خريد بک لينک

home theater in Los Angeles
فلنج
Barabas Ropa de hombre
سریعترین و بروزترین سایت دانلود کارآموزی و پروژه شبکه اجتماعی اشتراک گذاری تیکفا
<-BloTitle->
<-BloText->

تعداد صفحات:30
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
ارزیابی بخش های مرتبط با رشته علمی کارآموز
بررسی آموخته ها وپیشنهادات
اقلیم در ساختمان
فرم ساختمان در رابطه با اقلیم
فرم ساختمان در اقلیم گرم و خشک
بافت روستایی
حیاط
طارمه (ایوان)
شنا سیل
آب: عنصر اصلی بر کالبد روستا
اقلیم گرم و خشک
اقلیم سرد
انسان، طبیعت
لهجه ها
روانی
روحیه اقتصادی و تجاری
البسه
تغذیه
فرهنگ عامه
معماری در اقلیم های مختلف
گنبد در اقلیم گرم و خشک
فرم بنا در مناطق گرم و خشک
نوع مصالح
ساختمان های گلی
ساختمان های خشتی
ساختمان و انواع آن
انواع ساختمان از لحاظ مصالح مصرفی
ساختمان‌های بتنی
ساختمان‌های فلزی
ساختمان‌های آجری
ساختمان‌های چوبی
ساختمان‌های ترکیبی
مقاوم سازی ساختمانهای آجری غیرمسلح موجود
بررسی علل آسیب پذیری ساختمان های آجری و بتنی در برابر زلزله
روشهای مقاوم سازی ساختمان های بنایی
تعمیر سطوح
ملات با تور سیمی
بتن پاشی
تزریق گروت و یا اپوکسی
پر کردن باز شوها
بزرگ کردن باز شوها
افزایش بارهای قائم
تقویت اتصالات دیوار دیافراگم
نوارهای فولادی
اضافه کردن مهاربند
افزودن هسته های مرکزی
روش فیبرهای مسلح کننده پلیمری
پوشش کامل دیوار یا نوار با الگوی X
مسلح کردن بازشوها
منابع

ارزیابی بخش های مرتبط با رشته علمی کارآموز:
اولین نیاز طبیعی انسان غذا میباشد زیرا انسان بدون خوراک قادربه ادامه حیات نیست. دومین نیاز انسان مسکن میباشد و مکانی که در آن زندگی می کند و فرزندانش را بزرگ می کند و در آن به زندگی ادامه میدهد.
مسکن تنها به ساختمان مسکونی ختم نمی شود بلکه شامل ساختمان های آموزشی و درمانی و اداری نیز می باشد. به همین دلیل تمام ارگان ها و نهادها نیاز مبرم به ساختمان دارند.
در تاسیس یک ساختمان نیاز به همکاری مهندس عمران و معمار و تکنسین ساختمان و حتی مهندس برق و تاسیسات نیز می باشد به همین دلیل رشته عمران و معماری مرتبط با تمام رشته ها میباشد.

بررسی آموخته ها و پیشنهادات:
اصولا کارهایی را که برای احداث یک ساختمان صورت می گیرد بسیار گسترده می باشد و به علت محدود بودن زمان کارآموزی نمی توان تمام کارهای انجام شده را دید و از نزدیک لمس کرد. در این مجموعه سعی شده است تا حدودی انواع اقلیم و تاثیر اقلیم در ساختمان سازی و انواع ساختمان و روشهای مقاوم سازی ساختمان پرداخته شود.
اقلیم در ساختمان
فرم ساختمان در رابطه با اقلیم :
تأثیر مستقیم عوامل اقلیمی در شکل گیری موجودات واقعیتی شناخته شده است. در تاریخ طبیعی قانونی وجود دارد که میگوید فقط انواع و گونه هایی می توانند به حیات خود ادامه دهند که بتوانند با محیط خود هماهنگی ایجاد کنند و با مصالح خود جور درآمده و با تمام نیروهای داخلی و خارجی که روبرو هستند سازگار باشند. بررسی شکل گیاهان در مناطق اقلیمی مختلف، شباهتی را بین شکل گیاهان و ساختمان های آن مناطق آشکار میسازد.
این تشابه به دلیل آن است که عوامل که در شکل دادن به گیاه تأثیر دارند در شکل دادن به محیط انسانی نیز می توانند به همان اندازه مؤثر باشند.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, گزارش کارآموزی, ساختمان, عمران, مقاوم سازی, اقلیم, بافت روستایی, حیاط, ایوان, طبیعت, تغذیه, ,

