خريد بک لينک

home theater in Los Angeles
فلنج
Barabas Ropa de hombre
سریعترین و بروزترین سایت دانلود کارآموزی و پروژه شبکه اجتماعی اشتراک گذاری تیکفا
<-BloTitle->
<-BloText->

تعداد صفحات:71
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
ضرورت تحقیق
اهداف پژوهش
هدف کلی
اهداف ویژه
سوالات تحقیق
تعاریف نظری
افسردگی
سلامت روان
تعاریف عملیاتی اصلاحات
افسردگی
سلامت روان
فصل دوم
پیشینه تحقیق
مقدمه
نقش تفاوت های جنسیتی در سلامت روان
مفهوم سلامت و بیماری روانی در اسلام
معیارهای سلامت روان
از قوه به فعل در آوردن استعدادهای ذاتی خود
استقلال
دوستی و کمک نسبت به کودکان
رعایت اعتدال در رفتار جنسی
امنیت عاطفی
ادراک واقع بینانه
دیدگاه های مختلف در مورد سلامت روان
دیدگاه زیست گرایی
مکتب شخص شناسی
دیدگاه های پدیدار شناختی
بهداشت روانی در دوران مختلف رشد
قبل از تولد و زمان تولد
کودکی ( 1 تا 7 – 6 سالگی)
دوره بلوغ(12-11تا 18سالگی)
دوران جوانی(30تا40سالگی)
دوران میان سالی(40تا65سالگی)
دوارن پیری
افسردگی چیست؟
اختلال افسردگی
افسرده بودن
علایم اصلی اختلال افسردگی
کناره گیری
غمگینی
منفی گرایی
نگرش منفی نسبت به خود
اظهار نا امیدی
کاهش انرژی حیاتی
بی دقتی به هنگام انجام وظایف
ناتوانی در تصمیم گیری قاطع
ویژگی حمله افسردگی بر اساس DSN IIIR
معیارهای DSM. IV. IR
علل افسردگی کدامند؟
عامل زیست شناختی چه نقشی دارد؟
توارث
تغییرات مغز
هورمون ها
ناقل های عصبی
نظریات مختلف در مورد افسردگی
نظریه های روانکاوی
نظریه های یادگیری
رویکرد تقویت
رویکرد های شناختی
نظریه های زیست شناختی
نظریه شناختی بک
تحقیقات انجام شده
تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
تحقیقات انجام شده در داخل کشور
فصل سوم
روش تحقیق
جامعه آماری
نمونه آماری
روش نمونه گیری
نحوه اجرای آزمون
ابزار جمع آوری اطلاعات
روایی و پایانی تست بک
پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) گلدبرگ و هیلر
روایی و پایایی آزمون
روش آماری
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده های
مقدمه
یافته های توصیفی
یافته های استنباطی
فصل پنجم
خلاصه، بحث و نتیجه گیری
مقدمه
خلاصه پژوهش
تحلیل و تفسیر
تفسیر
نتیجه گیری
محدودیت های پژوهش
محدودیت های در دسترس پژوهشگر
محدودیت های خارج از دسترس پژوهشگر
پیشنهادات
منابع و مأخذ
فهرست منابع

چکیده:
پژوهش حاضر با مقایسه سطح افسردگی و سلامت روان در بین دانشجویان فنی و مهندسی و روانشناسی میپردازد، سوال اصلی پژوهش حاضر این میباشد که آیا بین افسردگی و سلامت روان دانشجویان فنی و مهندسی و روان شناسی تفاوت وجود دارد یا خیر؟
به همین منظور از میان کلیه دانشجویان فنی و مهندسی و روانشناسی 100 نفر به صورت نمونه گیری طبقه ای انتخاب گردید.
برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه افسردگی بک که دارای 21 سوال 4 گزینه ای می باشد، استفاده گردید و پرسشنامه سلامت عمومی که شامل 28 سوال 4 عبارتی میباشد استفاده شد.
برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از آزمون t مستقل استفاده گردید.

