
مسائل شناخت آب های سطحی
عوامل مؤثر در پراکندگی افقی درجه حرارت
آلودگی محیط زیست
آلودگی هوا و مه دود فتوشیمیایی
باران اسیدی
اهمیت پارامترهای هواشناسی در شناخت و ارزیابی آلودگی هوا(چکیده دو سر فصل بالا)
جریان های هوا
نزولات آسمانی
فصل دوم
آلودگی آب ها
فاضلاب یا پساب
طبقه بندی آب های آلوده
انواع فاضلاب ها
انواع آلاینده های موجود در فاضلاب های شهری
آلودگی آب در جهان
تصفیه آب و فاضلاب ها
پتانسیل و ظرفیت اکسیداسیون ، معیاری برای تعیین آلودگی فاضلاب ها
درجه بندی فاضلاب ها

آشنایی با فشار هوا:
فشار هوا نیرویی است که هوا بر یک واحد از سطح زمین وارد میکند و مقدار آن در سطح دریای آزاد، برابر است با وزن ستونی از جیوه به ارتفاع 76 سانتی متر. واحد اندازه گیری فشار هوا در آب و هواشناسی میلی بار یا هکتوپاسکال میباشد؛ هر میلی بار یا هکتوپاسکال برابر با 1000 دین بر سانتیمتر مربع میباشد فشار ستون هوا در سطح دریای آزاد 1013 هکتوپاسکال بر سانتیمتر مربع میباشد.
از آنجا که تراکم هوا با ارتفاع کاهش مییابد، با افزایش ارتفاع فشار هوا نیز کم میشود، اما تغییر فشار برحسب ارتفاع چندان منظم نیست؛ به طور کلی تا ارتفاع 1500 متری سطح زمین به ازای هر 100 متر افزایش ارتفاع، فشار هوا حدود 12 هکتوپاسکال کم میشود. پراکندگی افقی فشار اتمسفر را با استفاده از خطوط هم فشار بصورت سطح هم فشار نشان میدهند. خط هم فشار خطی است که تمام نقاط با فشار یکسان را به هم مربوط میکند. نقشه های هم فشار برای سطوح مختلف اتمسفر تهیه میشود.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, آلودگی آب و هوا, فشار هوا, مدل سازی, باران موسمی, جو زمین, هیدرولوژی, تبخ,

تاريخ : 19 خرداد 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفخات:70
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول :مقدمه و طرح تحقیق
بیان مسئله
اهداف ، فرضیات و سئوالات تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیات تحقیق
سئوالات تحقیق
روش تحقیق و پژوهش
فصل دوم :کلیات تحقیق
فلزات سنگین
منشاء فلزات سنگین
سابقه تحقیقات در مورد سرب
سابقه تحقیقات در مورد سرب و اثر آلوده کنندگی آن در انسان
اثر آلوده کنندگی سرب در آب دریا و ماهیان
سابقه تحقیقات در مورد آهن
سابقه تحقیقات راجع به مسمومیت با آهن و اثر آلوده کنندگی آن بر انسان
اثر آلوده کنندگی آهن در آب دریا و ماهیان
مقادیر استاندارد پیشنهاد شده آهن و سرب از سوی سازمانها ومحققان مختلف
فصل سوم :مواد و روش کار
مواد و لوازم مورد نیاز
روش کار
تاریخچه دستگاه جذب اتمی
قسمتهای مختلف دستگاه جذب اتمی
روش کار با دستگاه جذب اتمی با شعله
آماده سازی نمونه ها جهت اندازه گیری فلزات
عمل هضم اولیه در فلزات
فصل چهارم :نتایج تحقیق
فصل پنجم :بحث و پیشنهادها
منابع
چکیده انگلیسی

فهرست جدول ها
میانگین و انحراف معیار آهن و سرب در کل نمونه‌های خوراک (بر حسب میلی‌گرم بر کیلوگرم)
میانگین و انحراف معیار آهن و سرب خوراک تولید شده در کارخانه‌های مختلف (بر حسب میلی‌گرم بر کیلوگرم)
میانگین و انحراف معیار آهن و سرب در کل نمونه‌های ماهی (بر حسب میلی گرم بر کیلوگرم)
میانگین و انحراف معیار آهن و سرب ماهیان تغذیه شده از خوراک کارخانه‌های مختلف (بر حسب میلی گرم بر کیلوگرم)
میانگین و انحراف معیار آهن و سرب در کل نمونه‌های آب مزارع مورد نمونه‌برداری ( بر حسب میکروگرم بر لیتر)
میانگین و انحراف معیار آهن و سرب آب تامین کننده مزارع مختلف( بر حسب میکروگرم بر لیتر)

