خريد بک لينک
home theater in Los Angeles
Hookah Shisha Tobacco
فلنج
Barabas Ropa de hombre
سریعترین و بروزترین سایت دانلود کارآموزی و پروژه شبکه اجتماعی اشتراک گذاری تیکفا
<-BloTitle->
<-BloText->

تاريخ : 9 دی 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:27
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول : کلیات
مبحث اول : پیشگفتار
مبحث دوم : تعریف مفاهیم
تعریف مفهوم مرور زمان
تعریف مفهوم تعریز
فصل دوم : دیدگاه های فقهای اهل سنت و فقهای امامیه در باب مرور زمان کیفری
مبحث اول : نظریه فقهای اهل سنت
مبحث دوم : نظریه فقهای امامیه
فصل سوم : ادله مخالفین مرور زمان کیفری در حقوق اسلام
اطلاق ادله
قاعده الحق القدیم
قاعده استصحاب
اعتبار حکم قاضی
تعطیلی حدود و گستاخی مجرمین
فصل چهارم : ادله موافقین مرور زمان کیفری در حقوق اسلام
روایات
اعراض
قاعده تخصیص عام و تقیید مطلق
استصلاح یا مصالح مرسله
قاعده عدم الوجود
فصل پنجم : نقد ادله و نتیجه گیری
منابع و ماخذ

پیشگفتار:
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بازنگری در بخش عمده ای از قوانین و مقررات کشورمان یکی از تحولات اساسی در قوانین کیفری بی شک، طبقه بندی جرایم بر حسب نوع مجارات ها به جرایم مستوجب حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات های بازدارنده بوده است. جرایم تعزیری بر حسب ماهیت خاص خود، امروزه بخش قابل توجهی از جرایم را که دستگاه قضایی با آن روبروست تشکیل میدهد لذا هر گونه تصمیم قانون گذار در خصوص این گونه جرایم میتواند در رابطه با کارآیی یا عدم کارآیی دستگاه قضایی کشور بسیار حساس و تعیین کننده باشد. تعزیرات نسبت به سایر مجازات های اسلامی از ویژگی های منحصر به فردی برخوردار است از آن جمله این که تمام محرماتی را که در شرع مقدس برای آن حد یا قصاص یا دیه ای مقرر نگردیده شامل میشود، مصادیق آن از حیث کمیت یا کیفیت بسیار متونوع است و مهمتر اینکه تعیین نوع، مقدار و چگونگی اجرای آن به صلاحدید حاکم اسلامی واگذار شده است.
با توجه به توضیحات فوق این سوال مطرح میشود که آیا حاکم اسلامی که از اختیارات وسیعی در تعیین نوع و چگونگی اجرای مجازات تعزیری برخوردار است، میتواند بنا به تشخیص خود از اجرای آن صرف نظر کند یا به عبارت دیگر مرور زمان را که یکی از علل سقوط دعوی عمومی و مانعی دایمی در به جراین انداختن دعوی عمومی، صدور حکم، و اجرای مجازات است در این نوع مجازات ها جاری سازد؟
علت طرح این سوال این است که در اغلب کشورها مرور زمان مورد پذیرش قانون گذار قرار گرفته است در کشور ما نیز در قوانین حقوقی و کیفری پیش از انقلاب مرور زمان پیش بینی شده بود که پس از پیروزی انقلاب شورای نگهبان در پاسخ به استعلام شورای عالی قضایی مرور زمان را بطور کلی از قوانین کشور حذف کرد منتها در سال های بعد با توجه به ضرورت وجود این قاعده در پاره ای از موارد، قانون گذار ناچار به تقنین مجدد آن اقدام نمود. که بعنوان نمونه به مرور زمان 6 ماهه شکایت مندرج در ماده 5 ق چک 1372 و پذیش مرور زمان مجازات های بازدارنده مندرج درماده 174 ق آد دع اک (1378) اشاره کرد.
لذا در تحقیق پیش رو برآنیم تا ضمن پاسخ به این پرسش که آیا جری مرور زمان در مجارات های تعزیر با توجه به فقه امامیه قابل توجیه است یا خیر؟ ببینیم که شمول این قاعده در تعزیرات چه آثار و نتایجی را برای دستگاه قضایی کشورمان در برخواهد داشت.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
ادله, انقلاب اسلامی, تعزيرات, جرايم تعزيری, حاکم اسلامی, حقوق, حقوق اسلام, دانلود, دستگاه قضايی, ديا,

تاريخ : 9 دی 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:55
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
اختصارات
مقدمه – اصطلاح شناسی
تعهد بعنوان مرکز مطالعه
ارکان تعهد
رابطه بین تعهد و حق دینی
اسباب ایجاد تعهد
تعریف عقد
تعریف پیشنهادی دکترین
معنی و تعریف قرارداد
معنی و تعریف معامله
معنی و تعریف ایقاع (عمل یک طرفه)
اهمیت ایقاعات در زندگی اجتماعی
تشخیص ایقاع از عقد
بخش اول – ماهیت حقوقی جعاله عقد است یا ایقاع؟
بخش دوم – ماهیت حقوقی وصیت تملیکی عقد است یا ایقاع؟
بخش سوم – ماهیت حقوقی وقف عقد است یا ایقاع؟
بخش چهارم – ماهیت اقاله
منابع

