خريد بک لينک
خريد سکه ساکر
خرید گیفت کارت
فلنج
دانلود پروژه بررسی تاثیر فشار روانی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان شبکه اجتماعی اشتراک گذاری تیکفا
<-BloTitle->
<-BloText->

تاريخ : 15 فروردين 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:46
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
گستره علمی موضوع
مقدمه
بیان مسئله
سوال های مشخص این تحقیق
اهمیت و ضرورت تحقیق
از اهداف کلی این تحقیق
اهداف جزیی
فرضیه های تحقیق
محدودیت های تحقیق
تعاریف عملیاتی
فشار روانی
عملکرد تحصیلی
استرس
فصل دوم
فرآیند روش شناختی
مقدمه
روش تحقیق
جامعه آماری
نمونه آماری
روش نمونه گیری
ابزار اندازه گیری
نحوه جمع آوری اطلاعات
روش های آماری
فصل سوم
یافته های مربوط به سوال و فرضیه های تحقیق
یافته های توصیفی
فصل چهارم
بحث و نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع و ماخذ
پایان نامه
منابع خارجی
پیوست
پرسشنامه

مقدمه:
موضوع اصلی تحقیق بررسی تاثیر فشار روانی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه شاهد شهر تهران
نظر شخصی درباره تعاریف عملکرد تحصیلی یعنی سنجیدن عملکرد یاد گیرندگان و مقایسه نتایج حاصله با هدف های آموزشی از پیش تعیین شده به منظور تصمیم گیری در این باره است
وقتی از طریق آزمون ها دانشجویان با دانش آموزان سنجش میشوند این سنجش باعث میشود تا عملکردها به صورت واقع نمایان شود.
یک تحلیل اسنادی از واکنش ها و عملکردهای دانشجویان به بازدهای تحصیلی آن ها فرض میکند که دانشجویان بطور فسخی علل موفقیت و شکست خودرا شناسایی میکند و این فرایند اسنادی نه تنها در اسناد دادن به علل خاص و واحد از قبیل استعداد، کوشش،‌ دشواری، شانسی و فشارهای روحی و روانی است. بلکه همین طور در استنباط های مربوط به ابعاد اسنادی از قبیل درونی بودن و قابلیت کنترل نیز وجود دارد بعضی از دانشجویان عملکرد و نتایج تحصیلی خوبی دارند که عموما موفقیت خود را درون سازی میکنند. حال آنکه دانشجویان ناموفق براهمیت علی عوامل محیطی تاکید میورزند اما این الگوی اسنادی ممکن است وابسته به چندین فرآیند مربوط به هم از جمله سوگیریهای خدمت به خود، خبر پردازی منطقی و ملاحظات خود – شناساندن باشد.
اسنادها همچنین به صورتی نظام دار به انتظارات مربوط به عملکرد آینده در یک درس و تحصیل و همین طور به واکنش نسیت به باز خود دریافتی از آزمون پیوند دارند طیق یک الگوی چند وجهی پیوند اسناد روان و عواطف، این روابط میان روان و اسنادها هم در سطح چند وجهی و هم در سطوح واحد به وقوع میپیوندند. به علاوه اسنادها بر رفتار اثر دارند، زیرا بعضی از الگوهای اسنادی منجر به عملکرد ضعیف، کاهش پایداری درماندگی و ناتوانی در طب کمک کارهای درسی میشود. چندین تحقیق نشان داده است که اسناد پس داده به عوامل قابل کنترل و ناپایدار ممکن است عملکردهای تحصیلی را پس از شکست تسهیل کند.
راه های دیگر وجود دارد برای اینکه عملکردهای را بتوانیم مشاهده کنیم و آن را مورد سنجش قرار دهیم برای سنجیدن عملکرد دانش آموزان یا دانشجویان میتوان از طریق ارزشیابی کردن عملکرد یا امتحان و ‍آزمون استفاده کرد.ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
استرس, استعداد, تحقیق, جامعه آماری, دانش آموزان, دانشجويان, دانلود پروژه, دشواری, روانشناسی, روش تحق,

ارسال نظر برای این مطلب
نام شما:
ايميل :
سايت :
متن نظر :
وضعیت نظر:
کد امنیتی : *


<-BloTitle->
<-BloText->