خريد بک لينک
home theater in Los Angeles
Hookah Shisha Tobacco
فلنج
Barabas Ropa de hombre
سریعترین و بروزترین سایت دانلود کارآموزی و پروژه شبکه اجتماعی اشتراک گذاری تیکفا
<-BloTitle->
<-BloText->

تاريخ : 9 دی 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:32
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول
طراحی پلان مسیر
طراحی مسیر اصلی
طراحی مسیر فرعی
طراحی لوپ (گرد راهه)
طراحی رمپ (شیب راهه)
فصل دوم
برداشت اطلاعات ارتفاعی مسیر
فصل سوم
پروفیل های طولی
طراحی تقاطع غیر همسطح (پل) در پروفیل طولی
پروفیل طولی مسیر اصلی
پروفیل طولی مسیر فرعی
پروفیل طولی لوپ
پروفیل طولی رمپ
دور (بربلندی)
فصل چهارم
طراحی روسازی راه
فصل پنجم
طرح هیدرولیکی
محاسبه دبی سیلاب طرح (Q)
محاسبه سرعت متوسط جریان (V)
فصل ششم
مقاطع عرضی
سواره‌ رو
شانه‌ها
نهر جانبی (جوی کناری)
شیروانی
میانه
فصل هفتم
محاسبه احجام عملیات خاکی
فصل هشتم
متره و برآورد پروژه

مقدمه:
در زمان های گذشته برای تعیین مسیر از یک رشته روابط کلی استفاده میشده است و عواملی مانند نزدیک ترین راه بین آبادانی و شهرها و راه های مال رو ملاک تعیین مسیر نهایی قرار می گرفت. ولی امروز به علت فراوانی وسائط نقلیه،‏ نه تنها عوامل ایمنی در پیچ و شیب و سرعت و راحتی عبور از راه ها ملاک قرار میگیرد بلکه عوامل دیگری از قبیل تاثیر راه در صنایع و کشاورزی منطقه، تجارت و افزایش قیمت زمین های مسکونی باید مورد توجه قرار گیرد.
راه های اولیه بشر از ناهمواری های زمین پیروی می کرد. اولین پدیده بشر در گسترش راه سازی و در زمینه ترابری، ساخت چرخ بود. پس از چرخ بشر درشکه، گاری و کجاوه را ساخت. برای این ابزار جا به جایی، راه ها بصورت سنگ فرش ساخته شد.
همزمان با گسترش صنایع خودروسازی، جاده سنگفرش پاسخگوی نیاز آن روز نبود. مهندسین آسفالت را روی جاده ها ریختند که بهترین سطح تماس با لاستیک چرخ خودرو بود و تا به امروز جایگزینی دیگر یافته نشده است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آسفالت, جاده, جوی كناری, دانلود, راه سازی, روسازی راه, زمين های مسكونی, سنگفرش, سواره‌ رو, شهر, شيب ,

تاريخ : 9 دی 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:45
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
مقدمه
تعاریف
لخته شدن
ته نشین سازی
کلاویفایر
فصل دوم
تحقیقات و آزمایشات
مواد و روش ها
نتایج
بحث و نتیجه گیری
صاف کردن و زدودن املاح معدنی
تکنولوژی ECR
AXONIC
ویژگی ها
مزیت ها
دستورالعمل
جداسازی جریان متقاطع CFS
برخی از کاربردهای آن
جداساز صفحه ای IPS
برخی از کاربردهای آن
تصفیه بهینه
فرآیندهای تصفیه آب NOR FOLK
لختگی
لخته شدگی
مشخصه و ته نشینی شیمیایی فاضلاب ها و سپس مانده های شیمیایی
هدف لخته گیری و رسوب گیری
مراجع
تصاویر

فهرست جداول:
آزمایش جار رودخانه بهمن شیر (نمونه مخلوط)
آزمایش جار رودخانه اروند (نمونه مخلوط)
نتایج آزمایش جار مربوط به نمونه آب رودخانه اروند (با خاک رس برای بالا بردن کدورت)
نتایج آزمایش جار مربوط به نمونه آب رودخانه بهمن شیر (با خاک رس برای بالا بردن کدورت)

فهرست نمودارها:
نمودار شماره 1 – آلومینیوم باقیمانده پس از آزمایش جار در نمونه های آب رودخانه بهمن شیر با افزایش کدورت
نمودار شماره 2

مقدمه:
آب های سطحی عموما محتوای انواع مختلفی از ناخالصی های کالوئیدی هستند که باعث کدورت و تا حدودی رنگ میشوند. برای حذف کلوئیدها باید ذرات مجرای کلوئید با هم مجتمع و از نظر اندازه بزرگ شوند. برای این کار میتوان از مواد شیمیایی استفاده کرد. این مواد نیروهایی را که موجب پایداری ذرات کلوئیدی میشوند خنثی میکنند. به فرآیند ناپایدار سازی ذرات کلوئیدی انعقاد شیمیایی میگویند. سپس به ذرات ناپایدار شده درحالیکه به آرامی به هم زده میشود زمان داده میشود تا لخته ها ایجاد شوند که به این عمل فلوکولاسیون میگویند. سرانجام آب از حوضچه ته نشینی رد میشود و در آن جا مواد جامد لخته شده به وسیله ته نشینی حذف میشوند.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آزمايش, آلومينيوم, املاح معدنی, انعقاد, انعقاد شيميايی, تصفيه بهينه, تكنولوژی ECR, ته نشين سازی, ته ,