تاريخ : 9 آبان 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:44
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول – حقوق تجارت بین الملل
کمیسیون حقوق تجارت بین الملل
شکل گیری، ساختار و عملکرد
معاهده تنوع فرهنگی و مقررات تجاری بین المللی
فصل دوم – ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل
بخش اول
نظریه علمای حقوق
بند اول : نظریه وحدت و عمومیت ورشکستگی
بند دوم : نظریه سرزمینی بودن و چندگانگی ورشکستگی
بند سوم : نظریه بینابین
بخش دوم
سیستم قابل پذیرش در حقوق ایران
بند اول : دادگاه صلاحیتدار
بند دوم : تعارض قوانین
نتیجه گیری
منابع و ماخذ

مقدمه:
امروزه آثار تجارت خارجی در پیشرفت یا تزلزل اقتصاد کشورها قابل تردید است و بنابراین آگاهی از اصول پذیرفته شده حقوق تجارت بین الملل به ویژه در زمینه ورشکستگی و رعایت قواعد آن بی فایده نیست. بسیار اتفاق می افتد که مرکز اصلی شعبه شرکتی که ورشکسته میشود در کشوری دیگر واقع شده است. اکنون این سوال مطرح میشود که دادگاه صالح برای رسیدگی به درخواست بستانکار علیه شعبه مزبور کدام دادگاه است؟ و آیا حکم ورشکستگی صادر از دادگاه یک کشور در خارج از قلمرو سیاسی آن کشور، نسبت به اموال منقول و غیر منقول ورشکسته، دارای آثار حقوقی میباشد؟ همچنین اگر دعوی ورشکستگی در محاکم کشورهای مختلف مطرح شود و در نتیجه رسیدگی، احکام متعارض صادر گردد،. کدام حکم لازم الاجرا خواهد بود؟ در حقوق ایران برای رفع مشکلات ناشی از ورشکستگی بین الملل تجارتی نصوص قابل توجهی وجود ندارد و رویه قضایی نیز بر مبنای اصول کلی حقوق بین الملل خصوصی در مقام حل مشکلات مزبور بر نیامده است. در این جا به منظور آشنایی با راه حل های قابل اعمال در سیستم ورشکستگی، نظریه علمای حقوق و رویه های موجود در کشورهای دیگر را مورد بحث قرار میدهیم.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, ورشکستگی, حقوق تجارت, بین الملل, کمیسیون, فرهنگ, نظریه بینابین, دادگاه, ت,

تاريخ : 9 آبان 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:76
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
پیش گفتار
خلاصه‌ای بر وقف
فصل اول
گفتار 1 – معانی وقف
گفتار 2 – خصوصیت‌های وقف
توضیح حبس مال و فک ملک
عین باید تاب پایداری در برابر انتفاع را داشته باشد
حبس عین باید دائمی باشد
مال موقوف، خود شخصیت حقوقی مییابد
گفتار 3 – انعقاد وقف
وجود تراضی
قلمرو تراضی
گفتار 4 – اقسام وقف
وقف خاص
وقف عام
فصل دوم
گفتار 1 – عقد وقف
دوام
سکوت قانون مدنی در مورد تبخیر در عقد وقف
گفتار 2 – قبض موقوفه
گفتار 3 – مورد وقف
مال موقوفه باید عین باشد
مال موقوفه باید معلوم باشد
لزوم قابلیت تعیین
لزوم قابلیت بقا در برابر انتفاع
مال موقوف باید ملک واقف باشد
قابلیت قبض
فصل سوم
گفتار 1 – شرایط وقف
مالک بودن
اهلیت داشتن
گفتار 2 – موقوف علیه و شرایط آن
موجود باشد
اهلیت تملک داشته باشد
معین باشد
واقف خود را موقوف علیه یا در زمره آنها قرار نداده باشد
وقف بر مقاصد غیر مشروع باطل است
فصل چهارم
گفتار 1 – مدیران وقف
متولی و ناظر
عزل و نصب
گفتار 2 – موارد انغرال
گفتار 3 – اجرت متولی
گفتار 4 – صلاحیت متولیان
گفتار 5 – حالت اطلاق
گفتار 6 – حالت ترتیب
گفتار 7 – شرایط و اهلیت متولی
گفتار 8 – مسئولیت متولی
گفتار 9 – اراده وقف بدون متولی
گفتار 10 – تولیت مجهولی
گفتار 11 – وظایف و اختیارات سازمان اوقاف
گفتار 12 – اجاره اموال موقوف و موارد فروش وقف
گفتار 13 – سرنوشت وقف پس از فروش مال
بیم سفک دما
بیم خرابی
گفتار 14 – تقسیم عین موقوفه
تقسیم ملک از وقف
افراز وقف از وقف
سخن پایانی – هدف از وقف
منابع

