خريد بک لينک

home theater in Los Angeles
فلنج
Barabas Ropa de hombre
سریعترین و بروزترین سایت دانلود کارآموزی و پروژه شبکه اجتماعی اشتراک گذاری تیکفا
<-BloTitle->
<-BloText->

تاريخ : 9 دی 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:71
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
عناصر داده کاوی
پردازش تحلیلی پیوسته
قوانین وابستگی
شبکه های عصبی
الگوریتم ژنتیکی
نرم افزار
کاربردهای داده کاوی
داده کاوی و کاربرد آن در کسب و کار هوشمند بانک
داده کاوی در مدیریت ارتباط با مشتری
کاربردهای داده کاوی در کتابخانه ها و محیط های دانشگاهی
مدیریت موسسات دانشگاهی
داده کاوی آماری و مدیریت بهینه وب سایت ها
داده کاوی در مقابل پایگاه داده Data Mining vsdatabase
ابزارهای تجاری داده کاوی
منابع اطلاعاتی مورد استفاده
انبار داده
مسائل کسب و کار برای داده کاوی
چرخه تعالی داده کاوی چیست؟
متدلوژی داده‌کاوی و بهترین تمرین های آن
یادگیری چیزهایی که درست نیستند
الگوهایی که ممکن است هیچ قانون اصولی را ارائه نکنند
چیدمان مدل ممکن است بازتاب دهنده جمعیت وابسته نباشد
ممکن است داده در سطح اشتباهی از جزئیات باشد
یادگیری چیزهایی که درست ولی بلااستفاده اند
مدل‌ها، پروفایل سازی، و پیش‌ بینی
پیش بینی
متدلوژی
تبدیل مسئله کسب و کار به مسئله داده‌کاوی
انتخاب داده مناسب
پیش به سوی شناخت داده
ساختن یک مجموعه مدل
تثبیت مسئله با داده‌ها
تبدیل داده برای آوردن اطلاعات به سطح
ساختن مدل ها
ارزیابی مدل ها
استقرار مدل ها
ارزیابی نتایج
شروع دوباره
وظایف داده کاوی
دسته بندی
خوشه‌بندی
تخمین
وابستگی
رگرسیون
پیشگویی
تحلیل توالی
تحلیل انحراف
نمایه‌سازی
منابع

مقدمه:
از هنگامی که رایانه در تحلیل و ذخیره سازی داده ها بکار رفت (1950) پس از حدود 20 سال، حجم داده ها در پایگاه داده ها دو برابر شد. ولی پس از گذشت دو دهه و همزمان با پیشرفت فن آوری اطلاعات (IT) هر دو سال یکبار حجم داده ها، دو برابر شده و همچنین تعداد پایگاه داده ها با سرعت بیشتری رشد نمود. این در حالی است که تعداد متخصصین تحلیل داده ها با این سرعت رشد نکرد. حتی اگر چنین امری اتفاق می افتاد، بسیاری از پایگاه داده ها چنان گسترش یافته‌اند که شامل چند صد میلیون یا چند صد میلیارد رکورد ثبت شده هستند. امکان تحلیل و استخراج اطلاعات با روشهای معمول آماری از دل انبوه داده ها مستلزم چند روز کار با رایانه های موجود است. حال با وجود سیستم های یکپارچه اطلاعاتی، سیستم های یکپارچه بانکی و تجارت الکترونیک، لحظه به لحظه به حجم داده ها در پایگاه داده های مربوط اضافه شده و باعث به وجود آمدن انبارهای عظیمی از داده ها شده است.
این واقعیت، ضرورت کشف و استخراج سریع و دقیق دانش از این پایگاه داده ها را بیش از پیش نمایان کرده است، چنان که در عصر حاضر گفته میشود اطلاعات طلاست.
هم اکنون در هر کشور، سازمان، شرکت و غیره برای امور بازرگانی، پرسنلی، آموزشی، آماری و غیره پایگاه داده ها ایجاد یا خریداری شده است. بطوری که این پایگاه داده ها برای مدیران، برنامه ریزان، پژوهشگران جهت، تصمیم گیری های راهبردی، تهیه گزارش های مختلف، توصیف وضعیت جاری خود و سایر اهداف می تواند مفید باشد. بسیاری از این داده ها از نرم افزارهای تجاری، مثل کاربردهای مالی، ERPها، CRMها و web log ها، می آیند. نتیجه این جمع آوری داده ها این میشود که در سازمان ها، داده ها غنی ولی دانش ضعیف، است. جمع آوری داده ها، بسیار انبوه میشود و به سرعت اندازه آن افزایش می یابد و استفاده عملی از داده ها را محدود می سازد.
داده‌کاوی استخراج و تحلیل مقدار زیادی داده به منظور کشف قوانین و الگوهای معنی دار در آن هاست. هدف اصلی داده کاوی، استخراج الگوهایی از داده ها، افزایش ارزش اصلی آن ها و انتقال داده ها به صورت دانش است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
ابزارهای تجاری, الگوریتم ژنتیک, تجارت الکترونيک, تحلیل, تحلیل انحراف, تحلیل توالی, تخمین, خوشه‌بندی,,

تعداد صفحات:97
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
بیان مساله
ضرورت و اهمیت مساله
زمینه مختصری از موضوع تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیه‌ها
متغییرها
تعاریف
فصل دوم
مقدمه
چگونه اعتماد به نفس را تعریف کنیم؟
انواع اعتماد به نفس
اعتماد به نفس رفتاری
اعتماد به نفس احساسی و عاطفی
اعتماد به نفس روحی و معنوی
علائم و نشانه‌های فقدان یا کمبود اعتماد به نفس روحی و معنوی
چگونه عدم اعتماد به نفس شکل میگیرد؟
چگونه اعتماد به نفس را در خود تقویت کنیم؟‌
چگونه اعتماد به نفس را وارد زندگی مان کنیم؟
تفاوت زنان شاغل و غیرشاغل
موانع فرهنگی و اجتماعی زنان
دلایل عدم پیشرفت زنان در ایران
زنان شاغل ایرانی
بررسی مسائل زنان شاغل
بررسی مسائل زنان غیر شاغل
دیدگاه اسلام در خصوص اشتغال زنان
عزت نفس در روایات
نکاتی جهت بالابردن اعتماد به نفس زنان
فصل سوم
آیا اعتماد به نفس قابل اندازه‌گیری است؟
جامعه آماری
نمونه‌گیری
روش نمونه‌گیری
طرح پژوهش
مکان پژوهش
ابزار پژوهش
شیوه نمره‌گذاری آزمون کوپر اسمیت
تجزیه و تحلیل داده‌ها
فصل چهارم
فرضیه اول
بررسی فرضیه اول
فرضیه دوم
بررسی فرضیه دوم
فرضیه سوم
بررسی فرضیه سوم
فرضیه چهارم
فصل پنجم
تجزیه و تحلیل اطلاعات
محدودیت‌ها و موانع و مشکلات تحقیق
پیشنهادها
پیوست ها
منابع

