خريد بک لينک
home theater in Los Angeles
Hookah Shisha Tobacco
فلنج
Barabas Ropa de hombre
سریعترین و بروزترین سایت دانلود کارآموزی و پروژه شبکه اجتماعی اشتراک گذاری تیکفا
<-BloTitle->
<-BloText->

تاريخ : 19 خرداد 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:39
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
PHP چیست ؟
چرا PHP ؟
شکل ظاهری صفحات سایت
چکیده
محدودیت ها
ثبت نام
LOGIN کردن
LOGOUT کردن
SEARCH کردن
UPLOAD کردن
منوها
فهرست منابع

چکیده:
این سایت که شامل 8 صفحه است.اعمال این صفحات به شرح ذیل است :
صفحه index.html کار ورود به صفحه اصلی سایت را بر عهده دارد.
صفحه home.php اصلی ترین صفحه سایت است که از طریق آن میتوان به صفحه ثبت نام و آپلود کردن عکس ها وارد شویم. همچنین میتوان از داخل این صفحه جست و جو نمود.
در صفحه view.php کاربر لیست عکس هایی را که از منو انتخاب کرده می تواند ببیند.
صفحه register.php کارگرفتن مشخصات کاربر و ثبت نام وی را بر عهده دارد.
و اما کاربر میتواند درصفحه upload.php که در این صفحه عمل آپلود کردن را کاربر می تواند انجام دهد.
در صفحه search.php مشخصاتی را که کاربر در صفحه home.php وارد کرده از جمله نوع ، سایز و نام عکس را گرفته و جست و جو را انجام میدهد.
در صفحه view2.php عمل بزرگ نمایی عکس ها یی که چه در صفحه view.php و چه در صفحه ی search.php را انتخاب کرده ایم را نشان میدهد.

لینک دانلود


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, کامپیوتر, حسگر, بیسیم, نرم افزار, شبکه, مسیر یابی, سخت افزار, شایعه پراکن,

تاريخ : 19 خرداد 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:80
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
مقدمه
مفهوم گرید
طبقه بندی گرید
ارزیابی گرید
کاربرد گرید
تعریف زمان بندی گرید
مروری بر تحقیقات گذشته
مفهوم اصطلاحات به کار برده شده
نمای کلی پایان نامه
فصل دوم
زمان بندی کارها در سیستم های توزیع شده
زمان بندی کلاستر و ویژگی های آن
زمان بندی گرید و ویژگی های آن
رده بندی الگوریتم های زمان بندی گرید
زمان بندی محلی/سراسری
زمان بندی ایستا/پویا
زمان بندی بهینه/نزدیک به بهینه
زمان بندی توزیع شده/مرکزی
زمان بندی همکار و مستقل
زمان بندی زمان کامپایل /اجرا
رده بندی الگوریتم های زمان بندی از دیدگاهی دیگری
اهداف زمان بندی
زمان بندی وفقی
رده بندی برنامه های کاربردی
کارهای وابسته
گراف کار
وابستگی کارهای تشکیل دهنده برنامه کاربردی
زمان بندی تحت قیود کیفیت سرویس
راهکارهای مقابله با پویایی گرید
الگوریتم های زمان بندی کارهای مستقل
الگوریتم MET
الگوریتم MCT
الگوریتم Min-min
الگوریتم Max-Min
الگوریتم Xsuffrage
الگوریتم GA
الگوریتم SA
فصل سوم
الگوریتم های زمان بندی گراف برنامه
مشکلات زمان بندی گراف برنامه
تکنیکهای مهم زمان بندی گراف برنامه در سیستم های توزیع شده
روش ابتکاری بر پایه لیست
روش ابتکاری بر پایه تکثیر
روش ابتکاری کلاسترینگ
دسته بندی الگوریتمهای زمان بندی گراف برنامه در سیستمهای توزیع شده
پارامترها و مفاهیم مورد استفاده در الگوریتم های زمان بندی گراف برنامه
الگوریتم های زمان بندی گراف برنامه با فرضیات محدودکننده
الگوریتمی با زمان چند جمله ای برای گراف های درختی الگوریتم HU
الگوریتمی برای زمان بندی گراف برنامه با ساختار دلخواه در سیستمی با دو پردازنده
الگوریتمی برای زمان بندی گراف بازه ای مرتب شده
الگوریتم های زمان بندی گراف برنامه در محیط های همگن
الگوریتم Sarkar
الگوریتمHLFET
الگوریتم ETF
الگوریتم ISH
الگوریتم FLB
الگوریتم DSC
الگوریتم CASS-II
الگوریتم DCP
الگوریتم MCP
الگوریتم MD
الگوریتم TDS
الگوریتم های زمان بندی گراف برنامه در محیط های ناهمگن
الگوریتم HEFT
الگوریتم CPOP
الگوریتم LMT
الگوریتمTANH
فصل چهارم
الگوریتم FLB
ویژگیهای الگوریتم
اصطلاحات به کار برده شده
الگوریتم
پیچیدگی الگوریتم
کارایی الگوریتم
فصل پنجم
شبیه سازی گرید
ابزار شبیه سازی
optosim
SimGrid
Gridsim
کارهای انجام شده
پیشنهادات
مراجع

فهرست اشکال
شکل 1-2 ساختار کلاستر
شکل 2-2 ساختار زمانبند گرید
شکل 2-3-2 رده بندی الگوریتم های ایستا
شکل 2-4 رده بندی برنامه های کاربردی
شکل 2-5-6کلاس بندی برنامه های کاربردی
شکل 3-2-3 گراف نمونه با هزینه محاسباتی و ارتباطی
شکل 3-3 دسته بندی الگوریتم های گراف برنامه
شکل 3-4 گراف کارها
شکل 3-5-3 گراف بازه ای مرتب شده با هزینه محاسباتی یکسان
شکل 3-5-3 مقایسه الگوریتم های زمانبندی گراف برنامه در محیط های همگن
شکل 4-1 گراف کار
شکل 5-2 ساختار Gridsim

