خريد بک لينک
خريد سکه ساکر
خرید گیفت کارت
فلنج
دانلود پایان نامه تاثیر ژئو مورفولوژی در توسعه شهر خرم آباد شبکه اجتماعی اشتراک گذاری تیکفا
<-BloTitle->
<-BloText->

تاريخ : 25 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:106
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول : کلیات
مقدمه
بیان مساله
اهمیت و ضرورت تحقیق
سوالهای اصلی تحقیق
فرضیه های تحقیق
اهداف تحقیق
هدف اصلی
اهداف فرعی
محدوده مورد مطالعه
تعریف واژگان
ژئومورفولوژی
توسعه شهری
فصل دوم : پیشینه تحقیق و مبانی نظری
تاریخچه شهرستان خرم آباد
خایدالو
شاپورخواست (دژ شاپوری هسته شهر امروزی)
پس از اسلام
آرامگاه باباطاهر خرم‌آباد
پایتخت اتابکان لر
دوره صفویان
دوره قاجار
دوره پهلوی
گویش خرم‌آبادی
اقلیت‌های مذهبی
یهودیان
دراویش گنابادی
محله‌ها
فرهنگ
سینماها
مطبوعات
کتابخانه‌ها
هتلها
تعاریف نظری متغیرها
کالبد شهر
توسعه شهری
انواع توسعه کالبدی – فضایی
رشد شهر مطابق جهت
مفاهیم و تعاریف شهر
تعریف شهر
توسعه شهر
ساخت شهر
فضای شهر
سیمای شهر
بافت شهر
محدوده شهر، محدوده خدماتی و قانونی، حریم شهر
مورفولوژی شهر
طرحهای توسعه شهری
طرح هادی
طرح جامع
طرح تفصیلی
طرح آمایش سرزمین
نقش واحدهای ژئومورفیک در طراحی و برنامه ریزی شهری
واحدهای ناهمواری و انواع شهر
شهرهای کوهستانی
شهرهای پایکوهی
شهرهای دره ای
شهرهای مستقر در فرورفتگی ها
پدیده های ژئومورفیک موثر بر شکل گیری شهرها
ارتفاعات و تپه ها
دامنه ها
پیشینه و سابقه تحقیق
توصیف الگوها و دیدگاه ها
دیدگاه برنامه ریزی
دیدگاه عملکردی
دیدگاه هنجاری
دیدگاه ژئومورفولوژیکی
دیدگاه آشفتگی
دیدگاه ارگانیک
فصل سوم : ویژگیهای محدوده مورد مطالعه
مقدمه
روش جمع آوری اطلاعات
جغرافیای طبیعی شهر خرم آباد
منطقه1
منطقه2
منطقه3
منطقه4
منطقه5
منطقه6
مسائل کلی زمین شناسی، خاکشناسی و آب شناسی
زمین شناسی
چینه شناسی (stratigraphic-GOP)
تشکیلات مربوط به کرتاسه بالایی – formation cretaceousupper
تشکیلات گورپی formation Gurpi
تشکیلات دوران سوم formation Era cenazoic
سازند امیران formation Amiran
سازند تله زنگ Talonzang formation
سازند کشگان formation kashkan
سازند شهبازان formation shahbazan
سازند آسماری formation Asmari
سازند گچساران formation Gachsaran
سازند آغاجاری formation Aghaiari
سازند بختیاری formation Bakhtyari
رسوبات آبرفتی
خاکشناسی
شمال شهر
شمال شرقی
شرق
جنوب شرقی و جنوب
جنوب غربی و غرب
شمال غربی
آب های زیر زمینی
میزان بارندگی
ساختمان زمین شناسی
تشکیلات کرتاسه
زلزله خیزی
نحوه دفع آب های باران در شهر
منابع و نحوه تامین آب شهر
چشمه گلستان
چشمه شاه آباد
چشمه سراب کیو
سیستم حرکت آب های سطحی در شهر
فشار
رطوبت نسبی
روزهای همراه با باد
ساعات آفتابی
بارش
طوفان
موقعیت جغرافیا و آب‌ و هوا
کوه‌ها
رودخانه
تغییرات دما
مردم شناسی
ترابری
خسارت به طبیعت
فرودگاه
راه‌آهن
جاده‌ها
پایانه مسافربری
فصل چهارم : ژئومورفولوژی منطقه
ژئومورفولوژی و شهر
ژئومورفولوژی شهری و فرآیندهای آبراهه‌ای
بررسی سازندهای مختلف منطقه از نظر فرسایش
سازندهای کربناته (ایلام، سروک، آسماری)
سازندهای شیلی مارنی (گورپی، امیران)
رسوبات آبرفت
منابع آب
بررسی زمین شناسی اقتصادی محل مورد بررسی
جایگاه و اهمیت معدن در توسعه اقتصادی کشور
سازندهای کربناته
سازندهای شیلی
سازند کنگلومرایی
سازندهای تبخیری
رسوبات کواترنری
مدل حد اختلاف طبقه ای
الگوی آرتور اسمایلز
مدل هلدرن
فصل ششم : نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
نتیجه گیری و پیشنهادات
آینده نگری جمعیت شهر خرم آباد
منابع

