خريد بک لينک
home theater in Los Angeles
Hookah Shisha Tobacco
فلنج
Barabas Ropa de hombre
سریعترین و بروزترین سایت دانلود کارآموزی و پروژه شبکه اجتماعی اشتراک گذاری تیکفا
<-BloTitle->
<-BloText->

تاريخ : 17 خرداد 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:101
نوع قایل:word
رشته کشاورزی و زمین شناسی
فهرست مطالب:
مقدمه
تعریف علف های هرز
صفات مشخص علف های هرز
فهرست اسامی تیره علف های هرز
طبقه بندی علف های هرز
ویژگی علف های هرز
خسارت علف های هرز
راه های خسارت علف های هرز
علف های هرز با اهمیت ایران
فصل دوم
علف های هرز انگلی
علف های هرز مرکبات
فصل سوم
گیاهان هرز آبزی
طبقه بندی گیاهان آبزی
گیاهان باتلاقی
گیاهان مردابی
نمونه هایی از مزاحمت های گیاهان هرز آبزی
فصل چهارم
مدیریت گیاهان هرز
کنترل گیاهان هرز به روش مکانیکی
کنترل گیاهان هرز به روش بیولوژیکی
کنترل بیولوژیکی گیاهان به وسیله حشرات
کنترل بیولوژیکی گیاهان به وسیله عوامل بیماری زا
امکانات آینده برای کنترل بیولوژیکی گیاهان هرز
کنترل گیاهان هرز به روش شیمیایی
فصل پنجم
سم شناسی در کشاورزی.
تعیین مقدار علفکش
روشهای استفاده از علفکش
زمان کاربرد علفکش ها
اصول ایمنی افراد در مقابل تاثیر سموم
علفهای هرز مقاوم به سموم
متن انگلیسی و ترجمه
منابع

مقدمه:
بشراز زمان قدیم به کشاورزی توجه داشته است و همیشه در جهت بهبود وتوسعه آن کوشیده وبرای افزایش تولیدات ورونق کشاورزی از تمام عوامل و امکانات موجودر هر دوره بهره گرفته است.
بسیاری از مردم ‌‌‍‍‍کشاورزی را مادر تمدن و صنعت و شاخص درجه رشد و ترقی هر کشوری می دانند و معتقدند که بدون کشاورزی پویا استقلال سیاسی و اقتصادی کامل هر کشور دور از انتظاراست به خصوص در عصری که ما زندگی می کنیم از تولیدات کشاورزی به عنوان صلاحی مؤثر در جهت تحکیم حاکمیت وسلطه سیاسی استفاده می شوند.
روند افزایش جمعیت جهان از یک سو وتولیدات کشاورزی ونحوه توزیع آنها از سوی دیگر نشان میدهد که تامین مواد غذایی مورد نیاز بشر با مشکلات فراوان همراه است وتعداد قابل توجهی از مردم یا از کمبود مواد غذایی و سوء تغذیه رنج می برند.
افزایش تولیدات کشاورزی به دو طریق امکانپذیر است یکی ازدیاد سطح زیر کشت ودیگری افزایش عملکرد در واحد سطح ،افزایش سطح زیر کشت در بسیاری از مناطق با محدودیتهایی از قبیل نبودن اراضی مساعد و کمبود منابع آب وسایر وعوامل تولیدی روبروست، ولی برای حصول نتیجه مطلوب در زمینه افزایش تولید در واحد سطح باید اصول و قواعد کشاورزی به موقع ودر حد معقول به کار گرفته شود واز عوامل تولید حداکثر استفاده به عمل آید.

یکی از اصول بسیار مهم کشاورزی که تاثیر قابل توجهی در افزاش تولید در واحد سطح دارد آن است که محصول را در مراحل مختلف تولید از گزند عوامل زیان اور حفظ کنند.همواره بخشی از تولیدات کشاورزی بر اثر حمله ی این نوع عوامل از لحاظ کمّی‌ و کیفی آسیب می بینند و در بعضی موارد کل محصول از بین می رود.به غیر از سیل،تگرگ،بادو سرمای بی موقع،عوامل دیگری مانند:بیماریهای گیاهی،آفات و علفها هرز به محصولات کشاورزی خسارت وارد می کنند.

