خريد بک لينک

home theater in Los Angeles
فلنج
Barabas Ropa de hombre
سریعترین و بروزترین سایت دانلود کارآموزی و پروژه شبکه اجتماعی اشتراک گذاری تیکفا
<-BloTitle->
<-BloText->

تاريخ : 15 فروردين 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->
تعداد صفحات:30
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
دوره امویان
نقاشی دیواری در دوره عباسی
دوره سلجوقیان
دوره ساسانیان
دوره صفویه
دوره هخامنشی
دوره تیموریان
سیری در نقاشی های دیواری غارهای دوشه
غار آلتامیر و غار لاسکو
دوره مصر
دوره هنر
دوره چین
دختر نوشیروان
نقاشی های بزرگ دیواری ساسانی
شادروان استاد احمد علی کهزاد
کشف کتیبه‌ خط کوفی و نقاشی دیواری ایلخانی در فیروزکوه
نقاشی های دیواری صفوی


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
احمد علی کهزاد, امويان, ايران, تيموريان, جهان, خط كوفی, دانلود, دوره عباسی, ساسانيان, سلجوقيان, صفوي,

تاريخ : 15 فروردين 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:14
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
رابطه دین و هنر
هنر دینی و هنر غیردینی
بررسی نمونه های تاثیر دین بر هنر
نوشته‌ گلایل پژند
نتیجه
دین و اسطوره و تاثیر آن بر هنر
پی نوشت
منابع

چکیده:
رابطه دین و هنر
دین، از جهت ماهیت درونی و باطنی، حقیقتی آرمانی و متعالی است که ذاتا مطلوب بشر است و هر انسانی، بالطبع در آرزوی دستیابی به آن است. این حقیقت که به کمال مطلق تعبیر شده است، بر تمام زندگی انسانی که در جستجوی کمال است، تاثیر میگذارد و او را در یک نظام عقیدتی و رفتاری که مجموعه ای از هست ها و نیست ها و بایدها و نبایدها و بهترین ابزار و راه برای دست یافتن به آن کمال مطلق است، قرار میدهد.
امروزه، هم تاثیرات ادیان الهی و هم غیر الهی در هنر، مورد بحث قرار میگیرد؛ چرا که از دیدگاه پژوهشگران معاصر، دین، مجموعه ای از اصول ثابت، احساسات و حرکات جمعی است که فرد را عمیقا تحت تاثیر قرار میدهند و در کارهای روزمره او، مخصوصا خلق اثر هنری، جلوه گر میشوند.
شافتس بری (Shafts Bury) در تعریف هنر و زیبایی شناسی آن میگوید: «زیبایی، فقط به وسیله روح، شناخته میشود و خداوند، زیبای اصلی است».
فیخته (Fikhteh)، به نوعی، حرف او را تایید نموده، می گوید: «هنر، ظهور و بروز روح زیباست و مقصدش تعلیم و تربیت. مقصود از هنر، تربیت متوازن سراسر وجود انسان است».
اما هگل (Hegel)، هنر را «تحقق همانندی تصور زیبایی با حقیقت زیبایی» میداند که «در کنار دین و فلسفه، راهی برای درک و بیان عمیق ترین مسائل انسانی و عالی ترین حقایق روح است.»
در این میان، لئو تولستوی، در تعریفی زیبا از هنر می گوید: «برای این که هنر را دقیقا تعریف کنیم، پیش از همه، لازم است که به آن، همچون یک وسیله کسب لذت ننگریم؛ بلکه هنر را یکی از ملزومات حیات بشری بشناسیم». پیداست که همه این تعاریف، تعریف «هنر متعهد به آسمان» یا «هنر متعالی» است.
با مد نظر قرار دادن تعاریف بالا، میتوان هنر را «شکلی نو و دل پذیر و نمودی پرجاذبه از حقیقتی اصیل و ماهیتی آرمانی» دانست که ریشه در فطرت پاک انسان دارد و او را از «آنچه هست» به سوی «آنچه باید باشد»، راهنمایی میکند. به عبارتی، میتوان چنین نتیجه گرفت که هنر متعالی، مانند دین، سعی دارد تا با توجه دادن انسان به فطرت پاک و الهی خود، همان اهداف دین (یعنی تقویت و تصحیح رابطه انسان با: خدا، خود، همنوعان و جهان هستی) را محقق سازد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
احساسات, اديان الهی, ادیان, انسان, جهان هستی, حركات جمعی, دانلود, دين, روح, زندگی, لئو تولستوی, ماهي,

تعداد صفحات:122
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده:
فصل اول – کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مساله
چارچوب نظری
مدل آماری تحقیق
متغیر مستقل
متغیر وابسته
تعیین و اندازه گیری متغیرهای کنترل
فرضیات تحقیق
اهداف تحقیق
اهداف علمی
اهداف کاربردی
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
حدود مطالعاتی
قلمرو موضوعی تحقیق
قلمرو زمانی تحقیق
قلمرو مکانی تحقیق
تعریف واژه ها و اصطلاحات
فصل دوم – مروری بر ادبیات تحقیق
مقدمه
بخش اول – مبانی نظری
تئوری نمایندگی
مفروضات تئوری نمایندگی
اهداف تئوری نمایندگی
مشکلات نمایندگی
عدم تقارن اطلاعاتی
مفهوم عدم تقارن اطلاعات
کژگزینی
کژاخلاقی
عدم تقارن اطلاعاتی و کارایی بازار اوراق بهادار
اهمیت اجتماعی کارکرد مناسب بازارهای اوراق بهادار
لزوم وضع مقررات در بازارهای اوراق بهادار
تئوری‌های وضع مقررات
تئوری منافع عمومی
تئوری گروه ذینفع
قانونمند کردن فعالیت‌های اقتصادی
انگیزه‌های خصوصی تولید اطلاعات
انگیزه‌های قراردادی برای تولید اطلاعات
انگیزه‌های مبتنی بر بازار برای تولید اطلاعات
سایر انگیزه‌های تولید اطلاعات
جمع‌بندی
میزان کفایت اطلاعات
ارزش شرکت
نقدشوندگی
معرفی معیارهای نقدشوندگی
بخش دوم – پیشینه تحقیق
پیشینه خارجی تحقیق
مطالعه کاتسرینا سالاوی باردوس، 2010
مطالعه جفری ان جی، 2010
مطالعه مونیکا اسپینوسا، مایکل تاپیا، مارکو ترومبتا، 2008
مطالعه، 2006
مطالعه مونیکا اسپینوسا، مایکل تاپیا، مارکو ترومبتا ، 2005
مطالعه اسلی ایچیوگلو، شانتارام هچ، جان امسی درمت، 2005
پیشینه داخلی
فصل سوم – روش‌ اجرای تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
جامعه آماری
روش یا روش های نمونه گیری
مدل آماری تحقیق
متغیر مستقل
متغیر وابسته
تعیین و اندازه گیری متغیرهای کنترل
تدوین فرضیات تحقیق
فرضیه های تحقیق
روش های گردآوری اطلاعات
روش آماری تجزیه و تحلیل داده ها
تعریف رگرسیون
تحلیل رگرسیون
رگرسیون چند متغیره
مفروضات رگرسیون خطی و آزمون فرضیه ها
آزمون های آماری لازم در مدل
آزمون معنادار بودن مدل خط رگرسیون
آزمون معنادار بودن ضرایب رگرسیون
ارزیابی توان پیش بینی مدل های بدست آمده (پس آزمون)
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده‌ها
مقدمه‏
توصیف نمونه
آمار توصیفی متغیرهای تحقیق
محاسبه ضرایب همبستگی بین متغیرهای تحقیق
آزمون فرضیات رگرسیون
خلاصه تجزیه وتحلیل هابه تفکیک هر فرضیه
تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اول
تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه دوم
تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه سوم
تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه چهارم
تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه پنجم
تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه ششم
خلاصه نتیجه گیری
فصل پنجم – نتیجه‌گیری و پیشنهادات
مقدمه
ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها
نتیجه فرضیه اصلی اول
نتیجه فرضیه اصلی دوم
نتیجه فرضیه اصلی سوم
نتیجه فرضیه اصلی چهارم
نتیجه فرضیه اصلی پنجم
نتیجه فرضیه اصلی ششم
نتیجه گیری کلی
پیشنهادهای تحقیق
محدودیت‌های تحقیق
پیوست ها
منابع و ماخذ
منابع فارسی
منابع لاتین
چکیده لاتین