پیش گفتار:
انسان زندگی جاودانه و ابدی ندارد. به همین جهت مایل است پس از مرگ، یادگارهایی از خود به جای گذارد. این یادبودها میتوانند خیرات و مبرات، عمل صالح هبه و وقف باشند.
وقف در لغت به معنی ایستادن و حبس کردن است و در اصطلاح حقوقی عبارت از آن است که شخص به منظور یک هدف انسانی و اخلاقی و با نیت مشروع، تمام و یا قسمتی از مال یا اموال خود را برای جلوگیری از نقل و انتقال حبس کند تا دیگران از منافع آن مال استفاده نمایند. مثلا شخصی تمام یا قسمتی از اموال خود را وقف می نماید تا از منافع آن برای دختران بی بضاعت جهیزیه تهیه گردد.
وقف ریشه در تاریخ دینی و مذهبی ما دارد و از عقودی است که ضمن جلوگیری از مال‌اندوزی و تکاثر، موجب تعادل و توازن ثروت در جوامع بشری میشود. نیاکان ما اعتقاد وافری به وقف مال و اموال داشته‌اند و وقف نامه‌هایی که از گذشته‌ها به جای مانده حکایت از این اعتقاد راسخ دارد ولی متأسفانه این رسم بسیار با ارزش به تدریج و در طول زمان به فراموشی سپرده شده است.
پیامبر اسلام می فرمایند: 3 سه چیز نام انسان جاودانه میسازد:
1) فرزند صالح
2) علمی که دیگران از آن بهره مند گردند.
3) صدقه جاریه (وقف)
امیدواریم با آشنایی با مبانی حقوقی «عقد وقف» شاهد رواج روزافزون این عمل خیر باشیم تا همگان از منافع آن بهره مند گردند.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, وقف, حبس مال, فک ملک, مال موقوف, تراضی, وقف خاص, وقف عام, قانون مدنی, مال,

تاريخ : 9 آبان 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:46
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
ارتداد چیست؟
کفار به سه گروه تقسیم میشوند
عوامل ارتداد
انکار اصل دین
انکار یکی ازاحکام ضروری و بدیهی دین اسلام
انکار یکی از احکام قطعی ولی غیرضروری اسلام
انواع مرتد
مرتد فطری
مرتد ملی
زن مرتد
فرزند مرتد
آیا ارتداد جرم است؛ ماهیت حقوقی ارتدادچیست؟
عنصر قانونی
عنصر مادی
عنصر روانی
مجازات ارتداد
مرتد فطری
مرتد ملی
زن مرتد
سب النبی و توهین به مقدسات اسلام
سب النبی
توهین به مقدسات
چیستی مقدسات
مقدسات اسلام
جرم سب النبی درحقوق جزای نظام جمهوری اسلامی ایران
ارتداد و آزادی اندیشه
حکم ارتداد و نحوه برخورد عمل دستگاه ادراکی انسان
عدم اکراه در دین
پذیرش حقیقت
آزادی اندیشه یا آزادی عقیده؟
اعلامیه حقوق بشر و آزادی عقیده
ارتداد و آزادی بیان
ماهیت آزادی
لیبرالیسم و آزادی
اسلام و آزادی
حکم ارتداد و آزادی
مرتد و حقوق خداوند
مرتد و حقوق جامعه
مرتد و حقوق شهروندان
نتیجه
فهرست منابع

مقدمه:
ازجمله آفات روبه رشد و نگران کننده موجود درجامعه ما و بلکه در سطح کلان در همه وسعت دنیا، آفت قداست گریزی، قداست زدایی، قداست ستیزی، مبارزه با ارزش های والای دینی و مذهبی است که ضربات سخت و سنگینی را بر پیکر امنیت و آسایش و آرامش اجتماعی فرود می آورد، و ثبات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، و اقتصادی را تهدید میکند.
یک نگاه زودگذر به ناهنجاری های اخلاقی اجتماعی( از قبیل آدم ربایی، قتل عمد، سرقت، قاچاق مواد مخدر، روابط نامشروع، کلاه برداری، درگیری ها، و ترویج فساد و بی بند و باری) معضلات اداری سیاسی و اعتقادی (همانند بازیچه قراردادن دین، دهن کجی به ارزش های اسلامی، ارتداد، ترویج باطل و مبارزه با باورهای دین و مکتبی) و بالاخره توهین به مقدسات مذهبی و صدها کج روی های رنج آور دیگر، نمایشی است که هجران و جدایی آدمیان از ارزش های دین و حرکت به سمت و سوی مادی گری را نشان میدهد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, مساله ارتداد, کفار, اصل دین, احکام, مرتد, مرتد فطری, مرتد ملی, جرم, عنصر ,

