خريد بک لينک
home theater in Los Angeles
Hookah Shisha Tobacco
فلنج
Barabas Ropa de hombre
اخلاق شبکه اجتماعی اشتراک گذاری تیکفا
<-BloTitle->
<-BloText->

تاريخ : 25 خرداد 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:46

نوع فايل:word

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول

مفهوم اخلاق

اخلاق مديريت

شرايط و لوازم مديريت و رهبري

دانش

دانش مديريت عمومي

دانش مديريت خاص

مهارت

اخلاق

مفهوم و موضوع اخلاق مديريت

اخلاق مديريت و روانشناسي مديريت

تفاوت اخلاق و روانشناسي

تفاوت اخلاق مديريت و روانشناسي مديريت

نكاتي پيرامون مجموعه اخلاق مديريت

هدف مجموعه اخلاق مديريت

كمك به مديران

محدوده بحث

روانشناسي مديريت در اخلاق مديريت

مباني اسلامي در اخلاق مديريت

محدوده مديريت

واژه هاي مديريت و رهبري در منابع انساني

امامت

ولايت

امارت

رياست

سياست

فصل دوم

مقدمه

موضوع مناسبات بعنوان جزيي عمده و لاينفك از اداره

بيان كلي از مناسبات انساني در مديريت امروز و مديريت اسلامي

 چگونگي مناسبات در مديريت امروز

چگونگي مناسبات انساني در اداره اسلامي

ايده محوري در مناسبات اسلامي و مناسبات غير اسلامي

تنها راه انسان

نحوه استقرار مناسبات اسلامي

كم و كيف مناسبات انساني در مديريت هاي غير اسلامي

نظري به چند و چون مناسبات اسلامي در مديريت غربي – شرقي با سيري در سه خط برجسته يا سه پايه اصلي اين مديريت

نگرشي بر انديشه ماكيا ويليسم

رساله حقوق امام سجاد بعنوان يك متن اصيل در زمينه مناسبات انساني

منابع

مقدمه :

امروزه شاهد پيشرفت چشمگير جوامع بشري هم از لحاظ فكري و عقيدتي و هم از لحاظ علمي و عملي هستيم. اما آن چيزي كه ميتواند انسان را به كمال و سعادت برساند واقعاً همين است؟ شايد در نگاه اول بگوئيم بلي و پيشرفت را با توسعه سعادت بشري هم تراز دانست اما با نگاهي ژرف تر، مسلماً به اين نكته خواهيم رسيد كه سعات بشري چيزي جز پيشرفت نسبي جوامع بشري است.

ما در اين تحقيق با نگاهي باز و وسيع سعي ميكنيم به يكي از اين عوامل اساسي و حياتي و لازمه تداوم هر جامعه اي كه همان مديريت و شكل صحيح انتخاب و ادارهه آن است بپردازيم. اما چيزي كه شايد مهم تر از آن باشد به موضوع اخلاق و مديريت از نظر اسلام و شيوه هاي درست آن ميپردازيم و بعد از آن با ذكر نمونه هايي از مكاتب نظري غربي و مقايسه آن مكاتب با شيوه و سبك صحيح آن از نظر اسلام و خصوصاً ائمه اطهار به مقايسه مناسبات انساني در مديريت اسلامي و مديريت غير اسلامي ميپردازيم .

لينك دانلود


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اخلاق, اخلاق مديريت, اداره اسلامي, امارت, امامت, دانلود پروژه, روانشناسي مديريت, رياست, سياست, مباني,

تاريخ : 2 بهمن 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:25

نوع فایل: word

فهرست مطالب:

پيشگفتار

فصل اول : طرح تحقیق

مقدمه

بيان مسئله

اهميت و ضرورت تحقيق

اهداف، فرضيات و سئوالات تحقيق

هدف كلی

اهداف جزئی

فرضيات

سئوالات

متغيرهای تحقيق

تعريف واژه ها و اصطلاحات

مشاركت

امنيت

عملياتی نمودن ابعاد امنيت

امنيت شغلی

امنيت جانی

امنيت عاطفی

امنيت اخلاقی

امنيت مالی

اعتماد اجتماعی

فصل دوم : ادبیات تحقیق

مشاركت

انديشمندان داخلی

پرويز پيران

غفاری

انديشمندان خارجی

ماكس وبر

آلن بيرو

سی مور مارتين ليپست

امنيت

انديشمندان خارجی

باری بوزان

آل ويور

مولار

پيشينه تجربی تحقيق

مشاركت

تحقيقات انجام شده در داخل

تحقيقات انجام شده در خارج

تحقيقات انجام شده در داخل

تحقيقات انجام شده در خارج

چارچوب نظری

پرويز پيران

مولار

غفاری

منابع و مواخذ به ترتيب الفبای فارسی

منابع انگلیسی

سايت هاي اينترنتي

 

پيشگفتار:

دين مقدس اسلام همواره به دليل ضرورت و اهميت مشاركت آن را مورد توجه قرار داده است و در متون اسلامی توصيه های فراوانی در اين زمينه شده است.

مشاركت به معنای واقعيتی اجتماعی و جوهره جوامع انسانی به لحاظ تاريخی ريشه در زندگی اجتماعی انسان دارد و از فرآيندهايی به شمار می آيد كه با گذشت زمان دگرگون شده و صورت چندگانه ای به خود گرفته است.

مشاركت در شكل سنتی خود حالت طبيعی دارد و ناشی از نيازهای اجتماعی، اقتصادی و روانی است.

ولی در شكل جديد حالتی قراردادی پيدا كرده است البته مشاركت در صورت قديمی خود حالت اجباری و تحميلی در قالب بيگاری نيز داشته است.

يكی از موضوع هايی كه از آغاز تشكيل جوامع همواره مورد توجه بشر بوده است برقراری امنيت و ابزار مناسب برای آن است.

امنيت هم يكی از مفاهيمی است كه علیرغم تصريح در خاستگاه اجتماعی و ابتنای آن به بستر اجتماع مورد تفسير و تعابير مختلف قرار گرفته است.

مراد ما از امنيت اجتماعی soeitall securitg است كه در زبان فارسی از آن به امنيت اجتماعی تعبير شده است.

پديده های اجتماعی به لحاظ ماهيت سيال خود همواره در معرض تاثير و تاثر متغيرهای گوناگون در عرصه اجتماع هستند و بدون شک در رفتار افراد گروه ها و ساخت جهت دهی به يكديگر، نقش غير قابل انكار دارند، مفاهيم امنيت و اجتماع نيز در اين فضا قابل ارزيابی هستند.

دانشگاه ها يكی از نهادهای مهمی است كه دارای كاركردهای متنوعی در شئون مختلف اجتماعی از جمله مشاركت و امنيت اند.

 

مقدمه:

در تربیت اخلاقی، تربیت دینی از جایگاه رفیعی برخوردار است. تحقیقات انجام شده نشان می دهد که تربیت دینی توسط خانواده ها نقش اساسی در سلامت روان و سازگاری اجتماعی دارد. همچنین پژوهش ها موید این مطلب است که مذهب می تواند خویشتن داری را که عنصر اساسی در تربیت است افزایش دهد و در این میان خانواده می تواند بعنوان اصلی ترین و اساسی ترین عنصر تربیت دینی تلقی شود.

برای این که بتوان تعریفی از تربیت دینی بدست آورد نخست باید به تبیین معنای تربیت و دین پرداخت:

تربیت عبارت است از : «فراهم آوردن زمینه ها و عوامل به فعالیت رساندن یا شکوفا ساختن استعدادهای شخص در جهت رشد و تکامل اختیاری او به سوی هدف های مطلوب «دین در لغت به معنای جزا، اطاعت و قهر و غلبه،عادت،خضوع و پیروی است و در اصطلاح عبارت است از «مجموعه عقاید، اخلاق،قوانین و مقرراتی که برای اداره امور جامعه انسانی و پرورش آن ها به کار گرفته می شود.»

بنابراین می توان گفت: تربیت دینی فرآیندی است دوسویه میان مربی و متربی که ضمن آن مربی با بهره گیری از مجموعه عقاید، قوانین و مقررات دینی تلاش می کند تا شرایطی فراهم آورد که متربی آزادانه در جهت رشد و شکوفایی استعدادهای خود گام برداشته، به سوی  هدف های مطلوب رهنمون گردد.

هدف از تربیت دینی آن است که مربی چه در مقام معلم و چه در مقام والدین شور و شوق فطری کودک را نسبت به جلال و جمال الهی پرورش دهد و از رهگذر آن فضایل اخلاقی را به ملکات اخلاقی مبدل سازد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اعتماد اجتماعی, امنيت اخلاقی, امنيت جانی, امنيت شغلی, امنيت عاطفی, امنيت مالی, امنیت اجتماعی, تحقیق,,

تاريخ : 2 بهمن 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:49

نوع فایل:word

فهرست مطالب:

چكيده

مقدمه

تعريف ورزش و تندرستی

از نظر سازمان بهداشت جهانی

چكيده ای از تاريخچه پيوند تن و روان

تاثير ورزش در اجتماعی شدن

تاثير ورزش در شخصيت

تاثير ورزش در اخلاق و رعايت حقوق ديگران

تاثير ورزش در كاهش افسردگی

تاثير ورزش در كاهش اضطراب

نقش ورزش در پر كردن اوقات فراغت

تاثير ورزش بر فرهنگ

تاثير ورزش بر حافظه

آثار و فواید روحی ـ روانی ورزش

شادابی و احساس آرامش

افزایش امید به زندگی و لذت بردن از آن

ایجاد انگیزه و روحیه بهتر

پرورش و تقویت نیروی اراده و رشد خلاقیت

افزایش اعتماد به نفس

ارتقای عزت نفس و خودپنداره مثبت

کمک به رشد مهارتهای اجتماعی و استحکام روابط خانوادگی

دست‌یابی به اخلاق حسنه و شخصیت بهتر و سالم

 تسهیل پیشرفت تحصیلی

خواب راحت

رضایت‌بخش‌تر شدن فعالیت جنسی

از بین بردن سندرم پیش از قاعدگی

چگونگی مقابله با بیماری روانی

توصیه های موثر بر افزایش نشاط از دید روانشناسان با ورزش

تلاش در وقت گذاری و رسیدگی به خود

سرمایه گذاری در روابط نزدیک و صمیمانه

تلاش در به انجام رساندن کارها مورد علاقه

دادن نیرو و انرژی به خود

پرهیز از افراط و تفریط

خوش بین بودن

نوع دوستی

شوخ طبعی

داشتن روابط اجتماعی

حفظ سلامت جسم

پیشنهادات

مبانی روانی اجتماعی در ورزش

از کجا باید آغاز کرد؟

تاثیر ورزش در رشد و پرورش اجتماعی کودکان و نوجوانان

تاثیر ورزش در ارضای نیازهای روانی کودکان و نوجوانان

تاثیر ورزش در پرورش استعدادها و رشد علاقه مندی کودکان و نوجوانان

تاثیر ورزش در رشد و پرورش اخلاقی کودکان و نوجوانان

روانشناسی ورزش

ورزشکار

مربی ورزش

صحبت تحریک آمیز قبل از بازی

محیط

روان‌شناسان ورزش چه میکنند؟

خدمات بالینی

خدمات آموزشی

خدمات پژوهشی

تاریخچه مختصر روان شناسی ورزش

نتيجه گيری

منابع

منابع کتابی

منابع اینترنتی

 

چكيده:

ورزش و حركات منظم بدنی علاوه بر سلامت جسم بر سلامت روحی و روانی و اجتماعی فرد فوائد زيادی دارد و در سازگاری فرد در جامعه و شخصيت فرد تاثير میگذارد. ورزش در درمان بيماریهایی نظیر افسردگی و نيز بر حافظه تاثير میگذارد. ورزش برای جوانان تكيه گاهی امن به حساب می آيد، تا در پناه آن به نهايت رشد و كمال مطلوب انسانی دست يابند.

مقدمه:

در دنيای معاصر، ورزش بعنوان پديده ای موثر در همه جوامع جايگاه ويژه ای پيدا كرده است. ارتباط فعاليتهای بدنی و ورزش با علوم مختلف زمينه های جديدی را برای مطالعه انسان فراهم كرده و گستردگی مطالب و مسائل مرتبط با ورزش و تربيت بدنی به حدی است كه نياز به علوم تخصصی و مطالعات ويژه را ايجاد كرده است در اين مقاله مطابق با موضوعی كه انتخاب شده است بخش روانی و اجتماعی ورزش مورد بررسي قرار گرفته است.

تعريف ورزش و تندرستی:

ورزش عبارت است از يک فعاليت نهادينه شده كه مستلزم كاربرد نيروی جسمانی شديد با استفاده از مهارتهای جسمانی پيچيده به وسيله شركت كنندگانی است كه توسط عوامل درونی و بيرونی تحريک میشوند. اين تعريف با فعاليتهای ورزشی سازمان يافته ارتباط پيدا میكند.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اجتماع, اخلاق, اضطراب, اعتماد به نفس, افسردگی, انرژی, اوقات فراغت, تربیت بدنی, تقویت, تندرستی, حافظه,

تاريخ : 6 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:95
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول : کلیات
مقدمه
اجازه ولی در عقد نکاح
ماده 1043 سابق مقرر میداشت
مبنای فقهی حکم ماده 1043
سقوط اجازه ولی در صورت ممانعت غیر موجه
محقق صاحب شرایع میگوید
ترتیب ازدواج دختر در صورت ممانعت ولی
سقوط اجازه ولی در صورت محجوریت یا عدم دسترسی به او
ضمانت اجرای نکاح دختر بدون اذن ولی
بیان مساله
فرضیه یا پرسش های تحقیق
سوالات تحقیق
فرضیات تحقیق
اهداف تحقیق
روش کار
روش گردآوری اطلاعات
فصل دوم : بررسی مواد قانونی اجازه ولی در عقد نکاح
مقدمه
ماده 1043 سابق مقرر میداشت
مبنای فقهی حکم ماده 1043
سقوط اجازه ولی در صورت ممانعت غیر موجه
سقوط اجازه ولی در صورت محجوریت یا عدم دسترسی به او
ضمانت اجرای نکاح دختر بدون اذن ولی
ازدواج دوشیزه چرا با اذن پدر؟
موارد سقوط اعتبار اذن ولی
عدم دسترسی به ولی
ازدواج دختر در صورت ممانعت ولی
ضمانت اجرای نکاح دختر باکره بدون اذن ولی
آیا دختر بالغ برای ازدواج نیاز به اجازه پدر دارد؟
قانون مدنی
طرح مساله
نظریه استقلال دختر بالغ
ادله
روایات دال بر استقلال کامل دختر
نظریه استقلال پدر و جد
ادله
استصحاب ولایت پدر بر دختر در حال صِغر
دلیل عقل
عمومات
روایات دال بر استقلال پدر
جمع بندی روایات
نظریه مشارکت پدر و دختر و لزوم تحصیل اذن هر کدام از سوی دیگری
نظریه استقلال دختر مالک امر و عدم استقلال غیرمالک امر
تتمیم
مقدمه
منشا و تحول خانواده و زناشویی (ازدواج)
مباحث مختلف در رابطه با موضوع ازدواج
انتخاب همسر
قوانین عرفی ازدواج
قوانین شرعی ازدواج
ازدواج در دین مسیح
ازدواج در دین یهود
نتیجه
ممانعت غیر موجه
عدم دسترسی به او
منابع

چکیده:
عقد نکاح در میان عقود معین، باتوجه به جنبه مذهبی، اخلاقی و اجتماعی آن، از جایگاه خاصی برخوردار است. و همین ویژگی خاص باعث شده است تا قانون گذار در مقام وضع قانون، احکام و قواعد مربوط به حقوق خانواده را با ظرافت و دقت زیادی تدوین و تنظیم کند. قوانین مربوط به حقوق خانواده جز در موارد استثنایی، امری و مربوط به نظم عمومی هستند و بر همین اساس اصول مهم حقوقی استقلال و حاکمیت اراده و آزادی قراردادها، در حوزه قلمرو حقوق خـانواده و بـه خصـوص عقـد نکـاح از قـدرت تاثیر کمتری برخـوردارند و طـرفین عقد نکاح به راحتی نمیتوانند اراده خود را جایگزین دستورات قانونی نمایند. لذا در صورتیکه افراد با نادیده گرفتن دستورات قانونی طبق میل و اراده خود شرایط و آثار مسائل مربوط به حقوق خانواده را تعیین کنند نمی توانند حمایت جامعه را انتظار داشته باشند. محدودیت اراده افراد در عقد نکاح، نه تنها ناظر بر شرایط انعقاد نکاح است بلکه آثار و نتایج و همچنین طرق انحلال آن را نیز شامل میشود، ولی این محدودیت، مطلق نمیباشد و در برخی موارد به طرفین اجازه داده شده است که خواست واقعی خود را در قالب (شرط)، به جای اراده مفروض قانون گذار بنشانند و احکام مربوط به انعقاد، آثار و انحلال نکاح را تغییر بدهند. ماده 1119 قانون مدنی، این اصل را پذیرفته است. ولی تصریح صدر ماده مذکور بدین معنا نیست که قانون گذار، فقط شرط خلاف مقتضای عقد را باطل شمرده و سایر شروط را پذیرفته است، زیرا قانون گذار، نه اجازه تجاوز به قوانین آمره را میدهد و نه فعل عبث از قبیل شرط غیر مقدور، بی فایده و فاقد نفع عقلایی را تجویز میکند. بنابر این طرفین عقد نکاح مختارند هر شرطی را که مایلند در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر، قید نمایند به استثنای شروطی که باطل بوده یا موجب بطلان عقد میشوند. در ضمن چنین شروطی، تا فسادشان احراز نگردد، صحیح تلقی خواهند شد. در مورد اثر شرط در عقد نکاح نیز میتوان گفت که بطلان شرط ضمن عقد نکاح، تاثیری در اصل عقد نکاح نخواهد داشت مگر این که شرط، خلاف مقتضای ذات عقد نکاح باشد که بطلان عقد نکاح را موجب خواهد شد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اجازه ولی, اجتماع, اخلاق, اذن پدر, ازدواج, تحقیق, جامعه, حقوق, خانواده, دانلود پروژه, دین مسیح, دین ,

تاريخ : 1 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:42
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
اهمیت اخلاق و مسئولیت های اجتماعی مدیران
تاریخچه
مفهوم اخلاق و مسئولیت اجتماعی
رابطه اخلاق و مسئولیت اجتماعی مدیران
دیدگاه های گوناگون نسبت به اخلاق مدیریت
نگرش سودمندی
نگرش فردی
نگرش مبتنی بر حقوق اخلاقی
نگرش مبتنی بر عدالت (عادلانه)
عوامل محیطی تاثیرگذار بر مسئولیت اجتماعی و اخلاقی مدیران
محیط زیست
اجتماع
اخلاق
حقوق بشر
بازار
نگرش و ارزش ها
نیروی کار
افراد معلول
مکاتب فکری
مکتب کلاسیک
مکتب نئوکلاسیک
مکتب تئوری ذینفعان
مسئولیت اخلاقی و اجتماعی و توسعه پایدار
چگونه میتوان مسئولیت اجتماعی و اخلاقی مدیران را اندازه گیری کرد
منافع سهامداران و کارکنان
منافع جامعه و مردم
ملاحظات زیست محیطی
کد اخلاق
البته برای تدوین کد اخلاق مراحل زیر را باید طی کرد
کد رفتار
در تدوین کدهای رفتار از دستورالعمل های زیر پیروی کنید
خط مشی ها و رویه ها
اکنون برای تدوین خط مشی ها و رویه های کارآمد و مفید به دستورالعمل ها و راهنمایی های زیر توجه کنید
پنج اصل اخلاقی ویژه مدیران
راهبران اخلاق مدار به دیگران احترام میگذارند
راهبران اخلاق مدار، خدمتگذار دیگرانند
راهبران اخلاق مدار، عادل هستند
راهبران اخلاق مدار، صادق هستند
رهبران اخلاق مدار، اجتماع گرا هستند
اهم دلایل موافقت نسبت به اخلاق و مسئولیت اجتماعی
اهم دلایل مخالفت با انجام اخلاق و مسئولیت های اجتماعی
نتیجه گیری
منابع

چکیده:
با پیشرفت صنعت و تکنولوژی بالطبع تغییرات محیط و اجتماع، تاثیرات شرکت ها بر جامعه مورد توجه قرار گرفته است. از آن جایی که گردانندگان شرکت ها مدیران هستند و نظرات آنان تاثیر گذاراست. لذا توجه به اخلاق مدیران نیز مسئول بودن آن ها در قبال جامعه تحت عنوان مسئولیت اجتماعی مدیران مورد بحث سال های اخیر بوده است
در مقاله ای که پیش روی دارید باارائه تاریخچه اخلاق و مسئولیت اجتماعی مدیران و نیز اهمیت آن در جامعه فعلی و بیان تعاریف و دیدگاه های گوناگون و رابطه بین اخلاق و مسئولیت اجتماعی، ارتباط آن را با توسعه پایدار و این که چه نقشی میتواند در تامین اهداف شرکت ایفا نمایند مورد بررسی قرار میگیرد.
همچنین مکاتب موجود در این زمینه و این که عواملی محیطی تاثیر گذار بر اخلاق و مسئولیت اجتماعی مدیران چه مواردی میباشد. در پایان روش های اندازه گیری اخلاق و مسئولیت اجتماعی آورده شده است و نیز اهم دلایل موافقت و مخالفت نسبت به این موضوع نیز فهرست و اربیان گردیده است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اخلاق, بازار, توسعه پایدار, تکنولوژی, حقوق بشر, خدمتگذار, خط مشی, دانلود پروژه, رويه, سهامداران, صنع,

تاريخ : 24 تير 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:46
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
پیشگفتار
مقدمه
مفهوم تهاجم فرهنگی
خرده فرهنگ ها
تهاجم و تبادل فرهنگی
اصل گزینش
اصل تحصیل و جذب
اصل تولید فرهنگی
مراحل و ابعاد تهاجم فرهنگی
شناخت ملت ها
بی هویت کردن و از خود بیگانه ساختن ملت ها
تضعیف باورها و اعتقادات مذهبی
بی ارزش ساختن ارزش های اخلاقی و ترغیب به رها شدن از قیود
تحقیر و تحریف تاریخ
تخریب و نفی هویت ملی
تخریب الگوها و اسوه های خودی
ترویج خط و زبان بیگانه
تحقیر استعداد و توان مردم
تعارض علم و دین
ناکارآمد نشان دادن دین
تحمیل فرهنگ
آموزش
تبلیغات
ارتباطات
انتشارات
تحقیقات
آسیب پذیری های ناشی از مشکلات نظری
آسیب پذیری های ناشی از اشکالات یا ویژگی های ساختاری
فرهنگی
اجتماعی
اقتصادی
سیاسی
آسیب پذیری های ناشی از اشکالات برنامه ریزی اجرا
سیاست های مقابله با تهاجم فرهنگی
سیاست های کلی
راهبردهای اجرایی
جوانان
آموزش و پرورش
دانشگاه ها و نظام آموزش عالی
حوزه های علمیه
مساجد
دستگاه های تبلیغی و رسانه های گروهی
برنامه های فرهنگی و هنری
مطبوعات
صدا و سیما
فهرست منابع

