خريد بک لينک

home theater in Los Angeles
فلنج
Barabas Ropa de hombre
سریعترین و بروزترین سایت دانلود کارآموزی و پروژه شبکه اجتماعی اشتراک گذاری تیکفا
<-BloTitle->
<-BloText->

تاريخ : 9 دی 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:74
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول : بررسی موضوعات عمومی و مبنایی مستی و مسئولیت
تعریف مست و مستی
صفات مستی
عوارض مستی
اسباب مستی
الکل
فرق الکلیسم و مستی ارادی
اندازه می برای مستی
عوارض اعتیاد به الکل
ارتباط مصرف الکل با ارتکاب جرم
مواد مخدر
عوارض اعتیاد به مواد مخدر
ارتباط مصرف مواد مخدر با ارتکاب جرم
نواع مستی
مستی از نظر میزان تاثیر بر دستگاه عصبی
مستی تام
مستی نسبی
مستی بر مبنای قصد شخصی مست
مستی ارادی
مستی ارادی به انگیزه ارتکاب جرم
مستی ارادی بدون انگیزه ارتکاب جرم
مستی غیر ارادی
تعریف مسئولیت
انواع مسئولیت
ارکان مسئولیت کیفری
فصل دوم : وجود یا فقدان مسئوولیت کیفری در مستی ارادی
وجود مسئولیت کیفری در مستی ارادی
الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار
ترجیح منافع عمومی بر عواطف و امیال اشخاص
جرم بودن اسباب مستی ارادی
فقدان مسئولیت کیفری در مستی ارادی
فقدان قصد حین ارتکاب جرم
عدم تامین اهداف مجازات
عدم تاثیر انگیزه در ارتکاب جرم
مستی در قانون مجازات اسلامی و قانون اقدامات تامینی
ماده 53 قانون مجازات اسلامی
ماده 244 قانون مجازات اسلامی
مستی علت مشدده کیفر ( ماده 718 قانون مجازات اسلامی)
ماده 7 قانون اقدامات تامینی
نتیجه گیری و پیشنهاد
فهرست منابع

مقدمه:
در میان احکام تاسیسی اسلام روند تحریم شرب خمر جالب است زیرا به تدریج صورت گرفت. ابتدا بدون ضمانت اجرا مردم را از نوشیدن مسکرات بر حذر داشت. بعد از آن با شیوه بطلان نماز هنگام مستی از موارد ارتکاب و استعمال مسکر کاست و در نهایت آن را عملی شیطانی معرفی کرده و آن ها را از زمره نجاسات به حساب آورد. خداوند در آیه 90 و 91 سوره مائده میفرماید:
“یا ایها الذین آمنوا انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما یزید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه و البعضاء فی الخمر و المسیر و یصدکم عن ذکر الله و عن الصلوه فهل انتم منتهون”
“ای اهل ایمان شراب و قمار و بت پرستی و تیرهای گروبندی همه این ها پلید و از عمل شیطان است از آن البته دوری کنید تا رستگار شوید. شیطان قصد آن دارد که به وسیله شراب و قمار میان شما عداوت و کینه برانگیزد و شما را از ذکر خدا و نماز باز دارد پس آیا شما از آن دست بر می دارید؟”
امام صادق (ع) نیز در تحف العقول می فرمایند:
“… از نوشابه ها هر آنچه زیادش عقل را زایل نکند نوشیدنش عیب ندارد. هر آنچه زیادش مستی آورد و عقل را تغییر دهد کم آن نیز حرام است”
هنگامی که بحث مستی پیش آمد، دانشمندان علوم نظری در مقابل آن جبهه گیری کردند از جمله شاعران، فقیهان، عارفان و … . بسته به این که مجرای این اندیشه چیست، دیدگاه و بنابراین نتایج متفاوت خواهد بود. حتی در میان خود این گروه ها نیز مکاتبی به وجود آمد که با سایر مکاتب آن گروه اختلاف عقیده دارند. اگر فقط از جنبه فقهی به این مسئله پرداخته شود با توجه به اینکه نظرات بی شماری در این رشته وجود دارد مجال پرداخت به همه آن ها نیست. بنابراین باید مشخص شود در کدام فرع از رشته حقوق باید به آن پرداخته شود.
آیا در زمره حقوق کیفری یا جرم شناسی باید مورد بررسی قرار گیرد؟
این بحث از آنجا ناشی میشود که بین این دو رشته ارتباط نزدیکی وجود دارد. چرا که قوانین کیفری ثمره بحث جرم شناسان است. این که اصل مجازات باشد یا نه اهداف آن چه باشد و… همه مورد بحث جرم شناسان است. از سوی دیگر موضوع جرم شناسی مجرم است که آن را حقوق کیفری تعیین می کند. بنابراین این دو لازم و ملزوم یکدیگرند.
در این جا از حقوق کیفری استفاده میشود تا روشن شود که این شخص مجرم و بنابراین مسنحق کیفر است یا نه. بنابراین از اصول مورد قبول حقوق کیفری استفاده خواهد شد.
خود موضوع مسئولیت کیفری یکی از مباحث بسیار مهم و در عین حال اختلافی در حقوق است و ما بدون اثبات آن نمی توانیم حکمی استخراج کرده و به شخص مست تحمیل نماییم. بنابراین بیشتر مباحث حول محور مسئولیت کیفری خواهد بود.
بنا به روش دانشمندان و فقیهان ابتدا موضوعات تعریف خواهند شد و سپس به اصل مسئله یعنی حمل موضوع بر محمول و قابلیت یا عدم قابلیت آن پرداخته خواهد شد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
احكام, ارتكاب, ارتكاب جرم, استعمال, اسلام, الكليسم, انگيزه, اهل ايمان, بت پرستی, حقوق, دانلود, دستگا,