چکیده تحقیق:
در این تحقیق سعی کردیم به بررسی مقایسه اعتماد به نفس زنان شاغل و زنان غیرشاغل بپردازیم.
در رابطه با موضوع تحقیق چهار فرضیه مطرح گردید که به شرح ذیل میباشد:
1) بین اعتماد به نفس زنان شاغل و غیر شاغل تفاوت معناداری وجود دارد.
2) بین اعتماد به نفس زنان متاهل و مجرد تفاوت معناداری وجود دارد.
3) بین اعتماد به نفس دانشجویان رشته روانشناسی با سایر رشته‌ها تفاوت معناداری وجود دارد.
4) بین اعتماد به نفس دانشجویانی که پیشرفت تحصیلی مطلوبی دارند نسبت به سایر دانشجویان اعتماد به نفس بالاتری وجود دارد.
در واقع جامعه آماری مورد نظر در این پژوهش دانشجویان و کارمندان زن دانشگاه پیام نور اراک میباشد که با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده 63 نفر آزمودنی را انتخاب کرده‌ایم که شامل 22 نفرزن شاغل و 41 نفر غیر شاغل می باشد.
برای دستیابی به اطلاعات لازم، آزمون عزت نفس کوپراسمیت را در اختیار آنان قرار دادیم. سپس با استفاده از فرمول t مستقل فرضیه اول، دوم و سوم را مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهیم. برای بررسی فرضیه چهارم از فرمول x2 استفاده میکنیم. شرح کامل فرمول t مستقل و 2x در فصل سوم آمده است.
نتایج حاصل از بررسی های آماری نشان داده که:
1) ارتباط معناداری بین اعتماد به نفس زنان شاغل و غیر شاغل وجود ندارد.
2) ارتباط معناداری بین اعتماد به نفس زنان متاهل و مجرد وجود ندارد.
3) بین اعتماد به نفس دانشجویان رشته روانشناسی با سایر رشته‌ها تفاوت معناداری وجود ندارد.
4) ارتباط معناداری بین اعتماد به نفس دانشجویانی که پیشرفت تحصیلی مطلوبی دارند نسبت به سایر دانشجویان وجود دارد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اعتماد به نفس, جامعه آماری, دانلود, روانشناسی, زنان شاغل, متاهل, مجرد, موانع فرهنگی, نفس احساسی, نفس,

تعداد صفحات:72
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
مقدمه
بیان مسئله
اهداف تحقیق
فصل دوم
انگیزه هاى فیزیولوژیائی در سطح تحقق نفس
تفاوت عزت نفس با خود پنداره
ریشه ها و ابعاد عزت نفس
عزت نفس بالا و پایین
شیوه پرورش
بدرفتاری جسمانی یا جنسی
ظاهر جسمانی
تغییرات در خود پنداره
تغییرات در عزت نفس
راه هایی بسوی هویت
عواملی که بر رشد هویت تاثیر میگذارند
فصل سوم
جامعه تحقیق
روش نمونه گیری
اعتبار و روانی ابزار تحقیق
روش آمارى
فصل چهارم
جداول پرسشنامه
یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها
یافته ها و تجزیه و تحلیل آن ها
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیرى
پیشنهادات
پرسشنامه عزت نفس
مقیاس تایید خویشتن راتوس
منابع

مقدمه:
شخصیت و اخلاق کودک تنها در ارتباط با والدین رنگ نمی گیرد بلکه افراد دیگری هم وجود دارند که در برخی موارد نه تنها تاثیر فوق العاده ای در کودک میگذارند بلکه بسیار از یافته های والدین را در طریق تربیت نابود و زحمات و تلاشی آن ها را خنثی میسازند بدین نظر ضروری است که نقش آن ها و میزان اهمیت شان را در تربیت شناخت و تاثیر مثبت یا منفی که آنان در ساختن یا ویران کردن بتای اخلاقی و دیگر ابعاد وجود و شخصیت کودک دارند بدانیم بتدریج که طفل رشد میکند و پرورش می یابد با کسان و بستگان و والدین نزدیک خویش و دستی با آن ها و فرزندانشان در سنین بالاتر با دوستان و همسالان کوچه و محله خویش و همین طور بعد ما با افراد دیگر همه میتواند در تایید خویشتن تاثیر بسزایی داشته باشد به حقیقت باید اعتراف کرد که افراد محیط زندگی کودک یعنی همان ها که بر شمرده شدند در زندگی او نقش مثبت یا منفی میتواند داشته باشد کودک با فطرت پاک و با اندک مسامحه ای میتوان گفت بی رنگ و بی تفاوت به دنیا می آید این خانواده است که او صالح و با اعتقاد ببار می آورد و حتی روابط دوستانه و سنجیده شده والدین هم می تواند موثر باشد ما اهمیت نقش وراثت و صفاتی را که از اجداد به کودک منتقل میشود را نادیده نمیگیریم ولی قائلیم که تربیت مخصوصا در خانواده این خصایص و صفات را تحت الشعاع قرار میدهد و حتی در برخی موارد اثر آن را خنثی میکند کودک مانند دفتری است که چیزی روی آن نوشته نشده و این خانواده است که در آن دفتر جملات افتخار آمیز یا ذلت آفرین مینویسد و چیزهای ناخوانا را خوانا میکند خانواده شخصیت کودک را رنگ میدهد حال با رفتار مناسب خود که آن را در درک از خویشتن به حد خود شکوفایی میرساند و اعتقاد را در آن بالا میبرد و خواء با رفتار نامناسب خود باعث یک کودک بدون عزت نفس و اعتماد به نفس بالا میشود بر اساس روش تربیتی والدین است که طفل در آینده آرام و متعادل میشود و یابی قرار آزاد بار ی آید با چاکر، غلام و بالاخره خوش فکر و خوش مرام، عقیده کودک عقیده والدین است زیرا فکر و اندیشه اش هنوز آن چنان رشد و کمال نیافته که شخصا به تحلیل مسائل بپردازد در حقایق ماوراء ماده را کشف واز منابع استخراج نماید روی این نظر در سخنی از پیامبر آمده که هر مولودی بر منبای اساس فطرت به دنیا می آید واین والدین او هستند که او را یهودی، نصرانی و…. بار می آورند.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اخلاق, انگيزه, بدرفتاری, بستگان, تربيت, جامعه تحقيق, خصايص, خود پنداره, دانلود, رنگ, روانشناسی, روش ,

