خريد بک لينک

home theater in Los Angeles
فلنج
Barabas Ropa de hombre
سریعترین و بروزترین سایت دانلود کارآموزی و پروژه شبکه اجتماعی اشتراک گذاری تیکفا
<-BloTitle->
<-BloText->

تاريخ : 9 دی 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:25
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه و کلیات
واژگان کلیدی
فرضیات (طرح سوال)
پاسخ به سوالات
مبانی نظری (مباحث جمع آوری شده پژوهش)
شرایط خواسته دعوای خصوصی ضرر و زیان ناشی از جرم
شرایط و نحوه اقامه دعوی و مرجع صالح
شرایط ضرر و زیان نحوه مطالبه و انواع آن در دعوی کیفری
تقدیم دادخواست در مواعد معین
انوع ضرر و زیان و طرق ترمیم آن
نتیجه گیری
فهرست منابع

چکیده:
طبق قانون مجازات اسلامی، فعل یا ترک فعل برخلاف قانون، که دارای مجازات باشد، جرم محسوب میشود و جرمی که نظم عمومی جامعه را بر هم زند، دارای جنبه عمومی است. در این میان بعضی از جرایم علاوه بر آن که جنبه عمومی دارد، دارای جنبه خصوصی نیز هست یعنی از ارتکاب آنها فرد یا افراد معینی متضرر میشوند، مانند کلاهبرداری که علاوه بر برهم زدن نظم عمومی و داشتن جنبه عمومی، به اموال فرد دیگری ضرر میرساند. دعوای خصوصی، دعوای ضرر و زیان (خسارت) ناشی از جرم است که مدعی خصوصی با تقدیم دادخواست آن را از دادگاه مطالبه میکند. دعوای خصوصی دو طرف دارد، یکی مدعی و دیگری مدعی علیه یا خواهان و خوانده. مدعی در دعوای عمومی دادستان است ولی در دعوای خصوصی مدعی متضرر از جرم است یعنی کسی که از جرم ضرر و زیان دیده است که ممکن است خود مجنی علیه باشد و یا وراث قانونی اش و یا اشخاص ثالث باشد. پس دعوای خصوصی برعکس دعوای عمومی قابل انطباق است. مدعی علیه دعوای خصوصی (خوانده) هم غیر از خوانده دعوای عمومی است، ولی دعوای خصوصی را میتوان علیه جانشینان متهم و یا حتی کسانی که دارای مسئولیت مدنی هستند اقامه کرد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اشخاص ثالث, اقامه دعوی, جرم, حقوق, خسارت, خواهان دعوای, دادخواست, دادگاه, دانلود, ضرر و زيان, قانون,,

تعداد صفحات:75
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول : کلیات پژوهش
مقدمه
بیان مساله
اهمیت و ضرورت پژوهش
اهداف پژوهش
هدف کلی
اهداف فرعی
فرفیه های پژوهش
فرضیه کلی
فرضیه های جزیی
تعریف نظری و عملیاتی
تعریف نظری
تعریف عملیاتی
فصل دوم : ادبیات پژوهش
بخش اول – شخصیت و ویژگی های شخصیت
شخصیت چیست؟
ویژگی‌های شخصیت
مطالعه شخصیت
تاریخ‌های مهم در روانشناسی شخصیت
نظریه‌های شخصیت
افراد مهم در روانشناسی شخصیت
واژه‌های کلیدی شخصیت
بخش دوم – پیشرفت تحصیلی چیست و عوامل موثر بر آن کدام است؟
وضعیت فرهنگی خانواده
آرامش روانی و عاطفی خانواده
نوع دوستان دانش آموز و ویژگی های آن ها
آموزش های تقویتی
انجام منظم تکالیف درسی در منزل
آشنایی والدین با ویژگی های روانی فرزندان
رفتار معلم و نوع برخورد او در کلاس
افت تحصیلی چیست و عوامل موثر بر آن کدام است؟
ضریب هوشی پایین
بیسواد بودن والدین و عدم رفع اشکالات درسی دانش آموز
مدرسه هراسی و ترس از معلم
نداشتن ارتباط بین والدین و مدرسه
نبودن آرامش روانی و عاطفی در منزل
بکار بردن واژه های تحقیر آمیز در منزل
روش مطالعه غلط و معنی دار نبودن آموخته ها
کارا نبودن معلم در تدریس
اختلات شخصیتی و مشکلات جسمانی کودک
اضطراب در امتحان و ترس از نمره کم
از دیگرعوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
برنامه درسی
کتاب های درسی و مواد آموزشی
معلم، روش تدریس و تربیت معلم
نقش اقتصاد در خانواده
مسکن و وضع اقتصادی خانواده
تاثیر انگیزش در پیشرفت تحصیلی
انگیزه پیشرفت چیست؟
ویژگی های افراد پیشرفت گرا چیست؟
آموزش انگیزه پیشرفت
بخش سوم – پیشینه تحقیق
تحقیقات انجام شده در داخل کشور
تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
خلاصه و جمع بندی تحقیق
فصل سوم : روش تحقیق
طرح پژوهش
جامعه آماری
نمونه و روش نمونه گیری
ابزار اندازه گیری
پرسشنامه سنجش صفات پنج گانه شخصیتی (NEO)
توصیف آزمون
شرایط آزمودنی ها
نحوه تکمیل پاسخنامه
نمره گذاری
اعتبار و روایی آزمون NEO
روش جمع آوری اطلاعات
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
جدول توصیفی
جدول استنباطی
تحلیل عاملی
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
مقدمه
پیشنهادات
پیشنهادات بنیادی
پیشنهادات کاربردی
منابع و ماخذ

فهرست جداول:
نتایج آزمون KMO و بارتلت
مشخصه های آماری عامل های استخراج شده
ماترس چرخش یافته تحلیل عاملی مربوط به عامل اول
ماتریس چرخش یافته تحلیل عاملی مربوط به عامل دوم
ماتریس چرخش یافته تحلیل عاملی مربوط به عامل سوم
ماتریس چرخش یافته تحلیل عاملی مربوط به عامل چهارم
ماتریس چرخش یافته تحلیل عاملی مربوط به عامل پنجم

