خريد بک لينک
home theater in Los Angeles
Hookah Shisha Tobacco
فلنج
Barabas Ropa de hombre
سریعترین و بروزترین سایت دانلود کارآموزی و پروژه شبکه اجتماعی اشتراک گذاری تیکفا
<-BloTitle->
<-BloText->

تاريخ : 21 بهمن 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:25
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول : کلیات
مبحث اول : مقدمه
گفتار اول : انگیزه انتخاب موضوع واهمیت آن
گفتار دوم : سوالها
سوالهای اصلی
سوالهای فرعی
گفتار سوم : فرضیه ها
گفتار چهارم : روش تحقیق
گفتار پنجم : معرفی مباحث
مبحث دوم : معانی و مفاهیم
گفتار اول : دلیل
گفتار دوم : حقیقت و واقعیت
دیدگاه‌ جامعه‌ شناسی
دیدگاه ارزش‌‌ شناسی
مبانی فقهی
دیدگاه قانونی
فصل دوم : تحصیل دلیل
مبحث اول : تحصیل دلیل در امور حقوقی
مبحث دوم : تحصیل دلیل در امور کیفری
مبحث سوم : حدود تحصیل دلیل و کشف واقع
نتیجه گیری
فهرست منابع و ماخذ

چکیده:
یکی از مسائل قابل تاًمل در فرآیند دادرسی کیفری تحصیل دلیل توسط مقام صلاحیت دار برای کشف واقع و رسیدن به حقیقت است. با توجه به تفکیک مقام تعقیب و تحقیق از مقام رسیدگی کننده در دادگاه میتوان گفت دادسرا به عنوان اصلی ترین مرجع در تحصیل دلیل نقش مهمی را بر عهده دارد. در این ارتباط موضوع قابل بحث تعیین حدودی برای کشف امر واقع است و تاثیری که از این حیث بر دادرسی عادلانه خواهد گذاشت. شناخت پیدا کردن از مبانی چنین امری و ضرورت تاسیس آن در دادرسی کیفری به ما کمک خواهد کرد تا درک صحیحی از روند رسیدگی های کیفری در نظام قضایی داشته باشیم.

مقدمه:
سیستم قضایی کشور در برخورد با اختلافات موجود در تعاملات میان افراد، قائل به تفکیک رسیدگی به امور حقوقی و کیفری شده است، بی شک هر یک از این دو نوع رسیدگی دارای ویژگی ها و خصوصیات خاص خود میباشند که البته علت این امر را میتوان در منشا و اهداف متفاوت هر یک از این دو، عنوان کرد.
بنابراین باید گفت هر یک از این دو نوع رسیدگی در کیفیت و نحوه تحصیل دلیل نیز با هم متفاوت هستند و دارای تشریفات خاصی در رسیدگی میباشند. البته در این راه رعایت اصل بیطرفی قاضی در رسیدگی چه در امور حقوقی وچه در امور کیفری لازم و ضروری است، در امور حقوقی قاضی در حکم داور است و از هر گونه تحصیل دلیل منع شده است و این قاعده درست در جهت همان اصل بیطرفی قاضی در رسیدگی گام بر داشته است، اما در نقطه مقابل در امور کیفری تحصیل دلیل و کشف واقع و تلاش برای رسیدن به حقیقت مهم ترین تکلیف و وظیفه قاضی صادر کننده حکم میباشد و علت این تفاوت را میتوان در منشاء و هدف رسیدگی، یا به عبارت بهتر در موضوعات کیفری و حقوقی و جنبه عمومی و خصوصی آن ها جستجو کرد. بدین ترتیب مسئله مورد بحث ما دراین تحقیق تحصیل دلیل و حدود کشف واقع و نقش آن بر دادرسی عادلانه است.
با توجه به موارد فوق ابتدا باید گفت تحصیل دلیل به چه معنا است و این که مصداق بارز اعمال تحصیل دلیل در امور کیفری در کجاست ؟ و دیگر آن که کشف واقع چیست و حدود آن تا کجاست ؟ آیا میتوان گفت قاضی دادگاه برای کشف واقع مجاز به انجام هر اقدامی میباشد؟ به عبارت بهتر، آیا کشف واقع مجوز هر اقدامی از سوی قاضی دادگاه میباشد؟ آیا کشف واقع از سوی قاضی تنها بر اساس ادله و مدارک ارائه شده توسط طرفین و در حین رسیدگی میباشد، یا این که نه قاضی میتواند حتی براساس دلایل و مدارکی که خارج از ادله ارائه شده توسط طرفین و در حین رسیدگی است نیز کشف واقع نماید، بر فرض صحیح بودن مورد دوم، آیا این گونه تحصیل دلیل کردن با اصل بیطرفی قاضی در رسیدگی در تعارض نمیباشد؟


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اختلافات, ارزش‌‌ شناسی, امور حقوقی, امور كيفری, تحصيل دليل, تعارض, جامعه‌ شناسی, حقوق, حقوق كيفری, د,

تعداد صفحات:92
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بیان مسئله و سوال های تحقیق
اهداف پژوهش
اهمیت و ضرورت پژوهش
فرضیه
تعاریف عملیاتی
تعاریف اصطلاحات و واژه ها
فصل دوم
ادبیات تحقیق
پیشینه تحقیق
فصل سوم
روش پژوهش
جامعه آماری
گروه نمونه آماری
روش نمونه گیری
نوع تحقیق
طرح تحقیق
روش جمع آوری داده ها (روش آماری)
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
استخراج داده ها
تشکیل جداول اجرای آزمون آماری
تفسیر نتیجه آزمون
فصل پنجم
مقدمه
خلاصه تحقیق
خلاصه نتایج
محدودیت ها
پیشنهادها
فهرست منابع و مآخذ
پیوست ها
پرسشنامه

