خريد بک لينک
خريد سکه ساکر
خرید گیفت کارت
فلنج
اشتغال شبکه اجتماعی اشتراک گذاری تیکفا
<-BloTitle->
<-BloText->

تاريخ : 25 خرداد 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:16

نوع فايل:word

فهرست مطالب:

مقدمه

جدول تركيبات بيوگاز

چگونگي توليد بيوگاز

واكنش هاي شيميايي و بيولوژيكي بيوگاز ‏

مرحله اول

مرحله دوم

مرحله سوم

مرحله چهارم

استفاده از دستگاه هاي بيو گاز در تثبيت زباله هاي شهري

Low solid

High solid

سه نوع از مشهورترين و پركاربرد ترين سيستم هاي بيوگاز

حوضچه ورودي

جدول مقايسه خواص گازهاي با بيوگاز

جدول مقايسه بيوگاز با ساير مواد سوختي دستگاه بيوگاز‏

حوضچه خروجي

محفظه گاز

دستگاه بيوگاز با سرپوش گاز و مخزن تخميري بصورت واحد و با حجم ثابت (مدل چيني) ‏

دستگاه بيوگاز در مدل تايواني

مقايسه و بررسي نقاط مثبت و منفي دو مدل هندي و چيني

توليد بيوگاز در مناطق روستايي ايران بعنوان يك منبع انرژي تجديد پذير

اهميت توليد بيوگاز

دلايل ارجعيت بيوگاز به ساير انرژي هاي تجديد پذير

وجود مواد اوليه فراوان مورد نياز بيوگاز و سادگي تكنولوژي آن

از لحاظ اقتصادي

از نظر بهداشتي

تاثيرپذيري مواد ورودي و خروجي از دستگاه بيوگاز از نظر نابودي انگل ها

اهميت زيست محيطي

خواص گازهاي قابل سوخت در مقايسه با بيوگاز

اهميت اشتغال‌زايي

نتيجه گيري

منابع


مقدمه :

در جوامع بشري، توسعه نياز به منابع بيشتر انرژي دارد كه يكي از راه هاي تامين منابع كافي انرژي استفاده از منابع و روش هاي جديد توليد انرژي است. منابع انرژي جهان به دو بخش اصلي و جايگزين تقسيم ميشوند. منابع اصلي، مثل سوخت هاي فسيلي كه به مرور كاهش و امكان توليد مجدد آن به زودي امكان پذير نيست. تمام انرژي هاي ديگر را انرژي جايگزين مينامند كه به دو گروه تقسيم ميشوند: انرژي هاي تجديد شونده و انرژي هاي تجديد ناپذير.

انرژي هاي جايگزين تجديد ناشونده عمدتاً عبارتند از : سوخت هاي هسته اي و انرژي گرمايي زمين. منابع تجديد شونده شامل انرژي خورشيدي، آبي، بادي، زيست توده و انرژي بيوگاز است.

توسعه دامپروري و مرغداري باعث افزايش آلودگي حاصل از فضولات ميشود در صورت عدم توجه و مديريت صحيح در فرآوري آن ها ميتواند مشكلات زيست محيطي ايجاد نمايد. سه روش براي بازيافت زائدات دامي و مرغي وجود دارد. روش اول تصفيه هوازي كه نياز به مقداري انرژي دارد ولي در مجموع باعث ذخيره انرژي بصورت غير مستقيم ميشود. روش دوم تصفيه بي هوازي كه مقداري انرژي بصورت بيوگاز توليد ميشود. روش سوم سوزاندن آن ها در كوره.

اين مواد زائد بخش بزرگي از منابع انرژي بصورت بيوگاز را تامين مينمايند. لذا استفاده از آن ها بعنوان منبع جديد انرژي و هم بعنوان كاهش آلودگي محيط زيست به سرعت در دنيا در حال افزايش است. طبق بررسي هاي به عمل آمده پتانسيل توليد انرژي به صورت بيوگاز از فضولات دامي كشور ، معادل 25500 بشكه نفت خام را در سال در حال حاضر ميتواند صرفه جويي كند.

بيوگاز به نام گاز مرداب نيز شهرت يافته با تركيبي از متان ‏‎(CH4)‎‏ و دي اكسيدكربن ‏‎(CO2)‎‏ و بوي ‏قابل تشخيص مانند تخم مرغ گنديده. سبك تر از هوا ميباشد و طبق مطالعات انجام گرفته در هندوستان آناليز ‏بيوگاز در جدول زير ذكر گرديده كه ميزان درصد گاز متان آن بستگي به دماي هاضم داشته و هر چه دماي هاضم ‏پايين تر باشد درصد متان آن بيشتر و ارزش حرارتي بالاتري دارد ولي ميزان گاز توليد شده كمتر است. بيوگاز ها ‏به دو دسته زير تقسيم ميشوند:
‏1 – بيوگازهاي با بار آلي ورودي زياد
‏2 – بيوگازهايي با بار آلي ورودي كم
دستگاه هاي فوق داراي تفاوت هايي در ميزان گاز توليدي، زمان ماند و نحوه راهبري ميباشند.‏

لينك دانلود


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اشتغال‌زايي, انرژي تجديد پذير, انگل, بيولوژيكي, بيوگاز, تامين منابع, تصفيه هوازي, تكنولوژي, دانلود پ,

تاريخ : 2 بهمن 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:24

نوع فایل: word

فهرست مطالب:

فصل اول - طرح تحقیق

مقدمه

بيان مسئله

اهمیت موضوع پژوهش

اهداف پژوهش

اهداف تحقیق

اهداف ویژه

متغیر های تحقیق

متغیر مستقل

متغیر وابسته

فرضیه ها یا پرسشهای تحقیق

پرسشهای ویژه

نوع مطالعه روش و نحوه اجرای تحقیق

ابزار گرد آوری داده ها

محدودیتهای تحقیق

تعريف جملاتی مرتبط با تحقيق

عمده ترین عوامل خانوادگی موثر در پیشرفت تحصیلی

شرایط عاطفی و امنیت محیط خانواده

شرایط اجتماعی و اقتصادی

تحصیلات و سطح فرهنگ خانواده

تعداد اعضای خانواده

اشتغال كودكان

ارتباط بین اولیا و مربیان

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

نقش و تاثير والدين - خصوصاً سواد آن ها – بر پيشرفت تحصيلی فرزندان

تعريف واژگان كليدی

افت كيفی

افت تحصيلی كلی (كلان)

افت تحصيلی جزئی

باورهای والدين، موفقيت فرزند

شيوه‌ حضور و مداخله والدين

چند عامل مشخص که بر پيشرفت تحصيلی فرزند تاثير دارد

عوامل موثر در ترک تحصيل دانش آموزان

سواد والدين

منابع

 

مقدمه:

باید دانست که عوامل متعددی بر نگرش کودک از خود و اعضای خانواده خود موثر است، از آن جمله میتوان به عوامل اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی حاکم بر خانواده اشاره کرد که ارتباط مستقیم با سطح سواد و تحصیلات خانواده دارد. شخص باسواد امکان سلامت اقتصادی و تصمیم گیری بیشتری دارد و چنین انسانی نسبت به خود و فکر و فرهنگ جامعه بصیرت بیشتری دارد. سواد و تحصیلات، از دیدگاه اقتصادی، افراد را به‌سوی رشد و توسعه‌ درون زاد و خلاق و هماهنگ با اجتماع و کشور هدایت میکند و از دیدگاه تخصصی، جامعه را موفق میسازد، افراد بزرگسال بعنوان عامل اساسی تولید، حتی با یک اصطلاح اقتصادی خاص که همان جمعیت فعال یا نیروی کار میباشد، مشخص میشوند. با توجه به آمار موجود، گسترش سواد کاهش رشد جمعیت و همچنین توسعه اقتصادی و اجتماعی و پیشرفت دانش و ... را تسهیل نموده است. تنها جوامعی توانسته‌اند مشکلات خود در زمینه های تغذیه، مسکن، پوشاک، بهداشت و آموزش را از میان بردارند که از سطح بالای سواد برخوردار باشند. بی سوادی، نه تنها پدیده ای قابل تاسف است، بلکه علامتی است در کنار علائم دیگر که نشان دهنده از خود بیگانگی میباشد و منجر به عقب ماندگی میشود. این عقب ماندگی در تعلیم و تربیت، خود معلول شالوده های نامتناسب اقتصادی و اجتماعی است و رابطه مستقیم با فقر عمومی و کمبود وسایل کافی به ویژه نداشتن معلم و مدرسه است.

سواد و تحصیلات خانواده یکی از عوامل مهم پیشرفت بشر در جهان امروز است. پیشرفت تکنولوژی، صنعت، بهداشت و علوم مختلف مدیون این عامل مهم است.

بی سوادی در تمام ابعاد زندگی انسان میتواند تاثیر بسزایی داشته باشد، مخصوصاً در بهداشت، رشد اقتصادی، رشد فرهنگی، رشد و تربیت فرزندان، بی نظمی و ناهنجاری کودکان، رشد اشتغال و غیره مطالعات نشان داده است که هرچه آسیبهای روانی بیشتر باشد،  موقعیت اجتماعی شخص را پایین تر می آورد و  عواملی چون فقر، بی کاری، تعداد فرزندان، اعتیاد، طلاق و ... که همه موجب پایین آمدن موقعیت اجتماعی و فرهنگی شخص میشود و آشفتگی ها یا آسیب های روانی را به وجود می آورد معمولاً افرادی که در سطح پایین اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زندگی میکنند، سطح تحصیلات کمتری نسبت به افراد همسال خود دارند و میزان تحصیلات در این خانواده ها به شدت افت پیدا میکند. در حقیقت در برخی از این خانواده ها، سواد مقوله بیگانه ای است.

تاثیر عمیقی که این موقعیت اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی پایین، بر روی افراد خانواده و جامعه برجا میگذارد، موجب بی نظمی و آشفتگی روانی میگردد، البته این آشفتگی روانی را در طبقات مختلف جامعه میتوان دید.

شیوه های انحرافی ـ ایجاد علایم روانی بیماری ـ اقدام به خودکشی ـ بستری شدن ـ قطع ارتباط با واقعیت، در طبقات پایین اجتماع، بیشتر دیده میشود.

مسائل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، بعنوان پیش فرض این مشکل مطرح است و در واقع هدف بررسی اثرات اقتصادی ـ اجتماعی این مسئله بعنوان یک متغیر مهم بر وضعیت روانی است. در اینجا سواد و تحصیلات را بعنوان یک متغیر ملاک، لحاظ نموده که قابل سنجش بیشتری است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آموزش, اشتغال, اشتغال كودكان, اعتیاد, افت تحصيلی, افت كيفی, امنیت, بهداشت, بی سوادی, تحصیلات, تربیت ,

