خريد بک لينک

home theater in Los Angeles
فلنج
Barabas Ropa de hombre
سریعترین و بروزترین سایت دانلود کارآموزی و پروژه شبکه اجتماعی اشتراک گذاری تیکفا
<-BloTitle->
<-BloText->

تاريخ : 8 مهر 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:49
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
انیمیشن
انیمیشن تلویزیونی چگونه ساخته میشود؟
منبع عکس:Fox Broadcasting Company
به طور نمونه, یک برنامه انیمیشن نیم ساعته باید از هشت مرحله عبور کند
نوشتن متن
خواندن به شکل خلاصه
ضبط صداها و تصحیح حاشیه ها و زواید صداها
درست کردن تخته سیاه داستان
انیمیشن کردن
رنگ آمیزی
تصحیح رنگ
اضافه کردن افکت های صدا و موزیک
نوشتن متن
خواندن به شکل خلاصه
ضبط و تصحیح حاشیه ها و زواید صوتی
تخته سیاه داستان و کار هنری
انیمیتیک و رنگ
حاشیه های صوتی و امتیاز
انیمیشن و صوت در وب
انیمیشن
رویدادهای ماوسی Rollovers
بارگذاری صوت
جدول زیر فایل های صوتی و پسوندهای آن را نشان میدهد
ویدئو
Internet TV
خلق موسیقی موفق برای انیمیشن – قسمت اول
دنیس م. هنیگان، هولیگان میوزیک Hooligan Music
دان گریدی معتقد است که
صدا گذاری در انیمیشن
رابطه صوت و تصویر
انطباق عالی صوت و تصویر
وابستگی قوی بین انیمیشن و موسیقی
اصوات غلو شده یا کنایه آمیز
انرژی جنبشی
صدا گذاری بر روی انیمیشن میتواند
اصلا هماهنگ سازی نشده باشد
پیش نویس صوتی چیست ؟
منبع

انیمیشن تلویزیونی چگونه ساخته می شود؟
فرآیند تولید یک برنامه زنده تلویزیونی سرراست است. نویسنده ها با نوشته هایشان می آیند. هنرمندان متن را مقابل چند دوربین و مخاطبان داخل استودیو اجرا می کنند. فیلم ویرایش و تصحیح می شود و نمایش برای پخش آماده است (البته موضوع را ساده بیان کردیم, اما به هرحال نحوه تولید برنامه تلویزیونی به طور ساده این چنین است).
تولید یک برنامه تلویزیونی انیمیشن خیلی بیشتر کار می برد و تعداد زیادی از افراد صدها ساعت برای درست کردن آن کار می کنند. در انیمیشن های سنتی استاندارد این طوری است که هر فریم از انیمیشن باید به وسیله دست کشیده شود. مقدار فیلمی که یک انیمیشن 30 دقیقه ای را تشکیل می دهد, 30000 فریم جداگانه دارد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, انیمیشن, هنر, ضبط صدا, رنگ آمیزی, افکت, انیمیتیک, موسیقی, صدا گذاری, نویس,

تاريخ : 8 مهر 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:84
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول : مقدمه
فصل دوم : مغان در اوستا و کتیبه‌های فارسی باستان
واژه مگه و مغه نظر نیبرگ راجع به مگه در اوستا
رابطه واژه مگه و مغه
نظر نیبرگ راجع به مگه در اوستا
ترجمه چند بند از گاهان که در آن واژه مگه آمده
ارتباط مذهبی و مقام روحانیت در هند و ایران باستان
مغ در کتیبه بیستون
فصل سوم : تحول معنایی واژه مغ و موبد در ایران باستان
تحول معنایی واژه مغ
تحول معنایی واژه موبد
فصل چهارم : مغان و نقش مذهبی و اجتماعی آن در دوران ماد و هخامنشی
مغان در دوره پادشاهی ماد
مغان در دوره پادشاهی هخامنشی
موروثی بودن شغل مغ‌ها در این دوران
سلسله مراتب مغان در دوران ماد و هخامنشی
شورش گئومات مغ (بردیای دروغین) و چگونگی به سلطنت رسیدن داریوش اول هخامنشی
وضعیت مغان بعد از داریوش اول
فصل پنجم : مغان و نقش مذهبی و اجتماعی آن در دوران اشکانی
مغان و نقش مذهبی و اجتماعی آن در دوران اشکانی
پارس در دوره سلوکی اشکانی
فصل ششم : مغان و نقش مذهبی و اجتماعی آن در دوران ساسانیان
دین زردشتی و رسمیت آن در دوران ساسانیان
رابطه دستگاه دینی با دولت در دوره ساسانی
تقسیم بندی طبقات اجتماعی در دوره ساسانی
سلسله مراتب مغان در دوره ساسانی
وظایف مذهبی و آداب و رسوم مغان
فصل هفتم
فهرست منابع و مآخذ