مقدمه:
موضوع سلامیی از بدو پیدایش بشر در قرون و اعصار متمادی مطرح بوده است اما هرگاه ازآن سخن به میان آمده عموماً بعد جسمی آن مد نظر قرار گرفته و کمتر به سایر ابعاد سلامتی به خصوص بعد روانی آن توجه شده است. سازمان جهانی بهداشت، ضمن توجه دادن مسئولین کشورها در راستای تامین سلامت جسمی، روانی، اجتماعی افراد جامعه همواره بر این نکته تاکید دارد که هر یک از این سه بعد بر دیگری برتری ندارد طبق گزارشات این سازمان، جهان در طول دو دهه آینده شاهد تغییرات عمده ای در زمینه اییدمیولوژی بیماری ها و نیازهای بهداشتی افراد است. به گونه ای که بسیاری غیر واگیردار هم چون بیماری های روانی به سرعت جای گزین بیمارهای عفونی و واگیر دار گردیده و درصد عوامل ایجاد کننده ناتوانی و مرگ های زودرس قرار می گیرند. طبق برآوردهای این سازمان، این در حالی است که در برنامه ریزی های توسعه اجتماعی و اقتصادی پایین ترین اولویت به آن ها داده میشود.
موضوع بهداشت و سلامتی و روانی از زمانی که بشر وجود داشته و خصوصاً از زمانی که اجتماع را شرح کرده، مطرح بوده است . زیرا انسان همواره سلامتی خویش را دوست می داشته، تمهیدات فراوانی را در پیشگیری از ابتلا به انواع بیماری ها و گرفتاری های روانی که آرامش را به هم میزد، فراهم می ساخته، جهت مقابله با فشارهای روانی که آرامش را به هم میزد، فراهم میساخته،و جهت مقابله با فشارهای روانی هم میکرده است.
پس یکی از شایع ترین عواملی که موجب اختلال در سلامت روانی یعنی افسردگی میباشد می پردازیم.
افسردگی یکی از رایج ترین بیماری های روانی است که باعث مراجعه به روانشناسان و دیگر متخصصان بهداشت روانی میگردد اگر چه افسردگی از دیر باز بعنوان یکی از نابه سامانی های عمده شناخته شده است، اما در دو دهه اخیر این دو بیماری، هم از حیث رنج و آزاری که مبتلایان آن را تحمل میکنند و هم از لحاظ بار سنگینی که این ناراحتی بر منابع درمانی ملت ها تحمل مینماید، پیش از پیش مود توجه قرار گرفته است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, روانشناسی, هوش هیجانی, مهارت ادراکی, گلمن, گاردنر, جامعه آماری, تجریه و ت,

تاريخ : 9 آبان 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:77
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول
مقدمه
موقعیت جغرافیایی
آب و هوا
وضعیت اقتصادی
وضعیت صنعتی
وضعیت تجاری
فصل دوم
ضرورت انجام مطالعه
فرضیات تحقیق
اهداف تحقیق
فصل سوم
پیشینه تحقیق
فصل چهارم
روش تحقیق
مواد و روش ها
فرم کلی مدل
محدودیت ها
محدودیت سطح زیر کشت
محدودیت نیروی کار
محدودیت سرمایه
محدودیت آب
محدودیت کود حیوانی
محدودیت کود شیمیایی
محدودیت انحراف منفی از میانگین بازده
محدودیت پارامتری مدل
محدودیت حداقل سطح زیر کشت
نتایج حاصل از برآورد مدل موتاد سالانه
سطح زیر کشت
نیروی کار
سرمایه
فصل پنجم
نتایج
پیشنهادات
منابع و مآخذ

چکیده:
این مطالعه در شهر مشهد و به منظور تعیین الگوی کشت بهینه، مقایسه الگوی موجود با الگوی بهینه انجام شده است.
کشاورزی، فعالیتی است که همواره تحت تأثیر عوامل طبیعی همچون سیل، خشکسالی، حمله آفت ها و مانند آن قرار دارد از سوی دیگر، عوامل گوناگونی چون قیمت ها، تغییر عملکرد و هزینه ها نیز همراه با عوامل طبیعی موجب بروز ریسک و نبود حتمیت در این فعالیت میشود. بنابراین تصمیم گیری در چنین شرایطی نیاز به ابزارهای مناسب و کارا برای منظور کردن عوامل پیشگفته در طراحی نظام های زراعی دارد الگوهای گوناگونی در دهه های اخیر پدید آمده و توسعه یافته که در آن ها سعی شده است تا ریسک در تصمیم گیری ها دخالت داده شود در این پژوهش از الگوی برنامه ریزی ریسکی همچون موتاد استفاده شده است همچنین مقایسه الگوی کشت فعلی با الگوی بهینه کشت در شرایط ریسک انجام شده است. داده های این تحقیق مربوط به بخش کشاورزی، دوره مورد مطالعه 6 سال از سال 1380 تا 1385 و منطقه مورد بررسی شهرستان مشهد مرکز استان خراسان رضوی میباشد. در این پزوژه از بسته نرم افزاری WINQSB استفاده شده است. محصولات مورد بررسی شامل گندم آبی، جو آبی، چغندر قند، پیاز آبی و گوجه فرنگی آبی است.
نتایج به دست آمده نشان داد که پیاز آبی در سیستم برنامه ریزی خطی ساده و همچنین در شرایط ریسک سطح زیر کشت آن به میزان قابل توجهی افزایش مییابد. در حالی که سطح زیر کشت گوجه فرنگی در شرایط ریسک کاهش مییابد که این مطلب به دلیل محدودیت نیروی کار، نیاز فراوان به آب و بالا بودن هزینه آبیاری می باشد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, کشاورزی, اکولوژی, گیاهان زراعی, غلات, بقولات, ریشه, غده, شدت نور, باران, ,

