خريد بک لينک
home theater in Los Angeles
Hookah Shisha Tobacco
فلنج
Barabas Ropa de hombre
سریعترین و بروزترین سایت دانلود کارآموزی و پروژه شبکه اجتماعی اشتراک گذاری تیکفا
<-BloTitle->
<-BloText->

تعداد صفحات:95
نوع فایل:word
رشته مهندسی متالوژی
فهرست مطالب:
فصل اول: مقدمه
هدف آزمایش
چدن با گرافیت کروی
کروی سازی گرافیت
مشکلات افزودن منیزیم
اهمیت جوانه زایی
انجماد و مکانیزم کروی شدن گرافیت در چدن نشکن
فصل دوم: مروری بر منابع
تغییر حالت یوتکتوئید در چدن های نشکن
تشکیل حلقه های فریت در اثر تجزیه آستنیت
تشکیل پرلیت در اثر تجزیه آستنیت
اثر مس بر سینیتیک تغییر حالت یوتکتوئید در چدن های نشکن
اثر مس منحنی های سرد کردن
اثر مس بر منحنی های تغییر حالت برحسب زمان
اثر عناصر آلیاژی بر مکانیزم های حاکم بر فرایند تغییر حالت یوتکتوئید در چدن های نشکن
اثر مس بر ریز ساختار چدن های نشکن
اثر مس بر ساختار زمینه چدن های نشکن
اثر مس بر مشخصات گرافیت های کروی
اثر مس بر خواص مکانیکی چدن های نشکن
اثر مس بر سختی چدن های نشکن
اثر مس بر مقاومت به ضربه چدن های نشکن
فصل سوم: روش آزمایش
روش آزمایش
فصل چهارم: نتایج
نتایج حاصل از بررسی ساختار نمونه های مورد آزمایش
نتایج حاصل از بررسی اثر مس بر ریز ساختار نمونه های مورد آزمایش
نتایج حاصل از بررسی های اثر مس بر درصد کروی شدن
نتایج حاصل از بررسی اثر مس بر اندازه گرافیت های کروی
نتایج حاصل از بررسی اثر مس بر تعداد گرافیت های کروی در واحد سطح
نتایج حاصل از بررسی اثر مس بر ساختار زمینه
فصل پنجم: نتیجه گیری
اثر مس بر ریز ساختار نمونه های مورد آزمایش
اثر مس بر درصد کروی شدن
اثر بر تعداد گرافیت های کروی در واحد سطح
اثر مس بر اندازه گرافیت های کروی
اثر مس بر ساختار زمینه
اثر مس بر خواص مکانیکی نمونه های مورد آزمایش
اثر مس بر خواص کششی
اثر مس بر انرژی ضربه
اثر مس بر سختی
نتیجه گیری
منابع و مآخذ

چکیده:
با توجه به کار برد وسیع چدن های نشکن در صنایع که می تواند جایگزین مناسبی برای برخی از فولادها باشد لذا اهمیت این موضوع سبب گردیده که در این زمینه تحقیقات فراوانی صورت گیرد.
در این پروژه اثر مس بر ریز ساختار و خواص مکانیکی چدنهای نشکن مورد بررسی قرار گرفته است. ریز ساختار نمونه های مورد آزماش در دو حالت قبل از اچ و پس از اچ بررسی و اثر این عنصر بر ساختار و خواص مکانیکی پرداخته شده است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, مس, خواص مکانیکی, داکتیل, چدن, متالوژی, گرافیت کروی, منیزیم, چدن نشکن, آس,

تاريخ : 4 مرداد 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:76
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول: مقدمه
چه کسی منطق فازی را ابداع کرد
بیوگرافی دکتر لطفی زاده
منطق فازی به چه معناست؟
طبقه بندی اثر انگشت
توضیح مختصری در مورد بیومتریک
علت استفاده از منطق فازی در اثر انگشت
فصل دوم: کلیات
تاریخچه تشخیص اثر انگشت
تحقیقات علمی
کاربرد
استفاده از منطق فازی در سیستم های بیومتریک
مرحله اول
مرحله دوم
مرحله سوم
سیستم های بیومتریک ترکیبی
استخراج ویژگی ها
وظیفه شبکه عصبی انتشار به عقب در معماری سیستم های ترکیبی
اساس منطق فازی ترکیبی و تأیید هویت
استفاده از رمز گزاری فازی
روش سیستم شناسایی اثر انگشت بر اساس رمزگزاری فازی
تصویر پردازش
نرمال سازی
فیلبر گابور
نمایش تصویر در یک شکل باینری
درقیق گردانی
استخراج دو شاخه
تصاویر فازی
مراحل رمز گزاری فازی
فصل سوم کاربردها
معرفی بیومتریک
انواع بیومتریک ها
اسکن انگشت
چهره نگاری
شبکیه نگاری
صوت نگاری
عنبیه نگاری
دست نگاری
امضا نگاری
نحوه تایپ کردن
کاربردهای بیومتریک در شهر الکترونیک
کاربردهای بیومتریک در گستره ی شهری
شناسایی مجرمان
شناسایی شهروندان
نظارت
کاربردهای بیومتریک در بخش داخلی سازمان
چالشها و راه حلهای استفاده از بیومتریک در شهرداری الکترونیک
چالشهای موجود در مقابل کاربرد بیومتریک در گستره ی شهری
چالشهای موجود در مقابل کاربرد بیومتریک در بخش داخلی سازمان
فصل چهارم نمونه ها
محاسبات نرم
پردازش سیگنال دیجیتالی
منطق فازی چیست؟
متغیر های قطعی
متغییر های فازی یا زبانی
توابع عضویت
مراحل پردازش تصویر در نناسایی بر اساس اثر انگشت
پارامترهای مهم در سیستم های بیومتریک
ترکیبات بیومتریک
شبکهای عصبی مصنوعی
تاریخچه شبکهای عصبی مصنوعی
سیستم های فازی چگونه سیستم هایی هستند؟
فصل پنجم تاریخچه و نتیجه گیری
نتیجه گیری
منابع

فهرست شکل ها
دکتر لطیفی زاده
انواع بیومتریک
شناسایی در مقابل تشخیص
انواع منونشیا
تصویری از تشخیص منوشیا
توابع عضویت برای نشان دادن سطح امنیت
مراحل استفاده از منطق فازی در سیستم های بیومتریک
معمار سیستم های چند ترکیبی
توابع عضویتی برای فازی سازی اثر صدای ورودی
توابع عضویتی برای فازی سازی اثرانگشت ورودی
تابع عضویتی برای در ویژگی های سیتم های نرم ورودی
استخراج دوشاخه
مراحل پردازش تصویر
نمونه تصویری با نقاط دوشاخه،در1×1 بخش
نمونه تصویری با نقاط دوشاخه،در1×1 بخش
پارامترها و مقادیر عضویت
تصویر فازی از ساختار دوشاخه های اثر انگشت
چرخش اثر انگشت 5 درجه در جهت عقربه های ساعت
تصویر ساختار فازی اثر انگشتی