تعداد صفحات:150
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول – کلیات پژوهش
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت پژوهش
اهداف پژوهش
سوالات پژوهش
فرضیات پژوهش
تعریف متغیرهای پژوهش
تعاریف نظری
تعاریف عملیاتی
فصل دوم – ادبیات پژوهش
اضطراب
تعاریف اضطراب
انواع اضطراب و نگرانی
علائم و نشانه های اضطراب
آثار اضطراب
ریشه های اضطراب
اختلالات اضطرابی در دوره نوجوانی
راه های غلبه بر اضطراب
استرس
مفهوم استرس
پیشینه مطالعاتی
منابع اصلی استرس
عوامل استرس‌زا
عوامل استرس‌زا روانی اجتماعی
عوامل اجتماعی ایجاد کننده استرس
عوامل ایجاد کننده فشار های عصبی و روانی
استرس و گرایش های آن
نظریه‌های ازدحام
سبک های مقابله ای
تعریف
تدابیر و منابع مقابله ای
انواع مقابله
انواع مقابله های کارآمد
مقابله های ناکارآمد و غیرمفید
رابطه سبک های مقابله ای و سلامت روان
نظریه های مقابله ای
نظریه لازاروس و فولکمن
نظریه پنج عاملی
نظریه شیوه های مقابله ای که به شیوه های شناختی از الیس و بک
ذهن آگاهی
مفهوم ذهن آگاهی
تعریف ذهن آگاهی
پیشینه ذهن آگاهی
رویکردهای مبتنی بر ذهن آگاهی
مقایسه ذهن آگاهی با روانکاوی
مقایسه ذهن آگاهی و رویکردهای رفتاری – شناختی
نظریه های ذهن آگاهی
نظریه آسیب‌ شناسی
نظریه شخصیت
نظریه برنارد و تیزدل
تحقیقات پیشین
تحقیقات پیشین داخلی
تحقیقات پیشین خارجی
فصل سوم – روش پژوهش
مقدمه
روش پژوهش
جامعه آماری
حجم نمونه و نمونه گیری
نحوه گردآوری داده ها
ابزار پژوهش
پرسشنامه مهارت های ذهن آگاهی کنتاکی (KIMS)
روایی و پایایی
پرسشنامه مقابله با شرایط پراسترس اندلر و پارکر (CISS)
پایایی و روایی
پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس (DASS)
روایی و پایایی
روایی و پایایی
تجزیه و تحلیل داده های پژوهش
بررسی عوامل دموگرافیک بر روی متغیر های تحقیق
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
توصیف داده ها
تحلیل داده ها
آزمون رگرسیون
فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
خلاصه نتایج حاصل از بررسی فرضیه ها
یافته های پژوهش
پیشنهادات پژوهش
پیشنهادات کاربردی
پیشنهادات برای پژوهش های آتی
محدودیت های پژوهش
منابع و ماخذ
منابع فارسی
منابع لاتین
پیوست ها
پرسشنامه مقابله با شرایط پراسترس اندلر و پارکر (CISS)
پرسشنامه مهارت های ذهن آگاهی کنتاکی
پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس (DASS)
خروجی های نرم افزار SPSS

فهرست جداول:
خرده مقیاس ها و سوال های مربوط به هر بعد در پرسشنامه مهارت های ذهن آگاهی کنتاکی
خرده مقیاس ها و سوال های مربوط به هر بعد در پرسشنامه مقابله با شرایط پراسترس اندلر و پارکر
خرده مقیاس ها و سوال های مربوط به هر بعد در پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس
میانگین و انحراف معیار نمرات متغیرهای مورد مطالعه
آزمون تعیین نرمال بودن متغیرهای اصلی تحقیق
نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین سبک مسئله مدار و افسردگی دانشجویان
نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین سبک مسئله مدار و اضطراب دانشجویان
نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین سبک مسئله مدار و استرس دانشجویان
نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین سبک هیجان مدار و افسردگی دانشجویان
نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین سبک هیجان مدار و اضطراب دانشجویان
نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین سبک هیجان مدار و استرس دانشجویان
نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین سبک اجتناب مدار و افسردگی دانشجویان
نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین سبک اجتناب مدار و اضطراب دانشجویان
نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین سبک اجتناب مدار و استرس دانشجویان
نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین تمرکز گری و افسردگی دانشجویان
نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین تمرکز گری و اضطراب دانشجویان
نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین تمرکز گری و استرس دانشجویان
نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین توصیف گری و افسردگی دانشجویان
نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین توصیف گری و اضطراب دانشجویان
نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین توصیف گری و استرس دانشجویان
نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین توجه به امور و پذیرشگری با افسردگی دانشجویان
نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین توجه به امور و پذیرشگری با اضطراب دانشجویان
نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین توجه به امور و پذیرشگری با استرس دانشجویان
نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین مشاهده گری و افسردگی دانشجویان
نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین مشاهده گری و اضطراب دانشجویان
نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین مشاهده گری و استرس دانشجویان
نتایج رگرسیون به منظور پیشبینی ابعاد سلامت روان از طریق ابعاد سبک های مقابلهای
نتایج رگرسیون به منظور پیشبینی ابعاد سلامت روان از طریق ابعاد ذهن آگاهی
شاخصه های توصیفی میزان سبک های مقابلهای به تفکیک دختر و پسر
نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین نمرات سبک های مقابلهای بین دختر و پسر
شاخصه های توصیفی میزان مهارت های ذهن آگاهی به تفکیک دختر و پسر
نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین نمرات مهارت های ذهن آگاهی بین دختر و پسر
شاخصه های توصیفی میزان افسردگی به تفکیک دختر و پسر
نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین نمرات افسردگی بین دختر و پسر
شاخصه های توصیفی میزان اضطراب به تفکیک دختر و پسر
نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین نمرات اضطراب بین دختر و پسر
شاخصه های توصیفی میزان استرس به تفکیک دختر و پسر
نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین نمرات استرس بین دختر و پسر

چکیده:
امروز ما نیاز به کمک دیگران داریم که در حال حاضر این وضعیت افسردگی، اضطراب و استرس را بیشتر کرده است. انسان برای آرامش و دور کردن نگرانی‌ها و اضطراب‌ها لازم است تا با جریان مستمر و لحظه به لحظه زندگی رابطه ای عمیق و واقع گرایانه بر قرار کند. واز طرفی با این مشکلات مقابله کند که در این راستا مفهوم سبک های مقابله ای اهمیت پیدا می کند. بنابراین ما در این پژوهش به موضوع رابطه سبک های مقابله ای و ذهن آگاهی با سلامت روان دانشجویان پرداختیم. در این مطالعه، 70 نفر (37 دختر و 33 پسر) از دانشجویان شهرستان کاشان شرکت داشته اند تا بعنوان نمونه، در مورد متغیرهای سبک های مقابله ای، ذهن آگاهی و سلامت روان خود اظهار نظر کنند. مشخص شد بین مولفه های سبک های مقابله و افسردگی، استرس و اضطراب دانشجویان رابطه معناداری وجود دارد. همچنین در حالت کلی مولفه های ذهن آگاهی نیز بر افسردگی، استرس و اضطراب دانشجویان موثر میباشد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آثار اضطراب, آزمون همبستگی پیرسون, آسیب‌ شناسی, استرس, اضطراب, افسردگی, دانشجويان, دانلود, ذهن آگاهی,