پیشگفتار:
فرهنگ از مقولات سهل و ممتنع است که هم میتوان برخورد سطحی و صوری با آن کرد و هم میتوان به ذات معنایی و لایه های تو در تو، پیچیده و ظریف آن نظر افکند. هم میتوان به مثابه یک ناظر صرف، از بیرون به آن نگریست و درباره آن به داوری نشست و هم میتوان بعنوان یک ناظر بازیگر به اعماق و لایه های درونی آن دست یافت. اگر فرهنگ را معرفت مشترک تعریف کنیم و لایه های آن را از عمیق ترین تا سطحی ترین لایه به ترتیب جهان بینی، ارزش، هنجار، نماد، تکنولوژی مادی (مهارت به کارگیری و ساخت اشیاء) و تکنولوژی اجتماعی (مدیریت و سازماندهی اجتماعی) بدانیم، بطور قطع، فهم و درک عمیق لایه های گوناگون فرهنگ، روش شناسی متناظر و متناسب با خود را می طلبد و این امر مستلزم شناخت پارادایم های شناخت شناسی، مفروضات هستی شنانختی آن ها و اطلاع از توانمندی تکنیک های هر کدام از این روش شناسی هاست.
با هر پارادایم و تکنیکی نمیتوان به لایه های زیرین فرهنگ، به ویژه در سطوح جهان بینی و ارزش ها دست یافت مقاله فرهنگ شناسی، ضمن مرور بر تعاریف مختلف فرهنگ (عمومی) و ارائه تعریف پیشنهادی به بحث در مورد نحله های گوناگون شناخت شناسی و ملزومات هستی شناختی و تناسب آن ها برای مطالعه فرهنگ می پردازد.
بدون تردید توجه به فرهنگ و هویت فرهنگی و تاریخی بعنوان عمیق ترین لایه نظام اجتماعی در تحولات و دگرگونی های اجتماعی و سیاستگذاری ها و رفتارهای اجتماعی لازمه پویایی و بقاء یک نظام اجتماعی است. تاریخ یکصد ساله ایران گواهی است روش بر اهمیت فرهنگ و هویت دینی و تاثیر آن بر میزان موفقیت سیاست های اقتصادی، فرهنگی و حتی برنامه های سیاسی هر زمان بیگانه با فرهنگ و هویت ایم مرز وبوم بوده ایم، حاصلی جز ناکامی و شکست نداشته ایم. همان گونه که اشاره شد دست یابی به حاق و ذات بنیادین فرهنگ نیز کاری سهل الوصول نبوده و نیازمند روش شناسی مناسب و تحقیقات بنیادین و گسترده است.
مقاله تاملی بر نقش نهادهای مردمی در همبستگی اجتماعی، ضمن ریشه یابی یکی از مولفه های فرهنگ، یعنی هنجارها و نهادهای اجتماعی و مرور بر کارکردها و تنوع آن ها به نقش تعیین کننده آن ها در ایجاد همبستگی اجتماعی و تحکیم هویت اجتماعی در سطوح مختلف می پردازد. تعامل و تعاطی فرهنگ. جامعه و ارتباطات فرافرهنگی و فراجامعه ای یکی دیگر از محورهای این مقاله است که ناظر به تغییر و تحول نهادهای اجتماعی و معنادار بودن این تغییر و تحول برای گروه ها و اقشار مختلف است.
این مقاله ضمن پرداختن به تعریف خرده فرهنگ ها و عوامل پیدایی و تنوع آن ها، عامل انسانی دست یابی به وفاق اجتماعی و پایدار را در توجه به حق اجتماعی و مشارکت توسط سیاست گذاران و دولت مردان میداند. این مقاله با توجه به فرآیند تمایز یافتگی در جامعه، شکل گیری خرده فرهنگ ها را امری اجتناب ناپذیر میداند و رویش و تقویت آن ها به ویژه در بعد انجمنی و مدنی با عنایت به فرآیند انسجام و وحدت نمادین در جامعه را توصیه میکند.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آموزش, آموزش عالی, آموزش و پرورش, ارتباطات, ارزش های اخلاقی, اعتقادات مذهبی, انتشارات, برنامه ریزی,,

تاريخ : 23 تير 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:170
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول – گستره علمی موضوع پژوهش
موضوع پژوهش
هدف های پژوهش
امکان بررسی موضوع پژوهش و اهمیت آن
سوال های پژوهش
فرضیه‎های پژوهش
متغیرها و تعریف عملیاتی آن ها
خلاصه
فصل دوم – ادبیات و پیشینه تحقیق
تعریف رضایت
تعریف رضایت مندی زناشویی
ازدواج
تعریف ازدواج
فوائد ازدواج
ازدواج دختر و پسر ریشه‎های دوران کودکی
افکار مسموم
بهداشت روانی
بهداشت روانی از دیدگاه اسلام و عرفان
مهم ترین عوامل برای ازدواج های موفق
پختگی روانی و رشد عاطفی فکری طرفین
طرز تفکر و عقاید و تمایلات
طرز تلقی و نگرش ها
عقاید مذهبی
اختلافات طبقاتی
میزان تحصیلات
توافق و طرز فکر درباره امور جنسی
تولد فرزند
تعداد فرزندان
اخلاق
دخالت اطرافیان و بستگان
تفاوت سنی بین زن و شوهر
رابطه با اولیا
ویژگی هایی که در امر زناشویی نقش منفی دارد
وجوهی از اختلافات زناشویی
نیازهای احساسی زن و مرد
چگونه میتوان در زندگی خوشبخت بود
نیاز اساسی ازدواج موفق
نقش زن در زندگی امروز
زن در نقش همسری
موقعیت زن در اسلام
ازدواج از نظر اسلام
سختگیری در مسئله ازدواج
اهداف والای ازدواج در اسلام
معیارهای انتخاب همسر
خواستگاری
مهریه
جهیزیه
عقد و عروسی
حقوق زن و شوهر
رفتار
گفتار
هدف زندگی از دید قرآن
اساس رابطه زناشویی از نظر قرآن کریم
خانواده
تیپ های خانواده
خانواده متزلزل
خانواده متعادل
خانواده متکامل
ویژگی های ارتباط سالم زن و شوهر
ویژگی های ارتباط ناسالم زن و شوهر
توصیه‎هایی برای زن و شوهرها
شیوه‎های کاربردی برای رسیدن به تفاهم
طلاق
خانواده گسسته
اختلافات خانوادگی
تاثیر فروپاشی ازدواج و جامعه
انواع عوارض بعد از طلاق
تدابیر اسلام برای پیشگیری از طلاق
هوش
تعریف هوش
وضعیت هوش در سازمان و اعمال ذهنی
هوش عملی و هوش نظری
هوش و استعدادهای دیگر
ماهیت عامل g
تست هوش چیست
بهره هوشی (هوشبهر) چیست؟
بهره هوشی و توانایی های دیگر ذهنی
ماهیت هوش
هوش به عنوان توان درک رابطه
هوش به عنوان توان سازگاری با موقعیت های جدید
هوش به عنوان ظرفیت یادگیری
هوش به عنوان قدرت و تفکر انتزاعی
عوامل موثر در رشد هوش
نقش محیط و وراثت در تشکیل هوش
وراثت و هوش
ازدواج میان خویشاوندان و هوش
هوش چگونه به ارث می رسد؟
محیط و هوش
نقش زمان در تشکیل هوش
عوامل محیطی موثر در رشد هوش
آزمون استاندارد شده هوش
آزمون های هوش
آزمون های گروهی
آزمون های فردی هوش
دیدگاه نظری مختلف از مفهوم هوش
نظریه‎های معاصر هوش
نظریه‎های عاملی هوش
نظریه دو عاملی اسپیرمن
نظریه سلسله مراتبی
نظریه چند عاملی ترستون
نظریه سه بعدی گیلفورد
نظریه کتل درباره هوش متبلور و هوش سیال
نظریه دو سطحی جنسن
نظریه‎های فرآیند مداری هوش
نظریه شناختی پیاژه درباره هوش
نظریه بازنمایی برونر
مروری بر نتایج تحقیقات به عمل آمده در زمینه رضایت مندی زناشویی در داخل و خارج کشور
خلاصه
فصل سوم – فرآیند روش شناختی بررسی تجربه موضوع
انتخاب نمونه
جامعه مورد بررسی
روش نمونه گیری
نمونه منتخب
ابزار و روش اجرای پژوهش
ابزار پژوهش
آزمون رضایت مندی زناشویی ENRICH
روش نمره گذاری پرسشنامه رضایت مندی زناشویی ENRICH
آزمون ماتریس های پیشرونده ریون RAIVEN
شیوه نمره گذاری ماتریس های پیشرونده ریون RAIVEN
روش اجرای پژوهش
طرح پژوهش و روش های آماری
معرفی طرح های پژوهش
روش های آماری و تحلیل داده‎ها
خلاصه
فصل چهارم – ارائه و تحلیل نتایج کمی
یافته‎های توصیفی
یافته‎های مربوط به تحلیل نتایج در چار چوب فرضیه‎ها
خلاصه
فصل پنجم – بحث و نتایج کمی
بحث و بررسی درباره یافته‎ها
تفسیر نهایی
محدودیت های پژوهش
پیشنهادات
منابع
پیوست ها
جدول داده‎های خام مردان
جدول داده های خام زنان
جدول نمرات رضایت زناشویی و هوش مردان
جدول نمرات رضایت زناشویی و هوش زنان

فهرست جدول ها:
تفسیر کیفی معادل های هوشبر آزمون ماتریس های پیشرو
یافته‎های توصیفی نمرات رضایت زناشویی و هوش مردان
یافته‎های توصیفی نمرات رضایت زناشویی و هوش زنان
یافته‎های توصیفی نمرات رضایت زناشویی مردان و زنان
یافته‎های توصیفی نمرات هوش مردان و زنان
ضریب همبستگی بین رضایت زناشویی و هوش مردان
ضریب همبستگی بین رضایت زناشویی و هوش زنان
نتایج آزمون t مستقل برای رضایت زناشویی مردان و زنان
نتایج آزمون t مستقل برایی هوش مردان و زنان

فهرست نمودارها:
میانگین نمرات رضایت زناشویی و هوش مردان و زنان
میانگین نمرات رضایت زناشویی مردان و زنان
میانگین نمرات هوش مردان و زنان

چکیده:
پژوهش حاضر بمنظور بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی و هوش همسران صورت گرفته است. طرح پژوهش از نوع پس رویدادی بود و از طریق نمونه‎گیری در دسترس، 60 نفر زن و شوهر (30زوج) انتخاب شدند. ابراز پژوهش شامل پرسشنامه 47 سوالی رضایت زناشویی Enrich و ماتریس های پیشرونده ریون بود. فرضیه تحقیق با استفاده از روش همبستگی پیرسون مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه، در سطح اطمینان 99% دو فرضیه تحقیق یکی مبنی بر رابطه بین رضایت زناشویی و هوش مردان و دیگری مبنی بر رابطه رضایت زناشویی و هوش زنان رد و فرض صفر مورد قبول واقع شد. دو فرضیه تحقیق بعدی با استفاده از روش t استودنت مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه، هر دو در سطح اطمینان 99% رد و فرض صفر مورد قبول واقع شد و این نتایج حاصل شد، بین رضایت زناشویی مردان و زنان و همچنین بین هوش مردان و زنان تفاوت معناداری وجود ندارد.

مقدمه:
پیامبر اکرم (ص) فرمودند: هیچ چیز نزد خدا محبوبتر از خانه ای که به ازدواج آباد شود نیست و هیچ چیز نزد خدا منفورتر از آشیانه‌ای که در اسلام به وسیله طلاق از هم بپاشد نیست.
همسر‌گزینی، ازدواج، تشکیل خانواده، فرزند و تربیت او همه مراحلی از امتحان بزرگ الهی است که یکی پس از دیگری از راه میرسند و آدمی با کوله بار معرفت و اختیار، چنگ در ریسمان توکل الهی میزند تا به اوج قله‌های پر غرور تکامل قدم نهد و خود را بر کشد، تا در نهایت راه های پر پیچ و خم زندگی مقام والای (و رضوان من الله اکبر) را احراز نماید. اداره زندگی مشترک و تدبیر نیکوی خانواده، همچون سایر امور نیازمند دانش کافی، دل آگاهی و بصیرت است. موفقیت در این حوزه، مجاهدت و سعی وافر میطلبد، تا بتواند بارقه‌های هدایت الهی را به سوی خود جذب کند، خانواده متعادل، یکی از آرمان های تشکیل زندگی و آرزوی برتر هر زوج جوانی است.
زناشویی و تاسیس زندگی مشترک خانوادگی یک خواسته طبیعی است. که غرائزش در وجود انسان ها نهاده شده‌ است و این خود یکی از نعمت های بزرگ الهی است.
یکی از انگیزه‌های زیبا و متعالی بشر، گرایش او به تشکیل خانواده و داشتن فرزند است. زندگی خانوادگی بشر صد در صد طبیعی است. به این معنی که آفرینش انسان به گونه‌ای است که او را بطور فطری و طبیعی به سوی تشکیل کانون خانوادگی و داشتن فرزند سوق میدهد. شواهد تاریخی نشان میدهد که انسان در تمام طول تاریخ، زندگی خانوادگی داشته است.
اندیشمندانی که تاریخ را از سر بصیرت مطالعه کرده‌اند بر این باورند که در طول تاریخ هیچ رسم و قانونی به اندازه همسر گزینی و تشکیل خانواده اهمیت نداشته است. علـت این حقیقت آن است که ازدواج یک امر نوعی است نه شخصی. یعنی هدف آن بقا و پرورش و استمرار نوع بشر است.
پس از تشکیل خانواده زن و مرد از روی عشق و محبت در خدمت یکدیگر در می آیند و هر یک خود را وقف آسایش و راحتی دیگری میکند. در مرحله بعد، این دو در خدمت پرورش و رفاه فرزندان قرار میگبرند و به این ترتیب از حصار تنگ خودخواهی تنها برای خود کار کردن و جز خود کسی را ندیدن، تا حدی خارج میشوند، عواطف و ویژگی های روحی آن ها با قرار گرفتن در محدوده این پیوند صیقل میخورد و جز خود، دغدغه کس دیگری نیز در درون آن ها به وجود می آید. این تمرین مناسبی برای مبارزه با خودبینی و خودخواهی است که اولین شرط رشد و کمال آدمی به حساب می آید. بسیاری از نیازهای اساسی انسان در خانواده تامین میشود: نیاز زیستی و غریزی به جنس مخالف، نیاز به محبت، عاطفه، نیاز به داشتن فرزند و … .
امروزه اختلال در نظام مقدس خانواده و بی اعتنایی به اصول ضروری و ارزش های آن است که پایه های اصلی خود زمین را به تباهی کشیده و دوران معاصر را به نام (بیگانگی انسان از انسان) که به بیماری غیر قابل علاج (بیگانگی انسان از خویشتن) منتهی گشته است، سزاوار نموده‌است. توقع یک جامعه صالح و مجتمع قابل تفسیر با (حیات اجتماعی معقول) بدون اصلاح نظام خانواده کاملاً بیجا و خلاف حقیقت است.
در جامعه ما اهمیت آشنایی با و ظایف و حقوق همسران و راه و رسم زندگی زناشویی آنچنان که باید برای همگان روشن نشده و آموزش قبل از ازدواج جایگاه لازم خود را نیافته است. لازم است زوجین قبل از تشکیل خانواده با شرکت در کلاس های آموزشی ویژه، با مطالعه کتاب های مفید و کسب اطلاعات از افراد صاحب نظر، آگاهی های لازم را کسب کنند. با این گونه آموزش های اولیه میتوان از بروز بسیاری از مشکلات در خانواده‌ها پیشگیری کرد.
طلاق کاخ سعادت زوجین را ویران میکند و براب فرزندان محنت و رنج پدید مب آورد. سرنوشت کودک تیره میشود و او از هر یتیمی، یتیم تر میشود. امکان این که زوجین خود پس از طلاق به راحتی برسند، بسیار کم است. خلاصه آن که کودک بیش‌از پدر و مادر قربانی حادثه طلاق است و بر عقل چنین والدینی که فقط به فکر خویشند و فرزند را فراموش میکنند باید شک کرد.
از نگاه نافذ امام علی (ع) مومن کسی است که علی رغم قلبی غمگین، چهره‌ای پر‌نشاط دارد و این بهترین میزان و ضابطه برای ارزیابی لیاقت زن یا شوهر در زندگی مشترک است. برای تعادل در زندگی، باید چون چشمه از درون جوشید و خرمی و زیبایی آفرید و به دیگران مسرت حیات عرضه نمود. باید دستی از آستین همت بیرون آورد و گرد و غبار افسردگی را از چهره‌ها (به ویژه همسر) زدود و گل لبخند را بر لبان آنان، رویاند.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اختلافات طبقاتی, اخلاق, ازدواج, اسلام, بهداشت روانی, تحقيق, تولد, جهيزيه, خانواده, خواستگاری, دانلود,

تعداد صفحات:147
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول – کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مساله
ضرورت و اهمیت تحقیق
سوال‌های تحقیق
هدف تحقیق
تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح
فصل دوم – مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مقدمه
اهداف آموزش و پرورش دوره ابتدایی
اهداف اعتقادی
اهداف اخلاقی
اهداف علمی و آموزشی
اهداف فرهنگی، هنری
اهداف اجتماعی
اهداف زیستی
اهداف سیاسی
اهداف اقتصادی
ویژگی های کودکان در دوره ابتدایی
مواد و برنامه‌های درسی دوره ابتدایی
درون داده‌های نظام آموزش ابتدایی
منابع انسانی
منابع مادی نظام آموزش ابتدایی
منابع کالبدی
منابع تجهیزاتی
منابع مالی
تاثیر امکانات و تجهیزات مدرسه بر دانش آموزان
تاثیر امکانات و تجهیزات مدرسه بر معلم
تاثیر محیط بر فعالیت‌های نظام آموزشی
کلاس‌های درس چند پایه
مشکلات تحصیلی دانش آموزان در مدارس
افت تحصیلی و عوامل موثر بر آن
ترک تحصیل
نارسایی های یادگیری ویژه
مشکلات رفتاری دانش آموزان در مدارس
ترس از مدرسه
فرار از مدرسه
اختلال لجبازی و نافرمانی
رفتارهای نامناسب یا ناپخته
بیش فعلی همراه با کمبود توجه
اضطراب
بی نظمی در سلوک
مدارس و دانش آموزان موفق
فضاهای آموزشی مدارس
کلاس درس نظری
کلاس درس تجربی
فضاهای پرورشی
کتابخانه
سالن چند منظوره
نمازخانه
اتاق فعالیت‌های پرورشی
اتاق بهداشت رکت‌های اولیه
فضای اداری
فضاهای پشتیبانی یا خدماتی
سرویس‌های بهداشتی
آبخوری دانش آموزان
انبار نظافت و شستشو
انبار تجهیزات و وسایل
فضاهای گردش
راهروها
پله‌ها
فضاهای باز یا محوطه
فضای صف جمع و تفریح
فضای سبز، باغچه و درختکاری
پارکینگ وسایل نقلیه
مکان یابی واحدهای آموزش
کاربری های سازگار
کاربری های ناسازگار
جهت یابی
شعاع دسترسی
انجمن اولیا و مربیان
پیشینه تحقیق
فصل سوم – روش تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
جامعه آماری
نمونه و روش نمونه گیری
روش و ابزار جمع آوری اطلاعات
روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل اطلاعات
تجزیه و تحلیل سوال 1
تجزیه و تحلیل سوال 2
تجزیه و تحلیل سوال 3
تجزیه و تحلیل سوال 4
تجزیه و تحلیل سوال 5
تجزیه و تحلیل سوال 6
بررسی و مقایسه کل سرانه‌ها و مقایسه با استانداردها
تجزیه و تحلیل سوال 7
تجزیه و تحلیل سوال 8
تجزیه و تحلیل سوال 9
تجزیه و تحلیل سوال 10
تجزیه و تحلیل سوال 11
تجزیه و تحلیل سوال 12
تجزیه و تحلیل سوال 13
تجزیه و تحلیل سوال 14
فصل پنجم – بحث و نتیجه گیری
مقدمه
بحث و نتیجه گیری
یافته‌های جانبی تحقیق
محدودیت‌های پژوهش
پیشنهادها
پیشنهاد کاربردی
پیشنهاد پژوهش

فهرست جداول:
مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی در مدارس دوره دبستان
حداقل، حداکثر میانگین تراکم دانش آموزان در کلاس
استاندارد های فضاهای آموزشی مدارس ابتدایی روستایی
استاندارد های فضاهای پرورشی مدارس ابتدایی روستایی
استاندارد های فضاهای اداری مدارس ابتدایی روستایی
استاندارد های فضاهای پشتیبانی یا خدماتی مدارس ابتدایی روستایی
استاندارد های فضاهای گردش مدارس ابتدایی روستایی
تلخیص اطلاعات فضاهای بسته مدارس روستایی
استاندارد های سطوح خارجی مورد نیاز به متر مربع در مدارس روستایی
شعاع دسترسی
توزیع مدارس ابتدایی روستاهای فریدون شهر بر حسب منطقه و جنسیت در سال تحصیلی 87-1386
تعداد معلمان و نوع مدرک آنها
تعداد معلمان و سابقه آنها
سرانه آموزشی برای هر دانش آموز در مدرسه و در کل
سرانه فضای پرورشی برای هر دانش آموز در مدرسه و در کل
سرانه فضای اداری اتاق استراحت معلمان برای هر دانش آموز در مدرسه و در کل
سرانه فضای اداری (انبار داری) برای هر دانش آموز در مدرسه و در کل
سرانه فضای اداری برای هر دانش آموز در کل
سرانه فضای پشتیبانی و خدماتی برای هر دانش آموز در عامل انبار وسایل نظافت و شستشو
سرانه فضای پشتیبانی و خدماتی برای هر دانش آموز در عامل سرویس های بهداشتی
سرانه فضای پشتیبانی و خدماتی برای هر دانش آموز در عامل آبخوری
سرانه فضای پشتیبانی و خدماتی برای هر دانش آموز در عامل آبدارخانه
سرانه فضای پشتیبانی و خدماتی برای هر دانش آموز در کل
سرانه فضای گردش برای هر دانش در کل
مقایسه میانگین سرانه های موجود در استانداردهای مطلوب
سرانه فضای زیر بنای ساخت برای هر دانش آموز در کل
سرانه فضای باز محوطه برای هر دانش آموز در کل
نور کلاس
رنگ کلاس
رنگ اداری
رنگ راهرو ها
مربوط به جهت مدارس
مربوط به کاربری های سازگار
مربوط به کاربری های ناسازگار
مربوط به فراوانی پاسخ های افراد در مورد قابلیت گسترده شدن
مربوط به وضعیت آزمایشگاه و وسایل کمک آموزشی مدارس
وضعیت انجمن اولیاء و مربیان در مدارس مناطق روستایی شهر ستان فریدون شهر
کارایی داخلی مدارس ابتدایی روستایی شهرستان فریدون شهر

فهرست نمودارها:
مربوط به تعداد معلمان و نوع مدرک آن
مربوط به تعداد معلمان و سابقه آنها
مربوط به سرانه فضای آموزشی در هر مدرسه
مربوط به سرانه فضای پرورشی در هر مدرسه
مربوط به سرانه اداری (اتاق استراحت معلمان)
مربوط به سرانه فضای اداری (دفتر) در هر مدرسه
مربوط به سرانه فضای اداری در هر مدرسه
مربوط به سرانه فضای پشتیبانی و خدماتی در هر مدرسه
مربوط به سرانه فضای گردش در هر مدرسه
سرانه فضای زیر بنای ساخت برای هر دانش آموز در کل
سرانه فضای باز محوطه برای هر دانش آموز
مربوط به فراوانی پاسخ های افراد در مورد قابلیت گسترده شدن

