خريد بک لينک
home theater in Los Angeles
Hookah Shisha Tobacco
فلنج
Barabas Ropa de hombre
سریعترین و بروزترین سایت دانلود کارآموزی و پروژه شبکه اجتماعی اشتراک گذاری تیکفا
<-BloTitle->
<-BloText->

تاريخ : 7 بهمن 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:168
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول – مقدمه و پیشینه تاریخی
بخش اول – مقدمه و کلیات و معانی حق و صدق نزد حکمای اسلامی
مقدمه
تعریف مساله
سوال های اصلی تحقیق
فرضیه‌های تحقیق
هدف‌های تحقیق
روش تحقیق
سابقه تحقیق
معانی حق و صدق نزد حکمای اسلامی
تمایز حق و صدق
رای مشهور حکمای اسلامی
نظریه برخی از فیلسوفان غربی
نظریه شهید مطهری
بخش دوم – پیشینه تاریخی نظریه مطابقت صدق
سابقه نظریه مطابقت در یونان
مطابقت از نظر افلاطون
نظریه مطابقت از دیدگاه ارسطو
نظریه مطابقت از نظر فارابی
نظریه مطابقت از دیدگاه ابن سینا
نظریه مطابقت از دیدگاه سهروردی
بخش سوم – آیا نظریه مطابقت تعریف صدق است یا ملاک آن
تمایز تعریف صدق و ملاک صدق
دیدگاه برخی از فلاسفه اسلامی
دیدگاه برخی از فلاسفه غربی
نقد و بررسی
فصل دوم – تئوری صدق از نظر منطق دانان غربی
بخش اول – نظریه مطابقت
توضیح نظریه مطابقت
نظریه مطابقت در نظر منطق دانان جدید غرب
مطابقت و اتمیسم منطقی
اشکالات نظریه مطابقت
بخش دوم – تئوری هماهنگی
تئوری هماهنگی یا سازگاری
اصل ارتباط درونی
درجات صدق
ایرادات نظریه هماهنگی
بخش سوم – تئوری عمل گرایانه
تئوری عمل گرایانه
نظریه شیلر
نقد و بررسی این نظریه
بخش چهارم – تئوری زیادتی صدق
تئوری زیادتی صدق
اشکالات نظریه زیادتی صدق
بخش پنجم – نظریه غیر توصیفی صدق
نظریه غیر توصیفی صدق
اشکالات نظریه غیر توصیفی صدق
بخش ششم – نظریه سمانتیکی صدق تارسکی
تبیین نظریه سمانتیکی تارسکی
مفهوم صدق به عنوان موضوع نظریه معنا شناختی تارسکی
تعریف صدق در نظریه معناشناسی تارسکی
فصل سوم – نظریه مطابقت صدق از نظر فیلسوفان و منطق دانان مسلمان
بخش اول – آیا مطابقت مربوط به علوم حضوری است یا حصولی
تعریف علم حضوری و حصولی
رابطه مطابقت با علم حضوری و حصولی
راهیابی خطا در علم حضوری
بخش دوم – نظریه مطابقت به عنوان روش صدق در تصورات یا تصدیقات
بخش سوم – رابطه خبر با صدق و کذب
تحلیلی که صدق و کذب پذیری را تعریف قضیه میداند
تحلیلی که صدق و کذب پذیری را ملاک تمایز قضیه میداند
اشکال پارادکس دروغگو بر هر دو تحلیل
بخش چهارم – مناط صدق و کذب قضایا
بررسی اجمالی اختلاف حکما در تقسیم قضایا
صدق و کذب در انواع قضایا
قضایای خارجیه
قضایای ذهنیه
قضایای حقیقیه
بخش پنجم – معانی نفس الامر
نفس الامر به معنای عالم امر و عقول مجرده
نفس الامر به معنی فی نفسه
نفس الامر به معنای عالم ثبوت اشیاء
نقد و بررسی معانی ذکر شده از نفس الامر
بخش ششم – مطابقت در مباحث وجود ذهنی
مطابقت در مباحث وجود ذهنی
اهمیت بحث وجود ذهنی
تاریخچه وجود ذهنی
تبیین نظریه وجود ذهنی
آیا انحفاظ ماهیت از لوازم نظریه مطابقت است یا از مبنای آن
بخش هفتم – نظریه مطابقت از دیدگاه برخی از فیلسوفان مسلمان
نظریه ملاصدرا درباره مطابقت
حکیم سبزواری
علامه طباطبایی
شهید مطهری
استاد مصباح یزدی
جمع بندی و نتیجه گیری
منابع و ماخذ

چکیده:
درباره تئوری صدق در میان فیلسوفان و منطق دانان جهان شش نظریه وجود دارد رایج ترین و قدیمی ترین آن ها نظریه مطابقت است که سابقه آن به یونان و ارسطو میرسد هر چند در آثار ارسطو بطور مستقل به این بحث پرداخته نشده است. فلاسفه اسلامی بطور قطع و بدون تردید به این نظریه معتقدند و همچنین بسیاری از فیلسوفان مغرب زمین در تعریف صدق قضایا به نظریه مطابقت قائلند.
اساس نظریه مطابقت این است صدق قضیه عبارت از مطابقت آن با واقع و نفس الامر و این مسأله مبتنی بر دو اصل است اول اینکه واقعیتی هست و دوم اینکه ذهن ما قادر به کشف واقعیت میباشد.
فیلسوفان غربی در مورد صدق به تئورهای دیگر معتقدند که این تئوری ها عبارتند:
1) تئوری هماهنگی – این نظریه به فلاسفه عقل گرا نسبت داده شده و آن ها معتقدند که صدق یک گزاره تنها به معنای سازگاری آن با نظامی از قضایای دیگر عقلی است. و برخی از پوزیتویست‌ها از این تئوری دفاع کرده‌اند و برخی از این ها معتقد بودند که قضایای حسی و تجربی صدقشان از راه مطابقت معلوم میشود و قضایای که تجربی و حسی نیستند صدقشان به وسیله سازگاری آن ها با گزاره‌های آزموده شده بدست می آید و بعضی از پوزیتویست‌ها معتقدند تنها راه آزمون صدق قضایا ارتباط درونی میان خود باورها است.
2) تئوری عمل گرایانه :- پیرس و جیمز و دیوئی از طرفداران این تئوری هستند و آن ها در معناداری معتقدند که معنای یک لفظ عبارت از پیامد عملی یا تجربی آن.
3) تئوری زیادتی صدق – طرفداران این نظریه معتقدند که محمول صادق و کاذب زاید است و میتوان آن ها را حذف کرد و هیچ تأثیری در جمله ندارند.
4) نظریه غیر توصیفی صدق – معتقدان به این تئوری میگویند که صدق و کذب کلمات توصیفی نیستند بلکه کلمات انجازی و تاییدی و انشایی هستند.
5) نظریه سمانتیکی صدق تارسکی – تارسکی ضمن قبول نظریه صدق ارسطویی با ارائه نظریه زبان و فرا زبان به بازسازی این تئوری پرداخته تا از شبهات و پارادوکس‌های که در زبان پیش می آیند جلوگیری کند و از نظر وی صدق و کذب عناصر فرا زبانی هستند در حالی که راست و دروغ عناصر زبانی هستند.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
ابن سينا, ارتباط درونی, ارسطو, افلاطون, حق, حكمای اسلامی, حكيم سبزواری, دانلود, سهروردی, شهيد مطهری,,