فهرست جداول:
خلاصه ای از پژوهش های مرتبط با تحقیق
آمار توصیفی متغیرهای نمونه مربوط به متغیر مستقل
آمار توصیفی متغیرهای نمونه مربوط به معیارهای نقدشوندگی
آمار توصیفی متغیرهای نمونه مربوط به متغیرهای کنترل
نتایج آزمون نرمال بودن متغیرها (آزمون کولموگروف-اسمیرنف)
ضریب همبستگی، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین ـ واتسون بین دو متغیر ارزش شرکت و حجم سهام معامله شده در سال ورود به بازار سرمایه
تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیرهای ارزش شرکت و حجم سهام معامله شده در سال ورود به بازار سرمایه
ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای ارزش شرکت و حجم سهام معامله شده در سال ورود به بازار سرمایه
ضریب همبستگی، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین ـ واتسون بین دو متغیر ارزش شرکت و حجم ریالی معامله شده در سال ورود به بازار سرمایه
تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیرهای ارزش شرکت و حجم ریالی معامله شده در سال ورود به بازار سرمایه
ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای ارزش شرکت و حجم ریالی معامله شده در سال ورود به بازار سرمایه
ضریب همبستگی، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین ـ واتسون بین دو متغیر ارزش شرکت و گردش سهام منتشره در سال ورود به بازار سرمایه
تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیرهای ارزش شرکت و گردش سهام منتشره در سال ورود به بازار سرمایه
ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای ارزش شرکت و گردش سهام منتشره در سال ورود به بازار سرمایه
ضریب همبستگی، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین ـ واتسون بین دو متغیر ارزش شرکت و تعداد روزهای معاملاتی در سال ورود به بازار سرمایه
تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیرهای ارزش شرکت و تعداد روزهای معاملاتی در سال ورود به بازار سرمایه
ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای ارزش شرکت و تعداد روزهای معاملاتی در سال ورود به بازار سرمایه
ضریب همبستگی، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین ـ واتسون بین دو متغیر ارزش شرکت و تعداد دفعات معامله در سال ورود به بازار سرمایه
تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیرهای ارزش شرکت و تعداد دفعات معامله در سال ورود به بازار سرمایه
ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای ارزش شرکت و تعداد دفعات معامله در سال ورود به بازار سرمایه
ضریب همبستگی، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین ـ واتسون بین دو متغیر ارزش شرکت و زمان انتظار معامله در سال ورود به بازار سرمایه
تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیرهای ارزش شرکت و زمان انتظار معامله در سال ورود به بازار سرمایه
ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای ارزش شرکت و زمان انتظار معامله در سال ورود به بازار سرمایه
خلاصه نتیجه فرضیات

فهرست نمودارها:
مدل مفهومی تحقیق
رابطه بین نماینده (مدیر) و مالک (سهامدار) در چارچوب تئوری نمایندگی
مدل مفهومی تحقیق

چکیده:
باتوجه به اهمیت روزافزون نقد شوندگی، شناخت در مورد عوامل مؤثر بر آن میتوان در بهبودآن یاری بخش باشد. تحقیق حاضر برای گردآوری شواهدی در ارتباط با ارزش سهام شرکت و نقدشوندگی سهام شرکت صورت پذیرفته است. دراین تحقیق با استفاده از Q توبین سطح ارزش سهام شرکت ها تعیین و پس ازمشاهده اثر متغیرهای کنترل (اهرم مالی، اندازه شرکت، عملکرد دوره جاری و نسبت ارزش دفتری به بازار) و تاثیرآن بر متغیرهای نقدشوندگی برای 68 شرکت پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 83 تا 89 بررسی شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون مقطعی چندگانه استفاده شده است. به طور کلی نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین نقدینگی وارزش سهام رابطه مثبت وجود دارد. مفهوم نقدشوندگی در بازارهای نوپایی مثل بازار ایران به مراتب از اهمیت بیشتری برخوردار است. نتایج تحقیقاتی که در زمینه نقد شوندگی سهام در بازار اوراق بهادارایران انجام شده است نشان می دهد که سرمایه گذاران ریسک عدم نقدشوندگی را در تصمیمات خود به شدت لحاظ می کنند لذا بررسی نقش عاملی بنام ارزش شرکت دراین خصوص دارای اهمیت بسزایی است.

مقدمه:
اطلاعات مالی اساسی ارزشیابی را در بورس اوراق بهادار تشکیل میدهد. صورت های مالی، در بردارنده اطلاعات مهمی است که سهامداران در تصمیم گیری های مربوط به سرمایه گذاری در سهام از آن استفاده میکنند. اطلاعات مالی در جهت دهی پس اندازها و تخصیص منابع اقتصادی محدود، موثراست. وجوداطلاعات حسابداری، مقایسه شرکت ها را امکان پذیر می سازد و با تقویت تخصیص موثر منابع، به توسعه اقتصادی و نهایتآ افزایش رفاه عمومی کمک میکند. نقدشوندگی یکی از اصلی ترین عومل تعریف قیمت اوراق بهادار سهم به حساب می آید. در فصل اول پس از تعریف موضوع و بیان مساله به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم. همچنین نوع روش تحقیق و اهداف کلی تحقیق را در قالب اهداف کلی و ویزه بیان میکنیم. چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سوال و موضوع تحقیق بوده است دراین فصل آورده شده است و در ادامه به مدل تحلیلی، متغیرهای عملیاتی و فرضیه های تحقیق نیز اشاره شده است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
ارزش سهام, ارزش شرکت, اطلاعات, اطلاعات مالی, بازار, بورس اوراق بهادار, تحقیق, تولید, جامعه آماری, حس,

