خريد بک لينک

home theater in Los Angeles
فلنج
Barabas Ropa de hombre
سریعترین و بروزترین سایت دانلود کارآموزی و پروژه شبکه اجتماعی اشتراک گذاری تیکفا
<-BloTitle->
<-BloText->

تاريخ : 8 مهر 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:52
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
تاریخچه صنعت برق ایران
نیروگاه ها ( Power Stations)
نیروگاه های ذغال- سوختی (Coal-Fired Power Stations)
نیروگاه های نفت- سوختی (Oil-Fired Power Stations)
نیروگاه های هسته ای (Nuclear Power Stations)
نیروگاه های برق- آبی (Hydroelectric Power Stations)
تاثیر خواص تولید و انتقال
تبدیل انرژی با استفاده از آب
توربین های گازی
نیروگاه های تولیدکننده برق
ساختار نیروگاه های اتمی جهان
سیستم های توزیع
پدیده کرونا
انرژی الکتریکی
انواع نیروگاه های برق
برقگیر
خطوط انتقال و توزیع ( برق منطقه ای)
تجهیزات سویچگر
اصول کار ترانسفورماتور
انواع زمین کردن
ولتاژهای کمکی
اینترلاک ها
کابل و کابل کشی
شین و شین بندی
نیروگاه سیکل ترکیبی(چرخه سیکل ترکیبی)

مقدمه:
در سال 1871 میلادی (1250 هجری شمسی) ماشین گرام اختراع شد. این اختراع گامی اساسی در راه ایجاد صنعت برق تجاری بود، زیرا پس از آن تبدیل انرژی مکانیکی (و هر نوع انرژی دیگری که بتوان از آن کار مکانیکی به دست آورد ) به انرژی برقی ممکن گردید.
یازده سال پس ازآن، درسال 1882 میلادی ( 1261 هجری شمسی ) توماس ادیسون نخستین موسسه برق تجاری خود را برای تامین روشنایی در یکی از خیابان های نیویورک افتتاح کرد
بیان دو واقعه مهم بالا برای درک رابطه زمانی بین تاریخ پیدایش صنعت برق در جهان و در ایران خالی از فایده نیست. چنان که خواهد آمد، اولین مولد برق در ایران، سه سال بعد از موسسه برق توماس ادیسون به کار افتاد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, گزارش کارآموزی, برق, نیروگاه برق, صنعت برق, ادیسون, تولید و انتقال, توربین, گاز, ترانسفورمات,

