خريد بک لينک
home theater in Los Angeles
Hookah Shisha Tobacco
فلنج
Barabas Ropa de hombre
سریعترین و بروزترین سایت دانلود کارآموزی و پروژه شبکه اجتماعی اشتراک گذاری تیکفا
<-BloTitle->
<-BloText->

تاريخ : 14 آذر 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:36
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
رویکرد واژه شناختی
رویکرد تاریخی (ماهیت نظریه)
پوزیتیویسم، نسل نخست (لاک، هیوم، کنت)
پوزیتیویسم، نسل دوم (حلقه وین)
پوزیتویسم: نسل سوم (کارل همپل)
تاثیر محیط اجتماعی – سیاسی بر شکل گیری نظریه پوزیتیویسم
اثر بخشی پوزیتیویسم بر مسائل سیاسی و اجتماعی
نقد و نتیجه گیری
فهرست منابع و یادداشت ها

مقدمه:
پوزیتیویسم چیست؟ پوزیتیویسم به مثابه یک رهیافت علمی در علوم اجتماعی معتقد است که امور میبایستی به مثابه واقعیات محض مطالعه شوند و رابطه بین واقعیات مزبور میتواند به وضع قوانین علمی منجر شود.
برای پوزیتیویست‌ها، چنین قوانینی شانی مشحون از حقیقت دارند و واقعیات اجتماعی به همان شیوه واقعیات طبیعی میبایستی مورد مطالعه واقع شوند
هر چند ارائه چنین تعریفی از سوی اسمیت در کتاب علم اجتماعی در تردید، ضامن پرهیز از آشفتگی واژه شناختی در برخورد با نظریه‌ای به گستردگی پوزیتیویسم است؛ اما پرتاب شدگی قابل ملاحظه ایی که در اثر مطالعه تعاریفی از این دست به محقق دست میدهد، وی را بلافاصله به جستجوی ریشه‌های معرفتی نظریه مزبور سوق میدهد تا از احساس غریب پرتاب شدگی فاصله بگیرد.
معمولا کشف ریشه‌های معرفتی یک نظریه – نه تنها به هنگام بررسی پوزیتیویسم بلکه به هنگام تلاش برای حصول شناخت نسبت به هر نظریه‌ایی جستار را در روند سیر تاریخی طی شده از سوی نظریه و فلاسفه و اندیشه پردازان آن حوزه نظری قرار میدهد.
در این راستا، برخی اپیکور (270-341 ق.م) فیلسوف شهیر یونانی را نخستین چهره اثبات گرا تلقی میکنند.
وی در دوران باستان و در عصری که علم عمدتا معنای knowledge را به ذهن متبادر میکرد بر ماهیت تبعی و عرضی امور نظری تاکید کرده و تصریح نمود:
هدف از آن ها باید این باشد که افزار تحقیق و پژوهش غایت زندگی قرار گیرد. خطا در ادراکات حسی واقع نمیشود بلکه غلط و خطا در احکام رخ میدهد. درباره عالم، ما فرضیاتی میسازیم، وکیلن باید در ساختن این فرضیات به تجربه حسی متوسل شویم و به وسیله آن فرض های خود را بیازماییم؛ همین تطبیق دادن فرضیات با تجربه حسی در واقع آزمایش حقیقت است.
اما در عصر نوین، سه نسل متفاوت از فلاسفه پوزیتیویست را میتوان از یکدیگر باز شناخت. هر سه نسل به تبعیت از دوره‌ای که عموما به عنوان عصر روشنگری شناخته میشود، مطرح گشتند؛ عصری که جواز تامل در خصوص زندگی اجتماعی، فراتر از تبیین‌های مذهبی را صادر نمود و انسان ها را به مثابه پیشگامان عمده در عرصه توسعه و تزاید دانش به معنای science تعیین کرد.
نخستین نسل،‌از میان فلاسفه متعدد قرون 18 و 19 چهره‌هایی همچون جان لاک، دیوید هیوم و اگوست کنت را در درون خود دارد. نسل بعدی در اوایل قرن بیستم همگی در حلقه وین گرد آمدند و پوزیتیویسم منطقی را صورت بندی کردند. آخرین نسل، در عصر پس از جنگ جهانی دوم و با آراء کارل همپل شکل و صورتی عمده به خود گرفت.
در جستار حاضر ابتدا تلاش میشود که پس از رویکردی واژه شناختی سیر تاریخی و ماهیت نظری، مکتب پوزیتیویسم از نظر شاخص‌ ترین اندیشمندان هر یک از سه دوره مورد مطالعه واقع شود، سپس ضمن تحلیل و بررسی تاثیر شرایط اجتماعی – سیاسی بر اندیشه پوزیتیویستی تلاش میشود تا ارزیابی این فرضیه مورد توجه قرار گیرد که: پوزیتیویسم متضمن الیتیسم در عرصه سیاسی بوده است.
و در نهایت به نقد اندیشه‌های مکتب پوزیتیویسم پرداخته خواهد شد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پوزیتیویسم, واژه شناختی, ماهیت نظریه, حلقه وین, کارل همپل, علوم اجتماعی, واقعیات اجتم,

تاريخ : 14 آذر 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:47
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
سوال اصلی
سوال فرعی
فرضیات
روش تحقیق
مفاهیم و تعاریف
قومیت
مدیریت
مدیریت سیاسی
هویت
بحران سیاسی و اجتماعی
نارضایتی
نخبگان قومی
امنیت
جدایی طلبی
علل انتخاب موضوع
فصل دوم : چهارچوب تئوریک
تعریف قوم و ملت
تفاوت ملت و قوم
قومیت و دولت ها
شکاف های اجتماعی و قومیت
عوامل تشدید کننده شکاف های قومی
زبان
مذهب
ناسیونالیسم منفی و کاذب قومی
نارضایتی اقتصادی و سیاسی
ناسیونالیسم قومی
نظریات مربوط به بسیج قومی
نظریه رقابت بر سر منابع
نظریه استعمار داخلی
نظریه انتخاب حسابگرانه
نظریه رقابت نخبگان
نظام بین‌المللی و خود مختاری اقوام
نظریات مربوط به همگرایی و وحدت سیاسی
اندیشمندان کلاسیک
نظریه های اندیشمندان معاصر
فصل سوم : قومیت ها در ایران
تقسیم بندی استان های کشور بر مبنای ترکیب قومی آن ها
قوم ترک یا آذری
حرکت های جدایی طلبانه آذربایجان
قوم کرد
گرایشات جدایی طلبانه در کردستان
قوم بلوچ
گرایشات جدایی طلبانه در بلوچستان
قوم عرب
حرکت های جدایی طلبانه خوزستان
قوم ترکمن
قوم لر
قومیت ها و تهدید امنیت داخلی
تشدید گرایش های فرهنگی و گرایانه در مناطق قومی
تشدید معضل جاسوسی
فصل چهارم : قومیت ها و تهدید امنیت ایران
فرآیند شکل گیری تهدید
امنیت و امنیت ملی
قومیت ها و تهدید امنیت ملی ایران
افزایش هزینه ها در مناطق قومی نشین
شیوه های حل و فصل منازعات قومی
فصل پنجم : راهکارهای پیشنهادی مدیریت قومی
نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع و ماخذ

