خريد بک لينک

home theater in Los Angeles
فلنج
Barabas Ropa de hombre
سریعترین و بروزترین سایت دانلود کارآموزی و پروژه شبکه اجتماعی اشتراک گذاری تیکفا
<-BloTitle->
<-BloText->

تاريخ : 15 فروردين 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:55
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه و آشنایی با اصطلاحات علمی
خاک های هالومورف یا تحت تاثیر املاح
خاک های شور
خاک های قلیا
خاک های شور و قلیا
خاک های غیرشور و غیرقلیا
نظریه‌های مختلف درمورد مکانیسم جذب نمک ها توسط گیاهان
نفوذپذیری بافت‌ها
اثر پروتوپلاسم
درجه اشباع بافت‌ها
اثرات شوری بر گیاهان
اثرات شوری روی مراحل رشد
تاثیر روی جوانه‌زدن
تاثیر روی ساختمان گیاه
تاثیر روی رشد گیاه
تاثیر بر روی مراحل زایشی گیاه
تاثیر شوری بر گیاهان
عوامل موثر بر مقاومت گیاه نسبت به شوری
مقاومت و عکس‌العمل گیاهان به شوری
اجتناب (Avoidance)
تحمل
هدایت ویژه‌ عصاره‌ اشباع خاک بر اساس درصد استاندارد کاهش محصول
تعادل اسمزی
سرعت جذب و انتقال Na+
نسبت Na:K در گیاهان
روشهای سخت‌ تر شدن (Hardening) یا مقاوم‌شدن
مکانیسم مقاومت به شوری
مکانیسم جذب
مکانیسم تحمل
اثرات شوری بر مورفولوژی و آناتومی گیاه
کاهش رشد
کاهش سطح برگ ها
افزایش گوشتی بودن برگ ها یا افزایش درجه‌ Sacculence
ضخیم‌شدن کونیکول
تغییر در تعداد اندازه روزنه‌ها
ایجاد Tylose
زود چوبی شدن ریشه‌ها
جلوگیری از تمایز یافتن آوندهای چوبی و آبکش
اثرات فیزیولوژیکی شوری بر گیاهان
اثر شوری روی جذب املاح
اثر شوری روی فتوسنتز
اثر شوری روی تعرق
اثر شوری بر تغییر ساختمان کلروپلاست‌ها
تاثیر شوری بر تغییر مسیر تولید مواد آلی (Pathvay)
اثر شوری در تغییر شدت تنفس
اثر شوری بر روی سنتز پروتئین‌ها
اثر شوری بر روی فیتوهورمون‌ها
ویژگی گیاهان مقاوم به شوری و طبقه‌ بندی آن ها
حساسیت و مقاومت محصولات صحرایی در برابر املاح
مقاومت نباتات مرتعی
تحمل درختان میوه نسبت به شوری
مقاومت نسبی گیاهان زینتی در مقابل املاح
فهرست منابع

فهرست جداول:
تشخیص مقاومت گیاهان
مقاومت درختان میوه نسبت به میزان شوری و کلرورسدیم برگ
مقاومت گیاهان زینتی به املاح
انواع تفاوت های ممکن در مقاومت به شوری

مقدمه و آشنایی با اصطلاحات علمی:
طبق تعریف Levitt، تنش از دیدگاه بیولوژیکی شامل هر گونه تغییرات در شرایط محیطی است که رشد و نمو گیاه را کند کرده و یا الگوی رشد و نمو آن را تغییر میدهد. تنش شوری ناشی از نمک های محلول (به خصوص NaCl) در محیط ریشه بوده که غلظت آن ها از حد مشخصی گذشته و سبب کاهش و یا توقف در رشد گیاهان زراعی میشود. در هر صورت قصد ما بر آن نیست که به علل شور شدن خاک ها بپردازیم؛ بلکه هدف، آشنایی با عکس‌العمل و نحوه مقاومت گیاهان در برابر شوری میباشد. برآورد دقیقی از میزان زمین‌های دارای مشکل شوری وجود ندارد. کریستینس در سال 1982، برآورد کرده است که از 14 بیلون هکتار زمین‌های زیرکشت در دنیا، حدود 4/1 بیلیون هکتار دارای مشکل شوری و 6 بیلیون هکتار در مناطق خشک و نیمه‌ خشک قرار دارند.
توزیع جهانی زمین‌های شور در سطح جهان یکنواخت نیست، از بررسی 5/343 میلیون هکتار از خاک های شور در دنیا، آسیا بیشترین مساحت اراضی شور در دنیا را به خود اختصاص داده است.
12% از کل مساحت کشور به صورت دیم و آبی زیر کشت محصولات متنوع است. گفته میشود که 50% از این مساحت به درجات مختلف تحت اثر شوری، قلیایی بودن و غرقاب هستند که این میزان تا 75% از کل اراضی فاریاب را شامل میشود که در سراسر کشور پراکنده شده است.
در ابتدا توضیح چند اصطلاح ضروری به نظر میرسد. معنای تحت‌الفظی هالوفیت، گیاه نمک (Salt Plant) بوده و به گیاهانی گفته میشود که میتوانند با وجود غلظت بالای نمک Na رشد کنند. گیاهانی که نمیتوانند با وجود غلظت بالای نمک Na رشد کنند، گلیکوفیت یا گیاهان شیرین نامیده میشوند. به دلیل محدوده‌ وسیعی که بین هالوفیت‌ها وجود دارد، به زیردسته‌هایی از Euhalophyttes (هالوفیت‌های واقعی) تا به Oligo halophytes (آن هایی که شوری ملایم را تحمل میکنند) تقسیم میشوند. بسیاری از هالوفیت‌ها میتوانند، بطور کاملاً نرمالی در محیط کم یا فاقد نمک رشد کنند که به آن ها هالوفیت اختیاری گویند، ولی اگر قادر به چنین وضعیتی نباشد به آن ها هالوفیت اجباری گویند. مثال هالوفیت زراعی اختیاری چندرقند است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آبكش, آناتومی, آوند, استاندارد, اسمزی, املاح, بافت , بيولوژيک, تعرق, جوانه زدن, خاک های هالومورف, دا,