تاريخ : 8 مهر 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->
تعداد صفحات:311
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
تاریخچه کارخانه قند
مقدمه
نقش شکر در تغذیه انسان
دستورالعمل های عمومی
فصل اول
عیار سنجی
آزمایشهای عیارسنجی
نمونه برداری از چغندرقند
نمونه برداری از خمیره چغندر قند
تعیین درصد قند چغندر قند(عیار)
طرز تهیه محلول استات سرب قلیایی
طرز تهیه محلول های رقیق شده استات سرب قلیایی
طرز تهیه محلول سولفات آلومینیم 3% درصد
تعیین درصد افت چغندر
فصول دوم
انتقال چغندر قند
آزمایش های آب کانال چغندر قند
تعیین PHآب کانال چغندرقند
طرز تهیه محلول های بافر
تعیین دمای آب کانال چغندر
فصل سوم
عصاره گیری
آزمایش های دیفوزیون
نمونه برداری خلال
آزمایش های خلال چغندر قند
تعیین دیژسیون خلال
تعیین ماده خشک خلال
تعیین PH خلال
تعیین کیفیت خلال
تعیین مارک چغندر قند
تعریف مارک
تعیین قند انورت چغندر قند
طرز تهیه محلول مولر
طرز تهیه محلول تیوسولفات سدیم
تعیین فاکتور محلول تیوسولفات سدیم
طرز تهیه محلول ید
تعیین فاکتور محلول ید
طرز تهیه محلول اسید استیک N 5 و N 1
طرز تهیه معرف چسب نشاسته
طرز تهیه محلول اسید کلریدریک N 2
طرز تهیه محلول یدات پتاسیم N 1/0
طرز تهیه معرف فنل فتالئین
طرز تهیه محلول کربنات سدیم N 1
تعیین رافینوز چغندر قند
طرز تهیه محلول کربنات سدیم 10%
طرز تهیه محلول اسید کلریدریک N 1
تعیین سطح مخصوص خلال
آزمایش های شربت خام و آب دیفوزیون
نمونه برداری شربت خام
نمونه برداری آب دیفوزیون
تعیین درصد قند شربت خام
تعیین ماده خشک شربت خام
تعیین PH شربت خام
تعیین اسیدیته شربت خام
طرز تهیه محلول سود
تعیین قند انورت شربت خام
شمارش مستقیم میکروسکوپی شربت خام
شمارش کلنی (کلنی کانت) میکروب های شربت خام
طرز تهیه محیط کاشت پلیت کانت آگار
طرزتهیه الکل اتیلیک
تعیین PH آب دیفوزیون
آزمایش های آب تفاله
نمونه برداری آب تفاله
تعیین درصد قند آب تفاله
تعیین ماده خشک آب تفاله
تعیین PH آب تفاله
آزمایش های تفاله پرس شده
نمونه برداری تفاله پرس شده
تعیین درصد قند تفاله پرس شده
تعیین ماده خشک تفاله پرس شده
آزمایش های تفاله خشک
نمونه برداری تفاله خشک
تعیین درصد قند تفاله خشک
تعیین ماده خشک تفاله خشک
تعیین زمان بازشدن تفاله بریکت
فصل چهارم
تصفیه شربت
آزمایش های تصفیه شربت
نمونه برداری شربت پرشولاژ، شولاژ ،کربناتاسیون II ,I
آزمایش های پر شولاژ
تعیین PH شربت پرشولاژ (شربت آهک خورI)
تعیین قلیایی پرشولاژ (شربت آهک خورI)
تعیین بومه شیرآهک
آزمایش های شولاژ (آهک خور II)
تعیین قلیایی شربت شولاژ (شربت آهک خور II)
طرز تهیه محلول اسید کلریدریک
آزمایش های کربناتاسیون I (اشباع I)
تعیین PH شربت کربناتاسیون I(شربت اشباع I)
تعیین قلیایی شربت کربناتاسیون I
تعیین آهک کل شربت کربناتاسیون I
طرز تهیه محلول هیدروکسید سدیم
طرز تهیه معرف مخلوط
تعیین سرعت سدیمنتاسیون شربت کربناتاسیون I
اندازه گیری حجم گل شربت کربناتاسیون I
ضریب صاف شدن (FK) شربت کربناتاسیون I
تنظیم دستگاه تعیین ضریب فیلتراسیون بریگل مولر
قلیایی اپتیمم (مطلوب) شربت کربناتاسیون I
تعیین کدورت شربت کربناتاسیون I
آزمایش هایگل کربناته
نمونه برداری گل کربناته (فیلتر خلاء – فیلتر ممبران)
تعیین درصد قند گل کربناته
تعیین ماده خشک گل کربناته
آزمایش های کربناتاسیون II (اشباع II)
تعیین PH شربت کربناتاسیون II (شربت اشباع II)
تعیین قلیایی شربت کربناتاسیون II
تعیین آهک کل شربت کربناتاسیونII
فصل پنجم
اواپراسیون
آزمایش های اواپراسیون
نمونه برداری شربت رقیق و شربت غلیظ
آزمایش های شربت رقیق
تعیین درصد قند شربت رقیق
تعیین ماده خشک شربت رقیق
تعیینPH شربت رقیق
تعیین قلیایی شربت رقیق
تعیین سختی کل شربت رقیق
طرز تهیه معرف اریوکروم بلوبلاک
طرز تهیه محلول بافر آمونیاکی
تعیین خاکستر شربت رقیق
تعیین رنگ شربت رقیق
تعیین مقدار قند انورت شربت رقیق
تعیین مقدار اکسید گوگرد شربت رقیق
آزمایش های شربت غلیظ
تعیین درصد قند شربت غلیظ
تعیین ماده خشک شربت غلیظ
تعیینPH شربت غلیظ
تعیین قلیایی شربت غلیظ
تعیین سختی کل شربت رقیق
تعیین خاکستر شربت غلیظ
تعیین رنگ شربت غلیظ
تعیین مقدار قند انورت شربت غلیظ
فصل ششم
کریستالیزاسیون
آزمایش های کریستالیزاسیون
آزمایش های پخت ها
تعیین درصد قند پخت ها
تعیین PH پخت ها
تعیین خاکستر پخت ها
آزمایش های پساب ها ، پساب ها،پساب نوچ، لیکور استاندارد ، کلرس ها ، آفینه و ملاس
تعیین ماده خشک
تعیین PH
تعیین خاکستر
تعیین خاکستر ملاس
تعیین مقدار قند انورت ملاس
تعیین رنگ در محلول کلرس I
آزمایش های قند و شکر
نمونه برداری قندوشکر
آماده سازی نمونه های قند (کله – حبه – کله شکسته)
تعیین درصد قند شکر و پودر قند
تعیین قند انورت شکر سفید و پودر قند
تعیین درصد رطوبت شکر سفید و پودر قند
تعیین خاکستر شکر سفید و پودر قند
تعیین رنگ در محلول شکر سفید و پودر قند
تعیین رنگ ظاهری شکر سفید وقند
منبع نور
تعیین مقدار SO2 شکر سفید و پودر قند
طرز تهیه محول فرم آلدئید 2 گرم در لیتر
طرز تهیه محلول پارارزنیلین (محلول مادر)
طرز تهیه محلول ساکارز عاری از سولفیت
طرز تهیه محلول استاندارد سولفیت سدیم (آزمایشات مقدماتی)
طرز تهیه محلول مادر سولفیت سدیم جهت رسم منحنی اسپکتروفتومتر
تعیین باکتری های هوازی مزوفیل شکر و پودر قند
تعیین کپک و مخمر شکر و پودر قند
تعیین کلیفوم در شکر و پودرقند
تعیین رافینوز نمونه های فرآیند تولید شکر از چغندر قند
فصل هفتم
کوره آهک
آزمایش های کوره آهک
آزمایش های سنگ آهک
تعیین رطوبت سنگ آهک
تعیین درصد مواد فرار سنگ آهک
تعیین درصد مواد نامحلول دراسید کلریدریک نمونه سنگ آهک
تعیین درصدآهن و آلومینیم سنگ آهک
تعیین درصد کلسیم و منیزیم سنگ آهک
آزمایش های کک
تعیین درصد رطوبت کک
تعیین درصد خاکستر کک
آزمایش های گاز تولیدی کوره آهک
تعیین غلظت گاز دی اکسید کربن CO2 به وسیله دستگاه اورسات
تعیین غلظت گاز اکسیژن (O2)به وسیله دستگاه اورسات
تعیین غلظت گاز منواکسید کربن (CO)به وسیله دستگاه اورسات
فصل هشتم
کوره بخار
آزمایش های کوره بخار
آزمایش های آب تغذیه و آب کوره بخار
PH آب تغذیه و آب کوره بخار
سختی کل (مجموع کلسیم ومنیزیم) آب تغذیه و آب کوره بخار
سختی کربنات و سختی غیر کربنات آب تغذیه و آب کوره بخار
قلیایی فنل فتالئین ومتیل اورانژ (عدد Pو عددm) آب تغذیه و آب کوره بخار
تعیین وزن مخصوص یا چگالی آب کوره بخار
اثبات وجودقند (تست مولیش) آب تغذیه و آب کوره بخار
تعیین مقدار هیدرازین (N2H4) اب کوره بخار
فصل نهم
قندگیری از ملاس
آزمایش های قندگیری ازملاس
آزمایشهای آهک
تعیین درصد زبره آهک
اکتیویته پودر آهک (مقدار CaO در آهک )
آزمایش های فرملاس
تعیین درصد قند فرمالاس
تعیین ماده خشک فرملاس
آزمایشهای ساکارات سرد
تعیین درصد قند ساکارات سرد
تعیین درصد CaO در ساکارات سرد
تعیین درجه خلوص ظاهری ساکارات سرد
تعیین درجه خلوص حقیقی ساکارات سرد
تعیین بومه ساکارات سرد
آزمایشهای پسآب سرد
تعیین درصد قند پسآب سرد
تعیین درصد CaOدر پسآب سرد
فصل دهم
فاضلاب
آزمایش های فاضلاب
اندازه گیری اکسیژن محلول (DO)
تعیین PH فاضلاب
تعیین کدورت فاضلاب
تعیین اکسیژن مورد نیاز بیولوژیکی (BOD)
تعیین اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (COD)
تعیین باقیمانده کل (T.S)
تعیین کل مواد جامد فرار در یک لیتر فاضلاب (v.s)
تعیین کل مواد جامد حل نشده در یک لیتر فاضلاب (T.S.S)
تعیین کل مواد جامد حل شده در یک لیتر فاضلاب (T.d.S)
تعیین درصد قند آب کانال شستشو
خط تولید
نگاهی اجمالی به مراحل فرایند خط و تولید
عیار سنج
آسیاب خلال
برج دیفوزیون
قسمت خام
قسمت کریستالیزاسیون
قند گیری از ملاس