تاريخ : 9 آبان 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:61
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
ولتاژ معکوس
دسته بندی دیودها
اختراع دیود پلاستیکی
دیود چیست؟
بایاس دیود
بایاس مستقیم
بایاس معکوس
ناحیه تخلیه
تست دیود
انواع دیود ها
دیود اتصال نقطه ای
دیود زنر
دیود نوردهنده LED
دیود خازنی ( واراکتور )
فتو دیود
دیودهای سیگنال
استفاده از دیود زنر برای تهیه ولتاژ ثابت دیودهای زنر
دیود تونل
چطور یک دیود نور تولید میکند؟
تابلو روان
بلوک دیاگرام یک تابلو دیجیتال
اجزای تصویر
جاروب ساده
اثر فلیکر
جاروب یک در میان
بررسی اولین مدار عملی تابلو روان – برنامه نویسی
بررسی جاروب ستونی مدار عملی تابلو روان – برنامه نویسی
انیمیشن در تابلو روان
بررسی ساخت انیمیشن در تابلو روان
متن کامل برنامه حرکت به سمت چپ در تابلو روان با جاروب ستونی
تبلیغات
تبلیغات سایت
منابع

مقدمه:
دیودها جریان الکتریکی را در یک جهت از خود عبور میدهند و در جهت دیگر در مقابل عبور جریان از خود مقاومت بالایی نشان میدهند. این خاصیت آن ها باعث شده بود تا در سال های اولیه ساخت این وسیله الکترونیکی، به آن دریچه یا Valve هم اطلاق شود. از لحاظ الکتریکی یک دیود هنگامی عبور جریان را از خود ممکن میسازد که شما با برقرار کردن ولتاژ در جهت درست (+ به آند و – به کاتد) آن را آماده کار کنید. مقدار ولتاژی که باعث میشود تا دیود شروع به هدایت جریان الکتریکی نماید ولتاژ آستانه یا (forward voltage drop) نامیده میشود که چیزی حدود ۰.۶ تا ۰.۶ ولت میباشد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, برق, دیود, ولتاژ, اختراع, دیود پلاستیکی, بایاس, ناحیه تخلیه, واراکتور, سی,

تاريخ : 9 آبان 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:20
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
رابطه سنت‏ های الهی با اعمال انسان
ویژگیهای مشترک سنت‌های الهی در جامعه و تاریخ
عدم تنافی سنت ها با اصلِ علیت
عدم تنافی سنت ها با اراده انسان
عام و جهانی بودن سنت ها
استمرار
حتمى بودن سنن الهى
تبدیل ناپذیرى
تحویل ناپذیرى
علل عدم تبدیل و تحویل سنن الهى در قرآن
جهل
تغییر سمت و سوى منابع
ضعف و ناتوانى
دنیوى بودن سنت ها
سرنوشت مشترک
زمان معین
الهى بودن سنت ها
تاثیر و تاثر سنن الهى بر یکدیگر
مرجع

انسان‏ ها در زندگی اجتماعی و فردی خود، قوانین و مقرراتی را وضع می‏ کنند که سنن اجتماعی، قومی و یا ملی نامیده می ‏شود آداب و رسوم خاص هر قوم و ملّت، سنّت ویژه آن‏ هاست. هم‏چنین قوانین بین المللی که در سطح گسترده‏ای، به‏ وسیله کشورها و سازمان‏ های جهانی وضع می‏ شود، نوعی سنن و آداب اجتماعی هستند، مانند احترام به حسن هم‏جواری، دخالت نکردن در امور داخلی کشورها و… ولی این سنن با سنت‏ های الهی از دو نظر فرق دارند:
1) در کلیت، ثبات و راه کارها و فرایند حاکم بر چگونگی وضع آن‏ ها؛
2) در غایت و هدف
سنت‏ های الهی قابل تغییر و تبدیل نیستند و ثبات و دوام دارند، به گونه‏ ای که آیه شریفه «و لن تجد لسنهِ اللّه‏ تبدیلاً؛ و سنّت خدای متعال را دگرگون نخواهی یافت» به آن تصریح دارد ولی در مقررات و سنت‏ هایی که به دست انسان ایجاد می‏ شوند، ثبات و دوام کمتری به چشم می‏ خورد و همواره در حال دگرگونی و تغییراند. علل عمده تغییر، دگرگونی و بی‏ ثباتی در قوانین بشری را می‏ توان چنین برشمرد:
1) جهالت: ناآگاهی و جهل انسان‏ ها و مکاتب بشری به همه نیازهای مادی و معنوی انسان و زوایای حیات آدمی، باعث شده است که انسان‏ ها توانایی ایجاد قوانین دقیق، بی‏ عیب و جامع را نداشته باشند؛ زیرا مکتب‏ های بشری از تبیین همه ابعاد انسان عاجزند و تنها برخی از زوایای وجود او را مورد توجه قرار داده‏ اند. به همین دلیل، از فهرست کردن همه نیازهای مادی و معنوی ناتوانند. از این‏ رو، به وظایف و تکالیف انسان نسبت به خود، هم‏نوعان و اجتماع، محیط و جهانی که در آن زندگی می‏ کند و مهم‏ تر از همه، وظایفی که نسبت به خالق خود بر عهده دارد، به صورت همه جانبه توجه نشده است و اگر در برخی از مکاتب، به بعضی از بخش‏ های یاد شده توجه شده است، اما حتی از ایجاد ارتباط سنجیده و متناسب بین آن‏ ها ناتوان است. به همین دلیل، با گذشت زمان، نقص قوانین انسانی آشکار خواهد شد که قوانین و سننی که از این طریق و توسط مکاتب بشری سرنوشت انسان را در عرصه تاریخ رقم می‏ زنند، در ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، خانوادگی و… پاسخگوی همه جنبه‏ های مادی و معنوی، آخرتی و این جهانی نیستند و سرانجام، همواره دست به تغییر آن مقررات و قوانین می‏ زنند. نمونه آشکار این قوانین را می‏ توان در مکتب «اومانیسم» یا «انسان محوری» جست‏جو کرد. در این مکتب، انسان از زوایای تنگ و تاریک محاسبات این جهانی و نظام حاکم بر روابط مادی و رفاه دنیوی بررسی شده و از ضروری‏ ترین نیازهای روحی و معنوی آدمی غفلت شده است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, معارف, سنت الهی, اعمال انسان, جامعه, تاریخ, اصل علیت, سنن الهی, قرآن, ضعف,

