خريد بک لينک
home theater in Los Angeles
Hookah Shisha Tobacco
فلنج
Barabas Ropa de hombre
سریعترین و بروزترین سایت دانلود کارآموزی و پروژه شبکه اجتماعی اشتراک گذاری تیکفا
<-BloTitle->
<-BloText->

تاريخ : 9 دی 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:25
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
درباره نانو تکنولوژی
انواع رویکردهای نانو تکنولوژی
فناوری نانو در آینده نه چندان دور
نانو تکنولوژی در ایران
کاربردهای نقاط کوانتومی
میکروسکوپ پیمایشگر الکترونی SEM
جداسازی مولکول ها از یکدیگر
رزین های متداول تبادل یونی
انتقال گرما به وسیله نانو سیالات
جداسازی ایزوتوپ ها و فناوری نانو
غربالی مولکولی
غربالی کوانتومی
اصل عدم قطعیت هایزنبرگ
منابع

درباره نانو تکنولوژی:
در دو دهه اخیر، پیشرفت های تکنولوژی وسایل و مواد با ابعاد بسیار کوچک به دست آمده است و به سوی تحولی فوق العاده که تمدن بشر را تا پایان قرن دگرگون خواهد کرد، پیش میرود. برای احساس اندازه های مادون ریز، قطر موی سر انسان را که یک دهم میلیمتر است در نظر بگیرید، یک نانومتر صد هزار برابر کوچکتراست 9-10 متر. تکنولوژی و مهندسی در قرن پیش رو با وسایل، اندازه گیری ها و تولیداتی سروکار خواهد داشت که چنین ابعاد مادون ریزی دارند. درحال حاضر پروسه های در ابعاد چند مولکول قابل طراحی و کنترل است. همچنین خواص مکانیکی، شیمیایی، الکتریکی، مغناطیسی، نوری و… مواد در لایه ها در حدود ابعاد نانومتر قابل درک و تحلیل و سنجش است. تکنولوژی در قرن گذشته در هرچه ریز تر کردن دانه های بزرگتر پیشرفت چشمگیری داشت، به طوری که به مزاح گفته شد که دیگر کشف ذرات ریز اتمی Sub-Atomic نه تنها جایزه نوبل ندارد، بلکه به آن جریمه هم تعلق میگیرد. تکنولوژی نو در قرن حاضر مسیر عکس را طی میکند. یعنی مواد مادون ریز را باید ترکیب کرد تا دانه های بزرگتر کارآمد به وجود آورد. درست همان روشی که در طبیعت برای تولید کردن حاکم است. مجموعه های طبیعی، ترکیبی از دانه های مادون ریز قابل تشخیص با خواص مشابه و یا متفاوت با اندازه های در حدود نانو است.
اثر تحقیقات در فناوری های مادون ریز هم اکنون در درمان بیماری ها و یا دست یافتن به مواد جدید به ظهور رسیده است. موارد بسیاری در مرحله تحقیقات کاربردی و آزمایشی است.اکنون ساخت رایانه های بسیار کوچکتر و میلیون ها بار سریع تر در دستور کار شرکت های تحقیقاتی قرار دارد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
انتقال گرما, ایزوتوپ, تبادل یونی, تکنولوژی, جداسازی ایزوتوپ, خواص شیمیایی, خواص مكانيكی, دانلود, سیا,

تاريخ : 9 دی 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:22
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
پیشینه موضوع
موضوع تغییر جنسیت
وضعیت حقوقی تغییر جنسیت
مشروعیت مطلق
نظریه ممنوعیت مطلق
نظریه مشروعیت مشروط
اصلاح جنسیت و علقه نکاح
اصلاح جنسیت یکی از زوجین
اصلاح جنسیت زوجین به طور غیر همزمان
اصلاح جنسیت زوجین به طور همزمان
مهریه
لزوم پرداخت کل مهریه مطلق
عدم لزوم پرداخت کل مهریه
لزوم پرداخت کل مهریه در صورت نزدیکی و تصنیف در غیر نزدیکی
سقوط مهریه بطور مطلق در صورت عدم کسب رضایت شوهر
اصلاح جنسیت و ولایت بر فرزندان
تغییر جنسیت و مسأله حضانت و سرپرستی کودکان
اصلاح حیثیت و نفقه فرزندان
تغییر جنسیت و مساله ارث
ارث بردن فرد تغییر جنس داده شده از والدین خویش
ارث بردن والدین تغییر جنس داده از فرزند خویش
نتیجه گیری
منابع

چکیده:
امروزه، مساله تغییر جنسیت نه تنها از دید پزشکی، بلکه به لحاظ مباحث حقوقی حائز اهمیت میباشد. اگرچه در گذشته این مباحث کم و بیش وجود داشته، ولی اکنون با پیشرفت تکنولوژی و علم پزشکی، ابعاد جدیدتری به روی ما گشوده است. در نتیجه، موجب پیدایش موضوعات جدید حقوقی شده، که بعنوان یک پدیده نوظهور زمینه ساز پرسش های فراوان فقهی و حقوقی است.
آن چه در این مقاله مد نظر است بررسی فقهی حقوقی تغییر جنسیت بطور جامع و کلی می باشد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
تغییر, تغییر جنسیت, جنسیت, حقوق, خنثی, دانلود, زوجین, علم پزشکی, فقه, مشروعیت, مشروعیت مطلق, ممنوعیت,

