خريد بک لينک

home theater in Los Angeles
فلنج
Barabas Ropa de hombre
سریعترین و بروزترین سایت دانلود کارآموزی و پروژه شبکه اجتماعی اشتراک گذاری تیکفا
<-BloTitle->
<-BloText->

تاريخ : 7 بهمن 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:83
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
پیشگفتار
فصل اول – آشنایی کلی با شرکت
مقدمه
تاریخچه شرکت
فصل دوم – طراحی سیستم حقوق و دستمزد
تعاریف و مفاهیم کلی حقوق و دستمزد
تعاریف اولیه نرم افزار سیستم حقوق و دستمزد
اطلاعات فردی پرسنل
تعریف ستون های محاسبه حقوق و دستمزد
امکانات سیستم
فصل سوم – سیستم حقوق و دستمزد شرکت
نحوه محاسبه حقوق و دستمزد کارکنان
کسورات بازنشستگی کارکنان تامین اجتماعی
طرح طبقه بندی مشاغل
ضوابط پرداخت مزایای سرپرستی
ضوابط اجرائی طرح طبقه بندی مشاغل
کارکنان مشمول قانون کار
تطبیق وضع با طرح
شرایط توفیع، ارتقاء جابجایی شغلی و استخدام
موارد مختلف
ضمائم پیوست دستورالعمل
فصل چهارم – نتیجه گیری و منابع
نتیجه گیری
منابع

پیشگفتار:
یکی از اهداف اساسی و بسیار مهم سیاستگذاران ایجاد ارتباط منطقی و هماهنگ صنعت و محیط کار با دانشگاه و دانشجو میبا شد که هم در شکوفایی و رشد صنایع موثر بوده و هم دانشجویان را از یادگیری دروس تئوری محظ رهایی داده و علم آن ها را کاربردی تر کرده و باعث میشود آن را در عرصه عمل، آزموده و به مشکلات و نا بسامانی های علمی و عملی محیط کار آشنا شده و سرمایه وقت خویش را در جهت رفع آنها مصرف نمایند، که برای جامعه در حال توسعه ما از ضروریات میبا شد. و اهمیت و جایگاه درس پروژه برای ما روشن تر شده و با نگاهی دیگر به آن بپردازیم. این درس بسیار مفید و برای دانشجو حائز اهمیت میباشد و هدف آشنایی با محیط کارگاهی، کسب تجربه، ایجاد و درک روابط بین مفاهیم و اندوخته های تئوری با روش ها و کاربردهای عملی و اجرایی، ایجاد ارتباط با محیط کار و تعیین میزان کاربرد تئوری در عمل بوده است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
استخدام, بازرگانی, بازنشستگی, تامين اجتماعی, حسابداری, دانلود, سياستگذاران, سيستم, سیستم حقوق و دستم,

تاريخ : 7 بهمن 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:191
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
مقدمه
موضوع تحقیق
مساله تحقیق
هدف های تحقیق
اهمیت و فایده تحقیق
فرضیه های تحقیق
فصل دوم
پیشینه تحقیق
مروری بر مطالعات و تحقیقات پیشین
تعاریف خشونت (خشونت خانوادگی)
اشکال خشونت
سبب شناسی خشونت علیه زنان
علل و انگیزه تزلزل در خانواده
انواع خانواده
نظریه های مربوط به خشونت شوهران علیه زنان در خانواده
چهارچوب نظری تحقیق
مدل فرضی تحقیق
فصل سوم
روش تحقیق
جامعه مورد مطالعه
نمونه و روش های نمونه گیری
تعریف نظری وعملیاتی متغیرها
تکنیک گردآوری داده ها و تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل آماری
جداول توصیفی، جداول تبیینی و نمودارها
تکنیک گردآوری داده ها
تکنیک های مورد استفاده در تجزیه و تحلیل داده ها
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
مشکلات و محدودیت های تحقیق
پیشنهادات
منابع
پیوست ها
پرسشنامه

مقدمه:
خشونت خانوادگی پدیده ای جدید نیست اما توجه به آن به عنوان مسئله اجتماعی جدید است.
در کشورهای غربی از حدود سی سال پیش و در ایران از چند سال پیش نگاه افراد متخصص به این پدیده جلب شده است.
در حال حاضر در ایران بسیاری از مسائل و آسیب های اجتماعی در رابطه با خانواده وجود دارد.
میتوان از مشکل دختران فراری و افزایش خودکشی و خودسوزی در میان زنان و افزایش طلاق و خشونت خانوادگی نام برد.
به احتمال زیاد شرایط زندگی در خانواده ها مشکلاتی برای اعضای خود به وجود می آورد برای حل مشکلات خانوادگی نمیتوان تنها به پند و نصیحت یا نظارت بر رفتار افراد اکتفا کرد بلکه در عین حال باید به رابطه متقابل میان جامعه و خانواده نیز توجه داشت اگر ساختار جامعه بر اساس اقتدار و نابرابری میان اعضا شکل گرفته باشد قوانین آداب و رسوم، باورها و نگرش های اجتماعی سلسله مراتب موجود را تایید میکنند و بازتاب آن در خانواده نیز مشاهده میشود و اقتدار و نابرابری و استفاده از خشونت برای پیشبرد امیال فرد مقتدر در خانواده بعنوان رفتاری طبیعی در نظر گرفته میشود. نتیجه خشونت خانوادگی نه فقط باعث ایجاد مشکلات اجتماعی و تشدید روابط اقتداری در جامعه خواهد شد که بار دیگر در خانواده ها انعکاس خواهد یافت.
از آنجا که خشونت علیه زنان به ویژه در محیط خانواده پیامدهای جدی و جبران ناپذیری در خانواده و جامعه بر جای میگذارد لذا توجه به زنان جهت کاهش آسیب های اجتماعی به روش های مختلف لازم و ضروری به نظر میرسد خشونت علیه زنان از موانع جدی برای دستیابی به اهداف توسعه و صلح است و بررسی آن ضروری است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آداب و رسوم, افراد متخصص, جامعه شناسی, خانواده, خشونت, خشونت خانوادگی, دانلود, روانی, زنان, سلسله مر,