چکیده:
هدف – هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی مادران با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی مدارس دولتی شهرستان کاشان که در سال تحصیلی 94-1393 مشغول به تحصیل بوده اند، است.
روش – جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش آموزان مقطع ابتدایی مدارس دولتی شهرستان کاشان که در سال 94-1393 مشغول به تحصیل بوده اند. نمونه پژوهش حاضر به حجم 60 نفر دانش آموز (30 نفر دانش آموز دختر و 30 نفر دانش آموز پسر) از مقطع پنجم دبستان انتخاب گردیده است.
روش نمونه گیری پژوهش از نوع تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب گردیده است.
در این پژوهش برای سنجش ویژگی های شخصیتی از پرسشنامه پنج عاملی NEO -FFI استفاده شد است.
برای سنجش سطح عملکرد تحصیلی نیز از نمرات دانش آموزان در پایان ترم در مقطع پنجم دبستان استفاده گردیده است.
یافته ها : بین معدل دانش آموزان و عامل های روانرنجوری N ،دلپذیری A و وجدان C رابطه معنی داری یافت شد. و بین معدل دانش آموزان با عوامل برونگرایی E،انعطاف پذیری O و جنسیت رابطه معنی داری یافت نشد.
نتیجه گیری : میان صفات شخصیتی مادران و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه معنادار وجود دارد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آرامش روانی, تاریخ‌, تحقیر آمیز, ترس, جامعه آماری, خانواده, دانش آموز, دانلود, دلپذيری, روانشناسی, ر,

تاريخ : 9 دی 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:20
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
تعریف
روش هایی جدید برای نگهداری غذا
پایداری آب
خشک کردن با هوای داغ
خشک کردن با ماکروویو
نگهداری سبزی و میوه
آلوی سر درختی
آماده‌ سازی
حفظ و نگهداری غذاها
کنسرو کردن
نمک سود کردن (شور گذاشتن)
مرباها و ژله ها
انجماد
خشک کردن
روش های نامطمئن کنسروسازی
نگهداری سبزیجات
نگهداری میوه ها
نگهداری محصولات لبنی
نگهداری محصولات گوشتی
نگهداری دیگر محصولات مواد غذایی
اطلاعات اولیه
خشک کردن
دود دادن
سرد کردن
حرارت دادن

تعریف:
خشک کردن، یکی از روشهای نگهداری طولانی مدت از غذاهاست. این فرآیند با گرفتن آب موجود در ماده غذایی صورت میگیرد. آب خود سبب فساد ماده غذایی شده و به رشد موجودات ریز زنده کمک میکند. معمولاً آب موجود در ماده غذایی ضمن تبخیر از دست میرود (خشک کردن در جریان هوا، خشک کردن زیر نور آفتاب، دودی کردن یا خشک کردن به وسیله باد). اما در خصوص خشک کردن ماده غذایی به وسیله منجمد کردن آن، ماده غذایی را ابتدا در فریزر قرار میدهند و پس از یخ بستن، آب موجود در آن را طی فرآیند تصعید (تبدیل جامد به گاز) میگیرند.
روشهای مختلفی برای خشک کردن مواد غذایی وجود دارد. هر کدام از این روشها، مزایای خاص و کاربردهای مخصوص به خود را دارند.
بسیاری از غذاها و میوه ها را با استفاده از این روش میتوان تا مدت طولانی نگهداری نمود، از جمله گوشت گاوی که در نور آفتاب خشک شده باشد، میوه هایی که آب بسیار زیادی دارند همچون کشمش، آلو، انجیر و خرما.
استفاده از گوشت های نمک سود و خشک شده در تهیه غذاهای سنتی کاربرد دارد. ابتدا گوشت را به مدت چند روز داخل آب نمک قرار میدهند تا گوشت همچنان سالم بماند. سپس گوشت را در برابر نور آفتاب قرار میدهند تا خشک شود. این کار را در فصل های سرد انجام میدهند؛ زمانی که دمای هوا در روز، زیر صفر باشد. سپس گوشت حاصله را طی فرآیندهای دیگری عمل آورده و بعد از آن میتوان از این گوشت برای تهیه سوپ یا دیگر غذاها استفاده نمود.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آلو, آماده‌ سازی, انجماد, انجیر, حرارت دادن, خرما, خشک کردن, دانلود, دود دادن, روش نگهداری, سبزيجات,,

تاريخ : 9 دی 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:48
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
تعریف هوش
تعریف تربیتی هوش
تعریف تحلیلی هوش
تعریف کاربردی هوش
تاریخچه مطالعات مربوط به هوش
عوامل موثر بر هوش
انواع آزمون های هوش
طبقات هوش
هوش چندگانه
پوستر
صوت
نمایش دادن
موسیقی
هوش هیجانی
اندازه‌گیری هوش هیجانی
هوش معنوی
هوش مصنوعی
فلسفه هوش مصنوعی
مدیریت پیچیدگی
سیستم‌های خبره
عامل‌های هوشمند
آینده هوش مصنوعی
تاریخ هوش مصنوعی
جان مک کارتی
هدف هوش مصنوعی
هوش مصنوعی و هوش انسانی
ویژگی های هوش مصنوعی
هوش مصنوعی ترکیبی
دین و هوش مصنوعی
اشاره
بررسی آزمون
دستکاری نمادها
دو فرضیه در هوش مصنوعی
استدلال اتاق چینی
دین و برداشت مکانیکی از تفکر
منابع