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, گزارش کارآموزی, کارخانه قند, شکر, تغذیه, صنایع غذایی, عیارسنجی, چغندر قند, بافر, عصاره گیری,,

تاريخ : 8 مهر 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:43
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
ولتاژ نامی
ظرفیت جریان دهی کابل ها
عوامل مؤثر در ظرفیت نامی جریان کابل
دمای کار کابل
تأثیر شرایط نصب بر حد نامی جریان کابل
شرایط استاندارد و ضرایب نامی برای تصحیح مقدار نامی باردهی کامل
کابلهای نصب شده در هوا
افت ولتاژ
تحمل جریان اتصال کوتاه توسط کابل
مقادیر جریان اتصال کوتاه بر اساس دما
کابل های توزیع قدرت
جریان های اتصال کوتاه غیر متقارن
نیروهای الکترومغناطیسی و پاره شدن کابل
اثرات ترمومکانیکی
طراحی مفصل ها و سرکابلها
اختلاف بین هادی های مسی و آلومینیوم
شرایط نصب و کابل کشی
طرح کابل
مقادیر نامی جریان
حداکثر دمای هادی
کابل کشی در هوا
کابل های نصب شده در زمین
کابل های تک رشته ای
طرح کابل
کابل های XLPE با ولتاژ بین 0.6/1KV تا 19/33KV
مقادیر جریان نامی
حداکثر دمای هادی
کابل کشی در هوا
نصب کابل در زمین
کابل های تک رشته ای
هم بندی
آرایش افقی

مقدمه:
برای بهره برداری اقتصادی از کابل ها، انتخاب بهینه سطح مقطع از اهمیت خاصی برخوردار است. در این پروژه عوامل مؤثر در انتخاب کابل مورد بررسی قرار می گیرند، لازم به ذکر است که برای انتخاب بهینه سطح مقطع محاسبه تلفات و محاسبه اقتصادی نیز لازم میباشد که در این قسمت به آن پرداخته نشده است.
معیارهای انتخاب کابل را میتوان به صورت زیر تقسیم بندی نمود:
1-ولتاژ نامی
2-انتخاب سطح مقطع با توجه به جریان دهی کابل
3-در نظر گرفتن افت ولتاژ مجاز
4-تحمل جریان اتصال کوتاه توسط کابل


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, برق, کابل شبکه, کابل, شبکه, ولتاژ, جریان, دما, افت ولتاژ, اتصال کوتاه, تو,

تاريخ : 8 مهر 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:72
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
پیشگفتار
مقدمه
فصل اول
تعریف سیستم برق گیر
برق گیر یا رسانای آذرخش
فصل دوم
ایمنی حفاظت
ضرورت استفاده از برق گیرها
اساس کار دستگاه LCM
سیستمهای حفاظت صاعقه
بررسی برق گیرهای اکسید فلزی
سیستمهای حفاظتی جایگزین
فصل سوم
انتخاب مشخصات مناسب برق گیرها
تعاریف لازم بمنظور مشخصات مناسب برق گیرها
امتحان مناسب برق گیر بمنظور اضافه ولتاژهای موقت
فصل چهارم
آزمایشات به روی برق گیرها
آزمایشات ایزولاسیون خارجی برق گیرها
آزمایشات آلودگی برق گیرها، آزمایش با بخار نمک
روش انجام آزمایش ها با لایه سطحی
فصل پنجم
آزمایش رطوبت غیر کامل ستون مقره یا برق گیر
نصب برق گیرها در خطوط انتقال انرژی
منظور از نصب برق گیرها در شبکه های فشار قوی
خصوصیات نصب برق گیرها در خطوط
برق گیرها به صورت بشقاب مقره
نصب برق گیرها در خطوط انتقال انرژی
نصب برق گیرها در خطوط ویژه
منابع