مقدمه :
دین و عقاید مذهبی در ایران باستان، همچون کلیه ملت‌های باستانی نقش موثری را بر حیات و نظام اجتماعی – سیاسی جامعه بر عهده داشته است.
این تحقیق شرح سرگذشت مغان ایران است که جامعه روحانیت ایران باستان را تشکیل می دادند و چگونگی شکل گیری این جامعه و عقاید و آداب و رسوم آنان و نیز تأثیرات اجتماعی – سیاسی و مذهبی آنان را در ایران پیش از اسلام، از دیرترین زمان ها نشان میدهد و سپس نقش آنان در چگونگی شکل گیری دولت ساسانی و رسمیت دین زرتشتی در دوره ساسانی را مورد بررسی و نقد و تحلیل قرار میدهد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, هنر, ایران باستان, کتیبه, اوستا, نیبرگ, ارتباط مذهبی, نقش مذهبی, هخامنش, ,

تاريخ : 8 مهر 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->
تعداد صفحات:88
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
کلیات
فصل دوم
توصیف
عقلائیت و خرد ورزی
نفی اخباری گری
نفی عقل فلسفی
مفهوم عقل در دیدگاه تفکیک
کیفیت پیدایش معرفت
ارزش معلومات
فلسفه ستیزی
نفی فلسفه به صراحت
استدلال بر تباین کلی فلسفه و شریعت
از افراط تا تعدیل (از فلسفه ستیزی تا فلسفه پذیری)
تحلیل
واژه شناسی
معرفت شناسی
پیشفرض ها
پیشفرض های رقیب
لوازم پیشفرض ها
نظام بحث
نقد و بررسی
نقد زبانی
سازگاری درونی
سازگاری برونی
سازگاری با واقع
منابع و مآخذ


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, معارف, انجمن حجتیه, عقلانیت, خردورزی, عقل, فلسفه, معرفت, شریعت, افراط, تع,

تاريخ : 8 مهر 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:59
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
تاریخچه مدیریت پروژه
تعاریف مدیریت پروژه
فصل دوم
دلایل استفاده از مدیریت پروژه
اقدامات مدیریتی
وظایف مدیریت پروژه
کاربردهای مدیریت پروژه
فصل سوم
فوایدو محدودیت های پروژه
فصل چهارم
فرایندهای پروژه
گروه های فرایند
تعامل بین فرایندها
فرایندهای عمده واصلی
فرایندهای فرعی و کمکی
فرایندهای اجرایی
فرایندهای کنترلی
فرایندهای اختتامی
فصل پنجم
نرم افزار (P3)Primavera Project Planner
مدل بلوغ سازمانی مدیریت پروژه(OPM3)
شناخت اجزای مدل OPM3
نتایج و شاخص کلیدی اندازه گیری(KPIS)
دسته بندی – نظراجمالی
دسته بندی PPP
دسته بندی SMCI
گام های OPM3 به طور خلاصه
ورود به روند بهبود
خلاصه و نتیجه گیری
فصل ششم
فرایند برنامه ریزی محدوده پروژه و ورودی های آن
ورودی های برنامه ریزی محدوده
ابزارهاو تکنیک های فرایند آغاز
خروجی های فرآیند آغاز
مدیریت محدوده پروژه
ابزارها و تکنیک هاو خروجی های فرایند کنترل کلی تغییرات
فرایند کنترل کلی تغییرات
ورودی های فرایند کنترل تغییرات
ابزارهاو تکنیک های فرآیند اجرای برنامه پروژه
خروجی های فرآیند اجرای برنامه پروژه
فرآیند اجرای برنامه پروژه
فرآیند تهیه برنامه پروژه
مدیریت فرآیندهای پروژه
ارتباط فرآیندها
تشریح مفاهیم
واژه نامه انگلیسی – فارسی
فهرست منابع

فهرست جداول:
شناخت ویژگی های مهم پروژه
مراحل انجام پروژه
ایجاد چشم انداز برای پروژه
چرخه حیات پروژه

فهرست نمودارها واشکال:
فرایندهای پروژه
دسته بندی IPECC
شاخص های کلیدی عملکرد
راهکارهای برتر
وضعیت کلی سازمان در OPM3
نمودار میله ای میزان بلوغ سازمان درOPM3،PPP/ SMCH
نمودار فرایند مدیریت پروژه سازمانی
هرم سازمان در مسیر پروژه، برنامه، سبدپروژه
هرم سازمان در مسیر استاندارد کردن، اندازه گیری، کنترل، بهبود

