خريد بک لينک

home theater in Los Angeles
فلنج
Barabas Ropa de hombre
سریعترین و بروزترین سایت دانلود کارآموزی و پروژه شبکه اجتماعی اشتراک گذاری تیکفا
<-BloTitle->
<-BloText->

تاريخ : 14 آذر 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:49
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
خصوصیات قابل توجه
گونه‌ها
کاربردها
دیگر کاربردهای فسفر
نقش بیولوژیکی
تاریخچه
پیدایش
هشدارها
حاصلخیزی خاک
رشد گیاه و عوامل مؤثر در آن
درجه حرارت
رطوبت
انرژی تابشی
ترکیب اتمسفر
واکنش خاک
موجودات زنده
عناصر غذایی
عناصر غذایی ضروری گیاه
نقش عناصر غذایی در گیاه و علائم کمبود آن
عناصر شیمیایی موجود در خاک
توزیع عناصر معدنی
ترکیب شیمیایی عمده خاک
ازت در خاک
آمونیفیکاسیون
نیترنیاسیون
نقش باکتری ریزوبیوم در بقولات و تهیه ازت مورد نیاز گیاهان
فسفر در خاک
فسفر در خاک های آهکی
فسفر قابل تبادل به صورت آنیون
اندازه گیری فسفر خاک به روش اولسن( خاک های خنثی و قلیایی)
تهیه محلول های شیمیایی
فسفر موجود در خاک
اندازه گیری فسفر موجود خاک به روش بری(خاک اسیدی)
تهیه محلول های شیمیایی
روش کار
مکانیسم های گیاهی در ارتباط با افزایش انحلال ترکیب نامحلول فسفر
تغییر ph ریزسفر
افزایش ترشح اسید های آلی
افزایش ترشح فسفاتازهای برون سلولی
وجود نقاط فعال در دیواره سلولی
جداسازی
میکروارگانیسم های حل کننده فسفات
عکس العمل گیاهان مختلف به تلقیح
معرفی انواع مایه تلقیح های فسفاته در دنیا و ایران
نتیجه گیری
نقش فسفر در متابولیسم گیاه
چگونه قابلیت دسترسی به فسفر افزایش می یابد؟
مواد مغذی اصلی گیاه و چگونگی استفاده از آن به عنوان مکمل در کشاورزی ارگانیک
مواد غذایی ماکرو و میکرو
کاهش عملکرد ذرت در اثر کمبود فسفر
نقش مواد آلی در افزایش سطح حاصلخیزی خاک های زراعی
مقدمه
اهمیت حاصلخیزی خاک
سلامت و کیفیت خاک
اثر مواد آلی بر حاصلخیزی و باروری خاک
ویژگی های فیزیکی خاک
رنگ خاک
ساختار خاک
تخلخل خاک و نفوذ پذیری آن
بافت خاک
ظرفیت نگهداری آب خاک
عمق خاک
شیب خاک
خواص شیمیایی خاک
کلوئیدهای خاک
برقراری توازن تغذیه ای
اثر مواد آلی بر خواص بیولوژیکی خاک
عوامل کنترل کننده ماده آلی در خاک
افزایش عملکرد و تولیدات گیاه با اعمال
افزایش فراهمی مواد آلی
کاهش تجزیه یا تخریب ماده آلی
مروری بر کودهای آلی
کودهای دامی
کود سبز
منابع

مقدمه:
فسفر یک عنصر شیمیایی جدول تناوبی است که نماد آن P و عدد اتمی آن 15 می باشد. فسفر یکی از نافلزات چند ظرفیتی گروه نیتروژن بوده و معمولا در سخره‌ها و کانی های فسفاتی و همچنین در تمام سلول های زنده یافت می شود ولی هیچ گاه به صورت طبیعی تنها و بدون ترکیب با عناصر دیگر وجود ندارد. فسفر بسیار واکنش پذیر بوده و هنگام ترکیب با اکسیژن نور کمی از خود ساتع می کند. از عناصر لازم و حیاتی ارگان های زنده بوده و نامش به شکل های گوناگون ذکر می شود. مهم ترین استفاده فسفر در تولید کود می باشد. همچنین در تولید مواد منفجره کبریت آتش بازی مواد حشره کش خمیر دندان و مواد شوینده و همچنین مانیتورهای کامپیوتر نیز کاربرد دارد.
خصوصیات قابل توجه:
فسفر معمولا به شکل یک ماده جامد و موم مانند سفید رنگ است که بوی نامطبوعی دارد. فسفر خالص بی رنگ و شفاف است. اگرچه این نافلز در آب قابل حل نیست ولی در دی سولفید کربن حل می شود. فسفر خالص به سرعت در هوا می سوزد و تبدیل به پنتا اکسید فسفر می شود.
گونه‌ها:
فسفر به چهار پنج شکل مختلف وجود دارد. سفید (یا زرد) قرمز سیاه (یا بنفش). که متداول ترین آن ها فسفر قرمز و سفید می باشند که که هر دوی آنان از گروه چهار اتمی های چهار وجهی می باشند. فسفر سفید در تماس با هوا می سوزد و در مجاورت با گرما یا نور به فسفر قرمز تبدیل می شود که دو حالت آلفا و بتا دارد که با انتقال دمای -3.8 درجه سانتیگراد از هم تفکیک می شوند. در عوض فسفر قرمز پایدار تر بوده و در فشار بخار 1 اتمسفر در 17 درجه سانتیگراد تصعید میشود و از تماس و یا گرمای مالشی می سوزد. فسفر سیاه چند شکلی Allotrope هم در ساختاری مشابه گرافیت که در آن اتم ها در یک صفحه شش وجهی چیده شده و هادی جریان الکتریسیته هستند وجود دارد.
کاربردها:
اسید فسفریک غلیظ شده که 70% تا 75% P2O))5 دارد. در(( کشاورزی و تولید کود بسیار مهم می باشد. در نیمه دوم قرن بیستم نیاز بیشتر به کودها تولیدات فسفری را به مقدار قابل توجهی افزایش داد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, فسفر, کشاورزی, نقش مواد آلی, کشاورزی پایدار, بیولوژیک, حاصلخیزی خاک, رشد ,