تعداد صفحات:137
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
مفاهیم پایه
XML چیست؟
معرفی اجزا اصلی XML
مدل درختی XML
مفهوم شما در XML
انواع زبان‌های کوئری در XML
رابطه XML و پایگاه داده‌ها
پایگاه‌ داده‌های مبتنی بر XML‌
پایگاه‌ داده‌های پشتیبان XML
مقدمه ای بر نحوه پردازش پرس و جوها
مروری بر کارهای انجام شده
روش حلقه های تودرتو
روش Structural Join
روش StairCase Join
روش Holistic Twig Join
روش TJFast
روش هایی مبتنی بر شاخص های مسیری
کاستی‌های موجود در روش‌های پردازش کوئری
روش پیشنهادی
طرح مسئله
روش‌ شماره گذاری سند
مدل سه مرحله طرح جدول شاخص
راهنمای پرس وجو
انتخاب شاخص مسیری
نقطه اتصال
تجزیه پرس وجو
مرحله اول) اجرای کوئری بر روی راهنمای تطابق الگو
مرحله دوم) تولید جدول شاخص
مرحله سوم) تولید نتایج نهایی
کاربرد جدول شاخص در کوئری های پیچیده
نقاط اتصالی با بیش از دو زیر شاخه
کوئری هایی با بیش از دو نقطه اتصال
کوئری هایی با عملگرهای مختلف
نمایش سمبولیک جدول شاخص
بهینه سازی جدول شاخص از روی شمای سند
ارزیابی روش جدول شاخص
توسعه روش جدول شاخص
کاربرد روش در پاسخ به عملگرهای نقیض
کاربرد جدول شاخص در پرش از روی گره های بی فایده
کاربرد جدول شاخص روی برگ های شاخص شده
پیاده سازی و ارزیابی
محیط پیاده سازی و معیارهای مقایسه
مقایسه با روش های مشابه
نتیجه گیری و کارهای آینده
نتیجه گیری
کارهای آینده
منابع

فهرست اشکال و جداول:
ساختار درختی یک سند
یک نمونه TPQ
نمونه‌ای از یک سند داده
مقایسه دو لیست برای پی بردن به رابطه ما بین گره‌‌ها
نحوه شماره گذاری درخت
شبه کد الگوریتم Tree- Merge-Anc
روش شماره گذاری پسوندی و پیشوندی
پیوند پلکانی
روش شماره گذاری در TJFast
یک نمونه FST
نمونه‌ای از کد گذاری Dewey
روش سه مرحله ای جدول شاخص
یک نمونه نقطه اتصال
یک نمونه جدول شاخص
مراحل حذف پیچیدگی پرس و جوهای چند شاخه ای
یک نمونه IT_Model
یک نمونه از نقطه استخراج
عملگر AND میان گره‌های یک نمونه TPQ
یک نمونه عملگر NOT
یک نمونه کوئریی دو شاخه ای Q4
عملگر NOT در کوئری‌های دو شاخه ای
حذف داده‌ها در کوئری های دوشاخه‌ای با عملگر NOT
تعداد گره‌های خوانده شده
مقدار فضای برده شده در حافظه اصلی
زمان اجرا
تعداد گره‌های پردازش شده
کوئری های تک شاخه‌ای
کوئری‌ های چند شاخه‌ای
کوئری هایی با عملگر نقیض
مشخصات دیتاست‌ها معروف
مشخصات جدول رندوم دیتاست
اندازه کد گذاری Dewey
کوئری های اجرا شده روی IT و TJFast
کوئری‌ های اجرا شده روی T2S

چکیده:
امروزه XML به یکی از قالب‌های مهم برای ذخیره و تبادل داده‌ها تبدیل شده است. انعطاف ساختار XML موجب گسترش استفاده از آن گردیده و حجم اسناد XML روز به روز در حال افزایش است. در نتیجه به منظور مدیریت اسناد XML نیاز به یک سیستم مدیریت جامع میباشد؛ زیرا سیستم مدیریت فایلی توانایی مدیریت چنین حجمی از داده‌ها را ندارد. با رشد چشمگیر این پایگاه‌های ‌داده نیاز به تسریع در عملیات اجرای کوئری ها حس می شود. بیشتر محققان به این جنبه XML پرداخته‌اند و روش های زیادی در این زمینه ارائه شده است. اما از آن‌جایی که ساختار XML با ساختار رابطه ای قدیمی بسیار متفاوت است، اصولا این روش ها ناکارآمد هستند و به‌صورت یک استاندارد پذیرفته نشده‌اند، از این رو تلاش محققان برای حل این مشکل دو چندان شده است. تاکنون روشهای زیادی برای حل این مشکل در دنیای XML ارائه شده‌اند، اما هر روش تنها به جنبه‌ای از نواقص پرداخته و تنها برای دسته کوچکی از کوئری ها کارایی دارد در نتیجه برای قسمت عمده کوئری‌ها ناکارآمد است. در نتیجه هنوز روش خاصی به عنوان یک استاندارد، مانند SQL در پایگاه داده‌های رابطه‌ای سنتی، وجود ندارد و میتوان گفت هنوز استفاده از XML به مرحله بلوغ و بهره‌برداری کامل نرسیده است.
دراین پایان نامه ما به دنبال روشی هستیم که برای دسته بزرگی از کوئری ها کارآیی لازم را داشته باشد. روشی که در مقایسه با روشهای مشابه تعداد گره‌های کمتری را مورد دستیابی قرار داده و در زمان کمتری به پاسخ برسد. روشی که قابلیت تلفیق با شاخص‌ روشهای مشابه را داشته و بتواند از آنها برای تسریع کوئری ها استفاده نماید. ما به دنبال روشی هستیم که قابلیت پرش از روی گره‌های بی‌فایده را داشته باشد و داده‌های میانی کمتری در مقایسه با روشهای مشابه تولید نماید. روشی که با استفاده از یک راهنمای تطابق الگو، به طور مستقیم و کورکورانه به پردازش گره‌ها در سند نپردازد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
ارزیابی, الگوریتم, بهینه سازی, تبادل داده‌, جدول شاخص, دانلود, روش حلقه های تودرتو, روش‌ شماره گذاری,

تاريخ : 9 دی 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:30
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
مقدمه
فصل دوم
کاربرد سوئیچ های نوری
اتباطات نوری
حفاظت سوئیچینگ
مالتیپلکس نوری (OADM)
مونیتورینگ سیگنال نوری (OSM)
قید شبکه
فابریک های سوئیچ نوری
تلفات داخلی
Crosstalk
نرخ جذب
فصل سوم
انواع سوئیچ های نوری
سوئیچ اپتو مکانیک
سوئیچ میکرو الکترو مغناطیس (MEMS)
سوئیچ های الکترو اپتیک
سوئیچ های ترمو اپتیک
سوئیچ های الکترو متریک
سوئیچ های نوری دیجیتال
سوئیچ های کریستال – مایع
سوئیچ های حبابی
سوئیچ های آکوستو اپتیک
مراجع

چکیده:
در تحقیق حاضر، به بررسی سوئیچ های نوری پرداخته ایم. برای این منظور در ابتدا توضیح مختصری در مورد اساس سوئیچ های نوری و لزوم آن ها در قالب فصل مقدمه ارائه میدهیم. در فصول بعدی انواع این سوئیچ ها را به طور مختصر مورد بررسی قرار داده و همچنین بعضی از کاربردهای آن ها ارائه میشود.
برای این منظور چندین نوع از این سوئیچ ها بررسی شده است.