مقدمه:
هر یک از ما در طول شبانه روز با بسیاری از وسایل برقی در ارتباط هستم. اما ما در این بخش بیشتر با حفاظت ایمنی در برابر خطرات طبیعی مانند صاعقه آشنا میشویم. مطالعه و تحقیق این شناخت را در اختیار انسان قرار میدهد تا قطره ای به دانش اقیانوس او اضافه شود و با استفاده از در جهت رفاه و بهبود و آسایش خود استفاده کند.
مطالب این تحقیق اطلاعات پایه ای و مقدماتی در زمینه تعاریف و اصول کار برق گیرها در اختیار خواننده قرار میدهد و خاص دانشجویان رشته برق میباشد.
مطالب این تحقیق از ساده ترین و در عین حال پرکاربردترین مفاهیم انتخاب شده است. این تحقیق در پنج فصل تهیه و تنظیم شده است. فصل اول بیشتر به تعاریف برق گیرها اشاره دارد. فصل دوم به شرح حفاظت و ایمنی میپردازد. فصل سوم درباره انتخاب مشخصات مناسب برق گیرهاست. فصل چهارم آزمایشات به روی برق گیرها و آخرین فصل، فصل پنجم به نصب برق گیرها اشاره میکند.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, برق, برق گیر, اصول کار, رسانا, آذرخش, ایمنی حفاظت, صاعقه, ولتاژ, آزمایش, ,

تاريخ : 8 مهر 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:77
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول
کامپوزیت های زمینه فلزی
مقدمه
تعریف کامپوزیت
فاز پیوسته (ماتریس)
فاز ناپیوسته(تقویت کننده)
تقسیم بندی مواد کامپوزیت
کامپوزیت های زمینه سرامیکی ( CMC )
کامپوزیت های زمینه فلزی ( MMC)
کامپوزیت های زمینه پلیمری ( PMC )
نقاط قوت کامپوزیت ها
مهم ترین موارد کاربرد کامپوزیت
مصرف سرانه مواد کامپوزیتی در کشور
کامپوزیت های زمینه فلزی
دسته بندی مواد کامپوزیتی با زمینه فلزی
ترکیب مواد برای دستیابی به مواد کامپوزیتی با زمینه فلزی سبک
تقویت و استحکام بخشی
سیستمهای آلیاژ زمینه
تولید و فراورش کامپوزیت های شبکه فلزی
فرآیندهای متالوژیکی ذوبی
اکستروژن یا آهنگری ترکیبات ذره ای فلز-پودر
اکستروژن یا آهنگری پاشش پیش مواد سازگار
نفوذ فشاری گاز
ریخته گری تحت فشار
فصل دوم
جوشکاری اصطکاکی
دسته بندی روشهای اتصال
جوشکاری پرتو لیزری
جوشکاری پرتو الکترونی
جوشکاری تخلیه بار دستگاه الکترونی
پروسه های حالت جامد
باند نفوذی
جوشکاری اصطکاکی ایستایی
جوشکاری اصطکاکی چرخشی
انواع پروسه ها
باند فاز مایع گذرا (TLP)
لحیم سخت (BZ)
لحیم نرم(SD)
باند چسبنده (AB)
آلیاژهای منیزیوم
آلیاژهای تیتانیوم
بی نقصی اتصال، ترمیم خواص مکانیکی
جوشکاری اصطکاکی
اتصالات لب به لب
اتصالات رویهم
دیگر انواع اتصالات
قرار دادها و اصطلاحات
پروفیل های اتصال و مناطق جوشکاری
مقدمه
آزمایش
نتایج و بحث
مشخصات میکروساختاری
اندازه گیری های میکرو سختی
آزمایش های ابزاری ضربه شارپی
سطوح شکست
فصل سوم
نتایج
منابع

چکیده:
کامپوزیت مخلوطی در مقیاس ماکروسکوپیک از دو تا چند ماده مختلف است که این مواد خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خود را حفظ کرده و مرز مشخصی را با یکدیگر تشکیل میدهند.
این مخلوط در مجموع و با توجه به برخی معیارها خواص بهتری از هر یک از اجزای تشکیل دهنده خود دارا میباشد. هر کامپوزیت عموماً 2 ناحیه متمایز یعنی فاز پیوسته و فاز ناپیوسته وجود دارند. روشهای اتصال کامپوزیت ها به 3 صورت پروسه ذوبی، پروسه حالت جامد و دیگر انواع است. یکی از این روش ها جوشکاری اصطکاکی چرخشی میباشد.
این روش، روشی نسبتاً جدید و مناسب برای اتصال کامپوزیت های زمینه فلزی است. در این روش 2 قطعه نسبت به یکدیگر ثابت بوده و به یک صفحه نگهدارنده متصل اند و توسط ابزار مخصوص این روش، اتصال بین 2 کامپوزیت صورت میگیرد.
در این روش، ناحیه اتصال بسیاری از عیوب میکرو ساختاری موجود در روشهای معمول اتصال مانند قوس الکتریکی ندارند.