چکیده:
هدف از این پژوهش بررسی امکانات و مشکلات تححصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی در مناطق روستایی شهرستان فریدون شهر میباشد. جامعه آماری این تحقیق کلیه مدارس واقع در مناطق روستایی شهرستان فریدون شهر میباشد و نمونه مورد بررسی 20 مدرسه است که 27 درصد از مدارس جامعه آماری را شامل میشود. برای جمع آوری داده ها از یک پرسشنامه 129 سوالی که قسمتی از آن توسط سابقی (1384) و قسمت دیگر آن توسط خود محقق تهیه شده است استفاده گردیده. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین) و آمار استنباطی (آزمون T) استفاده شده است و یافته های این تحقیق نشان میدهد که 69 درصد معلمان کمتر از 12 سال سابقه کاری دارند، این مدارس از نظر فضاهای آموزشی، اداری، پشتیبانی، گردش، زیربنای ساخت و فضای باز محوطه مطابق و حتی بالاتر از استانداردهای سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور میباشد. از نظر همجواری مدارس با کاربری های سازگار وضعیت نسبتاً مطلوب میباشد. فضای پرورشی این مدارس پایین تر از استانداردهای لازم میباشد. و 95 درصد مدارس فاقد آزمایشگاه و وسایل کمک آموزشی بوده، در هیچکدام از مدارس کلاس تجربی، اتاق سمعی و بصری، اتاق کامپیوتر، سالن غذاخوری، سالن چند منظوره، بوفه وجود ندارد و 70 درصد مدارس نیز فاقد کتابخانه میباشند. در هیچکدام از مدارس مربی بهداشت، مربی پرورشی و مربی ورزش وجود ندارد. اما با توجه به مشکلات یاد شده 96 درصد مدارس از کارآیی داخلی و برون داد مناسبی برخوردار بوده اند.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آزمايشگاه, آموزش و پرورش, اخلاق, اضطراب, افت تحصيلی, اقتصاد, باغچه, تحقيق, تدريس, ترس از مدرسه, ترک ,

تاريخ : 23 تير 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:23
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
واژه واقع گرایی
رئالیسم در فلسفه
رئالیسم در هنر و ادبیات
تاریخچه واقع گرایی (رئالیسم)
اصل استقلال (ناپیوستگی)
اصل قابلیت شناسایی
انواع واقع گرایی
هستی شناسی واقع گرایان
واقع گرایی تعقلی (قدیمی)
واقع گرایی طبیعی (علمی)
واقع گرایان تعقلی
واقع گرایی طبیعی یا علمی
تاثیر هستی شناسی واقع گرایان در تربیت
تربیت از دیدگاه واقع گرایان تعقلی
تربیت از دیدگاه واقع گرایان طبیعی (علمی)
شناخت شناسی واقع گرایان
شناخت شناسی واقع گرایان طبیعی و تاثیر آن در تربیت
شناخت شناسی واقع گرایان تعقلی و تاثیر آن در تربیت
ابزارهای تفکر و تفاهم
علوم تجربی و طبیعی
علوم مربوط به تحلیل جامعه انسانی
ارزش شناسی واقع گرایان
نقد و بررسی تربیت بر پایه واقع گرایی
پیشگامان واقعگرایی در فلسفه آموزش و پرورش
واقع گرایی در یک نگاه

مقدمه:
فلسفه های آ. پ، هدف ها و ارزش هایی را بررسی میکنند که نظام های تربیتی متضمن آن ها هستند و آن ها را رشد و گسترش میدهند. هر گونه تربیت یقیناً و طبعاً دارای مبنای فلسفی است که همه فعالیت های مدیران و معلمان در مقاطع مختلف آموزشی حتما از آن مبنای فلسفی متاثر خواهند شد و نگرش و گرایش های ایشان را نسبت به امور و مسائل و کارکردهای تربیتی در جامعه به ویژه در محیط های آموزشی، آنان را فلسفه تربیتی میخوانیم بدیهی است که چگونگی (وسعت و عمق) فلسفه تربیتی هر معلم، چگونگی فعالیت های تربیتی (تربیت و تدریس و مدیریت آموزشی) او را تعیین میکند.
هر فلسفه تربیتی (فلسفه آ. پ) معمولاً پیشگامی دارد که فیلسوف آن نامیده میشود او کسی است که بیش از سایر متفکران به امر آ. پ پرداخته، وسیع تر و عمیق تر از آن ها درباره آ.پ اندیشیده و نظرها یا آرای تازه و ابتکاری اظهار کرده است.
هر فلسفه آ. پ ارتباط دارد به افکار و عقاید ما در اینکه:
الف) مردم چگونه باید باشند؟
ب) چگونه باید زندگی کنند؟
بنابراین یک فلسفه تربیتی سعی خواهد کرد:
مجموعه ای از هدف های تربیتی را روشن کند.
آن هدف ها را زیر نور ارزش های اخلاقی عمومی توجیه کند.
تحت تاثیر همین هدف های مشخص هست که خواهیم توانست آن چه را که کودکان و نوجوانان ما باید یاد بگیرند را تعیین کنیم.
بحث در مورد مکاتب فلسفی به این منظور است که ببینیم:
چه مسایلی در آ. پ مطرح شده اند؟ چه نوع دیدهایی درباره آن ها وجود دارد؟
چه روش هایی برای سودبخشی کردن فعالیت های معلم پیشنهاد میشوند؟
مفاهیم تربیتی چگونه تجزیه و تحلیل میشوند؟ و توجیه مسائل تربیتی چگونه است؟
همان طور که گفته شد فلسفه آ. پ دارای مکاتبی است که ما در این جا به شرح مکتب واقع گرایی (رئالیسم) و دو مکتب عمده آن (واقع گرایی قدیمی، تعقلی و واقع گرایی طبیعی یا علمی) در مورد جهان، انسان، شناخت و ارزش و تاثیر آن ها بر تفکرات و کردارهای تربیتی و توانایی نقد و بررسی رفتارهای تربیتی مبتنی بر این فلسفه خواهیم پرداخت.
واژه واقع گرایی:
واقع گرایی ترجمه واژه رئالیسم (Realism) میباشد که از ریشه لاتین رس (Res) به معنای شیی و واقعیت گرفته شده است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آموزش و پرورش, ادبيات, ارزش های اخلاقی, تدريس, تربيت, تعقل, جامعه, دانلود پروژه, رئاليسم, رشد, شناخت,

تاريخ : 15 فروردين 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:28
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
وضعیت زنان از دیرینه سنگی تا دومین انقلاب نوسنگی
جوامع شکارچی در دوران دیرینه ‌سنگی
نخستین انقلاب نوسنگی
وضعیت زنان از دومین انقلاب دوره نوسنگی تا دوره باستان
وضعیت زنان در نوسنگی میانه
مذاهب بزرگ پدر سالار و وضعیت زنان
وضعیت زنان از سقوط امپراطوری روم تا پایان رنسانس
دوره ماقبل فئودالی (قرن پنجم تا نهم میلادی)
ارتقا زنان در آغاز دوره فئودالی (قرون 10 و 11)
دوره قرن 12 تا رنسانس (قرون 12 تا 14 میلادی)
زنان در دوره رنسانس (قرون 15 و 16 میلادی)
وضعیت زنان در قرون هفدهم و هجدهم
وضعیت زنان در قرن نوزدهم
جنبش فمینیست در قرن 19
جنبش فمینیستی و وضعیت زنان در قرن بیستم
موج اول
موج دوم
موج سوم
جمع بندی
نتیجه گیری
نقد و بررسی
منابع و ماخذ

مقدمه:
بی گمان ستم به زنان یکی از سیاه‏ ترین نقطه‏ های تمدن بشرى است؛ چه آن زمان که زن، انسان شناخته نمیشد و مانند حیوانات اهلى به شمار می آمد و هنگام قحطى براى استفاده از گوشتش به قتل میرسید؛ و چه همین اواخر که قوانین اروپا زن را از اغلب و اهمّ حقوق محروم میساخت. هر گونه تلاش در بهبود این روند موجّه و معقول مینماید.‌‌‌‍‌
تبعیض جنسی، یعنی اعمال و رفتار، پیشداوری ها و ایدئولوژی هایی که زنان را فرودست تر و کم ارزش تر از مردان و مردان را مسلط بر زنان میدانند، هنوز نیز در ردیف بدترین مصیبت هایی هستند که مایه درد و رنج و محرومیت بشر میشوند، زیرا که از یک سو، زنان از این وضعیت عذاب میکشند و از سوی دیگر تمام جوامع ذخیره ای عظیم از توانایی های فکری و انسانی را که نادیده گرفته شده یا تحقیر گشته اند، از دست میدهند. تحت تاثیر جنبش های طرفدار حقوق و آزادی زنان است که مفهوم تبعیض جنسی رواج یافته است. اما در پی ابداع عبارت تبعیض جنسی برای رسوا کردن همه انواع این تبعیض ها، پیشرفت اجتماعی بزرگی حاصل شده است. رواج این عبارت نشان دهنده آن است که تفاوت های تحقیر کننده جنس زن نه ناشی از اراده خداوند است، نه حاصل یک نظم طبیعی، نه مبتنی بر زیست شناسی، بلکه نتیجه رفتار اجتماعی نادرست و ناعادلانه با زنان است و چنین رفتاری از این پس باید کنار گذاشته شود و موقعیت عادلانه و شایسته زنان جایگزین آن گردد، موقعیتی که در آن جایگاه زن، همتای مردان در تمام عرصه های جامعه باشد. مثل همیشه طرفداران حقوق و آزادی زنان فمینیست ها بودند که نخستین گام ها را برای افشای انواع تبعیض نسبت به زنان، برداشتند.
فمینیسم (feminism) واژه‏اى فرانسوى است که در سال 1837 وارد زبان فرانسه شد و فرهنگ لغت رٌبر این کلمه را چنین تعریف میکند: آئینی که طرفدار گسترش حقوق و نقش زن در جامعه است؛ حدود 15 سال است که نظریه فمینیستی مفاهیم جدیدی را بمنظور تحلیل وضعیت زنان مطرح نموده، مفاهیمی که خود را به زبان فرانسه تحمیل کرده اند و فرهنگ رٌبر بدان مشروعیت بخشیده است. همان گونه که سیاهان در ایالات متحده و یا کارگران رنگین پوست در فرانسه نژاد پرستی را متهم میکنند، فمینیست های امروزه تبعیض جنسی را مردود میشمارند. تبعیض جنسی نتیجه سروری نرینگی است که اینگونه تعریف میشود: واژه مونث، نیمه قرن بیستم، تسلط مردان (و نماد نرینگی) بر زنان. اما برای فمینیست‌ها، سروری نرینگی که بعضی آن را مرد سالاری و یا نظام پدر سالار معنا کرده‌اند فقط نوعی تسلط نیست بلکه نظامی است که، خواه آشکار و خواه نهان، تمام مکانیسم‌های نهادی و ایدئولوژیکی در دسترس خود مانند حقوق، سیاست، اقتصاد، اخلاق، علوم، پزشکی، مد، فرهنگ، آموزش و پرورش، رسانه‌های گروهی و غیره را به منظور تحقق سلطه مردان بر زنان به کار میگیرد همانگونه که سرمایه‌داری از این ابزار برای تثبیت خود استفاده میکند. پس میبینیم که در ده سال اخیر تعاریف مربوط به فمینیسم و مفاهیم تحمیل شده بر زبان فرانسه توسط مبارزه فمینیستی، بسیار متنوع بوده و از معانی موجود در فرهنگ‌های لغت بسی فراتر میرود.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آزادی زنان, آموزش و پرورش, اخلاق, اقتصاد, انقلاب نوسنگی, جايگاه زن, جنبش زنان, جنبش فمينيست, حقوق, د,

تاريخ : 15 فروردين 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:37
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
وابستگی ما به دیگران
جنبه فطری بودن آن
جنبه تامین نیاز
حاصل حیات اجتماعی
لزوم ضابطه و اخلاق
ضرورت وجود ضوابط
اخلاق و فوائد وجودی آن
تعاریف اخلاق
فرق بین آداب و اخلاق
فرق اخلاق و وظیفه
اهمیت اخلاق در اسلام
خلقیات در اسلام
دسته بندی مسائل اخلاقی
فوائد و آثار اخلاق
اخلاق و ایمان
اخلاق و عزت
اخلاق و سعادت
اخلاق و رشد
توصیه ها به اخلاق
اصول و ضوابط اخلاقی اسلامی
نقاط اشتراک در حیات
اصول حیات مشترک
اصول و ضوابط اخلاقی
اصل وحدت در تبار
اصل احترام به ا نسانیت
اصل دوست داشتن مردم
اصل اصلاح فیمابین
اصل حسن خلق
اصل نرمی و مدارا
اصل وفای به عهد
اصل صداقت و پاکی
اصل مسئولیت پذیری
اصل عدالت و انصاف
اصل خیرخواهی
اصل حرکت به نفع دیگران
اصل تعاون
اصل مساوات و مواسات
اصل تواضع
اصل اهتمام به امور مردم
اصل نظارت اجتماعی
اصل حرمت جمع
اصول دیگر
اصل یاد خدا
ویژگی های اخلاقی یک مسلمان
طبیعت و خوی او
در کلیات اخلاق
سجایای او
از نظر زبان
در رابطه با انسان ها
در برابر اسرار مردم
در اختلافات
خود داری در مشی خصوصی
معاشرت در خانواده
معاشرت زوجین
اساس روابط در خانواده
احترام
معاشرت مرد با زن
دید اسلام به زن
درخواست برای زن
در برابر لغزش ها
معاشرت زن با شوهر
معاشرت والدین با فرزندان
ضرورت تربیت کودک
نیکی به کودک
معاشرت فرزندان با والدین
اطاعت از والدین
نیکی به والدین
معاشرت با خویشان و نزدیکان
حقوق معاشرتی
فوائد صله رحم
در رابطه با دیگران
منابع و مأخذ

مقدمه:
حیات هر انسان لااقل از سه جنبه قابل ملاحظه و بررسی است:
1) از لحاظ جنبه های زیستی که در آن سعی داریم مباحثی چون وراثت و صفات ارثی، جنبه های مربوط به وزن و شکل و قد و حجم و وظایف الاعضاء سلامت و بیماری، زشتی و زیبایی، طول عمر، استخوان بندی، وضع غدد، غرائز و … را مورد بررسی قرار دهیم.
2) از لحاظ جنبه های اجتماعی که در آن بحث از مباحثی چون شخصیت، رفتار اجتماعی، طرز برخوردها و معاشرت ها، حدود و حقوق، طرز فکرها و موضعگیری ها، آموخته ها و مکتسبات از محیط و فرهنگ، کیفیت عمل، نحوه مواجهه با مشکل و … است.
3) از لحاظ جنبه های معنوی و روانی و عاطفی که ارزش حیات و مباحث مربوط به تشکیل شخصیت و رتبت و موقعیت اجتماعی انسان مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
با این که برخی از این ابعاد ظاهراً به فردیت فرد مربوط می شدند اگر نیکو بررسی شود دور از تاثیر پذیری از جمع و حیات جمعی و نفوذ افراد و اشخاص دیگر نیستند. در امری چون هوش و استعداد، در بیماری مادرزادی، در سلامت یا بیماری اعصاب و روان، آدمی ساخته و پرداخته نفوذ دیگران و لااقل والدین است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آداب, احترام, اخلاق, اخلاقی اسلامی, استخوان بندی, اسلام, انسان, انصاف, ايمان, تربيت كودک, تعاون, جنب,

تاريخ : 15 فروردين 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:128
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول
مقدمه
بیان مسئله (سوال پژوهشی)
هدف پژوهش
اهمیت پژوهش
تاریخچه مهدهای کودک
تاریخچه مهد کودک در جهان
تاریخچه مهد کودک در انگلستان
تاریخچه مهد کودک در آلمان
تاریخچه مهد کودک در آمریکا
تاریخچه مهد کودک در روسیه
تاریخچه مهد کودک در ایتالیا
تاریخچه مهد کودک در ایران
اهداف کلی آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران
اهداف اعتقادی
اهداف اخلاقی
اهداف علمی آموزشی
اهداف فرهنگی، هنری
اهداف اجتماعی
اهداف زیستی
اهداف سیاسی
اهداف اقتصادی
اهداف دوره ابتدایی
اعتقادی
اخلاقی
علمی و آموزشی
فرهنگی و هنری
اجتماعی
کودک شما و مدرسه
کودکستان و مهد کودک
ویژگی های کودکان در دوره کودکستان (3 تا 6 سالگی)
ویژگیهای بدنی
ویژگیهای اجتماعی
ویژگیهای هیجانی
ویژگیهای عقلی
انواع کودکستان
مداخله به موقع برای کودکان پیش دبستانی در معرض خطر
یادگیری پایه به پایه دوره پیش دبستانی
بچه ها چه چیزی یاد میگیرند؟
ریاضیات
علوم
معلومات اجتماعی
بچه ها چگونه یاد میگیرند؟ تبدیل شدن به یاد گیرنده
یادگیری از طریق بازی
تشکیل تصویر در ذهن
هوش
آزمون های هوشی
هوش چگونه تحول مییابد
بازی و تقلید چگونه تحول مییابد
هوش عملی
هوش عملی چیست؟
هوش تحصیلی در مقابل هوش عملی
نظریه هوش موفق استرنبرگ
خرده نظریه ها
آزمون توانش های سه گانه استرابنرگر
اختلاف جنسیت در فراگیری مهارت ها
بازی و رشد ذهنی
نقش بازی در رشد کودک
اهمیت بازی
هدف بازی
آیا بازی رشد شناختی را تسریع میکند
ارزش بازی
بازی آموزش است
بازی درمان است
موضوع
رابطه بین هوش عملی و هوش تحصیلی
ارزشیابی هوش عملی در ورودی دانشکده بازرگانی
هوش عملی
دانش تلویحی و هوش عملی
هوش عملی و اثر معلم دبستان
محیط اولیه در رشد عقلانی
مهدکودک نوباوگان و کودکان نوپا
آموزش خصوصی در مقابل آموزش مدرسه ای
دوره پیش دبستانی و مهد کودک و اهمیت آن
اهداف و فرضیه ها
هدف فرعی یا جزیی
اهداف کاربردی
فصل دوم
روش تحقیق
تعاریف نظری اصطلاحات
هوش
هوشبهر
سن عقلی (سن ذهنی)
سن تقویمی (سن زمانی)
تعریف عملیاتی واژه ها
آموزش مهد کودک
هوش
هوشبهر
هوش عملی
جامعه آماری
نمونه
روش جمع آوری اطلاعات
کودک مهد کودک رفته یا نرفته
روش یا طرح تحقیق
آزمون مکعب های کُهس
تاریخچه
ماهیت آزمون
وسائل لازم جهت اجرای آزمون
جعبه حاوی مکعب ها
دفترچه تصاویر
برگ نمره گذاری
کرونومتر
روش اجرای آزمون
آشنا ساختن آزمودنی با مکعب ها
آزمایش تمرینی (زمان آزاد)
آزمایش حقیقی
توقف آزمون
تصریح دستورالعمل
نمره گذاری
محاسبه بهره هوشی
روشهای آماری
ملاحضات اخلاقی
فصل سوم
بیان نتایج
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل
محدودیت ها
پیشنهادات
فهرست منابع
منابع لاتین

چکیده:
این تحقیق بمنظور بررسی تاثیر مهد کودک در بالا بردن هوش عملی مقاطع اول و دوم و سوم ابتدایی که قبل از ورود به مدرسه دوره مهد کودک و پیش دبستانی را طی کرده اند انجام گرفته است.
برای نمونه برداری از بین دانش آموزان شهرستان ابهر، ناحیه یک آموزش و پرورش این شهر تعداد 96 نفر در مقاطع تحصیلی اول، دوم، سوم بطور تصادفی خوشه ای گزینش شدند که از این تعداد نیمی پسر و نیمی دختر هستند.
فرضیه های اساسی این پژوهش عبارتند از:
- رشد هوش عملی کودکان برخوردار از آموزش های مهد کودک بیش از رشد عملی کودکان محروم از آموزش های مهد کودک است.
- بین کودکان دختر و پسر برخوردار از آموزش های مهد کودک بر رشد هوش عملی تفاوت معناداری وجود دارد.
- نتایج بدست آمده از تحقیق حاکی از آن بود که تفاوت بین دو گروه معنادار نبود. نتایج حاصل از آزمون t محاسبه شده مربوط به نمره های حاصل از مکعب های کهس نشان داد که فرض ضرب در دو گروه از پسران و دختران تایید میشود و فرض خلاف رد میشود این بدان معنا است که رشد هوش عملی در دو گروه مهد رفته یا نرفته معنی دار نبود به عبارت دیگر فرضیه پژوهش مبنی بر تفاوت این گروه تاکید نمیشود. در کل یافته های این پژوهش میتوان نتیجه گرفت که آموزش های مهد کودک بر رشد هوش عمل تاثیری ندارد و بین رشد هوش عمل کودکان مهد کودک رفته و نرفته تفاوت معناداری وجود ندارد.