تاريخ : 15 فروردين 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:48
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
ادبیات موضوع
توسعه گردشگری محور زاینده رود بر اساس معیارهای توسعه پایدار
ضرورت توسعه متوازن گردشگاه های کل محور زاینده رود
توسعه متوازن و هماهنگ بین گزینه های توسعه گردشگری
روش تحقیق
تعیین نظام کالبدی
تعیین محدوده های دارای اولویت جهت برنامه و طرح های توسعه گردشگری
منطقه بندی و تعیین زونهای مستعد استقرار و برنامه ریزی در محور زاینده رود
وﻳﮋگی ﻫﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ چهارگانه ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻣﺤﻮر زاﻳﻨﺪه رود
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳک ـ ﻛﻮه و درﻳﺎﭼﻪ( ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻛﻮﺗﻮرﻳﺴﻢ و ﻃﺒﻴﻌﺖﮔﺮدی)
ﻣﻨﻄﻘﻪ دو ﭘﺎرکﻫﺎی آﺑی و ﺳﺎﺣﻠی ﻏﺮب (ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻔﺮیحی و ورزشﻫﺎی آبی)‬
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻪ ـ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻬﺮی اﺻﻔﻬﺎن (ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻓﺮهنگی)
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻮﻳﺮ و ﺑﻴﺎﺑﺎن در ﺷﺮق اﺻﻔﻬﺎن (ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﻴﺎﺑﺎنی و ﺗﺎریخی)
نتایج تحلیل سوات
سیستم کوه دریاچه
نقاط قوت
نقاط ضعف
فرصت ها
تهدیدها
سیستم گردشگری پارک آبی غرب
نقاط قوت
نقاط ضعف
فرصت ها
تهدیدها
گزینه گردشگری بر پایه کویر، بیابان و مناطق باتلاقی
نقاط قوت
نقاط ضعف
فرصت ها
تهدیدها
اﻳﺪهﻫﺎ و دﻳﺪﮔﺎهﻫﺎی لازم برای ﭘﺮوژه های مبتنی بر گردشگری در چهار منطقه
نتیجه گیری
راهبردهای توسعه گردشگری محور زاینده رود در منطقه کوه- دریاچه (طبیعت گردی، اکوتوریسم)
منابع طبیعی
منابع تاریخی فرهنگی
منابع و جاذبه های انسان ساخت
راهبردهای توسعه منابع و جاذبه های گردشگری در منطقه پارک های آبی و ساحلی غرب
منابع طبیعی
منابع تاریخی فرهنگی
منابع و جاذبه های انسان ساخت
راهبردهای توسعه منابع گردشگری محور زاینده رود در منطقه منطقه شهری اصفهان
منابع طبیعی
منابع تاریخی فرهنگی
جاذبه های انسان ساخت
راهبردهای توسعه منابع و جاذبه های گردشگری در منطقه کویر و تالاب گاوخونی
منابع طبیعی
منابع فرهنگی تاریخی
منابع انسان ساخت
فهرست منابع

فهرست نقشه ها:
کشیدگی محور طبیعی زاینده رود و تقسیمات شهرستانی (سیاسی)
الگوی کلی گزینه های توسعه گردشگری در محور زاینده رود
الگوی پیشنهادی طرح توسعه گردشگری در محور زاینده رود

مقدمه:
اقتصاد هر سرزمین وابسته به توانمندی های طبیعی، انسانی و برنامه ریزی بمنظور تهیه و بهره برداری از منابع و امکانات در قالب ظرفیت و پذیرش زمان است که با توجه به حفظ و نگهداری محیط زیست و دستیابی به پایداری شرایط و محیط زندگی انسانی و با توجه به چشم اندازهای آتی، برنامه ریزی و دنبال میشود. از سوی دیگر علاوه بر توانمندی اقتصادی که زیربنای توسعه به حساب می آید توسعه فرهنگی – اجتماعی جامعه و ایجاد محیط جذاب، شاداب، پویا و فراهم آوردن امکاناتی که شهروندان در سایه آن احساس راحتی و رفاه جسمی و روانی کنند نیز مورد توجه مدیران، برنامه ریزان و اندیشمندان جامعه است.
کشور ایران با در اختیار داشتن پهنه وسیعی از سرزمین های ویژه چه از نظر منابع طبیعی، نیروی انسانی، فرهنگ و تاریخ کهن، زمینه هایی مناسب را برای فراهم آوردن شرایط باروری، تولید و ارائه خدمات از جنبه های مختلف دارد. در این میان ضمن توجه به توانمندی ها برای به کارگیری از امکانات تولید کشاورزی، صنعت و خدمات و برنامه ریزی برای آن باید توجه داشت که زمینه های دیگری برای به حرکت درآوردن اقتصاد در کشور فراهم و آماده است که تاکنون بهره برداری از آن انجام نشده و یا حداقل بهره برداری از آن صورت میگیرد. صنعت گردشگری که وابسته به منابع و امکانات طبیعی، انسانی، تاریخی و متنوع سرزمین و زیبایی های آن است، به همراه فرهنگ و آداب و رسوم جوامع مختف ساکن در مناطق ایران از جمله منابع با ارزشی است که نه تنها خود میتواند بالفعل گردد بلکه بالفعل بودن آن جنب و جوش ویژه ای در دیگر زمینه های اقتصادی کشور از جمله سایر صنایع و خدمات را ایجاد میکند. با مطالعه شاخص های امکانات و منابع جذب گردشگری در کشورهای مختلف جهان مشاهده میشود ایران از جمله کشورهای غنی و کم نظیر از نظر دسترسی و در اختیار دارنده این منابع است که در صورت استفاده از آن بازگشت و ارزش افزوده ناشی از آن میتواند سهم مهمی در اقتصاد کشور داشته باشد.
محور طبیعی زاینده رود که از شهر چلگرد در شهرستان کوهرنگ استان چهارمحال و بختیاری شروع و به تالاب گاوخونی در شهر ورزنه در شهرستان اصفهان ختم میشود می تواند یکی از زمینه هایی باشد که با اتکا بر منابع موجود، موجبات فراخوانی محتوی توسعه را فراهم سازد. دراین مقاله کوشش بر آنست تا با استفاده از تکنیک SWOT تحلیل مناسبی از این پهنه، مبتنی بر توسعه فعالیت گردشگری پایدار صورت گیرد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اقتصاد, اﺻﻔﻬﺎن, اﻛﻮﺗﻮرﻳﺴﻢ, باتلاق, برنامه ريزان, بيابان, تاريخ, تاريخ كهن, تالاب گاوخونی, توسعه گردش,

تعداد صفحات:126
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول – کلیات تحقیق
اهمیت بینایی استریو
انواع روش های فاصله یابی
آشنایی با بینایی استریو
الگوریتم‌های بینایی استریو
مفاهیم اصطلاحات رایج در بینایی استریو
فصل دوم – بینایی استریو
مقدمه
مروری بر بینایی استریو
استریو مبتنی بر ناحیه و مبتنی بر ویژگی
استریو پویا
استریو فعال
نقشه عمق متراکم
محدودیت هایی بر اساس دوربین و مبتنی بر صحنه
محدودیت های هندسه تصویر
محدودیت استفاده از خصوصیات شی
انسداد و شفافیت
کالیبراسیون دوربین ها
روشی برای کالیبراسیون
کالیبراسیون استریو
همراستاسازی تصاویر
محاسبه ناهمخوانی ها
محاسبه مختصات سه بعدی یک ویژگی از جسم
محاسبه میزان دوران و انتقال یک جسم سه بعدی نسبت به یک موقعیت مرجع
نشانه های یافتن عمق
بررسی نقش ناهمخوانی و تاری در یافتن عمق
فواید تاری
رفتار حرکتی
شکاف مردمک ها
فصل سوم – طراحی و ساخت
شرح اجزای سازنده تعقیب گر
سروو موتور
معرفی آردینو
محیط برنامه نویسی آردینو
کتابخانه ها
معماری و ساختار AVR
کالیبراسیون دوربین و بازسازی سه بعدی
تشخیص اشیا
روش های براساس ظاهر در تشخیص شی
شیوه های تطبیق فضای ویژگی
شیوه های طرح زیرفضا
تبدیل هاف
نمایش پارامتری
انباره
الگوریتم تبدیل هاف
پیاده سازی
تناظر پیکسل ها در صفحات موازی با صفحه تصویر دوربین ها
انسداد پیکسلی در تناظر استریو
نرم افزار پردازش تصویر
فصل چهارم – ارزیابی عملکرد
کالیبراسیون
تصحیح تصاویر
تشخیص اشیا
محاسبه سرعت جسم
ارزیابی عملکرد تعقیب گر
نتایج تست استاتیکی
نتایج تست دینامیکی
فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری
پیشنهادات
مراجع
پیوست ها