مقدمه:
کامپوزیت ها (مواد چند سازه ای یا کاهگل های عصر جدید )رده ای از مواد پیشرفته هستند که در آن ها از ترکیب مواد ساده بمنظور ایجاد موادی جدید با خواص مکانیکی و فیزیکی برتر استفاده شده است.اجزای تشکیل دهنده ویژگی خود را حفظ کرده در یکدیگر حل نشده و با هم ممزوج نمی شوند. استفاده از این مواد در طول تاریخ نیز مرسوم بوده است . از اولین کامپوزیت‌ها یا همان چندسازه‌های ساخت بشر می‌توان به کاه گل وآجرهای گلی که در ساخت آنها از تقویت کننده کاه استفاده می شده است اشاره کرد..هنگامی که این دو باهم مخلوط بشوند در نهایت آجرپخته بدست می آید که بسیار ماندگار تر و مقاوم تر از هر دو ماده اولیه یعنی گل و کاه است.قایق‌هایی که سرخ‌پوست‌ها با قیر و بامبو می‌ساختند و تنورهایی که از گل، پودر شیشه و پشم بز ساخته می‌شدند و در نواحی مختلف کشورمان یافت شده است،نیز از کامپوزیت‌های نخستین هستند. بسیاری از نیازهای صنعتی صنایعی مانند صنایع فضایی ، راکتورسازی، الکترونیکی و غیره نمی‌تواند با استفاده از مواد معمولی شناخته شده ، برآورده شود. اما قسمتی از آن نیازها، می‌تواند با استفاده از چندسازه‌ها یا کامپوزیت‌ها برآورده گردد.
تعریف کامپوزیت:
معمولا یک ماده کامپوزیت را به صورت یک مخلوط فیزیکی در مقیاس ماکروسکوپیک ازدو یا چند ماده مختلف تعریف میکنند که این مواد خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خودرا حفظ کرده و مرز مشخصی را با یکدیگر تشکیل میدهند.این مخلوط در مجموع و با توجه به برخی معیارها خواص بهتری از هریک از اجزای تشکیل دهنده خودرا دارا می باشد.در کامپوزیت عموما دو ناحیه متمایز وجود دارد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پایان نامه, پروژه, کامپوزیت, فلز, جوشکاری اصطحکاکی, سرامیک, پلیمر, سرانه, تقویت, استحکام, آل,

تاريخ : 8 مهر 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:44
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
چدنهای خاکستری آلومینیوم دار
کاربردهای چدن خاکستری آلومینیوم دار
چدنهای داکتایل آلومینیوم دار
ذوب و ریخته گری چدنهای آلومینیوم دار
کلیاتی در مورد تولید چدنهای آلمینوم دار
اتمسفر درون قابل
تاثیرآلومینیوم در چدنهای خاکستری
مناطق گرافیت زائی آلومینیوم
نکات ریختگری
رفتار اکسیداسیونی در دماهای بالا
بررسی رفتار اکسیداسیون چدن معمولی
بررسی رفتار اکسیداسیون چدن های پر آلمینیوم
تجهیزات ذوب
تجهیزات قالب گیری
مواد لازم
نحوه آزمایش
مراحل عملیات
نتایج آزمایش
نتایج آزمایش متالوگرافی
نتایج آزمایش سختی
منابع و مآخذ
ریز ساختار ها

مقدمه:
چدن های آلومینیوم دار در دو نوع خاکستری و داکتایل وجود دارند. در یکی از انواع آلومینیوم جایگزین سیلیسیم می شود و در نوع دوم آلومینیوم علاوه بر سیلیسیم در چدن حاضر است. این چدن ها به خاطر داشتن عناصر آلیاژی نسبتا ارزان و مقاومت خوب در برابر حرارت و خزش در گستره دمائی 570 تا 980 درجه سانتیگراد مورد توجه قرار گرفته است.
مقاومت در برابر حرارت به صورتی است که در چدن های حاوی آلومینیوم لایه نازک اکسیدی نفوذ ناپذیر و چسبنده ای تشکیل میشود که از نفوذ اتم های اکسیژن به درون فلز جلوگیری می کند.
متاسفانه ریختن چدن های آلومینیوم دار دشوار است، زیرا در دمای ذوب ریزی چدن، آلومینیوم بسیار فعال است. تماس آلیاژ مذاب با هوا و رطوبت باید به حداقل برسد تا از تشکیل سرباره فلزی، سطح ناصاف و قطعه ناسالم جلوگیری می شود. فرآیندهای تولید این آلیاژ در حال تکامل اند.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, اکسیداسیون, آلومینیوم, چدن خاکستری, ریخته گری, ذوب, اتمسفر, اکسیداسیون, ق,

تاريخ : 8 مهر 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:96
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مطالعات نظری
فصل اول
سیستم پایگاهی توزیع شده
تعاریف
مزایا و معایب سیستم پایگاهی توزیع شده
مزایا
معایب
چند سیستم نمونه
یک اصل بنیادی
دوازده قاعده فرعی
خود مختاری محلی
عدم وابستگی به یک مانه مرکزی
استمرار عملیات
استقلال از مکان ذخیره سازی
استقلال از چگونگی پارسازی داده ها
استقلال از چگونگی نسخه سازی داده ها
پردازش در خواست های توزیع شده
مدیریت تراکنش های توزیع شده
استقلال از سخت افزار
استقلال از سیستم عامل
استقلال از شبکه
استقلال از DBMS
پایگاه داده های توزیع شده همگن و ناهمگن
مشکلات سیستم های توزیع شده
پردازش در خواست
مدیریت کاتالوگ
انتشار بهنگام سازی
کنترل ترمیم
کنترل همروندی
گدار
مقایسه سیستمهای مشتری/خدمتگزار با سیستمهای توزیع شده
خلاصه
نتیجه گیری
فصل دوم
سیستمهای پایگاه داده های توزیع شده و موازی
توازی بین درخواستها
نگاهی دقیق تر به تکنولوژی پایگاه داده های توزیع شده و موازی
سطح و نوع توزیع شدگی داده ها و مسئولیت ها در DDBMS های مختلف
پردازش و بهینه سازی درخواست
کنترل همروندی (Concurency control)
پروتکلهای قابلیت اطمینان
خلاصه
نتیجه گیری
فصل سوم
تاریخچه
جنبه ها یا وراکل برای سیستمهای توزیع شده
خطوط اتصال پایگاه داده ها
رده بندی database link بر اساس نحوه برقراری ارتباط
ضرورت استفاده از database link ها
بکارگیری اسامی سراسری پایگاه داده هادر database link ها
نامگذاری database link ها
گونه های مختلف database link
مقایسه کاربران ِ گونه های مختلف database link ها
مثالهایی از تعریف database link در سیستم های توزیع شده پایگاه داده ها
عملیات روی داده های ذخیره شده در پایگاه داده های توزیع شده اوراکل
فصل چهارم
توزیع داده ها
استراتژی های توزیع داده ها
تخصیص داده ها
طرح توزیع و تخصیص مناسب برای DDB خوابگاه دانشگاه شهید بهشتی
انتخاب طرح توزیع DDB خوابگاه دانشگاه شهید بهشتی