تعریف هوش:
به طور کلی تعاریف متعددی را که توسط روانشناسان برای هوش ارائه شده است، میتوان به سه گروه تربیتی (تحصیلی)، تحلیلی و کاربردی تفسیم کرد.
تعریف تربیتی هوش:
به اعتقاد روان شناسان تربیتی، هوش کیفیتی است که مسبب موفقیت تحصیلی میشود و از این رو یک نوع استعداد تحصیلی به شمار میرود. آن ها برای توجیه این اعتقاد اشاره میکنند که کودکان باهوش نمره‌های بهتری در دروس خود میگیرند و پیشرفت تحصیلی چشم گیری نسبت به کودکان کم هوش دارند. مخالفان این دیدگاه معتقدند کیفیت هوش را نمی‌توان به نمره‌ها و پیشرفت تحصیلی محدود کرد، زیرا موفقیت در مشاغل و نوع کاری که فرد قادر به انجام آن است و به گونه کلی پیشرفت در بیشتر موقعیت های زندگی بستگی به میزان هوش دارد.
تعریف تحلیلی هوش:
بنابه اعتقاد نظریه پردازان تحلیلی، هوش توانایی استفاده از پدیده‌های رمزی و یا قدرت و رفتار موثر و یا سازگاری با موقعیت های جدید و تازه و یا تشخیص حالات و کیفیات محیط است. شاید بهترین تعریف تحلیلی هوش به وسیله دیوید وکسلر، روانشناس آمریکایی، پیشنهاد شده باشد که بیان میکند: هوش یعنی تفکر عاقلانه، عمل منطقی و رفتار موثر در محیط.
تعریف کاربردی هوش:
در تعاریف کاربردی، هوش پدیده‌ای است که از طریق تست های هوش سنجیده میشود و شاید عملی‌ترین تعریف برای هوش نیز همین باشد.
تاریخچه مطالعات مربوط به هوش:
مساله هوش بعنوان یک ویژگی اساسی که تفاوت فردی را بین انسان ها موجب میشود، از دیرباز مورد توجه بوده است. زمینه توجه به عامل هوش را در علوم مختلف میتوان مشاهده کرد. برای مثال زیست شناسان، هوش را بعنوان عامل سازش و بقا مورد توجه قرار داده‌اند. فلاسفه بر اندیشه‌های مجرد بعنوان معنای هوش و متخصصان تعلیم و تربیت، بر توانایی یادگیری تاکید داشته‌اند.
در مقاله‌ای معتبر که در سال 1904 منتشر شد، چارلز اسپیرمن، روان شناس بریتانیایی، نخستین کوشش برای تحقیق در ساختمان هوش را با روش های تجربی و کمی تشریح کرد. پیدایش مقیاس هوشی بینه سیمون، در سال 1905 و به دنبال آن تهیه و استاندارد شدن مقیاس استنفرد – بینه، در سال 1916 در آمریکا، از فعالیت های اولیه به منظور تهیه ابزار اندازه گیری هوش بوده است. البته در سال 1838 اسکیرول به منظور تهیه ضوابطی برای تشخیص و طبقه بندی افراد عقب مانده ذهنی، روش های مختلفی را آزمود و به این نتیجه رسید که مهارت کلامی فرد بهترین توانش ذهنی اوست. جالب آن که بعدها نیز مهارت کلامی از عوامل اساسی توانش ذهنی شناخته شد و امروز نیز محتوای اکثر تست های هوش را مواد کلامی تشکیل میدهد.
ترستون، ثرندایک، سیریل برت، گیلفورد، فیلیپ ورنون، از دیگر افرادی بودند که در زمینه هوش به تحقیق و بررسی پرداختند.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آزمون های هوش, استدلال, استدلال اتاق چینی, اندازه‌گیری, تحلیل, تربیت, ترستون, ثرندایک, جان مک كارتی,,

تعداد صفحات:40
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
روش و ابزار پژوهش
مقیاس جهت گیری مذهبی
پرسش نامه پنج عاملی شخصیت
تجزیه و تحلیل
بحث و نتیجه گیری
پی نوشت ها
منابع

فهرست جداول:
اطلاعات آمار توصیفی
اطلاعات آمار توصیفی به تفکیک جنسیت
همبستگی با ابعاد جهت گیری مذهبی با پایداری هیجانی
فراوانی مربوط به ابعاد دین گریزی و دین مداری نامتمایز
همبستگی بین ابعاد جهت گیری مذهبی با پایداری هیجانی به تفکیک جنسیت
تفاوت میان میانگین های گروه زنان و مردان
اطلاعات آمار توصیفی به تفکیک رشته تحصیلی
تفاوت میان میانگین های گروه های آموزشی

چکیده:
یکی از موضوعات عرصه مناسبات مذهب با سلامت روان و مولفه های شخصیت، توجه به نوعی جهت گیری دینی است که به بهزیستی روانی کمک میکند. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه و ابعاد جهت گیری مذهبی و پایداری هیجانی در پایان دوره نوجوانی میباشد.
نمونه آماری این پژوهش 295 نفر، (168 دختر و 127 پسر)از دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی شهرستان زنجان میباشند که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. تمامی آزمودنی ها با دو پرسش نامه جهت گیری مذهبی آلپورت و شخصیت NEO مورد بررسی قرار گرفتند.
یافته های پژوهشی نشان داد که بین واکنش به درد و جهت گیری مذهبی رابطه معناداری وجود دارد، به این صورت که بین جهت گیری مذهبی درون سو با ناپایداری هیجانی رابطه عکس، و بین جهت گیری مذهبی برون سو با ناپایداری هیجانی رابطه مستقیم وجود دارد. همچنین هرچه جهت گیری مذهبی افراد برونی تر میشود، پایداری هیجانی آن ها پایین تر میرود. در این جامعه آماری، افراد کمتر متصف به دین گریزی هستند و کمتر افرادی به جهت گیری مذهبی نامتمایز متصف میباشند.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آمار توصیفی, ادراک, جنسیت, جهت گیری مذهبی, حمایت اجتماعی, دانلود, درد, دین گریزی, رابطه, رشته تحصیلی,