مقدمه:
همه روزه در روزنامه ها آگهی تشکیل دوره هایی را میخوانیم که ادعا میشود گذراندن آن ها موجب بالا رقتن نمره های داوطلب در آزمون هایی نظیر استعداد تحصیلی، آزمون ورودی دوره های بعد از لیسانس و …… میشود.
آماده سازی داوطلبان برای گذراندن این گونه آزمون ها به کسب و کار سوادآوری تبدیل شده است که نوعی از آن را میتوان در مهد کودک مشاهده کرد. بر اساس تجربیات و بررسی های روانشناختی و تربیتی، سال های اولیه زندگی کودکان نقش اساسی در رشد و پرورش آنان ایفا میکند چرا که 80 درصد شخصیت کودک ظرف 6 سال اولیه حیات شکل میگیرد و بر این اساس آموزش و پرورش پیش دبستانی از اهمیت ویژه ای برخوردار بود. و تلاش عمده دولت ها بر این بوده است که هر روزه تعداد بیشتری از کودکان تحت پوشش آموزش های این دوره قرار گرفته و با توجه به ویژگی ها و نیازهای فردی از آموزش های مناسب و سازنده برخوردار گردند. این که آماده سازی تا چه حد میتواند نمره های آزمون ها را بهبود بخشید خود مسله بحث انگیزی است.
اگر بخواهیم در قرن 21 که قدرت کشورها در نیروی انسانی نهفته است به پیشرفت همه جانبه در زمینه های فردی، اجتماعی، اقتصادی، صنعتی، علمی و فرهنگی نائل شویم به شخصیت های رشد یافته انسان های متفکر و دست های ماهر و توانا نیازمندیم و چنین شخصیت هایی به جهت بالندگی همه جانبه باید تربیت شوند.
انسان از بدو تولد تا شش ـ هفت سالگی حساس ترین و مهم ترین مراحل رشد خود را طی میکند این سال ها مرحله شکل گیری شخصیت است که با حساسیت زیاد کودک نسبت به پیرامون خود شخص میشود و زمان آموزش قبل از دبستان است نفوذ تاثیر این منطقه میتواند دائمی باشد. ثابت شده است کودکانی که مراکز پیش دبستانی را طی کرده اند آسان تر از کودکانی که از این امتیاز محروم بوده اند وارد دبستان و مرحله بعدی تحصیل میشوند بنابراین گذراندن دوره پیش دبستانی عامل مهمی در موفقیت تحصیلی به حساب می آید هرگاه مراکز پیش دبستانی نظیر مهد کودک ها یا کودکستان ها دارای برنامه های با کیفیت بالا باشند کمی ضروری برای خانواده ها در دنیای امروزی به شمار می آید. لذا کودکانی که از حدود سه تا شش سالگی به مراکزی میروند که در آن جا بازی ـ تفریح و آزمایشات هوشی بر روی آن ها انجام میشود، با این فرض ها باید دارای معلومات و توانایی های بیشتری باشند.
در این تحقیق، بررسی تاثیر آموزش های مهد کودک بر رشد کودکان بعنوان اصلی در پژوهش حاضر است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آزمايشات, آموزش, آموزش و پرورش, استرنبرگ, اهداف اخلاقی, اهداف اعتقادی, اهميت بازی, تربيتی, تشكيل تصو,

تاريخ : 15 فروردين 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:29
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
اخلاق و مدیریت
مسایل اخلاقی در مدیریت
ویژگی های مسایل اخلاقی در مدیریت
تجزیه و تحلیل مسایل اخلاقی در مدیریت
اقتصاد و اخلاق مدیریت
حقوق و اخلاق مدیریت
فلسفه و اخلاق مدیریت
محتوای مدیریت اخلاقی و تأثیر اقتصاد بر آن
قانون و اخلاق مدیریت
انتخاب مدیریت اخلاقی
قانون؛ تبلور مدیریت اخلاقی در جامعه
ویژگی ها و شرایط اجرای قانون
قانون و اخلاق در مدیریت
زمینه های شکل گیری قانون… فرایندهای فردی
فرایندهای گروهی
فرایندهای اجتماعی
فرایندهای سیاسی
اخلاق در عمل
سودمند گرایی: تئوری فرجام گرایی
خلاصه مطالب
منابع و مآخذ

چکیده
در این مقاله به بحث در خصوص تاثیر اقتصاد بر مدیریت اخلاقی پرداخته میشود و با استخدام تئوری فرد برای مواجهه با یک مشکل اخلاقی، روش تجزیه و تحلیل اقتصادی را بر اساس عوامل بازار بررسی میکند. اگر اخلاق و تناسب و تعادل در امور حاکم شود میتوان انتظار مدیریتی صحیح و اخلاقی را داشت. مدیر باید با توازن در امور و سیاست نتیجه و بهره برداری مناسب بتواند یک سازمان، یک نهاد و ارگان را به خوبی اداره کند. امید است این تحقیق توانسته باشد عنوان اخلاق در مدیریت را متناسب با ارائه کار، به صورت علمی و تئوری معرفی کند.

مقدمه:
مدیریت، مهم ترین عامل در حیات رشد و بالندگی و یا از بین رفتن نهادها، سازمان ها و اجتماع است و مدیر روند حرکت از وضع موجود به سوی وضعیت مطلوب را هدایت میکند و در هر لحظه برای ایجاد آینده ای بهتر در تکاپوست. در این مقاله با عنوان اخلاق و مدیریت به بررسی طبیعت مشکلات اخلاقی در نهادها پرداخته شده است : بررسی مشکلات موجود و نیز رقابت های پیچیده ای بمنظور برقراری توازن بین منافع اقتصادی و تعهدات اجتماعی.
اخلاق در مدیریت بر این اساس که روابط ما با اعضای جامعه ای که در آن فعالیت داریم چگونه است و چگونه باید متمرکز گردد، استوار است. بدون شک مهم ترین و حساس ترین مساله در مدیریت ایجاد تعادل و توازن بین عملکرد اقتصادی و عملکرد اجتماعی است.
اخلاق در مدیریت امروزه از مسائلی نظیر ارتشاء، دزدی و تبانی فراتر میرود. هنگام مواجهه با چنین مسائلی چگونه باید تصمیم گیری کرد و چه چیزی صحیح، مناسب و عادلانه است. در این مقاله شیوه تصمیم گیری ما در قبال جامعه و مسائل مدیریتی را مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اخلاق سازمانی, اخلاق و مدیریت, ارگان, اقتصاد, بازار, تجزيه و تحليل, حقوق, دانلود, دانلود پروژه, سازم,

تاريخ : 15 فروردين 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:24
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
پیشگفتار
مقدمه
تعریف رهبری
عناصر رهبری
نفوذ رهبری
هدف و نیاز به رهبری
خصوصیات رهبری
فعالیت های رهبری
مهارت های رهبری
شیوه های نفوذ رهبری
روش های رهبری
فردی
تعاملی
موقعیتی
سبک های رهبری
رهبری راهبر
رهبری بی بند و بار
رهبری دموکراتیک
نتیجه گیری
نمایه
وازه نامه
منابع و ماخذ

مقدمه:
واژه های رهبر و مدیر یکی نیستند بلکه رهبری یکی از صفات بسیار مهم مدیر است. بعد رهبری مدیر مساله ای معنوی، فرهنگی و اخلاقی است که باید در یک مدیر خواه یا ناخواه متجلی شود. رهبری را میتوان جذبه و حالت معنوی فرد دانست که او را نسبت به دیگران متمایز میکند. این حالات در رفتار اکتسابی افراد که ناشی از استعدادها و توانایی های آن ها است آشکار و نمایان میشود و هر کس این حالات را در خود اندوخته و آن ها را در رفتار و کردار، بینش، خلق و خوی و رفتار روزمره خود بروز میدهد. این رفتار یا حالات بطور معمول و بالقوه در هر فردی وجود دارد ولی به صورت بالفعل در برخی وجود دارد و در برخی دیگر وجود ندارد و یا اگر وجود دارد کم رنگ تر است و یا با شکل دیگری در او نمایان میشود. اما پرسش مهمی که به ذهن میرسد این است که چرا این حالت در مدیر باید با اهمیت تر باشد؟ چرا بعنوان یکی از ابعاد رفتاری ویژه مدیر مطرح میشود؟ در جواب میتوان گفت در هر فردی شاخصه های رفتاری ویژه ای وجود دارد که در جای خود به کار می آید و او را نسبت به افراد دیگر مستثنی میکنذ. ولی آنچه که برای یک مدیر مهم تر است این است که در سازمان و اداره تعدادی چشم به او دوخته اند و رفتار و کارهایش زیر ذره بین قرار دارد و هر کاری انجام دهد مورد پرسش قرار می گیرد. بنابراین وجود این حالات از شاخصه های رفتاری مدیر بوده و او را نسبت به دیگران نمایان و برجسته میکند. از طرفی این رفتار و منش ها باید مورد نیاز زیردستان نیز باشد تا رفتار مدیر برای آن ها برجسته بوده و آن ها در سلوک کاری خود این رفتارها را به کار گیرند. در این صورت افراد مدیر را بعنوان پیشوا و رهبر معنوی خود انتخاب میکنند.
بنابراین رهبری یکی از شاخصه های رفتاری است که بطور اکتسابی در رفتار، گفتار، عمل و کردار کاری مدیران نمایان وآشکار میشود. این رفتار و سلوک باید به گونه ایی باشد که مدیر را بصورت الگوه و اسوه در آورد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اخلاقی, اداره, استعداد, توانایی, دانلود, راهبر, رفتار مدیر, رهبری, رهبری دموکراتیک, سازمان, عناصر, ف,

تاريخ : 21 بهمن 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:121
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول
کلیـــات تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت پژوهش
اهداف پژوهش
اهداف کلی
اهداف جزئی
فرضیات پژوهش
سؤالات پژوهش
قلمرو پژوهش
قلمرو موضوعی
قلمرو مکانی
قلمرو زمانی
تعاریف نظری
فصل دوم
ادبیــات پژوهش
مقدمه
تعریف بازی
تاریخچه بازی
اهمیت و نقش بازی در تربیت کودک
نقش بازی در شکل گیری رشد شخصیت کودک
رشد هوشی
رشد اجتماعی
رشد اخلاقی
رشد حسی
تاثیر و اهمیت کودکستان در رفتار کودکان
اهمیت بازی از دیدگاه اسلام
تعریف خشونت
انگیزه خشونت
عوامل خشونت
عوامل خانوادگی پرخاشگری
عوامل محیطی (اجتماعی – فرهنگی)
علل پرخاشگری کودکان
طرفداران ذاتی بودن پرخاشگری
طرفداران اجتماعی بودن خشونت
بازی پیامبر با کودکان
نقش های بازی
نقش بازی در رشد جسمانی
نقش بازی در رشد عقلانی و اعتماد به نفس
نقش بازی در رشد عواطف
نقش بازی در رشد اجتماعی و ارتباط با همسالان
نظر کاپلان درباره نقش بازی بر رشد اجتماعی کودک
نقش بازی در رشد خلاقیت
نقش بازی در رشد استقلال فردی
نقش بازی در بهداشت روانی کودک
نقش بازی در رشد ذهنی و هوشی
نقش های اخلاقی بازی
نقش های آموزشی و تربیتی بازی
نقش درمانی بازی
نتایج بازی برای کودکان خردسال
عوامل موثر در بازی
تاثیر جنس
تاثیر هوش
تاثیر سن
تاثیر محیط
بازی ها از نظر اجراء
انواع بازی
بازی های جسمی
بازی های تقلیدی
بازی های تخیلی
بازی های نمایشی
بازی های نمادی
بازی های قانونمند
بازی های قرآنی و آموزشی
چند نمونه از بازی های قرآنی و آموزشی
جایگاه و وظایف والدین در مورد بازی کودک
ضرورت آموزش بازی به کودکان
مسؤولیت والدین در زمینه بازی کودک از دیدگاه اسلام
بازی و نقش آن در کنترل خشونت در بین کودکان پیش دبستانی
پرخاشگری در کودکان ناشی از آموزش های والدین است
رفتارهای پرخاشگرانه در کودک
پسرها بیشتر از دخترها پرخاشگرند
آسیب شناسی این رفتار نابهنجار
راهکارهایی که والدین باید بدانند
پیشینه تحقیق
تحقیقات داخلی
تحقیقات خارجی
فصل سوم
روش تحـقیق
فصل سوم : روش اجرای تحقیق
مقدمه
روش پژوهش
جامعه آماری پژوهش
حجم نمونه
ابزار پژوهش
روایی و پایایی پرسشنامه
تجزیه و تحلیل داده ها
روش جمع آوری اطلاعات
روش جمع آوری اطلاعات این تحقیق
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
نتایج توصیفی
نتایج استنباطی
اعتبار یابی
فصل پنجم
نتایج، محدودیت ها و پیشنهادات پژوهش
مقدمه
نتیجه گیری پژوهش
محدودیت
پیشنهادات کاربردی
پیشنهادات آتی
پیشنهاد به محققان
فهرست منابع و مآخذ
منابع فارسی
منابع لاتین
ضمائم : پرسشنامه

چکیده:
در این پژوهش به بررسی تاثیر بازی در کنترل خشونت کودکان پیش دبستانی شهرستان کاشان می پردازیم. رویکرد اصلی این پژوهش، روان شناختی است. جامعه آماری شامل کلیه کودکان پیش دبستانی شهرستان کاشان است که در سال 92-1391 مشغول به تحصیل بودند. حجم نمونه تعداد 100 نفر انتخاب گردید. روش به کار رفته در این آزمون روش همبستگی و همخوانی میباشد. روش جمع آوری اطلاعات این تحقیق روش کتابخانه ای و پرسشنامه ای میباشد.
ابزار جمع آوری اطلاعات شامل یک پرسشنامه با 24 گویه مورد استفاده قرار گرفت. در فصل چهارم با استفاده از نرم افزار spss یافته های پژوهش را در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار دادیم. به منظور بررسی میزان اعتبار پرسشنامه مورد استفاده و مقایسه آن با پژوهش های قبلی، همچنین بررسی میزان اعتبار به وسیله فرمول آلفای کرونباخ برای پرسش نامه میزان کنترل خشونت اعتباریابی صورت گرفت که مقدار محاسبه شده 754/0 می باشد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آموزش, اسلام, بازی, تربیت, تربیت کودک, خلاقیت, دانلود, رشد اجتماعی, رشد اخلاقی, رشد حسی, رشد هوشی, ر,

تاريخ : 21 بهمن 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:17
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
کلید واژگان
مقدمه
پیشینه تحقیق
بیان مسئله
استراتژی‌های ورود به بازارهای بین المللی
سرمایه‌گذاری مستقیم
فرهنگ
الگو هافستد
الگو شواتز
تعامل غیر وظیفه ای
تعامل وظیفه ای
مفهوم بازار بین المللی
حیطه عمل بازار بین‌المللی
تحلیل محیط بازار بین‌المللی
محیط اقتصادی
فرهنگ
مفهوم فرهنگ
اجزای فرهنگ
عوامل تاثیر گذار بر فرهنگ
موثر ترین عامل دین و مذهب
ترکیب رویکردها
سایر عوامل
الگوی چهار بعدی هافستد
ویژگی بازارهای بین الملل
محیط سیاسی و حقوقی
نتیجه گیری و پیشنهاد
منابع و مآخذ

چکیده:
هدف این مقاله بررسی تاثیر دین و مذهب در بازاریابی بین الملل میباشد. در این مقاله سعی شده است آن چه در تغییر خرید و فروش کالاها در سطح بین الملل موثر واقع میشوند مورد بررسی قرار گیرند. همچنین نقش فرهنگ، اصول اخلاقی و اینترنت در بازاریابی بین الملل مورد بررسی قرار گرفته است. و الگوهای فرهنگی برای درک و طبقه بندی فرهنگ، محک زدن سابقه فرهنگ های ملی و بررسی ثبات فرهنگ در میان فرهنگ های دیگر بیان شده است. و بخش ها مختلف فرآیند مذاکره را در جهت فرهنگ های میان ملی بیان کرده است. و چهارچوبی از استراتژی های بازاریابی بین الملل ارایه شده است. و به تاثیر اینترنت بعنوان ابزاری جهت دسترسی مصرف کننده به بازارهای خارجی با شالوده های اقتصادی سیاسی و اجتماعی مختلف پرداخته شده است. از جمله موضوعاتی که تاثیر آن بر بازارهای بین المللی مد نظر قرار میگیرد میتوان به تاثیر اقتصاد و محیط اقتصادی، تاثیر فرهنگ جوامع و تاثیر محیط حقوقی و سیاسی اشاره نمود. در بحث محیط اقتصادی بعنوان یکی از مهمترین موضوعات تاثیر گذار گفته میشود که دو عامل قابل کنترل و غیر قابل کنترل بعنوان مواردی که در بازارهای بین المللی نقش ایفا میکنند. در قسمت بعد فرهنگ بعنوان یکی دیگر از عوامل تاثیر گذار بر بازارهای بین المللی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت، که در آن بعد از ذکر مفهوم فرهنگ به موضوعات اجزای فرهنگ، عوامل تاثیرگذار بر فرهنگ و الگوی چهار بعدی هافستد پرداخته خواهد شد. اما در این ماهیت فرهنگ یکسری عوامل تاثیر گذار است که تاثیر آن ها بر بازارهای بین المللی غیر قابل چشم پوشی است. موثر ترین عامل بر فرهنگ که حتی خود بطور مستقیم بر بازارهای بین المللی موثر میباشد، دین و مذهب است. زیرا دین و مذهب هر کشور در تعیین این که چه کالایی بیشتر مورد تقاضا قرار گیرد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. البته به غیر از دین و مذهب عواملی مانند سیاست فروش، فناوری و فرهنگ مادی، سازمان ها و نهادهای اجتماعی، تحصیلات، ارزشها و طرز فکر، زبان، زیبایی‌شناسی نیز میتواند اثرگذار واقع شوند. در ادامه بحث مباحث دیگر مربوط به موضوع پرداخته خواهد شد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
استراتژی‌, اصول اخلاقی, اقتصاد, الگو شواتز, الگو هافستد, اينترنت, بازاريابی, بازاريابی بین الملل, تح,

تاريخ : 7 بهمن 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:69
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
تاریخچه
تعریف حسابداری اجتماعی
مفروضات سیستم حسابداری مسئولیت های اجتماعی
مفاهیم حسابداری اجتماعی
مفهوم حسابداری مسئولیت های اجتماعی
مزایا و مشکلات اجرای سیستم حسابداری مسئولیت های اجتماعی
مشکلات تفکیک هزینه های اجتماعی و اقتصادی
معیارهای تفکیک هزینه های اجتماعی از اقتصادی
مشکلات مربوط به ارتباط هزینه ها و منافع اجتماعی
ماهیت حسابداری اجتماعی
پیشینه بحث و آرای مطروحه
حد و مرز مسئولیت‌ها
نقد آرای مطرح در نظام آنگلوساکسون
متن مصاحبه حسابداری مسئولیت های اجتماعی در کشور آمریکا
دیدگاه های مسئولیت اجتماعی
نظریات
هزینه های اجتماعی در سیستم حسابداری مسئولیت های اجتماعی
استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری اجتماعی
اهداف حسابداری اجتماعی
هدف استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری اجتماعی
رویکردهای مسوولیت های اجتماعی شرکت ها
برنامه ریزی اهداف اجتماعی
سودمندی اطلاعات حسابداری اجتماعی
مسئولیت های اجتماعی – اخلاقیات سازمانی
مزایای حسابداری اجتماعی و دلایل پیاده سازی آن
سود و مسئولیت های اجتماعی در شرکت ها
نتیجه گیری
منابع و ماخذ

چکیده:
هدف از ارائه این مقاله آشنایی اولیه علاقه مندان حسابداری، با حسابداری اجتماعی است. در این مقاله تعاریف اولیه از حسابداری اجتماعی آورده شده است. سپس به استفاده کنندگان از حسابداری اجتماعی اشاره شده است. در این مقاله همچنین به تاریخچه و بعد از آن به اهداف حسابداری اجتماعی و مزایای آن و سپس به مشکلات پیاده سازی حسابداری و گزارشگری اجتماعی اشاره شده است.
بسیاری از رفتارها و اقدامات مدیران و کارکنان، متأثر از ارزش های اخلاقی بوده، ریشه در اخلاق دارد. عدم توجه به اخلاق کار در مدیریت سازمان ها، در جوامعی مانند ایران که از یک سو دارای ارزش های اخلاقی غنی بوده، از سوی دیگر با کشورهای پیشرفته فاصله قابل توجهی دارند، میتواند معضلاتی بزرگ برای سازمان ها به وجود آورد. به علاوه با افزایش انتظارات اجتماعی از سازمان ها، جوامع نسبت به مسائلی مانند محیط زیست، حقوق زنان، کودکان، اقلیت ها، معلولان، برابری استخدام و کاهش نیروی انسانی، حساس‌تر شده‌اند. بی‌توجهی سازمان ها به این حقوق و عدم رعایت اصول اخلاقی در برخورد با ذی‌نفعان بیرونی، میتواند مشکلاتی را برای سازمان ایجاد کند و مشروعیت سازمان و اقدامات آن را مورد پرسش قرار داده، در‌ نتیجه سود و موفقیت سازمان را تحت تأثیر قرار دهد. اخلاق کار ضعیف، بر نگرش افراد نسبت به شغل، سازمان و مدیران موثر بوده، میتواند بر عملکرد فردی، گروهی و سازمانی اثر بگذارد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اجتماع, اجرای سيستم, اخلاقیات سازمانی, ارزش های اخلاقی, استفاده کنندگان, اقتصاد, اقدامات, برنامه ريز,

تاريخ : 7 بهمن 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:75
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
مقدمه
بیان کلی مسئله
هدف ضرورت تحقیق
فصل دوم
مقدمه
انسان کامل در سیر تاریخ
ریشه گرایش به انسان کامل
نگاهی به ویژگی های انسان کامل
انسان کامل از دیدگاه مولوی
عظمت انسان
انسان میان دو بینهایت
ارزیابی خود
موانع رشد و کمال
راه و روش های نیل به کمال
انسان از دیدگاه مولوی
ویژگی های انسان کامل
حواس جسمانی و حس نهانی انسان
آدم شناسی از هر علم و فنی دشوارتر است
حل مشکل
خودشناسی، کلید رمز غیرشناسی است
آدمی دید است، باقی گوشت و پوست
نتیجه اخلاقی
راه لذت و الم از درون است نه از بیرون
دفع توهم و جواب شبهه احتمالی
حس و اندیشه انسانی اسیر عقل، و عقل اسیر روح است
درمان دردهای درونی بشر
فصل سوم
انسان با کنش کامل
زندگی راجرز
نگرش راجرز به شخصیت
انگیزش شخصیت سالم : فعلیت بخشیدن
خود و تحقق خود
ویژگی های افراد کامل
آگاهی از تمام تجربیات
تازگی درک در مورد تمام تجربیات
اعتماد کردن به رفتار و احساس های خویش
آزادی انتخاب بدون بازداری ها
خلاقیت و خودانگیختگی
نیاز مستمر به رشد
اظهار نظر شخصی
عملکرد کامل فرد
توجه بی قید و شرط
شرایط با ارزش بودن
اصول کلی نظریه راجرز
نظر راجرز در مورد انسان
همسانی و همخوانی خویشتن
تحقیق در همسان و همخوانی خویشتن
نیاز به توجه مثبت
دیدگاه یک درمان گر از زندگی خوب
انسان کارآمد
یک مشاهده منفی
یک مشاهده مثبت
ویژگی های فرآیند
باز بودن فرآیند نسبت به تجربه
افزایش زندگی هستی گرایانه
یک اعتماد فزاینده نسبت به ارگانیسم
فرآیند کارآمدی کامل تر
پاره ای پیامدها
چشم انداز نو درباره آزادی در برابر جبر علمی
آفرینندگی بعنوان یک عنصر زندگی خوب
پایه اطمینان بخش طبیعت انسان
پرباری عظیم زندگی
فرآیند آفرینندگی
انگیزش برای آفرینندگی
شرایط درونی آفرینندگی سازنده
فصل چهارم
مقدمه
بحث و نتیجه گیری
نظریه مولوی
نظریه راجرز
محدودیت ها
پیشنهادات
فهرست منابع