پیشگفتار:
پیشرفت تکنولوژی سیستم های مدیریت پایگاه داده ها، با توسعه تکنولوژی های محاسبات توزیع شده و پردازش های موازی همگام شده است. نتیجه این همگامی، سیستمهای مدیریت پایگاه داده های توزیع شده و موازی است. سیستم های پایگاهی توزیع شده، مجموعه ای از چندین پایگاه داده های منطقاً مرتبط است که دریک شبکه کامپیوتری گسترده شده اند.
این گونه از سیستمهای پایگاهی در عین دارا بودن مزایایی همچون:
سازگاری و هماهنگی با ماهیت سازمانهای نوین
کارایی بیشتر در پردازش داده ها به ویژه در پایگاه داده های بزرگ
دستیابی بهتر به داده ها
اشتراک داده ها
افزایش پردازش موازی
کاهش هزینه ارتباطات
تسهیل گسترش سیستم
استفاده از پایگاه داده های از قبل موجود
دارای معایبی نیز میباشد. از جمله معایب آن میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
پیچیدگی طراحی سیستم
پیچیدگی پیاده سازی
کاهش کارایی در برخی موارد
هزینه بیشتر
مصرف حافظه بیشتر
معماری توزیع شده برای پایگاه داده ها، با وجود این که مزایای سیستمهای پایگاهی را با مزایای سیستم های توزیع شده یک جا میکند، ولی مسائل و مشکلات خاص خود را دارد. آن چه قابل یادآوری است اینکه، انتخاب نوع معماری برای ایجاد نرم افزار کاربردی، باید کاملاً حساب شده باشد. این انتخاب باید بهترین حالت ممکن برای پاسخگویی به نیازهای کاربران را داشته و در عین حال از نظر کارایی در حد مطلوبی قرار داشته باشد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, پایگاه داده, برنامه نویسی, تابع گرا, شی گرا, ویژوال بیسیک, جعبه ابزار, مت,

تاريخ : 8 مهر 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:58
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول : مقدمه ای بر برنامه های استفاده شده
استفاده از بانک اطلاعاتی Access
پایگاه داده های رابطه ای چیست اند؟
چرا از بانک اطلاعاتی استفاده میشود؟
ساخت بانک اطلاعاتی
استفاده از سیستم DSN
آشنایی با ساختار کلی زبان VBScript
PTVBSCRI چیست ؟
ارتباط بانک اطلاعاتی و ASP
برقراری ارتباط
برقراری یک ارتباط
مقدار دهی خاصیت ها قبل از باز شدن اتصال
استفاده از متد open
اجراء صفحات ASP
طریقه نصب IIS
ایجاد دایرکتوری ها
تنظیم کردن سرویس دهنده وب شخصی
آشنایی با تکنولوژی ASP
زبان HTML
برنامه های سمت مشتری
HTML پویا
ASP
نوشتن برنامه های سمت سرویس دهنده
اهمیت سرویس دهنده وب
فایل GLOBAL.ASA
اشیاء ASP
شی APPLICATION
شی SESSION
شی REQUEST
شی RESPONSE
شی SERVER
انتخاب یک تکنولوژی صحیح جهت ایجاد سایت های وب
نتیجه گیری
فصل دوم : شرح و ساختار کلی سایت خبری
صفحه default.asp که صفحه اصلی سایت است
صفحه report.asp که صفحه گزارشات سایت است
صفحه display.asp که صفحه نمایش سایت است
صفحه news.asp که یک صفحه نمایشی است
صفحه seloption.asp که صفحه جستجو بر حسب گروه خبری است
صفحه rep.asp که صفحه نمایش لیست اخبار بر حسب گروه خبری تعیین شده میباشد
صفحه newusr.asp که صفحه ایجاد کاربر جدید است
صفحه dataentry.asp که صفحه نوشتن اخبار است
صفحه list.asp که صفحه نمایش کامل اخبار میباشد
منابع

چکیده:
عنوان این پروژه تهیه سایت خبری یک سازمان بر روی وب می باشد.
هدف آن اطلاع رسانی تازه های کامپیوتر و تکنولوژی که هر عضوی توانایی ثبت و مطالعه خبر را دارد می باشد.
در این سایت افراد می توانند خبرهای مورد نظر خود را مطالعه کنند و اشخاص می توانند با عضویت در سایت خبرهای مورد نظر خود را گروه بندی نموده و در بانک خبرها ثبت نمایند و افراد بر اساس گروه خبری وارد بخش خبر مورد علاقه خود شده و خبرهای آن گروه را مطالعه نمایند.
تکنولوژی وب در پی برآورده سازی نیازهای گوناگون سیستم های مختلف مبننی بر وب، همچون بانکهای اطلاعاتی، میباشد. تکنیکهای مختلفی در زمینه رفع این نیازمندی ها وجود دارند و به کار گرفته میشوند. این تکنیکها به دو دسته تکنیکهای سمت مشتری و تکنیکهای سمت سرویس دهنده تقسیم میشوند.
یکی از تکنیکهای سمت سرویس دهنده، ASP میباشد. ASP روش جدیدی جهت ایجاد صفحات پویا با قابلیت دسترسی به اطلاعات میباشد. برای پردازش صفحه ASP از ماشینی به نام WebServer استفاده میشود. این ماشین صفحه ASP را قبل از ارسال، به صفحه HTML معمولی تبدیل مینماید.
در این مستندات ابتدا توضیح مختصری از تکنولوژی های بکار گرفته شده آمده است. در ادامه به معرفی ASP و تشریح کاربرد این تکنیک جهت ایجاد این سایت پرداخته می شود. در پایان رهنمودهایی جهت انتخاب تکنولوژی صحیح ایجاد وب ارائه شده است.