تاريخ : 9 دی 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:115
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
طرح تحقیق
موضوع تحقیق
هدف تحقیق
روش تحقیق
فصل اول
کلیات
تعریف و تقسیم بندی اشتباه
تعریف اشتباه و تفاوت آن با واژه های مشابه
تعریف اشتباه
تعریف اشتباه در لغت
تعریف اشتباه در اصطلاح علم حقوق دانان
تفاوت اشتباه با مفاهیم مشابه
تفاوت اشتباه با خطا
تفاوت اشتباه با جهل
تفاوت اشتباه با سهو
تقسیم بندی اشتباه
تقسیم بندی اشتباه به اعتبار متعلق آن
اشتباه موضوعی
اشتباه حکمی(حقوقی)
تقسیم بندی اشتباه به اعتبار کیفیت تحقق آن در ذهن
شبهه مصداقی
شبهه مفهومی
تقسیم اشتباه به اعتبار میزان تأثیر آن در عمل حقوقی
اشتباه مانع
اشتباه معیوب کننده رضا
اشتباه بی اثر
کیفیت تاثیر اشتباه در موضوع با اراده
تحلیل عناصر اراده
مرحله تصور یا ادراک
تدبّر
میل نفس
قصد
قصد و رضا
کدامیک ا زمراحل ارداه تحت اصابت اشتباه قرار می گیرد؟
بررسی اراده باطنی و ظاهری
اراده باطنی و ظاهری در فقه امامیه
دلایل طر فداران اراده باطنی
اراده باطنی و ظاهری در قانون مدنی
بررسی اشتباه در اراده ظاهری
اشتباه در بیان اراده
اشتباه در تعبیر و انتقال اراده
مبنای اشتباه در موضوع مورد معامله
اشتباه ناشی از توهم خود شخص
اشتباه ناشی از تدلیس غیر
مفهوم اشتباه ناشی از تدلیس در موضوع قرارداد
ارکان اشتباه ناشی از تدلیس در موضوع
انجام عملیات (عنصر مادی)
قصد فریب (عنصر معنوی)
تعریف موضوع مورد معامله، اقسام و شرایط آن
تعریف موضوع مورد معامله
موضوع مورد معامله در فقه امامیه
موضوع مورد معامله در حقوق ایران
نظریات مختلف در رابطه با موضوع مورد معامله
نظریه قصد مشترک متعاملین
نظریه عرفی بودن موضوع مورد معامله
نظریه مختلط
نظریه هویت موضوع
اقسام و شرایط موضوع مورد معامله
اقسام موضوع مورد معامله
تقسیم مورد معامله از حیث ماهیت
مال مورد معامله ممکن است عین (یا در حقیقت حق مالکیت عین) باشد
عمل مورد معامله
تحقق تعهد یا سقوط تعهد
تقسیم مورد معامله از جهت وضعیت منطقی ( کلی و جزئی بودن)
تقسیم مورد معامله از حیث خصوصیات نوعی و شخصی ( مثلی یا قیمی بودن)
شرایط موضوع مورد معامله
تاریخچه اشتباه در معامله
اشتباه در معاملات در حقوق رم
دیدگاه مشائیون
دیدگاه رواقیون
اشتباه در معاملات در حقوق فرانسه
اشتباه در معامله در فقه امامیه
اشتباه در معاملات در قانون مدنی ایران
فصل دوم
قلمرو اشتباه در موضوع قرارداد
اشتباه در موضوع
نظریه نوعی
نقد نظریه
نظریه شخصی
بررسی نظریه شخصی محض
تعارض نظریه شخصی محض با اصول ثبوت در قرار دادها
تعارض نظریه شخصی با شرایط اساسی صحت قرارداد
تعارض نظریه شخصی با اصل تنجیز در قرار دادها
نظریه مختلط
نقد نظریه
حقوق اسلام
اشتباه در اوصاف جوهری موضوع
فقه امامیه
فقه اهل سنت
اشتباه در هویت موضوع
حقوق ایران
حقوق فرانسه
اشتباه در وصف موضوع
اشتباه در وصف کیفی موضوع
اشتباه در وصف مذکور موضوع اشتباه در وصف ضمنی موضوع (غیر مذکور)
اشتباه در وصف ضمنی عرفی
اشتباه وصف ضمنی سلامت موضوع
اشتباه در وصف ضمنی تساوی ارزش دو موضوع
اشتباه در وصف ضمنی طرفین
اشتباه در وصف کمّی موضوع
شرایط تاثیر اشتباه در موضوع قرارداد
اشتباه در علت عمده ی عقد یا اشتباه اساسی
اشتباه باید در قلمرو تراضی باشد
نظریه اشتباه مشترک
دلایل پیروان نظریه اشتباه مشترک
نظریه اشتباه مشترک پشتوانه اصل ثبوت در قرار دادهاست
نظریه اشتباه مشترک باعدالت همراه است
دلایل مخالفان نظریه اشتباه مشترک
نظریه اشتباه مشترک با منطق سازگار نیست
نظریه اشتباه مشترک با عدالت همراه نیست
نظریه اشتباه فردی، تعارضی با اصل ثبوت در قرار دادها ندارد
فصل سوم
اشتباه های موجب خیار فسخ
اشتباهات موجب خیار فسخ
مبنای اشتباه های موجب خیار فسخ
توجیه خیار فسخ برمبنای نظریه اشتباه
اشتباه در اوصاف فرعی (فرعی)
فصل چهارم
اثر حقوقی اشتباه در موضوع قرارداد
اثر حقوقی اشتباه در موضوع
اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری موضوع در حقوق اسلام و ایران
اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری در کل قرارداد
نظر عدم نفوذ
طرح نظر عدم نفوذ
بررسی نظر عدم نفوذ
نظر بطلان
حقوق اسلام
فقه امامیه
حقوق ایران
اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری در بعض قرارداد
مقدار موضوع قرارداد کمتر از میزان مقرر است
اجزای موضوع قرار داد از نظر ارزش مساوی هستند
دلیل عرفی ( بر بطلان بعض )
دلیل اداره عقود از جانب شارع (بر بطلان بعض)
اجزای موضوع قرار داد از نظر ارزش متفاوت هستند
مقدار موضوع قرار داد بیشتر از میزان مقرر است
اجزای موضوع قرار داد از نظر ارزش مساوی هستند
اجزای موضوع قرارداد از نظر ارزش متفاوت هستند
اثر حقوقی اشتباه در هویت موضوع
حقوق اسلام
حقوق ایران
حقوق فرانسه
نتیجه
منابع و ماخذ
منابع فارسی
منابع عربی

چکیده:
این رساله تحت عنوان بررسی اشتباه در موضوع قرارداد است. ابتدا تعریف اشتباه از لحاظ لغوی و حقوقی و تفاوت آن با واژه های مشابه مثل خطا و سهو و جهل و تعریف موضوع قرارداد و اینکه در مباحث پراکنده مربوط به ایجاب و قبول، شروط و خیارات در کتب فقهی در بررسی قواعد فقهی مانند العقود تابعه للقصود، المؤمنون عند شروطهم، اصاله اللزوم استنباط و در حد گنجایش این مجموعه مورد بررسی قرار گرفته است.

هدف تحقیق:
نویسندگان حقوق در تفسیر اشتباه و تاثیر آن در قراردادها اتفاق نظر ندارند و تعابیر آنان مختلف و گاه متضاد است. وجود همین اختلاف نظرها درباره اشتباه و تاثیر آن در قراردادها و روشن نبودن مفهوم اشتباهات موثر، مثل مفهوم موضوع معامله در قانون گویا نبوده و نیاز به بررسی و دقت دارد و به همین خاطر باید روشن ساخت که آیا منظور اشتباه در هویت موضوع عقد است یا در جنس موضوع یا آن که اوصاف جوهری موضوع را نیز در بر میگیرد و یا اینکه آیا اشتباه موثر عقد را باطل میسازد یا غیر نافذ؟ در قانون مدنی ایران تمییز اشتباه های موثر در صحت عقود، اشتباه های موجب خیار فسخ بسیار دشوار است.
در صورتی که اشتباه قصد و رضا را از بین نبرد و در زمره خیارات نباشد در عقد تاثیری ندارد و یا بحث اشتباه در قانون از جمله اشتباهاتی است که باید آن را در عقد بی تاثیر دانست.
اما اگر اشتباه در قانون به اشتباه های موثر در عقد منتهی شود، نه به واسطه اشتباه در قانون، بلکه به این دلیل که اشتباهی که روی داده به حکم قانون در عقد موثر است، بر صحت عقد تاثیر میگذارد و چنین مسائل و پرسش هایی اساس این نوشتار را تشکیل میدهد. اساسی و بنیادی بودن این گونه مباحث درسیر اندیشه فقهی ـ اجتماعی بیانگر این است که عقود و معاملات از جمله احکامی است که نقش بسزایی در چگونگی روابط انسان ها با یکدیگر ایفا میکند تا از تضییع حقوق جلوگیری شود.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اراده باطنی, اشتباه, اعتبار, انتقال اراده, اندیشه, اهل سنت, تدبّر, تدلیس, تعهد, جهل, حقوق اسلام, حقو,