تاريخ : 7 بهمن 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:33
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
مفهوم شناسی
امنیت
امنیت اجتماعی
دولت
دولت حداکثری یا گسترده
نظام سیاسی
قانون اساسی
چارچوب نظری
دولت از دیدگاه اندیشمندان مسلمان
وظایف دولت
حوزه حقوقی و قضایی
حوزه اقتصادی
حوزه فرهنگی و اجتماعی
حوزه سیاسی و اداری
حوزه نظامی و دفاعی
نتیجه گیری
منابع

چکیده:
تامین امنیت اجتماعی از وظایف مهم نظامی سیاسی و دولت به حساب می آید. حوزه و گستره امنیت اجتماعی، بستگی به تصویری دارد که نظام سیاسی از دولت و ساختار و هدف خود میدهد. از آن جا که محور اصلی در این نوشتار، قانون اساسی جمهوری اسلامی است در این زمینه به بررسی جایگاه امنیت اجتماعی با عطف توجه به تعریف آن و تبیین دولت، در قانون اساسی پرداخته شده است. با توجه به اندیشه سیاسی اسلام و لزوم هدایت و به سعادت رساندن مردم، انقلاب و ایدئولوژی انقلاب اسلامی، حوزه های امنیت اجتماعی در ابعاد قضایی، اقتصادی، سیاسی و اداری فرهنگی، اجتماعی و نظامی قابل ترسیم است که بیانگر جامعیت نظری و گستردگی و حداکثری دولت در نظام اسلامی است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اجتماع, اقتصاد, امنيت, امنيت اجتماعی, انديشمندان مسلمان, انقلاب, ايدئولوژی, جمهوری اسلامی ايران, حقو,

تاريخ : 7 بهمن 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:73
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول – کلیات پژوهش
مقدمه
بیان مسئله و ضرورت و اهمیت آن
اهداف پژوهش
هدف کلی
اهداف جزئی
تعریف اصطلاحات
تعریف نظری
تعریف عملیاتی
فرضیات پژوهش
فصل دوم – ادبیات پژوهش
مقدمه
تاثیر رژیم بر استرس و اضطراب
و اما آمار
انواع رژیم غذایی
رژیم کم کالری
رژیم میوه
رژیم غذایی بدون گلوتن و کازئین
رژیم غذایی کم پروتئین
رژیم غذایی برنج
رژیم غذایی و سلامتی
گروه‌های غذایی
ویتامین ها و مواد معدنی
اضطراب و نیاز به غذا
تاثیر غذاهای اسیدی و قلیایی در تنش های روحی
کاهش گلوکز و تغییر شخصیت
کمبود ویتامین B3 و تولید عوارض روحی روانی
استرس مزمن، نابود کننده شادی ها
نقش ویتامین و املاح معدنی در کاهش استرس و فشارهای روحی
درمان استرس و فشارهای روانی با خوراکی ها
استرس و اشتها
در هنگام استرس بخورید یا نخورید؟
مصرف آب و کاهش فشارهای عصبی
روغن های آرامش بخش
رژیم گیاهان شفابخش
پرهیز غذایی در استرس و اضطراب
اختلالات اضطراب و افسردگی
نشانه های شایع اضطراب
افسردگی و تاثیر غذا
افسردگی و تاثیر صبحانه
افسردگی و پایین بودن قند خون
گوشت و افسردگی
کمبود ویتامین B1 و مشکلات روحی و روانی
ویتامین B12 و سلامت عصب
مواد غذایی دارای ویتامین B12
روغن های گیاهی ضد افسردگی
افسردگی و مصرف غذاهای طبع سرد و یا گرم
رژیم گریب فروت
رژیم سبزیجات و میوه
با غذا خوردن وزن کم کنید
رژیمهای کم کربوهیدارت
رژیم دکتر اتکینز
رژیم دکتر تالر
لاغری سریع با رژیم دکتر استیلمن
رژیمهای تک غذایی
مقدار مصرف چربی و قند خود را محدود کنید
نقش تغذیه در استرس
علایم‌ شایع‌
علل‌
عوامل‌ افزایش‌ دهنده‌ خطر
پیشگیری‌
عوارض‌ احتمالی‌
مواد غذایی ضد استرس
آیا شما غذاهای ضد استرس را می شناسید؟
ویتامین ضد استرس
عملکرد ویتامین E
قند، قند خون و استرس
راه های درمان استرس
توصیه های تغذیه ای
استرس غذایی
کافئین و استرس
تحقیقات داخلی
فصل سوم – روش پژوهش
جامعه آماری
حجم نمونه و روش نمونه گیری
روش اجرای پژوهش
وضعیت تاهل
سن
میزان تحصیلات
معرفی پرسشنامه حالت: رگه اضطراب اسپیلبرگر
دستور اجرا
نمره گذاری
تفسیر نمرات
جدول میزان حالت: رگه اضطراب
اعتبار و روایی
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
جداول پرسشنامه اسپیلبرگر
فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات
فرضیات
نتیجه گیری
محدودیت های تحقیق
پیشنهادات
پیوست ها
پرسشنامه
منابع
کتب
آدرس های اینترنتی

چکیده:
نیاز انسان به غذا یکی از احتیاجات ذاتی یا فیزیولوژیک است که مهم ترین عامل بقای زندگی و طول عمر میباشد. احتیاج به غذا دائمی است و ارگانیسم را مجبور می کند تا برای بدست آوردن غذا و رفع گرسنگی کوشش کند. تغذیه صحیح و متعادل نه تنها پدیده رشد را میسر میسازد و به تندرستی و طول عمر می انجامد، بلکه با تاثیر بر روی اعصاب و روان سبب رشد فکری و نمو نیروهای روانی میگردد. ترکیب شیمیایی غذای انسان باید شامل پروتئین ها، چربی ها، کربوهیدرات ها، مواد معدنی، ویتامین و آب باشد تا رشد و سلامت یاخته های بدن تامین شود. این مواد با تغییراتی که در لوله گوارش حاصل می کند قابل جذب میشوند و برای تامین احتیاجات حیاتی مورد استفاده یاخته های بدن قرار می گیرند.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
استرس مزمن, اسیدی, اشتها, اضطراب, افسردگی, املاح معدنی, برنج, تغذیه, تندرستی, تنش های روحی, خوراکی, ,