مقدمه:
تقاضای بی سابقه برای افزایش شبکه های نوری، توسعه سیستم های شبکه نوری با برد زیاد را ایجاب میکند. چنین سیستم هایی ده ها هزار طول موج را در هر فیبر، با طول موج مدوله شده 10Gb/s یا بیشتر انتقال میدهند. تاکنون، سوئیچینگ در این سیستم ها بیشتر جنبه الکترونیکی داشته است. در هر گره از سوئیچینگ، سیگنال های نوری به شکل الکترونیکی تبدیل میشوند، به صورت الکترونیکی بافر میشوند و سپس به قدم بعدی میروند و در نهایت از شکل الکترونیکی به شکل نوری تبدیل میشوند.
سوئیچ های الکترونیکی با استفاده از تکنولوژی های پیشرفته، به مرحله تکامل خود رسیده اند. با این حال، به علت افزایش ظرفیت شبکه، به نظر میرسد که سوئیچینگ الکترونیکی قادر به حفظ آن نمی باشد. پس از آن، تجهیزات الکترونیکی به شدت وابسته به نرخ داده و پروتکل می باشند. و بنابراین، نتیجه هر به روزرسانی سیستم، جایگزینی تجهیزات الکترونیکی میباشد. بنابراین اهمیت سوئیچ های نوری آشکار میشود.
تاکنون، محدودیت تکنولوژی های عناصر نوری، نبودن پردازش درجه بیت و نبود بافرینگ موثر در تقاضای نوری، باعث ایجاد محدودیت در کاربردهای سوئیچینگ نوری شده است.
جذابیت اصلی سوئیچ های نوری آن است که قادر به مسیریابی سیگنال های نوری داده، بدون نیاز به هر گونه تبدیل سیگنال الکترونیکی میباشند و بنابراین مستقل از نرخ داده و پروتکل میباشد. انتقال سوئیچینگ از حالت الکترونیکی به حالت نوری، منجر به کاهش تجهیزات شبکه میشود و همچنین باعث افزایش سرعت سوئیچینگ میشود و در نهایت توان مصرفی سیستم را کاهش میدهد. به علاوه حذف مبدلهای نوری به الکترونیکی و الکترونیکی به نوری، باعث کاهش عمده در هزینه های سیستم میگردد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اتباطات نوری, اپتو مکانیک, بافرینگ, برق, تلفات داخلی, توان مصرفی, تکنولوژی, دانلود, سوئیچ های نوری, ,

تاريخ : 9 دی 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:146
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت موضوع
اهداف موضوع
قلمرو تحقیق
تولید نرم‌افزارهای اسلامی
نرم‌افزارهای قرآنی
نرم‌افزارهای حدیثی
نرم‌افزارهای معارف شیعی
نرم‌افزارهای آموزشی
نرم‌افزارهای فرهنگ عمومی
عرضه نرم‌افزارهای اسلامی
نمایشگاه‌ها
یاسین رایانه (مرکز پخش)
خدمات جانبی
پیشینه تحقیق
ادبیات نظری
مدیریت در دوران باستان
تعریف مدیریت
مدیریت دانش چیست؟
انواع دانش
مزایای مدیریت دانش
آیا مدیریت دانش برای بخش دولتی هم نیاز است؟
مبانی زیر ساخت مدیریت دانش
فرهنگ سازمانی
حمایت مدیریت
حس تعلق سازمانی
مشارکت در تصمیم گیری
فرآیندهای دانش
پردازش دانش
انتقال دانش
تسهیم دانش
اهمیت مدیریت
مدیر و مدیریت موفق و موثر
سطوح مدیریت
مهارت های مدیریتی
نقش های مدیریتی
نقش های مراوده ای
نماینده تشریفاتی
رهبر
رابط
نقش های اطلاعاتی
مراقبت
توزیع کننده اطلاعات
سخنگو
نقش های تصمیم گیری
کار آفرینی
حل مشکلات
تحقیق منابع
مذاکره
مدیریت مشارکتی
فلسفه مدیریت مشارکتی
پیش نیازهای نظام مشارکت
مزایای حاصل از مدیریت مشارکتی
محدودیت های مدیریت مشارکتی
انواع برنامه های مدیریت مشارکتی
نظام پیشنهادها
مراحل پیاده سازی نظام پیشنهادها
نظام مدیریت کیفیت جامع
ارکان مدیریت کیفیت جامع
فلسفه ادوارد(دمینک)
گروه های کنترل کیفی
پیش فرض ها و فلسفه کنترل کیفی
چگونگی شکل گیری گروه کنترل کیفی تاثیر اهداف آن
تیم های خودگردان
طراحی های مالکیت کارکنان
مدیریت بر مبنای هدف
دیگر برنامه های مدیریت مشارکتی
تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم
نظری
عملیاتی
رضایت شغلی
عملکرد
کارکنان
شرایط کار
مولفه های موثر بر اشتغال
علل کارکردن
تگرش افراد نسبت به شغل
نظریه های سازش شغل
نظریه خصیصه عامل
نظریه های رضایت شغلی
نظریه سلسله مراتب مازلو
نظریه هرزبرگ
نظریه نیازها
نظریه انتظارات
نظریه نقشی
چارچوب نظری
تئوری های انگیزش
تئوری سلسله مواتب نیازهای مازلو
نمودار سلسله مراتب نیازهای مازلو
تئوری دو عاملی هرزبرگ
تئوری های نیازهای زیستی و تعلق و رشد
شباهت های بین تئوری ERG و مازلو
تئوری انتظار روم
تئوری برابری
تئوری تقویت انگیزش
تقویت مثبت
تقویت منفی
تضعیف رفتار نامطلوب
تنبیه
مدیریت و انگیزش
شکاف وابستگی
اندازه گیری میزان بهره وری
پنج مرحله برای کامیابی
رضایت شغلی و عملکرد
نمودار رابطه رضایت شغلی و عملکرد
ابعاد رضایت از شغل
روش های سنجش رضایت شغلی
روش شناسی تحقیق
جامعه آماری و روش نمونه گیری
متغییر مستقل
متغییر وابسته
فرضیات
تعریف فرضیه
فرضیه های این تحقیق
جامعه آماری و نمونه گیری
تعریف جامعه آماری
جامعه آماری این تحقیق
تعریف نمونه گیری
انواع نمونه گیری
نمونه گیری تصادفی
نمونه گیری طبقه ای
نمونه گیری خوشه ای یا گروهی
نمونه گیری این تحقیق
روش های تحقیق
تعریف روش تحقیق
انواع روش های تحقیق
روش بکار گرفته شده در این تحقیق
روشهای جمع آوری اطلاعات
مشاهده
پرسشنامه
مصاحبه
روش آماری
سیستم کتابداری
روش جمع آوری اطلاعات این تحقیق
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل اطلاعات
تجزیه و تحلیل فرضیه ها با جدول فراوانی و رسم نمودار ستونی
تجزیه و تحلیل فرضیه اول
تجزیه و تحلیل فرضیه دوم
تجزیه و تحلیل فرضیه سوم
تجزیه و تحلیل فرضیه چهارم
تجزیه و تحلیل و فرضیه پنجم
فصل پنجم – نتیجه گیری
نتایج این تحقیق
نتیجه فرضیه اول
نتیجه فرضیه دوم
نتیجه فرضیه سوم
نتیجه فرضیه چهارم
نتیجه فرضیه پنجم
نتیجه گیری کلی
پیشنهادات و راهکارها
موانع و مشکلات تحقیق
پیوست
فهرست منابع