مقدمه:
اینکه انسان نمونه و ایده آل باید دارای چه خصوصیات و ویژگی هایی باشد تا به عنوان یک الگو برای همه انسان ها مطرح شود، در همه ادیان الهی و عمومی مکاتب بشری مورد توجه قرار گرفته است. اساساً هر مذهب و مکتبی که داعیه انسان سازی و انسان شناسی دارد باید انسانی را با ویژگی ها و صفات خاصی به عنوان یک الگو معرفی کند و اگر مکتبی نتواند از عهده چنین مهمی برآید، هیچگاه نمیتوان از آن مکتب به عنوان یک مکتب عاری از عیب و نقص یاد کرد. هر مکتبی نه تنها باید انسان ایده آل خود را معرفی نماید، بلکه باید جامعه نمونه خود را نیز معرفی کند.
توجه به انسان و شناسایی وی مسئله ای است که از قدیم الایام مورد توجه مذاهب و مکاتب و فرهنگ های گوناگون بوده است و کمتر سیستم فکری و فلسفی را میتوان سراغ گرفت که به گونه ای به شناسایی انسان پرداخته باشد. جمله معروف خودت را بشناس که از سقراط نقل شده، اما با تعابیر دیگر در تفکرات و اندیشه های قبل از سقراط وجود داشته، نمایشگر این مسئله است که آدمی نسبت به خود و حقیقت وجودی خود همواره بی اعتنا نبوده است و اگر هم بر بعضی از مکاتب فکری ایراد گرفته میشود که به انسان توجه نکرده اند، این نه به آن معناس که آن مکاتب اصلاً توجهی به انسان نداشته اند، بلکه مراد آنست که از اندیشیدن در باره انسان آن گونه که شایسته مقام آدمی بوده است، خودداری کرده اند.
از مکاتب و مذاهب هند گرفته تا فلسفه یونان و رم، از تفکرات اندیشمندان قرون وسطایی مسیحی گرفته تا اندیشه های اصیل اسلامی، از رنسانس گرفته تا عصر حاضر، همواره شناسایی انسان و توجه به ابعاد وجودی وی مورد نظر بوده است. اگر چه توجهی که اسلام یا مذاهب هندی به انسان دارند، هیچگاه نمیتوان با نیجه فیلسوفان یونانی به انسان یکی دانست، اما این قدر هست که بتوان گفت شناسایی انسان مورد توجه همه سیستم های فکری و عقیدتی بوده است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آدم شناسی, احساس, اخلاق, اديان الهی, ارگانيسم, اعتماد, انديشه های اصيل اسلامی, انسان كارآمد, انسان ک,

تاريخ : 7 بهمن 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:34
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول – مقدمه
بیمه کارآفرین
مقدمه
تاریخچه بیمه
آغاز حرفه بیمه گری
تاریخچه بیمه در ایران
بیمه شرکت سهامی بیمه ایران
فصل دوم – آشنایی با بیمه کارآفرین
آشنایی با بیمه کارآفرین
فلسفه تاسیس
اهداف شرکت
توان مالی شرکت
موضوع فعالیت شرکت
توان فنی و تخصصی
پرسنل و کارشناسان
تعداد نمایندگی ها
اصول اخلاق حرفه ای صنعت بیمه
شفافیت و صداقت
حفظ کرامت انسانی
رعایت حقوق اجتماعی
شرایط اخذ نمایندگی حقوقی مطابق با آئین نامه شماره ۷۵
خدمات بیمه ای
بیمه عمر و سرمایه گذاری
چرا باید از بیمه های عمر و سرمایه گذاری استفاده کنیم؟
جدول های بیمه عمر و سرمایه گذاری کارآفرین برای سن های ۱ تا ۴۵ سالگی
بیمه آتش سوزی
بیمه درمان گروهی
درمان گروهی
اهدای دو جایزه بین المللی به شرکت بیمه کارآفرین
فصل سوم – فعالیت های انجام شده توسط کارآموز
معرفی محل کارآموزی
پس فلسفه بیمه عمرو سرمایه گذاری چیست؟
اهداف شرکت
توان مالی شرکت
موضوع فعالیت شرکت
توان فنی و تخصصی
پرسنل و کارشناسان

مقدمه:
بشر از دیر باز با انواع خطرات جانی و مالی مواجه بوده است که همواره به دنبال ابزار لازم به منظور دفاع از این خطر تلاش میکرده در ابتدا به دلیل محدودیت امکانات و مشارکت، جان خود را و در موارد دیگر مال خود را از دست می داد تا این که تجربه همکاری و تعاون و دخالت و بخش های مختلف اجتماعی در پذیرش بخشی از خطرات قابل پیش بینی، زمینه پیدایش بیمه را در بخش های انسانی و تجاری فراهم نمود.
بیمه، بدون شک یکی از دستاوردهای خلاقانه جامعه بشری به منظور مقابله با رخدادها و حوادث ناگوار است. حوادث طبیعی نظیر آتش سوزی، زلزله، سیل، طوفان و نیز مصایبی همچون : فوت، بیماری، کهولت، از کار افتادگی و . . . وقایعی است که از زمان های دور همه انسان ها را مورد تهدید قرارداده است. اندیشه ایجاد تامین در مقابل مخاطرات پیش رو از طریق همیاری و تعاون و راهکارهای از این نوع، ریشه در ادوار تاریخ دارد. پیشرفت های گسترده علمی و تکنولوژیکی عصر جدید نیز اگر چه به انسان کمک نموده است که بعضی از خطرات طبیعی را مهار نماید اما خود، خطرات جدیدی را به همراه داشته که به پوشش های حمایتی خاص نیازمند است.
فایده اصلی بیمه، دادن اطمینان به افراد در جهت مقابله با خطرات احتمالی است که در قاموس بیمه به آن ریسک اطلاق میگردد. فارغ از نوع بیمه میتوان گفت بیمه علاوه بر ایجاد محیطی امن برای فعالیت های اقتصادی، باعث ایجاد اطمینان برای کار و تولید و سرمایه گذاری و به طور کلی ایجاد فضای امن و آرام برای فعالیت های اجتماعی و اقتصادی است.
صنعت بیمه در ایران علی رغم اینکه بیش از ۷ دهه قدمت دارد و تلاش های زیادی جهت توسعه آن صورت گرفته است، هنوز جایگاه مناسبی ندارد وعرضه گسترده بیمه های عمر به منظور ارتقاء و بهبود سطح رفاه اجتماعی آن گونه که شایسته است با توجه به وجود ظرفیت ها و قابلیت های گسترده در کشور، با موانع بسیاری رو برو میباشد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آتش سوزی, اصول اخلاق حرفه ای, بيمه آتش سوزی, بيمه درمان, بيمه عمر, بیمه, بیمه کارآفرین, تاریخچه بیمه,

تعداد صفحات:72
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
مقدمه
بیان مسئله
اهداف تحقیق
فصل دوم
انگیزه هاى فیزیولوژیائی در سطح تحقق نفس
تفاوت عزت نفس با خود پنداره
ریشه ها و ابعاد عزت نفس
عزت نفس بالا و پایین
شیوه پرورش
بدرفتاری جسمانی یا جنسی
ظاهر جسمانی
تغییرات در خود پنداره
تغییرات در عزت نفس
راه هایی بسوی هویت
عواملی که بر رشد هویت تاثیر میگذارند
فصل سوم
جامعه تحقیق
روش نمونه گیری
اعتبار و روانی ابزار تحقیق
روش آمارى
فصل چهارم
جداول پرسشنامه
یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها
یافته ها و تجزیه و تحلیل آن ها
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیرى
پیشنهادات
پرسشنامه عزت نفس
مقیاس تایید خویشتن راتوس
منابع

مقدمه:
شخصیت و اخلاق کودک تنها در ارتباط با والدین رنگ نمی گیرد بلکه افراد دیگری هم وجود دارند که در برخی موارد نه تنها تاثیر فوق العاده ای در کودک میگذارند بلکه بسیار از یافته های والدین را در طریق تربیت نابود و زحمات و تلاشی آن ها را خنثی میسازند بدین نظر ضروری است که نقش آن ها و میزان اهمیت شان را در تربیت شناخت و تاثیر مثبت یا منفی که آنان در ساختن یا ویران کردن بتای اخلاقی و دیگر ابعاد وجود و شخصیت کودک دارند بدانیم بتدریج که طفل رشد میکند و پرورش می یابد با کسان و بستگان و والدین نزدیک خویش و دستی با آن ها و فرزندانشان در سنین بالاتر با دوستان و همسالان کوچه و محله خویش و همین طور بعد ما با افراد دیگر همه میتواند در تایید خویشتن تاثیر بسزایی داشته باشد به حقیقت باید اعتراف کرد که افراد محیط زندگی کودک یعنی همان ها که بر شمرده شدند در زندگی او نقش مثبت یا منفی میتواند داشته باشد کودک با فطرت پاک و با اندک مسامحه ای میتوان گفت بی رنگ و بی تفاوت به دنیا می آید این خانواده است که او صالح و با اعتقاد ببار می آورد و حتی روابط دوستانه و سنجیده شده والدین هم می تواند موثر باشد ما اهمیت نقش وراثت و صفاتی را که از اجداد به کودک منتقل میشود را نادیده نمیگیریم ولی قائلیم که تربیت مخصوصا در خانواده این خصایص و صفات را تحت الشعاع قرار میدهد و حتی در برخی موارد اثر آن را خنثی میکند کودک مانند دفتری است که چیزی روی آن نوشته نشده و این خانواده است که در آن دفتر جملات افتخار آمیز یا ذلت آفرین مینویسد و چیزهای ناخوانا را خوانا میکند خانواده شخصیت کودک را رنگ میدهد حال با رفتار مناسب خود که آن را در درک از خویشتن به حد خود شکوفایی میرساند و اعتقاد را در آن بالا میبرد و خواء با رفتار نامناسب خود باعث یک کودک بدون عزت نفس و اعتماد به نفس بالا میشود بر اساس روش تربیتی والدین است که طفل در آینده آرام و متعادل میشود و یابی قرار آزاد بار ی آید با چاکر، غلام و بالاخره خوش فکر و خوش مرام، عقیده کودک عقیده والدین است زیرا فکر و اندیشه اش هنوز آن چنان رشد و کمال نیافته که شخصا به تحلیل مسائل بپردازد در حقایق ماوراء ماده را کشف واز منابع استخراج نماید روی این نظر در سخنی از پیامبر آمده که هر مولودی بر منبای اساس فطرت به دنیا می آید واین والدین او هستند که او را یهودی، نصرانی و…. بار می آورند.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اخلاق, انگيزه, بدرفتاری, بستگان, تربيت, جامعه تحقيق, خصايص, خود پنداره, دانلود, رنگ, روانشناسی, روش ,

تعداد صفحات:60
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
مقدمه
موضوع تحقیق
مسئله
فرضیه
فایده تحقیق
روش انجام تحقیق
پیش فرض
نمونه تحقیق و چگونگی نمونه برداری
روش آماری تحقیق
روش جمع آوری داده ها
تعریف واژه ها
افسردگی
ورزش
فصل دوم
تعریف افسردگی
علائم افسردگی
نشانه های افسردگی تب قطبی
نشانه های بد جانی
نشانه های شناختی
نشانه های انگیزشی
نشانه های بدنی
طبقه بندی افسردگی
دوره افسردگی
فصل سوم
جامعه تحقیق
نمونه برداری
نمودار شماره 1
نمودار شماره 2
نمودار شماره 2
نمودار شماره 4
ابزار تحقیق
نمودار شماره 5
نمودار شماره 6
دستور اجرا
نحوه نمره گذاری
جدول تحقیق میزان افسردگی
جدول شماره 1
طرح آزمایشی
متغیر مستقل
متغیر وابسته
شیوه اندازه گیری
کنترل ها
نمودار شماره 7
نمودار شماره 8
فصل چهارم
تحلیل نتایج
شیوه اندازه گیری
شیوه گروه بندی
جدول شماره 1
جدول شماره 2
محاسبه لایه های آماری گروه اول
محاسبه لایه های آماری گروه دوم
جدول شماره 3
جدول شماره 4
تدوین فرضیه
مسأله
فرضیه
آزمون و مقایسه میانگین دو گروه مستقل
خطای استاندارد
جدول شماره 5
فرضیه در این بخش
فرضیه صفر
فرض خلاف
نتیجه
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
خلاصه فصول
مشکلات و محدودیت ها
پیشنهادات
منابع

مقدمه:
در حال حاضر جوامع بشری با همه پیشرفت و جهش که در کلیه متون و علوم مختلف بشری است توجه ناچیزی به جنبه های روانی، تربیتی، عاطفی، اخلاقی، اجتماعی و بهداشت روانی افراد نموده است.
پیچیدگی و گرفتاری های جوامع انسانی امروز آگاهی لازم در زمینه های یاد شده را اجتناب نا پذیر و ضروری می نماید. به نظر میرسد اوضاع و احوال شرایط زندگی مدرن و پیچیدگی حاصل از آن انزوا و فرد گرایی همراه با آن از عوامل عمده ای است که زمینه ابتلا به بیماری روانی از جمله افسردگی را فراهم میکنند.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اجتماع, اخلاق, افسردگی, انزوا, انگيزش, بهداشت, بيماری روانی, تربيت, جوامع انسانی, دانلود, روان, روان,

تاريخ : 9 دی 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:35
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
حقوقی کردن اخلاق در خانواده
تبیین موضوع حقوقی کردن اخلاق
ضرورت حقوقی کردن اخلاق
ضمانت اجرایی قواعد اخلاقی در خانواده
عوامل سعادت خانواده
فصل اول : احترام متقابل
علل بی احترامی به زن
اندیشه برتری مرد بر زن
خوی استبدادی
فصل دوم : عفو و گذشت
آثار گذشت
ایجاد آرامش روحی
زدودن کینه
فزونی عزت
عوامل پیدایش گذشت
یادآوری آثار گذشت
یادآوری عیوب خود
بزرگواری اخلاقی
فصل سوم : مسئولیت پذیری
جلوه های مسئولیت پذیری
تامین هزینه زندگی
مدیریت خانواده
همسرداری
تربیت اولاد
آثار مسئولیت پذیری
استحکام پیوند خانوادگی
آسایش روحی
عوامل پیدایش روحیه مسئولیت پذیری
اعتماد به نفس
تاثیر پذیری از همسر
مهم ترین آفات سعادت خانواده
فصل اول : بدخلقی
آثار بدخلقی
ضایع شدن شخصیت انسانی
ایجاد ترس و اضطراب
زوال محبت
فصل دوم : بدگمانی
آثار بدگمانی
برانگیختن بدی ها
اختلافات خانوادگی
فصل سوم : بدزبانی
آفت های زبان یا آثار بد زبانی
سرزنش
ناسزاگویی
نام زشت نهادن
عیب جویی
وظایف اخلاقی متقابل همسران
فصل اول : خوش خلقی
آثار خوش اخلاقی
خوش زبانی
خوش بینی
ایجاد انس و محبت
فصل دوم : رفق و مدارا
آثار مدارا
سلامت خانواده
فصل سوم : هدایت و حمایت
هدایت
حمایت
تهاجم فرهنگی
تهاجم فیزیکی
تهاجم ناموسی
تهاجم مالی
جمع بندی و نتیجه گیری
منابع و ماخذ

چکیده:
برای خانواده که اولین مکتب تربیت اجتماع میباشد، اسلام راهنمایی های سودمندی دارد و قوانین و دستورات جالبی وضع شده است، این دستورات حیات بخش، نظم و آرامش خانواده را تامین میکند و محبت و صفا و سعادت و خوشبختی به وجود می آورد.
و مهم ترین قوانین و دستورات موجود در خانواده اخلاق می باشد، که اخلاق هر کس در زندگی او تاثیر مستقیمی دارد ولی این تاثیر در محیط خانواده محسوس تر و نقش آفرین تر است، زیرا مسائل عاطفی در خانواده بر مسائل دیگر غلبه دارد و محیط خانواده بیشتر بر مبنای خصوصیات اخلاقی اعضای آن شکل میگیرد که میتواند موجب سعادت خانواده و یا آفتی بر سعادت خانواده باشد.
موضوع محوری نوشتار اخلاق که پایه و بنیاد هر خانواده را تشکیل می دهد می باشد و ما در این جا چکیده ای از اهم مطالب که در این نوشتار آورده ایم را بیان مینماییم.
سعادت خانواده در پرتو عوامل گوناگونی است که ما آن را در بخش نخست و در سه فصل بیان نموده ایم.
1- احترام متقابل زن و شوهر، که از عوامل مهم سعادت خانواده است که دایره ای وسیع آن تمام شئون زندگی را در بر می گیرد. و استفاده از روش استبدادی در خانواده، منجر به شکستن حرمت همسر و اهانت به شخصیت او میشود و با این بی احترامی به زن، موجب دوری از رحمت خدا میشود.
2- و یکی دیگر از آن عوامل، گذشت و اغماض نسبت به خطاهای همسر است که در حسن روابط خانوادگی تأثیر بسیار دارد. و این عمل باعث افزوده شدن عزّت و احترام انسان نزد او میشود.
3- یکی از اثرات سازنده ی روحیه ی مسئولیت پذیری در خانواده، استحکام پیوند خانوادگی و آسایش روحی است. و با ایجاد حس اعتماد به نفس این روحیه را می توان در خود و دیگران ایجاد کرد.
و این که هر عاملی که موجبات سعادت خانواده را تضعیف کند، از آفات خانواده محسوب میشود، که این عامل هم در بخش دوم و سه فصل میباشد.
1- بدخلقی، یکی از آفات ویرانگر و زیانبار خانواده است که باعث ایجاد ترس و اضطراب در محیط خانواده و سلب آرامش روحی از این محیط می شود.
2- عامل دیگر، بدگمانی است که باعث از بین رفتن سلامت زندگی خانوادگی و ایجاد اختلافات و درگیریهای خانوادگی می شود.
3- بدزبانی یکی دیگر از آن آفات است که به صورتهای مختلفی بروز می کند و آفاتی دیگری چون: سرزنش و ناسزاگویی و … را به دنبال می آورد.
و در بخش پایانی، ما وظایف اخلاقی زوجین را بررسی نموده ایم و این بخش را نیز به سه فصل تقسیم نموده ایم.
در فصل اول، خوش اخلاقی که منشأ هر نیکی و رفتار پسندیده خواهد بود که موجب رشد انس و محبت و همدلی و صمیمیّت در محیط خانواده می شود.
در فصل دوم، رفق و مدارا است که ضرورت رعایت آن بیشتر متوجه مرد است و با این عمل به تدریج در محیط خانواده، صمیمیت و دوستی را ایجاد می کند.
در فصل سوم، هدایت و حمایت ذکر شده که خانواده تحت این دو شرط، احساس آرامش و امنیت نمایند.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آرامش روحی, آسایش روحی, احترام متقابل, اختلافات خانوادگی, اخلاق, اضطراب, اندیشه, انس و محبت, بدخلقی,,

تاريخ : 9 دی 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:21
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
جهان بینی در ایران باستان
ویژگی های شاه آرمانی
قدرت موثر یا زور
آیین یا قرارداد اجتماعی
فره ایزدی یا شوکت
تداوم اندیشه ایرانی در دوره اسلامی
فلسفه سیاسی
سیاست نامه
حکمت اشراق
نتیجه‌گیری و جمع بندی
فهرست منابع

مقدمه:
اندیشه ایرانیان باستان را مانند اندیشه دیگر مردمان دنیای قدیم، میتوان از اسطوره‌های حماسه‌ها، کتاب ها و باورهای دینی و نیز سنگ نبشته‌های آنان دریافت. انسان های دنیای کهن، اندیشه‌هایشان را در قالب اسطوره‌ها، آیین‌ها و سرودهای دینی بیان کرده‌اند، از این رو به قول مردم دکتر حمید عنایت یکی از علل دشواری تحقیق در اندیشه‌های سیاسی در ایران آمیختگی آن ها با عقاید و تعالیم دینی و اخلاقی و جهان شناسی و تاریخی است. در حالیکه در مغرب زمین و از زمان افلاطون سنت بر آن بوده است که رساله‌ها و کتاب های جداگانه در موضوع سیاست و کشورداری بنویسند، در فرهنگ ایرانی تفکرات مربوط به جامعه و حکومت چه در دوره پیش از اسلام و چه پس از اسلام در ضمن ملاحظات عام‌تری درباره این و دنیا مندرج است. بدین جهت آگاهی از چگونگی اندیشه‌های سیاسی مستلزم آن است که کم و بیش همه متون و منابعی که به نحوی خود کار بینش و نگرش ایرانی در زندگی فردی و اجتماعی است از اندرز نامه‌ها گرفته تا کتب ملل و نحل و شرح حال ها به دقت مطالعه شود.
این مقاله به دنبال بررسی نظریه شاهی آرمانی در ایران باستان و به عبارتی اندیشه سیاسی ایرانشهری و تداوم آن در دوره اسلامی میباشد؟ سوال اساسی این میباشد که مدل رهبری سیاسی ارائه شده در اندیشه سیاسی ایرانشهری کدم میباشد؟ و این تئوری ارائه شده در دوره بعد از اسلام به چه شکل هایی متجلی شد؟ فرضیه‌ای که مورد سنجش قرار میگیرد این است: مدل رهبری سیاسی در اندیشه ایرانشهری
Persian utopia تئوری شاهی آرمانی بوده است، بعد از ظهور اسلام این تئوری در قالب های مختلف از قبیل فلسفه سیاسی، سیاست نامه و حکمت اشراق و … تداوم پیدا کرد، اما این قالب های تفکر هر کدام به فراخور موقعیت و شرایط سیاسی خاص خود، وجوهی از آن برداشته و در قالب تفکر خاص خود ادامه دادند.
مفهوم بنیادین اندیشه سیاسی ایرانشهری شاه آرمانی دارای فره ایزدی است که شاه آرمانی دارای فره ایزدی عین شریعت است و نه هجری آن، اندیشه شاه آرمانی دارای حره ایزدی در کهن‌ترین منابع اندیشه ایرانشهری آمده است و با همین مفهوم بنیادین، اندیشه سیاسی مسیحی سده‌های میانه و به ویژه روم شرقی پیوند مییابد که در آن نیز شاه موجودی نامیرا و خدا گونه است. شاه آرمانی نیز از آن جا که دارای فره ایزدی است. در نوشته‌های ایرانشهری بعنوان انسانی خداگونه، نماینده و برگزیده خدا بر روی زمین فهمیده میشود.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آيين‌, اخلاقی, اسطوره‌, انديشه, انديشه ايرانی, انديشه‌های سياسی, ايران باستان, باورهای دينی, جهان بي,

تاريخ : 9 دی 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:139
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول – کلیات پژوهش
مقدمه
بیان مسئله
پیشینه موضوع
اهداف تحقیق
هدف اصلی
اهداف فرعی
ضرورت و اهمیت تحقیق
سوال تحقیق
فرضیه های پژوهش
علت انتخاب موضوع
تعاریف واژه هــا
فصل دوم – نظریه ها و پیشینه مربوط به پژوهش
مقدمه
بازار و بازاریابی
فرآیند و عملکرد بازاریابی
تجزیه و تحلیل محیطی
برنامه ریزی و استراتژی بازاریابی از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺒﻜﻪ‌های اﺟﺘﻤﺎعی
کالا
مبادله
اجزا و عوامل بازاریابی
استراتژی های بازاریابی از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺒﻜﻪ‌های اﺟﺘﻤﺎعی
تعریف بازاریابی داخلی
مدل های بازاریابی
مزایای بازاریابی از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺒﻜﻪ‌های اﺟﺘﻤﺎعی
تفاوت بازاریابی تجاری و بازاریابی اجتماعی
اهمیت بازاریابی از طریق شبکه های اجتماعی
ﺑﺮخی از ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎی ﺷﺒﻜﻪ‌های اﺟﺘﻤﺎعی در بازاریابی
تاثیر شبکه های اجتماعی در بازاریابی الکترونیکی
شبکه های اجتماعی گرایشی جدید در بازاریابی الکترونیکی
آیا شبکه های اجتماعی تجارت الکترونیک را بهبود می بخشد؟
گراف و آنالیز ارتباطی در Over stock
شبکه های اجتماعی و تجارت الکترونیک
نتیجه گیری
فصل سوم – روش اجرای تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
فرضیه های تحقیق
جامعه و نمونه آماری
تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری
روش گرد آوری اطلاعات
ابزار گردآوری اطلاعات
روایی پرسشنامه
پایایی پرسشنامه
روش تجزیه و تحلیل داده ها
بررسی عوامل دموگرافیک بر روی متغیرهای تحقیق
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده های پژوهش
مقدمه
توصیف داده ها
فرضیه های پژوهش و تحلیل داده ها
نتایج توصیفی
بررسی رویکردهای رابطه ای مدیران شرکت های گرانیت
ارزیابی اثر بخشی فعالیت های بازاریابی در شرکت های گرانیت
ارزیابی پویایی محیط رقابت شرکت های گرانیت
نتایج استنباطی
فصل پنجم – ارائه نتایج، پیشنهادات و محدودیت های پژوهش
نتایج پژوهش
نتایج فرضیه های پژوهش
مزایای بازاریابی از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺒﻜﻪ‌های اﺟﺘﻤﺎعی
نتایج آزمون فرضیه ها
جمع بندی نهایی
نتایج آزمون فرضیه ها
محدودیت های تحقیق
پیشنهادات کاربردی
پیشنهادات جهت تقویت آتی
پیشنهاد به محققان آتی
منابع
منابع فارسی
منابع لاتین
پیوست ها
پیوست – پرسشنامه
پیوست – خروجی نرم افزار