فهرست اشکال:
هندسه اپیپولار و خطوط اپیپولار
انواع مختلف لبه ها (ناپیوستگی ها)
گرادیان ناهمخوانی و تفکیک سیکلوپن
ترتیب نقاط نگاشت شده در خطوط اپی پولار متناظر در تصاویر
دستگاه مختصات جهانی که در گوشه صفحه تعریف شده است
هندسه دید استریو برای تنظیمات دوربین
هندسه سیستم استریو مبنا
هندسه تاری و ناهمخوانی
محرک و اطلاعات
شکاف مردمک ها و عمق آستیگماتیک از میدان
دوربین اولیه انتخاب شده برای تعقیب گر
دوربین نهایی انتخاب شده برای تعقیب گر
نمای تعقیب گر
سمت راست سروو موتور مدل S35STD و سمت چپ سروو موتور مدل SG5010
فلوچارت عملکرد آردینو
محیط برنامه نویسی آردینو
معماری کلی هسته AVR
چگونگی اتصال سروو موتورها به برد کنترلی آردینو
نیاز به جداسازی در تصویر
انسداد تصویر در بینایی استریو
مراحل بینایی استریو
تصویر صفحه شطرنجی پس از گوشه یابی در حین اجرای کد کالیبراسیون استریو
نمونه ای از دایره تشخیص داده شده در تصویر چپ (بالا) و تصویر راست (پایین)
نمونه ای از تشخیص دایره‌ی سبز از میان دایره‌های رنگی دیگر در تصویر چپ (بالا) و تصویر راست (پایین)
نمونه ای از تشخیص دایره‌ی سبز از میان اشکال مختلف رنگی در تصویر چپ (بالا) و تصویر راست (پایین)
جهت در نظر گرفته شده برای دستگاه مختصات تعقیب‌ گر
نتایج تست استاتیکی طول
نتایج تست استاتیکی عرض
نتایج تست استاتیکی عمق
نمودار سرعت-زمان یک شی متحرک
نتایج تست دینامیکی ربات با جابه‌جایی بر روی محور X
نتایج تست دینامیکی ربات با جابه‌جایی بر روی محور Y
نتایج تست دینامیکی ربات با جابه‌جایی بر روی محور Z
نتایج تست دینامیکی ربات در سرعت‌های مختلف

فهرست جداول:
مشخصات دوربین مدل PK-750MJ از برند A4TECH
مشخصات دوربین Logitech HD Webcam C270
مشخصات سرووو موتور
نقشه فضای حافظه
نتایج تست استاتیکی با جابه‌جایی در عمق
نتایج تست استاتیکی با جابه‌جایی در طول
نتایج تست استاتیکی با جابه‌جایی در عرض

چکیده:
در این پایان نامه به معرفی و پیاده سازی مدل جدید بینایی استریو به منظور اجرا بر روی ربات تعقیب گر می‌پردازیم. مدل بینایی استریو برای دستیابی به موقعیت سه بعدی اجسام کاربرد دارد، این مدل متشکل از یک شی و دو دوربین با محور اپتیکی موازی یا متقاطع و یا دیگر چیدما‌ن‌ها است. کالیبراسیون دوربین یکی از پردازش های اساسی مورد نیاز در بینایی ماشین سه بعدی بمنظور استخراج داده های مربوط به ابعاد و موقعیت سه بعدی اجسام از روی تصاویر دو بعدی میباشد. روشی که در این تحقیق برای کالیبراسیون استفاده میشود بطور کامل در دو دسته‌ی کلاسیک و خود کالیبراسیون قرار نمی‌گیرد و نسبت به آن‌ها دارای انعطاف بیشتری می‌باشد و مزیت اصلی این روش، راه اندازی آسان آن است به گونه‌ای که هر فردی با ایجاد یک صفحه کالیبراسیون می‌تواند آن را به کار گیرد. با بینایی استریو به فاصله‌ای بادقت معقول خواهیم رسید که حجم بالای محاسباتی آن، بلادرنگ ساختن آن را با مشکل روبه‌رو می‌سازد، اما با روش های بهینه سازی الگوریتم بر اساس کاهش فضای جستجو و بهبود سخت‌افزاری، توانستیم تا حدودی بر این مشکل غلبه کنیم. در هر حال مناسب ترین سیستم برای هر کاربردی باید با لحاظ کردن تمام شرایط بکارگیری انتخاب شود.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آستیگماتیک, استاتیک, استریو, استریو فعال, استریو پویا, الگوریتم, انباره, اپیپولار, برنامه نویسی آردی,

تاريخ : 15 فروردين 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:153
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول – مقدمه پژوهش
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت موضوع پژوهش
هدف پژوهش
فرضیات
فصل دوم – پیشینه پژوهش
پیشینه پژوهش
تحقیقات انجام یافته
خلاصه فصل
فصل سوم – روش تحقیق
مقدمه
اصطلاحات و داده ها
جامعه آماری
نمونه و روش نمونه گیری
ابزار اندازه گیری
روش جمع آوری اطلاعات
ارائه یافته های پژوهش
فصل چهارم – تحلیل یافته های پژوهش
مقدمه
تجزیه و تحلیل داده ها (کمی)
تجزیه و تحلیل داده ها (کیفی)
فصل پنجم – نتایج پژوهش
نتیجه گیری نهایی
محدودیت های پژوهش
پیشنهادات پژوهش
ضمایم