تاریخچه مدیریت پروژه:
دراوایل دهه 50میلادی، شخصی به نام «E.l DuPont de Nemours» با همکاری نیروی دریایی آمریکا یک کار مشترک مدیریت پروژه(باترکیب یک نمودار برنامه ریزی پروژه و جدول زمان بندی رایانه ای) را به انجام رساندند.این دو کار خود را با دو پروژه مجزا و دو تیم مستقل ولی باهدف یکسان آغازنمودند.هدف آن ها بهینه نمودن برنامه ریزی، زمان بندی و هماهنگی پروژه ها بود.هر چند نگرش آن ها بر پروژه ها شباهتی به یکدیگر نداشت ولی در نهایت به این جمع بندی رسیدند که باید نحوه برنامه ریزی و فنون زمان بندی خود را به نحوه ی بهینه کنند تا از منابع نیروی انسانی، مواد و ابزار خود بتوانند بهترین استفاده راببرند.
سیستم DuPont،روش مسیربحرانی یاCPM نام گرفت. هدف این روش بهینه نمودن بازدهی، زمان بندی وهزینه های پروژه های مهندسی بود.با استفاده ازاین روش انجام پروژه هاتایک سوم وهزینه هانیزبه مقدارقابل توجهی کاهش یافت.درهمان هنگام،نیروی دریایی سیستمی رابرای برنامه ریزی وهماهنگی کارهای بیش از3000پیمانکاروشرکتهای طرف قراردادخودابداع نمود.این پیمانکاران وشرکتها مشغول تهیه وتولیدنوعی موشک زیردریایی مجهز به کلاهک اتمی به نامPolarisبودند.سیستم ابداعی ایشان فن بازنگری وارزشیابی برنامه یاPERTنام گرفت.بکارگیری این سیستم تولیدموشک فوق را2سال جلو انداخت.
موفقیت این دوسیستم،دیگران رابرآن داشت تاروشهای دیگری ابداع کنند نام برخی ازاین روشها عبارتنداز:
روش ارزیابی پروژه یا PEP، کمترین برآوردهزینه یا LESS، فن ازشیابی وبازنگری گرافیکی یا GERTواخیرا روش ترسیم پیشنیازی یاPDM.دوروشCPMوPDMبیشترین مقبولیت رادرمیان داشته اند.اولی درمیان مدیران ودومی درمیان تولیدکنندگان نرم افزار.این روشهای نموداری جایگزین نمودارمیله ای یاbar chart می گردند.روش نمودارمیله ای یک روش سنتی با ترکیب فازهای برنامه ریزی و زمان بندی است.روش برنامه ریزی شبکه ای یاگرافیکی وظیفه برنامه ریزی رااززمان بندی جدانموده تاکنترل ونظارت بهتری بر پروژه هاایجادشود.وظیفه برنامه ریزی منتج به نمودارشبکه یانمودار برنامه ریزی شده و وظیفه زمان بندی یک جریان محاسباتی دستی یا رایانه ای است که براساس نموداربرنامه ریزی بدست می آید.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, مدیریت پروژه, فواید, نرم افزار, بلوغ سازمانی, برنامه ریزی, ابزار, تکنیک, ,

تاريخ : 8 مهر 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->
تعداد صفحات:83
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
مقدمه
شرح: مدیریت کارهای ساختمانی
فصل دوم
محل احداث پروژه
انواع نقشه های ساختمانی
روشهای اجرا
روشهای انبار و نگهداری مصالح ساختمانی
اجرا تشکیل دهنده ساختمان
تیرچه
پله
سقف تیرچه بلوک
فصل سوم
بررسی بخش های مرتبط با بخش کار آموزی
بررسی آموخته ها و پیشنهادات
فصل چهارم
تخریب
رعایت اصول ایمنی در تخریب
فصل پنجم
تجهیز کارگاه
انبار کردن سیمان
پیاده کردن نقشه
پی کنی
کرسی چینی
نحوه کرسی چینی یا ساخت پی سنگی
فصل ششم
قالب بندی
انواع قالب از لحاظ جنس
قالب چوبی
فصل هفتم
آرماتوربندی
هدف از به کار بردن فولاد در قطعات بتنی
بستن میلگردها به همدیگر
نحوه خم کردن میلگردها
برش میلگردها
آچار خم کن یا آچار F
نحوه ساخت شناژهای افقی و عمودی
قالب بندی شناژهای افقی و عمودی
فاصله نگهدار یا لقمه
قلاب انتهای میلگرد و اندازه استاندارد آن
فصل هشتم
بتن سازی
حمل بتن
نسبت های اختلاط
بتن ریزی
بتن ریزی در هوای گرم
بعضی از مسائلی که ممکن است در بتن تازه بوجود آید
مشخصات نامطلوب بتن آب انداخته
تراکم بتن
نگه داری از بتن
هم سطح کردن کف اتاق ها با شناژ افقی
دیوار چینی
قالب بندی شناژهای عمودی
نحوه پر کردن شناژهای عمودی
هم سطح کردن دیوار
قالب بندی سقف
حمل و نقل وانبار کردن تیرچه ها
بلوک
میلگردهای ممان منفی
میلگردهای حرارتی
کلاف عرضی
قلاب اتصال
بتون ریزی سقف
افت بتن (انقباض)
عوامل موثر در افت
راه های مقابله با افت
خزش یا وارفتگی
عوامل موثر بر خزش
راه های مقابله با خزش
خستگی در بتن
روش های مراقبت از بتن سقف
شمشه گیری
کف سازی
سفید کاری یا کف مال گچ
کشته کشی یا نازک کاری
نکات اجرایی در اجرای ساختمان


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, گزارش کارآموزی, نظارت, ساختمان, بتن, مدیریت, نقشه ساختمان, پروژه, مصالح ساختمانی, تیرچه, بلو,

