خريد بک لينک

home theater in Los Angeles
فلنج
Barabas Ropa de hombre
سریعترین و بروزترین سایت دانلود کارآموزی و پروژه شبکه اجتماعی اشتراک گذاری تیکفا
<-BloTitle->
<-BloText->

تاريخ : 9 مرداد 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:92
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول
مقدمه
تاریخچه در جهان
سیر تاریخی گذران اوقات فراغت
مشخصات فراغت در دوران جدید
تاریخچه در ایران
فصل دوم
کلیات تحقیق
طرح مساله
روش تحقیق
روش اسنادی و مطالعه کتابخانه ای
مشاهده
مصاحبه
اهداف تحقیق
فایده تحقیق
سوالات تحقیق
تعریف عملیاتی واژه ها
تعاریف اوقات فراغت
فرهنگ
خرده فرهنگ
فصل سوم
چارچوب نظری
بررسی آرا صاحب نظران
عوامل موثر بر چگونگی گذران اوقات فراغت
عامل زمان
عامل سن
عامل فضا و عامل جغرافیایی
عامل درآمد دسترسی به امکانات و وسایل و طبقات اجتماعی
عامل جنسیت
نوع نگرش ها، اعتقادات و دیدگاه
فصل چهارم
پیشینه تحقیقی اوقات فراغت
بخش مقالات
بخش جزوات درسی
پایان نامه ها
فصل پنجم
ویژگی ها و خصوصیات کلی جامعه مورد مطالعه
دلائل انتخاب و خصوصیات کلی جامعه مورد مطالعه
بررسی وضعیت جغرافیایی مناطق
جامعه مورد مطالعه
فصل ششم
یافته های تحقیق
مشاهدات اولیه
موضوع مشاهده
مشاهدات مربوط به گروه A
مشاهدات مربوط به گروه B
مقایسه
مصاحبه با مدیریت و معاونت دبیرستان ها
مصاحبه با تعدادی از دانش آموزان
مقایسه
فصل هفتم
نتیجه گیری و پیشنهادات
فهرست منابع و ماخذ

چکیده:
اوقات فراغت و چگونگی گذران آن از مباحث تازه ای است که بعد از انقلاب صنعتی و رشد منابع و تکنولوژی ها، توجه عالمان را برانگیخته و موضوعی مهم در حوزه علوم اجتماعی شده است. پژوهش حاضر به بررسی نحوه گذران اوقات فراغت در دو گروه از دانش آموزان دختر سال سوم رشته ادبیات و علوم انسانی در دو دبیرستان شهید بهشتی و شهید اول به (ترتیب واقع در منطقه 1 و 16 شهر تهران) میپردازد.
توجه به اوقات فراغت در این پژوهش از ابعاد ذیل حائز اهمیت میباشد. اوقات فراغت یک امر فرهنگی است. بر شخصیت افراد و از جمله شکل گیری شخصیت اثر میگذارد، آثار و نتایجی به صورت مثبت و منفی (انحراف و بزهکاری) برجای میگذارد. به فراغت جوانان و نوجوانان (که تعداد زیادی از جمعیت جامعه را به خود اختصاص میدهند) میپردازد، به فراغت دختران که از محرومیت و محدودیت بیشتری در مقایسه با پسران برخوردارند توجه میکند، توجه به فراغت در تعطیلات طولانی مدت تابستان و ایام نوروز، تطبیقی و مقایسه ای بودن، رویکرد انسان شناسی شهری و نهایتاً کاربردی بودن پژوهش حاضر از رئوس مهم توجه به اوقات فراغت و نحوه گذران آن میباشد. جامعه مورد مطالعه در پژوهش حاضر دو کلاس 21 نفره دانش آموزان دختر دبیرستانی در سال سوم رشته ادبیات و علوم انسانی است که در دو قشر کاملاً متفاوت (قشر بالا و پایین) قرار دارند. در این پژوهش از سه روش اسنادی، مشاهده، مصاحبه استفاد شده است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
ادبیات, اعتقادات, انحراف, انقلاب صنعتی, اوقات فراغت, بزهکاری, تکنولوژی, جغرافیا, دانش آموزان, دانلود,

تعداد صفحات:51
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
مقدمه
چکیده تحقیق
مقدمه
اهمیت موضوع
مسئله تحقیق
بیان موضوع
هدف تحقیق
فرضیات تحقیق
سئوال تحقیق
روش انجام تحقیق
جامعه آماری
روش جمع آوری اطلاعات
تعریف علمی مفاهیم و متغیرهای مورد مطالعه
سواد: (Literacy)
آموزش بزرگسالان: (Adult Education)
نهضت سوادآموزی
خودشکوفایی: (Self-Actualization)
بالغ و رشید: (Alult)
انگیزه پیشرفت: (Achierement motire)
آموزش بزرگسالان
آموزش پایه بزرگسالان: (Adult Basie Education)
آموزش مداوم آموزش پیگیر: (Lifelong Education, Permanent Education)
فصل دوم
بررسی پیشینه تحقیق
ادبیات تحقیق
سابقه پژوهشی موضوع
اولین بررسی
دومین بررسی
سومین بررسی
تعلیمات اکابر
سابقه پژوهش موضوع
ارزیابی سالانه پیشرفت نوآموزان و چگونگی موقعیت نوسوادان
مقایسه میزان کارایی برنامه سوادآموزی تابعی با بیکار یا بی سوادی
علل عدم استقبال بی سوادان از کلاس های سوادآموزی
عوامل شخصی
عوامل خانوادگی
عوامل خارجی
عوامل هوشی
میزان نگهداشت سواد
بررسی مسائل سوادآموزی ایران قبل از انقلاب اسلامی
تعلیمات اکابر
آموزش سالمندان
آموزش بزرگسالان
کمیته ملی پیکار جهانی با بی سوادی
فعالیتهای کمیته پیکار جهانی با بی سوادی
فصل سوم
روش پژوهش
جامعه نمونه و روش های نمونه گیری
روش های جمع آوری اطلاعات
روش های آماری
فصل چهارم
یافته های پژوهشی
فصل پنجم
تفسیر و نتیجه گیری
پیشنهادات
محدودیت ها
پرسشنامه
منابع و مآخذ

فهرست جداول:
روش نمره گذاری
زمان مناسب برای تشکیل کلاس ها و ضرورت تغییر کلاس با تغییر فصل
تاثیر ویژگی های آموزشیار بر یادگیری سوادآموزان
گرایش نمونه ها به آموختن مواد مختلف
تاثیر سواد در ابعاد مختلف زندگی نمونه ها
میزان رضایت نمونه ها از عوامل مختلف در سوادآموزی
اهمیت تشویق
بررسی میزان ذوق و علاقه سوادآموزان
دلیل بی سواد ماندن سوادآموزان تا سنین بزرگسال
تطبیق اوقات فراغت بزرگسالان با ساعات تشکیل کلاس
مقایسه نمرات سوادآموزان با آموزشیاران و مسئولین نهضت سوادآموزی