"لینک دانلود"


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
پروژه, پایان نامه, کشاورزی, علف هرز, طبقه بندی, ایران, گیاهان آبزی, باتلاق, مکانیکی, بیولوژیکی, حشرا,

تاريخ : 17 خرداد 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->
تعداد صفحات:17
نوع فایل:word
رشته کشاورزی
فهرست مطالب:
مقدمه
زنبور تریکوگراما(Trichogramma Spp)
جمع آوری زنبورهای تریکوگراما از طبیعت
پرورش لاروهای جمع آوری شده کرم قوزه پنبه
جمع آوری شفیره کرم قوزه از طبیعت
تکثیر محدود زنبور تریکوگراما
جعبه پرورش آمریکایی
تکثیر انبوه زنبور تریکوگراما در انسکتاریوم
روش کار

رها سازی زنبور تریکوگراما در مزرعه

"لینک دانلود"


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
پروژه, کشاورزی, زنبور, پایان نامه, طبیعت, قوزه پنبه, کرم, تکثیر, انسکتاریوم, جعبه, مقاله.,

تعداد صفحات:109
نوع فایل:word
رشته مهندسی شیمی
فهرست مطالب:
فصل اول :
مقدمه
اهداف پروژه
فصل دوم:
تعریف پارامترهای رایج در مهندسی تصفیه
کدورت
رنگ
اکسیژن مورد نیاز بیو شیمیایی BOD
اکسیژن مورد نیاز شیمیایی COD
رنگ دانه
کروموژن
بو
کل کربن آلی TOC
کل جامدات معلق TSS
پیگمنت
ته نشین سازی
فصل سوم:
بررسی آلاینده ها، منابع و ترکیبات رنگی موجود در پساب صنایع کاغذسازی
مقدمه
ساختمان رنگدانه هاو ترکیبات رنگزای موجود در پساب ها
بررسی خواص و ترکیبات موجود درچوب
ترکیبات اصلی چوب
کربوهیدرات ها
لیگنین و مشتقات آن
مواد استخراجی از چوب
مواد استخراجی چربی دوست
مواد استخراجی آب دوست
بررسی رفتار و منابع ترکیبات آلاینده های موجود در پساب صنایع کاغذ سازی
منابع آلاینده های موجود در پساب صنایع کاغذ سازی
پساب واحد تولید خمیر کاغذ
پساب واحد رنگبری خمیر کاغذ
آلودگی های ناشی از مواد افزودنی
سایر منابع آلودگی پساب ها
فصل چهارم:
بررسی فرایندهای مختلف تصفیه شیمیایی پساب ها
پارامترها موثر در انتخاب یک سیستم تصفیه مناسب
نگاهی به سیستم تصفیه پساب در شرکت چوب و کاغذ مازندران به عنوان نمونه بررسی
روش های تصفیه شیمیایی
فرایندهای اکسیداسیون
مقدمه
روش های فوتوکاتالیستی
کلریناسیون پساب ها
پرمنگنات پتاسیم
پراکسید هیدروژن
ازناسیون
ترکیب ازن و پراکسید هیدروژن
مقایسه روش های اکسیداسیون پیشرفته
بررسی مکانیسم های فرایند انعقاد و لخته سازی شیمیایی
مقدمه
بررسی عوامل موثر بر حذف آلاینده ها در فرایند انعقاد
منعقدکننده آلومینیم
منعقدکننده های پلیمری
کمک منعقدکننده ها
تأثیر شیمیایی خاک رس به عنوان کمک منعقدکننده در کنار آلوم
مقدمه
آزمایشات
منابع وانواع خاک رس
پیش تصفیه خاک های رس
آنالیز
آزمایشات
رنگ زدایی
قابلیت رسوب گذاری لجن
قابلیت آبگیری لجن
نتیجه گیری
منابع و ماخذ