فهرست جداول:
طیف لیکرت
شماره سوالات پرسش نامه درمورد فرضیه ها
توزیع فراوانی و درصد مدیران مورد مطالعه بر حسب جنسیت
توزیع فراوانی و درصد مدیران مورد مطالعه بر حسب سن
توزیع فراوانی و درصد مدیران مورد مطالعه بر حسب تحصیلات
توزیع فراوانی و درصد مدیران مورد مطالعه بر حسب سمت شغلی
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه1
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه2
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه3
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه4
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه5
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه6
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه7
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه8
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه9
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 1
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 2
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 3
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 4
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 5
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 6
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 7
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 8
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 9
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 10
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 11
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 12
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 13
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 14
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 15
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 1
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 2
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 3
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 4
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 5
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 6
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 7
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 8
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 9
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 10
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 11
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 12
بررسی رویکردهای رابطه ای مدیران شرکت های گرانیت در فعالیت های بازاریابی
ارزیابی اثر بخشی فعالیت های بازاریابی در شرکت های گرانیت
ارزیابی پویایی محیط رقابت شرکت های گرانیت
خلاصه داده های ضریب همبستگی اسپیرمنبرای فرضیه اول پژوهش
خلاصه داده های ضریب همبستگی اسپیرمنبرای فرضیه دوم پژوهش
بررسی اثر متغیرهای توصیفی بر روی متغیرهای اصلی پژوهش

فهرست نمودارها:
توزیع فراوانی و درصد مدیران مورد مطالعه بر حسب جنسیت
توزیع فراوانی و درصد مدیران مورد مطالعه بر حسب سن
توزیع فراوانی و درصد مدیران مورد مطالعه بر حسب تحصیلات
توزیع فراوانی و درصد مدیران مورد مطالعه بر حسب سمت شغلی
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه1
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه2
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه3
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه4
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه5
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه6
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه7
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه8
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه9
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 1
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 2
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 3
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 4
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 5
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 6
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 7
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 8
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 9
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 10
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 11
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 12
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 13
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 14
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 15
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 1
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 2
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 3
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 4
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 5
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 6
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 7
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 8
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 9
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 10
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 11
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 12
بررسی رویکردهای رابطه ای مدیران شرکت های گرانیت در فعالیت های بازاریابی
ارزیابی اثر بخشی فعالیت های بازاریابی در شرکت های گرانیت
ارزیابی پویایی محیط رقابت شرکت های گرانیت

چکیده:
در این تحقیق سعی بر این است تا تاثیر شبکه های اجتماعی بر بازاریابی مورد برسی قرار گیرد. در ابتدا تعریفی از شبکه های اجتماعی ارائه میگردد، سپس تاثیر آن بر بازاریابی و در آخر بازاریابی رابطه مند و بازاریابی اجتماعی مورد بررسی قرار میگیرد.
این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش علّی است و از شاخه پیمایشی میباشد. جامعه مورد مطالعه در این تحقیق 60 نفر از مدیران متخصص شرکت گرانیت کاشان میباشد. دراین پژوهش، ترکیبی از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است، بدین صورت که در بررسی ادبیات و پیشینه تحقیق از روش کتابخانه ای و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات ازروش میدانی استفاده شده است.
دراین تحقیق پایایی پرسشنامه با استفاده از روش اندازه گیری آلفای کرونباخ به وسیله نرم افزار SPSS محاسبه شده است. در تحقیق حاضر اطلاعات به دست آمده با استفاده از تحلیل های آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
بطور کلی شبکه های اجتماعی بعنوان ساختارهای اجتماعی ساخته شده از گره ها می­ باشند که معمولا افراد یا سازمان ها به وسیله یکیا چند نوع خاص ارتباط مثل تبادلات مالی، دوستی، تجارت، احساسات، تعصبات، سرگرمی ها و عادات بهم مرتبط می­ شوند. شبکه های اجتماعی مردم را با همه­ علاقه مندی های متفاوت به هم متصل می کنند. یکی از ناحیه های گسترش­ یافته در استفاده از این شبکه ها محیط های صنفی و بصورت شرکت درآمده میباشد.
محققان اجتماعی سالیان زیادی به این سوال اساسی که چگونه تمایلات، رفتارها و نوآوری­ ها از طریق شبکه های اجتماعی گسترش پیدا می­ کنند علاقه مند بوده اند.
ارزش و کاربری رسانه های شبکه های اجتماعی برای سازمان ها همانند همه رسانه های دیگر بیشتر از این که به ماهیت خود آن رسانه بستگی داشته باشد، به رویکرد سازمان ها در مقابل آن ها و میزان بهره برداری مناسب از آن ها بستگی دارد. در این مقاله با تشریح مفهوم شبکه های اجتماعی و مثال هایی از آن ها، به آنالیز این شبکه ها و سپس به بحث در مورد بازاریابی از طریق شبکه های اجتماعی پرداخته شده است. بازاریابی از طریق شبکه های اجتماعی با ارتباط و تعامل آغاز میشود و این تعامل باید بطور مستمر میان شرکت و مشتریان بالقوه و بالفعل آن برقرار باشد. رفتار مطلوب شبکه های اجتماعی کلیدی ترین عنصر موفقیت در شبکه های اجتماعی محسوب میشود. به عبارت دیگر در این شبکه ها باید مواظب رفتار خود بود. تقویت بازاریابی دهان به دهان. تحقیقات بازاریابی، بازاریابی عمومی، ایجاد ایده و توسعه محصولات جدید برخی از کارکرد­های شبکه های اجتماعی هستند. راه های ورود و نحوه فعالیت شرکت ها در شبکه های اجتماعی، موانع قانونی و اشتباهات متداول در بازاریابی از طریق شبکه های اجتماعی و موضوعات مرتبط دیگری در این مقاله به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آلفای کرونباخ, آمار استنباطی, آمار توصيفی, اجتماع, احساسات, استراتژی, اصول اخلاقی, بازار, بازاريابی ,

تاريخ : 9 دی 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:118
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول
کلیات پژوهش
مقدمه
تعریف و تبیین موضوع (بیان مسئله)
اهمیت موضوع
اهداف تحقیق
هدف اصلی
اهداف فرعی
فرضیات تحقیق
سوالات تحقیق
سوال اصلی
سوالات فرعی
متغیرهای وابسته
قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی
قلمرو مکانی
قلمرو زمانی
تعاریف واژگان کلیدی
نوع و روش انجام تحقیق
روش جمع آوری اطلاعات
فصل دوم
ادبیات تحقیق
مقدمه
تاریخچه شرکت ایران غلتک کاشان
تاریخچه کیفیت
کیفیت در ایران
مفهوم کیفیت
تعریف کیفیت از طریق استاندارد
کیفیت و بهبود
چرخه بهبود
نگرش سیستماتیک به کیفیت
اهمیت کیفیت خدمات
مدل هایی مربوط به کیفیت
مدل گرونروز در ارتباط با کیفیت
مدل لهتینن و لهتینن
مدل سلسله مراتبی کیفیت خدمات ( برادی وکرونین )
مدل بهبود کیفیت خدمت رسانی
گروه های کیفی، بهبود و ارتقا کیفی
تضمین کیفیت چیست ؟
عوامل موثر بر کیفیت کسب و کار
کیفیت محوری
کیفیت از دید گاه صاحب نظران
کیفیت از دیدگاه دمینگ
الگوی کیفیت بالدریج
کیفیت از دیدگاه جوران
کیفیت از دیدگاه کراسبی
راهکارهای کیفیت گرایی مدیران و کارکنان
تعیین محور های هشتگانه بهبود در سازمان
موانعی برای بهبود کیفیت
فرض ها و اصول مدیریت کیفیت جامع
رضایت
کیفیت خدمات و رضایت مشتری
ارتباط بین کیفیت خدمات و رضایت مشتری
مشتریان
کیفیت و مشتریان
کیفیت خدمات و وفاداری مشتریان
هزینه کیفیت برای مشتری
عوامل موثر بر کیفیت برای مشتری
عوامل اصلی موثر بر کیفیت از دید مشتری
تامین نیازهای مورد انتظار مشتری
مشخصات کیفیت از دیدگاه مشتری
تعهد
ضرورت ترویج اخلاق و تعهد حرفه‌ای در سازمان
مفهوم تعهد
تعهد عاطفی
تعهد مستمر
تعهد هنجاری
انواع تعهد
نقد تعهد سازمانی
اصول در تعهد به کیفیت
پاداش
مفهوم شناسی و اهمیت پاداش
انواع پاداش
سیستم های پاداش
مدیریت پاداش
طراحی استراتژی های مدیریت پاداش
موجودی
پیشینه پژوهش
مطالعات داخلی
مطالعات خارجی
فصل سوم
روش تحقیق
روش پژوهش
فرضیات پژوهش
متغیرهای تحقیق
متغیروابسته
متغیرهای مستقل
متغیر توصیفی
جامعه آماری
حجم نمونه و روش نمونه گیری
روش تجزیه و تحلیل آماری
توصیفی
استنباطی
روش جمع آوری اطلاعات
ابزار جمع آوری اطلاعات
روایی
پایایی
سنجش پایایی(اعتماد) پرسشنامه
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
مقدمه
آمار توصیفی
آمار استنباطی
نتایج توصیفی
نتایج استنباطی
نتایج آزمون فرضیه ها
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
بحث و تفسیر نتایج پژوهش
نتیجه گیری از فرضیات پژوهش
یافته های تحقیق
ارائه پیشنهادها
پیوست ها و ضمایم
پرسشنامه
منابع

فهرست جداول:
توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه به تفکیک جنسیت
توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه به تفکیک سن
توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه به تفکیک تحصیلات
توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه به تفکیک سابقه کار
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به سوال 1
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به سوال 2
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به سوال 3
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به سوال 4
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به سوال 5
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به سوال 6
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به سوال 7
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به سوال 8
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به سوال 9
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به سوال 10
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به سوال 11
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به سوال 12
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به سوال 13
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به سوال 14
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به سوال 15
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به سوال 16
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به سوال 17
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به سوال 18
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به سوال 19
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به سوال 20
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به سوال 21
ارزیابی تاثیر مشارکت و آموزش در بهبود کیفیت
ارزیابی تاثیر تعهد و نگرش مدیر ارشد در بهبود کیفیت
ارزیابی تاثیر تعهد و نگرش مدیر ارشد در بهبود کیفیت
ارزیابی تاثیر پاداش و تشویق کارکنان در بهبود کیفیت
ارزیابی تاثیر طراحی و تولید به هنگام محصول در بهبود کیفیت
تاثیر مشارکت و آموزش در بهبود کیفیت
نتایج آزمون کای اسکوئر تک نمونه ای برای فرضیه اول پژوهش
تأثیر تعهد و نگرش مدیر ارشد در بهبود کیفیت
نتایج آزمون کای اسکوئر تک نمونه ای برای فرضیه دوم پژوهش
تاثیر رضایت کارکنان در بهبود کیفیت
نتایج آزمون کای اسکوئر تک نمونه ای برای فرضیه سوم پژوهش
تاثیر پاداش و تشویق کارکنان در بهبود کیفیت
نتایج آزمون کای اسکوئر تک نمونه ای برای فرضیه چهارم پژوهش
تاثیر طراحی و تولید به هنگام محصول در بهبود کیفیت
نتایج آزمون کای اسکوئر تک نمونه ای برای فرضیه پنجم پژوهش
بررسی اثر جنسیت پاسخ دهندگان بر روی متغیرهای تحقیق
درجه اهمیت پاسخ به متغیرهای تحقیق
بررسی اثر سن پاسخ دهندگان بر روی متغیرهای تحقیق
درجه اهمیت پاسخ به متغیرهای تحقیق
بررسی اثر تحصیلات پاسخ دهندگان بر روی متغیرهای تحقیق
درجه اهمیت پاسخ به متغیرهای تحقیق
بررسی اثر سابقه کار پاسخ دهندگان بر روی متغیرهای تحقیق
درجه اهمیت پاسخ به متغیرهای تحقیق
رتبه بندی عوامل

فهرست نمودارها:
توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه به تفکیک جنسیت
توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه به تفکیک سن
توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه به تفکیک تحصیلات
توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه به تفکیک سابقه کار
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به سوال1
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به سوال 2
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به سوال 3
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به سوال 4
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به سوال 5
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به سوال 6
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به سوال
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به سوال 8
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به سوال 9
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به سوال 10
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به سوال11
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به سوال 12
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به سوال 13
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به سوال 14
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به سوال 15
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به سوال 16
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به سوال 17
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به سوال 18
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به سوال 19
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به سوال 20
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به سوال 21
ارزیابی تاثیر مشارکت و آموزش در بهبود کیفیت
ارزیابی تاثیر تعهد و نگرش مدیر ارشد در بهبود کیفیت
ارزیابی تاثیر رضایت کارکنان در بهبود کیفیت
ارزیابی تاثیر پاداش و تشویق کارکنان در بهبود کیفیت
ارزیابی تاثیر طراحی و تولید به هنگام محصول در بهبود کیفی

چکیده:
این پژوهش ، به بررسی عوامل موثر بر بهبود کیفیت در شرکت ایران غلتک کاشان میپردازد . کلیه کارکنان شرکت ایران غلتک (اداری و تولیدی) 150 نفر میباشد، که ما برای بررسی، کارمندان شرکت را مد نظر قرار دادیم، که تعداد آنها 30 نفر بوده، بر این اساس اقدام به توزیع پرسشنامه شد، سرانجام بعد از جمع آوری پرسشنامه ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در آمار توصیفی این پژوهش، برای تعیین میزان تاثیر عوامل موثر بر بهبود کیفیت، بررسی فرضیه های پژوهش ابتدا با استفاده از آزمون کولموگروف – اسمیرنف تک نمونه ای، نرمال بودن توزیع متغیرهای اصلی پژوهش (مشارکت و آموزش کارکنان، تعهد و نگرش مدیریت ارشد، رضایت کارکنان، پاداش و تشویق کارکنان، طراحی و تولید به هنگام محصول) را مورد بررسی قرارداده ایم. با توجه به نتایج حاصل شده توزیع تمام متغیرهاغیر نرمال است و با توجه به این که مقیاس اندازه گیری آن ها ترتیبی است، ازآزمون تک نمونه ای استفاده کرده ایم. رتبه بندی این عوامل نیز با استفاده از آزمون فریدمن به دست آمده است. با توجه به نتایج حاصل شده از تحلیل داده ها میتوان این گونه بیان کرد که، مشارکت و آموزش کارکنان، تعهد و نگرش مدیریت ارشد، رضایت کارکنان، پاداش و تشویق کارکنان، طراحی و تولید به هنگام محصول در بهبود کیفیت تاثیر گذار میباشند، رتبه بندی این عوامل با استفاده از آزمون فریدمن انجام شده است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آزمون فریدمن, آموزش, اخلاق, اداری, استاندارد, استراتژی, انتظار مشتری, بهبود کیفیت, تحصیلات, تعهد حرف,

تاريخ : 9 دی 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:103
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
چارچوب نظری و مدل تحقیق
ضرورت و اهمیت تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیه های تحقیق
روش تحقیق
تعاریف واژه ها
تعاریف عملیاتی
فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
مقدمه
سیاستهای سازمانی
تعاریف مختلف از سیاستهای سازمانی
راههای کاهش اثرات ناشی از سیاستهای سازمانی
تعهد سازمانی
تعاریف مختلف از تعهد سازمانی
اهمیت تعهد سازمانی
انواع تعهد سازمانی
تعهد نسبت به مشتری
تعهد نسبت به سازمان
تعهد نسبت به خود
تعهد نسبت به مردم
تعهد نسبت به وظیفه تکلیف
تعهد نسبت به سیاست های سازمانی (تعهد سیاسی)
دیدگاه هایی در مورد کانون های تعهد سازمانی
تعهد سازمانی مفهوم یک بعدی یا چند بعدی
الگوهای چند بعدی تعهد
عوامل مؤثر در تعهد سازمانی کارکنان
نظام اداری
شالوده سازمانی
نتایج و پیامدهای تعهد سازمانی
تعهد متوسط
تعهد زیاد
مطالعه ماتیو و زاجاک
ویژگیهای شخصی مؤثر بر تعهد سازمانی
عوامل مؤثر بر تعهد به سیاست ها (تعهد سیاسی)
تأثیرات ناشی از تعهد به سیاست ها روی رفتار شهروندی سازمان
نقش تعهد سازمانی در تمایل به قصد ماندن در سازمان
قصد ماندن در سازمان
اهمیت و ضرورت قصد ماندن در سازمان
هزینه های ترک خدمت کارکنان
تاثیر انواع تعهد سازمانی بر ترک خدمت طبق مدل آلن و مییر
نقش عوامل فردی در تمایل به ترک شغل
پیشینیه نظری پژوهش
پیشینه میدانی پژوهش
فصل سوم
روش اجرای تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
جامعه آماری
تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری
روش گردآوری اطلاعات
ابزار گردآوری اطلاعات
شفافیت نقش
تضاد نقش
تعهد به سیاست های سازمان (تعهد سیاسی)
وجدان کاری
ویژگی شهروندی سازمانی (فضیلت شهروندی)
روایی و پایایی ابزار جمع آوری داده ها
روش تجزیه و تحلیل داده ها
تحلیل عامل تاییدی
مدل معادلات ساختاری
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل اطلاعات
مقدمه
آمار توصیفی
تعداد و درصد وضعیت تحصیلات پاسخ دهندگان
تعداد و درصد وضعیت تجربه پاسخ دهندگان
تجزیه و تحلیل داده ها
بررسی اثرات متغیرها بر یکدیگر
آزمون های نیکویی برازش
آزمون فرضیه ها
آزمون فرضیه اول
آزمون فرضیه دوم
آزمون فرضیه چهارم
آزمون فرضیه پنجم
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
نتایج بدست آمده از فرضیات تحقیق
نتیجه فرضیه اول
نتیجه فرضیه دوم
نتیجه فرضیه سوم
نتیجه فرضیه چهارم
نتیجه فرضیه پنجم
نتیجه گیری کلی
پیشنهادات
سایر پیشنهادات
محدودیت های تحقیق و پیشهادات برای محققین آینده
محدودیتها
پیشنهادات برای محققین آینده

مقدمه:
سازماندهی و نگهداری نظام سازمانی یکی از مهم ترین وظایف و مسئولیت های مدیر محسوب میشود و انجام چنین وظیفه خطیری بدان معناست که تعهد سازمانی کارمندان و احساس مسئولیت شاغلان رشد روزافزونی یابد. بنابراین مدیر یک سازمان، در واقع مسئول و نوع تعهد کارمندان نسبت به ارزشهای رسمی و سیاست های سازمانی است.
تعهد سازمانی یک نگرش مهم شغلی سازمانی است که در طول سالهای گذشته مورد علاقه بسیاری از محققان رشته های رفتار سازمانی در روانشناسی، خصوصا روانشناسی اجتماعی بوده است. همچنین با توجه به تحولات اخیر در حیطه کسب و کار از جمله کوچک سازمان ها و ادغام شرکت ها در یکدیگر عده ای از صاحب نظران را بر آن داشته تا اظهار کنند که اثر تعهد سازمانی بر دیگر متغیرهای مهم در حوزه مدیریت همچون: ترک شغل، غیبت و عملکرد کاهش یافته است و به همین جهت بررسی آن بی مورد است. اما عده ای دیگر از محققان این دیدگاه را نپذیرفته و معتقدند تعهد سازمانی اهمیت خود را از دست نداده و همچنان میتواند مورد تحقیق قرار گیرد.
پایبندی به گروه، متعهد بودن به اهداف و التزام به شرایط تیم شاید معنایی دقیق از تعهد باشد. تعهد به کار و تیم کاری در شرایط سخت کاری مهم تر و سرنوشت سازتر است. شاید زمان مناسب برای آزمایش تعهد کارمندان، در مشکلات و سختی های کاری باشد. البته تعهد اعضای گروه هنگامی استوارتر خواهد بود که مبتنی بر ارزش های اخلاقی و فطری (انسانی) بوده و همچنین در نتیجه انتخاب آگاهانه صورت گرفته باشد زیرا که اجبار و تحمیل در جهت عکس تعهد عمل میکند.
آنچه که قابل تأمل به نظر میرسد این نکته است که تعهد به کار و تیم کاری، ارتباط با استعداد و هوش افراد ندارد، اگرچه سطح دانش و آگاهی های اعضا، سطح تعهد را بالا و بالاتر میبرد.
بررسی رابطه میان تعهد کارمندان با سیاست های سازمانی از آن جهت حائز اهمیت است که میتواند بر رفتار کارمند اثر بگذارد و تحقیقات نشان میدهند که بین تعهد کاری، غیبت و جابجایی کارکنان رابطه معکوس وجود دارد. برای پیش بینی و توجیه رفتار افراد تعهد به مراتب بیش از رضایت شغلی مورد استفاده قرار میگیرد. همچنین تعهد کارمندان بر میزان وفاداری آن ها به سازمان و رضایت مندی ارباب رجوع نیز اثر گذار است.
در این فصل شمایی کلی از تحقیق ارائه شده است، بدین صورت که ابتدا به تشریح بیان مسئله پرداخته شده است و سپس از آن چهارچوب مفهومی تحقیق ارائه شده است. ضرورت و اهمیت انجام تحقیق مبحث دیگری است که در این فصل به آن پرداخته شده است و در ادامه اهداف محقق از انجام این تحقیق در خصوص موضوع تحقیق مورد بررسی قرار گرفته و پس از آن فرضیات تحقیق آورده شده است.
پس از آن بطور خلاصه روش تحقیق مورد استفاده توضیح داده شده است. در پایان نیز پس از ارائه تعریف مفهومی، تعاریف عملیاتی مربوط به هریک از شاخص ها به طور جداگانه بیان شده است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اجتماعی, ارزش های اخلاقی, تحصیلات, ترک شغل, تعهد سازمانی, تعهد کارمند, دانلود, روانشناسی, زاجاک, ساز,