چکیده تحقیق:
بی سوادی یکی از مسائل عمده اکثر کشورهای جهان سوم است که ریشه و اساس بسیاری از مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را تشکیل میدهد.
بررسی های اخیر سازمان یونسکو و بسیاری از سازمان هایی که در ارتباط با سوادآموزی یا آموزش بزرگسالان در کشورهای مختلف فعالیت میکنند نشان میدهد که این مسئله مشکلی همگانی است و محدود به کشورهای جهان سوم نیز نمیشود. این بررسی ها بیانگر این واقعیت تلخ هستند که بی سوادی و کم سوادی گرچه مسئله حاد و لاینحل اکثر کشورهای جهان سوم است ولی مشکل جدید کشورهای پیشرفته صنعتی نیز هست. اما مسئله بی سوادی به دلیل افزایش بی سوادان روز به روز اهمیت بیشتری مییابد.
با توجه به این که کسب مهارت های سواد اولیه پله های نردبان دانش و آگاهی است، بی سواد ماندن درصد بالایی از افراد جامعه وسیله ای برای عدم آگاهی و فقدان تخصص و مهارت های لازم برای ایجاد جامعه ای مستقل، آگاه و تواناست.
با وجود این که سال های متمادی، برنامه های مبارزه با بی سوادی به صور مختلف در اغلب کشورهای جهان سوم رونق داشته ولی به دلیل رشد جمعیت بر تعدد بی سوادان جهان افزوده شده است. بدین وسیله لازم است از افرادی که در تهیه این پروژه من را یاری نموده اند قدردانی شود.

مقدمه:
معمولاً برای پدیده هایی چون عقب ماندگی اقتصادی، فقر، جهل و وابستگی دلایلی متفاوت بیان می شود. این پدیده ها در دایره بسته ای فرض می شوند که هر کدام تشدید کننده دیگری است. نقطه آغاز همه این پدیده ها بی سوادی و جهل است که از بزرگ ترین معضلات هر جامعه محسوب می شود.
با اندکی تعمق و تفحص در سرنوشت جوامع بشری از ادوار دور تا کنون، میتوان به این نتیجه رسید که قسمت اعظم مسائل بشری که تنها بخشی از آن در این جا عنوان گردید، نه تنها از بی سوادی که از سواد نیز هست، چرا که مسائل و مشکلات جوامع به اصطلاح عقب افتاده و کشورهای جهان سوم حتی فقر و جهل آن ها نیز معلول عواملی است که در اثر سیاست گذاری ها، مدیریت ها و برنامه ریزی ها جوامع پیشرفته که غنی و باسواد نیز هستند به وجود آمده است.
پس آن چه در این ماجرا حائز اهمیت است، تعهد اخلاقی و وجدان آگاه سیاسی حکومت ها و دولت ها و اتخاذ خط مشی های بشر دوستانه، اصولی، واقع بینانه بر اساس شرایط موجود در هر جامعه است.
همچنان که شاهدیم در محافل و جوامع مختلف از هر طریق وسائل ارتباط جمعی و رسانه های گروهی بطور مداوم از انسانیت، بشردوستی، آزادی دموکراسی، زدودن فقر و جهل و بی سوادی داد سخن به میان می آید که در اصل هدف جز نقض حقوق بشر، از میان برداشتن و دموکراسی، استثمار و در نتیجه فقر و نادانی، بردگی، جنگ و مسائل گوناگون دیگر نیست. به همین دلیل ملت هایی که با تلاش و از خود گذشتگی بسیار و پس از مبارزات طولانی، خود را از زیر سلطه استعمار و استثمار رها میسازند در اولین مرحله پس از کسب آزادی و استقلال، به ایجاد دگرگونی های اساسی در روابط اقتصادی و اجتماعی جامعه میپردازند و بعنوان اساسی ترین رکن این تغییر به اجرای برنامه های سوادآموز و آموزش بزرگسالان میپردازند. زیرا این حقیقت را نمیتوان نادیده گرفت که جهل و نادانی خود عاملی است که به بازگرداندن دست جنایتکاران و استثمارگران جهانی کمک میکند. در واقع هرگونه تحول و تغییر سازنده بدون توجه کافی به برنامه های سوادآموزی و آموزشی بزرگسالان مخصوصاً در کشورهای جهان سوم که دارای درصد بالای بی سوادی هستند، غیرممکن است.
از سوی دیگر گسترش آموزش بزرگسالان و ریشه کن کردن بی سوادی یک ضرورت اخلاقی برای جامعه بین المللی محسوب میشود. بی سوادی با فقر پیوند مستقیم دارد و در محروم ترین مناطق کشورهایی که دچار کمبود منابع طبیعی هستند، در بین فراموش شده ترین گروه های انسانی، در میان کسانی که از نارسایی ها و کمبودهای مهم و اساسی مانند غذا، بهداشت، مسکن و بی کاری رنج میبرند و به گسترده ترین شکل ممکن وجود دارد تداوم بی سوادی سدی عظیم در راه توسعه است و مانع از آن میشود که میلیون ها نفر مرد و زن عنان زندگی خویش را در دست بگیرند. بی سوادی عاملی است که مبارزه علیه فقر، نابرابری ها و تلاش برای پایه گذاری روابط برابر و منصفانه در برابر افراد و ملت ها را محکوم به شکست میکند. اگر شرایط و ویژگی های کشورهای محروم را مورد بررسی دقیق قرار دهیم، ملاحظه میکنیم که بی سوادی هر چند خود معلول نارسایی های اقتصادی و اجتماعی است ولی در ایجاد و تشدید آن ها نقش تعیین کننده ای دارد. استعمار جهانی که آگاهی و خلاقیت انسانها را مانعی برای حضور و سلطه خویش در کشورهای جهان سومی میداند نیز از دیرباز سعی خود را بر این معطوف داشته است که با طرح های دراز مدت مانع رشد و شکوفایی استعدادهای مردم شود و برنامه های رنگارنگش از رواج سیستم های غلط آموزشی و طبعاً شیوع بیماری مدرک گرایی تا کمیته به اصطلاح پیکار یا بی سوادی و نظایر آن شامل این مدعاست.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آموزش, آموزشیار, استثمارگر, اقتصاد, انقلاب اسلامی, بالغ, برنامه, بزرگسالان, بی سوادی, تحقیق, تعهد اخ,

تعداد صفحات:24
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول
قسمت اول
کلیاتی درباره حقوق و آزادی فردی
تعریف حقوق فردی
انواع حقوق فردی
بحث تطبیقی در آزادی فردی
تعریف آزادی فردی
انواع آزادی عملکرد فردی
حق حیات
امنیت
آزادی و مصونیت مسکن
تعرض ناپذیری مکاتبات
آزادی رفت و آمد
آزادی اندیشه
آزادی گردهمایی
فصل دوم
قسمت اول
بررسی قانون اساسی فرانسه در باب حقوق وآزادی های فردی
اعلامیه ها و قوانین اساسی مطروحه از جمهوری اول تا سوم فرانسه
اصول و محورهای قانون اساسی جمهوری چهارم
مقدمه
اصول و مبانی
کلیات قانون اساسی جمهوری پنجم
اصول و محورهای قانون اساسی جمهوری پنجم
بررسی قانون اساسی ایران در باب حقوق و آزادی های افراد
نتیجه گیری
فهرست منابع