تعداد صفحات:156
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول – کلیات تحقیق
مقدمه
تاریخچه مطالعاتی
بیان مساله
فرضیه های پژوهش
اهداف پژوهش
اهمیت و ضرورت پژوهش
حدود مطالعاتی
قلمرو موضوعی
قلمرو زمانی
قلمرو مکانی
واژگان کلیدی و اصطلاحات
فصل دوم – مروری بر ادبیات تحقیق
مقدمه
کیفیت حسابرسی
چارچوب کیفیت حسابرسی
مباحث نظری و شواهد تجربی در باب کیفیت حسابرسی
تقاضا برای کیفیت حسابرسی
عرضه کیفیت حسابرسی
رابطه بین اجزای کیفیت حسابرسی
محصولات کیفیت حسابرسی
خلاصه محصولات کیفیت حسابرسی
اندازه حسابرس
تخصص گرایی در صنعت
دوره تصدی حسابرس
تعریف جریان وجوه نقد آزاد
محاسبه جریان وجوه نقد آزاد
جریان وجوه نقد آزاد و مشکلات نمایندگی ناشی از آن
نظریه مدیریت سود
ارتباط ارزشی سود و نظریه های مدیریت سود
منتخب نظریه های رقیب
نظریه شرکت
رویکرد هزینه قراردادها
مدیریت سود
فرضیه های طرح پاداش
فرضیه های قرارداد بدهی
فرضیه های هزینه های سیاسی
انگیزه های مدیریت سود
تامین انتظارات تحلیل گران مالی
به منظور جلوگیری از مشکلات تعهدات استقراض و تلاش برای کم کردن هزینه های سیاسی
هموارسازی سود طی یک دوره زمانی بلند مدت با رشد مناسب
تامین کردن احتیاجات طرح پاداشی
تعویض مدیریت
مدیریت سود خوب در برابر مدیریت سود بد
مفاهیم مختلف سود
سود
اهداف گزارشگری سود
پیش بینی سود و استفاده کنندگان پیش بینی سود
فوائد سود برای سرمایه گذاران
تئوری نمایندگی
انواع قراردادها و نظریه نمایندگی
قرارداد بر مبنای رفتار یا زمان
قرارداد بر مبنای نتیجه یا محرک
هموار سازی سود
انواع هموار سازی سود
روش های هموارسازی سود
حسابداری تعدیلات جامع
حساب سازی
تبیین رابطه بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی
بحث کلی
پژوهش های انجام گرفته در زمینه پژوهش حاضر
پژوهش های انجام شده برون از کشور
پژوهش های انجام شده درون کشور
فصل سوم – روش‌ اجرای تحقیق
مقدمه
روش پژوهش
پرسش های تحقیق
مدل تحلیلی تحقیق
جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری
نمونه آماری
فرضیه های پژوهش
گرد آوری اطلاعات
تابع های آماری مورد استفاده در این پژوهش
آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف (K-S)
آزمون دوربین – واتسون (DW)
دیاگرام پراکنش و معادله خط
تحلیل رگرسیون
ضریب همبستگی پیرسون
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده‌ها
مقدمه‏
آمار توصیفی
آزمون نرمالیتی
بررسی ضریب همبستگی بین متغیرها
بررسی مدل با استفاده از تحلیل رگرسیونی
تفسیر مدل
رگرسیون چندگانه حاصل از روش گام به گام
تفسیر مدل
آزمون فرضیه ها
بررسی اعتبار مدل
فصل پنجم – نتیجه‌گیری و پیشنهادات
مقدمه
نتایج آزمون فرضیه ها
نتیجه آزمون فرضیه اصلی اول
نتیجه آزمون فرضیه فرعی اول
نتیجه آزمون فرضیه فرعی دوم
نتیجه گیری
پیشنهادها
پیشنهادهای مبتنی بر نتایج پژوهش
پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی
محدودیت های پژوهش
پیوست ها
خروجی نرم افزار
منابع و ماخذ
منابع فارسی
منابع لاتین
چکیده انگلیسی

فهرست جداول:
مطالعات بررسی کننده همبستگی بین اجزای کیفیت حسابرسی
خلاصه مطالعات انجام شده پیرامون محصولات کیفیت حسابرس
آماره
فراوانی
آزمون کولمو گرو – اسمیرینو
همبستگی
تحیل واریانس
خلاصه مدل
برآورد ضرایب
خلاصه مدل رگرسیون چند گانه

فهرست نمودارها:
نشان دهنده، چارچوب تحلیلی پژوهش در یک نگاه
چارچوب کیفیت حسابرسی
چارچوب و طبقات پژوهش کیفیت حسابرسی
انواع هموارسازی سود
ناحیه رد یا عدم رد فرض صفر

چکیده:
هدف اصلی این پژوهش بررسی اثر کیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به عبارت دیگر در این پژوهش سعی شده است به این سوال پاسخ داده شود که آیا بالا بودن کیفیت حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می تواند رابطه بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود را ضعیف کند یا خیر؟ برای پاسخ گویی به این پرسش نمونه ای به تعداد 64 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره زمانی 1384 تا 1388 مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش و متغیر کیفیت حسابرسی نیز با استفاده از دو معیار اندازه حسابرس و تخصص حسابرس در آن صنعت و در این تحقیق از مدل لن و پلسن برای تعیین جریانهای نقد آزاد واحد تجاری استفاده میشود. متغیر مدیریت سود با استفاده از مدل جونز، 1995 ارزیابی قرار گرفت. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدلهای رگرسیون در سطح معنی داری 95 درصد استفاده شده است. لازم به توضیح است که از ضرایب هبستگی پیرسون و اسپیرمن در سطح معنی داری 95 درصد نیز استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان میدهد که در حالت کلی بین مدیریت سود و جریان وجوه نقد آزاد رابطه معنا داری وجود دارد سپس به بررسی اثر معیارهای اندازه حسابرس و تخصص حسابرس در صنعت و در نهایت کیفیت حسابرسی بر روی ارتباط بین جریان وجه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده. که در این تحقیق ارتباط معنا دار و مستقیم بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود و وجود دارد و اثر کیفیت حسابرسی و ارتباط بین جریان نقد آزاد و مدیریت سود معنی دار و معکوس است بدین معنی که کیفیت حسابرسی باعث کم شدن ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود میشود.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
ارزیابی, بدهی, بورس اوراق بهادار, تحلیل گران, جامعه آماری, جریان وجوه نقد, حساب سازی, حسابداری, حساب,

تاريخ : 7 بهمن 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:75
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
مقدمه
بیان کلی مسئله
هدف ضرورت تحقیق
فصل دوم
مقدمه
انسان کامل در سیر تاریخ
ریشه گرایش به انسان کامل
نگاهی به ویژگی های انسان کامل
انسان کامل از دیدگاه مولوی
عظمت انسان
انسان میان دو بینهایت
ارزیابی خود
موانع رشد و کمال
راه و روش های نیل به کمال
انسان از دیدگاه مولوی
ویژگی های انسان کامل
حواس جسمانی و حس نهانی انسان
آدم شناسی از هر علم و فنی دشوارتر است
حل مشکل
خودشناسی، کلید رمز غیرشناسی است
آدمی دید است، باقی گوشت و پوست
نتیجه اخلاقی
راه لذت و الم از درون است نه از بیرون
دفع توهم و جواب شبهه احتمالی
حس و اندیشه انسانی اسیر عقل، و عقل اسیر روح است
درمان دردهای درونی بشر
فصل سوم
انسان با کنش کامل
زندگی راجرز
نگرش راجرز به شخصیت
انگیزش شخصیت سالم : فعلیت بخشیدن
خود و تحقق خود
ویژگی های افراد کامل
آگاهی از تمام تجربیات
تازگی درک در مورد تمام تجربیات
اعتماد کردن به رفتار و احساس های خویش
آزادی انتخاب بدون بازداری ها
خلاقیت و خودانگیختگی
نیاز مستمر به رشد
اظهار نظر شخصی
عملکرد کامل فرد
توجه بی قید و شرط
شرایط با ارزش بودن
اصول کلی نظریه راجرز
نظر راجرز در مورد انسان
همسانی و همخوانی خویشتن
تحقیق در همسان و همخوانی خویشتن
نیاز به توجه مثبت
دیدگاه یک درمان گر از زندگی خوب
انسان کارآمد
یک مشاهده منفی
یک مشاهده مثبت
ویژگی های فرآیند
باز بودن فرآیند نسبت به تجربه
افزایش زندگی هستی گرایانه
یک اعتماد فزاینده نسبت به ارگانیسم
فرآیند کارآمدی کامل تر
پاره ای پیامدها
چشم انداز نو درباره آزادی در برابر جبر علمی
آفرینندگی بعنوان یک عنصر زندگی خوب
پایه اطمینان بخش طبیعت انسان
پرباری عظیم زندگی
فرآیند آفرینندگی
انگیزش برای آفرینندگی
شرایط درونی آفرینندگی سازنده
فصل چهارم
مقدمه
بحث و نتیجه گیری
نظریه مولوی
نظریه راجرز
محدودیت ها
پیشنهادات
فهرست منابع