چکیده:
قوم یا قومیت در انگلیسی از واژه Ethnie مشتق شده و در زبان یونانی Ethnos به مردمانی اطلاق میشود که بیش از پیدایش دولت های تک شهری به صورت عشیره ای یا قبیله ای زندگی میکردند. ویژگی های قوم و ملت تقریباً یکسان هستند که پیوندهای خویشی در اقوام قویتر از ملت است و علاوه بر این ملت به دنبال حاکمیت سیاسی است تفاوت اساسی بین ملت و قومیت به وجود آمدن دولت ملی میباشد. یکی از عوامل تشدید کننده شکاف های قومی زبان میباشد که این تمیز قومی و به تعبیر جان اقوام است. مذهب یکی دیگر از عوامل تشدید کننده گرایشات قومی است نخبگان سیاسی تاثیر زیادی در ناسیونالیسم منفی و کاذب قومی دارند. بی اعتیادی به نارضایتی اقتصادی و سیاسی زمینه اعتراض و شورش را به همراه خواهد داشت و نظریات مختلف نیز در این زمینه قابل توجه است.
رابطه جودری میان امنیت و تهویه مورد توجه قرار گرفته است و نیز به این امر که چه شیوه هایی برای حل و فصل نازمات قومی بکار گرفته میشد. و چندین را پیشنهادی برای مدیریت قومی در نظر گرفته شده است که مفصل در مورد آن اشاره میگردد.

مقدمه:
امروزه امنیت به عنوان اصلی ترین شاخص و عنصر رشد تعالی یک جامعه تلقی میگردد امنیت نیز بدون وجود انسجام و وحدت سیاسی تامین نمیگردد، به علاوه چگونگی دست یابی به انجام و وحدت سیاسی نیز وابستگی شدیدی به مدیریت سیاسی جامعه دارد، قومیت در دنیای امروز به عنوان متغیری تقریباً مفار با انجام و وحدت و بدین دلیل تهدید کننده امنیت مطرح میگردد. جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری که در جرگه کشورهای کثیر القوم قرار گرفته است شاید حادترین شرایط و معضلات امنیتی نهفته قومی را در میان این کشورها دارا باشد. آن چه ایران را از سایر کشورهای کثیر القوم متمایز مینماید استقرار اقوام در حاشیه و نوار مرزی کشور و نیز همسایگی هر یک از آن ها با اکثریت قومی آن سوی مرز است.
در چنین شرایطی بستر سازی لازم برای ایجاد و انسجام یکپارچگی و وحدت بین اقوام مستلزم تلاش پیگیر و برنامه ریزی ویژه ای میباشد که مدیریت سیاسی کشور میبایستی برای دستیابی به آن اهتمام جدی ورزد تبیین چگونگی تهدید امنیت ملی از ناحیه قومیت ها، معرفی اقوام ایرانی و در نهایت راه کارهای حل منازعات قومی عمده‌‌ترین مسائلی هستند که در این نوشتار بدان ها پرداخته خواهد شد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, امینت, جمهوری اسلامی ایران, مدیریت, قومیت, مدیریت سیاسی, هویت, بحران سیاسی, بحران اجت,

تاريخ : 14 آذر 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعدا صفحات:58
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
رده بندی ماهیان خاویاری
دریای خزر زیست گاه مطلوب ماهیان خاویاری
وضع جغرافیایی، اقلیمی و منابع زیستی دریای خزر
گونه های ماهیان خاویاری دریای خزر
بررسی یک نوع ماهی خاویاری – فیل ماهی
بهره برداری
ادارات شیلات و نواحی صید
فصول و امکان صید برحسب مهاجرت گونه ها
روش های صید
آلات و ادوات صید ماهیان خاویاری
استاندارد طولی ماهیان خاویاری قابل صید
برآورد مقدار صید و تولید سالیانه خاویار در ایران
بررسی و تحلیل کمی صید 27 ساله ماهیان خاویاری در سواحل ایران
تولید خاویار در ایران
روش های نگهداری تخم های تازه ماهیان خاویاری قبل از عمل آوری
عمل آوری و حفظ تخم ها در مقابل فساد با نمک
روش های عمل آوری خاویار
طرز نگهداری خاویار
ترکیبات و خواص خاویار
خاویار مصنوعی
منابع

مقدمه:
ماهیان خاویاری که به علت تولید خاویار لذیذ و گرانب ها، گروهی از مهم ترین ماهیان تجارتی جهان محسوب میشوند جزء نخستین مهره دارانی هستند که سرسلسلگان آن ها در دوران اول زمین شناسی از آغاز دوره کربنیفر در سطح وسیعی از آب های روز زمین وجود داشته اند. نتایج حاصل از بررسی های انجام شده، گونه های موجود را به اجداد قدیمی آن ها که 110 تا 125 میلیون سال پیش در دوره کرتاسه زندگی میکردند منسوب مینمایند و این ادامه حیات آن ها از زمان های بس قدیم تا امروز توجه بعضی از متخصصین دیرین شناسی را به خود جلب نموده است.
بر اساس آمار سازمان خوار و بار جهانی در سال 1981 از مقدار بیش از 29 هزار تن صید جهانی ماهیان خاویاری در حدود 28 هزار تن فقط محصول دریای خزر بوده که از این مقدار چیزی در حدود 1500 تن سهم ایران در جنوب دریای خزر و 26500 سهم شوروی سابق از این دریا بوده است. از این تاریخ به بعد روند تنزل صید این ماهیان در اثر بی توجهی به آلودگی آب رودخانه ها به ویژه در ولگا و همچنین فروپاشی نظام شوروی در جمهوری های اطراف دریای خزر آغاز گردید بطوری که مقدار صید شوروی در آخر این دهه در سال 1990 به مقداری در حدود 16 هزار تن تنزل یافت ولی در سواحل این در جنوب دریای خزر به علت اجرای طبیعی مقررات نظارت بر صید، مقدار صید نسبت به آغاز این دهه چیزی بیشتر از 500 تن فزونی داشته است که البته این موضوع از نظر وجود جمعیت های منطقه ای در جنوب این دریا قابل بررسی میباشد. ادامه روند صید نامعقول به ویژه بعد از فروپاشی کامل نظام شوروی سابق چنان ضربه ای به ذخایر ماهیان خاویاری دریای خزر وارد آورد که طبق آمار فائو در سال 1993 مقدار صید روسیه از این ماهیان در دریای خزر به چیزی کمتر از 8 هزار تن و برای ایران نیز در این سال نسبت به 1990 از 2020 تن به 1500 تن کاهش پذیرفت.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, خاویار, ماهیان, دریای خزر, منابع زیستی, ادارات شیلات, خاویار مصنوعی, نظارت بر صید, زم,