مقدمه:
زمزمه سرود آزادی چنان طبیعی و دلنواز است که تاریخ آغاز آن را باید زمان خود شناسی انسان شمرد: در روایت آفرینش آدم، خودآگاهی انسان با انتخابی سرگرفت که به مکافات آن از فردوس برین رانده شد و در کره خاکی ما وی گزید.
داستان تقدیس آزادی را در نوشته های حکیمان و معلمان تاریخ فراوان می بینیم.
در فلسفه کانت، آزادی از مقوله هایی است که در عقل عملی بی هیچ واسطه به آن میرسد و ارزش والا و حیاتی آن را تصدیق میکند.
از اندیشمندان و حکیمان دیگری که پس از کانت به ارزش آزادی و اثر آن در جهان هستی پرداخته اند باید از هگل نام برد: شاید در نظر هیچ فیلسوفی به اندازه هگل آزادی ارج و ارزش ندارد. هگل رسیدن به آزادی را هدف جهان خلقت میداند.
ارزش آزادی قراردادی و اعتباری نیست، ارزشی است معقول که بر جهان تحمیل شده است. آزادی ضرورت است نه اختیار.
در دوران معاصر، به ویژه آزادی افراد در جنبه های مختلف، بعنوان حیاتی ترین نیاز معنوی انسان و عامل بیداری توده های مردم بیش از سایر شاخه های آزادی مطرح شده است.
حق داشتن آزادی قوانین اساسی بیشتر کشورها تضمین شده و مدنظر قرار گرفته است.
در این پژوهش تلاش شده است که در ابتدای امر تعریفی در خصوص حقوق و ‌آزادی فردی ارائه شود و این که آزادی فردی چه مواردی را در بر میگیرد سپس در بخش دوم به بررسی قوانین اساسی دو کشور ایران و فرانسه خواهیم پرداخت و این که قانون اساسی کشور فرانسه چه نکاتی را در خصوص حقوق و آزادی های فردی در نظر دارد در مقابل به موارد ذکر شده در قانون اساسی ایران در خصوص حقوق و آزادی فردی اشاراتی خواهیم داشت.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
امنيت, حق حيات, حقوق, حكيمان, دانلود پروژه, فرانسه, فلسفه, فيلسوف, قانون اساسی, قوانين اساسی, معلمان,

تعداد صفحات:120
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول – مقدمه
عنوان تحقیق
مکان تحقیق
فصل دوم – نصب آپاچی، پی.اچ.پی و مای.اس.کیو.ال
نصب وب سرور آپاچی
دلیل استفاده از وب سرور آپاچی
نصب برنامه آپاچی
اطمینان از صحت نصب برنامه آپاچی
نصب پی.اچ.پی
اهمیت زبان اسکریپت نویسی پی.اچ.پی
نصب پی.اچ.پی
اطمینان از صحت عملکرد پی.اچ.پی
نصب MYSQL
مقدمه‌ای بر MYSQL
نصب MYSQL
فصل سوم – گاه کلی بر زبان‌های برنامه نویسی
اچ.تی.ام.ال، جاوا اسکریپت و پی.اچ.پی
نگاه کلی بر دستورات اچ.تی.ام.ال
شکل کلی دستورات
تعریف جدول
فرم‌ها و پرسش نامه‌ها
نگاه کلی بر زبان برنامه نویسی جاوا اسکریپت
ویژگی‌های جاوا اسکریپت در سرویس گیرنده
جاوا اسکریپت چه کارهایی را انجام نمیدهد
ساختار لغوی جاوا اسکریپت
نگاه کلی بر دستورات زبان PHP
مقدمات زبان PHP
به کارگیری آرایه
شکل کلی تعریف تابع
کار کردن با دایرکتوری ها
اتصال با سرویس‌دهنده MYSQL
پیاده‌سازی تماس‌های ساده
فصل چهارم ‍- پیاده سازی سایت فروشگاه رسانه صوتی و تصویری
مقدمه
ساخت کاتالوگ آنلاین
ردیابی خرید مشتری در فروشگاه
جستجوی رسانه
ورود و خروج کاربر
واسط مدیریتی
اجزای سیستم
پیاده‌سازی بانک اطلاعاتی
پیاده‌سازی کاتالوگ آنلاین
جستجو
ورود و خروج کاربر
تغییر کلمه عبور
پیاده سازی خرید
مشاهده کارت خرید
افزودن رسانه به کارت
انجام تغییرات در کارت خرید
صفحه خروج از فروشگاه
پیاده سازی واسط مدیریتی
افزودن آیتم‌ها
مشاهده لیست‌ها
ویرایش
نمایش تصویر
نتیجه گیری
منابع و ماخذ

شامل جداول و اشکال

چکیده:
این پایان نامه درباره پروژه طراحی و پیاده سازی صفحات پویای وب برای یک فروشگاه رسانه های صوتی و تصویری، صحبت میکند.
این پروژه، دو دیدگاه دارد: دیدگاه مدیریتی و دیدگاه کاربری، در دیدگاه کاربری، امکان جستجوی رسانه ها، دیدن جزئیات هر یک و سپس صدور درخواست خرید آن ها
وجود دارد.
سبد خریدی برای کاربر تشکیل شده و پس از خاتمه انتخاب محصولات، خرید انجام میشود و سفارش کاربر به نشانی محل سکونت وی ارسال میگردد.
در دیدگاه مدیریتی سیستم، مدیر سایت پس از وارد کردن نام و رمز عبور خود، منوی مدیریتی را مشاهده میکند و با دیدن لیست مورد نظر، امکان ویرایش، حذف و افزودن هر آیتم رادارد.
لازم به ذکر است که قبل از شرح عملکرد پروژه، فصل هایی در رابطه با آشنایی با:
آشنایی باPHP
آشنایی باMySQL
آشنایی باApache
آشنایی باHTML
آشنایی باJavaScript
وجود دارد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
apache, html, javascript, mysql, php, آپاچی, آیتم, بانک اطلاعاتی, جاوا اسکریپت, دانلود پایان نامه, د,

تاريخ : 24 تير 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:44
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول – تجزیه و تحلیل بانک سوالات
راه های جمع آوری اطلاعات
درخواست مشتری
قسمت هایی که آنالیز گر اضافه کرده است
نیاز سنجی
امکان سنجی
برنامه نویسی شی گرا
فصل دوم : نصب IIS و خصوصیات آن
از کدام ویندوز استفاده کنیم
سرویس دهنده وب
نصب IIS
خواص پوشه ها
برنامه های کاربردی ASP.NET
انواع فایل ها در ASP.NET
فصل سوم – شرح پروژه
صفحه home
صفحه about u
صفحه contact u
صفحه register now
صفحه login
صفحه admin
صفحه maghale
پایگاه داده
منابع و ماخذ

فهرست تصاویر:
نمودار های مربوط به مدل سازی سیستم UML
نمودار use case مربوط به طراحی سایت
نمودار sequence مربوط به اخبار
نمودار sequence مربوط به عضویت
نمودار sequence مربوط به سفارش کالا
نمودار sequence مربوط به سوالات
نمودار کلاس مربوط به بانک سوالات
نمودار کالبریشن مربوط به اخبار
نمودار کالبریشن مربوط به سفارش کالا به عضویت
نمودار کالبریشن مربوط به سفارش کالا
نمودار کالبریشن مربوط به سوالات

چکیده:
این پروژه، پروژه طراحی وب سایت با استفاده از نرم افزار asp.net و بانک اطلاعاتی access است. وب سایت طراحی شده دارای انواع سوالات و مقالات ریاضی جهت استفاده سریع و آسان مقاطع مختلف تحصیلی و همچنین داری لیست نمایش کتاب ها و امکاناتی جهت سفارش کتاب است که هدف آن از بین بردن محدودیت، سهل الوصول بودن و پرداخت نکردن هیچ گونه هزینه جهت استفاده مراجعه کنندگان محترم است.