تعداد صفحات:164
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول : کلیات تحقیق
مقدمه
تاریخچه مطالعاتی
بیان مسئله و تعریف موضوع تحقیق
چارچوب نظری تحقیق
فرضیات تحقیق
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
حدود مطالعاتی
قلمرو مکانی تحقیق
قلمرو زمانی تحقیق
قلمرو موضوعی تحقیق
تعریف واژه ها و اصطلاحات کلیدی
فصل دوم : مروری بر ادبیات تحقیق
مقدمه
تئوری پرتفوی
تئوری مالی استاندارد
فرضیه بازار کارا
نظریه بازار کارای سرمایه
مدل قیمت گذاری دارائی های سرمایه ای (CAPM)
مدل سه عاملی فاما – فرنچ
استثناهای مالی
اعلامیه های سود
برگشت بلند مدت
روندهای کوتاه مدت
اثر اندازه
قدرت پیش بینی قیمت با نسبت های مالی
قدرت پیش بینی اخبار و وقایع شرکت ها
فرض منطقی بودن سرمایه گذاران
واکنش به اطلاعات غیر اساسی
اثر ژانویه
اثر روزهای هفته
مالی رفتاری
محدودیت در آربیتراژ و تئوری انتظار
زیان گریزی
حسابداری ذهنی
کنترل شخصی
پشیمان گریزی
روان شناسی شناختی و فرآیندهای تصمیم گیری فرا ابتکاری
نمایندگی
اطمینان بیش از حد
لنگر اندازی
سفسطه سفته بازان
تورش در دسترس بودن
مفاهیم ضمنی مالیه رفتاری در بازارهای مالی و فرضیه بازار کارا
استراتژی های سرمایه گذاری مومنتوم و معکوس
تعاریف و ادبیات موضوعی
استراتژی معکوس
استراتژی مومنتوم
تجزیه بازده
منابع سودهای مومنتوم و معکوس
توضیحات رفتاری
استراتژی معکوس
استراتژی مومنتوم
مومنتوم سود
مومنتوم صنعت
مومنتوم قیمت
پوشش تحلیل گر
اندازه
نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار
حجم معاملات
توضیحات مبتنی بر ریسک
استراتژی معکوس
تورش های ریز ساختار
استراتژی مومنتوم
تحقیقات داخلی مرتبط با موضوع تحقیق
خلاصه فصل دوم
فصل سوم : روش‌ اجرای تحقیق
مقدمه
سوال و فرضیه های تحقیق
فرضیه های تحقیق
روش تحقیق
تخمین مدل رگرسیون با داده های ترکیبی
جامعه و نمونه آماری
روش گردآوری اطلاعات
مدل اجرای تحقیق
نحوه محاسبه متغیرهای عملیاتی تحقیق
اندازه شرکت
نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام (BV/MV)
حجم معاملات بازار سهام (TV)
سود مومنتوم
سود معکوس
روش تحقیق
نرخ بازده سهام
دوره تشکیل – دوره نگهداری
طبقه بندی براساس اندازه
طبقه بندی براساس نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (BV/MV)
طبقه بندی براساس حجم معاملات ((Trading VOLUME
روش آزمون فرضیات تحقیق
آزمون معنی دار بودن ضرایب رگرسیون: آزمون t
آزمون رگرسیون
آزمون معنی دار بودن رگرسیون (آزمون F)
ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیل شده
آزمون دوربین واتسن برای بررسی وجود خودهمبستگی
خلاصه فصل سوم
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده‌ها
مقدمه‏
یافته های تحقیق
آمار توصیفی
آمار استنباطی
نتیجه آزمون فرضیه اول تحقیق بر اساس دوره های تشکیل و نگهداری 6، 12 و24 ماهه
نتیجه آزمون فرضیه دوم تحقیق بر اساس دوره های تشکیل و نگهداری 6، 12 و24 ماهه
نتیجه آزمون فرضیه سوم تحقیق بر اساس دوره های تشکیل و نگهداری 6، 12 و24 ماهه
نتیجه آزمون فرضیه چهارم تحقیق بر اساس دوره های تشکیل و نگهداری 6، 12 و24 ماهه
نتیجه آزمون فرضیه پنجم تحقیق بر اساس دوره های تشکیل و نگهداری 6، 12 و24 ماهه
نتیجه آزمون فرضیه ششم تحقیق بر اساس دوره های تشکیل و نگهداری 6، 12 و24 ماهه
خلاصه فصل چهارم
فصل پنجم : نتیجه‌گیری و پیشنهادات
مقدمه
خلاصه موضوع و روش تحقیق
خلاصه یافته های تحقیق
نتیجه آزمون فرضیه اول تحقیق
نتیجه آزمون فرضیه دوم تحقیق
نتیجه آزمون فرضیه سوم تحقیق
نتیجه آزمون فرضیه چهارم تحقیق
نتیجه آزمون فرضیه پنجم تحقیق
نتیجه آزمون فرضیه ششم تحقیق
نتیجه گیری
بررسی تطبیقی یافته ها
پیشنهادها
ارائه پیشنهاد بر مبنای نتایج حاصل از تحقیق
برای سرمایه گذاران
برای مسئولین
ارائه پیشنهاد جهت انجام پژوهش های آتی
محدودیت های تحقیق
خلاصه فصل
پیوست ها
منابع و ماخذ
منابع فارسی
منابع لاتین
چکیده لاتین