تاريخ : 15 فروردين 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:51
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول : تاریخچه و مبدا زیره سبز
فصل دوم : گیاه شناسی زیره سبز
تیره جعفری
جنس زیره سبز Cuminum
زیره سبز Cuminum Cyminum
فصل سوم : زیره سبز و نیازهای آن برای رشد و نمو
محیط رشد زیره سبز
نیازهای حرارتی زیره سبز
نیازهای رطوبتی زیره سبز
خاک مناسب برای زیره سبز
نیازهای نوری زیره سبز
اجزای عملکرد زیره سبز
عملکرد دانه زیره سبز
مراحل نمو زیره سبز
واکنش زیره سبز به تنش های محیطی
اثر تنش کم آبی بر مولفه های عملکرد بذر، در زیره سبز
تنش شوری
تنش گرمایی
زیره سبز در تناوب
کود دهی زیره سبز
فصل چهارم : از کاشت تا برداشت زیره سبز
تهیه بستر بذر
آماده سازی بذر جهت کاشت
کاشت بذر زیره سبز
تاریخ کاشت زیره سبز
برداشت زیره سبز
عملکرد زیره سبز
زمان برداشت و آماده سازی محصول برای بازار
آب مورد نیاز زیره سبز
اثر آبیاری بر اجزاء عملکرد زیره سبز
وزن هزار دانه زیره سبز
تعداد چتر در بوته زیره سبز
تعداد دانه در چتر زیره سبز
عملکرد دانه
فصل پنجم : بیماری ها، آفات و علف های هرز زیره سبز و نحوه کنترل آن ها
بیماری های زیره سبز
بیماری بوته میری یا پژمردگی زیره سبز
روش های مبارزه
بیماری سوختگی زیره سبز
بیماری های دیگر زیره سبز
آفات زیره سبز
مبارزه با علف های هرز زیره سبز
فصل ششم : خواص، مصارف و جنبه های اقتصادی زیره سبز
خواص و مصارف دارویی زیره سبز
مصارف غذایی زیره سبز
سایر موارد مصرف زیره سبز
اسانس زیره سبز
ترکیبات شیمیایی اسانس زیره سبز
روش های استخراج اسانس زیره سبز
اهمیت اقتصادی زیره سبز
سطح زیر کشت، تولید و عملکرد زیره سبز در ایران
صادرات زیره سبز
فصل هفتم: ژنتیک و اصلاح در زیره سبز
ژنتیک زیره سبز
فصل هشتم: منابع مورد استفاده