پیشگفتار:
عصر حاضر، عصر اطلاعات، شبکه های کامپیوتری و ارتباطات است. وب بعنوان یک مدل ارتباطی قدرتمند در اینترنت محسوب میشود. بطوری که اغلب سازمان ها، ادارات، شرکت ها، موسسات و حتی افراد تمایل به داشتن وب سایت در اینترنت دارند تا از طریق آن خودشان را به دنیا معرفی کنند. این موضوع یک اجبار است و همه افـراد در آینده نزدیکی به این نتیجه میرسند که بدون حضور در اینترنت، از دنیای ارتباطات غافل خواهند بود.
ASP.NET یک فناوری بسیار مهم است که به ساخت صفحات وب کمک شایانی کرده است، بطوری که در اندک زمان میتوان وب سایت های مناسبی را طراحی و در اینترنت انتشار داد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
ادارات, ارتباطات, امکان سنجی, اینترنت, بانک سوالات, برنامه نویسی, برنامه نویسی شی گرا, دانلود پایان,

تاريخ : 24 تير 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:67
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول : انواع منابع تغذیه
منبع تغذیه خطی
مزایای منابع تغذیه خطی
معایب منبع تغذیه خطی
بزرگ بودن ترانس کاهنده ورودی
منبع تغذیه غیر خطی (سوئیچینگ)
مزایای منبع تغذیه سوئیچینگ
معایب منابع تغذیه سوئیچینگ
فصل دوم : یکسوساز و فیلتر ورودی
یکسوساز ورودی
مشکلات واحد یکسوساز ورودی و روشهای رفع آنها
استفاده از NTC
استفاده از مقاومت و رله
استفاده از مقاومت و تریاک
روش تریستور نوری
فصل سوم : مبدلهای قدرت سوئیچنیگ
مبدل فلای بک غیر ایزوله
مبدل فوروارد غیر ایزوله
فصل چهارم : ادوات قدرت سوئیچینگ
دیودهای قدرت
ساختمان دیودهای قدرت
انواع دیود قدرت
دیودهای با بازیابی استاندارد یا همه منظوره
دیودهای بازیابی سریع و فوق سریع
دیودهای شاتکی
ترانزیستور دو قطبی قدرت سوئیچینگ
ترانزیستور ماس‌ فت قدرت سوئیچینگ
فصل پنجم : مدارهای راه انداز
مدارهای راه‌انداز بیس
راه انداز شامل دیود و خازن
مدار راه انداز بهینه
راه اندازهای بیس تناسبی
تکنولوژی ساخت ترانزیستورهای ماس‌ فت
فصل ششم : واحد کنترل PWM
نحوه کنترل PWM
معرفی تعدادی از مدارهای مجتمع کنترل کننده PWM
مدار مجتمع مد جریانی خانواده 5/4/3/842 (3)
مدار مجتمع کنترل کننده مُد جریانی از نوع سی ماس
مدر مجتمع مد ولتاژی P/FP 16666 HA
مدار مجتمع مد ولتاژی
مدار مجتمع مد جریانی
مدار مجتمع مد جریانی
فصل هفتم : سوئیچینگ ولتاژ صفر و جریان صفر
سوئیچینگ ولتاژ صفر و جریان صفر
مبدل فلای بک ولتاژ صفر ساده
مبدلهای سوئیچینگ نرم ولتاژ صفر
مبدل تشدیدی موازی
مبدل تشدیدی سری
مبدل تشدیدی سری – موازی
پل تشدیدی با فاز انتقال یافته
سوئیچینگ نرم جریان صفر
فصل هشتم : تجزیه و تحلیل چند منبع تغذیه سوئیچینگ
مدار مجتمع
مدار مجتمع
مدار مجتمع P/FP 16666HA
مدار مجتمع
مدار مجتمع
مدار مجتمع TOPxxx
فصل نهم : برخی ملاحظات جانمایی
مقدمه
سلف
فیدبک
خازن های فیلتر
مسیر زمین
چند نمونه طرح جانمایی
خلاصه
فهرست قوانین طرح جانمایی

چکیده:
کلیه مدارات الکترونیکی نیاز به منبع تغذیه دارند. برای مدارات با کاربرد کم قدرت از باطری یا سلول های خورشیدی استفاده میشود. منبع تغذیه بعنوان منبع انرژی دهنده به مدار مورد استفاده قرار میگیرد. حدود 20 سال است که سیستم هایی پر قدرت جای خود راحتی در مصارف خانگی هم باز کرده اند و این به دلیل معرفی سیستم های جدید برای تغذیه مدارات قدرت است.
این منابع تغذیه کاملاً خطی عمل می نمایند. این نوع منابع را منابع تغذیه سوئیچینگ می نامند. این اسم از نوع عملکرد این سیستم ها گرفته شده است. به این منابع تغذیه اختصاراً SMPS نیز میگویند. این حروف برگرفته از نام لاتین Switched Mode Power Supplies است.
راندمان SMPS به صورت نوعی بین 80% الی 90% است که 30% تا 40% آن ها در نواحی خطی کار میکنند. خنک کننده های بزرگ که منابع تغذیه گلوله قدیمی از آن ها استفاده میکردند، در SMPS ها دیگر به چشم نمی خورند و این باعث شده که از این منابع تغذیه بتوان در توان های خیلی بالا نیز استفاده کرد.
در فرکانس های بالای کلیدزنی از یک ترانزیستور جهت کنترل سطح ولتاژ DC استفاده میشود. با بالا رفتن فرکانس ترانزیستور، دیگر خطی عمل نمیکند و نویز مخابراتی شدیدی را با توان بالا تولید مینماید. به همین سبب در فرکانس کلیدزنی بالا از المان کم مصرف Power MOSFET استفاده میشود. اما با بالا رفتن قدرت، تلفات آن نیز زیاد میشود. المان جدیدی به بازار آمده که تمامی مزایای دو قطعه فوق را در خود جمع آوری نموده است و دیگر معایب BJT و Power MOSFET را ندارد. این قطعه جدید IGBT نام دارد. در طی سال های اخیر به دلیل ارزانی و مزایای این قطعه از IGBT استفاده زیادی شده است.
امروزه مداراتی که طراحی میشوند، در رنج فرکانسی MHZ و قدرت های در حد MVA و با قیمت خیلی کمتر از انواع قدیمی خود میباشند.
فروشنده های اروپایی در سال 1990 میلادی تا حد 2 میلیارد دلار از فروش این SMPS ها درآمد خالص کسب نمودند. 80% از SMPS های فروخته شده در اروپا طراحی شدند و توسط کارخانه های اروپایی ساخت آن ها صورت پذیرفت. درآمد فوق العاده بالای فروش این SMPS ها در سال 1990 باعث گردید که شاخه جدیدی در مهندسی برق ایجاد شود.
این رشته مهندسی طراحی منابع تغذیه سوئیچینگ نام گرفت.
یک مهندس طراح منابع تغذیه سوئیچینگ بایستی که در کلیه شاخه‌های زیر تجربه و مهارت کافی کسب کند و همیشه اطلاعات بروز شده در موارد زیر داشته باشند:
1) طراحی مدارات سوئیچینگ الکترونیک قدرت.
2) طراحی قطعات مختلف الکترونیک قدرت.
3) فهم عمیقی از نظریه های کنترلی و کاربرد آن ها در SMPS ها داشته باشد.
4) اصول طراحی را با در نظر گرفتن سازگاری میدان های الکترومغناطیسی منابع تغذیه سوئیچینگ با محیط انجام دهد.
5) درک صحیح از دفع حرارت درونی (انتقال حرارت به محیط) و طراحی مدارات خنک کننده موثر با راندمان زیاد.