فهرست نمودارها
میزان آهن در آب ورودی مزارع مختلف
میزان آهن در ماهیان تغذیه شده با خوراک کارخانجات مختلف
میزان آهن موجود در خوراک کارخانجات مختلف
میزان سرب موجود در خوراک کارخانجات مختلف
میزان سرب در آب ورودی مزارع مختلف
میزان سرب در ماهیان تغذیه شده با خوراک کارخانجات مختلف
فهرست شکلها
قسمتهای مختلف دستگاه جذب اتمی – سیستم تک پرتویی

تعداد 32 نمونه غذا، آب منابع و عضله ماهی بمنظور اندازه گیری فلزات سرب و آهن در فصل های تابستان و پاییز،در دو نوبت با فاصله سه ماه از 4 مزرعه پرورش ماهی قزل آلا رنگین کمان در استان چهارمحال بختیاری اخذ شده و مورد بررسی قرار گرفت.
میزان آهن و سرب به ترتیب در کل نمونه‌های آب مزارع مختلف برابر با 4/4 ± 6/60 و 2/0 ± 5/2 میکرو‌ گرم بر لیتر،میزان آهن و سرب به ترتیب در کل نمونه‌های خوراک مصرفی مزارع مختلف برابر با 8/183 ± 4/563 و 1/1 ± 3/3 میلی گرم بر کیلو‌گرم و همچنین میزان این دو فلز به ترتیب در کل نمونه‌های ماهی مزارع مختلف برابر با
9/3 ± 7/8 و1/0± 3/0 میلی گرم بر کیلو‌گرم بوده است. با توجه به مقادیر بدست آمده از دو فلز فوق هیچ‌گونه تفاوت معنی داری در سطح (05/0 p <) بین خوراک،ماهیان و آب های مختلف مشاهده نشد ولی در کل ارتباط منطقی بین میزان این دو فلز در غذا و ماهیان تغذیه شده از همان غذا مشاهده گردید بطوری که بیشترین میزان تجمع فلزات سنگین یاد شده در غذای کارخانه شماره 2 و همینطور ماهیان تغذیه شده از این غذا و کمترین میزان تجمع این فلزات در غذای کارخانه شماره 3 و ماهیان تغذیه شده با این خوراک مشاهده شد.
با توجه به استانداردهای FAO برای فلزات سنگین و مقایسه آن با مقادیر بدست آمده در تحقیق حاضر،میزان این فلزات در آب، غذا و عضلات ماهی از حداکثر مجاز پیشنهادی کمتر میباشد. لذا هیچ‌گونه خطری از جانب این منابع متوجه مصرف‌کنندگان بعدی مثل انسان نیست.

لینک دانلود


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, فلزات, پایان نامه, ماهی, قزل آلا, آلودگی, سرب, آهن, آب دریا, نمونه, مزارع, آب, غذا,

تاريخ : 19 خرداد 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:78
نوع فایل:word
رشته مهندسی برق
فهرست مطالب:
فصل اول ـ اهداف، کلیات و تعاریف
کلیات
تعاریف

فصل دوم ـ معیارهای انتخاب مقره‌ها در پست‌های فشارقوی
کلیات
انتخاب مقره‌ها براساس معیارهای الکتریکی
انتخاب مقره‌ها براساس معیارهای مکانیکی
انتخاب نهایی مقره‌ها
یک نمونه از طراحی

فصل سوم ـ مشخصات و دستورالعمل های فنی
اهداف و دامنه کاربرد
کلیات
مقره‌های چینی و شیشه‌ای
مقره‌های ترکیبی
بسته‌بندی
بازرسی و نظارت
لوازم یدکی و وسایل مخصوص
نقشه‌ها و مدارک

فصل چهارم _ مشخصات و دستورالعمل های اجرایی
اهداف و دامنه کاربرد
کلیات
نحوه کار با مقره‌ها
دستورالعمل های مقابله با آلودگی مقره‌ها
فهرست منابع و مراجع

کلیات
مقره‌ها برای این که بتوانند وظیفه خود را که درحقیقت تامین فاصله عایقی مناسب است به‌درستی انجام دهند، میبایست خواص مکانیکی و الکتریکی معینی را داشته باشند.مقره‌ها باید دارای استقامت مکانیکی بالایی بوده و قادر باشند بارهای مکانیکی اعمالی را تحت شرایط محتمل از قبیل برف‌، باد، باران و غیره تحمل نمایند.از طرف دیگر مقره‌ها باید دارای خواص عایقی مناسبی بوده تا بتوانند از نظر الکتریکی هادیهای دارای ولتاژ را به خوبی از بخش های غیر هم پتانسیل جدا نمایند و قادر باشند علاوه بر ولتاژ بهره‌برداری پست، در مقابل ولتاژ‌های ضربه‌ای ناشی از صاعقه و کلیدزنی به خوبی مقاومت کنند. علاوه بر این مقره‌ها میبایستی در مقابل پدیده کرونا و آلودگی رفتار مناسبی را از خود نشان دهند.
انتخاب مقره‌ها در قابلیت اطمینان سیستم، هزینه‌های پرداخت شده جهت احداث و بهره‌برداری از پست‌های فشارقوی، ابعاد و اندازه استراکچرها و … بسیار تأثیرگذار است. بر این اساس جهت انتخاب بهینه مقره‌های پست‌های فشارقوی مسائل فنی و اقتصادی متعددی میبایستی مورد توجه قرار گیرد.