مقدمه:
اینکه انسان نمونه و ایده آل باید دارای چه خصوصیات و ویژگی هایی باشد تا به عنوان یک الگو برای همه انسان ها مطرح شود، در همه ادیان الهی و عمومی مکاتب بشری مورد توجه قرار گرفته است. اساساً هر مذهب و مکتبی که داعیه انسان سازی و انسان شناسی دارد باید انسانی را با ویژگی ها و صفات خاصی به عنوان یک الگو معرفی کند و اگر مکتبی نتواند از عهده چنین مهمی برآید، هیچگاه نمیتوان از آن مکتب به عنوان یک مکتب عاری از عیب و نقص یاد کرد. هر مکتبی نه تنها باید انسان ایده آل خود را معرفی نماید، بلکه باید جامعه نمونه خود را نیز معرفی کند.
توجه به انسان و شناسایی وی مسئله ای است که از قدیم الایام مورد توجه مذاهب و مکاتب و فرهنگ های گوناگون بوده است و کمتر سیستم فکری و فلسفی را میتوان سراغ گرفت که به گونه ای به شناسایی انسان پرداخته باشد. جمله معروف خودت را بشناس که از سقراط نقل شده، اما با تعابیر دیگر در تفکرات و اندیشه های قبل از سقراط وجود داشته، نمایشگر این مسئله است که آدمی نسبت به خود و حقیقت وجودی خود همواره بی اعتنا نبوده است و اگر هم بر بعضی از مکاتب فکری ایراد گرفته میشود که به انسان توجه نکرده اند، این نه به آن معناس که آن مکاتب اصلاً توجهی به انسان نداشته اند، بلکه مراد آنست که از اندیشیدن در باره انسان آن گونه که شایسته مقام آدمی بوده است، خودداری کرده اند.
از مکاتب و مذاهب هند گرفته تا فلسفه یونان و رم، از تفکرات اندیشمندان قرون وسطایی مسیحی گرفته تا اندیشه های اصیل اسلامی، از رنسانس گرفته تا عصر حاضر، همواره شناسایی انسان و توجه به ابعاد وجودی وی مورد نظر بوده است. اگر چه توجهی که اسلام یا مذاهب هندی به انسان دارند، هیچگاه نمیتوان با نیجه فیلسوفان یونانی به انسان یکی دانست، اما این قدر هست که بتوان گفت شناسایی انسان مورد توجه همه سیستم های فکری و عقیدتی بوده است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آدم شناسی, احساس, اخلاق, اديان الهی, ارگانيسم, اعتماد, انديشه های اصيل اسلامی, انسان كارآمد, انسان ک,

تعداد صفحات:56
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول : کلیات پژوهش
بیان مسئله
اهداف تحقیق
ضرورت و اهمیت انجام پژوهش
سوالات تحقیق
فرضیات تحقیق
متغیرهای پژوهش
تعاریف نظری
تعاریف عملیاتی
فصل دوم : ادبیات پژوهش
تعریف عزت نفس
عزت نفس
ویژگی های شخصی که عزت نفس بالا دارد
ویژگی های شخصی که عزت نفس پایین دارد
عوامل موثر بر عزت نفس
نظریات عزت نفس
رضایت شغلی
تلفیق زندگی کاری و خانوادگی
رابطه شخصیت متناسب با موفقیت شغلی
عوامل موثر در رضایت شغلی
افزایش رضایت شغلی
غنی‌سازی شغلی
مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها
زمان کاری شناور
رضایت شغلی در سازمان
عوامل مؤثر در رضایت و نارضایتی شغلی در سازمان
تاثیر رضایت شغلی در موفقیت سازمانی
رضایت درونی و رضایت بیرونی
رضایت شغلی کارکنان کلید طلایی رضایت مشتریان
نظریات رضایت شغلی
پیشینه تحقیق
فصل سوم : روش پژوهش
روش تحقیق
جامعه آماری
حجم نمونه وروش نمونه گیری
ابزار سنجش
روش تجزیه و تحلیل آماری
فصل چهارم : تحلیل توصیفی
آمار توصیفی
جداول نمرات
آمار استنباطی
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
خلاصه
نتیجه گیری
پیشنهادات مربوط به افزایش رضایت شغلی
پیشنهاد برای بالا بردن عزت نفس
منبع

فهرست جداول:
فراوانی و درصد فراوانی
فراوانی و درصد فراوانی سن
فراوانی و درصد فراوانی سابقه کاری
فراوانی نمرات عزت نفس زنان و مردان
فراوانی نمرات رضایت شغلی زنان و مردان
میزان همبستگی عزت نفس مدیران و رضایت شغلی کارکنان
میزان رابطه سن کارکنان با رضایت شغلی آنان
میزان رضایت شغلی کارکنان زن و مرد
تفاوت عزت نفس در میان زنان و مردان
میزان رابطه سابقه کاری کارکنان با عزت نفس آنان

بیان مسئله:
جوامع امروزی را جوامع سازمانی مینامند زیرا در این جوامع انسانها هر جایی که زندگی میکنند و هر کاری که انجام میدهند با سازمان های مختلف در ارتباط اند و سازمانها بخشی از زندگی روزانه همه مردم را تشکیل داده است.
امروزه نقش و اهمیت شخصیت مدیران در رشد و بقای سازمان امری شناخته شده است. سوالی که ذهن همه صنعت گران را به خود مشغول ساخته این است که آیا مدیران در شکل گیری خلاقیت و نوآوری کارکنان سهم دارند ؟ تنها میتوانیم بگوییم که این روند توسط مدیران زمانی به بهترین شکل خود محقق میشود که اگر مدیران از سلامت و عزت نفس بالا برخوردار باشند، میتوان امیدوار بود که کارکنان بتوانند با رضایت شغلی بیشتر به انجام امر بپردازند.
بنابراین میتوان این گونه پنداشت که عدم تعادل روانی؛ عزت نفس پایین و رضایت شغلی کم می تواند بر روند رو به رشد سازمان آثاری منفی بر جای میگذارد. لذا باید اطلاعاتی در باره این جنبه های شخصیتی و شغلی مدیران و کارکنان در اختیار داشت تا در صورتی که هر کدام از این جنبه ها نواقص و نقاط صعفی وجود دارد، با اقدامات شایسته اصلاح و بهبود یابد. از همین رو در این پژوهش سعی شده که با مطالعه روی میزان عزت نفس مدیران و رضایت شغلی کارکنان به این امر مهم دست یابیم که سازمان چه تاثیری میتواند داشته باشد تا افراد از جمله مدیران و کارکنان بتوانند در آن به نحوه مطلوب انجام وظیفه نمایند.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
ابزار سنجش, ارزیابی, دانلود, رضايت بيرونی, رضايت درونی, رضايت مشتريان, رضایت شغلی, زمان کاری, زن, زن,