تعداد صفحات:60
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
مقدمه
موضوع تحقیق
مسئله
فرضیه
فایده تحقیق
روش انجام تحقیق
پیش فرض
نمونه تحقیق و چگونگی نمونه برداری
روش آماری تحقیق
روش جمع آوری داده ها
تعریف واژه ها
افسردگی
ورزش
فصل دوم
تعریف افسردگی
علائم افسردگی
نشانه های افسردگی تب قطبی
نشانه های بد جانی
نشانه های شناختی
نشانه های انگیزشی
نشانه های بدنی
طبقه بندی افسردگی
دوره افسردگی
فصل سوم
جامعه تحقیق
نمونه برداری
نمودار شماره 1
نمودار شماره 2
نمودار شماره 2
نمودار شماره 4
ابزار تحقیق
نمودار شماره 5
نمودار شماره 6
دستور اجرا
نحوه نمره گذاری
جدول تحقیق میزان افسردگی
جدول شماره 1
طرح آزمایشی
متغیر مستقل
متغیر وابسته
شیوه اندازه گیری
کنترل ها
نمودار شماره 7
نمودار شماره 8
فصل چهارم
تحلیل نتایج
شیوه اندازه گیری
شیوه گروه بندی
جدول شماره 1
جدول شماره 2
محاسبه لایه های آماری گروه اول
محاسبه لایه های آماری گروه دوم
جدول شماره 3
جدول شماره 4
تدوین فرضیه
مسأله
فرضیه
آزمون و مقایسه میانگین دو گروه مستقل
خطای استاندارد
جدول شماره 5
فرضیه در این بخش
فرضیه صفر
فرض خلاف
نتیجه
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
خلاصه فصول
مشکلات و محدودیت ها
پیشنهادات
منابع

مقدمه:
در حال حاضر جوامع بشری با همه پیشرفت و جهش که در کلیه متون و علوم مختلف بشری است توجه ناچیزی به جنبه های روانی، تربیتی، عاطفی، اخلاقی، اجتماعی و بهداشت روانی افراد نموده است.
پیچیدگی و گرفتاری های جوامع انسانی امروز آگاهی لازم در زمینه های یاد شده را اجتناب نا پذیر و ضروری می نماید. به نظر میرسد اوضاع و احوال شرایط زندگی مدرن و پیچیدگی حاصل از آن انزوا و فرد گرایی همراه با آن از عوامل عمده ای است که زمینه ابتلا به بیماری روانی از جمله افسردگی را فراهم میکنند.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اجتماع, اخلاق, افسردگی, انزوا, انگيزش, بهداشت, بيماری روانی, تربيت, جوامع انسانی, دانلود, روان, روان,

تعداد صفحات:51
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول : کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
سوال های تحقیق
ضرورت و اهمیت تحقیق
اهداف پژوهش
فرضیه های تحقیق
تعاریف مفهومی و عملیاتی
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق
استرس (Stress)
استرس شغلی (Job Stress) چیست؟
پیامدهای استرس
پیامدهای فردی
پیامدهای فشار عصبی را میتوان به سه گروه رفتاری، روانی و جسمانی تقسیم کرد
عملکرد
کناره گیری
طرز تلقی ها
ابعاد رضایت شغلی
گونه های مختلف استرس
نشانه های استرس شغلی
فصل سوم : روش شناسی تحقیق
روش پژوهش
جامعه آماری
نمونه آماری
روش نمونه گیری
روش جمع آوری اطلاعات
ابزارهای اندازه گیری در این پژوهش
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
آمار توصیفی
بخش دوم آمار استنباطی
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری تحقیق
یافته های پژوهش
محدودیت پژوهشی
پیشنهادات
پیشنهادات عملیاتی برای مقابله با استرس های شغلی
منابع و مآخذ
ضمائم

مقدمه:
مشاغل و حرفه‌ها بخش مهمی از زندگی‌ ما هستند. همراه با ایجاد یک منبع درآمد، مشاغل به ما کمک می‌کنند تا خواسته‌های شخصی خود را برآورده کنیم، شبکه‌های اجتماعی شکل دهیم و به جامعه خدمت نماییم.استرس در کار حتی شغل‌های رویایی هم دارای لحظه‌هایی پراسترس، انتظارات کاری و سایر مسئولیت‌ها میباشند. برای برخی افراد، استرس محرکی است که انجام بعضی کارها را حتمی می‌سازد. به هرحال، استرس محیط کاری میتواند براحتی زندگی شما را تحت تأثیر قرار دهد.
از کار بر کنار شدن، تغییرات مدیریتی و سازمانی میتواند امنیت شغلی فرد را آشفته سازد. واکنش بدن در کنار ضررهای حاصله از استرس کاری بر روی احساسات، طولانی شدن این نوع استرس میتواند بر سلامتی جسمانی شما نیز تأثیر بگذارد. مشغولیت ذهنی مداوم با مسائل شغلی غالباً منجر به تغذیه نامناسب و نامرتب و عدم ورزش کافی می‌شود که نهایتاً مشکلاتی چون اضافه وزن، فشارخون بالا و افزایش مقدار کلسترول را به همراه خواهد داشت.
بسیاری از افراد معتقدند راز موفقیت در یک شغل استفاده از آخرین تکنولوژی ها و دستاوردهای مربوط به آن است. اما تنها دانش و ابزار یک کار را داشتن، سبب موفقیت در آن کار نمیشود. خیلی از اوقات، دو مدیر که هر دو دانش و ابزار یکسان و لازم را در اختیار دارند در آخر ماه نتایج گوناگونی به دست می آورند. سوال این است که چه چیزی سبب پیشرفت یک شرکت و افت شرکت دیگر میشود، در حالیکه کارمندان هر دو شرکت، تکنیک های لازم را آموخته اند و ابزار لازم را در اختیار دارند؟ جواب این سوال آسان است. برای موفق شدن در یک کار باید استعداد، هیجان و شخصیت داشت. به عبارت دیگر برای موفق شدن ابتدا باید به خود رجوع کرد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
احساسات, استرس, استرس شغلی, اضافه وزن, افزایش مقدار کلسترول, امنیت شغلی, تغییرات مدیریتی, تکنيک, جام,