فهرست جداول:
توزیع فراوانی مطلق، نسبی و تجمعی سن
توزیع فراوانی مطلق نسبی و تجمعی سابقه کاری
توزیع فراوانی مطلق نسبی و تجمعی تحصیلات
توزیع فراوانی مطلق نسبی و تجمعی نمره ارزشیابی
توزیع فراوانی مطلق نسبی و تجمعی عوامل سازمانی
توزیع فراوانی مطلق نسبی و تجمعی عوامل گروهی
توزیع فراوانی مطلق نسبی و تجمعی عوامل فردی
توزیع فراوانی مطلق نسبی و تجمعی فرصت های رشد
توزیع فراوانی مطلق نسبی و تجمعی ماهیت کار
توزیع فراوانی مطلق نسبی و تجمعی سیاست های سازمان
توزیع فراوانی مطلق نسبی و تجمعی شرایط کار
توزیع فراوانی مطلق نسبی و تجمعی نحوه رفتار همکاران
توزیع فراوانی مطلق نسبی و تجمعی سرپرستان سازمان
توزیع فراوانی مطلق نسبی و تجمعی شرایط کار
توزیع فراوانی مطلق نسبی و تجمعی نحوه رفتار همکاران
توزیع فراوانی مطلق نسبی و تجمعی سرپرستان و مدیران
توزیع فراوانی مطلق نسبی و تجمعی نیازها و اشتیاق ها
توزیع فراوانی مطلق نسبی و تجمعی نیازها و اشتیاق ها
توزیع فراوانی مطلق نسبی و تجمعی مزایای واسطه ای شغل
توزیع فراوانی مطلق نسبی و تجمعی زیر مجموعه عامل فرصت های رشد
جدول آزمون همبستگی اسپیرمن بین متغیرهای مستقل و وابسته رضایت شغلی و عملکرد
جدول آزمون همبستگی پیرسون بین متغیرهای مستقل و وابسته رضایت شغلی و عملکرد
جدول آزمون همبستگی اسپیرمن بین متغیرهای عوامل موقعیتی و حالات مشرب شخصی و رضایت شغلی
جدول آزمون همبستگی پیرسون بین متغیرهای عوامل موقعیتی و حالات مشرب شخصی و رضایت شغلی
تجزیه و تحلیل واریانس یک عاملی بین عوامل اثر گذار بر رضایت شغلی و رضایت شغلی دبیران
شاخص های متغیر عوامل اثر گذار بر رضایت شغلی بر حسب عامل میانگین و انحراف معیار
نتایج آزمون حداقل اختلاف معنی (LSD) بین میانگین های متغیر عوامل اثرگذار بر رضایت شغلی
تجزیه و تحلیل واریانس یک عامل بین عوامل مختلف سازمانی و رضایت شغلی
شاخص متغیر عوامل مختلف سازمانی اثر گذار بر رضایت شغلی بر حسب عامل میانگین و انحراف معیار
نتایج آزمون حداقل اختلاف معنی دار (LSD) بین میانگین های متغیر عوامل مختلف سازمانی

فهرست اشکال و نمودارها:
دیدگاه موقعیتی
علل و پیامدهای رضایت و عدم رضایت شغلی
نمودار مدل تحلیلی تحقیق

پیشگفتار:
آموزش و پرورش از مهم ترین نهادهای اجتماعی محسوب میشود که در واقع کیفیت فعالیت های سایر نهادهای اجتماعی تا اندازه زیادی به چگونگی عملکرد آموزش و پرورش بستگی دارد. آموزش و پرورش در دو بعد فردی و اجتماعی در قابل انسان ها نقش بسیار مهمی را بر عهده دارد.
شناسایی و شکوفایی استعدادهای افراد در زمینه های مختلف رشد و موزون و متعادل انسان در جنبه های عقلانی، عاطفی، اخلاقی و اجتماعی مسئولین بس عظیم است که طی فرآیند تعلیم و تربیت باید تحقق پیدا کند و اساساً کمال انسانی بشر در گرو تربیت صحیح میباشد.
فرآیند تعلیم و تربیت، نسل آینده را با ارزش های اجتماعی آشنا میکند، مبانی سازگاری مثبت اجتماعی را به آن ها می آموزد، در تحیکم مبانی فردی و اجتماعی می کوشد، آن ها را به فرهنگ جامعه خود آشنا میسازد و با ایجاد مهارت های هنری، علمی و فنی، آن ها را برای عضویت موثر و مفید و موفق در جامعه آماده میسازد.
علاوه بر این ها آموزش و پرورش باید به رشد قوه قضاوت صحیح، مسئولیت پذیری، خودآگاهی، ایجاد روحیه خلاق، نقاد و متفکر در برخورد با مسائل فردی و اجتماعی بپردازد.
بعلاوه در بعد اجتماعی نیز آموزش و پرورش از اهمیت قابل توجهی برخوردار است، حفظ و انتقال میراث فرهنگی، تحکیم روابط و مناسبات اجتماع، تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص، تحول در روابط و مناسبات اجتماعی، ایجاد شرایط لازم برای توسعه پیشرفت عمومی در زمینه های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و … فراهم ساختن امکانات لازم برای تضمین رشد و استقلال فرهنگی و اقتصادی از طریق پرورش روحیه اعتماد به نفس، خوداتکایی و تقویت علاقه و رغبت هر چه بیشتر به کار و کوشش و کمال جویی و … از جمله کارکردهای اساسی است که بر عهده آموزش و پرورش هر جامعه می باشد و روز به روز بر اهمیت و تاثیر آن افزوده میشود.
با توجه به اهمیت عامل رضایت شغلی و تاثیر آن در عملکرد دبیران در این تحقیق سعی شده است تا ضمن بررسی رابطه رضایت شغلی با عملکرد دبیران، عوامل موثر در رضایت شغلی شناسایی شده و اثر گذار ترین و مهم ترین این عوامل مشخص شود.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
استعداد, اقتصاد, اندازه گيری, تحصيلات, تعليم و تربيت, جامعه آماری, دانلود, دبیران, رضایت شغلی, روانش,

تعداد صفحات:150
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول – کلیات پژوهش
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت پژوهش
اهداف پژوهش
هدف اصلی
اهداف جزئی
فرضیات پژوهش
سوالات پژوهش
سوال اصلی
سوالات فرعی
قلمرو پژوهش
قلمرو موضوعی
قلمرو زمانی
قلمرو مکانی
چارچوب نظری پژوهش
مدل پژوهش
متدولوژی پژوهش
جامعه و نمونه آماری تحقیق
جامعه آماری
نمونه آماری
تعریف واژه ها و اصطلاحات
فصل دوم – ادبیات پژوهش
مقدمه
کیفیت
تاریخچه کیفیت
تعریف کیفیت
تعریف کیفیت از دیدگاه فلسفی
تعریف کیفیت مبتنی بر محصول
تعریف کیفیت مبتنی بر مصرف کننده
تعریف کیفیت مبتنی بر تولید
تعریف کیفیت مبتنی بر ارزش
کیفیت یعنی انجام کار درست و صحیح
تعریف مشتری در فرهنگ کیفیت
شش وسیله برای بهبود کیفیت
خدمات
تعریف خدمت
طبقه بندی خدمات
ویژگی های خدمات
غیر قابل لمس بودن
تفکیک ناپذیری
تغییر پذیری
غیر قابل انباشت بودن
مدیریت خدمات
نگرش به کیفیت خدمات
کیفیت خدمات
تئوری شکاف خدمات
مدیریت شکاف های کیفیت
مدل سروکوال اصلاح شده
فضای کیفیت خدمات
نشان دادن علاقه به مشتری
موانع بهبود کیفیت خدمات
عوامل موثر بر کیفیت خدمات
اهمیت کیفیت در ارایه خدمات به مشتریان
رابطه بین رضایت و کیفیت
ضرورت توجه به کیفیت خدمات
انتظارات مشتریان
شرایط رقابتی
عوامل تغییرات محیطی
ماهیت خدمات
عوامل درون سازمانی
مزایای ناشی از کیفیت خدمات
کیفیت خدمات و رضایت مشتری، دوقلوهای به هم چسبیده
رویکردی به مدیریت کیفیت خدمات
بررسی نظریات نظریه پردازان
ادوارد دمینگ
ژوزف جوران
فیلیپ کرازبی
بیل کانوی
مشتری
تعریف مشتری
انواع مشتری
نیاز مشتری
انواع نیازهای مشتری
انتظارات مشتری
عوامل موثر بر انتظارات مشتریان
رضایت مشتری
کیفیت خدمات ادراک شده
ارزیابی کیفیت خدمات
مدل سروکوال
مدل BSQ
مدل SYSTRA – SQ
مدل لن بری و همکارانش
مدل کانو
ابزار اندازه گیری کیفیت خدمات ارائه شده به مشتری
مدل ارزیابی عملکرد (سروپرف)
فروشگاه های زنجیره ای
تعریف فروشگاه های زنجیره ای
اهداف و علل شکل گیری
ویژگی ها
فواید اجتماعی
فواید بهداشتی
مزایای ویژه مصرف کنندگان و مشتریان
عوامل رشد
عوامل بیرونی
عوامل اقتصادی
عوامل جمعیتی
عوامل فنی
تغییر سلیقه مصرف کنندگان
عوامل درونی
تعیین دقیق اهداف
تشکیلات قابل انعطاف و متناسب
مدیریت کارآمد
بکارگیری فنون علمی
مساله لجستیک
فناوری اطلاعات (IT)
توجه به نیروی انسانی
روش های جلب مشتری
نظارت بر سیستم
فصل سوم – روش پژوهش
مقدمه
روش پژوهش
مدل پژوهش
جامعه آماری
حجم نمونه و نمونه گیری
نحوه گردآوری داده ها
ابزار پژوهش
اعتبار و روایی
تفسیر نتایج
روش جمع آوری اطلاعات
تجزیه وتحلیل اطلاعات
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
تحلیل ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان
تحلیل توصیفی مقدماتی
بررسی فرضیه های تحقیق
آزمون رتبه بندی فریدمن
فصل پنجم – بحث و نتیجه گیری
مقدمه
یافته های پژوهش
پیشنهادات پژوهش
پیشنهادات کاربردی
پیشنهادات برای پژوهش های آتی
محدودیت های پژوهش
منابع و مآخذ
منابع فارسی
منابع لاتین
پیوست ها
پرسشنامه
جداول خروجی SPSS