تاريخ : 8 مهر 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:120
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
تاریخ عکاسی در ایران
تفاوت های عکاسی دیجیتال با عکاسی سنتی
روند کار در عکاسی سنتی
روند کار در عکاسی دیجیتال
هزینه ها در عکاسی دیجیتال
تفاوت های دوربین ها
تفاوت در روش چاپ
زاویه دید در عکاسی | آموزش عکاسی دیجیتال
آموزش فوکوس صحیح و تکنیک های فوکوس در عکاسی دیجیتال
انتخاب لنز مناسب
انتخاب نقاط فوکوس
عوامل تاثیر گذار بر سرعت اتوفوکوس
دکمه قفل فوکوس
محدود کننده فوکوس و پیش تنظیمات فوکوس
نکات و تکنیکها
نکات پیشرفته برای ثبت عکس های واضح و شفاف و فوکوس
اتو فوکوس
AF تک نقطه ای
تعقیب سوژه با تنظیم فوکاس بر روی AI Servo
استفاده از AI Servo
نتیجه گیری فصل اول
فصل دوم: آشنایی با فتــوشاپ
تاریخچه فتوشاپ
تولد فتوشاپ‌
فتوشاپ در ادوبی‌
نسخه دوم فتوشاپ
فتوشاپ در ویندوز
نسخه چهارم
نتیجه گیری فصل دوم
فصل سوم: نرم افزار فتــوشاپ و کاربرد ان در عکاسی
نرم افزار فتوشاپ و کاربرد آن در عکاسی ها
ابزار های مهم فتوشاپ
ابزار Crop
ابزارهای Dodge و Burn
ابزار Clone Stamp
ابزار Blur / Sharpen
ابزار Black & White
ایجاد افکت آتش در فتوشاپ
روتوش سورئال تصاویر در فتوشاپ
تغییر رنگ چشم ها در فتوشاپ
طریقه ساخت بارکد روی اشیاء با فتوشاپ
نتیجه گیری فصل سوم
فصل چهارم: نصــب ویندوز اکس پی
آموزش تصویری نصب ویندوزxp
نتیجه گیری فصل چهارم
انتقادات و پیشنهادات
فهرست منابع

فهرست تصاویر:
crop
Dodge و Burn
Dodge و Burn
Clone Stamp
Black & White
Black & White
Black & White
افکت آتش
ابزار تایپ
لایه جدبد
تمامی لایه
افکت wind
افکت wind
لایه ها
hue/saturation
لایه ها
افکت آتش
افکت آتش
لایه ها – افکت آتش
افکت آتش
تصویر نهایی افکت آتش
روتوش سورئال تصاویر در فتوشاپ
لایه background
Saturation
Gradient Map
تنظیمات handness
براش
fill
Exposure
opacity
مقدار رادیوس
تغییر رنگ چشم ها در فتوشاپ
تغییر رنگ چشم ها در فتوشاپ
ابزار elliptical marquee
ابزار elliptical marquee
ابزار layer
ابزار add noise
ابزار layer
ابزار Radial Blur
ابزار Hue Saturation
ابزار Hue Saturation
ابزار Hue Saturation
ابزار LAYERS
ابزار LAYERS- Merge Layers
تصویر اصلی
Add Noise
Add Noise
ابزار Single Row Marque Tool
ابزار Single Row Marque Tool
ابزار Rectangular Marquee
ابزار Character
ابزار Character
Free Transform
Warp
ابزار Sharpen Tool
Bootable
Bootable
Bootable
Bootable
Bootable
Bootable
windows setup
windows xp professional setup
windows xp licensing
windows xp professional
windows xp professional
windows xp professional
windows xp professional
windows xp professional
windows xp professional
windows xp professional
windows xp professional
windows xp setup
تنظیمات زبان ویندوز
تنظیمات زبان ویندوز
تنظیمات زبان ویندوز
تنظیمات زبان ویندوز
تنظیمات زبان ویندوز
تنظیمات زبان ویندوز
نام ویندوز
پسورد ویندوز
رمز عبور
تنظیمات تاریخ و ساعت
نصب نرم افزار های ویندوز
نصب مودم
نصب نرم افزارهای ویندوز
بارگیری ویندوز
تنظیم اتوماتیک مانیتور
تنظیمات
تنظیمات
تنظیمات
تنظیمات
تنظیمات کاربری
پایان نصب ویندوز
خوش آمد گویی


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, کارآموزی, کامپیوتر, عکاسی, دیجیتال, سنتی, دوربین, چاپ, فوکوس, لنز, فتوشاپ, ویندوز, نرم افزار,