تاريخ : 9 دی 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:117
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول – کلیات پژوهش
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت پژوهش
اهداف پژوهش
هدف اصلی
اهداف فرعی
فرضیات پژوهش
قلمرو پژوهش
قلمرو موضوعی
قلمرو زمانی
قلمرو مکانی
چارچوب نظری پژوهش
متدولوژی تحقیق
جامعه و نمونه آماری تحقیق
جامعه آماری
نمونه آماری
پیشینه پژوهش
پژوهش های داخلی
پژوهش های خارجی
تعریف واژگان
تعاریف نظری
تعاریف عملیاتی
فصل دوم – ادبیات پژوهش
مقدمه
رهبری
تعریف و مفهوم رهبری
تفاوت رهبری با مدیریت
نظریات و سبک‎های رهبری
نظریات خصوصیات ذاتی رهبر
نظریات رفتاری رهبری
مطالعات دانشگاه اوهایو
مطالعات میشیگان
مطالعات بلیک و موتون
نظریات موقعیتی و اقتضایی
مدل رهبری اقتضائی فیدلر
نظریه سه بعدی رهبری ردین
مدل هنجاری وروم و یتون
نظریه رهبری موقعیتی هرسی و بلانچارد
نظریه مسیر – هدف
دوره (سیکل) زندگی
نظریه جایگزینی رهبری
نظریه اسنادی رهبری
نظریه رهبری فره مند
نظریه رهبری ممتاز
رهبری تیمی
رهبری خدمتگزار
رهبری تحول آفرین
سبک های رهبری از نظر لیکرت
جمع بندی نظریات سبک های رهبری
اثر بخشی سبک رهبری
تمرکز
اهمیت تمرکز
عوامل موثر در تمرکز
ضرورت تفویض اختیار
مقتضیات تمرکز و عدم تمرکز
انواع تمرکز و عدم تمرکز
تمرکز و عدم تمرکز اداری
تمرکز و عدم تمرکز سازمانی
تمرکز و عدم تمرکز سیاسی
تمرکز و عدم تمرکز فنی
تمرکز و عدم تمرکز جغرافیایی (عدم تراکم)
پیچیدگی
اهمیت پیچیدگی
انواع پیچیدگی
تفکیک افقی
تفکیک عمودی
تفکیک بر اساس مناطق جغرافیایی
رسمیت
دامنه رسمیت
اهمیت رسمیت
رسمی سازی درون سازمانی یا برون سازمانی
فنون رسمی سازی
ارتباط رسمیت، تمرکز و پیچیدگی
سازمان های رسمی و غیر رسمی
چرایی و عوامل پیدایش سازمان‌های غیر رسمی
تفاوت سازمان رسمی و سازمان غیر رسمی
مزایا و معایب سازمان غیر رسمی
حیطه نظارت
عوامل تعیین کننده حیطه نظارت
ویژگی های شخصی
عوامل شغلی
متغیرهای محیطی
نتایج کلی حاصل از مطالعه حیطه نظارت
عوامل موثر بر انتخاب اندازه حیطه نظارت
عوامل مربوط به ماهیت کار
عوامل مربوط به کارکنان
عوامل مربوط به مدیران و سرپرستان
رابطه درجه تمرکز با حیطه نظارت
یکپارچگی (انسجام)
تعریف یکپارچگی
درجات مختلف یکپارچگی
یکپارچگی ارتباطی
یکپارچگی عملیاتی
یکپارچگی مفهومی
یکپارچه سازی همگرا
خصوصیات سازمان های یکپارچه
انواع یکپارچه سازی
یکپارچه سازی افقی درون سازمانی
یکپارچگی عمودی درون سازمانی
یکپارچه سازی بین سازمانی
یکپارچگی کاربردی در سازمان
فصل سوم – روش شناسی پژوهش
روش پژوهش
جامعه آماری
حجم نمونه و نمونه گیری
نحوه گردآوری داده ها
روش گردآوری داده ها
ابزار اندازه گیری پژوهش
روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
بررسی عوامل دموگرافیک بر روی متغیرهای تحقیق
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
تحلیل ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان
تحلیل توصیفی مقدماتی
آزمون نرمال بودن متغیرها
بررسی فرضیه های تحقیق
فرضیه اول
فرضیه دوم
فرضیه سوم
فرضیه چهارم
فرضیه پنجم
فصل پنجم – بحث و نتیجه گیری
مقدمه
یافته های پژوهش
محدودیت های پژوهش
پیشنهادات پژوهش
پیشنهادات کلی
پیشنهادات مبتنی بر نتایج
پیشنهادات به محققان بعدی
منابع
منابع داخلی
منابع خارجی
پیوست ها
پرسشنامه
خروجی های نرم افزار SPSS

فهرست جداول:
سوالات مربوط به هر بعد در پرسشنامه
توزیع افراد بر حسب جنس
توزیع افراد بر حسب گروه های سنی
توزیع افراد بر مبنای سطح تحصیلات
شاخصه های توصیفی مربوط به سبک های رهبری شهرداری
آزمون تعیین نرمال بودن متغیرهای اصلی تحقیق
نتایج آزمون t تک نمونه ای برای تمرکز سازمانی
شاخصه های توصیفی نمرات تمرکز سازمانی به تفکیک نظرات زن و مرد
نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین نمرات تمرکز سازمانی بین نظرات زن و مرد
میانگین و انحراف معیار نمرات تمرکز سازمانی به تفکیک نظرات افراد با گروه های سنی مختلف
نتایج آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین تمرکز سازمانی بین نظرات گروه های سنی
میانگین و انحراف معیار نمرات تمرکز سازمانی به تفکیک نظرات افراد با سطوح مختلف تحصیلات
نتایج آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین تمرکز سازمانی بین نظرات سطوح مختلف تحصیلات
نتایج آزمون t تک نمونه ای برای پیچیدگی
شاخصه های توصیفی نمرات پیچیدگی به تفکیک نظرات زن و مرد
نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین نمرات پیچیدگی بین نظرات زن و مرد
میانگین و انحراف معیار نمرات پیچیدگی به تفکیک نظرات افراد با گروه های سنی مختلف
نتایج آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین پیچیدگی بین نظرات گروه های سنی
میانگین و انحراف معیار نمرات پیچیدگی به تفکیک نظرات افراد با سطوح مختلف تحصیلات
نتایج آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین پیچیدگی بین نظرات سطوح مختلف تحصیلات
نتایج آزمون t تک نمونه ای برای رسمیت
شاخصه های توصیفی نمرات رسمیت به تفکیک نظرات زن و مرد
نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین نمرات رسمیت بین نظرات زن و مرد
میانگین و انحراف معیار نمرات رسمیت به تفکیک نظرات افراد با گروه های سنی مختلف
نتایج آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین رسمیت بین نظرات گروه های سنی
میانگین و انحراف معیار نمرات رسمیت به تفکیک نظرات افراد با سطوح مختلف تحصیلات
نتایج آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین رسمیت بین نظرات سطوح مختلف تحصیلات
نتایج آزمون t تک نمونه ای برای حیطه نظارت
شاخصه های توصیفی نمرات حیطه نظارت به تفکیک نظرات زن و مرد
نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین نمرات حیطه نظارت بین نظرات زن و مرد
میانگین و انحراف معیار نمرات حیطه نظارت به تفکیک نظرات افراد با گروه های سنی مختلف
نتایج آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین حیطه نظارت بین نظرات گروه های سنی
میانگین و انحراف معیار نمرات حیطه نظارت به تفکیک نظرات افراد با سطوح مختلف تحصیلات
نتایج آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین حیطه نظارت بین نظرات سطوح مختلف تحصیلات
نتایج آزمون t تک نمونه ای برای یکپارچگی سازمانی
شاخصه های توصیفی نمرات یکپارچگی سازمانی به تفکیک نظرات زن و مرد
نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین نمرات یکپارچگی سازمانی بین نظرات زن و مرد
میانگین و انحراف معیار نمرات یکپارچگی سازمانی به تفکیک نظرات افراد با گروه های سنی مختلف
نتایج آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین یکپارچگی سازمانی بین نظرات گروه های سنی
میانگین و انحراف معیار نمرات یکپارچگی سازمانی به تفکیک نظرات افراد با سطوح مختلف تحصیلات
آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین یکپارچگی سازمانی بین نظرات سطوح مختلف تحصیلات