مقدمه:
انسان ها علاوه بر تامین مواد غذایی بسیاری از نیازهای روزمره زندگی خود را از گیاهان تامین میکنند. شاید بتوان گفت که نقش گیاهان در تامین این گونه نیازهای جامعه انسانی، کمتر از نقش آن ها در تامین محصولات غذایی نیست.
از جمله این مواد کاغذ، پلاستیک، چسب، داروهای گیاهی و نوشیدنی هایی مثل چای و کاکائوست که گیاهان مختلفی را ما در تهیه و تولید این مواد استفاده میکنیم.
آن چه که در انتخاب گیاهان زراعی جهت کشت در یک منطقه اهمیت دارد سازگاری با عوامل محیطی و با صرفه بودن از نظر اقتصادی میباشد که باعث میشود که یک گیاه زراعی در یک منطقه مورد کشت کار قرار گیرد.
زیره سبز به عنوان گیاهی ارزشمند از نظر دارویی دارای ویژگی های است که جایگاه آن را در الگوی کشت مناطق خاصی از کشورمان تثبیت نموده است. مهم ترین این ویژگی ها عبارتند از:
1- فصل رشد نسبتاً کوتاه زیره سبز (100 تا 120 روز) باعث میشود پس از برداشت محصول زمین را زیر کشت محصولاتی نظیر ذرت علوفه ای، سویا، هویج، ارزن، کنجد و برد و یا اقدامات اصلاحی روی خاک انجام داد.
2- زیره سبز نیاز آبی کمی دارد. علاوه بر آن، قسمت عمده آب مورد نیاز خود را از نزولات جوی تامین میکند.
3- فصل کاری زیره سبز در مناطق کشت با فصل کاری محصولات دیگر تلاقی نداشته و تعادلی در توزیع زمانی کار زارعین و ماشین آلات کشاورزی ایجاد میکند.
4- زیره سبز در مقایسه با سایر محصولات زراعی از توجیه اقتصادی بالایی برخوردار است، خصوصاً در مناطقی که آب عامل محدود کننده است.
5- از آن جا که زیره سبز گیاهی صادراتی است، قیمت آن کمتر دچار نوسانات شده و موجب اطمینان خاطر کشاورز از فروش محصول خود به قیمت مناسب میشود.
حال با توجه به این ویژگی ها در این پایان نامه به تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد این گیاه ارزشمند پرداخته ایم.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آبياری, آفات, آماده سازی, آماده سازی محصول, اسانس, اقتصاد, بازار, بذر, برداشت, بوته, بيماری, تركيبات,

تاريخ : 15 فروردين 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:120
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول – کلیات مبای و تحول تاریخی جعل
فصل اول
معنای لغوی و اصطلاحی جعل، سابقه تاریخی و تعریف بزه جعل
گفتار اول – معنای لغوی و اصطلاحی بزه جعل
معنای لغوی بزه جعل
معنای اصطلاحی بزه جعل
گفتار دوم – سابقه تاریخی جعل
سابقه تاریخی جعل در اسلام
سابقه تاریخی جعل در حقوق ایران
دوران قدیم
دوران قبل انقلاب
دوران بعد از انقلاب
گفتار سوم – تعریف جعل از دیدگاه قانون و حقوقدانان
فصل دوم – انواع جعل و وجوه افتراق آن ها
گفتار اول – جعل مادی
مصادیق جعل مادی
خراشیدن و تراشیدن، محو یا سیاه کردن
قلم بردن، الحاق و اضافه کردن عبارتی در سند
الصاق متقلبانه سندی به سند دیگر
مقدم یا مؤخر نمودن تاریخ سند
ساختن نوشته یا سند
ساختن مهر و امضاء
گفتار دوم – جعل معنوی
مصادیق جعل معنوی
تخریب موضوع و مفهوم سند
امر باطنی را صحیح جلوه دادن و یا امر صحیحی را باطل جلوه دادن
چیزی را که بدان اقرار نشده را قرار شده جلوه دادن
تغییر اسامی اشخاص توسط مامورین دولتی و دفاتر اسناد رسمی
تقدیم یا تاخیر سند یا ثبت سند نسبت با تاریخ حقیقی
وجه افتراق جعل مادی و جعل معنوی
فصل سوم – تعریف سند و انواع آن
گفتار اول – مفهوم سند و تعریف آن در حقوق ایران
گفتار دوم – انواع سند
سند رسمی
سند رسمی از نظر قانون ثبت
آثار سند رسمی در قانون ثبت
معتبر بودن مقدمات و مندرجات سند رسمی
حدود و اعتبار اسناد رسمی
قدرت اجرائی اسناد رسمی
تعریف سند عادی و اقسام آن
اسناد عادی که افراد امضاء یا مهر نموده اند
دفاتر تجاری
دفتر تجاری رسمی
دفتر تجاری عادی
اسناد بازرگانی
نوشته های خصوصی افراد
بخش دوم – جعل در حقوق موضوعه
فصل اول – تحلیل ماده یکصد قانون ثبت اسناد
گفتار اول – عنصر قانونی
گفتار دوم – عنصر مادی – صورت های مختلف پیش بینی شده در ماده 100
قانون ثبت اسناد
مرتکب جرم
انواع عمل فیزیکی در ماده یکصد که میتواند جرم جعل در سند
رسمی را تحقق سازد
اسناد مجعوله یا مزوره را ثبت کند
سندی را بدون حضور اشخاص که مطابق قانون حضور داشته باشند ثبت نمایند
سندی را به اسم کسانی که آن معامله را نکرده اند ثبت کند
تاریخ سند یا ثبت سندی را مقدم یا موخر در دفتر ثبت کند
تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت را معدوم یا مکتوم کند یا ورقی از آن دفاتر
را بکشد یا به وسیله متقلبانه دیگر ثبت سندی را از اعتبار و استفاده بیندازد
اسناد انتقالی را با علم و عدم مالکیت انتقال دهنده ثبت کند
سندی را که بطور وضوح سندیت نداشته و یا از سندیت افتاد ثبت کند
نتیجه عمل محرمانه یا رکن نتیجه (عنصر ضرر)
مفهوم ضرر
اقسام ضرر
ضرر مادی
ضرر معنوی
ضرر اجتماعی
گفتار سوم – عنصر معنوی یا روانی (قصد متقلبانه)
گفتار چهارم – مجازات مرتکبین اعمال ماده یکصد قانون ثبت
مجازات اصلی جعل اسناد رسمی
مجازات تبعی جعل اسناد رسمی
شروع به جرم در جعل اسناد رسمی
غیر قابل گذشت بودن و غیر قابل تعلیق بودن مجازات بزه جعل
اسناد رسمی
فصل دوم – جعل ارتکابی توسط شاغلین ثبت اسناد
گفتار اول – عنصر قانونی
گفتار دوم – عنصر مادی
عمل مرتکب
موضوع جرم
رکن نتیجه
گفتار سوم – عنصر معنوی یا اخلاقی
گفتار چهارم – مجازات جرم صدور گواهی خلاف واقع
فصل سوم
استثنائات قانونی راجع به صدور اسناد رسمی براساس اسناد عادی
گفتار اول – الزام به تنظیم سند رسمی با ارائه سند عادی و صدور حکم قضائی
گفتار دوم – پذیرش سند عادی به موجب قانون خاص به رغم ماده 22 قانون ثبت
گفتار سوم – تنظیم سند عادی انتقال به حکم قانون بدون ضرورت حضور مالک
نتیجه گیری و پیشنهادات
منابع و مآخذ