تاريخ : 9 دی 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:122
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول – کلیات پژوهش
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت موضوع
اهداف پژوهش
هدف اصلی
اهداف فرعی
فرضیات پژوهش
تعریف اصطلاحات پژوهش
پیشینه پژوهش
فصل دوم – ادبیات پژوهش
مدیریت جامع کیفیت
تعریف مدیریت جامع کیفیت (TQM)
ارکان فلسفی مدیریت جامع کیفیت
فرآیند گرایی
مشتری محوری
ارتقای مستمر و فراگیر فرآیندها و سیستم‌ها
اصول مدیریت جامع کیفیت
نقش مدیریت جامع در تغییرات سازمانی
تغییر فرهنگی
محدودیت های مدیریت کیفیت جامع
مدیریت کیفیت جامع و دولت
چالش های دولتی
ارتباطات و آموزش مدیریت کیفیت جامع
سنجش و اندازه گیری مدیریت جامع
مشتریان
اهداف استراتژیک
اثرات مدیریت کیفیت جامع درسازمان
دیدگاه ضمنی از سازمان
جهت زمانی اولیه
تاثیر بر فرهنگ سازمانی
الزامات رهبری
تاکید بر کنترل مدیریت
مدیریت کیفیت جامع و مشتری مداری
کیفیت خدمات
ابعاد و عوامل کیفیت خدمات
مدیریت منابع انسانی
فلسفه مدیریت منابع انسانی
رویکردهای مدیریت منابع انسانی
اهداف مدیریت منابع انسانی
تحولات در مفهوم مدیریت منابع انسانی
نقش شایستگی های منابع انسانی و کیفیت
نقش استراتژیک فرآیند مدیریت منابع انسانی در پیاده سازی TQM
پیشینه پژوهش
تحقیقات داخلی
تحقیقات خارجی
فصل سوم – روش تحقیق
روش تحقیق
جامعه آماری
حجم نمونه و روش نمونه گیری
ابزار پژوهش
روش گردآوری داده ها
روایی و پایایی پرسشنامه
روایی (اعتبار)
پایایی (اعتماد)
متغیرهای تحقیق
روش تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش
توصیف داده ها
فرضیه های پژوهش و تحلیل داده ها
تایج توصیفی
نتایج استنباطی
نتایج آزمون فرضیه ها
فصل پنجم – خلاصه و نتیجه گیری
خلاصه و نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع و مأخذ
ضمائم
پرسشنامه
خروجی نرم افزار SPSS

فهرست جداول:
در رابطه با سوالات پرسشنامه
در رابطه با سوالات پرسشنامه
طیف سوالات فرضیات
توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه بر حسب جنسیت
توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه بر حسب سابقه کار
توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه بر حسب تحصیلات
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 1
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 2
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 3
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 4
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 5
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 6
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 7
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه8
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه9
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه10
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه11
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه12
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه13
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه14
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه15
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه16
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه17
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه18
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه19
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه20
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه21
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه22
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه23
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه24
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه25
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه26
ارزیابی سطح آموزش کارکنان در زمینه های آماری و مهارت های کاری
ارزیابی سطح مشارکت کارکنان در تصمیمات مربوط به کیفیت
مدیریت منابع انسانی
سطح توجه به مدیریت کیفیت
خلاصه داده های ضریب همبستگی اسپیرمن برای فرضیه اول پژوهش
خلاصه داده های ضریب همبستگی اسپیرمن برای فرضیه دوم پژوهش
خلاصه داده های ضریب همبستگی اسپیرمن برای فرضیه سوم پژوهش

فهرست نمودار ها:
توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه بر حسب جنسیت
توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه بر حسب سابقه کار
توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه بر حسب تحصیلات
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 1
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه2
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه3
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه4
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه5
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 6
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه7
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه8
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه9
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه10
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه11
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه12
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 13
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه14
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه15
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه16
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه17
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه18
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه19
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه20
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه21
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه22
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه23
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه24
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه25
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه26
ارزیابی سطح آموزش کارکنان در زمینه های آماری و مهارت های کاری
ارزیابی سطح مشارکت کارکنان در تصمیمات مربوط به کیفیت
مدیریت منابع انسانی
سطح توجه به مدیریت کیفیت

چکیده:
این پروژه در خصوص بررسی تلفیق مدیریت کیفیت و مدیریت منابع انسانی بیمارستان شهید بهشتی کاشان میباشد که مشتمل بر تعریف مدیریت کیفیت و منابع انسانی، آثار مدیریت کیفیت در سازمان، اصول و ارکان فلسفی مدیریت کیفیت و موانع و راهکارهای تحقق کیفیت است.
دراین تحقیق به تعریف مدیریت کیفیت و منابع انسانی پرداخته شده است. مبانی مدیریت کیفیت در 6 قسمت بررسی شده و موانع آن در دو سطح مدیریت کیفیت و دولت و چالشهای دولتی مورد پژوهش قرار گرفته است.
هدف از نوشتن این تحقیق و انتخاب این موضوع آن است که تلفیق مدیریت کیفیت و مدیریت منابع انسانی بررسی شود و همچنین بررسی شود که آیا مدیریت کیفیت می‌تواند مولفه‌های مدیریت منابع انسانی را تحت تاثیر قرار دهد یا خیر؟
روش پژوهش دراین تحقیق آماری – توصیفی میباشد که داده‌های جمع‌آوری شده از طریق پرسشنامه وارد برنامه‌ Spss شده و تحلیل داده‌ها به صورت جدول و نمودار گزارش شده است. جامعه‌ آماری 500 نفر میباشد که در سال 1392 در بیمارستان شهید بهشتی کاشان مشغول بکار هستند و نمونه‌ی انتخاب شده 200 نفر است، و پرسشنامه‌ این پژوهش دارای 26 سوال میباشد.
با توجه به نتایج یافته های پژوهش ، بین توجه به مدیریت انسانی و مدیریت کیفیت ، بین آموزش کارکنان و مدیریت کیفیت و همچنین بین مشارکت کارکنان در تصمیمات و مدیریت کیفیت، بااطمینان 95 درصد و سطح خطای صفر، رابطه‌ معناداری وجود دارد.