فهرست نمودارها:
چگونگی توزیع افراد بر حسب جنس
چگونگی توزیع افراد بر حسب گروه های سنی
چگونگی توزیع افراد بر حسب سطح تحصیلات

چکیده:
هدف پژوهش حاضر بررسی سبک های رهبری در شهرداری کاشان میباشد. در چارچوب نظری پژوهش حاضر به منظور تعیین سبک رهبری سازمانی از 5 بعد تمرکز، پیچیدگی، رسمیّت، حیطه نظارت، یکپارچگی (انسجام) استفاده گردیده است. این تحقیق از نوع کاربردی و به روش توصیفی – استنباطی انجام گرفته است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان شهرداری کاشان در سال 1394 میباشد. روش نمونه‌گیری بصورت تصادفی است که مقدار نمونه 100 نفر از کارکنان شهرداری کاشان انتخاب شده است. برای بررسی داده های از آزمون های کلموگروف – اسمیرنوف، تی تک نمونه ای و تی مستقل استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد که علیرغم بالابودن یکپارچگی سازمانی در شهرداری کاشان عوامل پیچیدگی، رسمیت، تمرکز و حیطه نظارت از درجه پائینی برخوردار نیست.

مقدمه:
موضوع رهبری مورد توجه بسیاری از پژوهشگران واقع شده است. مدیر بعنوان نماینده رسمی سازمان برای افزایش سلامت سازمانی در راس سازمان قرار دارد. موفقیت سازمان در تحقق اهداف در گرو چگونگی اعمال مدیریت و سبک های موثر رهبری مدیر است. مدیر در نقش رهبری سازمان میتواند سبک های متفاوتی را در هدایت نیروی انسانی انتخاب کند. الگوهای رفتاری مناسب مدیر در هر سازمان باعث به وجود آمدن روحیه و انگیزش قوی در کارکنان می شود و میزان رضایت آن ها را از شغل و حرفه خویش افزایش میدهد.
نتایج این پژوهش ها منجر به ارایه و توسعه کاربردهای مختلفی در زمینه سبک های رهبری مدیران شده است. بررسی این تئوری ها طیف وسیعی از سبک های رهبری از سبک های آمرانه و استبدادی تا سبک های مشارکتی و تحول گرا را نشان میدهد. سبک های مختلف رهبری عبارتند از: سبک های آمرانه، هرج و مرج طلب، بروکراتیک، دموکراتیک، مشورتی، مشارکتی، تحول گرا، عمل گرا و … (مصدق راد، 1381). باید خاطر نشان نمود که یک سبک رهبری خاص برای همه موقعیت ها مناسب نمی باشد. از این رو یک مدیر میتواند در موقعیت های گوناگون سبک های متفاوت را برای رهبری کارکنان خود با توجه به فرهنگ حاکم بر سازمان و بلوغ سازمانی کارکنان برگزیند.
امروزه کارکنان از تحصیلات بالایی برخوردار هستند و کارها بیشتر تخصصی شده است، بنابراین نمی توان مثل گذشته آن ها را وادار به انجام کار کرد. در سازمان های امروزی نیاز بیشتری به مشارکت کارکنان در مدیریت سازمان میباشد. در حقیقت تغییر سبک مدیریت از حالت مدیریت استبدادی به سمت مدیریت مشارکتی منجر به موفقیت هر چه بیشتر سازمان میگردد. سبک رهبری که منجر به مشارکت گروهی کارکنان و تشکیل گروه های کاری گردد، موجب انجام اثربخش، کارآمد، منظم و هماهنگ کارها و افزایش تعهد و سلامت سازمانی میگردد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اثربخش, انسجام, انگیزش, اوهایو, برون سازمان, بروکراتیک, بلانچارد, تحصیلات, تحول گرا, تعهد, تمرکز, جا,

تعداد صفحات:116
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول – کلیات تحقیق
مقدمه
تاریخچه مطالعاتی
تحقیقات تجربی خارجی در ارتباط با پیش بینی سود
تحقیقات انجام شده داخلی در ارتباط با دقت پیش بینی سود
بیان مساله
سوال تحقیق
فرضیه های تحقیق
اهمیت تحقیق
حدود مطالعاتی
واژه های کلیدی یا اصطلاحات
تعریف عملیاتی
فصل دوم – مروری بر ادبیات تحقیق
مقدمه
کلیات پیش بینی
اهداف پیش بینی
موارد ضروری قابل تامل در پیش بینی مالی
عوامل موثر در انتخاب مدل مناسب پیش بینی
انواع شیوه های پیش بینی
پیش بینی های قضاوتی
پیش بینی بر مبنای گذشته
پیش بینی علت معلولی
پیش بینی های یک متغیره
روش تقاضای آخرین دوران
روش میانگین ریاضی
روش میانگین متحرک
روش میانگین متحرک وزنی
روش هموارسازی نمایی
روش باکس – جنکینز
روش کمترین مجذورات
روش های پیش بینی چند متغیره (پیش بینی علت معلولی)
روش رگرسیون خطی و غیر خطی
ضریب همبستگی
مدل اقتصاد سنجی (پیش بینی علت و معلولی)
مدل داده – ستانده
مدل شاخص راهنما
پیش بینی به وسیله تجزیه و تحلیل سری های زمانی
تغییرات فصلی – روش تعیین شاخص فصلی
برآورد تابع تقاضا- مدل های سری زمانی
مروری بر پیشینه تحقیق
تحقیقات تجربی خارجی در ارتباط با پیش بینی سود
تحقیقات انجام شده داخلی در ارتباط با دقت پیش بینی سود
خلاصه فصل
فصل سوم – روش‌ اجرای تحقیق
مقدمه
سوال و فرضیه های تحقیق
روش تحقیق
جامعه آماری
نمونه آماری
روش جمع آوری اطلاعات
مدل تحلیلی تحقیق
روش آزمون فرضیه ها
مدل آماری
آزمون ضرایب رگرسیون (آزمون t)
آزمون معنی دار بودن رگرسیون (آزمونF)
ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیل شده
آزمون دوربین – واتسن برای بررسی وجود خود همبستگی
طبقه بندی، تشخیص و نحوی محاسبه متغیرهای عملیاتی تحقیق
متغیرهای مستقل
متغیر وابسته
متغیر کنترلی
خلاصه فصل سوم
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده‌ها
مقدمه‏
یافته های تحقیق
آمار توصیفی
آمار استنباطی
نتیجه آزمون فرضیه اول فرعی
نتیجه آزمون فرضیه دوم فرعی
نتیجه آزمون فرضیه اول در حضور هردو متغیر
نتیجه آزمون فرضیه سوم فرعی
نتیجه آزمون فرضیه چهارم فرعی
نتیجه آزمون فرضیه پنجم فرعی
نتیجه آزمون فرضیه دوم در حضور هر سه متغیر
خلاصه
فصل پنجم : نتیجه‌گیری و پیشنهادات
مقدمه
خلاصه موضوع و روش تحقیق
خلاصه یافته های تحقیق
نتیجه آزمون فرضیات
بررسی تطبیقی یافته ها
نتیجه گیری
محدودیت ها
پیشنهادها
پیشنهادهای برخاسته از تحقیق بر اساس فرضیات
پیشنهادها برای تحقیقات آتی
خلاصه فصل
پیوست ها
منابع و ماخذ
منابع فارسی
منابع لاتین
چکیده لاتین