چکیده:
تعهد در معنی اسم مفعولی عبارت است از وظیفه حقوقی که قانوناً بر عهده شخص متعهد، ثابت میشود که در صورت خودداری از انجام آن به تقاضای متعهدله و به وسیله مرجع قضایی، ملزم به انجام آن خواهد شد.
رابطه تعهد و دین مستقیم است
عقد عبارتست از توافق اداره ها برای ایجاد ماهیت دارای اثر
ایقاع را نمی توان در حقوق ما از اسباب ایجاد تعهد شمرد
اقرار دلیلی است برای اثبات حق و از اعمال حقوقی نمی باشد
طلاق خلع یک ایقاع است جعاله، وصیت تملیکی، وقف و اقاله عقد می باشند


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
ارکان تعهد, اصطلاح شناسی, اعمال حقوقی, اقاله, ايقاع, تعهد, حقوق, دانلود, زندگی اجتماعی, ماهيت شناسی,,

تاريخ : 9 دی 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:50
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
پیشگفتار
گفتار 1 – تبیین مفهوم مهر
معنای لغوی مهر
معنای اصطلاحی مهر
مهر در آیات و روایات
کتاب
سنت
تاریخچه مهر
فلسفه حقیقی مهر
اهمیت مهر از نظر اسلام
آثار روانی مهر
چه چیزهایی را میتوان مهر قرار داد؟
گفتار 2 – اقسام مهر
مهرالمسمی و شرایط آن
مهرالسنه و مقدار آن به قیمت روز
مهرالمثل
مهرالمثله
ازدواج موقت و مقایسه مهریه در نکاح دائم و نکاح منقطع
مهریه سنگین و نکوهش اسلام
نتیجه
منابع و ماخذ

پیشگفتار:
یکی از حقوق مالی زن از نقد نکاح در نظام حقوقی اسلام مهر میباشد. مهر از اختصاصات حقوقی اسلام است که در صورت تعیین مهریه به محض انشاء عقد زن مالک مهر میشود و میتواند هر گونه تصرف مالکانه در آن بنماید و مرد نیز ملزم به پرداخت آن به همسرش میشود. مهراز ارکان دائم محسوب میشود و عدم تعیین آن نیز خللی به صحت عقد وارد نمی کند و زن در این مورد در صورت وقوع نزدیکی مستحق مهرالمثل خواهد شد.
ولی در صورت تعیین مهرالمسمی بوده و به عنوان یک قرارداد مالی رعایت شرایط آن لازم و ضروری است این حقوق مالی دارای ضمانت اجرایی میباشد و در صورت مطالبه زن و امتناع شوهر از پرداخت آن زن میتواند با مراجعه به دادگاه و طرق قانونی حق خود را دریافت نماید.
البته مهر ضمانت اجرای دیگری به نام حق حبس نیز دارد که در خلال بحث به آن و سایر احکام فقهی و حقوقی این حق مالی خواهیم پرداخت.
قبل از ورود به بحث مهر لازم است مفهوم لغوی و اصطلاحی و ادله وجوب مهر از آیات و روایات ذکر شود.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آیات و روایات, احکام فقهی, ادله, ازدواج موقت, حقوق, حقوق مالی زن, دادگاه, دانلود, سنت, فلسفه, قانون,,

تاريخ : 9 دی 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:35
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
حقوقی کردن اخلاق در خانواده
تبیین موضوع حقوقی کردن اخلاق
ضرورت حقوقی کردن اخلاق
ضمانت اجرایی قواعد اخلاقی در خانواده
عوامل سعادت خانواده
فصل اول : احترام متقابل
علل بی احترامی به زن
اندیشه برتری مرد بر زن
خوی استبدادی
فصل دوم : عفو و گذشت
آثار گذشت
ایجاد آرامش روحی
زدودن کینه
فزونی عزت
عوامل پیدایش گذشت
یادآوری آثار گذشت
یادآوری عیوب خود
بزرگواری اخلاقی
فصل سوم : مسئولیت پذیری
جلوه های مسئولیت پذیری
تامین هزینه زندگی
مدیریت خانواده
همسرداری
تربیت اولاد
آثار مسئولیت پذیری
استحکام پیوند خانوادگی
آسایش روحی
عوامل پیدایش روحیه مسئولیت پذیری
اعتماد به نفس
تاثیر پذیری از همسر
مهم ترین آفات سعادت خانواده
فصل اول : بدخلقی
آثار بدخلقی
ضایع شدن شخصیت انسانی
ایجاد ترس و اضطراب
زوال محبت
فصل دوم : بدگمانی
آثار بدگمانی
برانگیختن بدی ها
اختلافات خانوادگی
فصل سوم : بدزبانی
آفت های زبان یا آثار بد زبانی
سرزنش
ناسزاگویی
نام زشت نهادن
عیب جویی
وظایف اخلاقی متقابل همسران
فصل اول : خوش خلقی
آثار خوش اخلاقی
خوش زبانی
خوش بینی
ایجاد انس و محبت
فصل دوم : رفق و مدارا
آثار مدارا
سلامت خانواده
فصل سوم : هدایت و حمایت
هدایت
حمایت
تهاجم فرهنگی
تهاجم فیزیکی
تهاجم ناموسی
تهاجم مالی
جمع بندی و نتیجه گیری
منابع و ماخذ