مقدمه:
عمومیت اینترنت اهمیت آشنایی با تکنولوژی های جدید در این زمینه را افزایش داده است. یک برنامه نویس اینترنت در دنیای امروز با انتخاب ها و نکات جدید بسیاری روبرو میباشند که انتخاب تکنولوژی مناسب را مشکل میکند.
ایجاد صفحات وب با ارائه صفحاتی شامل نکات برجسته علمی و تبلیغاتی شروع شد. این صفحات معمولا حاوی اطلاعات کوتاهی بصورت ایستا بودند. تکنیک های ساده جهت ایجاد این صفحات به کار میرفت. فقط چند سال قبل ساخت صفحات وب به تخصص کمی در مورد کار با زبان ایجاد فرامتن نیازمند بود. این صفحات در ویرایشگرهای متنی ساده ایجاد میشد. ولی با پیشرفت اینترنت و همگانی شدن استفاده از آن، زمینه های اطلاعاتی جدیدی مطرح شد و لزوم پوشش حجم وسیعی از اطلاعات به وجود آمد که تکنیکهای اولیه جوابگوی این نیازها نبودند.
توسعه اینترنت در چند سال گذشته از صفحات با محتوای ثابت به سمت صفحات با محتوای پویا حرکت کرده است. این پویایی در هر دو جنبه ایجاد و نمایش صفحات وجود دارد. ایجاد کننده های صفحات وب جهت کاستن عملیات ایجاد و تغییر صفحات به دنبال استفاده از تکنیکهایی جهت ایجاد پویایی صفحات میباشد. در این پروژه به ارائه برخی از این تکنیکها می پردازیم.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, کامپیوتر, حسگر, بیسیم, نرم افزار, شبکه, مسیر یابی, سخت افزار, شایعه پراکن,

تاريخ : 8 مهر 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:143
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
بخش اول: کلیات
مقدمه
تعریف و تبیین موضوع
تعریف لغوی عیال
تعریف لغوی أسر
تعریف لغوی زوج
خانواده در اصطلاح
ضرورت و اهداف تحقیق
پیشینه موضوع
فرضیات اصلی و فرعی
روش تحقیق
بخش دوم: بررسی جایگاه خانواده در اعصار گذشته و ادیان
خانواده در اعصار گذشته
خانواده در اقوام وحشی
خانواده در روم قدیم
خانواده در یونان قدیم
خانواده در ایران باستان
خانواده در عرب جاهلیت
خانواده در ادیان
خانواده در زرتشت
خانواده در میان مسیحیان و یهودیان
خانواده در اسلام
کارگر و جایگاه خانه در قرآن
محل تسکین
محل ذکر و تلاوت آیات الهی
محل رابطه قدسی
لزوم حفظ حریم خانه
وضعیت خانواده در جهان معاصر
ابعاد خانواده در اندیشه نظریه پردازان علوم انسانی
تاریخ
جامعه شناسی
حقوق
اقتصاد
روانشناسی
علوم سیاسی
علوم تربیتی
بخش سوم: میزان تقدس خانواده در اسلام
مقدمه
ضرورت تشکیل خانواده
ازدواج یک سنت الهی
ازدواج وسیله حفظ دین است
فضیلت عبادت متأهل
بهترین تجارت، زن شایسته
آثار و فواید ازدواج
غریزه جنسی
زنا
عریان گرایی
چشم چرانی
لواط (همجنس خواهی)
خود ارضایی
عوامل ایجاد رفتار جنسی مطلوب در روابط زناشویی
رضایت زوجین در انتخاب یکدیگر
رعایت احترام و محبت متقابل
پرهیز از احیا منفی
تفاهم و توافق میان همسران در روابط جنسی
رعایت اخلاق جنسی
نیاز به آرامش و سکون
نیاز به انس دمورت
میل به تداوم وجود خویش
پرورش نسل سالم و پاک
حفظ عفت و حیای فردی و اجتماعی
چارچوب خانواده متعادل و ایده آل در اسلام
تعادل نظر و عمل
تعادل معنویت و مادیت
تعادل سد زمان
تعادل منطق و عاطفه
تعادل گفتن و شنیدن
تعادل سازگاری و انتقادگری
تعادل مصالح درونی و مصالح بیرونی
تعادل هدف های تربیتی
تعامل مدیریت و مشارکت
تعادل امکانات و انتظارات
فواید متعادل بودن خانواده
معیارهای انتخاب همسر
ملاک های گزینش همسر از دیدگاه جامعه شناختی خانواده
روان شناختی
روان شناختی
اقتصادی
اجتماعی
خانوادگی
قاعده همسان همسری
ملاک های گزینش همسر از دیدگاه اسلام
صفات متناسب برای زن
ملاک های گزینش مرد
اولویت بندی ملاک های مختلف
دقت در تطبیق معیارها بر مصداق مورد نظر
مشورت با کارشناس
تحقیق
گفت و گوی مستقیم
بخش چهارم: مبانی حقوق و اخلاقی خانواده در اسلام
مقدمه
فلسفه خاص اسلام درباره حقوق خانوادگی
حقوق مشترک
توجه به جایگاه خانواده
تثبیت نقش ها
حفظ شئون فردی
آشنایی و پایبندی به تعهدات حقوقی و اخلاقی
حسن معاشرت
حقوق همسران در قرآن و حدیث
وظایف و نسبت به همسرش
حقوق مادی و نفقه زن
تأمین نیاز جنسی
نظافت و آراستگی
پرهیز از سخت گیری
غیرت دینی
وظایف زن نسبت به همسرش
آیا ریاست در خانواده امری ضروریست؟
تمکین و تأمین نیاز جنسی
زینت و آرایش برای شوهر
پاکدامنی و حجاب زن
آمیختگی احکام حقوقی و اخلاقی در قرآن
رفع اختلاف در خانواده در قرآن و حدیث
اصل تأمین نیازهای عاطفی
اصل مشاوره
اصل صلح و سازش
اصل حاکمیت
طلاق، عرش الهی را می لرزاند
نتیجه گیری
فهرست منابع و مأخذ
کتب عربی
کتب فارسی
مقالات