چکیده
در این پژوهش ابتدا در مورد، اثر انگشت و تاریخچه منطق فازی و همچنین شرح مختصری در مورد استفاده از منطق فازی در بیومتریک می پردازیم . درادامه ، کارهای که محققین در خصوص استفاده از روشهای فازی جهت شناسایی اثر انگشت انجام داده اند از جمله روش استفاده از منطق فازی در سیستم های اثر انگشت، معماری یک سیستم ترکیبی، و همچنین استفاده از رمز گذاری فازی برای نشان دادن ساختار ویژگی های برآمدگی های دوشاخه توضیحاتی را مطرح می کنیم ، در نهایت مبانی تحقیقات مذکور بیان شده است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پایان نامه, پروژه, اثر انگشت, منطق فازی, بیومتریک, شبکه عصبی, رمزگذاری, باینری, سیستم شناسای,

تعداد صفحات:66
نوع فایل:word
رشته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل یکم – الگوریتم های تکاملی
1-1- یک الگوریتم تکاملی چیست؟ ایده اصلی
1-2- جنبه های بحرانی الگوریتم تکاملی نامه
1-3- مولفه های الگوریتم های تکاملی
1-3-1- نمایش
1-3-2- جهش
1-3-3- مناظره تاریخی
1-4- انواع الگوریتم های تکاملی
1-5- نواحی کاربردی
1-6- مقدمه الگوریتم ژنتیک
1-7- تشریح الگوریتم ژنتیک
1-8- چهارچوب کلی الگوریتم ژنتیک
1-9- مزایا و معایب الگوریتم ژنتیک
1-10- برنامه نویسی ژنتیکی
1-11- عملگرهای ژنتیک (Genetic Operators)
1-12- الگوریتم ژنتیک در طبیعت
1-13- الگوریتم ژنتیک استاندارد
1-14- علت استفاده از الگوریتم های تکاملی
1-15- استراتژی های تکامل
1-16- برنامه ریزی تکاملی
فصل دوم- معرفی مسئله توالی flow shop ها
2-1- مسئله توالی flow shop
2-2- مسئله flow-shop با دو ماشین
فصل سوم- روش‌های حل هیورستیک مسئله flow-shop
3-1- مسئله m ماشین عمومی
-2- الگوریتم گوپتا (Guptan’s
3-3- الگوریتم RA
3-4- الگوریتم NEH Heuristic Algorithm
فصل چهارم- حل مسئله flow-shop با استفاده از الگوریتم ژنتیک
4-1- دسترسی
4-2- مثال ها
4-3- دسترسی Reeves
4-4- جمعیت ابتدایی
4-5- عملگرهای ژنتیک
4-6- الگوریتم ژنتیک پیوندی
4-7- پیاده سازی الگوریتم ژنتیکی
4-8- الگوریت ژنتیک تکاملی سیمبیوتیک(SEA
4-8-1-علت معرفی SEA
4-8-2- عملگر ترکیب سیمبیوتیک
4-9-ایده کلی SEA
4-10-الگوریتم های جست و جوی نا آگاهانه
4-10-1-جست و جوی لیست
4-10-2-جست و جوی درختی
4-10-3-جست و جوی گراف
4-11-الگوریتم های جست و جوی آگاهانه
4-11-1-جست و جوی خصمانه
4-12- مسائل NP-Hard
4-13- الگوریتم‌های مکاشفه‌ای
4-14- روش های کد کردن
4-15- محاسبه برازندگی (تابع ارزش)
4-16- انواع روش‌های انتخاب
4-17- انتخاب حالت پایدار
فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات
منابع و مراجع

چکیده:
در این مقاله به مسئله flow-shop sequencing پرداخته می‌شود که جزء مسائل سخت است و به صورت زیر تعریف می‌شود. فرض کنید m ماشین و n کار وجود دارند که هر کار شامل m عمل می‌باشد و هر عمل به یک ماشین متفاوت نیاز دارد. هدف پیدا کردن توالی کارهاست که حداکثر زمان گردش را کمینه سازد. از آنجایکه این مسئله جزء مسائل سخت است، یکی از روش‌های حل آن استفاده از الگوریتم ژنتیک است. در این پایان‌نامه هدف مطالعه روش‌های ارائه شده برای حل این مسئله با استفاده از الگوریتم ژنتیک است. فصل‌های پایان‌نامه به شرح روبروست، در فصل یک الگوریتم‌های تکاملی مخصوصا الگوریتم ژنتیک و مسئله flow-shop در فصل دوم بررسی می‌شود و روش‌های حل هیورستیک آن در فصل سوم مطرح می‌گردد. در فصل چهارم چگونگی حل این مسئله با استفاده از الگوریتم ژنتیک بررسی می‌گردد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, مهندسی کامپیوتر, نرم افزار, الگوریتم, برنامه, ژنتیک, برنامه نویسی ژنتیکی,,

تاريخ : 4 مرداد 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:152
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
پیشگفتار
دسته بندی مبدل های حرارتی
بر اساس نوع و سطح تماس سیال سرد و گرم
بر اساس جهت جریان سیال سرد و گرم
بر اساس مکانیزم انتقال حرارت بین سیال سرد و گرم
بر اساس ساختمان مکانیکی و ساختار مبدل ها
اصول طراحی مبدل های حرارتی
1- تعیین مشخصات فرآیند و طراحی
2- طراحی حرارتی و هیدرولیکی
3- طراحی مکانیکی
4- ملاحظات مربوط به تولید و تخمین هزینه ها
5- فاکتورهای لازم برای سبک و سنگین کردن
6- طراحی بهینه
7- سایر ملاحظات
نرم افزار HTFS ( شبیه سازی و طراحی مبدل های حرارتی )
TASC، طراحی حرارتی، بررسی عملکرد و شبیه سازی مبدل های پوسته و لوله
FIHR، شبیه سازی کوره ها با سوخت گاز و مایع
MUSE، شبیه سازی مبدل های صفحه ای پره دار
TICP، محاسبه عایقکاری حرارتی
PIPE، طراحی، پیش بینی و بررسی عملکرد خطوط لوله
ACOL، شبیه سازی و طراحی مبدل های حرارتی هواخنک
FRAN، بررسی و شبیه سازی مبدل های نیروگاهی
TASC، طراحی حرارتی، بررسی و شبیه سازی مبدل های حرارتی پوسته و لوله
توانایی ها
کاربرد در فرآیند
مشخصات فنی و توانایی ها
خواص فیزیکی
بررسی ارتعاش ناشی از جریان
خروجی
ACOL، شبیه سازی و طراحی مبدل های حرارتی هواخنک
طراحی
کاربرد در فرآیند
مشخصات فنی و توانایی
نتایج خروجی
PIPESYS ، شبیه سازی خطوط لوله
امکانات و توانایی ها
نمونه هایی از کاربرد PIPESYS در عمل
نرم افزار Aspen B-jac
آشنایی با نرم افزار Aspen Hetran
نحوه کار نرم افزار Hetranدر حالت طراحی
محیط نرم افزار Aspen Hetran
تعریف مساله ( Problem Definition )
اطلاعات خواص فیزیکی ( Physical property data )
ساختار مبدل ( Exchanger Geometry )
داده های طراحی ( Design Data)
تنظیمات برنامه ( Program Options )
نتایج ( Results )
خلاصه وضعیت طراحی
خلاصه وضعیت حرارتی
خلاصه وضعیت مکانیکی
جزئیات محاسبه ( Calculation Details )
آشنایی با نرم افزار Aerotran
روش های طراحی نرم افزار Aerotran
آشنایی با نرم افزار Teams
برنامه Props
برنامه Qchex
برنامه Ensea
برنامه Metals
برنامه Primetal
برنامه Newcost
منابع و ماخذ