"لینک دانلود"


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, مقره, پست فشار قوی, معیار, فنی, آلودگی, عایق, الکتریکی, مکانیکی, قابلیت ا,

تاريخ : 19 خرداد 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->
تعداد صفحات:72
نوع فایل:word
رشته مهندسی صنایع غذایی
فهرست مطالب:
بخش اول : آب و خواص آن
موجودیت آب
منابع آب
آب های سطحی
آب های زیر زمینی
خواص آب های آشامیدنی
خواص فیزیکی آب
خواص شیمیایی آب
سختی آب
بخش دوم: آب در صنایع غذایی
مصرف آب در صنایع غذایی
آلودگی های ناشی از مصرف آب در فرآیندهای صنعتی
جنبه های تاریخی مصرف صنعتی آب
میزان مصرف صنعتی آب در ایران
مزایای حاصل از کاهش مصرف آب
استفاده مجدد آب
بازچرخش یا ریسایکلینگ
انواع مصارف آب در صنایع غذایی
آب خنک سازی
انواع سیستم های خنک سازی
بخش سوم: انواع فاضلاب صنایع غذایی
ویژگی های فاضلاب صنایع غذایی
صنایع تولید قند وشکر
صنایع تولید کمپوت وکنسرو
صنایع نوشابه سازی
صنایع لبنیاتی
صنعت تولید روغن نباتی
کشتارگاه ها ومجتمع های تولید گوشت
لزوم تصفیه فاضلاب صنایع غذایی
اثرات دفع فاضلاب صنایع غذایی به آب های پذیرنده
مواد معلق
املاح معدنی محلول
مواد آلی محلول
اسیدها وقلیاها
مواد تولید کننده کف
رنگ
آلودگی های حرارتی
میکروارگانیسم ها
مواد شناور
استراتژی تصفیه ودفع فضولات صنعتی
تخلیه فاضلاب صنعتی به فاضلابروی شهری
ملاحظات اختصاصی فاضلاب جهت تخلیه به فاضلاب شهری
تصفیه اختصاصی فاضلاب صنعتی
تصفیه مشترک با صنایع دیگر
تغییرواصلاح فرآیندهاجهت کاستن از حجم فاضلاب غلظت
آلاینده
فاضلاب بهداشتی صنایع
بخش چهارم: روش های تصفیه فاضلاب صنایع غذایی
تصفیه فیزیکی
آشغالگیری
دانه گیری
شناورسازی
حوض های متعادل کننده یا یکنواخت ساز
تصفیه شیمیایی
ph تنظیم
اکسیداسیون مواد آلی مقاوم
گند زدایی
انعقاد و لخته سازی
جذب سطحی مواد آلی محلول و مقاوم
تصفیه بیولوژیکی
اصلاحات رایج در تصفیه فاضلاب
BOD
COD
TSS
TDS
اصلاحات رایج در راهبری تصفیه خانه
زمان ماند هیدرولیکی
زمان ماند میکروبی
MLSS
FM
تصفیه هوازی فاضلاب
تخلیه به آب های طبیعی
کاربرد فاضلاب در زمین
برکه های تثبیت
برکه های بی هوازی
برکه های اختیاری
برکه های هوازی
برکه های تکمیلی
برکه های هوادهی
صافی چکنده
تماس دهنده های بیولوژیکی چرخان
سیستم لجن فعال
روش های بی هوازی تصفیه فاضلاب صنایع غذایی
انواع سیستم های بی هوازی تصفیه فاضلاب
سپتیک تانک
راکتور بی هوازی با بستر لجن رو به بالا
صافی بی هوازی
بخش پنجم:
راهبری تصفیه خانه های فاضلاب صنایع غذایی
علل عدم موفقیت تصفیه خانه های فاضلاب صنایع غذایی
فاکتورهای موثر در راهبری تصفیه خانه های فاضلاب صنایع غذایی
شدت آلودگی فاضلاب خام
مواد مغذی یا نوترینت ها
بالکینگ
اکسیژن محلول
زمان ماند
ph
سمیت
دما
اختلاط
میزان جریان ورودی
پایستن فرآیند
شاخص های بصری
شاخص های آزمایشی
مشکلات سیستم های لجن فعال و رفع آن ها
روش های کلی تشخیص مشکلات
حذف کم BOD
حذف بارهای آلی
مواد سمی یا بازدارنده
دماهای پایین
افزایش زمان ماند هیدرولیکی
افزایش MLVSS
PH نامناسب
زمان هوادهی ناکافی
MLVSS ناکافی