تاريخ : 9 آبان 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:72
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول – تاریخچه برخی از زبانهای برنامه نویسی
زبان برنامه نویسی c
زبان برنامه نویسی c++
اهداف بوجود آمدن c++
زبان برنامه نویسی c#
زبان برنامه نویسی Java
زبان برنامه نویسی visual basic
زبان برنامه نویسی پایتون
ویژگیهای شی گرایی
رایگان
قابلیت حمل
قدرتمند
درونی سازی و گسترش
فصل دوم – زبان Delphi
تاریخچه زبان Delphi
سال 1995- Delphi – 1
سال 1996- Delphi – 2
سال 1997- Delphi – 3
سال 1998- Delphi – 4
سال 1999- Delphi – 5
سال 2001- Delphi – 6
فصل سوم – زبان c
تاریخچه c
برنامه نویسی ساخت یافته
مراحل اجرای یک برنامه c
خطاهای برنامه نویسی
فصل چهارم – Visual Basic 6
مقدمه ای بر زبان برنامه نویسی Visual Basic
فصل پنجم – زبان java
جاوا
تاریخچه
اهداف اولیه
خط مشی جاوا
پیاده سازی
اداره خودکار حافظه
گرامر
نمونه هایی از برنامه های جاوا
توزیع های جاوا
کلاس های خاص
کتابخانه های کلاس
کتابخانه های مرکزی
کتابخانه های موضعی و بین المللی
کتابخانه های واسط کاربر
ویرایش
ایرادات مطرح شده
پاسخ به ایرادات
یک اشتباه متداول
منابع

چکیده:
مسلما یکی از سودمندترین اختراعات بشر تا به امروز کامپیوترها بوده اند. دستگاه هایی که هزاران بار سریع تر از انسان فکر می کنند و سرعت عملشان به طرز غیر قابل باوری بالاست. سرعت و قدرت، امکان انجام خیلی از کارهایی را فراهم کردند که انسان بطور عادی از انجام آن ها عاجز بود. اما یک مشکل وجود داشت این دستگاه ها به همان اندازه که قوی بودند، کم هوش هم بودند؛ آنها به طور عادی هیچ عملی انجام نمی دادند مگر اینکه به صراحت از آنها درخواست میشد. اما این درخواست چگونه باید صورت میگرفت؟ باید راهی برای گفتگو با آنها پیدا میشد. و در این زمان بود که متخصصان تصمیم گرفتند زبانهای مخصوصی را به وجود بیاورند تا بتوانند با کامپیوترها گفتگو کنند. این زبانهای مخصوص به اصطلاح زبانهای برنامه نویسی کامپیوتر نام گرفتند.به نسل اولیه زبانهای برنامه نویسی، زبانهای سطح پایین گفته میشد، چرا که به سختی قابل یادگیری و به کارگیری بودند. پیاده سازی اعمالی ابتدایی توسط این زبانها باعث میشد مدت ها وقت با ارزش برنامه نویسان گرفته شود. اما وضع به همین منوال نماند و با گذشت زمان زبانهای جدیدی به وجود آمدند که آموختن آن ها راحت تر بود. طی سه دهه اخیر، صنعت کامپیوتر مورد هجوم انواع زبانهای برنامه نویسی قرار گرفت.

