خريد بک لينک
home theater in Los Angeles
Hookah Shisha Tobacco
فلنج
Barabas Ropa de hombre
سریعترین و بروزترین سایت دانلود کارآموزی و پروژه شبکه اجتماعی اشتراک گذاری تیکفا
<-BloTitle->
<-BloText->

تاريخ : 4 مرداد 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:105
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
پیشگفتار
فصل اول
طرح تحقیق
تاریخچه مختصری در باره ی موضوع تحقیق
اهمیت انجام تحقیق
اهداف کلی تحقیق
هدف های ویژه تحقیق
روش انجام تحقیق
فصل دوم
مبانی آنتن انواع و پارامترهای آن
تاریخچه
انواع آنتن ها از نظر کاربرد
آنتن هرتز
آنتن مارکنی
آنتن شلاقی
آنتن لوزی (روبیک)
آنتن V معکوس
آنتن ماکروویو
آنتن آستینی
آنتن حلزونی
آنتن های آرایه ای ARRAY ANTENNA
پارامترهای آنتن
نمودار پرتو افکنی آنتن ها
دستگاه مختصات نمایش نمودار پرتو افکنی
نمودار پرتو افکنی سه بعدی و دو بعدی
نمودار پرتو افکنی درفضای آزاد و در مجاورت زمین
نمودار پرتو افکنی آنتن فرستنده و گیرنده
جهت دهندگی آنتن ها
پهنای شعاع و پهنای شعاع نیم توان
شعاع های فرعی آنتن ها
مقاومت پرتو افکنی آنتن
امپدانس ورودی آنتن
سطح موثر یا سطح گیرنده آنتن ها
طول موثر آنتن
پهنای نوار فرکانس آنتن ها
پلاریزاسیون آنتن ها
پلاریزاسیون خطی
پلاریزاسیون دایره ای
پلاریزاسیون بیضوی
ساختمان مکانیکی آنتن ها
اندازه آنتن
نصب آنتن ها
خطوط انتقال و موج برها برای تغذیه آنتن ها
رسانا و نارساناهای مورد استفاده در ساختن آنتن ها
محافظت آنتن در برابر عوامل جوی
فصل سوم
شبکه های کامپیوتری شبکه های بی سیم
سخت افزار شبکه
شبکه های ﭘخشی(broadcast network)
شبکه های همتا به همتا(peer-to-peer network)
شبکه های شخصی (personal area network)
شبکه های محلی (local area network)
شبکه شهری(Mtropolitan Area Network)
شبکه گسترده (Wide Area Network)
شبکه بی سیم (wireless network)
شبکه شبکه ها (internetwork)
نرم افزار شبکه
لایه فیزیکی (Physical layer)
زیر لایه نظارت بر دسترسی به رسانه انتقال ( MAC
لایه شبکه
لایه انتقال(Transport layer)
لایه کاربرد (Application layer
شبکه های محلی بی سیم (802.11)
ﭘشته ﭘروتکل 802.11
لایه فیزیکی در 802.11
شبکه های بی سیم باند گسترده
لایه فیزیکی در 802.16
فصل چهارم
آنتن های هوشمند
بخش اول
آنتن های هوشمند در شبکه های بی سیم
تداخل هم کانال
اثرات محوشدگی
جوانب تکنولوژی سیستم آنتن هوشمند
مدل های کانال
مدل لی Lee s Model
A Model of Discreteiy Didposed , Uniform set Of Evenly
Spread scatterers
مدل ماکروسل (Macro cell Model)
مدل باند عریض میکروسل (Macrocell Wide Band Model)
Gaussian Wide – sene stionary ,uncorrelated scattering
(GWSSUS)model
مدل زاویه دریافت گاوسی (Gaussian angle of)
مدل کانال با بردار متغیر زمانی (Time –varying-vector channel model)
مدل شهری واقعی(typical urban (tu/model))
مدل شهری بد(Bad urban (Bu) model)
آرایه های هوشمند:آنتن و بهره های مختلف
انواع آنتن های هوشمند
ردیابی وتکنیک های بیم آرایه سوئیچ شده
راهبردهای شکل دهی بیم ثابت
پردازش آرایه از طریق شکل دهی بیم
الگوریتم های پایه شکل دهی سیگنال
ترکیب های آرایه ای تنظیمی
ترکیب آرایه پرتو سوئیچ شده
مثال
نکات نتیجه گیری شده
بخش دوم
آنتن های آرایه فازی
تاریخچه
انواع آرایه ها
آرایه های خطی (Linear Array)
آرایه های مسطح (Planar Array)
ویژگیهای آرایه فازی
تکنولوژی شیفت دهنده فاز
تکنولوژی شیفت دهنده فاز دی الکتریک ولتاژ متغیر
فصل پنجم
نتیجه و ﭘیشنهاد
منابع