تاريخ : 8 مهر 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:144
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول- مقدمه
متابولسیم روی
پیشگفتار
خصوصیات فیزیکی و شیمایی روی
تاریخچه
متابولسیم روی
کمبود روی در بدن
چطور کمبود روی را معالجه کنیم؟
مسموم کنندگی ZinC
استفاده‌های پزشکی
دیدگاه فیزیولوژیکی
عملکردها و فار موکولوژی
مکانیسم فعالیت
محرک های دارویی
نتیجه
فعل و انفعالات
مکمل های مغذی (83) Nutritinal supplement
نحوه مصرف روی
متابولیسم آهن در بدن (Iron Metabolism)
توزیع آهن در بدن
هموگلوبین
ذخیره آهن
جایگاه انتقالی ‌آهن
جذب آهن (Iron absorption)
مکانیسم جذب آهن
فریتین سرم (serum ferritin)
ساختمان فریتین
برداشت و آزاد سازی آهن توسط فریتین
عمل فریتین در بدن
فریتین سرم و مقدار آن در افراد طبیعی
مقادیر نرمال آهن سرم
تغییرات روزانه در آهن سرم
اندازه گیری مقدار آهن سرم
ملاحضات کلی
اندازه گیری آهن سرم با رسوب پروتئینی
اندازه گیری آهن سرم بدون رسوب پروتئینی
اندازه گیری ظرفیت پذیرش آهن سرم
روش اول
روش دوم (روش رزین)
روش سوم
فصل دوم: مواد و روش ها
مواد، وسایل، روش ها
مواد
وسایل و دستگاه های آزمایشگاهی مورد استفاده
روش های دستگاهی
آزمایشات تیتراسیون اسپکتروفتومتری
تعیین طول موج ماکزیمم
بررسی چگونگی جذب آهن توسط آپوترانسفرین
اثر غلظت مختلف آهن بر روی باندینگ با ترانسفرین
اثر زمان بر روی باندینگ آهن با ترانسفرین
اثر یون بیکربنات بر روی باندینگ آهن با ترانسفرین
اثر سیترات بر روی باندینگ آهن با ترانسفرین
اثر غلظت مختلف اکسالات بر روی باندینگ آهن با ترانسفرین
اثر PH بر روی باندینگ آهن با ترانسفرین
بررسی اثر روی
اثر غلظت های مختلف آهن و روی بر ترانسفرین
تعیین اثر غلظت مشخصی از بی کربنات بر باندینگ غلظت های مختلف آهن با ترانسفرین
اثر غلظت مشخص بی کربنات بر روی باندینگ روی با ترانسفرین
اثر غلظت مشخص بی کربنات بر باندینگ آهن با ترانسفرین در حضور روی
اثر غلظت های مختلف روی در باندینگ باترانسفرین در حضور یون بی کربنات
آزمایشات دیالیز تعادلی
محلولهای لازم
طرز کار با دستگاه
اثر روی بر برداشت آهن توسط ترانسفرین
روش کنترل PH
طرز اندازه گیری آهن
روش کار
تعیین ثابت باندینگ آهن با ترانسفرین
فصل سوم: نتایج
نتایج
تیتراسیون اسپکتروفتومتری
تعیین طول موج ماکزیمم
اثر روی بر روی متالوتایونین
اثر روی بر روی جذب ماکزیمم اسیدهای آمینه
بررسی چگونگی جذب آهن توسط آپوترانسفرین
اثر غلظتهای مختلف آهن بر روی باندینگ با ترانسفرین
اثر زمان
اثر یون بیکربنات
اثر اسید سیتریک
اثر PH
بررسی اثر روی
اثر تغییرات غلظت روی
اثر رقابتی روی با آهن
نتایج حاصل از آزمایشات دیالیز تعادلی
تعیین ثابت باندینگ آهن به ترانسفرین
فصل چهارم: بحث
بحث
آزمایشات Invitro
Refrences

پیشگفتار:
در طبیعت ده ها عنصر وجود دارند که با مقادیری هر چند اندک، در بدن موجودات زنده اعمال و وظایف بسیار حیاتی را انجام میدهند و همچنین وجود این عناصر در رژیم غذایی موجودات زنده برای رشد و ابقاء حیات امری ضروری است همچنین میزان این عناصر در رژیم غذایی بایستی در یک حد مطلوب و متعادل باشد تا حیات موجودات زنده دچار اختلال نگردد. متابولیسم و نقش این عناصر و ماهیت بیماری های ناشی از کمبود یا ازدیاد آن ها بر موجودات زنده توسط متخصصین بیوشیمی پزشکی و تغذیه مورد مطالعه قرار گرفته است. از آن جایی که مقادیر آهن سوم (Capacity total Iron binding) TIBC در وضعیت های گوناگون انسانی، جغرافیایی، جنسی و … بر حسب عادات غذایی (Food habit) مردم متفاوت است. لذا هدف از این تحقیق مطالعه اثرات تداخلی فلز روی در جذب و انتقال آهن سرم میباشد.
روی بعنوان یک عنصر حیاتی و مهم در تغذیه روزانه انسان و حیوان به شمار میرود نقش بیولوژیکی بزرگی در طبیعت ایفا میکند. روی نقش های کاتالیکی، ساختاری و اثر گذاری در بیش از 200 متالوآنزیم روی که در سیستمهای بیولوژیکی شناسایی شده اند را ایفا میکند. این آنزیم ها در متابولیسم نوکلئیک اسید و پروتئین و تولید انرژی و بسیاری مواد دیگر دخیل هستند (83) روی بعنوان یکی از مواد معدنی موجود در بدن انسان که دارای اثرات و ویژگیهایی در بافت های مختلف است، به عنوان بخشی مهم از 300 آنزیم مختلف عمل میکند. به همین دلیل این ماده معدنی نقش مهمی در پروسه‌های فیزیولوژیکی و مسیرهای متابولیسمی زیست شیمی ایفا میکند. بیش از 90% این ماده معدنی به صورت ذخیره در بدن : (30% آن در استخوان ها 60% آن در ماهیچه‌ها) موجود است (82) غنی ترین منابع غذایی روی مرکب از جانوران دریایی علی الخصوص صدف های خوراکی، گوشت، ماهی، مرغ و تخم مرغ است. ترمیم و التیام زخم ها، حمایت ایمنی بدن، کاهش توان و سختی بیماری سرماخوردگی، حمایت و مراقبت از غده پروستات، افزایش باروری و تولید اسپرم از مهمترین وظایف و کار کردها و اثرات ماده معدنی روی در بدن می باشد. به این دلیل روی دارای نقش مهمی در سی صد میسر متابولیسی و عملکرد‌های مختلف بیوشیمی دارا میباشد. این ادعا براساس نقش و وظیفه تغذیه، در ترکیب وسیعی از پروسه‌ها و فعالیت های بدن که شامل هضم، ترمیم، زخم، تولید انرژی در بدن، رشد عضلات، ترمیم بافت های سلولی، سنتز کولاژن،استقامت استخوان ها، عملکردهای هوشی و ذهنی، متابولسیم کربوهیدارت ها و عملکردهای تناسلی میباشد. حتی کمبود متوسط و معمولی روی در بدن باعث تاثیر منفی بر روی سیستم ایمنی بدن کاهش میزان اسپرم و عملکرد نادرست حافظه همراه است. شاید مشهورترین ادعایی که اخیرا درباره کارایی روی در بدن ارائه گردیده، نقش مهم آن در رابطه با سیستم ایمنی بدن است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پایان نامه, پروژه, شیمی, روی, آهن, فیزیکی, شیمیایی, متابولیسم, کمبود روی, فیزیولوژیکی, محرک ,