تاريخ : 14 آذر 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:178
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول – ولایت در قرآن
مقدمه
ولایت خدا بر مخلوقات
معنای لغوی ولایت
معنای لغوی ولی
معنای اصطلاحی ولایت
معنای اصطلاحی ولی
واژه ولایت در قرآن
ولایت تکوینی خداوند
ولایت تشریعی خداوند
تفاوت ولایت تکوینی و تشریعی خداوند
ولایت عام
ولایت خاص
ولایت خاصه با واسطه و بی واسطه
ولایت اخصّ
ولایت مخلوق نسبت به هم
ولایت بشری یا ولایت انسانها نسبت به یکدیگر
ولایت خاص رسول اکرم (ص) و مومنینی که در حال رکوع در راه خدا انفاق میکنند.
ولایت مومنین بر مومنین
ولایت اصناف خاص فقهی
ولایت کافران بر مومنین
ولایت ملائکه بر انسانها
ولایت شیاطین نسبت به انسان
نمودار بحث ولایت در رساله حاضر
فصل دوم – ولایت و رابطه آن با امامت
مقدمه
امامت
امام در لغت
معانی امام در قرآن
امامت نزد امامیه
رابطه ولی، نبی و رسول
فرق بین رسول و نبی و امام
مقام ولایت قابل وصول برای همگان است
امامت و تشیع
اهمیت امامت
تحکیم ولایت
وصایت و غدیر خم
عقیده وصایت و جانشینی حضرت علی (ع)
حدیث یوم الدار
حدیث منزلت
حدیث غدیر
حدیث ثقلین
حدیث لوح
ولایت تشریعی و تکوینی در نبوت و امامت
انواع ولایت تشریعی
تفویض تشریع احکام
زعامت سیاسی و اجتماعی
ولایت در اموال عمومی
مرجعیت در معارف و احکام اسلام
ولایت تکوینی
علی (ع) و مسئله وصایت از دید عرفانی اهل سنت
واقعه غدیر خم
غدیریه‌ها
ولایت فقیه
ولایت فقیه از نظر شیعه
سخنی از مرحوم آیت الله بروجردی (ره)
نظر امام خمینی (ره) درباره ولایت فقیه
ولایت اعتباری
ولایت تکوینی امام معصوم از دیدگاه حضرت امام خمینی (ره)
نظر شیخ مفید (ره)
نظر شیخ مفید (ره) درباره اقامه حدود
نظر محقق کرکی (ره)
دیدگاه قرآن و حدیث درباره حکومت فقیه
حدیثی از اهل سنت درباره خلافت
فصل سوم – آیات ولایت در تفاسیر شیعه و سنی
مقدمه
آیه کمال دین و اتمام نعمت
زمان و سبب نزول آیه
آیه ولایت
زمان و سبب نزول آیه
آیه تبلیغ
زمان و سبب نزول آیه
اشعار صفی علیشاه در شان آیات مذکور
ولایت در نهج‌البلاغه

چکیده:
ولایت یکی از ارکان مهم دو مذهب تشیع و تسنن میباشد و از دیدگاه‌های گوناگون قابل بررسی است. در این پایان‌نامه، مقایسه ای اجمالی صورت گرفته و آرای شیعه و اهل سنت در مورد ولایت بیان گردیده و سعی شده بدون ترجیح نظر یک مذهب بر مذهب دیگر، فقط آرای موافق و مخالف مطرح شود؛ و نیز انواع ولایت در قرآن و مفاهیم و مصادیق آن با عنایت به آیات شریفه‌ای که در ارتباط با ولایت، مورد بحث میباشند مدنظر بوده است.
از جمله نتایج به دست آمده از این تحقیق میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
1- توجه و حساسیت فوق العاده پیروان مذهب امامیه نسبت به امر ولایت و پافشاری در اثبات حقانیت اعتقاد خویش.
2- استدلال و نظم فکری اسماعیلیه برای اثبات ادعایشان در مورد جانشینی امام جعفر صادق (ع) و سلسله امامان مستور.
3- عقیده شیخیه در مورد رکن رابع و وجه اختلافی که در مورد اعتقاد به وجود امام عصر (عج) با امامیه دارند.
4- اصالت مهدویت در میان پیروان مذهب امامیه و اهل سنت و وجه اختلاف بین این دو مذهب درباره غیبت امام عصر (عج).
5- وجه اشتراک همه عرفای سنی و شیعه درباره ولایت علی (ع) و صلح کلی که در امر خاتم‌الاولیا دارند.
6- آشنایی مختصر با نظرات محیی الدین ابن عربی درباره ولی، ولایت و ختم الاولیا.

اثر حاضر مشتمل بر این فصول است:
اولین فصل به مبحث ولایت در قرآن اختصاص داده شده که مشتمل بر دو بخش است، بخش اول درباره ولایت خدا بر مخلوقات و بخش دوم ولایت مخلوق نسبت به هم مورد بررسی قرار گرفته. عنوان دومین فصل این اثر ولایت و رابطه آن با امامت میباشد که شامل سه بخش است: بخش اول در مورد امامت، بخش دوم درباره وصایت و غدیر خم و بخش سوم به ولایت فقیه پرداخته است.
فصل سوم با عنوان آیات ولایت در تفاسیر شیعی و سنی که مشتمل بر دو بخش میباشد. بخش اول آیه اکمال دین، آیه ولایت، آیه تبلیغ و بخش دوم ولایت در نهج البلاغه نامیده شده است.
چهارمین فصل این اثر تحت عنوان ولایت از دیدگاه بعضی فرق معروف شیعه و شامل پنج بخش میباشد: اسماعیلیه، شیخیه، کیسانیه، زیدیه و غلاه شیعه.
فصل پنجم با عنوان ولایت در عرفان که مشتمل بر سه بخش است: بخش اول دیدگاه عرفا درباره ولایت، بخش دوم نظریات ابن عربی درباره ولایت و بخش سوم به بحث درباره انسان کامل پرداخته است.
ششمین فصل این اثر درباره ختم ولایت از نظر تشیع و تسنن میباشد که شامل سه بخش است: بخش اول مهدی در تشیع، بخش دوم اعتقاد به مهدویت از دیدگاه اهل سنت و بخش سوم غلاه و مهدویت را مورد بررسی قرار میدهد.
و در پایان، نتیجه گیری، پیشنهادها و … به اختصار گنجانده شده است.
با مروری گذرا بر موضوعات مندرج، محدوده پژوهشی خود را مشخص کردیم تا شیفتگان ولایت با زمینه فکری مناسب به کندوکاو در این مجموعه بپردازند.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پایان نامه, ولایت فقیه, دیدگاه شیعه, دیدگاه سنی, ولایت در قرآن, ولایت تکوینی, ولایت تشریعی, ,

