خريد بک لينک
home theater in Los Angeles
Hookah Shisha Tobacco
فلنج
Barabas Ropa de hombre
سریعترین و بروزترین سایت دانلود کارآموزی و پروژه شبکه اجتماعی اشتراک گذاری تیکفا
<-BloTitle->
<-BloText->

تاريخ : 9 آبان 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:35
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
گفتار اول : بررسی عناصر متشکله جرم ارتشاء
بررسی عنصر قانونی جرم ارتشاء
بررسی عنصر مادی جرم ارتشاء
شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقیق جرم
نتیجه مجرمانه
بررسی عنصر معنوی جرم ارتشاء
شروع به جرم ارتشاء
گفتار دوم : همکاری و مساعدت در ارتکاب جرم
مشارکت
معاونت
گفتار سوم: مجازات مرتکب ارتشاء و عوامل مشدده و مخففه مجازات
مجازات مرتشی
تعدد و تکرار
تشدید مجازات مرتکب ارتشاء
تخفیف و تعلیق مجازات
صدور قرار تأمین برای مرتکب ارتشاء
رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور راجع به صلاحیت
نتیجه
منابع

مقدمه:
رشوه در لغت به معنی کود و خاشاک است و نیز گفته شده است که از ماده رشا و به معنی رسن و ریسمانی است که برای در آوردن آب از ته چاه به دلو می بندند. پدیده رشوه سلامت جوامع بشری را به شدت تهدید مینماید و این تهدید در همه جوانب اجتماعی، فرهنگی و … است و طبیعی است وقتی به صورت باندی و شبکه ای صورت گیرد اثرات آن مخرب تر خواهد بود. در اصطلاح حقوقی رشوه برای انجام کاری بر خلاف حق و وظیفه یا برای از بین بردن حق کسی به مأمور دولت داده میشود. اخذ رشوه از طرف مأموران دولت باعث میشود تا شخص (مرتشی) بر خلاف حق و در حقیقت به طریق غیر شرعی دارا شود و از طرف دیگر راشی با پرداخت رشوه بر خلاف حق امتیازی به دست آورد با این وصف زمینه فساد کارکنان اداری فراهم و اعتماد مردم نسبت به آن ها سلب میشود. اسلام نیز با توجه به مذموم بودن عمل مذکور به شدت آن را منع نموده است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, بزه, ارتشا, حقوقريال کیفری, ایران, ارتشا, مجرم, جرم, مشارکت, تشدید مجازات,

تاريخ : 9 آبان 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:143
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
پیشگفتار
علایم‌ اختصاری
مقدمه‌
فصل اول : کلیات‌
پیشینه تاریخی مرور زمان
تاریخچه مرور زمان در حقوق ایران
مرور زمان در ایران قدیم
مرور زمان در حقوق جدید ایران
مرور زمان در دیگر کشورهای جهان
تعاریف و مفاهیم مرور زمان
تعریف لغوی مرور زمان
تعریف اصطلاحی مرور زمان
مقایسه مقررات‌ مرور زمان‌ با احکام‌ مشابه‌ در قوانین‌
اقسام‌ مرور زمان‌
انواع‌ مرور زمان‌
مقایسه مرور زمان‌ کیفری و مدنی
فصل‌ دوم‌ : احکام و آثار مرور زمان
احکام‌ و مقرات‌ مرور زمان‌ کیفری
احکام‌ مرور زمان‌ کیفری
مبدأ مرور زمان‌ تعقیب‌ یا جرم‌
مبدأ مرور زمان‌ در جرایم‌ فوری (آنی)
مبدأ مرور زمان‌ در جرایم‌ مستمر
مبدأ مرور زمان‌ در جرم‌ به‌ عادت‌
مبدأ مرور زمان‌ جرم‌ مرکب‌
انقطاع‌ مرور زمان‌
تعلیق‌ مرور زمان‌
علل‌ قضایی تعلیق‌
علل‌ عملی تعلیق‌
مبدأ مرور زمان‌ حکم‌ و مجازات‌
اوصاف‌ و آثار مرور زمان‌ کیفری
امری بودن‌ مقررات‌ مرور زمان‌
مرور زمان‌ و اعتبار امر محکوم‌ بها
توجه‌ به‌ مرور زمان‌ در تمام‌ مراحل‌ دادرسی
مرور زمان‌ کیفری و حقوق شاکی و مدعی خصوصی
بقای محکومیت‌ و سجل‌ کیفری
مرور زمان‌ کیفری و مجازات های تبعی و تتمیمی
مرور زمان‌ در انواع‌ مختلف‌ جرایم‌
مرور زمان‌ در قانون‌ آیین‌ دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب‌ در امور کیفری مصوب‌ 1378/06/30
دایره‌ اعتبار و اجرای مقررات‌ مرور زمان‌
نوع‌ جرایم‌ و مجازات های مشمول‌ مرور زمان‌
مجازات های بازدارنده‌
مرور زمان‌ در اقدامات‌ تأمینی و تربیتی
اعتبار مقررات‌ مرورو زمان‌ در مراجع‌ مختلف‌ قضایی
انواع‌، مدت ها و آثار مرور زمان‌ در قانون‌ آئین‌ دادرسی کیفری مصوب 1378/06/30
انواع‌ مرور زمان‌
مدت های مرور زمان‌
آثار مرور زمان‌
نتیجه‌ بحث‌
فصل سوم: نقد مرور زمان
نظر حقوقدانان‌
موافقین‌ مرور زمان‌ کیفری
مخالفان‌ مرور زمان‌ کیفری
مرور زمان در فقه‌ اسلامی
تاریخچه‌ و شاخه‌های فقه‌ اسلامی
مرور زمان‌ کیفری در فقه‌ اهل‌ سنت‌
نظریه‌ ابوحنیفه‌ و موافقان‌ او
نظریه‌ امامان‌ مذاهب‌ دیگر اهل‌ سنت‌
مرور زمان‌ در فقه‌ امامیه‌
مرور زمان‌ مدنی در فقه‌ امامیه‌
دلایل‌ عدم‌ قبول‌ مرور زمان‌ مدنی در فقه‌ امامیه‌
دلایل‌ فقهی در قبول‌ مرور زمان‌ مدنی
مرور زمان‌ کیفری در فقه‌ امامیه‌
مرور زمان‌ در حدود، قصاص‌ و دیات‌
مرور زمان‌ در تعزیرات‌
پاسخ به پرسش های اصلی تحقیق و نتیجه
فهرست‌ منابع‌
چکیده انگلیسی