فهرست اشکال:
آنتنVمعکوس
آنتن های بوقی مستطیلی
بوق قطاعی صفحه H
بوق قطاعی صفحه E
بوق هرمی
آنتن دو مخروطی نا محدود
آنتن دو مخروطی محدود
پرتو تشعشعی یک آنتن دو مخروطی نامحدود
آنتن دیسک و مخروط
آنتن حلزونی
دستگاه مختصات کروی
نمونه نمودار پرتو افکنی سه بعدی
نمودار پرتو افکنی میدان الکتریکی یک آنتن
ترتیب آنتن ها در تعیین نمودار پرتو افکنی
نمودار پرتو افکنی یک آنتن عملی
مدار معادل آنتن از نظر پرتو و تلفات
آنتن متصل به بار و مدار معادل تونن آن
آنتن
مدار معادل
آنتن خطی به طول
وضعیت آنتن فرکانس 30 کیلو هرتز
لایه ها و پروتکل ها و واسطه ها
انتقال اطلاعات در یک شبکه 5 لایه
پشته پروتکل 802.11
پشته پروتکلی 16,802
محیط انتقال در 802.16
فریم ها و برش های زمانی در روش) TDD(Time Division Duplexing
مدل لی (ES انتشار دهنده موثر ؛ MU: ایستگاه پایه ؛ AE عنصر آرایه)
یک مجموعه ای انتشار دهنده های یکسان که بطور یکنواخت و مجزا
از هم قرار گرفته اند.(ES: انتشار دهنده های موثر، BS: ایستگاه مرکزی)
مدل میکروسل یک کانال بی سیم (BS: ایستگاه مرکزی , MU: واحد متحرک)
کانال بیسیم مدل باند عریض محیط میکروسل
(MU, BS منطقه بیضی هستند)
مدل کانال بیسیم روی یک پرتو دلخواه از انتشار دهنده های بنا نهاده شده است.
هر انتشار دهنده یک دسته ای ازانتشار دهنده های کوچکتر است
مدل زاویه دریافت گاوسی ویژه یک پرتو یک واحد انتشار دهنده ها
انتشار یک سیگنال واحد اصلی است
مدلRay leighمربوط به محیط همزیستی انتشار دهنده های محلی
(local scatterer) و انتشاردهنده های اصلی
محیط کانال سمتی شهری بد با یک جفت از پرتوهای اولیه و ثانویه
طرح ترکیبی اختلاف ها به صورت انتخابی بر مبنای بیشترین SNR خروجی
پایه ریزی شده است
روش ترکیب بر مبنای بیشترین درصدSNR
طرح ترکیب بر مبنای بهره مساوی: خروجی مطابق با جمع هم فازها
از سیگنال های شاخه آرایه میباشد
ترکیب آنتن هوشمند و بخش های کنترل سیگنال مربوطه
مثالی از یک ماتریس Blass: یک ساختار سه عنصره جهت
تولید سیم کناری عریض. ماتریس
تکنیکهای شکل دهی بیم
(a): روش پایه باند (b).DOA/los: استراتژی مشخص طراحی
بیم های مستقیم برای یک آنتن هوشمند
ترکیب آرایه سازگار: (a) مدل Applebaum (b) مدل widrow
یک پایه دو بیم ماتریس .Butler BMP#1): بیم شکل یافته با پورت ورودی#1)
هیبرید چهار گانه ابتدایی ناشی از کاربرد کاربرد یکTجادویی: یک آرایه دو المانه؛
Tجادویی؛ بیم در برابر پورت های بر انگیخته شده؛و مسیر تاخیر بهبود یافته از بیم پورت 4
هیبرید چهارگانه تزویج شده بر مبنای راستا(الف):هیبرید تزویج شده پهلویی؛
(ب)هیبرید تزویج شده عمودی؛S:شکاف تزویج شده در فضای حائل بین دو موجبر؛
و،ML:ظرفیت منطبق شده
ترکیب چهار موقعیت در پرتو قابل سوئیچ برای استفاده در
ماتریس Butlar: (ps): شیفت دهنده فاز)
نمایش نقش هیبریدچهارگانه در ماتریس Butler چهارالمانی
هیبرید یک اختلاف فاز درجه را در ارسال عرضه میکند
پیاده سازی آنتن هوشمند با سوئیچ قابل برنامه ریزی
آرایه خطی
آرایه فازی از نوع مسطح
آرایه مسطح مستطیلی
سوییچ های میکروالکترومکانیکال
شیفت دهنده ی فاز دی الکتریک ولتاژ متغیر

