خريد بک لينک
home theater in Los Angeles
Hookah Shisha Tobacco
فلنج
Barabas Ropa de hombre
سریعترین و بروزترین سایت دانلود کارآموزی و پروژه شبکه اجتماعی اشتراک گذاری تیکفا
<-BloTitle->
<-BloText->

تاريخ : 9 آبان 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:84
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
مقدمه
بیان مسئله
هدف از تحقیق و اهمیت مساله
فرضیه تحقیق
متغیرهای پژوهش
فصل دوم : ادبیات پیشینه در تحقیق
اضطراب و فشار روانی
اجزای اضطراب
انواع اضطراب
اندازه‌گیری اضطراب
اضطراب امتحان
رویکردهای درمانی اضطراب (رفتار درمانی، درمان شناختی – رفتاری)
بحران اضطراب در نوجوانی
دیدگاه های نظری درباره روانشناختی اضطراب
نظریه‌های اضطراب
کنار آمدن با اضطراب
مکانیسم‌های دفاعی
اضطراب طبیعی و اضطراب بیمارگونه
اضطراب و یادگیری
علت های رایج اضطراب
آشوب و اضطراب نوجوانی (Adolescent Turmoil)
نظریه‌های روانکاوی، رفتار، وجودی و زیست شناختی درباره اضطراب اجتماعی
فصل سوم : طرح تحقیق
جامعه مورد تحقیق
روش نمونه‌گیری
ابزار تحقیق
روش نمره‌گذاری
فصل چهارم
ارائه داده ها
محاسبات آماری
فصل پنجم
خلاصه و نتیجه‌گیری
محدودیت ها و پیشنهادات تحقیقی
فهرست منابع
پیوست

مقدمه:
اضطراب اجتماعی، اضطرابی است که خصوصاً هنگام برخوردهای اجتماعی متقابل افراد با یکدیگر به وجود می آید افرادی که از اضطراب اجتماعی رنج میبرند با افزایش مسائل روانی، ناتوانی در تمرکز حواس و حالت های عصبی روبرو هستند. اشخاص دچار اضطراب اجتماعی به منبع ناراحتی خود که برخوردهای اجتماعی است که اکنون یا بزودی با آن مواجه خواهند شد آگاه هستند.
اگر چه هر کسی گاهی حداقل کمی از مصاحبه‌ای که قرار است در آن شرکت کند دچار حالت عصبی میشود. در واقع یعنی هر یک از ما در اضطراب اجتماعی قرار میگیریم، اضطراب اجتماعی مانند خیلی از مسائلی است که روانشناسان و محققین ارتباطات در آن به تحقیق مشغول هستند.
اسامی که به این نظریه‌ها داده میشود عبارت اند از:
خجالتی بودن، اضطراب زمانی، اضطراب ارتباطی، کم‌گویی، وحشت در اثر ظهور در مقابل دیگران.
اگر چه برخی از روانشناسان بین اضطراب اجتماعی و نظریه‌های فوق تفاوتی قائل هستند. اما بیشتر محققین امروزه اصطلاح اضطراب اجتماعی را با خجالت‌زدگی هم معنی به کار میبرند. نظریه‌های اضطراب زمانی، وحشت در اثر ظهور در مقابل دیگران اغلب بعنوان نمونه های خاص برای نظریه اضطراب اجتماعی عنوان میشود. علاوه بر این بررسی های آماری نشان میدهد بین اضطراب اجتماعی و خجالت‌زدگی و دیگر نظریه‌ها ارتباط همبستگی وجود دارد. بنابراین ما اصطلاح اضطراب اجتماعی و خجالت‌زدگی را میتوانیم در این مقاله به جای همدیگر به کار ببریم.
به هر حال باید توجه داشت که اضطراب اجتماعی را نباید با درون گرایی همانند دانست. در حالی که درون گراها اغلب به جای حضور در اجتماع با خودشان تنها هستند. بیشتر اشخاصی که دچار اضطراب اجتماعی هستند از خجالت‌زدگی متنفر‌اند.
تقریباً دو سوم این اشخاص در یک تحقیق، خجالتی بودن خود را یک مشکل واقعی بیان نمودند و یک چهارم این افراد تمایل خود را برای یافتن راه‌حل این مشکل بیان نمودند.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, اضطراب, اجتماع, روانشناسی, نوجوان, جوان, فشار روانی, درمان, شناخت, رفتار,,