تعداد صفحات:109
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
کلمات کلیدی
مقدمه
فصل اول
کلیات
اهمیت و هدف مساله
اهمیت مساله
هدف مساله
پیشینه تحقیق - کـــــاوش در متون
روش تحقــــیق
روش پژوهش در بخش "بررسی پروازهای عبوری و ترانزيت هوايی بدون توقف در آسمان ايران"
روش پژوهش در بخش "تحليل و بررسی پتانسيل‌های بالقوه ترانزيت هوايی با توقف و ارائه راهكارهای جذب آن"
روش پژوهش در بخش "بررسی وضعيت ترانزيت مسافر در فرودگاه های منطقه"
فصل دوم - بررسی عملکرد فرودگاه های بین المللی منطقه وایران در جذب پروازهای ترانزیت
بررسی عملکرد فرودگاه های بین المللی منطقه و ایران در جذب پروازهای ترانزیت
فرودگاه های بين المللی داخلی
فرودگاه های بين المللی منطقه ای
بررسی عملكرد فرودگاه های بين المللی ايران و منطقه در ارتباط با پروازهای برون‌مرزی
شركت های هواپيمايی
تحليل و بررسی فرودگاه های بين المللی ايران در ارتباط با عملكرد آن ها در پروازهای برون
بررسی گستردگی و تواتر پروازهای بين المللی خطوط هوايی ايرانی در فرودگاه های
بين المللی كشور به منظور ارزيابی امكان جذب مسافرين ترانزيت از ساير كشورها
بررسی گستردگی و تواتر پروازهای بين المللی خطوط هوايی خارجی در فرودگاه های بين المللی ايران
تحليل و بررسی فرودگاه های بين المللی ايران در ارتباط با پروازهای ترانزيت با توقف
تحليل و بررسی فرودگاه های بين المللی منطقه در ارتباط با عملكرد آن ها در پروازهای بين‌المللی
بررسی گستردگی و تواتر پروازهای بين المللی توسط ناوگان هوايی امارات و گلف‌اير از پايگاه های همان كشورها
تحليل و بررسی فرودگاه های بين المللی منطقه در ارتباط با پروازهای ترانزيت با توقف
مقايسه ارتباط كمی بين پروازهای ترانزيت با توقف و عملكرد خطوط هوايی خارجی در هر فرودگاه
بررسی تعرفه های خدمات فرودگاهی در فرودگاه های منطقه
تعرفه‌های خدمات فرودگاهی در كشورهای ارمنستان(Armenia) و آذربايجان(Azerbaijan)
تعرفه های خدمات فرودگاهی در كشور بحرين (Bahrain)
هزينه پرداختی نشست (بر پايه ماكزيمم وزن برخاستی مجاز)
هزينه پرداختی پاركينگ (بر پايه ماكزيمم وزن برخاستی مجاز)
هزينه سرويس های مسافران
تعرفه های خدمات فرودگاهی در كشور عراق (IRAQ)
هزينه پرداختی نشست (بر پايه ماكزيمم وزن برخاستی)
هزينه پرداختی روشنايی
هزينه پرداختی پاركينگ
هزينه سرويس های مسافران
هزينه نگهداری
تعرفه های خدمات فرودگاهی در كشور اردن (Jordan)
هزينه پرداختی نشست (بر پايه ماكزيمم وزن برخاستی مجاز)
هزينه سرويس های مسافران
هزينه پرداختی پاركينگ (براساس ماكزيمم وزن برخاستی مجاز)
هزينه پرداختی آشيانه (بر پايه ماكزيمم وزن برخاستی مجاز)
هزينه پل هوايی
تعرفه های خدمات فرودگاهی در كشور قزاقستان (Kazakhstan)
هزينه پرداختی نشست (براساس ماكزيمم وزن برخاستی)
هزينه پرداختی پاركينگ
هزينه پرداختی آشيانه
هزينه نگهداری
هزينه سرويس های مسافران
تعرفه های خدمات فرودگاهی در كشور كويت (Kuwait)
هزينه پرداختی نشست (براساس ماكزيمم وزن برخاستی مجاز)
هزينه پرداختی روشنايی
هزينه پاركينگ (بر پايه ماكزيمم وزن برخاستی مجاز)
هزينه پل هوايی
هزينه سرويس های مسافران
تعرفه های خدمات فرودگاهی در كشور عمان (Oman)
هزينه پرداختی نشست (بر اساس ماكزيمم وزن برخاستی)
هزينه پاركينگ
هزينه سرويس های مسافران
تعرفه های خدمات فرودگاهی در كشور پاكستان (Pakistan)
هزينه پرداختی نشست (براساس ماكزيمم وزن برخاستی)
هزينه آشيانه و پاركينگ (براساس ماكزيمم وزن برخاستی)
هزينه پل هوايی
هزينه سرويس های مسافرين
هزينه نگهداری (بر پايه ظرفيت هواپيما)
تعرفه های خدمات فرودگاهی كشور در قطر (Qatar)
هزينه پرداختی نشست
تعرفه های خدمات فرودگاهی در كشور عربستان سعودی (Saudi Arabia)
هزينه پرداختی نشست (بر پايه ماكزيمم وزن برخاستی ناخالص)
هزينه پاركينگ (بر پايه ماكزيمم وزن)
هزينه جابجايی مسافران
تعرفه های خدمات فرودگاهی در كشور تركيه (Turkey)
هزينه پرداختی نشست (برپايه ماكزيمم وزن برخاستی)
هزينه پاركينگ (بر پايه ماكزيمم وزن برخاستی)
هزينه روشنايی
هزينه اتومبيل راهنما (برحسب دلار آمريكا)
هزينه بارگيری هواپيما (بر پايه ماكزيمم وزن برخاستی)
هزينه سرويس های مسافران
هزينه مراقبت و نگهداری
تعرفه های خدمات فرودگاهی در كشور امارات متحده عربی (United Arab Emirates)
فرودگاه ابوظبی و العين
هزينه نشست (بر پايه ماكزيمم وزن برخاستی)
هزينه پاركينگ (بر پايه سطح اشغالی)
فرودگاه دوبی
هزينه نشست (بر پايه ماكزيمم وزن برخاستی)
هزينه پاركينگ (بر پايه سطح اشغالی)
فرودگاه شارجه
هزينه نشست (بر پايه ماكزيمم وزن برخاستی)
هزينه پاركينگ (بر پايه سطح اشغال)
فصل سوم - بررسی مسيرهای هوايی و پروازهای عبوری از آسمان ايران
بررسی مسيرهای هوايی و پروازهای عبوری از آسمان ايران
بررسی قوانين و ضوابط استفاده از مسيرهای هوايی
بررسی تعرفه های استفاده از هوا فضا و خدمات ناوبری در كشور ايران
بررسی تعرفه های استفاده از هوا فضا و خدمات ناوبری در كشور افغانستان
بررسی تعرفه های استفاده از هوا و فضا و خدمات ناوبری در كشور ارمنستان
بررسی تعرفه های استفاده از هوا فضا و خدمات ناوبری در كشور آذربايجان
بررسی تعرفه های استفاده از هوا فضا و خدمات ناوبری در كشور بحرين
بررسی تعرفه های استفاده از هوا فضا و خدمات ناوبری در كشور عراق
بررسی تعرفه های استفاده از هوا فضا و خدمات ناوبری در كشور اردن
بررسی تعرفه های استفاده از هوا فضا و خدمات ناوبری در كشور قزاقستان
بررسی تعرفه های استفاده از هوا فضا و خدمات ناوبری در كشور قرقيزستان
بررسی تعرفه های استفاده از هوا فضا و خدمات ناوبری در كشور عمان
بررسی تعرفه های استفاده از هوا فضا و خدمات ناوبری در كشور پاكستان
بررسی تعرفه های استفاده از هوا فضا و خدمات ناوبری در كشور عربستان سعودی
بررسی تعرفه های استفاده از هوا فضا و خدمات ناوبری در كشور تركمنستان
بررسی تعرفه های استفاده از هوا فضا و خدمات ناوبری در كشور ازبكستان
بررسی تعرفه های استفاده از هوا فضا و خدمات ناوبری در كشور سوريه
بررسی تعرفه های استفاده از هوا فضا و خدمات ناوبری در كشور تاجيكستان
بررسی تعرفه های استفاده از هوا فضا و خدمات ناوبری در كشور تركيه
بررسی تعرفه های استفاده از هوا فضا و خدمات ناوبری در كشور امارات متحده عربی
بررسی پروازهای عبوری از آسمان ايران
شناسايی عوامل موثر در ترانزيت عبوری
اطلاعات مربوط به پروازهای ترانزيت عبوری از مسيرهای هوايی ايران
تحليل پروازهای عبوری از فراز ايران
بررسی تجهيزات هدايت و ناوبری مربوط به مسيرهای هوايی
بررسی مسيرهای هوايی
بررسی مسيرهای هوايی ايران و منطقه
فصل چهارم : بررسی گزينه های گوناگون برای جذب پروازهای ترانزيتی - بخش اول
بررسی گزينه های گوناگون برای جذب پروازهای ترانزيتی
شناسايی كليه پروازهای ترانزيت با توقف در كشورهای منطقه در دوره زمانی مربوطه (هفته آخر ماه می 2002)
شناسايی پروازهای ترانزيتی قابل جذب به فرودگاه های ايران
بررسی پايگاه اطلاعاتی پروازهای دسته الف
بررسی عملكرد پروازی خطوط اصلی اروپايی و آسيای شرقی در فرودگاه های اطراف ايران
بررسی عملكرد پروازی خطوط هوايی حاشيه خليج فارس و آسيای غربی در منطقه اطراف ايران
بررسی پايگاه اطلاعاتی پروازهای دسته ب
بررسی عملکرد پروازی ايران‎اير و ساير خطوط هوايی برتر منطقه‎ای در بازه زمانی مورد مطالعه
بررسي مقايسه‎ای هزينه‎های فرودگاهی مرتبط با ترانزيت در فرودگاه های برتر منطقه
ارائه گزينه های كلی قابل بررسی
ارائه گزينه ها در بخش مديريت و عرضه خدمات
ارائه گزينه های عملی در بخش تقاضای سفر و تبليغات
فصل پنجم : بررسی گزينه‌های گوناگون برای جذب پروازهای ترانزيتی - بخش دوم
بررسی و تجزيه و تحليل فرودگاه های دارای قابليت منطقه‎ای در كشور برای جذب پروازهای ترانزيت
بررسی و تجزيه و تحليل قوانين مربوط به رواديد در كشورهای منطقه
تجزيه و تحليل پروازهای ترانزيت در منطقه از نظر نوع رابطه بين مقاصد انتهايی و ميانی
جمع بندی تحليل های مختلف
منابع فارسی
منابع انگليسی
چكيده
عنوان انگليسی

فهرست جداول:
فهرست پروازهای ترانزيت با توقف در فرودگاه های بين‌المللی ايران در طول يک هفته در ماه می سال 2002 ميلادی
فهرست پروازهای ترانزيت با توقف در فرودگاه شهر استانبول در طول يک هفته مربوط به شركت های هواپيمايی خارجی
فهرست پروازهای ترانزيت با توقف در فرودگاه شهر دوبی در طول يک هفته مربوط به شركت های هواپيمايی خارجی
فهرست پروازهای ترانزيت با توقف در فرودگاه شهر منامه بحرين در طول يک هفته مربوط به شركت های هواپيمايی خارجی
هزينه پرداختی نشست در فرودگاه عمان
هزينه پرداختی نشست در فرودگاه های پاكستان
هزينه آشيانه و پاركينگ در فرودگاه های پاكستان
هزينه نگهداری بر مبنای گنجايش هواپيما در فرودگاه ها پاكستان
هزينه پرداختی نشست در فرودگاه قطر به تفكيک گروه های نوع هواپيما
هزينه پاركينگ در فرودگاه های كشور قطر
هزينه پرداختی نشست در فرودگاه های كشور تركيه
هزينه پرداختی پاركينگ در فرودگاه های كشور تركيه
هزينه پرداختی اتومبيل راهنما در فرودگاه های كشور تركيه
هزينه بارگيری هواپيما بر پايه حداكثر وزن برخاستی در فرودگاه های تركيه
هزينه نشست بر پايه حداكثر وزن برخاستی در فرودگاه های ابوظبی و العين
هزينه نشست بر پايه حداكثر وزن برخاستی در فرودگاه دوبی
هزينه نشست بر پايه حداكثر وزن برخاستی در فرودگاه دوبی
مبلغ دريافتی به ازاء هر 100 كيلومتر پرواز براساس وزن هواپيما در كشور ارمنستان
هزينه استفاده از هوا فضا و خدمات ناوبری وزن هواپيما در هنگام فرود مربوط به كشور بحرين
حداقل هزينه نشست و برخاست بر پايه ماكزيمم وزن برخاستی در كشور عراق
حداقل هزينه استفاده از هوا فضا و خدمات ناوبری بر پايه ماكزيمم وزن برخاستی مجاز در كشور اردن
هزينه استفاده از مسيرهای آسمان كشور عمان
هزينه استفاده از هوا فضا و خدمات ناوبری براساس ماكزيمم وزن برخاستی برای پروازهايی كه بدون توقف در كشور پاكستان از فراز آن عبور می نمايند
هزينه استفاده از هوا فضا و خدمات ناوبری بر اساس ماكزيمم وزن برخاستی برای پروازهايی كه ضمن توقف در كشور پاكستان از فراز آن عبور می نمايند
عامل وزن بر اساس بيشينه وزن برخاستی
مبلغ دريافتی به ازاء هر 100 كيلومتر پرواز بر اساس وزن هواپيما در كشور تركمنستان
مبلغ دريافتی به ازای هر پرواز عبوری بدون توقف از آسمان كشور
امارات متحده عربی
تعداد پروازهای ترانزيت عبوری از فراز ايران بين روسيه و كشورهای ديگر در سال 2000 مجموع دو جهت
انواع و تعداد تجهيزات نصب شده در قلمروی هوايی كشور
تعداد و درصد سهم پروازهای ترانزيتی در فرودگاه های اصلی منطقه و خطوط هواپيمايی مربوطه
اطلاعات مربوط به بخشی از پروازهای ترانزيتی
اولويت های پروازی برای خطوط هواپيمايی اصلی اروپايی
اطلاعات مربوط به تعداد پروازهای برنامه‎ای دسته (ب) در هفته مورد مطالعه در دو جهت (مسير)
سهم نواحی مختلف حوزه نفوذ فرودگاه مهرآباد در شبكه پروازی بين‎المللی ايران‎اير در هفته مورد مطالعه
مشخصات سه نوع هواپيمای مورد بحث در هزينه‎های فرودگاهی
كشورهايی از منطقه كه هزينه مازادی بر هزينه نشست در صورت نشست و برخاست در ساعاتی مشخص از شبانه روز دريافت می‎كنند
هزينه نشست و برخاست روزانه در 18 كشور منطقه بر حسب سه نوع هواپيمای مختلف
هزينه مرتبط با مسافرين حمل شده در 18 كشور منطقه بر حسب سه نوع هواپيمای مختلف
سقف زمانی مجاز برای توقف ترانزيتی در فرودگاه های بين‎المللی كشورهای مختلف منطقه بدون نياز به اخذ ويزای ترانزيت
جزئيات مربوط به پروازهايی در مسير اروپا-آسيا كه در دوبی توقف ترانزيتی دارند

فهرست اشكال:
مقايسه بين شبكه دارای فرودگاه قطب و شبكه بدون فرودگاه قطب

چکیده:
در این تحقیق، در مرحله اول پتانسيل و امكانات بالقوه كشور در جذب پروازهای ترانزيت كه خود بر اقسام مختلفی میتواند مطرح باشد بررسی میگردد. به اين شكل كه جايگاه و عملكرد فرودگاه های بين المللی كشور در جذب پروازهای ترانزيت شناسايی میشود و سپس با بررسی عملكرد كشورهايی از منطقه كه در جذب پروازهای ترانزيت موفق عمل كرده اند و با تطبيق اقدامات انجام گرفته در آن كشورها با شرايط و اوضاع كشورمان، راهكارهای جذب درصد بيشتری از پروازهای ترانزيت به هوا، فضا و فرودگاه های كشور شناسايی و ارزيابی میگردد. جذب پروازهای ترانزيت میتواند بهره دهی اقتصادی مناسبی برای يک كشور داشته باشد چرا كه ضمن ايجاد اشتغال، عوارض و هزينه های متنوعی از هواپيماههای مربوطه اخذ میشود.
در هر بخش برای فهم بیشتر، ضمن مدل سازی مساله، جداول و نمودارهایی ارائه شده است که در بخش مربوطه به تفصيل به آن پرداخته شده است.
در نهایت و در فصل آخر، نتیجه گیری و پیشنهاداتی جهت ارتقاء توان جذب پروازهای ترانزیتی، عبوری و توقفی، توسط کشورمان ارائه گردیده است.

مقدمه:
ترانزيت هوايی از سه جهت میتواند مورد بررسی قرار گيرد، اول ترانزيت عبوری به اين معنا كه هواپيماهای خطوط هوايی مختلف در قبال عبور از آسمان و فضای يک كشور بدون آن كه توقفی را در فرودگاه های آن كشور انجام دهند، در قبال استفاده از كريدورها و مسيرهای هوايی و برخورداری از سيستم های ناوبری آن كشور مبالغی را به هواپيمايی كشوری آن كشور میپردازند. بديهی است كه هر چه يک كشور بتواند به پروازهای عبوری بيشتری از آسمان خود سرويس دهی نمايد، بهره بيشتری از نظر اقتصادی خواهد برد. معمولاً خطوط هوايی مختلف در بين مسيرهای امن، كوتاه ترين مسير را از نظر زمانی انتخاب میكنند كه البته تعرفه ها و عوارض عبور از آسمان هر كشور میتواند در اين موضوع تاثيرگذار باشد.
دومين محور مطالعه پروازهای ترانزيت همراه با توقف در فرودگاه های يک كشور هستند. دراين نوع ترانزيت كه عمدتاً مربوط به پروازهای دوربرد میباشد، هواپيماهای خطوط هوايی مختلف به منظور دريافت امكانات و سرويس های فرودگاهی نظير سوخت گيری، غذا رسانی، بازديدهای فنی و يا پياده و سوار كردن تعدادی مسافر با اهداف افزايش ضريب پری پرواز و يا گسترش شبكه پروازی در فرودگاه های يک كشور توقف كوتاهی میكنند و بعد از پياده و سوار كردن تعدادی مسافر و يا بعد از انجام توقف های عملياتی با پرداخت هزينه هايی نظير هزينه نشست، هزينه سوخت، هزينه روشنايی به مسير خود ادامه میدهند. در سومين حالت در ارتباط با امور ترانزيت هوايی، میتوان مسئله تمايل مسافرين به استفاده از يک فرودگاه قطبی را به عنوان گره ميانی پيش از رسيدن به مقصد نهايی مورد ارزيابی و بررسی قرار داد، به اين نوع ترانزيت، انتقال مسافرين گفته میشود. در فصل دوم اين پژوهش فرودگاه های رقيب منطقه و خطوط هوايی موفق و اصلی منطقه بررسی خواهند شد.
سپس در فصل سوم ناحيه بندی دقيقی بر مبنای عوامل اقتصادی و جغرافيايی صورت گرفته و خصوصيات هر منطقه از نظر توليد و جذب پروازهای باری و مسافری بررسی گرديده است و درگام بعدی مبادلات بار و مسافرين نواحی مختلف شناسايی و استخراج شده است و در مرحله آخر كريدورها و مسيرهای مصوب و مهم بين المللی كه پروازها برای عبور از كشور ايران از آن ها استفاده میكنند بررسی و شناسايی شده و ضمن تخصيص ترافيک ترانزيت هوايی عبوری به آن ها، مسيرهای مهم كشور مشخص میشوند بدين وسيله بستر مناسبی به منظور ادامه پژوهش در فصول پنجم تا هشتم فراهم میشود تا بتوان ضمن بررسی دقیق کلیات مسئله، به یک نتیجه گیری دقیق دست یافت و با ارائه راهکارها و پیشنهادات لازم به حل مساله کمک کرد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آشيانه, اقتصاد, ايجاد اشتغال, تعرفه, تعرفه خدمات هوایی, خدمات ناوبری, دانلود پایان نامه, روشنايی, سو,