تعداد صفحات:140
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه- فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه
تاریخچه مطالعاتی
بیان مسئله
چارچوب نظری تحقیق
فرضیه های تحقیق
اهداف تحقیق
حدود مطالعاتی
تعریف واژه ها و اصطلاحات
فصل دوم – مروری بر ادبیات تحقیق
مقدمه
سیر تحول بانک داری در ایران
وضعیت بانک داری از سال 1266تا 1306 شمسی
وضعیت بانک داری بعد از سال 1306
بانک های خصوصی در ایران
تعریف بانک
اصول بانک داری در بانک های تجاری
اصول و مفروضات حسابداری در تهیه صورتهای مالی
صورتهای مالی در بانک ها
تراز نامه
صورت سود و زیان
صورت سود و زیان جامع
صورت جریان وجوه نقد
یادداشت های توضیحی
معیارها و نسبت های سودآوری در بانک ها
نسبت های سرمایه ای برای بانک ها
ارزیابی کیفیت خدمات با استفاده از روش سروکوال
وفاداری مشتری
وفاداری خدمت
مزایای حاصل از وفاداری مشتریان
رابطه بین رضایت و وفاداری
رابطه بین وفاداری مشتریان و سودآوری
رضایت مشتری
خدمات
ویژگی های خدمات
آمیخته بازاریابی خدمات
کیفیت
کیفیت خدمات
سروکوآل (ابزار سنجش کیفیت خدمات)
BSQ (ابزار سنجش کیفیت خدمات بانکی)
پیشینه تحقیق
تحقیقات خارج از ایران
تحقیقات در کشور ایران
فصل سوم – روش‌ اجرای تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
مدل تحلیلی تحقیق
شیوه اندازه گیری متغیر ها
متغیر های عملیاتی تحقیق
جامعه مطالعاتی
تعیین حجم نمونه
روش و ابزار گرد آوری اطلاعات
روایی یا اعتبار ابزار اندازه گیری پژوهش
پایایی ابزار اندازه گیری پژوهش
روش تجزیه و تحلیل داده ها
آزمون همبستگی
رگرسیون خطی و چندگانه
آزمونهای برازندگی مدل کلی
جذر برآورد واریانس خطای تقریب
شاخص بنتلر – بونت یا شاخص نرم شده برازندگی
شاخص تاکر – لویز یا شاخص نرک نشده برازندگی
شاخص برازندگی تطبیقی
شاخص برازندگی GFI و شاخص تعدیل شده برازندگی AGFI
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده‌ها
مقدمه‏
بررسی ویژگی های توصیفی متغیرهای کیفی گروه نمونه
اطلاعات مربوط به جنسیت
اطلاعات مربوط به سن
اطلاعات مربوط به جدول تحصیلی
بررسی ویژگی های توصیفی متغیر های کمی گروه نمونه
اطلاعات مربوط به نسبت های سودآوری
اطلاعات مربوط به نسبت های سرمایه ای
برازندگی مدل پژوهش
جذر براورد واریانس خطای تقریب RMSEA
شاخص برازندگی تطبیقی CFI
تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش
فرضیه اول – بین ادراک کیفیت خدمات مالی و وفاداری مشتریان رابطه وجود دارد
فرضیه دوم – رضایت مندی مشتریان عامل واسطه رابطه میان ادراک کیفیت خدمات مالی و وفاداری مشتریان بانک های خصوصی میباشد
فرضیه سوم الف – بین وفاداری مشتریان و نسبت های سودآوری بانک های خصوصی رابطه وجود دارد
بین وفاداری مشتریان و بازده دارایی بانک های خصوصی رابطه وجود دارد
بین وفاداری مشتریان و بازده حقوق صاحبان سهام بانک های خصوصی رابطه وجود دارد
بین وفاداری مشتریان و نسبت حاشیه سود ناخالص بانک های خصوصی رابطه وجود دارد
بین وفاداری مشتریان و نسبت مابه التفاوت نرخ سود دریافتی و پرداختی بانک های خصوصی رابطه وجود دارد
بین وفاداری مشتریان و نسبت هزینه به درآمدهای بانک در بانک های خصوصی رابطه وجود دارد
فرضیه سوم ب – بین وفاداری مشتریان و نسبت های سرمایه ای بانک های خصوصی رابطه وجود دارد
بین وفاداری مشتریان و نسبت دارایی ثابت به حقوق صاحبان سهام بانکهای خصوصی رابطه وجود دارد
بین وفاداری مشتریان و حقوق صاحبان سهام به دارایی ها دربانکهای خصوصی رابطه وجود دارد
بین وفاداری مشتریان و نسبت کل بدهی به حقوق صاحبان سهام دربانکهای خصوصی رابطه وجود دارد
بین وفاداری مشتریان و نسبت کل بدهی به کل دارایی ها در بانک های خصوصی رابطه وجود دارد
خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها
فصل پنجم – نتیجه‌گیری و پیشنهادات
مقدمه
یافته های پژوهش و تحلیل نتایج
فرضیه اول
فرضیه دوم
فرضیه سوم
فرضیه سوم ب
پیشنهادها
پیشنهاد هایی مبتنی بر یاقته های تحقیق
پیشنهادات برای تحقیقات آتی
محدودیت های تحقیق
پیوست ها
پرسشنامه
منابع و ماخذ
منابع فارسی
منابع لاتین
چکیده انگلیسی