چکیده:
برای خانواده که اولین مکتب تربیت اجتماع میباشد، اسلام راهنمایی های سودمندی دارد و قوانین و دستورات جالبی وضع شده است، این دستورات حیات بخش، نظم و آرامش خانواده را تامین میکند و محبت و صفا و سعادت و خوشبختی به وجود می آورد.
و مهم ترین قوانین و دستورات موجود در خانواده اخلاق می باشد، که اخلاق هر کس در زندگی او تاثیر مستقیمی دارد ولی این تاثیر در محیط خانواده محسوس تر و نقش آفرین تر است، زیرا مسائل عاطفی در خانواده بر مسائل دیگر غلبه دارد و محیط خانواده بیشتر بر مبنای خصوصیات اخلاقی اعضای آن شکل میگیرد که میتواند موجب سعادت خانواده و یا آفتی بر سعادت خانواده باشد.
موضوع محوری نوشتار اخلاق که پایه و بنیاد هر خانواده را تشکیل می دهد می باشد و ما در این جا چکیده ای از اهم مطالب که در این نوشتار آورده ایم را بیان مینماییم.
سعادت خانواده در پرتو عوامل گوناگونی است که ما آن را در بخش نخست و در سه فصل بیان نموده ایم.
1- احترام متقابل زن و شوهر، که از عوامل مهم سعادت خانواده است که دایره ای وسیع آن تمام شئون زندگی را در بر می گیرد. و استفاده از روش استبدادی در خانواده، منجر به شکستن حرمت همسر و اهانت به شخصیت او میشود و با این بی احترامی به زن، موجب دوری از رحمت خدا میشود.
2- و یکی دیگر از آن عوامل، گذشت و اغماض نسبت به خطاهای همسر است که در حسن روابط خانوادگی تأثیر بسیار دارد. و این عمل باعث افزوده شدن عزّت و احترام انسان نزد او میشود.
3- یکی از اثرات سازنده ی روحیه ی مسئولیت پذیری در خانواده، استحکام پیوند خانوادگی و آسایش روحی است. و با ایجاد حس اعتماد به نفس این روحیه را می توان در خود و دیگران ایجاد کرد.
و این که هر عاملی که موجبات سعادت خانواده را تضعیف کند، از آفات خانواده محسوب میشود، که این عامل هم در بخش دوم و سه فصل میباشد.
1- بدخلقی، یکی از آفات ویرانگر و زیانبار خانواده است که باعث ایجاد ترس و اضطراب در محیط خانواده و سلب آرامش روحی از این محیط می شود.
2- عامل دیگر، بدگمانی است که باعث از بین رفتن سلامت زندگی خانوادگی و ایجاد اختلافات و درگیریهای خانوادگی می شود.
3- بدزبانی یکی دیگر از آن آفات است که به صورتهای مختلفی بروز می کند و آفاتی دیگری چون: سرزنش و ناسزاگویی و … را به دنبال می آورد.
و در بخش پایانی، ما وظایف اخلاقی زوجین را بررسی نموده ایم و این بخش را نیز به سه فصل تقسیم نموده ایم.
در فصل اول، خوش اخلاقی که منشأ هر نیکی و رفتار پسندیده خواهد بود که موجب رشد انس و محبت و همدلی و صمیمیّت در محیط خانواده می شود.
در فصل دوم، رفق و مدارا است که ضرورت رعایت آن بیشتر متوجه مرد است و با این عمل به تدریج در محیط خانواده، صمیمیت و دوستی را ایجاد می کند.
در فصل سوم، هدایت و حمایت ذکر شده که خانواده تحت این دو شرط، احساس آرامش و امنیت نمایند.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آرامش روحی, آسایش روحی, احترام متقابل, اختلافات خانوادگی, اخلاق, اضطراب, اندیشه, انس و محبت, بدخلقی,,

تاريخ : 9 دی 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:21
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول – روش های پرداخت داخلی
مبحث اول – خطرات پرداخت با اسناد تجاری
مبحث دوم – تلاش برای حل مشکلات
فصل دوم – اعتبارات اسنادی
مبحث اول – گشایش اعتبار
مبحث دوم – اصول حاکم بر اعتبار اسنادی
مبحث سوم – تسویه اعتبار
منابع