تاريخ : 9 آبان 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:68
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول: CNC
فصل دوم: مبانی ماشینکاری
مبانی کنترل عددی NC
اجزای CNC
قرارداد محورها در ماشین های CNC
ساختمان یک برنامه NC
طبقه بندی سیستم های کنترل عددی
ماشین کاری نقطه به نقطه در مقابل ماشین کاری پیوسته
کنترل سخت افزاری NC در مقابل کنترل نرم افزاری
سیستم های نموی و مطلق
سیستم های حلقه باز و حلقه بسته
ماشین کاری با سرعت بالا
مفهوم سرعت های بالا در ماشین کاری
سرعت های بالا بر اساس معیار DN
سرعت های بالا بر اساس داده های پایداری
فصل سوم: انواع روش های نمایشی منحنی
روش های نمایش منحنی و پارامتری
منحنی های BEZER
منحنی های B-SPLINE
منحنی های NURBS
منحنی های فیثاغورث-هدوگراف
چند جمله ای های سه گانه فیثاغورث
مبانی منحنی فیثاغورث-هدوگراف
درجه منحنی فیثاغورث
منحنی های منحنی فیثاغورث-درجه 3
منحنی های فیثاغورث هدوگراف-درجه بالاتر-درجه 5
محاسبه طول کمان در منحنی های فیثاغورث
تولید فرمان سرعت در سیستم های CNC
پروفیل سرعت ذوزنقه ای
روش درون یابی خطی با بکارگیری پروفیل سرعت ذوزنقه ای
روش درون یابی دایره ای
منابع

چکیده:
در این تحقیق در ابتدا به بیان مبانی ماشین کاری و نحوه های نمایش یک منحنی پرداخته میشود. و سپس با معرفی منحنی های فیثاغورث-هدوگراف و بیان خواص ریاضی آن ها، مسأله درون یابی هندسی با بکارگیری چنین منحنی هایی بحث و حل میگردد. در ادامه ضمن تشریح عملکرد واحد درون یاب، در ابتدا انواع درون یابی خطی و دایره ای با بکارگیری پروفیل سرعت مناسب شبیه سازی میشوند. سپس با بکارگیری منحنی های فیثاغورث-هدوگراف، درون یابی به صورت Real-Time توسط این منحنی ها (در قالب G05) تشریح و شبیه سازی میگردد.

مقدمه:
امروزه قطعات صنعتی دارای پیچیدگی های هندسی متفاوتی میباشند که فقط با استفاده از ماشین ابزارهایی با دقت بالا قابل تولید اند. با پیشرفت چشمگیری که در صنعت الکترونیک در دهه هفتاد میلادی بوجود آمد بکار گیری مینی کامپیوترها در صنعت ماشین کاری مرسوم گردید.
ماشین ابزارهایی که به کمک کامپیوتر هدایت می شدند CNC نام گرفتند. به کمک CNC به تدریج دقت مورد نیاز برای تولید قطعات پیچیده در صنایع مختلف مانند هوافضا و قالب سازی حاصل شد. با دست یابی به تلرانس های بسیار دقیق برای تولید یک قطعه تدریجا اندیشه بالاتر بردن سرعت تولید نیز قوت یافت. با ساخت ابزارهایی با سختی زیاد، شرایط برای بالا بردن نرخ تولید نیز بهبود یافت. تا این که امروزه با بکارگیری تکنیک های ماشین کاری با سرعت های بالا قطعاتی با تلرانس های دقیق در زمان بسیار کوتاهی تولید میگردند. برای دستیابی به قابلیت ماشین کاری با سرعت های بالا میباید در زمینه های مختلف مانند طراحی سازه ای، کنترل ارتعاشات خود برانگیخته، یافتن بهترین نرخ براده برداری و کنترل حرکت و سرعت در راستای مسیر مورد نظر به پیشرفت هایی دست یافت.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, مکانیک, ماشین های CNC, ماشینکاری, کنترل عددی, برنامه, محور, سخت افزار, سی,