مقدمه:
امروزه استفاده از مدیریت کیفیت بعنوان ساز و کاری برای دستیابی به اهدافی مانند مشتری محوری و سودآوری و کاهش هزینه‌ها به شدت مرسوم شده است و اغلب شرکت‌ها برای بهبود وضعیت خود در بازار رقابتی تلاش میکنند که این اصول را در درون سازمان خود پیاده کنند.
شرکت‌های کوچک و متوسط نیز که بخشی بزرگ از کسب و کارهای دنیای اقتصاد را تشکیل میدهند از این امر مستثنی نیستند و پیاده سازی اصول مدیریت کیفیت به یکی از رایج‌ترین راهکارهای بهبود وضعیت برای این شرکت‌ها تبدیل شده است. با این حال توجه به تاریخچه ایجاد اصول مدیریت کیفیت نشان میدهد که این مفاهیم ابتدا در سازمان‌های بزرگ با توجه به توانایی مالی آن ها و تاثیر این اصول بر عملکرد آن ها شکل گرفته است. ارتقای کیفیت از انتخاب فلسفه مدیریتی شروع میشود.در سفر بی پایان ارتقای کیفیت نقطه شروع برای تلاش‌های ارتقای کیفیت در یک سازمان، انتخاب آگاهانه یک فلسفه مدیریتی است ؛ابتدا باید مدیران ارشد سازمان از میان فلسفه‌های مدیریتی رایج فلسفه‌ای را برای جهت دادن به تلاش‌های سازمان خود انتخاب نمایند. و تنها انتخاب آگاهانه درست و توام با باور میتواند انرژی لازم را برای جهت‌ گیری جدید سازمان آزاد نماید. باید توجه کرد که انتخاب درست اگر چه بسیار حائز اهمیت است ولی اگر قرار است فلسفه مدیریتی انتخاب شده موجب تحول اساسی در سازمان گردد، اجرای صحیح آن کمتر از انتخاب آن نمیباشد. بدین معنی که مدیران ارشد ممکن است بر اساس تجربیات دیگران به اثر بخشی یک فلسفه مدیریتی ایمان بیاورند ولی کسی نمیتواند برای اجرای آن فلسفه در سازمان های مختلف نسخه واحد بپیچد‌؛ باید در هر سازمان با توجه به شرایط موجود‌، مناسب‌ ترین روش اجرایی را پیدا نمود و حتی ممکن است برای اجرای یک فلسفه واحد در سازمان‌های مختلف روشهای متفاوتی انتخاب گردد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
TQM, استراتژيک, اعتبار, اعتماد, انتخاب آگاهانه, تحصیلات, تحلیل داده‌, تغيير فرهنگی, تغییرات سازمانی,,

تاريخ : 9 دی 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:157
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
پیشگفتار
فهرست جداول
فهرست نمودار
فصل اول – کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
هدف کلی
هدف جزئی
فرضیات تحقیق
سوالات تحقیق
متغییر های تحقیق
متغییر مستقل
متغییر وابسته
تعاریف عملیاتی
تعریف نظری
طرح پژوهش
جامعه آماری
نمونه پژوهش
روش نمونه گیری
ابزار پژوهش
روش اجرای پژوهش
انتخاب آزمودنی
روش پردازش داده ها
محدودیت های تحقیق
محدودیت های تحت کنترل پژوهشگر
محدودیت های خارج از کنترل پژوهشگر
فصل دوم – مبانی نظری تحقیق
مقدمه
بخش اول – خدمات شهری شهرداری
پیشینه تجربی
خدمات شهری
روند توسعه خدمات شهری
عدالت اجتماعی رکن اساسی توسعه پایدار شهری
توسعه پایدار، شهرهای ناپایدار
عواقب برهم خوردن رابطه طبیعت با انسان
تعاریف توسعه پایدار
تجدید نظر در استفاده از منابع استوار
منشا توجه به توسعه پایدار
بخش دوم – عملکردهای شهرداری کاشان
تاریخچه نظری شهرداری کاشان
سمت ها و حوزه های آنها در شهرداری کاشان
چارت شهرداری کاشان
چارت شهرداری کاشان
تاریخچه شهرداری و شهرداران
تاریخچه شهرداری کاشان
درباره کاشان
معنی لغت کاشان
پیدایش شهر کاشان
وجه تسمیه کاشان
موقعیت جغرافیایی کاشان
تعریف شهر
طبقه بندی شهرها
مراحل طراحی شهری
اداره شهر
شورای اسلامی شهر
وظایف شورای اسلامی شهر
انتخاب شهردار و معاون شهردار
شهردار
معاون شهردار
شهرداری
در تاسیس شهرداری
وظایف شهرداری
اموال شهرداری
درآمدهای شهرداری
هزینه های شهرداری
مقررات استخدامی و مالی
شرح وظایف حوزه های شهرداری کاشان
حوزه شهردار
معاونت خدمات شهری
وظایف شهرداری منطقه
معاونت شهرسازی
معاونت فنی و عمران
مدیریت GIS
سایت اینتر نتی شهرداری کاشان
گردشگری کاشان
قسمت خبری پورتال
سامانه راهنمای مراجعین
سامانه 137 تحت وب
صندوق الکترونیک شهردار
مناقصه ها و مزایده ها
آمار و اطلاعات شهرداری
ارتباط با مسئولین شهرداری
سامانه وب جی آی اس
سامانه نقشه های زنده
انتشارات
سازمان های تابعه شهرداری کاشان
سازمان دارالسلام کاشان
سازمان اتوبوسرانی کاشان و حومه
سازمان تاکسیرانی کاشان
سازمان رفاهی – تفریحی شهرداری کاشان
اهداف سازمان رفاهی – تفریحی شهرداری کاشان
فصل سوم – یافته های تحقیق
مقدمه
مواد و روش ها
یافته های پژوهش
نوع پژوهش
جامعه آماری
نمونه آماری و نحوه گزینش آن
ابزار های جمع آوری اطلاعات
روشهای آماری برای تجزیه و تحلیل اطلاعات
نتایج توصیفی
نتایج استنباطی
فرضیه اول
فرضیه دوم
اعتبار یابی
نتایج بدست آمده
فصل چهارم – جمع بندی و نتایج تحقیق
مقدمه
نتایج
نتایج آزمون فرضیات
خلاصه
محدودیت های تحقیق
محدودیت های کلی تحقیق
فهرست منابع