چکیده:
جعل اسناد در روزگار ما به ویژه در سالهای اخیر به دلیل نابسامانی اقتصادی کشور یکی از مسائل مهم دستگاه قضائی و سازمان ثبت اسناد و املاک (بعنوان زیر مجموعه ای از آن دستگاه) میباشد. زیرا در روابط مردم به هر کیفیت تعداد بی شماری اسناد به انحاء مختلف تنظیم میشود که مفاد آن باید رعایت شود. برای اینکه فعالیت های مختلف اجتماع راه عادی خود را طی کند لازم است اسناد تنظیمی وسیله مطمئنی برای حفظ روابط افراد بوده و اولین شرط استحکام آن ها این است که عاری از تقلب و تزویر باشند.
بی شک اسنادی که دستخوش جعل و تزویر قرار میگیرند، طبعاً موجب اخلال روابط اجتماع و هم موجب لطمه به منافع افراد است و همین آثار ضرر مادی و معنوی و اجتماعی جعل است که مداخله قانون مجازات را ایجاب نموده است به همین دلیل در اکثر قانون گزاری ها با مجازات نسبتاً شدیدی همراه است. لذا برای تامین و تضمین روابط حقوقی افراد و اعتماد آن ها به اسناد رسمی قانون گذار در ماده 100 و 103 قانون ثبت اسناد مواردی را که اصطلاحاً جعل نیستند بعنوان جعل در اسناد رسمی آورده و مرتکبین آن ها را جاعل در اسناد رسمی دانسته است و صادر کننده گواهی خلاف واقع را در حکم جاعل در اسناد رسمی میداند. در تحقیق پیش رو، مواردی را که قانون گذار در قانون ثبت به عنوان جعل و در حکم جعل شناخته و همچنین استثنائات قانونی راجع به مرور اسناد رسمی براساس اسناد عادی را بررسی و تحلیل می کنیم. نتیجه ابتدائی از این تحقیق، جلب توجه به نحوه ارتکاب جعل در اسناد رسمی و سیاست کیفری ایران در قبال آن است. لیکن هدف نهایی این بحث عبارتست از طرق پیشگیری از جعل اسناد رسمی می باشد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اسناد, اسناد بازرگانی, افتراق, امضاء, انقلاب, تزویر, ثبت اسناد, جرم جعل, جعل مادی, حقوق, حقوقدانان, ,