تعداد صفحات:69
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول – کلیــات تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت پژوهش
سوالات پژوهش
اهداف پژوهش
هدف کلی
اهداف جزئی
فرضیه های پژوهش
متغیرهای پژوهش
تعریف مفاهیم و اصطلاحات
پیشینه پژوهش
تحقیقات داخلی
تحقیقات خارجی
فصل دوم – ادبیات تحقیق
مقدمه
مفهوم مشتری و رضایت مندی مشتری
تعاریف مدیریت ارتباط با مشتری
تعریف مدیریت ارتباط الکترونیک با مشتری
مدیریت ارتباط یکپارچه با مشتری (i-CRM)
بررسی مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری
پیشینه و سیر تکامل مدیریت ارتباط با مشتری
پیش از مرحله تجارت الکترونیک
دوره پیش از کسب و کار الکترونیک
مرحله رشد کسب و کار الکترونیک
اهداف CRM
اهداف CRM از دیدگاه بارنت
اهداف CRM از نقطه نظر نول
اهداف CRM از نظر کالاکوتا و رابینسون
اهداف CRM از دیدگاه گالبریث و راجرز
دیدگاه های مختلف در مورد مدیریت ارتباط با مشتری
دیدگاه اول) تلقی CRM بعنوان یک فرآیند
دیدگاه دوم) تلقی CRM بعنوان یک استراتژی
دیدگاه سوم) تلقی CRM بعنوان فلسفه
دیدگاه چهارم) تلقی CRM بعنوان یک توانمندی
دیدگاه پنجم) تلقی CRM بعنوان تکنولوژی
مزایای مدیریت ارتباط با مشتری
عوامل موثر در موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری
ریشه اصلی E-CRM تعریف و تمایز
تعریف E-CRM
اهداف مدیریت ارتباط با مشتریان الکترونیکی
انواع مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی
نقش اینترنت در E-CRM
تاثیر بهبود کسب و کارهای اینترنتی در پیاده سازی E-CRM
مراحل پیاده سازی E-CRM
منافع اقتصادی حاصل از کاربرد E-CRM
چالش های موجود در مسیر E-CRM
نمونه های کاربردی در استفاده موفق از E-CRM
نوآوری در بازاریابی و تفاوت (CRM) با (E-CRM) در اثر به کارگیری فن آوری اطلاعات
ویژگی ها و جایگاه E-CRM
شش «e» کلیدی در E-CRM
جایگاه اقتصادی E-CRM
تعریف تجارت الکترونیک
جایگاه تجارت الکترونیک
چالش بانک داری الکترونیک
بانک داری الکترونیک
تعریف بانک داری الکترونیک
سرویس‌های بانک الکترونیک
کانال‌های بانک داری الکترونیک
مزایای بانک داری الکترونیک
بانک داری الکترونیک؛ تیغ دولبه فرصت و تهدید
نتیجه گیری
فصل سوم – نتایج تحقیق
مقدمه
محدودیت های پژوهش
پیشنهاد
پیشنهادات محقق
منابع
منابع فارسی
منابع لاتین

چکیده:
در سالهای اخیر واژه مدیریت ارتباط با مشتری توجه فراوانی را در حوزه بازاریابی و فن آوری اطلاعات و… به خود جلب نموده است. مخصوصاً افراد دانشگاهی، فروشندگان نرم افزار، مشاوران کسب و کارها در این زمینه درگیر شده اند؛ و مفهوم CRM را که به معنی تلاش های سازمان جهت ایجاد و ارائه ارزش بالاتر به مشتری است، توسعه داده اند. سازمانها بطور گسترده ای تشخیص داده اند که مشتریان مهمترین دارایی شان هستند و به روابط با مشتریان بعنوان مبادلاتی سودمند و متقابل و نیز فرصت هایی که نیاز به مدیریت دارند می نگرند (Plakoyiannaki،2005 ). این سیستم ها با ارائه اطلاعات در مورد پروفایل و تاریخچه مشتریان زمینه مهمی از فرآیندهای اصلی شرکت بخصوص در حوزه بازاریابی، فروش و خدمات به مشتری را پشتیبانی میکنند.
با ظهور اینترنت و توسعه تجارت الکترونی، نحوه تجارت و داد و ستد شکل تازه ای به خود گرفت. با توجه به حجم معاملات تجارت الکترونیکی، شرکتها در معرض رقابت سنگینی قرار گرفته اند. موج تجارت الکترونیکی تقریباً همه شرکت ها را در تمامی اقتصاد ها تحت تأثیر قرار داده است و این شرکتها ناگزیر از ورود به عرصه تجارت الکترونیکی هستند.
این پژوهش در خصوص بررسی ضرورت اجرای مدیریت ارتباط با مشتری در بانک صادرات کاشان میباشد که مشتمل بر تعریف مشتری و رضایت مندی او، تعریف مدیریت ارتباط با مشتری و مزایا و اهداف آن، تعریف مدیریت ارتباط الکترونیک با مشتری و مزایای آن، تعریفی از تجارت الکترونیک، بانک داری الکترونیک و بانک صادرات است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
ارتباط الکترونیک, ارتباط با مشتری, استراتژی, الکترونیک, اینترنت, بارنت, بازاریابی, بانک داری, تجارت,,