فهرست جداول:
گرایش ها و شاخص های مرکزی رضایت مندی
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 1
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 2
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 3
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 4
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 5
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 6
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 7
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 8
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 9
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 10
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 11
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 12
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 14
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 15
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 16
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 17
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 18
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 19
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 20
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 21
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 22

فهرست نمودار:
فراوانی رضایت مندی
فراوانی جنسیت
وضعیت تاهل

چکیده:
هدف این تحقیق بررسی رضایت مندی مردم از عملکرد شهرداری کاشان در سال 1392 میباشد. جمعیت آماری مردم در شهرستان کاشان است و حجم نمونه آماری در این پژوهش 100 نفر است که به صورت تصادفی انتخاب شده اند.
در این تحقیق، رضایت بعنوان یک متغیر وابسته و متغیرهای مستقل یا شاخص های عملکرد شامل وظیفه عمرانی، فرهنگی و خدماتی شهرداری است که کیفیت انجام آن ها تاثیر مستقیم بر کیفیت محیط شهر و از آن طریق بر میزان رضایت مردم میگذارد. روش این پژوهش، روش پیمایشی با استفاده از پرسشنامه است. نتایج تحقیق نشان میدهد سطح رضایت عمومی شهروندان از عملکرد شهرداری در منطقه نزدیک به متوسط است، اما از نظر ویژگی های اجتماعی پاسخ دهندگان مانند جنسیت، سن، تحصیلات، تفاوت های معناداری میان نظرات ساکنان وجود دارد.
طرح پژوهش از توصیفی و مقایسه ای بوده و نمونه مورد نظر به صورت کاملا تصادفی انتخاب شده اند. در پژوهش حاضر از روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با کمک آمار توصیفی و تحلیل واریانس انجام شد. روش تحلیل آماری در این پژوهش شامل ضریب همبستگی که تمام آن توسط نرم افزار SPSS صورت پذیرفته است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اتوبوسرانی, اداره شهر, انتشارات, انسان, تاكسيرانی, تاهل, تفريحی, توسعه پایدار شهری, جنسیت, خدمات شهر,

تاريخ : 9 دی 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:79
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول : مقدمات پژوهش
مقدمه
بیان مساله
اهداف پژوهش
هدف کلی
اهداف جزئی
حدود مطالعاتی
تعریف عملیاتی
قصه و داستان
تعریف تربیت
معنی لغوی تربیت
معنای اصطلاحی تربیت
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق
ادبیات نظری
مقدمه
نقش و کاربرد قصه در ادب فارسی
تاریخچه قصه
جایگاه قصه
نقش قصه
نگاهی به زندگی مولوی
مولانا و خانواده او
موقعیت خانواده و اجتماع در زمان رشد مولانا
پدر مولانا
جوانی مولانا
اوضاع اجتماع و حکومت در دوره مولانا
مثنوی
پیشینه عملی تحقیق
کتاب
فصل سوم : روش تحقیق
روش تحقیق
تاریخچه تحلیل محتوا
تعریف تحلیل محتوا
مراحل تحلیل محتوا
محورهای مناسب برای تحلیل محتوا
کاربرد تحلیل محتوا
جامعه آماری
ابزار جمع آوری اطلاعات
روش تجزیه و تحلیل
فصل چهارم : بحث و نتیجه‌ گیری
خلاصه یافته ها
آرامش درونی
عبرت آموزی در اثر قصه و داستان
ایجاد بصیرت و شناخت
ارایه الگوهای مناسب
نتیجه
پیشنهادها
محدودیت‌های تحقیق
منابع