تاريخ : 15 فروردين 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:23
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول : جمع آوری اطلاعات
مصاحبه
پرسشنامه
بررسی سیستم های مشابه
فصل دوم : تجزیه و تحلیل اطلاعات
نتایج بدست آمده از مصاحبه و پرسشنامه
نتایج بدست آمده از سیستم های مشابه
نمودار DFD
نمودار E-R
طراحی و بهینه سازی
پیشنهادها

مقدمه:
در این پروژه هدف تجزیه و تحلیل سیستم رزو بلیط های اتوبوس است که از طریق اینترنت صورت میپذیرد. ما در این پروژه به بررسی مشکلات و ایجاد راه حل هایی برای بهتر وسریع تر انجام گرفتن کارها میپردازیم.
برای این منظور سری به سیستم های مشابه زدیم مصاحبه ای انجام دادیم تا از لابه لای مطالب با مسائل مشکلات بیشتر آشنا شویم از مردم عادتی نظر خواهی کردیم تا به دیدگاه مردم با این قضیه بیشتر آشنا شویم.
ما در این جا راه کارهایی ارائه دادیم و سیستم را تحلیل کردیم و نقص ها را بیان کردیم واز مطالب اضافی و تکراری نیز صرف نظر کردیم و فقط مطالب اصلی را بیان کردیم.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اتوبوس بيرون شهری, اينترنت, بليط, بهينه سازی, تجزيه و تحليل اطلاعات, دانلود, رزور اينترنتی, سيستم, ط,

تاريخ : 15 فروردين 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:20
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
تاثیر تکنولوژی بر مشاغل
توسعه IT و تحول در مشاغل
مشاغل مبتنی بر اطلاعات
وضعیت مشاغل در آینده
نتیجه‌گیری
مراجع

چکیده:
ایجاد مشاغل جدید و متنوع در عصر اطلاعات و ارتباطات، با توجه به تحولات تکنولوژی و به خصوص تکنولوژی اطلاعات، مستلزم شناخت ماهیت این مشاغل است. آگاهی از تاثیر پذیری مشاغل از تکنولوژی یا اثرگذاری بر توسعه آن، نتیجه درک ماهیت مشاغل خواهد بود. برای رسیدن به این مهم، میبایست به چند سوال اساسی پاسخ داد. اصولاًً تاثیر تکنولوژی بر مشاغل چه ابعادی دارد؟ آیا توسعه تکنولوژی باعث حذف برخی از مشاغل نخواهد شد؟ در این صورت چه مشاغل جدیدی به وجود می آورد؟ آیا این مشاغل جدید پایدارند یا خود نیز روز به ‌روز در حال تحول میباشند؟
این سوالات و بسیاری از سوالات دیگر دغدغه اصلی جوامعی است که تحت تاثیر تکنولوژی قرار گرفته و زندگی متداولشان را که سالیان دراز به صورت یکنواخت برقرار بوده تحت‌الشعاع قرار داده است. پاسخ به این سوالات میتواند دید مناسبی از مشاغل جدید را ارائه کند و به تصمیم‌گیری های بهتر بیانجامد.
این مقاله سرآغاز بحثی پیرامون ماهیت مشاغل جدید میباشد، که سعی نموده برای سوالات اساسی فوق، پاسخ مناسب بیابد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
ارتباطات, اطلاعات, تحقیق, تكنولوژی, توسعه, دانلود, مشاغل, مقاله, پروژه, کامپیوتر,

تاريخ : 15 فروردين 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:16
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
کلمات کلیدی
فهرست علائم
مقدمه
نور
رنگ
رنگ اشیاء
رنگ فیلترهای نور
سنسورهای RGB
فیلترهای Optic
تراشه های مخصوص
استفاده از پردازش تصویر برای تشخیص رنگ اجسام
استفاده مستقیم از RGB
سیستم HIS
روشهای HSY, YUV
رفع خطای تشخیص رنگ
نتیجه گیری
مراجع

فهرست اشکال:
طول موج (نانومتر)
(الف) ترکیب رنگ ها، (ب) مثلث رنگ
(الف)دیود نوری (ب)فتوترانزیستور (ج)سلول نوری

مقدمه:
تشخیص رنگ در صنعت از اهمیت فو ق العاده ای برخوردار است. تشخیص رنگ در صنایع مواد غذایی، به خصوص در بسته بندی چای، صنعت چاپ، کارخانه های پارچه بافی و رنگ رزی و لوازم آرایشی از موارد مهم و کاربردی برای تولید و کنترل کیفیت میباشد. به همین دلیل روش ها و سنسورهای مختلفی برای این کار ایجاد گردیده است. ما ابتدا قبل از آشنایی با این روش ها و طرز کار سنسورها احتیاج به آشنایی با ماهیت نور و رنگ و خواص آن میباشد که در این پروژه به توضیح کلی آن میپردازیم.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
بسته بندی, تراشه, تشخيص رنگ, دانلود, دیود نوری, رنگ, سلول نوری, سنسور, صنايع, صنعت, صنعت چاپ, طول مو,