تاريخ : 9 دی 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:149
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
کلیات
مقدمه
تبیین موضوع
اهمیت و ضرورت موضوع
پیشینه موضوع
پرسش ها و فرضیات
چکیده
فصل اول : حج از نظر لغوی واصطلاحی انواع آن
حج در لغت
حج در اصطلاح
شرافت زمانی حج
اهمیت و آثار حج
انواع و اقسام حج و عمره
تمتع از نظر لغوی واصطلاحی
کیفیت حج تمتع
حج افراد
حج قرآن
عمره مفرده و تمتع
عمره از نظر لغوی و اصطلاحی
عمره مفرده و اعمال آن
میقات احرام عمره مفرده
فرق عمره مفرده با عمره تمتع
نتیجه
فصل دوم : سیمای حج از دیدگاه قرآن
مقدمه
واژه حج در قرآن
تاریخ مکه
نام های مکه
مکه
بکه
بیت العتیق
بیت المعمور
مسجد الحرام
بیت الحرام
ام القری
بلد الامین
دلیل پیدایش کعبه
تاریخچه مبنای کعبه
زمان ساختن بنای اولیه کعبه
وجوب و ضرورت حج
آیاتی در مورد ادله وجوب حج و عمره
مستطیع کیست؟
استطاعت مالی
استطاعت عقلی
استطاعت بدنی
استطاعت زمانی
استطاعت امنیت
دعوت به حج اکبر
محرمات
مقدمه
محرمات احرام
فلسفه صید
کفاره صید و شکار بر فرد محرم
حکم شکار کردن حیوانات دریایی و صحرایی
حکم شکار بعد از احرام
حکم جدال و فسوق کردن
کفاره جدال
حرمت مباشرت
قرآن اثر اجتناب از محرمات را چنین بیان کرده
واجبات
مقدمه
طواف
احکام طواف
سعی صفا و مروه
احکام صفا و مروه
عرفات
وقوف در مشعرالحرام
رمی جمرات
قربانی
فلسفه قربانی
کمک رسانی به اهل حجاز یک اصل میباشد
قربانی از شعائر الهی است
کمک به مستمندان و سیر کردن آن ها
رسیدن به تقوای الهی
حلق و تقصیر کردن
فضیلت حلق
حکم حلق و زمان آن
نتیجه
فصل سوم : فلسفه حج
مقدمه
فلسفه فردی و معنوی
مقدمه
بعد معنوی حج
حج و کسب معرفت
انسان و خودسازی
عبادت حج، عبادتی بی ریاست
بعد معنوی مناسک و اعمال حج و تاثیر آن بر فرد
بعضی از اسرار حج
اسرار صفا و مروه
راز طواف کردن
سرحلق
نتیجه
فلسفه اقتصادی
بعد اقتصادی حج
اهداف و آثار تجاری و اقتصادی حج
دیدگاه قرآن نسبت به بعد اقتصادی حج
دیدگاه قرآن در مورد واژه منافع و نظر مفسران در آن مورد
قربانی عامل تقویت کننده اقتصاد جوامع اسلامی
قربانی عامل برآوردن نیاز فقیران
نتیجه
فلسفه اجتماعی
مقدمه
ویژگی های اجتماع حج
محتوای اجتماعی حج و آثار آن
دیدگاه قرآن نسبت به اجتماعی بودن حج
خانه خدا متعلق به مردم است
قیام جهان شمول اجتماعی مسلمانان در پرتو حج
امنیت اجتماعی مسلمانان
حج تراکم قوه متکثره در نقطه واحده است
نتیجه
نتیجه گیری کلی
منابع

مقدمه:
شناخت صحیح مسائل حج به عنوان بخش عمده‌ای از آیات قرآنی، معارف، احکام و فقه اسلامی ضرورتی است که همواره مورد توجه مجامع مختلف قرار گرفته است و این خود فرصتی است که بیشتر به مسائل آن بپردازیم.
بنابراین در قرآن هم سوره ای به این نام یعنی، حج وجود دارد و در چند سوره دیگر از قرآن به مسائل مربوط به آن پرداخته از جمله : بقره،آل عمران، ابراهیم و…
همچنین نزدیک سیصد آیه در مورد حج و داستان حضرت ابراهیم (ع) وجود دارد که ما در این تحقیق قسمتی از آن ها را همراه با تفاسیر و نظرات نویسندگان بیان میکنیم.
اما یکی از وظایف مهم ما، قضیه آشنا کردن مردم است به مسائل حج، آدمی بسیار میبیند که به حج میروند، زحمت می کشند، لکن مساله حج را نمی دانند.
البته عمده ترین مشکلی که در مورد این عبادت و فرضیه مهم وجود دارد با این که مومنان با این عبارت الهی،آشنایی دیرینه دارند، و هر سال با حضور شورانگیز از سراسر عالم، زنگار دل، با زلال زمزم توصیه میزدایند، و با حضرت دوست تجدید میثاق میکنند، و اگر چه میراث ادب فرهنگ ما، مشحون از آموزه های حیات بخش حج است،اما هنوز ابعاد بی شماری از این فرضیه مهم، ناشناخته و مهجور مانده است.
این تحقیق شامل سه فصل میباشد:
فصل اول حج از نظر لغوی و اصطلاحی بحث شده و انواع حج و عمره هم بررسی شده است.
در فصل دوم که سیمای حج از دیدگاه قرآن میباشد تقریباً آیات قرآن را تا حدودی مورد بررسی و دسته بندی قرار دادیم همچنین آیات مربوط به بنای کعبه و تاریخچه آن و آیات مربوط به محرمات و واجبات حج نیز در این فصل بحث شده است.
و اما در فصل سوم، این فصل فلسفه حج میباشد که فلسفه اجتماعی، اقتصادی و فردی معنوی را به رشته تحریر درآورده، همچنین آیاتی که مربوط به آن ها در قرآن بیان شده آن ها را جمع آوری کرده و در مباحث مربوط به خودشان جای داده شده است.
و در آخر هم یک نتیجه گیری کلی از همه مباحث تحقیق به عمل آمده است.
امید به این که توانسته باشم این عبادت بزرگ را که اسلام و قرآن به آن این قدر اهمیت داده اند، با استناد به قرآن تا حدی برای همه روشن و مبرهن گردد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
احرام, استطاعت بدنی, استطاعت عقلی, استطاعت مالی, اعمال حج, الهیات, ام القری, بلد الامين, بيت الحرام,,