تاريخ : 14 آذر 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:14
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
آرشیتکت سیستم ریشه
علائم و پاسخ های رشدی
تغییرات رشد ریشه
ریشه های جانبی
ریشه های مویین
سلول های انتقال دهنده
درک تنش عناصر غذایی
ارسال پیام کمبود عناصر غذایی
اکسین
سیتوکینین
اتیلن و ABA
جمع بندی
منابع

مقدمه:
گیاهان موجودات زنده ساکنی هستند که خود را با محیط مدام در حال تغییر اطرافشان سازگار نموده اند. وضعیت اندام زایی بدون محدودیت گیاهان سبب شده است که در طول زندگی بتوانند رشد اندام های خود را بسته به شرایط جدید تغییر دهند و به شکل محیط درآیند.
ریشه حفاظت فیزیکی گیاهان را بر عهده داشته و محلی برای جذب عناصر غذایی از خاک محسوب می شود. ذخایر عناصر غذایی موجود در خاک دارای دو ویژگی میباشند، اول این که این ذخایر در طول زمان مرتب در حال تغییر هستند و دوم در خاک به طور نامرتب توزیع شده اند. از این رو شکل پذیری ظاهری ریشه ها جهت گسترش موثر در خاک اهمیت زیادی دارد.
بنابر این ریشه ها در طول سیکل زندگی گیاه بسته به شرایط غالب تغذیه ای خاک باید آرشیتکت خود را تغییر دهند. برای مثال تشکیل ریشه های مویین در واقع پاسخی به تغییرات به وجود آمده در محیط است. در ایجاد این تغییرات علاوه بر شرایط محیط اطراف ریشه، تقاضای سایر اندام های گیاهی نسبت به عناصر غذایی از اهمیت زیادی برخوردار است. این فرآیند نیاز به کنترل از راه دور سیستم های جذب و الگوهای رشد از طریق طیفی از علائم دارد. علی رغم این که ممکن است در کمبود عناصر غذایی عملکرد ریشه ( افزایش سطح ریشه ) یکسان باشد، با این حال علائم و مسیر های انتقال پیام متفاوتی فعال می شوند.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, عناصر غذایی, مورفولوژی, صنایع غذایی, آرشیتکت, سیستم, ریشه, کمبود عناصر غذایی, اکسین, ,

تاريخ : 14 آذر 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:52
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول – کلیات تحقیق
گفتار اول – تعاریف وکالت
مبحث اول – وکالت در لغت
مبحث دوم – وکالت از نطر فقهی
گفتار دوم – انواع وکالت و مفاهیم دیگر وکالت
مبحث اول – انواع وکالت
مبحث دوم – مفاهیم وکالت
مبحث سوم – تعهدات وکیل و موکل
گفتار سوم – نظریه وکالت بر ماهیت نمایندگی
مبحث اول – آثار و نتایج نظریه وکالت
مبحث دوم – نقد نظریه وکالت
گفتارچهارم – قلمرو موضوعی عقد وکالت
مبحث اول – محل نزاع و بررسی دیدگاه‌‌های موجود
مبحث دوم – ثمرات تبیین قلمرو موضوع عقد وکالت
فصل دوم – رابطه وکیل و موکل در حقوق ایران، فرانسه، انگلیس
گفتار اول – تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل (درحقوق ایران، مصر و انگلیس)
مبحث اول – تعاریف
مبحث دوم – اقسام تعهدات اصلی وکیل
گفتار دوم – عقد وکالت در ایران و فرانسه
نتیجه گیری
فهرست منابع و مأخذ

چکیده:
با انعقاد عقد وکالت، وکیل و موکل در برابر یکدیگر حق و تکلیف یافته، دارای روابط حقوقی، وظایف و مسئولیت های متقابلی میشوند. بدیهی است تحدید حدود قانونی این مسئولیت ها، در پیشگیری از منازعات احتمالی طرفین عقد وکالت و در نتیجه کاهش حجم پرونده های محاکم قضایی موثر است. تعهدات وکیل در برابر موکل یا به طور مستقیم ناشی از عقد وکالت است، یا به طور غیر مستقیم؛ نیز ممکن است منشأ آن، توافق وکیل و موکل در قالب شروط و تعهدات ضمن عقد یا مستقل باشد که در هر حال، ایفاء تعهدات مزبور لازم است. تعهداتی که بهطور مستقیم منبعث از عقد وکالت اند، ناشی از ذات عقد مزبور بوده، صرف تحقق یافتن عقد، بدون نیاز به تصریح، موجب مسئولیت وکیل میشوند. این دسته از تعهدات، در مقاله حاضر با عنوان تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل مطرح خواهند شد، در مقابل تعهدات ثانوی یا تبعی وکیل. اطلاق واژه ثانوی یا تبعی بر این تعهدات بدین جهت است که به واسطه عدم انجام تعهدات اولیه (اصلی) پدید آمده اند؛ مانند تعهد وکیل به جبران خسارت وارده به موکل در فرض عدم رعایت مصلحت وی که یکی از تعهدات اصلی وکیل میباشد. ( مسئولیت وکیل در صورت عدم انجام تعهدات مذکور در مقاله ای مستقل بحث خواهد شد).
در این مقاله تلاش بر این است که به لحاظ اهمیت تبیین تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل این موضوع از زوایای مختلف در حقوق ایران نقد و بررسی شده و تا حد امکان در حقوق برخی کشورها خصوصاً مصر و انگلیس مورد مطالعه تطبیقی قرار گیرد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, وکیل, موکل, حقوق, ایران, فرانسه, وکالت, فقهی, عقد وکالت, تکلیف, روابط حقوقی, مسئولیت,,