مقدمه:
منابع تغذیه سوئیچینگ امروزه و به خصوص از سال 1990 به این طرف جای خود را در تمامی دستگاه های الکتریکی و در صنایع الکترونیک، مخابرات، کنترل، قدرت، ماهواره ها، کشتی ها، کامپیوترها، موبایل، تلفن و … به دلیل ارزانی قیمت و کم حجم بودن و راندمان بالا باز کرده اند. به همین دلیل اکنون همه کشورهای جهان حتی در جهان سوم به طراحی و ساخت این نوع از منابع تغذیه پرکاربرد می پردازند. اما با این وجود متاسفانه هنوز این منبع تغذیه در ایران ناشناخته مانده و همه روزه مقدار زیادی از بیت‌المال المسلمین در راه ساخت منابع تغذیه غیر ایده‌آل و یا خرید این گونه منابع تغذیه سوئیچینگ از کشور خارج میشود.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
انتقال حرارت, ايزوله, ترانزيستور, ترانس, تكنولوژی, تلفن, دانلود پایان نامه, ديود, رله, سوئيچينگ, صنا,

تعداد صفحات:56
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل یکم : شبکه های بیسیم AD HOC
معرفی شبکه های بیسیم AD HOC
انواع شبکه های AD HOC
شبکه های حسگر هوشمند
شبکه های موبایل
کاربردهای شبکه های AD HOC
شبکه های شخصی
محیط های نظامی
محیط های غیر نظامی
عملکردهای فوری
محیط های علمی
خصوصیات شبکه های AD HOC
امنیت در شبکه های AD HOC
منشا ضعف امنیتی در شبکه های بیسیم و خطرات معمول
سه روش امنیتی در شبکه های بیسیم
WEP
SSID
MAC
فصل دوم : مسیریابی در شبکه های AD HOD
مسیر یابی
پروتکل های مسیر یابی
Table Driven Protocols
پروتکل ها
DSDV
WRP
CSGR
STAR
On Demand Protocols
پروتکل ها
SSR
DSR
TORA
AODV
RDMAR
Hybrid Protocols
شبکه حسگر
محدودیت های سخت افزاری یک گره حسگر
روش های مسیر یابی در شبکه های حسگر
روش سیل آسا
روش شایعه پراکنی
روش اسپین
روش انتششار هدایت شده
فصل سوم : شبیه سازی با NS
اهمیت شبیه سازی
NS گزینه ای مناسب برای کاربران
برتری NS نسبت به شبیه ساز های دیگر
بررسی یک مثال در NS
مراجع

فهرست شکل ها:
نودها در شبکه های AD HOC سازمان ثابتی ندارند
نود ها به طور پیوسته موقعیت خود را تغییر می دهند
شمایی از شبکه های AD HOC موبایل
شبکه های حسگر هوشمند
کاربرد شبکه های AD HOC در شبکه های شخصی
ارتباطات نظامی
موقعیت یابی و نجات سریع
SSID
پروتکل های مسیر یابی
DSDV
CSGR
AODV
نمونه ای از یک شبیه سازی
نمایی از NS
NS
NS
در دسترس بودن واسط گرافیکی کاربردی
یک توپولوژی
جریان پکت ها

چکیده:
هدف از ارایه این مقاله بررسی شبکه های AD HOC و پروتکل های مسیر یابی در آن، به همراه معرفی نرم افزار NS و استفاده از آن در شبیه سازی شبکه های کامپیوتری و استنتاج و بررسی نتایج میباشد.
شبکه‌های بی‌سیم AD HOC شامل مجموعه‌ای از گره‌های توزیع شده‌اند که با همدیگر بطور بی سیم ارتباط دارند. نودها میتوانند کامپیوتر میزبان یا مسیریاب باشند. مهمترین ویژگی این شبکه‌ها وجود یک توپولوژی پویا و متغیر میباشد که نتیجه تحرک نودها میباشد.
با توجه به این که پیکربندی واقعی شبکه ها برای آزمایش سناریوهای مختلف مشکل بوده و با مشکلاتی همچون خرید، نصب و تنظیم دستگاه ها و تجهیزات شبکه همراه است و با بزرگ شدن شبکه ها نیز به این مشکلات افزوده میگردد، استفاده از شبیه سازهای شبکه بعنوان یک نیازبه کار می آید. علاوه بر این، تامین شرایط شبکه مورد نیاز همانند بار ترافیکی شبکه و یا تشخیص الگوهای مورد نظر و کنترل آنها در شبکه های واقعی دشوار است.
NS بعنوان یک شبیه ساز شبکه رویدادگرا و شیء گرا، پرکاربردترین و معروف ترین شبیه ساز شبکه به خصوص در پروژه های دانشگاهی و تحقیقاتی است. شبیه ساز NS میتواند انواع مختلف شبکه مانند شبکهLAN، WAN، Ad-Hoc، Satellite و WiMAX را شبیه سازی کند.

مقدمه:
با توجه به پیچیدگی شبکه، شبیه سازی نقش بسیار مهمی هم در تعیین خصوصیات رفتار فعلی شبکه و هم در تعیین اثرات احتمالی ناشی از تغییرات پیشنهاد شده روی عملکرد شبکه دارد.
جانشینی برای شبکه های واقعی با توجه به این که پیکربندی واقعی شبکه ها برای آزمایش سناریوهای مختلف مشکل بوده و با مشکلاتی همچون خرید، نصب و تنظیم دستگاه ها و تجهیزات شبکه همراه است و با بزرگ شدن شبکه ها نیز به این مشکلات افزوده میگردد، استفاده از شبیه سازهای شبکه بعنوان یک نیاز به کار می آید. علاوه بر این، تامین شرایط شبکه مورد نیاز همانند بار ترافیکی شبکه و یا تشخیص الگوهای مورد نظر و کنترل آنها در شبکه های واقعی دشوار است.
همان طور که می‌بینیم با گذشت زمان، پروتکل های جدید زیادی همانند نسخه های گوناگون TCP اختراع میشوند. این پروتکل ها نه تنها باید تحلیل شوند، بلکه نقاط ضعف و قوت آنها نیز باید به دست آید و با پروتکل های موجود مقایسه گردند.
در مسیریابی در شبکه‌های AD HOC نوع حسگر سخت افزار محدودیت‌هایی را بر شبکه اعمال میکند که باید در انتخاب روش مسیریابی مد نظر قرار بگیرند از جمله این که منبع تغذیه در گره‌ها محدود میباشد و در عمل، امکان تعویض یا شارژ مجدد آن مقدور نیست. در این جا اهمیت شبیه سازی در این شبکه ها به صورت محسوسی به چشم میخورد.
شبیه‌سازNS یک شبیه‌ساز شی گرا میباشد که با استفاده از زبان های c++ و otcl نوشته شده است. نرم‌افزار NS برای شبیه‌سازی شبکه‌های کامپیوتری و شبکــه‌های گسترده بکـار برده میشود. هدف در این پایان نامه استفاده از این نرم افزار برای شبیه سازی و تحلیل مسیر یابی در شبکه های AD HOC است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
ارتباطات, تجهیزات شبکه, تنظیم, توپولوژی, خرید, دانلود پایان نامه, سخت افزار, شبکه, شبکه های بیسیم, ش,