مقدمه :
اصولا پرداخت ثمن با تسلیم مبیع تقارن دارد . بیع از عقود معوض و دو عوض به هم وابسته است. بنابراین بعد از مطالعه روش های حمل کالا در تجارت بین المللی که در نهایت به تسلیم مبیع یعنی انتقال یکی از دو بعد ضمان معاوضی منجر میگردد، لازم است پرداخت ثمن و روش های آن که بعد دیگر ضمان معاوضی است، مورد بررسی قرار گیرد.
در حقوق تجارت بین المللی روش های گوناگونی برای پرداخت ثمن وجود دارد ولی قبل از ورود به اصل مطلب لازم است در مقدمه به این سوال پاسخ گوییم که منظور از اصطلاح ثمن در تجارت بین المللی چیست ؟ زیرا در حقوق کشورهای مختلف، از این اصطلاح از نظر تئوری و عملی برداشت های متفاوتی شده است، محور اصلی اختلاف این است که آیا به هنگام انعقاد عقد، ثمن باید معین باشد؟ آیا منظور از ثمن همیشه پول است و یا غیر آن؟
در پاسخ سوال اول باید گفت که در حقوق ایران و فرانسه (با کمی اختلاف بر خلاف حقوق انگلستان و آمریکا، ثمن کالا به هنگام انعقاد عقد باید به نحوی معین شود که نیاز به قصد مشترک متاخر طرفین در تعیین آن وجود نداشته باشد. قصور در تعیین ثمن به نحو مزبور موجب بطلان مطلق عقد است.
در حقوق ما، بطلان عقد از مواد 190 و 216 قانون مدنی استنباط میشود. به موجب بند 3 ماده 190 قانون مذکور، یکی از شرایط اساسی صحت معامله موضوع معین است و به صراحت قسمت اول ماده 216، مورد معامله باید مبهم نباشد.
در حقوق فرانسه، عقد بیع تعهدات متقابلی برای بایع و مشتری ایجاد میکند که موضوع هر یک از دو تعهد باید معین باشد و تعهد هر یک از طرفین علت وجودی تعهد طرف دیگر است. در حقوق این کشور، ثمن باید معین بوده و یا روشی برای تعیین آن پیش بینی شده باشد، به نحوی که نیاز به دخالت موخر متعاملین نداشته باشد، زیرا در صورت عدم تعیین ثمن، نه موضوع تعهد خریدار مشخص است و نه علت تعهد فروشنده.
اختلاف حقوق فرانسه و ایران، در معین بودن ثمن در حقوق ایران و قابل تعیین بودن آن در حقوق فرانسه است. طبق ماده 1592 قانون مدنی فرانسه، در عقد بیع تعیین ثمن را میشود به شخص ثالثی واگذار کرد، ولی اگر این شخص نتواند یا نخواهد اقدام به تعیین ثمن نماید، عقد محقق نمیگردد و رویه قضایی چنین عقدی را باطل اعلام کرده است.
در حقوق انگلستان و آمریکا، عدم تعیین ثمن موجب بطلان مطلق عقد نیست، زیرا با پذیرفتن مفهوم قیمت باز در ماده 8 قانون فروش کالای انگلستان، مصوب 1979 و بند 1-2 ماده305 قانون متحد الشکل تجارت آمریکا، راه حل های متفاوتی برای مشکل تعیین ثمن بعد از انعقاد عقد پیش بینی شده است که در برخی از موارد نیاز به قصد مشترک متاخر متعاملین دارد. در حقوق این کشورها، در صورت عدم تعیین ثمن کالا به هنگام انعقاد عقد، قیمت معقول که مورد توافق طرفین قرار گیرد، ملاک عمل خواهد بود. پس قصور در تعیین ثمن به هنگام انعقاد عقد، در حقوق انگلستان و آمریکا بر خلاف حقوق ایران و فرانسه، موجب بطلان مطلق عقد نیست.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اسناد تجاری, اعتبارات, انعقاد عقد, بطلان عقد, تجارت بين المللی, ثمن كالا, حقوق, دانلود, رويه قضايی, ,