تاريخ : 7 بهمن 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->
تعداد صفحات:98
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
معرفی
پست 20 کیلو ولت خازن گذاری شده
پست 20 کیلو ولت زمین کننده نوتر سیستم
انواع ترانسفورماتورها
اهداف
تعاریف
عنصر پست 20 کیلو ولتی
واحد پست 20 کیلو ولتی
بانک پست 20 کیلو ولتی
تجهیزات پست 20 کیلو ولت
وسیله تخلیه پست 20 کیلو ولت
ترمینال های خط
ولتاژ نامی Un
سطح عایقی U1
خروجی نامی
جریان نامی
تلفات پست 20 کیلو ولت
تانژانت زاویه تلفات (tan)
حداکثر ولتاژ سیستم Um
دمای هوای محیط
دمای هوای خنک کننده
دمای افزایش یافته ناشی از محفظه پست 20 کیلو ولت
دمای استاندارد آزمایش
طراحی و ساخت
توان واحد پست 20 کیلو ولتی
اضافه بار قابل قبول
حداکثر ولتاژ قابل قبول
حداکثر جریان قابل قبول
پلاک شناسایی پست 20 کیلو ولت
مشخصات کلی پست 20 کیلو ولت
تعاریف
جریان نامی دائمی
آزمایشات معمول (Routine tets)
اندازه گیری مقاومت اهمی سیم پیچ
کلیات
پست 20 کیلو ولت نوع خشک
پست 20 کیلو ولت نوع روغنی
کنترانس ها
مقدمه
معرفی
طراحی
تعاریف
جریان دائم نامی IN
جریان هجومی نامی
اندوکتانس نامی
فاکتور Q
جریان هجومی نامی
سطح عایقی
افزایش دما
پلاک شناسایی
اطلاعاتی که باید هر ترانسفورماتور داده شود
آزمایش ها
آزمایش های معمول
اندازه گیری مقاومت سیم پیچ
اندازه گیری اندوکتانس
آزمایش تحمل منبع ولتاژ مجزا
آزمایش تحمل اضافه ولتاژ القایی
تلرانسلها
مقدمه
معرفی
طراحی
تعاریف
جریان نامی با فرکانس سیستم IN
ولتاژ نامی با فرکانس سیستم
جریان نامی با فرکانس تنظیم IA
ولتاژ نامی با فرکانس تنظیم UA
فرکانس تنظیم نامی fA
اندوکتانس نامی LA
فاکتور Q نامی QA
جریان کوتاه مدت نامی IKN
مقادیر نامی
مقادیر ولتاژ و جریان نامی
جریان کوتاه مدت نامی
فاکتور Q نامی
ضعیف ولتاژ و جریان
سطح عایقی
پلاک شناسایی
اطلاعاتی که باید برای هر ترانسفورماتور داده شود
آزمایش ها
اطلاعات کلی در مورد آزمایش های انجام شده، نمونه و خاص در بخش های بعدی آمده است.
اندازه گیری اندوکتانس
آزمایش تحمل اضافه ولتاژ القایی
اندازه گیری فاکتور Q
اندازه گیری تلفات
تعیین نحوه افزایش دما
تلرانس
مقدمه
طراحی
تعاریف
سیم پیچ اصلی
ولتاژ نامی
جریان زمین نامی
مقادیر نامی
ولتاژ نامی سیم پیچ اصلی
جریان زمین نامی
امپدانس توالی صفر نامی
سطح عایق
پلاک شناسایی
نوع ترانسفورمر یا ترانسفورماتور
آزمایش ها
آزمایش های نمونه
آزمایش های خاص
اندازه گیری امپدانس توالی صفر
افزایش درجه حرارت در جریان زمین نامی
تعیین توانایی تحمل جریان کوتاه مدت
تلرانسها
آزمایشات پست 20 کیلو ولت
کلیات آزمایش های پست 20 کیلو ولت به دو نوع زیر میباشند
جزئیات آزمایشات
تلفات پست 20 کیلو ولت
آزمایش معلول
آزمایش نمونه
آزمایش پایداری حرارتی (آزمایش نمونه)
آزمایشات ولتاژ
برای واحدهای پست 20 کیلو ولتی
برای بانک های پست 20 کیلو ولتی
آزمایش یونیزاسیون پست 20 کیلو ولت (آزمایش نمونه)
سطوح عایقی و ولتاژهای تست بین ترمینال پست 20 کیلو ولت و زمین
مقدمه
معرفی
تعاریف
ولتاژ نامی
جریان نامی
محدوده تنظیم
سیم پیچ کمکی
سیم پیچ ثانویه
ولتاژ نامی
جریان نامی
محدوده تنظیم
افزایش درجه حرارت سیم پیچ
سطح عایقی
پلاک شناسایی
آزمایش ها
آزمایش های نمونه
آزمایش های خاص
اندازه گیری ولتاژ بی باری
آزمایش افزایش درجه حرارت
آزمایش های دی الکتریک
برای عایق غیریکنواخت
تلرانس ها
مقدمه
معرفی
حالات مطالعه شده‌ ترانسفورماتور و نتایج تشخیصی سیستم
ایجاد سیستم
انتخاب روشهای گوناگون تفسیر خطای پست
داده‌های تحلیل گاز محلول در روغن (خطای پست) برای کاربر
تست برای شرایط خطا دار ترانسفورماتور
تشخیص خطاهای ترانسفورماتور
روش نسبیت چهارگانه‌ راجر
ضمیمه A 82
ضمیمه B 83
ضمیمه c 84
ضمیمه D 85
ضمیمه E 86
ضمیمه F 86
ضمیمه G 87
منابع و ماخذ


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آزمایش, افزایش دما, امپدانس, اندوکتانس, ترانسفورماتور, تلفات, جریان نامی, حداکثر ولتاژ, خازن, خطای پ,