تعداد صفحات:144
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
مقدمه
اهمیت کشت سیب زمینی
اهمیت سیب زمینی در ایران
منطقه مورد مطالعه
استان خراسان
استان سمنان
فصل دوم
سابقه تحقیقات در زمینه تبخیر – تعرق
عوامل موثر بر تبخیر و تعرق
عوامل هواشناسی
فاکتورهای گیاهی
شرایط محیطی و مدیریتی
روش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO)
روش فائو – پنمن – مانتیس
تعیین گرمای نهان تبخیر
تعیین شیب منحنی فشار بخار
تعیین ضریب رطوبتی
تعیین فشار بخار اشباع (ea)
تعیین فشار واقعی بخار (ed)
تعیین مقدار تابش برون زمینی (Ra)
تعداد ساعات روشنایی (N)
تابش خالص (Rn)
شار گرما به داخل خاک (G)
سرعت باد در ارتفاع 2 متری
لایسیمتر
تارخچه ساخت لایسیمتر
انواع لایسیمتر
لایسیمتر زهکشدار
لایسیمتر وزنی
لایسیمتر‌های وزنی هیدرولیک
میکرو لایسیمتر‌های وزنی
طبقه بندی لایسیمترها از نظر ساختمانی
لایسیمترهای با خاک دست نخورده
لایسیمتر‌های با خاک دست خورده
لایسیمترهای قیفی ابر مایر
فصل سوم
محل انجام طرح
معرفی طرح و نحوه ساخت لایسیمتر
تهیه بستر و نحوه کشت
محاسبه ضریب گیاهی
انتخاب روش مناسب برآورد تبخیر – تعرق
پهنه بندی نیاز آبی سیب زمینی
فصل چهارم
بافت خاک
اندازه گیری پتانسیل آب در گیاه
محاسبه ضریب گیاهی (kc) سیب زمینی
محاسبه تبخیر ـ تعرق و تحلیل های آماری
پهنه بندی نیاز آبی گیاه سیب زمینی
بحث در مورد نتایج
نتیجه گیری
منابع و ماخذ

فهرست جداول:
میزان سطح زیر کشت و عملکرد کل سیب زمینی در سطح جهان
وضعیت تولید محصولات زراعی استان خراسان در سال زراعی 81-1380
محل و میزان کشت گیاه سیب زمینی در استان خراسان
وضعیت تولید محصولات زراعی استان سمنان در سال زراعی 81-1380
محل و میزان کشت گیاه سیب زمینی در استان سمنان
تبخیر – تعرق محاسبه شده گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو – پنمن – مانتیس (میلیمتر بر روز) در شاهرود
تبخیر ـ تعرق محاسبه شده گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو – پنمن – مانتیس (میلیمتر بر روز) در بیرجند
تبخیر – تعرق محاسبه شده گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو – پنمن – مانتیس (میلیمتر بر روز) در بشرویه
تبخیر – تعرق محاسبه شده گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو – پنمن – مانتیس (میلیمتر بر روز) در سمنان
سال های آماری تبخیر و تعرق گیاه مرجع در ایستگاه سینوپتیک بیرجند
تبخیر – تعرق محاسبه شده گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو – پنمن – مانتیس (میلیمتر بر روز) در گرمسار
تبخیر – تعرق محاسبه شده گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو – پنمن – مانتیس (میلیمتر بر روز) در بجنورد
تبخیر – تعرق محاسبه شده گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو – پنمن – مانتیس (میلیمتر بر روز) در سرخس
تبخیر – تعرق محاسبه شده گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو – پنمن – مانتیس (میلیمتر بر روز) در سبزوار
تبخیر – تعرق محاسبه شده گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو – پنمن – مانتیس (میلیمتر بر روز) در تربت جام
تبخیر – تعرق محاسبه شده گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو – پنمن – مانتیس (میلیمتر بر روز) در تربت حیدریه
تبخیر – تعرق محاسبه شده گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو – پنمن – مانتیس (میلیمتر بر روز) در فردوس
تبخیر – تعرق محاسبه شده گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو – پنمن – مانتیس (میلیمتر بر روز) در گلمکان
تبخیر – تعرق محاسبه شده گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو – پنمن – مانتیس (میلیمتر بر روز) در کاشمر
تبخیر – تعرق محاسبه شده گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو – پنمن – مانتیس (میلیمتر بر روز) در مشهد
تبخیر – تعرق محاسبه شده گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو – پنمن – مانتیس (میلیمتر بر روز) در گناباد
تبخیر – تعرق محاسبه شده گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو – پنمن – مانتیس (میلیمتر بر روز) در نیشابور
تبخیر – تعرق محاسبه شده گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو – پنمن – مانتیس (میلیمتر بر روز) در نهبندان
میانگین تبخیر و تعرق در سال های تر (استان سمنان)
میانگین تبخیر و تعرق در سال های تر (استان خراسان)
میانگین تبخیر و تعرق در سال های متعارف (استان سمنان)
میانگین تبخیر و تعرق در سال های متعارف (استان خراسان)
میانگین تبخیر و تعرق در سال های تر (استان سمنان)
میانگین تبخیر و تعرق در سال های تر (استان خراسان)
میانگین نیاز آبی سیب زمینی با احتمالات 25، 50 و 75 درصد خشکسالی
اندازه گیری پتانسیل گیاه در مرحله ابتدایی رشد
اندازه گیری پتانسیل گیاه در مرحله میانی رشد
اندازه گیری پتانسیل گیاه در مرحله نهایی رشد