لینک دانلود


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پایان نامه, پروژه, کامپیوتر, گرید, زمان بندی, سیستم, توزیع, کلاستر, بهینه, ایستا, پویا, الگو,

تاريخ : 19 خرداد 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:58
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول
طرح تحقیق
ضرورت و اهمیت مساله
بیان مساله
اهداف پژوهش
فرضیات پژوهش
سوالات پژوهش
تعریف متغیرهای پژوهش
فصل دوم
ادبیات محقق ( بررسی پیشنیه پژوهش)
بخش اول
مقدمه
مفاهیم و تعاریف تعهد و انواع آن
تمایل باطنی به تعهد
مفاهیم و تعاریف تعهد سازمانی
اهمیت تعهد سازمانی
ایجاد تعهد سازمانی
مدل سه بخشی آلن و می یر
دو دیدگاه کلی در تعهد سازمانی
فرایند ابعاد تعهد سازمانی
مطالعات در زمینه عوامل موثر بر ابعاد تعهد سازمانی
سطوح تعهد سازمانی
نتایج و پیامدهای تعهد سازمانی
شیوه های تقویت تعهد کارکنان در سازمان
بازار کار داخلی و تعهد سازمانی
تاثیر فرایند جامعه پذیری بر تعهد سازمانی
منابع و ماخذ

مقدمه :
لزوم توجه به انسان و ابعاد وجودی او در مدیریت و مطرح شدن بحث مدیریت روابط انسانی در سازمان ها،‌ تحقیقات مربوط به رفتار انسانی را وسعت بخشید، و دریچه‌های تازه ای را به روی اندیشمندان اجتماعی گشود که یکی از آن هااخلاق کار و تعهد کاری است. این مفهوم که امروزه جایگاه مهمی را در تحقیقات مذکور از آن خود ساخته است، بیش از هر چیز ناشی از اعتقاد شدید فرد به سازمان و پذیرش اهداف آن و تلاش در جهت رسیدن به آن اهداف است. در نتیجه این دو عامل، نوعی وابستگی عاطفی و روانی در فرد شکل میگیرد که او را مایل به ابقا در سازمان میکند.
درباره اینکه چه عاملی بوجود آورنده این تعهد در افراد است دو دیدگاه کاملا متفاوت ارایه شده است که یکی از آن ها تعهد را امری عاطفی یا نگرشی میداند. و دیدگاه دیگر به آن بعنوان امری رفتاری مینگرد که در جهت کسب منافع بیشتر در فرد شکل میگیرد.

لینک دانلود


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
تعهد, دانلود, پروژه, پایان نامه, مدیریت, سازمان, مساله, پژوهش, تعهد سازمانی, کارکنان,

تاريخ : 19 خرداد 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:37
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
انواع روش های قالب گیری در کارگاه
وسایل برقی و لوازم موجود در کارگاه
مذاب آلومنیوم
مذاب چدن
مدل سازی
نقشه های آماده برای مدلسازی
مدل سازی با فوم یا یونیلیت
روش گریز از مرکز – سانتیریفوژ
ریخته گری گریز از مرکز افقی با قطعه داخلی
سفارش مشتری
انواع فولاد ها با روش سانتیریفیوژ
انواع و اقسام رینگ ها و غلتک ها
سانتریفوژ عمودی
قالب توسط مکپ بسته میشود
ماسه سیلیسی معمولی
ماسه تر
چدن – فولاد – برنز – برنج – AL
کارگاه های خاص
قطعات خاص
قطعات صنایع دفاع
تجهیزات و ابزار کارگاه ریخته گری
کوره ها و وسایل تهیه مذاب
مجتمع آزمایشگاهی و آزمایشگاه های مواد
قالب گیری مدل های یک تکه و ساده
قالب گیری مدل های دو تکه با ماهیچه متحرک
قالب گیری زمینی
قالب گیری دی اکسید کربن
ماهیچه سازی
تکثیر مدل و ساخت مدل صفحه‌ای
چدن (CAST IRON)
برخی از مشخصه های سمانتیت
ذوب چدن ها
عوامل موثر در انتخاب کوره
آزمایش های آزمایشگاهی چدن
چدن خاکستری
خواص مهندسی چدن خاکستری
چدن نشکن – چدن با گرافیت کروی
مراحل تولید چدن با گرافیت کروی

انواع روش های قالب گیری در کارگاه:
1.روش CO2 برای ماهیچه سازی
الف-چسب سیلیکات سدیم
ب- گاز CO2 و غیره
2.روش قالب گیری گچی(دوغابی): بعد از ریخته گری قطعات آن ها را با استفاده از عملیات داخل کارگاه آماده فروش میرسانند.
الف- کندن راهگاه و سیخ هوا
ب- سوراخ کردن محل هایی که باید سوراخ شوند
ج- پرداخت کاری بر روی قطع
د- رنگ کردن بعضی از قطعات (مخصوصا قطعات آپارات) ه-بسته بندی کردن و غیره

لینک دانلود


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, ریخته گری, کارگاه, مواد مذاب, ماهیچه سازی, آلومینیوم, چدن, مدل سازی, یونولیت, قطعه, گریز از ,