تاريخ : 9 دی 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:112
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول : کلیات پژوهش
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت پژوهش
اهداف پژوهش
هدف اصلی
اهداف فرعی
سوالات پژوهش
سوال اصلی
سوالات فرعی
فرضیات پژوهش
قلمرو پژوهش
قلمرو موضوعی
قلمرو زمانی
قلمرو مکانی
تعریف اصطلاحات پژوهش
فصل دوم : ادبیات پژوهش
مقدمه
پیوند با مدرسه
تعریف مدرسه
اهمیت بررسی پیوند با مدرسه
تعاریف پیوند با مدرسه
تئوری های پیوند با مدرسه
تئوری کنترل اجتماعی
تئوری خود کنترلی
مدل رشد اجتماعی
سبک های پیوند با مدرسه
نقش خانواده در پیوند با مدرسه
حمایت تحصیلی
تعاریف
نظریات حمایت تحصیلی
شخصیت معلم وی‍ژگی های معلم و فشارهای روانی معلم
امنیت عاطفی معلم
نگرش های معلم
سبک های معلم
ارزش صحبت کردن معلم
فشارهای روانی معلم
نفش خانواده در حمایت تحصیلی فرزندان
پیشینه تحقیق
پژوهش های خارجی
پژوهش های داخلی
فصل سوم : روش شناسی تحقیق
مقدمه
روش پژوهش
جامعه آماری
نمونه آماری
ابزار جمع آوری اطلاعات
روایی و پایایی پرسشنامه
تعیین اعتبار (روایی) پرسشنامه
تعیین پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه
تجزیه و تحلیل آماری
فصل چهارم‌ : تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش
یافته‌های توصیفی پیرامون نمونه تحقیق
تحلیل توصیفی و استنباطی فرضیه های تحقیق
فصل پنجم : ارائه نتایج و پیشنهادات تحقیق
مقدمه
نتایج توصیفی
نتایج استنباطی (نقد و بررسی فرضیات)
فرضیه های فرعی
پیشنهادات
پیشنهادات برای سازمان
پیشنهادات برای تحقیقات آتی
محدودیت های پژوهش
منابع
منابع فارسی
منابع لاتین

فهرست اشکال:
نمونه تحقیق براساس مقطع تحصیلی
نمونه تحقیق براساس شغل پدر
بررسی نمونه به تفکیک شغل مادر

فهرست جداول:
نمونه تحقیق به تفکیک مقطع تحصیلی
نمونه تحقیق به تفکیک شغل پدر
نمونه تحقیق به تفکیک شغل مادر
میانگین و انحراف معیار متغیر‌های پژوهش
ماتریس‌های همبستگی متغیرهای پژوهش
خلاصه رگرسیون پیش‌بینی پیوند با مدرسه و مؤلفه های آن براساس متغیر حمایت تحصیلی
میانگین و انحراف معیار متغیر‌های پژوهش
ماتریس‌های همبستگی متغیرهای پژوهش
خلاصه رگرسیون پیش‌ بینی پیوند با مدرسه و مؤلفه های آن براساس متغیر حمایت تحصیلی معلم
میانگین و انحراف معیار متغیر‌های پژوهش
ماتریس‌های همبستگی متغیرهای پژوهش
خلاصه رگرسیون پیش‌ بینی پیوند با مدرسه و مولفه های آن براساس متغیر حمایت تحصیلی پدر
میانگین و انحراف معیار متغیر‌های پژوهش
ماتریس‌های همبستگی متغیرهای پژوهش
خلاصه رگرسیون پیش‌ بینی پیوند با مدرسه و مولفه های آن براساس متغیر حمایت تحصیلی مادر
ماتریس‌های همبستگی متغیرهای پژوهش
خلاصه رگرسیون پیش‌ بینی پیوند با مدرسه و مولفه های آن براساس متغیر حمایت تحصیلی همسالان

چکیده:
هدف این مطالعه بررسی رابطه بین پیوند با مدرسه و حمایت تحصیلی در دانش آموزان مقطع راهنمایی و متوسطه شهر ابوزیدآباد بود. این پژوهش از نظر موضوع در حوزه تحقیقات آموزش و پرورش قرار میگیرد.این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش تحقیق از نوع توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش آموزان مقطع راهنمایی و دبیرستان دخترانه شهر ابوزیدآباد است.
برای بدست آوردن حجم نمونه در این تحقیق از فرمول کوکران استفاده شده است، و حجم نمونه 160 نفر تعیین شد. در این تحقیق از پرسشنامه استفاده شده است: پرسشنامه پیوند با مدرسه و پرسشنامه حمایت تحصیلی. اعتبار محتوای این پرسشنامه توسط استاد راهنما و تعدادی از مدیران مدارس شهر ابوزیدآباد مورد تأیید قرار گرفته است و از اعتبار لازم برخوردار میباشد. در این پژوهش جهت بررسی داده های آماری از نر م افزار 22 SPSS استفاده شده است. نتایج به دست آمده از آزمون ها نشان میدهد حمایت تحصیلی دانش آموزان توانایی پیش بینی متغیر پیوند با مدرسه و همه مولفه های آن را دارا می باشد. در نتیجه فرضیه اصلی تحقیق عبارتست از: بین پیوند با مدرسه و حمایت تحصیلی دانش آموزان رابطه معنی دار وجود دارد، که مورد تایید قرار میگیرد.