مقدمه:
سیستم های کامپیوتری جدید، تاثیرات وسیع و رشد یابنده ای بر اکثر فعالیت های بشری داشته و دارند. کامپیوتر امکان داده است تا زمینه های جدیدی از تحقیقات در علوم ایجاد شوند که پیشتر، به سبب کمبود داده ها و محدودیت در انجام تحلیل ها و محاسبات عددی، چندان شناخته شده نبودند. کامپیوتر، پیشرفت های تکنولوژی، از قبیل سفر به ماه، را تسهیل کرده و به عنوان وسیله ای برای کنترل فرآیندهای صنعتی، به گستردگی مورد استفاده قرار میگیرد. اکثر سیستمهای حسابداری و بانکی، اینک کامپیوتری شده و در فعالیت هایی مثل مدیریت موجودی و انبار، پرداخت حقوق حمل و نقل و مراسلات، از کامپیوتر در حد وسیع استفاده میشود. سازمان های دولتی، اینک برای ذخیره و بازیابی اطلاعات، کامپیوتر را به کار میگیرند. در دانشگاه ها برای ذخیره و بازیابی اطلاعات، امور حسابداری و پرداخت حقوق، برنامه ریزی دروس و ثبت نام دانشجویان و فعالیت های دیگر از کامپیوتر بهره برداری میشود. بسیاری از سیستم های کتابداری، اینک کامپیوتری شده اند و در کتابخانه ها، حتی برای نگاهداری و بازیابی اسناد و مدارک و چکیده های علمی، از کامپیوتر استفاده میکنند. سخن کوتاه، کامپیوتر در تمام فعالیتهایی که در آن ها پردازش سریع حجم زیادی از اطلاعات، مورد نیاز باشد، به کار برده میشود.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, کامپیوتر, حسگر, بیسیم, نرم افزار, شبکه, مسیر یابی, سخت افزار, شایعه پراکن,

تاريخ : 9 آبان 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:37
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
دگرگونی طراحی برای کتابخانه‌های الکترونیکی
کتابخانه ها و گسترش زیر بنای اطلاعاتی
مهارت های مورد نیاز کتابداران
شرایط انجام کار غیر کتابداران
کار با گروه های پردازش
نکات قوت و ضعف تکنولوژی های کنترل اطلاعات
مشکلات نظام های کتاب شناختی کامپیوتری
بازاریابی
سیستم های خبره در کتابخانه و محیط اطلاعاتی
ماهیت سیستم خبره
مسائل و مشکلات سیستم های خبره
مسائل انسانی
مسائل اجرایی
سیستم های خبره در کتابخانه ها
کاربردهای سیستم های خبره در کتابخانه ها
فهرست نویسی و رده بندی
نمایه سازی و چکیده نویسی
مجموعه سازی
سفارشات
مدیریت اطلاعات
عوامل هوشمند
عوامل فیلترگذار( مرور کردن اطلاعات)
عوامل جستجو
وظایف یک عامل هوشمند
خدمات مرجع
شبیه سازی انسان
نتیجه گیری
نتیجه

چکیده:
در حال حاضر رشته کتابداری و اطلاع رسانی در دو گرایش پزشکی و غیر پزشکی در دانشگاه های ایران تدریس میشود . رشته کتابداری پزشکی در دانشگاه های علوم پزشکی و رشته کتابداری غیر پزشکی در دانشگاه های سراسری، دانشگاه های آزاد اسلامی و دانشگاه های پیام نور به صورت آکادمیک تدریس میشود. در مقطع کارشناسی ارشد 2 واحد نظری به درس تکنولوژی اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی اختصاص داده شده که در 34 ساعت و با هدف آشنایی با نحوه استفاده از تکنولوژی در ارائه خدمات کتابخانه و مراکز اسناد و مدارک و چگونگی طراحی و تحلیل نظام های اطلاعاتی طبق مصوبه وزارت علوم در دانشگاه ها ارائه و تدریس میگردد. مقاله حاضر با رویکردی تحلیلی به بررسی نحوه تدریس واحد تکنولوژی اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی در رشته کتابداری مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه های شهر تهران و تحلیل عوامل مؤثر داخلی و خارجی ( با توجه به مدل برایسون ) بر نحوه تدریس این واحد درسی میپردازد. در پایان پیشنهاداتی جهت ارتقاء و بهبود نحوه تدریس به منظور بالابردن سطح کیفی و کاربردی کردن این واحد در رشته کتابداری ارائه میشود ؛ چرا که کتابداری و اطلاع رسانی همانند بسیاری از حوزه های دانش بشری، در تعامل با جامعه و شرایط جدیدی که به وجود آمده است از تحولات گوناگون عصر خود تاثیر گرفته و بر آنها نیز تاثیر میگذارد. طی دو دهه اخیر که فناوری های جدید کاربرد گسترده ای در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی یافته و محیط اطلاعاتی بسیار متحول شده است، تلاش هایی به منظور بازنگری در نقش و کارکردهای کتابداران صورت گرفته و می گیرد که بیانگر واکنش منطقی حرفه نسبت به تحولات و شرایط است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, کاربرد کامپیوتر, کتابداری, طراحی, کتابخانه, الکترونیک, کتابدار, تکنولوژی,,