مقدمه:
تلاش در جهت حفظ محیط زیست و حفظ اکوسیستم طبیعی، یکی از سیاست های دولت های کنونی جهان است و در عصر حاضر به شدت بر اجرای آن تاکید می شود. در همین راستا مقررات زیست محیطی مختلفی وضع گردیده است و روز به روز سخت گیری های شدیدتری اعمال میشود.این قوانین شامل حال پساب های صنعتی نیز می شود و براساس آن پساب های صنایع مختلف قبل از تخلیه به فضای عمومی مثل رودخانه یا مرداب، باید استانداردهای مربوطه را دارا باشد.
اما صنایع کاغذسازی با وجود نیاز روز افزون به محصولاتشان، در عین حال یکی از بزرگترین صنایع در تولید فاضلاب های آلوده هستند. این پساب ها به علت دارا بودن ترکیبات مختلف استخراجی از درختان مانند لیگنین، رزین و سایر آلاینده های پلیمری، علاوه بر رنگ بسیار شدید، روی زندگی موجودات آبزی نیز به شدت تأثیر گذار است و تبعات زیست محیطی سنگینی در پی دارد. تخلیه این فاضلاب رنگی به محیط زیست مانع فعالیت فتوسنتزی گیاهان و زیاگان آبزی با کاهش نفوذ نور خورشید به آب و کاهش میزان انحلال اکسیژن جدا از تأثیر مستقیم سمیت مزمن و حاد آنها روی آبزیان می شود.این مسائل ضرورت تصفیه پساب ها پیش از تخلیه به رودخانه یا محیط زیست را معین می کند.
همین مسئله کاهش حجم بار آلودگی و حذف رنگ از این پساب ها، یکی از بزرگترین موضوعات پژوهشی در طی چند دهه پیش بوده است و تلاش های بسیاری در این زمینه انجام شده است تا علاوه بر تأثیر عملی و در حد استانداردهای محلی، توجیه اقتصادی مناسب نیز داشته باشد.
فرایندهای تولید کاغذ با تنوع بسیار زیاد در مراحل تولید آن، از پیچیده ترین فرایندهای صنعتی به شمار می آید که این فرایندها به شدت متأثر از هم هستند. به عنوان مثال تغییر نوع چوب مصرفی در تولید کاغذ،ممکن است به شدت بر پساب تولیدی کارخانه تأثیر گذارد و عملیات ویژه و متفاوت از قبلی را به طلبد. لذا آمادگی و اطلاعات برای هر نوع حالتی برای مهندسان تصفیه لازم به نظر میرسد.
همان طور که قبلا ذکر شد، رنگ پساب های تولیدی در صنایع کاغذ سازی از مهم ترین آلوده کنندههای این صنعت به شمار می آید که هرچه این پساب ها از نظر انطباق با استاندارد های زیست محیطی کامل باشند،ولی رنگ آن ها هرچند در حد جزئی،از لحاظ عرف عمومی ناپسند جلوه می کند. همین امر، لزوم حذف رنگ از پساب های صنعتی و پیش از تخلیه را بعنوان یکی از دغدغه های مهندسان تصفیه آشکار می سازد.
مولد های رنگ در پساب صنایع چوب و کاغذ از تنوع زیادی برخوردارند. مهم ترین آن ها،لیگنین است که ساختار آلی- پلیمری دارد. مشتقات لیگنین که در اثر تخریب و تجزیه آن بوجود می آیند نیز از عوامل مهم تولید رنگ هستند. دیگر ترکیبات استخراجی از چوب مانند رزین، عصاره چوب ،رنگدانه های مصنوعی،تانن (جوهر مازو)، اسیدهای آلی آروماتیک، ترپن ها و فراورده های تخریبی حاصل از واکنش کلر و لیگنین و … دیگر منابع رنگ زایی در این پساب ها هستند.
این ترکیبات به علت داشتن بار منفی، یونی اند. به دلیل ماکرومولکول بودن، دارای وزن مولکولی بسیار بالایی در حدود g/gmol30000 نیز هستند. ترکیباتی آب گریز و دارای ساختار قطبی اند.
شدت این آلودگی ها و اهمیت حفظ اکوسیستم طبیعی،لزوم بررسی جدی تر در مورد تصفیه پساب های کاغذسازی را روشن می کند.

"لینک دانلود"


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه, شیمی, پروژه, پساب, کاغذ سازی, بیوشیمیایی, اکسیژن, آلی, آلاینده, منابع, چوب, کاتالیست, از,

تاريخ : 17 خرداد 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:59
نوع فایل:word
رشته مهندسی الکترونیک
فهرست مطالب:
مقدمه
PLC و کاربردهای آن
کنترل کننده منطقی برنامه پذیر
ساختمان داخلی PLC
روش و زبان برنامه نویسی PLC
کنترل کننده های منطقی برنامه پذیر امروزی
نحوه کار PLC
واحدهای تشکیل دهنده PLC
پردازنده
ماژول های ورودی و خروجی Input / Output
انواع سیستم های PLC
بیشتر از 128 / بیشتر از 128
PLCها با کاربرد محلی
PLC های بزرگ با کاربرد گسترده
معرفی روش برنامه‌نویسی LAD
معرفی خانواده‌ی S7 – 200
تعریف پروژه
شرح و توضیحات برنامه
S7200 Manual
وقفه ها
مفهوم وقفه
برنامه نویسی وقفه در S7-200
دستورات وقفه در S7-200
نکات مهم در برنامه نویسی وقفه
انواع وقفه ها
وقفه های سخت افزاری
MAIN
MAIN
INT 0
INT 1
MAIN
INT 0
ضمیمه
برنامه‌ی پروژه به زبان LAD
متن لاتین
نمای کلی از سیستم تفاله خشک کن
مراجع

قسمتی از متن پایان نامه

مزایای استفاده از کنترل کننده های منطقی :

1-استفاده از PLC حجم تابلوهای فرمان را کاهش می دهد .

2-استفاده از PLC مخصوصاً در فرآیندهای پیچیده موجب صرفه جویی فراوان در هزینه می گردد .

3-PLC استهلاک مکانیکی ندارد، بنابراین علاوه بر طول عمر بیشتر نیازی به سرویس و تعمیرات دوره ای ندارد .

4-مصرف انرژی PLC بسیار کمتر از مدارهای رله ای است

5-PLC نویزهای صوتی و الکتریکی ایجاد نمی کند .

6-طراحی و اجرای مدارهای کنترل منطقی با PLC آسان و سریع است .

7-ایجاد تغییرات ( Modifications ) و تنظیمات در PLC آسان و سریع است .