مقدمه:
پیوند با مدرسه اشاره به ارتباطاتی دارد که فرد با مدرسه و دیگر جنبه های زندگی تحصیلی دارد. مادوکس وپرینز (2003) با تیستیچ، اسکاپز و ویلسون (2004) و اولسز، لیپولد و گرینبرگ (2010)، پیوند با مدرسه را شامل مشارکت در مدرسه، تعهد به ارزش ها و باورها نسبت به مدرسه تعریف کرده اند. همچنین اندرمن و اندرمن (1999) پیوند با مدرسه را احساس دانش آموزان از مورد احترام واقع شدن واحساس راحتی در مدرسه میدانند. پیوند با مدرسه نشان دهنده یک اصطلاح گسترده است که برای توصیف روابط دانش آموزان با مدرسه استفاده شده است.
اولین درک جامع در مورد پیوند با مدرسه بر اساس نظریه پیوند اجتماعی یا کنترل اجتماعی هیرشی (1969) مفهوم سازی شده است. در این نظریه پیوند با مدرسه نتیجه چهار عامل دلبستگی، تعهد، مشارکت و باور به مدرسه ذکر شده است. از نظر هیرشی هر کدام از این عناصر همبستگی بالایی با بقیه دارد و تضعیف یک عنصر به تضعیف بقیه خواهد انجامید.
در نظریه جدید گات فردسون و هیرشی (1990) پیوند با مدرسه نتیجه خود کنترلی فرد در نظر گرفته شده است، طبق این نظریه دانش آموزانی که خود کنترلی پایینی دارند. در پیوند با مدرسه نیز دچار مشکل خواهند شد. در مدل رشد اجتماعی که گسترش یافته نظریه کنترل است. فرصت برای درگیری یا مشارکت، مهارت برای مشارکت و تقویت این مشارکت ها سه عامل ضروری در پیوند با مدرسه است که بعد کلیدی در مدل رشد اجتماعی مشارکت است (کاتالانو و هاوکینز، 1996).
اساس نظری دیگر در توضیح پیوند با مدرسه نظریه یادگیری اجتماعی است که پیوند با مدرسه را نتیجه ارزیابی افراد از شایستگی ها یا اثر بخشی شان در انجام رفتارهای موفقیت آمیز در مدرسه میداند و بر پایه همین نظریه بر خود کارآمدی تاکید شده است (بندورا، 1977).
نقشی که مدرسه در رشد روانی اجتماعی دانش آموزان دارد و اهمیتی که پیوند دانش آموزان با مدرسه در پیشرفت تحصیلی و پیشگیری از انحراف های اجتماعی میتواند داشته باشد ضرورت ساخت پرسشنامه ای معتبر برای اندازه گیری پیوند با مدرسه در بین دانش آموزان ایرانی را آشکار می سازد.
بازبینی پیشینیه پژوهشی نشان میدهد در اندازه گیری پیوند با مدرسه مفاهیمی چون ارتباط با مدرسه (واترز و کراس، 2010، مک نیلی، نان ماکر وبلوم، 2002، پناغی، احمدآبادی، زاده محمدی و پشت محمدی، 1389)، وابستگی (براون واونز 2002)، تعلق (ما، 2003، استرمن، 2000) و درگیری در مدرسه (فردریک، بلامنفیلد و پاریس، 2004) مطرح شده اند؛ و این مطالعات مبتنی بر رویکرد نظری واحدی بوده اند. معنا و مفهوم پیوند بدون توجه به معنای تربیت قابل فهم نیست.
تربیت مقوله ای بسیار مهم و چند بعدی است که با عوامل و زمینه های گوناگون ارتباط دارد. بدون شناخت عوامل موثر در تربیت و بدون همسویی آن ها با یگدیگر نمیتوان به پرورش کودکان و نوجوانان سالم و پویا مبادرت کرد. مفهوم پیوند نیز دقیقا با این ارتباط پویا آشکار می گردد. پیوند به ارتباطی گفته میشود که هر یک از طرفین ارتباط به رشد و اثر بخشی یکدیگر کمک کنند. پس هر نوع ارتباط پیوند نیست بلکه ارتباط اثر بخش پیوند نامیده میشود.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
امنيت عاطفی, اندازه گيری, تجزيه و تحليل, جامعه آماری, حمايت تحصيلی, حمایت تحصیلی, خود کنترلی, دانلود,

تاريخ : 9 دی 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:104
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
الیاف سلولز طبیعی
پنبه
خصوصیات گیاهی
ایجاد نپ
مشخصات قسمت های مختلف ساختمان تار پنبه ( مقطع عرضی)
لایه
لایه اولیه
لایه دوم
کانال لومن
مواد تشکیل دهنده الیاف سلولزی (پنبه)
اثر حرارت
اثر زمان
اثر نور خورشید
خواص شیمیایی پنبه
اثر میکرو ارگانیسم ها
اثر طول الیاف در خواص نساجی آن ها
فصل دوم
شستشو
شستشوی کالای پنبه ای
تغییرات حاصل در روی پنبه در اثر جوشیدن در محلول قلیائی
قدرت تمییز کنندگی محلول شستشو یا درجه تمییزی کالای شسته شده
فصل سوم
سفیدگری
سفیدگری کالای سلولزی
سفیدگری کالای سلولزی با پراکسیده
سفیدگری کالای سلولزی با آب اکسیژنه
ارزش آب اکسیژنه
روش تعیین ارزش آب اکسیژنه
عمل سفید کنندگی آب اکسیژنه، تجزیه و ترکیب آن با سلولز
تجزیه وفعال شدن آب اکسیژنه بوسیله قلیائی
اسیدی کردن کالا پس از سفیدگری
فصل چهارم
رنگرزی الیاف سلولزی با رنگینه های راکتیو
نکات مهم در رابطه با رنگرزی رنگینه های راکتیو
رنگرزی رمق کشی (غیر مداوم) با رنگینه های راکتیو
فصل پنجم
پاک کننده های مصنوعی
طبقه بندی پاک کننده های مصنوعی
پاک کننده های آنیونی
پاک کننده های کاتیونی
پاک کننده های آمفولیتیک
پاک کننده های غیریونی
اثر مواد تعاونی در پاک کننده ها
مواد سازنده
مواد پر کننده
مواد افزودنی
فصل ششم
مواد مورد نیاز
محاسبات
محاسبات برای عملیات پخت و سفیدگری
محاسبات برای عملیات خنثی سازی با اسید استیک
محاسبات برای عملیات رنگرزی با رنگ راکتیو
محاسبات برای عملیات شستشوی نهایی قلیایی
محاسبات عملیات شستشو با پودرهای شوینده
روش کار
روش انجام تست استحکام و اسپکتوفتومتری
فصل هفتم
نتایج حاصل از دستگاه اسپکتروفتومتری روی پساب شستشوی کالا با پودرهای شوینده
رنگ قرمز با طول موج 544
رنگ آبی با طول موج 609
تست اسپکتروفتومتری روی پساب سومین مرحله شستشو
رنگ قرمز با طول موج 544
رنگ آبی با طول موج 609
تست استحکام
نمونه های قرمز
نمونه های آبی
تست استحکام نمونه ها پس از سومین مرحله شستشو با پودرهای شوینده
نمونه های قرمز
نمونه های آبی
نتیجه گیری
ثبات شستشوئی
استحکام
فصل هشتم
منابع