چکیده:
هنر و تعلیم و تربیت از آغاز آفرینش انسان با یکدیگر پیوند خورده اند. این دو تاثیر و تاثر عمیق و وثیق بر یکدیگر دارند، به گونه ای که مانایی و پایایی هنر منوط به رعایت تعلیم و تربیت، و آغاز تعلیم و تربیت که کلمه و کلام میباشد، منوط به استفاده از هنر است. یکی از بزرگترین دانشمندان اسلامی که با استفاده از هنر قصه به هدایت، تبلیغ و تربیت افراد می پرداخت جلال الدین محمد بلخی معروف به مولوی است. وی برای این امر دلایلی را مطرح میفرماید که در این مقاله به بیان آن ها میپردازیم.
مولوی معتقد است : قصه و نقل حکایات آموزنده یکی از ابزارهایی است که باعث آرامش خاطر روحی و روانی افراد می شود. شنیدن و گذر بر احوال شخصیت ها و قهرمان های قصه و تطبیق شرایط خود با آنها به ما بینشی میدهد تا ضمن سنجش و ارزیابی رفتار و اندیشه خود به اصلاح و تقویت آنها بپردازیم. مولوی پیام ها و گزاره های مفهومی نهفته در محتوای قصه ها و حکایات را یکی از مهمترین عوامل آگاهی و بینش متربیان میداند و نقش این پیام ها را در تربیت و هدایت انسان ها بسیار مفید میداند، به گونه ای که تامل و تفکر در محتوای قصه ها افراد را از گرفتار شدن در رنج ها و محنت ها میرهاند. روش قصه سرایی و حکایت پردازی یکی از بهترین وسیله های ایجاد الگوهای ذهنی و رفتاری برای مربیان و القای غیر مستقیم مفاهیم به آنان می باشد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آرامش درونی, آفرینش انسان, ادبیات, ارزیابی, الگوهای مناسب, اندیشه, بصیرت, تربیت, تعلیم, حکایات آموزن,

تاريخ : 9 دی 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:80
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول : کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
چرا بدون نماز هیچ عملی پذیرفته نیست؟
اهمیت و ضرورت
اهداف تحقیق
اهداف جزئی
پرسش های مطالعاتی
تعریف اصطلاحی نماز
تعریف لغوی نماز
لغت نامه دهخدا
لغت نامه معین
تعاریف مفهمومی
نماز از دیدگاه لغت نامه دهخدا
روش تحقیق
روش کتابخانه ای
روش تاریخی
فصل دوم
بخش اول – ادبیات نظری
مقدمه
تاریخچه نماز
نماز در ادیان غیر الهی
نماز در ادیان الهی
نماز در اسلام
نماز در ادیان الهی قبل از اسلام
نماز در شریعت حضرت موسی (ع)
نماز در شریعت شعیب (ع)
نماز در زمان اعراب جاهلیت
نماز یهودیان، مسیحیان و زرتشتیان
اهمیت نماز
دیدگاه اندیشمندان درباره نماز
نظر اندیشمندان اسلامی
نماز از دیدگاه امام خمینی
نماز از دیدگاه میرزا جواد آقا ملکی تبریزی
نماز از دیدگاه فیض کاشانی
نظر اندیشمندان غیر اسلامی در رابطه با نماز
فلسفه احکام نماز
فلسفه وجوب نماز
چرا در پنج وقت پنج نماز واجب شد؟
نماز از دیدگاه روایات
نماز از دیدگاه قرآن
فضایل نماز
برای نماز گزار سه موهبت بزرگ الهی است
شرایط خاص نمازگزار
رابطه نماز با حضور قلب
معنای حضور قلب
خشوع در نماز
خشوع نهایی در نماز
تفهم در نماز
بخش دوم – پیشینه عملی
پیشینه تحقیق در خارج
جمع بندی
فصل سوم
روش تحقیق
روش های جمع آوری اطلاعات ( ابزار جمع آوری اطلاعات)
فصل چهارم
خلاصه یافته ها
بحث و نتیجه گیری
پاسخ به پرسش های مطالعاتی
چه رابطه ای بین نماز و برطرف شدن گناهان وجود دارد؟
اهمیت نماز در قرآن چیست؟
آداب نماز کدامند؟
رعایت شرایط ظاهری نماز
لباس زیبا پوشیدن
مسواک زدن
عطر زدن
رعایت اول وقت
نماز خواندن در مساجد
پناه بردن به خدا
بلند گفتن بسم الله
خشوع
طمانینه
محافظت نماز از تصرف و سرقت شیطان
نشاط و بهجت
حضور قلب
اخلاقی در عبادات
اهمیت نماز جماعت و آثار آن را بیان کنید؟
آثار نماز جماعت
آثار معنوی
آثار اجتماعی
آثار سیاسی
آثار اخلاقی، تربیتی
محدودیت ها و مشکلات
پیشنهادها
منابع و ماخذ

چکیده:
این پایان نامه که درباره بررسی اهمیت نماز در قرآن است در چهار فصل تدوین شده که ابتدا به معرفی نماز از لحاظ لغتی و اصطلاحی پرداخته و سپس اهداف تحقیق ذکر شده که شامل ۴ هدف است:
۱) چه رابطه ای بین نماز و برطرف شدن گناهان وجود دارد؟
۲) اهمیت نماز در قرآن چیست؟
۳) آداب نماز در قرآن کدامند؟
۴) اهمیت و آثار نماز جماعت
سپس به تک تک سوالات به طور مختصر پاسخ داده و آداب نماز تحت عناوینی چون آداب ظاهری و باطنی توضیح داده شده است. همچنین چند نمونه از شرایط خاص نمازگزار با استناد به آیات قرآن و روایات و سخنانی از بزرگان یادآور شده است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آثار اجتماعی, آثار سیاسی, آثار معنوی, احکام نماز, ادیان الهی, ادیان الهی قبل از اسلام, ادیان غیر اله,