تعداد صفحات:97
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول : کلیــات تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت پژوهش
سوالات پژوهش
اهداف پژوهش
هدف کلی
اهداف جزئی
فرضیه های پژوهش
متغیرهای پژوهش
تعریف مفاهیم و اصطلاحات
پیشینه پژوهش
تحقیقات داخلی
تحقیقات خارجی
فصل دوم : ادبیات تحقیق
مقدمه
مفهوم مشتری و رضایت مندی مشتری
تعاریف مدیریت ارتباط با مشتری
تعریف مدیریت ارتباط الکترونیک با مشتری
مدیریت ارتباط یکپارچه با مشتری (i-CRM)
بررسی مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری
پیشینه و سیر تکامل مدیریت ارتباط با مشتری
پیش از مرحله تجارت الکترونیک
دوره پیش از کسب و کار الکترونیک
مرحله رشد کسب و کار الکترونیک
اهداف CRM
اهداف CRM از دیدگاه بارنت
اهداف CRM از نقطه نظر نول
اهداف CRM از نظر کالاکوتا و رابینسون
اهداف CRM از دیدگاه گالبریث و راجرز
دیدگاه های مختلف در مورد مدیریت ارتباط با مشتری
دیدگاه اول – تلقی CRM به عنوان یک فرآیند
دیدگاه دوم – تلقی CRM به عوان یک استراتژی
دیدگاه سوم – تلقی CRM به عنوان فلسفه
دیدگاه چهارم – تلقی CRM به عنوان یک توانمندی
دیدگاه پنجم – تلقی CRM به عنوان تکنولوژی
مزایای مدیریت ارتباط با مشتری
عوامل مؤثر در موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری
ریشه اصلی E-CRM تعریف و تمایز
تعریف E-CRM
اهداف مدیریت ارتباط با مشتریان الکترونیکی
انواع مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی
مزایای استفاده از E-CRM به صورت کاربردی نسبت به بازاریابی رسانه ای سنتی
نقش اینترنت در E-CRM
تاثیر بهبود کسب و کارهای اینترنتی در پیاده سازی E-CRM
مراحل پیاده سازی E-CRM
منافع اقتصادی حاصل از کاربرد E-CRM
چالش های موجود در مسیر E-CRM
نمونه های کاربردی در استفاده موفق از E-CRM
نوآوری در بازاریابی و تفاوت (CRM) با (E-CRM) در اثر به کارگیری فناوری اطلاعات
ویژگی ها و جایگاه E-CRM
شش «e» کلیدی در E-CRM
جایگاه اقتصادی E-CRM
تعریف تجارت الکترونیک
جایگاه تجارت الکترونیک
چالش بانکداری الکترونیک
بانکداری الکترونیک
تعریف بانکداری الکترونیک
سرویس‌های بانک الکترونیک
شاخه‌های بانکداری الکترونیک
کانال‌های بانکداری الکترونیک
مزایای بانکداری الکترونیک
بانکداری الکترونیک؛ تیغ دولبه فرصت و تهدید
پست بانک
تاریخچه پست بانک در ایران
اهداف و وظایف دفاتر پیشخوان
امور خدماتی پست بانک
خدمات ارزی پست بانک به شرح ذیل است
خرید و فروش ارز
افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری ارزی
افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز ارزی
نتیجه گیری
فصل سوم – روش تحقیق
مقدمه
جامعه آماری مورد بررسی
نمونه شیوه نمونه گیری
واحد تحلیلی
روش و ابزار گردآوری اطلاعات
روایی و پایایی ابزار سنجش
روایی
پایایی
پایایی پژوهش
روش های تحلیل آماری
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
مقدمه
توصیف داده ها
فرضیه های پژوهش و تحلیل داده ها
نتایج توصیفی
تاثیر متغیرهای توصیفی بر متغیرهای اصلی پژوهش
نتایج استنباطی
نتایج آزمون فرضیه ها
فصل پنجم – نتایج تحقیق
مقدمه
بحث و نتیجه گیری
محدودیت های پژوهش
پیشنهاد
پیشنهادات محقق
منابع
منابع فارسی
منابع لاتین
ضــمائــم
پرسشنامه
امتیاز و تفسیر بندی
خروجی نرم افزار Spss

فهرست جداول:
توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه بر حسب جنسیت
توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه بر حسب سن
توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه بر حسب تحصیلات
توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه بر حسب رشته تحصیلی
توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه بر حسب سابقه کار
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 1
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 2
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 3
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه4
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 5
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 6
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 7
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 8
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 9
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 10
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 11
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 12
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 13
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 14
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 15
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 16
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 17
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 18
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 19
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 20
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 21
ضرورت اجرای مدیریت ارتباط با مشتری به صورت الکترونیک
سطح توجه به حفاظت و مراقبت از مشتریان
بررسی اثر متغیرهای توصیفی بر روی متغیرهای اصلی پژوهش

فهرست نمودارها:
توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه بر حسب جنسیت
توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه بر حسب سن
توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه بر حسب تحصیلات
توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه بر حسب رشته تحصیلی
توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه بر حسب سابقه کار
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 1
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 2
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 3
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 4
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 5
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 6
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 7
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 8
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 9
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 10
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 11
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 12
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 13
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 14
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 15
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 16
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 17
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 18
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 19
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 20
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 21
ضرورت اجرای مدیریت ارتباط با مشتری به صورت الکترونیک
سطح توجه به حفاظت و مراقبت از مشتریان

چکیده:
در سالهای اخیر واژه مدیریت ارتباط با مشتری توجه فراوانی را در حوزه بازاریابی و فناوری اطلاعات و… به خود جلب نموده است. مخصوصاً افراد دانشگاهی، فروشندگان نرم افزار، مشاوران کسب و کارها در این زمینه درگیر شده اند؛ و مفهوم CRM را که به معنی تلاش های سازمان جهت ایجاد و ارائه ارزش بالاتر به مشتری است، توسعه داده اند. سازمان ها بطور گسترده ای تشخیص داده اند که مشتریان مهم ترین دارایی شان هستند و به روابط با مشتریان بعنوان مبادلاتی سودمند و متقابل و نیز فرصت هایی که نیاز به مدیریت دارند می نگرند. این سیستم ها با ارائه اطلاعات در مورد پروفایل و تاریخچه مشتریان زمینه مهمی از فرآیندهای اصلی شرکت به خصوص در حوزه بازاریابی، فروش و خدمات به مشتری را پشتیبانی میکنند.
با ظهور اینترنت و توسعه تجارت الکترونی، نحوه تجارت و داد و ستد شکل تازه ای به خود گرفت. با توجه به حجم معاملات تجارت الکترونیکی، شرکت ها در معرض رقابت سنگینی قرار گرفته اند. موج تجارت الکترونیکی تقریباً همه شرکت ها را در تمامی اقتصاد ها تحت تأثیر قرار داده است و این شرکت ها ناگزیر از ورود به عرصه تجارت الکترونیکی هستند. این پژوهش در خصوص بررسی ضرورت اجرای مدیریت ارتباط با مشتری به صورت الکترونیک می باشد که مشتمل بر تعریف مشتری و رضایت مندی او، تعریف مدیریت ارتباط با مشتری و مزایا و اهداف آن، تعریف مدیریت ارتباط الکترونیک با مشتری و مزایای آن، تعریفی از تجارت الکترونیک، بانکداری الکترونیک و پست بانک است. روش پژوهش در این تحقیق آماری – توصیفی میباشد که داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه وارد برنامه SPSS شده و تحلیل داده ها به صورت جدول و نمودار گزارش شده است. جامعه آماری انتخاب شده 45 نفر میباشد که در دفاتر پست بانک های کاشان مشغول به کار هستند و نمونه انتخاب شده 31 نفر است؛ که با استفاده از جدول مورگان تعیین شده است پرسشنامه این پژوهش دارای 21 سوال میباشد. که سوالات 1تا13 برای سنجش ضرورت اجرای (E-CRM) و از سوال 14تا 21 برای سنجش توجه به حفظ و مراقبت مشتری ایجاد شده. با توجه به بررسی های انجام شده حدود 84 درصد از پاسخگویان معتقدند که اجرای مدیریت ارتباط با مشتری در سازمان یک امر ضروری است. همچنین 41.4 درصد پاسخگویان معتقدند که تا حدودی به حفاظت و مراقبت از مشتریان خود توجه دارند و اکثریت آن ها یعنی 80.6 درصد معتقدند به حفاظت و مراقبت از مشتریان خود کاملاً توجه دارند و رضایت مشتریان را یک موضوع مهم تلقی میکنند.
نتایج پژوهش نشان میدهد رابطه بین مدیریت ارتباط با مشتری به صورت الکترونیک و حفظ و نگهداری مشتریان با اطمینان 95% و در سطح خطای) sig=11%) کوچکتراز 0.05 معنادار است. بنابراین بین دو متغیر مدیریت ارتباط با مشتری به صورت الکترونیک و حفظ و نگهداری مشتریان رابطه معناداری وجود دارد. همچنین از بین تمامی متغیرهای توصیفی مطرح شده (سن، سابقه کار، میزان تحصیلات، رشته تحصیلی، جنسیت)، متغیر سن با توجه به ضریب خطای کوچکتر از 0.05 (sig=42% ) بر روی متغیر مدیریت ارتباط با مشتری (E-CRM) و متغیر سابقه کار با توجه به ضریب خطای کوچکتر از 0.05 (sig=46%) بر روی متغیر مراقبت و حفاظت از مشتری تأثیر گذار بوده اند.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
ارتباط با مشتری, استراتژی, اقتصاد, الکترونیک, اینترنت, بازاریابی, بازاریابی رسانه ای, بانکداری, بانک,