تعداد صفحات:82
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول – کلیات پژوهش
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت پژوهش
اهداف پژوهش
هدف کلی
هدف های جزئی
فرضیه های پژوهش
قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی
قلمرو مکانی
قلمرو زمانی
متغیرهای تحقیق
تعاریف واژه های نظری و عملیاتی
تعاریف نظری
تعاریف عملیاتی
فصل دوم – ادبیات تحقیق
پیشینه
تاریخچه
هوش و انوع آن
انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
انواع هوش از دیدگاه اسپیرمن
انواع هوش از دیدگاه ترستون
انواع هوش از دیدگاه اشترن برگ
انواع هوش از دیدگاه گاردنر
هوش هیجانی
اندازه‌گیری هوش هیجانی
مولفه های اصلی هوش هیجانی و اجتماعی و عوامل تشکیل دهنده آنها
مولفه های هوش هیجانی و شرح کامل آن ها
وراثت یا محیط کدام یک مؤثرند؟
تقسیم‌بندی افراد بر اساس IQ وEQ
الگوی رفتاری والدین و رشد هوش هیجانی
نقش هوش هیجانی در ارتباط زناشویی
اهمیت هوش هیجانی و ضرورت آن در فرزند پروری
هوش هیجانی ابزاری نوین در مدیریت بازار
هوش هیجانی و مدیریت بازار
علایم‌ شایع‌
علل‌
عوامل‌ افزایش‌ دهنده‌ خطر
پیشگیری‌
عوارض‌ احتمالی‌
درمان‌
مواد غذایی ضد استرس
چگونه می‌توان استرس را از زندگی خود حذف کرد؟
چگونه می‌توان فهمید سطح بهینه استرس برای افراد چیست؟
چگونه می‌توان استرس را بهتر اداره کرد؟
مشخص کنید چه تغییری می‌توانید ایجاد کنید؟
راه های درمان استرس
فصل سوم – روش شناسی تحقیق
طرح پژوهش
جامعه آماری
نمونه پژوهش
روش نمونه گیری
ابزار پژوهش
روش اجرای پژوهش
روش پردازش داده ها
روایی و اعتبار
پرسشنامه اضطراب بک
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
مقدمه
فصل پنجم – نتایج، پیشنهادات و ارائه راهکارها
مقدمه
نتایج تحقیق
محدودیت های تحقیق
پیشنهادات کلی / عمومی
پیشنهاد برای افراد
پیشنهاد برای تحقیقات بعدی
پیشنهاد به محققان آتی
منابع

فهرست نمودارها:
میانگین متغیرها
میانگین اضطراب و هوش هیجانی
درصد افراد درون هر 4 طبقه اضطراب
تعداد افراد درون طبقات خود ابرازی
تعداد افراد درون طبقات همدلی
تعداد افراد درون طبقات مسئولیت پذیری اجتماعی
تعداد افراد درون طبقات انعطاف پذیری
تعداد افراد درون طبقات کنترل تکانه
تعداد افراد درون طبقات واقع گرایی
تعداد افراد درون طبقات خوش بینی
تعداد افراد درون طبقات احترام به خود
تعداد افراد درون طبقات روابط بین فردی
تعداد افراد درون طبقات شادمانی
تعداد افراد درون طبقات تحمل استرس
تعداد افراد درون طبقات حل مسأله
تعداد افراد درون طبقات خود آگاهی هیجانی
تعداد افراد درون طبقات استقلال
تعداد افراد درون طبقات خود شکوفایی
نمودار تراکنش بین اضطراب و هوش هیجانی

فهرست جداول:
میانگین و انحراف معیار خرده مقیاس ها و کل آزمون
میانگین و انحراف معیار خرده مقیاس ها و کل آزمون
آمار توصیفی متغیرها
ضریب همبستگی پیرسون

مقدمه:
یکی از عواملی که رابطه مستقیمی با سلامت و بیماری روانی دارد استرس یا فشار روانی است. این پدیده به عنوان بلای قرن دامنگیر جوامع بشری است و هر فردی صرف نظر از سن، جنس، نژاد یا درآمد با استرس مواجه میشود.
البته استرس در زمان های دور مورد توجه بوده لیکن گسترش انقلاب صنعتی، تحولات سریع اجتماعی، دگرگونی ارزش های فرهنگی و اجتماعی، شیوه زندگی، همچنین توسعه نیازها و محرومیت های اساسی انسان و عدم ارضا پاره ای نیازها، دامنه این پدیده را وسعت بخشیده که شاید بتوان گفت همه مردم استرس را تجربه میکنند. عوامل استرس زا در حیطه های مختلف زندگی افراد حضور دارند. این عوامل میتوانند در محیط فرد موجود بوده (مانند حوادث گوناگون اتفاقات زندگی، مرگ و میر، حملات هوایی و …) یا جنبه درونی و شخصی داشته (تعارضات، شکست ها، ناکامی ها، کمبودها و …) و دسته سومی از این عوامل استرس که آن هم جزء حیطه فرد بوده اما به لحاظ اینکه مربوط به زندگی شغلی او میباشد تحت عنوان فشار ناشی از شغل، طبقه بندی میشود ماند روابط افراد در محیط کار، سوء مدیریت ها، تبعیض ها، شرایط کار و … .
اولین محققی است که به طور گسترده و علمی استرس را مورد مطالعه قرار داده است. هانس سلیه میباشد او معتقد بود که بعضی از فشارهای روانی برای انسان لازم است و زندگی بدون استرس اصلاً زندگی نیست و عدم وجود فشار روانی مساوی با مرگ میباشد اما فشار روانی شدید برای انسان خطرناک است.
در سال 1950 سلیه کتابی با عنوان استرس منتشر کرد و در آن عکس العمل های جسمانی در مقابل آسیب های شدید، بیماری ها، مسمومیت، تحریکات شدید یا کارهای طاقت فرسا شرح داده شده است.
دکتر سلیه تا سال 1982 که چشم از جهان فرو بست بیش از 40 سال درباره پاسخ فیزیولوژیکی بدن به فشار روانی تحقیق کرد و مفاهیم کلیدی بسیاری برای فشار روانی تدوین نمود که این مفاهیم و تحقیقات، پایه و اساس بسیاری از پژوهش های بعدی را تشکیل میدهد.
به طور طبیعی، استرس را حوادث ناخوشایند از قبیل فشارهای روانی ناشی از کار، مشکلات مربوط به زندگی زناشویی و یا مسائل و مشکلات اقتصادی و مالی و نظایر آن به وجود می آورند مثلاً اگر میزان سرعت کار افزایش یابد یا برای انجام کار فرصت اندکی وجود داشته باشد و یا کارهای اضافه و یا اجباری بر فرد تحمیل شود و یا زمانی که فرد باید با حداکثر توانایی خود برای یک دوره طولانی کار کند یا در شغل فرد و یا وضعیت اقتصادی او تغییری ایجاد شود.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
احترام, استرس, اضطراب, انعطاف پذیری, انقلاب صنعتی, بيماری روانی, جامعه آماری, جوامع بشری, حملات هواي,