تاريخ : 15 فروردين 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:40
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول – کلیات
طراحی پرسش
هدف پژوهش
فرضیه ها
فصل دوم – جمع آوری اطلاعات
خلیج فارس خاستگاه نخستین تمدن ها
موقعیت تاریخی خلیج فارس (اهمیت خلیج فارس)
قدمت تاریخی (نام های گذشته خلیج فارس)
اصطلاح خلیج عربی (ایرانیان و خلیج فارس)
اهمیت جغرافیای سیاسی خاورمیانه و خلیج فارس
اقتصاد و بازرگانی
وضعیت ژئواستراتژیک خلیج فارس
ذخایر نفت و گاز
بازار مصرف منطقه خلیج فارس
فصل سوم – روش اجرای تحقیق
ابزار اندازه گیری – جامعه و نمونه آماری – روش کار
فصل چهارم – بررسی اطلاعات
برگه پرسشنامه
جداول فراوانی و درصد
نمودارهای فراوانی و درصد
پی نوشت ها
فصل پنجم – نتیجه گیری
منابع و مآخذ

مقدمه:
از دیرباز برخی از پدیده های جغرافیایی در پیدایش و تحول تمدن ها و سرنوشت آنها موثر بوده اند که از جمله آن ها میتوان به وجود رودخانه، پهنه آب ها و آبراه ها اشاره کرد. در میان آبراه های مهم دنیا خلیج فارس از گذشته دور به لحاظ موقعیت بسیار حساس جغرافیایی، قرار گرفتن بین تمدن های اطراف و اهمیت بازرگانی، در منطقه جنوب غربی آسیا نقش حیاتی داشته است.
با شروع فعالیت های دریانوردی بر اهمیت تجاری، بازرگانی و نظامی خلیج فارس بیش از پیش افزوده شد و از قرن 16 به بعد در طی مسابقات استعمارگران عرصه بروز ناآرامی های زیادی گردید و بالاخره در یکصد سال اخیر به علت تولید منابع عظیم نفت و گاز در نواحی حاشیه ای آن، از نقاط بسیار حساس و استراتژیک دنیا محسوب میشود. ولی باید توجه داشت که نام این واحد جغرافیایی از زمانهای قدیم، به علت مجاورت با سرزمین فارس و تسلط پارسیان بر آن، همواره خلیج فارس بوده است؛ هر چند گاه گاهی مباحثی از طرف قدرت های استعماری و برخی از نویسندگان غربی مساله عربی بودن این خلیج مطرح شده است، تا آن جا که تعدادی از موسسه ها در آثار خود نام واقعی خلیج فارس را تحریف کرده. به جای آن از نام جعلی خلیج عربی که نام تاریخی دریای سرخ است استفاده کرده اند. هدف این پژوهش این است که با مقایسه اسناد، مدارک و کتب مختلف تاریخی و نقشه های جغرافیایی ضمن اشاره به اهمیت ارتباطی و بازرگانی گذشته این آبراه برای ایران، از زوایای مختلف دلایلی مستند مبنی بر فارسی بودن نام این خلیج ارایه نماید.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آبراه, استعمار, اطلاعات, اقتصاد, بازار, بازرگانی, تحقیق, تمدن, جغرافیا, جغرافیای سیاسی, خاورمیانه, خ,

تاريخ : 15 فروردين 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:43
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
بخش اول : پیشینه آفات، دفع آفات و تاریخچه آفت کش ها
مقدمه
منشاء آفات
مشکلات ناشی از آفت کش ها
خطرات آفت کش ها بر سلامت انسان
تاثیر آفت کش ها روی محیط زیست
آفت کش ها مسکن اکولوژیکی
آفت کش ها و وضعیت آن در ایران
نتیجه گیری
بخش دوم : انواع اهداف و عوامل و تاریخچه کنترل بیولوژیک
کنترل بیولوژیک
انواع موجودات آفت هدف
حشرات
کنه ها
حلزون ها
علف های هرز
مهره داران
انواع دشمنان طبیعی
حشرات پارازیتوئید
حشرات شکارگر
عوامل بیماری زا
پاتوژن های علف های هرز
آموزش کشاورزان در کنترل بیولوژیک
نمونه فعالیت های کار شده در زمینه مبارزه بیولوژیک با آفات در ایران
نتیجه گیری
منابع