اهمیت انجام تحقیق:
با توجه به پیشرفت روز افزون تکنولوژی ارتباطات و البته ارتباطات بیسیم، درجه اهمیت شبکه ها، به ویژه شبکه های بیسیم برای عموم و البته دانشگاهیان پر واضح است. اما مطلب مورد بحث درباره اهمیت انجام این تحقیق، میزان کارایی نتیجه این پژوهش در مسیر رشد و تعالی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران است، که در این مقال بایستی به آن پرداخته شود.
همانطور که میدانید شبکه پدافند هوایی کشور C3 از زمان شهید بزرگوارسر لشکر منصور ستاری در مسیر تمرکز و هماهنگی بهینه و در واقع نهادینه کردن سیستم C4I و ورود کامپیوتر به این عرصه، قرار گرفته است. در این راستا بر آن شدیم، که با مطالعه در مورد شبکه های کامپیوتری و ملزومات آنها بستری جهت آمادگی هر چه بیشتر خود و نیز خوانندگان محترم فراهم آوریم؛ که به توسعه و پیشرفت در شبکه پدافند هوایی کشور در آتیه نزدیک انجامد. (ان شاء ا… ) زیرا که معتقدیم دست یابی به هر تکنولوژی و پیشرفت در آن، منوط به شناخت پایه ای و بنیادی آن تکنولوژی میباشد. در این بین با توجه به گستردگی قلمرو فضایی کشور و مخارج عظیم ارتباطات باسیم، تکنولوژی شبکه های بیسیم از ملزومات این امر به نظر میرسد؛ که ما سعی کرده ایم به معرفی آن ها بپردازیم امید که مقبول حق و مطلوب نظر خوانندگان قرار گیرد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, آنتن, آنتن هرتز, نمودار پرتو افکنی, گیرنده, فرستنده, فرکانس, شبکه های بی ,

تاريخ : 4 مرداد 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:48
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
تاریخچه‌ی شنا در جهان
تاریخچه‌ی شنا در ایران
فواید ورزش شنا
آموزش و تمرین
شنا در رقابت‌های المپیک
سالن های استخر
آسیب‌دیدگی در شنا و روش های جلوگیری از آن
بهداشت شنا کردن
ناراحتی های زیر آب
سن شروع آموزش شنا
روش تدریس شنا
موسیقی و شنا
رکورد‌های شنا در بازیهای المپیک
رکورد‌های ملی شناسی ایران
منابع