چکیده‌:
«مرور زمان‌ کیفری در حقوق ایران‌» موضوعی است‌ که‌ با توجه‌ به‌ تحولات‌ قانونی و نیازهای قضایی موجود، برای پایان‌ نامه حاضر انتخاب‌ شده‌ است‌.
سوابق‌ تاریخی مرور زمان‌ در حقوق ایران‌، تغییرات‌ قوانین‌ مربوط‌ به‌ آن‌، بررسی نظرهای موافق‌ و مخالف‌ دانشمندان‌، تحلیل‌ مقررات‌ فعلی و نتیجه‌گیری از بحث ها، عنوان‌ بخش ها و فصل های مختلف‌ را تشکیل‌ میدهد.
نتیجه‌ای که‌ نگارنده‌ از بخش های مذکور در این‌ رساله‌ بدست‌ آورده‌ است‌ ضرورت‌ تدوین‌ و تصویب‌ مقرارت‌ مرور زمان‌ کیفری و توسعه آن‌ در قوانین‌ جزایی است‌.
نقص‌ مقررات‌ جدید مرور زمان‌ کیفری و لزوم‌ اصلاح‌ و تکمیل‌ آن‌، در بخش‌ سوم‌ تا حد امکان‌ مورد توجه‌ قرار گرفته‌ است‌.
مواد 173 الی 176 قانون‌ آیین‌ دادرسی کیفری مصوب‌ 1378 که‌ مربوط‌ به‌ مرور زمان‌ کیفری و در کانون‌ نقد و توجه‌ قضات‌ و حقوق دانان‌ قرار دارد نیز مورد بررسی قرار گرفته است‌ که‌ امید است‌ مقدمه مناسبی برای اصلاحات‌ بعدی این‌ مقررات‌ باشد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پایان نامه, پروژه, حقوق, کیفری, فقه, قوانین, مدنی, تعقیب, جرم, محکوم, دادرسی, تبعی, جرایم, ق,

تاريخ : 9 آبان 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:88
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
اهمیت موضوع
انگیزه انتخاب
سوالات و فرضیات
روش تحقیق
فصل اول: کلیات و تعاریف
مبحث اول: مفهوم اصطلاحات
گفتار اول: تعریف جرم
گفتار دوم: جنایات سازمان یافته
مبحث دوم: مفهوم پولشویی
فصل دوم: تاریخچه و پیشینه موضوع
تاریخچه و پیشینه موضوع
مبحث اول: مبانی نظری جرم پولشویی
گفتار اول: طرفداران نظریه جرم پولشویی
گفتار دوم: مخالفین نظریه جرم پولشویی
مبحث دوم: عناصر تشکیل دهنده آئین دادرسی و مجازات ها
گفتار اول: عناصر تشکیل دهنده جرم پولشویی
عنصر قانونی
گفتار اول: عنصر قانونی جرم پولشویی در اسناد بین المللی
گفتار دوم: عنصر قانونی جرم پولشویی در قوانین داخلی
عنصر مادی
مراحل پولشویی
عنصر روانی
مبحث سوم: آئین دادرسی و مجازات ها
گفتار اول: آئین دادرسی
گفتار دوم: مجازات ها
اشاره ای به لایحه مبارزه با پولشویی
انتقاد بر لایحه
آیا قانون اصل 49 را به عنوان مبنای قانون مبارزه با پولشویی در ایران میتوان مطرح نمود؟
منابع و مأخذ
پیوست ها
متن قانون اصل 49
متن لایحه مبارزه با پولشویی

چکیده:
سوالاتی که در پی پاسخ به آنها بودیم به شرح زیر می باشد:
آیا صرف نامشروع دانستن اموال ناشی از جرم و حکم به توقیف آنها میتواند بعنوان راهکار موثری جهت مبارزه با این امر تلقی شود و این که در صورت جرم انگاری تطهیر پول از سوی قانون گذار لوازم تحقق هدف نهایی از این تدوین چیست و آیا محاکم کیفری توانایی رسیدگی جامع و مانع در باب این جرایم را دارند. فرضیه ما نیز بر این امر استوار است که لازم است جرم پولشویی بعنوان جرمی مستقل از سوی مقنن شناسایی و تدوین شده و لوازم و مقدمات لازم برای اجرای آن (ضمانت اجراء، آیین دادرسی و… ) فراهم شود.
در باب تعریف پولشویی باید گفت که پولشویی از جمله فعالیت های ناسالم اقتصادی است که خود زائیده و در عین حال تکمیل کننده فعالیت های مجرمانه دیگر به حساب می آید. چنین فعالیت غیر مشروعی نه تنها اقتصاد کشورها بلکه روابط اجتماعی و سیاسی آن ها را نیز تحت تأثیر منفی و زیانبار خود قرار میدهد.
ریشه اصطلاح پولشویی را باید در مالکیت های مافیائی دهه 1930 امریکا جستجو کرد. پول های کلانی که از کارهای نامشروع تحصیل میشد لازم بود تا صورتی مشروع و قانونی پیدا کند. یکی از این راه ها آمیختن درآمدهای غیر مشروع با درآمدهای نامشروع بود. رختشویخانه ها از جمله کسب و کارهای نقدی بود که خرید آنها توسط افراد بزهکار شایع ترین طریق امتزاج پول های مشروع و نامشروع و وارد کردن آن ها به چرخه اقتصادی بود.
برخی نیز پیدایش این واژه را از سال 1973 در جریان رسوایی واترگیت توسط جان دین مشاور حقوقی نیکسون رئیس جمهوری وقت آمریکا می دانند. با این همه در طی این مدت پولشویی در هیچی از مکتب های حقوقی جهان جرم مستقلی تلقی نمی شد تا این که در سال 1982 این عمل جرم شناخته شد و پس از آن با گسترش این جرم مالی تأثیر منفی چشمگیری بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد. این قبیل فعالیت ها موجب تخریب بازارهای مالی، ورشکستگی بخش حقوقی، کاهش بهره وری در بخش اقتصاد واقعی، افزایش ریسک خصوصی سازی، تخریب بخش خارجی اقتصاد، و توزیع نابرابر درآمد و بی ثباتی در روند نرخ های ارز و بهره میباشد.
به رغم خطری که پولشویی برای کشور ما نیز دارد همه موافق با جرم شناختن عمل پولشویی در ایران نیستند و ما با دو دسته موافقان و مخالفان جرم پولشویی مواجه میشویم که 1- طرفداران مبارزه با جرم پولشویی هستند چرا که پولشویی مشروع کردن پول نامشروع (مثلاً با حلالیت طلبیدن) نیست بلکه پول های آلوده و نامشروع طی فرایندی بعنوان پول مباح و پاکیزه مطرح و در راه های گوناگون صرف میشود که علاوه بر ضربه به جامعه از مصادیق مال حرام و باطل است. پولشویی جرمی به هزینه های اجتماعی است لذا باید با آن مبارزه نمود. پولشویی فرآیندی است که جرایم چشمگیری را به بارم آورد و این هزینه ها را بر دوش دولت میگذارد که ناشی از نیاز به اجرای بهتر و بیشتر قانون برای مقابله با نتایج به دست آمده است. علاوه بر این پولشویی میتواند سلامت بازارهای مالی را نیز به خطر اندازد.
ولی در مقابل مخالفان عقیده دارد که برای جرایم با منشاء مالی مثل اختلاس، ارتشاء، … مجازات در نظر گرفته شده کافی است و از آنجایی که پولشویی تداوم جرم اولیه است که مجرم برای گریز از مجازات به انجام آن دست میزند و چندان موجه نیست که با درآمدها و اموالی که مجرم از جرم بدست می آورد تأسیس حقوقی به نام پولشویی داشته باشیم و روا نیست که دو مجازات برای یک عمل مجرمانه داشته باشیم.
در باب عناصر تشکیل دهنده جرم پولشویی ما از دو منظر اسناد بین المللی و قانون ایران موضوع را بررسی کردیم. دیدیم که در اسناد بین المللی قوانین متعددی در باب مبارزه با پولشویی خصوصاً در سال های اخیر تصویب شده است. در قوانین داخلی اصل 49 قانون اساسی بعنوان مبنای مبارزه با پولشویی در ایران مطرح میشود. (دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب، اختلاس، رشوه و … را به صاحب آن رد کند و یا به بیت المال بدهد.)
قانون نحوه اجرای اصل 49 در 9 ماده به تصویب رسیده است. از دیگر قوانین میتوان به قانون شمول اجرای قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی اشاره کرد و همچنین قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و لایحه مبارزه با پولشویی که بنا به پیشنهاد وزارت اقتصاد و دارایی در تاریخ 27/6/81 در هیئت وزیران به تصویب رسید و در 9 ماده تقدیم مجلس شد که در جلسه علنی مورخ 6/2/83 تصویب گردید ولی به علت بروز پاره ای اختلافات با شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت ارسال گردیده است.
عنصر مادی جرم پولشویی تحصیل، تصرف یا نگهداری درآمدهای حاصل از جرم و تبدیل و انتقال آن به منظور پنهان کردن منشاء واقعی پول مزبور است.
عنصر روانی این جرم علم، عدم آگاهی مرتکب در هر یک از مراحل فوق است و اینکه مجرم بداند این پول از چه منبع و منشائی بدست آمده است.
پس مراحل پولشویی را میتوان به سه مرحله جایگزینی یا عرضه پول غیر قانونی، پوشش دادن یا مبادله پول غیر قانونی و یکپارچه سازی و ایجاد پوشش قانونی برای پول ناشی از جرم دانست.
در باب آئین دادرسی و شیوه های اثبات جرم پولشویی میتوان به ادله ای مثل اقرار، استفاده از نظرات کارشناسان مالی و خبرچینان اشاره کرد. مجازات این مرتکبین پس از اثبات جرم در ایران علاوه بر استمداد پول عواید حاصل از جرم، جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید فوق الذکر است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, گزارش کارآموزی, پولشویی, حقوق, جرم, جنایات, ایین دادرسی, اسناد بین المللی, عنصر مادی, عنصر ر,