8-عیب یابی مدارات کنترل و فرمان با PLC سریع و آسان است و معمولاً PLC خود دارای برنامه عیب یابی می باشد

"لینک دانلود"


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
الکترونیک, پایان نامه, پروژه, PLC, برنامه ریزی, ماژول, سیستم, وقفه, سخت افزار, تفاله خشک کن, کنترل ک,

تاريخ : 17 خرداد 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:43
تئع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
انتخاب‌ موضوع‌ تحقیق
ضوابط‌ و معیارهای‌ انتخاب‌ موضوع‌
عنوان تحقیق
بیان مساله تحقیق

پیشینه‌، منابع‌، بازنگری‌ منابع‌ و اطلاعات‌ موجود (LITERATURE REVIEW)

طراحی تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیه یا سوالات مهم
تعریف مفاهیم و متغیرها
مقیاس اندازه گیری (مقیاس متغیر)
جامعه مورد مطالعه

اجرا
روش های جمع آوری اطلاعات
استفاده از اطلاعات و مدارک موجود
مشاهده
مصاحبه
پرسشنامه
روائی و پایائی
گردآوری داده ها
روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات
برنامه ریزی اجرا نمونه جدول گانت برای برنامه زمانبندی طرح تحقیق
ملاحظات اخلاقی
محدودیت های پژوهش

گزارش تحقیق

ارزیابی
نمودار گردش پایان نامه دوره کارشناسی گروه طراحی پارچه ولباس

پایان نامه تحصیلی یا پرژه را چگونه تدوین کنیم!
مقدمه
عنوان تحقیق
پیشگفتار و تشکر و قدر دانی
فهرست مطالب
فصل اول ـ طرح تحقیق
فصل دوم پیشینه تاریخی موضوع تحقیق
فصل سوم روش تحقیق
فصل چهارم ـ یافته ها و تجزیه و تحلیل آنها
فصل پنجم ـ خلاصه تحقیق و پیشنهادها
پیشنهاد ها
فهرست منابع و مآخذ
پیوست
منابع و مراجع

مقدمه
در طول سالیان و از ابتدای حیات بشر،انسان همیشه با تحقیق سروکار داشته است .انچه در اینجا اهمیت دارد آن که تحقیقی می تواند راهگشا باشد که بر اساس اصول و موازین علمی صورت پذیرد.
تحقیق در لغت به معنای درست و راست گردانیدن،پیدا کردن ،یافتن یا جستجوی حقیقت آورده شده است. تعاریف به عمل آمده از تحقیق و پژوهش فراوانند. تحقیق به روش علمی را مجموعه مقررات و قواعدی دانسته اند که چگونگی جستجو برای یافتن حقایق مربوط به یک موضوع را نشان می دهد. در جایی دیگر آن را حقیقت پژوهی نامیده اند و گروهی از دانشمندان این گونه تحقیق را عملی منظم که در نتیجه آن پاسخ هایی برای سوالات مندرج در موضوع تحقیق بدست خواهد آمد تعریف کرده اند.
تحقیق‌ به‌ معنای تولید دانش‌ است‌ نه‌ انتقال‌ آن‌. فرایند پژوهش‌ با کشف‌ و یادگیری چیزهای نوین‌ همراه‌ است‌،یعنی فرایندی اندیشه‌ای،ادراکی و نوآور.
عدم‌توجه‌ و اهمیت‌ ندادن‌ به‌ امر پژوهش‌،نادیده‌ پنداشتن‌ توان‌ بالقوه‌ی پژوهش‌ در آگاه‌کردن‌ انسان‌ است‌. پژوهش‌ اولویت‌ ملی و زیربنای توسعه‌ی هر کشور است‌. بنابراین‌ اگر خواهان‌ آینده‌ای بهتر هستیم‌، باید بدون‌ مقاومت‌ یا منفی بافی (از جمله‌ این‌ که‌ پژوهش‌ کار مردم‌ کشورهای درحال‌ توسعه‌ نیست‌،یا پژوهش‌ در رشته‌هایی مانند هنرها امکان‌پذیر نیست‌ که‌ میتواند ناشی از ضعف‌ در روش‌ شناسی تحقیق‌ باشد) با بهره‌گیری از روش‌ شناسی علمی در همه‌ی زمینه‌های اجتماعی از جمله‌ هنر به‌ پژوهش‌ بپردازیم‌. هرگاه‌ هنر توأم‌ با پژوهش‌، نوآوری و خلاقیت‌ باشد، میتواند به‌ درک کلی روح‌ جامعه‌ برسد.
جان دیوئی معتقد است: « اولین مرحله تحقیق احساس وجود یک مشکل است؛ به این معنی که پژوهشگر در کار خویش با مانع یا مشکلی روبرو گردیده است که در حل آن ابهام یا تردید دارد و نمی تواند در مقابل آن ساکت بماند.» بنابراین این نقطه آغازین در انجام هرگونه پژوهش یا تحقیق بسیار مهم است و نقش آموزش افراد برای مسئله یابی که در برخی نظام های آموزش و پرورش برآن بسیار تأکید می شود نیز از همین امر نشأت می گیرد. هرچه ضرورت پرسش در هنگام تدریس برای فراگیر بیشتر مطرح شود و از او خواسته شود تا ذهن خود را برای طرح سوالات بیشتر فعال سازد، میتوان انتظار داشت که در آینده نیاز به تحقیق و پیشرفت در او ارتقا یابد.