تاريخ : 9 دی 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->
تعداد صفحات:11
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فوائد ورزش چیست؟
فوائد دال بر صحت و سلامتی ورزش
نقطه چربی خود را دوباره تنظیم می کند
نقش مهم ورزش در تنظیم دوباره میزان آمینوآلکائیل
کاهش خطر و شدت ابتلا به بیماری دیابت غیر ارثی
افزایش ایمنی و مصونیت بدن
کاهش میزان کلسترول خون
تقویت بنیه
سلامت قلب
کند شدن روند پیری
افزایش طول عمر
عضلات را می سازد
ورزش عاملی جهت استخوان سازی
ساختن عضله (ماهیچه) و سوزاندن چربی
بهبود حوصله و اخلاق
افزایش فعالیت مغز
بهبود وضعیت مزاج
خطر ابتلا به سرطان را کاهش می دهد


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اخلاق, استخوان سازی, افزایش ایمنی, افزایش طول عمر, بیماری, تربیت بدنی, حوصله, دانلود, دیابت, سرطان, ,

تعداد صفحات:140
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول – کلیات تحقیق
چکیده
مقدمه
بیان مسئله
ضرورت و اهمیت پژوهش
اهداف پژوهش
سوالات پژوهش
فرضیه های تحقیق
مدل مفهومی تحقیق
تعریف مفاهیم و اصطلاحات
مفاهیم عملیاتی
فصل دوم – ادبیات تحقیق
بخش اول رهبری
مقدمه
سبک رهبری
مفهوم رهبری اخلاقی
تعریف رهبری اخلاقی
اصول پنج گانه اخلاق رهبری
قدرت و رهبری
اثربخشی، هدف رهبری
هوش اخلاقی و هوش معنوی
اخلاق و اقتصاد
مفاهیم ارزشی در ادبیات رهبری
دیدگاه مخالفان رهبری اخلاقی
روش ارزشیابی اخلاقی اقدام رهبری
معیارهای اثربخشی اقدامات رهبران
ابعاد نفوذ و انواع اخلاقی و غیراخلاقی آن در رهبری
مؤلفه های رهبری اخلاقی از دیدگاه های مختلف
جو اخلاقی سازمان
رهبری اخلاقی در محیط کار
بخش دوم تعهد سازمانی
تعهد سازمانی
دیدگاه هایی در مورد کانون های تعهد سازمانی
تعهد سازمانی مفهوم یک بعدی یا چند بعدی؟
مدل های تعهد سازمانی
دیدگاه های نظری عوامل موثر بر تعهد سازمانی
اهمیت تعهد
انواع تعهد
هدف های سازمانی
اهمیت تعهد سازمانی
ابعاد تعهد سازمانی از دیدگاه آلن و مییر
ابعاد تعهد سازمانی از نظر اتزیونی
سایر دیدگاه ها در مورد تعهد سازمانی
بخش سوم
اعتماد
رابطه اعتماد و تعهد سازمانی
رابطه بین انصاف و اعتماد
ویژگی رهبران موثر در تیم های کاری
بخش چهارم
مروری بر تحقیقات انجام شده
فصل سوم:روش تحقیق
روش تحقیق
جامعه آماری
نمونه آماری و روش نمونه‌گیری و حجم نمونه
ابزار گردآوری داده‌ها
تعیین اعتبار و پایایی ابزار گردآوری داده‌ها
روش تحلیل آماری
ملاحظات اخلاقی
فصل چهارم – تجزیه تحلیل داده ها
مقدمه
توصیف متغیرهای جمعیت‌شناختی
آزمون کولموگروف- اسمیرنف تک نمونه‌ای
آزمون فریدمن
بررسی فرضیات تحقیق
فرضیات جانبی پژوهش
فرضیه‌ اول – بین رهبری اخلاقی و اعتماد به‌ سرپرست رابطه وجود دارد
فرضیه‌ دوم – بین رهبری اخلاقی و تعهد عاطفی رابطه وجود دارد
فرضیه‌ سوم – بین رهبری اخلاقی و تعهد مستمر رابطه وجود دارد
فرضیه‌ چهارم – بین رهبری اخلاقی و تعهد هنجاری رابطه وجود دارد
فصل پنجم – نتیجه گیری
مقدمه
خلاصه تحقیق
بحث و نتیجه‌گیری
فرضیات جانبی تحقیق
پیشنهادات
پیشنهادات برای تحقیقات بعدی
محدودیت‌ها
منابع
پیوست ها
چکیده لاتین

فهرست جداول:
معیارهای ارزشیابی رهبران بر مبنای روش نوسازی سازمان،
فرم ارزشیابی ویژگی های هر تصمیم یا اقدام از سه بعد
معیارهای‌ پیشنهادی ‌برای‌ ارزشیابی ‌رهبری‌ اخلاقی
پیش شرط های تعهد سازمانی
متغیرهای تحقیق
ضریب آلفای کرنباخ مربوط به پایایی پرسش نامه
توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان برحسب جنس
توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان برحسب سابقه‌ خدمت
توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان برحسب تحصیلات
توزیع فراوانی و درصد فراوانی متغیر رهبری اخلاقی
توزیع فراوانی و درصد فراوانی متغیر اعتماد به‌ سرپرست
توزیع فراوانی و درصد فراوانی تعهد عاطفی
توزیع فراوانی و درصد فراوانی تعهد مستمر
توزیع فراوانی و درصد فراوانی تعهد هنجاری
توزیع فراوانی و درصد فراوانی تعهد سازمانی
نتیجه آزمون کولموگروف- اسمیرنف برای متغیرهای تحقیق
آزمون رتبه‌بندی فریدمن در متغیرهای پژوهش
خی‌دو بین تعهد سازمانی و رهبری اخلاقی
آزمون همبستگی اسپیرمن
آزمون کروسکال- والیس
خی‌دو بین اعتماد به‌ سرپرست و رهبری اخلاقی
آزمون اسپیرمن
آزمون کروسکال – والیس
خی‌دو بین رهبری اخلاقی و تعهد عاطفی
ضریب همبستگی اسپیرمن بین متغیر رهبری
آزمون کروسکال – والیس
رابطه بین رهبری اخلاقی و تعهد مستمر
ضریب همبستگی اسپیرمن بین رهبری اخلاقی و تعهد مستمر
آزمون کروسکال – والیس
رابطه بین رهبری اخلاقی و تعهد هنجاری در واحدهای مالی همدان
ضریب همبستگی اسپیرمن بین رهبری اخلاقی و تعهد هنجاری
آزمون کروسکال – والیس

فهرست شکل ها:
مدل مفهومی تحقیق
نموادار استخوان ماهی عوامل موثر بر تعهد سازمانی
فرایند اعتماد

فهرست نمودارها:
توزیع فراوانی گروه نمونه بر حسب جنست
توزیع فراوانی گروه نمونه بر اساس سن
وزیع فراوانی گروه نمونه بر اساس تحصیلات
توصیف نظر پاسخگویان در مورد متغیر رهبری اخلاقی
توصیف نظر پاسخگویان در مورد متغیر اعتماد به‌سرپرست
توصیف نظر پاسخگویان در مورد متغیر تعهد عاطفی
توصیف نظر پاسخگویان در مورد تعهد مستمر
توصیف نظر پاسخگویان در مورد تعهد تکلیفی (تعهد هنجاری)
توصیف میان نظر پاسخگویان در مورد تعهد سازمانی

چکیده:
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین رهبری اخلاقی و تعهد سازمانی در واحدهای مالی دستگاه‌های اجرایی شهرستان همدان است. در این پژوهش کلیه کارشناسان واحدهای مالی دستگاه‌های اجرایی شهرستان همدان بعنوان جامعه‌ی آماری در نظر گرفته شد و از بین جامعه‌ی آماری کارشناسان مالی بر اساس جدول کرجسی – مورگان تعداد 91 نفر بعنوان نمونه آماری انتخاب گردید. جهت انتخاب نمونه آماری از نمونه‌ گیری تصادفی ساده با استفاده از جدول تصادفی اعداد استفاده شد. روش تحقیق در این تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی می‌باشد، برای جمع‌آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده گردید. پرسشنامه استاندارد که در مقیاس لیکرت شامل 38 سؤال بود و سه سؤال در مورد ویژگیهای جمعیت‌ شناختی بود. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش خی‌دو، آزمون‌های اسپیرمن، فریدمن، کروسکال، و کولموگروف- اسمیرنف استفاده شد. نتایج به‌دست آمده از این پژوهش، حاکی از آن است که بین تعهد سازمانی و رهبری اخلاقی در واحدهای مالی شهرستان همدان رابطه همبستگی در حد بالایی است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پایان نامه, مدیریت, کارکنان, رهبری, اخلاق, تعهد سازمانی, واحدهای مالی, سبک رهبری, هوش معنوی,,

تعداد صفحات:188
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول – کلیات تحقیق
مقدمه
تاریخچه مطالعاتی
بیان مساله
چهارچوب نظری تحقیق
فرضیه های تحقیق
اهداف تحقیق
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
حدود مطالعاتی
تعریف واژه ها واصطلاحات
فصل دوم – مروری بر ادبیات تحقیق
مقدمه
تعریف حسابرسی
انواع حسابرسی
انواع حسابرسی از نظر دلیل ارجاع کار
انواع حسابرسی از نظر ماهیت رسیدگی
انواع حسابرسی از نظر زمان انجام کار
انواع حسابرسی از نظر شیوه انجام کار
انواع حسابرسی از دیدگاه دیگر
معیارهای ارزیابی اطلاعات
مربوط بودن
تایید پذیری (قابلیت رسیدگی)
عاری بودن از سو گیری
کمیت پذیری
عوامل توجیه کننده تقاضا برای حسابرسی
نقش اصلی حسابرسی
بعد کنترلی
بعد اعتبار بخشی
مفاهیم مهم حسابرسی
شواهد حسابرسی
انواع شواهد در حسابرسی
ماهیت شواهد حسابرسی
مراقبت های حرفه ای
ارایه منصفانه
استقلال حسابرس
اصول اخلاقی
نقش و جایگاه حسابرسی
نقش اقتصادی حسابرس
قانون تجارت و حسابرسی مستقل
محوریت استاندارد های حسابداری وحسابرسی
ابعاد نظام کنترل مالی در ایران
گزارش حسابرسی
موضوعاتی که بر اظهار نظر حسابرس اثر دارد
موضوعاتی که بر اظهار نظر حسابرس تاثیر ندارد
انواع گزارش های حسابرسی
معیارهای عملکرد
شاخص های عملکرد مالی
روش های تجزیه و تحلیل مالی
نسبت های مالی
ارتباط بین اهداف حسابداری و نسبت های مالی
طبقه بندی نسبت ها
نسبت های مالی مورد استفاده در این تحقیق
نسبت های نقدینگی
نسبت های سودآوری
نسبت های سرمایه گذاری
نسبت اقلام دارایی به جمع دارایی
سایر نسبت های مالی استفاده در تحقیق
استفاده کنندگان نسبت های مالی
محتوای اطلاعاتی نسبت های مالی
نسبت های مالی و شاخص های عملکرد شرکت های موفق
کاربرد نسبت های مالی در پیش بینی ناتوانی مالی
انواع مدل های پیش بینی ورشکستگی
مدل آلتمن
مدل زیمسکی
مدل شیراتا
ویژگی های شرکت های ورشکسته
روش های تحلیلی
ارتباط بین معیارهای عملکرد و گزارش حسابرس
مسئولیت حسابرس در رابطه با تداوم فعالیت شرکت
تحقیقات انجام یافته مرتبط با تداوم فعالیت
سایر متغیرهای تحقیق
اندازه شرکت و اظهار نظر حسابرس
تحقیقات مرتبط با اندازه شرکت
پیش بینی اظهار نظر حسابرس
انواع الگوهای پیش بینی اظهار نظر حسابرس
پیشینه تحقیق
تحقیقات داخلی
تحقیقات خارجی
فصل سوم – روش‌ اجرای تحقیق
مقدمه
جامعه آماری تحقیق
روش تحقیق
روش جمع آوری داده ها
ابزار گردآوری اطلاعات
روش تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
مدل
ویژگی های یک مدل خوب
رگرسیون
رگرسیون لجستیک
متغیرهای عملیاتی تحقیق
جنبه نوآوری تحقیق
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده‌ها
مقدمه‏
خلاصه یافته های توصیفی متغیرهای تحقیق
آزمون فرضیه اول
آزمون فرضیه دوم
آزمون فرضیه سوم
ارایه مدل رگرسیون چند گانه
مدل لجستیک با استفاده از روش ENTER
مدل لجستیک با استفاده از روش Backward Stepwise (پس روند)
مدل لجستیک با واردکردن تمامی متغیرها
فصل پنجم – نتیجه‌گیری و پیشنهادات
مقدمه
خلاصه تحقیق
یافته های تحقیق در مورد فرضیه ها
یافته های به دست آمده در مورد فرضیه اول
یافته های به دست آمده در مورد فرضیه دوم
یافته های به دست آمده در مورد فرضیه سوم
تفسیر کلی نتایج تحقیق
محدودیت های تحقیق
پیشنهادهای تحقیق
پیشنهادهایی برای کاربران نتایج تحقیق
پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده
پیوستها
پیوست الف) تعاریف جدول نسبت های مالی
پیوست ب) خروجی نرم افزار
منابع و ماخذ
منابع فارسی
منابع لاتین
چکیده انگلیسی

فهرست جداول:
نوع بنگاه های اقتصادی و مکانیزم های کنترل آن ها (در شرایط کنونی آن ها)
نسبت اقلام دارایی به جمع دارایی
شرکت های دریافت کننده گزارش مقبول
شرکت دریافت کننده گزارش مشروط
یافته های توصیفی متغیرهای تحقیق در جامعه با اظهار نظر مقبول
یافته های توصیفی متغیرهای تحقیق در جامعه با اظهارنظر غیر مقبول (مشروط)
توزیع فراوانی دو متغیر بحران مالی واظهار نظر حسابرس
نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای نسبت های مالی
نتایج آزمون t برای میانگین نسبت های مالی دو جامعه
نتایج آزمون کروسکال والیس برای میانگین نسبت های مالی دو جامعه
نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیرهای اندازه شرکت
نتایج آزمون t برای میانگین اندازه دو جامعه
نتایج آزمون کای دو متغیر بحران مالی واظهار نظرحسابرس
نتایج آزمون کای دو برای تاثیر متغیرهای مستقل براظهار نظر حسابرس
جدول رگرسیون بین متغیرهای مستقل و اظهار نظر حسابرس
مقادیر مشاهده شده و پیش بینی شده با استفاده از مدل
ضرایب متغیرها و سطح معنی داری آنها
نتایج آزمون کای دو برای تاثیر متغیرهای مستقل بر اظهار نظر حسابرس
جدول رگرسیون بین متغیرهای مستقل واظهار نظر حسابرس
مقادیر مشاهده شده و پیش بینی شده بااستفاده از مدل
ضرایب متغیرها وسطح معنی داری آنها
نتایج آزمون کای دوبرای تاثیر متغیر های مستقل بر اظهار نظر حسابرس
جدول رگرسیون بین متغیرهای مستقل واظهار نظر حسابرس
مقادیرمشاهده شده و پیش بینی شده با استفاده از مدل
ضرایب متغیر ها وسطح معنی داری آنها
خلاصه نتایج فرضیه های تحقیق
فرایند انتخاب جامعه آماری موردمطالعه به روش غربال گیری

چکیده:
هدف این تحقیق بررسی ارزیابی تاثیر معیارهای عملکرد مالی وغیر مالی بر نوع اظهار نظر حسابرس میباشد. بنابراین سعی گردیده است تا با انتخاب نمونه ای از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1387 معیارهای عملکرد مالی و غیر مالی بر نوع اظهار نظر حسابرس مورد شناسایی قرار گیرد. متغیرهای مورد بررسی شامل نسبت های مالی به دست آمده از صورتهای مالی، اندازه شرکت و متغیر بحران مالی شرکت ها است. روش مورد استفاده در این تحقیق توصیفی – همبستگی است.
نتایج حاصل از آزمون مقایسه میانگین دو جامعه نشان داد که از بین نسبت های مالی، متغیرهای نسبت جاری، سود خالص به کل دارایی ها، سود ناخالص به کل داریی ها، سود قبل از بهره و مالیات به کل دارایی، سود خالص به دارایی های ثابت و سرمایه در گردش به کل دارایی بر اظهار نظر حسابرس تاثیر دارد و اندازه شرکت تاثیری بر اظهار نظر حسابرس ندارد. همچنین بین اظهار نظر حسابرس و بحران مالی رابطه معنی داری وجود ندارد.
آزمون لجستیک برای دوگروه متغیرها بررسی شد. در روش اول متغیرهایی که تفاوت معنی داری بین دو گروه داشتند وارد مدل شدند که از بین آن ها متغیرهای سود قبل از بهره و مالیات بیشترین تاثیر را بر اظهار نظر حسابرس دارد و در روش دوم تمام متغیرها بدون هیچ محدودیتی وارد مدل شدند که نتایج به دست آمده نشان داد متغیرهای سود عملیاتی به فروش، موجودی کالا به فروش، میزان دارایی و میزان فروش قابلیت پیش بینی اظهار نظر حسابرس را دارند.

مقدمه:
اتخاذ تصمیمات اقتصادی و تخصیص بهینه منابع، بدون وجوداطلاعات معتبر و قابل اعتماد امکان پذیر نیست. جریان سرمایه ها زمانی به سوی فعالیت های اقتصادی بهینه سرازیر میشود که تصمیمات صاحبان سرمایه در زمینه سرمایه گذاری، متکی بر اطلاعات مربوط و قابل اعتماد باشد. افرادی میتوانند نقش اعتبار دهی را ایفا کنند که دارای استقلال و صلاحیت فنی لازم برای اجرای رسیدگی باشند تا جامعه بتواند از بی طرفی و واقع بینی آنان اطمینان حاصل نماید. به عبارتی حسابرسی منظم و سالانه توسط حسابرسان مستقل یکی از بهترین نوع حفاظت از منافع سرمایه گذاران است. محصول نهایی و اصلی فرآیند حسابرسی اظهار نظر حسابرس میباشد که در قالب گزارش حسابرسی بیان میشود. در تحقیق حاضر سعی شده است تا توانایی پیش بینی نوع اظهار نظر حسابرس با استفاده از معیارهای عملکرد مالی و غیر مالی بررسی گردد. امید است نتایج این تحقیق، زمینه ای را هرچند ناچیز، جهت انجام تحقیقات بعدی فراهم آورد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پایان نامه, ارزیابی, عملکرد مالی, حسابداری, حسابرسی, کمیت پذیری, اصول اخلاقی, کنترل مالی, مع,

تعداد صفحات:217
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول – کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسأله
اهمیت موضوع و ضرورت انجام تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیه های تحقیق
قلمرو زمانی ،مکانی و موضوعی
تعاریف، اصطلاحات مفهومی و عملیاتی
فصل دوم – مروری بر ادبیات تحقیق
مقدمه
مفهوم و تعاریف رضایت شغلی
نظریه های رضایت شغلی
عوامل مؤثر در رضایت و نارضایتی شغلی در سازمان
عوامل موثر بر رضایت شغلی
اثرات رضایت شغلی بر عملکرد کارکنان
شیوه ابراز نارضایتی
مفهوم عدالت
عدالت سازمانی
کارکردهای درون سازمانی عدالت
عدالت توزیعی
عدالت رویه ای
عدالت تعاملی (مراوده ای)
اهمیت عدالت سازمانی
عوامل موثر بر ادراک عدالت
نتایج ادراک از عدالت
عدالت در روابط برون سازمانی
تعهد سازمانی
مفهوم و تعاریف تعهد
دیدگاه هایی در مورد کانون های تعهد سازمانی
طبقه بندی کانون های تعهد
دو دیدگاه درباره تعهد سازمانی
تعهد به دیگر سازمان ها
تعهد نسبت به مشتریان
رفتاراخلاقی
فاکتورهای سطح کلان اثر گذار بر رفتار اخلاقی
فاکتورهای سطح میانی اثر گذار بر رفتار اخلاقی
فاکتورهای سطح خرد اثر گذار بر رفتار اخلاقی
پیشینه تحقیق
چارچوب نظری ومدل مفهومی تحقیق
فصل سوم – روش اجرای تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
جامعه آماری و نمونه
روش های گردآوری داده ها
ابزار گردآوری اطلاعات
روایی و پایایی
روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
ویژگی های جمعیت شناختی نمونه آماری
وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر جنسیت
وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر تحصیلات
وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر میزان درآمد
آزمونهای برازندگی مدل کلی
ارزیابی مدل های ساختاری تحقیق
ارزیابی بخش اندازه گیری مدل
بررسی فرضیات تحقیق
آزمون فرضیه اول
آزمون فرضیه دوم
آزمون فرضیه سوم
آزمون فرضیه چهارم
آزمون فرضیه پنجم
آزمون فرضیه ششم
آزمون فرضیه هفتم
فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادها
مقدمه
بحث و نتیجه گیری
مقایسه نتایج با تحقیقات مشابه
پیشنهاد های کاربردی
پیشنهاداتی برای محققان آینده
موانع و محدودیت های پژوهش
منابع و مأخذ
پیوست‌ها
چکیده لاتین

فهرست جداول:
متغیرها و سوالات پرسشنامه
ضرایب مربوط به آلفای کرونباخ
وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر جنسیت
تعداد ودرصد سن افراد پاسخ دهنده
تعداد ودرصد سطح تحصیلات پاسخ دهنده گان
وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر میزان درآمد
آزمونهای برازندگی مدل کلی
مقیاس سنجش متغیرهای اندازه گیری
شاخص های برازندگی مدل پژوهش
نتایج ضرایب استاندارد و آماره T فرضیه اول
نتایج ضرایب استاندارد و آماره T فرضیه دوم
نتایج ضرایب استاندارد و آماره T فرضیه سوم
نتایج ضرایب استاندارد و آماره T فرضیه چهارم
نتایج ضرایب استاندارد و آماره T فرضیه پنجم
نتایج ضرایب استاندارد و آماره T فرضیه ششم
نتایج ضرایب استاندارد و آماره T فرضیه هفتم

فهرست نمودارها:
وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر جنسیت
وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظرسن
تعداد و درصد سطح تحصیلات پاسخ دهنده گان
تعداد و درصد سطح درآمد پاسخ دهنده گان

فهرست اشکال:
انواع عدالت سازمان
مدل مفهومی تحقیق
ضرایب استاندارد مدل ساختاری و اندازه‌گیری
آماره T برای ضرایب مدل ساختاری و اندازه‌گیری

چکیده:
مفاهیم رضایت شغلی، عدالت سازمانی، رفتار اخلاقی و تعهد سازمانی به دلیل اهمیت حفظ نیروی انسانی برای سازمان ها بسیار زیاد میباشد. شاید بتوان گفت که کارمندان، مشتریان کار در سازمان ها هستند و همچنان که سازمان ها جهت جلب رضایت مشتریان بیرونی از سیاست ها و استراتژی های مختلفی بهـره میبرند، می بایستی جهت راضی نگه داشتن نیروهای متخصص نیز راه کارهای علمی را مورد مطالعه و بررسی قرار دهند. بدین منظور باید از طریق بررسی های سالیانه نسبت به شناسایی نقاط ضعف و رفع آن در جهت تأمین رضایت و به تبع آن ایجاد تعهد اقدام نمایند. این پژوهش با هدف بررسی نقش عدالت، تعهد و رفتار اخلاقی بر رضایت کارکنان، در یک نمونه تصادفی 370 نفری از کارکنان صندوق مهر امام رضا، در تابستان 1391، به مرحله اجرا درآمده است. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نوع رابطه ای بوده و از نظر روش تجزیه و تحلیل داده‌ها، از نوع همبستگی و معادلات ساختاری محسوب میگردد. داده های حاصل از پرسشنامه های مربوط با استفاده از تکنیک تحلیل مسیر و مدل معادلات ساختاری استفاده گردیده است. بررسی فرضیات تحقیق از طریق معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل، بیانگر وجود رابطه بین عدالت توزیعی و رفتار اخلاقی کارکنان است. بین عدالت رویه ای و رفتار اخلاقی کارکنان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. بین رفتار اخلاقی و رضایت شغلی کارکنان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. بین عدالت توزیعی و رضایت شغلی کارکنان رابطه مثبت و معنی داری وجود ندارد. بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. بین رفتار اخلاقی و تعهد سازمان کارکنان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. اما بین عدالت رویه ای و رضایت شغلی کارکنان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