تعداد صفحات:167
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
سئوالات تحقیق
فرضیه های تحقیق
تعاریف عملیاتی
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق
تعاریف مفهومی انگیزه
انگیزه شناسی معلمان
ویژگی های معلمان با انگیزه
رابطه نیازه با انگیزه
انواع طبقه بندی انگیزه ها
انگیزه های اولیه و ثانویه
انگیزه های گرایشی و اجتنابی
انگیزه های فیزیکی،اجتماعی، روانی
نظریه های انگیزش
نظریه های انگیزه و رفتار
نظریه کورت لوین
نظریه مزلو
نظریه انتظار
طبقه بندی معاصراز تئوری های انگیزش
تئوری های درون زاد و برون زاد
تئوری دو جنبه ای انسان
تئوری انگیزش موفقیت
تئوری نیازهای زیستی تا تعلق و رشد
انگیزش در عمل
برخی راهکارهای ایجاد انگیزه در معلمین
روش های نوین تدریس
تکنولوژی آموزشی و روش های جدید تدریس
استفاده از ابزار تکنولوژی جدید درامرآموزش و پرورش
پیشینه تحقیق
فصل سوم : روش اجرای تحقیق
جامعه آماری
حجم نمونه
ابزار اندازه گیری
روایی و اعتبار ابزار اندازه گیری
روش جمع آوری اطلاعات
روش آماری
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
یافته های تحقیق
پیشنهادات
محدودیت ها
ضمائم و منابع

فهرست جداول:
توزیع فراوانی سطح تحصیلات معلمان حجم نمونه
توزیع فراوانی سن معلمان حجم نمونه
توزیع فراوانی جنس معلمان حجم نمونه
توزیع فراوانی سابقه کار معلمین حجم نمونه
توزیع فراوانی نتایج پاسخ های پرسشنامه
رتبه بندی میانگین واریانس عوامل مؤثر درایجاد انگیزه جهت استفاده از روش های نوین تدریس در معلمان
توزیع فراوانی میزان تحصیلات
درصد فراوانی میزان تحصیلات
توزیع فراوانی سن
درصد فراوانی سن
توزیع فراوانی جنس
درصد فراوانی جنسیت
توزیع فراوانی سابقه کار
درصد فراوانی سابقه کار

مقدمه :
تاریخ همواره شاهد نبردها و مصیبت هایی بوده که به دلیل سرکشی نفس بشر پدیدآمده اند دیروز صدای شمشیرها و امروز غرش انواع سلاح های جنگی را کسانی برپا کرده اند که یا تعلیم ندیده اند یا تعلیم آن ها همراه با تهذیب نفس نبوده پس هیچ گاه نباید نقش و جایگاه ارزشمند معلم را نادیده گرفت. معلم امانتی خطیر و پر ارزش را در اختیار دارد و باید امانت دار باشد او چه در تربیت فرزندان در محیط خانه و چه رهبری سیاسی – اجتماعی نقش مهمی دارد و باید برای معلم شرایطی فراهم باشد تا به این وظیفه مهم خودجامعه عمل بپوشاند و در قرآن کریم نیز به نقش ارزشمند معلمان اشاره شده است و نهج البلاغه بهای معلم را با بهشت مقایسه کرده است. بهترین برنامه ها و غنی ترین محتوای آموزشی بدون وجود مربیانی کارآزموده و با انگیزه به ثمر نخواهد رسید پس میتوان با افزایش انگیزه در فرد کارآیی او را افزایش داد تا از اتلاف وقت و هدر رفتن نیروهای بالقوه جلوگیری کرد امروزه رابطه انگیزه و کارآمد بودن کارکنان و بازده سازمانی اهمیت فراوان دارد.
در دهه های اخیر به این مطلب تأکید شده است که آموزش و پرورش زیربنای توسعه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی هر جامعه است . بررسی عوامل مؤثر در پیشرفت و ترقی جوامع نشان میدهد که همه این کشورها، آموزش و پرورش توانمند و کارآمدی داشته اند. نگاهی به تاریخ ملل نیز بیان کننده این واقعیت است که دوران شکوفایی و درخشیدن آن ها با رشد و پویایی نظام های آموزشی و پرورش آنان مقارن بوده است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, روانشناسی, هوش هیجانی, مهارت ادراکی, گلمن, گاردنر, جامعه آماری, تجریه و ت,