فهرست نمودارها:
نمودار کنترل بیولوژیک موثر توسط کفشدوزک
روند افزایش آلودگی سپر دار قرمز به علت سمپاشی

چکیده:
آفت کشها سمومی هستند که به دست انسان ساخته، پرداخته و به منظور دفع آفات به ویژه در کشاورزی مورد استفاده قرار میگیرند این دسته از مواد شیمیایی به لحاظ ساختاری و خصوصیات شیمیایی باید در شرایطی باشند که بتوانند به نحوی وارد چرخه فیزیولوژیکی آفات شده و تعامل طبیعی و حیاتی آنان را بهم زده، از بین برده و یا به نحوی آن ها را از محیط زیست گیاهی و انسانی دور نمایند. بدیهی است چنین موادی با چنین خصوصیاتی خواهند توانست کما بیش روی چرخه فیزیولوژیکی انسان ها و یا به طور کلی موجودات غیر هدف نیز تاثیر گذاشته و به نوعی اثرات جانبی قابل ملاحظه ای را از خود به جای گذارند. نوشتجات و تعدادی از محققین بر این باورند که حداقل ٨٠٪ سمومی که تحت عنوان آفت کش بمنظور دفع آفات مصرف میشوند ناچار در محیط زیست پخش شده و میتوانند در ماتریکس های طبیعی اعم از آب، خاک و هوا و متعاقباً زنجیره های غذایی قرار گیرند و امکان مواجهه افراد را به انحاء مختلف فراهم آورند. البته امید است در آتیه نه چندان دور انسان ها از ساختن چنین سمومی که یقیناً تاثیر آن ها روی موجودات هدف با تاثیرشان روی افراد غیر هدف همپوشانی دارد خودداری نموده و با گسترش علوم و تکنولوژی های نوین در مبارزه های بیولوژیکی، توفیقات روزافزونی را داشته باشند. در هرحال امید است این مجموعه گامی مفید در شناسایی، اندازه گیری و ارزشیابی کنترل بیولوژیک آفات باشد و نیز بتواند در ارتقاء سطح دانش، دانش پژوهان محترم و دانشجویان رشته های مرتبط در مقاطع مختلف تحصیلات دانشگاهی قرار گرفته و نهایتاً در بهبود سطح سلامتی کارگران و کشاورزان عزیز و حل مشکلات بهداشتی محیط کار و محیط زیست در میهن عزیز اسلامی مان باشد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آفات, آفت کش, آفت کشها, اکولوژيکی, بيولوژيک, حشرات, حشرات پارازيتوئيد, حلزون, دانلود, سمپاشی, علف ها,

تاريخ : 15 فروردين 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:32
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
فلور میکروبی یک نوع ماهی تخمیری
ایزوله کردن میکرو ارگانیسم های momoni
ماهی تخمیر شده Som-fak
فصل دوم
تخمیر و فلورمیکروبی Plaa-som، یک فرآورده ماهی تخمیری تایوانی تهیه شده با مقادیر مختلف نمک
مواد و روش ها
تولید plaa-som
آنالیز شیمیایی
آنالیز میکروبی
فنوتیپ (ویژگی های ظاهری) باکتری های اسید لاکتیک و مخمرها
آنالیز شیمیایی
تغییرات میکروبی
توصیف فنوتیپی و ژنوتیپی باکتری های اسید لاکتیک
شناسایی و تعیین مخمرها
فصل سوم
شاخص های کنترل ایمنی برای یک محصول ماهی تخمیر شده تایلندی
مقدمه
تغییرات شیمیایی در طی تخمیر
تغییرات میکروبیولوژیکی در طی تخمیر
فصل چهارم
نقش آمین های بیوژنیک در ایمنی غذا و سلامتی انسان
فهرست منابع و مراجع