تاريخ : 9 آبان 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:104
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول: کلیات
گفتار اول: نگاهی اجتماعی به تشکیلات اداری و سازمان شهردای
تعریف شهرداری
سازمان و تشکیلات شهرداری
گفتار دوم: پاره‎ای وظایف و اختیارات شهرداری ها
وظایف و اختیارات کلی شهرداری
وظایف و اختیارات خاص شهرداری مطابق مقررات خاص
گفتار سوم: تعریف مسئولیت
فصل دوم: مبانی نظری مسئولیت مدنی شهرداری
مبحث اول: بررسی رابطه بین مسئولیت مدنی شهرداری و دولت
مبحث دوم: مبانی نظری مسئولیت مدنی شهرداری
نظریه مسئولیت غیر مستقیم و توجیه مسئولیت مدنی شهرداری بر اساس آن
قواعد عمومی
لزوم تشخیص خطای اداری از خطای شخصی
مفهوم خطای اداری و منابطه تشخیص آن از خطای شخصی
فصل سوم: بررسی فعل زیان ها و نقش تقصیر در تحقق مسئولیت مدنی شهرداری
گفتار اول: خصوصیت فعل زیان بار منسوب به شهرداری و شرایط لازم برای تحقق این خصوصیت
مبحث اول: ارتباط عامل ورود زیان شهرداری
کارکنان مشمول حکم ماده 11 قانون مسئولیت
مدنی
کارکنان مشمول ماده 12 قانون کار
گفتار دوم: نقش تقصیر در تحقق مسئولیت مدنی
شهرداری
مبحث اول: بررسی اقسام تقصیر در مسئولیت
شهرداری
خطاهای اداری و نقش آن در تحقق مسئولیت مدنی شهرداری
خطای شخصی و مسئولیت کارمند
فصل چهارم: صلاحیت
مبحث اول: مراجعه اختصاصی
دیوان عدالت اداری صلاحیت و حدود اختیارات
نقش دیوان عدالت اداری در مسئولیت مدنی
شهرداری
مبحث دوم: مراجع عمومی
گفتار اول: رسیدگی در محاکم پس از صدور رای از دیوان عدالت اداری
گفتار دوم: موارد رسیدگی در محاکم ابتدا و بدون تمسک و استناء به رای دیوان
مواردی که تقصیر شهرداری مفروض است
مدارکی که زیان دیده از بین عاملین زیان(کارمند و شهرداری) کارمند را بر میگزیند
فرض مسئولیت بدون تقصیر
موردی که زیان صرفاً از تقصیر شخصی کارمند ایجاد شده است
نتیجه گیری
منابع و ماخذ

مقدمه:
علم حقوق چون سایر علوم اجتماعی آوردگاه اندیشه‎های متنوع در مسائل یکسان میباشد و در این میان شاید به یقین بتوان گفت که فصل مشترک همه اندیشه‎های حقوقی پذیرش نظم و عدالت بعنوان هدف و مبنای حقوق میباشد، که البته بین عدالت و نظم آن چنان که در بادی امر به نظر میرسد. در خصوص نیل به عدالت و به تعبیری نظم عادلانه را نادیده انگاشت چه، برقراری نظم، بیشتر در قالب مقررات موضوعه که توسط حاکمیت وضع و اجرا می‎شود، متجلی است. در حوزه حقوقی عمومی معمولاً به نظم بیشتر توجه شده، نظریه‎های ارائه شده بیشتر حامی آن می‎باشد و بالعکس در حوزه حقوق خصوصی، غالب دکترین سعی در تامین و تحقق عدالت دارد و هر چند که این مرزبندی دقیق نبوده در هر یک از شاخه‎های علم حقوق اهداف مشترک ملحوظ انگاشته می‎شود.
یکی از پرسش‎هایی که میتوان به بحث مذکور مرتبط دانست. این است که چگونه میتوان بین مصالح حاکمیت در جهت برقراری نظم و مصالح افراد جهت تحقق عدالت جمع نمود؟ بدیهی است که پاسخ به پرسش فوق نیاز به مطالعات گسترده در حوزه‎های مختلف علوم اجتماعی دارد. آن چه بعنوان یکی از مصادیق این مطالعه مطمح نظر ماست آنجاست که در جامعه‎ای چون جامعه ایران که هنوز بسیاری مردم تمتع خویش نسبت به حقوق خود را ندانسته یا باور ندارند اگر به واسطه اعمال منسوب به نهادی عمومی چون هشداری خسارتی به افراد وارد شود چه دستاوزی برای زان دیده متصور است؟ در پاسخ به پرسش فوق مسلماً باید به مقررات مربوطه مراجعه نمود. این توضیح که وظایف نخبگان حقوق یک جامعه تبیین وضعیت موجود، به نقد کشیدن آن چه شایسته تغییر است و ترسیم چشم‎انداز بهتر با ارائه پیشنهادهای منطقی است. مقررات مربوط به بحث مسئولیت مدنی شهرداری چندان گسترده نیستند و بطور خاصی در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی تجلی میگردد. آن جا که با تحقق شرایط مسئولیت شهرداری محقق نگاشته می‎شود- در نحوه تقنین این مقرره به شرحی که در نوشتار جاری بدان اشاره خواهد شد، گرایش به جانب موسسات عمومی ملحوظ افتاده و لذا مشاهده می‎شود که در مقررات ما نیز بدان گونه که در بین مردم رواج دارد، تعیین مسئولیت قطعی برای موسسات عمومی با دشواریهایی همراه است.
آنچه ما را واداشت که بحث مسئولیت مدنی شهرداری که به نوعی در حوزه حقوق عمومی نیز وارد می‎شود را مطرح کنیم علاوه بر عدم توجه به مقوله مسئولیت اشخاص حقوق در نوشتارهای حقوقی، این دغدغه بود که براستی در مقام یک زیان دیده، چگونه میتوان جهت تدارک طرح دعوای خسارت و پیروزی در آن به طرفیت شهرداری مبانی توجیهی لازمه را یافت؟ چه آن گونه که در بین افراد عوام رواج دارد به سختی می‎توان از دولت و موسسات عمومی غرامتی دریافت کرد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوق, داور, اعتراض, سازمان, شهرداری, اختیارات, وظایف, مسئولیت مدنی, دولت,,