مقدمه
ورزش شنا، ورزش فوق‌العاده مفیدی است که به دلیل هوازی بودن در سوختن کالر‌های اضافی تأثیر مطلوبی دارد، در کم کردن استرس‌ها مؤثر‌ است و خاصیت ماساژ دهندگی آب آرامش خاطر و تمدد اعصاب را به انسان بر میگرداند.
این ورزش به همه‌ی کسانی که علاقه‌مند به بهبود وضعیت روحی و جسمی خود هستند توصیه میشود بهتر است که با شنا به عنوان یک ورزش و نه تفریح آشنا شویم، تاریخچه‌ و قوانین آن را بدانیم و از آن به عنوان یک ورزش لذت بخش استفاده کنیم.
سال 87 را در پیش رو داریم، سالی که قطعاً برای ورزش شنا، شیرجه و واترپلوی ایران همراه با موفقیت‌هایی خواهد بود چون براساس برنامه‌های فدراسیون میتوان این گام‌های روبه جلو را دید. ما در سال جدید علاوه بر سکوهای آسیایی به دنبال جهانی شدن هم هستیم و میخواهیم برای نخستین بار صاحب سهمیه‌ی ورودی المپیک در شنا شویم، چرا که برخی شناگران ایرانی رکورد‌های بسیار نزدیک به رکود‌های ورودی المپیک را دارند.
به امید اینکه شنای ایران در سال 86 و 87 رو به جلو حرکت کند و بتواند از دروازه‌های آسیایی عبور کند و خود را به عنوان یک قدرت بالقوه معرفی کند.
در این تحقیق از منابع زیادی استفاده شده تا بتوان به صورت خوبی آن را ارائه داد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, شنا, ورزش, تربیت بدنی, المپیک, ملی شناسی, وضعیت روحی, شیرجه, واترپلو, رکو,

تاريخ : 4 مرداد 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:38
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
آلودگی آب و هوا
آشنایی با فشار هوا
پراکندگی فشار در سطح زمین
اوزون چیست؟
ماهیت طوفان ها
آب و هواى مغشوش
مدل سازى آب و هواى مغشوش
خاصیت پیش بینى
سرچشمه اصلی نیروی مانسون
چرخه تابستانی مانسون هند
باران‌های موسمی
باران‌های موسمی در مالزی-استرالیا
مانسون غرب آفریقا
مانسون در اروپا و امریکای شمالی (مانسون‌های تکامل نیافته)
مفاهیم رطوبت
آشنایی با لایه های جو
تعریف چند واژه؛ ایستگاه ها
مراکز پیش بینی و اطلاعات جوی
آمار تحقیقات هواشناسی
هیدرولوژی چیست ؟
سیکل (چرخه)هیدرولوژی
بارندگی: Precipitation
تبخیر:evaporation
اهمیت آب در ایران
مسائل شناخت آب های سطحی
عوامل مؤثر در پراکندگی افقی درجه حرارت
آلودگی محیط زیست
آلودگی هوا و مه دود فتوشیمیایی
باران اسیدی
اهمیت پارامترهای هواشناسی در شناخت و ارزیابی آلودگی هوا(چکیده دو سر فصل بالا)
جریان های هوا
نزولات آسمانی
فصل دوم
آلودگی آب ها
فاضلاب یا پساب
طبقه بندی آب های آلوده
انواع فاضلاب ها
انواع آلاینده های موجود در فاضلاب های شهری
آلودگی آب در جهان
تصفیه آب و فاضلاب ها
پتانسیل و ظرفیت اکسیداسیون ، معیاری برای تعیین آلودگی فاضلاب ها
درجه بندی فاضلاب ها

آشنایی با فشار هوا:
فشار هوا نیرویی است که هوا بر یک واحد از سطح زمین وارد میکند و مقدار آن در سطح دریای آزاد، برابر است با وزن ستونی از جیوه به ارتفاع 76 سانتی متر. واحد اندازه گیری فشار هوا در آب و هواشناسی میلی بار یا هکتوپاسکال میباشد؛ هر میلی بار یا هکتوپاسکال برابر با 1000 دین بر سانتیمتر مربع میباشد فشار ستون هوا در سطح دریای آزاد 1013 هکتوپاسکال بر سانتیمتر مربع میباشد.
از آنجا که تراکم هوا با ارتفاع کاهش مییابد، با افزایش ارتفاع فشار هوا نیز کم میشود، اما تغییر فشار برحسب ارتفاع چندان منظم نیست؛ به طور کلی تا ارتفاع 1500 متری سطح زمین به ازای هر 100 متر افزایش ارتفاع، فشار هوا حدود 12 هکتوپاسکال کم میشود. پراکندگی افقی فشار اتمسفر را با استفاده از خطوط هم فشار بصورت سطح هم فشار نشان میدهند. خط هم فشار خطی است که تمام نقاط با فشار یکسان را به هم مربوط میکند. نقشه های هم فشار برای سطوح مختلف اتمسفر تهیه میشود.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, آلودگی آب و هوا, فشار هوا, مدل سازی, باران موسمی, جو زمین, هیدرولوژی, تبخ,