پیش گفتار:
مبدلهای حرارتی تقریبا پرکاربرترین عضو در فرآیندهای شیمیایی اند و میتوان آنها را در بیشتر واحدهای صنعتی ملاحظه کرد. آن ها وسایلی هستند که امکان انتقال انرژی گرمایی بین دو یا چند سیال در دماهای مختلف را فراهم میکنند. این عملیات میتواند بین مایع- مایع ، گاز- گاز و یا گاز- مایع انجام شود. مبدلهای حرارتی به منظور خنک کردن سیال گرم و یا گرم کردن سیال با دمای پایین تر و یا هر دو مورد استفاده قرار میگیرند.
مبدلهای حرارتی در محدوده وسیعی از کاربردها استفاده میشوند . این کاربردهای شامل نیروگاه ها، پالایشگاه ها، صنایع پتروشیمی، صنایع ساخت و تولید، صنایع فرآیندی، صنایع غذایی و دارویی، صنایع ذوب فلز، گرمایش، تهویه مطبوع، سیستم های تبرید و کاربردهای فضایی می باشند. مبدلهای حرارتی در دستگاه های مختلف نظیر دیگ بخار، مولد بخار، کندانسور، اواپراتور، تبخیر کننده ها، برج خنک کن، پیش گرم کن فن کویل، خنک کن و گرم کن روغن، رادیاتور ها، کوره ها و … کاربرد فراوان دارند.
صنایع بسیاری در طراحی انواع مبدلهای حرارتی فعالیت دارند و هم چنین، دروس متعددی در کالج ها و دانشگاه ها با نام های گوناگون در طراحی مبدل های حرارتی ارائه میگردد. محاسبات مربوط به مبدلها کاری طولانی و گاهی خسته کننده است. مثلا طراحی یک مبدل برای یک عملیات به خصوص نیاز به حدس های زیادی دارد که با استفاده از آن ها و طبق استانداردها می توان اندازه های یک مبدل مناسب را پیدا کرد. اما با استفاده از برنامه های کامپیوتری تمام این محاسبات توسط کامپیوتر انجام میشود و طراح برای طراحی تنها باید شرایط عملیاتی و خواص سیالات حاضر در عملیات را وارد کند. نرم افزارهای Aspen B-jac و HTFS از این موارد هستند. این نرم افزارها شامل برنامه هایی می شوند که توانایی انجام چنین محاسباتی را دارند.
در این تحقیق ابتدا توضیحاتی در مورد مبدل های حرارتی و اصول طراحی آنها بیان گردیده و در ادامه به معرفی و آشنایی با چند نرم افزار طراحی مبدل ها پرداخته شده است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پایان نامه, مکانیک, مبدل حرارتی, طراحی, سیال, انتقال حرارت, هیدرولیک, شبیه سازی, کوره, ارتعا,

تاريخ : 4 مرداد 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:147
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل یکم-آشنایی با وب معنایی
1-1 مقدمه
1-2 ساختار فصل
1-3 تاریخچه
1-4 نسل‌های مختلف وب
1-4-1 وب 1 چیست؟
1-4-2 وب 2 چیست؟
1-4-3 جنبههای وب 2
1-4-4 وب 3 چیست؟
1-4-5 مقایسه وب گاه‌ها در “وب 1″ و”وب 2″ و”وب 3″
1-5 وب معنایی چیست؟
1-6 هدف (چرا وب معنایی)
1-6-1 مثالی عینی از کاربرد وب معنایی
1-7 سناریوی پیشکار وب معنایی
1-8 تکنولوژی وب معنایی
1-8-1 متادیتای صریح
1-8-2 آنتولوژی
1-8-3 منطق
1-8-4 پیشکار وب معنایی
1-9 معماری وب معنایی
فصل دوم – اسناد ساخت یافته‌ی وب در قالب XML
2-1 مقدمه
2-2 ساختار فصل
2-3 زبان XML
2-3-1 مقدمات
2-3-2عناصر
2-3-3 صفات
2-3-4 توضیحات
2-3-5 دستورات پردازشی
2-3-6 اسناد خوش تعریف
2-3-7 مدل درختی اسنادXML
2-4 ساختار
2-4-1XML Schema
2-5 خلاصه
فصل سوم – توصیف منابع وب با RDF
3-1 مقدمه
3-2 ساختار فصل
3-3 مدل RDF و ایدههای اصلی آن
3-3-1 منابع
3-3-2 ویژگیها
3-3-3 عبارت‌ها
3-3-4 سه دیدگاه از یک عبارت
3-4 خلاصه
فصل چهارم – موتورهای جستجو
4-1 مقدمه:
4-2 ساختار فصل
4-3 موتور جستجوی معنایی
4-3-1 توسعه آنتولوژی
4-3-2 جریان دهنده آنتولوژی
4-3-3 مفسر هستی شناسی
4-3-4 جریان دهنده وب
4-3-5 عملکرد جستجوی معنایی
4-3-6 ایجاد کننده پرسش
4-3-7 پیش پردازشگر پرسش
4-4 موتور استنباطی
4-4-1 کار مرتبط
4-4-2 ساختار پیشنهادی
4-4-3 اجرا و بکار گیری
4-4-4 مقیاس پذیری
4-5 جزئیات جست‌وجو در وب معنایی
4-6 TAP زیرساختی برای وب معنایی
4-6-1 رابط پرس و جو
4-6-2 جمع آوری دادهها
4-6-3 انتشار داده‌‌ها
4-7 چند نمونه پیادهسازی شده از جست‌وجو معنایی
4-7-1 ایجاد ارتباط بین واژههای جست‌وجو و نودهای گراف در وب معنایی
4-7-2 مشخص کردن اطلاعاتی که باید به کاربر نمایش داده شود
4-7-3 نمایش خروجی
4-8 موتورهای جست‌وجوی غیر معنایی
4-8-1 اساس کار موتورهای جست‌وجوی غیر معنایی
4-8-2 اجزای موتورهای جست‌وجوی غیر معنایی
4-8-2-1 عنکبوت
4-8-2-2 پیمایشگر یا خزنده
4-8-2-3 بایگانی کننده
4-8-2-4 پایگاه داده
4-8-2-5 سیستم رتبه بندی
4-9 موتورهای جست‌وجوی معنایی
4-9-1 ردهبندی موتورهای جست‌وجو معنایی
4-9-2انواع مورتوهای جست‌وجوی معنایی
فصل پنجم- بررسی موتورهای جستجو معنایی
5-1 موتور جست‌وجوی استر
5-1-1 کارهای انجام شده
5-1-2 موتور جست‌وجو
5-1-3 آزمایشات
5-1-4 کیفیت نتیجهی جست‌وجو
5-2 موتور جست‌وجوی ناگا
5-2-1 مدل داده ناگا
5-2-2 انواع مدل داده در موتورهای جست‌وجوی ناگا
5-2-3 آزمایشات
5-2-4کیفیت نتایج جست‌وجو
5-3 واتسون ، بیشتر از یک موتور جستجوی وب معنایی
5-3-1 استفاده از Watson به عنوان یک پلاتفرم تحقیقاتی
5-3-2 کارهای مرتبط
5-3-3 کارهای بعدی و کارکردهای برنامه ریزی شده
5-4 نتیجه گیری و کارهای آینده
فصل ششم- نتیجه گیری و چشم انداز
6-1 کدام وب معنایی؟
6-2 چهار تصور نادرست مشهور
6-3 وضعیت کنونی
6-3-1 چهار سوال کلیدی
6-3-2 حوزههای اصلی کاربرد
6-4 چالش های تحقیقاتی کلیدی انتخابی