تعداد صفحات:57
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول : کلیات
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
اهداف فرعی
سوالات تحقیق
فرضیه تحقیق
تعاریف عملیاتی و مفهومی
فصل دوم : پیشینه تحقیق و پایه های نظری
پیشینه نظری تحقیق
مفهوم سلامت روان
تاریخچه سلامت روان در جهان
تاریخچه سلامت روان در ایران
سلامت روان از دیدگاه های مختلف
سلامت روانی از نظر مکاتب مختلف
اصول سلامت روانی
هدف ایجاد سلامت روان
مکانیزم های روانی و نقش آن ها در سلامت روان
جمع بندی
پیشینه عملی تحقیق
همه گیر شناسی در ایران
بررسی همه گیر شناسی در جهان
تحقیقات انجام شده با موضوع فوق
فصل سوم : روش اجرای تحقیق
روش تحقیق
جامعه آماری
نمونه تحقیق
ابزار تحقیق
مقیاس های چهارگانه آزمون GHQ
موارد کاربرد و محدودیت ها GHQ
نمره برش آزمون
پایایی آزمون
اعتبار پرسشنامه
روش جمع آوری اطلاعات و اجرا
تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری
تبیین فرضیه ها
نتیجه گیری کلی
محدودیت های تحقیق
پیشنهادات
منابع و مآخذ
ضمائم و پیوست ها

فهرست جداول:
ویژگی های توصیفی میانگین و انحراف معیار نمرات گروه نمونه
جدول توزیع فراوانی نمرات گروه نمونه با نوع نوبت کاری ثابت (اداری)
جدول توزیع فراوانی نمرات گروه نمونه با نوع نوبت کاری شیفت چرخش
مقایسه سلامت روانی کارکنان شیفتی و کارکنان ثابت یا غیر شیفتی
مقایسه نشانه های جسمانی سلامت روانی کارکنان شیفتی و کارکنان ثابت یا غیر شیفتی
مقایسه اضطراب کارکنان شیفتی و کارکنان ثابت یا غیر شیفتی
مقایسه افسردگی سلامت روانی کارکنان شیفتی و کارکنان ثابت یا غیر شیفتی
مقایسه نارسایی کنش وری اجتماعی سلامت روانی کارکنان شیفتی و کارکنان ثابت یا غیر شیفتی
محاسبه ضریب همبستگی سن کارمندان با نمرات سلامت روانی
محاسبه ضریب همبستگی سنوات کاری با سلامت روانی کارمندان

چکیده:
پژوهش حاضر با هدف مطالعه میزان سلامت روانی در کارمندان شهرداری شهر خرم آباد انجام شده است که جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارمندان شیفتی و ثابت شهر خرم آباد با حجم 40 نفر تشکیل میدهنداین تحقیق از انواع علی – مقایسه ای و با هدف بررسی هفت فرضیه و هفت سوال تحقیقی انجام گرفت که داده های آماری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و باآزمون t و با درجه آزادی 38% و درسطح آلفای 95% مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت پس از تجزیه و تحلیل داده های آماری نتایج بدست آمده در پاسخ به فرضیه و سوالات تحقیق به این ترتیب مشخص شده است که میزان سلامت روانی در کارمندان شیفتی بیشتر از کارمندان ثابت است و با توجه به اطلاعات به دست آمده ملاحظه میشود بین نشانه های جسمانی در افراد دارای نوبت کاری ثابت و شیفتی شهرداری تفاوت معنی داری وجود ندارد، بین میزان اضطراب در افراد دارای نوبت کاری ثابت و شیفتی شهرداری تفاوت معنی داری وجود ندارد، بین میزان افسردگی در افراد دارای نوبت کاری ثابت و شیفتی شهرداری تفاوت معنی داری وجود ندارد و همچنین بین میزان نارسایی کنش وری اجتماعی در افراد دارای نوبت کاری ثابت و شیفتی شهرداری تفاوت معنی داری وجود ندارد. بین سلامت روانی و سن کارمندان رابطه معنی داری وجود ندارد و بالاخره این که بین سلامت روانی و سنوات کاری کارمندان شهرداری رابطه معنی داری وجود ندارد.

مقدمه:
اگر سلامتی روانی انسان ها مهم تر از سلامتی جسمی آن ها نباشد لااقل هم سطح آن خواهد بود (مطهری).
از آغاز پیداش انسان همواره مساله سلامتی او نیز مطرح بوده است.
اما عموما بعد جسمانی او نیز در نظر گرفته میشود و کمتر کسی است که به بعد روانی آن نیز اهمیت بدهد. در حالی که به تعریف سازمان بهداشت جهانی سلامتی تنها نبود نقص عضو یا نبود بیماری نیست بلکه حالت کامل رفاه جسمی روانی است. (گنجی)
برای این که سلامت جسمی و روانی یک جامعه را بررسی کنیم نمیتوانیم تمامی افراد آن جامعه را ارزیابی کنیم بلکه از نمونه گیری از جامعه مورد نظر استفاده کرده و نتایج را به جمعیت مبنا تعمیم میدهیم. به همین خاطر وارد قلمرو علمی شده ایم که همه گیر شناسی نام دارد. و آن علمی است که تمامی جنبه ها و رویدادها و حالات مختلف تندرستی جامعه را در بر میگیرد. متاسفانه با توجه به اهمیت بالای همه گیر شناسی بیماری های روانی به خصوص همه گیر شناسی در ارتباط با سازمان ها و نهادهای دولتی و خصوصی، این نوع مطالعات در ایران کمتر انجام پذیرفته است که عوامل بسیاری از قبیل وقت گیر بودن، زحمت زیاد، داشتن هزینه های سنگین مطالعاتی، و از طرف دیگر عدم شناخت کافی نسبت به اختلال های روانی عوارض و پیامدهای آن بر روی افراد خانواده و اجتماع در این بابت تاثیر گذار بوده است.
در بحث راجع به سلامت روانی عوامل متعددی هستند که میتوانند بر میزان سلامت روانی تاثیر گذار باشند. مثلاً : عواملی همچون سن، جنس، نوع اشتغال و طبقه اجتماعی – اقتصادی را میتوان نام برد. که ما در این تحقیق به بررسی بعضی از این عوامل میپردازیم.
با امید این که دست اندرکاران مسائل بهداشتی و بخش درمان و آموزش پزشکی امکانات و سرمایه ای لازم در این زمینه مبذول دارند تا شاهد انجام پژوهش های بیشتری در مورد سلامت روانی در مراکز مختلف باشیم.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اختلال های روانی, اشتغال, اضطراب, افسردگی, بهداشت, بيماری, تجزيه و تحليل, تحقيق, جامعه, دانلود پروژه,

تعداد صفحات:72
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول : کلیات
مقدمه
بیان مسئله
اهداف تحقیق
اهداف اختصاصی
ضرورت و اهمیت تحقیق
فرضیه های پژوهش
تعریف نظری واژه ها
سازگاری زناشویی
تعریف عملیاتی واژه ها
سازگاری زناشویی
فصل دوم : پیشینه تحقیق
مقدمه
قرارداد اجتماعی
مداومت و پایایی
تخالف جنسی
ارتباط جسمانی
نظریه مثلثی عشق
انواع عشق
فقدان عشق
عشق دوستانه
عشق شهوانی
عشق پوچ
عشق خیال انگیز
عشق مشفقانه
عشق ابلهانه
عشق کامل
دلایل درست ازدواج
مصاحبت و همراهی
عشق و صمیمیت
شریک حمایت کننده
شریک جنسی
والد شدن
روش های مطالعه برای انتخاب همسر
روش های غیر مستقیم
روش های مستقیم
عوامل مربوط به شرایط زندگی
درآمد و اشتغال
فرزندان
بیماری
حسادت
معیارهای ازدواج موفق
تعریف سازگاری
خصوصیات سازگاری
راه های سازش یا سازگاری
مراحل بحران
مرحله اول
مرحله دوم
مرحله سوم
مرحله چهارم
روش های مداخله در بحران
مشاوره تلفنی
مشاوره در بخش اورژانس
ملاقات در خانه
درمان بحران در خانواده
تشکیل گروه های بحران
خصوصیات انسان سازگار
تعارضات در زندگی زناشویی
عواملی که سازگاری زناشویی را دشوار می سازند
عوامل موثر در سازگاری زناشویی
تشابه
جذابیت جسمانی
تحصیلات
عوامل اقتصادی و درآمد
عامل سن
هم جواری جغرافیایی و عوامل فرهنگی
اعتقادات و باورها
اشتغال
ویژگی های فرزندان
راه های مقابله با اختلالات زناشویی
مهارت اول : مسئولیت پذیری فعالانه
مهارت دوم : ایجاد تعادل بین اعمال مثبت و منفی
مهارت سوم : دست زدن به اقدامات مثبت
مهارت چهارم : خوش بین بودن در قضاوت نسبت به دیگران (ارفاق کردن)
مهارت پنجم : بیان صریح احساسات خود
رابطه ملاک های گزینش همسر با موفقیت در زندگی زناشویی
لازمه حفظ روابط زناشویی
تعهد در زندگی زناشویی
عواملی که موفقیت را در زندگی زناشویی ممکن میسازند
خوشبختی ازدواج والدین
خوشبختی در کودکی
سن ازدواج
دلیل ازدواج
تایید والدین
طول آشنایی
چالش های زندگی مشترک
ایجاد اعتماد
تعادل بین نیاز به وابستگی و نیاز به استقلال
مرحله بسط
مرحله قبض
مرحله عزم
خانواده نابسامان
علل خانواده نابسامان
علل فردی
علل خانوادگی
علل اجتماعی
علل فرهنگی
علل اقتصادی
عوارض خانواده نابسامان
عوارض فردی
عوارض خانوادگی
عوارض اجتماعی ـ فرهنگی
عوارض اقتصادی ـ سیاسی
عوارض روانی
تحقیقات انجام شده درباره موضوع
فصل سوم : روش اجرای تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
جامعه آماری
نمونه و روش نمونه گیری
ابزار جمع آوری اطلاعات
آزمون سازگاری زناشویی لاک ـ والاس
روش اجرا و نمره گذاری
روش های گردآوری اطلاعات
روش های آماری
آمار توصیفی
آمار استنباطی
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات
شاخص های مرکزی و پراکندگی نمرات سازگاری زناشویی
توزیع فراوانی نمرات سازگاری زناشویی
توزیع فراوانی نمرات سازگاری زناشویی
مقایسه میانگین نمرات سازگاری زناشویی زنان و مردان
فرضیه 1
آزمون t برای بررسی تفاوت بین سازگاری زناشویی مردان و زنان
مقایسه میانگین نمرات سازگاری زناشویی افرادی که ازدواج فامیلی داشته اند و آن ها که ازدواج غیر فامیلی داشته اند.
فرضیه 2
آزمون t به منظور بررسی تفاوت نمره سازگاری افراد دارای ازدواج فامیلی و افراد دارای ازدواج غیر فامیلی
مقایسه میانگین نمرات سازگاری زناشویی افرادی که دارای فرزند هستند و افرادی که دارای فرزند نمی باشند.
فرضیه 3
آزمون t به منظور بررسی تفاوت نمرات سازگاری زناشویی افراد دارای فرزند و افراد بی فرزند
جدول آزمون نسبت F به منظور بررسی رابطه بین وضعیت شغلی افراد و سازگاری زناشویی آنان
فرضیه 4
فصل پنجم : نتیجه گیری و بحث
مقدمه
بحث و نتیجه گیری
محدودیت های تحقیق
پیشنهادات
منابع و ماخذ
پیوست ها
پرسشنامه سازگاری زنا شویی لاکوالاس

چکیده:
این تحقیق به بررسی عوامل موثر در سازگاری زناشویی بعنوان یک ویژگی شخصیتی میپردازد شاید بتوان با اندکی احتیاط رابطه بین پژوهش های روانی – اجتماعی را با بعضی از مشکلاتی که جامعه خاص و معاصر ما در برگرفته اند روشن ساخت. شاید بتوان گفت که یکی از بهترین موقعیت هایی که میتوان از سازگاری سخن گفت زمانی باشد که از سلامت روانی و بهداشت روانی گفتگو میشود سلامت روانی رابطه تنگاتنگ و نزدیکی بسیار با سازگاری دارد.
هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه بین عوامل مختلف با سازگاری زناشویی دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد قوچان میباشد.
نمونه هایی از فرضیه پژوهش عبارتند از :
1) بین مردان و زنان از نظر سازگاری زناشویی تفاوت معنی داری وجود دارد.
2) بین افرادی که ازدواج فامیلی دارند و افرادی که ازدواج غیر فامیلی دارند از نظر سازگاری زناشویی تفاوت معنی داری وجود دارد.
جامعه آماری و روش نمونه گیری:
جامعه آماری در این پژوهش دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد واحد قوچان میباشد.
در این پژوهش، نمونه گیری از کل جامع مورد نظر صورت گرفت که 100 نفر را با استفاده از نمونه برداری تصادفی ساده انتخاب کردیم. قابل ذکر است که از این 100 نفر، 70 نفر زن و 30 نفر مرد انتخاب شدند.
در این نوع نمونه گیری، نشانه ها یا واحد های مورد مطالعه برای گروه نمونه به گونه ای انتخاب میشود که همه آن ها فرصت برابری در انتخاب شدن دارد و هر انتخاب نیز از انتخاب دیگر مستقل میباشد.
نتیجه گیری:
بطور کلی با بررسی رابطه بین عوامل مختلف شغلی، نوع ازدواج و تعداد فرزندان با سازگاری زناشویی دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد قوچان، این عوامل در سازگاری زناشویی تاثیر گذار نمی باشند.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
ارتباط جسمانی, ازدواج, اشتغال, اعتقادات, انتخاب همسر, اورژانس, بیماری, تحصیلات, تحقیق, تعداد فرزندان,