تاريخ : 4 مرداد 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->
تعداد صفحات:16
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
درایو دور متغیر یا کنترل VSD برای موتورهای القایی
اینورتر چیست؟
انواع اینورتر از نظر ورودی کدامند
انواع اینورتر از نظر کاربرد کدامند؟
مزایای استفاده از اینورتر چیست؟
اینورتر چگونه مصرف برق را کاهش می دهد؟
کدام اینورتر کیفیت دارد؟
معرفی درایو یا اینورتر
کاهش هزینه برق مصرفی
کاهش جریان راه اندازی
امکان ایجاد فشار ثابت در کاربرد پمپ ها
از دیدگاه علمی
فلسفه مبنا
عملکرد موتورخانه سرمایش با طرح شبکه ای
صرفه جویی در انرژی در سیستم شبکه ای
مزایای استفاده از کنترل کننده های دور متغیر


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, مکانیک, اینورتر, دور متغیر, موتورهای القایی, مصرف برق, موتورخانه, طرح شبک,

تاريخ : 4 مرداد 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->
تعداد صفحات:16
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
تعریف جوشکاری
جوشکاری اصطکاکی
متدهای جوشکاری اصطکاکی
محدودیتهای جوشکاری اصطکاکی
مزایای جوشکاری اصطکاکی
جوشکاری با لیزر
مزایای جوشکاری لیزر
جوشکاری مافوق صوت
قاعده کلی جوشکاری مافوق صوت
دلایل استفاده از مافوق صوت در جوشکاری
جوشکاری زیرپودری
جوشکاری درزیر آب
طبقه بندی
جوشکاری مرطوب
جوشکاری بیش فشار (جوشکاری خشک)
جوشکاری خال ، شکاف وطرح
فرآیندهای اساسی
توصیف مهم و عمومی
اصول عملیات
منـابـع


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, جوشکاری, مهندسی مکانیک, فشار, خطوط انتقال, الکترود, مواد, زمان تولید, فلز,

تاريخ : 4 مرداد 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:27
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
قطعات بکار رفته درمدار
فصل دوم
آی سی 4011
فصل سوم
نصب قطعات
فصل چهارم
آزمایش دستگاه
فصل پنجم
امکانات مدار
منابع و مآخذ

فهرست اشکال:
شکل کلی مدار
شکل خازن
شکل مقاومت
شکل ترانزیستور
شکل دیود
شکل آی سی
شکل رله
شماتیک مدار
شماتیک نصب دستگاه

مقـدمه:
با پیشرفته شدن و زیاد شدن اتومبیل در دنیا برای ایجاد امنیت اتومبیل نیاز به محافظی است که بر روی اتومبیل به طور دائم نصب شده و در مواقع لزوم ایجاد صدا کند. برای همین امروزه بر روی اتومبیل ها از مدارات دزدگیر استفاده می کنند که تقریباً در همه آن ها این سه مورد به کار رفته:
1.وصل بودن دزدگیر به درب ها
2.کنترل از طریق ریموت یا به طور خودکار با استفاده از تایم
3.استفاده از سنسور شوک و ضربه در سه راه مدار
حال ما در اینجا به یکی از مدارهایی که نسبتاً ساده با کارآیی خوبی است اشاره میکنیم با تحقیق در مورد کیت های موجود در بازار و آشنایی با کارآیی آن ها کیت مورد نیاز را خریداری کرد. و با توجه به انتظاراتی که از کیت داشتم قطعات مورد نیاز کیت را از بازار خرداری کرده و بر روی مدار نصب می کنیم.
مثلاً: با توجه به تایم تأخیر یا تایم سریع مقاومت ها را انتخاب کرده و یا با توجه به استفاده از سنسور شوک و یا ضربه ای یا کلیه قطع و وصل و یا ریموت آی سی را انتخاب کرده در بخش اول، ما اشاره ای به قطعات استفاده شده در مدار و اشکال آن ها میکنیم. در بخش دوم، مروری بر IC = 4011 که در این مدار به کار رفته. در بخش سوم: اشاره ای بر چگونگی نصب قطعات بر روی مدار. در بخش چهارم، آزمایش دستگاه و چگونگی کد با دستگاه و نصب آن بر روی ماشین.
در این مدار که تهیه شده از امکاناتی مانند:
تایم ورود و خروج (مدار تأخیری)
مدار سریع (بدون تایم)
تایم آژیر برای قطع آژیر و آماده شدن دوباره سیستم بعد از پایان تایم
مدار بسته برای نصب سنسور شوک و ضربه ای و کلید قطع و وصل مدار هر دو ال ای دی نشان دهنده وضعیت دستگاه استفاده شده است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, دزدگیر, اتومبیل, مدار, قطعات, نصب, آزمایش دستگاه, خازن, مقاومت, ترانزیستو,