تاريخ : 9 آبان 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:40
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
تقدیر و تشکر
تقدیم به
طرح تحقیق
بیان مسئله
سوالات تحقیق
اهداف واهمیت موضوع تحقیق
نوع تحقیق
روش تحقیق
پیشینه تحقیق
تعریف واژه ها و اصطلاحات
انرژی
انرژی هسته ای
کشاورزی
تکنولوژی
چکیده
فصل اول : مقدمه
فصل دوم: مقدمه علمی
انرژی چیست؟
انرژی هسته ای چیست؟
واپا شی هسته ای چیست؟
شکافت هسته ای
جوش هسته ای
پروتوزایی
پرتوها
پرتو آلفا
پرتو بتا
پرتو گاما
منابع تولید نوترون
توضیح چند اصطلاح علمی
نیمه عمر ماده رادیو اکیو
ایزوتوپ
اکتیویته
دوز جذب شده
رادیو ایزوتوپ
فصل سوم: تاریخچه
تاریخچه
در ایران
در جهان
در عقیم سازی حشرات
روش استریل کردن مواد غذایی در جهان
پرتو دهی
فصل چهارم: کاربردهای کشاورزی
تغییرات ژنتیکی
افزایش طول عمر در محصولات کشاورزی
ردیابی کود و آب در گیاهان
عقیم سازی
ردیابی پرندگان و حشرات
زود رسی و دیر رسی میوه ها
تعیین مسیر آبهای زیر زمینی
بالا بردن مقاومت گیاهان
استرلیزه کردن
فصل پنجم: پرتو دهی و مزایای آن
پرتو دهی محصولات و مزایای آن
کاربردهای پرتودهی مواد غذایی ماکیان و محصولات ماکیان
فصل ششم: کشاورزی در ایران
طرح های خاتمه یافته در ایران
فعالیت های پژوهشی در دست اجرا در ایران
فصل هفتم : مصاحبه
فصل هشتم : محافظت در برابر پرتوها
چگونه از خود در برابر پرتوها حفاظت کنیم؟
فیلم بج
ساختار
دزیمتر قلمی
نتیجه گیری
منابع و ماخذ

چکیده:
تحقیق و پژوهش را باید پایه توسعه و تعالی دانست که یکی از مهم ترین و حیاتی ترین برنامه های جوامع و سازمان ها برای بالندگی و شکو فایی است.
بنابراین وظیفه پژوهشگران این است که با پژوهش های دائمی و کاربردی نمودن آن ها مشخص کنند که چه چیز یا چه کار، به چه مقدار و میزان، چگونه، برای چه کسانی و کجا انجام شود که به هدف نزدیک تر شویم.
در این تحقیق هدف بررسی انرژی هسته ای در کشاورزی ایران، استفاده کلی این انرژی سودمند در کشاورزی مورد تحقیق و بررسی است .
استفاده از این انرژی در کشوری هم چون ایران که بیشتر مناطق آن خشک و کویری هستند و با کمبود آب مواجه است بسیار سودمند است و با تکنیک های هسته ای میتوان این کمبودها را جبران نمود.
بطور کلی انرژی هسته ای در کشاورزی کاربردهای مفیدی داشته و با پرتودهی بسیاری از مضرات روشهای قبل جبران شده و با استفاده بهینه از این تکنیک ها میتوان از آسیب های وارده بر محصولات کشاورزی جلو گیری کرد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, کشاورزی, اکولوژی, گیاهان زراعی, غلات, بقولات, ریشه, غده, شدت نور, باران, ,

تاريخ : 9 آبان 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:65
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
انواع آب پنیر
آب پنیر شیرین
آب پنیر اسیدی متوسط
آب پنیر اسیدی
ترکیب و ماهیت انواع آب پنیر
پروتئین‌های آب پنیر
فوائد پروتئین‌های آب پنیر
مصارف پروتئین‌های آب پنیر
روش های حذف و بکارگیری آب پنیر
کاربردهای آب پنیر
تهیه لاکتوز از آب پنیر
مراحل فرآیند
جدا سازی لاکتوز
خشک کردن
کاربرد آب پنیر در اسید لاکتیک
تولید اسید لاکتیک از آب پنیر
خلاصه فرآیند
کاربرد پودر آب پنیر در بستنی
تهیه پروتئین تک یاخته
خواص تغذیه ای
میکرو ارگانیسم های مورد استفاده برای تولید پروتئین تک یاخته
مخمرهای مورد استفاده برای تولید پروتئین تک یاخته
تولید SCP از آب پنیر
تولید نوشابه گاز دار از آب پنیر
انواع نوشیدنی های حاصل از آب پنیر
نوشیدنی های برطرف کننده عطش و حاوی گاز
کاربرد آب پنیر در غنی سازی ارزش غذایی کاه گندم
نوشیدنی های آب پنیر
نوشیدنی بر پایه آب پنیر طبیعی
دیگر روش های تولید نوشیدنی بر پایه آب پنیر
کاربرد آب پنیر در تهیه نوشابه در ایران