تاريخ : 19 خرداد 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->
تعداد صفحات:114
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل 1
داستان موفقیت آمیز 6 سیگما
دقیقاً 6 سیگما چیست؟
چه چیز جدیدی در 6 سیگما وجود دارد؟
فصل 2
منظور از 6 سیگما چیست؟
6 سیگما به عنوان مقیاس و معیاری آماری
6 سیگما به عنوان یک هدف
6 سیگما به عنوان سیستم مدیریت
شش مطلب درباره 6 سیگما
فصل 3
6 سیگما در سازمان شما
بکارگیری 6 سیگما:سه مسیر اصلی در اجرای 6 سیگما
مسیر اول:دگرگونی سازمان
مسیر دوم:بهبود استراتژیک
مسیر سوم:حل مسأله
کمربند سیاه
کمربند سیاه ارشد
کمربند سبز
حامی یا قهرمان
فصل 4
فرایند حل مسئله تیم 6 سیگما
چرخه عمر تیم DMAIC
مرحله اول: تعیین و انتخاب پروژه(ها)
مرحله دوم: تشکیل تیم
مرحله سوم: تهیه منشور پروژه
مرحله چهارم: آموزش تیم
مرحله پنجم: انجام DMAIC و بکارگیری راه حل ها
مرحله ششم: انتقال راه حل
مدل حل مسأله DMAIC
گام اول: تعریف مسأله
گام دوم: اندازه گیری کردن
گام سوم: جزیه و تحلیل
گام چهارم: بهبود
گام پنجم: کنترل
فصل 5
راهنمایی برای موفقیت 6 سیگما
اداره کردن تغییرات 6 سیگما
مبحث اول: دعوت به پیوستن در تیم 6 سیگما
این موضوع چه معنایی دارد؟
چگونه موفق شویم؟
مبحث دوم: شرکت در آموزش های 6 سیگما
این موضوع چه معنایی دارد؟
چگونه موفق شویم؟
مبحث سوم: تشکیل تیم DMAIC برای بهبود فرآیند کاری شما
این موضوع چه معنایی دارد ؟
چگونه موفق شویم ؟
مبحث چهارم: همکاری برای جمع آوری داده ها
این موضوع چه معنای دارد؟
چگونه موفق می شویم؟
مبحث پنجم: همکاری در اجرای راه حل فرآیند
این موضوع چه معنایی دارد؟
چگونه موفق شویم؟
بهبود مهارت های شغلی شما به واسطه 6 سیگما
تجربه
ارائه توانمندی ها
هیجان
آگاهی
فصل 6
نگاهی به جعبه ابزار 6 سیگما
ابزارهای تولید ایده و سازماندهی اطلاعات
طوفان فکری
نمودار خویشاوندی
رای گیری گروهی
نمودار درختی
نقشه کلی فرآیند (نمودار SIPOC)
فلوچارت (نقشه فرآیند)
نمودار علت و معلول (استخوان ماهی)
ابزارهای جمع آوری اطلاعات
نمونه گیری
تعاریف عملیاتی
روش های ندای مشتری(VOC)
برگه های کنترل و صفحه گسترده ها
تحلیل سیستم اندازه گیری
ابزارهای تحلیل داده ها و فرآیند
تحلیل جریان فرآیند
تحلیل فعالیت های با ارزش افزوده یا بدون ارزش افزوده
نمودارها و گراف ها: بررس اجمالی
نمودار پارتو
هیستوگرام(نمودار فراوانی)
نمودار روند
نمودار پراکندگی(نمودار همبستگی)
ابزارهای تحلیل آماری
ابزارهای مدیریت فرآیند و اجرای آن ها
روش های مدیریت پروژه
تحلیل علل بالقوه مسئله / تجزیه و تحلیل علل شکست و آثار
تحلیل ذینفع
نمودار میدان نیرو
کارت های امتیازی متوازن شده و صفحه کنترل یا داشبورد فرآیند
فصل 7
6 سیگما در عمل
مورد 1: اصلاح فرآیند تعمیرات
مورد 2: 6 سیگما در صنایع فضایی
مورد 3: متوقف کردن کارخانه جدید
مورد 4: دریافت به موقع
مورد 5: تکنسین درست ، پاسخ درست
مورد 6: بهبود کیفیت وام
مورد 7: بستن درب موتور
خلاصه
فصل 8
نکته ای برای مدیران
چگونه میتوانید به رهبری 6 سیگما کمک کنید
چالشی برای مدیران در تمام سطوح
فواید بالقوه برای مدیران در تمام سطوح
مقابله با چالش ها جهت کسب فواید
چند توصیه
حمایت از بهبود 6 سیگما
فصل 9
نکاتنی که کارکنان باید بدانند
نه موضوع که باید بدانید و پنج مهارتی که باید فراگیرید
پنج مهارتی که باید فراگیرید
کلام آخر
بخش اول – 6 سیگما( Six Sigma )
تعریف ( Six Sigma )
اهداف نهایی ( Six Sigma )
سیگما فرایند
چرخه DMAIC
فازیک- Define ( تعریف )
فاز دو – Measure ( اندازه گیری)
فاز سه – Analyze ( تحلیل)
فاز چهار – Improve ( بهبود )
ابزارهای مورد استفاده در فاز بهبود
فاز پنج – Control ( کنترل )
بخش دوم
تفکر ناب ( Lean Thinking )
اتلاف – Muda یا (waste)
اصول تفکر ناب – lean thinking
اصل اول – تعیین ارزش ( value)
اصل دوم – شناسایی جریان ارزش ( value stream )
اصل سوم – ایجاد حرکت بدون وقفه در این ارزش ( flow )
اصل چهارم – امکان دادن به مشتری تا بتواند این ارزش را از تولید کننده بیرون بکشد
اصل پنجم – تعقیب کمال ( perfection )
بستر سازی و توسعه فرهنگ سازمانی با مفاهیم تفکر ناب
بخش سوم – تئوری محدودیت ها (Theory Of Constraints )TOC
ابزارهای موردنیاز برای کاربرد تئوری محدودیت ها
نتیجه گیری