تاريخ : 4 مرداد 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:93
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
مقدمه
طرح کلی بحث
بخش اول
کیفیت سرویس از دیدگاه برنامه های کاربردی تحت اینترنت
آشنایی با معماری اینترنت
آشنایی با سرویس های کاربردی در اینترنت
معرفی چهار پارامتر اصلی کیفیت سرویس
آشنایی با معمارهای جدید جهت پشتیبانی QoS در اینترنت
طبقه بندی کاربران از لحاظ سطح استفاده آنان از اینترنت
بخش دوم
کیفیت سرویس از دیدگاه کاربران
بررسی اجمالی پارامترهای مواثر در کیفیت سرویس
پارامترهای مربوط به عملکرد (Performance)
پارامترهای مربوط به اطمینان و پشتیبانی (Reliability)
فصل دوم
مقدمه
مفهوم QOS
معماری پایه QOS
علامت گذاری و شناسایی QOS
دسته بندی (طبقه بندی)
QOS داخل عناصر یک شبکه منفرد
مدیریت صف
بازده پیوند
سیاست گذاری و قالب بندی ترافیک
دسته بندی و شناسایی جریان ها
جانشینی سیاست QOS با مسیریابی بر اساس سیاست گذاری
CAR : جانشینی تقدم IP
NBAR : شناسایی پویای جریان ها
تقدم IP : QOS فرق گذارنده
ابزارهای مدیریت تراکم
FIFO : توانایی ذخیره و پیشروی
PQ : اولویت بندی ترافیک
CQ : گارانتی کردن پهنای باند
WFQ بر اساس جریان : به وجود آوردن عدالت میان جریان ها
همکاری بین WFQ و تکنولوژی های سیگنال بندی QOS
تاثیر جایگذاری تقدم IP
WFQ بر اساس دسته : اطمینان از پهنای باند شبکه
مدیریت صف (ابزارهای اجتناب از تراکم)
WRED : اجتناب از تراکم
همکاری WRED با تکنولوژی های سیگنال بندی QOS
RED جریان : RED برای جریان های بدون محصول TCP
ابزارهای سیاست گذاری و قالب بندی ترافیک
CAR: مدیریت سیاست های پهنای باند دردسترس و اجرای سیاست گذاری ها
GTS : کنترل جریان ترافیک عازم به شبکه
FRTS : مدیریت ترافیک Frame Relay
مکانیسم بازده پیوند
LFI : قطعه قطعه کردن و جداسازی ترافیک IP
تراکم سرآیند RTP : افزایش بازده ترافیک بلادرنگ
RSVP : گارانتی کردن QOS
مدیریت QOS
Qos در اترنت
سوییچینگ برچسب چندین پروتکل : اجازه دادن به مهندسی ترافیک انعطاف پذیر
کنترل سیاست گذاری های QOS
خلاصه
مراجع