تاريخ : 9 دی 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:226
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
هدف پژوهش
روش پژوهش
ساماندهی پژوهش
بخش اول : کلیات
فصل اول : حقوق بشر
تعریف حقوق بشر
تاریخچه توسعه و حمایت از حقوق بشر
حمایت و توسعه حقوق بشر قبل از میلاد
حمایت و توسعه حقوق بشر تا قرن بیستم میلادی
حمایت و توسعه حقوق بشر از قرن بیست به بعد
تحولات مفهومی حقوق بشر
منابع حقوق بشر
اسناد بین المللی حقوق بشر
جریان تنظیم اسناد حقوق بشر
طبقه بندی اسناد حقوق بشر
اسناد عام و خاص حمایت از حقوق بشر
اسناد عام
اسناد خاص
اسناد جهانی و منطقه ای حقوق بشر
اسناد الزام آور و اسناد غیر الزام آور حقوق بشر
پذیرش اسناد حقوق بشر
عرف به عنوان منبع حقوق بشر
توسعه حقوق بشر و ابعاد این توسعه
توسعه حقوق بشر در قلمرو مکانی
توسعه حقوق بشر در قلمرو زمانی
فصل دوم : دیوان بین‌ المللی دادگستری
معرفی و تاریخچه تشکیل دیوان بین‌المللی دادگستری
ساختار سازمانی دیوان بین‌المللی دادگستری
هیئت عمومی دیوان بین‌المللی دادگستری
مجمع دولت‌های عضو
دبیر خانه
قضات دیوان بین‌المللی دادگستری
قضات ویژه
صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری
صلاحیت ترافعی
مبنای صلاحیت دیوان (مجاری رضایت دولت ها)
قرارداد خاص (رضایت قبلی)
اعلام رضایت از طریق صدور سند
شرط اختیاری قضاوت اجباری
اعلامیه پذیرش صلاحیت اجباری دیوان
شروط لازم برای صحت اعلامیه و شروط قابل درج در اعلامیه
شرط صحت
شرط زمانی
شرط عمل متقابل
شرط صلاحیت محکمه
شرط استفاده از سایر روشهای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات
شرط معاهدات چند جانبه
شرط عدم شناسایی
شرط جنگ
شرط اختلاف بین کشورهای مشترک المنافع
شرط عطف به ماسبق نشدن
شرط ویژه
گنجاندن صلاحیت اجباری در معاهدات و کنوانسیون ها
نهادهای صلاحیت دار برای ارجاع دعاوی به دیوان بین‌المللی دادگستری
کشورهای عضو سازمان ملل متحد
کشورهای غیر عضو سازمان ملل متحد که اساسنامه دیوان را قبول کرده اند
کشورهایی که اساسنامه را قبول نکرده‌اند
سازمان‌های بین‌المللی و اشخاص خصوصی
صلاحیت مشورتی
آئین دادرسی دیوان بین‌المللی دادگستری
طرح دعوا
طرح دعوی از طریق مصالحه
طرح دعوا از طریق شکایت یک جانبه
مرحله رسیدگی
رسیدگی کتبی
بررسی شکلی و ایراد به صلاحیت دیوان
بررسی ماهوی
رسیدگی شفاهی
احکام دیوان
تفسیر آرا دیوان
اعاده دادرسی
آئین دادرسی آرا مشورتی
ضمانت اجرا احکام دیوان
ضمانت اجرا آرا ترافعی دیوان
نقش شورای امنیت در اجرای احکام دیوان
توصیه نامه
اقدامات
مجمع عمومی سازمان ملل متحد
دکترین خودیاری
مقابله به مثل
اقدامات تلافی جویانه
نقش معاهده و موافقنامه ها در ضمانت اجرای احکام دیوان
ضمانت اجرای آرا مشورتی دیوان
ضمانت اجرای آرا مشورتی از طریق درج در معاهدات و اساسنامه سازمان های بین‌المللی
ضمانت اجرای آرا مشورتی از طریق تفسیر منشور ملل متحد
ضمانت اجرای آرا مشورتی از طریق اعمال آئین دادرسی ترافعی
تضمین آرا مشورتی توسط ارگان های درخواست کننده رای مشورتی
ضمانت اجرای قراهای موقت دیوان
ضمانت اجرای دستورات موقت از طریق شورای امنیت
ضمانت اجرای دستورات موقت از طریق اقتدارات خود دیوان
بررسی آرای ترافعی
حقوق بنیادین و حیاتی بشر (حقوق مدنی و سیاسی)
قضیه کانال کورفو
شرح تاریخی رویداد
بررسی رای دیوان
قضیه بارسلوناتراکشن
شرح تازیخی رویداد
بررسی رای دیوان
قضیه راجع به گروگانگیری و اشغال سفارت آمریکا در تهران
شرح تاریخی رویداد
بررسی رای دیوان
قضیه فعالیت های نظامی و شبه نظامی در نیکاراگوئه و علیه آن کشور
شرح تاریخی رویداد
بررسی رای دیوان
قضیه مربوط به درخواست اعمال و اجرای کنوانسیون جلوگیری و مجازات جرم ژنوسید
شرح تاریخی رویداد
بررسی رای دیوان
قضیه مشروعیت استفاده از زور
شرح تاریخی رویداد
بررسی رای دیوان
قضیه مربوط به قرار بازداشت مورخ 11 آوریل 2000
شرح تاریخی رویداد
بررسی رای دیوان
قضیه کنگو – اوگاندا
شرح تاریخی رویداد
بررسی رای دیوان
حق تعیین سرنوشت
قضیه تیمور شرقی
شرح تاریخی رویداد
بررسی رای دیوان
حقوق محیط زیست
قضیه کانال کورفو (بررسی رای دیوان از بعد حقوق محیط زیست)
حمایت دیپلماتیک
قضیه بارسلونا ترکشن (بررسی رای دیوان از بعد حمایت دیپلماتیک)
قضیه برادران لاگراند
شرح تاریخی رویداد
بررسی رای دیوان
قضیه اونا و سایر اتباع مکزیکی
شرح تاریخی رویداد
بررسی رای دیوان
بررسی آرای مشورتی
حقوق بنیادین و حیاتی بشر (حقوق مدنی و سیاسی)
حق شرط بر کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‏ کشی (ژنو ساید)
شرح تاریخی رویداد
بررسی رای دیوان
مشروعیت استفاده یا تهدید به استفاده از سلاح‏ های هسته‏ ای (درخواست شده توسط مجمع عمومی سازمان ملل)
شرح تاریخی رویداد
بررسی رای دیوان
قضیه آثار حقوقی ساخت دیوار حائل در سرزمین‏ های اشغالی فلسطین
شرح تاریخی رویداد
بررسی رای دیوان
حق تعیین سرنوشت
آثار حقوقی حضور مستمر آفریقای جنوبی در نامبیا (آفریقای جنوب‏ غربی)
شرح تاریخی رویداد
بررسی رای دیوان
قضیه صحرای باختری
شرح تاریخی رویداد
بررسی رای دیوان
آثار حقوقی ساخت دیوار حائل در سرزمین‏ های اشغالی فلسطین (بررسی رای دیوا دیوان از بعد حق تعیین سرنوشت)
حقوق محیط زیست
مشروعیت تهدید به استفاده یا استفاده از سلاح‏ های هسته‏ ای
شرح تاریخی رویداد
بررسی رای دیوان
نتیجه
منابع

چکیده:
موضوع حقوق بشر و توسعه آن امروزه در جهان اهمیت شایانی یافته است.اهتمام به این موضوع تا آن جا پیش رفته است که به یکی از شاخص های عمده برقراری دمکراسی در کشورهای مختلف به ویژه جهان سوم تبدیل گردیده است.
امروزه در چارچوب های مختلف با این مسئله توجه جدی صورت گرفته و میگیرد. در بعد وسیع و فراگیر در سطح بین المللی سازمان های مختلفی یا به صورت اصلی و ذاتی و یا به صورت فرعی و واسطه ای متولی حمایت و توسعه حقوق بشر می باشند، که یکی از آن ها دیوان بین المللی دادگستری میباشد.
با توجه به صلاحیت عام دیوان بین المللی دادگستری، حقوق بشر تا به امروز موضوع تعدادی از دعاوی مطرح شده در این مر جع قضایی بین المللی به صورت غیر مستقیم بوده است. هرچند ماده 34 اساسنامه دیوان، تنها کشورها را مجاز به قرار گرفتن در محضر دیوان میکند؛ بنابراین نمی توان از دیوان انتظار یک دادگاه حقوق بشر را داشت.
در میان حقوق دانان گرایش نسبت به توسعه صلاحیت دیوان وجود دارد و افزایش دعوای مرتبط با مسائل حقوق بشری نشان دهنده تمایل جامعه بین الملل برای درگیر شدن هرچه بیشتر این رکن قضایی سازمان ملل متحد در خصوص مسائل حقوق بشری دارد.
هرچند با نگاهی اجمالی و تفسیری مضیق، میتوان فهمید که اکثریت قریب به اتفاق آرای دیوان در زمینه حقوق بشر نبوده است، و در بررسی آرای در زمینه ترتیبات حقوق بشری حاکی از برخی ملاحظه کاری ها در پرداختن صریح به موارد نقض حقوق بشری از سوی دیوان میباشد؛ اما در هر صورت نقش برجسته و غیر قابل انکار دیوان را از طریق نظرات خود در توسعه حقوق بشر را نمیتوان انکار کرد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آئين دادرسی, احكام ديوان, اسناد, اسناد خاص, اسناد عام, توصيه نامه, حقوق, حقوق بشر, حقوق مدنی, دادگست,