منابع و مأخذ

لینک دانلود


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, 6 سیگما, مدیریت, آمار, صنایع, سازمان, فرآیند, داده, نمودار, استخوان ماهی,,

تاريخ : 19 خرداد 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:51
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فهرست مطالب
عنوان: چدن خاکستری کم کربن
چکیده: آزمایش و بررسی ساختار میکروسکوپی چدن خاکستری کم کربن
مقدمه
اهمیت متالوگرافی
هدف از پولیش کردن و اچ کردن
شرح آزمایش (نحوه انجام کار)
نتیجه آزمایش
چدن خاکستری
چدن های خاکستری
بحث و بررسی در مورد چدن های خاکستری
تغییر کربن معادل در چدن های خاکستری: ( بحث و بررسی)
نتیجه کار
چدن‌ها Castiron
چدن نشکن
چدن داکتیل
هدف آزمایش: بررسی ریزساختار چدن داکتیل
بحث و بررسی چدن داکتیل
چدن سفید
سفید شدن چدن به دلیل نفوذ تلور
چدن سفید
هدف آزمایش: بررسی ریزساختار چدن های سفید قبل و بعد از اچ کردن
بحث و بررسی در مورد چدن های سفید
ساختار ماکروسکوپی چدن سفید
بررسی ساختار چدن سفید
مقدمه
روش آزمایش
چدن مالیبل
چدن مالیبل با زمینه پرلیتی
چدن مالیبل
هدف آزمایش: بررسی زیرساختار چدن مالیبل
بحث و بررسی (چدن مالیبل)
فولادها
مقدمه
فولاد های عملیات حرارتی نشده
موضوع: بررسی ساختار میکروسکوپی فولادهای ساده کربنی
مقدمه: فولادها Stcell
فولادهای هیپوریوتکتوئیدی
نام گزارش: بررسی زمینه و ساختار فولادهای ساختمانی
تئوری آزمایش
بحث و نتیجه گیری
نام گزارش: تحقیق و بررسی زمین های فولادهای ابزار
بحث و نتیجه گیری
فولاد
موضوع: بررسی ساختمان میکروسکوپی فولادهای ساده کربنی
مقدمه: فولادها Steel
مقدمه
سمنتیت (کاربید آهن)
تبدیل آهسته فولاد
تأثیر عناصر دیگر بر فولاد
گوگرد
منگنز
فسفر
فولادهای هیپویوتکتوئیدی HYPOEUTOID
فولادهای هیپویوتکتوئیدی
فولادهای هیپویوتکتوئیدی
تعریف تحول یوتکتوئیدی و هیپوتکتوئیدی
گزارش کار سوم
عنوان گزارش: آلیاژهای آلومینیوم
گزارش کار چهارم
نمونه ای از موارد کاربرد آلیاژهای آلومینیوم
آلیاژهای آلومینیوم ـ آلومینیوم خالص تجاری
نتیجه کار
آلومینیوم خالص
انواع سمباده‌های موردنیاز
هدف آزمایش: تاثیر سرعت کردن بر خواص آلومینیوم
بحث و بررسی در مورد آلومینیوم خالص

اهمیت متالوگرافی:
متالوگرافی در مفهوم کلی عبارت است از مطالعه ساختار درونی فلزات و آلیاژها و رابطه این ساختار با ترکیب، نمونه تولید، و شرایط انجماد و خواص شیمیایی و مکانیکی آنها میباشد. یکی از آزمایش های مهم واحد کنترل کمی و کیفی خط تولید ریخته‌گری متالوگرافی است که امروزه هم جنبه کنترل کیفی و هم جنبه تحقیقاتی بخود گرفته است.
اگر بخواهیم به اهمیت این آزمایشگاه بیشتر واقف گردیم لازم است اهداف مهم این آزمایشگاه را به صورت خلاصه بیان و توجه کنیم.
1 ـ بررسی عیوب میکروسکوپی و بعضی از عیوب ماکروسکوپی فلزات و آلیاژهای تولید شده از قبیل درشت دانگی و رشد و ناهمگونی فازهای ناخواسته و عدم توزیع ـ یکنواخت دانه ها و فازها و….
2 ـ تشخیص، تقریبی ترکیب شیمیایی آلیاژ از طریق بررسی ساختار درونی و استفاده از دیاگرافم فازی آن آلیاژ که این هدف بیشتر زمانی لازم میشود که امکانات آزمایشگاه تجزیه فلزات در دسترسی نباشد.
3 ـ بیشتر از روش ماکروسکوپی استفاده میشود و کمکی برای آزمایشگاه انجماد است و عبارتست از کنترل نحوه و نوع انجماد و رشد ماکروسکوپی دانه‌ها و رابطه با شرایط ریختگی آن آلیاژ که کنترل آن میتواند در بهبود خواص مکانیکی و سلامتی قطعه ریختگی مؤثر باشد.