تاريخ : 9 دی 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:130
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
تشکر و قدردانی
چکیده
فصل اول
مقدمه
بیان مسئله
ضرورت و اهمیت تحقیق
اهداف اصلی
تعاریف واژگان تحقیق (عملیاتی)
موضوع تحقیق
فصل دوم
زندگی نامه
مقدمه
سبک پروین
عشق در شعر پروین
عرفان در شعرهای پروین
نظر ادبای شعر و ادب فارسی در مورد پروین
تعلیم و تربیت در عصر پروین
شعر پروین
موضوعات شعر پروین
توضیحی در مورد موضوعات هشتگانه پروین
زندگی و مرگ
نقش زن در مناسبات فردی و اجتماعی
مخالفت با تظاهر و متظاهران
تفکرات ضد تقدیری
قصیده
قطعه
مسمط
قافیه
ردیف
نثر
شعر
فصاحت
بلاغت
بیت
مطلع
فصل سوم
روش تحقیق
روش های جمع آوری اطلاعات
فصل چهارم
تحلیل یافته ها
نتایج تحقیق
محدودیت های تحقیق
منابع و ماخذ

چکیده:
در این طرح یا پروژه تحقیقی کوچک ما به دنبال یافتن نکات تربیتی و الگوهای شخصیتی از بعد ادب و اخلاق انسانی مناسب برای عمل نمودن و نامناسب برای اجتناب کردن در کتاب و اثر با ارزش و تاریخی دیوان مربوط به شاعره مشهور و گران قدر قرن معاصر پروین اعتصامی میباشیم. اصولا برای افرادی که در امر تعلیم و تربیت دستی دارند و به نوعی دخیل هستند آشنایی و اطلاع از تمامی منابعی که به نوعی از نکات تربیتی و آموزشی و پرورشی و اخلاقی و دینی بحث کرده اند لازم و ضروری است و ما ایرانیان که منابع گرانقدر و با ارزشی چون متون دینی و قرآن و احادیث و آثار منظوم و منثور در اختیار داریم به نظر میرسد کمال بی انصافی است که در آنها کندو کاو و جستجو نکرده و از این دریاهای بزرگ بهره مند و سیراب نشویم .
لذا اینجانب با بررسی کوچکی که در دیوان پروین انجام داده ام تمام مطالبی را که به نظرم مفید برای امر تعلیم و تربیت است و الگوهای مناسبی هم که ارائه شده را آورده و با توضیحی کوتاه و تجزیه و تحلیل و دسته بندی مختصری جهت استفاده از اطلاع تدوین نموده ام و سپس در قسمت تحلیل و نتایج به دسته بندی نکات جهت فردی و اجتماعی و معنوی پرداخته و الگوهای مثبت و منفی مطرح شده در متن تحقیق را معرفی نموده ام به نظر اینجانب جای زیادی برای بررسی و تحلیل بیشتر در دیوان پروین وجود دارد که در آینده حتما باید یه آن پرداخته شود.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اجتماع, ادب, ادبیات, اشعار پروین اعتصامی, بلاغت, بیت, تعلیم و تربیت, جلوه‌های تربیتی, دانلود, دیوان ,

تاريخ : 9 دی 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:13
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
تعاریف و ضرورت کشاورزی ارگانیک
مزایای کشاورزی ارگانیک برای محیط زیست
برخی از تعاریف کاربردی در کشاورزی ارگانیک
هوموس
کود سبز
آللوپاتی
حمایت از کشاورزی ارگانیک
سیاست ها
نتایج استفاده از کشاورزی ارگانیک

چکیده :
کشاورزی ارگانیک به عنوان راهی برای نجات کره زمین معرفی شده است. مسئله بسیار ساده است؛ با زراعت ارگانیک و عدم استفاده از کود شیمیایی، به چرخه های زیستی احترام میگذارید و بنابراین تعادل زیست محیطی را بهم نمی زنید بلکه به متعادل شدن آن کمک میکنید. همچنین محصول بیشتر و با کیفیت بالاتری تولید میکنید. محصولاتی که مغذی تر هستند و هیچ سم و آفتکشی در خودشان ندارند و طعم و شکلی واقعی دارند.
تحقیقات نشان داده که کشاورزی ارگانیک مقدار قابل توجهی از دی اکسید کربن جو زمین را جذب میکند و این باعث کاهش گازهای گلخانه ای و کاهش گرمایش جهانی میشود. بسیاری از فعالیت های انجام شده در کشاورزی ارگانیک مانند حداقل شخم، استفاده از گیاهان تثبیت کننده نیتروژن، باز گرداندن ضایعات کشاورزی به خاک و استفاده از پوشش گیاهی موجب افزایش بازگشت کربن به خاک گشته و حفظ و ذخیره سازی کربن را باعث میگردد.
اگر در 1.4 میلیارد هکتار از زمین های قابل کشت سیاره، زراعت ارگانیک شود، تقریباً %40 آلودگی های دی اکسید کربن را میتوان جذب کرد.
همچنین یک تحقیق در آلمان آشکار کرد که رژیم غذایی کاملاً گیاهی ارگانیک میتواند مقدار آلاینده های گازهای گلخانه ای را تا 94% کاهش دهد.
بدین صورت کشاورزی ارگانیک میتواند برای بسیاری از مشکلات اقلیمی و تغییرات آب و هوایی راه حل مناسبی باشد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آفتکشی, آلاینده, تغییرات آب و هوایی, جو زمین, دانلود, دی اکسید کربن, رژیم غذایی, زراعت, سم, كود سبز,,