مقدمه:
اشتغال در گذشته جهت درآمد مستمر و تامین معاش بود در حالی که امروزه روند جدیدی را طی مینماید. کارکنان در پی فرصت هایی برای نشان دادن توانایی خود در حین انجام وظایف و تامین رضایت خاطر از کارشان هستند. چنان چه در تصمیم گیری بیشتر دخالت کنند واکنش مطلوب و مناسب از خود نشان میدهند. اجرای استراتژی های مبتنی بر کیفیت زندگی کاری نتایج مثبتی در ابعاد مختلف حیات سازمان و تولید دارد و چون افراد دارای زمینه های خانوادگی متفاوتی هستند و استرس های مختلف (حجم زیاد کار، بدکاری، ناسازگاری افراد و …) که مختص محیط کار است بر روی زندگی کاری تاثیر میگذارد لذا این مقوله دستخوش تغییر ات بسیاری میباشد.

بیان مسئله:
انسان برای تامین نیازها به کار و تلاش پرداخته است و نقش کار چیزی فراتر از مایحتاج ضروری زندگی است. کار نه تنها منبع درآمد است بلکه برطرف کننده نیازهای روحی و روانی نیز میباشد. رضایت از کار یکی از عوامل مهم در رضایت از زندگی است. رضایت از کار باعث موفقت شغلی و به نوبه خود باعث افزایش کارآیی فردی و عوامل روانی و نوعی سازگاری عاطفی با شغل و شرایط اشتغال میباشد.
محیط کار، رضایت از مدیر و عوامل اجتماعی از جمله عوامل موثر بر رضایت کارکنان از شغل خود است. که اگر این رضایت به هر نحوی تامین نگردد موجبات عدم رضایت را ایجاب میکند که در نتیجه باعث تحلیل قوای جسمانی و روانی و نهایتاً بیماری کارکنان و در پی آن عامل کاهش قدرت سازگاری با عوامل فشارزاست که در نتیجه کاهش کیفیت و عملکرد افراد را شامل میشود.
نیروی انسانی، تجهیزات، سرمایه و اطلاعات از جمله عوامل عمده تولید و بهره وری میباشد در بین این عوامل نیروی انسانی از همه مهم تر است که بیشتر مورد توجه قرار میگیرد که این توجه اقداماتی تحت عنوان ارتقاء کیفیت زندگی را شامل میشود.
تاثیر محیط شغلی و برخورد مدیرات برای رضایت کارکنان امری غیر قابل انکار است. مدیرانی که با کارکنان خود روش های عملی و اعتدال را پیش گیرند باعث میشوند کارکنان کمتر دچار فشار روانی شوند و ارتباط دو سویه مناسب ایجاد شده باعث افزایش رضایت کار میشود.
نیازهای افراد از کار شامل (پول، ارضای حس امنیت خود، جهت ارتباط با دیگران، گذراندن وقت، احترام و تایید دیگران) که این فعالیت هدفدار باعث لذت درونی میشود که در نتیجه منتج به رضایت شغلی میگردد.
حال با توجه به آنچه در بالا به آن اشاره گردید باید دید رضایت شغلی در محیط مورد تحقیق شکل گرفته چگونه به وجود می آید و این رضایت تا چه میزان بر عملکرد کارکنان تاثیر گذار میباشد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
انتقال دانش, انگيزش, بهره وری, بهره وری کارکنان, تاثیر محیط شغلی, تامین, تجهیزات, تقويت انگيزش, تنبي,

تعداد صفحات:171
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول – کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسئله و چگونش برگزیدن موضوع پژوهش
ساز و کارهای برون سازمانی (محیطی)
ساز و کارهای درون سازمانی (محاطی)
اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش
اهداف پژوهش
فرضیه های پژوهش
فرضیه اول
فرضیه دوم
فرضیه سوم
روش پژوهش
روش جمع آوری اطلاعات
قلمرو پژوهش
چهارچوب نظری پژوهش
مدل تحلیلی پژوهش
تعریف واژه ها و اصطلاحات
فصل دوم – مروری بر ادبیات تحقیق
گفتار اول – حاکمیت شرکتی
مفاهیم حاکمیت شرکتی
چارچوب نظری حاکمیت شرکتی
تئوری نمایندگی
تئوری هزینه معاملات
تئوری ذینفعان
تئوری هزینه معاملات در برابر تئوری نمایندگی
تئوری ذی نفعان در برابر تئوری نمایندگی
دلایل اهمیت حاکمیت شرکتی
اهداف حاکمیت شرکتی
الگوهای حاکمیت شرکتی
الگوی مبتنی بر بازار
الگوی حاکمیت شرکت مبتنی بر روابط
الگوی حاکمیت شرکتی در حال گذار
الگوی نوظهور
سیستم های حاکمیت شرکتی
سیستم های درون سازمانی
سیستم های برون سازمانی
مقایسه اصول حاکمیت شرکت اسلامی با اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی
گفتار دوم – مدیریت سود
مفاهیم مدیریت سود
انگیزه های مدیریت سود
قرارداد بین مدیران و مالکان
قرارداد بین مدیران و بستانکاران
انگیزه های سیاسی
انگیزه های مالیاتی
تغییرات در مدیران ارشد اجرایی
انگیزه های مربوط به نخستین عرضه عمومی
کاستن از هزینه های معاملاتی
برآوردن انتظارات
مدیریت سود خوب در مقابل مدیریت سود بد
الگوهای مدیریت سود
الگوی بدست آوردن آرامش
الگوی حداکثر کردن سود
الگوی حداقل کردن سود
الگوی هموار سازی سود
اندازه گیری مدیریت سود
گفتار سوم – ساختار هیأت مدیره
هیأت مدیره مطلوب
مسئولیت های هیأت مدیره
ستاد هیأت مدیره
ساز و کارهای حاکمیت شرکتی مرتبط با هیأت مدیره
اعضای غیر موظف
کفایت مدیران
تعداد اعضای هیأت مدیره
تفکیک وظایف اعضای هیأت مدیره
تفکیک وظایف رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل
استقلال اعضای هیأت مدیره
جلسات هیأت مدیره
گفتار چهارم – ساختار مالکیت
مالکیت پراکنده
مالکیت متمرکز
اهمیت ساختار مالکیت شرکت ها و تعامل آن با رشد اقتصادی
ارتباط بین ساختار مالکیت و عملکرد در سطح شرکت
ارتباط بین ساختار مالکیت و عملکرد در سطح کشور
گفتار پنجم – سرمایه گذاران نهادی
نقش سرمایه گذاران نهادی
دلایل رشد سرمایه گذاران نهادی
سرمایه گذاران نهادی وارزش شرکت
سرمایه گذاران نهادی و حاکمیت شرکتی
گفتار ششم – پیشینه پژوهش
پیشینه پژوهش برون کشور
پیشینه پژوهش درون کشور
فصل سوم – روش اجرای تحقیق
مقدمه
جامعه آماری
محاسبه حجم نمونه و روش نمونه گیری
روش پژوهش
روش جمع آوری اطلاعات
متغیرهای پژوهش و شیوه محاسبه آن ها
متغیر های مستقل
متغیرهای وابسته
تابع آماره
آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف (KS)
تحلیل رگرسیون
دیاگرام پراکنش
معادله خط
ضریب همبستگی پیرسون
آزمون دوربین واتسون
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
شاخص های توصیفی متغیرها
آزمون فرضیه ها
آزمون فرضیه اول
آزمون فرضیه دوم
آزمون فرضیه سوم
فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
نتایج حاصل از آزمون فرضیات
نتیجه آزمون فرضیه اول
نتیجه آزمون فرضیه دوم
نتیجه آزمون فرضیه سوم
پیشنهادها
پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های پژوهش
پیشنهاد برای پژوهش های آتی
محدودیت های پژوهش
پیوست ها
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در پایان سال 1387
نام شرکت های نمونه پژوهش
نحوه محاسبه متغیر های مستقل
اقلام تعهدی اختیاری (DA)
جداول مربوط به تجزیه و تحلیل های آماری
منابع و ماخذ
منابع فارسی
منابع لاتین
منابع اینترنتی
چکیده انگلیسی