تاريخ : 23 تير 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:29
نوع فایل:wrod
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
طرح مساله
پرسش های تحقیق
روش های تحقیق
یافته های پژوهش
تعاریف سالمند و سالمند ی چیست ؟
تعریف سالمند و سالمندی با رجوع به برخی منابع مکتوب ( اسناد، اینترنت و…)
تعریف سالمند و سالمندی از دیدگاه خود افراد سالمند
چرا افراد سالمند پس از بازنشستگی به اشتغال روی می آورند ؟
چه کسانی کار فروش بلیط را انجام میدهند؟
سیستم اشتغال (غیر رسمی) در باجه های فروش بلیط به چه صورت می باشد؟
دلیل اصلی آن ها که به اشتغال بعد از بازنشستگی روی آورده اند چیست؟
نتیجه گیری
منابع

چکیده:
با توجه به درصد بالای جوان بودن جمعیت کشور ایران و لزوم برنامه ریزی هایی جهت تامین نیازهای این جمعیت برای آینده شان به ویژه در سن کهولت (بالا رفتن درصد سالمندی در چند سال آینده)، مطالعه مساله سالمندان در ایران از اهمیت بالایی برخوردار میگردد.
در این تحقیق قصد آن داریم تا یکی از مسایل سالمندی که درصد بالایی از سالمندان در ایران با آن روبرویند؛ یعنی اشتغال در دوران بعد از بازنشستگی را مورد مطالعه قرار دهیم.
ابتدا سالمند و سالمندی را در منابع مختلف و از دید خود سالمندان مورد تعریف و بررسی قرار میدهیم.
مشاهده خواهیم کرد که چه فاکتورهایی در این تعاریف نقش اساسی را بازی میکنند.
سپس می پردازیم به مساله اصلی تحقیق؛ اینکه دلایل رجوع افراد به فعالیت اقتصادی و مشاغل غیر رسمی چه چیز هایی می تواند باشد؟
تا چه حد بحث نیاز های سالمندان و برخورد جامعه با افراد سالمند در این رجوع مجدد به اشتغال مطرح است؟
آیا ویژگی های زیستی نیز در این رجوع نقش خواهد داشت؟
در این در واقع ما در این تحقیق به سوالات اصلی زیر پاسخ خواهیم داد:
تعاریف سالمند و سالمندی چیست؟
چرا افراد سالمند پس از بازنشستگی به اشتغال می پردازند؟
آ ن چه در این جا تحت عنوان اشتغال غیر رسمی سالمندان مطرح میشود، در واقع در ارتباط با افرادی است که این افراد، مردان با محدوده ی سنی 59 تا 80 سال میباشند و بعد از بازنشستگی از شغل اول خویش، به کار فروش بلیط شرکت واحد مشغول می باشند.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اشتغال, اینترنت, بازنشستگی, برنامه ریزی, تحقیق, دانلود پروژه, سالمندان, علوم اجتماعی, فروش بلیط, فعا,

تعداد صفحات:262
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
بخش اول – تدابیر عام حمایتی و پیشگیری در قلمرو جرائم جانبازان،ایثارگران و خانواده شهدا
فصل اول – تدابیر عام پیشگیری
مبحث اول – مفهوم پیشگیری
گفتار اول – مفهوم موسع پیشگیری
تدابیر دفاع فردی
تدابیر و اقدامات دفاع جمعی
گفتار دوم – مفهوم مضیق پیشگیری
مبحث دوم – انواع روش های پیشگیری
گفتار اول – پیشگیری کیفری
پیشگیری عام
پیشگیری خاص
گفتار دوم – پیشگیری غیر کیفری
مبحث سوم – پیشگیری اجتماعی – وضعی
گفتار اول – پیشگیری اجتماعی
مراقبت مبتنی بر منطقه همسایگی مراقبت محله ای
شیوه های مبتنی بر نهاد اجتماعی
گفتار دوم – پیشگیری وضعی
گفتار سوم – پیشگیری از جرم از دیدگاه اسلام
مبحث چهارم – پیشگیری از جرم از دیدگاه قوانین
گفتار اول – پیشگیری از جرم و قانون اساسی
گفتار دوم – کنگره های پیشگیری از جرم سازمان ملل متحد
کنگره اول تا چهارم
کنگره پنجم تا هفتم
کنگره هشتم تا دهم
گفتا ر سوم – پیشگیری از جرم و قوانین عادی
گفتار چهارم – پیشگیری از بزهکاری
استراتژی های خانواده گرا
استراتژی های جامعه گرا
استراتژی های پایشی
فصل دوم – تدابیر عام حمایتی
مبحث اول – تعریف بزهکاری
گفتار اول – تعریف بزه در رویکردهای مختلف
رویکرد حقوقی جرم
رویکرد جامعه شناختی
رویکرد جرم شناسی
گفتار دوم – رویکردها در مورد علل بزهکاری
رویکرد شکل ظاهری
رویکرد ساختار زیستی
رویکرد روانشناختی
رویکرد وضعیت اقتصادی
رویکرد کنترل اجتماعی
رویکرد پیوند افتراقی
رویکرد التقاطی
مبحث دوم – علل تحقق جرم
گفتار اول – طبقه بندی جامعه شناسان از جرائم
جرائم خیابانی
جرائم یقه سفیدان (جرائم شغلی و صنفی)
جرائم یارانه ای
جرائم سازمان یافته
جرائم سیاسی
گفتار دوم – عوامل موثر در کژرفتاریهای اجتماعی و جرم
فقدان خانواده
خشونت در خانواده
حاشیه نشینی و جرم
جرائم خاص زنان
مبحث سوم – تبیین جامعه شناختی کژرفتاریهای اجتماعی و جرم
گفتار اول – نظریه های مربوط به دیدگاه کارکردی
نظریه آنومی (بی هنجاری)
نظریه فشار ساختاری
نظریه پیوند اجتماعی
گفتار دوم – نظریه های مربوط به دیدگاه تضاد
گفتار سوم – نظریه های مربوط به کنش متقابل گرایی
نظریه خرده فرهنگی
نظریه انتقال فرهنگی
مبحث چهارم – انواع تدابیر قانونی حمایتی از معلولین عام
گفتار اول – قانون جامع حمایت از حقوق معلولان
گفتار دوم – جنبه های حمایتی از معلولین عام
بخش دوم – تدابیر خاص حمایتی – پیشگیری در قلمرو جرائم جانبازان، ایثارگران و خانواده شهدا
فصل اول – تدابیر خاص پیشگیری
مبحث اول – سرقت
گفتار اول – تعریف سرقت
گفتار دوم – علل سرقت
فقر مالی
فقر فرهنگی
نابرابری های اجتماعی
شهرنشینی و زاغه نشینی
از هم پاشیدگی خانواده
معاشرت با دوستان ناباب
بیکاری
مهاجرت
گفتار سوم – سرقت در حوزه جانبازان، ایثارگران و خانواده شهدا
ارائه جامعه آماری مجرمین حوزه جانبازان، ایثارگران و خانواده شهدا
بررسی و تحلیل جرم سرقت در حوزه خانواده شهدا
راه های پیشنهادی بررسی کاهش جرم سرقت در جامعه (به طور عام)
مبحث دوم – خرید و فروش مواد مخدر و اعتیاد به آن
گفتار اول – سیر تاریخی مواد مخدر و اعتیاد
سیر تاریخی
تعریف اعتیاد
گفتار دوم – مواد مخدر از دیدگاه جرم شناسی
گفتار سوم – جرم اعتیاد و خرید و فروش مواد مخدر در حوزه جانبازان، ایثارگران و خانواده شهدا
گفتار چهارم – راه های درمان و پیشگیری اعتیاد
مبحث سوم – خودکشی
گفتار اول – تعریف خودکشی
گفتار دوم – انواع خودکشی
خودکشی دگرخواهانه
خودکشی خودخواهانه
خودکشی ناشی از بی هنجاری
خودکشی جبری
گفتار سوم – علل و انگیزه های خودکشی
خودکشی ناشی از جنون و اختلال روانی
عوامل اجتماعی
شرایط اقتصادی
گفتا ر چهارم – خودکشی در ایران
گفتار پنجم – بررسی خودکشی موفق در حوزه جانبازان
مبحث چهارم – سایر جرائم در حوزه جانبازان، ایثار گران و خانواده شهدا
گفتاراول – کلاهبرداری
گفتار دوم – جرم صدور چک بی محل
گفتار سوم – ضرب و جرح
گفتار چهارم – قتل
گفتارپنجم – جعل عنوان و اسناد
گفتار ششم – آدم ربایی
فصل دوم – تدابیر خاص حمایتی
مبحث اول – امکان اعاده به خدمت جانبازان
گفتار اول – استخدام جانبازان
گفتار دوم – احقاق حقوق ایثارگران
مجلس شورای اسلامی
شورای نگهبان
دیوان عدالت اداری
سازمان بازرسی کل کشور
گفتار سوم – سازمان های حمایتی رزمندگان در جهان
سازمان های حمایتی در روسیه
امکانات کمیته جانبازان آلمان
بیمه جانبازان در کره جنوبی
حمایت از مصدومان جنگی در آمریکا
گفتار چهارم – مقایسه تطبیقی ارائه خدمات به ایثارگران در ایران و سایر کشورها
تسهیلات رفاهی
حقوق و مزایا
امور آموزشی
بهداشت و درمان
مسکن
گفتار پنجم – نمونه هایی از تعاریف واژه معلولین در دیگر کشورها
مبحث دوم – وضعیت معلولین و جانبازان در ایران
گفتار اول – لایحه حمایت از اشتغال معلولین و جانبازان
گفتار دوم – انتظارات برآورده نشده جانبازان و ایثارگران
گفتار سوم – لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران
مبحث سوم – اقدامات دولت در رسیدگی به خانواده شهدا
گفتار اول – تاسیس بنیاد
گفتار دوم – کمک به جانبازان بر حج استحبابی ترجیح دارد
گفتار سوم – جانبازان و حقوق شهروندی
مبحث چهارم – بنیاد شهید و اتخاذ تدابیر پیشگیری
گفتار اول – اهداف بنیاد شهید
گفتار دوم – حمایت خاص در جهت پیشگیری از آسیب پذیری
نتیجه گیری
منابع و ماخذ

فهرست جداول:
استراتژی های پیشگیری از بزهکاری
گام های طراحی استراتژی های موثر پیشگیری و درمان
آمار خودکشی در صد هزار نفر جمعیت در استان های کشور در سال های 1375 -1380
آمار خودکشی درصد هزار نفر جمعیت در استان های کشور در سال های 1375 – 1380 (دفتر آسیب دیدگان اجتماعی)
جدول نمودار شماره 1
جدول نمودار شماره 2
جدول نمودار شماره 3
جدول مقایسه تطبیقی ارائه شده به جانبازان در ایران و مجروحین جنگی در سایر کشورها «امور معیشتی و رفاهی- تسهیلات رفاهی»

چکیده:
پایان نامه ای که فرا روی شما قرار دارد به بررسی جرایمی که ممکن است جانبازان، ایثارگران و اعضای خانواده های شهدا مرتکب شوند اختصاص یافته است. به این منظور ابتدا به پیشگیری از جرم به معنای وسیع آن شامل اقدام های کیفری و غیرکیفری پرداخته ایم، سپس مفهوم پیشگیری را از طریق: حذف یا محدود کردن عوامل جرم زا، و مدیریت مناسب نسبت به عوامل محیطی و اجتماعی، مطرح نموده ایم. در ادامه پیشگیری از جرم از دیدگاه دین مبین اسلام – قوانین موجود و سایر موارد مربوطه مدنظر قرار گرفته است.
بدیهی است که تعریف بزه و جرم و بزهکاری در رویکردهای مختلف و نیز بررسی انواع آسیب ها و جرایم اجتماعی، مانند سرقت، کلاهبرداری، تخلفات رانندگی و غیره در بخش های مناسب مورد مداقه و بررسی قرار گرفته اند. ضمن این که علاوه بر تعاریف علل و انگیزه های وقوع جرایم و راهکارهای پیشگیری و کاهش آن ها نیز در جای مناسب خود بررسی شده است. و البته دیدگاه های جامعه شناسان در خصوص علل تحقیق جرم و عوامل موثر در آن نیز مورد استفاده ما قرار گرفته است.
پیشگیری از جرم علاوه بر این که از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لحاظ شده، دیدگاه کنگره های سازمان ملل متحد نیز مدنظر قرار گرفته و در ادامه علل تحقق جرم و نظریه های جامعه شناختی بررسی شده اند.
مطالبی که در رابطه با استخدام جانبازان، احقاق حقوق ایثارگران، کنترل قوانین و مقررات از نظر شورای نگهبان قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری ارائه گردیده و سپس به تعدادی از قوانین مرتبط با بحث از جمله قانون حمایت از حقوق معلولان – لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران نیز مورد اشاره قرار گرفته است.
در این مقاله مقایسه ای تطبیقی از ارائه خدمات به ایثارگران در ایران و چند کشور دیگر جهان به عمل آمده و برحسب ضرورت از ابزارهای آماری از جمله جدول و نمودار نیز استفاده شده است.
نهایتاً تسهیلات رفاهی، امور آموزشی – بهداشت و درمان و مسکن ایثارگران، جانبازان، خانواده شهدا مورد بحث قرار گرفته و در انتها نتیجه گیری شامل عوامل اجتماعی و غیره و نیز پیشنهادات مربوطه ارائه شده اند.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آدم ربایی, استراتژی, اشتغال, اعتیاد, امور آموزشی, ایثار گران, بزهکاری, بهداشت و درمان, جامعه شناختی,,