فهرست اشکال و جداول:
نقشه تقسیمات کشوری ایران و موقعیت منطقه مورد مطالعه
نقشه کاربری اراضی فعلی منطقه خرم آباد (تهیه شده از تصاویر سنجنده TM)
نقشه کاربری بهینه اراضی منطقه خرم آباد
سیستم آبراهه آبرفتی
روند تحولات جمعیتی استان لرستان با تاکید بر جایگاه شهر خرم آباد
روند تحولات رشد سالانه جمعیت در شهرستان های استان لرستان
سلسله مراتب شهرهای استان لرستان 84ـ1375
طبقات جمعیتی شهرها بر اساس مدل حد اختلاف طبقه ای
مهاجران وارد شده بر حسب مدت اقامت در محل سرشماری

چکیده:
یکی از پدیده های طبیعی تعیین کننده در تکوین پایداری شهرها، ماندگاری بیشتری دارد به ساختارهای ژئومورفولوژی و شکل های متعدد سطح زمین بر میگردد. از نظر مفهومی ژئومورفولوژی شهری بعنوان شاخه ای از مطالعات ژئومورفولوژی و علوم زمین، در چارچوب درک ارتباط متقابل آثار فرم ها و فرآیندهای ژئومورفولوژی و مسائل متعدد شهری قرار دارد و هدف اصلی آن افزایش امنیت از نظر مخاطرات ژئومورفولوژیک برای ساکنین، برنامه ریزان و مدیران شهرهاست و ایجاد رفاه برای آن هاست. به این ترتیب این شاخه علمی، تبیین کننده راهکارهایی به منظور استانداردسازی برای شهرسازها، سیاست گذاران و برنامه ریزان شهری به شمار می آید. در نتیجه حدود مورد بررسی در ژئومورفولوژی شهری در برنامه ریزی و مدیریت شهری پایدار، در چارچوب شناخت زمین و مکانهای پایدار برای استقرار و توسعه سکونت گاه های شهری، بررسی و تحلیل مشکلات مربوط به انتخاب مکان مناسب برای کاربری های متعدد شهری، تفسیر چگونگی استقرار ساختمانها در داخل شهر در ارتباط با فرم ها و فرآیندهای غالب ژئومورفولوژیکی و در نهایت ارزیابی آثار توسعه‌ی شهرها بر روی خصوصیات فرم ها و فرآیندها. قرار میگیرد. بنابراین نتایج نهایی تحقیق تبیین کننده این موضوع اساسی است که ژئومورفولوژی شهری زمینه سازی موثر در برنامه ریزی و مدیریت پایدار شهری است. که در این برنامه ها می بایست توجه بیشتری را به خود جلب کند.