تاريخ : 7 بهمن 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:162
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول – کلیات پژوهش
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت پژوهش
اهداف پژوهش
اهداف عام
اهداف خاص
فرضیات پژوهش
سوالات پژوهش
قلمرو پژوهش
قلمرو موضوعی
قلمرو مکانی
تعاریف نظری
فصل دوم – ادبیات پژوهش
هوش عاطفی چیست؟
اندازه گیری هوش عاطفی
آموزش و تقویت هوش عاطفی
ابعاد هوش عاطفی در مدیریت و رهبری
اهمیت هوش عاطفی در چیست؟
هوش عاطفی در سازمان چگونه عمل میکند؟
هوش عاطفی و عملکرد اثر بخش
نمودهای هوش عاطفی در محیط کاری
آموزش و یادگیری هوش عاطفی در سازمان
هوش عاطفی ابزاری نوین در مدیریت بازار
چارچوب قابلیت هوش عاطفی
قابلیت فردی
قابلیت های اجتماعی
هوش هیجانی، رهبری فضا و عملکرد سازمانی
خوشه مدیریت بر خود – کنترل حالت درونی – تکانه ها و منابع
خوشه آگاهی اجتماعی
خوشه مدیریت روابط
هوش عاطفی و پیشرفت شغلی
چگونگی استفاده از هوش عاطفی در انتخاب شغل و ارتقای شغلی
مرحله اول – توصیف شغل
مرحله دوم – انتخاب ابزار مناسب برای ارزیابی
مرحله سوم – ارزشیابی و معرفی افراد شایسته
هوش عاطفی و آموزش
روش هایی صحیح اجرای برنامه آموزش هوش عاطفی
هوش عاطفی و اصلاح مدیریت
تعلیم و آموزش هوش عاطفی
روش صحیح آموزش هوش عاطفی
جلب توجه مدیران
آماده نمودن و جمع بندی اهداف برنامه
رشد و توسعه هوش عاطفی
آیا هوش عاطفی در انجام وظیفه شغلی تاثیر دارد؟
پیشینه پژوهش
رابطه هوش هیجانی با سبک های مدیریت تعارض
هوش هیجانی عاملی موثر در رهبری موفق
رهبری عاطفی
ویژگی های رهبری با شعور عاطفی بالا
هوش هیجانی در سازمان چگونه عمل میکند
هوش هیجانی و عملکرد اثر بخش
نمودهای هوش عاطفی در محیط کاری
سبک رهبری ویژگی خصوصیات مرتبط با هوش عاطفی
آموزش و یادگیری هوش هیجانی در سازمان
هوش هیجانی ابزاری نوین در مدیریت بازار
بررسی دلالت‌ سبکهای مدیریت و رابطه آن با هوش عاطفی
مدیریت و سبک های رهبری
مروری بر پژوهش‌ ها
سبک های رهبری و مدیریت مدیران
سبک های رهبری و مدیریت مدیران
سبک های مدیریتی
رهبران و مدیران انتخابی و انتصابی
رهبران آزاد منش و رهبران مستبد
شبکه مدیریت
مدیریت مشارکتی
مدیریت مشارکتی از دیدگاه اسلام
آثار و نتایج مدیریت مشارکتی
مدیریت کیفیت جامع
مدیریت در سیره پیامبر(ص)
مدیریت
اقدامات مدیریتی مهم
فنون رهبری
رهبری در مدیریت
ویژگی های یک رهبر سازمانی برجسته
سرپرستی کارکنان
رهبری فرآیند طراحی
ایجاد فضای روانی مناسب
فنون مدیریتی برای تقویت انگیزش
تحقیقات انجام شده
تحقیقات داخلی
تحقیقات خارجی
رابطه بین هوش عاطفی و سبک های مدیریت مدیران
جمع‌بندی
سخن پایانی
فصل سوم – روش تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
جامعه آماری مورد مطالعه
حجم نمونه
روش های گردآوری اطلاعات
روش کتابخانه ای
روش میدانی
پرسشنامه
تعیین روایی پرسشنامه
تعیین اعتبار (پایایی) پرسشنامه
جامعه آماری
توصیف نمونه و تعیین حجم نمونه
روش گردآوری اطلاعات
ابزار گردآوری اطلاعات
متغیرهای تحقیق
متغیر مستقل
متغیر وابسته
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
توصیف داده ها
فرضیه های پژوهش و تحلیل داده ها
نتایج توصیفی
نتایج استنباطی
نتایج آزمون فرضیه ها
فصل پنجم – ارائه نتایج، پیشنهادات و محدودیت های پژوهش
نتایج پژوهش
نتایج آزمون فرضیه ها
محدودیت های پژوهش
پیشنهادهایی برای پژوهش های آینده
پیشنهاد به محققان آتی
فهرست منابع و مآخذ
پیوست ها
پرسشنامه
جداول اصلی

فهرست جداول:
تابعیت های فردی و قابلیت های اجتماعی
توزیع فراوانی و درصد کارمندان مورد مطالعه بر حسب تحصیلات
توزیع فراوانی و درصد کارمندان مورد مطالعه بر حسب رشته تحصیلی
توزیع فراوانی و درصد کارمندان مورد مطالعه بر حسب جنسیت
توزیع فراوانی و درصد کارمندان مورد مطالعه بر حسب نوع استخدام
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه های 1 تا 8
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه های 9 تا 16
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه های 17 تا 25
ارزیابی میزان هوش عاطفی مدیران
ارزیابی میزان تعهد فردی مدیران
ارزیابی میزان توانایی مدیران
ارزیابی میزان مشارکت مدیران
خلاصه داده های ضریب همبستگی اسپیرمن برای فرضیه اول پژوهش
خلاصه داده های ضریب همبستگی اسپیرمن برای فرضیه دوم پژوهش
خلاصه داده های ضریب همبستگی اسپیرمن برای فرضیه سوم پژوهش
بررسی اثر متغیرهای توصیفی بر روی متغیرهای اصلی پژوهش

فهرست نمودارها:
توزیع فراوانی و درصد کارمندان مورد مطالعه بر حسب تحصیلات
توزیع فراوانی و درصد کارمندان مورد مطالعه بر حسب رشته تحصیلی
توزیع فراوانی و درصد کارمندان مورد مطالعه بر حسب جنسیت
توزیع فراوانی و درصد کارمندان مورد مطالعه بر حسب نوع استخدام
ارزیابی میزان هوش عاطفی مدیران
ارزیابی میزان تعهد فردی مدیران
ارزیابی میزان توانایی مدیران
ارزیابی میزان مشارکت مدیران