پنبه:
اگر چه الیاف ساقه ای در نوع خود دارای ارزشی در صنعت نساجی است ولی اهمیت آنها هرگز به پنبه نمی رسد. از خصوصیات مهم این الیاف، استحکام زیاد در پارچه، داشتن قدرت و قابلیت انعطاف در مقابل هرگونه عملیات ریسندگی و بافندگی و تمایل به جذب رنگ های متفاوت است. همین خصوصیات باعث شده است که با وجود افزایش الیاف مصنوعی، پنبه اهمیت خودش را حفظ کند و مقدار محصول و مصرف آن همواره افزایش یابد.
تاریخ تولید پارچه های پنبه ای به دوران تمدن اولیه مصر قدیم میرسد، مصرف پارچه پنبه ای عمر طولانی چند هزار ساله دارد. پنبه ماده نساجی ارزنده ای است که هنوز هیچ لیفی تاکنون نتوانسته است جای آن را بگیرد. از خصوصیات ویژه این لیف، سهولت کشت و زرع، قیمت مناسب و نسبتاً ارزان، سبکی، نرمی، خنکی، دوام، استحکام و بسیاری از مزایای دیگر را باید نام برد.
نظریه استحکام زیاد و مقاومت ویژه ای که در برابر عوامل قلیایی دارد به ویژه در مناطق حاره و در معرض آفتاب سوزان، البسه پنبه ای می توانند بارها و بارها شستشو شوند و به خاطر جذب رطوبت سریع آن بعنوان لباس نجات در مناطق گرمسیری به کار روند.
از لحاظ مصارف صنعتی نیز پنبه دارای شرایط منحصر به فردست به ویژه در صنایع دریانوردی و ماهیگیری از طناب ها و تورهای پنبه ای استفاده زیاد به عمل می آید. در این مورد باید اشاره کرد که بشر ار ابتدای آشنایی خود به دریانوردی و صید ماهی از این لیف استفاده کرده است.
پنبه قابلیت دارد که بخوبی رنگرزی و چاپ بشود و به این منظور کلاس های مختلف رنگ نظیر پیگمنت، مستقیم، آزوئیک، خمی گوگردی، راکتیو و نفتل دایر می شوند.
صرف نظر از مصارف پوششی و صنعتی، پنبه در انواع بی شماری از پارچه های دکوراسیون و چادرهای صحرایی، قالی و مشابه آنها نیز به کار میرود.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آب اکسیژنه, آزوئیک, آفتاب سوزان, آمفولیتیک, آنیون, ارزان, استحکام, اسپکتوفتومتری, اسید استیک, البسه ,

تاريخ : 9 دی 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:30
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
تعریف سرقفلی و حق کسب پیشه و تجارت
مبنای سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت
حق کسب و پیشه و تجارت
سرقفلی
اختیارات مالکانه
دریافت وجهی در قبال موقعیت خوب ملک استیجاری
دریافت سرقفلی در قبال دادن امتیازی به مستأجر
حق کسب و پیشه تجارت
سرقفلی
منابع و مآخذ
پی نوشت

مقدمه:
سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت، از مهم ترین مباحث مربوط به اجاره است که جایگاه بسیار مهمی در مباحث حقوقی و اقتصادی داشته، تغییر و تحول این نهاد حقوقی و تقنین در این باب همیشه حساسیت‌زا و بحث‌انگیز بوده است که خود دلیل بر نقش مهم و فراگیر این نهاد در عرصه اقتصادی اجتماع میباشد.
مجلس شورای اسلامی در سال 1376، آخرین قانون مربوط به موجر و مستاجر را به تصویب رساند. از جمله مباحث تغییر یافته در این زمینه، بحث سر قفلی بود که دستخوش تحولات عظیمی گردید. مقاله حاضر، درصدد بررسی نکات مثبت و منفی این قانون در زمینه یاد شده است. لیکن این بررسی میسر نیست، مگر بعد از ارائه مباحثی در جهت تبیین تفاوت بین سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت، مبنای این دو حق، پیشینه حق کسب و پیشه و تجارت، و نظر فقها در موضوع یاد شده. لذا قبل از بحث و بررسی قانون جدید، زمینه‌های اجتناب‌ ناپذیر این مباحث را فراهم می آوریم.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اختيارات, اقتصادی, تجارت, حق كسب, حقوق, دانلود, سرقفلی, قانون, مجلس شورای اسلامی, مستاجر, ملک استيجا,

تاريخ : 9 دی 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:41
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
سابقه‌ تاریخی افترا
تعریف اصطلاحی و لغوی افترا
افترا در اصطلاح حقوقی
عناصر تشکیل دهنده‌ جرم (شرایط تحقق بزه)
رکن قانونی
رکن مادی
رکن معنوی
سیستم جزایی افترا
اشاعه‌ اکاذیب (‌مقدمه)
ارکان جرم نشر اکاذیب
رکن قانونی
رکن مادی
رکن معنوی
رژیم کیفری بزه نشر اکاذیب
فرق افترا و نشر اکاذیب
فهرست منابع و ماخذ