تاريخ : 8 مهر 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:75
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول:کلیات
مقدمه
مفهوم آلودگی
فصل دوم: آلودگی هوا
آلودگی هوا
فلزات سنگین
اثر سرب بر رفتار کودکان
اثر سرب در بروز رفتارهای ضد اجتماعی پسران
تاثیر دود سیگار در سلامت رفتار و روان
رایطه سیگار کشیدن مادر باردار و مشکلات رفتاری کودکان
پلی کلرید بی فنیل
تاثیر سرب و پلی کلرید بی فنیل بر رفتار رت ها
تاثیر آلودگی سموم بر رفتار
تاثیرات عصبی – رفتاری متیل مرکوری بر نوزادان و حیوانات
تاثیر گاز خردل بر جانبازان شیمیایی جنگ تحمیلی
تاثیر آلودگی هوا بر رفتار حشرات انگل گیاهی
عوامل مختلف اکولوژیکی متاثراز آلودگی هوا و تاثیرآن برانسان
فصل سوم: آلودگی صوتی
آلودگی صوتی
تاثیرات روانی و رفتاری آلودگی صوتی
سرو صدای محیط کار
تاثیر سروصدای بخش NICU بر نوزادان
تاثیر صداهای زیر آب بر پستانداران دریایی
آلودگی صوتی آب ورفتار خودکشی دلفین ها
فصل چهارم: آلودگی آب
آلودگی آب
تاثیر حلال های شیمیایی در سلامت رفتار
اثر رفتاری استات سرب در سیاه ماهی قنات
تاثیر رفتاری مس بر موجودات آبزی
فصل پنجم: آلودگی نوری
آلودگی نوری
اثر بر انسان
اثر برحیوانات
اثر بر گیاهان
نتیجه گیری

مقدمه:
در قرن اخیر با پیشرفت تکنولوژی و توسعه فناوری، ساخت ابزار آلات گوناگونی که به ارتباط موثر و سهل الوصول ترانسانها و برطرف کردن بسیاری از نیازهای آنان منجر گردیده، از یک طرف نوید زندگی راحت تررا داده است و از طرفی استفاده بیش از اندازه و یا غیرصحیح ازاین ابزار آلات پیامدهای مخربی برای انسان و محیط زیست او به همراه داشته است.
یک مثال روشن دراین زمینه، رشد روز افزون وسایط نقلیه شهری است که از طرفی باعث گردیده رفت و آمد انسان ها در شهرهای بزرگ راحت تر گردد، و از طرفی بسیاری از آلودگی ها، از جمله آلودگی هوا و آلودگی صوتی و به دنبال آن بسیاری از ناراحتی های جسمی و روحی را ایجاد کرده است. لطمات روحی روانی و حتی جسمانی میتواند در رفتارهای انسان نیز تاثیر گذار باشد و نحوه ارتباط او را با دیگران و با محیط اطرافش تحت تاثیر قرار دهد.
البته نباید از این نکته غافل شد که اثرات منفی آلودگی ها فقط گریبان انسان رانخواهد گرفت، بلکه می تواند روی تمام اکوسیستم های طبیعی که قطعا بی ارتباط با هم نخواهند بود، تاثیرات مخرب خود را اعمال کند. هیچکس نمی تواند این حقیقت راانکار کند که آلودگی آب ها چه تاثیرات مخربی را بر زندگی آبزیان خواهد داشت و انسان هم که از این منابع استفاده میکند از تاثیرات مخرب آن درامان نخواهد ماند.
البته شاید به آن اندازه که به تحقیقات مختلف درزمینه تاثیرات جسمانی آلودگی ها پرداخته شده در زمینه تاثیرات رفتاری آن کوتاهی شده باشد. چه بسا بسیاری از افراد، نمیتوانند بین دو پدیده آلودگی و رفتار ارتباط برقرار کنند.
بنابراین دراین تحقیق سعی شده است که تا حدامکان به بررسی تاثیرات این آلودگی ها برروان و رفتار انسان ها دیگر موجودات پرداخته شود .
البته لازم است قبل از اینکه این ارتباط توسط تحقیقاتی که صورت گرفته است مشخص گردد، یک تعریف کلی ازآلودگی وانواع آن ارائه شود تا درک درست تری نسبت به این مسئله بدست آید.
لازم به توضیح است که جمع آوری اطلاعات،به اجبار از سایت های مختلف که به ارتباط این دو پدیده مهم زیست محیطی و بهداشتی توجه کرده، استفاده گردیده است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پایان نامه, پروژه, آلودگی, بهداشت, محیط زیست, فلزات سنگین, سرب, دود سیگار, گاز خردل, حشرات, ,