تاريخ : 7 بهمن 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:84
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه
چیلرهای تراکمی
چیلرهای جذبی
فصل دوم
محاسبات
محاسبات طراحی پروژه
طبقه همکف
طبقه اول
محاسبه ظرفیت و انتخاب دیگ
فصل سوم
مقایسه چیلرها
مقایسه چیلرهای جذبی و تراکمی
مقایسه فنی
مالی و سرمایه گذاری اولیه
هزینه های جاری
انعطاف پذیری کنترلی (کم کردن بار و یا خاموشی چیلر)
ظرفیت پایین تر برج های خنک کن و سیستم های پمپاژ به برج ها
قابلیت کارکرد در اقلیم های مختلف
عدم وجود مشکل در هنگام قطع برق
نگهداری و راهبری بسیار ساده
فضای اشغالی در موتور خانه
اثرات مخرب زیست محیطی چیلر جذبی در مقایسه با چیلر تراکمی
پرطرفدارترین سیستم های گرمایشی
مقایسه قیمت اجرای سیستم گرمایش کفی با شوفاژ
گرمایش کفی با مصالح و اجناس
شوفاژ
معایب سیستم شوفاژ
فصل چهارم
سیستم های گرمایش کفی
تاریخچه سیستم گرمایش کفی
آشنایی با سیستم های گرمایش از کف
آشنایی با سیستم های گرمایش از کف
فوائد استفاده از سیستم گرمایش کفی
روش های کنترل دما در سیستم گرمایش کفی
سیستم کنترل دمای به صورت دست
سیستم کنترل دمای اتوماتیک به صورت مکانیک
سیستم کنترل دمای اتوماتیک به صورت برقی
انواع منبع تامین کننده حرارتی ممکن جهت سیستم گرمایشی از کف
مدلسازی اتلاف گرمای سیستم گرمایش کف با استفاده از یک مدل دو بعدی متصل به زمین
مدل شبیه سازی انرژی ساختمان
آسایش و آرامش در بالاترین حد ممکن
ثابت بودن حرارت
سبکی وزن ساختمان، افزایش ارتفاع اتاق ها
صرفه جویی در مصرف سوخت
هوای پاکیزه تر و خشک نشدن هوا
تمیزی دیوارها و اثاثیه منزل
افزایش ارزش منزل
فصل پنجم
سیستم های تهویه مطبوع، سرمایش و گرمایش
مبنای مقایسه سیستم های تهویه مطبوع
سیستم سرمایش و گرمایش نوین و مطبوع با راندمان بالا
نحوه عملکرد سیستم
معایب سیستم های گرمایش و سرمایش رایج
رادیاتور و کولر آبی
سیستم مرکزی چیلر و فن کوئل
سیستم اسپیلت پانلی
مزایای سیستم های اسپلیت کانالی سرمایش – گرمایش
سیستم های تهویه مطبوع
آشنایی با اسپلیت یونیت کانالی
نحوه عملکری سیستم سرمایش و گرمایش دستگاه تهویه مطبوع داکت اسپلیت
کندانسور(Condensing unit)
هوارسان (Air handler)
ویژگی ها و مزایای استفاده از اسپلیت یونیت کانالی
مقایسه اسپلیت یونیت کانالی با سایر سیستم های تهویه مطبوع
تفاوت سیستم داکت اسپلیت با سیستم رادیاتوری و کولر آبی
تفاوت داکت اسپلیت با سیستم مرکزی چیلر و فن کویل
تفاوت داکت اسپلیت با سیستم رادیاتور و اسپلیت دیواری
روشهای نوین سیستم های گرمایشی و سرمایشی
سیستم گرمایش مرکزی
استفاده از بویلرهای با سایز مناسب
GHP سیستم سرمایشی – گرمایشی
تهویه مطبوع با استفاده از انرژی های تجدید پذیر
مزیت های استفاده از سیستم GHP
فعالیت های انجام شده در کشور
پمپ حرارتی زمین گرمایی در سایت مشکین شهر
پمپ حرارتی زمین گرمایی در سایت طالقان
پمپ حرارتی زمین گرمایی در سایت رشت
پمپ حرارتی زمین گرمایی در سایت اهواز
پمپ حرارتی زمین گرمایی در سایت بندرعباس
جمع بندی و نتیجه گیری
منابع

فهرست اشکال:
سیستم
نمودار رشد ظرفیت نصب شده و برنامه توسعه پمپ حرارتی زمین گرمایی تا سال ٢٠۵٠ میلادی
شماتیک میزان نوسانات دمای هوا و خاک در یک سال
فرآیند سرمایشی پمپ حرارتی زمین گرمایی
فرآیند گرمایشی پمپ حرارتی زمین گرمایی
سیکل بسته افقی
سیکل بسته عمودی
سیکل باز
نمایی از پمپ حرارتی زمین گرمایی
نمودارهای پارامترهای مهم سایت طالقان در حالت گرمایش در اسفند ٨۵
محل احداث سیستم پمپ حرارتی در پست برق شهید سیادتی رشت
نمودار گرمایش سایت رشت در بهمن ماه
نمودار سرمایش سایت رشت در مرداد ماه
نمایی از محل احداث سیستم پمپ حرارتی زمین گرمایی در شهر اهواز
منحنی دمای محیط، دمای دمنده و میزان توان مصرفی پمپ حرارتی زمین گرمایی درخرداد ماه اهواز
منحنی دمای محیط، دمای دمنده و میزان توان مصرفی پمپ حرارتی زمین گرمایی بندرعباس خرداد ماه
احداث سیستم پمپ حرارتی زمین گرمایی در کتابخانه جهاد کشاورزی هرمزگان به صورت کویل زمینی سیکل باز
احداث سیستم پمپ حرارتی زمین گرمایی در خانه خورشیدی طالقان برای منازل