تاريخ : 9 دی 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:20
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
افتتاح دوره چهاردم قانون گذاری
مقدمات آمادگی و رسمیت مجلس
زندگی سید محمد صادق طباطبایی
وقایع و قوانین مهم وضع شده در دوره چهاردم
فراکسیون های مجلس چهاردم
نقش مجلس در زمان جنگ
عدم تهدید دوره چهاردم و ابراز تمایل به قوام السلطنه
منابع

مقدمه:
مجلس چهاردهم قاعدتا نخستین تجربه ملت ایران بعد از دوره دیکتاتوری در یک انتخابات نسبتا آزاد بود و به دلایل فراوان و ازجمله:
حضور ارتش بیگانه در مملکت و استقرار حکومت نظامی و دخالت ارتش و دربار و سردمداران رژیم گذشته بر سیاست عمومی مملکت و بالاخره عدم تشکل و در راس همه آن ها بی اطلاعی و بی سوادی اکثریت مردم از آزادی و مشروطیت امکان اینکه نمایندگی در مفهوم حقیقی آن از طرف مردم راهی مجلس شوند پیدا نشد و جز تنی چند، بقیه از همان بافت و همان وکلای دوره رضاشاهی و فئودال ها و سرمایه داران بودند ولی وجود همان چند نفری که در طول حکومت رضاخان خانه نشین بودند و حالا وارد صحنه سیاست می شدند موجب تحولات و بیان مطالب و افشاگری هایی شد که هم نشان دهنده حوادث و ماجراهای گذشته و هم نمایان گر راهی بود که میرفت در آینده محور تحولات مملکت بر آن قرار گیرد. تنها فرقی که این مجلس با مجالس دوره ی رضاشاهی داشت این بود که:
در آن مجالس در اطاعت از اوامر دیکتاتور وحدت نظر و رایی بود ولی در مجلس چهاردهم چنان تشقت و تفرقه وجود داشت که حتی در شرایط بسیار سخت و طاقت فرسا برای ملت که نیروی بیگانه سراسر کشور را در اشغال داشت مجلسیان به جای توجه به حال مردم سرگرم زد و خورد و تسویه حساب های گذشته و بند و بست برای آوردن و بردن کابینه ها در جهت تأمین منافع خویش بودند.
از مجموع 128 نماینده که این مجلس داشت عده کثیری برای اولین بار انتخاب شده بودند که نمایندگان عضو حزب توده از آن مجلس بودند.
مجلس چهردهم بیشتر عمر خود را با تشنجات داخلی ناشی از اختلاف عقیده و عدم تجانس و همچنین تحریکات دولت های خارجی گذرانید.
عمر مجلس چهاردهم در روز 21 اسفند سال 1324 به سر آمد و سید محمد صادق طباطبایی در تمام دوران فترت (در مدت بین افتتاح مجلس چهاردهم و افتتاح مجلس پانزدهم) ریاست اداری مجلس را به عهده داشت.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
ارتش, انتخابات, ایران, جنگ, حقوق, حکومت نظامی, دانلود, دیکتاتوری, رضاخان, ریاست اداری مجلس, ریاست مج,

تعداد صفحات:37
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
حقوق و حیات اجتماعی زن در دنیای قدیم
وضعیت و حقوق زنان در جامعه عرب
تفاوت حقوق زن و مرد در اسلام
جهاد
شهادت
زینت
ستر (پوشش) حجاب
دیه
نکاح با غیر مسلمان
نفقه
طلاق
حقوق زن در اسلام (حقوق عمومی)
همسانی زن و مرد از حیث ارزش وجودی
برابری دختر و پسر
اهلیت
مالکیت
ارث
تحصیل
اشتغال
قضاوت
شهادت
آزادی عقیده و بیان
مشارکت سیاسی
حقوق اختصاصی زن در اسلام
آزادی زن در انتخاب همسر
مهریه
نفقه
حضانت و رضاع
حقوق معاشرت با زن
طلاق
حقوق زن در نظام جمهوری اسلامی
نتیجه گیری
قضاوت زن
سهم ارث زنان
حجاب زنان
مساله اجازه پدر
جهاد زنان
منابع و ماخذ