فهرست جداول:
شرکت های نمونه تحقیق
دوره های 6 ماهه تشکیل و نگهداری
دوره های 12 ماهه تشکیل و نگهداری
دوره های 24 ماهه تشکیل و نگهداری
آمار توصیفی داده های مرتب شده بر اساس اندازه شرکت در دوره تشکیل و نگهداری 6 ماهه مومنتوم
آمار توصیفی داده های مرتب شده بر اساس نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت در دوره تشکیل و نگهداری 6 ماهه مومنتوم
آمار توصیفی داده های مرتب شده بر اساس حجم معاملات شرکت در دوره تشکیل و نگهداری 6 ماهه مومنتوم
نتیجه آزمون فرضیه اول بر اساس دوره تشکیل و نگهداری 6 ماهه
نتیجه آزمون فرضیه اول بر اساس دوره تشکیل و نگهداری 12 ماهه
نتیجه آزمون فرضیه اول بر اساس دوره تشکیل و نگهداری 24 ماهه
نتیجه آزمون فرضیه دوم بر اساس دوره تشکیل و نگهداری 6 ماهه
نتیجه آزمون فرضیه دوم بر اساس دوره تشکیل و نگهداری 12 ماهه
نتیجه آزمون فرضیه دوم بر اساس دوره تشکیل و نگهداری 24 ماهه
نتیجه آزمون فرضیه سوم بر اساس دوره تشکیل و نگهداری 6 ماهه
نتیجه آزمون فرضیه سوم به روش ترکیبی بر اساس دوره تشکیل و نگهداری 12 ماهه
نتیجه آزمون فرضیه سوم بر اساس دوره تشکیل و نگهداری 24 ماهه
نتیجه آزمون فرضیه چهارم بر اساس دوره تشکیل و نگهداری 6 ماهه
نتیجه آزمون فرضیه چهارم بر اساس دوره تشکیل و نگهداری 12 ماهه
نتیجه آزمون فرضیه چهارم به روش ترکیبی بر اساس دوره تشکیل و نگهداری 24 ماهه
نتیجه آزمون فرضیه پنجم بر اساس دوره تشکیل و نگهداری 6 ماهه
نتیجه آزمون فرضیه پنجم بر اساس دوره تشکیل و نگهداری 12 ماهه
نتیجه آزمون فرضیه پنجم بر اساس دوره تشکیل و نگهداری 24 ماهه
نتیجه آزمون فرضیه ششم بر اساس دوره تشکیل و نگهداری 6 ماهه
نتیجه آزمون فرضیه ششم بر اساس دوره تشکیل و نگهداری 12 ماهه
نتیجه آزمون فرضیه ششم بر اساس دوره تشکیل و نگهداری 24 ماهه
خلاصه یافته های تحقیق

فهرست نمودارها:
سطوح متراکم کارایی بازار و اطلاعات مرتبط با هر یک
روابط میان رشته ای و مالی رفتاری
تابع ارزش کانمن و تورسکی
اصول مالیه رفتاری

چکیده:
مطالعات متعددی اثبات کرده اند که در افق های زمانی متفاوت کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت بازده سهام عملکرد متفاوتی دارند. دو استراتژی مهم و پر کاربرد در بین تحلیلگران، مدیران پرتفوی و سایر سرمایه گذاران در بازارهای سرمایه حال حاضر دنیا استراتژی معکوس و استراتژی مومنتوم میباشند. در هر دوی این استراتژی ها که دقیقا در مقابل یکدیگر قرار میگیرند، سعی میشود که با استفاده از عملکرد گذشته، عملکرد آتی را پیش بینی و بازدهی اضافی ایجاد نمایند. یعنی اوراق بهاداری که عملکرد خوبی (بدی) را در گذشته تجربه کرده اند، گرایش دارند که این بازدهی خوب (بد) را در آینده نیز ادامه دهند. در حالی که وجود مومنتوم در بازده سهام اثبات شده است و علی رغم اینکه به نظر میرسد سودمندی مومنتوم چندان بحث انگیز نباشد، محرک های دقیق این اثر بعنوان یک سوال تجربی باقی مانده است و این مسئله که چه عواملی میتوانند محرک های دقیق مومنتوم باشند چندان معلوم و آشکار نیست.
در این تحقیق با استفاده از اطلاعات مالی 70 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1380 – 1387 رابطه بین سودهای مومنتوم و معکوس با اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت و حجم معاملات شرکت با استفاده از مدل های رگرسیون چند متغیره بر مبنای داده های ترکیبی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق حاکی از این است که بین اندازه شرکت و سودهای مومنتوم ارتباط معنی داری وجود ندارد و بین اندازه شرکت و سودهای معکوس به غیر از دوره نگهداری 24 ماهه ارتباط معنی داری وجود ندارد. بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (BV/MV) و سودهای مومنتوم در کلیه دوره های نگهداری و تشکیل ارتباط معناداری وجود ندارد ولی بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار(BV/MV) و سودهای معکوس در کلیه دوره های نگهداری و تشکیل به غیر از دوره های نگهداری و تشکیل 6 ماهه ارتباط معناداری وجود دارد. در خصوص حجم معاملات شرکت نیز میتوان گفت که بین حجم معاملات و سودهای مومنتوم در دوره های 6 ماهه تشکیل و نگهداری ارتباط معنی داری وجود دارد و این ارتباط در دوره های 12 و 24 ماهه تشکیل و نگهداری معنی دار نمی باشد، ضمن اینکه بین حجم معاملات شرکت و سودهای معکوس در دورهای تشکیل و نگهداری 24 ماهه ارتباط معنی داری وجود دارد. و در دورهای تشکیل و نگهداری 6 و 12 ماهه ارتباط معنی داری وجود ندارد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
ارزش بازار, ارزش دفتری, استاندارد, استراتژی, بازار, بازار سهام, بازارهای مالی, بلند مدت, جامعه, حجم ,