تاريخ : 9 آبان 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:49
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات
مبحث اول: پیشگفتار
مبحث دوم: تاریخچه قانونگذاری
مبحث سوم: تعریف مفهوم ورشکستگی و عناصر متشکله آن
تاجر بودن
توقف
مبحث چهارم: انواع ورشکستگی
ورشکستگی عادی
ورشکستگی به تقصیر
ورشکستگی به تقلب
مبحث پنجم: مقایسه دو جرم ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب
فصل دوم: عناصر تشکیل دهنده جرم ورشکستگی به تقلب
عنصر مادی
عنصر معنوی
عنصر قانونی
فصل سوم: قواعد تعقیب جرم ورشکستگی به تقلب
اشخاصی که حق تعقیب دارند
مخارج تعقیب
دادگاه صالح به رسیدگی
لزوم یا عدم لزوم صدور قرار اناطه
فصل چهارم: مجازات جرم ورشکستگی به تقلب
مجازات اصلی
مجازات تبعی
فصل پنجم: جرایمی که اشخاص غیر از تاجر ورشکسته در امر ورشکستگی مرتکب میشوند
جرایم موضوع ماده 551 قانون تجارت
جرایم موضوع ماده 552 قانون تجارت
جرایم موضوع ماده 553 قانون تجارت
جرایم موضوع ماده 555 قانون تجارت
جرایم موضوع ماده 556 قانون تجارت
فصل ششم: چند نکته در باب جرم ورشکستگی به تقلب
نتیجه‌گیری و پیشنهاد
فهرست منابع و ماخذ

فصل اول: کلیات
مبحث اول: پیشگفتار
در سده‌های اخیر،‌ با رونق گرفتن بازار معاملات و افزایش دامنه فعالیت بازرگانان ضرورت ایجاد چارچوب‌ها و تدوین مقرراتی که ناظر به نحوه عملکرد آنان بوده و از حقوق اشخاص طرف معامله با آنان حمایت کند بیش از پیش احساس شد زیرا هر بازرگانی در اثنای فعالیت خود ممکن است در اثر نوسانات اقتصادی یا به واسطه اهمال و توسل به وسایل غیر اصولی در اداره واحد تجاری خود با مشکلات مالی روبرو شود و از انجام تعهدات مالی خود ناتوان گردد. از این رو در نظام‌های حقوقی مختلف مفهومی تحت عنوان ورشکستگی شکل گرفت و قوانین ناظر به آن تدوین شد.
قوانین مذکور آثاری بر ورشکستگی تجار بار میکرد. آثار و ضمانت اجراهایی که در قوانین کشورهای مختلف پیش‌ بینی شد به دو دسته کلی قابل طبقه‌بندی هستند:
1-ضمانت اجراهای حقوقی، از جمله منع مداخله تاجر از تاریخ صدور حکم ورشکستگی در تمام اموال خود، حال شدن دیون تاجر از تاریخ صدور حکم، تعلیق دعاوی فردی طلبکاران علیه تاجر و برعکس و نهایتا بطلان معاملات تاجر
2.ضمانت اجراهای کیفری، در پاره‌ای موارد ورشکستگی تاجر معلول سهل انگاریهای وی یا انجام اعمالی است که جنبه متقلبانه دارد. این اعمال از آن جا که به زیان طلبکاران است مسئولیت و مجازات تاجر ورشکسته را به دنبال دارد.
علت وجودی این ضمانت‌ اجراهای کیفری آن است که اموال و داراییهای تاجر وثیقه طلب طلبکاران وی میباشد که با او طرف معامله قرار گرفته و به وی اعتماد نموده‌اند لذا هر گونه تعدی و تفریط در معاملات یا حیف و میل اموال توسط تاجر مستلزم ورود ضرر به منافع ایشان است. حمایت از منافع طلبکاران مانع سلب اعتماد عمومی و بر هم خوردن نظم عمومی میباشد.
در پژوهش پیش رو ضمن آشنایی مختصر با مفهوم ورشکستگی و ارکان و عناصر آن از انواع ورشکستگی و به خصوص دو نوع خاص آن که با ضمانت اجراهای کیفری روبرو هستند بحث خواهد شد و پس از مقایسه‌ای میان این دو به جرم ورشکستگی به تقلب با تفصیل بیشتری خواهیم پرداخت و ارکان تشکیل دهنده آن و احکام و مقررات راجع به آن را بررسی خواهیم کرد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوق, ورشکستگی, تقلب, قانون گذاری, تاجر, تقصیر, مادی, معنوی, قانونی, جرم,,