تاريخ : 23 تير 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:233
نوع فایل:Word
فهرست مطالب:
فصل اول – کلیات تحقیق
بیان مسئله و تعریف آن
بررسی پیشینه و ادبیات تحقیق
هدف پژوهش
پرسش اصلی پژوهش
فرضیه های تحقیق
تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغیرها
روش تحقیق و گردآوری داده ها
حدود و قلمرو پژوهش
موانع، مشکلات و محدودیت های تحقیق
سازماندهی پژوهش
فصل دوم – چهارچوب نظری
مباحث مفهومی و نظری توسعه
مروری بر مباحث نظری پیرامون توسعه
نظریات توسعه (رهیافت نوسازی)
نظریات وابستگی (رهیافت رادیکال)
مباحث نظری پیرامون دولت و نقش آن در فرآیند توسعه
دولت و روند توسعه در جوامع اروپایی
دولت و روند توسعه در کشورهای پیرامون
دیدگاه های مختلف پیرامون ماهیت دولت در جهان سوم
حمزه علوی و نظریه استقلال نسبی دولت در جوامع پیرامونی
تیلمان اورس و نظریه دولت پیرامونی
اودانل و نظریه دولت اقتدار گرای دیوان سالار
خاورمیانه و الگوی دولت رانتیر
مباحث نظری و مفهومی اطلاعات و فناوری
اطلاعات
ضرورت اطلاعات
ارزش اطلاعات
معیارهای مفید بودن اطلاعات
سازماندهی اطلاعات
مشخصات عصر اطلاعات
عصر اطلاعات عصر دگرگونی ها
فناوری اطلاعات
اجزاء فناوری اطلاعات
کامپیوتر
شبکه های ارتباطی
معلومات خاص
وظایف فناوری اطلاعات
فوائد فناوری اطلاعات
مباحث نظری و مفهومی دولت الکترونیک
مقدمه
تعاریف و مفاهیم دولت الکترونیک
فصل سوم – تاریخچه سیر توسعه اطلاعات در جهان
گفتاراول
تاریخچه
موج اول – عصر کشاورزی
موج دوم – عصر صنعت
موج سوم – عصر اطلاعات
موج چهارم – عصر مجازی
ارتباطات و نقش آن در توسعه
ارتباطات و توسعه
ارتباطات سلطه بخش یا ارتباطات توسعه بخش
ارتباطات توسعه بخش (خوش بینانه)
ارتباطات سلطه بخش (بدبینانه)
اینترنت
کارکردهای اینترنت
خدمات اینترنت
اینترنت و توسعه
توسعه فرهنگی و اینترنت
توسعه اجتماعی و اینترنت
توسعه سیاسی و اینترنت
توسعه اقتصادی و اینترنت
توسعه فناوری اطلاعات
توسعه فناوری اطلاعات
ابعاد توسعه فناوری اطلاعات
فناوری اطلاعات و مزیت های جدید
فناوری اطلاعات در سایر کشورها
چالش های اصلی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات درایران و جهان سوم
چالش های اصلی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران
چالش های فرهنگی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (مدیران و توده مردم)
چالش نیروی انسانی آموزش، پژوهش و اشتغال
چالش های زیر ساختی (مخابراتی، تجاری،حقوقی، امنیتی و غیره)
بازار، تقاضا و سرمایه گذاری
چالش های کشورهای جهان سوم در عصر اطلاعات و ارتباطات
فصل چهارم – ایران و فناورى اطلاعات و ارتباطات
مقدمه
فناورى اطلاعات و ارتباطات در ایران
قانون برنامه چهارم توسعه درباره فناورى اطلاعات در ایران
توسعه ((ICT فناوری ارتباطات و اطلاعات در ایران
محورهای برنامه توسعه ملی ICT
محورهای اصلی اهداف ICT
توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران (تکفایک)
توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران (تکفادو)
نقش دولت جمهوری اسلامی ایران در توسعه فناوری اطلاعات در ایران
وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در ایران
مسائل اساسی توسعه فناوری اطلاعاتی در ایران
فایده توسعه فناوری اطلاعاتی برای ایران
نگرش نوین به زیر ساخت‌های توسعه فناوری اطلاعاتی در ایران
استراتژی دولت جمهوری اسلامی ایران در بنیاد و توسعه فناوری اطلاعاتی
چشم انداز توسعه فناوری اطلاعات در ایران
مدیریت فناوری اطلاعات در ایران
مدیریت فناوری اطلاعات در ایران
گروه تشکیلات
گروه بودجه
گروه توسعه مدیریت، آموزش و بهسازی، بهره وری و تکریم ارباب رجوع
انجمن شرکت های انفورماتیک ایران
مقدمه
اهداف
همکاری با دولت
همکاری های خارجی
ارکان انجمن
اهم فعالیت کمیته‌های انجمن
کمیته نرم‌افزار
کمیته سخت افزار
کمیته اینترنت
کمیته رفاه صنفی
کمیته اطلاع‌رسانی و امور بین‌الملل
پایگاه اطلاع‌رسانی انجمن (Website)
کمیته حل اختلاف
فصل پنجم – دولت الکترونیک وایران
دولت الکترونیک
دولت الکترونیک
موضوع ها دولت الکترونیک
اهداف دولت الکترونیک
الزامات دولت الکترونیک
پشنیازهای دولت الکترونیک
ساختار دولت الکترونیک
کاربردها و رویکردهای دولت الکترونیک
جنبه های مختلف دولت الکترونیک
دولت الکترونیک از دید شهروندان
دولت الکترونیکی از دید بخش داد و ستد
دولت الکترونیک از دید دولت
مدل های ارزیابی دولت الکترونیکی
مدلی برای ارزیابی دولت الکترونیکی در کشورها
مدل های پیاده سازی دولت الکترونیک
مدل های سازمان ملل، لاینه و لی و گــــروه گارتن برای پیاده سازی دولت الکترونیکی
مراحل پیاده سازی دولت الکترونیکی
پیاده‌سازی موفق دولت الکترونیک گفتار دوم
معایب و چالش های استقرار دولت الکترونیکی
گفتار دوم
دولت الکترونیک در ایران
چشم انداز دولت الکترونیکی درایران
نیازهای کشور در زمینه پیاده سازی دولت الکترونیکی در ایران
اهداف دولت الکترونیکی در ایران
راهبردهای پیاده سازی دولت الکترونیکی در ایران
تحقق دولت الکترونیکی در ایران
اتوماسیون فعالیت های اختصاصی
اتوماسیون فعالیت های عمومی
فراگیر نمودن بهره‌گیری از شماره ملی و کد پستی
سازکارهای هدایت و هماهنگی در اجرای مصوبه
آموزش کارکنان دولت در زمینه فناوری اطلاعات
فصل ششم – تجارت الکترونیک، بانکداری الکترونیک و نشرالکترونیک
تجارت الکترونیکی
تجارت الکترونیکی چیست؟
قدمت تجارت الکترونیکی
تجارت الکترونیکی در جهان امروز
مزایای استفاده از تجارت الکترونیکی
بستر مناسب اطلاعاتی و ارتباطی
حذف نسبی واسطه ها
افزایش قدرت خریداران و پیدایش بازارهای جدید برای تولید کنندگان
سفارشی کردن محصولات و خدمات پشتیبانی قوی
پیدایش موسسات اقتصادی نوپا و رقابت سراسری
مدل‌های گوناگون تجارت الکترونیکی
مدل B2B
مدل‌های B2C وC2B
مدل C2C
مدل‌های در ارتباط با دولت
منظرهای تجارت الکترونیکی
حجم مبادلات الکترونیکی و سرعت گسترش آن
گریزناپذیر بودن تجارت الکترونیکی
تجریه کشورها در زمینه سیاست تجارت الکترونیکی
اتحادیه اروپایی
کشورهای آسه آن
توجیه اقتصادی راه اندازی تجارت الکترونیکی در کشور
منافع
هزینه‌ها
موانع و چالش ها راه اندازی تجارت الکترونیکی در کشور
رویکرد دولت جمهوری اسلامی ایران تجارت الکترونیکی
بانکدای الکترونیک
بانکداری الکترونیک در ایران‌
لزوم‌ ایجاد اتوماسیون‌ بانکی در ایران
اهداف‌ اتوماسیون‌ بانکی در ایران
اتوماسیون‌ جامع‌ بانکی در ایران‌
مرکز شتاب
وظایف‌ سیستم‌ شتاب
شکل‌گیری شبکه‌ شتاب‌ از آغاز تا امروز
مزایای شبکه‌ شتاب
شتاب‌ از زبان‌ آمار
نشر الکترونیکی
نتیجه گیری
پیشنهادات و توصیه های پایان نامه
منا بع و ماخذ

پیشگفتار:
توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات و نگرش نوین به این توسعه از طریق مکانیسم اینترنت و صفحات وب متغیر‌های جدیدی را در زندگی جاری جامعه ایرانی در طول دهه اخیر پدید آورده که بر استراتژی برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی دولت جمهوری اسلامی تاثیر گذار شده است. این تغییر و دگرگونی مبتنی بر شیوه‌های ارتباطی و بهره‌جویی از گونه‌های این ارتباط در فضای مجازی با انعکاس نظریات متنوع است. تغییرات مزبور چالش‌های چندی را برای سیاستگزاران اجرایی در جامعه اندیشمند و به نحو طبیعی در ساختار فرهنگی، فنی و شکوفایی اقتصادی فراهم آورده که با موازین فعلی اقتصاد صنعتی دولت در تقابل واقع شده و بر این قرار بسیاری از متفکرین مسائل اجتماعی سعی در همگرایی این موضوع با فرصت های حاصله دارند. تغییر در مبانی سنن اطلاعاتی موجبات ظهور روش‌های جدیدی از تبادل نظریات در تکوین توسعه ملی را فراهم آورده که با توجه به سازگاری نوین طرح‌های ملی در چارچوب فناوری ارتباطات و اطلاعات قابلیت همخوانی دارد. بر این مبنا انطباق این سیاستگزاری با توجه به جامعه ایرانی از منظر دولت جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر فرآیند و مفهوم نوینی از توسعه اجتماعی تلقی میشود که در بخش‌های مختلف این پایان نامه مورد ارزیابی قرار میگیرد.
با توجه به حیطه نظارت و گستره قلمرو دولت در جامعه وامکانات مادی و معنوی که در اختیار دارد تا چه حد توانسته است بستر علمی و فرهنگی و اجتماعی برای ورود کشور به عصر اطلاعات و ارتباطات و استفاده از فناوری اطلاعات فراهم کند.
ثانیاً اقداماتی که دولت در زمینه توسعه شبکه های رایانه ای واینترنتی و تعامل با شهروندان از طریق سیستم های الکترونیکی انجام داده است به صورت کاربردی بررسی شود.
ثالثاً امروزه فراگیر شدن استفاده از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی نظیر اینترنت و پست الکترونیکی منجر به تشکیل سازمان های نوین شده که با اشکال سنتی متفاوت است لذا تکنولوژی اطلاعات برای موفقیت در برنامه های توسعه اقتصادی و سیاس و اجتماعی ضرورت دارد بنابراین برای توفیق کشور در عرصه های اطلاعات و تجهیز لوازم آن حیاتی است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آموزش, اتوماسيون , اتوماسيون جامع بانكی, ارتباطات, اشتغال, امنيتی, اينترنت, بازار, بانکداری الکتروني,

تعداد صفحات:63
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول – کلیات پژوهش
مقدمه
بیان مسئله
سوالات پژوهش
فرضیه‌های پژوهش
اهداف پژوهش
اهمیت و ضرورت پژوهش
تعریف متغیرهای پژوهش
فصل دوم – پیشینه‌های پژوهش
مقدمه
تعریف ازدواج
عشق و ازدواج
مقاصد ازدواج
رضایت زناشویی
12 نکته مهم مربوط به مکمل‌های زناشویی در ازدواج
اشتغال زن
تعریف شغل و اشتغال
علل کار کردن
اشتغال زنان و برداشت های متعدد
انگیزه‌ها و عوامل اشتغال زن
آثار و نتایج اشتغال زن
اثرات اشتغال زن بر شوهر
زنان شاغل و رضایت از زندگی زناشویی
مروری بر پژوهشهای داخلی
مروری بر پژوهشهای خارجی
فصل سوم – روش پژوهش
مقدمه
طرح پژوهش
جامعه آماری
روش نمونه برداری
ابزار پژوهش
پرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ
روایی و اعتبار پرسشنامه اینریچ
روش ارائه و نمره گذاری پرسشنامه
روش گردآوری داده‌ها
روش تحلیل آماری
فصل چهارم – یافته‌های پژوهش
مقدمه
جدول 4-1
جدول 4-2
جدول 4-3
جدول 4-4
جدول 4-5
جدول 4-6
فصل پنجم – بحث و نتیجه گیری
مقدمه
خلاصه تحقیق
نتیجه گیری
پیشنهادها
محدودیت ها
منابع
پیوست
پرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ
کلید پرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ

فهرست جداول:
میانگین و انحراف استاندارد رضایت زناشویی
نتایج آزمون t مستقل
نتایج ANOVA را نشان میدهد
نتایج ANOVA در جدول 4-4 آمده است نشان داده شده است
نتایج آزمون t مستقل در جدول 4-5 داده شده
نتایج آزمون t مستقل

چکیده :
هدف پژوهش مقایسه رضایت مندی زناشویی در زنان شاغل و خانه دار ساکن شهر تهران در سال 1387 میباشد. حجم نمونه 100 نفر از زنان شاغل و خانه دار هستند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.
ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ بوده است و برای بررسی فرضیه‌ها از آزمون t گروه های مستقل و تحلیل واریانس استفاده شد. نتایج نشادن داد تفاوت معناداری بین رضایت مندی زناشویی در زنان شاغل و خانه دار وجود ندارد.

مقدمه:
انسان بطور کلی موجودی اجتماعی است. این صفت باعث شده که انسان به طرف ایجاد روابط، روابط با محیط و روابط با هم نوع خود جذب شود. از دیرباز تا اکنون این غریزه اجتماعی بودن انسان به چشم میخورد و مطالب بسیاری در کتاب ها و مقاله ها در این مورد نوشته شده است.
شاید این ارتباطات و نزدیکی ها به نوعی آرامش را برای او به ارمغان آورده باشد. همچنین به نظر بسیاری از صاحب نظران از جمله مزلو انسان دارای نیازهای فراوانی است که در راس آن نیازهای جسمانی است سپس عاطفی اما برآورده شدن نیازهای جسمانی به اندازه نیازهای عاطفی مشکل نیست.
از جمله نیازهای عاطفی انسان نیاز به دوست داشتن و دوست داشته شدن است بطوری که انسان برای به دست آوردن آن تلاش می کند. از تلاش هایی که یک انسان برای رسیدن به عشق و مورد محبت واقع شدن انجام می دهد شریک شدن با کسی در جنبه های مختلف زندگی است. این شریک شدن و زیر یک سقف زندگی کردن جنبه رسمی و اجتماعی پیدا کرده و به ازدواج شهرت پیدا کرده است.
همچنین جنبه دیگر این نیازها در اشتغال و کار بیرون از منزل برآورد می شود که این ها هم جز نیازهای عاطفی و معنوی انسان است و موجب روابط با همنوع و در نتیجه علاقه محبت می شود. مسلما زمانی زوجین به وظایف خود به طور کامل عمل خواهند کرد که احساس رضایت مندی از زندگی زناشویی خود داشته باشند. امکان توجه به تامین نیازهای روانی عاطفی و جسمانی فرزندان و تربیت صحیح آنها منوط به داشتن احساس رضایت مندی از زندگی زناشویی میباشد.
احساس رضایت مندی همچنین توان مقابله در برابر مشکلات و فشارهای روانی راافزایش می دهد و سبب ارتقاء سطح بهداشت روانی و جسمانی زوجین و نهایتا افراد جامعه خواهد گردید.
زناشویی به لحاظ اثری که در زمینه های گوناگون زندگی اجتماعی و اقتصادی جامعه دارد از دیدگاه های مختلف اهمیت یافته و مور د برسی قرار می گیرد. این پدیده باعث تغییر در متغیرهای جمعیتی می شود. از طرفی شرایط اجتماعی و اقتصادی جاممعه اثر آن را نشان می دهد و از طرف دیگر در ساختار اقتصادی جامعه تغییراتی حاصل شده که فرصت های شغلی برای زنان ایجاد کرده است.
زنان دامنه فعالیت خود را از محدوده خانه فراتر می برند و به نظام های شغلی می پیوندند پیوستن آن ها در جامعه تغییراتی در نقش های سنتی زنان ایجاد کرده است و این جنبه دیگر از اجتماعی شدن است.
اشتغال جنبه دیگری از فرآیند اجتماعی شدن است. این فرآیند برای مردان پذیرفته شده است و گویا در طول تاریخ کار بیرون را برای مردان ثبت کرده اند که دستمزد حاصل از آن در راه رفاه زن و فرزندان مصرف می شود. ولی امروزه همان طور که عنوان شد به دلیل تغییراتی در ساختار اقتصادی جوامع دیدن زن در بازارهای تجاری و اماکن شخصی باعث تعجب نمی شود و گهگاه به دلیل نبودن مرد در عرصه زندگی زناشویی هزینه زندگی به عهده زن است.
چگونه است این فرآیند اجتمایی شدن که بسیار از آن سخن گفته اند زمانی خوب و زمانی بد است؟ مگر نه ابن که اشتغال شاید تنها انگیزه ارتباط زن با محیط بیرون از حانه است پس چرا این نیاز که قابل احترام است در بسیاری از موارد باعث اختلافاتی می شود؟
آیا باید این اجازه بیشتر به زنان داده شود؟ آیا واقعا اشتغال زنان به زندگی شخصی و زناشویی آن ها لطمه وارد می کند؟ لذا برای پاسخ گیری به سوالات متعدد و انجام پژوهشی در مورد تاثیر اشتغال زنان بر رضایت مندی یا نارضایتی زندگی زناشویی آن ها لازم به نظر می رسد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اجتماع, ازدواج, اشتغال زن, اشتغال زنان, تربیت, خانه دار, دانلود پایان نامه, رضايت از زندگی زناشويی, ,