مقدمه:
اصولا درک ارتباط متقابل میان مسائل مربوط به شهر و پدیده های مختلف انسانی و طبیعی در تکوین پایداری شهرها، بعنوان پیچیده ترین تجمع انسانی ماندگاری بیشتری دارد. یکی از پدیده های طبیعی تعیین کننده در این زمینه، به ساختارهای ژئومورفولوژی و شکل های متعدد سطح زمین بر میگردد. هدف مقاله حاضر تبیین مفهوم و جایگاه ژئومورفولوژی شهری و فراهم نمودن چارچوبی مناسب برای مطالعه اهمیت و جایگاه ژئومورفولوژی در مطالعات و تحلیل مسائل شهری و نقش آن در توسعه مدیریت شهری است. از نظر روش شناسی و با توجه اهداف و ماهیت این مقاله، شیوه تحقیق از نوع توصیفی – تحلیلی مبتنی بر داده های حاصل از مطالعات کتابخانه ای است. یافته های این تحقیق نشان میدهد ژئومورفولوژی با تحلیلی جغرافیایی از فرم ها و فرآیندهای ژئومورفولوژیکی در سطح زمین، از نظر مفهوم و جایگاه نقش موثری را در تکوین ارتباط متقابل آثار فرآیندهای ژئومورفولوژی و مسائل شهری و راهکارهای موثر در برنامه ریزی و مدیریت پایدار شهری بر عهده دارد. بطور کلی سه بخش اصلی جایگاه ژئومورفولوژی شهری در زمینه برنامه ریزی و مدیریت پایدار شهری شامل شناخت، تشخیص و پیش بینی در زمینه ارتباط متقابل فرم و فرآیندهای ژئومورفولوژی و مسائل شهری را بر عهده دارد. در نتیجه راهگشای بسیاری از مسائل برنامه ریزی شهری به ویژه توسعه فیزیکی شهرها خواهد بود. از این رو در این مقاله شکل گیری فضاهای شهری تحت تاثیر تفکرات ژئومورفولوژیکی و عوامل مختلف مربوط به آن زمینه ساز دست یابی به شکل پایدار شهری خواهد بود.
ویژگیهای ژئومورفیک و توپوگرافیک یکی از عوامل موثر در شکل و سیمای فیزیکی و ساختارهای فضایی شهرها به شمار می آیند و برنامه ریزی های زیربنایی شهرها به دور از تاثیرات و شرایط توپوگرافی نمیباشد. در این فصل سعی خواهیم کرد نقش واحدهای ژئومورفیک را در رابطه با توسعه فیزیکی و برنامه ریزیهای آتی شهر پلدختر مورد بررسی قرار دهیم.
واحدهای ژئومورفیک و عناصر توپوگرافیک غالب با پویایی و دینامیسم محیط طبیعی در ارتباط هستند. بنابراین هر گونه اقدام در راستای توسعه و عمران شهرها، به نحوی با پدیده ها و اشکال ژئومورفیک، و در نتیجه با پویایی و دینامیسم مذکور مواجه میگردد. در این برخورد اگر برخی از اصول و نکات ضروری رعایت نشود، پایداری و تعادل مورفودینامیک محیط بر هم میخورد و خطرات بزرگی، مستحدثات و تاسیسات شهری و حتی شهروندان را مورد تهدید قرار میدهد. دینامیسم محیط طبیعی بطور کلی متاثر از دخالت فرآیندها یا نیروهای درونی و بیرونی زمین است. فرآیندهای ژئومورفیک نیز همانند واحدهای ژئومورفیک گاهی اثرات مثبت از خود به جای میگذارند (مثل آتشفشان در غنی ساختن خاک و…) و زمانی دارای آثار و پیامدهای منفی و زیان بار هستند. نتایج منفی این فرآیندها خود در برخی موارد صرفاً به صورت عوامل بازدارنده در برابر برنامه ریزیهای شهری به ایفای نقش میپردازند (مثلاً وجود یک قله آتشفشان مانع از مکان گزینی یا توسعه یک شهر در مجاورت آن میشود) و در بعضی مواقع بعنوان یک عامل خطرساز و مخرب (فوران آتشفشان، زلزله، سیل و…) ظاهر میگردند. بنابراین ژئومورفولوژیست ها و به تبع آن ها طراحان و برنامه ریزان شهری لازم است هم جنبه های مثبت و هم جنبه های منفی فرآیندها و دینامیک های محیطی را در طرح ها و پروژه ها مورد توجه قرار دهند.ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آب شناسی, آرامگاه باباطاهر, ارتفاعات, ارگانيک, بافت شهر, برنامه ريزی, تحقیق, ترابری, توسعه شهر, جغرا,

ارسال نظر برای این مطلب
نام شما:
ايميل :
سايت :
متن نظر :
وضعیت نظر:
کد امنیتی : *


<-BloTitle->
<-BloText->