طرح کلی بحث:
در بخش اول بحث پس از آشنایی اولیه با معماری اینترنت که بر اساس پروتکل پنج لایه ای TCP/IP استوار گشته به معرفی سرویس های کاربردی در اینترنت پرداخته و آنگاه 4 پارامتر اصلی مربوط به کیفیت سرویس (QOS: Quality of Service) یعنی:
1- پهنای باند (Bandwidth) , 2- تاخیر یا زمان دیرکرد (Delay or Latency Time) 3- تغییرات زمان دیرکرد یا لرزش تاخیر(Delay Jitter-Variations of Latency ) و 4- گم شدن بسته ها (Packet Loss) را تعریف نموده ( برای مطالعه بیشتر میتوانید از مراجع [1] و [12] استفاده کنرویس های مجتمع 2- سرویس های تفکیک شده 3- ATM و غیره را به طور اجمالی مورد بحث قرار میدهیم ( البته وارد شدن به جزئیات و تشریح مکانیزم های بکار رفته در هر معماری خود میتواند موضوع مقالات مختلفی باشد)
در بخش دوم به مساله کیفیت سرویس از دید کاربران اینترنت و توقعات آنها از سرویس دهندگان میپردازیم. این پارامترها به سه دسته کلی تقسیم میگردند:
1- پارامترهای مربوط به عملکرد(Performance) که پارامترهایی مثل سرعت اتصال , تاخیر , لرزش تاخیر , گم شدن بسته ها , نرخ هایDownload وUpload را دربر میگیرد.
2- پارامترهای مربوط به اطمینان (Reliability) شامل:
زمان دسترسی (Access Time) , تعداد تلاش ها برای برقراری ارتباط , و سایر پارامترهای مربوط به ثبات و اطمینان سرویس.
3- پارامتر های مربوط به پشتیبانی , امنیت و سهولت استفاده که در جای خود به آن ها خواهیم پرداخت.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, کیفیت, کامپیوتر, سرویس اینترنت, معماری اینترنت, سرویس های کاربردی در اینت,

تاريخ : 4 مرداد 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->
تعداد صفحات:22
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
ایجاد جذابیت در تبلیغات
پیش‌بینی رفتار خریداران با استفاده از مدل مازلو
مرحله اول: نیازهای جسمانی (physiological needs)
مرحله دوم: نیاز به امنیت (Safty needs)
مرحله سوم: نیاز به محبت و تعلق (love and Belonging needs)
مرحله چهارم: نیاز به احترام (Esteem needs)
مرحله پنجم: نیاز به خودیابی و کمال (Self Actualization needs)
در برخورد با افراد مختلف چه باید کرد؟
کسب و کارتان چه رنگی است؟
علم رنگ‌ها
تبلیغات نقطه خرید
روش‌های چاپ برای تبلیغ در نقطه خرید
مزایای چاپ دیجیتال
نگاهی به روانشناسی بازار و تبلیغات
ایجاد انگیزه
معنای آشکار، پیام پنهان
هیجان در برابر منطق
عناصر پیام
کنترل افکار و اعتقادات


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, روانشناسی, هوش هیجانی, مهارت ادراکی, گلمن, گاردنر, جامعه آماری, تجریه و ت,

تاريخ : 4 مرداد 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:64
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
آشنایی کامل با مکان کارآموزی
فصل دوم
ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته علمی کارآموزی
فصل سوم
آزمون آموخته ها، نتایج و پیشنهادات
با Dreamweaver چه میتوان کرد
عناصر پایه ای صفحات وب
چندرسانه ای
صفحات تعاملی
تعریف یک وب سایت جدید
ایجاد فایلهای جدید در پنل Files
نوار هنر
نوار Insert
Flash Elements
پنجره سند
نوار ابزار Document
نوار وضعیت
پنل ها و بازرسان
پنل ها و گروههای پنل
منوهای مضمونی
Help
افزودن یک تصویر به یک صفحه
هم ترازی تصویر با متن
استفاده از پنل Time lines
قالب بندی صفحات وب با استفاده از سبک های آبشاری
ایجاد سبک های CSS پیشرفته
عملکرد Dreamweaver چیست؟
نمایش دادن و پنهان کردن لایه ها
ارسال متن به یک لایه
افزودن یک لایه کشیدنی به یک صفحه وب
ایجاد یک فرم
افزودن فیلدهای متن به فرم ها
افزودن دکمه های رادیویی
افزودن لیست ها و منوها
افزودن دکمه های Submit و Reaset