تاريخ : 9 آبان 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:26
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول
نظریه علمای حقوق
بند اول: نظریه وحدت و عمومیت ورشکستگی
بند دوم: نظریه سرزمینی بودن و چندگانگی ورشکستگی
بند سوم: نظریه بینابین
در اموال منقول و غیر منقول
در اثار دوگانه ورشکستگی
بخش دوم
سیستم قابل پذیرش در حقوق ایران
بند اول: دادگاه صلاحیتدار
بند دوم: تعارض قوانین
نتیجه
منابع

مقدمه:
امروزه آثار تجارت خارجی در پیشرفت یا تزلزل اقتصاد کشورها قابل تردید است و بنابراین آگاهی از اصول پذیرفته شده حقوق تجارت بین الملل به ویژه در زمینه ورشکستگی و رعایت قواعد آن بی فایده نیست.
بسیار اتفاق می افتد که مرکز اصلی شعبه شرکتی که ورشکسته میشود در کشوری دیگر واقع شده است. اکنون این سئوال مطرح میشود که دادگاه صالح برای رسیدگی به درخواست بستانکار علیه شعبه مزبور کدام دادگاه است؟ و آیا حکم ورشکستگی صادر از دادگاه یک کشور در خازج از قلمرو سیاسی آن کشور، نسبت به اموال منقول و غیر منقول ورشکسته، دارای آثار حقوقی میباشد؟
همچنین اگر دعوی ورشکستگی در محاکم کشورهای مختلف مطرح شود و در نتیجه رسیدگی، احکام متعارض صادر گردد،. کدام حکم لازم الاجرا خواهد بود؟
در حقوق ایران برای رفع مشکلات ناشی از ورشکستگی بین الملل تجارتی نصوص قابل توجهی وجود ندارد و رویه قضایی نیز بر مبنای اصول کلی حقوق بین الملل خصوصی در مقام حل مشکلات مزبور بر نیامده است. در این جا به منظور آشنایی با راه حل های قابل اعمال در سیستم ورشکستگی، نظریه علمای حقوق و رویه های موجود در کشورهای دیگر را مورد بحث قرار میدهیم.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوق, تجارت بین الملل, ورشکستگی, وحدت, علمای حقوق, منقول, غیر منقول, دادگ,

تعداد صفحات:51
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: کلیات
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت پژوهش
مدل تحلیلی پژوهش
فرضیات پژوهش
فرضیه اول
فرضیه دوم
محدوده اجرای پژوهش (زمان و مکان)
تعریف لغات و اصطلاحات کلیدی
فصل دوم: مروری بر ادبیات پژوهش
مقدمه
تعاریف و اصطلاحات پژوهش
تاریخچه پژوهش (شامل پژوهش هایی که در این زمینه قبلا انجام شده و نتایج آنها)
فصل سوم: روش اجرای پژوهش
مقدمه
روش تحقیق (نوع روش تحقیق مثلا پیمایشی یا مشاهده
جامعه آماری
نمونه و حجم نمونه
ابزار گرد آوری داده ها
روایی ابزار گرد آوری اطلاعات
پایایی ابزار گرد آوری اطلاعات
تشریح روش گرد آوری اطلاعات(تشریح پرسشنامه یا تشریح روش مصاحبه یا تشریح روش نمونه برداری)
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
ابزار تجزیه و تحلیل داده ها(مثلا نرم افزارspss)
آمار توصیفی (تعداد ،جنسیت ، تحصیلات ، درصد جواب به سوالات و با رسم نمودار هیستوگرام)
آزمون فرضیات
آزمون فرضیه اول
آزمون فرضیه دوم
نتایج کلی (مثلا فرضیه اول پذیرفته شد و فرضیه دوم رد شد)
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
نتایج آزمون فرضیات
نتایج فرضیه اول
نتایج فرضیه دوم
پیشنهادات
پیشنهاد درباره فرضیه اول
پیشنهاد درباره فرضیه دوم
پیشنهاداتی به محققان آتی
موانع و محدودیت ها
پیوست ها
منابع و ماخذ
فهرست منابع فارسی
فهرست منابع غیر فارسی
دارای جدول و نمودار