تعداد صفحات:103
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول – کلیات تحقیق
مقدمه
تاریخچه مطالعاتی
بیان مساله تحقیق
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیات تحقیق
قلمرو تحقیق
تعریف واژه های تخصصی تحقیق
فصل دوم – مروری بر ادبیات تحقیق
مقدمه
بازار بورس
دلایل عمده تامین مالی شرکتها
روشهای تامین مالی
تامین مالی کوتاه مدت
تامین مالی بلند مدت
تامین مالی ناشی از بدهی های عملیاتی
بدهی های عملیاتی قراردادی
اعتبارات تجاری (حساب پرداختنی تجاری)
هزینه اعتبارات تجاری
هزینه عدم استفاده از تخفیف
تاخیر در پرداخت
اعتبار تجاری به عنوان ابزاری برای تامین مالی
اسناد پرداختنی
سایر حساب ها و اسناد پرداختنی
پیش دریافت از مشتریان
بدهی های عملیاتی برآوردی (ذخایر)
ذخیره هزینه های معوق
ذخیره مالیات
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
تامین مالی ناشی از بدهی های مالی
بدهی های مالی کوتاه مدت
اوراق تجاری (اوراق قراضه کوتاه مدت)
اوراق تجاری به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی
وام های بانکی کوتاه مدت
وثیقه قرار دادن حساب های دریافتی
وثیقه قرار دادن موجودی کالا
بدهی های مالی میان مدت و بلند مدت
وام های بانکی بلند مدت
وام های شرکت های بیمه و سایر موسسات اعتباری
تامین مالی تجهیزات
بدهی های رهنی
اوراق قرضه
انواع اوراق قرضه
مزایا و معایب تامین مالی از طریق بدهی های بلند مدت
تشریح بازده و انواع آن
بازده سهام
بازده مورد انتظار یک سهم
بازده ارزش ویژه یا حقوق صاحبان سهام
بازده دارایی
بازده سرمایه گذاری
نظرات و تئوری های تامین مالی
نظریه سنتی
نظریه مودیگلیانی و میلر
مالیات و نظریه مودیگلیانی و میلر
هزینه های ورشکستگی و نظریه مودیگلیانی و میلر
هزینه های نمایندگی
تئوری موازنه ایستا یا پایدار
نظریه عدم تقارن اطلاعات
تئوری سلسله مراتب گزینه های تامین مالی ( تئوری ترجیحی)
مروری مختصر بر مطالعات و تحقیقات
مروری مختصر بر مطالعات خارجی
مروری مختصر بر مطالعات داخلی
فصل سوم – روش‌ اجرای تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
متغیر های تحقیق
متغیر مستقل
متغیر وابسته
متغیر کنترل
مدل مفهومی تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیات تحقیق
جامعه آماری و نمونه تحقیق
روش گردآوری اطلاعات
روش تجزیه و تحلیل داده ها
آمار توصیفی
آزمون های رگرسیونی لازم در سه بخش زیر ارائه گردیده است
رگرسیون فرضیات تحقیق به صورت زیر میباشد
معرفی نرم افزار Eviews
انواع داده‌ها
مدل داده های ترکیبی سری زمانی – مقطعی (پنل)
انواع مدل های بکار رفته در داده های ترکیبی
تحلیل رگرسیون
فروض کلاسیک
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده‌ها
مقدمه‏
آمار توصیفی
آزمون فرضیه های تحقیق
آزمون هم خطی بین متغیرها و نرمال بودن داده ها
بررسی ناهمسانی واریانس
بررسی خود همبستگی
آزمون F و آزمون هاسمن
تحلیل رگرسیون (فرآیند آزمون فرضیه ها)
آزمون فرضیه اصلی
آزمون فرضیات فرعی
آزمون فرضیه فرعی اول
آزمون فرضیه فرعی دوم
آزمون فرضیه فرعی سوم
آزمون فرضیه فرعی چهارم
معادله خروجی مدل تحقیق
فصل پنجم – نتیجه‌گیری و پیشنهادات
مقدمه
ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها
فرضیه اصلی
فرضیه فرعی اول
فرضیه فرعی دوم
فرضیه فرعی سوم
فرضیه فرعی چهارم
نتیجه گیری کلی تحقیق
پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های تحقیق
پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی
محدودیت های تحقیق
پیوست ها
خروجی نرم افزار
منابع و ماخذ
منابع فارسی
منابع لاتین
چکیده لاتین

فهرست جداول:
خلاصه تحقیقات انجام شده
نتایج آمار توصیفی
جدول همبستگی برای تست هم خطی دادها
نتایج آزمون ناهمسانی وایت
آزمون F لیمر
آزمون هاسمن
نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی

فهرست نمودارها:
مدل مفهومی تحقیق

چکیده:
تامین مالی از جمله مهم ترین مباحث بحث برانگیز در مدیریت مالی و حسابداری است که تحقیقات گسترده ای را در حوزه امور مالی و حسابداری موجب شده است. علی رغم گستردگی روشهای تامین مالی، مدیران باید از چگونگی نحوه تامین مالی و اثر بکارگیری هر یک از آنها بر عملکرد عملیاتی، سودآوری و بازده آتی سهام شرکت ها آگاه باشند. برهمین مبنا در این تحقیق تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بعنوان یکی از ابزارهای اصلی تامین مالی، بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام در 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1383 الی 1388 مورد بررسی قرارگرفته است. روش آماری تحقیق، توصیفی مبتنی بر تحلیل رگرسیون به روش تحلیل داده های ترکیبی می باشد. یافته ها نشان میدهد که رابطه معنادار مثبتی بین اهرم بدهی عملیاتی و اهرم بدهی قراردادی با بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکتها وجود دارد و اهرم کل نیز موجب تعدیل رابطه اهرم بدهی عملیاتی با بازده آتی حقوق صاحبان سهام میشود. یافته های این تحقیق علاوه بر پرکردن خلاء تحقیقاتی در این زمینه، برای مدیران و سرمایه گذاران مفید میباشد.

مقدمه:
در دنیای واقعی که بنگاه ها و شرکتهای اقتصادی در آن فعالیت میکنند، بهینه سازی منابع مالی از مهم ترین مسائل آن هاست. بهینه سازی منابع مالی باعث حداکثر کردن بازدهی با کمترین هزینه سرمایه میشود. شرکت ها برای تامین مالی تنها از یک منبع ( سرمایه یا بدهی ) استفاده نمی کنند؛ بلکه ترکیبی از آنها را بکار می برند. نکته مهم این است که شرکتها در جهت دستیابی به اهداف اصلی خود، باید کدامیک از منابع مالی را انتخاب کرده و چه میزان از آن منبع را در ترکیب سرمایه خود استفاده کنند. قطعا شناسایی راه های مختلف تامین مالی و بهره گیری از ابزارهای مناسب مالی، مدیریت را در اتخاذ تصمیمات صحیح تر و کسب منافع بیشتر برای شرکت ها یاری خواهد نمود و استفاده بهینه از منابع مالی به مدیران این فرصت را خواهد داد تا ارزش کلی شرکت و ثروت صاحبان سرمایه را افزایش دهند.
تاکنون یک الگوی مطلق جهت ساختار مطلوب سرمایه ارائه نشده، اما برای دستیابی به چنین الگویی، تحقیقات و مطالعات زیادی صورت گرفته است. حاصل این تحقیقات، ارائه واقعیت ها، تعیین یا شناخت هزینه ها و مشخص شدن نقاط ضعف و قوت راه هایی است که شرکت ها بدان وسیله خود را از نظر مالی تامین می کنند. در این تحقیق سعی بر آنست که تاثیر تامین مالی ناشی از بدهی های عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مورد بررسی قرار گیرد تا با جمع آوری اطلاعات واقعی، مدیران مالی و همچنین سرمایه گذاران بتوانند از این نتایج استفاده کنند.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آزمون F لیمر, آزمون هاسمن, اسناد پرداختنی, اعتبارات, اوراق تجاری, اوراق قرضه, بازده, بدهی, بهینه ساز,