تاريخ : 23 تير 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:23
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
ساز و کار فعالیت های بیمه ایران
اهمیت خدمات بیمه در اقتصاد ملی
تقویت ثبات اقتصادی و ایجاد بستر برنامه ریزی
الگوی اشتغال در صنعت بیمه
نتیجه گیری
منابع و مآخذ

چکیده:
کاهش نرخ بیکاری نیروی انسانی در کشورهای مختلف و از جمله در کشورهای ما از هدف عمده سیاست های کلان اقتصادی دولت میباشد. در این راستا بررسی توان اشتغال زایی بخش های مختلف اقتصادی و نیز برنامه ریزی های لازم همراه با اقدامات عملی در این زمینه میتواند موجبات کاهش شدت بحران های آتی ناشی از پدیده بیکاری را فراهم آورد.
بدیهی است که بخش خدمات بعنوان یکی از بخش های عمده اقتصادی کشور و صنعت بیمه بعنوان زیر مجموعه بخش مزبور که به تدریج در اقتصاد خدماتی قرن حاضر نقش بیشتری را ایفا خواهد کرد، میتواند نقش قابل ملاحظه ای در ایجاد اشتغال برای جمعیت جوان کشور فراهم نماید. در این مقاله اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم صنعت بیمه در لایه‌های مختلف اشتغال مورد بررسی قرار گرفته که امید است بعنوان گامی اولیه زمینه ای برای مطالعات عمیق تر و گسترده تر آتی باشد. برآورد توان با اشتغال زایی صنعت بیمه کشور نشان میدهد که شکاف قابل ملاحظه ای بین ظرفیت بالقوه و بالفعل این صنعت در ارتباط با اشتغال زایی وجود دارد که به نظر میرسد با بهره گیری از مجموعه اقدامات و تمهیداتی بتوان زمینه های لازم جهت نیل به ظرفیت بالقوه را فراهم نمود.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اشتغال, اشتغال زايی, اقتصاد ملی, برنامه ريزی, دانلود, دانلود پروژه, صنعت بيمه, نرخ بيكاری, نيروی انس,

تاريخ : 15 فروردين 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:118
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت موضوع
فرضیه های تحقیق
اهداف تحقیق
هدف اصلی
اهداف فرعی
موانع تحقیق
تعریف کلید واژه ها
فصل دوم
ادبیات تحقیق
مقدمه
بخش اول – ادبیات تحقیق
تاریخچه اشتغال زن در ایران و جهان
مساله اشتغال زنان در جهان
مسئله اشتغال زنان در ایران
اشتغال زن از دیدگاه ادیان
مسیحیت
یهودیت
زرتشت
اسلام و اشتغال زنان
فمینیسم
اصطلاح‌شناسی فمنیسم
خطوط کلی اندیشه فمنیسم
امواج فمنیستی
مبانی فمنیسم
اهداف و خواسته‌های جنبش‌های فمنیستی
رهیافت‌های فمنیسم درباره تفاوت جنسی
بخش دوم – تحقیقات پیشین
تحقیقات داخلی و خارجی
تحقیقات خارجی
تحقیقات داخلی
بخش سوم – مبانی نظری
مبانی نظری تحقیق
مشارکت اجتماعی زنان
عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی زنان
نکات قابل توجه در فعالیت اجتماعی زنان
آثار نامطلوب فردی و خانوادگی
آثار نامطلوب اجتماعی
انگیزه های اشتغال زنان
انگیزه اقتصادی
استقلال طلبی
کسب منزلت اجتماعی
زنان سرپرست خانوار
دیدگاه های نظری مرتبط با زنان سرپرست خانوار
نظریه‌های روانشناسی
نظریات جامعه شناسی
مدل تحلیلی پژوهش
فصل سوم
روششناسی تحقیق
روش پژوهش
جامعه آماری
حجم نمونه
روش نمونه گیری
ابزار گردآوری داده ها
سنجش روایی و پایایی پرسشنامه
سنجش روایی پرسشنامه
سنجش پایایی پرسشنامه
شاخص سازی
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل اطلاعات
مشخصات فردی
متغیر سن
متغیر وضعیت تاهل
متغیر تعداد فرزندان
متغیر تحصیلات پاسخگو
متغیر شغل پاسخگو
متغیر درآمد ماهیانه پاسخگو
توزیع فراوانی پاسخ های گویه ها و میانگین آن ها
توصیف گویه های متغیر میزان مشکلات و نارضایتی شغلی زنان شاغل سرپرست خانوار
توصیف گویه های متغیر میزان مشارکت اجتماعی
توصیف گویه های متغیر میزان سلامت روانی
توصیف گویه های متغیر میزان ارزش گذاری شغلی
توصیف گویه های متغیر انجام اعمال دینی
توصیف گویه های متغیر میزان عزت نفس
توصیف متغیرهای اصلی پژوهش – جداول یک بعدی
متغیر پایگاه اقتصادی – اجتماعی
متغیر میزان رضایت شغلی
متغیر میزان مشارکت اجتماعی
متغیر میزان سلامت روانی
متغیر میزان ارزش گذاری شغلی
متغیر انجام اعمال دینی
متغیر میزان عزت نفس
جداول دو بعدی
رابطه بین پایگاه اقتصادی – اجتماعی و عزت نفس
رابطه بین میزان مشکلات و نارضایت شغلی زنان سرپرست خانوار و عزت نفس
رابطه بین میزان مشارکت اجتماعی زنان و عزت نفس
رابطه بین میزان سلامت روانی و عزت نفس
رابطه بین میزان ارزش گذاری شغلی و عزت نفس
رابطه بین انجام اعمال دینی و عزت نفس
آزمون فرضیات پژوهش
آزمون فرضیه نخست
آزمون فرضیه دوم
آزمون فرضیه سوم
آزمون فرضیه چهارم
آزمون فرضیه پنجم
آزمون فرضیه ششم
یافته ها و تحلیل های چند متغیره و مدل رگرسیونی تحقیق
تحلیل مسیر
فصل پنجم
نتایج و ارائه پیشنهادات تحقیق
خلاصه تحقیق
نتیجه گیری تحقیق
محدودیت های تحقیق
ارائه راهکار و پیشنهادات
پیشنهاداتی به زنان شاغل
وظایف و تدابیر نظام و نهادهای دولتی
تدابیر اجتماعی
پیشنهاد به متولیان امور اجتماعی و دولت
محدودیت های تحقیق
پیشنهادات برای تحقیقات آتی
پرسشنامه
منابع

فهرست جداول:
توزیع فراوانی برحسب سن
توزیع فراوانی برحسب وضعیت تاهل
توزیع فراوانی برحسب تعداد فرزندان
توزیع فراوانی برحسب تحصیلات پاسخگو
توزیع فراوانی برحسب شغل پاسخگو
توزیع فراوانی برحسب درآمد ماهیانه پاسخگو
توزیع فراوانی برحسب وضعیت شغلی پدر
توزیع فراوانی برحسب وضعیت شغلی مادر
توزیع فراوانی برحسب متغیر میزان مشکلات و نارضایتی شغلی زنان شاغل سرپرست خانوار
توزیع فراوانی برحسب متغیر میزان مشارکت اجتماعی
توزیع فراوانی برحسب متغیر میزان سلامت روانی
توزیع فراوانی برحسب متغیر میزان ارزش گذاری شغلی
توزیع فراوانی برحسب متغیر انجام اعمال دینی
توزیع فراوانی برحسب متغیر میزان عزت نفس
فراوانی برحسب پایگاه اقتصادی – اجتماعی
توزیع فراوانی برحسب میزان رضایت شغلی
فراوانی برحسب میزان مشارکت اجتماعی
فراوانی برحسب میزان سلامت روانی
فراوانی برحسب میزان ارزش گذاری شغلی
فراوانی برحسب انجام اعمال دینی
فراوانی برحسب میزان عزت نفس
رابطه بین پایگاه اقتصادی – اجتماعی و عزت نفس
رابطه بین میزان رضایت شغلی زنان سرپرست خانوار و عزت نفس
رابطه بین میزان مشارکت اجتماعی زنان و عزت نفس
رابطه بین میزان سلامت روانی و عزت نفس
رابطه بین میزان ارزش گذاری شغلی و عزت نفس
آزمون رابطه پایگاه اقتصادی – اجتماعی و عزت نفس
آزمون رابطه بین میزان رضایت شغلی و عزت نفس
آزمون رابطه بین میزان مشارکت اجتماعی و عزت نفس
آزمون رابطه بین میزان سلامت روانی و عزت نفس
آزمون رابطه بین میزان ارزش گذاری شغلی و عزت نفس
آزمون رابطه بین انجام اعمال دینی و عزت نفس
رگرسیون چند متغیره پیش بینی عزت نفس زنان شاغل به روش گام به گام
ضرایب رگرسیون استاندارد و غیر استاندارد
متغیر خارج از معادله رگرسیون
محاسبه تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته

چکیده:
در این تحقیق به بررسی مشکلات زنان شاغل و غیرشاغل سرپرست خانوار میپردازیم. این تحقیق در پنج فصل ارائه میشود. روش اصلی این تحقیق به واسطه خصلت موضوع مورد تحقیق،گستردگی جمعیت مورد مطالعه، پیمایش میباشد. جامعه آماری مورد نظر برای این تحقیق، زنان شاغلی و غیرشاغل سرپرست خانوار که در شهرستان کاشان زندگی میکنند، هستند. با توجه به فرمول کوکران تعداد حجم نمونه را به دست آورده ایم، و تعداد آن برابر با 384 نفر شده است.
در این تحقیق از یک پرسشنامه استفاده شده است که به تایید استاد راهنما رسیده و بین حجم نمونه پخش شد. سوالات مربوط به این متغیر بر اساس طیف لیکرت طراحی شده است. در این زمینه برای تحلیل توصیفی داده ها از روش های آمار توصیفی همچون فروانی مطلق، فراوانی نسبی و میانگین استفاده شده است و همچنین در قسمت تحلیل استنباطی از تکنیک آمار استنباطی شامل (ضریب همبستگی پیرسون، سطح معناداری همبستگی) بهره گرفت شده است.
در این تحقیق شش فرضیه مورد آزمایش قرار گرفته است. متغیرهای رضایت شغلی، ارزشگذاری شغلی زنان، میزان مشارکت اجتماعی زنان، سلامت روانی زنان شاغل، پایگاه اقتصادی – اجتماعی و انجام اعمال دینی با میزان مشکلات زنان شاغل و غیرشاغل سرپرست خانوار مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

مقدمه:
زنان سرپرست خانوار مقوله است که در چهارچوب رفاه خانواده امر مهمی تلقی میشود و حقیقتاً زن و خانواده دو مقوله غیر قابل تفکیک از یکدیگرند. واقعیات موجود در جامعه نشان از آن دارد که علیرغم اعلامیه ها و بیانیه ها و تاسیس نهادها و سازمانهای بین المللی مختلف در تحقق حقوق زن، مسئولیت و هزینه های قابل توجه و طاقت فرسای تامین معاش خانواده که بر عهده این قشر آسیب پذیر اجتماعی میباشد در بسیاری از موارد سخت و یا حتی غیر ممکن است و در صورت تحقق نیز زندگی سرشار از سختی ها و محنت ها را متحمل این مادران پدر نما میکند. در این میان زنان سرپرست خانوار دارای مسئولیت سنگین اقتصادی و اجتماعی در خانواده هستند. آنان هم مادران فرزندان خود هستند و هم پدران آنان. اصطلاح زنان سرپرست خانوار به زنانی اطلاق می شود که مسئولیت تامین معاش زندگی یا اداره امور خود و یا خانواده خود را به طور دائم یا موقت عهده دار هستند. زنان سرپرست خانوار از جمله گروهای آسیب پذیر اجتماعی هستند که گاه عواملی چون طلاق، فوت یا اعتیاد همسر، از کار افتادگی و رها شدن توسط مردان موجب آسیب پذیر شدن این طیف وسیع در جامعه می شود. تصور این واقعیت که اگر موقعیت آنان در جامعه سنتی و پدر سالارانه باشند نیز درد آور است. براساس آمار های رسمی کشورامروز زنان سرپرستی 4/9 درصد خانوار ایرانی را بر عهده دارند.
درآمد کمتر زنان سرپرست خانوار موجب فقر نسبی آنان نسبت به مردان سرپرست خانوار میشود. متاسفانه در جامعه کنونی ما زندگی زنان پس از ترک شوهر غالبا با ابهامات و مخاطراتی روبروست از جمله سرپرستی فرزندان به تنهایی، سختی مشکلات اقتصادی، زندگی در تنهایی و همراه با افسردگی و ناامیدی و همچنین نگرش غلط جامعه نسبت به زنان مطلقه و بیوه در فقدان همسرشان آنان را در روابط اجتماعی و حضور در اجتماع با مشکلات عدیده ای روبرو میکند. نگاه های معنی دار، سخنان تلخ و گزنده، از دست دادن حمایت های عاطفی همسر، فقر اقتصادی و تمایل به تنها ماندن و حفظ حیثیت و شخصیت خود پاره ای از مشکلات تمام ناشدنی این قشر زحمت کش است. باری با تمام این مشکلات نیاز به توجه جدی در این باره احساس میشود.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
ارزش گذاری شغلی, اسلام, اشتغال زنان, اصطلاح شناسی, اعمال دينی, انگيزه اقتصادی, تحقيق, تحقيقات, جامعه,