فهرست جداول:
مراحل حل پیش بینی به روش تقاضای آخرین دوره ای را نشان میدهد
روش رگرسیون خطی و غیر خطی
خلاصه تحقیقات انجام گرفته خارجی مرتبط با موضوع
خلاصه تحقیقات انجام گرفته داخلی مرتبط با موضوع
شرکت های نمونه از بانک اطلاعاتی
متغیر های هر مدل
آمار توصیفی کل نمونه
نتیجه آزمون فرضیه اول فرعی
نتیجه آزمون فرضیه دوم
نتیجه آزمون فرضیه اول اصلی
نتیجه آزمون فرضیه سوم فرعی
نتیجه آزمون فرضیه سوم فرعی
نتیجه آزمون فرضیه سوم فرعی
نتیجه آزمون فرضیه اول اصلی
خلاصه آزمون فرضیه های تحقیق

فهرست نمودارها:
روش پیش بینی مدل باکس – جنکینز
مدل تحلیلی تحقیق

چکیده:
چکیده هدف اصلی این تحقیق بررسی فاکتورهای موثر بر دقت پیش بینی سود شرکت ها میباشد. با توجه به اهمیت و نقش پیش بینی سود هر سهم در تصمیمات سرمایه گذاران، تحقیقات بسیاری درباره پیش بینی سود انجام پذیرفته و هدف همه آن ها افزایش صحت و دقت سود پیش بینی شده بوده است. پیش بینی از این نظر که عنصر بنیادین و کلیدی در تصمیم گیری استفاده کنندگان درون سازمانی و همچنین برون سازمانی محسوب میشود، مهم است. بر این اساس، کارایی و اثر بخشی نهایی هر تصمیم، به نتایج رویدادهایی بستگی دارد که به دنبال هر تصمیم روی می دهد. بدین ترتیب تصمیمی کارا و اثر بخش خواهد بود که براساس پیش بینی هایی انجام گیرد که مبنای آن صحیح بوده باشد. یکی از این پیش بینی ها، پیش بینی سود بوده که باید اطلاعاتی منطقی، قابل اتکا و به موقع را فراهم آورد و نیز قابل فهم و مربوط باشد. پیش بینی های دقیق و به موقع، موجب بهبود تصمیم گیری استفاده کنندگان از گزارش های حسابداری میشود. لذا در این پژوهش با توجه به پیشینه تحقیق، پنج فاکتور مؤثر بر خطای پیش بینی سود هر سهم را در دو بخش فاکتور های مالی (دفعات تجدید نظر و پیچیدگی شرکت) و غیر مالی(اعتبار حسابرس، تغییرات هیات مدیره و قدمت فعالیت شرکت) مورد آزمون قرار داده است. جامعه آماری، شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه آماری متشکل از 73 شرکت برای سال های 89 – 86 میباشد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Eviews و آزمون فرضیه ها براساس رگرسیون چند متغیره صورت گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها بیانگر این است، که بین فاکتور های مالی در نظر گرفته شده تنها متغیر دفعات تجدید نظر و از بین متغیر های غیر مالی تنها متغیر تغییرات هیات مدیره بر دقت پیش بینی سود موثر میباشند و تاثیر سایر متغیرهای در نظر گرفته شده در این تحقیق مورد تایید قرار نگرفت.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آمار استنباطی, آمار توصيفی, اقتصاد سنجی, بانک اطلاعاتی, بورس و اوراق بهادار, تاثیرگذار, جامعه آماری,,

تاريخ : 9 دی 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:114
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
پیشگفتار
فصل 1 – طرح پژوهش
بیان مسئله
بیان عنوان پایان نامه
نیازها و ارزش های پژوهش
پرسش های پژوهش
فرضیه های پژوهش
روش های پژوهش
تنگناهای پژوهش
محدوده مورد بررسی پژوهش
فصل 2 – چهارچوب نظری پژوهش
بیان واژه های و مفاهیم جهانگردی و گردشگری
سیمای جهانگردی
پیشینه تاریخی توریسم (جهانگردی)
سده های نخستین
سده های میانه
سده های نو
ارزش جهانگردی
آینده جهانگردی
کانون ها و جاذبه های جهانگردی
اجزای ترکیبی جهانگردی
ویژگی جاذبه های جهانگردی
جاذبه های دست ساخت انسان
جاذبه های طبیعی
فرم های گوناگون جهانگردی
آب و هواشناسی و جهانگردی
پیامد اقتصادی جهانگردی
امکانات اقامتی و رفاهی جهانگردی
انواع امکانات اقامتی در اروپا
تبلیغات و بازاریابی در جهانگردی
ویژگی های بازاریابی در جهانگردی
شیوه های بازاریابی
پیامدهای درآمدی و پیشه زای جهانگردی و ایران گردی
آمار در جهانگردی
هدف از آمارگیری در جهانگردی
گوناگونی آمار در جهانگردی
روشهای بزرگ آمارگیری
تنگناها و سختی های آمارگیری
آمار جهانگردی بومی
آمار جهانگردی بین المللی
فصل 3 – گردشگری در ایران
پیشگفتار
پیشینه گردشگری در ایران
وضعیت جهانگردی در ایران
جاذبه های جهانگردی ایران
رویارویی صنعت توریسم و صنایع دستی و پیامدهای آن در ایران
سهم ایران در بازار جهانگردی
ناهمواریها و تنگناهای جهانگردی در ایران
پیشنهادهایی برای بالا بردن صنعت جهانگردی و ایرانگردی
فصل 4 – توان های گردشگری شهر کرمانشاه
پیشینه تاریخی استان کرمانشاه
جغرافیای تاریخی و فرهنگی کرمانشاه
چگونگی پیدایش نام کرمانشاه
زبان و گویش اهالی کرمانشاه
نژاد و ویژگی های کلی کرمانشاه
آثار تاریخی و فرهنگی کرمانشاه
طاق بستان
تکیه معاون الملک
مجموعه بازار
حمام ها
مسجدها و آرامگاه ها
تکیه بیگلربیگی
کلیساها
خانه های تاریخی
موزه ها
پارک ها
سراب نیلوفر
دیگر یادگارها و جاهای دیدنی
فصل 5 – تجزیه و تحلیل
پیش گفتار
بررسی میزان ورود گردشگران خارجی و پیامد آن در اشتغال زایی
بررسی درآمد ارزی تخمینی حاصل از گردشگری و زیرساخت های وابسته به آن
فصل 6 – نتیجه گیری و پیشنهاد
پیشگفتار
نتیجه گیری
پیشنهادها
منابع