پیشگفتار:
امروزه یادگیری و پیشرفت تحصیلی بیش از هر زمان دیگر مورد بررسی پژوهشگران قرار گرفته است. زیرا در هر شکوفایی دانش و تعلیم و تربیت هیچ وسیله دیگری جز شیوه های سنجیده و تجربی یادگیری و خواندن نتوانسته است موجب تغییر و تحول افراد آدمی و پیشرفت تجربی گردد. باید دانست که خواندن و یادگیری یک فرمول معین یا یک نظریه مشحص نیست که با دست یافتن به آن بتوان مشکلات نظام آموزشی را رفع کرد بلکه دارای دستاوردهای گوناگون و چشم اندازهای مختلف است که پژوهندگان دانش بر اساس تجربه های علمی در قالب نظریه های یادگیری و خواندن ارائه کرده اند.
نگارنده با سابقه 14 ساله در آموزش و پرورش و تدریس دروس مختلف و مطالعات فراوان در مسائل خواندن و یادگیری کوشیده است با توجه به روش مصوب مرکز آموزش عالی فرهنگیان به اختصار مطالبی را مورد بحث قرار دهد و کاربرد آموزشی و پیشرفت تحصیلی را روشن سازد تا معلمان و پدران و مادران با ذهنی آگاه به اجرای وظایف آموزشی خود بپردازند.

چکیده :
این پژوهش برای آگاهی از تاثیر روش های مختلف مطالعه درس ها بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و همچنین ارائه روش های صحیح مطالعه برای آنان انجام پذیرفته است.
نمونه ها از بین دانش آموزان دختر راهنمایی انتخاب شده است.
در این پژوهش از روش آماری تحلیل واریانس استفاده شده است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آموزش و پرورش, تحقیق, تدریس, تعلیم و تربیت, جامعه آماری, خواندن, دانش, دانش آموزان, دانلود, روان شنا,

تاريخ : 21 بهمن 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:92
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول – کلیــات پژوهش
بیماری های قابل انتقال توسط پشه ها
پشه کولکس
اطلاعات بیولوژیک پشه
گزش پشه
عوامل جاذب پشه
تولید مثل پشه
تاریخچه سموم
تقسیم بندی سموم
حشره کش های گیاهی
نیکوتین و ترکیبات مشابه
نیکوتینوئیدها (Nicotinoids)
پیرترین ها(Pyrethrins)
اقدامات انجام شده جهت مقابله با حشرات
معرفی ترکیبات شیمیایی دافع
مقایسه نحوه عملکرد مواد شیمیایی دافع
آغشته سازی البسه نظامی به سموم حشره کش
تکنیک آغشته سازی (Impregnation)
سموم مورد استفاده جهت آغشته سازی
جنس یونیفرم های نظامی
میزان حفاظت دهی یونیفرم های آغشته به پرمترین در مقابل حشرات
اثر ابقایی پرمترین در یونیفرم های نظامی
بی خطر بودن یونیفرم های آغشته به پرمترین
تاثیر عامل شستشو بر اثر ابقایی و قدرت حشره کشی یونیفرم های نظامی آغشته به پرمترین
تولید پوشاک ضد پشه
گیاهان با خاصیت دفع کنندگی حشرات
تاریخچه استفاده از گیاهان
تهیه و تبدیل گیاهان دارویی
تهیه پودر گیاهان دارویی
گیاهان آروماتیک
روشهای مورداستفاده در کنترل حشرات در منابع طب سنتی
استعمال خوراکی
استعمال روی بدن
استعمال بر روی لباس و همراه داشتن گیاهان
استفاده خارج از بدن
اسانس ها
طبقه بندی اسانس ها
خصوصیات فیزیکی و شیمیایی اسانس ها
ترکیبات شیمیایی در اسانس ها
کاربرد اسانس ها
تهیه اسانس از گیاهان
روشهای استخراج اسانس
مقایسه خاصیت دفع کنندگی اسانس و عصاره گیاهان
فصل دوم – مواد و روش ها
مواد (انتخاب گیاهان)
اکالیپتوس
پونه کوهی
گل محمدی
اسطو خودوس
روش کار
انتخاب حشره
آغشته سازی پارچه
آزمایش حیوانی
فصل سوم – تجزیه و تحلیل داده ها
آمار توصیفی
درصد دفع کنندگی گل محمدی
درصد دفع کنندگی گیاه اسطو خودوس
درصد دفع کنندگی گیاه اکالیپتوس
درصد دفع کنندگی پونه کوهی
نمودار دفع کنندگی گل محمدی،اسطوخودوس، اکالیپتوس و پونه کوهی
میانگین و انحراف اثر دفع کنندگی گل محمدی،اسطوخودوس، اکالیپتوس و پونه کوهی
آمار استنباطی
مقایسه درصد دفع کنندگی گل محمدی با ماده Deet
مقایسه درصد دفع کنندگی گیاه اسطوخودوس با ماده Deet
مقایسه درصد دفع کنندگی گیاه اکالیپتوس با ماده Deet
مقایسه درصد دفع کنندگی گیاه پونه کوهی با ماده Deet
نتایج آزمون F و مقایسه درصد دفع کنندگی 4 گیاه مورد آزمایش
فصل چهارم – بحث و نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری
پیشنهادها
منابع و ماخذ
منابع فارسی
منابع لاتین