تاريخ : 9 آبان 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:140
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
بیان مساله
اهمیت تحقیق
هدف تحقیق
روش کار
سوالات
فرضیات
پیشینه
ساماندهی موضوع
فصل اول
آثار جنسیت در عناوین مجرمانه
مقدمه
عناوین مجرمانه مختص مردان
لواط
تفخیذ
برهنه زیر یک پوشش خوابیدن دو مرد
ترک انفاق نسبت به همسر
ازدواج با زن شوهر‌دار یا در عده دیگریی
عدم ثبت واقعه ازدواج دائم
عدم ثبت طلاق
عدم ثبت رجوع
ازدواج قبل از بلوغ دختر
انکار زوجیت
عناوین مجرمانه مختص زنان
مساحقه
برهنه زیر یک پوشش قرار گرفتن دو زن
بدحجابی
ازدواج زن شوهردار یا در عده با دیگری
ادعای زوجیت و مطالبه حقوق مالی ناشی از ازدواج برخلاف واقع
فصل دوم
آثار جنسیت در سن و میزان مسئولیت کیفری و مجازات
مقدمه
تاثیر جنسیت در سن مسئولیت کیفری و میزان مسئولیت و دیه
اثر جنسیت در سن مسئولیت کیفری
عاقله
درجه و محدوده مسئولیت عاقله
اثر جنسیت در عاقله
تاثیر جنسیت در میزان دیه
دیه قتل
دیه عضو
دیه ضرب و جرح
صدماتی که نیاز به ارش دارد
آثار جنسیت در میزان مجازات
اثر جنسیت در تخفیف مجازات
موارد تخفیف مجازات مردان در مقایسه با مجازات زنان
عدم حد در صورت تکرار خوابیدن دو مرد زیر یک پوشش
نسبت دادن زنا یا لواط توسط پدر یا جد پدری
پدر یا جد پدری و فرزند هر دو مسلمان یا نامسلمان باشند
پدر یا جد پدری و فرزند یکی مسلمان و دیگری نامسلمان باشد
قذف همسر متوفی توسط شوهرش
هر دو مسلمان یا نامسلمان باشند
یکی مسلمان دیگری نامسلمان باشد
سرقت پدر از مال فرزند
قتل فرزند توسط جد یا جد پدری
پدر یا جد پدری و فرزند هر دو مسلمان یا کافر باشند
پدر یا جد پدری و فرزند یکی مسلمان، دیگری کافر باشد
قتل فرزند حاصل از زنا
قتل فرزند رضاعی
قتل فرزند حاصل از لقاح مصنوعی
ایراد صدمات بدنی زن توسط مرد
جواز قتل و ضرب و جرح همسر ومرد اجنبی
موارد تخفیف مجازات زنان در مقایسه با مجازات مردان
حد زنا
زنا با زن پدر
زنا غیر مسلمان با زن مسلمان
زنا محصنه با نابالغ
زنا زن متاهل قبل از دخول
همجنس بازی
قوادی
تعرض نسبت به زنان
مزاحمت برای زنان
توهین به زنان در اماکن عمومی و معابر
رعایت موازین شرعی در مورد متهمین زن هنگام بازجویی
فصل سوم
آثار جنسیت در اثبات جرم و اجرای مجازات
مقدمه
آثار جنسیت در اثبات جرم
شهادت
تاثیر جنسیت در اعتبار شهادت
عدم اعتبار شهادت مرد
عدم اعتبار مطلق شهادت زن و اعتبار شهادت مرد
عدم پذیرش گواهی زن بدون همراهی مرد
قسامه
موارد قسامه
نصاب قسامه
آثار جنسیت در اجرای مجازات
اجرای مجازات مردان
اجرای قصاص
قتل فرزند توسط پدر یا جد پدری
قتل زن توسط مرد
قتل خنثی توسط مرد
قطع عضو یا جرح زن توسط مرد
شیوه و کیفیت اجرای مجازات در قیاس با زنان
اجرای حد رجم
اجرای حد جلد
اجرای مجازات زنان
تاخیر در اجرای مجازات
موارد تاخیر در اجرای مجازات
مجازات‌های قابل تاخیر
نتیجه گیری
پیشنهاد ها
منابع و مآخذ
Abstract