تاريخ : 8 مهر 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:73
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
مقدمه
تعریف موضوع تحقیق
سوال های ویژه تحقیق
روش تحقیق
اهمیت و ارزش تحقیق
معنی لغوی تربیت
تربیت از نظر اصطلاحی
معنی تعلیم
معنی لغوی الگو
معنی اصطلاحی
فصل دوم
سابقه موضوع تحقیق
ضرورت و اهمیت تعلیم و تربیت
تعلیم و تربیت در اسلام
مهم ترین مراکز تعلیم و تربیت
دین چیست؟
ویژگی های روش اسلامی
تعریف تربیت
ویژگی های تعلیم و تربیت اسلامی
تفاوت های فردی از نظر قرآن کریم
انواع وراثت
ویژگی های رفاقت جوانان
مراحل تربیت
اهمیت تربیت کودک در خردسالی
پرورش ایمان و اخلاق
اهمیت رورش و تربیت اسلامی
احترام به شخصیت کودکان
نتایج کرامت و یا حقارت شخصیت
تحولات فرهنگ و تعلیم و تربیت
احتیاجات جامعه و تعلیم و تربیت
فلسفه اجتماعی و تعلیم و تربیت
تنبیه غیر بدنی
تشویق
نیاز کودکان به تحسین
آیا تربیت امکان پذیر نیست؟
روش الگویی
تربیت در گذشته
تعلیم و تربیت نوین
بازیابی فکری
اجتماعی ساختن محیط تربیتی
تحول تربیتی چگونه به وجود آمد؟
پرورش اخلاقی
تربیت اجتماعی
نقش بازی در تربیت
مسؤولان تربیت و مسؤولیت سنگین آن ها
عوامل مؤثر در تربیت و ضرورت هماهنگی بین آن ها
فصل سوم
روش تحقیق
روش جمع آوری اطلاعات
فصل چهارم
یافته های تحقیق
فصل پنجم
پیشنهادها
فهرست منابع

تعریف موضوع تحقیق:
تحقیق در زمینه تعلیم و تربیت و روش های آن در تاریخ تعلیم و تربیت انسان به خصوص جهان معاصر تازگی ندارد ولی با توجه به اهمیتی که روش ها برای دستیابی به اهداف تعلیم و تربیت دارند الخصوص از این نظر دیدگاه معصومین علیه السلام عنوان این تحقیق است.
قسمت عمده ای از مشکلات اخلاقی بر اساس روش های تربیتی نادرست و غیر اسلامی ایجاد میگردد. مطالعه تاریخ تعلیم و تربیت در اسلام نشان میدهد تربیت انسان متقی، مؤمن متعهد و خداجو بر اساس روش های اصول الهی. اسلامی امکان پذیر است. در منابع معتبر اسلامی آیات و روایات بسیاری در زمینه های اصول و روش های تربیتی اسلام آمده است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پایان نامه, پروژه, معارف, تربیت اسلامی, تربیت, تعلیم, روش اسلامی, دین, وراثت, قرآن کریم, ایم,