تاريخ : 14 آذر 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:28
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
ابعاد مفهومی و نظری فقر
تجریه و تحلیل فقر
کاهش فقر
سیاست های کاهش فقر
هزینه های عمومی و کاهش فقر
شاخص های فقر در مناطق روستایی در سطح ملی
شاخص های فقر روستایی در سطح خانوار
شاخص های جدید در اندازه گیری فقر
استراتژی فقر زدایی در کشورهای مختلف
پیشنهادات و انتقادات
نتیجه گیری
منابع

مقدمه:
فقر حیات اجتماعی را به مخاطره می افکند و کرامت انسانی را تهدید میکند. در روایات اسلامی، نگرانی پیشوایان دین با این ممضون بیان شده که بعید نیست که فقر به کفر بیانجامد. در عمل، جهان امروزه بطور مرتب با این پدیده مواجه است و در حالیکه هدف اصلی جامعه بشری، حفظ شرافت و عزت نفس انسان هاست، فقر مادی و به همراه آن فقر فرهنگی افراد را در برابر یکدیگر یا در برابر یک نظام و یا حتی ملت‌ها را در مقایسه با سایر ملت ها به ذلت میکشاند.
بحث درباره فقر به شکل جدی یکصد سال پیش توسط روان تری مطرح شد که بیشتر به نیازهای غذایی و سایر نیازهای اولیه اشاره داشت. در دهه 60 سطح درآمد موضوع محوری بحث فقر و به تدریج با تکامل مفاهیم مربوط به آن، نهایتاً به بحث فقر انسانی و فقر قابلیتی در سالهای اخیر منتهی شده است. در واقع، طی دهه های گذشته مبارزه با فقر در صدر برنامه های توسعه کشورهای مختلف قرار داشته و موفقیت های قابل ملاحظه ای نیز به دست آورده است.
در ایران نیز موضوع فقر و مبارزه با آن سابقه ای طولانی دارد، در گذشته مقابله با این پدیده شوم به صورت سنتی و خودجوش و بر اساس تعالیم انسانی صورت میگرفته است. مروری بر تاریخ اجتماعی و فرهنگ کشور نشان میدهد که همواره جوامع محلی در میان خود تشکل هایی را داشته اند تا بتوانند نیازهای افراد تنگدست منطقه خود را رفع کنند. اما با گذشت زمان و تکامل ساختارهای اقتصادی – اجتماعی معرفی نظام‌های پیچیده تر حمایتی برای شناسایی و ارائه خدمات به جوامع آسیب پذیر وظیفه انکار ناپذیر دولت ها تلقی شد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, فقر, روستا, علوم اجتماعی, کاهش فقر, سیاست, استراتژی, فقر روستایی, خانواده, خانوار, رو,

تاريخ : 14 آذر 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:47
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول – تعاریف
مبحث اول – تعریف شرط
مبحث دوم – تعریف شرط ضمن عقد
مبحث سوم – شرط ضمنی
مبحث چهارم – رابطه شرط با عقد
مبحث پنجم – التزام به انجام شرط
مبحث ششم – شرایط صحت ضمن عقد
فصل دوم – شروط باطل غیرمفسد عقد
بخش اول – تقسیم شروط
مبحث اول – شروط باطل غیرمبطل
گفتار اول – شرط نامقدور
گفتار دوم – شرط بی فایده
گفتار سوم – شرط نامشروع
بخش دوم – آثار بطلان شرط
فصل سوم – شروط باطل مفسد عقد
بخش اول – شروط باطل و مبطل
مبحث اول – شروط مجهول
مبحث دوم – شرط خلاف مقتضای عقد
مبحث سوم – شرط خلاف مقتضای ذات عقد
مبحث چهارم – شرط خلاف مقتضای اطلاق عقد
فصل چهارم – شروط صحیحه
بخش اول – اقسام شروط صحیحه
مبحث اول – شرط صفت
گفتار اول – شرط صفت ناظر به کیفیت
گفتار دوم – شرط صفت ناظر به کمیت
مبحث دوم – شرط نتیجه
مبحث سوم – شرط فعل
گفتار اول – شرط دادن رهن
گفتار دوم – شرط دادن ضامن
بخش دوم – آثار فسخ عقد اصلی
فهرست منابع