تعداد صفحات:186
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول – کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
اهداف تحقیق
هدف کلی
اهداف ویژه
فرضیه‌های تحقیق
پیش‌ فرض‌ های تحقیق
محدودیت‌ های تحقیق
محدودیت‌ هایی که توسط محقق اعمال شده
محدودیت‌ های خارج از کنترل محقق
تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تخصصی
فصل دوم – مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مبانی نظری تحقیق
فرهنگ سازمانی
تعریف فرهنگ
تعریف فرهنگ سازمانی
اهمیت فرهنگ سازمانی
سطح فرهنگ سازمان
الگوی وظایف فرهنگ سازمانی
انواع فرهنگ سازمانی
طبقه‌بندی هاریسون و هندی
طبقه‌بندی جفری سانی فیلد
طبقه ‌بندی اقتضایی
طبقه‌بندی کتز دوریس و میلر
فرهنگ حاکم و خرده فرهنگ‌های سازمانی
الگوهای اساسی فرهنگ سازمانی
الگوی پارسونز
الگوی اوشی
الگوی لیت وین و استرینگر
الگوی کرت لوین
الگوی رابینز
الگوی حسن زارعی متین
الگوی منوچهر کیا
الگوی مارشال ساشکین
فرهنگ و خلاقیت
سبکهای رهبری
تعاریف رهبری
شایستگی های رهبری
مکاتب رهبری
مکتب صفات شخصی
نگرش ابرمرد
نگرش ویژگی های شخصی
مکتب رفتاری
مکتب اقتضایی
خلاقیت
تعریف خلاقیت
تفاوت خلاقیت و نوآوری
نظریه‌های خلاقیت
نظریه کهن
نظریه‌ تداعی گرایی و رفتار گرایی
نظریه انسان‌ گرایی
نظریه عصب‌ شناختی
فرآیند خلاقیت
فرآیند خلاقیت از نظر مالاگا
عوامل توسعه خلاقیت
عوامل موثر بر خلاقیت سازمانی
نقش مدیریت در خلاقیت
خلاصه و نتیجه‌ گیری از مبانی نظری تحقیق
پیشینه تحقیق
تحقیقات انجام شده در ارتباط با موضوع تحقیق
تحقیقات مربوط به فرهنگ سازمانی و سبک رهبری
تحقیقات مربوط به خلاقیت، فرهنگ سازمانی و سبک رهبری
فصل سوم – روش تحقیق
روش تحقیق
روش تحقیق همبستگی دو متغیری
روش تحلیل رگرسیون
روش اجرای تحقیق
جامعه آماری
روش نمونه گیری
روش برآورد حجم نمونه
جمع آوری داده ها
ابزار گردآوری داده‌ها
پرسشنامه خلاقیت
پرسشنامه فرهنگ سازمانی
روایی پرسشنامه
اعتبار پرسشنامه
روشهای تجزیه و تحلیل داده‏ ها
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها
فرضیه اول
فرضیه دوم
بررسی فرضیات
فرضیه سوم
فرضیه چهارم
فصل پنجم – بحث و نتیجه گیری
مقدمه
خلاصه تحقیق
یافته های تحقیق
بحث و نتیجه گیری
پیشنهادهایی برای محققین دیگر
منابع و ماخذ
منابع فارسی
منابع لاتین
چکیده لاتین

فهرست جداول:
فرهنگ‌های سازمانی و انواع شخصیت
مقایسه ارزشهای فرهنگی در موسسات ژاپنی، آمریکایی نوع Z
طبقه‌بندی تئوری های رهبری
ویژگی های شخصی و خصوصیات شخصیتی رهبری
گروه نمونه به تفکیک وضعیت تاهل
گروه نمونه به تفکیک جنسیت
گروه نمونه بر حسب مرتبه علمی
گروه نمونه به تفکیک تحصیلات
گروه نمونه بر حسب سابقه خدمت
گروه نمونه بر حسب سابقه تدریس
گروه نمونه به تفکیک سن
میانگین و انحراف معیار در گروه نمونه
آزمون کالموگروف اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن داده ها با جامعه نرمال
ضریب همبستگی پیرسون
ضریب همبستگی پیرسون

فهرست اشکال:
مدل پنج عاملی فرهنگ سازمانی
فرهنگ به عنوان زمینه‌ای برای رفتارهای خلاق
سطوح فرهنگ سازمانی
وظایف فرهنگ سازمانی
شبکه مدیریت بلیک و موتون
زنجیره رهبری تانن بام و اشمیت
مدل رهبری وضعی هرسی و بلانچارد
رابطه سبکهای رهبری مطلوب و عوامل سه‌گانه موقعیت
اجزاء اصلی تئوری مسیر- هدف
افزودن بعد اثر بخشی
تاثیر فرهنگ سازمانی بر خلاقیت و نوآوری سازمانی

فهرست نمودارها:
گروه نمونه به تفکیک وضعیت تاهل
گروه نمونه به تفکیک جنسیت
گروه نمونه بر حسب مرتبه علمی
گروه نمونه به تفکیک تحصیلات
گروه نمونه بر حسب سابقه خدمت
گروه نمونه بر حسب سابقه تدریس
گروه نمونه به تفکیک سن