مقدمه:
آب پنیر whey بخش آبکی و جدا شده از شیر است که معمولا بر اثر اضافه کردن اسید، حرارت دادن یا انعقاد مایع پنیری بدست می آید. این ماده غیر شفاف و رنگ آن زرد مایل به سبز است. براساس تعریف ارائه شده توسط فدراسیون بین المللی محصولات لبنی (IDF) تعریف پنیر بصورت زیر آمده است: « پنیر فراورده ای است تخمیری یا تخمیر نشده که به دنبال انعقاد شیر کامل، پس چرخ و مخلوط این مواد بدست می آید و حداقل ماده خشک آن 24% است و قسمت جدا شده از آن آب پنیر نامیده میشود».
در واقع پنیر از فاز امولسیون ( چربی ) و سوسپانسیون مسیلی تشکیل میشود. این فاز در برگیرنده مواد محلول در چربی مانند ویتامین‌ها و مواد کلوئیدی همراه با کازئین است در حالی که آب پنیر شامل فاز محلول شیر است و عمدتا حاوی لاکتوز، پروتئین یا پروتئین محلول یا پروتئین آب پنیر، مواد معدنی محلول، اسیدهای آلی و ویتامین و آنزیم است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, صنایع غذایی, تصفیه, فاضلاب, منابع آب, آلودگی, قند و شکر, کمپوت, کنسرو, گو,

تاريخ : 9 آبان 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:41
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
پیشگفتار
فصل اول: طریقه طرح نویسی
مقدمه
تعیین هدف از ارائه طرح
فصل دوم: اهمیت جنگل کاری
مقدمه
اهمیت ایجاد فضای سبز
شرایط اکولوژیکی
خاک شناسی
وضعیت زمین شناسی
پوشش گیاهی
گونه های پیشنهادی
نحوه کاشت گونه
روش آبیاری
فصل سوم: فرسایش
مقدمه
فرسایش بادی
فرسایش آبی
فصل چهارم: احیاء و حفاظت بیابان
مقدمه
تولید نهال گلدانی تاغ
کاشت نهال های تولید شده
مدیریت پرورش جنگل های دست کاشت تاغ
پخش سیلاب (کنترل هرزآب)
نتیجه
منابع

پیشگفتار:
خداوند مهربان منابع طبیعی را بطور یکنواخت و رایگان در اختیار بشر قرار داده تا ضمن بهره برداری صحیح و اصولی آن را برای آیندگان حفظ و حراست کند. چرخه حیات در گرو سلامت و برقراری تعادل منطقی در طبیعت است که این طبیعت در صورت ها و شکل های متفاوت رو نمایی میکند و در برخی نواحی سر سبز و پر آب و با طراوت است و در بعضی نواحی بیابانی است.
بیابان و اراضی خشک بعنوان زیست بوم طبیعی، زیستگاه بیش از یک سوم مردم جهان است که اکثرا فقیر ترین افراد جامعه جهانی میباشند. با توجه به همین موضوع است که امروزه فرآیند بیابان زدایی و مقابله با آن از دیدگاه های مختلف فنی- تکنیکی اقتصادی و اجتماعی و به ویژه کاهش فقر و آسیب های اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. همچنین باید توجه داشت که بخش اعظم اراضی خشک علیرغم خطر بیابان زدایی به دلیل ویژگی های طبیعی از امکانات و ظرفیت های اجتماعی و اقتصادی ملموسی برخوردار میباشد که با اتکای همین ویژگی ها از طریق توانمند سازی جوامع محلی میتوان در تامین معاش پایدار و توسعه آن اقدام نمود.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, کشاورزی, بیابان زایی, راهکار, جنگل, فضای سبز, اکولوژی, خاک شناسی, زمین شن,