فهرست جداول:
سموم مورد استفاده برای آغشته سازی
درصد دفع کنندگی ماده 1 (گل محمدی)
درصد دفع کنندگی ماده 2 (گیاه اسطوخودوس)
درصد دفع کنندگی ماده 3 (اکالیپتوس)
درصد دفع کنندگی ماده4 (پونه کوهی)
میانگین و انحراف معیار 4 گیاه مورد مطالعه
نتایج آزمون t، مقایسه درصد دفع کنندگی گل محمدی و Deet
نتایج آزمون t، مقایسه درصد دفع کنندگی اسطو خودوس و Deet
نتایج آزمون t، مقایسه درصد دفع کنندگی اکالیپتوس و Deet
نتایج آزمون t، مقایسه درصد دفع کنندگی پونه کوهی و Deet
نتایج آزمون Levene، جهت برابری واریانس گروه ها
نتایج آزمون F
نتایج آزمون Tukey HSD
اولویت بندی گیاهان مورد آزمایش

فهرست نمودارها:
درصد دفع کنندگی گل محمدی در تکرارهای متوالی
درصد دفع کنندگی اسطو خودوس در تکرارهای متوالی
درصد دفع کنندگی اکالیپتوس در تکرارهای متوالی
درصد دفع کنندگی پونه کوهی در تکرارهای متوالی
مقایسه درصد دفع کنندگی 4 ماده مورد بررسی

فهرست شکل ها:
گیاه پیرتریوم
درخت چریش
رفتار حشرات در مقابل ماده دافع
گیاه اکالیپتوس
گیاه پونه کوهی
گل محمدی
گیاه اسطوخودوس

چکیده:
کنترل پشه ها و حفاظت افراد از گزش آن ها یکی از مهم ترین راه های پیشگیری از بیماری های منتقل یافته به وسیله آن ها میباشد. گزش این حشرات علاوه بر ایجاد عوارض موضعی (خارش، قرمزی و سوزش) میتواند موجب انتقال بیماری های مهلک وخطرناک بخصوص در مناطق حاره و گرمسیری گردد. استفاده از دور کننده ها به ویژه دور کننده های گیاهی از روشهای مناسب برای حفاظت افراد به شمار میرود. در این مطالعه از چهار گیاه گل محمدی (Rosa damascena Mil)، اسطوخودوس (Lavandula officinalis)، اکالیپتوس (Eucalyptus globulus) و پونه کوهی (Mentha longifolia) استفاده شده است که بعد از تهیه اسانس هرکدام، با غلظت مشخص، پارچه پنبه ای را به آن ها آغشته کرده و در مرحله آزمایش حیوانی، خاصیت دفع کنندگی آن ها بر علیه پشه کولکس پیپینس مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت اثر دفع کنندگی پارچه های آغشته به اسانس، با ترکیب شیمیایی دافع Nو N دی اتیل 3- متیل بنزامید که بعنوان ماده Deet در نظر گرفته شد، مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج مربوط به بررسی اثر دفع کنندگی اسانس گل محمدی، پونه کوهی، اسطوخودوس و اکالیپتوس که به ترتیب 83% – 96%- 81%- 85% بوده است. گیاه پونه کوهی با 96 درصد بیشترین اثر دفع کنندگی و اسطو خودوس با 81 درصد کمترین اثر دفع کنندگی را دارا میباشند.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اسانس, اسطو خودوس, البسه, الیاف, اکالیپتوس, بیماری, بیولوژیک, ترکیبات شیمیایی, حشره کش های گیاهی, خص,