لینک دانلود


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, عملیات حرارتی, متالوگرافی, متالوژی, چدن خاکستری, کربن, پولیش, داکتیل, چدن,

تعداد صفحات:133
نوع فایل:word
رشته حسابداری
فهرست مطالب:
پیشگفتار
فصل اول:کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
ضروریت و اهمیت تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیه های تحقیق
متغیرهای تحقیق
روش تحقیق
ابزار گردآوری داده های تحقیق
جامعه آماری و نمونه گیری
روش تجزیه و تحلیل داده ها
قلمرو تحقیق
تعاریف عملیاتی
محدودیتهای تحقیق
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
فصل دوم:پیشینه تحقیق
مقدمه
بودجه بندی و انواع روشهای بودجه بندی
تعاریف بودجه
مقاصد بودجه بندی
وظایف بودجه بندی
روشهای بودجه بندی
اساس بودجه بندی عملیاتی
تفاوت بین بودجه برنامه ای و عملیاتی
معایب و مزایای روش بودجه عملیاتی و سنتی
عوامل بودجه بندی
عوامل محیطی
عوامل فنی-فرایندی
عوامل انسانی
مبانی نظری بودجه عملیاتی
طرز تنظیم بودجه عملیاتی
چرا بودجه عملیاتی
بازدهی بودجه بندی عملیاتی
تجربه برخی از کشورها در اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی
کانادا
انگلیس
امریکا
ایرلند
هلند
مزایای بودجه بندی عملیاتی
بودجه بندی عملیاتی در بنگاههای فدرال
تجربیات بودجه بندی عملیاتی در کالیفرنیا
تحقیقات انجام شده در ایران وخارج
نتایج و جمع‌بندی
فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیه های تحقیق
متغیرهای تحقیق
جامعه آماری
نمونه‌گیری
روش گردآوری اطلاعات
روایی
پایایی
روش آزمون فرضیه ها
خلاصه و جمع‌بندی
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
نتایج توصیفی سؤالات عمومی پرسشنامه
نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه اصلی
نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه فرعی اول
نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه فرعی دوم
نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه فرعی سوم
نتیجه فصل
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری کلی
پیشنهادها

فهرست جدول ها
جدول 2-1: مزایا و معایب سیستم بودجه‌بندی عملیاتی و سنتی
جدول 2-2: مطالعات انجام شده در زمینه بودجه‌ریزی عملیاتی در ایران
جدول 2-3: مطالعات انجام شده در زمینه بودجه‌ریزی عملیاتی در خارج
جدول 3-1 : جامعه آماری و حجم نمونه آماری
جدول 4-1 : سابقه کار کارکنان بانک سپه استان یزد
جدول 4-2 : مدرک تحصیلی کارکنان بانک سپه استان یزد
جدول 4-3 : رشته تحصیلی کارکنان بانک سپه استان یزد
جدول 4-4 : پرسشنامه مربوط به فرضیه فرعی اول
جدول 4-5 : رتبه پرسشنامه مربوط به فرضیه فرعی اول
جدول 4-6 : پرسشنامه مربوط به فرضیه فرعی دوم
جدول 4-7 : رتبه پرسشنامه مربوط به فرضیه فرعی دوم
جدول 4-8 : پرسشنامه مربوط به فرضیه فرعی سوم
جدول 4-9 : رتبه پرسشنامه مربوط به فرضیه فرعی سوم
جدول 4-10 : اولویت بندی عامل انسانی بر اساس آزمون رتبه‌ای فریدمن
جدول 4-11 : اولویت بندی عامل فنی و فرآیندی براساس آزمون رتبه‌ای فریدمن
جدول 4-12 : اولویت بندی عامل محیطی بر اساس آزمون رتبه‌ای فریدمن
جدول 4-13 : رابطه بین رشته، تحصیلات و تجربه با عوامل مدیریتی
جدول 4-14: نتایج مربوط به فرضیه‌ها

فهرست نمودارها
نمودار4-1: سوابق کاری کارکنان بانک سپه استان یزد
نمودار4-2: تحصیلات کارکنان بانک سپه استان یزد
نمودار4-3: رشته تحصیلی کارکنان بانک سپه استان یزد

پیشگفتار:
بودجه ریزی عملیاتی نوعی سیستم برنامه ریزی، بودجه ریزی و ارزیابی که بر رابطه بودجه هزینه شده و نتایج مورد انتظار تاکید میورزد. در چارچوب بودجه ریزی عملیاتی، بخش های مختلف اداری براساس استانداردهای مشخصی تحت عنوان شاخص های عملکرد، پاسخگو هستند و مدیران در تعیین بهترین شیوه نیل به نتایج، از اختیار عمل بیشتری برخوردارند. از طرف دیگر در چارچوب چنین شیوه ای مشارکت سیاستگذاران، مدیران و حتی شهروندان در اغلب برنامه های راهبردی، اولویت های هزینه ای و ارزیابی عملکرد، صورت میگیرد. شناسایی ارتباط میان برنامه‌ریزی راهبردی و تخصیص منابع، با توجه به افق های بلند مدت، از اهداف دیگر بودجه ریزی عملیاتی تلقی میشود.
اندیشه ای که در ورای بودجه ریزی عملیاتی قراردارد این است که اگر سیاستگذاران، تصمیمات مالی را به گونه ای عینی و بر مبنای کارآیی و اثربخشی استوار سازند، آنگاه هم آن ها و هم مردم
میتوانند درباره عملکرد دولت قضاوت روشنتری داشته باشند. در واقع بودجه ریزی عملیاتی، با مرتبط ساختن تصمیمات بودجه ای و عملکرد دولت، پاسخگویی دولت را در مقابل قانونگذاران و مردم تقویت کند.
به طور کلی فرآیند بودجه ریزی عملیاتی در پی پاسخگویی به این پرسش هاست، جایگاه کنونی ما کجاست؟ میخواهیم کجا باشیم؟ چگونه باید به این اهداف برسیم؟ چگونه باید پیشرفت خود را بسنجیم؟

لینک دانلود


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, حسابداری, بانک سپه, جامعه آماری, بودجه بندی, بودجه, معایب, مزایا, عوامل انسانی, روش تحقیق, ن,