فهرست اشکال
شکل 1-1 مقایسه وب 1،وب 2،وب3
شکل 1- 2 : دیدی که آقای “تیم برنزلی” از وب ارائه کرده را نشان می‌دهد
شکل 1- 3 صفحه اصلی سایت مرکز فیزیوتراپی
شکل 1- 4 بیان بخشی از محتوای صفحه‌ی اصلی سایت مرکز فیزیوتراپی
شکل 1- 5 سلسله مراتب در حوزه‌‌‌ی دانشگاه
شکل 1- 6 مقایسه وب کنونی با وب معنایی
شکل 1- 7 معماری لایه‌ای وب معنایی
شکل 2- 1 معرفی کتاب با نمایش HTML
شکل 2- 2 معرفی کتاب با نمایش XML
شکل 2- 3 نمایش قانون نیرو با HTML
شکل 2- 4 نمایش قانون نیرو با XML
شکل 2- 5 عنصر lecturer درنمایش XML
شکل 2- 6 نمایش XMl با استفاده از صفات.
شکل 2- 7 نمایش XMl با استفاده از عناصر تو در تو .
شکل 2- 8 نمایش XML از یک سند خوش تعریف .
شکل 2- 9 نمایش درختی از سند XML
شکل 3- 1 نمایشهای مختلف از دادهای در XMl
شکل 3- 2 نمایش بخشی از داده‌ها در RDF
شکل 3- 3 نمایش گرافیکی سه تایی.
شکل 3- 4 گراف معنایی
شکل 3- 5 سه تایی‌هایی متناظر با شکل 3-4.
شکل 3- 6 سند RDF و نحو مبتنی بر XML آن .
شکل 4- 1 طرح پیشنهادی موتور جستجوی معنایی
شکل 4- 2 یک طرح کلی از شکل 1
شکل 4- 3 گراف مربوط به یو-یو-ما در وب معنایی
شکل 4- 4 گراف مربوط به اریک میلر در وب معنایی
شکل 4- 5 نتایج جست‌وجو
شکل 5- 1 جست‌وجو استر
شکل 5- 2 پایگاه دانش
شکل 5- 3 مرور اجمالی بر ساختار Watson

فهرست جداول
جدول 1- 1 مقایسه سه نسل وب
جدول 5- 1: لیستی از مجموعه کلمه در استر
جدول 5- 2 نتایج آزمایشات بر روی موتور جست‌وجوی استر
جدول 5- 3 نتایج کیفیت معنایی
جدول 5- 4 پرس و جو نمونه برای مقایسه ناگا با گوگل

1-1 مقدمه:
بیش از‌ چند‌ دهه ‌از پیدایش وب می‌گذرد.‌آموزش از راه دور فروشگاه‌های‌ اینترنتی، سرگرمی‌های تحت وب‌،‌ سایت‌های اجتماعی، ویکی‌ها، فیس بوک و وبلاگ‌ها (تحت عنوان وب 2) همگی نمونه‌هایی از تلاش برای توسعه وب به شمار می‌آید.
وب یک محیط اطلاعاتی است که در آن با‌ استفاده ‌از‌تکنولوژی‌ها‌، امکان نگهداری، ارائه و تبادل اطلاعات به وجود آمده است‌. وب در ابتدا تنها دارنده اطلاعاتی بود که بیشتر مشکل متنی داشتند‌. و در این وب اطلاعات به صورت استاتیک موجود بود و عموم کاربران تنها خواننده این صفحات وب بودند.
شبکه‌ی وب به عنوان یکی از بزرگترین دستاوردهای تکنولوژی، به طور قابل ملاحظه‌ای براقتصادو مجامع مدرن تاثیر گذاشته است. با وجود این،‌وضعیت کنونی آن رضایت بخش نیست زیرا بسیاری از امور ضروری و روزمره توسط ابزار‌های خودکار پشتیبانی نمی‌شود. برای مثال موتور‌های جست‌وجوی مبتنی بر کلمات کلیدی مهم‌ترین ابزار در پشتیبانی از بازیابی اطلاعات هستند اگرچه وجود آنها ضروری است زیرا بدون موتورهای جست‌وجو وب توفیقی ندارد،‌ولی هنوز هنگام استفاده از آن‌ها مشکلات و محدودیت‌های اساسی بر حسب فراخوانی، دقت و محتوای صفحات گوناگون وب وجود دارد که عبارتند از:
•فراخوانی کم یا هیچ‌. خیلی وقت‌ها اتفاق می‌افتد که هیچ جوابی در پاسخ به درخواست وجود ندارد و یا صفحات مرتبط و مهمی‌در فراخوانی‌‌ها یافت نمی‌شود اگرچه این حالت در موتورهای جست جوی فعلی به ندرت اتفاق می‌افتد ولی غیر ممکن نیست.
•فراخوانی زیاد، ودقت کم.حتی بازیابی تمامی‌صفحات مرتبط با موضوع در بین تعداد زیادی فراخوانی‌، اعم از صفحات کم مرتبط یا نا مرتبط مشکل‌ساز است‌. تعداد فراخوانی‌های بسیار زیاد نیز به اندازه فراخوانی کم بد است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, وب معنایی, موتور جست جو, سرچ, تکنولوژی, معماری, آنتولوژی, پردازشگر, گراف,,