فهرست جداول:
مشخصات سیستم های درون سازمانی و برون سازمانی حاکمیت شرکتی
شاخص های اقلام تعهدی اختیاری منبع
خلاصه پژوهش های انجام شده در زمینه حاکمیت شرکتی
نام صنایع و تعداد نمونه های انتخابی
شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع
آزمون کولموگروف اسمیرنوف
آزمون کولموگروف اسمیرنوف
تحلیل واریانس رگرسیون
ضرایب معادله رگرسیون
همبستگی ها
ضریب همبستگی، ضریب تعیین و آزمون دوربین – واتسون
آزمون کولموگروف اسمیرنوف
آزمون کولموگروف اسمیرنوف
تحلیل واریانس رگرسیون
ضرایب معادله رگرسیون
همبستگی ها
ضریب همبستگی، ضریب تعیین و آزمون دوربین – واتسون
آزمون کولموگروف اسمیرنوف
آزمون کولموگروف اسمیرنوف
تحلیل واریانس رگرسیون
ضرایب معادله رگرسیون
همبستگی ها
ضریب همبستگی، ضریب تعیین و آزمون دوربین – واتسون
خلاصه یافته های حاصل از آزمون فرضیه ها

فهرست نمودار:
متغیرهای تحقیق و رابطه بین آن ها
پراکنش مقادیر استاندارد شده در مقابل مقادیر پیش بینی شده
دیاگرام پراکنش
آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون
پراکنش مقادیر استاندارد شده در مقابل مقادیر پیش بینی شده
دیاگرام پراکنش
آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون
دیاگرام پراکنش
آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون

چکیده:
حاکمیت شرکتی مطلوب، حیات سالم بنگاه اقتصادی را در دراز مدت هدف قرار میدهد و به این دلیل درصدد است تا از منافع سهام داران در مقابل مدیریت سازمانها حفاظت به عمل آورد. هدف این پژوهش ارزیابی تاثیر برخی از جنبه های حاکمیت شرکتی، شامل: ساختار هیأت مدیره، ساختار مالکیت و سرمایه گذاران نهادی بر مدیریت سود میباشد.
بدین منظور اطلاعات 91 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1387-1384 بکار گرفته شده است. همچنین اقلام تعهدی اختیاری با استفاده از مدل تعدیل شده جونز، بعنوان شاخصی برای اندازه گیری مدیریت سود در شرکت ها استفاده گردیده است. فرضیه های پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون یک متغیره و آزمون همبستگی پیرسون مورد واکاوی قرار گرفته است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که همبستگی معنا داری بین ساختار هیأت مدیره و مدیریت سود وجود ندارد. اما بین ساختار مالکیت و سرمایه گذاران نهادی همبستگی مثبت معناداری وجود دارد.

مقدمه:
بی شک یکی از بااهمیت ترین تحولات جهان صنعتی در قرن هجدهم، ظهور شرکت های سهامی و تفکیک مالکیت از مدیریت بود. در نتیجه این تحولات، شرکت های سهامی محل تجمع منافع ذی نفعان در شرکت ها شامل سهامداران، مدیران، اعتبار دهندگان، کارکنان و سایر ذی نفعان شد و در پی آن بازار مالی سازمان یافته در اکثر کشور ها به وجود آمد. با این همه تضاد منافع بین ذی نفعان در شرکت ها، مشکلات متعددی همچون مشکلات نمایندگی را به همراه داشته و بحث های متعددی را موجب شده که موضوع حاکمیت شرکتی از اصلی ترین آن ها است.استقرار مناسب ساز و کارهای حاکمیت شرکتی، اقدامی اساسی برای استفاده بهینه، ارتقای پاسخگویی، شفافیت، رعایت انصاف و حقوق همه ذینفعان شرکت ها است.
در اثر وقوع رسوایی های مالی شرکت های بزرگ جهان در آغاز قرن بیست و یکم در آمریکا که خواستگاه رسوایی های مذکور بود. قانون ساربنز آکسلی که براستقلال حسابرسان، ایجاد هیأت نظارت حسابداری شرکت های سهامی عام، تغییر در ساختار تدوین استانداردهای حسابداری و تغییر رویکرد استاندارد گذاری از رویکرد استاندارد های مبتنی بر قواعد به رویکرد استانداردهای مبتنی بر اصول تأکید داشت به تصویب رسید.
در پی این تغییرات، اصول حاکمیت شرکتی با تکیه بر فرهنگ پاسخگویی، راستی و امانت داری در مدیران و ارتقای شفافیت اطلاعاتی دچار تحولات اساسی شد و شکل جدیدی به خود گرفت. عمده توجه در بحث یاد شده بر این اصل معطوف گشت که وجود یک نظام حاکمیت شرکتی نیرومند و مستحکم در شرکت ها، رفتار فرصت طلبانه و سودجویانه مدیران را محدودتر میکند و عامل مهمی در کاهش تمایل مدیران برای مدیریت سود میباشد. بنابراین کیفیت و ویژگی قابل اعتماد بودن گزارشگری مالی بهبود خواهد یافت.
حاکمیت شرکتی بر توسعه بازارهای مالی اثرگذار است و همچنین تأثیر قابل ملاحظه ای بر شیوه های تخصیص منابع خواهد گذاشت. همچنین از طریق افزایش پویایی سرمایه و جهانی سازی، چارچوب ارزشمندی را ارائه می نماید که می تواند اقتصاد و رقابت صنعتی را در کشورهای عضو سازمان همکاری توسعه اقتصادی افزایش دهد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
ارزیابی, بنگاه اقتصادی, بورس اوراق بهادار, تحلیل رگرسیون, توسعه اقتصادی, حسابداری, دانلود, دیاگرام, ,