چکیده:
در این پژوهش تاثیرات جنسیت در حقوق کیفری ایران با مراجعه و ملاحظه قوانین و مقررات اعم از ماهوی و شکلی مورد بررسی قرار گرفت که مقنن با مد نظر قرار دادن جنسیت زن و مرد، تفاوت و تمایز در برخی موضوعات را اعمال کرده است. در عناوین مجرمانه جرایمی شناسایی گردیده است که مختص جنس معینی بوده و در سن مسئولیت کیفری و زمان آن زن و مرد وضعیت یکسانی ندارند. به نحوی که شروع مسئولیت کیفری زن زودتر از مرد است. در میزان دیه و پذیرش پرداخت دیه دیگری شرایط مساوی بین آنان حاکم نیست و زن جزء افرادی که عهده‌دار دیه دیگران هستند، محسوب نمیگردد. در تخفیف و تشدید مجازات اثر جنسیت قابل‌ ملاحظه و موارد تخفیف مجازات هر یک در مقایسه با دیگری احصاء شده است. اثبات جرم و اجرای مجازات مباحثی میباشند که زن و یا مرد بودن در آن بی تاثیر نیست. شهادت زنان در بعضی جرایم قابل پذیرش نبوده و در قسامه جز زمانی که مدعی یا مدعی علیه باشند، نقشی ندارند. در قتل عمد اگر قاتل پدر و یا جد پدری باشد، اجرای قصاص ممکن نیست و چنانچه مقتول زن باشد، باید ابتدا نصف دیه مرد را پرداخت، آنگاه قصاص را اجرا کرد. قانون گذار در شیوه و کیفیت اجرای حد رجم و حد جلد و موارد تاخیر اجرای مجازات و مجازات‌های قابل تاخیر نیز جنسیت را مؤثر و بین زن و مرد تفاوت قائل شده است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, جنسیت, حقوق کیفری, مجرم, همسر, ازدواج دائم, طلاق, بلوغ, ازدواج, مسئولیت ک,

تاريخ : 9 آبان 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:107
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات
مبحث اول: تعریف اراضی موات
گفتار اول : تعریف لغوی
گفتار دوم : تعریف اصطلاحی
تعریفی فقهی
تعریف حقوقی
مبحث دوم: تاریخچه اراضی موات
گفتار اول: قبل از انقلاب اسلامی
گفتار دوم: بعد از انقلاب اسلامی
مبحث سوم: عناصر اراضی موات
گفتار اول: سابقه مالکیت خصوصی آن معلوم نباشد
گفتار دوم: کشت و زرع و بنا و آبادانی در آن نباشد
گفتار سوم: بالفعل مالک نداشته باشد
مبحث چهارم : مقایسه اراضی موات با اراضی بایر
گفتار اول: اراضی موات و بایر
تعریف فقهی
تعرف قانونی
مبحث پنجم: اراضی دولتی
فصل دوم : مفهوم تصرف اراضی شرایط وارکان آن
گفتار اول ارکان تصرف
استیلا
کمیت استیلا
کیفیت استیلا
گفتار دوم : شرایط تصرف
استمرار در تصرف
مسالمت آمیز بودن تصرف
علنی بودن تصرف
صریح بودن تصرف
گفتار سوم : اثبات شرایط تصرف
مبحث اول : انواع دعاوی تصرف
تصرف
مزاحمت
ممانعت از حق
مبحث دوم : تغییر ماهیت مستأجر و امین
فصل سوم : اعلان موات
مبحث اول : مفهوم اعلان موات
مبحث دوم : تفاوت اعلام موات با اعلان موات
مبحث سوم : ماهیت اعلان موات
مبحث چهارم : حکومت و انفال
مبحث پنجم : اهمیت رعایت تشریفات در اعلان موات
مبحث ششم : شکل جریان اعلان موات و سازمان مسوول
شکل جریان اعلان موات در اراضی خارج از محدوده شهرها
شکل جریان اعلان موات در اراضی داخل محدوده شهرها
فصل چهارم : آثار اعلان موات، مسوولیت تعرض به آن
مبحث اول : آثار اعلان موات
گفتار اول : زوال مالکیت خصوصی (غیر مشروع)
گفتار دوم : ابطال اسناد مالکیت
مبحث دوم : آثار مسوولیت ناشی از تعرض به اراضی موات
گفتار اول : آثار مسوولیت مدنی ناشی از غصب اراضی موات
خلع ید
اجره المثل
مبحث دوم : مسوولیت کیفری
گفتار اول : قانون و آیین‌نامه مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن
گفتار دوم : قوانین زمین شهری
گفتار سوم : لوایح قانونی مصوب شورای انقلاب
گفتار چهارم : تخریب و تصرفات در ماده 69 قانون مجازات اسلامی
مبحث اول : عناوین مجرمانه
عنصر قانونی
عنصر مادی
عنصر معنوی
مبحث دوم : مراجع رسیدگی
نتیجه

مقدمه:
زمین از دیر‌باز برای بشر و رفع نیازهای او دارای اهمیت فراوان بوده و امروزه نیز این اهمیت را نه تنها همچنان حفظ کرده است بلکه با توسعه روز‌افزون شهرنشینی و صنعت و پیشرفت علم ارزش اراضی به مراتب بیشتر شده است. در گذشته مالکیت خصوصی بر زمین محترم و مقدس به شمار می آمد و اصل تسلیط (ماده 30 قانون مدنی) به ندرت مخدوش و محدود میشد، ولی امروزه به جهت حفظ مصالح جامعه و حمایت از طبقات ضعیف، مالکیت خصوصی به ویژه مالکیت بر زمین به انحاء مختلف محدود شده و حتی سلب مالکیت به لحاظ حفظ منافع عمومی، در کشورهای مختلف صورت قانونی به خود گرفته است.
این روند در همه کشورهای جهان از جمله ایران به چشم میخورد و در قوانین مدون نیز انعکاس یا فته است.
نظام حقوقی اراضی موات در ایران از ابتدای قانون گذاری دارای نظام ثابت و مشخصی نبوده است، و قانون گذار هدف و سیاست معین و مشخصی را در قوانین مربوطه در جهت تصدی و اعمال حاکمیت نسبت به اراضی موات مد‌نظر قرار نداده است. هر چند که در بعضی از قوانین از جمله قانون ثبت به صراحت حکم عدم قبول پذیرش ثبت اراضی موات از اشخاص را تصویب نموده است.
نظام حاکم بر اراضی در ایران در هر دوره‌ای متفاوت با دوران دیگر بوده است. زمانی قسمت عمده‌ای از اراضی تحت عنوان خالصه در اختیار پادشاهان و خان و ارباب بوده است که با دادن اجاره و دریافت بهره مالکانه از آن استفاده می نموده‌اند.
در فقه اسلامی نیز مالکیت اراضی موات را فقط برای خداوند و رسول او شناخته‌اند و مقررات جامع و کاملی در باب اقسام زمین و احکام آن تشریع نموده است. کتب فقهی مملو از مباحث و موضوعات و احکام مربوط به مالکیت و حدود آن و نیز نحوه ایجاد حق بر روی زمین و احیا و عمران آن میباشد.
با توجه به همین اهمیت است که شارع مقدس اسلام برای تقویت بنیه مسلمین و رشد تولید و سلامت اقتصاد جوامع اسلامی، ضمن اهمیت فوق‌العاده به احیاء اراضی موات همواره آن را مورد تشویق قرار داده و بعنوان یکی از اسباب تملک مقرر میفرماید، تا آن جا که در زمان ظهور اسلام، به منظور تقویت بنیه مسلمین و سوق دادن نیروی کار و سرمایه‌ها به سمت تولیدات زیربنایی امر احیاء اراضی موات بگونه‌ای مورد تاکید و تشویق واقع میشود که علی رغم این که این گونه اراضی جزو انفال و ثروت های عمومی محسوب میگردند طبق موازین اعلام شده از سوی پیامبر گرامی اسلام، هر کس زمین مواتی را عمران و احیاء کند مالک آن میشود. اما آیا این قاعده امروزه قابل اجراء میباشد یا خیر؟ آیا امروزه بدون اذن و اجازه دولت اسلامی احیاء اراضی موات جایز است؟ سوالی است که در جای خود به آن پاسخ خواهیم گفت.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پایان نامه, پروژه, حقوق, دولت, تخریب اراضی, ایران, انقلاب اسلامی, مالکیت خصوصی, کشت و زرع, ف,