تاريخ : 4 مرداد 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:46
نوع فایل:word
رشته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار
فهرست مطالب:
آشنایی با مفاهیم اولیه پست الکترونیک
پست الکترونیک
برنامه های کاربردی استفاده از پست الکترونیک
مزایای پست الکترونیک
آدرس پست الکترونیک چیست؟
جهت باز کردن یک Identity
باز کردن صندوق پستی یک کاربر خاص
آشنایی با Out look Express
کار با نامه ها
کادر ویرایش متن نامه
کادر متنی
کادر متنی (carbon copy)
لیست انتخاب from
کادر متنی Subject
کادر متنی (Blind carbon copy) BCC
ضمیمه کردن فایل
استفاده از غلط یاب املایی
پاسخ به نامه
ارسال نامه به صورت متنی و گرافیکی
پاسخ به نامه ها بدون درج متن نامه اصلی
پاسخ نامه به همه گیرندگان (Reply All)
پاسخ نامه به فرستنده نامه (Reply)
پاسخ نامه به همه گیرندگان (Replx All)
حذف کردن متن
کپی کردن متن
ویرایش نامه ها
انتخاب کلمه، خط و پاراگراف
انتقال متن
حذف کردن ضمیمه
ارسال ناهم برای دیگران(Forward)
تنظیمات پنجره Outlook Express
امضاء ها (Singetures)
ملاحظات امنیتی
آشنایی با نکات مهم هنگام نگارش E-Mail
امضای دیجیتالی (Digitally sign)
استفاده از راهنما (Help)
فهرست مطالب و ایندکس

آشنایی با مفاهیم اولیه پست الکترونیک
1- پست الکترونیک
ارسال و دریافت نامه از طریق کامپیوتر را پست الکترونیکی (E-mail) میگوییم. پست الکترونیکی شباهت بسیار زیادی با پست معمولی دارد. فرستنده نامه هر زمان که بخواهد میتواند پیام خود را ارسال کند و گیرنده نیز در هر زمان که بخواهد میتواند پیام های فرستنده را بخواند. یک نام الکترونیکی در واقع یک فایل است. وقتی مقصد یک نامه الکترونیکی را اسال میکند، این فایل از یک کامپیوتر به کامپیوتر دیگر میرود تا به مقصد برسد و به صندوق پستی سیستم گیرنده رفته و در آنجا ذخیره میشود تا گیرنده نامه به آن مراجعه کرده و آن را دریافت کند. پست الکترونیک یکی از مشهورترین سرویس های اینترنت است. سایت های زیادی در اینترنت وجود دارند که امکان ایجاد صندوق پست الکترونیکی و ارسال و دریافت نامه های الکترونیکی را به صورت رایگان در اختیار کاربران قرار میدهند و معمولاً فضایی از3MB تا 100MB یا حتی بیشتر در اختیار کاربر جهت نگهداری نامه ها میدهند.
پست الکترونیک (Email) ارسال و دریافت نامه از طریق کامپیوتر را پست الکترونیک میگوییم.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, گزارش کارآموزی, کامپیوتر, پست الکترونیک, برنامه, ویرایش, متن نامه, کادر متنی, پاراگراف, ایند,

تاريخ : 4 مرداد 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:45
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
نمایندگی مجاز سایپا مبارکه
نمودار سازمانی تشکیلات
سیستم سوخت رسانی بنزینی
علائم سوختگی واشر سر سیلندر
علائم تاب برداشتن سر سیلندر
دلایل کمپرس در قسمت های موتور
میل لنگ
قطعات میل سوپاپ
نقطه تایمینگ
انواع سوپاپ
علت فیلر گیری سوپاپ ها
موتور دیزل
دلایل دل زدن کلاچ
صدای غیر عادی در گیربکس
قطعات اصلی گاردان
سیستم جرقه الکتریکی
کویل
دلکو
استارت
دینام
آفتامات
سیستم سوخت رسانی بنزینی
علائم مخلوط شدن روغن و بنزین
کاربراتور
سیستم خنک کننده و روغن کاری
سیستم روغنکاری
سیستم ترمز – فرمان و تعلیق
تاریخچه سیستم ترمز ABS
سیستم ABS چیست ؟
اصول کارکرد ABS
سنسورهای سرعت چرخ

نمایندگی مجاز سایپا مبارکه:
نمایندگی مجاز سایپا مبارکه یکی از نمایندگی مجاز سایپا است که در شهر مبارکه بلوار نیکبخت واقع شده است این نمایندگی در سال 1379 به وسیله شخصی به نام اعظم پناه تاسیس شد و دارای 1050متر مربع مساحت و با سرمایه ای اولیه حدود 200 میلیون تومان (که البته هم اکنون برای تاسیس نمایندگی مجاز سایپا باید سرمایه ای حدود 300 میلیون تومان شخص موسس داشته باشد ) تاسس شد. این مرکز در بدو تاسیس با 10 نفر پرسنل شروع به کار کرده است و بنا به گفته موسس آن هدف از تاسیس این مرکز اولا ً خدمت به مردم و ثانیاً نبود نمایندگی مجاز سایپا در این شهر بوده است این مرکز در روز حدوداً 8 ساعت باز بوده (جز موارد استثنا) و در روزهای تعطیل رسمی هم این مرکز تعطیل میباشد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, گزارش کارآموزی, نمایندگی سایپا, نمودار سازمانی, سیلندر, کمپرس, سوپاپ, کلاچ, سیستم, سوخت رسان,