فلور میکروبی یک نوع ماهی تخمیری (Momoni):
ادویه های تخمیر شده بعنوان عوامل طعم دهنده در سوپ و سس ها در آفریقا مورد استفاده قرار میگیرند. بر عکس در کشورهای آسیـایی محصولات ماهی تخمیر شده معمولاً بخشی از رژیم غذایی سنتی مردم نیستند. در غنا یکی از محصولات ماهی تخمیر شده بنام momoni عموماً بعنوان چاشنی برای تهیه سس ها مورد استفاده قرار میگیرد.
تخمیر میکروبی ماهی در تولید سس ها و خمیر های مختلف ماهی رخ میدهد. سس ها و خمیرهای ماهی غلظت بالایی از نمک دارند ( 15-25 درصد وزنی/ وزنی) و بنابراین ارزش غذایی آن ها به خاطر اینکه نمیتوانند در مقادیر زیاد مصرف شوند محدود است.
Terasi هم یک غذای تخمیری بومی است که در اندونزی از خمیر ماهی یا میگو با تخمیر طبیعی در حضور غلظت بالای نمک تهیه میشود. برای تهیه momoni انواع مختلفی از ماهی ها به کار برده میشود. ماهی ها تمیز شده و امحاء و احشاء آن ها بیرون آورده شده و به وسیله آب به خوبی شسته میشوند سپس نمک زنی انجام میشود که مقدار آن 310-294 گرم به ازای هر کیلو گرم ماهی میباشد. نواحی روده و شکم ماهی شدیدتر نمک زده میشوند. ماهی ها در سبدهایی که روی آن با سینی های آلومینیومی پوشانده شده و یا سبدهایی از جنس کنف قرار میگیرند و اجازه میدهند در طول 5-1 روز تخمیر اتفاق بیفتد. قبل از فروش ماهی های تخمیر شده در آب نمک شسته میشوند و با نمک مالیده شده و به قطعات کوچک بریده میشوند، این قطعات کوچک در آفتاب در سینی های چوبی و در هوای آزاد برای چند ساعت خشک میشوند.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آمين های بيوژنيک, آناليز شيميايی, آناليز ميکروبی, ارزش غذايی, ارگانيسم, اسيد لاکتيک, ايزوله, ايمنی غ,

تاريخ : 15 فروردين 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:28
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مفهوم بیماری در گیاهان
اهمیت بیماری های گیاهی
طبقه بندی عوامل بیماری زای گیاهی
قارچ ها
باکتری ها
ویروس ها و ویروئیدها
نماتدها
بیماری های یونجه Diseases of Lucern
کنترل بیماری
بیماری فیتوپلاسمایی
بیماری جارویی یونجه
بیماری های برنج
کنترل بیماری
بیماری لکه قهوه ای برنج
کنترل بیماری کرسک
بیماری های ذرت
بیماری های قارچی
سیاهک معمولی ذرت
سیاهک خوشه ذرت
زنگ ذرت
بیماری های سورگوم
سیاهک آشکار سورگوم
سیاهک پنهان سورگوم
بیماری گندم و جو
زنگ سیاه گندم و جو
زنگ قهوه ای (نارنجی یا برگ) گندم
زنگ زرد (گلوم یا نواری) گندم و جو
منابع و ماخذ

مفهوم بیماری در گیاهان:
گیاه سالم بر اساس استعداد ذاتی یا موروثی خود، عملیات فیزیولوژیکی مختلفی را که برای ادامه حیات لازم دارد انجام میدهد. مهم ترین این عملیات عبارتند از:
تقسیم سلولی، تشکیل بافت ها و اندام های مختلف، جذب آب و مواد معدنی از خاک، انتقال مواد خام، فتوسنتز، انتقال مواد ساخته شده برای مصرف و ذخیره، متابولیسم مواد ساخته شده، تولید مثل و بالاخره ذخیره مواد غذایی برای دوران زمستان گذرانی یا تولید مثل.
هر گاه بر اثر عوامل بیماری زا یا بعضی از شرایط زیست، اختلالاتی در عملیات فیژیولوژیکی فوق بروز کند که گیاه را از رشد طبیعی باز دارد یا علائم خارجی بیماری (Symptoms) ظاهر شود و یا میزان محصول به نحو غیر طبیعی کاهش یابد، گیاه بیمار است. عوامل عمده تولید بیماری در گیاهان، موجودات زنده بیماری زا (‌Pathogens) و یا عوامل فیزیکی و شیمیایی محیط زیست گیاه میباشند و چگونگی ایجاد هر بیماری بستگی به نوع عامل و گاهی اوقات بستگی به نوع گیاه دارد. در ابتدا عکس‌العمل گیاه نسبت به عامل بیماری زا در نقطه شروع بیماری و به صورت فعل و انفعال شیمیایی غیر قابل روئت است ولی بزودی این واکنش توسعه یافته و باعث تغییرات سلولی و بافتی مشهود گشته و بالاخره آثار بیماری پدیدار میشود.
بنابراین مفهوم بیماری در گیاهان عبارتست از هر گونه اختلالی که به وسیله یک پاتوژن یا موجود زنده بیماری زا یا عامل محیطی در عملیات تولید، انتقال، استفاده از مواد غذایی، مواد معدنی و آب روی ‌دهد و باعث تغییرات ظاهری و تقلیل میزان محصول گردد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
باكتری, برنج, بیماری, توليد مثل, جو, دانلود, ذرت, سورگوم, فتوسنتز, فيتوپلاسمايی, فيژيولوژيك, قارچ, ك,

<-BloTitle->
<-BloText->