تاريخ : 19 خرداد 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:112
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
1. کد شناسایی KKS
ساختار شناسایی کننده ها
استفاده از شناسایی کننده ها
2.تشریح کلی نیروگاه
پیکر بندی نیروگاه
جانمایی نیروگاه
اصول طراحی
پیکر بندی سیستم های الکتریکی
مشخصات سوخت
حفاظت محیط زیست
3-اطلاعات عمومی در مورد قطعات توربین گاز
مقدمه
مواد و جنس قطعات توربین گاز
ابعاد و وزن قطعات توربین گاز
4-توربین گاز V94.2
مقدمه ای بر توربین گاز
اصول طراحی V94.2 – به طورکلی
اصول طراحی – V94.2 توربین
اصول طراحی V94.2 – محفظه احتراق
اصول طراحی – V94.2 کمپرسور
اصول طراحی V94.2 _دیفیوزر
اصول طراحی V94.2 –یاتاقان ها
اصول طراحی V94.2 – گرداننده
5-سامانه های توربین گاز V94.2
سامانه هوای ورودی
سامانه Blow off
سامانه CO2
سامانه آتش نشانی
سامانه سوخت گاز
سامانه سوخت گازوئیل
سامانه جرقه زن
سامانه روغن بالا بر
سامانه خنک سازی توربین
6-کنترل دمای توربین گاز
فلسفه کنترل دمای GT
7-مجرای ورودی هوا
شرح سامانه
سرعت عبور هوا
عایق صدا (کانال – دریچه- زانو و صدا خفه کن)
سامانه ضد یخ
سامانه تمیز کردن خودکار فیلترها
8-مجرای واگرای اگزوز
شرح سامانه
قسمت های اصلی و وظیفه هر یک
دودکش
ساختار فلزی ( پایه دودکش)
اتصال قابل انعطاف
دایورتر
صفحه مسدود کننده
9-ابزار و ابزار مخصوص تعمیرات
ابزار استاندارد
تجهیزات معمولی
تجهیزات مخصوص
ابزار مخصوص
10-منابع

مقدمه:
امروزه با گسترش روزانه صنعت نیروگاه و تولید برق و با توجه به این که اکثریت دانشجویان مهندسی و حتی یا فارغ التحصیلان دراین رشته ها موفق به بازدید کامل از نیروگاه و سیستم کار و نحوه عملکرد سیستم های موجود در نیروگاه نشده اند، و با توجه به سابقه کاری که بنده در نیروگاه جنوب اصفهان در زمینه نصب تجهیزات مکانیکی و غیره داشتم، لازم دانستم که برای آشنایی بیشتر دانشجویان علاقه مند به نیروگاه و سیستم عملکردی آن دارند، اطلاعات و تصاویری را گردآوری کنم و در قالب این پایان نامه ارائه دهم. که من جمع آوری این مطالب را در قالب ده فصل مطرخ نموده که فصل اول آن را با بیان کدهای شناسایی آغاز کرده که در فصل های بعدی اگر از این کدها استفاده شده بود، نامفهوم نباشد. در فصل دوم تشریحی کلی نیروگاه از نوع پیکر بندی، جا نمایی، سوخت و… را بیان کرده و در فصل سوم اطلاعاتی عمومی در مورد قطعات توربین گاز وابعاد و وزن و … را بیان کرده ام و در فصل چهارم توربین گاز، نحوه هوادهی، احتراق و … را تشریح کرده و در ادامه در فصل پنجم سامانه های مختلف از قبیل هوای ورودی آتش نشانی سوخت گاز ،گازوییل و…را بیان نموده که برای خواننده قابل فهم باشد که این هوا چه طور وارد، چه گونه احتراق صورت گرفته و چه مراحلی بایستی انجام شود تا برق تولید شود و در فصل ششم نحوه کنترل دمای توربین را شرح میدهیم و در فصل هفتم مجرای هوای ورودی، سرعت، عایق صدا و نحوه تمیز کاری و … را تشریح کرده و در فصل هشتم سیستم خروجی گازهای حاصل از احتراق (مجرای واگرای اگزوز ) و … را توضیح داده و در فصل نهم انواع ابزارهای عمومی و تخصصی را بیان کرده که بیشتر در زمینه تعمیرات ازاین ابزارآلات استفاده میشود و در فصل دهم منابعی که من توانستم به آن ها دسترسی پیدا کنم و بتوانم این مطالب را گرد هم آورم، بیان نموده ام که در پایان هدف و نتیجه ای که من از این پایان نامه داشتم که سعی خود را میکنم تا به آن هدف نزدیک شوم؛ این است که دانشجویان و … با آشنایی و استفاده از این پروژه بتواند ابهامات خودرا در زمینه ،حداقل آشنایی با نیروگاه گازی و نحوه عملکرد آن بر طرف کند که درهنگام حضور در نیروگاه حتی مرتبه اول دارای پیش زمینه ای بوده باشند که( سر در گمی های را که ممکن است با دیدن نیروگاه برایشان بوجود آید را به حداقل برسانند.