تاريخ : 9 دی 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:28
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
آماده سازی زمین
کشت با حداقل خاکورزی
زمان مناسب کاشت کلزا
تراکم بذر و فاصله ردیف های کاشت کلزا
کنترل علف‌های هرز
مبارزه با آفات و بیماری ها
فعالیت های به نژادی
تجربه های بدست آمده در کشورهای اروپایی
برداشت کلزا
توصیه‌های برداشت با کمباین
خشک کردن دانه کلزا
ذخیره کردن دانه کلزا
منابع مورد استفاده

مقدمه:
کلزا با نام علمی Brassica napus با کمتر از 2% اسید اروسیک در روغن و کمتر از 30 میکرومول گلوکوزینولات در کنجاله نوع خاصی از کلزای روغنی میباشد که به کانولا معروف است. این دو خصوصیت دانه، روغن کلزا را برای تغذیه انسان و کنجاله را بعنوان منبع پروتئین بالا برای تغذیه دام مناسب کرده است.
کلزا در طی قرن سیزدهم در اروپا کشت میشد، اما احتمالاً کشت آن در آسیا به هزاران سال قبل برمیگردد. این گیاه در آسیا همیشه برای تغذیه انسان و در اروپا بعنوان منبعی برای روغن چراغ و روغن نرم کننده استفاده میشده است. در طول جنگ جهانی دوم، کانادا هزاران هکتار از اراضی خود را برای رفع نیاز نرم‌ کننده‌های ناوگان دریایی به کشت این گیاه اختصاص داد، ولی با جایگزینی موتور دیزل به جای موتور بخار این میزان کاهش یافت.
در سال 1957 رقم اسپان (Span) اولین واریته با اسید اروسیک کم و سه سال بعد رقم تاور (Tower) با مقدار اندک اسید اروسیک و گلوکوزینولات بعنوان اولین واریته‌های کانولا معرفی شدند. نام کانولا در سال 1978 توسط انجمن روغن‌گیری غرب کانادا به ثبت رسیده و امروزه برای توصیف کلزایی که دارای مقادیر اندک اسید اروسیک و گلوکوزینولات است، استفاده میشود. در سال 1985 در ایالات متحده مصرف کلزای روغنی حاوی کمتر از 2% اسیداروسیک بدون ضرر تشخیص داده شد. یک سال بعد انجمن پزشکی قلب آمریکا، از مردم این کشور قاطعانه درخواست کرد که مقدار اسیدهای چرب اشباع را در تغذیه روزانه خود کاهش دهند. روغن کلزای حاوی 6 درصد اسید چرب اشباع است که پایین‌ ترین میزان در بین روغن‌های گیاهی تجارتی میباشد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آفات, اسيد اروسيک, برداشت, بيماری, تغذيه انسان, تغذيه دام, دانلود, دانه كلزا, روغن كلزا, روغن‌های گي,

تاريخ : 9 دی 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:55
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
ارگانیسم ها و روابط همزیستی در تثبیت ازت
آلی پرورهای آزادزی
نور پرورهای آزادزی
دی آزوتروف های همیار گندمیان
لگوم ها
همزیستی های اکتینوریزی
همزیستی های نور پروری
عامل ژنتیکی کنترل کننده
مجموعه آنزیم نیتروژنتز
احیاکننده‌ها
لگ هموگلوبین (در غده‌های بقولات)
ATP
حفاظت از اکسیژن (O2)
عوامل محیطی
نسبت کربن ـ ازت
مواد غذایی معدنی
آفت‌ کش‌ها
عوامل آب و هوایی
کلسیم و PH
گاز کربنیک
اولین مرحله تثبیت ازت به روش همزیستی
آلودگی ریشه‌های لگوم توسط ریزوبیوم
فرآیند بیوشیمیایی تثبیت ازت
منابع

مقدمه:
ازت بعنوان یک عنصر کلیدی در ساختمان بسیاری از ترکیبات موجود در سلول های گیاهی مطرح است. این عنصردر فسفونوکلئوتید و اسیدهای آمینه هم وجود دارد که این ترکیبات نیز به نوبه خود به ترتیب اسیدهای نوکلئیک و پروتئین ها را میسازند. دسترسی به ازت برای گیاهان زراعی از عوامل مهم محدود‌ کننده تولیدات کشاورزی است. این واقعیت که فقط اکسیژن، کربن و هیدروژن بیش از ازت در سلول های گیاهی وجود دارند، مبین اهمیت این عنصراست.
در بیوسفر، ازت به اشکال متفاوتی وجود دارد. 78% حجم هوای اتمسفر را ازت ملکولی (N2) تشکیل میدهد. در بسیاری از موارد این مقدار فراوان ازت مستقیماً در دسترس گیاهان قرار نمیگیرد. استفاده از ازت اتمسفر، مستلزم شکستن پیوند سه‌گانه بین اتم های (N = N) آن است که گیاهان عالی مستقیما و به تنهایی توان انجام این واکنش را ندارند. از سوی دیگر اشکال نیتراته و آمونیاکی ازت به راحتی جذب گیاه میگردند. مصرف گیاهان توسط حیوانات علفخوار موجب حرکت بیشتر ازت در زنجیره‌های غذایی میشود و ازت سرانجام از طریق تجزیه اجساد حیوانات و گیاهان به زمین باز میگردد. این مراحل بخشی از چرخه ازت را تشکیل میدهند.
تبدیل ازت مولکولی به اشکال دیگر آن نظیر نیترات یا آمونیاک را تثبیت ازت میگویند. این فرآیند در غالب فرآیندهای طبیعی و مصنوعی قابل انجام است. درشرایط دمای بالا (حدود C 200 ) و فشار بالا حدود (200 اتمسفر)، ازت مولکولی با هیدروژن ترکیب شده و آمونیاک (NH3) تولید میشود. برای انجام این واکنش شرایط خاصی لازم است تا برای انرژی فعال بالای آن غلبه کند. این واکنش که به نام فرآیندها بر موسوم است نقطه آغازین در تولیدات متنوع صنعتی و کشاورزی به شمار می آید. در جهان سالانه حدود 50 میلیون تن ازت به روش صنعتی تثبیت میگردد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آفت‌ كش‌, آلودگی, آمونياک, آنزيم, اتمسفر, ارگانيسم, ازت, اسيدهای آمينه, اكسيژن, بيولوژيك, حيوانات, د,