فهرست جداول:
مقایسه دمای استاندارد و غیر استاندارد تابستانی و زمستانی برای شهر تهران
توان بالقوه سیستم های سرمایشی و گرمایشی جهت کاهش مصرف انرژی
مقایسه میزان ظرفیت انواع چیلر تراکمی و میزان مصرف برق هر یک به ازای واحد تن تبرید

چکیده:
تاسیسات مکانیکی ساختمان شامل تاسیسات گرمایی؛ تاسیسات سرمایی؛ تاسیسات بهداشتی (آب و فاضلاب)؛ تاسیسات تهویه مطبوع؛ تاسیسات استخر (استخر؛ جکوزی؛ سونا)؛ تاسیسات آتش نشانی (اعلام حریق؛ اطفا حریق ( تاسیسات گاز رسانی و مباحث دیگری نظیر آسانسور؛ پله برقی، فواره و آبنما؛ تاسیسات گازهای طبی، سیستم‌های بخار می باشد. تاسیسات مکانیکی به شاخه های مختلفی مانند صنعت، ساختمان، ورزشی، درمانی و مانند اینها تقسیم میشود. در مورد تاسیسات مکانیکی نظرات مختلفی وجود دارد اما میتوان گفت: تاسیسات مکانیکی دانش مبارزه با طبیعت است. بر خلاف جاذبه آب را بالا کشیدن، گرما در فصل سرد و سرما در فصل گرم، هوای تازه در اجتماعی از انسان ها، تخلیه گازها از محل تولید و… . تاسیسات مکانیکی دانش رفاه جانداران در مبارزه ای تمام عیار با طبیعت است. در دنیای امروز تامین آسایش بشر یکی از هدف های اصلی بوده و سعی شده است با استفاده و به کارگیری تاسیسات مکانیکی، در طراحی و اجرای ساختمان سازی این امر مهم پیگیری شود. لذا فراگیری و شناخت علم تاسیسات مکانیکی برای کلیه دست اندرکاران تاسیسات ساختمانی یکی از مباحث مهم و ضروری محسوب میشود. هنرجویان این رشته در طی دوران تحصیل با طرح، محاسبه، اجرا، راه اندازی، سرویس و نگهداری تاسیسات بهداشتی، تاسیسات گرمایی، تاسیسات گاز رسانی ساختمان های مسکونی، راه اندازی و سرویس و تعمیر تاسیسات برودتی خانگی و تجاری، نقشه خوانی و نقشه کشی تاسیسات بهداشتی، حرارتی، گاز رسانی و برودتی و… آشنا میشوند. زمینه ها و عناوین شغلی رشته تاسیسات : -راه اندازی و تعمیرکاری دستگاه های سردکننده خانگی -راه اندازی و تعمیرکاری سیستم های حرارت مرکزی
-جوشکاری برق و گاز – لوله کش آب ساختمان – برق کاری و راه اندازی دستگاه های تاسیساتی با استفاده از لوله های فلزی و پلیمری – نقشه کش تاسیسات مکانیکی ساختمان -طراح، مجری و ناظر لوله کشی گاز خانگی و تجاری – نصاب و لوله کش تاسیسات حرارت مرکزی


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اتوماتيک, اثرات مخرب, اسپيلت پانلی, انعطاف پذيری, برج های خنک كن, برق, تاسيسات, حرارت, دانلود, ديگ, ,

تاريخ : 7 بهمن 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:42
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
شبکه کامپپوتری چیست ؟
مفهوم گره Node وایستگاه های کاری Work Stations
مدل های شبکه
مدل شبکه نظیر به نظیر
مدل شبکه مبتنی بر سرویس دهنده
انواع شبکه از لحاظ جغرافیایی
ریخت شناسی شبکه Net work Topology
توپولوژی حلقوی Ring
توپولوژی اتوبوسی Bus
توپولوژی توری Mesh
توپولوژی درختی Tree
توپولوژی ترکیبی Hybrid
پروتکل
پروتکل های شبکه
مدل Open System Interconnection یا OSI
ابزارهای اتصال دهنده Connectivity Devices
پل ها Bridge
مفاهیم مربوط به ارسال سیگنال و پهنای باند
عملکرد یک شبکه packet-switching
ابزار های اتصال دهنده
استفاده از کابل coaxial در شبکه اتوبوسی
connector RJ45
کابل UTP
فیبر نوری
تنظیمات مربوط به ویندوز
شبکه های بی سیم
مفاهیم و تعاریف
تصویر یک WLAN
شبکهWLAN با یک AccessPoint
پارامترهای موثر در انتخاب و پیاده‌سازی یک سیستم WLAN
شبکه های بیسیم مش
تاریخچه
ساختار شبکه
معماری
مدیریت
کاربردها
عملکرد
شبکه رادیویی چند گانه
تکنیک های رادیویی
طیف مدیریتی انعطاف پذیری
پروتکل ها