تاريخ : 4 مرداد 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:118
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول: کلیات
فناوری
شناسایی امواج رادیویی RFID
RFID چیست؟
تاریخچه RFID
آیا فناوری RFID یک فناوری جدید است ؟
آشنایی با تکنولوژی RFID
RFID معماری سیستم
اجزای RFID
قرائت کننده یا بررسی کننده
Tag (تگ)
کنترل کننده
آنتن(تقویت کننده)
ایستگاه
EPC
فرکانس
Savent
ONS server
PML
قیمت تجهیزات
تجهیزات مورد نیاز جهت پیاده سازی طرح RFID
نشانه غیر فعال RFID
نشانه فعال RFID
ID Reader
Data Reader / Writer
بستر ارتباطی
کنسول های مانیتورینگ
سرور مرکزی
اتصال با سایر نرم افزارها
RFIDچگونه عمل می کند
نقش EPCglobal دررابطه با RFID چیست؟
مزایای استفاده از فناوری RFID
معایب استفاده از فناوری RFID
برنامه های کاربردی
کاربردهای فناوری RFID
مواردی که باید در استفاده از RFID مورد توجه قرار داد به شرح زیر می باشد
استانداردهای RFID
خصوصی و امنیتی
حریم خصوصی مکان
اطلاعات مربوط به مشتری
جاسوسی شرکت
محیط های نا امن
محرومیت از خدمات
حقه بازی
حملات فنی
سازش از سیستم های حمایت
مسائل امنیتی و قانونی RFID
جاسازی مخفی برچسب ها
کد شناسایی یکتا به ازای تمام اشیای و مبنا
تجمع داده ای عظیم
دستگاه های Reader مخفی
رد یابی و کنترل افراد
چه داده هایی بر روی تگ ذخیره می شوند
فواید استفاده از تکنولوژی RFID در صنایع غذایی
اهداف به کارگیری تکنولوژی RFID در صنعت
چالش های RFID
آیا RFID بهتر از کد میله ای است ؟
معرفی سامانه AVI مبتنی بر شناسایی راننده
فصل دوم : کاربردهای RFID
برنامه های کاربردی کتابخانه
کاربرد RFID در سیستم کتابخانه
مدیریت کتابخانه
صنعت حمل و نقل
ردیابی وسایل حمل و نقل عمومی
خرید بلیت سرویسهای حمل و نقل عمومی با تلفن همراه در آلمان
نقش RFID در سیستم حمل و نقل شهری
RFID و تشخیص وسایل نقلیه
مزایای بکارگیری RFID
مشکلات رایج در این روش
RFID در صنعت خودروسازی
از جمله مشکلات رایج در این سیستم
اهدف طرح کاربرد RFID در صنعت خودرو
جلوگیری از سرقت اتومبیل
ایجاد سیستمهای اعلام خطر در اتومبیل
کاربرد RFID در کنترل سرعت
کنترل تردد و ترافیک بزرگراه ها
ایجاد پارکینگ های خودکار با فناوری RFID
سیستم عوارض خودرو سالیانه و عوارض جاده ای
محاسبه زمان سفر
توزیع بنزین
نقش RFID در توزیع بنزین
کاربرد در کارخانه
مدیریت دارایی های متحرک
مدیریت انبار و موجودی
مدیریت منابع انسانی (HRM)
جلوگیری از عرضه کالای تقلبی
کنترل سرقت
عصر جدید بسته بندی با RFID
راهکار تردد پرسنل
مدیریت تردد پارکینگ
مدیریت نگهبانی و بازرسی
سامسونگ دستگاه های RFID جدید تولید می کند
حمایت شرکت مایکروسافت
صنعت سفر و گردشگری
صدور گذرنامه های الکترونیکی
مدیریت بار مسافران
شناسایی و کنترل بار و اثاثیه مسافران با استفاده از مهمترین بخش های بررسی شده درباره این پروژه در ذیل ارائه شده است:
کاربرد RFID در پزشکی
ایرادات ‌و‌ مشکلات ‌سیستم
داروهای‌ تقلبی ‌معضل‌ بزرگ
برای ‌شناسایی ‌داروهای‌ تقلبی‌ چه ‌باید‌ کرد
آخرین‌تحولات
نتیجه ‌گیری
RFID در صنعت مراقبت سلامت و بهداشت
مقدمه
RFID در صنعت مراقبت ‌های بهداشتی
کاربردهای اصلی RFID در حیطه مراقبت سلامت و بهداشت
مزایای به کارگیری RFID
موانع اجرایی برنامه های RFID
نمونه هایی از موارد کاربرد RFID در مراقبت سلامت و بهداشت
بحث و نتیجه گیری
در صنعت غذا و رستوران
برخی کاربردهای اصلی RFID
نگاهی به پروژه مشترکMIT وSAP به منظور استفاده ازRFID برای پیگیری مواد دارویی و شبیه‌سازی زنجیره تأمین
بررسی وضعیت کاربرد این فناوری در جهان و ایران
فصل سوم : بررسی فناوری RFIDدر سیستم خبره مدیریت ترافیک هوشمند
مقدمه
معرفی
چارچوب برای سیستم خبره مدیریت ترافیک هوشمند
عملکرد سیستم
سیستم راهنمای پویا برای جلوگیری از ازدحام
استدلال دانش برای ردیابی وسایل نقلیه مشکوک
تأیید و اعتبار
فصل چهارم: نتیجه گیری
نتیجه گیری و کار آینده
منابع و مراجع

فهرست شکل ها:
شکل1. 1. یک سیستم RFID معمولی
شکل1. 2 . تگ آر اف آی دی RFID
شکل1. 3. نمونه ای از کدخوان RFID بی سیم با برد 80 متر را نشان می دهد
شکل1. 4. تگ آر اف آی دی RFID
شکل1. 5 . تگ آر اف آی دی RFID
شکل1. 6. تگ کپسولی RFID
شکل1. 7. تگ RFID شبیه به جا کلیدی
شکل1. 8 . اجزاء یک سیستم RFID
شکل1. 9 . اجزاء اصلی یک سیستم RFID
شکل1. 10. نحوه عملیات RFID
شکل1. 11.شناسایی محصول و تولید کننده آن
شکل1. 12 . نمونه ای از کاربرد AVI
شکل2. 1 . کاربرد RFID در سیستم کتابخانه
شکل2. 2 . تکنولوژی RFID برای مدیریت کتابخانه
شکل2. 3 . ردیابی وسایل حمل و نقل عمومی
شکل2. 4. کاربرد RFIDدر کنترل سرعت
شکل5.2. کنترل تردد و ترافیک بزرگراه‌ها
شکل2. 6 . ایجاد پارکینگ های خودکار با فناوریRFID
شکل2. 7 . سیستم عوارض خودرو سالیانه و عوارض جاده ای
شکل2. 8 . محاسبه زمان سفر
شکل2. 9 . گروه بندی کاربردهای اصلی RFID در حوزه سلامت برحسب فراوانی موارد ذکر شده در مطالعات
شکل2. 10. گروهبندی فواید RFID بر حسب فراوانی ذکر شده درمطالعات
شکل2. 11. گروهبندی موانع و چال شهای اجرایی RFID بر حسب فراوانی موارد ذکر شده در مطالعات
شکل12.2. استفاده از تکنولوژی RFID برای مدیریت ساده امور دامداری
شکل3. 1. چارچوب برای سیستم خبره مدیریت ترافیک هوشمند
شکل2.3. (آ) خواننده RFID و برچسب ها، انواع 2،1و3 . (ب) . ارتباط بین منبع تغذیه و سنسورهای مادون قرمز
شکل3. 3. روش برای محاسبه سرعت متوسط در جاده.
شکل3. 4. منوی ورود به سیستم ITMES
شکل3. 5. اطلاعات شخصی مالک در سیستم ITMES.
شکل3. 6. پرس و جو نتیجه ای برای داده های خودرو مالک
شکل3. 7 . پرس و جو نتیجه ای برای مالیات بر سوخت مالک.
شکل3. 8 . پرس و جو نتیجه ای برای مالیات مجوز مالک.
شکل3. 9. نتیجه پرس و جو برای عوارض بزرگراه را آزاد می گذارد.
شکل3. 10. در نتیجه بازیابی برای بلیط مالک
شکل3. 11. جستجو برای وسیله نقلیه سرقت رفته است.
شکل3. 12. در نتیجه ردیابی خودرو9735- AU.
شکل3. 13. وضعیت فعلی جاده فو Sien شمالی.
شکل3. 14. فرایند زنجیری شدن به جلو.
شکل3. 15. در نتیجه ردیابی از یک ماشین به سرقت رفته برای خودرو BV-C162.
شکل3. 16. در نتیجه ردیابی برای یک خودرو به سرقت رفته است و برخی از وسایل نقلیه untagged
شکل3. 17. حداکثر فاصله بین تگ ها شناسایی شده است.
شکل3. 18. معتبر سرعت متوسط تشخیص داده.