چکیده:
در این پژوهش به بررسی رابطه هوش عاطفی و سبک های مدیریت مدیران پرداخته میشود. جامعه آماری ما از بین مدیران شهرستان کاشان انتخاب شده است. در این پژوهش حجم نمونه، تعداد 331 نفر از بین جامعه آماری انتخاب شده است.
در این تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شده است در این پژوهش، ترکیبی از دو روش کتابخانه ای و روش میدانی استفاده شده است، بدین صورت که در بررسی ادبیات و پیشینه تحقیق از روش کتابخانه ای و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش میدانی استفاده شده است.
جامعه ما از مدیران شهرستان کاشان انتخاب شدند. در این پژوهش تجزیه و تحلیل یافته ها در دو قالب آمار توصیفی و آمار استنباطی به تجزیه و تحلیل داده ها و فرضیه های پژوهش می پردازیم.
هرچه سطح هوش عاطفی مدیران بالاتر باشد در سبک مدیریت مشارکتی موفق تر خواهند بود و از تعهد فردی و توانایی بالاتری برخوردار هستند.
بحث هوش عاطفی در ابتدا در رشته روانشناسی مطرح شد و طی دو دهه گذشته و در پی پژوهش های بسیار زیاد امروزه به یکی از مهم ترین مباحث علوم اجتماعی تبدیل شده است. اما قابل تأمل ترین حوزه ای که هوش عاطفی در آن وارد شده است، حوزه مدیریت و مباحث سازمانی است.
بررسی و تحقیقات نشان میدهد هوش عاطفی در حیطه سازمان و به ویژه در حوزه کاری میتواند الگویی موفق برای سازمان و ادارات باشد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آموزش, اجتماع, ارزشيابی, ارزيابی, افراد شايسته, انگيزش, برنامه, تعهد فردی مدیران, تقويت, توانایی مدی,

تاريخ : 7 بهمن 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:115
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول : کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
هدف اصلی
اهداف فرعی
فرضیات تحقیق
فرضیه اصلی
فرضیات فرعی
قلمرو تحقیق
قلمرو مکانی
قلمرو زمانی
قلمرو موضوعی
روش کار
روش تحقیق
روش گردآوری اطلاعات
تعریف عملیاتی و نظری متغیرها
تعاریف عملیاتی متغییر های پژوهش
ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﭘﮋوﻫﺶ
فصل دوم : ادبیات تحقیق
بخش اول – هوش معنوی
هوش
معنویت
هوش معنوی و مولفه های آن
مولفه های هوش معنوی در اسلام
رشد هوش معنوی
هوش معنوی و سلامت روانی
مقایسه هوش معنوی با هوش های دیگر
بخش دوم – اعتیاد به اینترنت
اینترنت
اعتیاد به اینترنت
تاریخچه اینترنت
اهمیت اینترنت در دنیای امروز
جذابیت اینترنت در چیست؟
بررسی میزان اعتیاد به اینترنت و ویژگیهای شخصیتی
ارتباط نرخ شیوع اعتیاد به اینترنت با متغیرهای شخصیتی
نرخ شیوع اعتیاد به اینترنت
اعتیاد به اینترنت نوعی اختلال روانی – اجتماعی
دیدگاه نظریه‌های روانشناختی
آسیب‌ شناسی روانی اعتیاد به اینترنت
انواع آسیب‌های فردی و روانشناختی
اختلال‌های روانی کاربرد نادرست اینترنت
پیشگیری از اعتیاد به اینترنت
بخش سوم – چارچوب نظری و پیشینه تحقیق
پژوهش های داخلی
پژوهش‌ های خارجی
نتیجه فصل دوم
فصل سوم : روش شناسی تحقیق
مقدمه
روش پژوهش
جامعه آماری
نمونه آماری
ابزار جمع آوری اطلاعات
روایی و پایایی پرسشنامه
تعیین اعتبار (روایی) پرسشنامه
تعیین پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه
تجزیه و تحلیل آماری
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
مقدمه
توصیف داده ها
تحلیل داده ها
فرضیه اصلی پژوهش
فرضیات فرعی پژوهش
آزمون رگرسیون چندگانه
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
نتایج استنباطی ( نقد و بررسی فرضیات)
فرضیه اصلی
فرضیات فرعی پژوهش
پیشنهادات
پیشنهادات برای مدیران
پیشنهادات برای تحقیقات آتی
محدودیت های پژوهش
منابع و مآخذ
فارسی
لاتین
ضمائم
پرسشنامه
خروجی نرم افزار Spss

فهرست جداول:
میانگین و انحراف معیار نمرات متغیرهای مورد مطالعه
توزیع افراد بر حسب میزان اعتیاد به اینترنت
آزمون تعیین نرمال بودن متغیرهای اصلی تحقیق
نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین هوش معنوی و اعتیاد به اینترنت
شاخص کفایت مدل رابطه هوش معنوی و اعتیاد به اینترنت
جدول آزمون تحلیل واریانس جهت معنی داری مدل رگرسیونی
رگرسیون ساده به منظور پیش بینی اعتیاد به اینترنت از طریق هوش معنوی
نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین تفکر کلی و بُعد اعتقادی با اعتیاد به اینترنت
شاخص کفایت مدل رابطه تفکر کلی و بُعد اعتقادی با اعتیاد به اینترنت
جدول آزمون تحلیل واریانس جهت معنی داری مدل رگرسیونی
رگرسیون ساده به منظور پیش بینی اعتیاد به اینترنت از طریق تفکر کلی و بُعد اعتقادی
نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین توانایی مقابله و تعامل با مشکلات و اعتیاد به اینترنت
شاخص کفایت مدل رابطه توانایی مقابله و تعامل با مشکلات و اعتیاد به اینترنت
جدول آزمون تحلیل واریانس جهت معنی داری مدل رگرسیونی
رگرسیون ساده منظور پیش بینی اعتیاد به اینترنت از طریق توانایی مقابله و تعامل با مشکلات
نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین پرداختن به سجایای اخلاقی و اعتیاد به اینترنت
شاخص کفایت مدل رابطه پرداختن به سجایای اخلاقی و اعتیاد به اینترنت
جدول آزمون تحلیل واریانس جهت معنی داری مدل رگرسیونی
رگرسیون ساده به منظور پیش بینی اعتیاد به اینترنت از طریق پرداختن به سجایای اخلاقی
نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین خودآگاهی و عشق و علاقه با اعتیاد به اینترنت
نتایج رگرسیون چندگانه به منظور پیش بینی اعتیاد به اینترنت از طریق ابعاد هوش معنوی