تاريخ : 9 آبان 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:44
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
منجمد سازی
تئوری
تشکیل کریستال یخ
غلظت مواد محلول
تغییرات حجم
محاسبه زمان انجماد
دستگاه های منجمدسازی
فریزرهای هوای سرد
فریزرهای صندوقی
فریزرهای منجمد کننده سریع
فریزرهای نواری (فریزرهای مارپیچی)
فریزرهای با بستر سیال
فریزرهایی که با مایع سرد کار میکنند
فریزرهای غوطه وری
فریزرهای با سطح سرمازا
فریزرهای صفحه ای
فریزرهای با سطح پاک شونده
فریزرهای کرایوژنیک
مقایسه روشهای انجماد
تغییرات در مواد غذایی
تأثیر انجماد
تأثیر مدت ذخیره سازی بر محصول منجمد
تغییرات اصلی مواد خوراکی یخ زده در طی انبار داری
بلوری شدن مجدد
باز کردن محصول منجمد
دستگاه برای ذوب سازی

منجمد سازی:
منجمدسازی یک نوع عملیات واحد است که در آن دمای ماده غذایی به پایین تر از نقطه انجماد کاهش یافته و آب به بلورهای یخ تغییر شکل میدهد. با تبدیل آب به یخ و تغلیظ مواد محلول در قسمت یخ نزده آب از فعالیت آبی ماده غذایی کاسته میشود. برای افزایش محصولات غذایی و نگهداری آن ها از دمای پایین، فعالیت آبی کاهش یافته و در برخی از مواد غذایی با بلانچ کردن استفاده میشود. اگر عملیات منجمدسازی صحیح صورت بگیرد تغییرات وارد شده بر بافت محصول اندک خواهد بود.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, منجمد سازی, منجمد, صنایع غذایی, کریستال یخ, محلول, غلظت, مواد, هوای سرد, ,

تاريخ : 9 آبان 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:33
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
عایق های حرارتی و اشکال آن
انواع عایق های حرارتی
فرآورده‌های پشم معدنی مصنوعی
پشم شیشه
فوم‌های پلیمری
فرآورده‌های پلی استایرن منبسط (EPS)
فرآورده‌های فوم پلی استایرن اکسترود شده (XPS)
فرآورده‌های فوم پلی یورتان صلب (PUR)
فرآورده‌های فوم فنولیک (PF)
فوم پلی وینیل کلراید (PVC)
فوم اوره فرمالدئید (UF)
فرآورده‌های پرلیت منبسط
فرآورده‌های چوب پنبه منبسط
فرآورده‌های شیشه سلولی
انتخاب نوع عایق حرارتی مناسب
توصیه محل‌های مصرف عایق‌های حرارتی مختلف در ساختمان
اجرای عایق حرارتی
دیوارهای زیرزمین
عایقکاری کف ها
عایقکاری دیوارهای خارجی
عایقکاری بام ها
عایقکاری سقف ها
عایقکاری درها و پنجره‌ها
عایقکاری لوله ها
عایقکاری کانال
دیوارهای شیشه ای دو جداره؛ راهی به سوی استفاده بهینه از انرژی
منابع

عایق های حرارتی و اشکال آن:
موادی که بمنظور جلوگیری از خروج گرما به مصرف میرسند به نام عایق های حرارتی شناخته میشوند و به صورت عایق های انباشتی، عایق های منعکس کننده عایق های پاشیدنی، کف های تزریقی، عایق های موجدار، تخته های عایق و اشکال دیگر وجود دارند.
عایق های انباشتی: این عایق ها به دو صورت الیافی یا دانه ای وجود دارند که نوع الیافی آن شامل پشم سنگ پشم شیشه، پشم سرباره و الیاف گیاهی که معمولا پشم چوب هستند میباشند. و نوع دانه ای آن از موادی مانند پلی استایرین، پوکه های رسی پرلیت و یا از مواد گیاهی، مانند خرده های چوب پنبه تهیه میشوند از این نوع عایق ها درداخل ملات ها و مکان هایی که فاقد شکل مشخصی میباشند استفاده میشود.
عایق های منعکس کننده : این عایق ها معمولا از ورق های فلزی ساخته میشوند و چنانچه به نحوه مناسب نصب شوند مانع نفوذ بخار آب هوا به داخل میگردند.
عایق های پاشیدنی: این عایق ها از مخلوط الیاف و مواد ریز که با انواع مواد چسبنده به یکدیگر چسبیده باشند ساخته میشود. و به روی محل هایی که نیاز به عایق کردن آنها باشد پاشیده میشوند.
عایق های کف تزریقی: این عایق ها از مواد ریز پلاستیکی ساخته میشوند و پس از قرار گرفتن و پر کردن فضای مورد نظر سخت میشوند. معمولا در بین دیوارهای ساخته شده که امکان دسترسی وجود ندارد از این نوع عایق استفاه میشود.
تخته های عایق : این نوع عایق ها از مصالح گوناگونی مانند نی، چوب، پشم سنگ و ورقه های پلی اورتان مواد پلاستیکی ساخته میشوند. تخته های عایق به جهت پوشش بیرونی و درونی دیوارها و عایق سقف ها به کار میروند.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, عمران, عایق, حرارت, ساختمان, تکنولوژی, قیر, قیرگونی, ایزوگام, الیاف شیشه,,