تاريخ : 15 فروردين 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:66
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
پیشگفتار
گزارش کارآموزی در شرکت لوله گستر گلپایگان
معرفی شرکت لوله گستر گلپایگان
اشتغال زایی
تاریخچه شرکت لوله گستر گلپایگان
تولید لوله
فرآیند تولید لوله های پلی اتیلن
مواد اولیه پلی اتیلن
پلی اتیلن
تعریف مراحل تولید لوله سبز یا پلی پروپیلن
خواص فیزیکی لوله پلی اتیلن PE
خواص شیمیایی لوله پلی اتیلن PE
اکسترودر
اکسترودر تک ماردونه
اکسترودر دو ماردونه
روشهای شکل دهی با استفاده از اکسترودر
آشنایی با ماشین تزریق پلاستیک Injection Machine
انواع دستگاه تزریق
انواع دستگاه تزریق از جهت سیستم انتقال مواد
انواع دستگاه تزریق از جهت حرکت صفحه متحرک
قسمت های مختلف ماشین تزریق
واحد تزریق
اجزای مختلف قسمت تزریق
واحد قالب گیر (Mold Clamping)
نکات ایمنی کار با دستگاه های تزریق پلاستیک
مزایای لوله های فلزی
لوله های پلیمری
محدودیت در لوله ها
انواع لوله های پی وی سی
لوله های CPVC
از جمله کاربردهای لوله های CPVC
لوله های MPVC
لوله های UPVC (پلیکا)
مصارف عمده لوله های UPVC
خواص لوله های UPVC
مزایا و معایب لوله های UPVC
مزایا
معایب
محصولات شرکت
لوله های پلی اتیلن
لوله پلی اتیلن
لوله های فاضلابی چسبی
لوله های ناودانی چسبی
لوله های تحت فشار چسبی پی وی سی
اتصالات پی وی سی شامل
مسدود کننده(نرگی)
تبدیل غیر هم مرکز
کوپلینگ ساده
زانو خم 87.5 درجه
زانو 45 درجه
سیفون
زانو 90 درجه
سیفون پایه دار
سه راه، رابط درب دریچه بازدید
سه راه خم 87.5 درجه
سه راه تبدیل 90 درجه
سه راه 90 درجه
سه راه 45 درجه
1سه راه تبدیل 45 درجه
لوله پلی اتیلن
مشخصات لوله های فاضلابی چسبی
مشخصات لوله های ناودانی چسبی
خصوصیات لوله های تحت فشار چسبی پی وی سی
فعالیت های بخش کنترل کیفی
فعالیت ها
آزمون های کنترل کیفی مواد اولیه
چگالی
آزمون های حین تولید و محصول
آزمون های انجام گرفته بر روی لوله های پلی اتیلن
آزمون های انجام گرفته بر روی لوله و اتصالات PVC
موارد کاربرد محصولات پی وی سی
مزایا و ویژگی های محصولات P.V.C لوله گستر گلپایگان
داشتن کمترین ضریب انبساط طولی نسبت به دیگر پلیمرها
فرمولاسیون لوله های UPVC
مواد کمک فرآیند Process Aid
انواع تست های آزمایشگاهی
پیشنهادات کاربردی
گواهینامه های استاندارد ملی
نمای کارخانه
دهمین نمایشگاه تخصصـی صـنعـت ساختـمـان و صنایع وابسته 1392
موقعیت کارخانه

تولید لوله:
با پیشرفت علم و تکنولوژی در تمام جهات زندگی انسان، مقوله شبکه های برودتی، گرمایی و آب آشامیدنی و فاضلابی نیز مستثنی نبوده و این مقوله نیز به پیشرفت های مهم نائل آمده است.
با شروع زندگی اجتماعی و شهر نشینی، استفاده از منابع آب متمرکز جواب گوی نیاز انسان ها نبوده و آن ها را مجبور کرد تا آب را از مسیرهای دور با روشهای متعدد به محل زندگی خود انتقال دهند.
از جمله این روش ها، استفاده از لوله های فلزی بود که پس از توسعه زندگی شهر نشینی، این لوله ها برای کاربردهای مختلف در ساخت و ساز مورد استفاده قرار گرفتند.
این شرایط با فراهم کردن آسایش نسبی، باعث حل بسیاری از مشکلات شد ولیکن در مواردی معضلاتی برای ساختمان ها و ساکنان آن به وجود آورد. در اینجا لازم است مزایا و معایب لوله های فلزی را مورد بررسی قرار دهیم.
فرآیند تولید لوله های پلی اتیلن:
فرآیند تولید لوله های پلی اتیلن به روش اکستروژن می باشد که مواد اولیه بصورت گرانول به داخل دستگاه اکسترودر وارد شده و در اثر حرارت ذوب میشود.
تولید لوله پلی اتیلنسپس مواد ذوب شده به وسیله ماردون (میله مارپیچ) به جلو رانده میشود و پس از خروج از اکسترودر وارد قالب میشود. مواد پخته شده پس از خروج از سر قالب، از کالیبراتور عبور نموده و در تانک وکیوم با اعمال فشار مناسب شکل داده میشوند. سطح لوله به محض خروج از کالیبراتور به وسیله لایه هایی از جریان آب سرد خنک میگردد.
حرارت بالای مذاب پلی اتیلن بعد از خروج از قالب بتدریج در تانک وکیوم و پس از آن در تانک های خنک کننده با استفاده از آب سرد کاهش می یابد.
لوله پلی اتیلن تولید شده به وسیله دستگاه کشنده بتدریج از درون تانک های خلاء و خنک کننده کشیده شده و به وسیله دستگاه مارک زن، مشخصات فنی، تاریخ تولید، علامت استاندارد و نشان اختصاری نام شرکت بر روی آن ثبت میگردد و سپس به وسیله دستگاه برش در متراژهای مختلف و معین بریده میشوند.
کلیه مراحل تولید توسط دستگاه‌های کاملا اتوماتیک کنترل و مانیتور می شود که کیفیت محصول نهایی قابل قبول و در حد نام شرکت و استانداردها باشد.
خط تولید لوله و اتصالات پلی اتیلن شرکت پارس اتیلن کیش از پیشرفته ترین و جدیدترین تجهیزات و دستگاه‌های تولید لوله پلی اتیلن و اتصالات پلی اتیلن در دنیا میباشد. این دستگاه‌ها تماما ساخت کشور آلمان است. شرکت پارس اتیلن کیش توانسته است سطح کیفی تولیدات خود را به استانداردهای بین‌المللی برساند و بعنوان رقیبی جدی برای محصولات خارجی در منطقه خاورمیانه مطرح شود.
اکسترودرهای تولید لوله و اتصالات شرکت پارس اتیلن کیش، ساخت دو شرکت بزرگ آلمانی به نام‌های Reifenhauser و Battenfeld میباشند که دارای پیشرفته‌ترین سیستم‌های کنترل خودکار در حین تولید میباشد که امکان ایجاد هر گونه خطایی در حین تولید لوله و اتصالات پلی اتیلن را نخواهد داد.
خط تولید لوله و اتصالات پلی اتیلن شرکت پارس اتیلن کیش جزو مدرنترین و دقیق ترین دستگاه‌های تولید لوله پلی اتیلن و اتصالات پلی اتیلن در کشور میباشد که محصول خروجی را از نظر کیفیت در رده بهترین محصولات پلی اتیلن منطقه و جهان قرار داده است.
مواد اولیه پلی اتیلن:
مواد اولیه پلی اتیلن مورد استفاده در لوله و اتصالات پلی اتیلن از تنوع زیادی برخوردار است و دارای استانداردهای مختلفی است که اگر این استانداردها با حداکثر حساسیت رعایت شود محصول خروجی میتواند دارای مزایای متعدد لوله و اتصالات پلی‌اتیلن باشد. تاییدیه‌هایی که برمورد تایید بودن استفاده از لوله و اتصالات پلی اتیلن تاکید دارد برای نمونه در زیر آورده شده است که میتواند دید اولیه مثبتی برای استفاده از لوله و اتصالات پلی اتیلن را در پروژه‌های اجرایی ایجاد نماید.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آزمایشگاه, اشتغال زایی, اكسترودر, اكستروژن, تكنولوژی, توليد لوله, خواص شيميایی, خواص فيزيکی, دانلود,,

تاريخ : 15 فروردين 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:33
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
کلید واژگان
مقدمه
بیان مسئله
سوالات پژوهش
فرضیه های پژوهش
اهداف پژوهش
هدف اصلی
اهداف فرعی
چارچوب پژوهش
گفتار اول: شروط ضمن عقد مندرج در قباله نکاح
شروطی که در قباله‌های ازدواج مندرج است
گفتار دوم: شروط غیر مشروط (شروط تکمیلی)
شرط تحصیل
شرط اشتغال
شرط وکالت زوجه در صدور جواز خروج از کشور
شرط تقسیم اموال موجود میان شوهر و زن پس از جدایی
حضانت فرزندان پس از طلاق
شرط وکالت مطلق زوجه در طلاق
گفتار سوم: نمونه‌هایی از شرط ضمن عقد
گفتار چهارم: شروط مبطل عقد ازدواج
شروط باطل که مبطل ازدواج نیست
شرط خودداری از ازدواج مجدد شوهر
شرط خودداری از روابط جنسی
گفتار پنجم: شروط ضمن عقد را جدی بگیرد
به وکیل مراجعه کنید
دفترخانه‌ها، ضمانت اجرایی شدن شروط
فرهنگ‌سازی مهم ترین راه هضم شرایط ضمن عقد
بحث و نتیجه گیری
منابع

چکیده:
بر اساس فقه اسلامی و قانون مدنی ایران، ازدواج قراردادی است که در آن حقوق و تکالیف متفاوتی به زن و مرد داده میشود. با امضای سند ازدواج، زن برخی از حقوق مدنی و معنوی خود همچون حق سفر، داشتن شغل، انتخاب محل زندگی و مسکن، ولایت بر فرزندان و جدایی از همسر (طلاق) را از دست میدهد و حقوق مادی همچون مهریه و نفقه را به دست می‌آورد. معمولاً از شروط ضمن عقد برای تغییر این آثار حقوقی ازدواج استفاده میشود. برای مثال شوهر متعهد میشود که جلوی سفر یا شغل زن را نگیرد یا به او برای طلاق وکالت میدهد. این‌گونه شروط در صورتی که مغایر با قوانین تفسیری مخالف باشند بر قانون برتری دارند و در صورت بروز اختلاف باید به شرط ضمن عقد عمل شود نه قانون، اما اگر خلاف قوانین امری باشند اعتباری ندارند. در این پروژه به بررسی شروط ضمن عقد می پردازیم و بیان میداریم که شروط ضمن عقد ازدواج تعهداتی است که در حین ازدواج با توافق زن و شوهر وارد مفاد قرارداد ازدواج آنها میشود. این شروط را میتوان در سند رسمی ازدواج ذکر کرده و با امضای دو طرف رسمیت داد. این شروط در قانون ذکر نشده‌اند و به انتخاب طرفین چه در هنگام ازدواج و چه پس از آن انتخاب میشوند.

مقدمه:
ازدواج تنها یک پیوند عاطفی و اخلاقی میان دو انسان نیست. زن و شوهر پس از ثبت رسمی ازدواج، وارد توافقی دو جانبه میشوند که معمولا نظام قانونی هر کشور برای آن چارچوب مشخصی تعریف کرده‌است. این چارچوب حقوقی در کشورهای مختلف متفاوت است اما در همه کشورها برآمده از سنت‌، عرف، تجربه بشری، مذهب و اصول پایه‌ای علم حقوق یا معاهدات بین‌المللی است. البته در هر کشور سهم هر یک از این منابع در تدوین چارچوب حقوقی حاکم بر ازدواج متفاوت است. برخی کشورها عرف و دانش بشری را در اولویت قرار داده‌اند و برخی کشورها نظیر ایران، صرفا بر تعالیم مذهبی و آموزه‌های فقهی در تدوین قوانین خانواده تاکید داشته‌اند.
به همین دلیل قضاوت درباره چارچوب حقوقی حاکم بر خانواده کار ساده ای نیست زیرا افراد متفاوت بر اساس عقاید، دانش و تجربیات متفاوت خود قضاوت های متفاوتی دارند. اما همه این آدم‌ها در یک چیز مشترکند: آن ها تلاش میکنند دست کم در چارچوب نظام حقوقی موجود شرایط عادلانه ‌و آرامش‌بخشی برای خود ایجاد کنند. زن و مرد هنگامی که می‌پذیرند با هم ازدواج کرده و همسر یکدیگر شوند و این توافق را در دفاتر رسمی ثبت میکنند پذیرفته‌اند که قانون بر مناسبات زناشوئی آن ها حاکم شود. کتاب هفتم قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران با عنوان در نکاح و طلاق مهمترین متن حقوقی در خصوص قوانین حاکم بر ازدواج در ایران است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
ازدواج, اشتغال, حضانت فرزندان, حقوق, دانلود پروژه, دفترخانه , روابط جنسی, سند ازدواج, شرط تحصیل, شرو,

تاريخ : 15 فروردين 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:16
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
چرا کارآ‏فرینی در روستا؟
یافته‌های کلیدی و راهکارهای توسعه کارآفرینی روستایی
استراتژی کلان توسعه و توسعه اقتصادی مشخص
استراتژی توسعه اقتصادی
توسعه روستایی معادل توسعه کشاورزی
ساختارهای سلسله‌ مراتبی سکونت‌گاه‌ها، توسعه روستایی یکپارچه و توسعه پایدار
صنایع تبدیلی
صنایع فرهنگی
خدمات دولتی
رویکرد خوشه‌ای
ایجاد جامعه دانش‌ بنیان، جامعه یادگیرنده و جامعه اطلاعاتی
توسعه فناوری های مناسب و اشاعه آنها
ادغام فناوری های سنتی موجود در مناطق روستایی کشور با فناوری های نوین و پیشرفته
توسعه فناوری
فرهنگ‌ سازی
سه استراتژی اساسی برای توسعه کارآفرینی روستای

مقدمه:
مطالعه برنامه‌ها، استراتژی ها، سیاست‌ها و راهکارهای مختلف توسعه (در سطوح مختلف) همراه با بررسی تجربه عملی کشورهای مختلف در زمینه توسعه روستایی و توسعه کارآفرینی و اشتغال زایی در روستاها، درس‌ها و نکات کلیدی بسیار مهمی را پیش روی ما گذاشته است. اگر چه الزاماً نمیتوان عیناً از این تجربیات و رویکردها استفاده نمود اما توجه به آنها و یادگیری درست نکات، باعث روشن‌شدن فضای موضوع کارآفرینی و اشتغال زایی در روستاها و تسهیل و تسریع فرآیند سیاست گذاری در این زمینه خواهد شد. به علاوه میتوان در بسیاری از موارد با بکارگیری رویکرد بومی سازی، با استفاده از ابتکارات و دانش سایر ملل، به‌ گونه‌ای اثر بخش روشها، طرح‌ها و برنامه‌های محلی را طراحی و اجرا نمود.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
استراتژی, اشتغال زايی, اطلاعات, اقتصاد, بومی سازی, توسعه, خدمات دولتی, دانش بنيان, دانلود, روستا, سي,