تعداد صفحات:133
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
کلیات پژو هش
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت پژوهش
اهداف
اهداف کلی
متغیر های پژوهش
فرضیه ها
تعاریف عملیاتی
پیشینه تحقیق
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
مقدمه
مهندسی مجدد سازمان ها چیست؟
مهندسی مجدد عرصه ای نو برای مدیریت و مهندسی صنایع
قاعده های مهندسی مجدد
روش انجام گرفتن مهندسی مجدد
طراحی مجدد
ابزار گزینی مجدد
هماهنگی مجدد
مدیریت تولید و IE
فرآیند گرایی
ورودی های فرآیند تبدیل
فرآیند تبدیل
خروجی های فرآیند تبدیل
فرآیندهای سازمانی (کسب و کار)
خواص عناصر فرآیندی
پیشرفت های مهندسی صنایع و استفاده از آن ها در مهندسی مجدد
بانک آمریکا و ایتالیا
پیش زمینه و ضرورت نیاز به دگرگونی
تعریف چشم انداز آینده
برنامه ریزی تفصیلی استقرار و پیاده سازی دگرگونی
تکنیک های استقرار
رهبری فعال و آشکار
استفاده از نمونه کوچک آزمایشی
برنامه ریزی و مرحله بندی استقرار
ارتباطات
بررسی نتایج به دست آمده
درس های فرا گرفته شده
شرکت فورد
زمینه – ضرورت دگرگونی
از بین بردن الگوی مدیریت / کارکنان
تحول به سوی کیفیت و تاثیر دکتر ادوارد دمینگ
ترویج یک چشم انداز
پـی ریزی کیفیت : برتری جامع کیفیت فورد
نیاز فوری به تیم های میان فعالیت های
متدولوژی بهبود فرآیند فورد
پروژه های چندگانه مهندسی مجدد
درس های فرا گرفته شده
بیمارستان کینگستون
زمینه و ضرورت نیاز به دگرگونی
تجزیه و تحلیل مقدماتی
مرحله مطالعات تفصیلی
برنامه ریزی استقرار رو پیاده سازی دگرگونی
مرحله استقرار – تکنیک های کلیدی
مرحله بندی استقرار
آموزش تیم های تازه تاسیس میان فعالیتی مراقبت متمرکز از بیماران
استفاده از سیستم های جدید تکنولوژی اطلاعاتی
ارتباطات
مدیریت بر مقاومت ناشی از نیروی خارج از بیمارستان
حمایت فعال و ملموس رهبری از برنامه دگرگونی
کنترل و ارزیابی
درس های فرا گرفته
تجربه شک شرکت ـ بل اتلانتیک
نقش فن آوری اطلاعات در مهندسی مجدد
نمونه آماری
بررسی پروژه های مهندسی مجدد
مهندسی مجدد سازمان ها چیست؟
فصل سوم
روش اجرای تحقیق
مقدمه
روش پژوهش
روش اجرای پژوهش
روش جمع آوری اطلاعات
دستور اجرای تست
روش نمره‌گذاری تست انگیزه
جامعه، نمونه و روش نمونه برداری
فرمول حجم نمونه
روش گردآوری اطلاعات
روایی پرسشنامه
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل آماری داده های تحقیق
مقدمه
آمار توصیفی
جنسیت
سن
تحصیلات
نوع فعالیت
آمار استنباطی
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
مقدمه
بحث پیرامون فرضیات تحقیق
فرضیه ها
انتظار می رود مقاوت کارکنان در طرح های جدید وجود داشته باشد
انتظار همکاری کارکنان در طرح های جدید است.
انتظار انتظار تعامل مدیریت در فضای طرح های جدید وجود دارد
انتظار می رود همکاران در طرح های جدید مدیریت کنند
محدودیت های تحقیق
پیشنهادهای تحقیق
پیشنهاد به محققان آتی
منابع
پیوست ها
پرسشنامه
خروجی نرم افزار SPSS

فهرست جداول:
فرآیند تبدیل
توزیع فراوانی و درصد نمونه مورد مطالعه به تفکیک جنسیت
توزیع فراوانی مورد مطالعه به تفکیک سن،‌ تحصیلات و شغل
توزیع فراوانی و درصد نمونه مورد مطالعه به تفکیک سن
توزیع فراوانی و درصد نمونه مورد مطالعه به تفکیک تحصیلات
توزیع فراوانی و درصد نمونه مورد مطالعه به تفکیک نوع تحصیلات
همبستگی مولفه های رهبری و تحصیلات
مولفه های مربوط به همبستگی فرضیه یک
مولفه های مربوط به همبستگی فرضیه دوم
مولفه های مربوط به همبستگی فرضیه سوم
مولفه های مربوط به همبستگی فرضیه چهارم

چکیده:
هدف : مهندسی مجدد، موتور محرکه برای پیشرفت در انسان و سازمانها است و برای تغییر رفتار در فراگیران باید به عوامل مرتبط با آیتم های و میزان تاثیر آن ها پی برد. لذا این مطالعه با هدف برسی مهندسی مجدد در بهبود فعالیت کارکنان اداره مخابرات صورت گرفته است.
مواد و روشها : در این مطالعه توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی جامعه آماری کلیه کارمندان شاغل به بودند. تعداد 100 نفر از ایشان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. برای گردآوری داده های مربوط به مهندسی مجدد از آزمون خود ساخته استفاده شد، برای تعیین عوامل مرتبط از پرسش نامه محقق ساخته مشتمل بر 5 رهبری برابر گرا و محیط کاری و تعهد سازمانی و حمایت مدیریتی و مقاوت کارکنان بود که 3 گزینه ای (هر 21 سوال) که روایی و پایایی آن در مطالعات قبلی تایید شده بود، استفاده گردید. داده های جمع آوری شده توسط نرم افزار SPSS و با استفاده از آمارهای توصیفی و تحلیلی و آزمون های آماری ضریب همبستگی اسپیرمن، t مستقل، آنالیز واریانس یکطرفه در سطح معنی داری 5% >_ p مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: نتایج نشان داد که تعداد نمونه شرکت کننده 98 نفربود که 11 پرسشنامه نا صحیح بود و 87 عدد پرسش نامه صحیح بود و یافته های فرضیات پژوهش معنادار بودن فرضیه و منفی بودن یک فرضیه دیگر را نشان میدهد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آنالیز, اداره مخابرات, ارتباطات, ارزيابی, استقرار, بازار, برنامه ريزی, تحصيلات, تعهد سازمانی, تغییر ,