مقدمه:
طبع زندگی اجتماعی مستلزم برخورد اندیشه‌ها، گفتار، کردار و منافع افراد جامعه است و این پدیده‌ها منشا بروز و وقوع جرائمی میباشد که دسته‌ای از‌ آن جرائمی هستند که بی جبر و عنف مادی به وسیله‌ زبان یا قلم واقع میشوند و حیثیت و شرافت افراد را مصدوم مینمایند و باعث ورود ضرر معنوی بر اشخاصی میشوند این جرائم در قانون ذیل عنوان بحث : افترا و توهین و هتک حرمت اشخاص بیان شده‌اند.
در قانون مجازات اسلامی – تعزیرات از مواد 697 تا 700 تحت عنوان افترا و توهین و هتک حرمت ذکر شده است. ولی همه مواردی را که بنابر معنای عرفی، و ضابطه‌ حقوقی و علمی در حقوق جزا اسلامی، بتوان بعنوان افترا و توهین و هتک حرمت شناخت،‌ در بر نمی ‌گیرد در نتیجه این قسمت از قانون فاقد جامعیتی است که عنوان آن اقتضا میکند زیرا در پاره‌ای دیگر از قانون مجازات اسلامی مواردی دیگر بیان شده است که میتواند تحت این عنوان قرار گیرد. از جمله مواد 139 تا 164 ق . م اسلامی، قذف که نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری است، نوعی افترا تلقی میشود.
آن چه میتوان از موارد اشاره شده استنباط کرد این است که هتک حرمت مفهوم عام و کلی دارد و اعم از توهین و افترا میباشد به این معنی که در همه موارد توهین و افتراء هتک حرمت تحقق مییابد.
با توجه به تعاریفی که بعداً بیان میشود و سعی در توضیح بیشتر آن داریم یکی از مصادیق این جرائم اشاعه اکاذیب است که یکی از شاخه‌های هتک حرمت اشخاص با عناصر مادی خاص خود است که سعی در توضیح بیشتر آن خواهیم داشت.
لذا با توجه به این مقدمه به تعریف و توضیح افترا و نشر اکاذیب و وجوه افتراق آن ها خواهیم پرداخت.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اجتماع, افترا, انديشه‌, تعزيرات, توهين, جرائم, حقوق, حيثيت, دانلود, ركن قانونی, ركن مادی, ركن معنوی,,

تاريخ : 9 دی 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:38
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
کلاهبرداری و انواع آن در حقوق ایران
تعریف جرم کلاهبرداری
حیثیت عمومی جرم کلاهبرداری
پیشینه کلاهبرداری در بیمه
پیشینه تاریخی کلاهبرداری در بیمه
پیشینه کلاهبرداری بیمه‌ای در ایران
عناصر متشکله جرم کلاهبرداری
عنصر قانونی
عنصر مادی
متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده کلاهبرداری
لزوم تقدم اعمال وسایل متقلبانه بر تحصیل مال
احراز رابطه علیت
لزوم تحصیل مال قربانی
مصادیق تمثیلی وسایل متقلبانه مذکور در قانون
فریب دادن مردم به‌وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم
فریب دادن مردم به داشتن اموال و اختیارات واهی
امیدوار کردن مردم به امور غیر واقع
ترساندن مردم از حوادث و پیشامدهای غیر واقع
اختیار اسم یا عنوان مجعول
وسائل تقلبی دیگر
اغفال و فریب قربانی
تعلق مال برده شده به غیر
نتیجه حاصله
عنصر معنوی
مجازات کلاهبرداری و لواحق آن
انواع کلاهبرداری
شروع به جرم کلاهبرداری
کیفیات مخففه در جرم کلاهبرداری
مجازات‌های تبعی و تکمیلی
همکاری در ارتکاب جرم کلاهبرداری
تعدد یا تکرار جرم کلاهبرداری
صور خاص جرم کلاهبرداری
جرائم در حکم کلاهبرداری در مسائل تجارتی و بازرگانی
منابع

کلاهبرداری و انواع آن در حقوق ایران:
کلاهبرداری از جمله جرائمی است که در طول تاریخ حقوق جزا بر مجموعه جرائم علیه اموال افزوده شده و به طرق مختلف انجام میپذیرد. غالباً از کلاهبرداری تحت عناوینی چون جرم جدید یا بحران قرن بیستم یاد میشود. با توجه به اینکه در این تحقیق سعی در بیان مصادیق مختلف کلاهبرداری در رشته بیمه شخص ثالث اتومبیل داریم، لذا قبل از آن ضروری است تا با ارکان جرم کلاهبرداری آشنا شویم چرا که کلاهبرداری در صنعت بیمه وضعیت خاصی نسبت به جرم کلاهبرداری ندارد. از این رو با وحدت ملاک از قواعد پیرامون آن ها در تبیین کلاهبرداری در مصادیق خاص صنعت بیمه استفاده میشود.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اغفال, اموال, بحران قرن بيستم, بيمه, تجارت, جرم, حقوق, حوادث, دانلود, شركت‌, عنصر قانونی, عنصر مادی,,