فهرست جداول:
متغیر ها و شماره گویه های پرسشنامه
نحوه توزیع پرسشنامه و جمع آوری داده های پژوهش
منابع مورد استفاده جهت استخراج پرسشنامه پژوهش
ضرایب مربوط به آلفای کرونباخ
توزیع فراوانی و درصد فراوانی جنسیت افرادی که به پرسشنامه پاسخ داده اند.
توزیع فراوانی و درصد فراوانی سن افرادی که به پرسشنامه ها پاسخ داده اند
توزیع فراوانی و درصد فراوانی تحصیلات پاسخ دهندگان که به پرسشنامه ها پاسخ داده اند
نسبت بازده دارایی های بانکهای خصوصی اراک
نسبت بازده حقوق صاحبان سهام بانک های خصوصی اراک
نسبت حاسیه سود ناخالص
نسبت مابه التفاوت نرخ سود دریافتی و پرداختی
نسبت هزینه به درامدهای بانک
نسبت دارایی ثابت به حقوق صاحبان سهام
نسبت حقوق صاحبان سهام به داراییها
نسبت کل بدهی به حقوق صاحبان سهام
نسبت کل بدهی به حقوق صاحبان سهام
شاخص های توصیف کننده متغیرها تحت، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع
شاخص های توصیف کننده متغیرها تحت، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع
ضریب همبستگی ادراک کیفیت خدمات مالی و وفاداری مشتریان
ضریب همبستگی، ضریب تعیین ادراک کیفیت خدمات مالی و وفاداری مشتریان
تحلیل واریانس رگرسیون ادراک کیفیت خدمات مالی و وفاداری مشتریان
ضرایب معادله رگرسیون ادراک کیفیت خدمات مالی و وفاداری مشتریان
متغیرهای وارد شده /حذف شده و روش مورد استفاده در تعیین رگرسیون
ضریب همبستگی، ضریب تعیین ادراک کیفیت خدمات مالی، وفاداری و رضایت مندی مشتریان بانک های خصوصی
تحلیل واریانس رگرسیون ادراک کیفیت خدمات مالی، وفاداری و رضایت مندی مشتریان بانک های خصوصی
ادراک کیفیت خدمات مالی، وفاداری و رضایت مندی مشتریان بانک های خصوصی
ضریب همبستگی، ضریب تعیین وفاداری مشتریان و بازده دارایی بانک های خصوصی
تحلیل واریانس رگرسیون وفاداری مشتریان و بازده دارایی بانک های خصوصی
ضرایب معادله رگرسیون وفاداری مشتریان و بازده دارایی بانک های خصوصی
ضریب همبستگی، ضریب تعیین وفاداری مشتریان و بازده حقوق صاحبان سهام بانک های خصوصی
تحلیل واریانس رگرسیون وفاداری مشتریان و بازده حقوق صاحبان سهام بانک های خصوصی
ضرایب معادله رگرسیون وفاداری مشتریان و بازده حقوق صاحبان سهام بانک های خصوصی
ضریب همبستگی، ضریب تعیین وفاداری مشتریان و نسبت حاشیه سود ناخالص بانک های خصوصی
تحلیل واریانس رگرسیون وفاداری مشتریان و نسبت حاشیه سود ناخالص بانک های خصوصی
ضرایب معادله رگرسیون وفاداری مشتریان و نسبت حاشیه سود ناخالص بانک های خصوصی
ضریب همبستگی، ضریب تعیین وفاداری مشتریان و نسبت مابه التفاوت نرخ سود دریافتی و پرداختی بانک های خصوصی
تحلیل واریانس رگرسیون وفاداری مشتریان و نسبت مابه التفاوت نرخ سود دریافتی و پرداختی بانک های خصوصی
ضرایب معادله رگرسیون وفاداری مشتریان و نسبت مابه التفاوت نرخ سود دریافتی و پرداختی بانک های خصوصی
ضریب همبستگی، ضریب تعیین وفاداری مشتریان و نسبت هزینه به درآمدهای بانک در بانک های خصوصی
تحلیل واریانس رگرسیون وفاداری مشتریان و نسبت هزینه به درآمدهای بانک در بانک های خصوصی
ضرایب معادله رگرسیون وفاداری مشتریان و نسبت هزینه به درآمدهای بانک در بانک های خصوصی
ضریب همبستگی، ضریب تعیین وفاداری مشتریان و نسبت دارایی ثابت به حقوق صاحبان سهام بانک های خصوصی
تحلیل واریانس رگرسیون وفاداری مشتریان و نسبت دارایی ثابت به حقوق صاحبان سهام بانک های خصوصی
ضرایب معادله رگرسیون وفاداری مشتریان و نسبت دارایی ثابت به حقوق صاحبان سهام بانک های خصوصی
ضریب همبستگی، ضریب تعیین وفاداری مشتریان و حقوق صاحبان سهام به داراییها دربانک های خصوصی
تحلیل واریانس رگرسیون وفاداری مشتریان و حقوق صاحبان سهام به داراییها دربانک های خصوصی
ضرایب معادله رگرسیون وفاداری مشتریان و حقوق صاحبان سهام به داراییها دربانک های خصوصی
ضریب همبستگی، ضریب تعیین وفاداری مشتریان و نسبت کل بدهی به حقوق صاحبان سهام دربانک های خصوصی
تحلیل واریانس رگرسیون وفاداری مشتریان و نسبت کل بدهی به حقوق صاحبان سهام دربانک های خصوصی
ضرایب معادله رگرسیون وفاداری مشتریان و نسبت کل بدهی به حقوق صاحبان سهام دربانک های خصوصی
ضریب همبستگی، ضریب تعیین وفاداری مشتریان و نسبت کل بدهی به کل دارایی ها در بانک های خصوصی
تحلیل واریانس رگرسیون وفاداری مشتریان و نسبت کل بدهی به کل دارایی ها در بانک های خصوصی
ضرایب معادله رگرسیون وفاداری مشتریان و نسبت کل بدهی به کل دارایی ها در بانک های خصوصی
خلاصه یافته های حاصل از آزمون فرضیه ها

فهرست نمودارها:
مدل تحلیلی تحقیق
فراوانی و درصد فراوانی جنسیت افرادی که به پرسشنامه پاسخ داده اند
توزیع فراوانی و درصد فراوانی سن افرادی که به پرسشنامه ها پاسخ داده اند
توزیع فراوانی و درصد فراوانی تحصیلات افرادی که به پرسشنامه ها پاسخ داده اند
آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون
آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون
آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون
آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون
آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون
آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون
آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون
آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون
آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون
آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون
آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون

چکیده:
خدمات رکن اصلی اقتصاد در جوامع امروزی است و بانک ها بعنوان یک سازمان خدماتی هدایت و پشتیبانی بسیاری از فعالیتهای اقتصادی جامعه را بر عهده دارند. در این میان آنچه بقاء و تداوم فعالیت موسسات مالی را تامین می کند ارائه خدمات در شکلی مطلوب و مطمئن و متناسب است تا بتواند با برآوردن انتظارات و خواسته های مشتریان رضایت و وفاداری آنان را موجب شوند. یکی از مواردی که می تواند بقای بانک ها را تضمین کند، مشتری مداری و توجه به رضایت مشتری است ارتقاء سطح رضایت مندی مشتری، باعث ارتقاء میزان سودآوری و افزایش سهم بانک ها در بازار رقابت خواهد شد. البته رضایت مندی مشتریان کافی نبوده و بانک ها نباید به رضایت مندی مشتریان دلخوش کنند، آن ها باید مطمئن شوند که مشتریان رضایت مندیشان وفادار هم هستند.
به این ترتیب در بلند مدت منافعی حاصل میشود که در نتیجه، سود آوری بانک ها افزایش مییابد.