"لینک دانلود"


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه, تدوین, پروژه, روش تحقیق, مدیریت, طرح, ارزیابی, پژوهش, مشاهده, مصاحبه, موضوع, منابع, اطلا,

تاريخ : 17 خرداد 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:36
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
انواع تحقیق
تحقیق علمی
ویژگی های تحقیق علمی
گردآوری داده های اولیه
بررسی پیشینه موضوع
بیان مسأله
چهارچوب نظری تحقیق
متغیرها
انواع متغیرها
اندازه گیری متغیرها
تدوین و تنظیم فرضیه
تعریف فرضیه
فرضیه صفر و جانشین
طرح پژوهش
انواع پژوهش از نظر هدف
مطالعه اکتشافی
مطالعه توصیفی
آزمون فرضیه ها
میزان مداخله پژوهشگر
محیط پژوهش
افق زمانی
مطالعات مقطعی
مطالعات طولی
روش های گردآوری داده ها
مصاحبه
پرسشنامه
مشاهده
نمونه برداری
انواع روش های نمونه برداری احتمالی
روش های نمونه برداری غیر احتمالی
تجزیه و تحلیل داده ها
آمار توصفی
آمار استنباطی
تحلیل واریانس ANOVA
SPSS(نرم افزار آماری برای علوم اجتماعی)
با پیشرفت علوم و گسترش تکنولوژی
قابلیت‌های نرم افزار SPSS
برازش انواع مختلف رگرسیون
اهداف اصلی آمار
انتخاب یک آزمون آماری
استنباط آماری
فرضیه (hypothesis)
متغیر (Variable)
انواع متغیر
متغیرهای کمی
متغیرهای کیفی
واریانس (variance)
داده (data)
انواع داده
داده های کمی
داده های رتبه ای
داده های اسمی
Data view (نمای داده)
Variable view (نمای متغیر)
آزمون ضریب همبستگی
همبستگی(Correlation)
انواع ضریب همبستگی با توجه به نوع متغیرهای موردمطالعه
پیرسن
کندال
اسپیرمن
منابع

مقدمه:
تحقیق را می توان تلاشی منظم و سازمان یافته بای بررسی مساله ای خاص که به یک راه حل نیاز دارد توصیف کرد و شامل گامهایی است که طراحی و پیگیری می شوند تا پاسخهای برای مساله مورد علاقه ما در محیط کاری به دست آید. بدان معنا که نخستین گام در تحقیق عبارت از آگاهی بر زمینه های مشکل آفرین در سازمان و شناسایی روشن و مشخص مشکلی که به بررسی و اصلاح نیاز دارد.

"لینک دانلود"


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
پروژه, پایان نامه, مدیریت, روش تحقیق, کندال, آزمون, ضریب همبستگی, داده, واریانس, متغیر, آمار, رگرسیو,

تاريخ : 17 خرداد 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->
تعداد صفحات:73
نوع فایل:word
رشته مدیریت صنعتی و مهندسی صنایع
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول
مفهوم بهره وری
شاخص های ارزیابی عملکرد سازمان ها
تعریف بهره وری
دید گاه های مختلف در باره بهره وری
برخی سو برداشتها درباره مفهوم بهره وری
سطوح بهره وری
بهره وری سبز
فصل دوم
ضرورت مدیریت فراگیر بهره وری
عوامل موثر بر وضعیت بنگاه ها و سازمان ها
یکپارچگی و ارتباطات بیشتر در سطح جهان
سرعت بالای ارتباطات سطح جهانی
تناقض همکاری و رقابت پذیری
پیچیدگی و نا اطمینانی
تغییر در موازنه قدرت های اقتصادی
تغییر صحنه بازار جهانی
بازیگران بین المللی
حق انتخاب بیشتر مشتریان
مقررات زدایی
کاهش طول عمر کالا
تغییر تاکیدها در دهه های 1970و1980
تغییر در کانون های مورد توجه مدیران
سازمان های ملی بهره وری در برخی از کشورها ی آسیایی
ژاپن
هندوستان
سنگاپور
بهره وری در ایران
فصل سوم
مفهوم و فلسفه مدیریت فراگیر بهره وری
چشم انداز بهره وری فراگیر
مرحله سنجش و اندازه گیری
مفهوم و تعریف کارکردی و عملیاتی مدیریت بهره وری فراگیر
خصوصیات منحصر به فرد مدیریت بهره وری فراگیر
استراتژی استفاده از نظام مدیریت بهره وری فراگیر
توان مدیریت جامع بهره وری فراگیر
تعریف مدیریت بهره وری فراگیر
مدیریت بهره وری فراگیر به مثابه سه پایه
مدیریت بهره وری فراگیر: اتحاد سه بعد رقابت پذیری
فصل چهارم
بهبود بهره وری
عوامل موثر بر بهره وری
دیدگاه تکنیکی
دیدگاه فرهنگی
عوامل موثر بر بهبود بهره وری
عوامل موثر بر بهره وری نیروی کار
شیوه انتخاب مدیران
بهره وری و ثبات مدیریتی
پیشرفت تکنولوژی و تحقیق و توسعه
راه های بهبود بهره وری
بهره وری و سیستم های سازمانی
برنامه ریزی برای بهبود بهره وری
چهارده دستور العمل برای بهبود بهره وری
فصل پنجم
بهره وری نیروی انسانی
آموزش و پرورش
انگیزه و بهره وری
وجدان کار ، فرهنگ کار و انضباط در کار
عوامل موثر بر افزایش بهره وری نیروی انسانی
برنامه ریزی و منابع انسانی
نتیجه گیری
نتیجه
منابع فارسی