چکیده:
هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین هوش معنوی و اعتیاد به اینترنت می باشد. تعداد 100 نفر به عنوان حجم نمونه از بین دبیرستان های تیزهوشان استان قم انتخاب شدند. که از بین حجم نمونه و پرسشنامه هایی که جمع آوری گردید تعداد 90 پرسشنامه قابل بررسی بود. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش تحقیق از نوع توصیفی – پیمایشی است.
برای جمع آوری داده های مورد نیاز آزمون فرضیات این تحقیق از دو پرسشنامه (هوش معنوی و اعتیاد به اینترنت) در قالب انجام عملیات میدانی و توزیع و تکمیل پرسشنامه میان افراد نمونه انتخاب شده است. از نظر موضوعی این پژوهش بطور عام در محدوده رفتار فردی قرار میگیرد که به طور خاص به موضوعاتی چون هوش معنوی و اعتیاد به اینترنت بر میگردد. اعتبار محتوای این پرسشنامه توسط استاد راهنما مورد تایید قرار گرفته است و از اعتبار لازم برخوردار میباشد. بنابراین بمنظور اندازه گیری قابلیت اعتماد که از روش آلفای کرونباخ استفاده شد و نر م افزار Spss مورد بهره برداری قرار گرفت. ضریب آلفای بدست آمده در این مطالعه برای متغیرهای هوش معنوی و اعتیاد به اینترنت به ترتیب 880/0 و 928/0 بوده است در این پژوهش جهت بررسی داد ه های آماری از نر م افزار 20 SPSSاستفاده شده است فرضیه اصلی تحقیق حاضر عبارتست از اینکه‌ بین هوش معنوی با اعتیاد به اینترنت در دانش آموزان رابطه معنی داری وجود دارد. که فرضیه مورد تایید قرار میگیرد. نتایج پژوهش نشان داد که متغیر های هوش معنوی و اعتیاد به اینترنت همبستگی زیاد و در جهت عکس دارند، یعنی با افزایش هوش معنوی میزان اعتیاد به اینترنت کاهش میابد. بنابراین افرادی که میزان هوش معنوی آن ها بیشتر است، اعتیاد به اینترنت کمتری دارند. بنابراین نتیجه میگیریم که بین هوش معنوی و اعتیاد به اینترنت رابطه معنادار وجود دارد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آزمون رگرسیون, آزمون فرضيات, آزمون همبستگی پیرسون, اختلال روانی, اسلام, اعتقاد, اعتیاد به اینترنت, ا,

تاريخ : 7 بهمن 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:38
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
پیشگفتار
مقدمه پژوهش
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
فرضیات پژوهش
اهداف تحقیق
متغیرهای تحقیق
تعریف اصطلاحات
تعریف
چارچوب نظری و ادبیات پژوهش
اصطلاحات و مفاهیم
مفهوم انگیزش
ماهیت انگیزش
اهمیت انگیزش
ریشه یابی علل مشکلات عدم وجود انگیزش صحیح نیروی کار
عدم تامین انتظارات کاری مدیریت از سوی کارمندان
سبک نامناسب رهبری مدیر
عدم انطباق اهداف کارکنان با اهداف مدیریت
فقدان آموزش موثر نیروی انسانی
عدم اعتماد مدیریت به کارکنان
روش پژوهش
روش تحقیق
جامعه آماری
نمونه و روش نمونه گیری
ابزار و گردآوری اطلاعات
روایی و اعتبار ابزار گردآوری اطلاعات
قلمرو پژوهش
یافته های پژوهشی
بحث و تفسیر
نتیجه گیری
پیشنهادات
مطرح کردن مسائل و مشکلات سازمان و تبادل اطلاعات
تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها
منابع و مآخذ

پیشگفتار:
تا قبل از دهه 1930 میلادی به طور گسترده ای باور بر این بود که رهبری یک ویژگی فردی است، و تنها محدودی از افراد به طور ذاتی توانایی ها و خصوصیاتی را به ارث برده اند و خداوند به آنان این ودیعه گرانبها را اعطا فرموده که میتوانند رهبران موثری باشند. از دهه 1930 به بعد، دانشمندان علوم اجتماعی و علوم رفتاری مسیر جدیدی را در تحقیق پیرامون رفتار و خصوصیات رهبری پیمودند. اصولا مشخص ساختن یک الگوی اساسی و یکسان رهبری ناممکن است، چرا که از یک طرف نمیتوان ویژگی هایی را برشمرده که تمام رهبران موثر و موفق دارای آن خصوصیات باشند و از طرف دیگر با توجه به شرایط خصوصیات رهبران موفق و موثر در سازمان ها نظامی، صنعتی و تعلیم و تربیتی با یکدیگر متفاوتند. به هرحال، عواملی که برای یک رهبری موفق ضرورت دارد، داشتن مهارت و نگرش است که میتوان آن ها را از طریق فراگیری کسب کرد، و یا به طور گسترده ای اصلاح نمود. رهبری را در یک طیف گسترده باید مورد توجه قرار دهیم. چرا که چهار متغیر وجود دارد که رهبری را متاثر میسازند، اول خصوصیات رهبر، دوم نگرش ها، نیازها و سایر خصوصیات فردی زیر دستان، سوم خصوصیات سازمان، مانند اهداف آن، و ماهیت وظایفی که باید انجام پذیرد و چهارم: متغیرهای محیطی.
خصوصیات شخصی که برای عملکرد موثر رهبر لازم میباشد، با توجه به سایر عوامل، تغییر مییابد. این چهار متغیر دستاوردهای تحقیقات و پژوهش های علمی در مورد رهبری میباشد و مفهومش این است که رهبری یک خصوصیت ذاتی فرد نیست. بلکه یک رابطه پیچیده بین این چهار متغیر میباشد.
بنابراین اگر بپذیریم که رهبری رابطه ای بین رهبر، پیروان، سازمان و عوامل محیطی است و قبول داشته باشیم که این عوامل و متغیرهای موقعیتی با گذشت زمان تغییر میکند، لازم است بپذیریم که خصوصیات و ویژگی های رهبری نیز تغییر میکند.
به هر تقدیر تسلط به تکنیک های فنی، مانند کامپیوتر، مالی، تولید، بازاریابی و امثالهم برای رهبری موثر کفایت نمیکند، چرا که جنبه انسانی رهبری، به مراتب مهم تر از وظایف فنی است. برای بقا و حفظ موقعیت هر سازمان، وجود رهبری موثر، امری است حیاتی. سبک تصمیم گیری رهبر، یکی از ابعاد مهم رهبری است. روش های بسیار متنوعی وجود دارد که هر رهبر برای انجام وظیفه و یا اتخاذ تصمیمات مشخصی، میتواند از آن ها استفاده کند که با توجه به میزان مشارکت یا عدم مشارکت زیر دستان سبک رهبری متفاوت خواهد بود.
بعضی از زیر دستان تمایلی به مشارکت در فرآیند تصمیم گیری ندارند و پاره ای اشتیاق فراوان دارند. به هرحال با توجه به متفاوت بودن زیر دستان، میزان علاقه به مشارکت در فرآیند تصمیم گیری نیز متفاوت است، حتی افراد نسبت به بعضی از تصمیمات بیشتر، مشتاق به مشارکت هستند و در بعضی دیگر، کمتر، همین درجه و میزان علاقه مندی و تمایل زیر دستان نسبت به مشارکت یا عدم مشارکت خود ایجاد کننده نوع سبک رهبری میباشد. به عبارتی توان و تمایل زیردستان، یک عامل اساسی در اتخاذ سبک به خصوصی از رهبری میباشد. در این مسیر به بررسی عوامل موثر برانگیزه کارکنان و تاثیر مدیریت بر آن پرداختیم و فرضیه های موجود بر روی این موضوع را بررسی کردیم و پیشینه این مساله را مورد جستجو قرار داده تا بتواند راه گشایی برای تحقیق حاضر باشد. همچنین روش و شیوه تحقیق را درباره این مسئله ذکر کردیم و با پرسشنامه ای که در بین کارکنان و پرسنل محترم سازمان مورد سنجش توزیع کردیم یافته های تحقیق را بدست آوردیم تا توانستیم به نتیجه گیری دست یابیم.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آموزش, بازاريابی, تبادل اطلاعات, تعليم و تربيت, تكنيک های فنی, توليد, حفظ موقعيت, خصوصيات رهبری, دان,

<-BloTitle->
<-BloText->