فهرست جدول ها:
جدول1. 1 .مقایسه انواع تگ
جدول1. 2. کلاسهای EPC
جدول1. 3. فرکانسهایRFID
درارتباط با مراقبت سلامت و بهداشت RFID جدول1.2. حوزه‌های کاربردی رایج
جدول 2.2. نمونه‌هایی از فعالیت های انجام شده در کشورهای مختلف در زمینه کاربرد RFID

مقدمه:
با نگاهی به گسترش فناوری و ارتباطات در جهان و انقلاب انفورماتیک به آسانی دریافت می شود که می توان با به کار گیری راهکارهای انقلاب انفورماتیک به ارائه خدمات مطلوبتر با کمترین هزینه در شهرهای الکترونیکی پرداخت . در این میان فناوری RFID نقش بسزایی در جهت استفاده بهینه از سرمایه و امکانات دارد. فناوری برچسب هوشمند یا RFID بیانگر سیستمهایی است که از امواج رادیویی برای انتقال اطلاعات مربوط به هویت یک شیء استفاده می کند.
فناوری برچسب هوشمند یا RFID بیانگر سیستمهایی است که از امواج رادیویی برای انتقال اطلاعات مربوط به هویت یک شیء استفاده می کند. این فناوری موفق شده است تا قابلیت و کارایی خود را به عنوان یک ابزار مقرون به صرفه در بهبود عملکرد و کاهش زمان و هزینه های نیروی انسانی و منابع در بسیاری از موارد ثابت نماید.از جمله مشکلاتی که امروزه در شهرهای پرجمعیت وجود دارد افزایش ترافیک شهری و افزایش تصادفات بر اثر سرعت غیر مجاز می باشد استفاده از RFID می تواند گام موثری جهت کاهش تصادفات و کنترل ترافیک شهری باشد. برچسبهای RFID نصب شده بر روی اتومبیل قادر هستند که هر نوع اطلاعاتی نظیر رنگ،پلاک،سریال موتور، نام و اطلاعات حساب صاحب خودرو و دیگر اطلاعات مهم را در حافظه خود ذخیره کنند لذا مامورین نیروی انتظامی می توانند با استفاده از یک برچسب خوان اطلاعات کاملی را از خودرو به دست آورند همچنین می توانند وسائط نقلیه به سرقت رفته را شناسایی و محل آنها را به آسانی تعیین کنند. با وجود دو برچسب‌خوان در فاصله‌ای مشخص از هم می‌توان سرعت وسائط نقلیه را محاسبه و ثبت کرد. این طرح کمک دیگری در پایش سرعت و نیز برخورد مستند با متخلفین و در نهایت کاهش تصادفات بر اثر عامل سرعت غیر مجاز وسائط نقلیه می‌باشد. با نصب پایانه های برچسب خوان در ابتدای بررگراهها و پارکینگها می توان از تعداد ماشین های موجود در آنها خبر دار شد و در صورت شلوغ بودن آنها از ورود اتومبیل های بیشتر که موجب ترافیک می گردند جلوگیری کرد همچنین با استفاده از این تکنولوژی می توان عوارض جاده ای و عوارض سالیانه اتومبیل را خودکار ساخت به گونه ای که با عبور خودرو از زیر این پایانه ها برچسب خوانها اطلاعات ثبت شده درحافظه برچسبها را از جمله اطلاعات حساب صاحب خودرو را بازیابی می کنند و هزینه تعیین شده را به طور اتو ماتیک از آن کسر می کنند این کار موجب تسریع در اخذ عوارض جاده ای می شود.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, RFID, ترافیک, امواج رادیویی, تکنولوژی, آنتن, تقویت کننده, فرکانس, مانیتور,

تاريخ : 19 خرداد 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:51
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل یکم: نگاه کلی به سیستمهای مدیریت آزمون آنلاین
سیستم های OTMS و ویژگی آن ها‏
شروع به کار و موانع موجود بر سر راه
مشخصات اولیه سیستم
فصل دوم:بانک اطلاعاتی
MYSQL
انتخاب پایگاه داده و برتری های MYSQL
رقبای اصلی MYSQL
طراحی بانک اطلاعاتی آزمون
فصل سوم: زبان برنامه نویسی PHP
PHP
بررسی قابلیت های PHP
مقایسه PHP با سایر زبان ها
معایب PHP
Form Validation
استفاده از Sessionها
فصل چهارم: آشنایی با سیستم مورد نظر
روند کلی برگزاری آزمون
آموزش گام به گام کار با سیستم
بخش مدیریت(مدیر سیستم)
بخش مدیریت(مربی)
بخش داوطلبان

فهرست شکل ها
جداول بانک اطلاعاتی و روابط بین آن ها
Form Validation
استفاده از Session ها‏
بخش مدیریت
آزمون های موجود
بخش مدیریت(مربی)
افزودن آزمون
افزودن سوالات
بخش داوطلبان
مشخصات آزمون
آغاز آزمون
نتایج آزمون

