خريد بک لينک
خريد سکه ساکر
خرید گیفت کارت
فلنج
دانلود پروژه بررسی رابطه رضایت شغلی با سلامت روانی بین معلمان مرد شهرستان خمین شبکه اجتماعی اشتراک گذاری تیکفا
<-BloTitle->
<-BloText->

تعداد صفحات:32
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
هدف پژوهش
تعاریف نظری و عملیاتی واژه ها
تعاریف نظری
رضایت شغلی
سلامت روان
تعاریف عملیاتی
رضایت شغلی
سلامت روان
فصل دوم: پیشینه تحقیق
مقدمه
مفهوم سلامت روان در نظریه انسانگرایی
مفهوم سلامت روان در نظریه روانی- اجتماعی اریک اریکسون
مفهوم سلامت روان در نظریه هنری موری
مفهوم سلامت روان در نظریه اسلام
نقش خانواده در سلامت روان
نقش مدرسه در سلامت روان
نقش معلم در رابطه با سلامت روان دانش آموزان
پیامدهای سلامتی
تحقیقات انجام شده در رابطه با موضوع پژوهش
تحقیقات انجام شده در داخل کشور
تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
فصل سوم: روش تحقیق
متغیرهای تحقیق
جامعه آماری
نمونه آماری
روش نمونه گیری
روش و ابزار جمع آوری اطلاعات
پرسشنامه سلامت عمومی(GHQ)
نمره گذاری
روایی
پایایی
پرسشنامه رضایت شغلی
نمره گذاری 144-85 رضایت شغلی متوسط
اعتبار روایی
پایایی
شیوه اجرای پژوهش
روش های آماری برای تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم: تحلیل آماری
مقدمه
یافته های تحقیق
فرضیه
فصل پنجم
مقدمه
بحث و نتیجه گیری
محدودیت ها
محدودیت های در دسترس محقق
محدودیت های خارج از دسترس محقق
پیشنهادات
منابع

چکیده :
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه سلامت روان و رضایت شغلی بین معلمان ابتدایی شهرستان خمین است. نمونه مورد بررسی با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای به دست آمد و شامل 46 نفر از معلمان ابتدایی شهرستان خمین در سال تحصیلی 85- 84 است.
ابزار پژوهش عبارت است از مقیاس سلامت روان (GHQ) طرح 28 سئوالی و پرسشنامه رضایت شغلی برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی و همچنین از نرم افزار SPSS استفاده شد.
نتایج همبستگی نشان داد که بین سلامت روان و رضایت شغلی معلمان مرد تفاوت معناداری وجود ندارد یعنی متغیر رضایت شغلی یک عامل اثرگذار درسلامت روانی آزمودنی ها نیست.
دراین نتیجه درمقایسه با نتایج تحقیقات دیگر مثل پژوهش محمد کریم خداپناهی (1383) در مورد بررسی رابطه و باورهای خود کارآمدی برسلامت روانی و موفقیت دانشجویان مغایرت دارد.

مقدمه:
یکی از منابع ضروری و همواره مورد بحث در دنیای پیچیدهی انسانی که قدمتی به بلندای هستی دارد، مفهوم سلامتی است. سلامتی کیفیتی از زندگی است که تعریف آن شکل و اندازه گیری واقعی آن تقریبا غیرممکن است.
انحراف روانی در زندگی انسان ها از نظر تعداد قربانی، بار مالی و ویرانگری در سطح بالاتری از بیماری های جسمی (مانند بیماری های قلبی و سرطان ) قرار دارد. برای آن که جامعه ای سالم و کارآمد داشته باشیم تا افراد انسانی درآن سرشار از شور و نشاط همراه با انگیزه و هدف در زندگی باشند و پویای فردای فرزندان و جامعه را بسازند، فراهم آوردن امکانات لازم و ایجاد زمینه ای مناسب برای این گونه سازندگی ها مستلزم به وجود آوردن فضای سالم و عاری از هرگونه مشکلات جدی رفتاری است که در آن انسان ها بتوانند با فکری آسوده و خلاقیت درخورد توجه، سازنده زندگی حال و آینده خود باشند. برای رسیدن به این هدف ها طرح، بررسی و همچنین برنامه ریزی های اصولی برای تأمین سلامت روانی سطح کودکی در درون خانواده ها گرفته تا مدرسه و دانشگاه و دوران بزرگسالی و پیری امری لازم می نماید که این وظیفه خطیر برعهده متخصصان علم انسانی و اجتماعی از جمله روانشناسان، جامعه شناسان، روانپزشکان و سایرین سنگینی خواهد کرد.
حفظ بهداشت روانی مستلزم رعایت اصولی است از قبیل عدالت اجتماعی فراهم آوردن
فرصت های شکوفایی برای افراد رفع تبعیض های غیر منطقی ایجاد امنیت اجتماعی و فضای زاینده و بالنده تا این که بتوانند درآن آینده خود را برنامه ریزی کند.ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, سلامت روانی, رضایت شغلی, روانشناسی, انسان گرایی, روان, اجتماع, اریک اریکس,

ارسال نظر برای این مطلب
نام شما:
ايميل :
سايت :
متن نظر :
وضعیت نظر:
کد امنیتی : *


<-BloTitle->
<-BloText->