چکیده:
قدمت ازدواج همپای پیدایش بشر است. در نخستین نجوای راز گونه، آدم ابوالبشر به خداوند میگوید: پروردگارا! در برابر خود کسی را میبینم که در دلم میلی و انسی به او احساس میکنم و چون خداوند یگانه، نجوای بنده یکدانه‌اش را شنید فرمود: اگر او را میخواهی از من بخواه و وصال او را از من طلب کن…
تحقیق حاضر با لطف و عنایت خداوند متعال و با عنوان: خانواده در اسلام با بهره‌گیری از آیات قرآن به عنوان منبعی اصیل و متقن، سرچشمه گرفته از وحی و روایات نورانی حضرات معصومین (علیهما السلام) ارائه میگردد.
بطور مجمل اصطلاح خانواده مؤثرترین عامل انتقال فرهنگ و رکن بنیادی جامعه است که در شرایط مختلف در تأثیر و تأثر متقابل با فرهنگ و عوامل اجتماعی است. انسان‌ها در خانواده به هویت و رشد شخصیتی دست مییابند و در خانواده‌های سالم و رشید به تکامل معنوی و اخلاقی نائل میشوند. لذا خانواده عامل کمال‌بخشی، سکونت، آرامش و بالندگی به اعضا خویش است که در تحولات اساسی جوامع نقش عمده‌ای ایفا میکند. البته خانواده متأثر از عملکرد مذهب، آموزش و حکومت نیز میباشد و این تأثر به صورت متقابل باعث ایجاد تغییرات اساسی میگردد. اگر خانواده محیط سالم و سازنده‌ای داشته باشد و نیازهای جسمی و روحی افراد خویش را برآورده سازد، کمتر به خدمات جانبی و جبرانی برای خانواده نیاز است. در تعریف خانواده بیان شده: خانواده گروهی است متشکل از افرادی که از طریق نسب و سبب و رضاع با یکدیگر بعنوان، شوهر، زن، مادر، پدر، برادر و خواهر در ارتباط متقابلند و فرهنگ مشترکی پدید آورده و در واحد خاصی زندگی میکنند.
اینک با توجه به حساسیت بیش از حد موضوع و حتی سرنوشت‌ساز بودنش، این ضرورت به چشم میخورد که در باب خانواده پژوهش‌هایی کارآمد به عمل آید. انسان با تشکیل خانواده، مثلث نیازهای سه‌گانه‌اش را، اعم از تمتع جنسی، تمنای عاطفی و تعهد انسانی، پوشش میدهد و از روابط آزاد که عمدتاً در سطح نازل و حیوانی تمتع جنسی قرار میگیرد، جدا میشود و هر چقدر در مقوله ازدواج حیطه شناختی درست‌تر ترسیم گردد و حیطه مصداقی صحیح‌تر انتخاب شود قدرت پاسخگویی به مثلث انسانی نیاز، بیشتر میشود. اما مع‌الاسف دنیای امروز مطالب دیگری را تعقیب میکند و حتی فکر ازدواج را به زیر تازیانه‌های عقب‌ماندگی و بی عرضگی و اسیر شدن میکشاند. لذا باید عوامل انزوای ازدواج و ایذاء ازدواج‌کرده‌ها، شناسایی و با به کارگیری فرامین اساسی در باب خانواده، ازدواج را به تسهیل کشانید.
با توجه به مطالب فوق این پایان‌نامه مشتمل بر چهار بخش است: بخش اول ـ کلیات (تعریف و تبیین موضوع و…) و بخش دوم شامل بررسی جایگاه خانواده در اعصار گذشته و ادیان همچون زرتشت، مسیحیت، یهود و اسلام و همچنین بنا بر ضرورت خانواده در اندیشه نظریه‌پردازان نیز بیان گردیده، بخش سوم بررسی جایگاه خانواده در اسلام و بیان ضروریات مورد نظر اسلام در این باب، آثار و فواید ازدواج و دو بخش چهارم به عنوان مبانی حقوقی و اخلاقی خانواده در اسلام به طرح حقوق همسران و آمیختگی این حقوق با اخلاق پرداخته میشود و پژوهش با مبحث رفع اختلافات خانوادگی به پایان رسیده است.
در این مطلب سعی شده است از منابع دست اول تفسیری و روایی و همین‌طور در جهت تجزیه و تحلیل هر چه بیشتر موضوع از مقالات و پایان‌نامه‌های مرتبط استفاده گردد که تعدد منابع نشان از توجه و کنکاش بیش از حد پژوهشگر دارد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پایان نامه, پروژه, معارف, جایگاه خانواده, اسلام, زوج, عیال, یونان قدیم, عرب جاهلیت, مسیحیان,,

تاريخ : 8 مهر 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->
تعداد صفحات:22
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
دفع سحر و ساحر
درمان و ابطال سحر
گشودن مردان و زنان
گشایش بخت دختران و پسران
آداب و دعاهای دفع بلا
استفاده از تربت امام حسین (ع)
انگشتر عقیق در دست کردن
صدقه دادن
چند نکته
قربانی کردن
عقیقه کردن
دعاها دفع بلا
منابع و مآخذ


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, سحر, جادو, ساحر, درمان, گشایش بخت, آداب, دعا, تربت امام حسین, انگشتر, دعا,

<-BloTitle->
<-BloText->