تعداد صفحات:64
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
بیان مساله
اهمیت و ضرورت پژوهش
سوال اصلی
سوال فرعی
اهداف پژوهش
هدف اصلی
هدف های فرعی
فرضیات پژوهش
تعریف اصطلاحات و واژه ها
پیشینه تحقیق
ادبیات موضوع
روش تحقیق
جامعه آماری
نمونه آماری و روش نمونه برداری
روش های جمع آوری اطلاعات
تعریف اصطلاحات و واژه ها
تجزیه و تحلیل داده ها
نتایج تحقیق
نتایج سوالات پرسش نامه تحقیق
سایر نتایج
نتایج فرضیه فرعی
محدودیت های تحقیق
پیشنهادها
پیشنهادهای فرضیه اول
پیشنهادهای فرضیه دوم
ارائه پیشنهادها برای تحقیقات آتی
پرسش نامه
فهرست منابع

فهرست جداول:
توزیع درصد و فراوانی افراد بر حسب سن آنان
وضعیت جنسیت کارکنان
توزیع درصد و فراوانی سابقه کار شرکت
توزیع فراوانی و درصد مدیران بر حسب مدرک تحصیلی

چکیده:
نرخ مالیات بر درآمد شرکت ها نقش ارزنده ای در تعیین سیاست های مالی و مالیاتی شرکتها، قانون گذاران و تحلیل گران ایفا میکند. در این راستا تعیین نرخ موثر مالیاتی یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث در حوزه مالیات هر کشور میباشد، زیرا با بررسی و محاسبه علمی آن، امکان افزایش عدالت مالیاتی و بررسی دقیق فشار مالیاتی بر مودیان فراهم میشود. هدف اصلی این مقاله، سنجش نرخ موثر مالیات در وهله اول و بررسی رابطه آن با صنعت مربوطه، اندازه شرکت، سودآوری، اهرم مالی، شدت سرمایه گذاری و ساختار مالکیت بعنوان ویژگی های شرکت در مرحله بعدی است. نتایج این تحقیق میتواند راه گشای وضع قوانین جدید و کمک به مقامات درگیر در حوزه مالیات بر درآمد شرکت ها باشد. نتایج تحقیق نشان میدهد که میانگین نرخ موثر مالیاتی با درنظر گرفتن تمام شرکت های تحقیق، به نرخ قانونی مالیات بر درآمد نزدیک است. اما نتایج تحقیق با در نظر گرفتن صنعتی که شرکت در آن فعالیت میکند نشان میدهد که تقریبا هر صنعت دارای نرخ موثر مالیاتی مخصوص به خود است. هم چنین نتایج حاکی از آن است که بین نرخ موثر مالیات با اندازه شرکت و سودآوری رابطه منفی و معنی داری وجود دارد و با اهرم مالی، رابطه مثبت و معنی داری برقرار است. در ضمن بین نرخ موثر مالیات و شدت سرمایه گذاری و ساختار مالکیت رابطه معنی داری مشاهده نشد.

مقدمه:
مالیات بعنوان مهم ترین ابزار سیاست مالیاتی دولت در تدوین سیاست های اقتصادی کشور از اهمیت ویژه ای برخورد دار است امروزه نظام مالیاتی در کلیه جوامع ابزاری تعیین کننده در چگونگی نیل به توسعه اقتصادی، تامین عدالت اجتماعی، سازمان دهی فعالیت های اقتصادی مورد استفاده قرار میگیرد به عبارت دیگر نظام مالیاتی علاوه بر تامین منابع دولت بایستی در خدمت تولید و تشویق سرمایه گذاری، توزیع مجدد درآمد، رونق بازار سرمایه و فراهم کننده رفاه عمومی بیش تر باشد. سهم هر فرد پرداخت مالیات بایستی متناسب با در آمد یا ثروت وی باشد. افرادی که درآمد بیش تری دارند، نشانه آن است که از امکانات موجود جامعه بیشتر استفاده میکنند، در نتیجه باید برای تامین امور مالی جامعه نیز سهم بیش تری پرداخت کنند در این صورت عدالت اجتماعی که یکی از اهداف بارز و مورد تاکید نظام اسلامی است نیز تحقق خواهد یافت.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اقتصاد, تحقیق, تحليل گران, جامعه آماری, جنسيت, دانلود, دولت, رفاه عمومی, روش نمونه برداری, رونق بازا,

تاريخ : 21 بهمن 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:28
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
حکمت تفاوت دیه زن و مرد
دیه و قصاص و تکلیف حکومت و حق زنان
قصاص زن و مرد
قصاص نفس
قصاص عضو
دیه مرد و زن
دیه نفس
دلایل برابرى زن و مرد در دیه و قصاص
عدالت خداوند متعال
برابرى همه انسان‏ ها با یکدیگر
صراحت آیات قصاص
حیات بودن قصاص
روایات مخالف با روایات مشهور
ضعف اجماع
نقش زمان و مکان در قصاص و دیه
قانون و زنان سرپرست خانوار
پیشنهاد حقوقى
پاورقی