تاريخ : 9 آبان 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:69
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده تحقیق
فصل اول
مقدمه
نظریه پژوهش
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف کلی
اهداف جزیی
فرضیه های پژوهش
سوالات پژوهش
مفاهیم
تعاریف نظری واژه ها
فصل دوم : بررسی پیشینه یا ادبیات موضوع
فلسفه ازدواج
انتخاب همسر
آثار ازدواج
وظیفه مسئولان در قبال ازدواج جوانان
معیار های گزینش امثال
هدف ازدواج
منشا خانواده و تحولات تاریخی آن
ضرورت در نظر گرفتن ملاک ها و معیار ها در انتخاب همسر
معیار و ملاک های مشترک
اشکال مختلف خانواده و خصوصیات آنها به اختصار
فصل سوم : روش و متالوژی پژوهش
روش تحقیق
جامعه آماری
نمونه آماری
روش نمونه گیری
ابزار تحقیق
روش استخراج داده ها
فصل چهارم : ارائه یافته های پژوهش
پرسشنامه
فصل پنجم : تفسیر و استنتاج نتایج پژوهش
بیان مسئله پژوهش
مشکلات و محدودیت تحقیق
خلاصه تحقیق
منابع

چکیده:
بررسی علل و عوامل موثر بر ازدواج موفق دانشجویان عنوان پژوهشی است که پیش رو دارید. هدف از پژوهش حاضر شناخت علل و عوامل موثر بر ازدواج موفق دانشجویان بوده وسعی شده بعضی از معیار ها از نظر دانشجویان مورد بررسی قرار گیرد تا نمتایج حاصل از آن برای سایر دانشجویان مفید واقع شود. جامعه آماری تحقیق دانشجویان مجتمع علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد و نمونه آماری پنجاه نفر از دانشجویان میباشند. روش تحقیق نیز توصیفی و جمع آوری اطلاعات با استفاده از پرسش نامه و مطالعات کتابخانه ای صورت گرفته و در آخر داده ها از طریق روش آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

مقدمه پژوهش:
یکی از نمادهای مهم اجتماعی که به لحاظ اهمیت نقش و کارکردهای مختلف مورد توجه علمای مذهبی، اخلاقی و صاحبن ظران تعلیم و تربیت، جامعه شناسی و روانشناسی قرار گرفته است. نهاد خانواده میباشد نهادی که بر اثر ازدواج یک زن و مرد پدید می آید و وجود فرزندان آن را تکمیل می کند.
خانواده عبارت است از کوچک ترین مسئله اجتماعی که از زن و مرد و فرزندان آنها تشکیل می شود. خانواده هسته کوچکی از اجتماع در همه جوامع بشری بوده و در انتقال مواریث اجتماعی تاثیر زیادی داشته است.
خانواده اولین پایگاه انتقال عناصر فرهنگی به نسل جدید است و عاملی موثر در رشد و شکوفایی استعداد های آدمی و گسترش فرهنگ بشری به شمار میرود.
در فرآیند زندگی مواردی است که فرد باید از بین چند راه یک راه را انتخاب نماید گزینش یک راه از بین چند راه چنانچه با مطالعه و بصیرت انجام نگیرد، ممکن استا نتایج مطلوبی در بر نداشته باشد. لذا کمک گرفتن از مشاور در انتخاب مناسب می تواند در توفیقات بعدی اثرات مفیدی داشته باشد.
عدم تعادل جنسی، فشارهای اقتصادی و معیشتی تامین یک زندگی خانوادگی، شرایط فرهنگی جامعه و سنت هایی که کاکرد مطلوب خود را از دست داده و بلکه کارکرد منفی پیدا کرده اند و امکان ازدواج درست و تشکیل زندگی خانوادگی پایدار را برای خیل عظیمی از جوانان کشور دشوار کرده است. و بالاخره گروهی نیز با هنجار شکنی و بی وفایی، ازدواج نا خواسته و نا مطلوب را در ظاهر ادامه میدهند اما با نوعی طلاق عاطفی، دل گروهی دیگری دارند و آشیانه ای دیگر بنا می کنند.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, روانشناسی, هوش هیجانی, مهارت ادراکی, گلمن, گاردنر, جامعه آماری, تجریه و ت,

تعداد صفحات:78
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیات و سوالات تحقیق
تعریف عملیاتی متغیرها در تحقیق
قلمرو تحقیق
واژه ها و اصطلاحات به کار رفته در تحقیق
فصل دوم: ادبیات موضوع
معرفی شرکت
ماهیت انگیزش
اهمیت انگیزش
چهارچوب انگیزش
دیدگاه های تاریخی در انگیزش
دیدگاه های اولیه انگیزش
دیدگاه مدیریت علمی
دیدگاه روابط انسانی
نظریه های انگیزش
نظریه های محتوایی (تئوری نیازها)
نظریه های فرایندی انگیزش
نظریه های معاصر انگیزش
رابطه بین نیاز و انگیزش
فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
جامعه آماری
نمونه و روش نمونه گیری
ابزار گردآوری داده ها
روش تجزیه و تحلیل داده ها
محدودیت های تحقیق
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته ها
توصیف داده ها
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع
پیوست ها

چکیده:
در شرکت های خدماتی افراد عنصر اصلی سازمان محسوب میشوند. بالطبع افراد موجود در این سازمان ها دارای یکسری نیاز هستند که با برآوردن این نیازها، انگیزش در آنان افزایش می یابد. در تحقیق حاضر به دنبال شناسایی نیازها و ارزیابی تأثیر نیازها در انگیزش کارکنان هستیم. روش تحقیق، روش توصیفی از نوع همبستگی است. برای جمع آوری اطلاعات از ابزار مطالعه مصاحبه و پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان امور اداری شرکت ملی گاز تهران بزرگ بوده است. روش نمونه گیری تصادفی ساده بوده است.
حجم نمونه برابر با 20 نفر از کارکنان اداره مذکور بود. از بررسی و تجزیه و تحلیل اطلاعات و نتایج حاصله مشخص گردید که ترکیب نیازهای شدید کارکنان در مقطع زمانی انجام پژوهش نیاز به کسب موفقیت، نیاز ایمنی، نیاز به رشد و پیشرفت، نیاز به نظم، نیازهای زیستی، نیاز به استقلال، نیازهای اجتماعی بوده که با نادیده گرفته شدن این نیازها، میزان انگیزش کارکنان تقلیل یافته است.