فهرست جداول:
توزیع افراد بر حسب جنس
توزیع افراد بر حسب گروه های سنی
توزیع افراد بر مبنای سطح تحصیلات
شاخصه های توصیفی مربوط به عوامل موثر بر کیفیت خدمات خرده فروشی
آزمون تعیین نرمال بودن متغیرهای اصلی تحقیق
نتایج آزمون t تک نمونه ای برای کیفیت خدمات خرده فروشی
شاخصه های توصیفی نمرات کیفیت خدمات خرده فروشی به تفکیک زن و مرد
نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین نمرات کیفیت خدمات خرده فروشی بین زن و مرد
میانگین و انحراف معیار نمرات کیفیت خدمات خرده فروشی به تفکیک گروه سنی
نتایج آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین کیفیت خدمات خرده فروشی بین گروه های سنی
میانگین و انحراف معیار نمرات کیفیت خدمات خرده فروشی به تفکیک سطح تحصیلات
نتایج آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین کیفیت خدمات خرده فروشی بین سطح تحصیلات
نتایج آزمون t تک نمونه ای برای جنبه فیزیکی
شاخصه های توصیفی نمرات جنبه فیزیکی به تفکیک زن و مرد
نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین نمرات جنبه فیزیکی بین زن و مرد
میانگین و انحراف معیار نمرات جنبه فیزیکی به تفکیک گروه سنی
نتایج آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین جنبه فیزیکی بین گروه های سنی
میانگین و انحراف معیار نمرات جنبه فیزیکی به تفکیک سطح تحصیلات
نتایج آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین جنبه فیزیکی بین سطح تحصیلات
شاخصه های توصیفی نمرات قابلیت اعتماد به تفکیک زن و مرد
میانگین و انحراف معیار نمرات قابلیت اعتماد به تفکیک گروه سنی
نتایج آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین قابلیت اعتماد بین گروه های سنی
میانگین و انحراف معیار نمرات قابلیت اعتماد به تفکیک سطح تحصیلات
نتایج آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین قابلیت اعتماد بین سطح تحصیلات
نتایج آزمون t تک نمونه ای برای تعامل شخصی
شاخصه های توصیفی نمرات تعامل شخصی به تفکیک زن و مرد
نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین نمرات تعامل شخصی بین زن و مرد
نتایج آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین تعامل شخصی بین گروه های سنی
میانگین و انحراف معیار نمرات تعامل شخصی به تفکیک سطح تحصیلات
نتایج آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین تعامل شخصی بین سطح تحصیلات
نتایج آزمون t تک نمونه ای برای حل مسئله
شاخصه های توصیفی نمرات حل مسئله به تفکیک زن و مرد
نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین نمرات حل مسئله بین زن و مرد
میانگین و انحراف معیار نمرات حل مسئله به تفکیک گروه سنی
نتایج آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین حل مسئله بین گروه های سنی
میانگین و انحراف معیار نمرات حل مسئله به تفکیک سطح تحصیلات
نتایج آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین حل مسئله بین سطح تحصیلات
نتیجه آزمون معنی داری فریدمن برای اولویت بندی عوامل موثر بر کیفیت خدمات خرده فروشی

فهرست نمودارها:
چگونگی توزیع افراد بر حسب جنس
چگونگی توزیع افراد بر حسب گروه سنی
چگونگی توزیع افراد بر حسب سطح تحصیلات

فهرست اشکال:
مدل شکاف ها کیفیت خدمات (سروکوال)
نمودار ضرورت توجه به کیفیت خدمات
چرخه کیفیت خدمات
نیازها، ادراکات، انتظارات
سطوح خدمات
ادراکات و انتظارات
الگوی رضایت مندی مشتری
عوامل اولیه موثر بر ادراکات مشتری
سطوح انتظارات مشتری
مدل کانو
مدل تامین رضایت مشتری

چکیده:
امروزه افراد در محیطی زندگی میکنند که بطور روز افزون به سوی اقتصاد مبتنی بر خدمات پیش میرود. خدمات تنها به خدمات بانکی، پستی، بیمه ای، بهداشتی و آموزشی محدود نمیشود؛ بلکه اغلب محصولاتی که خریداری میکنیم مجموعی از خدمات را نیز شامل میشوند. در واقع طیف وسیعی از کالاها برای داشتن مزیت رقابتی بر فعالیت های مبتنی بر خدمت تکیه دارند. در این پژوهش ما به این سوال پاسخ خواهیم داد که نگرش مشتریان فروشگاه های زنجیره ای سلمان فارسی کاشان نسبت به کیفیت خدمات فروشی ارائه شده توسط این مجموعه چگونه است. در این پژوهش کیفیت خدمات فروشی براساس مدل کیم و جین (2002) بر پایه چهار متغیر جنبه فیزیکی، قابلیت اعتماد، تعامل شخصی و حل مساله سنجیده میشود. جامعه آماری در این پژوهش کلیه مشتریان فروشگاه زنجیره ای سلمان کاشان می‌باشد. ما 270 نفر را بعنوان حجم نمونه در نظر میگیرم. مشخص شد میانگین تمام عوامل موثر بر کیفیت خدمات خرده فروشی از دیدگاه مشتریان فروشگاه های زنجیره ای سلمان فارسی کاشان از حد متوسط بالاتر است. همچنین کیفیت خدمات خرده فروشی از دیدگاه مشتریان فروشگاه های زنجیره ای سلمان کاشان در وضعیت مطلوبی قرار دارد. علاوه بر این، جنبه فیزیکی، قابلیت اعتماد، تعامل شخصی و حل مسئله بر کیفیت خدمات خرده فروشی از دیدگاه مشتریان فروشگاه های زنجیره ای سلمان کاشان تاثیر معناداری دارد. در نهایت با استفاده از آزمون فریدمن، تعامل شخصی، قابلیت اعتماد، جتبه فیزیکی و حل مسئله به ترتیب در اولویت اول تا چهارم عوامل موثر بر کیفیت خدمات خرده فروشی از دیدگاه مشتریان قرار گرفتند.