مقدمه:
در زبان فارسی کلمه حقوق بدو معنی استعمال میشود
الف) مجموع مقرراتی که بر افراد یک جامعه در زمان معین حکومت میکند. انسان موجود عاقلی است و از آغاز کار به خوبی تشخیص داد که تمام اجتماع او با هرج و مرج و زورگویی امکان ندارد و به ناچار باید قواعدی بر روابط اشخاص از این جهت که عضو جامعه‌اند حکومت کند و ما امروز مجموع این قواعد و مقررات را حقوق مینامیم. خصوصیت قواعد حقوقی در این است که اجرا آن از طرف جامعه تضمین شده و هیچکس یارای تجاوز به آن را ندارد و از همین جا تفاوت اساسی حقوق و اخلاق نیز ظاهر میگردد. حقوق را به معنایی که گفته شد حقوق ذاتی هم مینامند.
ب) برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع حقوق موضوعه برای هر فرد امتیازاتی در برابر دیگران میشناسد و توانایی خاصی به او اعطا میکند که حق مینامند و جمع آن حقوق است و حقوق فردی نیز گفته میشود. سپس حق حیات، حق مالکیت، حق ابوت، نبوت و حق زوجیت و امثال آن به اعتبار معنی اخیر است ولی کلمه حقوق به معنی اول همیشه به جمع استعمال میشود و برای نشان دادن مجموعه نظامات و قوانین است: از قبیل حقوق ایران حقوق مدنی، حقوق بین المللی، حقوق اسلام.
درحقیقت روابط بین افراد در اجتماع همواره بر مقررات و قواعدی استوار است که جامعه به آن ها به نظر احترام مینگرد. آن مقررات و قواعد، موارد عوامل عدیده و اجتماعی است که بسیاری از آن ها در ادوار متمادی مورد عمل قرار گرفته و در اثر تکرار عمل، افراد که به آن انس پیدا نموده و رعایت احترام آن را لازم میدانند. درجه احترامی که جامعه به هر یک از مقررات و فوائد اجتماعی میگذارد متناسب با قوه تاثیر عاملی میباشد که موجب پیدایش آن شده است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوق, شروط ضمن عقد, شروط صحیحه, فسخ عقد, مقررات, اجتماع, هرج و مرج, قواعد,

تاريخ : 14 آذر 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:43
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول : مقدمه
مقدمه
دینامیک سیستم های قدرت
ضرورت مطالعه دینامیکی و پایداری سیستم های قدرت
پایداری و تعریف آن در سیستم های قدرت
فصل دوم : انواع پایداری و بررسی پایداری زاویه بار
انواع پایداری در سیستم های قدرت
پایداری زاویه بار
فصل سوم : بررسی حالت های گذرا
حالت گذرا
حالت گذرا در سیستم درجه یک
نقش فیدبک در پایداری و سرعت پاسخ سیستم درجه یک
حالت گذرا در سیستم درجه دو و چند تعریف
حالت گذرا در سیستم درجه n
کاهش درجه سیستم
فصل چهارم : پایداری گذرا (سیگنال بزرگ) در سیستم های قدرت و راه های برطرف نمودن یا کاهش خطا در این نوع پایداری
مقدمه
تعیین پایداری گذرا
مدل مناسب برای بررسی پایداری گذرا
مدل مناسب یک سیستم تک ماشینه برای بررسی پایداری گذرا
بررسی پایداری گذرا در یک سیستم تک ماشینه
معیار مساحت مساوی در بررسی پایداری گذرا
اغتشاش پله مکانیکی
اتصال کوتاه سه فاز بین یکی از دو خط موازی
تعبیر فیزیکی معیار مساحت های مساوی
روش های بهبود پایداری گذرا
فصل پنجم : مدیریت در پایداری (گذرا) و بهبود سیستم قدرت
مقدمه
اجرای Real- time عملیات پایداری
کنترل بهبود در شبکه
بهبود هماهنگی در ایجاد مشکل
عملیات ضروری
کنترل شبکه انتقال زیرزمینی

مقدمه:
در یک سیستم قدرت الکتریکی ایده آل ولتاژ و فرکانس در هر نقطه تغذیه ثابت بوده و ولتاژ نقاط تغذیه سه فاز متقارن، جریان ها سه فاز متقارن، ضریب توان واحد و سیستم عاری از هارمونیک است.
ثابت نگه داشتن فرکانس با ایجاد توازن توان اکتیو بین منبع تولید و مصرف کننده تحقق می یابد و کنترل ولتاژ با نظارت بر میزان توان راکتیو تولیدی و مصرفی در یک شین صورت میگیرد.
توان راکتیو هنگام نیاز باید تولید شود و چون مصرف بارها در ساعات مختلف شبانه روز تغییر میکند، بنابراین توان تولیدی ژنراتورها نیز باید کنترل شود.
توان خروجی یک ژنراتور با تغییر توان مکانیکی ورودی به آن کنترل میشود. برای این کار با باز کردن و یا بستن شیر بخار یا دریچه آب، جریان بخار یا مقدار آب روی پره های توربین تنظیم شده و باعث کنترل توان مکانیکی و در نتیجه کنترل توان اکتیو خروجی ژنراتور میشود. عدم توازن توان اکتیو، از تاثیر آن بر سرعت یا فرکانس ژنراتور احساس می شود. در صورت کاهش بار و اضافه بودن تولید، ژنراتور تمایل به افزایش سرعت روتور و فرکانس خود دارد و در حالت افزایش بار و کمبود تولید، سرعت و فرکانس ژنراتور کاهش خواهد یافت.
انحراف فرکانس از مقدار کافی آن بعنوان سیگنالی جهت تحریک سیستم کنترل خود کار انتخاب شده و بدین ترتیب با ایجاد توان قدرت اکتیو بین منبع تولید و مصرف کننده فرکانس سیستم ثابت نگه داشته میشود.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, کارآموزی, پایداری گذرا, سیستم, قدرت ایران, دینامیک, فیدبک, سیگنال, حالت گذرا, سیستم تک ماشین,