فهرست اشکال:
نمودار توزیع میزان تولید سیب زمینی استان ها نسبت به کل کشور – سال زراعی 81-1380
نمودار توزیع سطح سیب زمینی استان ها نسبت به کل کشور – سال زراعی 81-1380
تغییرات ضریب گیاهی در طول دوره رشد گیاه سیب زمینی
نیاز آبی سیب زمینی در ماه خرداد با 25 درصد احتمال (میانگین سال های تر)
نیاز آبی سیب زمینی در ماه تیر با احتمال 25 درصد خشکسالی (سال های تر)
نیاز آبی سیب زمینی در ماه مرداد با احتمال 25 درصد خشکسالی (سال های تر)
نیاز آبی سیب زمینی در ماه شهریور با احتمال 25 درصد خشکسالی (سال های تر)
نیاز آبی سیب زمینی در ماه خرداد با احتمال 50 درصد خشکسالی (سال های متعارف)
نیاز آبی سیب زمینی در ماه تیر با احتمال 50 درصد خشکسالی (سال های متعارف)
نیاز آبی سیب زمینی در ماه مرداد با احتمال 50 درصد خشکسالی (سال های متعارف)
نیاز آبی سیب زمینی در ماه شهریور با احتمال 50 درصد خشکسالی (سال های متعارف)
نیاز آبی سیب زمینی در ماه خرداد با احتمال 75 درصد خشکسالی (سال های خشک)
نیاز آبی سیب زمینی در ماه تیر با احتمال 75 درصد خشکسالی (سال های خشک)
نیاز آبی سیب زمینی در ماه مرداد با احتمال 75 درصد خشکسالی (سال های خشک)
نیاز آبی سیب زمینی در ماه شهریور با احتمال 75 درصد خشکسالی (سال های خشک)

مقدمه:
کشاورزی و زراعت در ایران بدون توجه به تامین آب مورد نیاز گیاهان میسر نیست. بنابراین بایستی برنامه ریزی صحیح برای آن به خصوص درشرایط خشکسالی صورت گیرد. برنامه ریزی صحیح مستلزم محاسبه دقیق نیاز آبی گیاهان میباشد. بر اساس روشهای موجود مبنای محاسبات نیاز آبی گیاهان، تبخیر – تعرق مرجع و ضرائب گیاهی است. تبخیر – تعرق مرجع توسط لایسیمتر اندازه گیری میشود و برای سادگی کار میتوان آن را با توجه به نوع منطقه از روشهای تجربی نیز تخمین زد. ضرائب گیاهی نیز از مطالعات لایسیمتر قابل محاسبه است. این ضرائب تابعی از عوامل مختلفی از جمله اقلیم میباشد. بنابراین بایستی در هر منطقه ای با دقت برای هر محصولی محاسبه شود. برای محاسبه و برآورد مقدار تبخیر – تعرق سازمان خواربار و کشاورزی ملل و متحد (FAO) تقسیم بندی زیر را منظور نموده است:
اندازه گیری مستقیم تبخیر – تعرق به وسیله لایسیمتر
اندازه گیری مستقیم تبخیر به وسیله تشتک یا تبخیر سنج
فرمول‌های تجربی
روش های آئرودینامیک
روش تراز انرژی (5)
بعضی از روش ها فقط جنبه تحقیقاتی داشته تا بتوانند فرآیند‌های انتقالی بخار آب را بهتر و عمیق تر بررسی نمایند. برخی دیگر به جهت نیاز در برنامه‌های روزانه کشاورزی بکار میروند. ولی دقت و اصالت روش‌های تحقیقاتی را ندارد. به هر حال برای عملیات روزانه در مزارع میتوان از روش هایی که نتیجه آن ها بیش از ده درصد با مقدار واقعی تبخیر – تعرق متفاوت نباشد استفاده نمود.
هدف از انجام این طرح بدست آوردن ضرایب گیاهی و تعیین نیاز آبی سیب زمینی در استان های خراسان و سمنان میباشد که به وسیله لایسیمتر زهکش دار در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شده است. در مورد لایسیمتر و نحوه عملکرد آن و روابط تجربی بکار رفته در این طرح در فصل بعدی توضیح داده میشود.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
ئروديناميک, بافت خاک, برنامه ريزی, تبخير, تعرق, خواربار, دانلود پایان نامه, سيب زمينی, فاكتورهای گيا,

تاريخ : 24 تير 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:121
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
مقدمه
تاریخچه صنعت گوشت
اهمیت مصرف گوشت در رژیم غذایی
اطلاعات کلی مربوط به کارخانه
معرفی کارخانه
تاریخچه
مراحل تولید
پوشش و بسته‌بندی ها
بسته‌بندی وکیوم
ماشین آلات و تجهیزات
دستگاه برش گوشت منجمد (گیوتین)
چرخ گوشت
چرخ گوشت معمولی یا استاندارد
چرخ گوشت، مخلوط کن
دستگاه جدا کننده
دستگاه کاتر
میکسر
پرکن یا فیلر
دستگاه کلیپ زن
دستگاه یخ‌ساز
دستگاه پخت
دستگاه تولید دود
تاسیسات
سیستم حرارتی
سیستم برودتی
سیستم فاضلاب
فصل دوم
ویژگی های شیمیایی و فیزیک و شیمیایی مواد اولیه و محصولات
اطلاعات علمی و خصوصیات فیزیکی یا شیمیایی مواد اولیه
گوشت
چربی (روغن)
آب و یخ
عمل‌ آورنده‌ها
اتصال دهنده‌ها
پرکننده‌ها
اطلاعات علمی و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی محصول نهایی
انواع سوسیس
کالباس خام
کالباس حرارت دیده
آزمایشگاه های کنترل کیفی مواد اولیه و محصول نهایی
آزمایشات کنترل شیمیایی
آزمایشات حسی و ظاهری
نحوه انبارداری
انبار مواد اولیه
انبار محصولات
انبار قرنطینه
استانداردهای کیفی و بهداشتی
نحوه فروش و بازاریابی
فصل سوم
موقعیت شغلی کاردان و کارشناس صنایع غذایی
امور جاری و اهداف
فصل چهارم
نتیجه‌گیری
پیشنهادات