منابع لاتین

"لینک دانلود"


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
مدیریت, پروژه, پایان نامه, صنایع, برنامه ریزی, منابع انسانی, آموزش و پرورش, بهره وری, سیستم, تکنولوژ,

تاريخ : 17 خرداد 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:22
نوع فایل:word
رشته حسابداری
فهرست مطالب:
مقدمه
انواع مطالبات
حساب های دریافتنی
ارزشیابی حساب های دریافتنی
روش های برآورد مطالبات
اسناد دریافتنی
سایرهزینه ها
روش های ثبت مطالبات
روش های محاسبه مطالبات
استهلاک دارایی های ثابت
عوامل موثردرتعیین استهلاک
روش های محاسبه استهلاک دارایی های ثابت
نکات مهم مرتبط باحسابداری مطالبات

مقدمه
در بسیاری از واحدهای تجاری، فروش های نسیه به مشتریان ، منبع عمده درآمد فروش محسوب می شود، تاجایی که می توان گفت تقریبا کلیه کالاهاو خدمات به طور نسیه به فروش می رسند.
در اجرای چنین سیاستی بازار فروش موجب می شود که در ترازنامه موسسات بازرگانی مبالغ عمده ای تحت عنوان مطالبات که شامل حساب هاواسناد دریافتنی است، مشاهده گردد.
به طورکلی حساب هاواسناد دریافتنی عبارت است از مطالبات واحد تجاری برحسب وجه نقد، کالا و یا خدمات.
اصلاح حساب های دریافتنی یا بدهکاران به معنای آن گروه از مطالبات تجاری موسسه می باشد که مستند به اسناد تجاری نیستند.و یا به عبارت دیگرایجاداین حساب معمولا ناشی از فروش کالا یا انجام خدمات به افراد و موسسات می باشد، که در مقابل آن سفته، برات و یاسنددیگری ازآنان دریافت نشده است.به طوری که می دانید حساب های دریافتنی در ترازنامه جز دارایی های جاری طبقه بندی می شوند.
در فروش های نسیه علیرغم دقتی که در مورداعتبار مشتریان به عمل می آید، بازهم ممکن است که برخی مطالبات به حیطه وصول درنیاید.بنابراین لازم است که در پایان هردوره مالی آن دسته ازحساب های دریافتنی که لاوصول ویامشکوک الوصول می باشند، شناسایی و ثبت های اصلاحی لازم انجام شود.
دربیشترواحدهای تجاری مطالبات به طور عمده از فروش کالا و خدمات طی عملیات عادی مستمر تجاری ایجاد می شود، که این گروه ازدریافتنی ها،را مطالبات تجاری می نامند.علاوه براین، مطالبات دیگری نیزممکن است ایجادشودکه رابطه مستقیم باعملیات عادی واحدتجاری ندارد،که این گونه مطالبات را سایرمطالبات یا مطالبات متفرقه می نامند.

"لینک دانلود"


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
پروژه, پایان نامه, حسابداری, مطالبات, حساب های دریافتنی, اسناد دریافتنی, دارایی های ثابت, استهلاک, ب,

تاريخ : 17 خرداد 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:75
نوع فایل:word
رشته مهندسی برق
فهرست مطالب:
پیشگفتار
فصل اول
مقدمه ای بر AVR
میکرو کنترل های TINY AVR
میکرو کنترلرهای AT90S
میکروکنترلر های MEGAAVR
خصوصیات داخلی MEGA 32
فصل دوم
برنامه Bascom و برنامه نویسی آن
برنامه bascom
محیط برنامه نویسی
فصل سوم
سنسور های دما
ترمومترهای شیشه ای
ترمومترهای Bimetal
ترمومترهای فشاری
ترموکوپل
اندازه گیری دما از طریق مقاومت اهمی
lm 35
فصل چهارم
طراحی و ساخت یک کنتر ل دمای دیجیتالی تابلو های برق
برنامه و توضیح آن
شکل مدار و توضیحاتی در مورد آن
نتیجه گیری
مراجع