مقدمه:
رقابت شدید در عرصه کسب و کار و رشد روز‌ افزون فناوری، شرایطی را ایجاد کرده است که مشتریان براحتی میتوانند نیازهای خود را از طرق مختلف برآورده کنند. بی شک در چنین شرایطی، سرآمدی یک کسب و کار مستلزم کسب آگاهی درباره نیازهای مشتریان و درک بهتر آن ها از طریق بهره‌گیری از شیوه‌های معتبر جمع‌آوری و تحلیل داده‌هاست. رفتار مشتریان در جوامع مختلف حاکی از آن است که ضرر ناشی از مشتری ناراضی برای شرکت به مراتب بیش از سود ناشی از مشتریان راضی است. همچنین، هزینه فروش محصول به مشتری قدیمی، کمتر از هزینه جذب مشتری جدید است. باید توجه داشت که مشتری، نه فقط به دلیل دریافت محصول متمایز از دیگران و منطبق با نیازهایش، بلکه به‌دلیل تعلق خاطر به روابطش از محصولات یک شرکت یا خدمات یک سازمان استفاده میکند.
مفاهیم کیفیت خدمات و رضایت از خدمات در نوشتارها و فعالیت های بازاریابی در طول ده های گذشته مورد توجه بسیار قرار گرفته است. محققان بازاریابی مزایای رضایت و کیفیت را بسیار ستوده اند و آن ها را بعنوان شاخص هایی از مزیت رقابتی سازمان نام برده اند. هرچند که ماهیت دقیق قضاوت های مشتری و ارتباط بین این دو، هنوز در هاله اییاز ابهام است.
رضایت مشتری بعنوان یک عامل کلیدی در شکل گیری تمایل خرید آتی مشتریان به شمار میرود. همچنین مشتریان راضی به احتمال قوی از تجربه خودشان نزد دیگران صحبت خواهند کرد، این امر به ویژه در فرهنگ های شرقی که زندگی اجتماعی به گونه ای شکل یافته است که ارتباطات اجتماعی با دیگر افراد جامعه را بهبود بخشد، از اهمیت بیشتری برخوردار است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
ارزیابی, بهبود کیفیت, تحلیل واریانس, توليد, جامعه آماری, خدمات, خرده فروشی, دانلود, رضايت مشتری, فره,

تاريخ : 15 فروردين 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:115
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول
کلیـــات تحقــیق
مقدمه
بیان مسئله
ضرورت واهمیت موضوع
قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی
قلمرو زمانی تحقیق
قلمرو مکانی تحقیق
تعاریف واژه های تحقیق
فصل دوم
ادبیــات تحقــیق
مقدمه
تعریف گردشگری
اهمیت گردشگری
افزایش درآمد
انواع گردشگری
گردشگری شهری
گردشگری فرهنگی
اصول گردشگری
گردشگری، تفریح و فراغت
سیستم گردشگری
صنعت گردشگری
مدیریت بازاریابی گردشگری
تاثیرات اقتصادی بر گردشگری
تاثیرات فرهنگی واجتماعی بر گردشگری
موانع توسعه گردشگری
تعریف اعتماد عمومی
مفهوم اعتماد
اهمیت اعتماد عمومی
انواع اعتماد عمومی
ابعاد اعتماد
اعتماد بنیادین یا امنیت وجودی
اعتماد بین شخصی
اعتماد اجتماعی یا اعتماد به غریبه ها
اعتماد نهادی
پیامدهای اعتماد اجتماعی
راهکارهای بهبود اعتماد عمومی
دلایل عمومی افول اعتماد عمومی
مشارکت
عوامل موثر بر مشارکت افراد از دیدگاه نظریه پردازان
پیشینه و فرهنگ مشارکت در ایران
تاریخچه کاشان
موقعیت جغرافیایی کاشان
جمعیت کاشان
آب و هوای کاشان
زبان و نژاد مردم کاشان
مذهب مردم کاشان
آثار تاریخی شهر کاشان
بخش سوم – تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور
پیشینه تحقیق
پیشینه داخلی
پیشینه خارجی
نتیجه گیری
فصل سوم
روش تحقیق
مقدمه
روش پژوهش
جامعه آماری
نمونه آماری
ابزار جمع‌آوری اطلاعات
روایی و پایایی پرسشنامه
تعیین اعتبار (روایی) پرسشنامه
تعیین پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه
تجزیه و تحلیل آماری
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل آماری
مقدمه
آمار توصیفی
جنسیت
سن
میزان تحصیلات
شغل
میزان درآمد
نتایج توصیفی
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه های پرسشنامه
فصل پنجم
نتیـجه گیــری
مقدمه
خلاصه تحقیق
نتیجه گیری
محدودیت تحقیق
پیشنهادات
منابع

چکیده:
هدف اصلی این پژوهش بررسی اعتماد عمومی نسبت به سنجش توسعه گردشگری و مجرای آن در منطقه کاشان میباشد. اعتماد در معنای کلی بازگوی این باوراست. که دیگران با کنش خود به آسایش یا رفاه اعتماد کنندگان کمک کرده و از آسیب زدن به آن ها یا منافع شان خودداری کنند. با توجه به موضوع و اهداف مورد بررسی در این پژوهش برای بدست آوردن حجم نمونه در این تحقیق از فرمول کوکران استفاده شده است و حجم نمونه 100 نفر تعیین شده و سپس با استفاده از روش نمونه گیری اتفاقی (تصادفی ساده) جمع آوری اطلاعات به صورت فیزیکی صورت گرفت. در این پژوهش جهت بررسی داده های آماری از نرم افزار spss استفاده شده است. دو نوع آمار توصیفی و استنباطی برای تحلیل داده ها استفاده شده است. در این پژوهش از آزمون رتبه بندی فریدمن استفاده شده است.