فهرست جدول ها
شروع به کار و موانع موجود بر سر راه

مقدمه:
در آستانه قرن بیست و یکم به دلیل گسترش الکترونیک، آن چه بیش از همه در امر اطلاع رسانی مدنظر است، دیجیتالی کردن اطلاع رسانی است که از طرق مختلف میتوان به این هدف دست یافت. یکی از جدیدترین روش ها، اطلاع رسانی از طریق شبکه جهانی اینترنت میباشد.
از سوی دیگر امروزه با گسترش روزافزون علم و صنعت کامپیوتر در تمام سطوح جامعه از امور فردی گرفته تا اجتماعی شاهد جریانی هستیم که از آن به عنوان مکانیزه شدن یاد می شود. جریانی که خود ملاک و معیاری برای سنجش میزان کارایی امور قرار داده است، بطوری که اگر فعالیت و عملیاتی مکانیزه نباشد، هیچ گونه ابزاری برای مقایسه خود و نیز رقابت با دیگر سیستم های مشابه را نخواهد داشت. جریانی که اگرچه ممکن است برای خواستاران آن هزینه بر باشد ولی آینده ای روشن را برای ارتقا آن ترسیم خواهد کرد.
در این راستا جامعه طیف وسیعی از فعالیتهای خود را با شرایط جدید وفق داده است و سازمانها مکانیزه کردن سیستمهای خود را تنها وسیله، برای خدمت دهی مناسب به خارج از سیستم و تامین محیطی ایده آل برای کارکنان درون سیستم خود میدانند.
با توجه به آنچه خواندید، یکی از مظاهر تلفیق مکانیزاسیون و اطلاع رسانی، وب سایت است. در حقیقت طراحی وب کار مشکل و پیچیده ای است، چرا که موضوع اصلی آن معماری اطلاعات و طراحی جریان کاری است که هیچ کدامشان را نمی توان استاندارد کرد.
طراحی سوالات یک آزمون، چاپ کردن و تکثیرآن ها به تعداد مورد نیاز، برگزاری آزمون به روش سنتی، تصحیح اوراق و اعلام نتایج مدت ها پس از برگزاری آزمون از مشکلات عمده اساتید، معلمین و مدرسین و حتی داوطلبان شرکت در آزمون است.
اما امروزه با عمومی ترشدن استفاده از رایانه ها، میتوان انتظار داشت در مراکز برگزاری آزمون، تعداد قابل توجهی رایانه، در دسترس باشد. حال اگر بتوان با توجه به توانائی بالای رایانه ها شرایطی فراهم کرد تا مشکلات مذکور، کمتر و درکل، سرعت برگزاری یک آزمون تا حد ممکن سریعتر شود، میتوان از بسیاری از اضافه کاری ها اجتناب نمود.
پروژه ای که قرار است با همین هدف طراحی و پیاده سازی شود یک “سیستم مدیریت آزمون آنلاین” است تا جایگزین مناسبی برای روشهای سنتی برگزاری آزمون گردد.
استفاده از این سیستمهای OTMS (Online Test Management System)،روز به روز در حال گسترش است و امروزه بسیاری از موسسات معتبر دنیا با استفاده از این نوع سیستم ها آزمون های خود را به صورت Internet_Based Test به اجرا در می آورند.
آزمون هائی از قبیل TOEFL،IELTS و…از این دست آزمون ها هستند.
در نهایت با توجه به آنچه در ابتدا درباره اهمیت اطلاع رسانی و ارتباط پویا با کاربران در شبکه ایترنت گفته شد و همچنین افزایش روزافزون اهمیت Web Apps تصمیم بر آن گرفته شد تا وب سایتی پویا طراحی شود تا بتواند نیازهای مورد نظر را برآورده سازد.

لینک دانلود


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پایان نامه, طراحی, پیاده سازی, پروژه, کامپیوتر, سیستم مدیریت, آزمون آنلاین, سیستم, بانک اطلا,

تاريخ : 19 خرداد 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:46
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
آزمایشگاه کارخانه
آسیاب های آزمایشگاهی
انواع خاک های سرامیکی
سنگ شکن ها
آسیاب
مواد افزودنی
فلوکولانت ها
اسپری درایر
سیلو
پرس
کوره ها
لعاب
کائولن
طبقه بندی لعاب
تغییر لعاب شفاف
اکسیدهای رنگ کننده
مراحل تولید کاشی لعاب خورده
معاب لعاب
سوراخ شدن لعاب
بسته بندی و فروش
پیشنهادات

مقدمه
سخنی در خصوص تاسیس شرکت صنایع کاشی خزر
شرکت صنایع کاشی خزر (سهامی خاص) با اخذ موافقت اصولی از وزارت صنایع و سرمایه اولیه سیصدو پنجاه میلیون ریال آذر ماه 1361 تحت شماره 46123 مورخ 11/9/61 به ثبت رسید و با انتخاب هئیت مدیره و مدیر عامل از میان سرمایه گذاران ، ضمن خرید زمین مورد نیاز ، در شهر صنعتی رشت بلافاصله امور اجرائی پروژه آغاز و همزمان اقدامات لازم جهت بررسی و انتخاب و خرید ماشین آلات خطوط تولید و کوره ها از کشورهای ایتالیا و آلمان غربی صورت گرفت .
در طول سال های جنگ تحمیلی علی رغم مسائل و مشکلات عدیده با برخورداری از معاضدت و همیاری مقامات مسئول صنایع کشور و علاقمندی و پشتکار مهندسین و کارگران امور اجرائی پروژه متوقف نگردید و همراه با پیشرفت امور ساختمانی و آماده سازی سالن اصلی تولید و بخش های وابسته ماشین آلات و دستگاه ها و کوره های بیسکویت و لعاب به کشور وارد و با نظر کارشناسان داخلی و خارجی تا پایان سال 1368 نصب و راه اندازی شد به ترتیبی که از اردیبهشت 1369 تولید آزمایشی و بهره برداری از کارخانه آغاز گردید .بدیهی است همزمان با پیشرفت امور اجرایی پروژه و حسب نیاز و مورد در دو نوبت سرمایه شرکت به میزان یک میلیاردو پانصد میلیون ریال افزایش داده شد و در راین راستا شرکت از تسهیلات اعتباری بانک تجارت به منظور تامین بخشی از هزینه ها و تهیه و تدارک مواد اولیه مورد نیاز بهره مند گردیده است . همچنین با افزایش ظرفیت تولید و نسب کوره های جدید و افزایش سرمایه اولیه در سال 82 ظرفیت سالانه کارخانه بالغ بر 2 میلیون متر مربع کاشی دیواری در طرح ها و اندازه های 32*25 و 30*20 میباشد.
شرکت صنایع کاشی خزر در جهت خود کفائی و تولید کاشی با کیفیت برتر و برابر با محصولات خارجی دارای واحد تحقیقات و آزمایشگاه مجهز و مدرن بوده که با استفاده از تجارب متخصصین این رشته هموراه در خصوص کیفیت فیزیکی و شیمیایی مواد مصرفی و مورد نیاز به تحقیق پرداخته و با مصرف بهترین مواد در تولید و ارائه محصولاتی با کیفیت برتر را همواره مد نظر داشته و سرلوحه کار خود قرار داده است.

لینک دانلود


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, گزارش کارآموزی, کارخانه, شرکت, رنگ سازی, مخلوط کن, صنعت رنگ سازی, غلطک, تیغه, آلکید, رنگدانه,

<-BloTitle->
<-BloText->