پیشگفتار

با ورود میکرو کنترلر ها به بازار الکترونیک و استفاده از آن ها کار را بر روی بسیاری از قسمت های الکترونیک آسان تر نمود و به خصوص در صنعت با در دست گرفتن کنترل قسمت های مختلف یک کارگاه یا کارخانه صنعتی منجر به تولید بیشتر با کیفیت بهتر شد و افق وسیعی از کار را بر روی سازندگان قطعات الکترونیک گشود. نکته ای که در صنعت بسیار مهم به نظر می رسد اندازه گیری پارامتر هایی مثل دما، فشار و میزان جابه جایی اجسام و … می باشد که کار ها توسط سنسور های مختلف انجام می شود اما روز به روز بر تعداد سنسورها افزوده شده و سنسورهای بهتر با قابلیت های بیشتری به بازار عرضه می گردد و همچنین دستگاه هایی که توسط میکرو کنترلر ها ساخته می شود داری انواع مختلفی بوده و کارهای متفاوتی انجام می دهند یکی ازاین دستگاه ها دستگاه کنترل دمای تابلو و اتاقک ها می باشند که توسط میکروکنترلر ها و حتی بردهای الکترونیکی نیز ساخته می شوند.
پروژه مورد توجه و حائز اهمیت در این پایان نامه در خصوص کنترل دما تابلو های برق می باشد که می توان برای ماشین های جوجه کشی، محل کار، تابلو های برق و غیره می توان استفاده کرد.
در این پایان نامه ابتدا توضیح مختصری راجع به میکرو کنترلر های AVR آورده شده در بخش های بعد یک توضیح راجع به برنامه bascom ،انواع سنسورهای دما می خوانید و در پایان نیز شکل مدار و برنامه نوشته شده در میکرو آورده شده است.

"لینک دانلود"


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
مهندسی برق, میکرو کنترلر, سنسور, دانلود, پایان نامه, پروژه, مدار, برنامه, دما, دما, ترموکوپل, تابلو ,

تعداد صفحات:101
نوع فایل:word
رشته مدیریت بازرگانی
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول :
کلیات تحقیق
مقدمه
تبیین موضوع تحقیق
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
اهداف اصلی تحقیق
اهداف فرعی تحقیق
سوالات تحقیق
سوالات اصلی
سوالات فرعی
تبیین فرضیه های تحقیق
متغیر های تحقیق
تعریف عملیاتی متغیرها
خلاصه فصل
فصل دوم
ادبیات ، مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مقدمه
تصمیم گیری در سازمان ها
مدیریت در قرن 21
نقش استراتژیک اطلاعات
روش سیستم ها و دیدگاه سیستمی
چرخه حیات سیستم
اطلاعات
اهمیت اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی
سیستم های اطلاعاتی
طرح ریزی سیستم های اطلاعاتی
سیستم های اطلاعاتی عمودی
تکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی
کاربرد تکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی
طرح ریزی سازمان
سیستم های اطلاعاتی و رایانه ها
کاربرد سیستم های اطلاعاتی رایانه محور
مقایسه انواع سیستم های اطلاعاتی
سیستم های اطلاعاتی مدیریت
سیستم اطلاعات مدیریت
سیستم های اطلاعاتی سازمانی
سیستم های میان سازمانی
سیستم های پشتیبانی تصمیم
سیستم های پشتیبانی تصمیم
سیستم های پشتیبانی تصمیمات گروهی
سیستم پردازش معاملات
هوش مصنوعی
سیستم های اطلاعاتی ارتباطات الکترونیکی
سیستم کارکنان دانشی
سیستم های پشتیبانی مدیران ارشد
سیستم های پشتیبانی عملیاتی
سیستم گزارشات مدیریت
ویژگی های سیستم گزارشات مدیریت
نقش فناوری اطلاعات در سازمان
طبقه بندی سیستم های اطلاعاتی
اتوماسیون اداری
مزایا و معایب اتوماسیون اداری
ارگونومی در مکانیزاسیون اداری
بار گیری تکنولوژی در اتوماسیون اداری
مجموعه نرم افزار های اتوماسیون
دستیابی به تعریفی بنیادین
سیستم های اطلاعاتی اتوماسیون اداری
نمونه کربرد های سیستم اتوماسیون اداری
سیستم های طلاعاتی اتوماسیون اداری
نکات برجسته درباره اتوماسیون و بهسازی روش های کار
خود کار سازی
ضرورت تفکر برای آینده
بهبود کار و اتوماسیون
تحقق دولت الکترونیک در ایران
اتوماسیون فعالیتهای اختصاصی
اتوماسیون فعالیتهای عمومی
مزایای دولت الکترونیکی
نقد و بررسی تحقیقات انجام شده
خلاصه فصل
فصل سوم
روش اجرایی تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
جامعه آمار و حجم نمونه مورد تحقیق
نمونه و نمونه گیری
برآورد حجم نمونه
معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات
مصاحبه
پرسشنامه
روایی و پایایی پرسشنامه
خلاصه فصل
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل آمار داده های تحقیق
مقدمه
داده
اطلاعات
سیستم های پردازش
تجزیه و تحلیل داده ها
جامعه آماری تحقیق
تجزیه و تحلیل اطلاعات
فصل پنجم
نتیجه گیری ، پیشنهاد ها و محدودیت ها
مقدمه
نتایج تحقیق
پیشنهادات
محدودیت ها
فهرست منابع و ماخذ
منابع فارسی
منابع انگلیسی