تاريخ : 9 آبان 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:82
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
بتن در کارگاه‌های ایران
اجزاء تشکیل دهنده بتن
سنگدانه
رفتار فیزیکی سنگدانه‌ها
چگونه شن و ماسه تهیه میشود؟
تفاوت سنگدانه‌های شکسته و طبیعی
حداکثر بزرگی سنگدانه‌ها
شکل هندسی سنگدانه‌ها
مقدار آب همراه سنگدانه‌ها
شن و ماسه استاندارد
مشخصات بهترین درشت دانه (شن) برای بتن
مشخصات بهترین ریزدانه (ماسه) برای بتن
رفتار شیمیایی سنگدانه‌ها
آزمایش‌های سنگدانه‌ها
نمونه‌برداری
حمل و نقل
آزمایش تعیین مقدار رطوبت سنگدانه‌ در کارگاه
آزمایش تعیین مقاومت سنگدانه‌ها در مقابل یخبندان
آزمایش تعیین مقاومت سنگدانه‌ها در مقابل ضربه
تعیین خستگی سنگدانه‌ها
آزمایش هم‌ارز ماسه (تعیین مقدار خاک رس و لای در ماسه)
مواد نامطلوب در سنگدانه‌ها
آب
چرا در بتن آب میریزیم؟
آب در بتن دارای سه نقش اساسی است
آب بهینه بتن چه مقدار است؟
مواد مضری موجود در آب
خزه و جلبک
ذرات معلق و لای
چربی ها
فاضلاب
pH آب
کربنات‌ها
اسیدها
قلیایی ها
سولفات‌ها
کلرورها
املاح فلزات
آب دریا
آب باران
ماشین‌آلات
ماشین‌آلات بتن‌سازی
بیل
بتونیر
مرکز بتن‌سازی (Batching)
ماشین‌آلات حمل بتن
قالب‌ بندی
ایستایی قالب
دوام قالب
انواع قالب‌ بندی از لحاظ مصالح
اجزای مختلف قالب‌ بندی
رویه
داربست
قطعات تثبیت کننده
زمان قالب‌ برداری
مراحل مختلف قالب‌ بندی
طریقه قالب‌ برداری
استفاده مجدد از قالب
انحراف از نقشه (رواداری یا تولرانس)
بتن‌ریزی و نگهداری آن
بتن‌ریزی
بازدید آرماتور بندی
بازدید از قالب‌ بندی
بازدید تجهیزات
مصرف قلوه سنگ در روز بتن‌ ریزی
آب انداختن بتن
ویبره کردن بتن
بتن‌ریزی در هوای بارانی
بتن‌ریزی در هنگام وزش باد
بتن‌ریزی در هوای سرد
بتن‌ریزی در هوای گرم
نگهداری بتن