مقدمه:
نیروی انسانی موجود در هر جامعه عامل اساسی و تعیین کننده ای است که با شرکت مستقیم در تولید و خدمات یا به صورت اعمال تراوشات فکری در انواع فعالیت ها موجبات توسعه و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی هر کشوری را فراهم میسازد. عملکرد نیروی انسانی بعنوان عامل اساسی بستگی به توانایی و انگیزش وی دارد.
توانایی ها و مهارت ها تنها فرد را قادر میسازد، عملکرد نیروی انسانی بعنوان عامل اساسی بستگی به توانایی و انگیزش وی دارد.
توانایی ها و مهارت ها تنها فرد را قادر میسازد که وظیفه اش را انجام دهد اما برای این که او کارش را به نحو مطلوب انجام دهد نیاز به انگیزش دارد.
انگیزش به معنای تحرک درآوردن رفتار فعال برای ارضای نیاز است. بعضی از نیازها مانند احتیاح زیستی به آب و هوا، غذا، خواب، سرپناه جزو نیازهای اولیه است و سایر نیازها را میتوان بعنوان نیازهای ثانویه تلقی کرد که مانند نیاز به قدر و منزلت، مقام، وابستگی به دیگران، محبت و موفقیت و … که درجه شدت این نیازها در اشخاص مختلف متفاوت است. در تحقیق حاضر به دنبال آن هستیم که نیازهای کارکنان شرکت را مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم که مهم ترین عامل مؤثر بر نظام انگیزش به شمار میرود. در سنجش نیازهای شدید کارکنان از مدل پنج طبقه ای سلسله مراتب نیازهای مازلو که به ترتیب عبارتند از نیازهای فیزیولوژیک، ایمنی، امنیت، اجتماعی و تعلق، احترام و خودشکوفایی و همچنین نیازهای آشکار ماری، تئوری دو عاملی هرزبرگ و تئوری مک کلند بعنوان الگو استفاده شده است.
ترکیب نیازهای شدید کارکنان وضعیت انگیزشی آنان را نشان خواهد داد و با مطالعه و بررسی بیشتر مشخص خواهد گردید که سازمان مذکور تا چه حد به ارضای این نیازها توجه جدی دارد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, نیازها, ارزیابی, انگیزش, امور اداری, روانشناسی, شرکت گاز, مدیریت علمی, رو,

تاريخ : 9 آبان 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:65
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول
مقدمه
بیان مساله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
تعریف اصطلاحات
فصل دوم
پیشینه تحقیق
مقدمه
دیدگاه هایی درباره شخصیت
شخصیت از نظر فروم
شخصیت از نظر یونگر
شخصیت از نظر ماری
نگرش فرانکل به شخصیت
نگرش مزلو به شخصیت
چشم اندازی به رشد شخصیت
دیدگاه هایی در باره رشد شخصیت
رشد شخصیت از نظر یونگر
رشد شخصیت از نظر ماری
عوامل موثر بر رشد شخصیت
نظریه های نسخ شناسی شخصیت
نظریه های تحلیلی عاملی شخصیت
نظریه کاتل
نظریه انسان گرایی در شخصیت
نظریه های شناختی شخصیت
ماهیت شخصیت
سنجش شخصیت
مسائل اساسی در سنجش شخصیت
اعتبار
مهار
میل به مهار
توهم مهار
پیامدهای اعتقاد داشتن به مهار
تفاوت های فردی در درک جایگاه مهار
واکنش در برابر از دست دادن مهار
جایگاه مهار
جایگاه مهار درونی – بیرونی
طبقه بندی سه بعدی از نظر واینر
جایگاه مهار درونی و بیرونی از نظر واینر
نظریه یادگیری اجتماعی
توان رفتاری
انتظار
ارزش تقویت
موقعیت روان شناختی
آزادی حرکت
روشهای راتر برای سنجش مفاهیم خود
انگیزش رفتار از نظر راتر
انتظارات مربوط به جایگاه هندسی مهار
نظریه اسناد
اسنادهای بعد از موفقیت و شکست
تغییر دادن اسنادها برای بهبود عملکرد
دیدهای بازده تحصیلی بر اسناد
زمینه های کاربردی آزمونها
زمینه تحصیلی
پیشنهادات
نتیجه گیری
خلاصه
منابع