مقدمه:
انسان از گذشته های دور تا به امروز در پی شناسایی حقوق خویش و در جهت تامین و تضمین آن، همواره قربانی داده است انسان همان موجودی است که آفرینش وی در زیباترین شکل ممکن صورت پذیرفته و خداوند خود را نسبت به چنین آفرینش تحسین نموده و بر همین اساس جایگاه شایسته و اعمال امروز او مورد تاکید قرار گرفته است. و در قرآن آمده است که تنها انسان است که تاج کرامت بر سر او نهاده شده است و برای چنین انسانی برخورداری از حقوق ویژه امری طبیعی است و رابطه مستقیمی بین استعدادها و توانایی ها او با دامنه حقوقی وی دارد از نظر قرآن جنسیت مهم نیست آن چه که ملاک برتری است جنسیت نمی باشد بلکه در نزد خداوند تقوا است زن و مرد اگر چه از نظر جنسیت متفاوت اند ولی از نظر انسانیت برابر هستند. علت تفاوت حقوق بین زن و مرد نظیر قضاوت، ارث، شهادت، تعده، زوجات، طلاق، ولایت و اموری از این قبیل را باید در تفاوت های وجودی میان زن و مرد جست و جو کرد. از نظر اسلام تفاوت های فراوانی میان زن و مرد از لحاظ جسمی، روانی، احساسی سبب گردیده است اسلام بر پایه فطرت انسانی، حقوق خویش را وضع نموده است با عنایت به این تفاوت های فراوانی میان زن و مرد از لحاظ جسمی، روانی، احساسی سبب گردیده است اسلام بر پایه فطرت انسانی، حقوق خویش را وضع نموده است با عنایت به این تفاوت های حقوقی برای زن و حقوقی برای مرد قائل شده است که سر جمع برابری و تساوی میان آن ها و نفی تبعیض جنسی است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آزادی بیان, آموزه های نبوی, احساس, ارث, اسلام, اشتغال, اهلیت, تحصیل, جهاد, جهاد زنان, حجاب, حضانت, ح,

تاريخ : 9 دی 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:27
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش‌های یک چک
گیرنده چک
مبلغ چک
امضای صاحب حساب
واژه و ترکیبات آن
نحوه واریز وجه به حساب جاری
نحوه برداشت از حساب جاری
صادر کننده
دارنده
پرداخت کننده
اصطلاح های موجود در مباحث چک
نتیجه گیری

مقدمه:
اسناد تجارتی بطور مطلق عبارت از کلیه اسنادی هستند که بین تجار در داد و ستد روزانه رد وبدل می شوند. انواع آن ها متفاوت و بسته به وضعیت و نوع کار تجار زیاد یا کم است. ولی در اصطلاح حقوق تجارت اسناد تجارتی عبارت از اسنادی است که قانون تجارت از آن ها نام برده و آن ها را در تحت شرایط خاصی قرار داده است. معامله نسبت به بعضی از آن ها را قانون ذاتاً تجارتی دانسته مانند معاملات برواتی، و معامله بعضی از آن ها ذاتاً تجارتی نیست مانند سفته، یعنی کسی که اشتغال به عمل برواتی داشته باشد تاجر است، ولی کسی که به عمل سفته اشتغال داشته باشد دلیل اشتغال او به تجارت نخواهد بود. با این احوال مقرراتی که در اسناد تجارتی وجود دارد مربوط به تاجر یا غیر آن نخواهد بود، بلکه شامل کلیه اسناد تجارتی است اعم از این که معامله کننده تاجر باشد یا خیر.
در قانون صدور چک مصوب سال 1355 و قانون اصلاح قانون مذکور مصوب سال 1372 از چک سفید امضا نام برده شده است. اکنون مطابق مقررات قانونی موجود، صدور چک سفید امضاء همانند چک های تضمینی، وعده دار و مشروط ممنوع و صادر کننده آن تحت شرایط قانونی قابل تعقیب و مجازات می باشد. از میان چک های نامبرده در ماده 13 قانون صدور چک 1372 چک سفید امضا کمتر مورد بحث و گفتگوی حقوقدانان قرار گرفته است. هر چند برای معرفی و شناسایی این چک تعاریف گوناگونی ارائه شده است اما به نظر میرسد برای شناخت بهتر و دقیق تر آن نیاز به بررسی و تامل بیشتری میباشد. همچنین لازم است پیرامون ماهیت حقوقی چک سفید امضا و تحقیق و تحقیق بیشتری انجام شود تا تفاوت آن با سایر چک ها و از جمله چک های صرفا بدون تاریخ یا بدون درج نام ذینفع مشخص گردد. به هر حال چک مذکور موضوع حکم قانونی قرار گرفته است. و اجرای صحیح حکم و مقررات مربوط نیز بدون شناخت دقیق موضوع و تعیین حدود آن ممکن نخواهد بود. از این رو در این مقاله سعی شده است ضمن بیان سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء تعریفی از چک سفید امضاء‌ارائه شود و سپس ماهیت حقوقی این چک مورد بررسی قرار گرفته و در خاتمه فایده و نتیجه بحث ذکر گردد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اسناد تجارتی, حساب جاری, حقوق, حقوق تجارت, حقوقدانان, حکم قانونی, دارنده, دانلود, سفته, صاحب حساب, ص,