چکیده:
مادرعصری زندگی می کنیم که عصرشگفت انگیز دانش و اطلاعات، عصرشتاب غیرقابل باور فناوری و خلاقیت است. با عمومیت یافتن سریع دسترسی به کامپیوترها و تکنولوژی اطلاعاتی و رسانه های پیشرفته هیچ کشوری نمی تواند اقتصاد قرن بیست و یکم را بدون زیرساخت الکترونیکی قرن بیست و یکم اداره کند. یکی از فاکتورهای مهم در تصمیم گیری مدیران اطلاعات است. داشتن اطلاعات دقیق، صحیح،‌ بهنگام باعث بالا رفتن سرعت تصمیم گیری شده و جلوی اتخاذ بسیاری از تصمیمات نادرست را خواهد گرفت.
طی سالیان اخیر موج استفاده و بهره گیری از سیستم های اتوماسیون اداری کشور مارافراگرفته است وبسیاری از سازمان ها، تمایل زیادی برای بهره گیری و استفاده از این سیستم ها از خود نشان می دهند و حاضرند مبالغ کلانی را جهت استقرار و به کارگیری این سیستم ها صرف نمایند اما باید بررسی نمود که چنین سیستم های اطلاعاتی تاچه اندازه توانسته به مدیران سازمان ها در بهبود تصمیم گیری کمک نماید وآیا توانسته چنین سیستم هایی انتظارات مدیران را در تصمیم گیری ها برآورده نماید. هدف اصلی ازاین تحقیق بررسی اثرات سیستم اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران (استانداری گیلان و حوزه ستادی) می باشد و شامل اهداف فرعی مانند شناسایی یک سیستم اتوماسیون جامع اداری مناسب جهت اطلاع رسانی به مدیران، بررسی و تجزیه و تحلیل آثارو نتایج حاصل از سیستم اتوماسیون اداری برتصمیم گیری مدیران، بررسی و شناسایی عوامل موثر بر موفقیت سیستم اتوماسیون اداری از نظر تامین اطلاعات مناسب نظیر صحت، دقت، بهنگام بودن و اقتصادی بودن، بررسی اثرات اتوماسیون اداری بربهبود فرآیند تصمیم گیری مدیران، ارائه راهکار برای بهبود عملکرد سیستم اتوماسیون جهت بهره برداری می باشد. سیستم اتوماسیون اداری که با مشخصه هایی مانند تعدادنامه های صادره ، تعداد نامه های وارده،ادراک ، ساعات استفاده به عنوان متغیر مستقل و بهبود تصمیم گیری مدیران با مشخصه هایی مانند صحت ،دقت ،اقتصادی بودن،به هنگام بودن به عنوان متغیروابسته مطرح می باشد.
روش تحقیق علی – مقایسه ای می باشد .ونتایج حاصل از تحقیق نشان داد که سیستم اتوماسیون بر افزایش صحت تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد. سیستم اتوماسیون بر افزایش دقت تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد . سیستم اتوماسیون بر بهنگام بودن تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد . سیستم اتوماسیون بر اقتصادی بودن تصمیم گیری مدیران تاثیر دارد.و شواهدی بررد فرضی های چهارگانه مذکور وجود نداشت
پیشنهاد می گردد مبانی مفهومی اتوماسیون اداری ، در فراگیر ترین شکل خود در ادارات دولتی و در یک قالب مبتنی بر توسعه فرهنگ سازمانی ، به کارکنان آموزش داده شود .و با توجه به سیاست های کلی دولت در زمینه ایجاد دولت الکترونیک و اتوماسیون اداری که به آن پرداخته شده است برای تحقیق وسیع در سطح ملی در این زمینه ، آماتور از تیم محقق متخصص دارای امکانات تحققاتی وسیع و اساتید مجرب دانشگاه یا همکاری شرکت های متخصص اتوماسیون اداری استفاده شود.

"لینک دانلود"


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
مدیریت, بازرگانی, دانلود, پایان نامه, کارشناسی ارشد, اتوماسیون, شرکت, تحقیق, فرضیه, سازمان, اطلاعات,,

<-BloTitle->
<-BloText->