تعداد صفحات:136
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
تعریف مساله و سوال های اصلی تحقیق
سابقه و ضرورت تحقیق
فرضیات تحقیق
دلیل انتخاب موضوع
روش بررسی
اصطلاحات و مفاهیم پایه (واژه شناسی)
قانون
جرم
پدیده جنایی
سیاست جنایی
قضازدایی
جرم زدایی
کیفر زدایی
فصل اول : جرم انگاری
جرم انگاری و هدف آن
جرم انگاری از دیدگاه مکاتب حقوق کیفری
مکتب فایده اجتماعی
مکتب عدالت مطلق
مکتب کلاسیک
مکتب تحققی
مکتب دفاع اجتماعی
مکتب اثباتی انتقادی
مکتب اصالت عمل کیفری
دفاع اجتماعی ترکیبی
مکتب نفی حقوق جزا
مکتب دفاع اجتماعی نوین
دفاع اجتماعی بر مبنای عدالت ترمیمی
مکتب نئوکلاسیک
مکتب نئوکلاسیک جدید
منابع شرعی جرم انگاری
کتاب
سنت
اجماع
عقل یا قیاس
مراجع داخلی جرم انگاری
قانون
آئین نامه
مراجع مکمل
علوم مرتبط با جرم زدایی
جامعه شناسی کیفری
جرم شناسی
روانشناسی جنایی
فصل دوم : راهکارهای نوین در عرصه سیاست جنایی
راهکارهای قوه قضاییه در راستای بهبود بخشیدن به مشکلات قوه قضاییه
اصلاح ساختار نظام قضایی کشور
استفاده از تعدد قضات
تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی
تثبیت و توسعه شوراهای حل اختلاف و استفاده از روش داوری و حکمیت در
حل و فصل دعاوی
بالا بردن سطح علمی مراکز آموزش حقوقی و قضات
بازنگری و اصلاح قوانین
لایحه قضازدایی
قضازدایی و جرم زدایی
قضازدایی
مفهوم قضازدایی
مفهوم قضازدایی در عمل
قضازدایی و قانون اساسی
قضازدایی و حقوق اداری
جرم زدایی
مفهوم جرم زدایی
انواع و کارکردهای جرم زدایی
جرم زدایی عملی
نسبت جرم زدایی و قضازدایی
جرم زدایی و قانون اساسی
جرم زدایی و حقوق اداری
نتیجه گیری
فصل سوم : دلایل توجیهی لایحه
مقدمه
مقتضیات زمان و مکان
مقتضیات زمان و مکان در قلمرو حقوق کیفری
تورم کیفری
علل و افزایش جمعیت کیفری
قضازدایی راهی به سوی تعدیل قوانین کیفری
فصل چهارم : لایحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قانون
تقدیم لایحه قضازدایی به مجلس از سوی رئیس جمهور
فرآیند کار لایحه
ملاحظاتی درباره محتوی لایحه
مقدمه توجیهی
کمیسون های مربوطه
تفکیک حوزه ها و بررسی مواد
حوزه آلودگی هوا
حوزه منابع طبیعی
حوزه شکار و صید
حوزه آب
حوزه امور پزشکی، بهداشتی، درمانی و دامپزشکی
حوزه کار و امور اجتماعی
حوزه حمل و نقل
حوزه مالیات های مستقیم و غیر مستقیم
حوزه ثبت احوال
حوزه ثبت اسناد
بررسی کلی لایحه
اصلاح قوانین و تصحیح سیاست جنایی
اقدام های پیشنهادی
نتیجه گیری
منابع و مأخذ

چکیده :
شناخت جرم و مجازات و نحوه اجرای آن به گونه ای که نتیجه بخش باشد و موجبات حفظ جامعه را در مقابل خطرات مجرمین فراهم کند از جمله مسائلی است که ذهن اکثریت افرادی که به نوعی مرتبط با این موضوع هستند را به خود جلب کرده.
در این میان تبیین جرم و تلاش در جهت تعیین مبانی آن و شناخت معیارها و اصول لازم برای جرم انگاری از زمان ظهور مکاتب حقوق کیفری تا حال حاضر می تواند نقش اساسی را در داشتن یک سیستم جنایی عالی داشته باشد.
تحقیق حاضر برای رسیدن به مجازات فایده مند، مجازات های اجتماعی را مدنظر قرارداده و در صدد بررسی قضازدایی به عنوان بهترین راهکار است به همین منظور به بررسی لایحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه که در 6 حوزه (زیست محیطی – امور پزشکی، بهداشتی، درمانی و دامپزشکی- امور اقتصادی و دارا ئی- کار و امور اجتماعی، حمل و نقل و نظام مهندسی معدن و ساختمان – ثبت اسناد واملاک و ثبت احوال ) مطرح شده پرداخته، عوامل توجیهی قضازدایی را عنوان کرده و در آخر اصلاح سیاست جنایی را پیشنهاد میکند.

مقدمه:
حقوق کیفری اعمالی را که عموماً برای جامعه مضر محسوب می شود تعریف و کیفرهای مباشران آن اعمال را نیز مشخص می نماید در پی احراز عملی ارتکاب یک بزه، ضروری است که مباشر آن کشف شود، ادله جمع آوری گردد و در پایان یک فرآیند که عموماً قضائی است مجرم به کیفر خود برسد. در سال های دور تمام دغدغه سیستم کیفری بر این بوده که با تحمیل شکنجه روحی و گاهی نیز بدنی، بعنوان انتقام، عمل مجرمانه مجرم را کیفر دهند اما آن چه امروزه مدنظر است شناخت شخصیت روان شناختی و واقعی مجرم علاوه بر شخصیت حقوقی بزهکار است.
بنظر میرسد نگرشی که نسبت به جرم و مجرم وجود داشته است (اینکه جرم عملی مذبون و مجرم باید طرد گردد) در قانون ما نیز نفوذ کرده بود تمامی جرم ها با مجازات های سنگین پاسخ داده می شدند هر چند قانون کشور ما قبل و بعد از انقلاب بارها اصلاح شده هنوز در بعضی از آن ها سختی را میتوان احساس کرد، هنوز هم در بسیاری از آن ها مجازات های سالب آزادی که به منزله حذف موقت از جامعه است حرف اول را میزند هنوز در برخی از آن ها طرد کلی بزهکار (اغدام) از جامعه به چشم میخورد. مطمئناً چنین قوانینی نمی تواند با وضع امروزی جامعه تطابق داشته باشد علاوه بر این موجب ناکارآمدی نظام قضایی خواهد شد چرا که رسیدگی به تک تک جرایمی که مجازات حبس یا سنگین تر در قانون برای آن مقدر شده حتی اگر عمل ارتکابی بسیار بی اهمیت باشد باید تحت سیطره قوه قضائیه صورت گیرد و همین دلیل اطاله دادرسی و ده ها مشکل دیگر را به وجود می آورد.
راه حلی که بیشتر صاحبنظران ارائه می کنند قضازدایی و جرم زدایی است در این تحقیق سعی شده به بررسی این دو موضوع پرداخته شود و به طور خاص لایحه ای که تقدیم مجلس شده مورد ارزیابی قرار گیرد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آئین نامه, آلودگی هوا, امور پزشکی, بهداشت, ثبت احوال, ثبت اسناد, جامعه شناسی, جرم انگاری, جرم زدایی,,