تاريخ : 9 دی 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:46
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
جایگاه تربیت بدنی در قانون اساسی
ورزش وسیله ای بنیادین برای تحقق هدف
تعریف تربیت بدنی و ورزش از دیدگاه قانون اساسی
ماده 4 – وظایف اصلی سازمان
مسئولیت کیفری ناشی از ورزش
سوابق فقهی
متن تحریر الاحکام
محقق حلی در شرایع نظر شیخ طوسی را با عبارتی دقیق تر تایید میکند
سوابق قانونی
ماده 59
آیا فعالیت های ورزشی از علل موجهه است
تحلیل فقهی
تحلیل حقوقی
رویه قضایی
نقد و بررسی رای
دامنه شمول قانون بر افراد حادثه دیده
بررسی ماده 59 قانون مجازات اسلامی
ورزشکاران حادثه دیده
داوران، مربیان و سایر کارکنان حاضر در محل
تماشاگران مصدوم
مفهوم و مصادیق مقرات
نقش عنصر معنوی در عملیات ورزشی
رعایت موازین شرعی
ملاک مخالفت شرعی با فعالیت های ورزشی
منابع

چکیده:
قانون اساسی جمهوری ایران در اصل سوم به صراحت از تربیت بدنی بعنوان یکی از مهم ترین راستای نیل به اهداف نظام نامبرده و دولت را موظف نموده که با به بکارگیری تمامی انکانات از این وسیله نیز استفاده نماید. قانون مجازات اسلامی با الهام از قانون اساسی حوادث ناشی از عملیات ورزشی را مشروط به رعایت مقررات و انطباق با موازین شرعی به موجب ماده 59 از علل موجهه به شمار آورده است. سوابق فقهی، فتاوی صادره، نظرات مشورتی و دکترینهای موجود، دیدگاه های متفاوتی را مطرح کرده اند که در این مقاله به بررسی تفصیلی آن ها پرداخته شده است.
بررسی حقوقی حوداث ورزشی در کشور ما مراحل اولیه خود را می گذاراند هر چند که در منابع فقهی به رغم محدودیت کمی و کیفی، از قدمت طولانی برخوردار است. درس حقوقی ورزشی با همین مضمون از سال 1355 در دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی مطرح شده و در حال حاضر نیز ادامه دارد.
کتاب ها، مقالات، پایان نامه ها و تحقیقات قابل توجهی به رشته تحریر درآمده و امید است شتاب این روند افزایش یابد اگر توجه داشته باشیم که از یک سو بیش از سی میلیون نقر در کشور ما به عناوین مختلف به فعالیت های ورزشی اشتغال دارند هزاران نفر در امور جنبی آن مانند مربیگری، سرپرستی، داوری تولید لوازم و تجهیزات ورزشی به کار مشغول هستند، میلیون ها نفر از مردم مشتاقانه رویدادهای ورزشی را دنبال می کنند و از سوی دیگر چنانچه به نقش حیاتی ورزش در تعالی و برومندی افراد جامعه معتقد باشیم و تفکیک ناپذیری حادثه از ورزش را بپذیریم آنگاه جایگاه حقوق ورزشی در میان سایر رشته های حقوقی به خوبی نمایان می شود، بنا به قول فیلسوف مشهور وایتهد تنها دلیلی که وجود دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی را توجیه میکند همان کشف و حفظ ارتباط میان دانش و حقیقت با فضای کلی زندگی است.
عنایت به این دیدگاه واقع بینانه، رسالت مجامع علمی در خصوص مورد، بیش از پیش آشکار خواهد شد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
تجهيزات, تربيت بدنی, جرم, حقوق, دانشگاه, دانلود, داوران, رويه قضایی, سازمان, سرپرست, علوم ورزشی, عنص,

تاريخ : 9 دی 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:42
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
نفوذ بیگانگان
از عصر امیرکبیر تا عصر امین السلطان
برکناری میرزا آقاخان نوری
مسافرت ناصرالدین شاه به اروپا
سفر دوم ناصرالدین شاه به اروپا
تدبیر امیرکبیر
امیرکبیر و احتشام الدوله
ادب و تربیت میرزا آقاخان نوری
چاپلوسی میرزا آقاخان
این دیوارها به امیر خبر خواهند برد
نام مرا در روزنامه نیاورید
زندان در عصر ناصرالدین شاه
استنطاق حاجی مبارک
شاه به شکایت مردم رسیدگی میکند
مبارزه مردم در آذربایجان
سرانجام کار
ادب و اخلاق پادشاه ایران
ناصرالدین شاه و آخوند درباری
بیماری وبا
قیام مردم تهران و شهرستان ها
قیام دلیرانه مردم رشت
قیام دلیرانه مردم تهران، آذربایجان و شیراز
ظل السلطان کیست؟

مقدمه:
عصر سلطنت ناصرالدین شاه عصر تاریک و شرم آوری از تاریخ ایران است. عصری است مملو از ظلم و ستم و جنایت و دوره‌ای است آکنده از جهل و بی خبری. توده های وسیع مردم بیسواد بودند و نادان و شاه و درباریان از این بیسوادی و جهل حداکثر استفاده را میبردند. میر غضب های شاه آماده بودند تا هر زمان که او فرمان دهد جان انسان هایی را بگیرند و اجساد آن ها را برای عبرت دیگران در جلوی یکی از دروازه های شهر بیاوزیند.
نفوذ بیگانگان:
در دوره قاجاریه و مخصوصا در عصر ناصرالدین شاه، اقتصاد ایران در انحصار دو دولت استعمارگر روسیه و انگلستان بود. این دو کشور برای استفاده هر چه بیشتر از منابع و سرشار و ثروت عظیم میهن ما به رقابت پرداخته بودند. شرکت های تجاری بیگانه، از جمله شرکت های انگلیسی و روسی در بیشتر شهرهای ایران شعبه هایی دایر کرده و به خرید و فروش مشغول بودند. این امر برای بازرگانان ایرانی محدودیت بسیاری ایجاد میکرد و چون نمیتوانستند با سرمایه داران بزرگ خارجی رقابت کنند، روز به روز تنگدستی آنان افزوده میشد و رو به ورشکستگی مینهادند.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آقاخان نوری, احتشام الدوله, ادب, اروپا, اميركبير, امين السلطان, بيماری وبا, تاریخ, تربيت, ثروت, دانل,

<-BloTitle->
<-BloText->