مقدمه:
سازمان سیستمی اجتماعی است که حیات و پایداری آن وابسته به وجود پیوندی قوی میان اجزا و عناصر تشکیل دهنده آن است. ادراک بی عدالتی اثرات مخربی بر روحیه کار جمعی دارد؛ زیرا اهتمام نیروی انسانی و انگیزش کارکنان را تحت الشعاع خود قرار میدهد. بی عدالتی و توزیع غیر منصفانه دستاوردها و ستاده های سازمان، موجب تضعیف روحیه کارکنان و تنزل روحیه تلاش و فعالیت در آنان می شود؛ بنابراین رعایت عدالت، رمز بقا و پایداری جریان توسعه و پیشرفت سازمان و کارکنان آن است. بنابراین از جمله وظایف اصلی مدیریت، حفظ و توسعه رفتارهای عادلانه در مدیران، و احساس عدالت در کارکنان است. رعایت عدالت به ویژه در برخی رفتارهای مدیریت با کارکنان ( توزیع پاداش ها، روابط سرپرستی، ارتقاها و انتصاب) برای کارکنان حائز اهمیت است. در فراگرد توسعه رفتارهای عادلانه و رفتارهای اخلاقی کارکنان و مهم تر از آن شکل دادن احساس عدالت در کارکنان، شناخت چگونگی تاثیر گذاری رفتارهای مبتنی بر عدالت بر هر یک از ابعاد رضایت و انگیزش کارکنان حائز اهمیت است. با دست یابی به شناخت مناسب از نحوه تاثیرگذاری ابعا دعدالت سازمانی، رفتاراخلاقی و تعهد کارکنان بر ابعاد گوناگون رضایت شغلی، مدیران این امکان را می بایند که اقدامات مناسب تری را در جهت توسعه احساس عدالت پسر و ایجاد تعهد و رفتار اخلاقی در سازمان برنامه ریزی و مدیریت نمایند. براین اساس در این تحقیق محققی سعی دارد به بررسی ابعاد عدالت سازمانی، تعهد و رفتاراخلاقی کارکنان در رضایت شغلی کارکنان در موسسات صندوق مهر امام رضا بپردازد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پایان نامه, رضایت شغلی, رفتار اخلاقی, کارکنان, سازمان, نارضایتی شغلی, عدالت سازمانی, روابط ب,

تعداد صفحات:20
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
اهمیت و جایگاه نظریه عدالت در اندیشه افلاطون
چگونگی طرح و پردازش مساله عدالت توسط افلاطون
گام اول : تعریف عدالت
نظریه اول : عدالت عبارتست از راستگویی و ادای دین
نظریه دوم : عدالت عبارتست از نیکی در حق دوستان و بدی درباره دشمنان
نظریه سوم : عدالت عبارتست از عملی که به نفع طبقه حاکمه و ضرر شخص عادل تمام شود
نظریه افلاطون درباره تعریف عدالت : بررسی ماهیت عدالت در هیات اجتماع
تعریف عدل از راه تحلیل سرشت آدمی
عدالت برآیند مجموع فضائل اخلاقی
گام دوم : جستجوی عدالت در طراحی آرمان‌شهر
گام سوم : حسن ذاتی و ثمرات و نتایج عدالت
گام چهارم : سنجش عدالت و زیبایی
نقد نظریه عدالت افلاطون
طرح موضوع و سابقه آن
نظریه عدالت‏ در نزد علامه طباطبایی
سیر تکوین نظریه
طبیعت‏ بشر و ارزش عدالت
منابع

اهمیت و جایگاه نظریه عدالت در اندیشه افلاطون:
بی تردید، عدالت محوری ‌ترین عنصر در اندیشه سیاسی افلاطون است. فیلسوف عدالت، اولین کتابِ مهم ترین و مشهورترین اثر خود، یعنی رساله جمهوری را با بحث از عدالت آغاز نموده و با بر شمردن آثار و ثمرات دنیوی و اخروی عدل در دهمین و آخرین کتاب جمهوری، مباحث مربوط به عدالت را به دنیای واپسین پیوند میزند، و بدین سان رساله جمهوری را به پایان میبرد. مباحث مربوط به آرمان‌شهر افلاطون و نقد و بررسی انواع نظام های حکومتی توسط وی در جمهوری، درواقع همه در ذیل مباحث مربوط به عدالت و چگونگی تعریف و تأمین این فضیلت معنا پیدا نموده و به همین منظور طرح میشود. بنابراین، از یک منظر، محوری ترین بحثِ مهم ترین اثر افلاطون، مبحث عدالت میباشد. اساسا عنوان دیگر رساله جمهوری افلاطون، رساله ای در باب عدالت است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود پروژه, فلسفه, فیلسوفان, افلاطون, غرب, شرق, علامه طباطبایی, عدالت, فضائل اخلاقی, آرمان شهر, زی,

تاريخ : 1 آذر 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:32
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
عوامل بروز جرایم جنسی به عنف و راه های پیشگیری از آن
بخش اول : عوامل بروز جرایم جنسی به عنف
گفتار اول : عوامل شخصی (مستقیم)
اختلالات روانی و شخصیتی
اختلالات جنسی
اختلال عملکرد جنسی
اختلالات رفتاری جنسی (پارافیلیا)
گفتار دوم : عوامل اجتماعی و فرهنگی (غیر مستقیم)
ناهنجاری های اخلاقی و ضعف تقلیدات دینی در جامعه
الکل
نقش رسانه‌ها
مشکلات اقتصادی و فقر
خانواده
بخش دوم : راه های پیشگیری از بزهکاری و بزه‌دیدگی جرایم جنسی
گفتار اول : پیشگیری اصلاحی
رفع نابسامانی های اقتصادی و اجتماعی
نقش تربیتی خانواده و ازدواج
گسترش ارزش های اخلاقی و دینی و مبارزه با ناهنجاری های فرهنگی
گفتار دوم : پیشگیری وضعی
محافظت از آماج های جرم
آموزش و آگاهی بزده دیدگان در جهت اجتناب از وضعیت های جرم زا
پرهیز از تحریک بزهکار توسط بزه دیده
فهرست منابع

چکیده:
در سیاست جنایی ایران، بزه‌ دیده جایگاه واقعی خود را نداشته و لذا حمایت از بزه‌ دیده نیز چندان مورد توجه دادگاه‌ها نیست. اما در جرایم جنسی به عنف، با توجه به اثرات نامطلوب و بلندمدت آن بر عواطف و روان بزه‌ دیده که حتی ممکن است روند زندگی عادی او را برای همیشه مختل کند، این نقص بیشتر جلوه میکند و باید در خصوص آن چاره‌اندیشی شود. در این راستا اصلاح قوانین موجود در گسترش دامنه و ابعاد حمایت‌ها ضروری است. ضمن اینکه قانون گذار باید زمینه رسیدگی سریع و دقیق به این پرونده‌ها را ایجاد و راه‌ کارهایی عینی، ملموس و مفید را جهت کاهش اثرات منفی جرم بر بزه‌ دیده و جبران تاملات و خسارات عاطفی و معنوی او و همچنین اعاده موقعیت بزه‌ دیده ارائه دهد. از طرف دیگر تلاش برای سلب موقعیتهای مناسب بزه کاری و بالا بردن هزینه ارتکاب جرم باید مورد توجه قرار گیرد که این مهم نیازمند اصلاح قوانین مجازات و دادرسی کیفری نیز میباشد.
علاوه بر اصلاح قوانین، اصلاح نوع نگاه و برخورد محاکم با بزه‌دیده و توجه جدی به ضرورت حمایت از بزه‌ دیدگان جرایم جنسی توسط مراجع قضایی و انتظامی که اولین پناهگاه بزه‌ دیده هستند نیز ضروری است. همچنین این مراجع باید تعاملی مثبت و جدی با مراجع غیردولتی حامی بزه دیده نیز داشته باشند.
البته ظرفیتهای قانونی موجود (خصوصا مقررات شکلی) در صورتیکه به نحو صحیح و با یک نگاه حمایتی مورد بهره‌ برداری قرار گیرد میتواند تا حدود زیادی مشکلات موجود را در دستیابی به یک چتر حمایتی گسترده رفع کند.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود پروژه, پایان نامه, روانشناسی, جرایم, اختلالات روانی, پارافیلیا, ناهنجاری های اخلاقی, ارزش اخل,

تاريخ : 8 مهر 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:29
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بیان مسئله
ضرورت و اهمیت مسئله
سئوالات تحقیق
فرضیه های تحقیق
تعریف متغیرهای تحقیق
ابزار تحقیق
شیوه اجرا
نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع

مقدمه:
با الهام از این سخن گرانقدر امام راحل که فرمودند : «هدف مخالفین شما این است که بچه های شما را از اسلام منحرف کنند و جوان های شما را از اسلام منحرف کنند، توجه کنید که کودک ها و جوان ها را به تعلیمات اسلامی تربیت کنید تا انشاءالله کشور شما از آسیب مصون بماند‍.»
با توجه به این که اسلام تمامی ضعف ها و کاستی های روحی و روانی، حتی اجتماعی و اقتصادی را ناشی از غفلت انسان از مبدا آفرینش و معادمی داند، خداوند در قرآن کریم می فرماید:«هر کس از یاد کردن من خودداری کند، زندگی سختی خواهد داشت» لزوم توجه دادن دانش آموزان به فرایض دینی در شرایط فعلی جامعه، آشکار میشود. چرا که فرایض دینی موجب افزایش تقوا میشود. « ای مردم خدایی را پرستید که آفریننده شما و آن که پیش از شما بودند باشد که پارسا و منزه شوید.
تقوا بر اثر توجه و پایبندی به رعایت فرایض دینی حاصل شده و ضامن سعادت واقعی و ابدی انسان هاست. بنابراین هیچ آموزشی در مدارس بالاتر از ایجاد تقوا نیست.
قرآن مجید، تزکیه و تقوا را قبل از تعلیم و تعلم بیان فرموده است و این نشان از اهمیت تقواست. تحکیم پایه های فرایض دینی در مدارس باعث بیداری، آگاهی، استقلال ، نجات دانش آموزان و در نتیجه نجات کشور از هر گونه انحراف میگردد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, معارف, تحقیق, اخلاق, تربیت اسلامی, اسلام, تعلیمات اسلامی, روان, روح, تقوا,

تاريخ : 4 مرداد 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:34
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
گفتار نخست : تأثیر رشوه در نظام اجتماعی
فساد و اخلاق فردی
فساد و اخلاق اجتماعی
بی توجهی به قانون
تاثیر منفی رشوه به نظام اداری
رشوه و سیاست
تاثیر رشوه در وجدان دینی
تاثیر رشوه در ترک وظیفه
گفتار دوم تاثیر رشوه در نظام فردی
عدم استجابت دعا
شهره شدن به اعمال سوء در مردم
تاثیر سوء بر خانواده
عدم گماردن در مشاغل حساس و کلیدی
نظارت و کنترل دائمی و طولانی توسط دیگران
گفتار در آلودگی های اجتماعی
گرایش به گفتارهای کذب و دروغ

مقدمه:
رشوه و ارتشاء بعنوان یکی از معضلات مهم اجتماعی در هر جامعه‌، همواره مورد بحث و بررسی بوده است. امروزه به علت رشد شهرنشینی و به تبع آن پیچیدگی زندگی ماشینی، رشوه و ارتشاء، به موازات جرایم دیگر، رشد و توسعه یافته و جوامع بشری را با مسائل، معضلات و نابسامانی های متعددی، مواجه ساخته است.
در دنیای امروز، اگر چه توجه به قوانین و مقررات و نیز مجازات های که از این قوانین، استتنباط و اجرا میشود، تا حدود بسیاری میتواند از میزان و شدت رشوه و ارتشاء در سطح جامعه بکاهد. اما باید توجه داشت که مجازات ها تنها میتوانند به طور سطحی و نه عمقی، از شیوع آن جلوگیری کنند. در صورتیکه اگر به علل و عوامل ایجاد رشوه و ارتشاء، درجامعه به طور دقیق و عمیق نگریسته شود، به خوبی میتوان به ماهیت واقعی این جرم پی برد و راهکارهایی طولانی مدت، میتواند نهادهای اجتماعی را با خطر اضحملال و نابودی مواجه سازد و بعبارت دیگر، رشوه و ارتشاء چنان در تار و پود جامعه، نفوذ میکند و ساختار اجتماعی را متزلزل مینماید که امنیت اجتماعی، به شدت مورد تهدید قرار میگیرند و اخلاقیات فردی و جمعی و ارزش های موجود در جامعه، آسیب میبینند.
از این رو، ضروری است که به طور قاطع و اصولی با هر گونه رشوه و ارتشاء، مبارزه و مقابله نمود. اما این امر، زمانی میتواند به طرز مطلوب و منطقی و حساب شده، تحقیق یابد که مطالعه و بررسی واقعی و کاربردی بر روی علل و زمینه‌های ارتکاب جرایم از جمله رشوه و ارتشاء، صورت پذیرد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوق, رشوه, ارتشا, نظام اجتماعی, فساد, اخلاق فردی, سیاست, وجدان, استجابت ,

تاريخ : 19 خرداد 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:79
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول:
طرح تحقیق
مقدمه
اهمیت و ضرورت
پیشینه ی تحقیق
اهداف تحقیق
روش تحقیق
محدودیت های تحقیق و پیشنهادات
معانی لغوی واژه ها
فصل دوم:
یافته های تحقیق
بخش اول:
اخلاق فردی
مقدمه
عبادت
سخاوت
زهد و پرهیزگاری
ادب
صبر و استقامت
بخش دوم:
اخلاق سیاسی
مقدمه
مسئولیت پذیری
رعایت امانت
التزام به تعهدات
برخوردهای مودبانه با دستگاه حاکم
عمل به سیره پیامبر اکرم
موعظه
رهنمودهای اخلاقی امام به مامون
رهنمودهای اخلاقی امام به شیعیان
احقاق حقانیت امور در حوزه سیاسی
بخش سوم:
اخلاق خانوادگی
مقدمه
محبت و مهرورزی با اعضای خانواده
محبت به خدمتکاران و غلامان
تامین مخارج زندگی
بخش چهارم:
اخلاق مردمی
مقدمه
حسن خلق نسبت به دیگران
همدلی امام (ع) با توده مردم
ناکامی مامون در سیاست های عوام فریبانه
تلاش امام (ع) در جهت اعتلای اسلام
فصل سوم:
جمع بندی و نتیجه گیری
فهرست منابع و مآخذ

اهمیت و ضرورت تحقیق:
با توجه به فاصله بسیار طولانی که جامعه امروزی با عصر رسالت و امامت ائمه اطهار (ع) دارد ضرورت بررسی و یادآوری سیره عملی و رفتاری آن ها در ادوار مختلف زندگی آن بزرگواران امری اجتناب ناپذیر است .بررسی جنبه های مختلف زندگی آن پیشوایان معصوم در امور مختلفی چون سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اخلاقی و.. امری لازم و حیاتی است تا با کمک از سیره اخلاقی و اجتماعی آن ها بتوان بسیاری از مسائل و مشکلات اخلاقی و… را در دنیای امروزی را برطرف ساخت.

لینک دانلود


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, امام رضا, معارف, اخلاق, عبادت, سخاوت, زهد, پرهیزگاری, صبر, استقامت, اخلاق,

تعداد صفحات:127
نوع فایل:word
رشته مدیریت
فهرست مطالب
فصل اول
مقدمه
بیان مسئله
ضرورت و اهمیت
اهداف پژوهش
سوالات پژوهش
فرضیه های پژوهش
تعریف متغیر ها
تعریف عملیاتی
فصل دوم
مقدمه
تفکر انتقادی
آموزش تفکر
مفاهیم و ابزارهای تفکر انتقادی
راهکارهای تفکر انتقادی
مقایسه تفکر عادی و تفکر انتقادی
ویژگی های تفکر انتقادی
اجزای اصلی تفکر انتقادی
ضرورت خواندن خلاق
محاسن تفکر انتقادی
1-تفکر انتقادی و رشد اجتماعی
2-تفکر انتقادی و رشد شناختی
3-تفکر انتقادی و رشد اخلاقی
4-تفکر انتقادی و رشد روانی
5-تفکر انتقادی و رشد علمی
سازمان دهی و طراحی تدریس به منظور ایجاد تفکر انتقادی
آموزش و پرورش و تفکر انتقادی
ضرورت ترویج تفکر انتقادی و خلاق
ترویج تفکر خلاق
موانع تفکر انتقادی و خلاق و راه حل آن
الف)موانع تفکر انتقادی
موانع تفکر خلاق
تقویت تفکر خلاق
ترویج عملی تفکر انتقادی و خلاق در جامعه ایران
زندگی بر پایه تفکر انتقادی
تفکر انتقادی برای خلق یک جامعه دموکراتیک
نقش تفکر انتقادی در پیشرفت شغلی و حرفه ای
نقش تفکر انتقادی در مواجهه با اطلاعات فزاینده بشری
تفکر انتقادی مبنای آموزش و پرورش رهایی بخش
تاریخچه تفکر انتقادی
نظریات علمی موجود درباره تفکر انتقادی
چارچوب نظری
تئوری انتقادی امروز
پیشینه پژوهشی
الف)مطالعات داخلی
ب)مطالعات خارجی
مدل مفهومی
فصل سوم
روش تحقیق
جامعه آماری
حجم نمونه و روش نمونه گیری
روش گرداوری اطلاعات
ابزار پژوهش
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
فصل چهارم
یافته های توصیفی
یافته های استنباطی
فصل پنجم
مقدمه
جمع بندی یافته های فصول گذشته
بحث و نتیجه گیری
محدودیت ها
پیشنهادات
پیشنهاداتی برای پژوهش های بعدی
منابع
ضمائم

مقدمه :
جهان ‌امروز عصر تولید و عرضه وسیع اطلاعات است. سرعت انتقال اطلاعات با سرعت نور برابری میکند، ولی با وجود این ‌‌اقوام بشری به خوشبختی و دانایی‌ کامل دست نیافته‌اند. ذهن بشر با هجوم انواع اطلاعات روز بروز گنجایش کمتری برای نگهداری آن مییابد.براین‌اساس، علمای تعلیم و تربیت بزرگترین هدف آموزش و پرورش را کسب تفکر علمی برای فراگیران می‌دانند تا باایجاد قدرت ذهنی و جسمی در آن ها زمینه رقابت ها و چالش های گوناگون دنیای متغیر کنونی را فراهم سازند.
هدف‌از فراگیری علوم کسب معرفت و دانایی‌است تا بدین طریق نیازهای مادی و معنوی بشر در هر برهه‌ای از زمان برآورده شود. معرفتی که به مرور زمان از ابعاد آن کاسته نشده، بلکه بر عمق و گستره آن افزوده گردد. معرفت حاصل تفکر است. از نظرآرنت (1978) تفکر به معنی آگاهی یافتن از«توجه فکر ما»می باشد که توسط اتفاقات و وقایع در اثر تجربیات کسب می شود. تفکر پدیده ‌عجیبی‌است. بخودی خود چیزی نیست،ولی بدون آن نیز کاری نمی توان انجام داد. مگی (2003) معتقد است که تفکر عبارت است:«از آنچه در حال‌انجام دادن آن هستیم یا در آینده انجام خواهیم داد. تفکر اولین قدم در حل مشکلات است و نه تنها مرکز توسعه شخصی است، بلکه نقطه اتکاء مشارکت در جامعه نیز می باشد. ما در یک جامعه شناختی زندگی می‌کنیم‌،بنابراین به مهارت‌های تفکر بیش از پیش نیازمندیم .»نلسون – جونز (1996) بیان‌می‌کندکه تفکر پیش قراول تغییرات احساسی در زندگی است .احساس اغلب حاصل فکر ماست و احساس نیز به‌طور متقابل انواعی از تفکرراایجاد می کند (حبیبی پور ، 1385) .
تفکر در واقع تلاش سنجیده‌ای است که که در جهت شکل دادن، بیان و تکوین مداوم جملات نامفهوم ذهنی صورت می گیرد؛به‌عبارت دیگر برای رسیدن به یک فهم مشترک و درک مشابه ‌از امور، نیازمند سعی و تلاش وسیع ذهنی هستیم. جهانی که ما در آن زندگی می کنیم محلی است برای دیدن، شنیدن و تبادل نظر که باید برای سازگار شدن با محیط و همین‌طور پدیده هایی که واقعیت نامیده می‌شوند‌، وارد شبکه‌های ارتباطی وسیعی شد؛ بنابراین لازم‌است که واقعیت‌ها شناخته، فهمیده و به‌عنوان تجربه تفسیر گردند‌. کیفیت آینده فرد و جامعه کاملاً بستگی به نوع تفکر آنها دارد

"لینک دانلود"


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پایان نامه, مدیریت آموزشی, پژوهش, متغییر, آموزش تفکر, تفکر انتقادی, اجتماع, شناخت, اخلاق, رو,

تاريخ : 17 خرداد 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->
آپلود عکس , آپلود دائمی عکس

تعداد صفحات:37

نوع فایل:word

فهرست مطالب:

تقدیر و تشکر

فصل اول:

نظریه فردریک تیلور و مدیریت علمی

اصول مدیریتی فایول

نظریه ماکس وبر

فصل دوم:

تعاریف و مفاهیم

اهداف

ارکان وتشکیلات

وظایف سازمان

شرایط و نحوه تاسیس

وظایف عملیاتی مدیران

تاثیر مهارت های مدیریتی در عملکرد مدیران

موانع و مشکلات مدیریتی

چارت سازمانی شهرستان میاندوآب

چارت سازمانی استان

شرح وظایف سایر کارکنان-ستاد فرماندهی و وظایف آن

نحوه اداره امور مالی و منابع مالی

نحوه ارزشیابی کارکنان

روابط وسلسله مراتب سازمانی (رسمی)

روابط غیر رسمی سازمان

آیین نامه انضباتی کارکنان

منشور اخلاقی سازمان

ارتباط با سایر نهادها

امور خدماتی بهداشتی

فضای فیزیکی

آنچه هست

آنچه باید باشد

تفاوت آنچه هست و باید باشد(نیاز)

فصل سوم:

نتیجه گیری

آنچه یادگرفته شده و آنچه مشاهده شده است

منابع

                                                  لینک دانلود


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, گزارش, کارآموزی, ثبت احوال, تیلور, ماکس وبر, میاندوآب, چارت سازمانی, منشور اخلاقی, نهاد, فضا,

<-BloTitle->
<-BloText->