تاريخ : 9 دی 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:39
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
عنوان
مقدمه
مبحث اول : معانی و مصادیق شرط
مبحث دوم : شروط ابتدایی و شروط تبانی
شرط ابتدایی
شروط تبانی یا بنایی
معنای خاص شرط بنایی
معنای عام شرط بنایی
وضعیت مفاد شرط بنایی در حقوق ایران
شرط بنایی در فقه
وضعیت مفاد بنایی عقد در فقه
مبحث سوم : ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد
مبحث چهارم : تحلیل رابطه عقد و شرط
وابستگی و ارتباط شرط با تعهد اصلی (عقد)
وابستگی و ارتباط عقد با شرط ضمن آن
آثار مترتب بر وحدت رابطه حقوقی عقد و شرط ضمن آن
خصوصیات شرط ضمن عقد
مبحث پنجم : اقسام شروط صحیح و احکام آن ها
تعریف شرط صفت
موارد شرط صفت
خصوصیات مورد معامله
منابع و ماخذ

مقدمه:
فقها و اندیشمندان شیعه نگرش خاصی نسبت به مسئله شروط و ذکر آن در عقود و آثار ناشی از آن و همچنین مباحث مرتبط با آن داشته اند و با توجه به اینکه قانون مدنی ما نیز برگرفته از فقه امامیه میباشد این اهمیت بنحو شایسته‌ای در بحث ها و استدلالات حقوقی و کتب حقوقدانان ملموس میباشد براساس نظر مشهور در بین فقها تعهد ابتدایی الزام آور نیست و تعهدی موثر و الزام‌آور است که در قالب عقود معین ابزار شود و یا به صورت شرط در ضمن عقد معین در آید. با وضع ماده 10 قانون مدنی تشکیل هر قرار دادی در صورتی که مخالفت صریح با قانون نداشته باشد مشروع دانسته شده اما به پیروی از فقهای امامیه فصل جداگانه ای بنام شروط ضمن عقد باز شده است.
واژه شرط در علوم مختلف همچون نحو، فلسفه، اصول، فقه و حقوق استعمال میشود و در هر یک معنایی مخصوص دارد در این تحقیق مقصود از شرط در اصطلاح حقوقی و فقهی آن به معنای تعهدی تبعی است که توسط متعاقدین ایجاد میشود. در فقه امامیه مشهور است شرط باید در متن عقد ذکر شود تا الزام‌آور باشد در قانون مدنی ایران نیز مستفاد از مواد 238 و 242 نیز ظاهراً این گرایش به چشم میخورد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
استدلالات حقوقی, حقوق, حقوقدانان, دانلود, شرط بنايی, شرط ضمن عقد, شيعه, عقد, فقه, فقه اماميه, فقها, ,

تاريخ : 9 دی 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:25
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه و ضرورت تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام
وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام
آیین نامه داخلی مجمع
فصل اول : کلیات
فصل دوم : کمیسیون های دائمی، کمیسیون های خاص،چگونگی تشکیل و طرز کار
فصل سوم : شورای مجمع، حد نصاب، چگونگی تشکیل جلسات و طرز کار
فصل چهارم : دبیرخانه مجمع
مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‎های کلی نظام
سیاست های کلی نظام

مقدمه و ضرورت تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام:
جمهوری اسلامی را میتوان از جمله بدیع‌ترین نظام‌های سیاسی جهان معاصر خواند. این نظام که از سال 1358 پس از تصویب قانون اساسی برای نخستین بار فرآروی جامعه جهانی قرار گرفت از ویژگی های منحصر به فرد حقوقی و سیاسی برخوردار است.
ترکیب و تحقق دو عنصر اسلامیت و جمهوریت در قالب قوانین اجرایی از اصلی ترین ویژگی های این نظام به شمار می آید.
تحقق جمهوریت از طریق تشکیل مجلس شورای اسلامی با انتخاب مستقیم نمایندگان توسط مردم و به عنوان یکی از جلوه های حاکمیت ملی باوظیفه قانون گذاری و تحکیم سندیت شرعی و قانون اساسی و تحقق اسلامیت در قوانین از طریق تشکیل نهاد شورای نگهبان، ترکیبی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1358 پیش بینی شده بود.
بدیهی است در فرآیند نخستین سال های شکل‌گیری و تحقق نظامی نو با ویژگی های یاد شده، اختلاف نظر پیرامون منطبق‌ ساختن قوانین کشور با احکام شرع و قانون اساسی اجتناب‌ ناپذیر نماید.
از جمله مجلس شورای اسلامی با ملاحظه ضرورت ها، لوایح و طرح هایی را به تصویب میرساند که بعضا وضعیت جدیدی را پایه گذاری میکرد، شورای نگهبان نیز گرچه همین هدف ها را محترم میشمرد ولی این قبیل مصوبات را حسب وظایف قانونی خود خلاف شرع یا قانون اساسی تشخیص میداد و وظیفه ای نیز برای مبنا قرار دادن احکام ثانویه و حکومتی، ضرورت ها و مصلحت ها نداشت.
در چنین مواقعی شورای نگهبان به دلیل نوع و شیوه قانون گذاری در کشور، الزام داشت نظرات خود را به مجلس شورای اسلامی اعلام کند. (عودت مصوبه مجلس) تاکید مجلس شورای اسلامی بر مصوبه خود و عدم تامین نظر شورای نگهبان شرایطی را به وجود می آورد که ضرورت ایجاد یک نهاد فصل الخطاب برای تشخیص مصلحت اجتناب ناپذیر نشان میداد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آیین نامه, احکام شرع, اسلاميت, جامعه جهانی, جمهوريت, حقوق, دانلود, دبيرخانه, سياست‎, سياست‎های كلی ن,

<-BloTitle->
<-BloText->