چکیده
امروزه عصر نوین مدیریت، کلیه مسئولان و دست‌اندرکاران سازمان‌ها را متوجه این واقعیت نموده است که برای دست یابی به حداکثر اثر بخشی سازمانی به فکر استفاده از اندیشه‌های خلاق باشند. کامینگز و اولدهام دریافتند که حمایت مدیریت از افکار جدید با مشخصه‌های خلاقیت به ویژه در کارکنانی که مستعد خلاقیت میباشند، ارتباط دارد. آمابیل و گریسکیویز بر این عقیده‌اند که مدیران به عنوان عنصر مهمی از عوامل زمینه‌ای در محیط کار میباشند که بر خلاقیت اثر میگذارند. این پژوهش در پی پاسخ به این سوال است که آیا فرهنگ سازمانی و سبک رهبری در دانشکده‌ها و گروه‌های تربیت بدنی میتوانند از اجزاء پیش‌ بینی کننده و عوامل مرتبط با خلاقیت اعضای هیئت علمی باشند؟ هدف کلی از انجام این تحقیق، بررسی وجود یا عدم وجود ارتباط معنی دار بین فرهنگ سازمانی و سبک رهبری مدیران با خلاقیت اعضای هیئت علمی گروه‌های تربیت بدنی در دانشگاه‌های منتخب کشور است تا از این طریق و پس از مشخص شدن میزان خلاقیت و موارد پیش‌بین آن بتوان گام موثری در افزایش خلاقیت، در جامعه مورد نظر برداشت. این پژوهش بر مبنای تئوری تریانیدز و سبک رهبری رابینز طراحی شده است. جامعه مورد مطالعه، شامل کلیه اساتید رشته تربیت بدنی دانشگاه های آزاد اسلامی منتخب کشور بودند. که تقریبا 360 نفر می باشند. که از بین آن ها تعداد 186 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج این پژوهش نشان داد که بین فرهنگ سازمانی و خلاقیت در جامعه تحت بررسی رابطه معنی داری وجود دارد همچنین بین سبک رهبری، فرهنگ سازمانی و خلاقیت در جامعه تحت بررسی رابطه معنی داری وجود دارد اما بین فرهنگ سازمانی و سبک رهبری رابطه معنی داری وجود نداشت. فرهنگ سازمانی و سبک رهبری آن پیش بینی کننده معنی داری برای خلاقیت در جامعه تحت مطالعه هستند که سهم عامل فرهنگ در پیش بینی خلاقیت در سازمان 40 درصد و سهم عامل فرهنگ سازمانی 27 درصد میباشد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اعضای هیئت علمی, افزايش خلاقيت, الگوی اوشی, الگوی رابينز, الگوی كرت لوين, الگوی پارسونز, تحليل رگرسي,

تاريخ : 9 دی 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:34
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
جایگاه هدف در نظام های حقوقی
خاستگاه هدف حقوق
هدف گیری های حقوق
حقوق اجتماعی دو گرایش عمده را پوشش میدهد
خیر عمومی
حقوق دولتی
هدف شناسی در مکتب حقوقی قرآن
گستره حوزه حقوق
معنی شناسی و هدف گیری حقوق الله
خودیابی حقوق، یا معنی و هدف حقوق شخصی
حقوق اجتماعی
قرآن و هدف اساسی حقوق
پی نوشت ها

چکیده:
قرآن با نگاهی تطبیقی در راستای یاری حق در برابر باطل، جلوه های باطل را در تمام زمان ها به نقد مینیشند. بر این اساس بایستی تجربه بشری در رابطه با حق و هدف حقوق را به مطالعه گرفت. حقوق در اندیشه بشری و غربی نگاه به فرجام زندگی انسان دارد و آخرت باوری را مدنظر قرار نمیدهد، چنان که برای خدا و اخلاق نیز نقشی قائل نیست. در تفکر بشری، عدالت یکی از اهداف حقوق بشر است و این هدف در این اواخر بیشتر به یک دفاع از فرد و آزادی او همت می گمارد. حقوق اجتماعی که نقطه مقابل حقوق فردی است به خیر عمومی و حقوق دولت بعنوان اهداف حقوق می اندیشد. حقوق در قرآن، تأمین عدالت را مهم میداند، در عین حال با توجه به وجود ترکیبی انسان (روح و جسم)، حقیقت دنیا باوری و آخرت نگری و مصالح فرد و جامعه، رابطه انسان با خدا، رابطه انسان با خودش و رابطه انسان با انسان را محورهای حقوق میشناسد که هر کدام هدفی را دنبال میکند، تحقق هدف در حوزه رابطه انسان با خود و رابطه انسان انسان با خدا، با هدف حقوق در حوزه رابطه انسان با انسان زمینه پیدا میکند. بر این مبنا حقوق در قرآن ماهیت جامعه گرایانه پیدا میکند که نماد عینی آن همانا دوری از ظلم، تعاون، گذشت، دفاع از مظلوم و حمایت از دین خواهد بود. این اهداف وسیله ای است برای دستیابی به تقوا و رستگاری دنیوی و اخروی که با رشد همه جانبه انسان و خداگونگی وی در آمیخته است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اخروی, اندیشه بشری, باطل, تعاون, تقوا, جامعه گرایانه, حق, حقوق, حقوق اجتماعی, حقوق دولتی, حمایت از د,

<-BloTitle->
<-BloText->