تاريخ : 14 آذر 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:44
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول – کلیات
مفهوم بهداشت عمومی و محیط زیست
تاریخچه قانون گذاری
بخش دوم: – عناصر تشکیل دهنده جرائم تهدید علیه بهداشت عمومی وآلودگی محیط زیست
عنصر قانونی
ماده 688 قانون مجازات اسلامی
آلودگی آب
آلودگی هوا
آلودگی صوتی
آلودگی خاک
آلودگی شیمیایی و هسته ای
آلودگی ناشی از زباله و نخاله
آلودگی ناشی از پسماندها
عنصر مادی
رفتار مرتکب
فعل
ترک فعل
موضوع جرم
وسیله
نتیجه
رابطه سببیت
عنصر معنوی
جرم عمدی
جرم عمدی مقید
جرم عمدی مطلق
جرم غیر عمدی
جمع بندی
نتیجه گیری
فهرست منابع

مقدمه:
محیط زیست موضوعی است که هر چند از دیرباز مورد توجه بشر و اجتماعات گوناگون انسانی بوده است؛ اما به اهمیت و جایگاه والای آن همانند امروز عنایت نشده است و اکنون نیز آن چنان که باید مورد حمایت و حفاظت قرار نگرفته است. در چند دهه گذشته، به ویژه چند سال اخیر، به تدریج آگاهی مردم جهان درباره خطراتی که محیط زندگی آنان را تهدید میکند، فزونی یافته. در همین راستا، انجمن‌ها و گروه‌ها و سازمان‌های طرفدار محیط زیست تشکیل شدند و به گونه فعال و مستمر با علل و عوامل مخرب زیست محیطی به مبارزه برخاستند. این تشکیلات موسوم به سبزها و یا صلح سبز و مانند آن تلاش میکنند تا توجه مردم جهان را بیش از پیش به واقعیات زیست محیطی و لزوم حمایت از آن در جهت حفظ و استمرار نسل بشر و دیگر موجودات و منابع طبیعی موجود جهان، جلب کنند. در ایران نیز، از چندی پیش این اقدامات آغاز شده است و باید همواره بر گستره آن افزوده شود تا جایی که تلاش آنان در کنار کوشش‌های دیگر مسئولان و مبادی ذیربط قانونی، قضایی و اجرایی و هم گاهی طبقات گوناگون اجتماعی، منجر به کاهش هر چه بیشتر آلودگیهای زیست محیطی و افزایش بهبود و بهسازی محیط زیست که در بهداشت محیط و سلامت آن، به ویژه تندرستی مردم، اثر و افرو عمیق دارد؛ گردد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, تهدید, بهداشت عمومی, آلودگی محیط زیست, بهداشت, قانون مجازات اسلامی, زباله, نخاله, عنص,

تاريخ : 14 آذر 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:33
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
چکیده بحث
بخش اول – قواعد حل تعارض در مورد ازدواج در ایران
شرایط ماهوی ازدواج
شرایط شکلی ازدواج
نکاح ایرانیان در خارجه
نکاح اتباع خارجه در ایران
نکاح زن و مرد با تابعیت‌های مختلف در ایران
قوانین حاکم بر ازدواج در کنوانسیون 1978 لاهه
بخش دوم – قواعد حل تعارض در مورد طلاق در ایران
طلاق ایرانیان در خارج
طلاق اتباع بیگانه در ایران
طلاق بین زن و شوهری که تابعیت مختلف دارند
طلاق در کنوانسیون 1970 لاهه
نتیجه بحث
منابع و ماخذ

چکیده بحث:
در این قسمت از تحقیق خلاصه مطالبی که در خلال تحقیق مطرح میشوند ارائه خواهند شد تا بتوان با صرف وقتی اندک بر کلیات موضوع اشراف پیدا کرد.
مطلب در دو بخش عمده طرح میگردد بخث اول مربوط به ازدواج و بخش دوم مربوط به طلاق است. در بخش اول ابتدا شرایط ماهوی و صدری عقد نکاح بطور جداگانه بررسی میشوند و در این قسمت مطالعه‌ای تطبیقی مختصر در حقوق بعضی کشورها برای درک بهتر موضوع مطرح میشود سپس در مورد ازدواج دو تبعه خارجی با تابعیت مشترک در ایران و سپس در مورد ازدواج دو تبعه ایرانی در خارج و سپس در مورد ازدواج دو فرد با تابعیت‌هایی متفاوت در ایران مطالبی ارائه میگردد و در انتهای بخش اول به خاطر این که آشنایی ما در بعد بین المللی موضوع بیشتر شود مختصری از کنوانسیون 1978 لاهه در مورد ازدواج بیان میگردد.
در بخش دوم در مورد طلاق ابتدا طلاق دو تبعه خارجی با تابعین یکسان در ایران و سپس طلاق دو ایرانی در خارجه و سپس طلاق دو نفر با تابعین‌های گوناگون درایران مورد مطالعه قرار میگیرد و در انتهای بخش خلاصه‌ای از مطالب کنوانسیون 1970 لاهه در مورد طلاق گفته میشود.
مبحث مربوط به وظایف کنسول‌گری ها در مورد ازدواج و طلاق یا مباحث مربوط به نظم عمومی کشورها نیز در خلال فصول مورد مطالعه قرار میگیرند.
در انتهای بحث نتیجه‌گیری مختصری خواهیم داشت تا ما حصل بحث به صورت خلاصه در وقت کم بتواند مورد استفاده علاقه‌مندان قرار گیرد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, حقوق, ازدواج, طلاق, حل تعارض, نکاح, اتباع بیگانه, کنوانسیون, تبعه خارجی, دادگاه, زن و,