چکیده:
شبکه های کامپیوتری امروزی فصل نوینی در انفورماتیک است. با وجود شبکه های کامپیوتری محققین میتوانند در اقصی نقاط دنیا تنها با فشردن کلیدهایی از صفحه کلید کامپیوتر در چند ساعت بعد از تازه ترین اطلاعات موضوعات مورد نظر خود باخبر شوند. تکنولوژی شبکه به سرعت در حال رشد است. رشد و توسعه شبکه های کامپیوتری بر کسی پوشیده نیست مدت هاست که جمع آوری و پردازش اطلاعات توسط کامپیوتر انجام میشود. علاوه بر این کامپیوتر در توزیع اطلاعات و برقراری ارتباطات از طریق شبکه های کامپیوتری نقش مهمی را بازی می کند. برای برقراری بین شبکه ها نیازمند یک ستون فقرات می باشیم. این شبکه زیر بنایی که از تعداد زیادی مسیریاب تشکیل شده است وظیفه انتقال اطلاعات را بر عهده دارد. بر روی این مسیریاب ها باید الگوریتم هایی اجرا شوند تا بتوانند بهترین مسیر را برای انتقال اطلاعات در این دهکده انتخاب کنند.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
ارتباطات, الگوریتم, انتقال اطلاعات, توپولوژی, دانلود, ریخت شناسی, سرویس دهنده, سيستم, سيگنال, شبكه ا,

تاريخ : 7 بهمن 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:69
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
تاریخچه
تعریف حسابداری اجتماعی
مفروضات سیستم حسابداری مسئولیت های اجتماعی
مفاهیم حسابداری اجتماعی
مفهوم حسابداری مسئولیت های اجتماعی
مزایا و مشکلات اجرای سیستم حسابداری مسئولیت های اجتماعی
مشکلات تفکیک هزینه های اجتماعی و اقتصادی
معیارهای تفکیک هزینه های اجتماعی از اقتصادی
مشکلات مربوط به ارتباط هزینه ها و منافع اجتماعی
ماهیت حسابداری اجتماعی
پیشینه بحث و آرای مطروحه
حد و مرز مسئولیت‌ها
نقد آرای مطرح در نظام آنگلوساکسون
متن مصاحبه حسابداری مسئولیت های اجتماعی در کشور آمریکا
دیدگاه های مسئولیت اجتماعی
نظریات
هزینه های اجتماعی در سیستم حسابداری مسئولیت های اجتماعی
استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری اجتماعی
اهداف حسابداری اجتماعی
هدف استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری اجتماعی
رویکردهای مسوولیت های اجتماعی شرکت ها
برنامه ریزی اهداف اجتماعی
سودمندی اطلاعات حسابداری اجتماعی
مسئولیت های اجتماعی – اخلاقیات سازمانی
مزایای حسابداری اجتماعی و دلایل پیاده سازی آن
سود و مسئولیت های اجتماعی در شرکت ها
نتیجه گیری
منابع و ماخذ

چکیده:
هدف از ارائه این مقاله آشنایی اولیه علاقه مندان حسابداری، با حسابداری اجتماعی است. در این مقاله تعاریف اولیه از حسابداری اجتماعی آورده شده است. سپس به استفاده کنندگان از حسابداری اجتماعی اشاره شده است. در این مقاله همچنین به تاریخچه و بعد از آن به اهداف حسابداری اجتماعی و مزایای آن و سپس به مشکلات پیاده سازی حسابداری و گزارشگری اجتماعی اشاره شده است.
بسیاری از رفتارها و اقدامات مدیران و کارکنان، متأثر از ارزش های اخلاقی بوده، ریشه در اخلاق دارد. عدم توجه به اخلاق کار در مدیریت سازمان ها، در جوامعی مانند ایران که از یک سو دارای ارزش های اخلاقی غنی بوده، از سوی دیگر با کشورهای پیشرفته فاصله قابل توجهی دارند، میتواند معضلاتی بزرگ برای سازمان ها به وجود آورد. به علاوه با افزایش انتظارات اجتماعی از سازمان ها، جوامع نسبت به مسائلی مانند محیط زیست، حقوق زنان، کودکان، اقلیت ها، معلولان، برابری استخدام و کاهش نیروی انسانی، حساس‌تر شده‌اند. بی‌توجهی سازمان ها به این حقوق و عدم رعایت اصول اخلاقی در برخورد با ذی‌نفعان بیرونی، میتواند مشکلاتی را برای سازمان ایجاد کند و مشروعیت سازمان و اقدامات آن را مورد پرسش قرار داده، در‌ نتیجه سود و موفقیت سازمان را تحت تأثیر قرار دهد. اخلاق کار ضعیف، بر نگرش افراد نسبت به شغل، سازمان و مدیران موثر بوده، میتواند بر عملکرد فردی، گروهی و سازمانی اثر بگذارد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اجتماع, اجرای سيستم, اخلاقیات سازمانی, ارزش های اخلاقی, استفاده کنندگان, اقتصاد, اقدامات, برنامه ريز,

تاريخ : 7 بهمن 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:44
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
گزارش کارورزی راه آهن
پیشگفتار
میزان رضایت دانشجو از این دوره
فصل اول
مقدمه
مقدمه
راه آهن سراسری
تکمیل خطوط ریلی
ساخت و توسعه خطوط ریلی
بهره‌ برداری
فصل دوم
معرفی محل کارآموزی
چشم انداز
ماموریت سازمان
نمودار تشکیلاتی
ادارات کل و دفاتر ستادی راه آهن جمهوری اسلامی ایران
فصل سوم
فعالیت های انجام شده توسط کارآموز
صنعت ریل سازی راه آهن
تاریخچه تولید ریل در ذوب آهن اصفهان
تعمیر و نگهداری به روش سنتی در شرکت راه آهن
تعریف سوزن
آچار کشی ( پیچ شروپ، پابند، اتصالی، پیچ های ریل هادی وانگشتی ها)
تعویض تراورس چوبی
لایروبی کانال، لایروبی پل ها و تقویت اطراف آن
فنر کوبی
علف زنی در مناطق کویری بوته زنی
دیلم کاری
تنظیم عرض خط
شیروانی سازی
آچار کشی پابند ریل
آچار کشی پیچ شروپ
زوال ریزی ترانشه
تقویت خاکریز، تقویت سیل بند ها
آچار کشی پیچ اتصالی
تعویض اتصالی
تعویض پیچ و مهره اتصالی
ماسه روبی خط
نصب تابلو ها
پارامترهای تعمیرات و نگهداری در شبکه راه آهن
فصل چهارم
پیشنهادات و نتایج
نتیجه گیری
نقاط ضعف
نقاط مثبت
منابع