چکیده:
تعاریف مختلفی از شخصیت ارائه شده است که هر یک بر وجهی از شخصیت تأکید کرده‌اند. هیلگارد(Hilgard) شخصیت را الگوهای رفتار و شیوه‌های تفکر که نحوه سازگاری شخص را با محیط تعیین می‌کند تعریف کرده است در حالی که برخی دیگر «شخصیت» را به ویژگی های «پایدار فرد» نسبت داده و آن را بصورت «مجموعه ویژگیهایی که با ثبات و پایداری داشتن مشخص هستند و باعث پیش بینی رفتار فرد می‌شوند» تعریف می‌کنند.
شخصیت (Personality) از ریشه لاتین (Persona) که به معنی «نقاب و ماسک» است گرفته شده است و اشاره به ماسک و نقابی دارد که بازیگران یونان و روم قدیم بر چهره می‌گذاشتند و این تعبیر تلویحا به این موضوع اشاره دارد که «شخصیت هر فرد ماسکی است که او بر چهره خود می‌زند تا وجه تمایز (تفاوت) او از دیگران باشد.
شخصیت به همه خصلتها و ویژگیهایی اطلاق می‌شود که معرف رفتار یک شخص است، از جمله می‌توان این خصلت ها را شامل اندیشه، احساسات، ادراک شخص از خود، وجهه نظرها ، طرز فکر و بسیاری عادات دانست. اصطلاح ویژگی شخصیتی به جنبه خاصی از کل شخصیت آدمی اطلاق می‌شود.
شخصیت یک «مفهوم انتزاعی» است، یعنی آن چیزی مثل انرژی در فیزیک است که قابل مشاهده نیست، بلکه آن از طریق ترکیب رفتار (Behavior)، افکار (Thoughts) ، انگیزش (Motivation)، هیجان (Emotion) و … استنباط می‌شود. شخصیت باعث تفاوت (Difference) کل افراد (انسانها) از همدیگر میشود. اما این تفاوت ها فقط در بعضی ویژگی ها و خصوصیات است. به عبارت دیگر افراد در خیلی از ویژگیهای شخصیتی به همدیگر شباهت دارند بنابراین شخصیت را می‌توان از این جهت که چگونه مردم با هم متفاوت هستند؟ و از جهت این که در چه چیزی به همدیگر شباهت دارند؟ مورد مطالعه قرار داد.
از طرف دیگر شخصیت یک موضوع پیچیده است ولی از زمان های قدیم برای شناخت آن کوشش های فراوانی شده است که برخی از آن ها غیرعملی، بعضی دیگر خرافاتی و تعداد کمی علمی و معتبر هستند. این تنوع در دیدگاه ها به تفاوت در تعریف و نگرش از انسان و ماهیت او مربوط میشود. هر جامعه برای آن که بتواند در قالب فرهنگ معینی زندگی کرده، ارتباط متقابل و موفقیت آمیزی داشته باشد، گونه‌های شخصیتی خاصی را که با فرهنگش هماهنگی داشته باشد، پرورش میدهد. در حالی که برخی تجربه‌ها بین همه فرهنگ ها مشترک است، بعید نیست که تجربیات خاص یک فرهنگ در دسترس فرهنگ دیگر نباشد.
واژه شخصیت در زبان روزمره مردم معانی گوناگونی دارد. یکی از معانی آن مربوط به هر نوع صفت اخلاقی یا برجسته است که سبب تمایز و برتری فردی نسبت به افراد دیگر می‌شود مثلا وقتی گفته نمیشود او با شخصیت است یعنی او فردی با ویژگی هایی است که میتواند افراد دیگر را با کارآیی و جاذبه اجتماعی خود تحت تأثیر قرار دهد. در درس هایی که با عنوان پرورش شخصیت تبلیغ و دایر میشود، سعی بر این است که به افراد مهارت های اجتماعی به خصوصی یاد داده، وضع ظاهر و شیوه سخن گفتن را بهبود بخشند با آنها واکنش مطبوعی در دیگران ایجاد کنند همچنین در برابر این کلمه، کلمه بی‌شخصیت قرار دارد که به معنی داشتن ویژگی های منفی است که البته به هم دیگران را تحت تأثیر قرار میدهد، اما در جهت منفی.
در اجتماع گاهی به جای این کلمات از مترادف آن ها شخصیت خوب یا بد صحبت میشود که هر یک ویژگی هایی را میرسانند و گاهی از کلمه شخصیت به منظور توصیف بارزترین ویژگی افراد استفاده میشود مثلا وقتی گفته می‌شوداو پرخاشگر است یعنی ویژگی و خصوصیت غالب او پرخاشگری است. در کنار این موضوعات گاهی کلمه شخصیت جهت احترام به چهره‌های مشهور و صاحب صلاحیت علمی، اخلاقی یا سیاسی بکار میرود نظیر شخصیت سیاسی، شخصیت مذهبی و شخصیت هنری و …
دیدگاه روانشناسی در مورد شخصیت چیزی متفاوت از دیدگاههای مردم و جامعه است در روانشناسی افراد به گروه های با شخصیت و بی‌شخصیت یا شخصیت خوب و شخصیت بد تقسیم نمیشوند؛ بلکه از نظر این علم همه افراد دارای شخصیت هستند که باید به صورت علمی مورد مطالعه قرار گیرد این دیدگاه به شخصیت و انسان باعث پیدایش نظریه‌های متعددی از جمله : نظریه روانکاوی کلاسیک (Classical Psychoanaly Theory)، نظریه روانکاوی نوین (Neopsychoanalytic Theory)، نظریه انسان گرایی (Humanities Theory)، نظریه شناختی (Cognitive Theory)، نظریه یادگیری اجتماعی (Social-learning Theory) و … در حوزه مطالعه این گرایش از علم روانشناسی شده است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, روانشناسی, هوش هیجانی, مهارت ادراکی, گلمن, گاردنر, جامعه آماری, تجریه و ت,

تاريخ : 9 آبان 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:96
نوع فایل:WORD
فهرست مطالب:
مقدمه
هنر و هنرمند
مبنای هنر
تقلید طبیعت
وظیفه هنرمند
هنر لازم و سودمندات
فصل اول
نقاشی قدیم و جدید
امپرسیونیسم
شیوه های جدید نقاشی
اساس شیوه امپرسیوسیت
تاثیر جو در رنگ ها
تاثیر تغییرات نور در رنگ ها
تاثیر رنگ های مجاور
رنگ های مکمل
روش رنگ آمیزی
شیوه های جدید نقاشی
فصل دوم
مارسل دوشان وان گوگ
گوگن
سزان
منابع

مقدمه:
پیش از آغاز این تعال لازم است از زمینه هنر و هنرمند مطالبی را بعنوان مقدمه و شروع پژوهش عنوان نمائیم. نخست به مبحث هنر و هنرمند میپردازیم، مشخص گردد که هنر چیست و هنرمند کیست :
هنر و هنرمند:
در سال های اخیر، از هنر بسیار سخن بر میان آمده است لیکن به جرأت میتوان گفت تاکنون نوشته ای که هنر را به مردم کتاب خوان کشور، بشناساند و تعریف جامع و دقیقی از آن به دست دهد، به زبان فارسی در نیامده است. آن چه نویسندگان بزرگ پیشین، درباره هنر گفته اند با مفاهیم وسیع و عمیقی که این واژه به ویژه در قرن نوزدهم و عصر، یافته است سازگار نیست و تعاریفی نیز که در جزوات و مقالات مهنامه های پارسی از هنر آمده است، به هیچ رو خواست کتاب خوان های وطن ما را بر نمی آورد.
هنر در واقع به معنی آن درجه از کمال آدمی است که هوشیاری و خداست، فضل و دانش را در بر دارد و نمود آن صاحبه هنر را برتر از دیگران نشان میدهد.
صدها هزار انسان همه عمر خود را از نخستین روزهای جوانی، برای این که بیاموزند چگونه پاهای خویش را به سرعت بچرخانند (رقاصان)، دیگران (موسیقی دانان) برای آن که بدانند چگونه انگشتان خود را با شتاب بر شستی ها و تارها بلغزانند، و دسته دیگر (نقاشان برای آن که بیاموزند به چه طریق با رنگ ها هر آنچه را که می بینند رقم زنند برای فراگیری آن تلاش میکنند و می آموزند و آن چه را که آموختند به نحواحسن آن را انجام دهد. در واقع هنر نتیجه کوشش انسان برای ایجاد زیبایی است نقاشی، پیکر سازی، معماری و موسیقی و شاعری، همه از فنون هنر است زیرا این فنون جز جستجوی زیبایی و ایجاد و ایجاد آن هدفی ندارند زیبا چیزی است که دلپزیر و خوشایند است اگرچه به ظاهر در زندگانی عملی سودی از آن حاصل نمیشود.
بسا چیزها هست که هم زیبا و هم سودمند است اما دل که از زیبایی آن ها لذت میبرد به سودشان چشم ندارد. همین که فایده امور را به نظر در آوریم خواه نخواه ذوق زیبا پرستی از ما دور میشود.
کشتزار بهاری بار رخشندگی و خرمی سبزه ها و آن گل های خودرو که به رنگ های گوناگون صفحه سبز چمن را منقش کرده به چشم شما که در طلب زیبایی به دشت رفته اید دلپذیر است از آن به طلب می آیید و صفت زیبا بدان میدهید. نزد شما زیباست زیرا از آن سودی نمی خواهید اما برای کشاورزی که باید از محصول این کشت معاش کند و در نظری که بر آن می افکند حاصل رنج خود را هنگام درو تخمین میزند کشتزار زیبا نیست، سودمند است. پس نتیجه میگیریم که هنر در جستجوی زیبایی است و زیبایی و سودمندی دو تاست پس ناسودمندی صنعت اصلی هنر است پرده ای که پرداخته قلم سحر انگیز نقاش زبردستی است، شما را در تماشای تناسب رنگ ها و چابکی خطوط آن در دریای لذت غوطه ور میکند و از دیدن آن همه بدایعی که ملاحظه میکنید به وجد می آید و احساس لذت بیش از اندازه می کنید.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, امپرسیونیسم, هنر, هنرمند, مبنا, تقلید طبیعت, نقاشی, رنگ, نور, رنگ آمیزی, ,