فهرست نقشه ها:
طبقه بندی کشورها براساس مناطق و گروه بندی سازمان ملل
نقشه کشور به تفکیک 30 استان
نقشه تقسیمات کشوری به تفکیک استان ها
تقسیمات کشوری استان کرمانشاه
تقسیمات کشوری شهرستان کرمانشاه
نقشه راه های استان کرمانشاه

فهرست جدول ها:
اشتغال در صنعت جهانگردی کشورهای برگزیده شده سال 1988
افراد پیشه ور در بخش جهانگردی در سال 1970
آمار ورود جهانگردان به ایران ( 1372- 1350) مرکز آمار سازمان اطلاعات و مدیریت
شاخص های جمعیتی و ورودی جهانگردی کشور در سالهای 55 ، 65، 75، 85
شاخص های جمعیتی و ورودی جهانگردی استان و شهر کرمانشاه در سال های 55، 65، 75، 85
آمار بازدید کنندگان داخلی در سال 85 از کرمانشاه
آمار بازدیدکنندگان خارجی در سال 85 از کرمانشاه
آمار ورود جهانگردان به ایران از سال 1378 تا 1383
آمار ورود گردشگران خارجی به استان کرمانشاه از 78 تا 83
تخمین درآمد ارزی حاصل از ورود جهانگردان به ایران سال (1378 – 1348)
لیست مکانهای اقامتی (هتل ها و مهمانسراها) شهرستان کرمانشاه 1384

چکیده:
جهانگردی یکی از بزرگ ترین فعالیت های انسان امروزی است که میتواند تغییراتی بزرگ در سیمای زمین، فرهنگ، سیاست، اقتصاد و روش زندگی انسان ها پدید آورد. اهمیت گردش و جهانگردی در فرهنگ ها و تفاهیم بین المللی سبب شده است که مجمع عمومی سازمان متحتد، روز 29 سپتامبر (5 مهرماه) هر سال را روز جهانی جهانگردی اعلام کند.
صنعت گردشگری در ایران آن چنان که باید، جایگاه واقعی خود را نیافته است. کشوری که در آمار سازمان جهانی جهانگردی از نظر توان های توریستی در رده دهم دنیا میباشد، اما از نظر تعداد ورودی گردشگران و درآمد بدست آمده از این صنعت در رده هفتاد و پنجم و به گفته ای هشتادو پنجم دنیا قرار دارد. اگر در سطح ملی نیز بخواهیم سنجشی داشته باشیم استان کرمانشاه پس از استان فارس از نظر توان های گردشگری در جایگاه دوم کشور قرار دارد، اما در جذب گردشگر و جهانگرد آماری که نشان دهنده شمار گردشگران وارد شده به این استان است درجایگاهی بسیار پایین تر از این قراردارد. در این پژوهش تلاش بر این بوده است، که با شناسایی توان ها و ضعف های موجود، راهکارهایی برای برطرف نمودن این ضعف ها و توانمند نمودن این صنعت با ارزش ارائه شود.
در پژوهش حاضر، فصل دوم، درباره تاریخچه صنعت جهانگردی (توریسم) و ارزش و جایگاه آن و در جهان و روندی که این صنعت در آینده پیش میگیرد بحث شده است. از تاثیرات این صنعت در رونق اقتصادی و اشتغال زایی در سطح جامعه و همچنین از اجزای ترکیبی و وابسته به این صنعت و تاثیرات منفی این صنعت سخن به میان آمده است. انواع جاذبه های جهانگردی و شیوه های بازاریابی، چگونگی آمارگیری از جهان گردان و برآورد ارزیابی بدست آمده از این صنعت از موضوعات مورد بحث این فصل می باشد، فصل سوم، پیشینه و جایگاه جهانگردی و همچنین انواع جاذبه های گردشگری، مشکلات و تنگناهای این صنعت در ایران را مورد بررسی قرار داده است.
فصل چهارم، که موضوع اصلی پژوهش می باشد، درباره توان های گردشگری کرمانشاه می باشد. در این فصل تاریخچه این سرزمین و جاذبه های تاریخی و فرهنگی، باستانی و طبیعی آن بررسی شده است. فصل پنجم، تجزیه و تحلیلی از فصل های گذشته میباشد، با توجه به آمارهای بدست آمده چگونگی نقش جهانگردی در اشتغال زایی از این صنعت گران بها و شمار گردشگران در سال های گذشته و حال بررسی شده است. نقاط توان و ضعف کشور و کرمانشاه نیز شناسایی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
فصل ششم، نتیجه گیری از پژوهش و در پایان پیشنهادهایی برای رونق این صنعت بسیار با ارزش و کم دردسر در سطح استان و شهر کرمانشاه ارائه شده است. امید است که در آینده با بهبود این صنعت رو برو شویم.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آب و هوا, آرامگاه, آمار, آمارگیری, بازار, تاریخ, توریسم, تکیه بیگلربیگی, جاذبه های توریستی, جاذبه ها,