چکیده:
دیه در اسلام بر معیار ارزش معنوى انسان مقتول نیست، بلکه یک دستور خاصى است که ناظر به مرتبه بدن انسان کشته شده میباشد، نشانه آن این است که اسلام بسیارى از افراد اعم از زن و مرد را که داراى اختلاف علمى یا عملی اند متفاوت می بیند و تساوى آن ها را نفى می کند، و در عین حال دیه آن ها را مساوى میداند، مثلا درباره تفاوت عالم و جاهل میگوید:
… هل یستوی الذین یعلمون و الذین لایعلمون
آیا کسانی که می دانند با کسانی که نمی دانند مساوی اند؟
و درباره تفاوت مجاهد قائم و غیر مجاهد قاعد چنین می فرماید:
لایستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر و المجاهدون فی سبیل الله
مؤمنان خانه‏ نشین که زیان دیده نیستند با آن مجاهدانی که با مال خود در راه خدا جهاد می کنند یکسان نمی باشند.
و درباره اختلاف کسى که قبل از فتح مکه و پیروزى چشمگیر اسلام، جهاد و کمک مالی می کرد و در راه خدا مبارزه و انفاق می نمود با کسى که بعد از فتح مکه در جهاد شرکت می کرد و در راه اسلام کمک مالی می نمود چنین می فرماید:
… لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل اولئک اعظم درجه من الذین انفقوا من بعد و قاتلوا وکلا وعد الله الحسنى والله بما تعلمون خبیر
کسانی از شما که پیش از فتح مکه انفاق و جهاد کرده‏ اند با دیگران یسکان نیستند، آنان از حیث درجه بزرگ تر از کسانی اند که بعدا به انفاق و جهاد پرداخته‏ اند.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
ارزش معنوى, اسلام, انفاق, تفاوت زن و مرد, جاهل, جهاد, حق زنان, حقوق, حكمت, حيات, دانلود, ديه, ديه نف,

تعداد صفحات:43
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول : طرح تحقیق
مقدمه
بیان مساله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف پژوهش
هدف کلی
اهداف ویژه
فرضیات تحقیق
سوال پژوهشی
محدودیت های تحقیق
قابل کنترل
خارج از کنترل
واژه ها و اصطلاحات تحقیق
فصل 2 : پیشینه تحقیق
مقدمه
پیشینه تحقیق
فصل 3 : روش تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
جامعه آماری
جمعیت نمونه (نمونه آماری)
متغیرهای تحقیق
متغیر وابسته
متغیر مداخله گر
مطالعه مقدماتی
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل آماری
مقدمه
مشخصات آزمودنی ها
توصیف سوال های اختصاصی پرسش نامه
آزمون فرضیه اول
آزمون فرضیه دوم
آزمون فرضیه سوم
آزمون فرضیه چهارم
آزمون فرضیه پنجم
آزمون فرضیه ششم
آزمون فرضیه هفتم
آزمون فرضیه هشتم
آزمون فرضیه نهم
آزمون فرضیه دهم
آزمون فرضیه یازدهم
آزمون فرضیه دوازدهم
فصل 5 : تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق
مقدمه
بحث و نتیجه گیری
محدودیت های پژوهش
پیشنهادات
خلاصه تحقیق
منابع و مآخذ

فهرست نمودارها:
مربوط به عنوان تماشاچی و ورزشکار
رشته های تحصیلی شرکت کنندگان
ورودی شرکت کنندگان
سن شرکت کنندگان
نظم و هماهنگی در اجرای مسابقات
زمان برگزاری مسابقات
مکان برگزاری مسابقات
تبلیغات مسابقات
همکاری برگزار کنندگان مسابقات
جذابیت مسابقات
رضایت مندی از داوری مسابقات
نحوه برخورد برگزارکنندگان
تنوع رشته های ورزشی مسابقات
استقبال از مسابقات
اجرای مسابقات نسبت به سال های قبل
سطح برگزاری مسابقات

مقدمه:
سلامتی جسمانی و داشتن وضعیت بدنی مطلوب در زندگی بشر از اهمیت خاصی برخوردار است و میتواند به سایر ابعاد زندگی انسان اثر گذارد.
دانشجویان ما نسل فردای جامعه هستند بنابراین باید زمینه ای برای بهبود گسترش خلاقیت آن ها فراهم کرد.
از طرفی با توجه به نقش مهم زنان در صحنه های خانوادگی و اجتماعی داشتن سلامت کامل آنان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
مسابقات ورزشی زمینه ای برای بروز استعدادهای بالقوه، پرکردن اوقات فراغت و به وجود آوردن ساعاتی خوش برای دانشجویان است.
بنابراین اگر مسئولین برگزاری مسابقات شرایطی را فراهم کنند که این مسابقات هرچه باشکوه تر برگزار گردد افراد بطور گسترده تری در صحنه مسابقات ظاهر میشوند.
در این پژوهش میزان رضایت مندی دختران دانشجو از برگزاری مسابقات هفته خوابگاه ها در دانشگاه فردوسی را ارزیابی کردیم تا نقاط ضعف و قوت برگزاری مسابقات را مورد بررسی قرار دهیم و در آینده برنامه ریزی بهتری ارائه نمائیم.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آمار, اجرای مسابقات, استعداد, اوقات فراغت, برنامه ريزی, برگزاری مسابقات, تبليغات, تجزيه و تحليل, تحق,

تاريخ : 21 بهمن 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:44
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
پیشگفتار
موسیقی محلی (فولکلور)
موسیقی آذربایجان
موغام
آواز در موغام
تاثیرات روحی و روانی موغام
دستگاه
رنگها
دستگاه‌های موغام آذربایجان
درآمد
گوشه
آواز
موغام راست
موغام‌های خانواده راست
دستگاه ماهور هندی
اورتا ماهور
بایات قاجار
دوگاه
موغام شور
موغام سه‌گاه
زابل سه‌گاهی
چهارگاه
شوشتر
موغام‌های با حجم کوچک

مقدمه:
هر ملتی برای خود ارزشها و آرمان‌هایی دارد که این ارزشها برای آن ملت جایگاه خاصی دارد. موسیقی نیز یکی از شاخصهای یک ملت میباشد.
موسیقی آذربایجان یکی از دیر نوازترین موسیقی های امروزه میباشد. مطالبی که در این تحقیق میخوانید، گوشه‌ای از زیبایی های موسیقی آذربایجان میباشد.