تاريخ : 9 دی 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:105
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول : کلیات
تعاریف و مفاهیم
معنای لغوی و تعریف جرم
معنای لغوی جرم
تعریف جرم
تعریف جرم از دیدگاه حقوقدانان خارجی
تعریف جرم از دیدگاه اسلام
تعریف جرم از دیدگاه جرم شناسی
تعریف جرم در حقوق موضوعه ایران
معنای لغوی و تعریف جرم مطبوعاتی
معنای لغوی
تعریف جرم مطبوعاتی
تعریف جرم مطبوعاتی از دیدگاه حقوقدانان و صاحب نظران
تعریف جرم مطبوعاتی از دیدگاه قانون
معنای لغوی و تعریف جرم سیاسی
معنای لغوی سیاست
تعریف جرم سیاسی
تعریف جرم سیاسی در کشورها و مجامع بین المللی
تعریف جرم سیاسی در حقوق اسلام (بغی)
تعریف جرم سیاسی از دیدگاه حقوق موضوعه ایران
معنای لغوی و تعریف جرم امنیتی و برخی از مصادیق آن
معنای لغوی امنیت
تعریف جرم امنیتی و برخی از مصادیق آن
تعریف جرم
جاسوسی
وسیله ی ارتکاب جرم
نقش وسیله در تحقیق جرم
نقش وسیله در میزان مجازات
پیشینه و تحولات قانونگذاری در زمینه جرایم مطبوعاتی و امنیتی
پیشینه و تحولات قانون گذاری در زمینه جرایم مطبوعاتی
قانونگذاری در جرایم مطبوعاتی قبل از انقلاب اسلامی
قانونگذاری در جرایم مطبوعاتی بعد از انقلاب اسلامی
پیشینه و تحولات قانون گذاری در زمینه جرایم امنیتی
قانون گذاری در جرایم امنیتی قبل از انقلاب اسلامی
قانون گذاری در جرایم امنیتی بعد از انقلاب اسلامی
فصل دوم : بیان ماهیت، نحوه ارتکاب و مسئولیت در جرایم امنیتی ارتکابی به وسیله مطبوعات
ماهیت ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات و آثار آن
ماهیت
آثار
اثر تغییر ماهیت در صلاحیت رسیدگی
اثر تغییر ماهیت در شکل و نحوه رسیدگی
اثر تغییر ماهیت در اعمال مجازات
تبیین امکان ارتکاب جرایم امنیتی فصل پنجم قانون مجازات اسلامی از طریق مطبوعات
تحریک و تشویق به ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور
عنصر مادی
عنصر معنوی
مجازات
پرونده عملی
تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروههای مخالف جمهوری اسلامی ایران
عنصر مادی
عنصر معنوی
مجازات
پرونده عملی
جاسوسی
عنصر مادی
عنصر معنوی
مجازات
پرونده عملی (موضوع مواد 501 و 505 قانون مجازات اسلامی)
بررسی مسئولیت کیفری صاحب امتیاز، مدیر مسئول و نویسنده در جرایم مطبوعاتی
مسئولیت صاحب امتیاز
مسئولیت مدیر مسئول
مسئولیت نویسنده
نتیجه گیری و پیشنهادات
فهرست منابع

چکیده:
مطبوعات از نظر قدمت تاریخی و همچنین گستردگی مخاطبان وضعیت متمایزی نسبت به دیگر دیگر رسانه های گروهی دارند. در سال های اخیر مطبوعات با خبرها، مقالات و گزارش های خود در تحولات اجتماعی نقش مهمی را ایفا نموده اند و در این راستا معمولاً با استفاده از افکار عمومی و عقاید گوناگون و منتقل نمودن نظرات و نارضایتی عموم از برخی از سیاست های هیات حاکم در ثبات اجتماعی، سیاسی و امنیتی جامعه تحول ایجاد نموده اند و در حقیقت به یکی از سلاح های سیاسی تبدیل شده اند. در کنار این فواید مهمی که مطبوعات برای جامعه به ارمغان می آورند، گاهی اوقات از حدود و وظایف خود خارج شده و به نوعی در تقابل با هیات حاکم بر می خیزند و به همین جهت قانون گذار به وضع مقررات ویژه ای درخصوص مطبوعات پرداخته است.
در این جاست که این پرسش مطرح میشود که جرم مطبوعاتی چیست؟ آیا اساساً امکان ارتکاب جرایم علیه امنیت از طریق مطبوعات وجود دارد یا خیر؟ در صورت امکان ارتکاب ماهیت این جرایم، نوع رسیدگی قضایی و دادگاه صالح به این جرایم و حدود مسئولیت گردانندگان اصلی مطبوعات چگونه است؟ این پژوهش به پاسخ گویی پرسش های مذکور پرداخته است، البته قبل از بیان امکان ارتکاب و ماهیت ارتکابی این گونه جرایم و دادگاه صالح، شایسته است که تاریخ تحولات قانون گذاری در زمینه‌ جرایم مطبوعاتی و امنیتی و مفاهیم بنیادی این دو از قبیل جرم مطبوعاتی، جرم امنیتی، جرم سیاسی و جاسوسی بررسی و بیان میشود.
از این رو در فصل اول این پژوهش، با عنوان کلیات به موضوعات مذکور پرداخته است.
پس از شناخت کلیات بحث، جهت پیگیری پرسش های اصلی و فرضیه‌های اصلی و فرعی، موجه می نماید که این امر در فصل دوم و طی سه مبحث مورد مداقه و بررسی قرار گیرد.
در این فصل به بررسی ماهیت ارتکابی جرایم امنیتی از طریق مطبوعات پرداخته شده و آیین رسیدگی به جرایم مطبوعاتی، مراجع صالح به رسیدگی در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته است. و همچنین به بیان امکان ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات و حدود مسئولیت صاحب امتیاز، مدیر مسئول و نویسنده پرداخته شده است. قابل ذکر است که در ضمن بررسی هر کدام از جرایم، نمونه‌های عملی نیز بیان گردیده است. در پایان در قسمت نتیجه‌ گیری، ضمن بیان مختصری مطالب پژوهش و نتایج حاصله، پیشنهادهایی که به نظر در تدوین قانون مطبوعات جدید موثر و سازنده است، مطرح شده است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
ارتكاب جرايم, اسلام, امنیت, انقلاب اسلامی, تحقیق جرم, تحولات اجتماعی, ثبات اجتماعی, جاسوسی, جرایم مط,

<-BloTitle->
<-BloText->