تعداد صفحات:20
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
بیان مساله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیات تحقیق
تحقیقات انجام شده در ایران و خارج از کشور
ابزار گردآوری اطلاعات
روشهای تجزیه و تحلیل آماری
منابع و ماخذ

بیان مساله:
امروزه زنان جهان در روند تحرکات اجتماعی،‌ اقتصادی و توسعه جوامع با مشکلات کم و بیش مشابهی مواجه اند و از بسیاری از نابرابری های آموزشی،‌ دسترسی به فرصتهای شغلی متناسب با قابلیت های خویش، عدم تناسب در توزیع درآمدها، نابرابری در حقوق مدنی و مشارکت سیاسی و … با مردان رنج میبرند و همچنین افزایش مشارکت زنان در کمیت، همپای ارتقای آن ها در کیفیت و دستیابی به پایگاه های مدیریتی نبوده و نابرابری و تبعیض در فرصت های شغلی همچنان باقی است.
آمار نشان میدهد که با وجود دارا بودن تحصیلات عالی، زنان در پست های بالای اداری کمتر حضور دارند از کل زنان تحصیلکرده شاغل فقط 30 درصد به پستهای بالای اداری رسیده اند که از این تعداد 0.0003 درصد زنان جامعه دارای پستهای کلان مدیریتی هستند حدود 85 درصد از زنان مورد تحقیق هرگز از جانب دانشگاه خود برای فرصتهای مطالعاتی و یا دوره آموزشی به خارج از کشور اعزام نشده و بورس تحصیلی دریافت نداشته اند و نزدیک به 90 درصد از آن ها هرگز بعنوان نماینده رسمی دانشگاه خود به مرکزی معرفی نشده اند بیش از 70 درصد زنان در طول خدمت هرگز در پستهای اجرایی اشتغال نداشته اند.
در چهارمین کنفرانس جهانی سال 1994 در سند پکن آمده است که تبعیض در آموزش پرورش،‌ استخدام،‌ مزد، ترفیع و رویه های تحرک شغلی،‌ شرایط انعطاف ناپذیر کار، عدم دسترسی به منابع تولید و مشارکت نابرابر در مسئولیت های خانواده،‌ فرصتهای اشتغال و فرصتهای اقتصادی و تخصصی، تحرک شغلی را برای زنان کماکان محدود نموده است نسبت نازل زنان در میان تصمیم گیرندگان اقتصادی و سیاسی در تمامی سطوح محلی، ملی و بین المللی بازتاب موانع ساختاری و نگرشی است که باید از طریق اقدامات مثبت به مقابله با آن ها پرداخت.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آموزش, اشتغال, اقتصادی, تجزيه و تحليل, تحركات اجتماعی, تحقیق, تصمیم گیری, جامعه شناسی, جوامع, حقوق م,

تعداد صفحات:37
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
حقوق و حیات اجتماعی زن در دنیای قدیم
وضعیت و حقوق زنان در جامعه عرب
تفاوت حقوق زن و مرد در اسلام
جهاد
شهادت
زینت
ستر (پوشش) حجاب
دیه
نکاح با غیر مسلمان
نفقه
طلاق
حقوق زن در اسلام (حقوق عمومی)
همسانی زن و مرد از حیث ارزش وجودی
برابری دختر و پسر
اهلیت
مالکیت
ارث
تحصیل
اشتغال
قضاوت
شهادت
آزادی عقیده و بیان
مشارکت سیاسی
حقوق اختصاصی زن در اسلام
آزادی زن در انتخاب همسر
مهریه
نفقه
حضانت و رضاع
حقوق معاشرت با زن
طلاق
حقوق زن در نظام جمهوری اسلامی
نتیجه گیری
قضاوت زن
سهم ارث زنان
حجاب زنان
مساله اجازه پدر
جهاد زنان
منابع و ماخذ

مقدمه:
انسان از گذشته های دور تا به امروز در پی شناسایی حقوق خویش و در جهت تامین و تضمین آن، همواره قربانی داده است انسان همان موجودی است که آفرینش وی در زیباترین شکل ممکن صورت پذیرفته و خداوند خود را نسبت به چنین آفرینش تحسین نموده و بر همین اساس جایگاه شایسته و اعمال امروز او مورد تاکید قرار گرفته است. و در قرآن آمده است که تنها انسان است که تاج کرامت بر سر او نهاده شده است و برای چنین انسانی برخورداری از حقوق ویژه امری طبیعی است و رابطه مستقیمی بین استعدادها و توانایی ها او با دامنه حقوقی وی دارد از نظر قرآن جنسیت مهم نیست آن چه که ملاک برتری است جنسیت نمی باشد بلکه در نزد خداوند تقوا است زن و مرد اگر چه از نظر جنسیت متفاوت اند ولی از نظر انسانیت برابر هستند. علت تفاوت حقوق بین زن و مرد نظیر قضاوت، ارث، شهادت، تعده، زوجات، طلاق، ولایت و اموری از این قبیل را باید در تفاوت های وجودی میان زن و مرد جست و جو کرد. از نظر اسلام تفاوت های فراوانی میان زن و مرد از لحاظ جسمی، روانی، احساسی سبب گردیده است اسلام بر پایه فطرت انسانی، حقوق خویش را وضع نموده است با عنایت به این تفاوت های فراوانی میان زن و مرد از لحاظ جسمی، روانی، احساسی سبب گردیده است اسلام بر پایه فطرت انسانی، حقوق خویش را وضع نموده است با عنایت به این تفاوت های حقوقی برای زن و حقوقی برای مرد قائل شده است که سر جمع برابری و تساوی میان آن ها و نفی تبعیض جنسی است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آزادی بیان, آموزه های نبوی, احساس, ارث, اسلام, اشتغال, اهلیت, تحصیل, جهاد, جهاد زنان, حجاب, حضانت, ح,

تعداد صفحات:89
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول – کلیات
مقدمه
طرح مسئله
اهداف پژوهش
فرضیات تحقیق
ضرورت و اهمیت تحقیق
فصل دوم – نگاهی به تاریخچه متغیرهای پژوهش
مقدمه
تاریخچه رضایت شغلی
مفهوم رضایت شغلی
نظریه های رضایت شغلی
عوامل موثر بر اشتغال مناسب
پژوهشهای داخل کشور
فصل سوم – روش تحقیق
مقدمه
روش نمونه برداری
ابزار اندازه گیری
روش آماری
فصل چهارم – یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها
فصل پنجم – نتیجه گیری
نتیجه گیری
محدودیت های پژوهش
پیشنهادات
منابع
ضمائم

چکیده:
پژوهش حاضر به دنبال بررسی تاثیر رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان در کارمندان استانداری زنجان میباشد فرضیه هایی که به معرض آزمایش گذاشته شدند عبارت اند از رابطه بین رضایت شغلی و استفاده بهینه از وقت آیا معنی دار است؟ فرضیه دوم این پژوهش : رضایت شغلی کارمندان مرد بیشتر از کارمندان زن است؟ و فرضیه سوم این که استفاده بهینه از وقت در مردان بیشتر از زنان است؟
گروه نمونه این پژوهش شامل 50 نفر از کارمندان استانداری زنجان که 25 نفر آن زنان و 25 نفر آنان را مردان تشکیل دادند که بصورت تصادفی ساده انتخاب شدند و روی آن ها دو آزمون رضایت شغلی و استفاده بهینه از وقت انجام شد که پس از آن، از دو روش آماری ضریب همبستگی پیرسون و t استفاده شد که نتیجه به دست آمده به شرح زیر میباشد:
بین رضایت شغلی و استفاده بهینه از وقت رابطه معنی داری وجود دارد.
رضایت شغلی کارمندان مرد بیشتر از کارمندان زن : تفاوت معنی داری وجود ندارد.
استفاده بهینه از وقت در مردان بیشتر از زنان : تفاوت معنی داری وجود ندارد.

مقدمه:
اشتغال یکی از اساسی ترین فعالیتهای زندگی انسان به شمار میرود و هر کس به خاطر امرار معاش و تداوم زندگی باید ساعاتی از اوقاتش را کار کند. اشتغال واقعه ای است از زندگی انسان که برای همه انسانها در برهه ای از زمان اتفاق می افتد و هیچ کس را گریزی از آن نیست. همچنین بقا و رشد جامعه به اشتغال آن وابسته است. اشتغال صحیح و گزینش افراد مناسب برای انجام مشاغل از مهم ترین عوامل مؤثر در رشد اقتصادی و اجتماعی جامعه و تأمین کننده سلامت افراد و نیل به خودکفایی و بی نیازی از دیگران میباشد. همچنین جوامعی که انسانهای فعال و کارآمد دارند بر زندگی خود حاکمند و به انواع گوناگون در تعیین شیوه زندگی جوامع دیگر تاثیر میگذارد. رضایت شغلی تعیین کننده مهمی در رضایت از زندگی است و تمام رفتارها و روابط انسانها به طور مستقیم و غیر مستقیم از چگونگی اشتغال آن ها متأثر میباشد. مفاسد اجتماعی به دلایل متعدد ریشه مهمی در بیکاری دارند و از طریق اشتغال میتوان نابسامانی ها را برطرف کرد.
پرواضح است افرادی می توانند از شغل خویش راضی باشند که تمامی عوامل مؤثر در رضایت شغلی را به نوعی داشته باشند و تمامی عوامل منفی را که به نوعی رضایت شغلی را تحت تأثیر قرار میدهند تقلیل دهند. همچنین خداوند در قرآن کریم میفرمایند : «هر کسی امید لقای پروردگارش را دارد باید عمل صالح انجام دهد»
گاهی موقعیت های سخت و ناگوار شغلی و عدم تغییر شغل در افراد باعث میشود فرد دچار رنجش روز افزون مشاغل و درونی شدن و نارضایتی فرد گردد. همانطور که میدانیم زمان و استفاده بهینه از زمان هم باعث رضایت شغلی در فرد خواهد شد.
زمان از جمله نعمتهای گرانبهایی است که نیازمند برنامه ریزی دقیق میباشد و این امر ملاحظاتی را میطلبد و افرادی که قصد دارند وقت خود را برای انجام امور متنوع زندگی سازماندهی کنند باید ملاحظات را رعایت نمایند و به این صورت است که افراد باید کار خود را در نظر داشته باشند یعنی کاری را که میخواهند انجام دهند نیازمند چه زمانی است که بتوانند کار را به درستی و با رضایت کامل انجام دهند. برتری افرادی که زمان خود را مدیریت میکنند در این است که در زمان مساوی کارهای بیشتری نسبت به دیگران انجام میدهند و از لحظات زندگی شان به بهترین شکل استفاده میکنند، و همچنین به رضایت شغلی هم دست مییابد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود پروژه, رضایت شغلی, استفاده بهین از زمان, کارمند, پژوهش, تجزیه و تحلیل داده, اشتغال, کارآمد, ف,

تاريخ : 19 خرداد 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->
تعداد صفحات:116
نوع فایل:word
رشته علوم اجتماعی
فهرست مطالب:
مقدمه
اشتغال وبیکاری وکشورهای درحال توسعه
تعریف بیکاری و انواع آن
ضرورت نگرش نو به مفهوم اشتغال
ابهام ذهنی بودن مفهوم کنونی اشتغال
نتایج ابهام مفهوم اشتغال
نگرشی به مفهوم جدید اشتغال
عوامل موثر بر آرزوهای شغلی
آموزش و اشتغال
چالش های اشتغال فارغ التحصیلا ن کشور
تحولات اشتغال بر اساس تخصص
توزیع شاغلان درسال 1375به تفکیک سطوح تحصیلی
مسائل اشتغال زنان در ایران
نظریه های تفاوت اشتغال زنان ومردان
سهم زنان دراشتغال ایران
علل بیکاری
آسیب های ناشی ازعدم وجود شغل
تحولات اشتغال وبیکاری
تحولات بیکاری
وضعیت فعلی اشتغال وبیکاری درکشور
بیکاری در استان یزد

بررسی و تحلیل روند تغییرات نرخ فعالیت و بیکاری استان طی دوره 81 – 1375

"لینک دانلود"


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
پروژه, پایان نامه, دانلود, بیکاری, ایران, جامعه, اشتغال, آموزش, فارغ التحصیل, کشور, زنان,

تاريخ : 17 خرداد 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->
آپلود عکس , آپلود دائمی عکس

تعداد صفحات:35

نوع فایل:word

فهرست:

مقدمه

تاریخچه

چارت سازمانی

بررسی کاربری صنعتی و وضعیت زیست محیطی شهرستان

مساحت و سرانه کاربری صنعتی در سطح شهرستان

مزایای استقرار صنایع در شهرکهای صنعتی                                                          

امتیازات شهرک صنعتی خیام

مشخصات واحدهای بهره برداری شده ، تعداد و قراردادها در عرصه شهرک های صنعتی    

وضعیت استقرار صنایع و اشتغال                                                            

تحلیل میزان موفقیت شهرکهای صنعتی در عرصه شهرستان                     

پروژه های انجام شده توسط شرکت شهرکهای صنعتی                           

پروژه های پیش بینی شده                   

امور  مالی                                                                                             

امور قراردادها                                                                                            

طرحهای جاری

طرحهای عمرانی             

امورجاری

دارایی های ثابت

صدور چک

هزینه های جاری

حقوق                                                                        

 اسناد جاری                                                             

امور متقاضیان و حسابداری

صورتهای مالی

حسابداری شهرک

مقدمه:

اصولاً امروزه شهرکهای صنعتی بستر و شالوده رشد و ایجاد صنایع کوچک را فراهم می کند. سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران هم به ایجاد روبناها می پردازد و نواحی ، شهرکها و مدلهای مختلف توسعه اقتصادی نظیر خوشه های صنعتی را شکل می دهد و مقدمات ایجاد توسعه و تسهیلات لازم را برای این منظور فراهم می کند.

و همچنین در کنار این سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی درصدد پشتیبانی همه جانبه ، ایجاد تسهیلات ، آموزش ها ، ارتقاء تکنولوژی و افزایش توان رقابتی صنایع کوچک بر می آید تا ان شاءا… این صنایع بتوانند جایگاه خود را در بازار جهانی بیابند.

شهرستان نیشابور با توجه به ظرفیتهای بالا و موقعیت مناسب جغرافیایی و قرار گرفتن در مسیر جاده اصلی تهران – مشهد فاصله نزدیک به فرودگاه ، عبور خط راه آهن ، خطوط انتقال گاز، نیروگاه سیکل ترکیبی 150 مگاواتی به بستر مناسبی جهت سرمایه گذاری و توسعه این منطقه تبدیل شده است. در حال حاضر نیز با وجود حدود 400 واحد صنعتی به عنوان یکی از شهرهای بزرگ صنعتی کشور شناخته شده و در استان نیز از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

                                              جهت دانلود کليک نماييد


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
گزارش, کارآموزی, دانلود, شهرک صنعتی, خیام, نیشابور, چارت سازمانی, اشتغال, قرارداد, اسناد جاری, تکنول,

<-BloTitle->
<-BloText->