مقدمه:
گوشت و فرآورده‌های آن یکی از منابع پر ارزش پروتئینی در ارتباط با تغذیه بشر محسوب می گردد. در کشور ما صنایع گوشت به ویژه در ده سال اخیر یکی از مهم ترین و مسئله سازترین شاخه های صنایع غذایی به شمار آید. فرآورده‌های متنوع و گوناگونی که امروزه از گوشت های مختلف تهیه میگردند، بدون دانش فنی و اطلاعات کافی در زمینه گوشت و علوم وابسته به آن و همچنین تکنولوژی تهیه‌ فرآورده‌های گوشتی مسلماَ از کیفیت خوراکی و بهداشتی مناسبی برخوردار نخواهند بود. و استفاده بی رویه و نابهنجار از مواد افزودنی مختلف که بسیاری از آن ها خطرات جبران ناپذیری را برای مصرف کنندگان فراهم می ‌آورند نیز بیشتر ناشی از عدم آگاهی از تکنولوژی این صنعت می باشد. فرآورده های گوشتی فرآورده هایی را می نامند که لاآقل نیمی ا‌ز آن ها را گوشت تشکیل داده باشد. معمولاَ‌ زمانی که در کتب و مقالات علمی در رابطه با علوم و صنایع گوشت صرفاَ از گوشت نام برده می شود‏ منظور گوشت قرمز بوده و فرآورده هایی که از گوشت قرمز تهیه می گردند تحت عنوان فرآورده‌های گوشتی نامیده می شوند. فرآورده‌های گوشتی از جمله انواع کباب ها‏‏، استیک ها، سوسیس ها و کالباس های ادویه‌ دار، انواع ماهی، میگو و صدها غذای تهیه شده از انواع گوشت، منابع غذایی لذیذ هستند که میتوانند هر انسانی را از گرسنگی نجات داده و رشد جسمی و مغزی برای وی به ارمغان آورند. با ایجاد صنایع بزرگ از فرآورده های گوشتی نه تنها اقتصاد یک کشور شکوفا میشود بلکه شادابی و سلامتی نیز در افراد یک کشور و نسل های آینده پدیدار می گردد. جامعه سالم و ملتی که به سوی توسعه گام برمیدارد نباید از جهت تامین پروتئین به مثابه رکن اصلی تغذیه عقب بماند. امروزه اهمیت پروتئین حیوانی بعنوان یکی از نیازمندی های انسان بر کسی پوشیده نیست و در این میان گوشت از جایگاه ویژه ای برخوردار است. استفاده از فرآورده‌های گوشتی بعنوان تامین کننده قسمتی از پروتئین مصرفی و جایگزین آن به جای درصدی از گوشت مصرفی سرانه میتواند پاسخگوی مقداری از مشکلات اقتصادی – تغذیه‌ای جامعه باشد. به دلایل ذیل این گونه فرآورده‌ها میتواند مشکل را تا حدی حل و جایگزین شایسته برای گوشت باشند.
1) هزینه نهایی محصول تولید شده این فرآورده‌ها نسبت به گوشت پایین بوده و توانایی دسترسی طبقات کم درآمد به این محصولات بیشتر است.
2) با صرفه‌جویی متناسب در میزان گوشت کمبود تا حدی تعدیل می شود.
3) فرآورده‌های گوشتی علاوه بر این که دارای پروتئین حیوانی بخاطر وجود گوشت و احیانا‌َ تخم‌مرغ و کازئین می باشد دارای مقداری پروتئین گیاهی (سویا- آرد- سوخاری- گلوتنی) نیز می باشد.
4) گوشت خالص از نظر این که کربوهیدارت ها فقیر بوده و از این نظر تامین کننده احتیاجات بدن نیست در صورتی که در فرآورده‌های گوشتی این نقص تاحدی برطرف شده است.
5) استفاده از مواد پر کننده و توسعه دهنده و افزودنی ها در فرآورده‌های گوشتی موجب بروز کیفیت مناسب تر نسبت به گوشت خالص در برخی از صفات فیزیکی و ارگانوتیپتیکی میشوند.
از طرف دیگر فرهنگ شهری و عادات غذایی خاص حاصله از آن با اجبار موجب در رستوران ها و سلف سرویس ها میشود و با طبع تهیه و طبخ غذا در خانه نیز کاهش می بابد و توجه مردم به غذاهای آماده بیشتر معطوف می شود و بدیهی است فرآورده‌های گوشتی به ویژه محصولات حاصل از گوشت چرخ شده مانند همبرگر دارای اهمیت خاصی است. در حال حاضر شکل های مختلفی از گوشت چرخ شده تهیه می گردد و ماده اولیه آن به فرم های گوناگون و با ضخامت های مختلف توسط تولید کنندگان تولید و بصورت منجمد توزیع می شود. در کشورهای خارجی این محصولات را Patties مینامند که با توجه به نوع دامی که گوشت آن ها در تهیه آن بکار برده می شود نامگذرای شده‌اند. علاوه بر آن نام برگر نیز در این فرآوردها بسیار استعمال شده که معروف ترین آن برگر تهیه شده از گوشت گاو می باشد که اصطلاحاَ آن را همبرگر مینامند. بطور کلی در کشورهای مختلف از جمله ایران طی تکنولوژی خاصی گوشت های چرخ شده را تهیه و پس از فرمولاسیون فرم بندی و بسته بندی نموده و در تونل های مخصوص منجمد کرده و در سردخانه 18 درجه سانتیگراد به صورت یخ زده نگهداری میکنند.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آرد, استيک, اطلاعات كافی, انبار, انبار محصولات, بازاريابی, بسته بندی, تاسيسات, تخم مرغ, تغذيه, تكنول,

تاريخ : 24 تير 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:40
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
چکیده
فصل اول
مقدمات و کلیات تحقیق
بیان مساله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف پژوهش
هدف کلی
اهداف جزیی
فرضیه های تحقیق
محدودیت های تحقیق
تعاریف عملیاتی واژگان کلیدی
تشویق
ترغیب
نماز
روایت
سوالات تحقیق
فصل دوم
مرور مطالعاتی
نقش وراثت
نقش خانواده
نقش الگوها
ادبیات تحقیق
پژوهش مرتبط
جایگاه نماز در ادیان دیگر
روش های تربیت در اسلام
اصول جذب نوجوان به نماز، اصول جذب کودکان به نماز
روشهای جذب نوجوان به نماز
روشهای جذب کودکان به نماز
بخش دوم – پیشینه تحقیق در ایران
فصل سوم
روش تحقیق
فن تحقیق
ابزار گردآوری داده ها
جامعه آماری و نمونه آماری
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
نتیجه
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل
تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش
پیشنهادات (راهکارهای عملی)
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
سوال ها و فرضیه های ویژه تحقیق
پیشنهادات تحقیق
فهرست منابع

چکیده:
فارابی فیلسوف معروف اسلامی میگوید : آسمان که گردش میکند، آن گردش نماز و عبادت و پرستش آسمان است. زمین که تکان میخورد همین جور، باران که ریزش میکند آن ریزش پرستش اوست، آب که جریان پیدا میکند آن جریان پرستش و عبادت اوست. اوج عبادت خدا برای فرد مسلمان از طریق نماز متجلی میگردد. نماز سیمای مکتب است. (الصلوه وجه دینکم) نماز ستون دین است. (الصلوه عمود الدین).
این پژوهش به بررسی شیوه های تشویق و ترغیب نوجوانان و کودکان جوانان به نماز جماعت از دیدگاه احادیث و سیره معصومین علیهم السلام میپردازد.
با استفاده از شیوه های تعلیم و تربیت اسلامی روش های تشویق و ترغیب مشخص گردید.
یافته های پژوهش به این قرار است که در احادیث و سیره معصومین (ع)از روش بینش دادن در مورد ماهیت و اهمیت نماز و نماز جماعت و بیان نقش آن در زندگی دنیا و آخرت، روش تعلیم و آموزش نماز و آموزش مناسب نماز جماعت.
روش های خیرخواهانه شامل موعظه، نصیحت بیان فلسفه و حکمت نماز جماعت امر به معروف، پیشروو اندازه و روش الگویی اسوه سازی روش محبت (تایید و تحسین، همراهی و انظباط) شیوه تکریم شخصیت (پذیرش و احترام، برخورداری از پایگاه اجتماعی) روش زمینه سازی (مکان، زمان و شرایط نماز جماعت) و بالاخره از شیوه تنبیه استفاده شده است.اما از شیوه فریضه سازی یعنی اجبار کردن نماز جماعت استفاده شده است.
نقل شده از امام صادق (ع) عرض کردیم نماز خواندن در جماعت فریضه شده است؟
فرمودند: نماز فریضه است در تمام نمازها جمع شدن فریضه نیست، و لکن سنت است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آخرت, آموزش نماز, احاديث, تحقيق, تربيت در اسلام, ترغيب, تشويق, خانواده, دانش آموزان, دانلود پروژه, د,

<-BloTitle->
<-BloText->