تعداد صفحات:92
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول – کلیات تحقیق
مقدمه
تاریخچه مطالعاتی تحقیق
بیان مساله و بیان اصلی سوال های تحقیق
چارچوب نظری تحقیق
فرضیه های تحقیق
اهداف تحقیق
حدود مطالعاتی
تعریف واژه ها و اصطلاحات
فصل دوم – مروری بر ادبیات تحقیق
مقدمه
بورس اوراق بهادار
سابقه بازار سرمایه در ایران
تاریخچه ایجاد بورس اوراق بهادار تهران
اهمیت حاکمیت شرکتی
گونه شناسی علمی حاکمیت شرکتی
سرمایه گذاران نهادی (حقوقی)
پیشینه تحقیق
تحقیقات انجام شده در سایر کشورها
فصل سوم – روش‌ اجرای تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
جامعه مطالعاتی تحقیق
دوره های مالی مورد آزمون
تبیین مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیر ها
متغیر های وابسته
متغیرهای مستقل
متغیرهای کنترلی
روشهای جمع آوری و منابع داده های تحقیق
روش تجزیه وتحلیل داده ها
تحلیل همبستگی
ضریب همبستگی
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده‌ها
مقدمه‏
شاخص های توصیفی متغیرها
تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق
بررسی فرض نرمال بودن متغیرها
خلاصه تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هر فرضیه به شرح ذیل بیان میشود
تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیات فرعی فرضیه اصلی اول
فرضیه فرعی اول
آزمون فرضیه فرعی دوم
آزمون فرضیه فرعی سوم
آزمون فرضیه اصلی اول
آزمون فرضیات فرعی فرضیه اصلی دوم
آزمون فرضیه فرعی اول از فرضیه اصلی دوم
آزمون فرضیه فرعی پنجم
آزمون فرضیه فرعی ششم
آزمون فرضیه اصلی دوم
آزمون فرضیات فرعی فرضیه اصلی سوم
آزمون فرضیه فرعی اول
آزمون فرضیه فرعی هشتم
آزمون فرضیه فرعی نهم
آزمون فرضیه اصلی سوم
فصل پنجم – نتیجه‌گیری و پیشنهادات
مقدمه
ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها
نتایج فرضیه اصلی اول
نتایج فرضیه اصلی دوم
نتایج فرضیه اصلی سوم
نتیجه گیری کلی تحقیق
پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق
پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی
محدودیت های تحقیق
پیوست ها
جدول مربوط به نام شرکت های نمونه آماری
منابع و ماخذ
منابع فارسی
منابع لاتین
چکیده انگلیسی

فهرست جداول:
نتایج انجام شده در مورد بررسی ثبات سهام داران
شاخص های توصیف کننده متغیرهای تحقیق، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع (آماری)
نتایج آزمون کلموگروف –اسمیرنوف برای سه متغیر وابسته تحقیق
ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون
تحلیل واریانس رگرسیون برای فرضیه فرعی اول
نتایج آزمون فرضیه فرعی اول با اعمال تاثیر تمامی متغیرهای کنترلی
آزمون فرضیه فرعی دوم (بدون متغیرهای کنترلی)
نتایج آزمون فرضیه فرعی دوم با اعمال تاثیر تمامی متغیرهای کنترلی
آزمون فرضیه فرعی سوم( بدون متغیرهای کنترلی )
نتایج آزمون فرضیه فرعی سوم با اعمال تاثیر تمامی متغیرهای کنترلی
نتایج آزمون فرضیه اصلی اول
آزمون فرضیه فرعی چهارم( بدون کتغیرهای کنترلی )
نتایج آزمون فرضیه فرعی چهارم با اعمال تاثیر تمامی متغیرهای کنترلی
آزمون فرضیه فرعی پنجم(بدون متغیرهای کنترلی)
نتایج آزمون فرضیه فرعی پنجم با اعمال تاثیر تمامی متغیرهای کنترلی
آزمون فرضیه فرعی ششم (بدون متغیرهای کنترلی)
نتایج آزمون فرضیه فرعی ششم با اعمال تاثیر تمامی متغیرهای کنترلی
نتایج آزمون فرضیه فرعی اصلی دوم
آزمون فرضیه فرعی هفتم(بدون متغیرهای کنترلی )
نتایج آزمون فرضیه فرعی هفتم با اعمال تاثیر تمامی متغیرهای کنترلی
آزمون فرضیه فرعی هشتم ( بدون متغیرهای کنترلی )
نتایج آزمون فرضیه فرعی هشتم با اعمال تاثیر تمامی متغیرهای کنترلی
آزمون فرضیه فرعی نهم ( بدون متغیرهای کنترلی )
نتایج آزمون فرضیه فرعی نهم با اعمال تاثیر تمامی متغیرهای کنترلی
نتایج آزمون فرضیه اصلی سوم
خلاصه نتایج

فهرست نمودارها:
مدل مفهومی تحقیق

چکیده:
بررسی تاثیر ثبات سهام داران و مالکان شرکت بعنوان یکی از مباحث حاکمیت شرکتی بر روی عملکرد مدیریت شرکت و نهایتا تاثیر آن بر روی عملکرد مالی شرکت موضوع تحقیقات اخیر گشته است و یافته های محققان بر وجود تاثیر مثبت بر روی کنترل عملکرد مدیریت به صورت کارا و مفید و نهایتا افزایش عملکرد مالی شرکت ها دلالت دارد لذا در تحقیق حاضر سعی بر آن شد که به بررسی تاثیر این ویژگی سهامداران بر روی عملکرد مالی شرکت ها در شرکت های پدیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی هشت ساله از سال 80 تا 88 پرداختیم و داده توسط نرم افزار های اکسل و SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت نتایج حاصل از تحقیق وجود رابطه معنادار مثبتی را تایید نمی کند.