لینک دانلود


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, مکانیک, پایان نامه, نیروگاه, پروژه, گاز, پیکر بندی, طراحی, سوخت, محیط زیست, توربین, مواد, جن,

تاريخ : 19 خرداد 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->
تعداد صفحات:148
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه و تاریخچه
نظر فرانک لویداریت در مورد چوب
ساختار درخت
ساختار قابل رویت
چوب ها از نقطه نظر بافت به دو دسته تقسیم میشوند
سخت چوب ها
نرم چوب ها
خواص چوب
خواص فیزیکی چوب
رطوبت چوب
هدایت حرارت در چوب
تغییر ابعاد بر اثر حرارت ( انقباض و انبساط )
گرما ویژه چوب
قابلیت سوختن و قدرت انرژی زایی
انتقال و انتشار صوت
جذب و تخفیف صدا
هدایت الکتریکی
هم گشیدگی و واکشیدگی
رنگ و بو
خواص مکانیکی چوب
مقاومت خمشی
تاب ضربه ای
تاب کششی
دوام چوب
خواص شیمیایی
اثر هوا ، اکسیرژن و آب بر سلولز
اثر حرارت
اثر اسیدها
اثر قلیاها
خواص کاربردی
رطوبت چوب
میزان رطوبت در چوب
چوب دارای آب آزاد یا چوب تر
چوب نم دار
چوب خشک
چوب خشک مطلق
تغییر حجم در مقاطع چوبی
اشکال گوناگون
چوب از نظر مصرف
چوب های گرد
چوب های بریده شده
انواع چوب های بریده شده
چهار تراش
بینه
تخته
الوار
چوب های ورقه ای
چوب های مصنوعی
تخته چند لایی
تخته خرده چوب ( نئوپان )
تخته فیبرها
صفحات چوب ـ سیمان
کانتکس
آندولین
تخته های گلولام
معایب چوب
معایب هنگام رویش درخت
گره ها
تغییر جهت تارهای چوب
ترک ( شکاف و گسیختگی )
پیچ خوردگی درخت
یکطرفه روئیدن درخت
رشد غیر مرکزی
اعوجاج
روی هم افتادگی
دو مرکزی بودن
آفات چوب
قارچ ها و میکر ارگانیسم ها
حشرات
قابلیت اشتعال چوب
حفاظت از چوب
پوشاندن سطح چوب با مواد مختلف
لاک
ورنی ها
رنگ ها
بتانه
اشباع چوب
روش های اشباع
با فشار
بدون فشار
سوزاندن سطح چوب
موارد استفاده چوب در ساختمان چوب در سازه و اسکلت ساختمان
چوب به عنوان مصالح کمکی
چوب به عنوان مصالح
برای معماری داخلی
پوشش های چوبی
درها و پنجره های چوبی
تیغه های جداکننده چوبی
کارهای چوبی تزئینی
اتصالات چوب
میخ ، پیچ و سایر وسایل اتصال
چسب ها
مشخصات چسب خوب
حمل و نقل و نگهداری
ساختمان چوب
کارکردن چوب
آب موجود در چوب به دو دسته تقسیم می شود
آب آزاد
آب پیوسته
آب مولکولی
آب آغشتگی
آب موجود در رگ های موئین که به آن آب شعریه هم می گویند
نقطه اشباع چوب
رطوبت تعادل
علت تغییر شکل دادن چوب
خشک کردن چوب
خشک کردن چوب در هوای آزاد
خشک کردن چوب در کوره
انواع کورهای چوب خشک کنی
زیان های ناشی از خشک کردن چوب
رکود سرمایه
تغییر شکل
کج شدن چوب
قسمت های مختلف یک درخت
انواع چوب هایی که در ساختمان مصرف می شوند
تفاوت های درختان سوزنی برگ و پهن برگ
وزن مخصوص چوب
نقوش چوب
نقوش ایجاد شده در اثر رنگ
نقوش ایجاد شده در اثر الیاف
معایب چوب
گره ها
پیچ خوردگی درخت
بد روئیدن درخت
شکاف و گسیختی
معایبی که بعد از قطع درخت ممکن است در چوب ایجاد شود
قطع کردن درخت
حمل درخت به کارخانه
پوست کندن درخت
خشک کردن الوار
محافظت چوب بعد از خشک کردن
محافظت چوب پس از مصرف
محافظت چوب در مقابل حشرات چوب خوار
تشخیص معایب چوب
عمر چوب
عمل آوردن چوب
چوب هایی که در ساختمان مصرف می شود
نئوپان
تخته سه لا
روکش
تهیه روکش
فیبر
فرمیکا
پارکت یا فرش چوبی
کلیات
مواد متشکله
هیگرو سکپی یا میزان مکش آب ـ وضع فیزیکی
وضع مکانیکی چوب
انواع چوب عمل شده (‌مواد افزونی)
موادی که به چوب می زنند
برش ها
چوب ساختمانی
ساختمان درخت
بریده درخت
بریدن الوار و تخته
خشک کردن چوب
کارکردن چوب
عیب های چوب
بهتر کردن جنس چوب
چوب های ساختمانی
چوب های ساختگی
تخته فنری
تخته پوک
گرده چوب ساختگی
ویژگی های چوب های ساختمانی
تخته خرده چوب
تعریف تخته خرده چوب
طبقه بندی تخته خرده چوب بر اساس روش ساخت (نوع پرس کردن)
تخته های حاصل از پرس صفحه ای صاف
تخته های حاصل از پرس غلتکی (پرس بی انتها)
تخته های تولید شده با پرس قالبی ( قالب گیری شده)
طبقه بندی تخته خرده چوب بر اساس چگونگی سطح (رویه)
تخته خرده چوب بدون روکش
تخته خرده چوب با روکش طبیعی (چوبی)
تخته خرده چوب با روکش مصنوعی
تخته خرده چوب لعاب دار( لاک کاری شده)
تخته لایه
تعریف تخته لایی
لایه خارجی (نمایی)
لایه مرکزی (مغز)
لایه میانی
گونه های چوبی مورد مصرف در تخته چند لایه
انواع تخته لایه
تخته لایه دراز تار
تخته لایه پهنا تار
تخته لایه متعادل
تخته لایه مطبق
تخته لایه اختر تار
تخته لایه با مغزی تخته خرده چوب مجوف (‌سوراخ دار )
تخته لایه مختلط
تخته لایه قالبی
تخته لایه همگن
تخته لایه ناهمگن
استاندارد و درجه بندی تخته چند لایه
موارد مصرف تخته چند لا
کارهای ساختمانی
کارهای صنعتی
تخته فیبر
تعریف تخته فیبر
انواع تخته فیبر از لحاظ فرایند تولید
موارد مصرف تخته فیبر
محصولات بیرونی
محصولات درونی
محصولات صنعتی
تخته فیبر نیمه سخت
تخته فیبر سخت
روکوب گونیایی
روکوب مربعی
HPL
خصوصیات روکش فرمیکا
مقاومت های رطوبتی
مقاومت حرارتی
سایر مقاومت ها
تخته فیبر سخت ( HDF)
روکوب گونیایی
روکوب مربعی
کفپوش های hdf
پنل های معدنی
پانل های چوب و سیمان
موارد مصرف پانل های چوب و سیمان
پانل های چوب و گچ
موارد مصرف پانل های چوب و گچ
پانل های چوب و لاستیک
کابینت
انواع سیستم آشپزخانه
مواد اولیه مورد استفاده در ساخت کابینت
نوع پشت بند
نوع کابینت
پشت بند کابینت
پایه کابینت
روش علمی ساخت کابینت
رعایت نکات فنی و حفاظتی پس از نصب کابینت
نکات فنی
نکات حفاظتی
گونه های مختلف چوبی و روکش ها
توسکا Alnus
راش Brich
ملج
افرا Maple
گردو
چنار
بلوط
تبریزی
ممرز
کاج ایرانی(روس)
نراد
ماهاگونی یا آکاژو
اکونه(گابون)
ساج(تیک)
چوب آبنوس
چوب ا فرای سیاه
چوب والسا ـ بالسا
زبان گنجشک(ون)
چوب شمشاد
چوب لاله درختی
چوب کاج بلسان(Balsam fir)‌
روکش
طبقه بندی روکش ها از نظر کاربرد
روکش های نمایی
روکش های تجاری
روکش های بسته بندی
گونه های مورد مصرف در تهیه روکش
موارد مصرف روکش
منابع مهم تولید روکش در ایران
روکش مصنوعی