مقدمه:
بانکهای خصوصی پیشرو در ارائه خدمات جدید بانکی بوده اند و این موضوع باعث شده است تا تعدادی از بانکهای دولتی به پیروی از آن ها، اقدام به ایجاد خدمات مشابه بنمایند. کیفیت خدمات و مدیریت روابط با مشتریان در این بانک ها میتواند تاثیرات مهمی را بر عملکرد مالی بانک بر جای بگذارد. اما فرآیندهای زیر بنایی سرمایه گذاری در روابط مشتریان و عملکرد در اکثر مطالعات تجربی بوضوح تعیین نشده اند. در این حوزه چنین استنباط میشود که سرمایه گذاری در روابط مشتریان میتواند مبنایی را برای توسعه استراتژی ها جهت ایجاد ارزش برای مشتریان فراهم آورد و این استراتژی ها بنیان کسب مزیت رقابتی را تقویت میکنند که عملکرد مالی پایداری ماحصل آنست. از این منظر، درک کامل مفهوم وفاداری مشتریان نشان از نیاز به افزایش ارزش برای مشتریان دارد که در حفظ و افزایش مشتریان به عنوان شاخص های عملکرد مالی عرضه کنندگان خدمات مالی در بخش خصوصی تجلی می یابند. مطالعات متعدد پیشین به بررسی حفظ مشتریان در بانک های خصوصی پرداخته اند اما تقریباً سایر ابعاد را نادیده گرفته اند. در ایران نیز تلاش هایی برای تعیین ادراکات مشتریان درباره عملکرد بانک های خصوصی صورت گرفته اند که تحقیق حاضر میکوشد تا این گونه نتایج را با تمرکز بر بانک پارسیان به عنوان بانک خصوصی نوپا که در طی سال های پس از تاسیس به موفقیت شایانی دست یافته است، تصریح کند. از این رو هدف از این مطالعه اثبات وجود رابطه میان روابط مشتریان و عملکرد مالی بانک خصوصی پارسیان در طی سال های 1380 (یک سال پس از تاسیس) تا 1388 میباشد. پرسش اصلی تحقیق آن است که آیا میتوان روابط علت و معلولی را میان اعتماد و وفاداری مشتریان و عملکرد مالی بانک خصوصی با توجه به نسبت های سودآوری و نسبت های سرمایه ای ترسیم کرد؟


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پایان نامه, مدیریت, مشتریان, بانک, عملکرد مالی, بانکداری, صورت های مالی, سود و زیان, صورت جر,

تعداد صفحات:26
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
بررسی کیفی انتقال حرارت از طریق شیشه ها
مکانیسم پوشش ها برای جلوگیری از ورود حرارت
مکانیسم پوشش ها برای جلوگیری از اتلاف حرارت
ارزیابی مشخصات و استانداردها
نرم افزار تخمین
ممیزی انرژی
مطالعه موردی ( case study )
شبیه سازی
شرح لایه
فرآیند نصب
مزایای دیگر
نتیجه گیری
مراجع

چکیده:
کـاربرد شیشه در سـاختمان ها بمنظور بهره گیری از مناظر و استفاده از نور خورشیـد و هـمچنین نماسـازی صورت میگیرد. اما این مزایا همواره با یک ایراد بسیار مهم روبرو هستند، شیشه ها منشأ عمده اتلاف انرژی گرمایش و سرمایش در ساختمان میباشند. اما امروزه توسعه فناوری تولید پوشش های چند لایه توانسته مشکلات کاربرد شیشه را به میزان قابل توجهی رفع نموده و اثرات شگرفی در بهینه سازی مصرف انرژی داشته باشد.
لایه های مختلف با مکانیسم های مخصوص، خواص زیر را به شیشه میدهند :
کاهش ورود حرارت خورشید تا 77% به واسطه لایه Sputtered , Metallized
کاهش اتلاف حرارت تا 31% به واسطه خاصیت low-e
جلوگیری از ورود اشعه فرا بنفش تا 99% به واسطه لایه حاوی گونه های شیمیایی UV Absorbers
افزایش ضربه پذیری شیشه و جلوگیری از پخش قطعات شکسته به واسطه لایه پلیمری تقویت شده و مکانیسم های ویژه چسبیدن
و…
اجرای فناوری فوق بر تمامی شیشه های رایج در کشور ممکن میباشد. برای نصب آن ها نیازی به خروج شیشه از قـاب نبوده و با ایجاد کم ترین تغییرات در محیط کار همراه است.
در مـورد پوشـش ها معمولاً 19 مشخـصه اندازه گـیری میشـود که تمام خواص حـرارتـی و نـوری را شامل میگردند.
این فناوری بطور کلی بیش از صد نوع پوشـش را شامـل میشود که به علت پیشرفـت سریـع فـن و تازگی تکنولوژی همچنین تنوع و حجم اطلاعات مربوطه، اغلب مهندسان و طراحان از کارایی و مـیزان دقـیق صرفه جویی انرژی و هزینه حاصل از این محصولات آگاه نیستند. این مقاله بعنوان نتایج قسمتی از یک پروژه تحقیقاتی در صدد معرفی دقیق چنین محصولاتی میباشد. بطور قطع به کـارگیـری ایـن فـناوری در سـطح مـلیی همـگام با کشورهـای پیشرفته سهم عمده ای در بهینه سازی مصرف انرژی خواهد داشت.
در این مـقاله علاوه بر مـعرفی، مکـانیسم عملـکرد این مـحصولات نیز مورد توجه قرار گرفته و شرح مختـصری از استانداردهای ASTM و AIMCAL و یک نمونه مطالعه موردی ( Study Case) ارائه گردیده است . همچنین نرم افزار مناسب به کار گرفته شده در پیش بینی تاثیر این فناوری بر صرفه جویی انرژی و بازگشت سرمایه نیز معرفی شده است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, عایق کاری, عمران, مقاوم سازی, شیشه, بهینه سازی مصرف, مکانیسم, اتلاف حرارت, نرم افزار,,