تاريخ : 9 آبان 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:68
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
پیشگفتار
مقدمه
اهداف پروژه
معرفی محل کارآموزی
شهرداری منطقه 19 تهران
تاریخچه مختصر منطقه
فعالیت های سازمان
چارت سازمانی محل کارآموزی
فعالیت های کامپیوتری سازمان
نرم افزار ها و سخت افزار های مورد استفاده
فعالیت های انجام شده
شرح فعالیت ها و آموخته ها
تاریخچه وب
معرفی شبکه پهناور جهانی(Word Wide Web)
اینترنت
محدودیت های صفحات وب
زبان برنامه نویسی
کد های html چیست؟
css چیست؟
asp چیست؟
java script چیست؟
vb script چیست؟
تجزیه و تحلیل سیستم
نمودار سطح صفر
نمودار سطح یک
پایگاه داده
sqlچیست؟
مراحل ساخت DATA BASE
جداول
نرم افزار های مورد استفاده
Dream waver
Photoshop
طراحی وب سایت
طرح وب سایت
مراحل طراحی سایت
صفحات سایت
صفحه نخست
صفحه آموزش
صفحه دانلود
دانلود عکس
دانلود موزیک
دانلود کتاب
نقشه منطقه
اعلام مشکلات
کد فرم با html
کد asp
اتصال asp به sql
کد باز کردن رکورد در بانک
ریختن اطلاعات از صفحه اعلام مشکلات به درون یک متغیر
اضافه کردن اطلاعات به بانک (insert)
بستن رکود وارتباط با بانک اطلاعاتی
حل مشکل
کد خواندن اطلاعات از پایگاه داده (select)
ثبت حل مشکل توسط کارشناس
ورود مدیر
عملکرد کارشناس
بررسی مشکلات حل نشده
ثبت کارشناس جدید
کد insert
آموخته ها
نتیجه گیری و پیشنهاد
منابع
پیوست ها
پیوست 1 (کد جاوا اسکریپت نمایش ساعت و مدت زمان حضور)
پیوست 2 (کد جاوا اسکریپت نمایش تاریخ )

فهرست شکل ها:
پیشگفتار
معرفی محل کار آموزی
چارت سازمانی شهرداری منطقه 19
فعالیت های انجام شده
مراحل آماده شدن یک صفحه وب پویا با تاکید بر روش client-side
مراحل آماده شدن یک صفحه پویا با تاکید بر روش هایserver-side
تجزیه و تحلیل سیستم
نمودار سطح صفر
نمودار سطح یک
پایگاه داده
ساخت پایگاه داده
انتخاب نام پایگاه داده
ساخت جدول
دیاگرام جداول
نرم افزار های مورد استفاده
صفحه نخست نرم افزار
طراحی در قسمت کد نویسی
طراحی در قسمت split
طراحی در قسمت design
منوی properties
طراحی وب سایت
نمای کلی قالب سایت
header سایت
منوی سایت
بدنه اصلی سایت (body)
بخش right سایت
footer سایت
صفحات سایت
صفحه نخست
صفحه آموزش
صفحه دانلود
دانلود عکس
بازدید عکس
عکس ها در سایز بزرگ تر
دانلود موزیک
دانلود کتاب
انتخاب زبان کتاب
انتخاب کتاب
نقشه منطقه 19
نقشه ناحیه 3
اعلام مشکلات
ورود کارشناس
ورود نام کارشناس
مشکلات ارجاع داده شده
ثبت حل مشکل
تایید ثبت حل مشکل
ورود مدیر
فعالیت های مدیر
ورود نام کارشناس، جهت بررسی عملکرد او
نمونه عملکرد کارشناسان
بررسی مشکلات حل نشده
ثبت کارشناس جدید