مقدمه:
در سالهای اخیر گردشگری بعنوان صنعت بدون دود، منبع درآمد سرشار در تجارت جهانی و عنصر مهمی در بهبود و تنظیم موازنه بازرگانی و تراز پرداخت‌های بسیاری از کشورها شده است، رشد قابل توجه و چشمگیر گردشگری در پنجاه سال اخیر نشان دهنده اهمیت فراوان اقتصادی و اجتماعی این پدیده است. گردشگری در تولید ناخالص ملی نقش مهمی ایفا می‌کند، تراز پرداخت‌ها، که نشان دهنده معاملات بین‌المللی هر کشور است، را متوازن می سازد. لوئیس ترنر گردشگری را امید بخش‌ترین و پیچیده‌ترین صنعتی می‌داند که جهان سوم با آن روبرو است و معتقد است گردشگری بیشترین قابلیت را برای جانشینی دیگر صنایع درآمدزا دارد. توسعه گردشگری موجب رونق اقتصادی و کاهش فقر میشود همچنین تاثیر به سزایی در افزایش درآمد و کاهش بیکاری و در نتیجه افزایش رفاه اجتماعی دارد. علاوه بر آن گردشگری عاملی است برای گفتگوی بین فرهنگ‌ها و تمدن‌ها و از نظر سیاسی نیز، روابط بین‌ ملل و دولت را متعادل‌تر و نزدیک‌تر می‌سازد. و اعتماد، مهمترین انگیزه ای است که افراد را به داشتن ارتباطات دو سویه یا چند سویه تشویق میکند. حتی بسیاری از اندیشمندان اجتماعی، اعتماد را حسی می‌دانند که منجر به تعاون و همکاری می‌شود و فقط در این حالت است که انسان در عین تفاوت‌ها، قادر به حل مشکلات خواهد بود.
و با اهمیت یافتن مفهوم اعتماد در جامعه و توسعه همه جانبه، این مفهوم در برنامه ریزی های توسعه هم مورد توجه قرار گرفت تا آن جا که در قانون برنامه ریزی توسعه بدان اشاره شد. با توجه به تنوع قومی در ایران، سنجش اعتماد اجتماعی و عوامل موثر بر آن در میان همه اقوام ضروری شد تا راهکارهای تقویت اعتماد شناسایی و بر اساس آن برنامه ریزی شود.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اعتماد, اعتماد عمومی, افزایش درآمد, اقتصاد, بازاریابی, تحقیق, تفریح, توسعه گردشگری, جنسیت, دانلود, ر,

تاريخ : 15 فروردين 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:205
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول – مقدمه
تعریف و مفهوم عملیات سطحی
انواع روش های عملیات سطحی
فصل دوم – مواد سخت پوشی
انتخاب آلیاژ سخت پوشی
مواد سخت پوشی
آلیاژهای پایه آهن
فولادهای پرلیتی
فولادهای آستنیتی
فولادهای مارتنزیتی
چدن های پر کرم
کاربیدها
آلیاژهای پایه کبالت
آلیاژهای پایه کبالت کاربیدی
آلیاژهای پایه کبالت حاوی فاز بین فلزی لاوه
آلیاژهای پایه نیکل
آلیاژهای پایه نیکل بورایدی
آلیاژهای پایه نیکل کاربیدی
آلیاژهای پایه نیکل حاوی فاز بین فلزی لاوه
آلیاژهای پایه نیکل پرسیلسیم
فولادهای زنگ نزن پرسیلیسیم
آلیاژهای پایه مس
فصل سوم – عوامل موثر بر انتخاب فرآیندهای سخت پوشی
خواص و کیفیت مورد نظر
مشخصات فیزیکی قطعه کار
مشخصات متالورژیکی فلز پایه
نوع آلیاژهای سخت پوشی
مهارت اپراتور
هزینه
فصل چهارم – سخت پوشی توسط فرآیند های جوشکاری
جوشکاری با گاز (شعله)
جوشکاری قوسی با الکترود روپوش دار
جوشکاری قوسی زیر پودری
جوشکاری قوس باز با الکترود تو پودری
جوشکاری قوسی فلزی با گاز محافظ
جوشکاری قوسی الکترود تنگستن با گاز محافظ
جوشکاری قوس پلاسما
سخت پوشی توسط لیزر
فصل پنجم – سخت پوشی توسط فرآیند های پاشش دهی حرارتی
پاشش سیمی توسط شعله اکسی گاز
پاششی سیمی توسط قوس الکتریکی
پاشش پودری توسط شعله اکسی گاز
پاشش پودری توسط قوس پلاسما
پاشش پلاسما در خلاء
پاشش توسط قوس پلاسمای منتقل شده
پاشش پودری توسط شعله اکسی گاز با سرعت بالا
HVOF احتراق پالسی
HVOF احتراق پیوسته
مواد پاشش حرارتی و کاربردها
پوشش های مقاوم در برابر سایش
پوشش های مقاوم در برابر خوردگی
پوشش های محافظ در برابر اکسیداسیون
پوشش های عایق حرارتی
پوشش های مانع حرارت
پوشش هادی الکتریکی
پوشش های بازیابی ابعادی
ساختار و خواص پوشش ها
فصل ششم – مراجع
مراجع

مقدمه:
تعریف و مفهوم عملیات سطحی
عملیات سطحی عبارت است از رسوب دهی یک ماده پر کننده روی سطح قطعه کار جهت به دست آوردن خواص یا ابعاد مورد نظر که بطور معمول به منظور افزایش عمر کاری قطعه یا جایگزینی فلزی به کار میرود که فرسوده یا خورده شده است. عملیات سطحی میتواند موجب افزایش مقاومت به خوردگی، مقاومت به سایش، چقرمگی، یا خواص ضد اصطکاکی در محل مورد نظر گردد. برخی از پوشش ها توسط فرآیندهای جوشکاری گازی یا قوسی و یا توسط فرآیندهای پاشش دهی حرارتی رسوب داده میشوند و روش های دستی، نیمه اتوماتیک یا اتوماتیک را میتوان برای هر یک از فرآیندها به کار برد. مواد پرکننده مناسب در شکل ها و انواع گوناگون نظیر میله جوشکاری، الکترودهای پوششدار، خمیرها و پودرها موجود می باشند. چسبندگی این مواد بر روی فلزات پایه از طریق نفوذ، پیوندهای متالورژیکی یا پیوندهای مکانیکی صورت میگیرد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آلياژ, احتراق, الكترود, اکسیداسیون, جوشكاری قوسی, جوشکاری, حرارت, خوردگی, دانلود پروژه, رسوب, سایش, ,

تاريخ : 15 فروردين 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:22
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول
شرکت مخابرات استان مازندران
مقدمه
مدیریت شرکت
مدیریت توسعه و مهندسی
مدیریت نگهداری و پشتیبانی
مدیریت مالی و اداری
مدیریت بازاریابی و فروش
فصل دوم
مقدمه
خرید تجهیزات عمومی مخابرات
گزارش از مرکز مخابراتی انقلاب
فصل سوم
ترافیک سنجی
مقدمه
فصل چهارم
نتیجه گیری

چکیده:
شرکت مخابرات استان مازندران، شرکتی است که با روش های مختلف به ارائه سرویس ها و خدمات مختلف میپردازد و تمام سیستم های اداری و فنی آن با توجه به تغییرات روز و نیازهای احساس شده در بخش ارتباطات خود را وفق داده و در جهت برطرف نمودن این امر تلاش میکنند. این شرکت با مدیریت‌های ایجاد شده و استفاده از تکنولوژی های روز دنیا و استفاده از نرم افزارها و سخت افزارهای تولید شده و در حال توسعه، خود را به سمت پیشرفت سوق میدهند.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
ارتباطات, بازاريابی, تجهیزات, ترافیک سنجی, تكنولوژی, خدمات, دانلود, سخت افزار, سرويس, فروش, فناوری ا,

<-BloTitle->
<-BloText->