مقدمه:
از زمان ارائه مباحث مربوط به حاکمیت شرکتی و ساختار مالکیت و تاثیر آن بر روی عملکرد شرکت ها، بررسی تاثیر تغییرات آن ها و رسیدن به یک معیار معقول و مناسب در جهت افزایش بازده عملیاتی و مالی، موضوع بسیاری از تحقیقات گشته است. وجود هزینه های گزاف برای کنترل تصمیمات و فعالیت های مدیریت به دلیل وجود تضاد منافع بین مدیریت و مالکان شرکت، ساختار مالکیت و سیستم حاکمیت شرکتی را بعنوان یک راه حل مناسب درجهت کاهش هزینه های فوق موضوع توجه محققان قرار داده است.
از آن جایی که افزایش طول مدت حضور سهام داران به عنوان مالک و سهامدار شرکت، باعث افزایش حس مسئولیت پذیری مالک (سهامدار) نسبت به کنترل و نظارت بر تصمیمات اتخاذ شده از سوی مدیریت و نحوه اجرای برنامه های مدیریت میشود و آشنایی بیشتر آن ها با ویژگی های شرکت و شناخت بیشتر فرصت ها و تهدیدهای پیش روی شرکت نسبت به سایر سهام داران با عمر مالکیت کم و موقت و اهمیت افزایش ارزش سهام در بلند مدت، باعث خواهد شد که نسبت به تصمیمات مدیریت و کنترل برنامه های آن حساسیت بیشتری را از خود نشان دهند. از سوی دیگر سهام داران موقتی وجود دارند که به دلیل تغییرات کوتاه مدت قیمت سهام اقدام به خرید و فروش آن ها می کنند و در جهت تکمیل سبد سهام شان و کنترل ریسک ، مالک شرکت ها میشوند، به نظر میرسد چنین سهام دارانی نسبت به تصمیمات اتخاذ شده و رویه های موجود در شرکت علاقه زیادی نشان نمیدهند چرا که کنترل و نظارت بر فعالیتهای شرکت و تصمیمات و برنامه های مدیریت نیازمند صرف زمان، هزینه، نفوذ، حضور مستمر و نهایتاً شناخت از شرکت میباشد که به لحاظ کوتاه مدت بودن طول عمرمالکیت چنین سهام دارانی انجام چنین اقداماتی با صرفه نیست. مسئله از زمانی اهمیت پیدا میکند که در عصر حاضر یکی از اهداف مدیریت و سازمان ها و حتی دولت ها تسهیل سازی خرید و فروش سهام شرکت ها میباشد.(یکی از نمونه های بارز این تسهیل سازی به کارگیری اینترنت و خرید و فروش اینترنتی میباشد) به دلیل اینکه اولاً این امر باعث افزایش بیشتر و راحت تر جذب سرمایه برای شرکتها میشود و از سوی دیگر افزایش قیمت سهام شرکت را منجر میشود و نهایتا بعنوان یک عامل در جهت افزایش بازده مالی شرکت ها میباشد، لذا این امر افزایش سهام داران و مالکان با ثبات کمتر و عمر مالکیت کم را افزایش میدهد و مالکان با ثبات کمتر میشوند. حال مساله این است که ثبات و افزایش طول عمر مالکیت سهام داران چه تاثیری میتواند روی عملکرد مالی شرکت داشته باشد یعنی آیا تفاوت ثبات سهام داران بر روی عملکرد مالی شرکت تاثیر دارد. لذا سعی بر این است که با دستیابی به نتیجه این تحقیق گامی موثر در جهت بهبود عملکرد مالی شرکت برداشته شود. بطور خلاصه میتوان گفت منظور اصلی تحقیق بررسی تاثیر میزان ثبات سهام داران (مالکان) شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر عملکرد آن ها میباشد. که سوال اصلی تحقیق این است که آیا بین ثبات و افزایش طول عمر مالکیت سهام داران و عملکرد مالی شرکت میتواند رابطه معنا داری وجود داشته باشد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پایان نامه, ثبات, پایداری, مالکان شرکت, عملکرد مالی, بورس, اوراق بهادار, بازار سرمایه, ضریب ,