مقدمه:
کارآموزی یک نوع نظام آموزشی است که در آن به کارآموزان با توجه به مهارتهای مورد نیازشان، آموزش داده میشود. دوره‌های کارآموزی شامل مشاغل صنعتی و یا آموزش به افرادی که به دنبال مجوز برای فعالیت در یک حرفه هستند، میشود. کارآموزان، مهارتهای مورد نیاز در پیشه خود را در دوره‌های کارآموزی می آموزند. معمولا بیشتر آموزش‌های دوره کارآموزی، در حین کار برای یک کار فرما که آموزش کارآموز را برعهده دارد انجام میگیرد؛ در عوض آن، کارآموزان نیز پس از کسب مهارتهای لازم، برای مدت معینی که بر روی آن با کارفرما به توافق رسیده‌اند، کار خود را در محل، ادامه میدهند. بمنظور پیشرفت بیشتر در دوره‌ها، آموزش‌های نظری نیز در آنها گنجانده میشوند که به شکل رسمی در دوره‌های ۴ الی ۶ ساله، در محل کار و همچنین در آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای یا دانشگاه‌ها، در حالیکه همزمان زیر نظر کارفرما هستند، انجام میگیرد.
کشور ایران، در حال حاضر دارای ۱۰۳۹۲ کیلومتر (انتهای سال ۱۳۹۲) شبکه ریلی استاندارد و ۹۶ کیلومتر (میرجاوه-زاهدان) خطوط ریلی عریض است. ساخت و توسعه خطوط ریلی در ایران توسط معاونت ساخت و توسعه راه آهن انجام میپذیرد. نگهداری و تعمیر و هم‌چنین بهره‌برداری از این شبکه ریلی بر عهده شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران میباشد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آموزش, آچار کشی, بهره‌ برداری, تعمییرات و نگهداری, توسعه, خاکریز, خطوط ریلی, دانلود, دیلم کاری, ذوب ,

تاريخ : 7 بهمن 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:54
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول – کلیات و تعاریف
گفتار اول – سیر تاریخی هواپیما ربایی و جرایم علیه امنیت پرواز
گفتار دوم – تعریف هواپیما ربایی و جرایم علیه امنیت پرواز
گفتار سوم – شروع به جرم
گفتار چهارم – معاونت در جرم هواپیما ربایی
گفتار پنجم – هواپیما ربایی جرم مستمر
فصل دوم – ابعاد بین الملل هواپیما ربایی و جرایم علیه امنیت پرواز
گفتار اول – معاهدات قبل از کنوانسیون توکیو (ایران 1344 ملحق شد)
گفتار دوم – کنوانسیون توکیو 1963 راجع به جرایم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در داخل هواپیما (در ایران در دی ماه 1350 تصویب شد)
گفتار سوم – کنوانسیون راجع به جلوگیری از تصرف غیر قانونی هواپیما (لاهه 1970) (ایران 1/7/50 ملحق و در 7/3/52 آن را تصویب کرد)
گفتار چهارم – کنوانسیون مونترال 1971 راجع به اقدامات غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری
گفتار پنجم – سایر کنوانسیون‌های مرتبط با موضوع
فصل سوم – جرایم علیه امنیت پرواز در قانون جزای ملی
گفتار اول – جرایم مندرج در قانون هواپیمایی کشوری مصوب 1328
گفتار دوم – جرایم مندرج در قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تاسیسات هواپیمایی مصوب 49
گفتار سوم – قانون تشدید مجازات کبوتر پرانی مصوب 15/3/51
گفتار چهارم – جرایم مندرج در قانون مجازات اسلامی مصوب 75
نتیجه گیری
منابع و ماخذ

چکیده:
با انواع اختراعات و تسهیلات فراوانی که در امور مربوط به حمل و نقل کشورها، به ویژه حمل و نقل هوایی، پدید آمده؛ دامنه فعالیت بزهکاران نیز گسترش یافته است، چون معمولاً هر پدیده‌ جدیدی در کنار فایده‌ها و تسهیلات خاص خود، مشکلات به خصوصی را نیز به دنبال خواهد داشت و ممکن است؛ وسیله‌ای جهت نیل به برخی مقاصد و اهداف شوم فرصت طلبان باشد. به همین جهت کنوانسیون‌هایی در این زمینه به تصویب رسیده است:
اول: کنوانسیون توکیو، مورخ 14 سپتامبر 1963 به نام کنوانسیون راجع به جرایم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما (در ایران 21/2/55 تصویب شد)
دوم: کنوانسیون لاهه برای سرکوبی تصرف غیر قانونی هواپیما، منعقده در لاهه در تاریخ 16 دسامبر 1970 میلادی (در دی ماه 1350 به تصویب ایران رسید)
سوم: کنوانسیون راجع به اقدام برای سرکوبی اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری منعقده در مونترال در تاریخ 23 سپتامبر در سال 1971 میلادی است ( در ایران مورخ 7/3/52 تصویب شد)
مفاد این کنوانسیون‌های بین المللی هر یک مکمل دیگری است.
در ایران علاوه بر تصویب این کنوانسیون‌ها قوانین دیگری نیز به تصویب رسیده است که برخی از این قوانین قبل از تصویب این کنوانسیون‌ها، وجود داشته‌اند.
با این وجود، قوانین مذکور دارای نقایصی است؛ که نیازمند اتخاذ تدابیر پیشگیرانه موثرتر و رفع نواقص موجود و ایجاد الزامات بیشتر برای دولتها در مسیر مبارزه با این جرائم است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اختراعات, امنيت, امنيت پرواز, تسهيلات, جرم, حقوق, دانلود, دولت, قانون, قانون مجازات, قوانين, كنوانسي,

<-BloTitle->
<-BloText->