چکیده:
پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر در انتخاب رشته مدیریت صنعتی در بین دانشجویان گروه مدیریت صنعتی دانشگاه قم میباشد. بداین منظور پرسشنامه ده آیتمی بر اساس نتایج یک تحقیق مقدماتی با سوالات باز برای بررسی عوامل موثر در انتخاب رشته مدیریت صنعتی تهیه شده است که پس از بررسی روایی پرسشنامه، پایایی آن با اجرا بر روی 100 نفر از دانشجویان گروه مدیریت صنعتی دانشگاه قم بررسی گردید، روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی بوده است بر طبق نتایج آزمون تحلیل عوامل موثر، از سه عامل شغلی، خانوادگی دوستان و فردی تشکیل شده است افراد اگر با فراهم بودن شرایط لازم با آگاهی و از روی علاقه به تحصیل بپردازند قطعا جامعه ای پویا و خود کفا را پدید خواهند آورد که در آن خوشبختی و رضایت مندی را میتوان در زندگی افراد جستجو کرد. با این حال نبود علاقه به رشته تحصیلی میتواند تنها یکی از دلایل مهم بی انگیزگی و افت تحصیلی دانشجویان باشد در این مقاله به منظور بحث و بررسی پیرامون چالش ها و فرصت های نظام آموزش عالی در تامین نیازهای مهارتی نیروی انسانی مورد نیاز بازار کار، عوامل موثر به دو گروه درونی و بیرونی تقسیم میشوند و سپس تشریح جزئیات هر گروه صورت میگیرد با توجه به تعدد عوامل موثر بر اشتغـال فارغ التحصیلان رشته مدریت صنعتی باید برای حل این معضل از کلیه سازمان های مرتبط به منظور تهیه و اجرای یک طرح جامع و فراگیر در زمینه اشتغال استفاده شود. آن چه که در تدوین طرح فوق باید مدنظر قرار گیرد توجه به عوامل اصلی موثر بر اشتغال فارغ التحصیلان رشته مدیریت صنعتی و مسئولیت دادن به سازمان های مرتبط با آن است پس از بررسی های فراوان و تجزیه و تحلیل اطلاعات و بررسی عوامل مهم در این باره می توان این گونه ابراز داشت که دانشجویان با آگاهی کافی وارد دانشگاه نشده اند و نیز والدین آن ها در انتخاب آن ها نقش مستقیمی داشته اند و نیز نگاه مدرک گرایی موجب آن گردیده است تا مسئله علاقه اندکی نادیده گرفته شود و همین طور عدم توجه به آینده و بازار کار رشته و نیز عدم توانایی اساتید در جذب و علاقه مند کردن دانشجویان نشان میدهد که در مجموع و بطور نسبی میزان علاقه دانشجویان نسبت به رشته تحصیلی خود در سطح پایین قرار دارد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, مدیریت, رشته مدیریت صنعتی, پژوهش, روش تحقیق, جامعه آماری, تجزیه و تحلیل, ,

تاريخ : 9 آبان 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:43
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
پیشگفتار
ISDN چیست ؟
تجهیزات دیتای غیر ISDN در ISDN
پروتکل کانال D لایه 3
ترکیب پیامهای لایه 3
اتصال LAN از طریق ISDN
اصول اتصال LAN
ساختار منطقی یک LAN
لایه b2 : لایه LLC (LLC: Logical Link Control)
لایه 3 و4 : پروتکل های ارتباطی LAN
آماده کردن اطلاعات برای ارسال
اختلاف های ارسال و مودم های آنالوگ
امکانات خطوط ISDN
سخت افزار ISDN
مزایای ISDN
سرویس ISDN
روتر ها
Proxy server
ویژگیهای Proxy server
معیارهای Proxy server
هزینه ارتباط با اینترنت
تاریخچه مخابرات
منابع

پیشگفتار:
در گذشته تلفن ها همگی آنالوگ بودند و یک عیب بسیار بزرگ بشمار می آمد، زیرا هنگام ارسال صدا نویز وارد کانال میشد و کیفیت را به شدت کاهش می داد. کدینگ دیجیتال راهی برای کد کردن صدا و تشخیص خطا طراحی کرد. بنابراین شبکه های IDN (Intgrate digitalnetwork)طراحی شد و تمام شبکه های تلفنی آنالوگ به دیجیتال تبدیل شد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
ISDN, سخت افزار, روتر, سرویس, اینترنت, مخابرات, تلفن, کدینگ, دیجیتال, شبکه, دانلود, پروژه, پایان نام,

تعداد صفحات:25
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
بخش اول
پیشگفتار
بخش دوم
فصل اول
مبادی تحقیق
مقدمه
عنوان تحقیق
تعریف و تحدید موضوع تحقیق
تعریف مسئله مورد پژوهش
هدف تحقیق
ضرورت و اهمیت تحقیق
فرضیه ها
محدودیت ها و مشکلات تحقیق
تعریف اصطلاحات و واژه ها
فصل دوم
زمینه و پیشینه تحقیقات انجام شده
فصل سوم
بیان روش تحقیق
تعیین جامعه آماری و روش نمونه گیری
توصیف ابزارها و وسایل جمع آوری داده ها
روش آماری
بررسی فرضیه های الف و ب
فصل چهارم
خلاصه و نتیجه گیری
یافته های اصلی و نتیجه گیری ها
پیشنهادات
پیشنهادات عملی
پیشنهاد به محققان بعدی
بخش سوم
خلاصه تحقیق
فهرست منابع