منابع و مأخذ

لینک دانلود


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, معماری, پروژه, چوب, درخت, ساختار, بافت چوب, خواص فیزیکی, حرارت, گرما, انتقال, مقاومت, دوام چ,

تاريخ : 19 خرداد 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:117
نوع فایل:word
رشته معماری
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول:
شناخت مسائل و نکات مربوط به ساختمانهای دانشگاهی
ویژگیهای عمومی پردیس دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی
آرایش وسازماندهی فضایی جز بناها
اصول و ضوابط طراحی و فضاهای دانشکده‌ای
فصل دوم:
استانداردها(ابعاد و فضاهای مورد نیاز)
پلکان
راهروها و مسیرهای شیب دار
درب ها
کیفیت هوا
راندمان دید
روشنایی مصنوعی
رنگ
طرح و بافت
نویز(اغتشاش صوتی) وآکوستیک
حساسیت نسبت به ارتعاشات
مسیرهای پیاده رو
دسترسی و مسیر گردش یا سیرکولاسیون
تئاترها و سالنهای سخنرانی
شکل اساسی
سالنهای سخنرانی: صندلیها
سالنهای سخنرانی: مقررات آتش نشانی
آکوستیک
فصل سوم: شرح برنامه دانشکده معماری
آشنایی با رشته‌های آموزشی دانشکده
دوره کارشناسی معماری
دوره کارشناسی ارشد معماری
فصل چهارم:
بررسی نمونه‌های مشابه
یوگینا آفتاندلیانس
دانشکده هنرهای زیبا
دانشکده معماری اپورتو(OPORTO)
دپارتمان زمین شناسی، دانشکده آویرو، پرتغال
کلاس بلوک 3، دانشگاه آلیکان
دانشکده حقوق، دانشگاه جیرونا
کالج آموزشی معلمان(setubal)
فصل پنجم:
شناخت بستر طرح
محدوده سایت
فصل ششم:
اقلیم
روش های دستیابی به اهداف عمده طراحی اقلیمی
نیازهای حرارتی و فضاهای داخلی ساختمان
فصل هفتم:
معرفی پروژه
برنامه فیزیکی
طراحی(معماری، سازه، تاسیسات)
معماری
سازه
تاسیسات
اسناد و مدارک
منابع و مآخذ

مقدمه:
تعلیمات آکادمیک نقش بسیار مهمی را در رشد صنعتی اقتصادی و فرهنگی جامعه ایفا میکند. تمامی کشورهای در حال توسعه ذخیره عظیمی از نیروهای انسانی دارند که به منظور موثر واقع شدن در امر توسعه، این گروه از جمعیت باید مهارت های لازم را فرا میگیرند در غیر این صورت این نیروی بالقوه نه تنها نقش مؤثر خود را در توسعه و پیشرفت ایفا نمی نماید بلکه خود بر مسائل و مشکلات می افزاید. ارائه الگوی مناسب جهت ساماندهی قصایی دانشکده معماری بمنظور بالا بردن سطح مهارت و تربیت کارشناسان با تخصص های لازم برای تبدیل نیرو بالقوه جامعه بالفعل و در نتیجه گامی بزرگ در جهت رشد صنعتی اقتصادی و فرهنگی جامعه است که جزوه حاضر مطالعاتی است در جهت رسیدن به این امر.

لینک دانلود


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
پروژه, دانلود, پایان نامه, معماری, دانشکده, دانشگاه, موسسات, پلکان, راهرو, درب, رنگ, روشنایی, نویز, ,

<-BloTitle->
<-BloText->