مقدمه:
با گسترش عصر ارتباطات و دنیای اینترنت سایت ها و گروه های زیادی در اینترنت مشغول به کار شده اند که روز به روز هم به تعداد آن ها افزوده میشود. با این وجود شرکت ها و سازمان های مختلف اقدام به طراحی سایت برای ارگان های خود نموده اند به عنوان مثال تقریبا تمامی دانشگاه های کشور برای اطلاع رسانی به دانشجویان خود و دیگر امکانات آموزشی از جمله انتخاب واحد اینترنتی دارای سایت میباشند.
با وجود این سایت های بسیاری از فعالیت ها که توسط کارمندان انجام میگرفت و وقت زیاد و نیروی زیادی میگرفت با کمک اینترنت و سایت، در زمان کوتاه تر و با نیروی کمتر انجام میگیرد. و این خود دلیل مهمی برای استفاده از سایت های اینترنتی میباشد.
علاوه بر خود سازمان، مراجعین و کاربران هم راحت تر و با زمان کمتر کارشان به انجام میرسد و راضی تر هستند و این برای شرکت نکته حایض اهمیتی است.
علاوه بر این سازمان هایی میتوانند در شبکه های کامپیوتری مخصوص به شرکت خودشان سایت خصوصی ایجاد کنند، که فقط کارمندان عضو شبکه قادر به بازدید از آن باشند.
یکی از این موارد در شهرداری منطقه 19 ایجاد شده است و امکانات مختلفی برای کارکنان فراهم کرده است.
که هم در وقت صرفه جویی میشود و هم کارکنان راضی تر هستند.
قبل از طراحی سایت کارکنان اگر مشکلی در سیستم کامپیوتری خود داشتند میبایست به مرکز سایت شهرداری مراجعه نموده و مشکل خود را اعلام میکردند تا کارشناسان بخش مربوطه به مشکل رسیدگی کنند. البته علاوه بر این مورد موارد مختلفی مثل امکانات تفریحی و آموزشی نیز برای کارمندان در سایت وجود دارد.
در روش قدیمی نظم در کارها وجود نداشت و وقت زیادی از کارمندان گرفته میشد و از کارهای روزانه خود عقب میافتادند.
در این سایت ما تلاش کردیم تمامی فعالیت ها در قالب سایت انجام گیرد و کاربر با ورود به سایت مشکلات خود را اعلام کرده و به بقیه کارهای خود برسد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, گزارش کارآموزی, شهرداری, کامپیوتر, سازمان, چارت سازمانی, فعالیت, نرم افزار, سخت افزار, شبکه,,

تاريخ : 9 آبان 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:26
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
طریقه کلی کشف واقع
مواعد پذیرش دلیل و تخلف دادرس از مواعد قانونی در پذیرش دلایل
تحصیل دلیل و جمع آوری ادله
تفاوت اداره دلایل با تحصیل دلیل
مقررات تضمین کننده اصل بی طرفی یا ضمانت های اجرایی اصل بی طرفی
جهات رد دادرس
محور قرابت و عواطف خانوادگی
استفاده از خدمات طرف پرونده
جهت دیگر
منافع شخصی
عوامل تضمین کننده بی طرفی، از منظر عملی، یا قضاوت
عدم درخواست از طرفین پرونده
عدم پذیرش هدیه و منع دریافت هر گونه یادگاری
عدم قبول انجام وظیفه اداری
عدم پذیرش دعوت برای شرکت در مراسم ایشان
نتیجه گیری
منابع

مقدمه:
در ساختار دادرسی سیستم قضایی ایران که از قانون نوشته تبعیت میکند اختیارات یک دادرس در رسیدگی به امر حقوقی و کیفری متفاوت است، همیشه این سوال وجود دارد که آیا وظیفه دستگاه قضایی در رسیدگی به دعاوی احقاق است یا فسخ خصومت ؟ اساساً باید به این نکته توجه نمود که چنانچه وظیفه دستگاه قضایی احقاق حق باشد در هیچ یک از مراحل دادرسی یک حکم قاطع و لازم الاجرا صادر نخواهد شد.
زیرا طرفین در پایان هر مرحله خود را مستحق تجدید نظرخواهی می دانند بنابراین وظیفه دستگاه قضایی فسخ خصومت مابین طرفین دعواست، آن چه که با قبول نظریه اخیر به ذهن متبادر میشود آ ن است که باید در دعاوی اصل عدالت هرچند که عدالت نسبی باشد رعایت شود و یک دادرس در نهایت بیطرفی به فسخ خصومت و صدور رای بپردازد، با توجه به سیستم دادرسی مدنی در حقوق ایران قاضی برخلاف سیستم دادرسی کیفری که وظیفه دارد خود تحصیل دلیل هم بنماید، دادرس از جمع آوری ادله یا طرقی که سبب پیروزی یکی از طرفین شود منع شده است.
همیشه این سوال وجود دارد که چنانچه مدعی حقی به حقوق حقه خویش واقف نباشد آیا قاضی میتواند وی را راهنمایی نماید؟ و آیا هر راهنمایی برخلاف اصل بیطرفی است ؟ به طور مثال اگر مدعی نداند که در صورت نداشتن دلیل میتواند مدعی علیه را قسم بدهد آیا دادرس میتواند وی را نسبت به حق خویش راهنمایی نماید؟
پاسخ های کلی و تحلیل برخی از سوالات فوق در این نوشتار ذکر شده است امید است که مقبول واقع شود.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, قاضی, حقوق, کشف واقع, دادرس, مواعد قانونی, ادله, تحصیل, ضمانت, بی طرفی, ع,

<-BloTitle->
<-BloText->