تاريخ : 9 دی 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:59
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
کلیات
مقدمه
تاریخچه کاغذسازی در جهان
روند مصرف خمیر کاغذ
روند مصرف کاغذ و کارتن در جهان
تاریخچه تولید کاغذ در ایران
صنوبر
خواص عمومی چوب
خواص اکولوژیک
خواص آناتومیکی
خواص شیمیایی و خمیردهی
امتیازات استفاده از صنوبر در صنایع کاغذسازی
کاج
مشخصات عمومی کاج الدریکا
خواص آناتومیکی
ترکیبات شیمیایی
کاه گندم
ساختمان فیزیکی و خصوصیات شیمیایی
خواص آناتومی
خواص خمیردهی
فرآیندهای تهیه خمیر کاغذ از کاه
امتیازهای استفاده از کاه در صنعت کاغذسازی
ترکیبات شیمیایی چوب و تاثیر آن بر خمیر کاغذ
سلولز
لیگنین
مواد استخراجی
خاکستر
مقایسه گیاه سوزنی برگ و پهن برگ و گیاه غیر چوبی
پروسه‌های تهیه خمیر کاغذ
فرآیند کرافت (سولفات)
اصطلاحات فرآیند کرافت
نکاتی در رابطه با لیگنین زدایی
متغیرهای موثر بر فرآیند
اثر اندازه خرده چوب ها
اثر مقدار قلیا
اثر دمای پیشینه پخت
اثر سولفیدیته
اثر نسبت مایع پخت به چوب
روش تحقیق
هدف
تهیه نمونه و اطلاعات مربوط به آن ها
اندازه‌گیری درصد رطوبت
آماده‌سازی مایع پخت Liquor
عملیات خمیرسازی
وسایل مورد استفاده
نسبت مایع پخت به خرده چوب و آماده‌سازی دایجستر
درجه حرارت و زمان پخت
شستشو و جداسازی الیاف خمیر کاغذ
تعیین درصد رطوبت و بازده خمیر
تعیین عدد کاپا
مقدار تهیه محلول های مورد نیاز جهت یک تکرار آزمون کاپا
مراحل آزمون
محاسبه کاپا
تجزیه و تحلیل و نتایج
اثر زمان پخت بر روی عدد کاپا و راندمان و درصد مازد خمیر
اثر قلیائیت بر روی عدد کاپا و راندمان
نتیجه‌گیری
منابع

فهرست جداول:
سهم منابع مختلف سلولزی در سال 1986 و نرخ رشد منابع غیرچوبی در سال های 86-1971
میانگین میزان ترکیبات شیمیایی چوب صنوبر دلتوئیدس
مقادیر ترکیبات شیمیایی تشکیل دهنده ساقه گندم
فرآیندهای قابل استفاده برای تولید خمیر کاغذ از کاه گندم و خصوصیات خمیر کاغذ حاصله
خصوصیات فرآیندهای مختلف تهیه خمیر چوب
میزان تولید خمیر در دنیا با استفاده از پروسه‌های مختلف در سال 1979
تعریف اصطلاحات در مورد مایع پخت در فرآیند کرافت
متغیرهای موثر بر پخت کرافت
وزن تقریبی نمونه برای تعیین کاپا
نتایج حاصل از آزمایش های خمیرسازی روی سه گونه صنوبر، کاج و کاه در قلیائیت 35% و 60%

فهرست نمودارها:
منحنی رابطه فاکتور H و جداسازی لیگنین در طی تولید خمیر کاغذ کرافت از کاج و غان
اثر ضخامت خرده چوب و لیگنین زدایی بر مقدار پس زده غربال
کاپا در قلیائیت فعال 60% و درجه حرارت 170
راندمان در قلیائیت فعال 60% و درجه حرارت 170
کاپا در قلیائیت فعال 35% و درجه حرارت 170
راندمان در قلیائیت فعال 35% و درجه حرارت 170
تاثیر زمان بر روی عدد کاپا و راندمان صنوبر
تاثیر زمان بر روی عدد کاپا و راندمان کاه
تاثیر زمان بر روی عدد کاپا و راندمان کاج
تاثیر قلیائیت بر روی عدد کاپا و راندمان صنوبر
تاثیر قلیائیت بر روی عدد کاپا و راندمان کاه
تاثیر قلیائیت بر روی عدد کاپا و راندمان کاج

مقدمه:
صنعت کاغذسازی با تلفیق هنر، تجربه و تکنولوژی نوین از ماده‌ای همچون چوب یا دیگر مواد لیگنو سلولزی، ماده‌ای با خواص متفاوت به نام کاغذ که یکی از کالاهای مهم و استراتژیک مورد نیاز انسان‌هاست را تولید میکند.
اهمیت کاغذ و فرآورده‌های کاغذی در زندگی نوین بر همگان آشکار است. هیچ فرآورده صنعتی دیگری نقشی این چنین برجسته در زندگی انسان ندارد. بطوری که امروزه مصرف کاغذ به عنوان شاخصی از میزان پیشرفت فرهنگی و اجتماعی جوامع مختلف مطرح میگردد.
از نقطه نظر تاریخی اولین بار کاغذ با استفاده از الیاف غیر چوبی ساخته شده، ولی با توسعه سریع و رشد روز افزون این صنعت بر استفاده از ماده اولیه ‌چوبی تمرکز یافت. در حال حاضر حجم گسترده ارتباطات فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و تبادل اطلاعات سبب افزایش مصرف کاغذ و محصولات کاغذی نیز خواهد شد. لذا در چند دهه اخیر اغلب کشورها سعی در کاشت درختان پهن برگ و سوزنی برگ سریع‌الرشد داشته‌اند. زیرا از رشد بیشتری برخوردار بوده و در نتیجه سن بهره‌ برداری آن ها کوتاهتر خواهد بود.
همچنین کشورهایی وجود دارند که به علت نداشتن منابع طبیعی و جنگل کافی برای استفاده از آن ها سعی و کوشش خود را بر استفاده از منابع الیاف سلولز غیر چوبی و سایر منابع، مانند کاغذ باطله متمرکز کرده‌اند. البته هم در کشورهای توسعه یافته و هم در کشورهای در حال توسعه، فشار فزاینده‌ای در جهت استفاده از مواد خام جایگزین و مشابه برای تهیه خمیر و کاغذ هم به لحاظ زیست محیطی و هم به لحاظ موجودی مواد اولیه وجود دارد.
اگر چه منابع سلولزی غیرچوبی سهم اندکی در کل تولید دارند، ولی نرخ رشد قابل توجه 93/3% آن ها در مقایسه با 73/2% برای منابع چوبی در سال های 1971 تا 1986 نشان دهنده علاقمندی زیاد به استفاده از منابع غیر چوبی میباشد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آناتوميكی, اثر قليائيت, اكولوژيک, تكنولوژی, توليد كاغذ, جنگل, جنگلداری, خاكستر, خرده چوب, خمير, خمير,

<-BloTitle->
<-BloText->