تعداد صفحات:114
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول
تعریف مفهومی و عملیاتی
موضوع
مقدمه
بیان مسئله
ضرورت پژوهش
هدف پژوهش
فرضیه پژوهش
تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه ها
مفهومی
عملیاتی
فصل دوم
تاریخچه بازی
اشاره ای گذرا به تاریخچه روانشناسی کودک
بازی از دیدگاه اسلام
بازی از نظر قرآن
بازی در کردار و گفتار معصومین
بازی از دید روانشناسی قدیم
بازی از دید روانشناسی جدید
تعریف بازی و فرق آن با کار
بازی و رشد اجتماعی
ارزش بازی برای کودکان
شرط مقررات خوب و جامع
فوائد بازی
چرا بازی برای رشد کودکان ضرورت دارد؟
انواع بازی
بازی سمبلیک
بازی و بیان کلامی
عوامل مؤثر در بازی
رشداجتماعی کودک
رفتار اجتماعی کودک
اصول رشد شناختی اجتماعی کودک
مراحل رشد ذهنی اجتماعی کودک کودکستانی و مهد کودکی
بازی درمانی
ارزش بدنی
ارزش عقلی
ارزش شناسایی شخصیت
ارزش تربیتی درمانی
فصل سوم
جامعه آماری
نمونه و روش نمونه گیری
روش جمع آوری اطلاعات
ابزار پژوهش
روش های آماری
نمره گذاری
دستورالعمل نمره گذاری
فصل چهارم
محاسبات آماری توصیفی
جداول و نمودارها
محاسبات آمار استنباطی
بحث و نتیجه گیری
فصل پنجم
خلاصه
یافته های اساسی مربوط به فرضیات تحقیق
بحث و نتیجه گیری
پیشنهادات تحقیق
محدودیت های تحقیق
پیشنهادات تحقیق
منابع
ضمائم
تست رشد اجتماعی وایلند

چکیده:
در این تحقیق به بررسی اثرات بازی گروهی و با قاعده در رشد اجتماعی دختران 4 تا 5 ساله مدارس آمادگی شهر تهران پرداخته شد، بدین ترتیب پس از تدوین سوال و فرضیه دال بر اثبات ثبت بازی درمهد کودک بخصوص بازی گروهی و با قاعده در مهد کودک بر میزان رشد اجتماعی، بررسی مباحث نظری و بخصوص نظریه وایلند در محیط رشد اجتماعی تأکید شد، پس از آن تعداد و 60 نفر بعنوان نمونه تحقیق به صورت تصادفی با روش نمونه گیری خوشه ای گزینش شدند و از پرسشنامه وایلند بر روی آن ها اجرا گردید. سپس از طریق آزمون t استیودنت گروه های مستقل با آزمون فرضیه تحقیق پرداخته شد و مشخص گردید که میانگین رشد اجتماعی کودکی یا کودکانی که در مهد کودک بازی گروهی و با قاعده انجام میدهند در مقایسه با کودکانی که در مهد کودک بازی گروهی و با قاعده انجام نمیدهند، بالاتر است و این تفاوت از لحاظ آماری در سطح 1 0 / 0 معنادار میباشد. بنابراین میتوان نتیجه گیری نمود که بازی گروهی و با قاعده در مهد کودک میتوان تأثیر مثبتی را در افزایش رشد اجتماعی کودکان ایفا نماید.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
ارزش بدنی, ارزش عقلی, بازی, بازی درمانی, بازی گروهی, تست رشد اجتماعی وايلند, دانلود, ديدگاه اسلام, ر,

تاريخ : 9 دی 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:93
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
مقدمه‌ای بر روش های شناسایی خودرو
شناسایی ماشین در عکس‌های هوایی
Ralated work
our apprack
دیاگرام سیستم تشخیص
تست‌ روانشناختی (A Psychophysical test)
Feature Extraction (استخراج ویژگی)
clustering of road direction
ویژگی‌های به کار برده شده برای ردیابی
model – based Feature Prediction :
Multi –feature integration
پارامتریزه کردن خصوصیات
یکپارچگی
پارامتر‌های BN handcraft
یادگیری پارامتر‌ها
شناسایی و پس پردازش
شناسایی
پس پردازش (Post – Processsing)
نتایج و بحث (Result & Discussion)
نتایج
زمان محاسبات
نتایج و آینده کار
Compont – based cardetection in street Scencee Images
Object detaction frome work
Experiment (آزمایش)
Street Scenes Subset database
keypoint – based car detector
Compaison to global SVMs
car detection
ترکیب اجزا Component Combination
شناساگر اجزاComponent detector
Component Combination classifie
car detection
نتایج Conclusion
Comporison with Prior work in Car detection
مقایسه با کارهای اولیه در شناسایی خودرو
Reference:
استفاده‌ی ICM
Tests of the ICM on imagery (معیارهای ICM روی تصویرسازی)
شناسایی ماشین
Refrence
A M onocular Solution to vision – based Acc in road vehicles
توصیف سیستم پیگیری خط
شناخت و ردیابی ماشین
سیستم حمل و نقل هوشمند
تاریخچه ITS
تکنولوژی های سیستم‌های حمل و نقل هوشمند
Wireless communications
Longer range
Computational technologies
Floating Car Data
Sensing technologies
سنسور
Distance
Inductive loop detection
Video vehicle detection
Intelligent transportation applications
مشکلات روش ها
مراجع

چکیده:
در این پایان نامه تحقیقاتی چندین روش همراه با بعضی معایب و محاسن آن مورد بررسی واقع شده است از جمله: شناسایی خودرو در تصاویر هوایی شناسایی خودرو مبتنی بر جزئیات در تصاویر خیابانی، شناسایی خودرو در الگوریتم Icm و در نهایت Vision bqased ACC در پایان پروژه توضیحاتی در باب سیستم حمل و نقل هوشمند و چگونگی و کاربرد شناسایی خودرو ارائه شده است.
حال به صورت کلی به بیان برخی از این یافته‌ها می‌پردازیم. در شناسایی خودرو در عکس های هوایی، یک سیستم برای شناسایی خودروها در تصاویر هوایی در طول جاده عرضه میشود و شروع کار از تست‌های روانشناسی می‌باشد تا ویژگی‌های مهمی برای شناسایی (همانند مرز بدنه ماشین، مرز جلوی شیشه جلو و…) پیدا شود. که در ساختار Baysian نشان داده شده است.
شناسایی وسیله نقلیه به وسیله VIEW POINT و RESOLUTION انجام میشود. و وسیله نقلیه بعنوان مستطیل مدل میشود از میانگین gray level و سطح های شیب دار درونی، بیرونی و میانی وسایل برای تشخیص استفاده میشود.
در یک تشخیص دوربین ایستا، اشیای در حال حرکت به وسیله back ground subtraction شناسایی میشود.
در دیاگرام سیستم تشخیص، ماشین هندسی و دوربین تا وقتی که توزیع کننده ویژگی‌ها بیشتر تعلیم داده شوند بدون یادگیری مدل میشود. جهت جاده‌ها به وسیله لاین‌های انبوه در تصویر تخمین زده میشود و از چهار قسمت از جلوی شیشه جلویی دو قسمت از مرز بیرونی سایه و شدت منطقه سایه هنگامی که وجود دارد بعنوان ویژگی استفاده میشود. در تست روانشناختی یک مجموعه داده متفاوت با ماشین های در شرایط آشکار سازی و تراکم مختلف در محیط متفاوت استفاده میشود.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
تصویرسازی, خودرو, دانلود, دوربین, دوربین ایستا, دیاگرام, ردیابی, سنسور, سیستم تشخیص, سیستم حمل و نقل,

<-BloTitle->
<-BloText->