بتن در کارگاه‌های ایران:
مصرف بتن به علت ارزانی و دسترسی راحت به آن، روز به روز در جهان توسعه مییابد، زیرا مصالح مورد مصرف بتن که عبارت است از شن و ماسه و سیمان، به حد وفور در همه جای کره زمین یافت میشود. از طرفی به علت عمر طولانی قطعات بتنی و مقاومت آن در مقابل عوامل جوی در مقایسه با سایر مصالح ساختمانی مخصوصاً فولاد توجه مهندسین را در سراسر دنیا به خود معطوف داشته است و در نتیجه کاربرد آن روز به روز زیادتر میشود، بطوری که درصد ساختمان‌های بتنی بلند به نسبت ساختمان‌های دیگر، روز به روز به فزونی است، حتی در بعضی ممالک، احداث ساختمان‌های بلند فقط با بتن آرمه مجاز میباشد.
دیگر از جاذبه‌های بتن، آن است که این جسم قبل از سخت شدن سیال بوده و در هر شکل و قالبی که ریخته شود، بعد از سخت شدن به همان شکل در می آید. از این راه معماران و طراحان میتوانند اجزاء مختلف ساختمان را از لحاظ هندسی به دلخواه خود طراحی کنند. در عوض، عیب بزرگ قطعات بتن آرمه، این است که هیچ وقت فرضیات محاسباتی کاملاً مطابق با واقعیت نیست، ‌زیرا اولین فرضی که یک محاسب ساختمان بتن آرمه میکند، آن است که بتن و فولاد را جسم همگن فرض نموده و تنش و کرنش آن ها را مساوی در نظر میگیرد و محاسبات خود را بر مبنای آن شروع کرده و ادامه میدهد، در صورتیکه این فرض کاملاً با حقیقت وفق نمیدهد و تنش و کرنش بتن فولاد کاملاً مساوی نیستند، ولی اگر در طراحی بتن و ساخت و اجرا و عمل‌آوری و بالاخره در نگهداری آن دقت کافی به عمل آید و بتن مطابق دستورالعمل‌های موسسات تحقیقاتی و استانداردهای دنیا طراحی و ساخته شود، شاید به میزان قابل توجهی فرضیات و عمل به همدیگر نزدیک شوند.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, عمران, بتن, خواص, بتن تازه, مقاومت, آب, ماهیت, سیالات, مواد سیمانی, سکادا,

تاريخ : 9 آبان 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:38
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
تاریخچه
بتن تازه
عوامل مؤثر بر کارآیی
زمان سخت‌شدن بتن
اثر زمان و دما بر کارآیی
جداشدگی
بتن آماده
مقاومت بتن
آب مؤثر در مخلوط
ماهیت مقاومت بتن
اثرات دما در بتن
دوام بتن
علل دوام ناکافی
جابه جایی سیالات در بتن
بتن‌ها با مواد سیمانی مختلف
خصوصیات عمومی کاربرد خاکستر بادی سکادا و دوده سیلیسی
جنبه‌های دوام
بتن حاوی خاکستر بادی
بتن‌های حاوی سه باره کوره آهنگداری دانه و آسیاب شده(سکادا)
بتن حاوی دوده سیلیسی
بتن میخ‌پذیر

تاریخچه:
استفاده از مواد شیمیایی از زمان های بسیار دور متداول بوده است. مصریان قدیم گچ تکلیس شده ناخالص را به کار میبردند یونانیان و رومی ها سنگ آهک تکلنیس شده را مصرف میکردند و بعداَ آموختند که به مخلوط آهک و آب، ماسه،سنگ خردشده یا آجر و سفال‌های شکسته نیز اضافه کنند این اولین نوع بتن در تاریخ بود. ملات آهک در زیر آب سخت نمیشود و رومی ها برای ساختمان‌سازی در زیر آب، سنگ و آهک و خاکستر آتشفشانی با پودر بسیار نرم سفال‌های سوخته شده را با هم آسیاب مینمودند و به کار میبردند سیلیس و آلومین فعال موجود در خاکستر و سفال با آهک ترکیب شده و آن چه به اسم سیمان پوزولانی (پوزولان از اسم دهکده pozzuli که در نزدیکی آتشفشان وزو قرار دارد و برای اولین بار خاکستر آتشفشانی را در این محل پیدا نمودند گرفته شده است). شناخته شده است را تولید مینماید نام سیمان پوزولانی را تا به امروز برای توصیف سیمان هایی که به آسانی از آسیاب نمودن مواد طبیعی در دمای معمولی به دست می آیند به کار برده‌اند بعضی از ساختمان های رومی که در آن ها آجرها به وسیله ملات به یکدیگر چسبانده شده‌اند مانند
Coliseum در روم و pont du Gard در نزدیکی Nimes و سازه‌های بتنی مانند ساختمان pantheon در روم تا امروز باقی مانده‌اند و مواد سیمانی آن ها هنوز سخت و محکم است در خرابه‌های نزدیک pompeii اغلب ملات بهم چسباننده سنگ ها کمتر از خود سنگ ها که نسبتاَ سست میباشد هوازده شده است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, عمران, بتن, خواص, بتن تازه, مقاومت, آب, ماهیت, سیالات, مواد سیمانی, سکادا,