مقدمه:
در عصر حاضر هر روز ما شاهد تغییر و تحولاتی در سطح جهان هستیم که این تغییرات بر روی افراد آن جامعه اثر میگذارد.
افراد می خواهند به نوعی، از تغییر و تحول جهان خود آگاه شوند که در این راستا رسانه‌های گروهی میتوانند به ما کمک بنمایند و از طریق این رسانه ها بسیاری از اطلاعات را بدست آوریم یکی از این دسته رسانه ها تلویزیون می باشد که هر روز بیشتر و بیشتر جای خود را در میان باز کرده است. کمتر خانه ای را شاهد هستیم که در آن تلویزیون نباشد و افراد خانواده از برنامه های آن استفاده نکنند.
در میان بییندگان و تماشاکنندگان تلویزیون فرزندان خانواده بیننده پر و پا قرص تلویزیون هستند تلویزیون میتواند اثرات بسیاری را بر روی دانش آموزان بگذارد که در بین دختران و پسران و همچنین سنین مختلف متفاوت است. اما چگونگی استفاده از این رسانه و کیفیت برنامه های تلویزیون میتواند موضوع مهمی باشد مسئولین سینما نیز در نظر دارند با بالا بردن کیفیت برنامه های خود اطلاعات مفید و مناسبی در گروه های سنی مختلف بر جای بگذارند، اما گاه با زیاده روی در تماشای این وسیله و استفاده نامطلوب، آثار منفی را بر جای میگذارد این آثار می تواند دانش آموزان را از انجام تکلیف و یا به موقع خوابیدن باز دارد و بچه ها نتوانند در دروس خود موفقیت حاصل کنند.
در این تحقیق که کنکاشی است پیرامون تأثیر تماشای تلویزیون بر کیفیت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی سعی شده است واقعیات موجود، بدون تعصب و اظهارنظر شخصی مورد مداقه قرار گیرد.
باید اذعان نمود که کار مذکور حالی از اشکال نخواهد بود ولی حداقل توجهی است به این موضوع که می توان مسائل را با برخورد علمی و پژوهشی مورد بررسی قرار داد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, کیفیت, تحصیل, تلویزیون, دانش آموز, ابتدایی, روانشناسی, جامعه آماری, نمونه,

تاريخ : 9 آبان 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:24
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
دید کلی
فتوسنتز
رنگ دانه‌های فتوسنتزی
مکانیزم جذب نور در گیرنده‌های نوری
واکنش های نوری فتوسنتز
واکنش های تاریکی فتوسنتز
چشم انداز
شناخت محیط رشد – فتوسنتز
فتوسنتز تنفس و تنفس نوری در گیاهان عالی
واکنش های نوری (فتوشیمیاییی)
واکنش های تاریکی
سیستم های فتوسنتز C3 و C4
تنفس
تنفس نوری
عوامل محیطی مؤثر در رشد و نمو گیاهان باغبانی
دما
نیاز سرمایی (Chilling requirement)
اثر عرض جغرافیایی در دمای محل
اثر ارتفاع در دما
تنش دمای زیاد
درجه : روز رشد (Growth Degree days(GDD)
نور
کیفیت نور
مدت نور
شدت نور
خاک
آب
هوا
منابع

دید کلی:
زندگی در روی کره زمین به انرژی حاصل از خورشید وابسته است. فتوسنتز تنها فرآیند مهم بیولوژیکی است که میتواند از این انرژی استفاده کند. علاوه بر این بخش عمده‌ای از منابع انرژی در این سیاره ناشی از فعالیت های فتوسنتزی انجام شده در این زمان یا در زمان های گذشته میباشد. فعال‌ترین بافت فتوسنتزی گیاهان عالی مزوفیل برگ است. سلول های مزوفیل دارای تعداد زیادی کلروپلاست هستند که حاوی رنگ دانه‌های سبز ویژه‌ای به نام کلروفیل برای جذب نور میباشند.
در فتوسنتز انرژی خورشیدی برای اکسیداسیون آب، آزاد کردن اکسیژن و نیز احیا کردن دی‌اکسید کربن به ترکیبات آلی و در نهایت قند بکار میرود. این مجموعه از کارها را واکنش های نوری فتوسنتز مینامند. محصولات نهایی واکنش های نوری برای ساخت مواد قندی مورد استفاده قرار میگیرد که به مرحله ساخت قندهاواکنش های تاریکی فتوسنتز گفته می‌شود. محل انجام واکنش های نوری و تاریکی در داخل کلروپلاست متفاوت است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, کشاورزی, فتوسنتز, رشد, گیاه, رنگ دانه, نور, واکنش, محیط رشد, فتوشیمیایی, ,

<-BloTitle->
<-BloText->