تاريخ : 14 آذر 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:85
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
تاریخچه دیه
پیدایش دیه اختیاری
فلسفه دیه
تعاریف دیه
اسباب و جوب دیه
دیه غرامت است یا کیفر
تفاوت دیه با مجازات مالی
تفاوت دیه با ارش و جبران خسارت
موارد قانونی پرداخت دیه
مسئولیت دولت در پرداخت دیه و خسارت
بررسی ماهیت حقوقی دیه عاقله
عاقله و مسئولیت پرداخت دیه
انتخاب نوع دیه در مواردی که بیت المال مسئول پرداخت دیه باشد
علت پذیرش ضمان عاقله در حقوق اسلام
مسئولیت عاقله در صورت تعدد و تقسیم دیه
مسئولیت عاقله در کرو لال بودن جانی
کیفیت تقسیط دیه بر خویشاوندان
وراث دیه
پدر که قاتل فرزند است از میراث سهم ندارد
فصل دوم
ارکان دیه
دیه زن
حکمت تفاوت دیه زن و مرد
تساوی زن و مرد تا میزان ثلث دیه کامل
دیه در قتل عمد
مهلت اداء دیه در قتل عمد
مسئول پرداخت دیه در قتل عمد
قتل شبه عمد
مقدار دیه در قتل شبه عمد
مسئول پرداخت دیه در شبه عمد
مهلت پرداخت دیه در قتل شبه عمد
دیه قتل خطار محض
مهلت اواء دیه در قتل خطار محض
مسئول پرداخت دیه در قتل خطار محض
موجبات ضمان و مسئول پرداخت دیه
اقسام جنایت علیه عضوها
مهلت پرداخت دیه اعضا
عدم تداخل دیات اعضا
تداخل دیات اطراف
تداخل دیات مدافع
تداخل دیات زخمها
تداخل دیات غیر نفس در دیه نفس
اعضایی که دیه مقدر دارند
دیه موی سر
دیه چشم
دیه بینی
دیه گوش
دیه لب
دیه زبان
دیه دندان
دیه گردن
دیه فک
دیه دست
دیه انگشتان دست
دیه ناخن
دیه ستون فقرات
دیه نخاع
دیه بیضه
دیه آلت تناسلی مرد
دیه قطع پا
دیه دنده ها
دیه استخوان ترقوه
دیه شفران
دیه قطع موقع بالاتر از فرج
افضا
باسن ها
شکستن استخوان نشیمنگاه
دیه ازاله بکارت و پاره کردن مثانه دختر
دیه استخوانها
جنایت بر منافع اعضا
دیه عقل
دیه حس شنوایی
دیه حس بینائی
دیه حس بویایی
دیه حس چشایی
دیه صوت و گویایی
دیه زخمهای سر و صورت
دیه جنایاتی که باعث تغییر رنگ پوست می شود
دیه سقط جنین
دیه جنین متکون از زنا
دیه جنین کافرذمی
کفاره سقط جنین
دیه جنایت بر مرده
دیه جنایت بر حیوان
تغلیط دیه
دیه قتل در ماه های حرام
حکم قتل در حرم مکه
حکم قتل در حرم مدینه و دیگر مشاهد مشرفه
اجتماع دو سبب تغلیظ
حکم تغلیظ بر جنایت بر اعضا
تغلیظ در قتل اقارب
تغلیظ دیه در فقه اهل سنت
فصل سوم
خسارت مازاد بر دیه
نظر امام خمینی (ره)
نظر حضرت آیت الله اراکی
نظر حضرت آیت الله بهجت
نظر حضرت آیت الله گپایگانی
نظر حضرت آیت الله تبریزی
نظر حضرت آیت الله خامنه ای
نظر حضرت آیت الله لنکرانی
نظر حضرت آیت الله صانعی
نظر حضرت آیت الله شیرازی
نظر حضرت آیت الله موسوی اردبیلی
نظر حضرت آیت الله سید محمد شاهرودی
نظر حضرت آیت الله سید محمد مظاهری
نظر حضرت آیت الله سید محمد مرعشی
نظر حضرت آیت الله سید محمد گرامی
نظر حضرت آیت الله سید محمد تبریزی
نتیجه
منابع

مقدمه:
حمد و سپاس خدایی را می نماییم که از هر عیب و نقص پاک و به تمام صفات کمال و جلال متصف میباشد و درود بی حد و حصر بر سرور کائنات و سید انبیا عظام حضرت ختمی مرتبت محمد (ص) و خاندان پاکش.
الحمد الله الذر شرع الدیات و القصاص و الحدود الرفع الفساد من بین العباد و نظام عالم الوجود و الصلوه علی خیر من ضرع شرعه الحدود محمد و اهل بیت خلفاء المعبود و شفاء یوم الورود.
ضرع: یعنی نزدیک نمود و تعیین کرد.
افراد از طریق اجتماعی شدن خود را با احتیاجات و خصوصیات جامعه تطبیق می دهند اما اجتماعی شدن در گروه های مختلف اجتماعی صورت می گیرد و میدانیم که احتیاجات خواست ها و ارزش های گروه ها یکسان نیست. به این ترتیب ممکن است دو نفر در دو گروه مختلف اجتماعی کاملاً اجتماعی شده باشد ولی ارزش ها، خواست ها و به طور کلی رفتار اجتماعی آن ها با یکدیگر متفاوت باشد. بعلاوه در گروه های که اعضا خود را در جهت ارزش های مطلوب اجتماعی تربیت میکنند اجتماعی شدن همیشه بطور کامل صورت نمیگیرد.
از طرف دیگر ممکن است به علت وجود گروه های ضد اجتماعی در جحوار گروه های اجتماعی، اعضا گروه های اخیر معیارها و ضوابط رفتارهای خود را از گروه های ضد اجتماعی کسب کنند و رفتارهای ضد اجتماعی داشته باشند. اگر اکثر اعضا یک جامعه در شرایط عادی ازای ارتکاب جرم و تعدی و تجاوز نیست به حقوق یکدیگر خود داری میکنند این بدان جهت است که از آغاز کودکی رفتارهای مورد قبول را فرا گرفته در گروه های جامعه اجتماعی شده اند پس به همان اندازه که اجتماعی شدن در شرایط بهتر جامعه صورت میگیرد از نیاز به اجرای مقررات جرایی و مجازات های سخت کاسته میشود. با توجه به مراتب فوق به نظر میرسد که احتمالاً با پیشرفت جوامع و تقویت احساس اعتماد و اطمینان در اعضا جامعه از شدت و سختی مجازات ها و مقررات جزایی کاسته شده و نیز جامعه از مجازات کردن متهم که تا حد زیادی میراث دوران انتقام جویی فردی است متوجه اصلاح حال مجرم میگردد. و مخصوصاً سهم خود جامعه و محیط های خاص آن در تربیت برهکاران شناخته میشود و کوشش جدی تر در اصلاح آن دسته از شرایط اجتماعی که افراد به ارتکاب جرم و ادار میکنند به عمل می آید.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, دیه, حقوق, فلسفه دیه, غرامت, مجازات مالی, خسارت, بیت المال, میراث, سهم, وراث, قتل عمد,

<-BloTitle->
<-BloText->