تاريخ : 14 آذر 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:195
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول – کلیات
بخش اول – کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مساله
پیشینه تحقیق
ضرورت انجام تحقیق
سوالات تحقیق
سوال اصلی
سوالات فرعی
فرضیه ها
اهداف
مشکلات تحقیق
بخش دوم – تعاریف و اقسام آن
مفهوم شناسی
حق در لغت
حق در اصطلاح
در اصطلاح فقه
در اصطلاح حقوق
تعریف حقوق
اقسام حقوق
حقوق مالی
حقوق غیر مالی
فصل دوم – حقوق زن در گذرگاه تاریخ
مقدمه
زن در تمدنها و شریعت های قبل از اسلام
روم قدیم
یونان
هند
مصر
ایران باستان
عرب جاهلیت
نتیجه
فصل سوم – جایگاه زن در ادیان آسمانی
مقدمه
زن در آیین یهود
زن در آیین مسیح
زن در شریعت اسلام
اصول و مبانی نظام حقوقی اسلام
منابع نظام حقوقی اسلام
دیدگاه اسلام در تساوی یا تشابه
تفاوت زن و مرد از دیدگاه اسلام
دیدگاه های بشری در باره ریشه نابرابری
زیستی – ژنتیکی
کارکرد گرایانه
مناسبت های اقتصادی
مناسبت های فرهنگی
رمز تفاوت های زن و مرد
نتیجه
فصل چهارم – اصول حاکم بر حقوق مالی زن
اصل استقلال مالی و اهلیت تملک زن
حقوق مالی
مهریه
نفقه
ارث
دیه
مالکیت
فصل پنجم – حقوق غیر مالی زن
حقوق غیر مالی زن
ازدواج
جهیزیه
قصاص
طلاق
مصادیق حقوقی غیر مالی
نتیجه گیری
پیشنهاد
فهرست منابع

چکیده:
اسلام بعنوان دینی جامع و کامل، در روابط انسان با همنوعانش مقرراتی را وضع کرده است که از جمله این مقررات، حقوق و تکالیفی است که اعضای یک خانواده به ویژه زن و شوهر بر عهده دارند. از میان اعضای خانواده، زن از جایگاه ویژه ای برخوردار است و لذا برخی از آیات قرآن کریم و بخش وسیعی از روایات اسلامی به حقوق و تکالیف زن بعنوان فرزند، همسر یا مادر اختصاص پیدا کرده است. نظام جمهوری اسلامی ایران به تأسی از قرآن و روایات احیای حقوق مادی و معنوی زن را مورد توجه خود قرار داد. اختصاص اصولی از قانون اساسی به زن و حقوق او مؤید این مطلب است از جمله حقوق زن، حقوق مالی اوست که متأسفانه آن چنان که باید و شاید و در خور شان آنان، مورد توجه قرار نگرفته است در این مقاله برآنیم ضمن بررسی مسأله حقوق زن اعم از مالی و غیر مالی، حقوق مالی او را که شامل ارث، نفقه، مهریه، مالکیت و …است مورد بررسی قرار دهیم تا ضمن تبیین موضوع، دیدگاه قرآن، روایات و فقه اسلامی پیرامون مسأله روشن گردد.

مقدمه:
خداوند تبارک و تعالی در کتاب خویش از میان همه مخلوقات تنها به انسان لقب خلیفه الله داد و فرمود
«و اذ قال ربک للملائکته انی جاعل فی الارض خلیفه …» و بیادآر آنگاه که پروردگار به فرشتگان فرمود: «من در زمین خلیفه ای (از بشر) خواهم گماشت…»(بقره/30)
خداوند انسان را خلیفه خود، مسجود ملائکه و امانت دار الهی میشناسد و قرآن را برای هدایت او فرو فرستاده و به هیچ روی فرقی بین زن و مرد در این جهان قائل نبوده و در تکلیف و انجام عمل صالح و پاداش آن تفاوتی بین زن و مرد نمی شناسد «أَنّی لَآ اُضیعُ عَملَ عامِل مِنّکُم مِن ذکَرٍ أَو أُنثَی»(آل عمران/195).
همین خلیفه خدا یعنی انسان از دو صنف زن و مرد تشکیل شده و هر دو از گوهر واحدی آفریده شده اند در جوهر و ماهیت یکسان و یگانه اند، اما تفاوتی بین آن دو وجود دارد که امری واضح و بدیهی است. این تفاوت از مقتضیات جسمی و سرشت روانی آنان ناشی میشود و تفاوت آن دو هیچ خدشه ای بر خلیفه الله بودن آن ها وارد نمیکند به عبارتی، تفاوت های موجود بین آنها به معنای نقص یکی و کمال دیگری نیست؛ بلکه به معنای رعایت « تناسب» است.
یعنی قانون خلقت، خواسته است با این تفاوت ها، تناسب بیشتری میان زن و مرد که برای زندگی مشترک آفریده شده اند به وجود آورد تا هر کسی در مدار و جایگاه خویش راه کمال را طی کند.
قرآن کریم از زنان بزرگی که در ساختن تاریخ ایفای نقش کرده اند به نیکی یاد کرده است. همسران آدم و ابراهیم و مادران موسی و عیسی نمونه هایی از زنان مورد تکریم و تجلیل در قرآن هستند. چنین نیست که تنها زن برای مرد آفریده شده باشد. قرآن کریم به صراحت می فرماید: همه موجودات برای انسان آفریده شده اند و انسان، اعم از زن و مرد است و هرگز نفرمود که زن برای مرد آفریده شده است. تعبیر قرآن این است: «هُنَّ لِبَاسٌ لَّکُم وَ أَنتُم لِبَاسٌ لَّهُنَّ».(بقره/187)
کوتاه سخن این که، زن و مرد، در انسانیت، شخصیت انسانی و معیارهای فضیلت مساوی اند و از حقوق برابر نیز برخوردار هستند. اما تساوی انسانیت و برابری حقوق به هیچ وجه به معنای تشابه کامل حقوق و وظایف نیست، بلکه مرد، حقوقی متناسب با خویش و زن نیز حقوقی سازگار با خود دارد و تنها از این رهگذر است که وحدت و صمیمیت واقعی میان زن و مرد برقرار میشود و زن و مرد دارای سعادتی مساوی میگردند. اگر زن دارای جسم، جان، خلق و خوی مردانه بود؛ ممکن نبود که بتواند مرد را به خدمت خود درآورد و اگر مرد همان صفات جسمی و روانی زن را داشت محال بود زن او را قهرمان زندگی خود
حساب کند. تردیدی نیست که تفاوت هایی در ساختار طبیعی خلقت زن و مرد وجود دارد و همین تفاوت، خود بالضروره موجب متفاوت بودن وظایف طبیعی و تکالیف و مزایای اجتماعی میگردد در این پژوهش تلاش شده است تا حقوق مالی زن از منظر قرآن و روایات مورد بررسی قرار گیرد، به همین منظور این تحقیق متشکل در 5 فصل که فصل اول شامل کلیات که بخش اوّل آن مربوط به تعاریف و اقسام آن فصل دوم شامل حقوق زن در گذرگاه تاریخ و فصل سوم شامل جایگاه زن در ادیان آسمانی و فصل چهارم شامل اصول حاکم بر حقوق مالی زن و فصل پنجم شامل حقوق غیر مالی زن میباشد. و در خاتمه نتیجه گیری لازم از مباحث انجام شده است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پایان نامه, حقوق, مالی, قرآن, روایات, مفهوم شناسی, فقه, حقوق زن, گذرگاه تاریخ, تمدن, شریعت, ,