پیشگفتار:
در این تحقیق‌ گونه سعی در به دست دادن تعریف ویژه از موسیقی نیست، تنها هدف در سیر تاریخی موسیقی در بخشی از خاک کشور عزیزمان، ایران است. موسیقی آذری که یکی از ابعاد شکل‌ دهنده فرهنگ موسیقی ماست، مانند بخشهای دیگر در دوران‌های مختلف تاریخی دچار افت و خیز بود و فراز و فرودهایی داشته است و با توجه به این که هر موسیقی، زبان مشترک بشری است و تاثیر گذار و تاثیر پذیر از سایر فرهنگها و این که توجه داشته باشیم بسیاری از سرزمینها و کشورهای همجوار در روزگاران دور و نزدیک، در محدوده‌ مرزهای ایران قرار داشته‌اند و هر یک اکنون مستقل هستند و همین دوری و نزدیکی ایجاب میکند برای تحقیق در مورد هر یک از ابعاد فرهنگی و اجتماعی بخشی از کشورمان، حوزه‌ای وسیع در داخل و خارج مرزهای کنونی مد نظر قرار گیرد.
و لذا تحقیق در خصوص موسیقی آذری از این قاعده مستثنی نبوده و برای رسیدن به یک نتیجه مطلوب، بایستی موسیقی آذری در بین اقوام و ملل گوناگون که در پیرامون کشور ما به زبان آذری (ترکی) سخن میگویند، مورد تحقیق و مطالعه قرار گیرد و از تمامی منابع موجود در زمینه‌های فرهنگی و تاریخی مربوط به موسیقی و تاریخ آن برای رسیدن به هدف بهره گرفت، یا بطور کلی، تحقیق علمی و پایه‌ای ایجاب میکند که ما از کلیه‌ ابزارها و منابع استفاده کرده و در صورت لزوم با اساتید موسیقی بصورت چهره به چهره صحبت کنیم، سازها و کارکرد آن ها را بشناسیم، و تا حدودی با گوشه‌ها، زوایا، پرده‌ها و دستگاه‌ها، ردیف‌ها الحان مختلف آن بخش از موسیقی مورد مطالعه آشنا باشیم و مهم تر از همه، زبان و گویش مورد محاوره را تا حدودی درک کنیم، اما ما در نظر داریم در این تحقیق به موسیقی آذری بعنوان یک موسیقی محلی (فولکلور) نگاه کرده و از این دریچه کوچک و تنها در محدود خاک ایران آن را مورد بازنگری قرار دهیم. زیرا معتقدیم، موسیقی آذری (ترکی) در گستردگی وسیعی از جهان مثل مغولستان، ترکمنستان، ازبکستان، ترکیه و … رواج داشته و به تبع حوزه جغرافیایی خود، تغییراتی کم و زیاد در آن به وجود آمده است، از این رو همان طور که قبلاً گفته شد، در این تحقیق سعی شده به موسیقی آذربایجان بعنوان یک موسیقی محلی و فولکلور نگاه کنیم.
امیدواریم هنرمندان این عرصه، مخصوصاً نوازندگان و خوانندگان آذری زبان که در راه پرپیچ و خم هنر موسیقی آذری، ضربات سنگین روزگاران نامساعد را تحمل کرده‌اند و با پایداری و خلاقیت خویش و با فداکاری ها و تلخ‌کامیی ها، عاشقانه در باروری و حفظ این هنر کوشیده‌اند.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آذربايجان, آواز, اجتماع, ازبكستان, اساتيد موسيقی, تركمنستان, تركيه, خلاقيت, دانلود, دستگاه ماهور هند,

تاريخ : 7 بهمن 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:31
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
علم حقوق در جرائم رایانه ای
چکیده
مقدمه
طرح بحث
فصل اول – تاریخچه جرائم کامپیوتری
فصل دوم – انواع جرائم رایانه‌ای
فصل سوم – بررسی قوانین کیفری ایران پیرامون جرائم رایانه‌ای
نتیجه‌ گیری
گزیده ای از قانون جرائم رایانه ای
منابع

چکیده:
امروزه تحولات عظیمی در تکنولوژی به وقوع پیوسته و شاهد انقلاب بزرگی در زمینه فناوری ارتباطات فراملی طی چند دهه اخیر بوده ایم. اینترنت علی رغم تمامی امکانات و اطلاع رسانی در عرصه بین المللی که برای ما به ارمغان آورده است ولی متاسفانه بعضی از افراد سودجو و فرصت طلب با فرا گرفتن دانش و مهارت لازم، راه های ورود به سیستم های کامپیوترهای دولتی، خصوصی و … را به دست آورده اند که موجب بروز مشکلات و خسارات فراوانی گردیده است. با توسعه و تحول یافتن اینترنت، در مقابل انقلاب عظیمی در ایجاد جرایم در سطح بین المللی به وجود آمده است.
لذا در بیشتر کشورهای دنیا جرایم اینترنتی به عنوان یک معضل حاد و بسیار مهم تلقی می گردد و دولت ها درصدد پیدا نمودن راه حل های مختلفی در جهت جلوگیری از وقوع آن می باشند. در حال حاضر جرایم اینترنتی با اشکال مختلفی صورت میپذیرد که عبارتند از: کلاهبرداری اینترنتی، سوءاستفاده از شبکه تلفنی، سوءاستفاده از کارت های اعتباری، وارد کردن ویروس به کامپیوترهای دیگر، پولشویی و … در این تحقیق، پس از مقدمه به بررسی تاریخچه جرایم کامپیوتری، تبیین مفهوم و ماهیت جرایم اینترنتی، بررسی انواع مختلف جرایم اینترنتی، بررسی نقاط قوت و ضعف قوانین و ارایه راه کارهای مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم کامپیوتری خواهد پرداخت.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اينترنت, تکنولوژی, جرايم اينترنتی, جرایم رایانه ای, جرم, حقوق, دانش, دانلود, سيستم, شبکه تلفنی, فناو,