طراحی سایت استاتیک توسط نرم افزار Dreamweaver
با Dreamweaver چه میتوان کرد؟
Dreamweaver مشهورترین ابزار حرفه ای توسعه کار وب میباشد که بسیاری از شرکتهای بزرگ Dreamweaver را به عنوان ابزار استاندارد خود برای توسعه وب معرفی میکنند. Dreamweaver همچنین برای تولیدکنندگان مستقل که برای مشتریان خود سایت وب می سازند، یک ابزار عمومی به شمار میرود. Hypertext Mark up یا HTML اساس کار Dreamweaver می باشد. HTML language زبانی است برای قالب بندی محتویات که در شبکه گسترده جهانی و با استفاده از نرم افزاری به نام مررورگر وب، مشاهده می¬شود.
عناصر پایه ای صفحات وب: متون، تصاویر، پیوندها
اکثر صفحات وب دارای حداقل سه عنصر میباشند: متن، تصویر، پیوند.
این سه عنصر زیربنای اکثر سایتها هستند چرا که اطلاعات متن را در کنار پشتیبانی قطعات گرافیک (Image) علاوه بر شیء برای هدایت به صفحات دیگر، برای سایت وب فراهم می¬کنند.
CSS جدیدترین روش طراحی وب است که هم چنان در حال رشد میباشد. با استفاده از CSS میتوان قالبهای پیچیده ای برای صفحات وب طراحی کرد.
CSS این امکان را میدهد که متنها، روشهای مختلف ظاهر شدن برچسبهای HTML و تعداد عناصر مختلفی را که روی صفحه قرار داده میشود قالب بندی کنید.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, گزارش کارآموزی, کامپیوتر, طراحی صفحات وب, عناصر پایه, چند رسانه ای, وب سایت, پنل, فایل, نوار,

تاريخ : 4 مرداد 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:33
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
تقدیم و تشکر
فهرست مطالب
تاریخچه تلفن در ایران
بانک نرم افزار
وزرات تلگراف و ارتباط بین شهری
انواع ارتباطات
انواع مکالمات
طریقه شماره گیری
بهای مکالمات
رزرو مکالمات خارج از کشور
وظایف اپراتور
مفهوم بانک اطلاعات
انواع کلید در مدل رابطه
نتایج
مقدمات بانک اطلاعاتی تاکسی سرویس
توصیف
خواص فیلدها
آشنایی با جدول TABLE
آشنایی با تقاضا Query
حذف جدول از تقاضا
آشنایی با Form
ایجاد فرم
آشنایی با گزارش report
نتایج

تاریخچه تلفن در ایران:
ارتباط تلگرافی تهران – تبریز در سال 1240 برقرار شد و سال بعد نیز خط تلگراف تهران – گیلان شروع به کار کرد. برای نخستین بار ارتباط تلگرافی ایران با روسیه از طریق اتصال خط تهران – تبریز با شبکه تلگرافی روسیه در سال 1242 برقرار شد و امپراطور روسیه و پادشاه ایران ، تلگرافهای شادباشی مبادله کردند.
در سال 1252 اداره تلگراف پس از جدا شدن از وزارت علوم به وزارت تلگراف تبدیل شد.
درسال 1265 شمسی مصادف ب ا1886 میلادی ، برای اولین بار در ایران ، یک رشته سیم تلفن بین تهران و شاهزاده عبدالعظیم به طول 7/8 کیومتر توسط بوآتال بلژیکی که امتیاز راه آهن ری را داشت کشیده شد ولی در واقع مرحله دوم فن آوری مخابرات در تهران از سال 1268 شمسی یعنی 13 سال پس از ارتباط تلفنی بین دو ایستگاه ماشین دودی تهران و شهری آغاز شد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, کامپیوتر, حسگر, بیسیم, نرم افزار, شبکه, مسیر یابی, سخت افزار, شایعه پراکن,

<-BloTitle->
<-BloText->