تعداد صفحات:129
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت پژوهش
هدف پژوهش
بیان فرضیه
تعاریف عملیاتی واژه ها
فصل دوم
پیشینه پژوهش و مطالعه منابع مربوط به موضوع مورد تحقیق
مقدمه
تعریف پرخاشگری
پرخاشگری از دیدگاه زیست شناسی در مبانی فیزیولوژی
آمیگدال و رفتار پرخاشگرانه
نقش تستوسترون در پرخاشگری
سیناپس های سروتونینی و رفتار پرخاشگرانه
پرخاشگری، فیزیولوژی و تیره شناسی
پرخاشگری از دیدگاه روانکاوی
اوهام پرخاشگرانه
تحول پرخاشگری
کنشهای از پیش ساخته پرخاش نسبت به دیگران
آدم کشی
پرخاشگری نسبت به خود
پرخاشگری نسبت به خود در حال تحول و رشد
پرخاشگری با دوام نسبت به خود
نظریه یادگیری اجتماعی تأثیرات الگویی
تقویت پرخاشگری
مشاهده خشونت
فرضیه پالایش
فرضیه ناکامی و پرخاشگری
تعریف ناکامی
رابطه ناکامی و پرخاشگری
شکست نامطلوب در کسب هدف
هدف ناکامی و پرخاشگری
رقابت و ناکامی
عوامل انتقال ناکامی به پرخاشگری
پرخاشگری ناشی از ناخوشایندی
ناکامی به منزله حادثه ای ناخوشایند
واکنش به حوادث ناخوشایند
سایر تأثیرات منفی محرکهای ناخوشایند
انتساب تحقق هدف و ناخوشایندی
تمایزات گروهی و اجتماعی
تأثیرات جبری محرکهای محیطی
پیوند با شرایط ناخوشایند
پیوند اهداف موجود
اشخاص معلول به منزله محرکهای ناخوشایند
پیوند با پرخاشگری تأثیر تسلیح
فرایندهای شناختی در رفتار پرخاشگرتنه
شناخت وقوع حادثه
کیفیت تسکین
تطابق با خودشناسی
اداره عقیده
عوامل موثر بر تمایزات جنسی
نقش های جنسی و پرخاشگری
کاهش و کنترل پرخاشگری
کاهش پرخاشگری
تربیت نادرست والدین
والدین به منزله الگوهای پرخاشگری
کنترل پرخاشگری
تنبیه
فرو خوردن خشم
نقش زمان در اطفا پرخاشگری
پرفشاری خون چیست
فشار خون بالای اولیه یا لازم و ضروری
علایم فشار خون بالا به طور معمولی یا مزمن
علایم فشار خون بالا به طور حاد یا شدید
مکانیسم کنترل فشار خون توسط اعصاب
برخی از اثرات فشار خون بر بدن
خطر پاره شدن رگ های مغز یا سکته قلبی
تأثیر فشار خون بر قلب
تأثیر فشار خون بر کلیه ها
بیماری سرخرگ ها در اثر فشار خون
دلایل افزایش فشار خون
تاثیر چای و قهوه
تاثیر الکل
تاثیر استرس یا فشارهای عصبی
فشار خون بالا و خوردن نمک
برخی از راههای جلوگیری از افزایش فشار خون
نتیجه گیری
فصل سوم
روش اجرای تحقیق
روش اجرایی تحقیق
جامعه آماری و نمونه آماری
روش نمونه گیری
ابزار تحقیق
اعتبار روایی و مقیاس
روش اجرای آزمون
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
تجزیه و تحلیل توصیفی
تجزیه و تحلیل مقایسه ای
فصل پنجم
خلاصه و نتیجه گیری
بحث و گفتگو درباره داده ها
خلاصه و نتیجه گیری
بیان محدودیتها
بیان پیشنهادات و نظرات
منابع و مآخذ

فهرست جداول و نمودارها:
جدول نمرات مربوط به افراد مبتلا به بیماری پر فشاری خون در آزمون AGQ
جدول نمرات مربوط به افراد عادی در آمزون AGQ
جدول فراوانی نمرات افراد مبتلا به بیماری پرفشاری خون در آزمون AGQ
جدول فراوانی نمرات افراد عادی در آزمون AGQجدول فراوانی نمرات افراد عادی در آزمون AGQ
جدول مقایسه میانگین و انحراف استاندارد نمرات دو گروه
جدول فراوانی نمرات دو گروه افراد مبتلا به بیماری پرفشاری خون و افراد عادی
جدول فراوانی نمرات دو گروه که به صورت درصد مشخص شده است.
جدول مقایسه نمرات دو گروه افراد مبتلا به پرفشاری خون و افراد عادی که به صورت مجذور می باشد
نمودار مقایسه میانگین دو گروه افراد عادی و پرفشاری خون در آزمون AGQ
نمودار مقایسه انحراف استاندارد دو گروه افراد عادی و پرفشاری خون در آزمون
هیستوگرام نمرات مربوط به افراد مبتلا به بیماری پرفشاری خون در آزمون AGQ
هیستوگرام نمرات افراد عادی در آزمون AGQ
نمودار چند ضلعی مقایسه نمرات دو گروه افراد عادی و مبتلایان به پرفشاری خون که به صورت فراوانی میباشد.
نمودار چند ضلعی مقایسه نمرات دو گروه افراد عادی و مبتلایان به پرفشاری خون که به صورت درصد می باشد.

اهمیت پژوهش :
بیماری پرفشاری خون در طبقه بندی های متخصصان بهداشت روان ‹‹ICD ›› طبقه بندی بین المللی بیماری های روانی در دسته بیماری های روان تنی ‹‹Psy chosomatic ›› قرار دارد. این بیماری همه ساله تعداد زیادی از افراد جامعه را مبتلا ساخته و در صورت عدم تشخیص و درمان مناسب در موارد وخیم میتواند بسیار خطرناک باشد و افراد را در معرض سکته های قلبی و مغزی قرار دهد و حتی ممکن است منجر به مرگ افراد شود. با توجه به اینکه افزایش میزان پرخاشگری و فشارهای عصبی میتواند یکی از عوامل سبب ساز ابتلا به بیماری پرفشاری خون باشد پی بردن به تفاوت میزان پرخاشگری بین افراد مبتلا به بیماری پرفشاری خون و افراد عادی میتواند گام موثری درجهت کمک به افراد مبتلا به بیماری پرفشاری خون در کنترل فشارهای عصبی، خشم و رفتاهای پرخاشگرانه باشد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, روانشناسی, هوش هیجانی, مهارت ادراکی, گلمن, گاردنر, جامعه آماری, تجریه و ت,

<-BloTitle->
<-BloText->