تاريخ : 1 آذر 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:22
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
تاریخچه آموزش کارکنان
دوره به درجه استادی رسیدن کارگران
دوره کارآیی کارکنان یا کارگران
دوره رضایت مندی کارکنان
دوره رشد کارکنان
مفهوم آموزش
اهداف آموزش‌
تفاوت آموزش عمومی و آموزش کارکنان
اهمیت آموزش
انواع آموزش کارکنان
آموزش قبل از خدمت
آموزش بدو خدمت
آموزش ضمن خدمت
آموزش بعد از خدمت
مزایای آموزش
نتیجه
فهرست منابع

چکیده:
با توجه به گسترش روزافزون علم و فناوری و همچنین ضرورت به روز شدن عوامل سازمانی، آگاهی ها و مهارت‌های نیروی انسانی شاغل در سازمانها، توجه به آموزش به معنی تمام فرآیندهایی که باعث توسعه فردی و صلاحیت‌های لازم در رابطه با شغل مورد نظر در کارکنان میشود، ضروری مینماید که البته این آموزشها بایستی با توجه به یک سیستم منظم و معتبر نیازسنجی آموزشی، برنامه‌ریزی و به اجرا درآید. بسیاری از سازمانها آموزش را هزینه تلقی مینمایند و به همین منظور بودجه اندکی را به امر آموزش نیروی انسانی اختصاص میدهند که این طرز تفکر اشتباه باعث عقب‌ ماندگی سازمان از فناوری و دانش روز شده است. آموزش هزینه نیست، بلکه سرمایه‌گذاری در زمینه تحقق اهداف سازمانی میباشد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود پروژه, پایان نامه, آموزش, بهره وری, نیروی انسانی, آموزش کارکنان, کارگران, رضایت مندی کارکنان,,

تعداد صفحات:20
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
اهمیت و جایگاه نظریه عدالت در اندیشه افلاطون
چگونگی طرح و پردازش مساله عدالت توسط افلاطون
گام اول : تعریف عدالت
نظریه اول : عدالت عبارتست از راستگویی و ادای دین
نظریه دوم : عدالت عبارتست از نیکی در حق دوستان و بدی درباره دشمنان
نظریه سوم : عدالت عبارتست از عملی که به نفع طبقه حاکمه و ضرر شخص عادل تمام شود
نظریه افلاطون درباره تعریف عدالت : بررسی ماهیت عدالت در هیات اجتماع
تعریف عدل از راه تحلیل سرشت آدمی
عدالت برآیند مجموع فضائل اخلاقی
گام دوم : جستجوی عدالت در طراحی آرمان‌شهر
گام سوم : حسن ذاتی و ثمرات و نتایج عدالت
گام چهارم : سنجش عدالت و زیبایی
نقد نظریه عدالت افلاطون
طرح موضوع و سابقه آن
نظریه عدالت‏ در نزد علامه طباطبایی
سیر تکوین نظریه
طبیعت‏ بشر و ارزش عدالت
منابع

اهمیت و جایگاه نظریه عدالت در اندیشه افلاطون:
بی تردید، عدالت محوری ‌ترین عنصر در اندیشه سیاسی افلاطون است. فیلسوف عدالت، اولین کتابِ مهم ترین و مشهورترین اثر خود، یعنی رساله جمهوری را با بحث از عدالت آغاز نموده و با بر شمردن آثار و ثمرات دنیوی و اخروی عدل در دهمین و آخرین کتاب جمهوری، مباحث مربوط به عدالت را به دنیای واپسین پیوند میزند، و بدین سان رساله جمهوری را به پایان میبرد. مباحث مربوط به آرمان‌شهر افلاطون و نقد و بررسی انواع نظام های حکومتی توسط وی در جمهوری، درواقع همه در ذیل مباحث مربوط به عدالت و چگونگی تعریف و تأمین این فضیلت معنا پیدا نموده و به همین منظور طرح میشود. بنابراین، از یک منظر، محوری ترین بحثِ مهم ترین اثر افلاطون، مبحث عدالت میباشد. اساسا عنوان دیگر رساله جمهوری افلاطون، رساله ای در باب عدالت است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود پروژه, فلسفه, فیلسوفان, افلاطون, غرب, شرق, علامه طباطبایی, عدالت, فضائل اخلاقی, آرمان شهر, زی,

تاريخ : 1 آذر 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:19
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
اصول سیستم طرح ریزی
طرح ریزی در سطح استان
راه کارهای توسعه در سطح محلی
سیاست گذاری در صنعت گردشگری
گردشگری در مناطق شهری
گردشگری در مناطق روستایی
نتیجه
منابع

چکیده:
سیستم جامع و فراگیر طرح ریزی نقشی کلیدی را در سهولت توسعه و رشد صنعت گردشگری ایفا می نماید. طرح ریزی معقول و مطلوب این امکان را فراهم می آورد تا در چارچوبی مناسب، عناصر محوری و سیاست های نقش آفرین به منظور ایجاد بستری مناسب جهت رشد و بالندگی صنعت گردشگری و درخور جاذبه های توریستی کشورمان در راستای توسعه کلان ملی، تبیین گردند. این مقاله بر آن است تا اصول طرح ریزی و مؤلفه های کلیدی سیاست گذاری در صنعت گردشگری را مورد مطالعه قرار دهد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود پروژه, جغرافیا, گردشگری, سیاست گذاری, طرح ریزی, سیستم طرح ریزی, صنعت گردشگری, سیستم جامع, فرا,

<-BloTitle->
<-BloText->