تاريخ : 7 بهمن 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:47
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
ایزولاسیون ومقره ها
مواد تشکیل دهنده عایق ها و مقره ها
پرسلین
شیشه
طراحی شکل و انواع ایزولاتورها
انواع مختلف ایزولاتورها
ایزولاتورهای نوع نگهدارنده
مقره های سوزنی
مقره های نوع پست
مقره های آویزی
مقره های آویزی بشقابی
مقره هیولیت
مقره های توپر بلند آویزی
مقره های مخصوص
توزیع ولتاژ در طول یک زنجیره مقره آویزی
روش های توزیع مساوی ولتاژ در طول زنجیره مقره
کنترل m
درجه بندی کاپاسیتانس واحدهای مقره
کاربرد حفاظ استاتیکی یا حلقه محافظ
لعاب هادی
طراحی و انتخاب ایزولاتور خطوط انتقال از نقطه نظر استقامت مکانیکی
طراحی مکانیکی مقره های آویزی معمولی
طراحی مکانیکی مقره های آویزی v شکل
طراحی مکانیکی مقره های آویزی برای دکل های انتهایی
قابلیت اطمینان طولانی مدت مقره ها
تطبیق ایزولاسیون

فهرست اشکال:
مسیر تخلیه بین هادی و بدنه بعلت کثیف بودن مقره
مسیر تخلیه ناشی از اضافه ولتاژ ناگهانی بهنگام خشک بودن هادی
مسیر تخلیه ناشی از اضافه ولتاژ ناگهانی بهنگام مرطوب بودن هادی
دو نوع مقره سوزنی
مسیر جرقه در حالت تر و خشک
مقره نوع پست مخصوص خطوط انتقال
مقره نوع پست مخصوص پست های فشار قوی
نحوه کاربرد مقره های نوع پست در خطوط انتقال
مقره های آویزی بشقابی
مقره هیولیت
مقره توپر بلند آویزی
مقره سوزنی مقاوم در مقابل مه و کثافت مقره سوزنی توپر با تحمل ولتاژ بالا در مقابل جرقه داخلی
مقره آویزی بشقابی دارای انحراف نسبت به محور
مقره بشقابی با فرورفتگی های عمیق
توزیع ولتاژ در طول یک رشته مقره آویزی
درجه بندی کاپاستیانس
کاربرد حلقه محافظ

مقدمه:
از آغاز پیدایش صنعت برق، نیاز به تجهیزاتی که بتوانند نقش عایقی و جداسازی قسمت های تحت ولتاژ‍ از سایر قسمت ها را داشته باشند وجود داشته و تحقیقات در این زمینه نیز همچنان ادامه دارد.اولین عنصری که به عنوان مقره مطرح گردید چوب خشک بود ولی به علت اینکه پس از خیس شدن تا اندازه ای خاصیت عایقی خود را از دست میداد کنار گذاشته شد. پس از چوب استفاده از مصنوعات کلی و سرامیک مورد مطالعه قرار گرفت و امروز به طور گسترده از شیشه و چینی و پلاستیک در ساخت مقره ها استفاده میشود.
در خطوط انتقال نیرو نیز لازم است هادی های تحت ولتاژ بنحوی از برج ها ایزوله شوند که مقره ها عامل اصلی جداسازی هادی ها از پایه ها و زمین میباشد و برای اینکه بتوانند وظایف خود را که در حقیقت تامین فاصله مناسب میباشد به خوبی انجام دهند باید دارای خواص کلی زیر باشند :
1- خاصیت عایقی مناسب
2- مقاومت مکانیکی کافی
3- تحمل الکتریکی در مقابل اضافه ولتاژها
4- مقاومت الکتریکی بالا در جهت کاهش نشت جریان الکتریکی
5- مقاوم در مقابل تغییرات درجه حرارت محیط
مسلما هرچه مقاومت الکتریکی و مکانیکی مقره ها بیشتر باشد، تحمل آن ها در مقابل اضافه ولتاژها یا اضافه بارهای مکانیکی افزایش می یابد، علاوه بر آن پایین بودن درجه عایقی مقره ها احتمال بروز جرقه بین هادی ها با برج ها را از طریق زنجیره مقره ها افزایش می دهد. که این امر سبب تخریب آن ها می گردد که در مجموع کاهش قابلیت برق رسانی و در نتیجه خروج خطوط انتقال نیرو را به مراه خواهد داشت.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
استقامت مكانيكی, انتقال نيرو, ايزولاتور, ايزوله, ایزولاسیون, برق, برق رسانی, تجهيزات, جرقه, حلقه محا,

<-BloTitle->
<-BloText->