تعداد صفحات:178
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
پیشگفتار
مقدمه
فصل اول – مبانی نظری تحقیق
بیان مساله و اهمیت موضوع تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیات تحقیق
روش تحقیق
فصل دوم – رسانه چیست و چه توانایی هایی دارد؟
ارتباط جمعی تاریخچه رسانه‌های جمعی
کارکرد رسانه‌های جمعی
وظیفه رسانه چیست؟
قدرت تأثیر رسانه‌های جمعی
فصل سوم – جهان جدید تلویزیون
یک کودک چه وقت استفاده از تلویزیون را شروع میکند؟
کودک چه مقدار وقت صرف تلویزیون میکند؟
چه کسانی بیننده پروپا قرص هستند؟
توضیحی درباره سایر رسانه‌ها
استفاده کودکان از رسانه‌ها در سنین مختلف
کودکان چه چیزهایی را میبینند؟
برخی معیارهای پیش بینی سلیقه کودکان در مورد تلویزیون
کودکان درباره تلویزیون چگونه فکر میکنند؟
وجهه تلویزیون
آیا تلویزیون در نظر کودکان شگفت انگیز است؟
بچه‌ها دوست دارند شاهد چه تغییراتی در تلویزیون باشند؟
والدین دوست دارند شاهد چه تغییراتی باشند؟
چرا کودک از تلویزیون استفاده میکند؟
عملکرد تلویزیون
چرا ما دارای رسانه‌های جمعی هستیم؟
نیازهای ویژه کودکان که تلویزیون آن ها را برآورده میکند، کدامند؟
محتوای خیال
محتوای واقعیت
تلویزیون به عنوان خیال
آیا تلویزیون مانعی بر سرا راه مسائل زندگی است؟
تلویزیون به عنوان واقعیت
دو جهان
اهمیت خیال
فصل چهارم – یادگیری از تلویزیون
چگونگی یادگیری از تلویزیون
موارد یادگیری اتفاقی
میزان هوش و رفتار کودک در ارتباط با برنامه‌های تلویزیون
چه آموزشی را باید انتظار داشته باشیم؟
تلویزیون در مدرسه
چگونگی اکتساب در کودکان
مقایسه
فصل پنجم – تاثیرات جسمی و روانی تلویزیون بر کودکان
الگوی تأثیر رسانه
تلویزیون به کودکان چه میدهد؟
الگوی تأثیر کودک
الگوی تأثیر تعامل
دیگر ویژگی های تعامل
اثرات فیزیکی تلویزیون بر کودکان
آیا تلویزیون بر بینایی کودکان اثر بدی دارد؟
آیا تلویزیون کودکان را خواب آلود و خسته به مدرسه میفرستد؟
اثرات عاطفی تلویزیون بر کودکان
اثرات شناختی تلویزیون بر کودکان
آیا تلویزیون حاوی تصویر غیر دقیقی از زندگی بزرگسالان است؟
آیا تلویزیون موجب بزرگسالی زودرس می شود؟
اثرات رفتاری
آیا تلویزیون کودکان را منفعل میکند؟
آیا خشونت ارائه شده در تلویزیون، آموزش خشونت میدهد؟
نتیجه گیری
پیامدهای منفی تلویزیون
فصل ششم – اینترنت رسانه جدید قرن بیستم
اینترنت چیست؟
فواید اینترنت برای کودکان
خطرات اینترنت
سودجویان از اینترنت برای به دام انداختن کودکان استفاده میکنند
مطالب نامناسب و غیر مجاز در اینترنت
ارتکاب جرایم – بمب ها، مواد مخدر، دزدی و شخصیت های غیر واقعی
تهاجم به حریم خصوصی
چگونگی اجتناب و کاهش خطراتی که کودکان در ایترنت با آن مواجه اند
نتیجه گیری و آزمون فرضیات
منابع مآخذ

پیشگفتار:
تحقیق حاضر با عنوان بررسی نقش رسانه‌های جمعی (با تاکید بر تلویزیون) در الگوپذیری و رفتار کودکان سعی دارد، تاثیرات مثبت و پیامدهای منفی وابستگی کودکان به تلویزیون را مورد بررسی قرار دهد. در راستای رسیدن به هدف مذکور ابتدا مبانی نظری تحقیق در مورد تاریخچه پیدایش رسانه‌های گروهی و بخصوص تلویزیون مطرح شده، سپس انواع کارکردهای تلویزیون، وظایف رسانه بعنوان یک وسیله ارتباطی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. در فصل دوم تحقیق مقدار زمانیکه کودکان در شرایط مختلف سنی صرف تماشای تلویزیون می کنند، آغاز سن تماشای تلویزیون، دلایل تماشای تلویزیون توسط کودکان و انتظاراتی که کودکان و والدین آن ها از تلویزیون دارند مورد بررسی قرار میگیرد. لازم به ذکر است آمار و ارقام مربوط به این فصل از تحقیق، در مورد جامعه آمریکا و بر اساس اطلاعات کتاب تلویزیون در زندگی کودکان ما نوشته ویلبر شرام و دیگران، ترجمه محمود حقیقت کاشانی میباشد. امید است با عنایتی که مسئولین تعلیم و تربیت ایران اسلامی به الگو گیری کودکان این مرز و بوم از رسانه‌های گروهی و به ویژه رسانه‌های تصویری دارند، زمینه انجام این چنین پژوهش های گسترده ای در سیستم آموزش و پرورش کشور ما نیز فراهم گردد که این مهم حمایت همه جانبه مسئولین امر را می‌طلبد.
فصل سوم با عنوان جهان جدید تلویزیون مسایلی از جمله سن شروع تماشای تلویزیون و شرایط زمانی و انواع موضوعاتی که مورد توجه کودکان با توجه به شرایط سنی و جنسی و همچنین تواناییهای ذهنی آن ها است مورد بررسی قرار گرفته است.
فصل چهارم مربوط به نحوه و میزان یادگیری کودکان از این رسانه و عوامل تاثیر گذار بر این مساله است.
در فصل پنجم تحقیق، تاثیرات روحی، روانی و جسمی تلویزیون بر کودکان مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و در نهایت در فصل ششم به رسانه جدید اینترنت و رابطه آن با مسئله یادگیری و الگو پذیری کودکان و انواع خطراتی که این رسانه برای کودکان دارد اشاره شده است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, روانشناسی, هوش هیجانی, مهارت ادراکی, گلمن, گاردنر, جامعه آماری, تجریه و ت,

<-BloTitle->
<-BloText->