منابع

"لینک دانلود"


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, صنایع غذایی, تصفیه, فاضلاب, منابع آب, آلودگی, قند و شکر, کمپوت, کنسرو, گو,

تاريخ : 17 خرداد 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->
تعداد صفحات:61

نوع فایل:word

فهرست مطالب:

تقدیر و تشکر

مقدمه

چکیده تئوریک اصوات

خواص فیزیکی صوت

انواع صوت

اثرات صدا بر انسان

اندازه گیری صوت

شدت صدا

توان صدا و تراز توان صدا

تراز فشار صوت

انتقال صدا

جذب صدا

انعکاس صوت

صوت طنین انداز

قانون جرم

جذب و عایق بندی

کنترل عملی آلودگی صدا در صنعت نساجی

OSHA

مشکلات سروصدا در صنعت نساجی

خلاصه ای از نمونه سطوح صدای تجهیزات نساجی

امکان پذیر بودن کنترل سروصدا

آنالیز اقتصادی

ریسندگی

راه حل ها در ریسندگی

ماشین های بافندگی

سطوح فشار صدا در سالن های بافندگی با انواع ماشین های بافندگی

عملیات تاب

ماشین های بافندگی سوزنی

ماشین های نواربافی

هواکش های تهویه

طنین

موتورها

پرده های صداگیر

استانداردهای صوتی مختلف در صنعت

اثرات سوء صدا بر انسان

اثرات فیزیولوژیکی و پاتولوژیکی

عوامل موثر در ایجاد کری شغلی

آزمایشات شنوایی سنجی

محافظت شنوایی

دستگاه اندازه گیری تراز صوت

گزارش عملی

آزمایشات انجام شده

پیشنهاداتی در زمینه روش های کنترل سروصدا

فهرست منابع و مآخذ

مقدمه :

بافت پارچه و مصرف پارچه های الوان و ظریف در ایران سابقه طولانی دارد.ایرانیان باستان و همچنین مادها، هخامنشیان و ساسانیان به پوشیدن لباسها با پارچه های خوب و ظریف و زیبا اهمیت می دادند.

در آن زمان بافت پارچه در منازل به صورت یک حرفه خود اشتغالی انجام شده است و با داشتن یک وسیله نخ ریسی ساده به بافت پارچه مشغول بوده اند.

همگام با پیشرفت تکنولوژی در این صنعت و توجه کشورها به این صنعت خاص و همچنین سابقه دیرین ایرانیان در بافت پارچه،اولین قدم در راه صنعتی شدن و برپا شدن این صنعت در ایران با نصب یک ماشین ریسندگی در سال 1266 هجری شمسی در ایران ودر تهران اغاز گردید که این عمل در سیر تحولات و پیشرفت این صنعت نقش بسزایی را ایفا نمود.با مرور زمان تعداد کارخانه های نساجی افزایش پیدا کرد و همگام با کشورهای صنعتی،تعدادی از کارخانه ها به صورت مدرنیزه در آمد ولی تعداد زیادی از کارخانه های نساجی،هنوز هم از دستگاهها و ماشین آلات قدیمی استفاده میکنند.

در محیطهای صنعتی عوامل زیان آورمتعددی وجود داردکه از آن جمله عوامل زیان آور فیزیکی است،یکی از این عوامل زیان آور فیزیکی صداست که این فاکتور از مختصات جامعه صنعتی است که در داخل یا خارج کارگاهها مساله ایمنی و بهداشت مهمی را به وجود می آوردکه باید مد نظر قرار گیردتا به موقع بتوان از خطراتی که ممکن است ایجاد کند جلوگیری شود.

در مورد صداهایی که در کارخانجات تولید میشود،مشکل اصلی ناراحتی و اعتراض کارگران نیست بلکه مشکل، اثرات سوءآن بر اعصاب وروان،سیستم قلب و عروق وبه ویژه دستگاه شنوایی است.

                                           لینک دانلود


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه, پروژه, دانلود, آلودگی صوتی, صنعت نساجی, صوت, قانون جرم, کنترل, ماشین بافندگی, تهویه, پار,

<-BloTitle->
<-BloText->