تاريخ : 9 آبان 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:43
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
آسفالت گرم (بتن آسفالتی)
مصالح سنگی
دانه‌بندی اساس آسفالتی و کنترل کیفیت
مصالح درشت دانه
مصالح ریزدانه
مصالح فیلتر
مخلوط مصالح سنگی
دانه‌بندی بتن آسفالتی (آستر و رویه) کنترل کیفیت
مصالح درشت دانه
مصالح ریزدانه
فیلر
مخلوط مصالح سنگی
قیر
طرح اختلاط
مشخصات کارخانه آسفالت
تهیه بتن آسفالتی
حمل آسفالت
روش اجرا
آماده کردن سطح خیابان
اندود نفوذی (پریمکت)
اندود سطحی (تک کوت)
پخش آسفالت
کلیات
پخش با فیتیشر
پخش با گریدر
درجه حرارت پخش
تراکم آسفالت
کنترل تراکم
کنترل کیفیت
کنترل عبور و مرور
تولید آسفالت در کارگاه
کارگاه تهیه آسفالت
کارخانه‌های آسفالت متناوب
مخازن سرد مصالح سنگی
خشک کننده مصالح
غبارگیر
مخازن گرم مصالح سنگی
مخلوط‌کن
کارخانه‌های آسفالت مداوم

آسفالت گرم (بتن آسفالتی):
آسفالت گرم یا بتن آسفالتی، ترکیبی از مصالح سنگی مرغوب دانه‌بندی شده و قیر خالص است که بر حسب نوع قیر مصرفی و دانه‌بندی مصالح در درجه حرارت 80 الی 170 درجه سانتی گراد در کارخانه تهیه و در همین درجه حرارت در سطح خیابان پخش و کوبیده میشود. در بتن‌های آسفالتی گرم مرغوب حجم فضای خالی با توجه به دانه‌بندی مصالح سنگی بین 8-3 درصد است. کاربرد بتنهای آسفالتی گرم به قرار زیر است:
قشر اساس آسفالی
قشر آستر آسفالتی
قشر رویه آسفالتی
برای تامین مشخصات فنی قشر اساس آسفالتی از بتن آسفالتی یا انواع آسفالت‌های گرم و برای قشر آستر و رویه تنها از بتن آسفالتی استفاده میشود. جزئیات امر باید در مشخصات فنی خصوصی ذکر گردد. در صورت عدم وجود این مشخصات، رعایت مندرجات این بخش الزامی است:
مصالح سنگی:
مخلوط سنگی شامل مصالح ریزدانه و درشت‌دانه باید رعایت دقیق مندرجات این بخش تهیه و انبار شود. تمام منابع مصالح رودخانه‌ای یا معادن سنگی تعیین شده در مشخصات فنی خصوصی یا منابعی که بعداً توسط پیمانکار پیشنهاد گردد، باید با ویژگیهای مندرج در مشخصات فنی خصوصی و در غیاب آن، مندرجات این بخش مطابقت کامل داشته باشد. از معادن باید با روش اشتو T-2 نمونه‌برداری به عمل آید. استفاده از این منابع هنگامی مجاز است که موافقت قبلی دستگاه نظارت کسب شده باشد. حتی الامکان باید از مصالح یک معدن استفاده شود، مگر این که به تایید دستگاه نظارت برای رسیدن به دانه‌بندی موردنظر استفاده از معادن دیگر اجتناب‌ ناپذیر باشد. مصالح سنگی ریزدانه و درشت‌دانه باید در کارخانه بصورت جداگانه تهیه و انبار شوند. محل انبار باید کمی بالاتر از اطراف آن باشد تا زهکشی در بستر زیرین انبار به راحتی انجام شود. کاربرد لودر برای انبار کردن و جابجایی مصالح مناسب نیست. مصالح فیلتر بایستی در انبارهای مسقف نگهداری شود تا به هنگام مصرف کاملاً خشک باشد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پایان نامه, پروژه, عمران, آسفالت, روسازی, آسفالت گرم, بتن, مصالح, سنگ, کنترل کیفیت, درشت دان,

<-BloTitle->
<-BloText->